VESZPR ÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPR ÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL"

Átírás

1 VESZPR ÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: VEC/001/ /2015. Ügyintéző: Badiczné Juhász Anna Szerv. egység: Szociális és Gyámügyi Osztály Telefon: 88/ Tárgy: Felhívás pályázati lehetőségekre A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 5/A. b) pontja alapján az alábbi pályázati lehetőségekre hívom fel a figyelmet: Cím: Kábítószer-prevenciós programok támogatása I KAB-ME-15-A/B/C Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Lebonyolító is) Határidő: Tárgymutató: kábítószer-prevenciós programok támogatása I KAB-ME-15-AlB/C 1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötödö ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 2. közhasznú alapítványok, 3. közhasznú közalapítványok, 4. egyházak, 5. egyházi fenntartású intézmények, 6. szociális, egészségügyi intézmények, 7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 8. nonprofit bététi társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, amelyek a Pályázatkezelő Internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak. A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza Pályázat célja: Az univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a Nemzeti Drogellenes Stratégia "Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című dokumentumhoz. A pályázat keretében az iskolai színtéren univerzális és célzott prevenciós beavatkozások, valamint a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, továbbá a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség. (iyúl1lügyi 0" I;;;I/sügügyi lőoszrály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. telefon 88/ , fax 88/ ,

2 2 A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja: "A" kategória 1. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program rendelkezik OEFI minősítéssel. "A" kategória 2. alkategória: Az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a program nem rendelkezik OEFI minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogya minősítést a program megkezdéséig megszerzi. "8" kategória: A helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben. A pályázat elsősorban a speciális célcsoportokra irányuló prevenciós és reszocializációs programok (pl. a gyermekvédelmi intézményrendszer és a büntető-igazságszolgáltatás területe) támogatására biztosít lehetőséget. "C" kategória: A függőnek nem minösülö, de annak korai jeleit mutató szertogyasztó személyek számára speciális intervenciók alkalmazását, valamint a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló célzott, javallott programok támogatása. A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) es telefonszámon, valamint a címen. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a és a honlapokról. KAB-ME- 15- PályázatUJtmutató.pdí KAB-M E-15_ Pá~'ázatiJelh ívás.pdf Cím: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása I KA8-KEF-15-A/8 Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Lebonyolító is) Határidő: CjYUll1ligyi 0, Igal~úgügyi FiiosLlúly 8200 Veszprém. Megyeház tér 1. telefon 88/ , fax 88/ ,

3 3 Tárgymutató: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása I KA8-KEF-15-A/8 - helyi önkormányzatok (budapesti kerületi, városi, megyei jogú városi és megyei - kivéve kisebbségi önkormányzatok); - önkormányzati fenntartású intézmények; - önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy - közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEF esetén) Pályázat célja: a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése. Pályázati kategóriák: "A" kategória: A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak. Feladata a pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása. A "Nemzeti Drogellenes Stratégia "Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószerbűnözés ellen" című dokumentummal összhangban - alkalmasak legyenek a térségben adódó szükségletekre való reagálásra, - a szükséges cselekvési lépések kidolgozására, azok összehangolására, - prioritások felállítására, - az aktuális helyi stratégiához kapcsolódó éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések megvalósulásának koordinálására, azok szakmai felügyeletére, és ehhez kapcsolódóan a KEF saját munkatervének elkészítésére és - az abban szereplő feladatok ellátására. "8" kategória: A pályázat célja, hogy Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jöjjenek létre, valamint az előző évek pályázati rendszerében támogatásban még nem részesüit, városi, megyei, kistérségi KEF-ek (amelyek megalakulásukat hivatalos dokumentummal igazolni tudják) további működését elősegítse. Gyamügyi és Igazságligyi Fóosztal, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. telefon 88/ , fax 88/ ,

4 4 Ezen új KEF-ek létrejöttének célja, hogy olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a "Nemzeti Drogellenes Stratégia a "Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen" című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket, és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) es telefonszámon, valamint a címen. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a és a honlapokról. Cím: Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása I KAB-FF-15 Kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Lebonyolító is) Határidő: Tárgymutató: szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása I KAB- FF-15 a) közhasznú, civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezet~k), b) közhasznú alapítványok, c) közhasznú közalapítványok, d) egyházak, e) egyházi fenntartású intézmények, f) szociális, egészségügyi intézmények, g) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, h) nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, amelyek a Lebonyolító internetes Pályázatkezelő Rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere, PR) regisztráltak Pályázat célja: a szenvedélybetegek, a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a Gyámúgyi és Igazságügyi Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1 telefon 88/ , fax 88/ ,

5 5 rehabilitációs és reszocializációs programok' megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása. A pályázat keretében drogambulanciák és alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek számára kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség. A pályázat elsősorban azoknak a szervezeteknek biztosít kiegészítő működési támogatást, melyek alaptevékenységeiken túl, kiegészítő szolgáltatásokat is végeznek. A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) es telefonszámon, valamint a címen. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a és a honlapokról. KAB-FF-l ~ PályázatUJtmutató.pdf KAB-FF-15_ PályázatiJelh ívás.pdf Cím: Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása I ROM-RKT -15 Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma Határidő: Tárgymutató: roma kulturális események megvalósításának támogatása I ROM- RKT-15 - önálló jogi személyiséggel rendelkező roma, vagy eddigi tevékenységük alapján romákkal, roma kultúrával is foglakozó civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy - cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy - helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei - települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános kőnyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL tőrvény szerint kőzművelődési megállapodást kötö szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat -, valamint ezek fenntartói; Gyámugy. és Igal.s:lgügyi FÖOSl.L{t!) 8200 Veszprém, fv1egyehaz tér 1. telefon 88/ , fax: 88/ ,

6 6 vagy - nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik Pályázat célja: a roma kulturális események megvalósításán keresztül: - a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése; - a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak; - a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások); - a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. A felhívás két komponense pályázható: "A" komponens: A roma képzőművészet, zene, film és irodalom támogatása "B" komponens: Kulturális események támogatása További információ: A pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon, valamint az NRSZH Szociális Főosztályának munkatársai biztosítanak, az alábbiak szerint: Szakmai munkatárs Szakmai és informatikai Balázs Boglárka +36-1/ Szakmai és informatikai Hevesi Réka +36-1/ Roma kukúra,zip kérdések kérdések Cím: Esélyt a képességeknek program és Üdülj és Okosodj tábor 2015 Kiíró: Családjainkért Alapítvány Határidő: Tárgymutató: Esélyt a képességeknek program - tábor hátrányos helyzetűeknek osztályt végző tanulók Pályázat célja: a nagycsaládos, kiemelkedően teljesítő, tehetséges és szociális helyzetüket tekintve hátrányt szenvedő általános iskolai diákok támogatása Uyrl/llligyi és Iga/silgügyi FiioSllály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. telefon. 88/ fax 88/ ,

7 7 ösztöndíjpályázat útján a pályázat kiíró az Esélyt a képességeknek megnevezésű programja keretében. A tábor kötelező programja a pályázati folyamatnak. Családjainkért Alapítvány "Esélyt a képességeknek" 1056 Budapest, Március 15. tér 8. Szimlerné Medveczky Andrea szakmai vezető, tehetséggondozási 06-70/ szaktanácsadó A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: Esélyt a képességeknek Pályázati kiírás általános iskolásoknak.pdf Cím: Összpróba - nyári összművészeti alkotótábor Kiíró: Összpróba Alapítvány Határidő: Tárgymutató: nyári összművészeti alkotótábor, Összpróba három korosztály: gyerek (10-14 éves), ifjúsági (15-18) és felnőtt (19-99) Pályázat célja: az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótábor színház / tánc / zene / filmes szekciójában (alkotóműhelyek) való ingyenes vagy kedvezményes részvétel támogatása Összpróba Alapítvány, 1077, Budapest, Wesselényi utca 6. V/3. Cím: Muzsikál az erdő Kiíró: Muzsikál az Erdő Alapítvány Határidő: Tárgymutató: irodalmi pályázat, az erdő és a zene kapcsolata 1. gyermekek: 8-4 éves korig 2. felnőttek ci yú 111 lígy í 0', Igal.silgDgyi FÖosl.liÍl) 8200 Veszprém. Megyelláz tér 1 telefon 88/ fax 88/

8 8 Pályázat célja: a "Muzsikát az erdő" rendezvénysorozaton való részvételi lehetőséggel a klasszikus zene, az irodalom, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek építése a művészet, az erdő és a zene erejével. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Vasvári Csaba, Matúz Viktória Muzsikál az Erdő Alapítvány 3060 Pásztó Tari u.? Cím: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: , Tárgymutató: gyermekétkeztetés feltételeit javítá fejlesztések támogatása Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat Pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. Pályázati alcélok: Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése a) már működő konyha kapacitásbővítésével, b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, c) új konyha létesítésével, d) új étkező, étterem kialakításával, e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésévei, f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésévei, g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. (JYúlll[lgyi és lgazságügyi Fóosztál Veszprém. Megyeház tér 1. telefon 88/ , fax 88/

9 9 A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás. A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Szirti Kinga, 06-1/ , és Hengerics Veronika, 06-1/ , fordulhatnak. Cím: Az erdő hangjai Kiíró: Muzsikál az Erdő Alapítvány Határidő: Tárgymutató: gyermekrajz-pályázat, Az erdő hangjai 1. óvodások 2. alsó tagozatos iskolások Pályázat célja: a "Muzsikál az erdő" évi rendezvénysorozatán részvételi lehetőség támogatása gyermekrajz alkotásokkal, amelyek témája "Az erdő hangjai" és összhangban állnak a rendezvénysorozat szellemiségével - a Muzsikál az erdő címü pályázatnál már leírtak szerint. Matúz Viktória :.66 vagy Cím: Kedvezményes táborozási lehetőség hátrányos helyzetű gyermekek számára 2015 Kiíró: Tandem Humán Szolgáltató Egyesület Határidő: Tárgymutató: táborozási lehetőség hátrányos helyzetű gyermekek számára Vöröskereszt szervezetei, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó társadalmi szervezetek, nagycsaládosok egyesületei 8200 Veszprém, Megyeház tér 1 telefon 88/ , fax 88/ ,

10 10 A pályázat célja: hátrányos helyzetű gyermekek számára kedvezményes táborozási lehetőség nyújtása. a 06-30/ os telefonszámon kapható, vagy a címen. honlap: program) Pályázati adatlap docx Az előzőekben feltüntetett pályázatok részletes pályázati kiírásai a oldalon érhetőek el. Megköszönöm, ha eredményes pályázatukról a fenti címen tájékoztatást adnak. Veszprém, április 29. Tisztelettel: Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából Kapitány Judit sk. osztályvezető Gyárnügyi 0, Igazságügyi Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. telefon 88/ , fax 88/ ,

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Híradó A HUNNIAREG Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja Bemutatkozik a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tartalomból

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben