Az SMO ról az alábbi ikonokra vagy címekre kattintva is tájékozódhat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SMO ról az alábbi ikonokra vagy címekre kattintva is tájékozódhat: http://twitter.com/#!/smo_eesc"

Átírás

1 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Egységes piac, termelés és fogyasztás szekció Az egységes piac megfigyelőközpontja observatory Összefoglaló Az egységes piaci intézkedéscsomag A magyar szervezett civil társadalom prioritásai címmel rendezett közmeghallgatásról február 21., hétfő, Budapest Market Observatory/ Az SMO ról az alábbi ikonokra vagy címekre kattintva is tájékozódhat: HU

2 1 Nyitóülés Staffan NILSSON, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) elnöke üdvözli a megjelent 150 résztvevőt, és az egységes piacot Schubert nyolcadik, befejezetlen szimfóniájához hasonlítja. Kiemeli, hogy a civil társadalomnak tevékenyen fel kell vállalnia az európai piac szétszabdaltságának enyhítésében és az akadályok leküzdésében neki jutott szerepet. Az Európa 2020 stratégiát elválaszthatatlannak tartja az egységes piac újraindítására irányuló intézkedésektől, hogy fel lehessen készülni a jövőre, és egyúttal le lehessen győzni a jelenlegi válságok nehézségeit. A javításra szoruló politikák között külön kiemeli a mobilkommunikáció területét, ahol a barangoláshoz (roaming) kötődő költségek problémája is közrejátszik a piac szétszabdaltságában. Az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló európai bizottsági közlemény tárgyában készült véleménnyel kapcsolatban Staffan NILSSON elégedetten említi meg, hogy az, hogy a véleményt három előadó készíti közösen, lehetővé teszi, hogy a különböző érdekcsoportok álláspontja kiegyensúlyozottan érvényesüljön. Örömmel nyugtázza, hogy helyi civil szervezetek is részt vesznek a folyamatban: őket felkérik majd, hogy osszák meg első kézből szerzett tapasztalataikat, és ezek alapján fogalmazzanak meg ajánlásokat. Edgardo Maria IOZIA, az EGSZB n belül működő egységes piac megfigyelőközpontjának (SMO) elnöke hangsúlyozza, hogy az EGSZB már a kiindulásnál konszenzusra törekedett, és így háromoldalú megközelítést alkalmazott, amelynek célja az, hogy a vélemény kiegyensúlyozottan mutassa be az előadók által képviselt érdekeket és kultúrákat. Kiemeli továbbá az EGSZB és az Európai Bizottság közötti jó együttműködést, és azt, hogy ez utóbbi intézmény hajlandó kikérni a civil társadalom véleményét. Bryan CASSIDY, az EGSZB Egységes piac, termelés és fogyasztás szekciójának elnöke (ehhez a szekcióhoz tartozik az SMO is) az egységes piaci intézkedéscsomaggal kapcsolatban az SMO és az Európai Parlament között kialakult együttműködést emeli ki. Köszönti TÓTH Jánost, a magyar Gazdasági és Szociális Tanács alelnökét, az EGSZB volt tagját és a CCMI küldöttét; HALM Tamást, a magyar GSZT főtitkárát; valamint BARABÁS Miklóst, az EGSZB volt tagját. Edgardo Maria IOZIA hozzáfűzi, hogy az SMO ezt a közmeghallgatást amelyre immár 25. alkalommal kerül sor valamelyik tagállamban teljes egészében annak szenteli, hogy meghallgassa a magyarországi civil társadalom képviselőinek az egységes piaci intézkedéscsomagról alkotott véleményét. A megfigyelőközpont ennek érdekében minden egyes tagállam civil társadalmi struktúrájával közvetlenül lép kapcsolatba. Ebben az esetben a résztvevők észrevételei és az EGSZB tagokkal való eszmecsere lehetővé teszik a vélemény pontosítását néhány elsődlegesnek tartott területen. Részletes vizsgálatra majd külön, az Európai Bizottság végrehajtási javaslataira reagáló vélemények útján kerül sor.

3 2 Felszólalások Pamela BRUMTER, az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóságának (DG MARKT) osztályvezetője elmondja, hogy ez a találkozó fontos az Európai Bizottság számára, mivel széles körű közvetlen eszmecserét tesz lehetővé a helyi érdekelt felekkel. Ez a rendezvény az Európai Bizottság által 2010 októberében elindított konzultációs folyamat egyik lezáró, a prioritások véglegesítése felé vezető úton megtett lépésének tekinthető. Annak lehetősége sincs kizárva, hogy a megfigyelőközpont új esetleg hiányzó prioritásokat tárjon fel. Pamela BRUMTER hozzáteszi, hogy BARROSO elnök azt szeretné, ha az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság összefogna egy jelentős növekedési ütem elérése érdekében, és 2012 végét tűzte ki az egységes piaci intézkedéscsomag végrehajtásának határidejéül. Az Európai Bizottság szervezésében tartott február 8 i egységes piaci konferencián az elnök kijelentette, hogy a túl sok prioritás azt jelenti, hogy semmi sem prioritás, és egy körülbelül 10 intézkedésből álló, sürgősen végrehajtandó csomag lehetővé tenné, hogy a jogalkotók arra összpontosítsanak, ami fontos és egyben meg is valósítható. Ennek érdekében fontos meghallgatni az érdekelt feleket, és lépést kell tartani a polgárok elvárásaival, hogy kézzelfogható és innovatív eredményeket lehessen felmutatni. Pamela Brumter rámutat, hogy az Európa 2020 kiemelt kezdeményezéseivel való kapcsolat politikai lendületet adott. Úgy gondolja azonban, hogy érdemes lenne meghatározni, mely intézkedések nem szerepelnek a kiemelt kezdeményezésekben. Az Európai Bizottság március elején tesz közzé jelentést a konzultációról, az Európai Parlament pedig április elején fogadja el az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló jelentését. Ezt egy európai bizottsági közlemény követi majd, amelyről a Miniszterek Tanácsa remélhetőleg májusban megállapodásra jut. Pamela BRUMTER végezetül megköszöni az EGSZB nek, hogy véleményét már március 15 én előterjeszti, és így az Európai Bizottság figyelembe tudja venni az abban foglalt ajánlásokat. TÓTH János, a magyar Gazdasági és Szociális Tanács alelnöke, az EGSZB volt tagja köszönetet mond az EGSZB nek, hogy kezdeményezte a magyarországi civil szervezetekkel folytatott konzultációt. Kijelenti, hogy az európai projekt hozzájárulhat a polgárok mindennapi jólétéhez. Az egységes piaci intézkedéscsomag olyan kulcsfontosságú mérföldkő, amelyre az összes érdekelt félnek oda kell figyelnie. TÓTH János kitér a magyar Gazdasági és Szociális Tanács történetére, amely a kormány támogatásával jött létre, miután az ország 2004 ben csatlakozott az Európai Unióhoz. A GSZT konzultatív fórumként működik, és az őt alkotó négy csoport melyek közül az egyik a kutatókat és tudományos szakembereket fogja össze a kérdések igen tág körével kapcsolatban fejti ki nézeteit. Tóth János megemlíti, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság együttműködést folytat az országos gazdasági és szociális tanácsokkal, ami az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló konzultációs folyamat egyik összetevője. Hozzáfűzi, hogy az EGSZB rendelkezik azokkal a megfelelő struktúrákkal, amelyek révén hozzájárulhat általában a politikaalkotáshoz, illetve konkrétan Barnier biztos közleményéhez. Az egységes piaci intézkedéscsomagot tekintve TÓTH János a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza, és egyúttal elismeri az első két pillér (a növekedés és a polgárság) jelentőségét is. Arra kéri az Európai Bizottságot, hogy kellőképpen vegye figyelembe az EGSZB véleményét. Felhívja a figyelmet arra, hogy együtt kell működni és hálózatot kell kialakítani a civil társadalommal és annak megfelelő intézményi platformjaival: az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és az országos gazdasági

4 3 és szociális tanácsokkal, amelyek intézményi felépítésük révén kiváló helyzetben vannak ahhoz, hogy hozzájáruljanak általában a politikaalkotáshoz, illetve konkrétan az egységes piac finom részleteinek kialakításához. Elégedetten nyugtázza, hogy a szociális gazdaság láthatólag újra felkerült az Európai Bizottság munkaprogramjára. Azt ajánlja, hogy az adózás kérdését amelyről az EGSZB még az előző Európai Bizottság kérésére fogadott el véleményt is vegyék fel az egységes piaci intézkedéscsomag 50 javaslata közé. Az EGSZB három előadója: Ivan VOLEŠ (I. Csoport, Munkaadók Csehország), Martin SIECKER (II. Csoport, Munkavállalók Hollandia) és Benedicte FEDERSPIEL (III. Csoport, Egyéb tevékenységek Dánia) külön külön bemutatják azokat a szempontokat, amelyekkel személy szerint kiemelten foglalkoztak (lásd az I. melléklet PowerPoint diáit). Ivan VOLEŠ megemlíti, hogy az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága (IMCO) is három előadó mellett döntött, és felhívja a figyelmet, hogy az EGSZB gyorsított eljárást választott: csupán egy tanulmányozócsoport ülést tart közmeghallgatással (február 21.) egybekötve, majd szavazásra bocsátja a véleményt, először az Egységes piac, termelés és fogyasztás szekció ülésén (március 4.), végül pedig az EGSZB plenáris ülésén (március 15.), amelyen BARNIER biztos is részt vesz. Martin SIECKER sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a három területen előterjesztett javaslatok nincsenek egyensúlyban. Az alapító atyák gazdasági és társadalmi haladást ígértek a szociális chartában és az EU Alapjogi Chartájában foglalt elvek betartása mellett, garantálva a férfiak és nők közötti egyenlő elbánás elvének érvényesülését. Enne k teljesülése továbbra is várat magára. Martin Siecker a nemrégiben elhunyt Max KOHNSTAMM 1 szavait idézi, aki szerint a piac nem más, mint kegyetlen istenség, akihez a szociális védelem ellenereje szükségeltetik. Véleménye szerint a piac szervezése nemzetközi szinten történik: uniós szabályok vonatkoznak az egységes piacra és WTO szabályok a globális piacra, a szociális védelem szervezése pedig továbbra is a tagállamok feladata. Ez a szociális igények terén hátrányokat, a gazdasági érdekek terén előnyöket eredményez. Az előadó végül azt javasolja, hogy az EGSZB készítsen újabb véleményt, amely az egységes piac szociális vetületére összpontosít. Benedicte FEDERSPIEL a hiányzó láncszemeket említi, amelyeket egy későbbi szakaszban kell majd szemügyre venni. Joost van IERSEL, az EGSZB tagja, az EGSZB Európa 2020 irányítóbizottságának elnöke ismerteti a sikertelen lisszaboni stratégia által megkezdett munkát folytató Európa 2020 stratégia fő alapelveit és kiemelt kezdeményezéseit, amelyek világosan kapcsolódnak az egységes piachoz (lásd a II. melléklet PowerPoint diáit). 1 Holland történész, diplomata angol nyelven lásd:

5 4 Vita A vitát az egységes piac megfigyelőközpontjának elnöke azzal nyitja meg, hogy reméli, sikerül majd körüljárni azt a kérdést, hogy mi nem működik az egységes piacon, és arra kéri a résztvevőket, hogy nyílt és őszinte vitát folytassanak. SIMON Gábor, a Magyar Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke tájékoztatja a résztvevőket, hogy országgyűlési bizottsága nemrégiben alakult meg, ami azt tükrözi, hogy a politikusok tisztában vannak azzal és elkötelezetten támogatják is, hogy a fogyasztóknak magas fokú védelmet és biztonságot kell nyújtani (pl. a gyógyszerek hamisítása vagy a gyermekjátékok terén), emellett pedig kellő figyelmet kell fordítani az új fogyasztási mintákra is, mint például az online (elektronikus) kereskedelemre, illetve a határokon átnyúló vásárlásokra. Megemlíti a környezetvédelmi veszélyforrásokat és a veszélyes anyagokat is. Hozzászólását azzal zárja, hogy támogatja a szolgáltatások olyan egységes piacát, amely a vállalkozások előtt is nyitva áll; továbbá reméli, hogy a meghallgatás eredményeiről széles körben tájékoztatják majd a magyarországi érdekelteket. PÁSZTOR Miklós, az EGSZB tagja, a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) Szakértői Intézetének igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára (PALKOVICS Imre nevében) elmondja, hogy részt vesz az Európai Egyeztető Tanács munkájában, amely az egységes piac szociális hatására reflektál. Hangsúlyozza, hogy az egységes piac nem semleges, amint azt vélhetően az Európai Bizottság látja, ugyanis világos szociális hatása van. Sajnálattal említi az erőforrásoknak a gazdaságok felé történő egyirányú átcsoportosítását (lásd az alábbi grafikont), amely anélkül történik, hogy garantálnák, hogy a munkavállalóknak ez hasznára válik. Azt javasolja, hogy ennek a hiányosságnak az orvoslására vegyenek be egy 51. intézkedést az egységes piaci intézkedéscsomagba. Hangsúlyozza, hogy az egységes piac nem arról szól, hogy nagyvállalatok irányítsák a gazdaságot, hanem arról, hogy a helyi kisvállalkozások működőképesek legyenek.

6 5 Az unió egységes piacának nyertesei és vesztesei (Jövedelemfizetések egyenlege a közötti öt évben, milliárd euro) 250,0 200,0 150,0 Nyertesek 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0 Németo. Egyesült Kir. Franciao. Belgium Hollandia Svédo. Szlovákia Románia Portugália Magyaro. Csehorsz. Görögo. Luxemburg Vesztesek Lengyelo. Olaszo. Spanyolo. Írorsz. NAGY József, az EGSZB volt tagja, a Magyar Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának szakértője a Munkástanácsok és a Civil Társadalmi Fórum között meglévő együttműködésre hívja fel a figyelmet. Azt állítja, hogy az európai petíciók (7 tagállam összesen 1 millió polgára) nem válnak a közvetlen demokrácia hasznára. Ahhoz, hogy világszinten versenyképes lehessen, az Európai Uniónak meg kell erősítenie a piacot, és előtérbe kell helyeznie a kis és középvállalkozások (kkv k), a családi vállalkozások és a mezőgazdaság szerepét. Amellett száll síkra, hogy elő kell segíteni az együttműködést a nagyvállalatok és a kkv k között, ez utóbbiakat pedig védintézkedési mechanizmusokkal kell ellátni. Határozott fellépést tart szükségesnek az árnyékgazdaság és a hamisítás elleni küzdelem érdekében, és megjegyzi, hogy a magyar gazdaság mintegy 15 20% a feketepiac. BARABÁS Miklós, az EGSZB volt tagja, az Európa Ház igazgatója kezdettől fogva úgy véli, hogy a túl sok (50) prioritás egyenértékű azzal, mintha nem is lennének prioritások. Örömmel állapítja meg, hogy az EGSZB véleménye körülbelül tíz prioritásra szűkítette le ezek körét, és sikerült konszenzusra jutnia egyazon dokumentumon belül három különböző érdek és filozófia között. Felhívja a figyelmet, hogy kockázatos ezt a kört kibővíteni csupán azért, hogy a többi prioritás is beleférjen. Hozzáteszi, hogy valóban fontos a konszenzuskeresés, de az intézkedéscsomag kivitelezhetősége és az intézkedések hatása döntő. Sajnálattal állapítja meg, hogy egyes tagállamok hajlamosak hátat fordítani az egységes piacnak, és így hozzájárulni annak elaprózódásához. Véleménye szerint az egységes piacnak közös alapot kell képviselnie, egységes feltételeket teremtve az euróövezet és a többi tagállam közötti különbségek ellenére, hogy orvosolni lehessen a jelenlegi ellentmondásokat és egyenlőtlenségeket.

7 6 BARABÁS Miklós elismeri, hogy az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló konzultáció uniós szintű megszervezése nem könnyű feladat. Sajnálatát fejezi ki, hogy a véleménytervezet nem tesz említést az Európa 2020 stratégiáról. Végezetül kijelenti, hogy az az igény, hogy az EU világszinten versenyképes maradjon, nem szabad, hogy kockára tegye az egységes piac szociális jellegét, és hogy a kkv kat a mezőgazdasági kistermelőket is ideértve védelemben kell részesíteni a nagyvállalatokkal szembeni versenyben. FODOR Albin közgazdász, az Oktatást Segítő és Információs Alapítvány munkatársa igen kritikus nézeteinek ad hangot, és rámutat az elkövetkező években várható gazdasági hanyatlásra. Véleménye szerint ez a növekedést mesterséges célkitűzéssé alakította át különösen a rövid technológiai ciklusok fényében, és egyenlőség helyett egyfajta kannibalizmust eredményezett. A manipulációra épülő döntéshozatalt említi, amelyet jól illusztrálnak a megbízhatatlan statisztikák. Kijelenti, hogy a döntéshozatali folyamatot le kell rövidíteni. Hozzáteszi, hogy a többszintű marketing a feudalizmus egy formája, a bürokrácia pedig nem eléggé átlátható, és ez megkönnyíti, hogy eluralkodjon egyfajta spontán oligarchia. CSÁNYI Lászlóné 2 felhívja a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági szektor a kiszámíthatatlan kockázatoknak leginkább kitett szektor. Megköszöni a magyar mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumnak, hogy támogatta az olyan projektek megvalósítását, melyek segítségével a gazdák közvetlenül a helyi üzletekben és piacokon értékesíthetik a termékeiket, ami például a szállítási költségek kiküszöbölése révén árcsökkenéshez vezet. A globális fejlemények multinacionális vállalatok kialakulásához vezettek, amelyek áruival szemben a kiváló minőségű helyi termékek versenyképtelenek. Az Unió segítségét kéri e tendencia visszaszorításához, hogy újra a termékek minősége és a minőségellenőrzés kerüljön előtérbe. Dadvey ZARGARAN, a Közép európai Egyetem (CEU) politológia szakos hallgatója elismeréssel szól arról, hogy az EGSZB pozitívan és konstruktívan áll hozzá a jelenlegi globális visszaesés elleni küzdelemhez. Véleménye szerint az Unió valószínűleg csak hosszabb távon tud hozzáadott értéket nyújtani, amint azt a fenntartható fejlődéssel és a regionális szintű technológiaátadással kapcsolatos politikák illusztrálják. SZABADOS Viktor az Európai Hallgatók Egyesületének (AEGEE) budapesti szervezetétől örömmel veszi, hogy az Európai Bizottság közleménye foglalkozik a Mozgásban az ifjúság kezdeményezéssel, de sajnálja, hogy a Foglalkoztatási Főigazgatóság programjában az nem szerepel; felteszi a kérdést, hogy terveznek e intézkedéseket a fiatalok például kkv kban való foglalkoztatásának elősegítése érdekében. Felhívja a figyelmet arra, hogy az EU ban Magyarországon a legalacsonyabb a fiatalok foglalkoztatási aránya. Megköszöni, hogy ezen a nyilvános meghallgatáson lehetőséget kapott nézetei kifejtésére. Arra kéri az EGSZB t, hogy véleményében kiemelt kérdésként foglalkozzon a fiatalok foglalkoztatásával. SZABADOS Viktor megjegyzi, hogy a Származási hely: EU jelölésből a fogyasztók számára nem derül ki, pontosan hol is készült a termék, márpedig az előállítás pontos helye a világos tájékoztatás alapvető elemének számít. 2 Az SMO titkárság megjegyzése: a felszólaló nem említette nevét, csak az általa képviselt szervezet rövidítését (MGYOSZ). Elnézést a lehetséges félreértésért.

8 7 LACZKÓ Zsuzsa, a SEED Kisvállalkozás fejlesztési Alapítvány munkatársa felveti a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének kérdését, különösen például a csúcstechnológiai ágazatokban, ahol a munkavállalók döntő többsége ma is férfi. Érdeklődik a nemek közötti megkülönböztetés felszámolására irányuló uniós intézkedések hatásai iránt, és kéri, hogy az EU szenteljen több figyelmet a nők gazdasági szerepvállalásának, főként a mikrovállalkozásokban. GERGELY László, a Puskás Tivadar Közalapítvány üzletfejlesztési vezetője megjegyzi, hogy (az SMO dokumentumtervezetének 3.6. és pontjában szereplő) kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés fontos eszköz, amelyet támogatni kellene. KOVÁCS János, a Magyar Ingatlantanács főtanácsadója megjegyzi, hogy az ingatlanügynököknek és az építőiparnak szerepe van a kiváló minőségű lakókörnyezet biztosításában, és hogy ez utóbbi ágazat hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Ennek kapcsán felveti a például az EU hoz a jövőben csatlakozó országokban dolgozó kollégákkal való együttműködés lehetőségét. Négy területet nevez meg, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek: határon átnyúló szolgáltatások (örömmel venné, ha ezek aránya több mint 5% kal emelkedne), kkv k (kéri regionális hálózatok létrehozását), az innováció, valamint a közös konszolidált adóalap és a héa rendszer. TASNÁDI Sándor, a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetségének (MAÉSZ) elnöke reményének ad hangot, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag amely önmagában véve egy fontos kezdeményezés nem jelent elkésett választ a globális versenyre. Hivatkozik az EGSZB nek a belső piac szociális dimenziója tárgyában született véleményeire 3, és elmondja, hogy az egységes piaci intézkedéscsomagnak az uniós gazdaságfilozófia szerves részévé kellene válnia. Némi ellentmondást vél felfedezni abban, hogy egyenlőtlenségek állnak fenn az európai gazdaságok között, miközben az egységes európai intézkedéscsomag nem veszi figyelembe a szociális kérdéseket szem előtt tartva, hogy a tagállamok nem biztosítanak egyenlő feltételeket e tekintetben. Az SMO elnöke, Edgardo Maria IOZIA megköszöni Tasnádi Sándor hozzászólását, valamint hogy MONTI professzor jelentéséhez hasonlóan hozzászólásában kiemelte azt, hogy meg kell erősíteni az egységes piac szociális dimenzióját. Reményének ad hangot, hogy az EGSZB segítséget fog nyújtani az egységes piaci intézkedéscsomag szociális részének megerősítéséhez és kiterjesztéséhez, mivel ez kulcsfontosságú eleme valamennyi egységes piaci politika sikerének. Vincent FARRUGIA, az INT szekció elnökségi tagja elmondja, hogy Máltával ellentétben Magyarország kiterjedése ideális az egységes piac legeredményesebb megvalósításához, mivel kkv i megfelelő helyzetben lesznek ahhoz, hogy megfelelő méretűre növekedhessenek. Vincent FARRUGIA a mikrovállalkozásokra összpontosítja figyelmét, amelyek szakosodott jellegük miatt hasznot húzhatnak az egységes piacból. Felhívja a résztvevők figyelmét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és a tagállami civil társadalom közötti kapcsolatra. Az EGSZB nem csupán egy uniós testület: tagjai szervesen kapcsolódnak a különböző nemzeti társadalmi és szociális hátterekhez. Felhívja a résztvevőket arra, hogy az uniós intézményekkel való természetes kapcsolattartó pontként tekintsenek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra. Nagyon sokat számít, hogy álláspontjukat, mint az uniós joganyag végfelhasználóikét, meghallgassák Brüsszelben. Rámutat arra is, hogy a tagállamok felelősséggel _ac_hu.doc és 2009_ac_hu.doc.

9 8 tartoznak azért, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az Európai Unióból és az egységes piacból. Ezzel összefüggésben hivatkozik az elektronikus közbeszerzésre, e tárgyban az EGSZB nemsokára közzéteszi véleményét, amelynek ő a szerzője. Úgy véli, hogy az elektronikus közbeszerzésnek jóval meg kell haladnia a közbeszerzések terén jelenleg elfoglalt 5% os mértéket, és megszokott gyakorlattá kell válnia. Az e közbeszerzés területén megmutatkozó lemaradás tulajdonképpen az egyik fő akadálya a kkv k határokon átnyúló fejlődésének. Vincent FARRUGIA azt is megemlíti, hogy az adóügy egy másik olyan akadály, amelynek a leküzdésében közreműködhet az EGSZB. Végezetül rámutat arra, hogy az érdekelt felek együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az egységes piac mindenkinek hasznára váljon. Rose D SA, az SMO tagja elmondja, hogy megfelelő módon figyelembe veszik majd a résztvevők álláspontját, különösképpen a nemek közti egyenlőség általános érvényesítése, a családi vállalkozások, az élelmiszer és a játékbiztonság vonatkozásában. Elégedettségének ad hangot az ifjúság és oktatás területén kibontakozott eszmecsere, valamint a témakörhöz nyújtott hozzájárulás miatt. Az SMO elnöke az általános vita lezárásaként kijelenti, hogy a nyilvános meghallgatást a tanulmányozócsoport kiterjesztéseként kell látni, amelynek köszönhetően az érintett felek üzenetei eljutnak az uniós intézményekhez.

10 9 A magyar SOLVIT központ SASVÁRI Dávid, a magyar Külügyminisztérium uniós belső piaci és jogi ügyekkel foglalkozó osztályának szakreferense (rövid prezentációval a belső piaci információs rendszerről) A SOLVIT működése A SOLVIT által kezelt ügyek: az EU belső piacára vonatkozó jogszabályokat érintik, magánszemély vagy vállalkozás és valamely más tagállam hatósága között jönnek létre, még nem képezik bírósági eljárás tárgyát. Egyik tagállam Ügyfél panasz javaslat Hazai SOLVIT-központ Másik tagállam Hatóság konzultáció javaslat kapcsolatfelvétel Illetékes SOLVIT-központ javaslat

11 10 Magyar SOLVIT Központ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EU Belső Piaci és Jogi Főosztály, SOLVIT Központ 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Tel: (1) Fax: (1) INT/SMO R/CESE 583/2011 EN AGN IZ KB TP/IM/am

12 11 A belső piaci információs rendszer IMI (lásd lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:52008dc0703:en:not és net/index_hu.html) Az IMI olyan biztonságos internetes alkalmazás, mely lehetővé teszi a nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak, hogy gyorsan és könnyen kapcsolatba lépjenek külföldi társszerveikkel. Az IMI bármilyen további szoftver telepítése nélkül hozzáférhető az interneten. Jelenleg a szolgáltatás irányelv (2006/123/EK: valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv (2005/36/EK: áll a középpontjában. A tervek szerint bővülni fog az alkalmazási területe. Az IMI kifejlesztését az IDABC programból (a páneurópai e kormányzati szolgáltatások átjárható biztosítása a közigazgatások, vállalkozások és polgárok számára) finanszírozták egy öt éves periódus alatt ( ) biztosított eurós összköltségvetéssel. Az IMI segíti a felhasználókat abban, hogy megtalálják egy másik országban a megfelelő hatóságot, ahova fordulhatnak, valamint előre lefordított mintakérdések és feleletek segítségével kapcsolatba lépjenek az adott hatósággal. Például: Ha Ön egy írországi önkormányzat, melynek egy magyar szervtől van szüksége információra Ön kiválaszt egy angol nyelvű kérdést. A magyar szerv magyar nyelven látja a kérdést és az ehhez kapcsolódó válaszadási lehetőségeket, Ön pedig angol nyelven kapja meg a feleletet. Minthogy a tagállamokat szorosan bevonták a rendszer fejlesztésébe, az IMI valamennyi uniós állam által jóváhagyott egyöntetű munkamódszereket kínál fel. Amennyiben azonban vitás kérdések merülnek fel, nemzeti vagy regionális IMI koordinátorok léphetnek közbe. Az Európai Bizottság saját IMI segélyszolgálatot tart fenn. Az IMI t az információs rendszer által támogatott sajátos jogszabályokkal kapcsolatban illetékes nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságok az EU ban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában egyaránt használják. Az IMI be való bejelentkezés csak a fenti hatóságok számára nyitott, és az IMI koordinátor jóváhagyása szükséges hozzá (http://ec.europa.eu/internal_market/imi net/contact_hu.html).

13 12 Végkövetkeztetések TÓTH János tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az EGSZB dokumentuma megfelelő módon figyelembe veszi majd a meghallgatás során felmerült kérdéseket. A mikrovállalatok kérdésével kapcsolatban hozzátette, hogy a statisztikák tanúsága szerint kiemelendő ennek az ágazatnak a jelentősége. Elmondta, hogy pusztán elméleti kérdés az, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag túl sok, vagy éppen túl kevés javaslatot tartalmaz, hiszen a legfontosabb maga az a tény, hogy e javaslatokat benyújtották, és a jövőbeli cselekvés ösztönzőiként kell rájuk tekinteni. Aláhúzta az egységes piac megfigyelőközpontjának szerepét abban, hogy e kérdésekben kapcsolatot teremtsen az érdekelt felek között, valamint felszólította a magyar civil szervezetek képviselőit arra, hogy kísérjék figyelemmel a jövőben megtartandó hasonló eseményeket. Pamela BRUMTER felszólította valamennyi jelenlévőt, hogy vegyen részt az internetes konzultációs folyamatban. Staffan NILSSON felkérte az Európai Bizottságot az EGSZB ajánlásainak figyelembevételére, majd hangsúlyozta, hogy hinnünk kell a közös jövőnkben, mert ezt mások nem teszik meg helyettünk. Emlékeztette a hallgatóságot arra, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai valamennyien az egyes tagállamok civil szervezeteinek képviselői, és ezáltal szavatolják az Európa és a civil társadalom közötti közvetlen kapcsolatot.

14 13 I. melléklet Az előadók prezentációja Public hearing on the Single Market Act The working document on the opinion INT/548 of the EESC Rapporteurs: B. Federspiel, M. Siecker, I.Voles Budapest 21st February

15 14 Single Market in the Treaties The main thesis of the opinion The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance. Treaty on EU, art. 3.3 The contribution of civil society as the main user is indispensable for the right focusing of relaunch of the SM, Selected priorities (from the 50 proposals) should enable all actors of the SM workers, consumers, entrepreneurs to make full use of its potential, The EESC insists on a holistic approach beyond the artificial division of SMA into three pillars, Open communication on the added value and challenges is needed and the reality on the ground and worries of the citizens must be taken into consideration, The European Commission cannot take the responsibility alone, the Member States and all stakeholders have to contribute to the success of the SMA relaunch, The SMO s of priorities (2) The SMO s priorities (3) Competitiveness (23, 24): Promoting entrepreneurship is the main source of growth and employment. The measures to improve the business climate are welcome. Standardization (6): Standards are a major building block of the SM. Greater involvement of SMEs and consumers is needed and the cost factors limiting this should be removed. The External Dimension (23, 24): To assure global competitiveness of European enterprises it is necessary to take a stronger position in negotiations with the main trading partners in order to apply the fair trade rules, including the basic social and environmental standards The Charter of Fundamental Rights (29); The rights from the Charter including the right to take collective action should be guaranteed. The CFR has become legally binding. Economic freedoms have to be in balance with the respect for fundamental social rights. Corporate Governance and Workers Involvement (38); The Commission has to enhance corporate governance to develop employee involvement and improve transparency of information provided by businesses. The workers involvement should be based on TFEU art on dialogue between management and labour

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT --- Az elnök 2010 2013-ra szóló munkaprogramja és prioritásai --- A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása EGSZB-elnökségem idejére három

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KAPONYI ERZSÉBET A KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME* Bevezető A nemzetközi migráció komplex kérdése

Részletesebben

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás A fenntartható fogyasztás megjelenése az ENSZ, az Európai Unió és egyes fejlett fogyasztóvédelmi kultúrájú európai országok fogyasztóvédelmi tárgyú stratégiai

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI *

DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI * Tanulmányunk olyan, az elektronikus

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011.

SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. SZAKDOLGOZAT Popper Eliza 2011. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulásához vezető út Konzulens: Tordai Bence Popper Eliza Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez

A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez AidWatch 2013 A FEJLESZTÉSI SEGÉLYEK EGYEDÜLÁLLÓ SZEREPE Európa és Magyarország hozzájárulása a globális szegénység leküzdéséhez A CONCORD és a HAND Szövetség közös kiadványa IMPRESSZUM: SZERZŐK: CONCORD

Részletesebben

Makroregionális stratégiák

Makroregionális stratégiák Braun Gábor - Kovács Zoltán László Makroregionális stratégiák Kísérlet az Európai Unió gazdaságpolitikájának megújítására ÖSSZEFOGLALÓ: Az Európai Unió gazdaságpolitikája a politikai kísérletezés és innováció

Részletesebben