Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előadást megalapozó NFÜ értékelések"

Átírás

1

2 Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés felhasználása: Ivóvíz és szennyvízfejlesztések egyes kérdései Jelentős környezeti hatású konstrukciók várható együttes hatása a környezet állapotára és a hazai környezetvédelmi célrendszer teljesülésének alakulására (környezeti hatások) Prezentációk elérhetőek magyar és angol nyelven: sek_bemutatasa_workshop_2013_04_25 ns_workshop_25_april_2013 Az értékelések végleges jelentései elérhetők a közeljövőben 2

3 Az értékelés célja Hol tartunk a derogációs kötelezettségek teljesítésében? 91/271/EGK irányelv a települési szennyvízkezelésről 98/83/EK Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről hazai teljesülés értékelése Mennyi fejlesztési igény húzódik át várhatóan a szennyvizes területen as időszakra? Milyen további fejlesztéseket kell tervezni a időszakra a derogációs kötelezettségeken túl a szennyvíz, ivóvíz szakterületen? A vizsgálat időhorizontja Elsősorban KEOP projektek hatásának értékelése 3

4 Derogációs szennyvíz kötelezettségek teljesülése 4

5 Hol tartunk? Szennyvíz KEOP projektek Pályázatok száma, (db) Projekt nettó költsége(m Ft) ,3% Megvalósításra támogatást nyert ,0% Megvalósításra beadott, értékelés alatt, döntésre vár ,9% ,1% Projekt státusza Befejezett Összesen Támogatás (MFt) Támogatás átlagos aránya, % Forrás: KEOP EMIR Január 14 5

6 Szennyvíz projektek státusza

7 időszakra jutó szennyvíz-fejlesztések Kormányrendelet szerint 2 millió lakosegyenértékű terhelés 154 agglomeráció fejlesztése csúszik át várhatóan a as programozási időszakra a hatályos szennyvízprogram szerint Ezt az igényt értékeltük a rendelkezésre álló információk alapján: népesség, az önkormányzati felmérés, statisztikai adatok, egyéb információk alapján és lényegesen szűkítettük az igényeket. A szakértői vizsgálat alapján szűkített fejlesztési igény szerint is 110 agglomerációban (1,3 millió lakosegyenértékű terhelés) lesz szükség fejlesztésre. 7

8 Fejlesztési költségek becslése Az értékelés keretében a as fejlesztési költségek becslésére is sor került a KEOP projektek fajlagos költségei alapján (Ft/LE, MFt/agglomeráció) agglomerációs osztályonként és beavatkozás típusonként. Felülről történő becslés Itt a lakosegyenerték az agglomeráció és a település összes LE értékét jelenti, nem a szükséges fejlesztési kapacitás nagyságát. A KEOP rendszerében nem szereplő agglomerációk fejlesztési igénye várhatóan meghaladja a szűkített fejlesztési igényre 200 Mrd forintot.

9 Szennyvízprogram végrehajtásának gyorsítása érdekében történt intézkedések A hatósági ügyintézés gyorsítására a szennyvízelvezetési- és tisztítási projektek kiemelt beruházássá való nyilvánítása megtörtént. A csatornára való rákötések kötelezővé tétele törvényi úton. Állami beavatkozás a folyamatban lévő, de lassan haladó vízminőség-javító projektek megvalósításába 9

10 JAVASLATOK: A várható szennyvíz-fejlesztési és üzemeltetési költségek csökkentési lehetőségei Javasolt az agglomerációs lehatárolás felülvizsgálata. Ennek érdekében a hátralévő feladatok tételes felmérése a hatékony megoldások kiválasztása (településen belüli lehatárolás, térségi megoldások átgondolása) Javasolt az egyedi rendszerek elterjesztése. Ennek érdekében az egyedi rendszereket támogató program kidolgozása a megfelelő jogszabályi és intézményi háttér megteremtése, a jogi szabályozásban az egyedi szennyvízkezelési megoldások kötelező közszolgáltatásként való elismerése a pályázati előírások korszerűsítése a 2000 LE feletti agglomerációkra vonatkozóan Eredmény: olcsóbb szolgáltatás, alacsonyabb díjak, pénzügyileg fenntartható szolgáltatás A szennyvíz fejlesztési igény akár 20%-al csökkenthető 10

11 A KEOP szennyvizes projektjeinek kedvező környezeti hatásai A települési szennyvizek összegyűjtésének és tisztításának mértéke a futó Szennyvíz-Program következtében rohamosan nő az ország területén Kimutatható eredményei vannak a programnak ott, ahol a tisztítatlan szennyvíz eddig közvetlenül terhelte a felszíni vízfolyásokat Hasonlóan eredményes a felszín alatti víztestek állapotának megőrzése, javítása szempontjából akkor, ha az eddig ellenőrizetlenül szikkasztott szennyvizek kimutathatóan terhelték a talajvizeket. 11

12 Környezeti kockázatok Azoknál az agglomerációknál, ahol korábban nem üzemelt szennyvíztisztító, az értékelés alapján megállapítható volt: gyenge vagy mérsékelt ökológiai állapotú befogadók esetében kérdéses az újabb tisztított szennyvíz befogadása a projektek többségénél fennáll a veszélye annak, hogy a szennyvízbevezetés a befogadó további állapot romlását okozza 12

13 KEOP Szennyvizes projektek értékelése környezeti hatás szempontjából db. szennyvizes tárgyú KEOP projekt, kezdés ideje , befejezés között, 522 Mrd Ft beruházási összköltség o Meglévő csatorna-szennyvíz rendszerek bővítése, o új csatornahálózat kiépítése a hozzá tartozó szennyvíztisztító teleppel. o FORRÁS EMIR január

14 KEOP Szennyvizes projektek értékelése környezeti hatás szempontjából 2. Hatás a felszíni befogadóra Projektek db. Javulás várható száma, Projekt forrása, Mrd Ft Összes (EU támogatás) (123) Semleges (209) Romlás várható (101) 14

15 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Szennyvíz 1 A Szennyvízprogram kiegészítése, további Nitrogén eltávolítás (hat. idő 2019, abszolút prioritás); Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül (vizek állapotának javítása; VGT; egy lépésben, két lépésben) hatásfok növelés meglévő szennyvíztisztító telep természetközeli utótisztítása alternatív, természetközeli szennyvíztisztítás a kezelt szennyvíz más környezetkímélő elhelyezése a terhelhetőség szempontjából a jelenleginél kedvezőbb befogadóba történő szennyvíz-átvezetéssel; új szennyvíztisztító mű létesítése (Szennyvíz Programon kívül) Csatornázás vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó településeken; (prioritás a felszín alatti vizeket veszélyeztető települések) 15

16 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Szennyvíz 2 Rekonstrukció (megfizethetőség, kiemelt vízvédelmi cél, elmaradt rekonstrukció, sürgősség, finanszírozási stratégia) A megrongálódott hálózatból a szennyvíz-kiszivárgás csökkentése, és ezzel a felszín alatti vizek veszélyeztetettségének és a közegészségügyi kockázatnak a mérséklése. Továbbá célja a szennyvíztisztító telepek talajvíz miatti hidraulikai terheléseknek csökkentése. Szennyvíziszap- és szennyvízhasznosítás (nyersanyag, nem hulladék);; Szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása Megújuló energia-termelés és energiahatékonyság fokozása; Szennyvízhasznosítás; (vizek helyben tartása, VKI célok, aszályérzékeny terület) 16

17 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Szennyvíz 3. Belterületi csapadék-vízgazdálkodás (VGT, vízminőségvédelem, hasznosítás, vízvisszatartás, csatornák, tisztítók tehermentesítése, kötelező közszolgáltatás) Egyéb környezetvédelmi szempontból fontos fejlesztési igények; Ételhulladékok begyűjtése, energetikai hasznosítása; Szennyvízelvezetés bűzszennyezésének csökkentése, megszüntetése. 17

18 Ivóvíz irányelv követelményei 3 szintű követelmény rendszer: Derogációs követelmények, az EU csatlakozási szerződésben szereplő határidők, bór, fluor, nitrit paraméterekre 2006, arzénre A 2010-es állapot alapján. Az összes érintett népesség fő, 365 település Országos Ivóvízminőség-javító Program. Az Országos Ivóvízminőség-javító Programban a derogációs paramétereken kívül az ammónium szerepel kiemelt paraméterként évi határidővel. Az összes érintett népesség a Kormányrendelet szerint fő, az érintett települések száma 835. Az irányelv összes követelményének való megfelelés (ólom, vas-mangán, ellátási hiányok stb.) 18

19 Hol tartunk? Ivóvíz KEOP projektek ístátusz Befejezett Megvalósításra támogatást nyert Megvalósításra beadott, értékelés alatt Összesen Projekt Pályázatok Támogatás nettó Támogatás száma, átlagos költsége, MFt Db aránya, % MFt ,5% , , ,3% 85,2% 83,9% Forrás: KEOP EMIR Január 14 19

20 Hol tartunk? Ivóvíz KEOP projektek Összesen 167 ezer fő kap egészséges ivóvizet az eddig megvalósult IMJP projektek eredményeként (zömmel KA, KIOP projektek). A 167 ezer főből KEOP projekt mindösszesen 13,4 ezer főt, 8%-ot érint. Az EMIR január 14-i lekérdezése alapján jelentős előrelépés történt az IMJP projektek előrehaladásában. Az elmúlt csaknem 9 hónap alatt a támogatási szerződéssel rendelkezők száma 32 db projekttel nőtt, s a megvalósításhoz közel álló összes projektek száma is 29 db-bal, 35 %-kal nőtt. Minden érintett település a pályázati rendszerben van. 20

21 Ivóvíz beruházási költségek becslése Az ivóvízminőség-javító projektek várható KEOP támogatási igénye az értékelésben végzett becslés szerint 130 Mrd Ft és 144 Mrd Ft között alakul A teljes keret 131,17 Mrd Ft. Várható, hogy lesz közötti időszakra átcsúszás. Szakaszolt projekt (Békés megye) 21

22 Az Ivóvízminőség-Javító Program gyorsítása érdekében tett intézkedések évtől Az önerő 100%-os finanszírozása A hatósági ügyintézés gyorsítására ivóvízminőség-javító projektek kiemelt beruházássá való nyilvánítása. Állami beavatkozás a folyamatban lévő, de lassan haladó vízminőség-javító projektek megvalósításába, BM koordináció A KEOP projektek beadásától a döntésnek maximum 30 napon belül meg kell születnie, A folyamatban lévő és beavatkozást nem igénylő projektek figyelemmel kísérése, szakmai segítség nyújtása, a hatósági folyamatok gyorsítása, Átmeneti vízellátás biztosítása konténeres HM víztisztítók telepítésével (ezek telepítéséig lajtos kocsi) 22

23 JAVASLATOK: Költségcsökkentési lehetőségek az ivóvíz fejlesztéseknél Költség-hatékony lehetőségek választása: pl. kis víztisztítási technológiák helyett regionális, kistérségi ellátórendszerek fejlesztése valósuljon meg Eredmény olcsóbb szolgáltatás, alacsonyabb díjak, pénzügyileg fenntartható szolgáltatás. Jelenleg magas díjak, növekvő kintlévőség, egyre több hátralékos. 23

24 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Ivóvíz 1 Általános szempontok a víztakarékosság, vízi erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás (VKI követelmény, Blueprint) EU irányelv összes követelményének való megfelelés Átfedések, szinergiák kihasználása, rugalmas pályázatok (pl. rekonstrukció, vas-mangántalanítás, IMJP) 24

25 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Ivóvíz 2 Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása (derogáción túli paraméterek) Közüzemi vízellátás biztonságának javítása (KEOP 1-3-0B konstrukció folytatása) Az irányelv összes követelményének teljesítése (Ivóvízminőség-javító Program 2. szakaszának elindítása, ütemezés, vas-mangántalanítás, ivóvíz hálózati, vagy kút eredetű) Ellátási hiányok felszámolása (10m3/nap-ot meghaladó rendszerek, helyzetfelmérés!) 25

26 A derogációs kötelezettségeken túli feladatok lehatárolása, szempontok, prioritások) Ivóvíz 3 Vízellátó rendszerek ólom anyagból készült csőszakaszainak felszámolása (helyzetfelmérés, bekötő pont előtti szakasz, ingatlanon belüli szakasz, lakosok, társasházak támogatása Ivóvízellátó rendszerek rekonstrukciója (fő cél a vízveszteség csökkentése, megfizethetőség, kiemelt vízvédelmi cél, elmaradt rekonstrukció, sürgősség, finanszírozási stratégia) Ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása 26

27 Köszönöm a figyelmet! ÖKO ZRt.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében

Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében Önkormányzatok együttmûködési lehetôségei környezetünk védelmében KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2008. Szerkesztôk: dr. Gergely Erzsébet, dr. Buzás Kálmánné, dr. Rákosi Judit, Prohászka

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben