ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS MÁJUS

2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS A MUNKA KERETEI: A PÁLYÁZAT TARTALMA Teljesítendő outputok és indikátorok Esélyegyenlőségi, fenntarthatósági vállalások és a tájékoztatási kötelezettségek Esélyegyenlőségi vállalások Környezeti fenntarthatóságra vonatkozó vállalások Társadalmi fenntarthatósági vállalások Tájékoztatási kötelezettségek MUNKASZERVEZÉS Projektmenedzsment és a Projekt Irányító Bizottság Projekt adminisztráció A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT MÓDSZERTANA Általános módszertan A végrehajtás folyamata Alapozó felmérés Az egyes tématerületek végrehajtásának módszertana Belső struktúra javítása Intézményekhez kapcsolódó fejlesztések Projekt szemlélet erősítése A költségvetési gazdálkodás erősítése A partnerség erősítése A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK ÜTEMEZÉSE

3 1. Bevezetés Csurgó Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2008 októberében pályázott az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett,,a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 elnevezésű pályázaton és pozitív elbírálásban részesült. A támogatásban részesülő projekt címe,,a Csurgói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A A belső folyamatok és mechanizmusok átvilágítása és szabályozása mellett a fő cél a szervezet belső struktúrájának átvizsgálása, a hatékony és szolgáltató önkormányzat koncepciójának megfelelően. Mindezt külső szakértő cég bevonásával kívánják elvégezni, hiszen a hivatalon belül nem áll rendelkezésre a projekt hatékony és minőségi lebonyolításához szükséges szakértelem és időkeret. Az Önkormányzat a projekt szervezetfejlesztési és képzési tevékenységeinek megvalósítására az EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft-t választotta ki. A projektindító jelentés célja, hogy rögzítse a feladat elvégzésének menetét, módszertanát, az alkalmazott módszerek pontos részleteit. A jelentésben foglaltakat a Projektirányító Bizottság (PIB) első ülésén vitatja meg és az esetlegesen felmerülő módosítások beépítése után fogadja el. Ez a dokumentum képezi alapját a kiválasztott szakértők munkájának. Ennek megfelelően tehát a jelentés a projekt végrehajtása szempontjából meghatározó, a projektmenedzsmentet támogató dokumentum, ami meghatározza a felépítését és tartalmát is: a módszertanok összefoglaló leírása mellett elsődlegesen a végrehajtandó tevékenységek tartalmának leírására koncentrál, és ebben az értelemben az önkormányzat és a szakértők számára egyaránt viszonyítási pontot jelent a munka végrehajtása során. A projektindító jelentés struktúráját is a fentieknek megfelelően alakítottuk ki. A jelentés ennek megfelelően bemutatja: Az elvégzendő munka keretét jelentő pályázat tartalmát: az abban foglalt számszerűsített tevékenységeket, outputokat és ezek indikátorait, valamint a teljesítendő esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági vállalásokat. A munkaszervezés menetét, amely tartalmazza a projektmenedzsmentnek és a projekt irányításának leírását, valamint a projekttel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek és végrehajtás dokumentálásának leírását. A megvalósítás során alkalmazni kívánt módszertant, amely tartalmazza a projekt összefoglaló módszertani sémáját és a végrehajtás folyamatának leírását, majd tématerületenként részletezi a konkrét outputok eléréshez szükséges módszereket, az érintendő dokumentumok, mechanizmusok és bevonandó személyek listáját. A projekt tevékenységek ütemezése a Megbízó számára is egyértelművé és tervezhetővé teszi a részéről a projekt megvalósításához biztosítandó erőforrások (időkeret) volumenét és annak időbeli eloszlását, illetve tájékoztatást nyújt a projekt elvárt eredményeinek (outputjainak) várható megvalósulási idejéről is. 3

4 2. A munka keretei: a pályázat tartalma 2.1. Teljesítendő outputok és indikátorok A projekt megvalósítása során az ÁROP-1.A.2./A azonosítási számú pályázatban teljesíteni vállalt célok és outputok irányadóak, amelyek önmagukban is a teljesítés és annak igazolásának alapját jelentik a támogató felé. Az outputok teljesítése azonban lényegében csak a pályázati útmutató A1. pontjában felsorolt, megvalósítandó fejlesztési részterületekhez rendelve értelmezhető, hiszen a pályázat célja a vállalt fejlesztési részterületek mindegyikében érdemi minőségi és/vagy mennyiségi javulást, színvonalemelkedést elérni a polgármesteri hivatal munkájában. Ezért az alábbi táblázat összefoglalóan jeleníti meg az egyes fejlesztési részterületeknél teljesítendő eredményeket (outputok). Az elvárt eredmények és célok teljesülésének igazolására az alábbi öt mutatószám esetében kell növekedést elérni. A pályázati dokumentációban leírt minimum-értékekkel és a projekt szakmai tartalmával összhangban az alábbi indikátor-értékek teljesítése lett vállalva a pályázatban: Képzettek száma: 30 fő Felülvizsgált eljárások száma: 18 db Átalakított eljárások száma: 18 db Érintett munkavállalók aránya: 50 % Bevont partnerek száma: 1 db 4

5 1. táblázat Outputok áttekintése Outputok Műhelymunka javaslat kidolgozása 5 év) (6 hónap) értékelés Fejlesztési Eljárások Program-terv (1- Akcióterv Nyomon-követő Felmérés Képzés Fejlesztési részterületek 0. Alapozó feladat- és struktúraelemzés Döntési mechanizmusok korszerűsítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A partnerség erősítése ÖSSZESEN

6 2.2. Esélyegyenlőségi, fenntarthatósági vállalások és a tájékoztatási kötelezettségek A pályázat befogadásának előfeltétele volt, hogy a projektgazda három területen esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági vállalásokat tegyen. Minden területen a meghatározott minimális kritériumok mellett tett további vállalásokkal növelhette a projektgazda a pályázat támogatásának esélyét. A projekt sikeres lezárásához a szakmai feladatok elvégzése mellett ezen vállalások maradéktalan teljesítése, illetve fenntartása is szükséges. A projekt megvalósításával párhuzamosan és a megvalósítást követően tájékoztatási kötelezettségei is vannak a projektgazdának, melyek teljesítése szintén előfeltétele a projektzárás Támogató általi elfogadásának Esélyegyenlőségi vállalások A projektgazda a következő két esélyegyenlőségi területen tett vállalásokat: 1) Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése 2) Akadálymentesítés előrehaladása Az egyes vállalások érinthetnek egy vagy akár minden esélyegyenlőségi területet, tehát teljesítésükkor figyelembe kell venni, hogy melyik esélyegyenlőségi csoportokra fókuszálnak. A vállalás megnevezése utáni zárójelben az érintett esélyegyenlőségi területek sorszáma van feltüntetve. 6

7 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Esélyegyenlőségi intézkedés Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végén várható átlagos érték b. c. d. e. f. g. h. i. j. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) N I N I Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) N I A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) I N Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) N N Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni. N N Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt (I/N) I Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) N I N I Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 1 1 Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) Roma foglalkoztatottak száma (fő) évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 5 5 Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 0 0 Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) 0 2 Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) N N Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N) I I GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N) N N Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N) N N A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben N 7

8 családbarát nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Esélyegyenlőségi intézkedés Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, (I/N) I Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, megvalósításba (I/N) A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők/romák/fogyatékkal élők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten az ő igényeikre specializált vállalkozásokra, szervezetekre, (I/N), röviden ismertesse a szöveges mezőben Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) N N N N N N N N N N N N N N N N A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) 8

9 2.2.2 Környezeti fenntarthatóságra vonatkozó vállalások A projektgazda a következő vállalásokat tette e területen: Fenntarthatósági szempontok Környezettudatos menedzsment és Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt végéig várható átlagos érték A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére N I A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz N I Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során N I A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű I I A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma Társadalmi fenntarthatósági vállalások A projektgazda e területen tett vállalásai a következők: 1. Társadalmi értékek megjelenítése a szervezeti célok között. 2. A projekt irányítási és döntéshozatali rendjének bemutatása. 3. Nemzetközi adatok, tudományos eredmények alkalmazása. 4. Párbeszéd és együttműködési fórumok. 5. A külső vagy belső célcsoport körében a társadalmi felelősség és a fenntarthatóságra vonatkozó tudatosság erősítése Tájékoztatási kötelezettségek A projektgazda a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum szerinti V. számú kommunikációs csomag megvalósítására köteles, továbbá köteles a pályázati útmutató D.7. pontja szerint a projekt során keletkező összes dokumentum nyilvánosságra hozatalára és elérhetővé tételére. Az V. számú kommunikációs csomag alapján teljesítendő tevékenységek a következők: Hirdetőtábla elhelyezése a beruházás helyszínén a megvalósítás kezdeti szakaszában, illetve a megvalósítást követően Fotódokumentáció készítése A város honlapján, illetve e-közigazgatási portálján és a projekttel kapcsolatos egyéb kommunikációban az Európai Uniós támogatás hangsúlyozása 3. Munkaszervezés 3.1. Projektmenedzsment és a Projekt Irányító Bizottság A projekt hatékony és eredményes végrehajtásának egyik kulcsfeltétele az átgondolt projekt menedzsment. A projekt végrehajtásában két fél vesz részt: a Polgármesteri Hivatal (Megbízó) és a szakmai feladatokat a Hivatal megbízásából végrehajtó EX ANTE Kft (Megbízott). A projekt menedzsment folyamat az alábbi szereplők együttműködésére támaszkodik: 9

10 Projekt Irányító Bizottság Megbízó oldali projekt menedzser Megbízott oldali projektvezető Megbízott oldali projekt menedzser A Csurgói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése A projekt legfőbb döntéshozó szerveződése a Projekt Irányító Bizottság (PIB), legfőbb feladata a projekttel kapcsolatos alapvető döntések meghozatala, a projekt szakmai végrehajtásának nyomon követése, a szakértők által munkájuk eredményes végrehajtásához igényelt inputok, önkormányzati erőforrások biztosítása, valamint a munka eredményeinek jóváhagyása. A Projekt Irányító Bizottság szükség szerint, de a projekt élettartama alatt legalább két alkalommal ülésezik: Az első ülésén megtárgyalja és elfogadja a projektindító jelentést. Ezt követően a jelentés mint a Megbízó és Megbízott között a végrehajtás módszertanára, a konkrét feladatokra és outputokra vonatkozóan kialakított konszenzus megtestesülése jelenti az alapját a közös munkának. A projektzárást megelőző ülésén megtárgyalja és jóváhagyja a projekt eredményeit, a projekt keretében előállított konkrét outputokat. A Projekt Irányító Bizottság tagjai az önkormányzat részéről: Dr. Kovács Tamásné jegyző Rádics Lászlóné - aljegyző A projekt menedzsment folyamat további szereplői a Megbízó oldali projekt menedzser, a projektvezető és a megbízott oldali projektmenedzser. Feladataikat az alábbi táblázat foglalja össze: Projektben betöltött szerep Megbízó oldali projektmenedzser Megbízott oldali projektvezető Megbízott oldali projektmenedzser Fő feladatok A Megbízó oldali kapcsolattartás és kommunikáció biztosítása A projekt végrehajtás megbízó oldali koordinációja A projekt végrehajtásához szükséges megbízó oldali inputok és erőforrások biztosítása, koordinálása A finanszírozó felé szükséges projekt adminisztráció biztosítása (a megbízott oldali projektmenedzserrel együttműködve) A PIB ülések előkészítése és dokumentálása a megbízott oldali projektmenedzserrel közösen. A projekt lebonyolításának szakmai, módszertani koordinációja A szakértői team munkájának szakmai irányítása, a szakmai munka összehangolása A projektindító jelentés és a havi munkatervek keretében bemutatott projektterv és az erőforráskeretek betartásának biztosítása A projekt lebonyolításának operatív, gyakorlati koordinációja A szakértői team munkájának operatív irányítása és adminisztratív támogatása A megbízott oldali projekt kommunikáció biztosítása 10

11 Projektben betöltött szerep Fő feladatok Inputok biztosítása a finanszírozó felé szükséges projekt adminisztrációs tevékenységhez A PIB ülések előkészítése és dokumentálása a megbízó oldali projektmenedzserrel közösen. A sikeres projekt végrehajtás fontos feltétele a hatékony és rugalmas kommunikáció a Megbízó és Megbízott között. Éppen ezért mind a Megbízó, mind pedig a Megbízott kijelöl egy-egy projektmenedzsert, akiknek alapvető feladatai a projekt végrehajtás operatív irányítása, a projekt adminisztrációs feladatok végrehajtása és a két fél közötti kapcsolattartás és hatékony kommunikáció biztosítása Projekt adminisztráció A szakmai feladatok megvalósításának adminisztrációjáért, a dokumentumok körének és formátumának kialakításáért a megbízott felel, ezek a dokumentumok egyben a Támogató felé is igazolják a rendezvények lebonyolítását. A projekt adminisztráció keretében az alábbi dokumentumok kerülnek kidolgozásra: : jelen dokumentum. Emlékeztető: minden megbeszélésről rövid, tényszerű összefoglaló készül. Jelenléti ív: minden megbeszélésen, egyeztetésen, képzésen vezetendő. Projektzáró jelentés: a projekt befejezését követően készül el, mely egyben a Támogató felé is igazolja a végrehajtást. A záró jelentés mellékletét képezik a végrehajtás során keletkező emlékeztetők, jelenléti ívek és egyéb, az outputok teljesítését bizonyító dokumentumok. 4. A megvalósítás tervezett módszertana 4.1. Általános módszertan A végrehajtás folyamata A pályázatban leírtakkal összhangban a projekt keretében 18 részterületen kell konkrét feladatokat végrehajtani és outputokat előállítani. A 18 részterületet a lehető leghatékonyabb végrehajtás biztosítása érdekében 6 csoportba rendeztük az alábbiak szerint: Témacsoportok 1.1. Belső struktúra javítása Fejlesztési részterületek Alapozó felmérés 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében; ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása; a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása; 11

12 1.2. Intézményekhez kapcsolódó fejlesztések 1.3.Teljesítménymérés A Csurgói Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása; az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése 1.4. Projektszemlélet a projekt szemlélet megerősítése 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; 2. Költségvetés a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; közbeszerzési eljárások lebonyolítása; környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; 3. A partnerség erősítése szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; 3. Partnerség a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Amint a táblázat mutatja, a csoportosítás teljes mértékben összhangban van a finanszírozó által kialakított fő csoportokkal, azzal az eltéréssel, hogy az 1. feladatcsoporton belül további alcsoportokat alakítottunk ki. Módszertanunk lényege, hogy az általunk kialakított valamennyi a szakmai szempontból szorosan összetartozó részterületeket magában foglaló - alcsoport keretében a feladatokat azonos folyamat mentén, és azonos módszertani eszközök alkalmazásával hajtjuk végre. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a Megbízó által a projekt végrehajtásához biztosítandó (elsősorban emberi) erőforrásokkal a lehető leghatékonyabban gazdálkodjunk, kíméljük a bevonandó munkatársak idejét; elkerüljük a párhuzamosságokat a végrehajtás során; az egyes részterületeket ne elszigetelten kezeljük, hanem integrált, komplex megoldásokat kínáljunk. Az egységes folyamatot az alábbi ábra szemlélteti: Felmérés Kérdőív Interjú Dokumentumelemzés Műhelymunka Felmérés eredményei Javaslatok Fejlesztési javaslatok Akcióterv (6 hónap) Programterv (1-5 év) Eljárások kidolgozása Nyomonkövető értékelés A folyamat első lépése a jelenlegi helyzet felmérése az adott területen. A felmérés során az alábbi módszertani eszközök alkalmazására támaszkodunk: Dokumentumelemzés a Megbízóval közösen meghatározásra kerültek a vizsgálandó terület megismerését segítő dokumentumok. Ezeket a dokumentumokat a szakértők áttekintik és elemzik. 12

13 Személyes mélyinterjú - beazonosításra kerültek azok a polgármesteri hivatali vezető tisztségviselők, akik az adott területtel összefüggő feladatok végrehajtásában irányító szerepet töltenek be, jól ismerik az adott területet érintő problémákat, anomáliákat. Velük félig strukturált személyes mélyinterjú kerül végrehajtásra. Kérdőíves személyes megkérdezés amennyiben a vezetőkön túlmenően további munkatársak megkérdezésekre kerül sor az egyes területeken, a kérdőíves személyes megkérdezés módszerét alkalmazzuk, amelynek egységes kérdőív képezi az alapját. Kérdőíves felmérés a hivatal valamennyi munkatársa körében az alapozó felméréshez kapcsolódva elvégzünk egy kérdőíves felmérést, amelynek alapja egy egyszerű, gyorsan kitölthető kérdőív. A kérdőíves felmérés egyik célja, hogy valamennyi munkatárstól inputokat kapjunk az egyes témacsoportokhoz kapcsolódóan. A másik, hasonlóan fontos célkitűzésünk a fejlesztési folyamat tényének és céljainak tudatosítása ezzel az eszközzel is, illetve a munkatársak elkötelezettségének erősítése a folyamat iránt. A személyes mélyinterjúkat és a kérdőíves személyes megkérdezéseket témacsoportonkénti bontásban végezzük, úgy, hogy az interjút, illetve a kérdőívet a részterületek mentén strukturáljuk. Ez azt eredményezi, hogy miközben a szakértők komplex áttekintést kapnak egy-egy témacsoport vonatkozásában, az egyes részterületekkel kapcsolatban is konkrét, hasznosítható információkhoz jutnak. Ugyanakkor a hatékonyság fokozása és a bevont hivatali munkatársak idejének kímélése érdekében azon vezetők és munkatársak esetében, akik több témacsoport esetében is érintettek, az interjúkat illetve megkérdezéseket lehetőleg egy időpontban, természetesen témacsoportonkénti bontásban végezzük. Kérdőíves felmérésből csak egy kerül végrehajtásra, azonban a kérdések témacsoportonkénti bontásban szerepelnek majd a kérdőíven. A különböző módszertani eszközök alkalmazásával összegyűjtött információkat szakértőink összesítik, feldolgozzák, és megfogalmazzák a felmérés legfontosabb következtetéseit egy rövid, tényszerű dokumentum keretében, mely részterületenkénti bontásban és egységes struktúrában készül. A felmérés eredményeire támaszkodva előzetes fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg, elkészítik a programterv és az akcióterv vázlatát. A folyamat következő lépése a műhelymunkák lebonyolítása. Műhelymunkákat az adott területen érintett (már a felmérésbe is bevont) hivatali dolgozók részvételével szervezzük meg. A műhelymunkák során a szakértők ismertetik a felmérések eredményeit, majd ezt követően bemutatják az előzetes fejlesztési javaslatokat. A fejlesztési javaslatok megvitatása és közös véglegesítése után a műhelymunka résztvevőivel a programterv előzetes vázlatára támaszkodva megfogalmazzák a programterv és az akcióterv kereteit, és kiválasztják azokat az eljárásrendeket, változásokat, amelyeket az adott területen a projekt hátralévő időszakában a szakértők segítségével végrehajtanak. A műhelymunkák részterületenkénti bontásban kerülnek megszervezésre, de úgy, hogy az egy témacsoporthoz tartozó részterületek műhelymunkái azonos napokon, egymást követően kerülnek sorra. A műhelymunkákat követően, azok eredményeire támaszkodva a szakértők formálisan is véglegesítik a fejlesztési javaslatokat, az 1-5 éves programterveket és a 6 hónapos akcióterveket. Ezek a rövid, tényszerű dokumentumok részterületenként kerülnek kidolgozásra. A tervezési előkészítési szakasz lezárultával veszi kezdetét a végrehajtási, bevezetési szakasz. Várhatóan valamennyi érintett területen sokkal több javaslat, eljárásrendi változás kerül meghatározásra, mint ami figyelembe véve az idő- és kapacitásbeli korlátokat a projekt élettartama alatt bevezethetőek. Éppen ezért ahogyan arra már rámutattunk a javaslatok közül a műhelymunkák keretében kiválasztásra kerülnek azok, amelyek ténylegesen bevezetésre is kerülnek. A kidolgozandó eljárások körének meghatározásakor elsősorban azokra célszerű koncentrálni, amelyek: 13

14 A rendelkezésre álló idő- és kapacitáskorlátok között reálisan megvalósíthatóak; Az adott területen azonosított legfontosabb problémák valamelyikére reagálnak; Érzékelhető pozitív változást eredményeznek; Mintaként, jó gyakorlatként szolgálhatnak az adott területen további eljárásrendek kidolgozásához. Ez utóbbi szempont meghatározó eleme a bevezetési fejlesztési szakasznak. Az eljárásrendek, folyamatok kialakítása során szakértőink szorosan együtt dolgoznak az adott területért felelős hivatali vezetőkkel és dolgozókkal. A cél a konkrét eljárásrend kidolgozásán túlmenően az, hogy képessé tegyék az adott teamet arra, hogy a jövőben a saját folyamataikat, eljárásrendjeiket a megismert módszer alkalmazásával akár önállóan dolgozzák ki, illetve át. A folyamat utolsó lépése a nyomonkövető értékelés. A nyomonkövető értékelés részterületenként (de témacsoportonként összevontan) zajlik, és két fontos eleme van: Egyrészt a szakértők a projekt utolsó időszakában ellenőrző lista segítségével vizsgálják a bevezetett változások állapotát, esetleg már érzékelhető hatásait. Másrészt kidolgoznak egy olyan egyszerűen alkalmazható eszközt, melynek használatával az adott területért felelős hivatali vezető koordinálásával az értékelés a projekt lezárulta után is rendszeresen elvégezhető és dokumentálható. A munka utolsó elemeként a szakértők elkészítik a projektzáró jelentést, amely tartalmazza részterületenként a felmérést, a fejlesztési javaslatot, a programtervet, az akciótervet, valamint a folyamat dokumentációját Alapozó felmérés Az alapozó felmérés célja kettős, egyrészt a szolgáltató önkormányzati személet erősítése a felmérésbe bevont vezetők és dolgozók körében, másrészt a jelenlegi erőforrás-elosztás feladatalapú felülvizsgálatával a hivatal vezetősége részére egy aktuális helyzetkép előállítása a jelenlegi erőforrás felhasználás hatékonyságáról. A felmérés három lépésben kerül lebonyolításra. Első lépésként a szolgáltatási (feladat) lista kerül összeállításra a hivatal meghatározó vezetőivel lebonyolított egyeztetés keretében. A szolgáltatási (feladat) lista tartalmazza hivatal vevő -jének, azaz az állampolgároknak nyújtott, illetve mint indirekt vevő -nek, a képviselő-testületnek nyújtott szolgáltatásait. Az előállított szolgáltatási (feladat) lista egyes elemei besorolásra kerülnek előírt/kötelező, szabadon vállalt, nem kötelező kategóriákba. Második lépésként a hivatal minden dolgozójára kiterjedő, a szolgáltatási (termék) lista szerinti feladatokra bontott erőforrás felhasználás aktuális helyzetének felmérésére kerül sor. E felmérésbe a hivatal minden szervezeti egysége és azok minden egyes dolgozója bevonásra kerül abból a célból, hogy a felmérés teljeskörű és megbízható adatokat szolgáltasson a jelenlegi munkaerő ráfordításokról. Az adott szolgáltatások (feladatok) elmúlt időszaki (2-3 év visszamenőleg) volumenjeinek meghatározása/összegyűjtése is ebben a lépésben valósul meg. Harmadik lépésben a felmérés eredményeként előállított adatok, szolgáltatáslista (feladatonkénti) elemeiként történő értékelésére és elemzésére kerül sor. Az értékelés alapvető szempontjai: Az adott szolgáltatás (feladat) kötelező-e vagy szabadon választott-e Az adott szolgáltatás (feladat) munkaerő ráfordításai a teljesített volumenekhez viszonyítva indokoltak-e Az adott szolgáltatás (feladat) előállítási folyamata hány hivatali területet, egységet, munkatársat érint 14

15 Ezen elemzés tartalmi eredményei a további részletes felmérések egyik bemeneteként, ill. azok célterületeinek finomításaként is felhasználásra kerülnek. 15

16 4.2. Az egyes tématerületek végrehajtásának módszertana A felmérésben az alábbi munkatársak vettek részt az Önkormányzat részéről: Vezetők Szászfalvi László polgármester Ilia Csaba dr. Kovács Tamásné dr. Rádics Lászlóné alpolgármester címzetes főjegyző aljegyző Munkatársak Kiss Lajos Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda, vállalkozási ügyintéző Szőke Lili Szabó Sándor Pintér Szilvia Tóth Sándor Zelei Zita Füstös János Önkormányzati és Intézményirányítási Iroda, szociális Intézményi ügyek, képviselőtestületi ügyek referense Önkormányzati és Intézményirányítási Iroda, oktatási és kulturális szakreferens Önkormányzati és Intézményirányítási Iroda, személyzeti, sport, eü. intézm. szakreferens Városgazdálkodási és Műszaki Iroda, irodavezető Kincstár, vezető Kistérségi Iroda, vezető Intézményvezetők Füstös János Városi könyvtár + Múzeum igazgató Simon Mihály Polaneczkiné Tavaszi Gyöngyi Csurgói Iskolák, Óvodák, Igazgató Városi Egészségügyi és Szociális Intézmények 16

17 Belső struktúra javítása a) Kiemelt problémák, hangsúlyos területek A működési struktúra javítása és fejlesztésének szükségessége a polgármesteri hivatal szervezetében az alábbi területeken merült fel: ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése. b) Vizsgálandó dokumentumok köre Hivatali SZMSZ, Munkaköri leírások, Hatósági statisztikák. c) Megkérdezés Megkérdezés típusa Megkérdezésbe bevonandók köre Megkérdezés témaköre, tárgya Mélyinterjú Dr. Kovács Tamásné, jegyző Ilia Csaba alpolgármester Rádics Lászlóné, aljegyző Kovács Istvánné, Igazgatási és ügyfélszolg. Iroda irodavezető Polaneczkiné Tavaszi Gyöngyi, Városi Egészségügyi és Szociális Intézmények vezető Simon Mihály, Csurgói Iskolák, Óvodák vezető Zelei Zita, Kincstár vezető Füstös János, Kistérségi Iroda, vezető Füstös János, Városi Könyvtár, Múzeum vezető Tóth Sándor, Városgazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezető Kérdőíves személyes megkérdezés Kiss Lajos, Igazgatási és Ügyfélszolgálati iroda, vállalkozási ügyintéző Pintér Szilvia, személyzeti, sport, eü. intézm. Szakreferens Szabó Sándor, oktatási és kulturális szakreferens Szőke Lili, szociális Intézményi ügyek, képviselőtestületi ügyek referense Kérdőíves felmérés Minden hivatali dolgozó általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében; a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében; ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása; a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; Intézményekhez kapcsolódó fejlesztések a) Kiemelt problémák, hangsúlyos területek A működési struktúra javítása és fejlesztésének szükségessége a polgármesteri hivatal szervezetében az alábbi területeken merült fel: 17

18 az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; b) Vizsgálandó dokumentumok köre évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXIII. Törvény a köztisztviselők jogállásáról c) Megkérdezés Megkérdezés típusa Megkérdezésbe bevonandók köre Megkérdezés témaköre, tárgya Mélyinterjú Dr. Kovács Tamásné, jegyző Ilia Csaba alpolgármester Rádics Lászlóné, aljegyző Kovács Istvánné, Igazgatási és ügyfélszolg. Iroda irodavezető Polaneczkiné Tavaszi Gyöngyi, Városi Egészségügyi és Szociális Intézmények vezető Simon Mihály, Csurgói Iskolák, Óvodák vezető Zelei Zita, Kincstár vezető Füstös János, Kistérségi Iroda, vezető Füstös János, Városi Könyvtár, Múzeum vezető Tóth Sándor, Városgazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezető Kérdőíves személyes megkérdezés Kiss Lajos, Igazgatási és Ügyfélszolgálati iroda, vállalkozási ügyintéző Pintér Szilvia, személyzeti, sport, eü. intézm. Szakreferens Szabó Sándor, oktatási és kulturális szakreferens Szőke Lili, szociális Intézményi ügyek, képviselőtestületi ügyek referense Kérdőíves felmérés Minden hivatali dolgozó az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása; az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása; 18

19 Projekt szemlélet erősítése a) Kiemelt problémák, hangsúlyos területek A projektszemlélet erősítését az önkormányzat általános igényként fogalmazta meg. c) Megkérdezés Megkérdezés típusa Megkérdezésbe bevonandók köre Megkérdezés témaköre, tárgya Mélyinterjú Dr. Kovács Tamásné, jegyző Ilia Csaba alpolgármester Rádics Lászlóné, aljegyző Kovács Istvánné, Igazgatási és ügyfélszolg. Iroda irodavezető Polaneczkiné Tavaszi Gyöngyi, Városi Egészségügyi és Szociális Intézmények vezető Simon Mihály, Csurgói Iskolák, Óvodák vezető Zelei Zita, Kincstár vezető Füstös János, Kistérségi Iroda, vezető Füstös János, Városi Könyvtár, Múzeum vezető Tóth Sándor, Városgazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezető Kérdőíves személyes megkérdezés Kiss Lajos, Igazgatási és Ügyfélszolgálati iroda, vállalkozási ügyintéző Pintér Szilvia, személyzeti, sport, eü. intézm. Szakreferens Szabó Sándor, oktatási és kulturális szakreferens Szőke Lili, szociális Intézményi ügyek, képviselőtestületi ügyek referense Kérdőíves felmérés Minden hivatali dolgozó A projekt szemlélet megerősítése 19

20 A költségvetési gazdálkodás erősítése a) Kiemelt problémák, hangsúlyos területek A működési struktúra javítása és fejlesztésének szükségessége a polgármesteri hivatal szervezetében az alábbi területeken merült fel: tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között; c) Megkérdezés Megkérdezés típusa Megkérdezésbe bevonandók köre Megkérdezés témaköre, tárgya Mélyinterjú Dr. Kovács Tamásné, jegyző Ilia Csaba alpolgármester Rádics Lászlóné, aljegyző Kovács Istvánné, Igazgatási és ügyfélszolg. Iroda irodavezető Polaneczkiné Tavaszi Gyöngyi, Városi Egészségügyi és Szociális Intézmények vezető Simon Mihály, Csurgói Iskolák, Óvodák vezető Zelei Zita, Kincstár vezető Füstös János, Kistérségi Iroda, vezető Füstös János, Városi Könyvtár, Múzeum vezető Tóth Sándor, Városgazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezető Kérdőíves személyes megkérdezés Kiss Lajos, Igazgatási és Ügyfélszolgálati iroda, vállalkozási ügyintéző Pintér Szilvia, személyzeti, sport, eü. intézm. Szakreferens Szabó Sándor, oktatási és kulturális szakreferens Szőke Lili, szociális Intézményi ügyek, képviselőtestületi ügyek referense Kérdőíves felmérés Minden hivatali dolgozó pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között; a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; A partnerség erősítése a) Kiemelt problémák, hangsúlyos területek A tájékoztatási tevékenység erősítését az önkormányzat általános igényként fogalmazta meg. 20

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata KORÁBBI SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében Korábbi

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 2. A költségvetési gazdálkodás erősítése 2.d) Költségvetés

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt: "Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 Magyarországon a Nemzeti

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és elői számára 2007. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?... 4

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1- 214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kiskunhalas Város Önkormányzata

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata Kiskunhalas Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.ÁROP-1.A.2.

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-05 Záró dátum: 2010-02-05 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1- 214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kerekegyháza Város Önkormányzata

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önmányzata Ügyfél Cím Alcím Kerekegyháza Város Önmányzata 1.ÁROP-1.A.2.

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben