Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében"

Átírás

1 Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében dr. Nemes Csaba, KvVM december 2.

2 Környezeti fejlesztések Direkt környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi beruházások támogatása (média és tematikus megközelítés) Integrált, többszörös hasznú környezeti hozzáadott értékkel rendelkező programok támogatása (vidék és agrárfejlesztés energetika és közlekedés, turizmus stb.) EU elvárások Az Európai Unió teljes környezetvédelmi+ kapcsolódó joganyaga (irányelvek, rendeletek, programok, ajánlások) Az Európai Unió újonnan készült és készülő szabályozás a tárgyalások során meghatározott ún. derogációk (a joganyag végrehajtásától vett ideiglenes(!) eltérés: nagy tüzelő berendezések (2005), szennyvíz kezelés (2008, 2009, 2015), veszélyes hulladékok égetése (2006), csomagoló anyagok újrahasznosítási aránya (2005)

3 Hazai keretek-i Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) 2008) alapfeltevés A társadalom jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a társadalmi és gazdasági fejlődés természeti örökségünk megőrzésével, természeti erőforrásaink védelmével, fenntartható használatával, a megfelelő környezeti minőség elérésével szerves egységben valósul meg. Azaz megfelel a konszenzusos fenntartható fejlődési elveknek (nemzedékek közötti egyenlőség, elővigyázatosság stb.)

4 Hazai keretek-ii Nemzeti Környezetvédelmi Program ( ) 2008) Kapcsolat más átfogó és ágazati fejlesztésekkel Kapcsolat más átfogó és ágazati fejlesztésekkel Magyarország Középtávú Gazdaságpolitikai Programja Országos Területfejlesztési Koncepció Országos Területrendezési Terv Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Környezetvédelmi Kohéziós Alap Stratégia Ágazati koncepciók, stratégiák, tervek és programok (agrár és vidékfejlesztés; közlekedési és energetika fejlesztés: hatékonyság, takarékosság, megújuló energia; turizmus fejlesztési koncepció stb.)

5 Néhány fontosabb NKP-II célkítűzések 2010-re a levegő minősége az ország minden településén feleljen meg az egészségügyi határértéknek végére miden lakos számára biztosítjuk az EU minőségi követelményeinek is megfelelő ivóvíz szolgáltatását ig az érzékeny területeken megvalósul az összes települési szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása. megújuló energiaforrások használatának arányát a Program időszakában a jelenlegi 3,6%-ról 5%-ra növeljük a hulladékhasznosítást 2008-ig az összes hulladék tömegéhez viszonyítva a jelenlegi 3%-ról 35-40%-ra növeljük környezeti kármentesítési intézkedésekkel biztosítjuk, hogy 2010 végére a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területeken megszűnnek a földtani közeg és a felszín alatti víz károsodások

6 Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikus programjai és gazdasági haszna Környezettudatosság növelése akcióprogram Éghajlatváltozási akcióprogram Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági akcióprogram Városi környezetminőség akcióprogram Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogram Vidéki környezetminőség, terület- és földhasználat akcióprogramja Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogram Hulladékgazdálkodási akcióprogram Környezetbiztonság akcióprogram A Programban megtervezett fejlesztések összességében közel 30 ezer többlet munkahelyet teremt. Ezen felül az agrár-környezetvédelem és az ökoturizmus bővítése is hozzájárul további vidéki foglalkoztatási lehetőségek jobb megőrzéséhez, ill. javításához. Az NKP-II lehetővé teszi az EU források hatékony hasznosítását. A környezeti követelmények teljesítéséből eredő, pénzben kifejezhető összes haszon mértéke fedezi a költségeket, 2010-től évente eléri a GDP legalább 2%-át át, de kedvező esetben ennek többszörösét.

7 EU-s s támogatási alapok és kapcsolódó programok jelenleg STRUKTURÁLIS ALAPOK KOHÉZIÓS ALAP EURÓPAI MEZŐGAZDSÁGI GARANCIA ALAP (EMOGA) EGYÉB (K+F, Katasztrófa Alap) Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Európai Mezőgazdasági Orientációs Alap (EMOGA) Európai Halászati Alap NEMZETI FEJLESZTÉS TERV NEMZETI VIDÉK FEJLESZTÉSI TERV KOHÉZIÓS ALAP KERETSTRATÉGIA

8 Kohéziós Alap Keretstratégiájában támogatott projekttípusok Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése /Budapest, Veszprém, Zalaegerszeg/ Ivóvízminőség-javítás /Észak-Alföld/ Hulladékgazdálkodás (települési komplex hulladékgazdálkodási rendszerek) /Szabolcs-Szatmár-Bereg megye/

9 hosszú távú cél NFT NFT specifikus cél NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Az élet minőség javítása az egy főre eső jövedelem szintjében az EU átlagához képest mutatkozó jelentős lemaradás mérséklése Jobb minőségű környezet és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés elősegítése NFT prioritás KIOP prioritás Jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása A Környezetvédelem Fejlesztése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program KIOP specifikus cél KIOP: rövid távú cél intézke- dések. A környezetállapot javítása a fenntartható fejlődés támogatásával, környezet-és természetvédelmi fejlesztésekkel A környezetbarát fejlesztések támogatása KIOP környezetvédelmi intézkedések

10 NFT környezetvédelmi intézkedések I. Vízminőség javítás: 1. ivóvízminőség javítás; 2. szennyvíz elvezetés és kezelés II. Egyes kiemelt hulladékáramok kezelése-1: 1. állati eredetű hulladék; III. Egyes kiemelt hulladékáramok kezelése-2: 1. egészségügyi hulladék; 2. építési hulladék IV. Levegőszennyezettségi és zaj monitoring fejlesztése: 1. levegő (monitoring fejlesztés); 2. zaj (mérés és térképezés) V. Vízbázis védelem kármentesítési intézkedésekkel (a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területeken- Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista alapján) VI. Természetvédelem és fenntartható árvíz védelem 1. természetvédelem erősítése Natura 2000; 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése VII. Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése VII. Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 1. megújuló energiaforrások felhasználásának növelése; 2. energiahatékonyság, vegyes tüzelésű berendezések, energiaszabályozás

11 Az EU pénzp nzügyi perspektíva ( ) 2013) főf kiadási fejezetei-i 1.Fenntarthat Fenntartható növekedés 1.a Versenyképess pesség a növekedn vekedés és s foglakoztatás érdekében 1.b Kohézi zió a növekedn vekedés és s foglakoztatás érdekében A kohézi ziós s prioritás s három h részterr szterülete: - konvergencia: : a fejlődésben legelmaradottabb tagállamok és s régir giók k felzárk rkóztatása; - a regionális versenyképess pesség és s foglalkoztatás s növeln velése; határmenti és s transznacionális együttm ttműködések (INTERREG). 2.A természeti erőforrások megőrzése és a velük való gazdálkodás:közös közös agrárpolitika + fenntartható környezet érdekében tett kötelezettségvállalások és új feladatok megvalósítása. 3.Az unió a polgárai szolgálatában 4. Az unió, mint globális partner 5. Adminisztratív kiadások.

12 Az EU pénzp nzügyi perspektíva ( ) 2013) főf kiadási fejezetei-ii Környezetpolitikai szemszögb gből l az alábbi két k t fejezet meghatároz rozó - 1.b: Kohézió ó,, valamint a - 2.: A A természeti erőforr források (KAP és s környezetvk rnyezetvédelem) delem) 1.b: Kohézió Új j kohézi ziós s politika: korlátozott számú közösségi prioritásra koncentrálódik ik: : innováci ció és s tudásalap salapú gazdaság, g, környezetvédelem és s kockázat zat-elhárítás, megközel zelíthetőség és általános gazdasági gi érdekű szolgáltat ltatások. Két t pénzp nzügyi eszköz: z:kohéziósalap+erdf(beruházások/környezetvédelmi, környezetbiztonsági, egyéb b közlekedk zlekedés/, K+F, versenyképess pesség g növeln velés, KKV-k k támogatt mogatása stb.) Magyarország g várakozv rakozásai szerint a Kohézi ziós s politika (konvergencia, versenyképess pesség, interreg) ) lesz a főf eszköze ze a környezetvédelem terület letén n kitűzött tt célok c elérésének.

13 Az EU pénzp nzügyi perspektíva ( ) 2013) főf kiadási fejezetei-iii Lényeges eleme lesz az új j EU-s s támogatt mogatásoknak a természeti erőforr forrásokkal való fenntartható gazdálkod lkodás s (2. kiadási fejezet) 2. A természeti erőforr források A Bizottság g javaslata szerint három h tengelye lesz ezen kiadási fejezetnek: 1, a mezőgazdas gazdaság és s az erdészeti szektor versenyképess pességének növeln velése; 2, a környezetvk rnyezetvédelem és földgazdálkodás; 3, a vidéki gazdaság g diverzifikáci ciója és s a vidéki területeken élők életminőségéneknek javítása. Valamint az előbbieket még m g kiegész szíti a LEADER folytatása A 2. tengely a Közös K s Agrárpolitika rpolitika megváltoz ltozó hangsúlyai miatt is egyre fontosabb lesz az agrárkörnyezetvédelemben, a környezet k és s természetv szetvédelmi szempontok figyelembe vétele v az agrárfejleszt rfejlesztési si célok c között

14 a II. Európa Terv ( ) tervezett kiinduló feltételez telezései Fő célok: gazdasági gi és s társadalmi t kohézi zió; gazdasági, gi, társadalmi és területi értelemben is kiegyenlített felzárkózás; környezeti értékek és s természeti erőforr források védelmv delmét és fenntartható hasznosítását Beavatkozási terület letekek (prioritás csoportok): 1.Befektet Befektetés s az emberbe (humán n szféra terület lete) e) 2.Befektet Befektetés s a gazdaságba gba (gazdaságigi és s vállalkozv llalkozási szféra) 3.Befektet Befektetés s az (épített( és s természeti) környezetbek (környezeti, vízügyi infra,, valamint települési és közlekedési infra beruházások támogatása) Mind Brüsszelben (költségvetés, tématetületek,, a tervezés és felhasználás szabályozása), mind itthon,, csak az elmúlt hónapokban kezdődtek meg a tárgyalások: 2005 végére már tisztázottnak kellene lennie a külső feltételeknek, 2006 első félévében kész kell lennie a konkrét hazai terveknek is

15 az Élhető Környezet-re re vonatkozó vázlatos tendenciák A jelenlegi tendenciák szerint a gazdasági növekedéssel párhuzamosan, kevéssé számíthatunk a környezeti terhelés csökkenésére (end-of-pipe megoldások vannak túlsúlyban) Sokasodtak a környezeti és közegészségügyi biztonságot veszélyeztető folyamatok mind középtávon (veszélyes anyagok árvíz, belvíz stb.) A természeti és táji értékek csökkenése Növekedő gazdaság növekedő termelés által indukált növekedő fogyasztás Gyenge környezeti szemlélet formálás

16 az Élhető Környezet-re re vonatkozó vázlatos jövőkép A környezetterhelés csökkentésének új és hatékony eszközei az integrált, megelőző jellegű intézkedések túlsúlya lesz a jellemző. Előnyben lesznek a környezetbiztonsági, a vízkár megelőzési, környezet-egészségügyi egészségügyi szempontok a lakosság egészsége, élet- és vagyon-biztonsága érdekében Az ökológiai típusú gazdálkodás aránya többszöröse lesz a jelenleginek Lehetőség nyílik az élhetőbb városi környezet megteremtésére mind zaj és levegőtisztaság- és vízvédelmi, mind hulladékgazdálkodási Védendő tájaink és természeti t értékeink megőrzése, fenntartása érdekében az ország területének több mint 20%-a védett terület lesz

17 az Élhető Környezet tervezett kiinduló feltételez telezései Élhető, harmonikus környezet Élhető környezet harmóniában a természettel Élhető városi környezet megteremtése Élhető vidéki környezet megteremtése Élhető, biztonságos környezet a folyóvizek mentén Ökohatékony fejlesztések, környezetbarát gazdaság

18 Új alapok, az OFK kiinduló hosszú távú céljai A tervezés az elmúlt két hónap megtorpanása után újra indul, kicsit más személetben: 1, a Vim Kok jelentésnek (a liszaboni folyamat értékelése) megfelelően erősödő hangsúly eltolódásra kell számítani a versenyképesség elérése területén 2, a versenyképesség szűk értelmezése mind a környezeti, mind a szociális szempontokat gyengítheti Ugyanakkor van esély, hiszen a célok a következők: Közép táv ( /20): 2018/20): Fő (középtávú) cél: Az ország versenyképességének növelése Specifikus célok: Gazdasági versenyképesség tudásra alapozott erősítése Foglalkoztatás növelése, inaktivitás csökkentése Társadalmi befogadás, esélyegyenlőség Környezeti értékek és természeti erőforrások védelme

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket számom:

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben