Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására"

Átírás

1 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Készítette: Inotai István március

2 5 1. Történeti áttekintés 1.1. A Szerb Antal Gimnázium története A Szerb Antal Gimnázium a XVI. kerületben, Cinkotán található ban nyitotta meg kapuit mint leánynevelő intézet. Az árvaház és nevelőintézet 1906-tól 1919-ig működött. Az I. világháború végén a Pozsonyból kiüldözött Pozsonyi Tanítónőképző Intézet költözött az épületbe. A tanítónőképző 1919-ben kezdte meg működését. A II. világháború idején az épület katonai objektum lett ben helyreállították től 1959-ig az intézmény 4 évfolyamos tanítóképzőként Teleki Blanka nevét vette fel. Az 1958/59-es tanévben végzett az utolsó tanítói évfolyam. Ezzel párhuzamosan megindult a gimnázium megszervezése is, és a 60-as évek végétől az intézmény 4 osztályos gimnáziummá alakult át (addig 12 évfolyamos iskola volt) ben az iskolát Szerb Antalról, a neves íróról és irodalomtörténészről nevezték el. A 70-es években ameddig a körzeti határok éltek ez az iskola vonzotta a kerület jó képességű tanulóinak jelentős hányadát, és mivel az épületben kollégium is működött, vidéki tanulók is szívesen jelentkeztek ide tovább növelve az iskola színvonalát. A 60-as évek végén néhány iskolával egy időben a Szerb Antal Gimnázium kezdte el elsőként az orosz nyelv mellett a francia és német nyelv tagozatos szintű oktatását, és híres volt természettudományos kémia, biológia tagozata is, amely szintén igen vonzóvá tette a gimnáziumot. A kerület és a vonzáskörzet általános iskoláinak legjobb tanulói ezt az iskolát választották. Ez a pozitív tendencia a 80-as évek közepére megállt, aminek több oka volt. A körzethatárok megszűnésével a 8. osztályt befejező, jó képességű tanulók választási lehetőségei is bővültek, nem feltétlenül ebbe a gimnáziumba jöttek. A budapesti középiskolák többsége szintén bővítette nyelvkínálatát, és a nyelvoktatásban jó néhány iskola kiemelkedő eredményt ért el. Végül a gimnáziumban a kollégium lehetősége is megszűnt, így a vidéki jól tanuló, jó képességű gyerekek elhelyezése lehetetlenné vált. Rövid idő alatt az ide jelentkező vidéki tanulók száma minimálisra csökkent. Ennek következménye volt az, hogy egyre kevesebb jó képességű tanuló választotta ezt az iskolát; és bár még hosszú éveken keresztül némi túljelentkezés volt tapasztalható, az ide jelentkezők többsége már csak a jó vagy közepes képességű diákok közül került ki.

3 6 Ez a tény a gimnázium fő célját, a tehetséggondozást és a továbbtanulás segítését nagymértékben hátráltatta. Néhány év alatt az iskola tanulmányi színvonala érezhetően, tantárgyi átlaga szám szerint kimutathatóan csökkent. A gyengébb képességű tanulók bekerülése miatt a tanárok többsége korábban nem jellemző nevelési és szakmai problémák tömegével került szembe. A 6 és 5 évfolyamos képzés bevezetésének története és okai Ezek a körülmények kényszerítették az iskola tantestületét, az iskolavezetőséget és személy szerint engem is arra, hogy igazgatói működésem első évében, 1993-tól új utakat keressünk. A célom az volt, hogy a gimnázium továbbra is a legjobb képességű tanulók számára legyen vonzó intézmény, és a tehetséges tanulókkal tudjunk kiemelten foglalkozni. Ezért igen komoly előkészítő munka után, a fenntartó engedélyével 1994 szeptemberétől elindítottuk a 6 évfolyamos gimnáziumi képzést. Ugyancsak a fenti sikeres innováció volt az oka annak is, hogy 2004-ben elsőként a kerületben 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály indításával folytattuk tevékenységünket A gimnázium épületének elhelyezkedése, története A Szerb Antal Gimnázium épülete 1906-ban készült el, sajátossága az, hogy eredetileg is oktatási célra készült (részletes történetét ld. iskolatörténet). Az iskola a Batthyány-kastély kertjében, Batthyány Ilona grófnő felajánlása alapján épült fel. A kétemeletes épület hasznos alapterülete több mint 5000 négyzetméter, melyhez egy 2 hektáros park tartozik. Jelenleg az épület kívülről jó állapotban van, felújítása az elmúlt 20 évben szakaszosan történt. Belseje anyagi erőnkhöz és a fenntartó, valamint a működtető önkormányzat lehetőségeihez igazodva folyamatosan újul meg. Ez elsősorban a festést, mázolást, ill. a mellékhelyiségek korszerűsítését jelenti. Az épület a jelenlegi létszámhoz (631 tanuló) ideális környezetet biztosít. Minden osztálynak saját osztályterme van, ezek mellett számtalan kisterem, szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére.

4 7 Az iskola mind alaprajzát, mind pedig a termek kialakítását és a teremméretek sokféleségét tekintve igen előnyös a gimnáziumi oktatásra, a különféle pedagógiai célzatú csoportbontás céljaira. Az épület nagysága természetesen behatárolja a felvehető gyerekek számát. Az elmúlt 2 évtizedben különösen technikai felszereltségét, szemléltetőeszköz-állományát tekintve jelentős fejlesztésen ment keresztül. Elsősorban a számítástechnika területén történt több szakaszban is jelentős modernizáció. Ennek eredménye a 2 jól felszerelt számítástechnika-terem, a tanári szobák és szaktantermek munkaállomásainak kialakítása, ami különösen a 4 éve bevezetett E-napló szempontjából jelentős. Ugyancsak fontos az 5 éve elkezdett TÁMOP alapján az IKT alkalmazása, mely a tanárok között igen széles körben elterjedt, s amelynek feltétele volt a technika és számítástechnika fejlesztése.

5 8 2. A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium jelenlegi helyzete (összefoglaló és visszatekintés az elmúlt ciklusra) 2.1. Az iskola szerkezete A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnáziumban jelenleg 631 diák tanul, akiket a jelenlegi jogszabályok figyelembevételével és törvény szerinti óraszámokat tekintve 50 tanár tanít, akiknek a munkáját 4 pedagógiai munkát segítő támogatja. Az iskola műszaki, gazdasági és technikai feladatait a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 11 technikai dolgozója biztosítja igen magas szinten. Az iskola hatalmas épülete és a hozzá tartozó kb. 2 holdas park szükségessé teszi az oktatást segítő technikai dolgozói létszámot. Gimnáziumunkban változatlanul háromféle képzési típus található: a hagyományos 4 évfolyamos képzés, a 20 éve bevezetett 6 évfolyamos képzés és a 10 éve elkezdett 5 évfolyamos képzés. Általános megítélés szerint a háromféle képzési forma nagyon jól megfér egymás mellett, sok tekintetben kiegészíti egymást. Miként korábban a 6 évfolyamos képzés bevezetése után jó néhány évig, úgy az 5 évfolyamos bevezetésénél is igaz, hogy minden új képzési forma sokkal több figyelmet igényel, és komoly megfontolás után kismértékben módosítani is kellett bizonyos dolgokon. Az iskola eredményességét döntően a 6 évfolyamos osztályok és tanulók biztosítják, de az is látható, hogy a többféle képzési forma egymás mellett élése előnyt jelent a tanulók számára. A statisztikákból láthatóan minden évfolyamon a 6 évfolyamos tanulók átlageredménye jobb, de egyre több jel mutat arra is, hogy a 4 évfolyamos tanulók is rájönnek, érdemes tanulni. Néhány 4, illetve 5 évfolyamos osztály év végi eredménye eléri vagy megközelíti a 6 évfolyamos osztályok tanulmányi átlagát. Kialakult egy egészséges versenyszellem, értéke van a jó tanulásnak: ez is oka annak, hogy eredményeink javultak, valamint annak is, hogy nem csökkent (mint általában a középfokú képzésben sok helyen, hanem megnőtt az ide jelentkezők száma. Az elért sikerek az alábbiakban foglalhatók össze:

6 9 A 100 legjobb középiskola című kiadványban az 53., 48. és 70. helyezés, az országos kompetenciamérés eredményei, az érettségi eredmények, a felsőoktatási felvételi eredmények, a számtalan szaktárgyi versenyeredmény, OKTV-döntősök, illetve a kiemelkedő sporteredmények. A fentiek mind azt bizonyítják, hogy a gimnázium nagyon sokrétűen, szerteágazó fejlesztési tematikával foglalkozik a diákokkal, és törekvése az, hogy a diákok megtalálják a tehetségük kibontakoztatásához szükséges lehetőségeket. Ma már talán nyugodtan mondhatjuk, hogy az iskola igazi alma materré vált. Azzá ugyanis nem automatikusan, pusztán az idő múlásával válik egy iskola. Ahhoz állandóság kell, óvni, megtartani azt, amit elődeink létrehoztak, folyamatosan visszaidézni azokat is, akik létrehozták, és segíteni, támogatni azokat, akik továbbviszik a hagyományokat Iskolahasználók (A gimnázium szociokulturális környezete) A gimnázium jelenleg az egyetlen tisztán gimnázium a XVI. kerületben, ahol 4, 5 és 6 évfolyamos képzés folyik. Az iskola Cinkotán, igen csendes, sok szempontból védett környezetben, egy csodálatos ősparkban (a valamikori Batthyány-kastély parkja) található. A Szerb Antal Gimnázium társadalmi-gazdasági környezetét kertvárosi és peremkerületi jellegéből adódóan elsősorban középosztálybeli és gazdálkodó réteg alkotja. A kertvárosi, városszéli környezet meghatározó az iskolahasználók szempontjából. Tanulóink döntő többsége kerületi vagy környékbeli lakos. Társadalmi összetételét tekintve a diákok zöme a kertvárosi, vidékiesebb életformához szokott, a tipikus budapesti iskolákhoz képest kevésbé frusztrált, ideges és ingerült környezetből kerülnek ki. Tanulóink emiatt kevésbé vannak kitéve a deviáns viselkedés kockázatának, és a fentiek miatt is tisztelettudóbbak, udvariasabbak. Ez összefügg azzal is, hogy a környezetben élő helyi lakosok is figyelik, egyben nevelik is tanítványainkat. Nagyon jó a kapcsolat a cinkotai lakosokkal is. A környezet Cinkota régi, részben szlovákok lakta település, amely jelentős néphagyományokkal rendelkezik, s mint ilyen, fontos összetartó erőt jelent, de részben az olyan

7 10 környezet is az iskola beiskolázási részévé vált (Árpádföld, Kistarcsa, Nagytarcsa, lakóparkok), ahová az elmúlt években igen sok fiatal család költözött. Ez is oka annak, hogy az agglomerációból is egyre több tanulónk érkezik. A gimnázium földrajzi adottságai miatt is elsősorban a XVI. kerületi lakók középiskolája, mint az alábbi táblázatokból is látszik, hiszen a diákok többsége a kerületben lakik. Ez az 5 évvel ezelőtt készült grafikonon is jól látszik. (2009-es állapot) A Szerb Antal Gimnázium budapesti tanulói kerületenkénti bontásban A Szerb Antal Gimnázium tanulói lakhely szerint XVI. ker XVII. ker. XIV.ker. XV. ker. X. ker. 311 XIII. ker III.ker 453; 71% 186; 29% Vidék Budapest Ha melléteszem a 2014-es állapotot, látszik, hogy az iskolahasználók összetételében nincs jelentős változás. 2; 0% 117; 26% Budapesti tanulók kerület szerint 12; 3% 25; 6% 3; 1% 286; 64% X. kerület XIV. kerület XV. Kerület XVI. kerület XVII. kerület A Szerb Antal Gimnázium tanulói lakhely szerint Budapesti tanulók ; 443; 70% Vidéki tanulók ; 189; 30% Pest megyei tanulók lakhelyük szerint Csömör Gödöllő 27; 15% 23; 12% 46; 25% 36; 19% 27; 15% 25; 14% Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Egyéb Pest megyei település

8 11 Az alábbi táblázatból pedig a tanulók nemek szerinti összetétele látható, mely alapján azt lehet megállapítani, hogy az országos trendet követve a Szerb Antal Gimnáziumban is nagyobb a leány tanulók aránya (2009-ben 57 %), de a 2014-es állapotot tekintve egyre kiegyenlítettebb (52 %) ez az arány. 80,00% 2008-as állapot A gimnáziumi képzésben résztvevő fiú és leány tanulók aránya a 2007/2008-as tanévben 2014-es állapot A Szerb Antal Gimnázium leány- és fiútanulóinak aránya a tanévben 60,00% Országos 40,00% 20,00% 0,00% Gimnáziumi képzésben részt vevő leány Gimnáziumi képzésben részt vevő fiú tanulók Szerb Antal Gimnázium Fiútanulók száma; 302; 48% Leánytanuló k száma; 329; 52% Országos 58,62% 41,38% Szerb Antal Gimnázium 57,12% 42,88% Van olyan évfolyam, ahol 2 osztályban a fiú tanulók száma jelentősen nagyobb, mint a leány tanulóké. Ez a kiegyenlítődés egy egészséges folyamatnak tekinthető, miközben azért a fiúk nagyobb száma főleg a 7. és 8. évfolyamon okoz némi fegyelmezési problémát. A gimnázium 2004 óta folyamatosan 21 osztállyal működik. Ez azt jelenti, hogy a 7. és 8. évfolyam kivételével (ahol 2-2 osztály van) minden további évfolyamon 4 párhuzamos osztály működik. Ebből egy-egy osztály az 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő, az a és b jelölésűek mindig a 6 évfolyamos osztályok, a c jelölésűek pedig a hagyományos 4 évfolyamosak. Ebből az is látható, hogy a 6 évfolyamos képzés súlya némiképp jelentősebb. Évf. 4 évfolyamos osztályok 5 évfolyamos osztályok 6 évfolyamos osztályok Osztályok összesen Össz.:

9 A gimnázium képzési struktúrája A 4 évfolyamos osztály egyik fele első nyelvként németet tanul, a másik 15 fő pedig angolt. Mindkét csoport hagyományos 4 évfolyamos általános tanterv szerint halad. Az 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály az első évben a törvény által előírt 18 órában tanulja az idegen nyelveket, a célnyelvi (angol) képzésre heti 12 óra, a második nyelv oktatására heti 6 óra jut. A 6 évfolyamos képzés alapvetően 3-szor 2 éves ciklusra bontható. Az első 2 év (7. és 8. évfolyam) az alapozó szakasz. A Pedagógiai Programban lefektetett cél szerint az első 2 évben a magyar nyelv- és irodalomnak, valamint a matematikának és az idegen nyelveknek van kiemelt szerepük. Ezekből van szintenkénti csoportbontás is. A második 2 év a fejlesztő szakasz. Itt a tanulók specializálódhatnak, választásuk szerint heti +2 órás orientációs nyelvi csoportba kerülhetnek, vagy humán és reáltárgyakat szintén választás szerint heti +1 órában tanulhatnak. Végül a harmadik 2 év a kétszintű érettségire és a továbbtanulásra felkészítő szakasz. Ebben a szakaszban az emelt szintű érettségire való felkészülés és a továbbtanulás érdekében tanulóink több tárgyat is érdeklődésük szerint választhatnak, és ezeket emelt óraszámban tanulhatják. Ahol a tanári ellátottság erre lehetőséget ad, ott az alap- és az emelt óraszámot az adott tárgyból külön csoportban tanulhatják a diákok. (Pl. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika). Az emelt szintű érettségire való felkészülést (ha erre tanulói igény van) a tanórán kívüli foglalkozásokkal is támogatom. Ezek teszik lehetővé azt, hogy célzottan és differenciáltan a kétszintű érettségire és a továbbtanulásra készülhessenek fel diákjaink. A két képzési forma eredményessége közötti összehasonlításra a 9. évfolyamtól van lehetőség. A gimnázium oktatásszervezésének egyik központi eleme a mindegyik képzési formát és a legtöbb tárgyat átfogó csoportbontások rendszere. Hiszen ez az oktatásszervezési forma egyszerre adja meg a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak a lehetőségét a differenciált képzés keretein belül. A differenciált képzésnek ezt a rendszerét a gimnázium már nagyon régen kezdte el, messze megelőzve a kétszintű érettségi bevezetését.

10 A csoportbontások rendszere, orientációs és emelt szintű foglalkozások megszervezése A fenti eredmények egyik alapja a szintenkénti csoportbontások rendszere. Ezt a rendszert a Szerb Antal Gimnáziumban hoztuk létre az elsők között az országban. A kisebb csoportokban és a szintek szerinti bontásban nagyon nagy lehetőségek vannak. Ennek felismerése és a szabadon felhasználható óraszámok erre történő fordítása az idegen nyelvek és a matematika tárgyakból indult több mint 2 évtizede. Első idegen nyelvet minden évfolyamon, ahol erre lehetőség van, szintenkénti csoportbontásban tanítunk. Angol nyelvből a 6 évfolyamos képzésben (azaz 2-2 osztályban) végig 3 nyelvi csoport van. Német nyelvből a tanulók létszáma miatt mindig egy csoport van, de ezek kis létszámú csoportok, és a csoportban nincs jelentős eltérés a tanulók tudásszintje között. Második idegen nyelvként angol, német, francia, olasz nyelvet oktatunk. Angol és német nyelvből 2012-től tudjuk biztosítani a szintenkénti csoportbontást, ami az összes érintett megelégedésére szolgál. A francia és az olasz nyelv a színes nyelvi kínálatot biztosítja, de évfolyamonként csak 1-1 csoportot tudunk indítani. Francia nyelvből évtizedek óta tudunk anyanyelvi tanárt biztosítani a francia-magyar alapítvány segítségével. A második idegen nyelvnél is a középszintű nyelvtudás elérése a cél szeptemberétől az óraszámot az eddigi heti 3-ról 9. és 10. évfolyamon 4-re emeltük. Így nőtt a második idegen nyelv jelentősége, ami reméljük, hogy az érettségi tantárgyak választásában és a sikeres nyelvvizsgák számában is megnyilvánul majd. A nyelvi előkészítő évfolyamos osztályokban tanuló diákok az elmúlt 3 évben 100%- ban tettek angol nyelvből érettségi vizsgát, és szinte mindenki felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik. A csoportbontás rendszerét kiterjesztettük más érettségi tárgyakra is. A magyar nyelv és irodalom esetében egyértelműen az anyanyelvi kultúra szélesebb körű megismertetése a cél. Ezért a 6 évfolyamos képzésben évfolyamon csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelvet. Az órakeret lehetőségeit figyelembe véve a 7. és 8. évfolyamon a magyar irodalom is bontásra került, de a lehetőségek függvényében ezt kiterjesztjük a 9. és 10. évfolyamokra is minden képzési típusban. Ez lehetőséget ad nemcsak az anyanyelv ápolására, hanem a magyar irodalom szélesebb megismerésére is.

11 14 A csoportbontások legrégebbi hagyománya a matematika tantárgyra vonatkozik, ezzel azt is elértük, hogy a sok iskolában mumusként kezelt tantárgyból nálunk évtizedek óta nincs bukás az érettségin. A 7. és 8. évfolyamon 2 osztályból 3 szintenkénti csoport van. A évfolyamon 4 osztályból 6 csoport van. A évfolyamon a 6 csoportból 2 emelt szintű csoport jön létre. Ennek is köszönhetően az emelt szintű matematika érettségi eredmények országos átlagban is kiemelkedő 90 % feletti színvonalúak. A 9. és 10. évfolyamon a tehetséggondozást segíti az ún. orientációs foglalkozás, amely az adott tárgyból tehetséges vagy a tárgy iránt érdeklődő diákoknak szánt nem kötelező tanórai foglalkozást jelenti. (Magyar, angol, német, matematika, fizika, kémia, történelem, biológia, informatika, földrajz és kémia tárgyakból lehet erre a képzésre jelentkezni.) A differenciálás és tehetséggondozás még fontosabbá válik a 11. és 12. évfolyamon, ahol már a kétszintű érettségire és a továbbtanulásra készülve a tanulók képességük, tehetségük és főleg érdeklődésük szerint jelentkezhetnek emelt szintű és emelt óraszámú csoportokba az alábbi tárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelvek (angol, német, francia, olasz nyelv), fizika, biológia, földrajz, informatika, társadalomismeret. (A kínálat évente változhat, de a kötelező érettségi tárgyak +2 tárgy minden évben szerepelnek.) Miután gimnáziumként a 11. és a 12. évfolyamon az emelt tárgyak kiemelkedően széles körét biztosítjuk, az elmúlt években előfordult, hogy más iskolában tanuló diák jött hozzánk olyan emelt szintű tárgyat hallgatni, amely a saját iskolájában nincs. Ez a vendégtanulói jogviszony kiszélesíti az iskolák közötti kapcsolatot is. (Corvin Mátyás, Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium) Elősegíti a továbbtanulást és a polgári műveltséget a latin nyelv tanulásának lehetősége is. Az elmúlt 5 éves ciklusban a gimnázium tanulmányi eredményei azt bizonyítják, hogy az elmúlt ( es) ciklus is igen sikeres volt a gimnázium életében, vagyis beváltak az oktatásszervezésnek fentiekben említett formái. Ennek mutatói: az év végi statisztikai adatok, az évenkénti kompetenciamérések, az érettségi eredmények és a felsőoktatási felvételi mutatók.

12 15 Ezen eredmények alapján ma egyértelműen a környék legjobb gimnáziumaként minősítik az iskolát, mely a fővárosi gimnáziumok rangsorában is egyre figyelemre méltóbb helyet foglal el. (lsd. alább a kompetenciamérések eredményei, A 100 legjobb középiskola rangsora) A kétszintű érettségi bevezetésének első évétől kezdve a gimnáziumot felkérte az akkori OKÉV, hogy vizsgaközpontként vegyen részt az érettségi lebonyolításában. Két éven keresztül emelt szintű vizsgaközpont voltunk, azóta az emelt szintű érettségi vizsgák számának csökkenése miatt középszintű vizsgaközpontként működünk együtt a KH által szervezett vizsgákban Beiskolázási tapasztalatok Az elmúlt években a felvételi jelentkezések azt mutatják, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a gimnázium iránt. Mindegyik képzési formára többszörös túljelentkezés jellemző. Általában a 6 évfolyamos képzésre négyszeres, a 4 5 évfolyamos képzésre sokszoros a túljelentkezés, de természetesen a táblázatból kiolvasható több mint 10 szeres túljelentkezés elsősorban a párhuzamos jelentkezések miatt ilyen nagy, reálisan nézve ez is kb. 3-5-szörös lehet. A központi felvételire jelentkezők száma és a beadott jelentkezési lapok száma tagozatonként a es tanévben Tagozat 01 hat évfolyamos angol 02 hat évfolyamos német 21 négy évfolyamos angol Központi írásbelit írók száma a Szerb Antal Gimnáziumban A beadott jelentkezési lapok száma tagozatonként Felvehető létszám négy évfolyamos német 31 öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő évfolyamos összesen Továbbra is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a külső partnerekkel általános iskolákkal folyamatosan jó legyen a kapcsolat, és az információk időben és pontosan eljussanak

13 16 az érintettekhez. Minden évben részt veszünk a Sulibörzén, és tájékoztatót tartok a felvételiről az általános iskolák pályaválasztási felelőseinek Tanulmányi eredmények, statisztikai adatok Az elmúlt évek eredményei, az iskola minőségi munkájának egyértelmű és látható jelei azokban az egzakt mutatókban figyelhetőek meg, amelyek egy oktatási intézmény szakmai munkájának csak egyik, de fontos szeletét mutatják. Hangsúlyozottan tanulmányi mutatókról van szó, a nevelési munka többi része a pályázat más fejezetében látható. A gimnázium eredményességi mutatói közül 5 elemet tartok kiemelten fontosnak. 1. Az év végi statisztikai adatok, év végi iskolaátlag 2. Az országos kompetenciavizsgálat összehasonlító mérési eredményei 3. Az érettségi eredmények vizsgálata, az országos átlaghoz való hasonlítása 4. Az iskola felsőoktatási felvételi mutatói 5. A 100 legjobb középiskola eredményei Ezek az adatok azt mutatják, hogy beértek azok az erőfeszítések, amelyeket az iskola tanári kara és az iskola vezetése közösen tett az elmúlt években azért, hogy a gimnázium ismét kiemelkedő helyet foglaljon el a kerületben, és végzett tanulói sikeresen érettségizzenek és kerülhessenek be egyetemekre, főiskolákra. Ma már rangot jelent bekerülni a Szerb Antal Gimnáziumba, amit az ide jelentkezők száma is bizonyít. Amíg sok középiskola jelenleg nem tud annyi osztályt indítani, amennyit szeretne hiszen a gyereklétszám folyamatosan csökken, és a csökkenés már elérte a középiskolákat is, addig nálunk továbbra is igen jelentős túljelentkezés jellemző.

14 Év végi statisztikai adatok Az alábbi adatsorok azt mutatják, hogy a gimnázium jelentősen javuló eredményei mögött döntően a 6 évfolyamos képzés eredményessége áll. A Szerb Antal Gimnázium tanulmányi átlaga ,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,93 3,94 3,96 3,98 3,97 4,10 4,09 4,10 4,09 4,16 4,18 4,17 4,19 4, / / / / / / / / / / / / / /2000 Az év végi statisztikai adatok iskolai tanulmányi átlag stb. már 1994-től (ekkor indult az első 6 évfolyamos osztály) mutatják, hogy a tanulmányi munka egyre eredményesebb. A fenti táblázat egy hosszabb periódust ölel fel, ebből azt lehet látni, hogy az elmúlt 15 évben 1999-től az iskola tanulmányi átlaga megtorpanás nélkül nő 2013-ig (3.9-ről 4.22-re). Ennek a hosszabb emelkedő periódusnak a 6 évfolyamos eredmények folyamatos javulása, illetve a folyamatosan magas színvonal az oka. Három szakaszt lehet jól elkülöníteni: az 1999 és 2004 közötti szakasz megközelíti a 4 egészet, a 2005 és 2008 közötti szakasz 4.10 körüli átlagot mutat, a 2009-től 2013-ig tartó 3. szakasz, amely lassú, de folyamatos emelkedést mutat. Ezzel együtt évekre visszamenőleg látható, hogy az a és a b osztályok (ezek a 6 évfolyamos osztályok) félévi és év végi tanulmányi átlaga minden évfolyamon jobb, mint a c és a d osztályok (ezek a 4 és 5 évfolyamos osztályok) tanulmányi átlaga. Fontos jelezni, hogy a 6 évfolyamos osztályok összetétele a kezdetektől sokkal homogénebb, az osztályközösséget általában jó képességű és jó tanuló, tanulásra sokkal inkább motivált diákok alkotják. Mind nevelési, mind tanulmányi szempontból megállapítható, hogy ezek az osztályok jelentik az igazi húzóerőt és eredményességet a gimnáziumban, de közben jelentős eredmény a 4, 5 évfolyamos osztályok statisztikai eredményeinek lassú emelkedése is.

15 Kompetenciamérések eredményei A másik fontos szakmai szempontból talán a legfontosabb mutató a kompetenciamérésekhez kötődik, ahol a követő mérések lehetőséget teremtenek az iskolán belüli és az iskolák közötti összehasonlításra. A mérések alapján összesített anyagból az intézmények összehasonlító elemzését emeltem ki, mindkét tárgyból, mind a 6, mind a 4-5 évfolyamos képzés esetén. Az alábbi grafikonok 2008-tól mutatják mindkét tárgyból, hogy az országos átlaghoz, illetve a 6 évfolyamos gimnáziumok átlagához képest a Szerb Antal Gimnázium tanulói milyen eredményt értek el mindkét tárgyból. év orsz. átlag 6 évf. orsz. átlag SZAG orsz. Átlag 6 évf. orsz átlag 6 évf.szag orsz. átlaga 4. osztályos orsz.átlag 4 évf. SZAG (485) (1658) év orsz. átlag 8. évfolyam 8. évfolyam 6 évf. orsz.átlag 8.évf. SZAG Matematika Szövegértés (magyar) orsz. átlag 6 évf. orsz átlag 10. évfolyam 10. évfolyam 6 évf. SZAG orsz. Átlaga 4. osztályos orsz.átlag 4 évf. SZAG (502)

16 évfolyam szövegértés hat évfolyamosoknál ig Kompetenciamérés, szövegértés: 8. évfolyamon Országos átlag Hat évfolyamos gimnáziumok átlageredménye A Szerb Antal Gimnázium eredménye 2013-ban Jobbak, hasonlóak, gyengébbek nálunk szövegértésből, néhány példa (a zárójelben A 100 legjobb középiskola c. kiadványban elért helyezés). jobb Eötvös József Gimnázium (5.) 1847 pont Apáczai Gyakorlógimnázium (7.) 1891 pont Veres Pálné Gimnázium (41.) 1796 pont hasonló Szerb Antal Gimnázium (70.) 1730 pont Balassi Bálint Gimnázium (60.) 1713 pont Óbudai Gimnázium (94.) 1729 pont gyengébb Dózsa György Gimnázium XV. ker pont Móricz Zsigmond Gimnázium (67.) 1667 pont

17 évfolyam matematika hat évfolyamosoknál ig Kompetenciamérés, matematika: 8. évfolyamon Országos átlag Hat évfolyamos gimnáziumok átlageredménye A Szerb Antal Gimnázium eredménye 2013-ban Jobbak, hasonlóak, gyengébbek nálunk matematikából, néhány példa jobb Eötvös József Gimnázium (5.) 1935 pont Apáczai Gyakorlógimnázium (7.) 1891 pont Gödöllői Török Ignác Gimn. (45.) 1912 pont hasonló Szerb Antal Gimnázium (70.) 1820 pont Balassi Bálint Gimnázium (60.) 1832 pont Veres Pálné Gimnázium (41.) 1854 pont gyengébb Óbudai Gimnázium (94.) 1779 pont Dózsa György Gimnázium XV. ker pont Móricz Zsigmond Gimnázium (67.) 1729 pont

18 évfolyam szövegértés 4 és 5 évfolyamos képzésben Kompetenciamérés, szövegértés: 10. évfolyamon 4 és 5 évfolyamos képzés Országos átlag Négy-öt évfolyamos gimnáziumok átlageredménye A Szerb Antal Gimnázium eredménye (4-5 évf.) 2013-ban Jobbak, hasonlóak, gyengébbek nálunk szövegértésből, néhány példa jobb Eötvös József Gimnázium (5.) 1908 pont Veres Pálné Gimnázium (41.) 1873 pont hasonló Szerb Antal Gimnázium (70.) 1848 pont Apáczai Gyakorlógimnázium (7.) 1855 pont Balassi Bálint Gimnázium (60.) 1861 pont gyengébb Református Líceum Gödöllő (84.) 1803 pont Móricz Zsigmond Gimnázium (67.) 1784 pont

19 évfolyam matematika 4 és 5 évfolyamon ig Kompetenciamérés, matematika: 10. évfolyamon: 4 és 5 évfolyamos képzés Országos átlag Négy-öt évfolyamos gimnáziumok átlageredménye A Szerb Antal Gimnázium eredménye (4-5 évf.) 2013-ban Jobbak, hasonlóak, gyengébbek nálunk szövegértésből néhány példa hasonló Szerb Antal Gimnázium (70.) 1945 pont Eötvös József Gimnázium (5.) 1963 pont Veres Pálné Gimnázium (41.) 1914 pont Apáczai Gyakorlógimnázium (7.) 1924 pont gyengébb Balassi Bálint Gimnázium (60.) 1901 pont Gödöllő Török Ignácz Gimn. (45.) 1881 pont Móricz Zsigmond Gimnázium (67.) 1790 pont

20 évi felmérés a 10. évfolyamon matematikából a 6 évfolyamos gimnáziumokban 2013-ban Az elmúlt öt évben diákjaink a 10. évfolyam matematikából egyenletesen magas színvonalon teljesítettek. A 2013-ban 10.-es évfolyam matematikából az átlagosnál is lényegesen jobban fejlődött, elérte a vezető gimnáziumok szintjét. A legkiválóbbak nagyon eredményesen versenyeznek matematikából, illetve természettudományokból. Az utóbbi években mindig volt országos döntősünk.

21 évi felmérés a 10. évfolyamon matematikából a 4 évfolyamos gimnáziumokban 2013-ban Jobbak, hasonlóak, gyengébbek nálunk matematikából (4 évfolyamos), néhány példa jobb Eötvös József Gimnázium (5.) 1967 pont Apáczai Gyakorlógimnázium (7.) 1995 pont hasonló Szerb Antal Gimnázium (70.) 1847 pont Szent László Gimnázium (34.) 1838 pont Veres Pálné Gimnázium (41.) 1871 pont gyengébb Kölcsey Ferenc Gimnázium (75.) 1781 pont Móricz Zsigmond Gimnázium BME Két tannyelvű Gimnázium 1812 pont 1756 pont Látható hogy 2013-ig a legutolsó mérésig - stabilan őrzi a gimnázium kiemelkedő teljesítményét. Magasan az országos átlag felett, de magasan a legerősebb referenciacsoport, a nagy 6 évfolyamos gimnáziumok országos átlaga felett teljesítenek diákjaink. A fenti 4 évfolyamos táblázatokból (matematikára és a szövegértésre egyaránt igaz) látható, hogy a Szerb Antal Gimnázium 4 évfolyamos tanulói a referenciacsoportok mindegyikében magasan az országos átlag felett teljesítenek. Érdekesség az, hogy ezeknek a tanulóknak egy része már a hat évfolyamos képzésre is hozzánk jelentkezett, de akkor nem kerültek be a gimnáziumba. Vonzáskörzetünk szülei bíznak az gimnáziumban, és 2 év múlva a négy, illetve az 5 évfolyamra ide íratták be gyerekeiket. Végül a lenti táblázat a 2013-as felmérés összesített eredményeit mutatja, ebből látható, hogy az összehasonlítás az országos átlaggal adott tárgyból az adott képzési típus országos átlagával milyen eredményt mutat. A Szerb Antal Gimnázium tanulói mindegyik viszonyítási csoporthoz képest lényegesen jobbak.

22 Érettségi eredmények vizsgálata A következő fontos mutató az érettségi eredményekkel szemléltethető. Az első táblázat a gimnázium utolsó 15 évének érettségi átlageredményeit mutatja, látványos fejlődéssel, amely különösen az elmúlt 5 éves ciklusban mutat folyamatosan magas szintet. Az érettségi átlag alakulása az elmúlt 15 évben 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,47 4,38 4,45 4,48 4,48 4,44 4,39 4,29 4,22 4,04 4,13 4,23 4,09 3,75 3,88

23 26 A végzős osztályok tanév végi és érettségi eredményeinek 4,80 összehasonlítása 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3, Iskolai érettségi átlag 4,45 4,48 4,48 4,44 4,39 6 évfolyamos átlag 4,62 4,62 4,53 4,58 4,53 5 évfolyamos átlag 4,34 4,48 4,52 4,35 4,45 4 évfolyamos átlag 4,21 4,21 4,34 4,23 4, Kitűnően érettségizettek Az alábbi táblázat pedig azt mutatja, hogy a 2013-as nyári érettségin a négy osztály 4,39- es érettségi átlaga hogyan oszlik meg a képzési típus szerint, illetve hogy az érettségi eredmények és az év végi eredmények viszonya milyen. A végzős osztályok tanév végi és érettségi eredményeinek összehasonlítása ,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Összes 12.a 12.b 12.c 13.nyek en Tanév végi átlag 4,13 4,21 4,23 3,83 4,23 Érettségi átlag 4,39 4,49 4,56 4,04 4,45

24 27 A középszintű érettségi eredmények összehasonlítása százalékban ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 92,00 88,50 88,33 83,36 82,68 82,29 84,44 77,14 75,00 69,52 67,28 67,30 57,50 55,98 58,01 57,66 57,57 47,59 Országos átlag százalékban 2013 A Szerb Antal Gimnázium végőseinek eredménye százalékban 2013 A középszintű érettségi eredmények összehasonlítása ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 4,17 4,13 4,11 3,49 3,42 2,94 4,43 4,42 3,49 3,46 4,60 4,08 4,22 3,95 3,75 3,49 Országos átlag 2013 A Szerb Antal Gimnázium végőseinek eredménye 2013

25 28 Szemléletes az érettségi átlagon belül az egyes tárgyak érettségi eredményeit is összevetni az országos tantárgyi érettségi átlaggal (százalék és osztályzat szerint is). Mindegyik tárgy esetében világos, hogy az országos átlagnál a mi diákjaink eredménye lényegesen jobb. Előrehozott nyelvi érettségi vizsgák, nyelvvizsgák alakulása A társadalmi igények, elvárások a nyelvtudással kapcsolatban világosak. A gimnázium ennek a kihívásnak próbált megfelelni azzal, hogy a nyelvórák számát nem csökkentette, hanem növelte, megőrizte a sokszínű nyelvi kínálatot, és a nyelvoktatás színvonalára is nagy hangsúlyt fektetett. Ennek egyik formája az, hogy az idegen nyelveket a legkülönfélébb szinteken és óraszámban tanulhatják a diákok: alap- és emelt óraszámban, haladó és kezdő szinten. Emellett az 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztályok is a nyelvoktatás eredményességének emelését szolgálták, és igaz ez a második nyelvre is. A 0. évfolyam az elmúlt években sikeres volt, ennek a 8 éve átdolgozott tantárgyi struktúra az oka. Így a diákoknak már a kezdő évfolyamon nemcsak nyelvből és számítástechnikából, de más tárgyakból is komolyabb teljesítményt kellett nyújtaniuk. Ezért sajnálatos, hogy 2013-tól ismét csak a nyelvek és a számítástechnika kerül előtérbe a 0. évben Továbbtanulási adatok Kerületi gimnáziumként fő célkitűzésünk, hogy tanulóink érettségi utáni továbbtanulását elősegítsük. A nevelőtestület közös munkájának eredményeként ebben is jelentősen előreléptünk. Továbbtanulók aránya % 3% 3% 84% Egyetem/Főiskola OKJ- képzés Újrafelvételizik Nem tanul tovább

26 29 Választott felsőoktatási intézmények % 21% ELTE BGF 5% 14% BCE SOTE 10% 10% 11% BME SZIE További felsőoktatási int. A továbbtanulást tekintve némi különbség van abból a szempontból is, hogy a diákok 4-5 vagy 6 évfolyamos osztályban végeztek. Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a 6 évfolyamos diákok sikeresebben felvételiznek, és átlagban ezekből az osztályokból 5-10%-kal többen kerülnek be a felsőoktatásba. Igaz az is, hogy a 6 évfolyamos osztályokban eleve magasabb a továbbtanulók száma. A tanulmányi munka elemzése alapján ez a különbség természetesnek mondható. A továbbtanulási eredmények értékét véleményem szerint az is növeli, hogy miután általánosan képző gimnázium vagyunk diákjaink a legkülönfélébb típusú főiskolákra, egyetemekre jutnak be. A felsőoktatásba kerülő diákjaink a legnevesebb egyetemeken is megállják a helyüket, és az egyetem után fontos szerepet töltenek be a társadalomban. Erre példa a honlapunkon lévő rész, ahol sikeressé vált egykori tanítványainkkal büszkélkedünk Versenyeredmények Végül, de nem utolsósorban említem, hogy tanulóink az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az országos, fővárosi és kerületi tanulmányi versenyeken. (Diákjaink versenyeztetését azért is tartom fontosnak, mert a versenyre való felkészülésük során a tananyagban még inkább el tudnak mélyülni, látókörük is szélesedik, valamint verseny- és vizsgarutint szereznek.) Továbbá a jogszabályok előírják a 6 évfolyamos és a nyelvi előkészítő osztályok további indításának feltételeit is 2016-tól, és ebben jelentős szerepet kap a versenyen részvevők száma is. A pályázat végén mellékelem az utolsó 3 év legjobb versenyeredményeit.

27 Minőségbiztosítás és hatékonysági vizsgálatok 2009-től 2013-ig 2009/10. A 2009/10. tanévben tovább folytatódott a pedagógusértékelési folyamat. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva az értékelésre kerülő kollégák létszámát tíz helyett ötre redukáltuk, hogy kivitelezhető legyen az értékelés. Az igazgató számára fontos feladatot az óralátogatások jelentettek. A kijelölt 5 kolléga esetében ez egy-egy szakóra látogatása volt, az osztályfőnökök estében pedig ezt még egy osztályfőnöki óra egészítette ki. Minden alkalommal készült egy-egy értékelőlap, amelyet a munkaközösség-vezető és az intézményvezető töltött ki az értékelt pedagógusról. Az óralátogatást mindig értékelő beszélgetések követték. Az értékelt tanár aláírásával hitelesítette a pontozólapokat. A második fázis az adminisztratív ellenőrzés volt, amely az éves ellenőrzési rendszerbe illeszkedett. Ennek egyik része a naplóvezetés, annak folyamatos követése szaktanári és osztályfőnöki megközelítésből. Ezt az ellenőrzést forradalmasította az elektronikus napló, amelynek zárási ideje pontosságra ösztönözte a kollégákat. A vizsgálatban részt vevő kollégák naplóvezetése pontos volt, a határidők betartása jellemezte. A harmadik rész a tanulói kérdőívek kitöltetése, annak feldolgozása, az érintett tanárok munkájának értékelése a tanulók szemszögéből. Ezen a területen is forradalmi változásokat hozott az elektronikus napló, az eddig papíron kitöltött kérdőívek gépesítve lettek, így az értékelés leegyszerűsödik majd. 2010/11. Az intézményi munka értékelésének egyik pillére az önértékelés. Iskolánk Pedagógiai Programja is kitér erre, illetve az IMIP is tartalmazza, hogy 2 évente elégedettségi vizsgálatot szükséges tartani az iskola partneri oldalával. Ebben a külső partneri oldal elégedettségét vizsgáltuk. Megkérdeztük a helyi általános iskolák, a nevelési tanácsadók, illetve az iskolaorvos iskolánkkal kapcsolatos véleményét is. Ezekkel a külső partnerekkel nagyon szoros az együttműködésünk. 2011/12. Nagyon magas az elégedettség iskolánkkal kapcsolatban. A tanévben folytatódott a pedagógusértékelés. Az év értékelési feladata a belső elégedettség mérése volt egy tanári klímateszt segítségével, amelyet valamennyi kolléga és az iskolavezetés is kitöltött. 2012/13.

28 31 Ennek a tanévnek a legfontosabb feladata a köznevelési törvény hozta változások pontos megismerése volt, ezek bevezetése az érintett területeken. A Nemzeti Alaptantervekhez igazodó kerettantervek alapján a munkaközösségek helyi tanterveinek kialakítása volt szükséges a évi szeptemberi induláshoz A gimnázium nevelési helyzete A tanulók neveltségi szintje általában egyenletesen jó. Ennek egyik oka a 6 évfolyamos képzésben keresendő, de a két képzési forma egymásmellettisége is ezt erősíti. Az elmúlt években alig került sor fegyelmi ügyekre. 2009/ / / / /14 FEGYELMI ÜGYEK SZÁMA Ezek a fegyelmi ügyek is elsősorban hiányzások és kevésbé jelentős fegyelmezetlenségek miatt történtek. Ennek okait a pályázat 2.1. pontjában részletesen elemzem. A tanulók jó neveltségi szintjének ilyen kialakulásában az osztályfőnöki munka hatékonysága mellett szerepe van annak a körülménynek is, hogy a gimnázium külvárosi környezetben van, és így diákjainkat kevesebb negatív hatás éri. Fontos hatása van az iskolai nevelésben az iskolai környezetnek, a csodálatos parknak, amelyek mind kedvelt színterei a diákok életének. (Pl. a park gondozása egész évben a 4 kezdő osztály feladata.) De ugyancsak a park adja azokat a lehetőségeket, amelyek a környezeti nevelés témakörében több szakórán (pl. földrajz, biológia, rajz) is feladatot adhatnak tanulóinknak Az osztályfőnöki munka A hagyományos osztályfőnöki órák mellett fontos szerepe van az osztályfőnök által vezetett kiscsoportos foglalkozásoknak. Ezek a részben személyiségfejlesztő programok az osztályfőnöki munka eredményességét növelik. Az e programok során alkalmazott szituációs játékok segítik a tanulókat abban, hogy megtanulják kezelni a konfliktushelyzeteket, és fejlesztik a problémamegoldó képességüket is. Talán ez is szerepet játszik abban, hogy iskolánkat messze elkerülték a komolyabb iskolai konfliktusok. Az összeszokottság, a jólneveltség, az érdeklődés kialakulásában fontos szerepük van: az osztálykirándulásoknak, a színház- és múzeumlátogatásoknak, általában az osztályközösségi programoknak, amelyek az éves iskolai munkatervben szerepelnek.

29 32 Ezeknek a programoknak jelentős anyagi vonzatuk lehet, éppen ezért jó az, hogy a Cinkotai Főnix Együtt a Tudásért Alapítvány évente magas összeggel tud hozzájárulni az egyes osztályok kulturális és honismereti szabadidős tevékenységeihez. Ezzel a támogatással csökken a szülőkre háruló teher Tanár-diák viszony A Szerb Antal Gimnáziumban híresen jó a tanár-diák kapcsolat. Ennek színterei a tanórák, tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tanulmányi és sportversenyek, színház- és koncertlátogatások, múzeumi napok, nyári táborok stb. Megalapozza mindezt tanáraink kiváló szakmai felkészültsége, amely tanulóink számára követendő példa értékű. Ezen alapszik a nyugodt szakmai munkához szükséges partneri légkör, amely a tanórákat is jellemzi. A jó légkör legékesebb bizonyítéka az a sok tanár, aki a gimnáziumban érettségizett (ld. grafikon), és az egyetem elvégzése után visszajött régi iskolájába tanítani.

30 Gimnáziumunk egészségfejlesztési, drogmegelőzési programja Az Életvezetési ismeretek és készségek című személyiségfejlesztő program folytatása kiemelt szerepet játszik céljaim között, hiszen ez egy olyan iskolai prevenciós program része, amely a hazánkban hagyományosnak mondható szenvedélybetegségek (alkoholizmus, dohányzás) és az utóbbi két-három évben elsősorban a serdülő és ifjúsági korosztály körében rohamosan terjedő kábítószer-élvezet megelőzésére irányul. E program célja, hogy olyan készségek kifejlesztéséhez és gyakorlásához adjon segítséget a legveszélyeztetettebb korosztálynak, amelyek révén megbizonyosodhatnak az egészséges és biztonságos élet értékeiről, jártasságot szerezhetnek a veszélyhelyzetek felismerésében, valamint felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségét és felelősségét. Ez a program tematikailag beilleszthető az osztályfőnöki tanmenetbe, de részegységei taníthatók az irodalom és nyelv, a biológia, a történelem, a rajz, az ének szakórákon is. A program folytatása attól függetlenül is fontos, hogy sem a dohányzás, sem az alkohol, sem a kábítószerhasználat nem jellemző iskolánk tanulóinak körében A tanári karról A tanári kar létszáma, szakpárosítása, valamint végzettsége is biztosítja a gimnázium folyamatos magas színvonalú munkáját. A Szerb Antal Gimnázium pedagógusai életkoruk szerint 18% 2% 4% 6% 10% év között év között 16% 24% 20% év között év között év között év között év között 60-nál több év

31 34 31% A Szerb Antal Gimnázium tantestületének nemek szerinti megoszlása 69% Nő Férfi Pedagógusaink, akik a Szerb Antal Gimnáziumban érettségiztek 42; 82% 9; 18% A Szerb Antal Gimnáziumban érettségizett tanárok Az iskolai dokumentumokból, a tantárgyfelosztásból az állapítható meg, hogy a jelenlegi létszámmal, a köznevelési törvény alapján jelenleg meglévő tanári státusszal a gimnázium fő célja és elképzelése a csoportbontások és az emelt szintű képzések óraszámait tekintve megvalósítható. Emellett tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is van lehetőség. E két utóbbi formát az évfolyamonkénti és tantárgyankénti csoportbontásokba is beépítettük. Jelentősebb fluktuáció az elmúlt években nem volt, a tanári kar stabil. Kisebb mértékű cserélődés az évenként nyugdíjba menő kollégák pótlását jelenti a mindenki által ismert okok miatt. Szerencsésnek és jónak tartom azt, hogy a tanári kar egy része olyan pedagógus, aki korábban itt érettségizett, majd az egyetem után ide jött tanítani. Ugyanígy nagyon fontos, hogy a tanári kar összeszokott, és a vitákban kiérlelt gondolatokat együtt képes megvalósítani. Ezeknek eredménye a komoly szellemi munkát jelentő Gimnáziumi Pedagógiai Program és a 2012-ben a köznevelési törvény után a helyi tantervek többsége, melyeket a kollégák dolgoztak ki. De nagyon sok munkát jelentett az elmúlt években a sok iskolai szabályzat kidolgozása is. Munkakörülmények Kiemelkedő fontosságú az, hogy az iskola dolgozói és persze a tanulók is megfelelő körülmények között taníthassanak és tanulhassanak. Szerencsére a gimnázium méltóságteljes épülete, a környezet és a csodálatos park megteremti ezeket a feltételeket, és biztosítja mind a tanárok, mind a diákok számára a megfelelő munkakörülményeket. Talán ez is oka annak, hogy a nevelőtestületben a légkör igazán jónak mondható. Az első emeleti nagytanári mellett, már 4 kistanáriban, jórészt kényelmes és jó technikai felszereltség mellett dolgozhatnak.

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

III. Béla Gimnázium Felvételi tájékoztató Baja

III. Béla Gimnázium Felvételi tájékoztató Baja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. /Széchenyi István/ Bajai III. Béla Gimnázium a 2016/2017. tanévre 6. és 8. osztályosoknak a hat és négy évfolyamos gimnáziumi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztási felelős: Józsáné Purgai

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben