Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján"

Átírás

1 Köztér 111 Valkay Zoltán Az adorjáni sarlós boldogasszony-templomról, a helybeli katolikus plébániáról, a temetőről és a kálváriáról Parochia erecta Matriculae adsunt ab. Anno Ecclesia (18 ½ m. longa 10 m. lata) e piis ejatum et. Ó-Kanizsaeusium fidelium oblatis ad. B.M.V. Elisabeth Visi Lauteus Strueta. In. Tető-Kis-Hegyes multus divinus in oratorio internali (schola) honor S. Michael Archang. Dicato asserv. Patronus Communitatis Ó-Kanizsa eusi chatolica ling. Hun. Tudomásom szerint egészen mostanáig a Tisza-parti Adorján katolikus templomáról és vallási komplexumáról részletesebb építészeti leírás még nem született. Rövid írásommal melyben csak alapjaiban érintem a falutörténet néhány szegmensét e vázlatos hiánypótlás mellett szeretnék megemlékezni a templomocska 150 éves évfordulójáról, a közvetlenül mellette lévő 145 éves iskolából kialakított plébániáról, a kb. szintén ilyen idős helybeli katolikus temetőről, a 95 éves adorjáni keresztútról és kápolnáról, valamint a falu ősének, a középkori monostoros-templomos Adorján településnek 810 évvel ezelőtti első írásos megemlítéséről. 1 A mai Adorján falu őse régi és híres középkori település több templommal, monostorral, melyet a török kor pusztított el. Belőle 1700-ra csak egy praedium maradt, amit akkortájt a zentaiak használtak. A tiszai határőrvidék megszervezésének idején került a puszta a kanizsai sánc birtokába, s mint ilyent, szőlőskertként kezdték hasznosítani. A határőrvidék felszámolása után a szőlőpásztorok kunyhói lassan szaporodni kezdtek. 1 A különböző szakrális épületek építéstörténetét és alakulását az I. világháború ideéig követi e tanulmány nyomon.

2 112 Valkay Zoltán Szerző Egy 1787-es összeírás szerint Adorján-kertségben már 79 ház volt, de azokat csak ideiglenesen lakták, nyári munkaidőben. 2 Volt azonban egy kétszobás csárdája, amely jószerével a gyéren lakott telep első középületének számított. 3 A fejlődés jeleként a szállástelepülésen a XIX. század elején megjelent az első zugiskola, 4 majd az 1800-as évek közepe táján természetszerűleg feléledt a faluvá fejlődés nemes igénye is. A hatvan házból álló, jórészt halászok és szőlősgazdák lakta településen ekkorra alakult ki a révhez, illetve a Tópart felé vezető utca, illetve dűlő (később Oroszlán, azaz Tito marsall utca), és az ezek által kialakított kereszteződés elővetítette a falumegszilárduláshoz elengedhetetlen templom építésének jótékony gondolatát. 5 A templomhelynek alkalmas térré szélesedő utca adott ugyanis a későbbiekben építészeti keretet a szőlőtelep helyén gyökeret verő vallási-szellemi és gazdasági faluközpontnak. Itt alakult ki a kitéglázott piac 6, melyet a kocsma, a templom és a plébánia épületei szegélyeztek, s igen közel esett az 1853-ban épített adorjáni iskolaépület is. 7 2 Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület telepítéstörténete I. Kalocsa, o. 3 Dobos János és mások: Kanizsa monográfiája I. Kanizsa, o. 4 Virág Gábor: Ezer év. Bácsország, 2002/I-III o. 5 Harkai Imre Klamár Zoltán: Adorján népi építészete, Kanizsa, o. 6 Történelmi Levéltár, Zenta (a továbbiakban: TLZ) F: /173. A templom és az iskola között téglajárdát készítettek. Hasonlóan Sodor Kiss István házától a régi temető kiskapujáig. 7 Papp György Varjú György szerk.: Adorján 800 éves ( ). Kanizsa, o. Ez az első valóban iskolának épített építmény az úgynevezett plébánia-iskola építéséig egzisztált.

3 Az adorjáni 113 Sarlós Boldogasszony-Templom 113 Az adorjáni templom építése ban Az alakuló településen a már említett kiszélesedő térség szélén ben állítottak térszakralizáló fakeresztet, ahol a Kanizsáról kijáró lelkipásztor szentbeszédeket tartott. 8 Valószínűleg az első harangot (értsd haranglábat) is itt állították fel 1853-ban. 9 Ahhoz azonban, hogy a valamikori szőlőtelepen a falumegszilárdító templom megépüljön, nagy szükség volt Wagner Tóbiás ókanizsai katolikus plébános jóakaratú beleegyezésére, valamint a városi képviselő-testület szívélyes közreműködésére. 10 Első lépésben, 1853-ban a város egyház építésére alkalmas üres telek vásárlásával adott jelet templomépítési szándékáról. 11 Ezt követte két évvel később az adorjániak azon beadványa, hogy ők egy Kápolnát építeni szándékoznak, persze a község segítségével, miért is darab ingyen téglát kérnének a városi téglakészletből. 12 Mivel egy település életében a faluvá válás igen komoly lépés melyhez elengedhetetlen a közösségi létet kifejező templomépület, felsőbb parancsra a templomot vályog helyett téglából határozták felépíteni, mihez Kanizsa város szolgált darab égetett téglával a városi téglakészletből. 13 A helybelieknek csak a téglaégetéshez szükséges szalmát kellett elszállítaniuk az ókanizsai téglaverő helyre A templom előtti fakeresztet 1913-ban kőkereszttel váltották fel. 9 Silling István: Adorján vallási életének sajátosságai. In Papp György szerk.: Adryantól Adorjánig. Tóthfalu, o. A harang később bekerült a templomba, ahol november 29- én egy kisebb, 83 kilogrammos lélekharangot is felszereltek. A lélekharangot 1808-ban Pesten öntötték. A templom harmadik, 412 kilogrammos harangját 1956 őszén vásárolták. 10 Appel Ede: Ó-Kanizsa nagyközség történelmi, helyrajzi, gazdasági, népismei és statisztikai ismertetése. Szabadka, o. 11 TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / Harkai Klamár, 18. o.

4

5

6 116 Valkay Zoltán Az folyamán kanizsai községi segélyből és közadakozásból emelt adorjáni templom 18,5 méter hosszú és 10 méter széles. Míg magassága 8 méter, addig tornya mintegy 25 méterre nyúlik a magasba. 15 Külsejében és belsejében is az egyszerű lapos faltükrös díszítőosztás uralkodik. Az exteriőrben ez A B B A ritmust fed, míg a belső templomtérben négy pszeudotraverzes térfelosztást. Az egyhajós templom félköríves szentélyzáródású, hajóját egyenes plafon fedi. Van kórusa, és északi oldalához sekrestye simul. A templomocska hivatalos neve Mária látogatása Szent Erzsébetnél, de népiesen csak Sarlós Boldogasszony templomaként emlegetik, és évfordulóját is július első vasárnapján, Sarlós Boldogasszony napján ünneplik. 16 Ez már csak azért is érdekes, mert a középkori Alsó-Adorjánon az 1300-as években szintén volt egy Boldogasszony tiszteletére épített monostor, ezért könnyen lehet, hogy a kései utód-hívők új templomukkal erről is szerettek volna megemlékezni. Az adorjáni templom kegyura Magyarkanizsa katolikus hitközsége. Filiáléja a középkori Felső-Adorján helyén álló Tetőhegyes, azaz mai nevén Oromhegyes. 17 Első plébánosa Opitz Sándor volt, aki között látta el a lelkészi feladatokat a 15 Szabó Palócz Attila: Az adorjáni Sarlós Boldogasszony százötven esztendeje. Magyar Szó, LXV. évf. (2008) 213. sz. 46. o. 16 Egy 1884-ben készült falutérképen a templom mellé a Sz. Mária nevet írták. A Sarlós Boldogasszony ünnepe megfelel az áldott állapotú Mária Erzsébetnél tett látogatásának is. 17 Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. Szabadka, o., valamint Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza A CS. Budapest, 1966.

7 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 117 faluban. 18 A plébániát még az ő idejében emelték 1863-ban. 19 Anyakönyveket 1864-től kezdve vezetnek. A plébániaépület építéstörténetét az alábbiakban külön fogjuk tárgyalni. Kisebb javítások 1869 és 1896 között Opitzot 1868-tól Appel Ede követte. 20 Így már ő kérvényezte az adorjáni templomon és a lelkészlakon szükségesnek látszó javítások elvégzését. A főleg külső kőművesmunkákból álló feladat megvalósítása tavaszra halasztódott, és a kezdeti 162,50 forintos összeg az újabb költségvetés szerint 359,68 forintra emelkedett, ezért a munkát kénytelenek voltak árlejtésre bocsátani. Ez alkalommal a templom melletti sekrestye megnagyobbítása is szóba került, ezért további 20 forinttal emelkedett a tatarozó munkák kikiáltási ára ban az orgonajavításhoz kért 26 forintot Appel Ede plébános, amit a védnök község meg is adott. 22 Szintén ő nyújtotta be igényét a következő, 1879-es évben megrepedt 4 mq-s nagyharang újbóli öntése költségeinek megtérítésére, mivel a pesti harangöntő 252 forintot számított fel a harang kicserélése fejében április 5-én Opitz Sándor személyében lelkészt kapott a falu. (Silling, o.) Opitzot 1868-ban Adára helyezték át. (TLZ F: /43.) ben Ókanizsa mezőváros a templom melletti telken iskolát és tanítói lakást épített, ide került 1864-től a plébánia. (Silling, o.) 20 Appel Ede a 4. huszárezred káplánja volt. (TLZ F: /51.) Adorjánon 1869 és 1888 között plébánoskodott. Őt Névery Sándor követte. 21 TLZ F: /68, F: /27, F: / TLZ F: / TLZ F: /181, F: /193.

8 118 Valkay Zoltán 1884-ben a templom sekrestyéjét kellett javítani. 24 Ami kisebb baj volt ahhoz képest, hogy három évvel később a templom zsindelytetejének újrafedéséhez kellett Csuka Sándor köz ségi mérnöknek költségvetést készítenie. 25 De nem történt semmi komolyabb lépés, mert 1890-ben újból felkérték Csuka mérnököt, hogy egy bizottsággal karöltve az adorjáni templom jó karba helyezéséről mondjanak véleményt és 1893 között Szalay Gyula székesfehérvári orgonaművész a templom orgonáját javította meg és hangolta fel 150 forintért ben dr. Névery Sándor plébános, valamint Varga Pál közgyűlési képviselő kérelmére, hogy az adorjáni templomtoronyba toronyórát helyezzenek mivel a városi közgyűjtés véleménye ezzel kapcsolatban lehangoló volt a válasz elmaradt, pedig még gyűjtést is szerveztek a faluban ban a templom dőlőfélben lévő sekrestyéjének újjáépítésére megtartott árlejtésen a vonatkozó mérnöki terv szerint 580 koronáért Törtei János kanizsai vállalkozó nyert. 29 Az 1902-es nagy renoválás Witt Ignácz adorjáni helyettes lelkész kérelmére a templom belsejének és a plébánialak külsejének kijavítására 1897-ben Csuka Sándor mérnök, Bábinszki István és Varga Pál képviselők javaslatot nyújtottak be. Ezt novemberben a sekrestye kijavításával toldották meg ig úgy látszik, régi jó szokáshoz híven semmi érdemleges nem történt, mivel a templom és a plébánialak kijavítása tárgyában Witt plébános újbóli jelen- 24 TLZ F: / TLZ F: /3. 26 TLZ F: /4. 27 TLZ F: /363 és F: / TLZ F: / TLZ F: /274, F: / TLZ F: /117, F: /181,442.

9 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 119 tést tett, miszerint a templomtorony beázik, ablakai hasonlóan a plébánia ablakaihoz elkorhadtak, szükségesnek ígérkezik a szentély újrameszelése, a kórus gyenge deszkakorlátjának vaskorlátra való cserélése és hasonlók. A kérdéses épületek jó karba helyezésére Csuka Sándor a következő év elején készített költségvetést. 31 Ennek alapján a plébániajavítás költsége mintegy 1084,74 koronát tett, ami magának a templomnak javítási költségeihez képest elenyésző volt. A szentély és a templom oldalának festése és plafonjának kijavítása 300 koronába került, a rozoga karzat kijavításához és kiszélesítéséhez összesen 954,24 korona volt szükséges, melybnek 1/3 részét maga a vasgerenda tette ki, míg a többi asztalos- és kőművesmunka volt. 32 Az új színekben pompázó templomba nyilván ekkor helyezték el a Mária és Erzsébet találkozását ábrázoló új oltárképet, melyet Linhart Vilmos 1897-ben festett meg Budapesten. 33 Ahhoz, hogy teljes legyen a megújulás, id. Hoffmann József nyugalmazott tanító 40 korona jutalomért megtisztította és használható állapotba hozta a régi templomi orgonát. 34 Ezentúl az orgona fújtatóinak karbantartásához havi két korona segélyt biztosított a város. 35 A nagy renoválás utózöngéjeként 1904-ben javították ki a haranglábállványt, majd Hlavinka Ferenc 94,86 koronáért kipadlózta a sekrestyét, s ugyanide egy 24 koronát érő vaskályhát helyeztek el TLZ F: /301, F: / TLZ F: /129, F: /309. A legutóbbi két alkalommal a templomot Horváth Lajos festette ki 1958-ban és 1983-ban. 33 Van még egy értékes képe a templomnak, a Szent Család (Popis, slikarskih i vajarskih dela u društvenom posedu i u privatnoj svojini na području Bačke. Novi Sad, o.) 34 TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: /97, F: /255, F: /358.

10 120 Valkay Zoltán Az 1912-es tetőtatarozó munkák A következő nagy javításokig alig egy évtizednek kellett elmúlnia, miközben csak kerítésjavítások történtek. 37 Szabados Pál adorjáni helyettes plébános a templom korhadt zsindelytetejének és tornyának, valamint a templom falainak javítását, kimeszelését, a tetőnek cseréppel való fedését, a torony bádoggal való borítását és ablakzsaluzat készíttetését javasolta. Az előrelátott kivitelezendő munka költségbecslései a következők voltak: ácsmunka 365, kőművesmunka 858,60, a bádogos munka 315, a cserépszükséglet 420,50, a téglaszükséglet 95, a bordacserép 31,60 korona, ami összesen 2285,70 koronát tesz ki a kert kerítésfalának kijavításával együtt. A templomnak és tornyának újrafedésére az es költségvetésben 2500 koronát láttak elő. 38 Ami nyilvánvalóan nem vett mindent számításba, hiszen Porgányi Gyula városi mérnöknek az adorjáni templom restaurálására vonatkozó immár koronás költségvetése alapján 1911-ben írták ki először a cserepező-, bádogos- és ácsmunkákra az árlejtést. 39 Az ajánlatot adó ifj. Bata Sándor, illetve Csikós János kőművesek egységárai azonban oly magasak voltak, hogy elfogadni nem lehetett őket. Menten fel is merült a cserepezőmunka házilag való elvégzése. Az ácsmunkákra pályázó Apczi Lukács viszont tűrhető egységáraival azokat meg is kapta. A bádogozás vállalkozója Bózsó Lajos lett, akit a megegyezés szerint teljesített munka után fizettek volna. A munkák követéséért felelős városi mérnöknek azonban a következő év augusztus 12-én újabb árlejtést kellett megszerveznie. Ekkor kőművesmunkára az 1021,60 koronás kikiáltási ár 37 TLZ F: /41, F: /449, F: / TLZ F: / TLZ F:435 (Kanizsai Újság /59 61). Szabados Pál a templomot például bővíteni is szerette volna! Lásd TLZ F: /345, F: /223 és az IASE F:435 (Kanizsai Ellenőr /14.).

11 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 121 ellenében anyagért és 500 koronás munkabérért Versegi János kanizsai kőműves, cserepezőmunkára a 697,40 koronás költségvetéssel szemben anyagért és 440 koronáért Vajda Tamás kőműves, asztalosmunkákra 120 korona előirányzat ellenében Bosznai Gyula, illetve 175 korona anyagért és munkáért Kovács György asztalosmester tett legolcsóbb ajánlatot. Az ácsmunkáknál Apczi Lukács és társa, Mányi Gergely tartották régi, 1238,30 koronás ajánlatukat, míg a bádogosmunka 403 koronáért továbbra is Bózsó Lajos bádogos javára lett írva. 40 A kivitelezés folyamán mindössze annyi történt, hogy az időközben elhalálozott Apczi és Mányi helyett ugyanazon feltételek mellett Nagy István végezte az ácsmunkát, illetve Vajda Tamás nem tudta biztosítani a cserepezéshez szükséges anyagot, ezért a fedést házilag végezték el (a leszedett zsindelyt 17,43 koronáért adták el). Változást jelentett a kőművesmunkáknál megjelenő pótmunka 40 koronás ára, ami két új sekrestyeablak betollazását és a plébániaudvar, valamint a kert kerítésének tapasztását és meszelését fedte. 41 Most, hogy újfent megújult az adorjáni templom, Ollay Sándor képviselő a templomtorony órával való ellátásának rég óhajtott javaslatával állt elő. Mivel erre a költségvetésben nem volt pénz, ugyanakkor a torony szerkezete fa és alacsony, javaslatát simán elutasították. 42 A templom felszereléséről Mielőtt rátérnénk a templom melletti plébániaépület építéstörténetének taglalására, meg kell említenünk a templom felszereléséhez tartozó harangokat, oltárképeket s egyházi témájú szobrokat. A templom előtti fakereszt mellé már 1853-ban állítottak haranglábat, melyen egy 450 kilogrammos, Ókanizsán 60 forintért 40 TLZ F: / TLZ F:435 Kanizsai Ellenőr 1912/14 és az IASE F: /508, /509, /510, / TLZ F: /555.

12 122 Valkay Zoltán vásárolt harang szólt. E harangot a templom felépítése után a harangtoronyba helyezték. Ugyanide került november 29- én a Pesten öntött 83 kilogrammos lélekharang is. A templom harmadik, 412 kilogrammos harangját 1956 őszén vásárolták. 43 A templom oltárképe, mint azt már említettük Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, azaz a Visitatiót ábrázolja. Az oltártól balra eső festményen Szent Anna, Szent Joákim és lányuk, a kis Szűz Mária látható. A templomban több szobor is helyet kapott: a főoltár melletti Jézus szíve szobor 1888-ban, a Mária szíve szobor 1897-ben került a helyére. A Szent Antal-szobor 1906-ban, a Szent József-szobor pedig 1912-ben érkezett a templomba. A tiroli típusú szobrokat Milutinovits Antal nagygazdának köszönhetjük. A hordozható Mária szobrot dr. Ellinger Jenő zentai ügyvéd ajándékozta. Található még a templomban egy Fájdalmas Szűzanya-szobor, egy lourdes-i Mária-szobor és egy kis Szent Vendel-szobor is. 44 Az adorjáni plébánia (1862) Eddigi ismereteink szerint az adorjáni templom melletti plébánia nyugodt architektúrájú épületét 1862-ben iskolának építették Franz Loosy zombori királyi mérnök és Verba József ókanizsai építőmester tervei szerint. 45 A saroképületbe Silling, o. 44 Silling, 47. o. 45 TLZ F: /148 és az 1862/alisp 5331 számok szerint ban még a régi iskola bővítésére készített elképzelést Pistitz Ferenc ácsmester, amit a felsőbb hatóság nem tartott elfogadhatónak, s helyette egy saroktelekre Franz Loosy királyi mérnökkel készíttetett egy 19,2 4,4 öles csinos iskolatervet. Időközben, miután megoldódott az új iskola helye (a templom tőszomszédságába helyezték). Loosy tervét már Verba József kőművesmester alakította az új telekadottságokhoz. Az L alakú, 10 15,9 3,4 öles épület építését Selmetzi János kanizsai mes ter vállalta el 524 forintért.

13 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 123 ben költözött a lelkész, amikor egy szélvész alkalmával a régi lelkészlak annyira megrongálódott, hogy ott lakni már képtelenség volt. 46 Így az anyakönyvezés itt folytatódhatott ban Opitz értesítette a községet, hogy a mostani lakásul adott épületnél egy istálló és félszer volt ugyan, de az ott lakó tanító által ideiglenesen építtetett, és ez használhatatlan, miért egy alkalmas új istállót és félszer építését kéri, amit meg is ígértek neki. 47 Az iskolából lett lelkészlakon legkorábban (a templommal együtt) 1869-ben végeztek kisebb javításokat. 48 A rákövetkező, 1870-es évben, amikor a Tiszán mindenfele nagy vizek voltak, az adorjáni plébánia és iskola udvarának vert falú kerítése kidőlt, ezért széldeszkából rendelték el újbóli felépítését. 49 Ezzel kapcsolatban a következő évben egy kis bonyodalom támadt, mert a plébános újfent kérte a beomlott kerítés megjavítását, amit a város ezúttal megtagadott, minthogy a plébános ama kijelentést tette, hogy ő tartja karban a kerítést. Appel tiltakozása ellenére minden maradt a régiben ben Appel Ede a községtől nyert 100 forintos kölcsönből négyszögölenként 50 forintért megvette a 200 négyszögöles, szomszédos, Körmöczi Pál-féle telket ból van adatunk arról, hogy a régi, megromlott deszkakerítés helyett új kerítést kapott a plébániakert ben a plébániánál árlejtésre kellett bocsátani bizonyos munkákat. 53 Kisebb javító- 46 Papp György: Múltba vesző nyomokon. Új Kanizsai Újság, 2004/ o. A kántortanítónak a templom alsó részén vásároltak egy házat, melyhez egy tantermet építettek. Iskolaterem egyébként a plébániánál is maradt. 47 TLZ F: / TLZ F: /27 és F: / TLZ F: / TLZ F: /37 A kerítést egyébként vert falúra készítették 1870-ben, s ez is részét képezte a város ellenvetésének, hisz deszkakerítést rendeltek. 51 TLZ F: / TLZ F: /57, F: / TLZ F: /173. ȍ ȍ A szegény- és árvaház (Csuka Sándor)

14

15 Az adorjáni plébánia

16 126 Valkay Zoltán munkák történtek 1891-ben is, amikor az istálló és mosókonyha tatarozását végezték el tavaszán az adorjáni plébánialak jó karba helyezésének megvizsgálására Csuka Sándort és egy bizottságot küldtek ki. A mérnöki előterjesztés a javításokra 317 forintos költséget mutatott. 55 A faanyagot Deutsch Fülöp és fiai szolgáltatták. 56 A plébániakülső 1897-ben felmerült helyrehozatalára egészen 1902-ig kellett várni, amikor is, a templomjavítások mellett a plébánia elkorhadt ablakainak kicserélését is szóba hozták. 57 Egy helyszínelés után Csuka Sándor mérnök megállapította, hogy a paplak és kántorlakásnál 22 darab új spalettás ablakra van szükség. 58 Elkészítésüket Ottmár Sándor asztalos 596, üvegezésüket Kókai György 240 koronás ajánlatával nyerte el. Mindez mellett a plébánia folyosóján 156,74 koronáért gránit terazzo, konyhájában 86 koronáért cementlappal burkolt padló készült, amivel 1084,44 koronára emelkedett a plébánia költségeinek összege ban a plébánialak egyes helységeinek kitisztítására és kifestésére 60, kőművesmunkákra 80,48, ácsmunkákra 105,30 koronát számoltak fel ben Szabados Pál adminisztrátor kérésére a plébániának és tanítói laknak egy-egy cserépkályhát vásároltak koronáért. 61 Legközelebb 413,30 korona költségen, a községi épületek javítása címén 1906-ban lett javítva a plébániaépület-, az istálló-, az alsókonyha tetőzete, illetve a plébániakert kerítése. 62 Szabados Pál pedig irodahelységébe egy 160 koronát érő kályhát kapott, 54 TLZ F: / TLZ F: /92, F: / TLZ F: /275, F: /423. Hasonlóan a Mihály-féle iskolakerítéshez. 57 TLZ F: /117,F: / IASE F: /301. A plébánia egyik pincéje is beomlott. (F: /81, F: /129.) 59 TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: /41, F: /449.

17 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 127 míg az ott lévőt a Mihály-féle iskolába helyezték át ben és 1912-ben újfent felmerült a plébánialak tetőzetének javítása, de a plébános kérelméből csak a plébániakert és plébániaudvar kerítésének vakolására és kimeszelésére futotta. 64 Az adorjáni katolikus temető (kialakítva 1864-től) Miután a faluvá emelkedett Adorjánon templom és plébánia épült, valamint folyt az anyakönyvek vezetése, a helyben lakás megszilárdulásának mintegy természetszerű folytatásaként került sor a temető kialakítására. E célból a településtől délre április 27-én Kiss Antal helyi birtokostól 1 ¼ lánc temetőföldet felvett kölcsönből megvásároltak. Még aznap Kanizsáról áthozták a kanizsai úton lévő fakeresztet, és másnap Bende József főtisztelendő esperes a megalapított adorjáni temetőt felszentelte. 65 Appel Ede plébános 1877-ben halottas kamrát kért az adorjáni temetőhöz. Az 50 forintos költséget megszavazták. 66 A következő évben felépült a csősz- és boncház, illetve a kelléktár. 63 TLZ F: / TLZ F:435 (Kanizsai Újság, 1911/64, 1912/18; Kanizsai Ellenőr, /18) és F: / Klamár Zoltán: Halálban is közösség az adorjáni temető vizsgálata. In Papp György szerk.: Adryantól Adorjánig. Tóthfalu, o. Ebben az időben Adorjánon 129 ház volt és öszszesen 789 katolikus, 7 oláh és 10 zsidó. (Lásd még TLZ F: /21.) 1866-ban az adorjániaknak a temetőföld megvásárlásához kölcsönadott 350 forintból még 150 forint hátravan. Mivel az utóbbi évekbeli aszály az adorjániakat is érintette, a hátraléktól eltekintettek, sőt egy évvel később, mivel temetőhelyet a község köteles adni, a befizetett 222,10 forintot is visszakapták, a temetőföldet ugyanis községi kölcsönből vásárolták meg a falusiak. 66 TLZ F: /44.

18 128 Szerző

19 Adorjáni temetőrészlet

20 130 Valkay Zoltán 1899-ben Witt Ignác plébános új sírkert kijelölése tárgyában kereste fel a községet ben több eredménytelen próbálkozás után a sírkert kijelölésével megbízott bizottságot felszólították a sírkert megállapítására. 68 Az adorjáni temető bővítéséhez 1901-ben közvetlenül a temető mellett húzódó, Borsos István tulajdonát képező 385 négyszögölet, a Varga Pál tulajdonát képező területből 348 négyszögölet és a Sóti József tulajdonát képező 412 négyszögölet, vagyis összesen 1145 négyszögölet négyszögölenként 1,40 koronáért megvásárolni határozták. 69 Miután az adorjáni temető bővítéséhez szükséges 2 lánc földterületet a kérdéses tulajdonosok nem voltak hajlandók eladni, pontosabban magasabb árat kértek érte, felmerült az 1145 négyszögölet kitevő terület kisajátításának lehetősége. 70 A függőben maradt temetőbővítéshez Borsos István hajlandó volt a tulajdonát képező ókanizsai 2860-as számú betétben 501 kat. szám alatt felvett ingatlanját 2800 koronáért eladni, amit telekkönyveztek, és a kiadásából befolyó bérösszeget az adorjáni temetőalapba helyezték. Az elképzelés szerint addig, míg temetési célokra nem használják, a bérbeadás gyakorlatát folytatni fogják tavaszán Szabados Pál plébános jelentette, hogy az adorjáni temetőben levő hullakamra rossz állapotba került, tetőzete teljesen elrohadt, falai megrepedeztek s vakolat nélkül maradtak. Úgy döntöttek, hogy téglából, cserépfedéssel új hullaházat építenek. 72 Az új hullakamra a költségvetés szerint 1442,61 koronába került. A tervet Csuka Sándor községi mérnök készítette. 73 Az építést nyilvános árlejtésen Muhi Pál 67 TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: /308 és F: / TLZ F: /577 és F: /72 és / TLZ F: / TLZ F: /229.

21 Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-Templom 131 nyerte el 1265 koronáért ben az adorjáni temetőügy rendezéséhez szükséges lett volna, hogy Varga Lajos a földje végében lévő lakóházát átengedje a községnek. 75 Az adorjáni temető csere útján való rendezése mérnök hiányában nem volt lehetséges, mivel a szétosztásnál térrajzot kellett készíteni. 76 Az adorjáni új temetőföldet 1910-ben 24 parcellában egy termőévre 124,20 koronáért bérbe adták végén elrendelték az új temető bekerítését, annak külső oldalán és végén árokkal. Az árokpartba glédics lenne ültetendő, a rétpart felőli oldalon pedig, mivel ott házak is vannak, 4 láb magas deszka- vagy léckerítést készítenének ben a temető haszonbérbe adása 200 négyszögöles parcellákra osztva, mérnökileg felmérve és térképezve egy termőévre történt meg ban az évi bére 158,80 koronát tett ki. 80 Ekkor a régi temetőrészben Isten dicsőségére özv. Ladóczki Pálné szül. Mucsi Ilona keresztet emeltetett. Három évvel később az újabb temetőrész is megkapta a maga keresztjét, melyet Kalmár András és neje, Zsilinszki Rozál állított 1916-ban. A temető lélekharangját 1924-ben Szabadkán öntötték ben az adorjáni temetőhelyet 195 koronáért adták ki. 82 Ugyanakkor a temető bekerítésekor a temető mellett elvonuló Konkoly utca kiszélesítésére a temetőből 1 ölnyit kihasítottak. Magát a temetőt a Tündér utca folytatásában látták el kerítéssel, tehát mintegy 80 méter hosszú és 58 méter széles terület bekerítetlenül hagytak. A régi temető és az új temető 74 TLZ F: /317 és F: /199. A vármegye jóváhagyása. 75 TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / TLZ F: / Klamár 2004, o. 82 TLZ F: /39.

22

23 Az adorjáni kálváriakápolna

24 134 Valkay Zoltán 500 méter hosszú, 60 centiméter magas téglaalapon 2 méteres betonoszlopokkal ellátott sodronykerítésére a költségszámítás 2600 korona, az útkiszélesítésre pedig 200 korona, ami összesen 2800 koronát eredményezett. A tanács a betonoszlopok helyett inkább akácfaoszlopokat javasolt, s így az előállítási költségek csupán 1400 koronát tettek ki. 83 Az év májusában az adorjáni temetőt szabályos alakban hasították ki, a város tulajdonát képező magyarkanizsai sz. betétben 5018/1/c helyrajzi szám alatt felvett 42 négyszögöl ingatlant pedig 84 korona vételárban Repeczki Sándornak és nejének, Körmöczi Orsolyának eladták ben annak rendje módja szerint az adorjáni temetőhelyet ismét bérbe adták. 85 Az adorjáni Kálvária kápolna (1913) Az adorjáni térszakralizációs építmények közül utoljára maradt a Keresztút és kápolnája. Az adorjáni Kálvária kápolnát az adorjáni és helyrajzi számú földjén Jézus szenvedésének emlékére a helybeli nömös Milutinovics Ferenc Antal és társa emeltette 1913-ban. A 14 stációból és egy kisebb kápolnából álló kálvária fenntartásáról, mivel a város nem vállalta el, maguk az alapítók voltak kénytelenek gondoskodni. 86 Nincs különösebb építészeti értéke, de a falu stílhű épületei közé sorolható, és ezért mégis megemlítjük e klasszikus manírban épített félrotundát. Főhomlokzatán hatalmas fronton a kálváriákra jellemző három kereszt uralkodik monumentálissá téve az amúgy méreteiben kicsiny építményt. A kápolnabensőben, a kápolnaoltáron Mária Magdolna, balról a Fájdalmas Szűzanya, jobbról Szent János Apostol szobra található TLZ F: / TLZ F: /193 és F: / LZ F: / TLZ F: / Silling, 50. o.

25

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 40 határozatszám alatt a Római katolikus templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Szám: 12818 / 2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez I. A JAVASLATTEV ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nivegy-völgyi Érték rök 2. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg:

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg: *tu, -< < - «' s \. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület ' vi',.' ^tpviseló'-tcsrület ülése. -- Kőbányai Önkormányzat At^l33^30/ 2S)OPí. Polgármestere Budapcsí, Tárgy: A Kőbányai Szent György plébániatemplom

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Egy 1769-es térképen Jakabszállás neve mellett templom jelzés látható. Feltehető, hogy itt iskolai oktatás is volt.

Egy 1769-es térképen Jakabszállás neve mellett templom jelzés látható. Feltehető, hogy itt iskolai oktatás is volt. A jakabszállási iskolák története Szeretnénk bemutatni röviden az iskola múltját, történetét. Ez egy rövid ismertetés a jakabszállási iskolákról amely nem teljes-, de reméljük nem felesleges. Ezzel kapcsolatban

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest XXIII.

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatainak áttekintése,

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015.

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Helyi értéktár bizottság (2013-ban alakult) tagság megújítása, új tagok felvétele, hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása- további hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-23243-4/2015 Ügyintéző: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat az Ilonaparti üvegháztelepre Mell.:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

~8. szám ú előterjesztés

~8. szám ú előterjesztés ~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest X. kerület,

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu VI. évf. 4. sz. 2009. szeptember www.kiralyhegyes.hu Lassan befejeződéshez közeledik az idei önkormányzati járda-felújítási program, amely községünkben közel húsz kritikus járda szakasz újra betonozását

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker..

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN ELŐZMÉNYEK: Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak. A templomból a

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM [Litke, Dózsa út; Hrsz.: 776] SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM A település templomát már a középkorban említik. Az 1688. évi egyházlátogatáskor ugyan romokban hevert, de az1713-as Canonica Vizitáció

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma:

JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma: JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK 2014. február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma: 13-24/2014. (II. 24.) JELENLÉTI ív ; Sóly Község Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tájékoztató a nagyközségi köztemető fenntartásáról, díjmértékek felülvizsgálata

Tájékoztató a nagyközségi köztemető fenntartásáról, díjmértékek felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 171/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Új játszótér épült községünkben

Új játszótér épült községünkben V. évf. 4. sz. 2008. október www.kiralyhegyes.hu Új játszótér épült községünkben A játszótérnek annak a helynek kell lennie, ahol a gyerekek felszabadultan és lehetőség szerint korlátozás nélkül játszhatnak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

8/ sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről

8/ sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről 8/11112015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről 2015. 11. 11. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben