Pedagógiai - művelődési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai - művelődési Program"

Átírás

1 Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, augusztus 01. Csider Andor igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés Alapítás, jogi környezet A Szerencsi Általános Művelődési Központ legfontosabb adatai Az ÁMK Pedagógiai művelődési Programjának készítésekor figyelembe vett jogszabályok Helyzetelemzés Tárgyi, működési feltételek, infrastruktúra jellemzői Kollégium Kulturális Központ és Könyvtár Cukorgyűjtemény Múzeum Világörökségi Kapuzat Simai Ifjúsági Tábor A Szerencsi Általános Művelődési Központ személyi feltételei Az intézmény társadalmi környezetének jellemzői A Szerencsi Általános Művelődési Központ jövőképe A Szerencsi Általános Művelődési Központ működésének közös értékrendje és alapelvei 9 5. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös céljai A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös feladatai Az intézményegységek közötti tartalmi kooperáció II. Középiskolai Kollégium nevelési programja Bevezetés Fejlesztési program Az intézmény alapvető nevelési elvei, célkitűzései A kollégiumi nevelés fő alapelvei Kollégiumi nevelésünk célja Pedagógiai elvek a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezéséhez Az életrend alapelvei A tanulásszervezés pedagógiai elvei A szabadidő-szervezés pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenységek elvei A fejlesztés elvei A tehetséggondozás elvei Felzárkóztatás elvei Pályaválasztást, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei

3 2.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Művelődési és sportolási tevékenység szervezése Kollégiumi közösségi élet fejlesztése Hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek A kollégium hagyományainak és továbbfejlesztésének terve Kollégium pedagógiai tevékenységének szerkezete Kötelezően biztosítandó foglalkozások A tematikus csoportfoglalkozások témakörei, éves óraszáma A tanulók fejlesztésének terve Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Egészséges életmód, testi-lelki egészség. Környezettudatos magatartás kialakítása Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége A pedagógusok, vezetők értékelése A tanulók munkájának értékelése A kollégiumi kapcsolatok rendszere Az ÁMK intézményegységeivel Együttműködés a kapcsolódó iskolákkal Kapcsolattartás a szülőkkel Tervezett kapcsolattartási formák Helyzetfüggő kapcsolattartási formák Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal Kapcsolattartás a családsegítő- és gyermekjóléti intézményekkel, gyámhivatallal Kapcsolat a kulturális intézményekkel és az egyházakkal Kapcsolat más kollégiumokkal Kapcsolat a rendvédelmi szervvel III. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közművelődési és könyvtári intézményegységének közművelődési programja Bevezető Közművelődés A közművelődési intézményegység stratégiai céljai

4 2.2. A közművelődési intézményegység feladatai A közművelődés tevékenységi formái A közművelődés ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszere Könyvtár, infokommunikációs tudásközpont Munkafolyamatok Szolgáltatások Statisztika, marketing Állományvédelem IV. Érvényességi rendelkezések V. Elfogadó nyilatkozatok VI. A Pedagógiai-művelődési Program végrehajtását segítő mellékletek

5 I. Bevezetés 1. Alapítás, jogi környezet A Szerencsi Általános Művelődési Központot a 123/2011 (V.31.) Öt. határozattal Szerencs Város Képviselő-testülete alapította A Szerencsi Általános Művelődési Központ legfontosabb adatai OM azonosítója: Neve: Szerencsi Általános Művelődési Központ (Szerencsi ÁMK) Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi vár (közművelődési és könyvtári feladatellátás, ifjúsági diákhotel) Telephelyei: Szerencs, Kossuth u. 19. (Középiskolai Kollégium); Szerencs. Hegy u. 5. (Diákszálló); Szerencs, Gyár u. 1. (Cukorgyűjtemény Múzeum); Szerencs, Nagyvárad u. 2/b. (Világörökségi Kapuzat); Sima, Fő u (Ifjúsági Tábor); Sima, Fő u. 31. (Ifjúsági Tábor konyha) Fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.) Jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv mind a székhely, mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el. Működési köre: - Szerencs város közigazgatási területe; - a szerencsi kistérség területe; - országos beiskolázás Az ÁMK Pedagógiai művelődési Programjának készítésekor figyelembe vett jogszabályok évi LXXIX. törvény a közoktatásról; 36/2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001 (XII.22) OM rendelet módosításáról; A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet; 5

6 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Szerencs Város Képviselő-testületének 14/2006. (V.31.) rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról. 2. Helyzetelemzés 2.1. Tárgyi, működési feltételek, infrastruktúra jellemzői Kollégium Szerencsen 1994 óta működik a kollégium, amely a városban működő két középiskola, a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Szerencs Szakképző Iskola diákjait fogadja. Kezdetben a Kossuth úti épületegyüttes állt a tanulók rendelkezésére, amely 3 épületből áll: főépületből és két oldalépületből. A diákok szobái a főépületben kaptak helyet. A fiúk elhelyezése a földszinten, a lányoké pedig az emeleten történik ágyas szobákban. A főépületben összesen 100 tanuló elhelyezésére van lehetőség. A tv- szobák, illetve közös helyiségek az aulából nyíló teremben vannak. A bútorzat a mai igényeknek megfelelő, azonban néhány cserére, illetve selejtre érett. A kollégium konyhája a bal oldali melléképületben található, amely a mai kor igényeinek megfelelő, modern, takarékos gázüzemű berendezések segítségével 500 adag ételt tud előállítani. Az ebédlőben egyidejűleg 70 személy étkezhet. A konyhát április 5-től a Szerencsi Városüzemeltető Kht. működteti. Ebben az épületben kapott helyet a két tanulóhelység is, amelyek nagyobb rendezvények céljából összenyithatóak. Az épületegyüttes harmadik részében az irodák, valamint a kiszolgáló helyiségek vannak. Sürgős, elkülönítést igénylő megbetegedés esetén az itt található betegszobák nyújtanak lehetőséget a diákok elhelyezésére. A diákszálló 1998 óta tartozik a kollégiumhoz. Ezen a telephelyen a szobák kialakítása a kollégiumi célnak megfelelően történt: 2 x 3 ágyas blokkok, ezekhez előtér és innen nyíló fürdőszoba tartozik. Az előtérben találhatóak a szekrények is. A földszinten egy nevelői szobát, egy számítástechnika termet, egy diákkonyhát és étkezőt, valamint egy 24 főt befogadó tanulóhelyiséget alakítottunk ki. Itt található a kondicionáló szoba is. Az épületben 2 tanulócsoportban, 48 lány elhelyezésére nyílik lehetőség. 6

7 2011-től a Rákóczi vár ifjúsági diákhoteljével bővül a kollégiumi intézményegység, amely 50 fő befogadására alkalmas. A felújított épület déli és alsó nyugati szárnyában 2 ágyas fürdőszobás szobákban történik a tanulók elhelyezése. Az épületben lehetőség van a két nem elkülönített elhelyezésére. Ez a jelentkezők számának évenkénti nemenkénti változására is megoldást jelent. A szobák bútorzata hiányos, folyamatos bővítésre szorul Kulturális Központ és Könyvtár A vár keleti szárnyában, a földszinten a közművelődési részleg: (226 m2), itt kaptak helyet a művelődésszervezők..a vár északi részen, a földszinten lévő Lovagteremben működik a város hivatalos házasságkötő terme (183 m2). A városi könyvtár 1020 m 2 alapterületen fizikailag elkülönített részlegekben szabadpolcos kölcsönzési rendszerben szolgálja ki az olvasókat, melynek feltételeit a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. Funkcióját tekintve nyilvánosan működő közkönyvtár és ellátókönyvtár. Fenntartója a település önkormányzata. Az egyedi tervezésű bútorzat a könyvtári használatra alkalmas. Technikai felszereltsége megfelelő. A lakosság könyvtári ellátását 1 központi könyvtár, és 2 fiókkönyvtár biztosítja. A könyvtári szolgáltatások hétköznap 9-17 óra, szombaton 8-14 óra között vehetők igénybe. A nyilvántartást és a könyvtári tájékoztatást a TextLib integrált könyvtári rendszer segíti. Informatikai ellátottsága jónak tekinthető, önálló telefon- és faxszámmal rendelkezik, katalógusa online is elérhető. Állománygyarapítása az anyagi lehetőségek figyelembevételével folyamatos, melyet a gyűjtőköri szabályzat határoz meg. A dokumentumok formai és tartalmi feltártsága jónak mondható, végzése a feltárási szabályzat alapján történik. A könyvtári rendezvények éves munkaterv alapján valósulnak meg Cukorgyűjtemény Múzeum Az egykori cukorgyár területén álló "finánclaktanya" épületben tekinthetők meg a cukorgyártás történetét, elterjedését, technológiáját, a répacukor előállításának kifejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyek életét bemutató tárlók, vitrinek és tablók. Dokumentumok, tárgyak és fényképek segítségével követhető itt nyomon a szerencsi cukorgyártás évszázados története, valamint a gyári élet, életmód hétköznapjainak és ünnepeinek históriája. A gyűjtemény önálló egysége szemlélteti a világ cukorcsomagolási kultúráját: a tárlókban öt világrész 48 országából csaknem 800 cukorcsomagolási minta látható. 7

8 Világörökségi Kapuzat Az építmény 2007-ben létesült a 37. számú főút mentén. Az egymással szemben álló két ötszintes, 18 m magas kilátótorony teljes felületét terméskő burkolat fedi, tetején 12 m magas sugaras kialakítású ácsolt szerkezetű felépítmény áll. A fogadóépület kávézót, kiállító teret, valamint egy turisztikai Információs Pontot is magába foglal Simai Ifjúsági Tábor Ezt az objektumot 2003 óta a kollégium üzemelteti. A 120 főt befogadó tábor az érintetlen Zemplénben található, Sima községben. Ifjúsági szálláshely, annak minden romantikájával és lehetőségével. Kedvelt helye a természetet kedvelő, a teljes kikapcsolódásra vágyó fiataloknak. A tábor épületeinek állaga alacsony szintű, felújításra szorul A Szerencsi Általános Művelődési Központ személyi feltételei Intézményünkben a dolgozói létszámot az ellátandó feladatok és az órafelosztás határozzák meg. A többcélú intézmény összlétszáma 30 fő, ebből a kollégiumi intézményegységben 17 fő, a közművelődési intézményegységben 7 fő, a könyvtári intézményegységben 6 fő dolgozik. Kollégáink mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel Az intézmény társadalmi környezetének jellemzői Az intézmény a 18 települést magába foglaló szerencsi kistérség központjában, a kistérség egyetlen városában, Szerencsen található. A térség lakosságának korösszetétele felemás képet mutat: a fiatalkorú és a 60 év feletti lakosság aránya is magasabb az országos átlagnál, így az eltartottak száma nagyobb a keresőképes lakosságénál. A települések intézményekkel való ellátottsága kiegyenlítetlen, a szórakozási lehetőség korlátozott. Az intézményhasználók többsége a környező és távolabbi, zömében hátrányos helyzetű településekről érkezik, ahol a munkalehetőség hiányában egyre több család kerül nehéz helyzetbe. Folyamatosan nő a kollégiumba jelentkező hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek száma is. Magas a szociális ellátásból élők aránya, az elszegényedés különösen a növekvő létszámú etnikai kisebbség körében szembetűnő. Programunk megalkotásakor a fenti tényeket is fontos figyelembe venni, hiszen egyszerre kell megfelelni a magasabb szintű kikapcsolódást, a versenyképes tudást elváróknak és a minimális igényekkel szemben ellenállóknak is. 8

9 3. A Szerencsi Általános Művelődési Központ jövőképe Az intézmény kollektívája a kedvezőtlen hatásokat (demográfiai hullámvölgy illetve stagnálás, a költségvetés szűkössége, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű gyermekek számának növekedése) is figyelembe véve olyan jövőképet vázol maga elé, amilyet a távoli jövőben látni szeretne az intézmény működését, valamint annak feltételrendszerét illetően. Olyan intézményt képzelünk el, amelyben: a társadalom írott és íratlan szabályait betartva stabil értékorientációt és rendet közvetít; a partnerek igényeinek kielégítése a lehető legmagasabb szinten történik; az intézmény működését a környezet pozitívan értékeli és támogatja; megőrizzük intézményegységeink személyes kapcsolatain nyugvó kiegyensúlyozott, harmonikus légkörét és nyitottságát; intézményegységeink a saját és a település hagyományainak, tradicionális értékeinek megőrzésében kiemelkedő szerepet játszanak; biztosítjuk a közéletben való részvétel, a gazdagság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségeit; az ország különböző részéből érkező vendégek számára vonzó, turisztikai attrakciókat biztosít és pozitív városképet mutat. 4. A Szerencsi Általános Művelődési Központ működésének közös értékrendje és alapelvei Intézményünkben szem előtt tartott értékek: küldetésünknek tekinti, hogy partnereink részére a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, önművelődéshez, a kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges alapfeltételeket; tevékenységünk során a közoktatási és közművelődési törvények előírásainak megtartásával a társadalmilag elfogadott globális és lokális értékeket tekintjük elsődlegesnek; humán és tárgyi erőforrásainkkal támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely alapfeladataink, célkitűzéseink megvalósítását szolgálja; működésünk során a hatékonyságnak minden területen érvényesülni kell; az integrált nevelés keretében, az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve biztosítjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az etnikai kisebbséghez 9

10 tartozók és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni képességfejlesztését, felzárkóztatását, integrációs felkészítését; valamennyi programunk, rendezvényünk irányításában, szervezésében, lebonyolításában közreműködőket azonos emberi értékek, a pedagógiai, szervezési tudatosság, valamint elért teljesítménye alapján egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéli meg; olyan dolgozókat foglalkoztatunk, akik megfelelő szakképzettséggel és módszertani kultúrával rendelkeznek, akikre a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a megértés, elfogadás, segítőkészség, a szakmai hitelesség, a szakmai fejlődés igénye és az etika elvárásainak betartása a jellemző; Alapelvünk, hogy intézményünk tevékenységeinek minden területén érvényesülnie kell a demokratikus-, a gyermeki és állampolgári jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus-, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak. 5. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös céljai Biztosítsa a bentlakásos intézményi nevelés és a közösségi művelődés lehetőségeit. Gondozza és gazdagítsa a település, a kistérség és az intézményegységek környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait. Biztosítsa a kulturált szórakozás, kikapcsolódás, rekreáció lehetőségét. Ösztönözze a civil közösségek működését, együttműködését. Teremtsen élet- és munkaképességet javító, önképző lehetőségeket. Közvetítsen alapvető emberi, erkölcsi értékeket. Anyagi lehetőségei függvényében tegye hozzáférhetővé azokat az eszközöket, technikai vívmányokat, amelyekhez saját erőből a szolgáltatásainkat igénybe vevők nem férnének hozzá. Partnereink minél nagyobb számban vegyék igénybe az Általános Művelődési Központ intézményegységeinek szolgáltatásait. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével és a pénzeszközök felhasználásával biztosítson hatékony működést. Játsszon jelentős szerepet Szerencs város turisztikai szolgáltatásaiban. 10

11 6. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös feladatai A kulturális értékek, hagyományok egyéni és közösségi megismertetésének, elsajátításának segítése. Amatőr művészeti körök, tanfolyamok, műhelyek csoportos szervezése. Közreműködés a szakmai ismeretek terjesztésében, a művészeti alkotások bemutatásában. A helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése A környék különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek biztosítása, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása. Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: nyelvi, hagyományőrző, környezeti nevelés, stb. szakkörök, tanfolyamok szervezése. A szülők és a nevelők együttes nevelőtevékenységének hatékonyságát fejlesztő alkalmak, folyamatok kezdeményezése. Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése. Kiscsoportos foglalkozások, könyvtári órák szervezése. Az állomány folyamatos olvasói igénynek megfelelő bővítése. Az egyenlő bánásmód és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése. A város turisztikai vonzerejének növelése. Különböző színvonalú szálláshely-szolgáltatás biztosítása. 7. Az intézményegységek közötti tartalmi kooperáció Az intézmény eredményességének és költséghatékonyságának alapja az intézményegységek közötti együttműködés. Az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszerét az SZMSZ szabályozza. Ennek területei: az intézményvezető és az intézményegység-vezetők napi kapcsolata, amelyet az intézményvezető irányít és szervez; 11

12 a más intézményegységhez tartozó munkatársak együttműködését elősegítő kapcsolat, amelynek feltételeit az intézményvezetés biztosítja, de a kollégáktól önállóságot, kezdeményező-készséget és kreativitást vár el. Az együttműködés lehetséges területei: Közös rendezvények, programok, klubok, szakkörök működtetése. Pályázatok útján forrás/feltétel biztosítása vetélkedők, versenyek szervezésére. Felzárkóztatás, tehetséggondozás támogatása. Komplex turisztikai szolgáltatások biztosítása kulturális rendezvények háttértámogatásaként. Az intézményegységek erőforrásainak, eszközeinek közös használata. Szakmai segítségnyújtás a tagintézmények használóinak. II. Középiskolai Kollégium nevelési programja 1. Bevezetés A kollégiumi nevelési program összeállításnál alapul vett főbb szempontok: jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról; - 36/2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001 (XII.22) OM rendelet módosításáról; fenntartói ÖMIP, IMIP; partneri igények; tradíciók. 2. Fejlesztési program 2.1. Az intézmény alapvető nevelési elvei, célkitűzései Nevelési elveinket és célrendszerünket az alábbi szabályozóelemek figyelembe vételével határoztuk meg: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (32, 33, 49, 53, 114. ); 2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja; Intézményi szintű szabályzatok; 12

13 A kollégiumi nevelés fő alapelvei alapvető emberi szabadságjogok érvényesítése; demokratikus, humanista nevelési elvek alkalmazása; tanulók, csoportok, közösség iránti felelősségének kialakítása; a tanulók aktivitásának, érdeklődésének fenntartása, alkotóképesség fejlesztése; szülőkkel, kapcsolódó intézményekkel, társadalmi- és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés; nevelő-oktató munka tudatos és tervszerű fejlesztése, segítő módszerek alkalmazása; a nevelési folyamatban résztvevők (szülők, kapcsolódó iskolák) által elfogadott normaés követelményrendszer alkalmazása; kulturált és biztonságot nyújtó környezet kialakítása; a tanulók igényeihez és az intézmény feltételrendszeréhez igazodó szabadidős tevékenységek biztosítása; integrált nevelés megvalósítása; esélyegyenlőség megteremtése, egyéni bánásmód alkalmazása; hagyományok és nemzeti azonosságtudat ápolása; Kollégiumi nevelésünk célja a diákok kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének biztosítása; tanulmányi eredményük maximalizálása; a kulturált közösségi élet szabályainak megismertetése és betartatása; önálló életvitelre, sikeres életpályára való felkészítésük; esélykülönbségek mérséklése, a nehézségekkel küzdő diákok hátránykompenzációja; az általános és specifikus tehetségek kibontakoztatása; 2.2. Pedagógiai elvek a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezéséhez Az életrend alapelvei a diákjaink életrendjét a házirend szabályozza; a kollégiumi élet alapja a tanár diák kölcsönös bizalomra épülő kapcsolata; figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat és egyéni szükségleteket; biztosítjuk az egészséges életvitel feltételeit; építünk a diákok önszerveződő képességére. 13

14 A tanulásszervezés pedagógiai elvei a tanulás a diákok joga és kötelessége; a megfelelő tanulási feltételeket minden diák számára biztosítjuk; lehetőség szerint a tanári segítséget biztosítunk; a tanulásban lemaradóknak egyéni és kiscsoportos formában segítséget nyújtunk A szabadidő-szervezés pedagógiai elvei biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket; változatos szabadidős programok szervezésére törekszünk; a programokon, rendezvényeken való aktív részvételre motiválunk A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenységek elvei A fejlesztés elvei megteremtjük a művelődés, ismeretszerzés optimális feltételeit; alapvető és hagyományos erkölcsi normákat közvetítünk; az egyéni szükségletekből kiindulva fejlesztünk A tehetséggondozás elvei mindenkinek lehetőséget biztosítunk az egyéni képességek kiteljesítésére; a tehetség kibontakoztatásakor a teljes személyiséget fejlesztjük; szorongásmentes hátteret biztosítunk az alkotómunkához; együttműködünk az iskolával, a családdal és az egyéb érintettekkel Felzárkóztatás elvei a tanulási hátrányok kiegyenlítésére differenciált módszereket alkalmazunk; egyéni haladási ütemhez igazodó, személyre szabott fejlesztést végzünk Pályaválasztást, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei a pályaválasztást az egyéni képességek ismeretében differenciált módszerekkel, eltérő tartalmak közvetítésével segítjük; az eredményes pályaválasztás érdekében összehangoljuk az iskolai és iskolán kívüli tevékenységeket. 14

15 2.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Művelődési és sportolási tevékenység szervezése változatos programokat biztosítunk; fejlesztjük a művészetek és a rendszeres testmozgás iránti igényt; lehetőséget biztosítunk a közélettel kapcsolatos információk megszerzésére Kollégiumi közösségi élet fejlesztése Módszerek: - együttműködés gyakoroltatása társas helyzetben; - önérvényesítő technikák elsajátíttatása; - negatív magatartásminták kiszűrése. Eszközök: - sporttevékenység; - kulturális programok; - DÖK munka; - egyéni törődés Hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tanévkezdéskor azonosítjuk; személyes problémáik megoldásához folyamatos segítséget nyújtunk; a tanulmányi hátrányok csökkentésére, tehetségük kibontakoztatására differenciált módszereket alkalmazunk, a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodunk. A tanulók egyéni fejlesztési tervét a csoportnapló tartalmazza A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek Tevékenységünk szervezésének alapja: évi LXXIX. tv. (Közoktatási Tv.); évi XXXI. tv. (Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). Tevékenységünk két részből áll, a prevencióból és a korrekcióból. Mindkét tevékenységformához szükséges a családi háttér, az otthoni környezet, az iskolai-, kollégiumi-, baráti közösség, a külső kapcsolatok, a közösségben elfoglalt hely ismerete. 15

16 A hatékony munka érdekében jó kapcsolatot építünk a tanulókkal, az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, az osztályfőnökkel, a helyi önkormányzatok illetékes szerveivel és a rendvédelmi szervvel. Korrekciós tevékenység: - a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók azonosítása a csoportvezető nevelők segítségével; - egyéni törődés, személyes kapcsolat az érintett tanulókkal; - hátrányos helyzet és veszélyeztetettség csökkentésére törekvés; - szükség esetén szakemberek bevonása. Prevenciós tevékenység: - a veszélyek megismertetése; - szemléletformálás a veszélyek megelőzése érdekében; - mentálhigiénés programok szervezése A kollégium hagyományainak és továbbfejlesztésének terve A szabadidős foglalkozások szervezésénél meghatározó szerepet kap a hagyományok ápolása. A hagyományápolás a kollégiumi tevékenységek szervezésének módján túl a rendezvények területén érvényesül. Minden hónapban szervezünk egy, a kollégium egészét érintő rendezvényt. Ezen rendezvények mindegyike fejleszti diákjaink személyiségét és sikerélményt biztosít. A közös élmények hatékonyan erősítik az összetartozás érzését és az intézményhez való kötődést. Hagyományos rendezvényeink: Pecúravató (az új diákok kollégiumi polgárrá avatása) Diák-önkormányzati választás Helytörténeti vetélkedő Mikulás kupa Kollégiumi karácsony Ki mit tud Kollégium szépe választás Magyar rock estje Kollégiumi nap Ballagás A továbbfejlesztés lehetőségei: A hagyományos rendezvények tartalmának gazdagítása; Lehetőség biztosítása a nemzeti hagyományok, népi mesterségek, tevékenységek megismerésére, felelevenítésére szakköri formában, kollégiumi szintű rendezvényen; Történelmi helyszínek felkeresése, kiállítások megtekintése kirándulás keretében. 16

17 3. Kollégium pedagógiai tevékenységének szerkezete 3.1. Kötelezően biztosítandó foglalkozások A foglalkozás típusa A foglalkozás megnevezése Fajtája Rendszeres iskolai Formája Pótszilencium Óra/hét/ csoport felkészítést Szilencium biztosító Monitor- foglalkozás szilencium Tehetséggondozó Matematika Magyar Felkészítő foglalkozások Tanulást foglalkozások segítő Felzárkóztató Matematika Magyar Angol Német Francia 14 Sajátos érdeklődésű tanulók foglalkozása Előzetes felmérés alapján Szakkör, diákkör Informatika Tematikus Csoportfoglalkozás csoportfoglalkozás Általános csoportfoglalkozás Speciális ismereteket Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozás Előzetes felmérés alapján 10 adó foglalkozások Egyéni biztosító törődést Iskolalátogatás Egyéni foglalkozás beszélgetés 17

18 3.2. A tematikus csoportfoglalkozások témakörei, éves óraszáma 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Témakör óraszám Tanulás Énkép, önismeret, pályaorientáció Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Környezettudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés felnőtt szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon- és népismeret Óraszám összesen: A foglalkozások szervezése évfolyamonkénti bontásban történik. A tervezés, a célok és feladatok meghatározása a témavezető tanár éves munkatervének a részét képezi. 4. A tanulók fejlesztésének terve 4.1. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése Cél: A diákok személyiségének, jellemének megismerése és fejlesztése, a szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedésük segítése. Feladat: alapvető erkölcsi normák közvetítése, elsajátíttatása; a közösségi együttélés szabályainak elsajátíttatása; a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítése; az önkormányzatiság szervezeti formájának és működésének megismertetése; diák-önkormányzat működtetése. Fejlesztési követelmény: Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat, legyen képes a mások személyiségének tiszteletére és megértésére, a választási lehetőségek mérlegelésére! Feladatmutató: Reális-e az énképe? Vállalja-e tettei következményét? Tudja-e kezelni a konfliktusait? 18

19 Tevékenység: szituációs gyakorlatok; egyéni és kiscsoportos önismereti és konfliktuskezelési tréning; diák-önkormányzati rendszer működtetése. Fejlesztendő kompetenciák: Szociális és állampolgári kompetencia 4.2. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Cél: Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése, a tanulás segítése, tanulási motivációk fejlesztése Feladat: a helyes és az egyén számára hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása; elektronikus információk széleskörű alkalmazása. Fejlesztési követelmény: Ismerje meg, és előbb tanári segítséggel, majd önállóan is alkalmazza a hatékony tanulási eljárásokat, módszereket! Feladatmutató: Mennyi időt tanul és milyen eredményt produkál? Tevékenység: tanulási stílus meghatározása; tanulás-módszertani tanácsadás; ellenőrzött tanulás. Fejlesztendő kompetenciák: A hatékony, önálló tanulás, a digitális kompetencia, a matematikai kompetencia 4.3. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Cél: a diákok tanulásbeli és szociális hátrányainak lehetőség szerinti csökkentése, az egyéni képességek kibontakoztatása, képességeiknek és igényeiknek megfelelő pálya megtalálása Feladat: a tanulók képességeinek megismerése; az alulteljesítő tanulók felzárkózásának segítése; a tehetséges tanulók kiszűrése, fejlesztése, tevékenységi keretek biztosítása; a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülés segítése. 19

20 Fejlesztési követelmény: Ismerje saját képességeit, legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit, rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával kapcsolatban! Feladatmutató: Felismeri-e a tanulás, önképzés jelentőségét? Továbbtanul-e, a választása reális-e? Tevékenység: egyéni és kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások; gazdagító, dúsító programok; pályaválasztást segítő foglalkozások. Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség, a hatékony, önálló tanulás, a digitális kompetencia 4.4. Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Cél: A diákok érdeklődésének felkeltése a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt. Feladat: a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, az európai kultúrkör értékeinek megismertetése; a nemzeti hagyományok ápolása; az önkifejezés lehetőségeinek biztosítása; igényesség kialakítása önmaga és környezete iránt. Fejlesztési követelmény: Váljon a műveltség életvitelüket meghatározó erkölcsi értékké! Váljanak érzékennyé, nyitottá a globális problémák iránt! Feladatmutató: Környezete igényes és harmonikus-e? Nyitott-e a kulturális és művészeti élmény befogadására? Részt vesz-e a kollégium kulturális tevékenységeiben? Tevékenység: művészeti csoportok működtetése; kulturális programok szervezése. Fejlesztendő kompetenciák: Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. ALAPÍTÓ OKIRAT A Borsodnádasd Városi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése alapján megszabott kötelezettségének eleget téve a Borsodnádasdi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd 138-7/2014. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

közművelődési feladatairól 1

közművelődési feladatairól 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendelete a Füzesgyarmat Város Önkormányzat közművelődési feladatairól 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben