Pedagógiai - művelődési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai - művelődési Program"

Átírás

1 Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, augusztus 01. Csider Andor igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés Alapítás, jogi környezet A Szerencsi Általános Művelődési Központ legfontosabb adatai Az ÁMK Pedagógiai művelődési Programjának készítésekor figyelembe vett jogszabályok Helyzetelemzés Tárgyi, működési feltételek, infrastruktúra jellemzői Kollégium Kulturális Központ és Könyvtár Cukorgyűjtemény Múzeum Világörökségi Kapuzat Simai Ifjúsági Tábor A Szerencsi Általános Művelődési Központ személyi feltételei Az intézmény társadalmi környezetének jellemzői A Szerencsi Általános Művelődési Központ jövőképe A Szerencsi Általános Művelődési Központ működésének közös értékrendje és alapelvei 9 5. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös céljai A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös feladatai Az intézményegységek közötti tartalmi kooperáció II. Középiskolai Kollégium nevelési programja Bevezetés Fejlesztési program Az intézmény alapvető nevelési elvei, célkitűzései A kollégiumi nevelés fő alapelvei Kollégiumi nevelésünk célja Pedagógiai elvek a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezéséhez Az életrend alapelvei A tanulásszervezés pedagógiai elvei A szabadidő-szervezés pedagógiai elvei A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenységek elvei A fejlesztés elvei A tehetséggondozás elvei Felzárkóztatás elvei Pályaválasztást, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei

3 2.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Művelődési és sportolási tevékenység szervezése Kollégiumi közösségi élet fejlesztése Hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek A kollégium hagyományainak és továbbfejlesztésének terve Kollégium pedagógiai tevékenységének szerkezete Kötelezően biztosítandó foglalkozások A tematikus csoportfoglalkozások témakörei, éves óraszáma A tanulók fejlesztésének terve Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Egészséges életmód, testi-lelki egészség. Környezettudatos magatartás kialakítása Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége A pedagógusok, vezetők értékelése A tanulók munkájának értékelése A kollégiumi kapcsolatok rendszere Az ÁMK intézményegységeivel Együttműködés a kapcsolódó iskolákkal Kapcsolattartás a szülőkkel Tervezett kapcsolattartási formák Helyzetfüggő kapcsolattartási formák Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal Kapcsolattartás a családsegítő- és gyermekjóléti intézményekkel, gyámhivatallal Kapcsolat a kulturális intézményekkel és az egyházakkal Kapcsolat más kollégiumokkal Kapcsolat a rendvédelmi szervvel III. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közművelődési és könyvtári intézményegységének közművelődési programja Bevezető Közművelődés A közművelődési intézményegység stratégiai céljai

4 2.2. A közművelődési intézményegység feladatai A közművelődés tevékenységi formái A közművelődés ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszere Könyvtár, infokommunikációs tudásközpont Munkafolyamatok Szolgáltatások Statisztika, marketing Állományvédelem IV. Érvényességi rendelkezések V. Elfogadó nyilatkozatok VI. A Pedagógiai-művelődési Program végrehajtását segítő mellékletek

5 I. Bevezetés 1. Alapítás, jogi környezet A Szerencsi Általános Művelődési Központot a 123/2011 (V.31.) Öt. határozattal Szerencs Város Képviselő-testülete alapította A Szerencsi Általános Művelődési Központ legfontosabb adatai OM azonosítója: Neve: Szerencsi Általános Művelődési Központ (Szerencsi ÁMK) Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi vár (közművelődési és könyvtári feladatellátás, ifjúsági diákhotel) Telephelyei: Szerencs, Kossuth u. 19. (Középiskolai Kollégium); Szerencs. Hegy u. 5. (Diákszálló); Szerencs, Gyár u. 1. (Cukorgyűjtemény Múzeum); Szerencs, Nagyvárad u. 2/b. (Világörökségi Kapuzat); Sima, Fő u (Ifjúsági Tábor); Sima, Fő u. 31. (Ifjúsági Tábor konyha) Fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.) Jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő költségvetési szerv mind a székhely, mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait Szerencs Város Polgármesteri Hivatala látja el. Működési köre: - Szerencs város közigazgatási területe; - a szerencsi kistérség területe; - országos beiskolázás Az ÁMK Pedagógiai művelődési Programjának készítésekor figyelembe vett jogszabályok évi LXXIX. törvény a közoktatásról; 36/2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001 (XII.22) OM rendelet módosításáról; A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet; 5

6 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Szerencs Város Képviselő-testületének 14/2006. (V.31.) rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról. 2. Helyzetelemzés 2.1. Tárgyi, működési feltételek, infrastruktúra jellemzői Kollégium Szerencsen 1994 óta működik a kollégium, amely a városban működő két középiskola, a Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Szerencs Szakképző Iskola diákjait fogadja. Kezdetben a Kossuth úti épületegyüttes állt a tanulók rendelkezésére, amely 3 épületből áll: főépületből és két oldalépületből. A diákok szobái a főépületben kaptak helyet. A fiúk elhelyezése a földszinten, a lányoké pedig az emeleten történik ágyas szobákban. A főépületben összesen 100 tanuló elhelyezésére van lehetőség. A tv- szobák, illetve közös helyiségek az aulából nyíló teremben vannak. A bútorzat a mai igényeknek megfelelő, azonban néhány cserére, illetve selejtre érett. A kollégium konyhája a bal oldali melléképületben található, amely a mai kor igényeinek megfelelő, modern, takarékos gázüzemű berendezések segítségével 500 adag ételt tud előállítani. Az ebédlőben egyidejűleg 70 személy étkezhet. A konyhát április 5-től a Szerencsi Városüzemeltető Kht. működteti. Ebben az épületben kapott helyet a két tanulóhelység is, amelyek nagyobb rendezvények céljából összenyithatóak. Az épületegyüttes harmadik részében az irodák, valamint a kiszolgáló helyiségek vannak. Sürgős, elkülönítést igénylő megbetegedés esetén az itt található betegszobák nyújtanak lehetőséget a diákok elhelyezésére. A diákszálló 1998 óta tartozik a kollégiumhoz. Ezen a telephelyen a szobák kialakítása a kollégiumi célnak megfelelően történt: 2 x 3 ágyas blokkok, ezekhez előtér és innen nyíló fürdőszoba tartozik. Az előtérben találhatóak a szekrények is. A földszinten egy nevelői szobát, egy számítástechnika termet, egy diákkonyhát és étkezőt, valamint egy 24 főt befogadó tanulóhelyiséget alakítottunk ki. Itt található a kondicionáló szoba is. Az épületben 2 tanulócsoportban, 48 lány elhelyezésére nyílik lehetőség. 6

7 2011-től a Rákóczi vár ifjúsági diákhoteljével bővül a kollégiumi intézményegység, amely 50 fő befogadására alkalmas. A felújított épület déli és alsó nyugati szárnyában 2 ágyas fürdőszobás szobákban történik a tanulók elhelyezése. Az épületben lehetőség van a két nem elkülönített elhelyezésére. Ez a jelentkezők számának évenkénti nemenkénti változására is megoldást jelent. A szobák bútorzata hiányos, folyamatos bővítésre szorul Kulturális Központ és Könyvtár A vár keleti szárnyában, a földszinten a közművelődési részleg: (226 m2), itt kaptak helyet a művelődésszervezők..a vár északi részen, a földszinten lévő Lovagteremben működik a város hivatalos házasságkötő terme (183 m2). A városi könyvtár 1020 m 2 alapterületen fizikailag elkülönített részlegekben szabadpolcos kölcsönzési rendszerben szolgálja ki az olvasókat, melynek feltételeit a Könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. Funkcióját tekintve nyilvánosan működő közkönyvtár és ellátókönyvtár. Fenntartója a település önkormányzata. Az egyedi tervezésű bútorzat a könyvtári használatra alkalmas. Technikai felszereltsége megfelelő. A lakosság könyvtári ellátását 1 központi könyvtár, és 2 fiókkönyvtár biztosítja. A könyvtári szolgáltatások hétköznap 9-17 óra, szombaton 8-14 óra között vehetők igénybe. A nyilvántartást és a könyvtári tájékoztatást a TextLib integrált könyvtári rendszer segíti. Informatikai ellátottsága jónak tekinthető, önálló telefon- és faxszámmal rendelkezik, katalógusa online is elérhető. Állománygyarapítása az anyagi lehetőségek figyelembevételével folyamatos, melyet a gyűjtőköri szabályzat határoz meg. A dokumentumok formai és tartalmi feltártsága jónak mondható, végzése a feltárási szabályzat alapján történik. A könyvtári rendezvények éves munkaterv alapján valósulnak meg Cukorgyűjtemény Múzeum Az egykori cukorgyár területén álló "finánclaktanya" épületben tekinthetők meg a cukorgyártás történetét, elterjedését, technológiáját, a répacukor előállításának kifejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó személyek életét bemutató tárlók, vitrinek és tablók. Dokumentumok, tárgyak és fényképek segítségével követhető itt nyomon a szerencsi cukorgyártás évszázados története, valamint a gyári élet, életmód hétköznapjainak és ünnepeinek históriája. A gyűjtemény önálló egysége szemlélteti a világ cukorcsomagolási kultúráját: a tárlókban öt világrész 48 országából csaknem 800 cukorcsomagolási minta látható. 7

8 Világörökségi Kapuzat Az építmény 2007-ben létesült a 37. számú főút mentén. Az egymással szemben álló két ötszintes, 18 m magas kilátótorony teljes felületét terméskő burkolat fedi, tetején 12 m magas sugaras kialakítású ácsolt szerkezetű felépítmény áll. A fogadóépület kávézót, kiállító teret, valamint egy turisztikai Információs Pontot is magába foglal Simai Ifjúsági Tábor Ezt az objektumot 2003 óta a kollégium üzemelteti. A 120 főt befogadó tábor az érintetlen Zemplénben található, Sima községben. Ifjúsági szálláshely, annak minden romantikájával és lehetőségével. Kedvelt helye a természetet kedvelő, a teljes kikapcsolódásra vágyó fiataloknak. A tábor épületeinek állaga alacsony szintű, felújításra szorul A Szerencsi Általános Művelődési Központ személyi feltételei Intézményünkben a dolgozói létszámot az ellátandó feladatok és az órafelosztás határozzák meg. A többcélú intézmény összlétszáma 30 fő, ebből a kollégiumi intézményegységben 17 fő, a közművelődési intézményegységben 7 fő, a könyvtári intézményegységben 6 fő dolgozik. Kollégáink mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel Az intézmény társadalmi környezetének jellemzői Az intézmény a 18 települést magába foglaló szerencsi kistérség központjában, a kistérség egyetlen városában, Szerencsen található. A térség lakosságának korösszetétele felemás képet mutat: a fiatalkorú és a 60 év feletti lakosság aránya is magasabb az országos átlagnál, így az eltartottak száma nagyobb a keresőképes lakosságénál. A települések intézményekkel való ellátottsága kiegyenlítetlen, a szórakozási lehetőség korlátozott. Az intézményhasználók többsége a környező és távolabbi, zömében hátrányos helyzetű településekről érkezik, ahol a munkalehetőség hiányában egyre több család kerül nehéz helyzetbe. Folyamatosan nő a kollégiumba jelentkező hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek száma is. Magas a szociális ellátásból élők aránya, az elszegényedés különösen a növekvő létszámú etnikai kisebbség körében szembetűnő. Programunk megalkotásakor a fenti tényeket is fontos figyelembe venni, hiszen egyszerre kell megfelelni a magasabb szintű kikapcsolódást, a versenyképes tudást elváróknak és a minimális igényekkel szemben ellenállóknak is. 8

9 3. A Szerencsi Általános Művelődési Központ jövőképe Az intézmény kollektívája a kedvezőtlen hatásokat (demográfiai hullámvölgy illetve stagnálás, a költségvetés szűkössége, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű gyermekek számának növekedése) is figyelembe véve olyan jövőképet vázol maga elé, amilyet a távoli jövőben látni szeretne az intézmény működését, valamint annak feltételrendszerét illetően. Olyan intézményt képzelünk el, amelyben: a társadalom írott és íratlan szabályait betartva stabil értékorientációt és rendet közvetít; a partnerek igényeinek kielégítése a lehető legmagasabb szinten történik; az intézmény működését a környezet pozitívan értékeli és támogatja; megőrizzük intézményegységeink személyes kapcsolatain nyugvó kiegyensúlyozott, harmonikus légkörét és nyitottságát; intézményegységeink a saját és a település hagyományainak, tradicionális értékeinek megőrzésében kiemelkedő szerepet játszanak; biztosítjuk a közéletben való részvétel, a gazdagság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségeit; az ország különböző részéből érkező vendégek számára vonzó, turisztikai attrakciókat biztosít és pozitív városképet mutat. 4. A Szerencsi Általános Művelődési Központ működésének közös értékrendje és alapelvei Intézményünkben szem előtt tartott értékek: küldetésünknek tekinti, hogy partnereink részére a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, önművelődéshez, a kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges alapfeltételeket; tevékenységünk során a közoktatási és közművelődési törvények előírásainak megtartásával a társadalmilag elfogadott globális és lokális értékeket tekintjük elsődlegesnek; humán és tárgyi erőforrásainkkal támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely alapfeladataink, célkitűzéseink megvalósítását szolgálja; működésünk során a hatékonyságnak minden területen érvényesülni kell; az integrált nevelés keretében, az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve biztosítjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az etnikai kisebbséghez 9

10 tartozók és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni képességfejlesztését, felzárkóztatását, integrációs felkészítését; valamennyi programunk, rendezvényünk irányításában, szervezésében, lebonyolításában közreműködőket azonos emberi értékek, a pedagógiai, szervezési tudatosság, valamint elért teljesítménye alapján egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéli meg; olyan dolgozókat foglalkoztatunk, akik megfelelő szakképzettséggel és módszertani kultúrával rendelkeznek, akikre a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a megértés, elfogadás, segítőkészség, a szakmai hitelesség, a szakmai fejlődés igénye és az etika elvárásainak betartása a jellemző; Alapelvünk, hogy intézményünk tevékenységeinek minden területén érvényesülnie kell a demokratikus-, a gyermeki és állampolgári jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus-, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak. 5. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös céljai Biztosítsa a bentlakásos intézményi nevelés és a közösségi művelődés lehetőségeit. Gondozza és gazdagítsa a település, a kistérség és az intézményegységek környezeti, szellemi, művészeti értékeit, hagyományait. Biztosítsa a kulturált szórakozás, kikapcsolódás, rekreáció lehetőségét. Ösztönözze a civil közösségek működését, együttműködését. Teremtsen élet- és munkaképességet javító, önképző lehetőségeket. Közvetítsen alapvető emberi, erkölcsi értékeket. Anyagi lehetőségei függvényében tegye hozzáférhetővé azokat az eszközöket, technikai vívmányokat, amelyekhez saját erőből a szolgáltatásainkat igénybe vevők nem férnének hozzá. Partnereink minél nagyobb számban vegyék igénybe az Általános Művelődési Központ intézményegységeinek szolgáltatásait. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével és a pénzeszközök felhasználásával biztosítson hatékony működést. Játsszon jelentős szerepet Szerencs város turisztikai szolgáltatásaiban. 10

11 6. A Szerencsi Általános Művelődési Központ közös feladatai A kulturális értékek, hagyományok egyéni és közösségi megismertetésének, elsajátításának segítése. Amatőr művészeti körök, tanfolyamok, műhelyek csoportos szervezése. Közreműködés a szakmai ismeretek terjesztésében, a művészeti alkotások bemutatásában. A helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése A környék különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek biztosítása, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása. Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: nyelvi, hagyományőrző, környezeti nevelés, stb. szakkörök, tanfolyamok szervezése. A szülők és a nevelők együttes nevelőtevékenységének hatékonyságát fejlesztő alkalmak, folyamatok kezdeményezése. Az olvasói és könyvtárhasználói kultúra terjesztése és fejlesztése. Kiscsoportos foglalkozások, könyvtári órák szervezése. Az állomány folyamatos olvasói igénynek megfelelő bővítése. Az egyenlő bánásmód és a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése. A város turisztikai vonzerejének növelése. Különböző színvonalú szálláshely-szolgáltatás biztosítása. 7. Az intézményegységek közötti tartalmi kooperáció Az intézmény eredményességének és költséghatékonyságának alapja az intézményegységek közötti együttműködés. Az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszerét az SZMSZ szabályozza. Ennek területei: az intézményvezető és az intézményegység-vezetők napi kapcsolata, amelyet az intézményvezető irányít és szervez; 11

12 a más intézményegységhez tartozó munkatársak együttműködését elősegítő kapcsolat, amelynek feltételeit az intézményvezetés biztosítja, de a kollégáktól önállóságot, kezdeményező-készséget és kreativitást vár el. Az együttműködés lehetséges területei: Közös rendezvények, programok, klubok, szakkörök működtetése. Pályázatok útján forrás/feltétel biztosítása vetélkedők, versenyek szervezésére. Felzárkóztatás, tehetséggondozás támogatása. Komplex turisztikai szolgáltatások biztosítása kulturális rendezvények háttértámogatásaként. Az intézményegységek erőforrásainak, eszközeinek közös használata. Szakmai segítségnyújtás a tagintézmények használóinak. II. Középiskolai Kollégium nevelési programja 1. Bevezetés A kollégiumi nevelési program összeállításnál alapul vett főbb szempontok: jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról; - 36/2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001 (XII.22) OM rendelet módosításáról; fenntartói ÖMIP, IMIP; partneri igények; tradíciók. 2. Fejlesztési program 2.1. Az intézmény alapvető nevelési elvei, célkitűzései Nevelési elveinket és célrendszerünket az alábbi szabályozóelemek figyelembe vételével határoztuk meg: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (32, 33, 49, 53, 114. ); 2009 (XII.23.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja; Intézményi szintű szabályzatok; 12

13 A kollégiumi nevelés fő alapelvei alapvető emberi szabadságjogok érvényesítése; demokratikus, humanista nevelési elvek alkalmazása; tanulók, csoportok, közösség iránti felelősségének kialakítása; a tanulók aktivitásának, érdeklődésének fenntartása, alkotóképesség fejlesztése; szülőkkel, kapcsolódó intézményekkel, társadalmi- és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés; nevelő-oktató munka tudatos és tervszerű fejlesztése, segítő módszerek alkalmazása; a nevelési folyamatban résztvevők (szülők, kapcsolódó iskolák) által elfogadott normaés követelményrendszer alkalmazása; kulturált és biztonságot nyújtó környezet kialakítása; a tanulók igényeihez és az intézmény feltételrendszeréhez igazodó szabadidős tevékenységek biztosítása; integrált nevelés megvalósítása; esélyegyenlőség megteremtése, egyéni bánásmód alkalmazása; hagyományok és nemzeti azonosságtudat ápolása; Kollégiumi nevelésünk célja a diákok kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének biztosítása; tanulmányi eredményük maximalizálása; a kulturált közösségi élet szabályainak megismertetése és betartatása; önálló életvitelre, sikeres életpályára való felkészítésük; esélykülönbségek mérséklése, a nehézségekkel küzdő diákok hátránykompenzációja; az általános és specifikus tehetségek kibontakoztatása; 2.2. Pedagógiai elvek a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezéséhez Az életrend alapelvei a diákjaink életrendjét a házirend szabályozza; a kollégiumi élet alapja a tanár diák kölcsönös bizalomra épülő kapcsolata; figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat és egyéni szükségleteket; biztosítjuk az egészséges életvitel feltételeit; építünk a diákok önszerveződő képességére. 13

14 A tanulásszervezés pedagógiai elvei a tanulás a diákok joga és kötelessége; a megfelelő tanulási feltételeket minden diák számára biztosítjuk; lehetőség szerint a tanári segítséget biztosítunk; a tanulásban lemaradóknak egyéni és kiscsoportos formában segítséget nyújtunk A szabadidő-szervezés pedagógiai elvei biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket; változatos szabadidős programok szervezésére törekszünk; a programokon, rendezvényeken való aktív részvételre motiválunk A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, önálló életkezdését segítő tevékenységek elvei A fejlesztés elvei megteremtjük a művelődés, ismeretszerzés optimális feltételeit; alapvető és hagyományos erkölcsi normákat közvetítünk; az egyéni szükségletekből kiindulva fejlesztünk A tehetséggondozás elvei mindenkinek lehetőséget biztosítunk az egyéni képességek kiteljesítésére; a tehetség kibontakoztatásakor a teljes személyiséget fejlesztjük; szorongásmentes hátteret biztosítunk az alkotómunkához; együttműködünk az iskolával, a családdal és az egyéb érintettekkel Felzárkóztatás elvei a tanulási hátrányok kiegyenlítésére differenciált módszereket alkalmazunk; egyéni haladási ütemhez igazodó, személyre szabott fejlesztést végzünk Pályaválasztást, önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei a pályaválasztást az egyéni képességek ismeretében differenciált módszerekkel, eltérő tartalmak közvetítésével segítjük; az eredményes pályaválasztás érdekében összehangoljuk az iskolai és iskolán kívüli tevékenységeket. 14

15 2.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Művelődési és sportolási tevékenység szervezése változatos programokat biztosítunk; fejlesztjük a művészetek és a rendszeres testmozgás iránti igényt; lehetőséget biztosítunk a közélettel kapcsolatos információk megszerzésére Kollégiumi közösségi élet fejlesztése Módszerek: - együttműködés gyakoroltatása társas helyzetben; - önérvényesítő technikák elsajátíttatása; - negatív magatartásminták kiszűrése. Eszközök: - sporttevékenység; - kulturális programok; - DÖK munka; - egyéni törődés Hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat tanévkezdéskor azonosítjuk; személyes problémáik megoldásához folyamatos segítséget nyújtunk; a tanulmányi hátrányok csökkentésére, tehetségük kibontakoztatására differenciált módszereket alkalmazunk, a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodunk. A tanulók egyéni fejlesztési tervét a csoportnapló tartalmazza A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek Tevékenységünk szervezésének alapja: évi LXXIX. tv. (Közoktatási Tv.); évi XXXI. tv. (Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). Tevékenységünk két részből áll, a prevencióból és a korrekcióból. Mindkét tevékenységformához szükséges a családi háttér, az otthoni környezet, az iskolai-, kollégiumi-, baráti közösség, a külső kapcsolatok, a közösségben elfoglalt hely ismerete. 15

16 A hatékony munka érdekében jó kapcsolatot építünk a tanulókkal, az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, az osztályfőnökkel, a helyi önkormányzatok illetékes szerveivel és a rendvédelmi szervvel. Korrekciós tevékenység: - a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók azonosítása a csoportvezető nevelők segítségével; - egyéni törődés, személyes kapcsolat az érintett tanulókkal; - hátrányos helyzet és veszélyeztetettség csökkentésére törekvés; - szükség esetén szakemberek bevonása. Prevenciós tevékenység: - a veszélyek megismertetése; - szemléletformálás a veszélyek megelőzése érdekében; - mentálhigiénés programok szervezése A kollégium hagyományainak és továbbfejlesztésének terve A szabadidős foglalkozások szervezésénél meghatározó szerepet kap a hagyományok ápolása. A hagyományápolás a kollégiumi tevékenységek szervezésének módján túl a rendezvények területén érvényesül. Minden hónapban szervezünk egy, a kollégium egészét érintő rendezvényt. Ezen rendezvények mindegyike fejleszti diákjaink személyiségét és sikerélményt biztosít. A közös élmények hatékonyan erősítik az összetartozás érzését és az intézményhez való kötődést. Hagyományos rendezvényeink: Pecúravató (az új diákok kollégiumi polgárrá avatása) Diák-önkormányzati választás Helytörténeti vetélkedő Mikulás kupa Kollégiumi karácsony Ki mit tud Kollégium szépe választás Magyar rock estje Kollégiumi nap Ballagás A továbbfejlesztés lehetőségei: A hagyományos rendezvények tartalmának gazdagítása; Lehetőség biztosítása a nemzeti hagyományok, népi mesterségek, tevékenységek megismerésére, felelevenítésére szakköri formában, kollégiumi szintű rendezvényen; Történelmi helyszínek felkeresése, kiállítások megtekintése kirándulás keretében. 16

17 3. Kollégium pedagógiai tevékenységének szerkezete 3.1. Kötelezően biztosítandó foglalkozások A foglalkozás típusa A foglalkozás megnevezése Fajtája Rendszeres iskolai Formája Pótszilencium Óra/hét/ csoport felkészítést Szilencium biztosító Monitor- foglalkozás szilencium Tehetséggondozó Matematika Magyar Felkészítő foglalkozások Tanulást foglalkozások segítő Felzárkóztató Matematika Magyar Angol Német Francia 14 Sajátos érdeklődésű tanulók foglalkozása Előzetes felmérés alapján Szakkör, diákkör Informatika Tematikus Csoportfoglalkozás csoportfoglalkozás Általános csoportfoglalkozás Speciális ismereteket Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozás Előzetes felmérés alapján 10 adó foglalkozások Egyéni biztosító törődést Iskolalátogatás Egyéni foglalkozás beszélgetés 17

18 3.2. A tematikus csoportfoglalkozások témakörei, éves óraszáma 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Témakör óraszám Tanulás Énkép, önismeret, pályaorientáció Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra Környezettudatosság Testi és lelki egészség Felkészülés felnőtt szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági nevelés Hon- és népismeret Óraszám összesen: A foglalkozások szervezése évfolyamonkénti bontásban történik. A tervezés, a célok és feladatok meghatározása a témavezető tanár éves munkatervének a részét képezi. 4. A tanulók fejlesztésének terve 4.1. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése Cél: A diákok személyiségének, jellemének megismerése és fejlesztése, a szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedésük segítése. Feladat: alapvető erkölcsi normák közvetítése, elsajátíttatása; a közösségi együttélés szabályainak elsajátíttatása; a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítése; az önkormányzatiság szervezeti formájának és működésének megismertetése; diák-önkormányzat működtetése. Fejlesztési követelmény: Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat, legyen képes a mások személyiségének tiszteletére és megértésére, a választási lehetőségek mérlegelésére! Feladatmutató: Reális-e az énképe? Vállalja-e tettei következményét? Tudja-e kezelni a konfliktusait? 18

19 Tevékenység: szituációs gyakorlatok; egyéni és kiscsoportos önismereti és konfliktuskezelési tréning; diák-önkormányzati rendszer működtetése. Fejlesztendő kompetenciák: Szociális és állampolgári kompetencia 4.2. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Cél: Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése, a tanulás segítése, tanulási motivációk fejlesztése Feladat: a helyes és az egyén számára hatékony tanulási módszerek elsajátíttatása; elektronikus információk széleskörű alkalmazása. Fejlesztési követelmény: Ismerje meg, és előbb tanári segítséggel, majd önállóan is alkalmazza a hatékony tanulási eljárásokat, módszereket! Feladatmutató: Mennyi időt tanul és milyen eredményt produkál? Tevékenység: tanulási stílus meghatározása; tanulás-módszertani tanácsadás; ellenőrzött tanulás. Fejlesztendő kompetenciák: A hatékony, önálló tanulás, a digitális kompetencia, a matematikai kompetencia 4.3. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Cél: a diákok tanulásbeli és szociális hátrányainak lehetőség szerinti csökkentése, az egyéni képességek kibontakoztatása, képességeiknek és igényeiknek megfelelő pálya megtalálása Feladat: a tanulók képességeinek megismerése; az alulteljesítő tanulók felzárkózásának segítése; a tehetséges tanulók kiszűrése, fejlesztése, tevékenységi keretek biztosítása; a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülés segítése. 19

20 Fejlesztési követelmény: Ismerje saját képességeit, legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit, rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával kapcsolatban! Feladatmutató: Felismeri-e a tanulás, önképzés jelentőségét? Továbbtanul-e, a választása reális-e? Tevékenység: egyéni és kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások; gazdagító, dúsító programok; pályaválasztást segítő foglalkozások. Fejlesztendő kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség, a hatékony, önálló tanulás, a digitális kompetencia 4.4. Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Cél: A diákok érdeklődésének felkeltése a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt. Feladat: a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, az európai kultúrkör értékeinek megismertetése; a nemzeti hagyományok ápolása; az önkifejezés lehetőségeinek biztosítása; igényesség kialakítása önmaga és környezete iránt. Fejlesztési követelmény: Váljon a műveltség életvitelüket meghatározó erkölcsi értékké! Váljanak érzékennyé, nyitottá a globális problémák iránt! Feladatmutató: Környezete igényes és harmonikus-e? Nyitott-e a kulturális és művészeti élmény befogadására? Részt vesz-e a kollégium kulturális tevékenységeiben? Tevékenység: művészeti csoportok működtetése; kulturális programok szervezése. Fejlesztendő kompetenciák: Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia 20

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a.) ÁMK- Móra Ferenc Általános Iskola Intézményegység székhelyen- 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11. ALAPÍTÓ OKIRAT A Borsodnádasd Városi Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdése alapján megszabott kötelezettségének eleget téve a Borsodnádasdi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd 138-7/2014. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzata. 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzata 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének

NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének NyékládházaVáros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 /2004. (VII. 1.) számú rendelete a helyi közművelődésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

H E L Y Z E T E L E M Z É S

H E L Y Z E T E L E M Z É S KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2016/2017 2 2016/2017-ES TANÉV A munkaterv elkészítésénél figyelembe vettük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés országos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete

KIVONAT. Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Közművelődési rendelete KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014.(II.4.) Közművelődési rendelete Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben