A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZAKRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZAKRENDJE"

Átírás

1 A DRHE TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁRÁNAK A Lexikonok A 0 Általános lexikonok A 1 Modern szótárak A 11 Német A 12 Angol A 13 Latin A 14 Francia A 15 Holland A 19 Egyéb A 2 Általános nyelvészet A 3 Teológiai lexikonok SZAKRENDJE november 5. A 4 Könyvtártudomány, levéltári anyagok, bibliográfiák, repertóriumok A 5 Informatika A 6 Tanulmánykötetek, Festschriftek (Amennyiben minden vagy több teológiai diszciplina területéről tartalmaz tanulmányokat. Ha behatárolható a témakör, az annak megfelelő szakcsoport 0 vagy 0.. jelzete alatt található, pl. Biblikus tanulmányok E 01) A 7 Évkönyvek, értesítők, tájékoztató anyagok (legátus prédikációs kötetek, felvételi anyag, stb.) A8 Sajtó, újságírás, média, írás, olvasás, retorika A9 Irodalom, természettudományok

2 B Általános vallástörténet B 0 Összefoglaló munkák, néprajz B 01 Vallásfilozófia, vallásbölcselet B 02 Összehasonlító vallástörténet B 03 Vallástörténeti tanulmánykötetek, Festschriftek B 1 Primitív és törzsi vallások B 2 Ősmagyar hitvilág, finnugorok B 3 Indo-Európa B 30 Összefoglaló munkák B 31 Germánok B 32 Kelták B 33 Szlávok B 39 Egyéb B 4 Iszlám B 41 Arabisztika B 5 - India B 50 Összefoglaló munkák B 51 Buddhizmus B 52 Hinduizmus, védikus vallás B 53 Jainizmus B 6 Kína-Japán B 60 Összefoglaló munkák B 61 Konfucianizmus B 62 Taoizmus B 63 Sintoizmus

3 B 71 Afrika B 72 Ausztrália, Új-Guinea, Indonézia B 8 Amerika B 9 Egyéb C Ókori Közel-Kelet C 0 Összefoglaló, elméleti munkák C 1 - Régészet C 10 Összefoglaló munkák, általános régészet C 11 Bibliai földrajz C 12 Bibliai régészet C 121 Prehisztorikus korszak C 122 Bronzkor C 123 Vaskor C 124 Perzsa-hellén korszak C 125 Róma C 129 Egyéb C 19 Egyéb C 2 Ókor történet, vallástörténet, források C 20 Összefoglaló munkák C 21 Egyiptom C 22 Mezopotámia C 23 Perzsia/Irán C 24 Szíria/Palesztina C 25 Kisázsia

4 C 26 Hellász C 261 Prehellén korszak C 262 Klasszikus hellén korszak C 27 Róma C 28 Hellenizmus, gnózis C 29 Egyéb (pl. kronológia) C 3 Ókor és a Biblia D - Források D 0 Bibliai lexikonok, atlaszok D 1 Bibliai kortörténet D 10 Összefoglaló munkák D 11 Írott források D 111 Ószövetség kora D 112 Intertestamentális kor D 113 Újszövetség kora D 12 Ószövetségi kortörténet D 121 Előtörténet D 122 Királyság kora D 123 Fogság kora D 124 Fogság utáni kor D 129 Egyéb D 13 Intertestamentális kor története D 14 - Qumrán D 15 Újszövetségi kortörténet

5 D 151 Ősegyház D 152 Jézus korabeli zsidóság D 159 Egyéb D 16 Személyek a Bibliában / Bibliai alakok D 19 Egyéb D 2 Bibliafordítások, bibliafordítások története D 20 Bibliafordítások története D 21 Német bibliafordítások D 22 Angol bibliafordítások D 23 Latin bibliafordítások D 24 Francia bibliafordítások D 25 Holland bibliafordítások D 26 Magyar bibliafordítások D 29 Egyéb bibliafordítások (Ebben a csoportban csak a teljes fordítások szerepelnek, a csak Ó- vagy Újszövetség fordítások a fordításokat lásd a D 3 ill. D 4 csoportban.) D 3 Ószövetségi források, nyelvészet D 31 Héber Ószövetség, bilingvisek D 32 Régi ószövetség-fordítások, ókori szövegemlékek (LXX, Targum, Pesitta, stb.) D 33 Modern ószövetség-fordítások D 34 Héber/arám szótárak, szómagyarázatok, szószedetek D 35 Analitikus szótárak, konkordanciák D 36 Nyelvészet D 361 Általános sémi nyelvészet D 362 Héber nyelvészet

6 D 363 Héber nyelvtan D 364 Arám nyelvtan D 365 Szír nyelvtan D 369 Egyéb D 37 - Septuaginta D 39 - Egyéb D 4 Újszövetségi források, nyelvészet D 41 Görög Újszövetség, bilingvisek, szinopszisok (nem görög nyelvűek is) D 42 Régi újszövetség-fordítások D 43 Modern újszövetség-fordítások D 44 Görög szótárak, szómagyarázatok, szószedetek D 45 Analitikus szótárak, konkordanciák D 46 Nyelvészet D 461 Görög nyelvészet D 462 Görög nyelvtan D 49 - Egyéb D 5 Deuterokanonikus iratok, apokrifusok, pszeudoepigráfok E Biblikum E 0 Összefoglaló munkák E 01 Biblikus tanulmánykötetek, Festschriftek E 1 Bibliaismeret E 10 Összefoglaló munkák E 11 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 12 Újszövetség (és apokrifusai)

7 E 2 Bevezetéstudomány E 20 Öszefoglaló munkák E 21 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 22 Újszövetség (és apokrifusai) E 3 Exegetikai módszerek E 30 Összefoglaló munkák E 31 Ószövetség E 32 Újszövetség E 4 Hermenutika, irodalomtudomány E 40 Általános hermeneutika, irodalomtudomány E 41 Bibliai hermeneutika, inspiráció-tan E 42 Ószövetségi hermeneutika E 43 Újszövetségi hermeneutika E 431 Entmythologisierung (R. Bultmann mitológiátlanítás-elmélete) E 44 Hermeneutikai sorozat füzetek E 5 Bibliai teológia E 50 Összefoglaló munkák E 51 Ószövetség (és deuterokanonikusai) E 511 E 512 Messianizmus E 513 Ószövetségi etika E 514 Halál utáni élet, feltámadás E 515 E 516 E 517

8 E 518 E 519 Egyéb E 52 Újszövetség (és apokrifusai) E 521 Jézus-élete-kutatás E 522 Újszövetségi krisztológia E 523 Újszövetségi eszkatológia E 524 Újszövetségi etika E 525 Jézus halála és feltámadása, halál utáni élet az ÚSZ-ben E 526 Úrvacsora E 527 Keresztség E 528 Újszövetségi ekkléziológia E 529 Egyéb E 6 Bibliai vallástörténet 60 Összefoglaló munkák 61 Ószövetség (és deuterokanonikusai) 62 Újszövetség (és apokrifusai) 63 Deuterokanonikusok, apokrifusok, pszeudoepigráfok E 9 Egyéb E 91 Feminista teológia F Kommentárok, monográfiák F 0 Összefoglaló munkák F 1 Ószövetség F 10 Összefoglaló munkák

9 F 11 Pentateuchos/Hexateuchos F 110 Összefoglaló munkák F 111 Genezis F 112 Exodus F 113 Leviticus F 114 Numeri F 115 Deuteronomium F 12 Történeti könyvek (Gen-2Kir +Esdr-2Krón) F 120 Összefoglaló munkák F 121 Józsué F 122 Bírák F 123 I-II Sámuel F 124 I-II Királyok F 13 Próféták, prófétizmus F 130 Összefoglaló munkák F 14 Nagypróféták (Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel) F 140 Összefoglaló munkák F 141 Ézsaiás F Teljes (Ézs 1-66) F Proto-Ézsaiás (Ézs 1-39) F Deutero- és Trito-Ézsaiás (Ézs 40-66) F 142 Jeremiás [Jer + JerSir] F 143 Ezékiel F 15 Kispróféták F 150 Összefoglaló munkák

10 F 15.1 Hóseás F 15.2 Jóel F 15.3 Ámósz F 15.4 Abdiás F 15.5 Jónás F 15.6 Mikeás F 15.7 Náhum F 15.8 Habakuk F 15.9 Zófóniás F Haggeus F Zakariás F Malakiás F 16 Költői könyvek (Zsoltárok Példabeszédek) F 160 Összefoglaló munkák F 161 Zsoltárok, héber költészet F 162 Bölcsesség irodalom (Jób, Péld, Préd) F 163 Jób F 164 Példabeszédek F 17 Öt tekercs (Ruth, Énekek, Préd, Siralmak, Eszter) F 170 Összefoglaló munkák F 171 Ruth F 172 Énekek éneke F 173 Prédikátor F 174 Siralmak F 175 Eszter

11 F 18 Kései iratok (Dániel 2Krónikák) F 180 Összefoglaló munkák F 181 Dániel F 182 Krónikás történeti mű F 183 Ezsdrás Nehémiás F 184 I-II Krónikák F 2 Újszövetség F 20 Összefoglaló munkák F 21 Történeti könyvek (Mt, Mk, Lk, Jn, ApCsel) F 210 Összefoglaló munkák [csodák] F 211 Szinoptikusok (Mt, Mk, Lk) [Mi Atyánk] F Példázatok F 212 Máté evangéliuma F Hegyi beszéd F 213 Márk evangéliuma F 214 Lukácsi iratok (Lk, ApCsel) F 215 Lukács evangéliuma F 216 Apostolok cselekedetei F 217 Jánosi iratok (Jn, I-II-III Jn, Jel) F 218 János evangéliuma F 22 Páli levelek F 22.1 Pál élete, teológiája F 22.2 Pál és Jézus F 220 Páli levelek összefoglaló munkák F 221 Róma

12 F 222 I-II Korinthus F 223 Galata F 224 Efézus F 225 Filippi F 226 Kolossé F 227 I-II Thesszalonika F 228 I-II Timótheus, Titusz (Pásztori levelek) F 229 Filemon F 23 Katolikus levelek F 230 Összefoglaló munkák F 231 Zsidókhoz írt levél F 232 Jakab F 233 I-II Péter F 234 I-II-III János F 235 Júdás F 24 Jelenések könyve F 25 Apokrifusok F 250 Összefoglaló munkák F 251 Barnabás levele G Judaisztika H Egyetemes történelem, egyetemes egyháztörténelem H 0 Összefoglaló munkák H 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek (minden történelmi témakörben!) H 1 Egyetemes világtörténet

13 H 10 Összefoglaló, elméleti munkák [Ókor történet lásd a C csoportban!] H 11 Középkor ( ) H 12 Reneszánsz és reformáció ( ) H 13 Forradalmak kora ( ) H 14 Nemzetállamok kialakulása ( ) H 15 Világháborúk kora ( ) (Holocaust, magyarországi is.) H 16 A hidegháború ( ) H 17 Legújabb kor (1990-től napjainkig) H 2 Egyetemes egyháztörténet H 20 Összefoglaló, elméleti munkák H 21 Óegyház kora ( ) H 22 Birodalmi egyház kora ( ) H 23 A középkor egyháztörténete ( ) H 24 A reformáció és ellenreformáció kora ( ) H 25 Újkor ( ) H 26 XIX. század ( ) H 27 Legújabb kor (1914-től napjainkig) H 3 Szerzetesrendek története (Magyarországi szerzetesrendek is.) H 4 Szabadkőművesség története H 5 Útleírások (Bibliai földrajz is)

14 I Magyar történelem, magyar egyháztörténet I 0 Összefoglaló munkák I 1 Magyar történelem I 10 Összefoglaló, elméleti munkák I 11 Őstörténet, honfoglalás, kalandozások kora ( 1000) I 12 Középkor ( ) I 13 A török hódoltság kora ( ) I 14 Abszolutizmus ( ) I 15 XIX. század ( ) I 16 Világháborúk kora ( ) I 17 Pártállami korszak ( ) I 18 Legújabb kor (1990-től napjainkig) I 19 Egyéb I 2 Magyar egyháztörténet I 20 Összefoglaló, elméleti munkák I 21 Középkor ( ) I 22 Előreformáció és reformáció kora ( ) I 23 Ellenreformáció és ortodoxia ( ) I 24 Felvilágosodás kora ( ) I 25 XIX. század ( ) I 26 Világháborúk kora ( ) [A kommunista diktatúra időszakát lásd az I 17 csoportban!] I 27 Önreflexiók, 1990 utáni egyházi értékelés ( )

15 I 271 Hazánkban és a szocialista blokk országaiban a pártállam időszakában megjelent egyházi dokumentumok, állásfoglalások. I 28 Napjaink egyháztörténete (1990-től napjainkig) I 3 A Debreceni Református Kollégium története I 4 Helyi egyházközségek, egyházmegyék, egyházkerületek története I 5 Helytörténet I 6 Iskolatörténet (Református és nem református) I 7 Magyar családtörténetek J Egyházjog J 0 Összefoglaló, elméleti munkák J 1 A Magyarországi Református Egyház törvényei J 2 Református egyházjog, jogtörténet J 3 Felekezeti egyházjog, jogtörténet J 4 J 5 Államjog, állami jogtörténet J 6 Közigazgatás K Filozófiatörténet, filozófia K 0 Összefoglaló, elméleti munkák K 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek K 1 Görög filozófia, hellenizmus K 10 Összefoglaló munkák K 19 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom

16 K 2 A középkor filozófiája K 20 Összefoglaló munkák K 29 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 3 Reneszánsz, barokk filozófia K 30 Összefoglaló munkák K 31 Reneszánsz filozófia K 319 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 32 Racionalizmus (barokk) K 329 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 4 A felvilágosodás filozófiája (empirizmus) K 40 Összefoglaló munkák K 41 Az angol felvilágosodás K 419 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 42 A francia felvilágosodás K 429 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 43 A német felvilágosodás K 439 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 5 A német idealizmus K 50 Összefoglaló munkák K 59 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 6 Pozitivizmus, materializmus, marxizmus K 60 Összefoglaló munkák K 61 Pozitivizmus K 619 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 62 Materializmus, marxizmus

17 K 629 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 7 Egzisztencializmus és életfilozófia K 70 Összefoglaló munkák K 79 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 8 Modern filozófiai irányzatok K 80 Összefoglaló munkák K 89 A korszak kiemelkedő filozófusai és a róluk szóló irodalom K 9 A filozófia és a teológia párbeszéde L Dogmatörténet, teológiatörténet L 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák L 1 Patrisztika (Kr. u század) L 19 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 2 Középkor, skolasztika L 29 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 3 Reformátori teológia L 39 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 4 Reformáció utáni irányzatok L 40 Összefoglaló munkák L 41 Protestáns ortodoxia L 42 Reformáció utáni római katolikus teológia L 49 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 5 A felvilágosodás korának teológiai irányzatai L 50 Összefoglaló munkák L 51 Modern protestantizmus

18 L 511 Pietizmus L 512 Racionalizmus L 52 Modern katolikus irányzatok L 59 A korszak kiemelkedő alakjai és a róluk szóló irodalom L 6 Vallásos szocializmus (Blumhardt, Wichern, Ragaz) L 7 Újkori irányzatok L 70 Összefoglaló munkák L 71 Újkori protestáns irányzatok L 72 Újkori római katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinatig L 79 A korszak kiemelkedő teológusai és a róluk szóló irodalom L 8 Napjaink teológiai irányzatai L 80 Összefoglaló munkák L 81 Napjaink protestáns irányzatai L 82 Római katolikus teológia a II. Vatikáni Zsinat után L 83 Ortodox teológia napjainkban L 89 A korszak kiemelkedő teológusai és a róluk szóló irodalom L 9 A filozófia és a teológia párbeszéde M Dogmatika, hitvallások M 0 Összefoglaló munkák M 00 Ökumenikus teológia M 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek M 02 Protestáns dogmatikák, összefoglaló munkák, prolegomenák M 03 Római katolikus és görög katolikus dogmatikák, összefoglaló munkák

19 M 04 Ortodox dogmatikák, összefoglaló munkák [Ökumenikus párbeszéd lásd a P 4-es csoportban!] M 1 A dogmatika speciális területei M 10 Összefoglaló munkák M 11 Theologia specialis Az Istenről szóló tanítás, Szentháromságtan, teodíceakérdés M 12 Krisztológia A Krisztusról szóló tanítás M 13 Pneumatológia A Szentlélekről szóló tanítás M 14 Szoteriológia A megváltásról szóló tanítás, a megigazulás M 15 Antropológia Az emberről szóló tanítás, a gondviselés M 16 Kozmológia A teremtésről, a világról szóló tanítás M 17 Ekkléziológia Az Egyházról szóló tanítás, sákramentum-tan M 18 Eszkatológia Krisztus visszajöveteléről, a feltámadásról szóló tanítás M 19 Egyéb M 2 Hitvallások és történetük M 20 Összefoglaló, történeti munkák M 21 Református Hitvallások M 22 Evangélikus Hitvallások M 23 Római katolikus hitvallások M 24 Ortodox hitvallások M 29 Egyéb M 3 Hitvallások teológiája M 4 Teológia és természettudományok

20 N Szociológia, társadalomtudomány N 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek N 1 Társadalomtörténet [56, kommunizmus, nácizmus, zsidóüldözés az I csoportban.] N 11 Magyar társadalomtörténet N 12 Egyetemes társadalomtörténet N 2 Társadalomtudomány N 20 Összefoglaló, elméleti munkák N 21 Politika-tudomány, államelméletek [lsd. még a filozófusoknál!] N 22 Európai Unió N 23 Társadalmi viszonyok, társadalmi csoportok és rendeződéseik N 24 Gazdaságtudomány N 25 Szociálpszichológia N 26 Statisztikák N 29 Egyéb N 3 Szociológia N 30 Összefoglaló munkák N 31 Kisebbségek, nemzeti tudat N 32 Szociográfiák N 33 Devianciák N 34 Fogyatékkal élők N 35 Művelődésszociológia, művelődéstörténet

21 N 39 Egyéb N 4 Vallásszociológia (szekularizáció, modernitás) N 5 Egyházszociológia N 6 Egyházvezetés ( kybernetika), menedzsment) (A gyülekezetvezetéssel kapcsolatos irodalom az R csoportban található, az N 5 csoportba inkább az egyházi intézmények, nagyobb szervezetek irányításával kapcsolatos művek kerülnek.) O Etika, szociáletika O 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek O 1 Általános etika O 10 Összefoglaló, elméleti munkák, etikatörténet O 11 Filozófiai etika O 12 Antropológia O 19 Egyéb O 2 Teológiai etika és speciális területei O 20 Összefoglaló munkák O 21 Etikatörténet O 22 Protestáns kiadású etikák O 23 Katolikus ill. ortodox kiadású etikák O 24 Etikaoktatás (didaktika) O 25 A Tízparancsolat etikai magyarázatai O 26 A Mi Atyánk etikai magyarázatai

22 O 27 A lelkiismeret O 28 Evangélium és törvény O 29 Egyéb O 3 Szociáletika és speciális területei O 30 Összefoglaló munkák O 31 Globalizáció, kultúra O 311 Médiaetika, reklámetika O 312 Gazdaságetika, a tulajdon kérdése, a munka etikai megítélése O 313 Technika, információs társadalom O 314 Sport O 315 Ökológia O 32 Egészségügy O 321 Bioetika, génetika O 322 Eutanázia O 33 A házasság és a válás etikai megítélése, szexuáletika O 34 Öngyilkosság, halálbüntetés O 35 Abortusz O 36 Etika és jog O 37 Politikai etika O 371 Háború és béke O 372 Erőszak leküzdése, terrorizmus O 373 Demokrácia O 374 Állam és egyház viszonya O 375 Emberi jogok kérdése O 39 Egyéb

23 P Felekezettudomány P 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák P 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek, életrajzok P 1 Ekkléziasztika P 11 Magyarországi Református Egyház (névtárak, püspöki jelentések, zsinati jegyzőkönyvek is) P 12 Határon túli magyar reformátusság P 13 Nem magyar református egyházak P 2 Felekezetek, felekezettudomány P 20 Összefoglaló munkák P 21 Római katolikus egyház P 21.1 Pápai megnyilatkozások, enciklikák P 22 Görög katolikus egyház P 23 Keleti ortodox egyház P 24 Anglikán egyház P 25 Evangélikus egyház P 26 Unitárius egyház P 27 Neoprotestáns egyházak 270 Összefoglaló munkák 271 Baptista egyház, anabaptisták 272 Metodista egyház 273 Pünkösdi egyház 274 Adventista egyház P 28 Zsidó hitközség ( G Judaisztika) P 29 - Egyéb

24 P 3 A harmadik világ egyházai és teológiájuk P 4 Ökumenikus mozgalmak P 40 Összefoglaló munkák P 41 Ökumenikus párbeszéd, ökumenikus teológia (szimbolika, tanegyeztetés), felekezetek egymáshoz való viszonya P 42 Szövetségek, szervezetek, konferenciák P 421 Egyházak Világtanácsa (EVT, WCC, ÖRK) + Life and Work, Faith and Order P 422 Református Világszövetség (WARC) P 423 Lutheránus Világszövetség P 424 Európai Egyházak Konferenciája P 425 Magyar Református Világszövetség P 426 Leuenberger Kirchengemeinschaft Gemeinschaft P 429 Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) P 43 Keresztyén békekonferenciák P 5 Párbeszéd más felekezetekkel P 50 Összefoglaló munkák P 58 Zsidó-keresztyén párbeszéd P 59 Egyéb P 6 Szekták, új vallási mozgalmak P 60 Összefoglaló munkák P 61 Karizmatikus mozgalmak P 62 Jehova Tanúi P 63 Scientológia P 64 New Age

25 P 65 Okkultizmus, spiritizmus, sátánizmus P 68 Antropozófia (R. Steiner) P 69 Egyéb P 7 Keresztyén marxista párbeszéd P 8 Ifjúsági szervezetek, mozgalmak P 80 Összefoglaló munkák P 81 KIE/YMCA (Young Mens Christian Associations) P 82 MEKDSZ P 83 SDG P 84 ReFiSz P 85 MEVISZ P 86 WSCF (World Student Christian Federation) P 87 World Conference of Christian Youth P 89 Egyéb Q Missziológia Q 0 Összefoglaló munkák, elméleti munkák Q 00 Misszió teológiája Q 01 Misszió és kommunikáció Q 02 Misszió és inkulturáció, kontextualizáció Q 03 - Apologetika Q 1 Egyetemes misszió történet Q 2 Magyar misszió történet Q 3 Párbeszéd más vallásokkal Q 30 Összefoglaló munkák Q 31 Buddhizmus

26 Q 32 Hinduizmus, védikus vallás Q 33 Iszlám Q 34 Kínai és japán vallások Q 39 - Egyéb Q 4 Evangelizáció, belmisszió Q 5 Misszió és egyház Q 6 Vallás és irodalom R Gyülekezetépítés S Homiletika S 0 Összefoglaló, elméleti munkák S 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek (Liturgikai témában is!) S 1 Homiletika történet S 2 Az ünnepek homiletikuma S 20 Összefoglaló munkák S 21 A karácsony homiletikuma S 22 A húsvét homiletikuma S 23 A pünkösd homiletikuma S 3 A szentségek homiletikuma S 30 Összefoglaló munkák S 31 A keresztség homiletikuma S 32 Az úrvacsora homiletikuma S 4 A kazuáliák homiletikuma S 40 Összefoglaló munkák

27 S 41 A házasságkötés homiletikuma S 42 A temetés homiletikuma S 49 Egyéb S 5 Igehirdetések (egy személy igehirdetései) S 6 Igehirdetések (több személy igehirdetései) S 7 Gyakorlati bibliamagyarázat S 8 Áhítatok, meditációk, egyházi beszédek T Liturgika T 0 Összefoglaló, elméleti munkák, retorika T 1 Liturgiatörténet T 2 Különböző felekezetek liturgiája T 20 Összefoglaló munkák T 21 Evangélikus liturgiák T 22 Római katolikus liturgiák T 23 Görög katolikus liturgiák T 24 Ortodox liturgiák T 29 Egyéb T 3 Az imádság T 4 Egyházi zene, zenetörténet T 5 Egyházművészet, művészettörténet U Pasztorálpszichológia és határterületei U 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek

28 U 1 Általános pszichológia. Összefoglaló, elméleti munkák U 2 Személyiségpszichológia U 20 Összefoglaló munkák U 21 Személyiségelméletek U 22 Mentálhigiéné U 3 Életkorok pszichológiája U 30 Összefoglaló munkák (Fejlődéslélektan) U 31 Gyermeklélektan, gyermekgondozás U 32 Fejlődési rendellenességek U 33 Kamaszkor U 34 Felnőtt kor U 35 Időskor U 4 Szociálpszichológia U 40 Összefoglaló munkák U 41 Szocializáció U 42 Kommunikáció U 421 Testbeszéd U 422 Mozi, TV U 43 Magatartástudomány U 44 Szexuálpszichológia U 45 Homoszexualitás U 5 Klinikai pszichológia U 51 Pszichopatológia U 52 Pszichoterápia, pszichoanalízis

29 U 6 Karakterológia U 7 A pszichológia speciális területei U 70 Összefoglaló munkák U 71 Gyermekvédelem U 72 Család (házasság, válás) U 73 Szenvedélybetegségek U 74 Halál, gyász U 75 Szuicidium U 76 Játékelmélet U 77 Önismeret, drámapedagógia U 78 Fogyatékkal élők U 79 Egyéb U 8 Pasztorálpszichológia U 80 Összefoglaló, elméleti munkák U 81 Valláslélektan U 82 A pasztorálpszichológia speciális területei U 821 Család (házasság, válás, gyerekek) U 822 Szenvedélybetegségek, depresszió U 823 Halál, gyász U 824 Szuicidium U 825 Fogyatékkal élők, súlyos betegek U 829 Egyéb U 83 Poimenika (Gyülekezeti lelkigondozás) U 84 Katonai lelkigondozás, tábori lelkészség U 85 Kórházi lelkigondozás

30 U 9 Egyéb U 86 Börtön-misszió U 89 Egyéb V Valláspedagógia és határterületei V 01 Tanulmánykötetek, Festschriftek V 1 Általános pedagógia V 10 Összefoglaló munkák V 11 Neveléselmélet, didaktika V 12 Neveléstörténet V 13 Módszertan V 14 Tanári személyiség V 15 Tantárgypedagógia V 16 Életkorok szerinti pedagógia V 17 Andragógia V 18 Közoktatás V 19 Egyéb V 191 Reformpedagógiák V 192 Gyógypedagógia V 193 Romapedagógia V 194 Népfőiskola V 2 Valláspedagógia V 20 Összefoglaló, elméleti munkák. Történeti munkák. V 21 Vallásoktatás V 211 Tantervek

31 V 22 Katechetika V 23 A keresztyén nevelés V 231 Hitoktatói, valláspedagógiai módszertan V 24 A katechetika speciális területei V 241 Vasárnapi iskola V 242 Gyermekistentisztelet, gyermekbibliaóra V 243 Konfirmáció V 244 Ifjúsági munka V 245 Óvoda V 246 Felnőtt oktatás V 249 Egyéb V 25 Bibliodráma V 3 Református hittankönyvek V 30 Összefoglaló munkák V 31 Óvodások V évesek V évesek V évesek V 35 Felsőoktatás V 36 Konfirmáció, kátéoktatás V 37 Felnőtt (gyülekezeti) hitoktatás anyagai V 39 Egyéb V 4 Más felekezetek hittankönyvei V 41 Evangélikus hittankönyvek V 42 Római katolikus hittankönyvek

32 V 43 Görög katolikus hittankönyvek V 44 Baptista hittankönyvek V 49 Egyéb V 5 Nyomtatott segédanyagok V 51 Áhítatok, meditációk V 52 Jelenetek, versek, elbeszélések V 53 Óvodai anyagok V 54 Gyermek és ifjúsági munka V 55 Ünnepekhez igazodó anyagok V 550 Összefoglaló munkák V 551 Karácsony V 552 Húsvét V 553 Pünkösd V 558 Nem egyházi ünnepek V 559 Egyéb V 56 Imádság V 57 Kifestők V 58 Énekeskönyvek V 59 Egyéb V 6 Bibliák, gyermekbibliák, énekeskönyvek, káték V 7 Cserkészet W Nem nyomtatott segédanyagok W 1 CD-k W 2 Videófilmek

33 W 21 Játékfilmek W 22 Bibliai témájú filmek W 23 Ismeretterjesztő filmek W 29 Egyéb W 3 DVD-k W 31 Játékfilmek W 32 Bibliai témájú filmek W 33 Ismeretterjesztő filmek W 39 Egyéb W 4 Audio kazetták W 5 Flanel segédanyagok W 6 Diaképek W 7 Bábok W 9 Egyéb X Diakonika Y Idegen nyelvi anyagok, nyelvkönyvek Y 1 Német Y 2 Angol Y 3 Latin Y 4 Francia Y 5 Holland Y 9 Egyéb Z Folyóiratok

34 A régi könyvek kronológiailag rendezett csoportjai: RMK 1711 előtti magyar könyvek RK közötti magyar könyvek MM közötti magyar könyvek MM közötti magyar könyvek EB előtti külföldi könyvek EB közötti külföldi könyvek EM közötti külföldi könyvek EM közötti külföldi könyvek

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata

A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A könyvtári munkafolyamatok szabályzata A SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete 1. Állományfejlesztés 1. Az állományfejlesztési munka alapja a Gyűjtőköri

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év, I. félév) kód BB01 Bevezetés az Ószövetségbe I F 5 2 1 1 - V BB51 Bevezetés az Újszövetségbe I F 5 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BH01 Egyetemes

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től

A DRHE Doktori Iskolájának. Képzési Terve. Hatályos: szeptember 1-től A DRHE Doktori Iskolájának Képzési Terve Hatályos: 2016. szeptember 1-től Tartalomjegyzék PhD képzés elemei... 3 Mintatanterv... 4 Komplex vizsga... 5 Kutatási területek... 6 2 / 8 oldal PhD képzés elemei

Részletesebben

Tanmenet (BA) akadémiai év

Tanmenet (BA) akadémiai év Szem. I. (I. év --- I. félév) kód BB51U Bevezetés az Újszövetségbe I F 6 2 2 - - V BB21 Héber nyelv I SD 3 2 1 1 - V BB71 Görög nyelv I SD 3 2 1 1 - V BS10U Enciklopédia F 2 1 1 - - C BH01 Egyetemes egyháztörténet

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EVANGÉLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT 1. Biblia Ószövetség Újszövetség Témakör Kortörténeti ismeretek Alapvető ószövetségi és újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek A világ

Részletesebben

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15

MINTATANTERV Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak_egyszakos 2014/15 Tantárgy SZIGORLATO Biblikus szigorlat 1. (ószövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai teológia) Biblikus szigorlat 2. (újszövetségi bibliaismeret, bevezetés, írásmagyarázat, bibliai

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

2.14 Magyarországra vonatkozó statisztikai, történeti földrajzi, demográfiai művek Habsburg birodalom Magyarország

2.14 Magyarországra vonatkozó statisztikai, történeti földrajzi, demográfiai művek Habsburg birodalom Magyarország 1 A Történettudományi kézikönyvtár szakrendje 1.1 Magyar és egyetemes történeti segédkönyvek 1.11 Történelmi és rokontárgyú bibliográfiák 1.12 Levéltári leltárak és regesztagyűjtemények 1.12.A Segédkönyvek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév

Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév Szakdolgozati témakörök 2016/2017. tanév Dr. Benyák Anikó Stressz és megküzdés a vallásgyakorlással összefüggésben. Az iskolai motiváció vizsgálata, különös tekintettel a hitoktatásban részesülőkre. Erkölcsi

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax:

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO Tel.: , Fax: BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro/hu Beiskolázási keretszámok a 2016 2017-es egyetemi tanévre

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

Pápai Református Teológiai Akadémia TEOLÓGIA SZAKÁNAK TANTERVE

Pápai Református Teológiai Akadémia TEOLÓGIA SZAKÁNAK TANTERVE Pápai Református Teológiai Akadémia TEOLÓGIA SZAKÁNAK TANTERVE 2002 2004 A módosításokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A Pápai Református Teológiai Akadémia [a továbbiakban: Akadémia] Akadémiai Tanácsa

Részletesebben

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára. alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) angyalok: Isten udvartartásának

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? A zsinati megújulás

A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? A zsinati megújulás Abdiás könyve a kakukk-tojás A szentmise olvasmányai Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma? Nem olyan sokat olvasunk a Szentírásból, amint gondolnánk,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. Megjegyzés: Az alábbiakban közöljük a biblikus, a rendszeres teológiai/egyháztörténeti, valamint a gyakorlati

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Éves kutatási terv (2009-2010-es tanév)

Éves kutatási terv (2009-2010-es tanév) SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Éves kutatási

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve

SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve SZENT PÁL AKADÉMIA A Teológia mesterszak (egységes, osztatlan képzés) mintatanterve (A 04/05-ös tanévtől) Az intézmény ajánlott tantervet (mintatanterv) ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához.

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95 Nem BIBLIA olyan különleges könyv TARTALOMJEGYZÉK Miért Mit Krisztus jelent változott-e tartják hiheti halála Q? egyesek el meg után valaki az Márk írták? Újszövetség, a Jézus evangéliumát a Biblia? életéről

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN. helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára

EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN. helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára EVANGÉLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN helyi tanterv az 9-12. évfolyamok számára Célok, célcsoportok Elsődleges szerepük alapján az alábbi csoportokba sorolhatóak: Pedagógia és valláspedagógiai célok: A lexikális

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza

Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Dr. Doedens Jacob szakmai önéletrajza Személyi adatok név állampolgárság internet: Dr. Jacob J. T. Doedens holland magyar (2012. november 21.) hu.linkedin.com/pub/jaap-doedens/1a/877/73b/ Képzés és tanulmányok

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

11. évfolyam. Isten-én témakör

11. évfolyam. Isten-én témakör 11. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

I. A szakok és szakirányok minőségértékelésének összegzése

I. A szakok és szakirányok minőségértékelésének összegzése Éves (minőségbiztosítási) értékelő jelentés 2013 I. A szakok és szakirányok minőségértékelésének összegzése Teológia szak Ószövetségi tanszék A tantervben bekövetkezett jelentős módosítás volt a specializációs

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában ÁLTALÁNOS MŰVEK 001 Tudomány és ismeretek általában 001.89 A tudomány és a tudományos munka szervezése 002 Dokumentáció, könyvek, írásművek. 003 Írástörténet

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk.

ÓRAREND 2016/ FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Az órarend változtatás jogát fenntartjuk. 06/7.. FÉLÉV TEOLÓGIA SZAK, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM Bevezetés az Újszövetségbe imaalkalom szeminárium szeminárium 8.00 9.0 Vígh Richárd 8. 9.0.00.0 7.0 9.00 9. 0. szeminárium

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Minta. Minta tételsor középszintű szóbeli vizsgához (az egymás mellé rendelt A és B tételt egy lapon húzza a vizsgázó):

Minta. Minta tételsor középszintű szóbeli vizsgához (az egymás mellé rendelt A és B tételt egy lapon húzza a vizsgázó): Evangélikus hittan érettségi feladatsorok: tételsor középszintű szóbeli vizsgához (az egymás mellé rendelt A és B tételt egy lapon húzza a vizsgázó): A 1. Mutassa be az őstörténetet mint hitvallást! 2.

Részletesebben

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés

Hittanár-nevelő tanár mesterképzés I. Tudnivalók a szakról: Szak neve: Hittanár-nevelő tanár Hittanár-nevelő tanár mesterképzés Megszerezhető szakképzettség: Szint: Képzési idő/ megszerezhető kreditek: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási

Részletesebben

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8.

Tanmenet. Hittan- és bibliaórák tervezéséhez P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g. Általános iskola 1 8. Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskola 1 8. osztály 2012 2 1 1 9 P é c e l N y í r f a u. 1. w w w. v i s z. o r g Tanmenet Hittan- és bibliaórák tervezéséhez Általános iskolák 1

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Gondolatok egy pataki tanár könyvtára mellett A száz éve született dr. Koncz Sándor emlékezete

Gondolatok egy pataki tanár könyvtára mellett A száz éve született dr. Koncz Sándor emlékezete SZÉPHALOM 23. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 2013 205 KISS ENDRE JÓZSEF Gondolatok egy pataki tanár könyvtára mellett A száz éve született dr. Koncz Sándor emlékezete A Gutenberg Galaxis napja leáldozóban

Részletesebben