1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kiskunhalas Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kiskunhalas Város Önkormányzata"

Átírás

1 1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata Kiskunhalas Város Önkormányzata

2 Ügyfél Cím Alcím Kiskunhalas Város Önkormányzata 1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Kiskunhalas Város Önkormányzata Dátum Verziószám v_2.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló A feladat bemutatása A korábbi projekt bemutatása Vállalt intézkedések felülvizsgálata, elemzése Az első ütem során elvégzett feladatok Diagnóziskészítés Folyamatmenedzsment 1. főfolyamat átvilágítás, átstrukturálás Stratégiai workshop, stratégiai térkép Folyamatmenedzsment 2. Ügyfélszolgálati folyamatok A második ütem során elvégzett feladatok Folyamatmenedzsment 3. Felügyelt intézményekkel kapcsolattartás Folyamatmenedzsment 4. Partnerek a döntéshozatalban PR, disszemináció és partnerség-építés A harmadik ütem során elvégzett feladatok Folyamatmendzsment 5. Jogi audit Balanced Score Card Eredményességi mutatószámok A projekt eredményei, hatása Az indikátorok megvalósulása Vállalt indikátorok Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok Esélyegyenlőségi vállalt indikátorok Környezeti fenntarthatósági vállalt indikátorok Társadalmi fenntarthatósági vállalt indikátorok Akció terv a hiányosságok, indikátorok pótlására Mellékletek Felhasznált irodalom Interjúk jegyzéke Ábra jegyzék Táblázatok jegyzéke... 38

4 1 Vezetői összefoglaló Az Államreform Operatív Program keretében között több önkormányzatok számára elérhető szervezetfejlesztési pályázati konstrukció valósult meg. Jelen pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén: Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozott az önkormányzatok feladatköre. Ezek a változások a polgármesteri hivatalok és az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tettek szükségessé. Ehhez kapcsolódóan a pályázat egyik célja e változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és eredményei visszacsatolásának támogatása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben fenntarthatóan, szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint volt, melynek forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Kiskunhalas Város Önkormányzata a október 31-én kelt Támogatói Döntés értelmében nyertes pályázatot nyújtott be, mely döntés alapján Ft, azaz Tizenkilenc millió kilencszáznegyvenhét ezer négyszáznegyven forint támogatásban részesült. A döntést követően a Hivatal a MultiContact Consulting Kft-t bízta meg a szervezetfejlesztési célú tanácsadási és pénzügyi projektvezetői szolgáltatás nyújtására, A kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A azonosító számú pályázatban vállaltak megvalósítására. A Hivatal a pályázat során kötelező tevékenységeket, illetve választható fejlesztési elemeket jelölt meg. Ilyen kötelező elem volt a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó ÁROP-1.A.2. számú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata című intézkedés, mely azon szervezetek számára volt kötelező, akik részt vettek a korábbi ÁROP projektben. A korábbi ÁROP projekt megvalósítása április 1. és július 5. között történt. A megvalósítás során a projektbe a hivatali dolgozókon kívül az Önkormányzat intézményeket, gazdasági társaságokat és civil partnereket is bevont. 1

5 2 A feladat bemutatása Jelen tanulmányban az önkormányzat által a Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok közül (sötétszürke) az 1. feladat az ÁROP-1.A.2. számú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálatát mutatjuk be (bordó). 1. ábra A Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok E dokumentumban bemutatjuk az ÁROP-1.A.2/A projekt keretében megvalósított intézkedések, eredmények elemzését, és akciótervet fogalmazunk meg a hiányosságok kezelése érdekében. 2.1 A korábbi projekt bemutatása Kiskunhalas Város Önkormányzata 2009-ben pályázott az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A komponens elnevezésű pályázaton és pozitív elbírálásban részesült. A támogatásban részesült projekt címe A kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, azonosító száma: ÁROP- 1.A.2/A A pályázatban vállaltak szerint a támogatott fejlesztéssel létrehozott szolgáltatásokat a időszakban minimum 5 évig fenn kell tartani és üzemeltetni. A projekttel kapcsolatos dokumentumokat december 31-ig meg kell őrizni. Kiskunhalas Város Önkormányzata célul tűzte ki a Hivatal szakmai munkájának minőségi javulását, hatékonyabbá tételét, valamint a döntési folyamatok korszerűsítését a városi civil szervezetek és 2

6 intézmények bevonásával. Feladatának tekintette a partnerek folyamatos tájékoztatását, valamint a hivatal ügyfélközpontúságát, annak hatékonyabbá tételét, az ügyintézés gyorsítását a hivatal szakmai munkájának minőségjavítása révén. Az önkormányzati folyamatok nyomon követhetőbbé tételén túl, a felügyelt intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását is célul tűzte ki a Hivatal. Kiemelt célja volt továbbá egy stratégiai fejlesztési koncepció megalkotása, egy mutatószámrendszer kidolgozása, melynek segítségével nyomon követhető az eredmények megvalósítása és a. A kitűzött célok megvalósítása és későbbi fenntarthatósága érdekében a hivatal komplex szervezetfejlesztési programot állított össze, új informatikai folyamattámogatási rendszert vezetett be, továbbá a hivatal dolgozói részére képzéseket szervezett. A projekt áttekintését az alábbi táblázat tartalmazza: A pályázat neve A projekt címe A pályázat kódszáma A projekt tervezett futamideje A projekt megvalósításának kezdete A projekt megvalósításának befejezése Az igényelt támogatás összege (Ft) Elnyert támogatás összege (Ft) A projekt tervezett célja és eredménye (a pályázati adatlapból) Megvalósításban résztvevő szervezet neve: adatok ÁROP- 1.A. 2/A - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP- 1.A. 2/A év és 5 hónap A projekt célja a kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal működésének optimalizálása. A működési folyamatok hiányosságai felmérésre kerülnek és ezek orvoslására megfelelő fejlesztési és képzési tevékenységek kerülnek kiválasztásra szervezetfejlesztő szakemberek segítségével. A projektet informatikai folyamatfejlesztés is támogatja, ennek keretén belül új szoftverek is beszerzésre kerülnek. A felsorolt tevékenységek a pályázat által meghatározott 24 fejlesztendő részterületből 18-at érintenek. 3L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft. Controll Holding Tanácsadó Zrt. Globomax Kft. 3

7 Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft. Szabálytalansági eljárás volt I/N Önkormányzat viselt-e saját forrásból emiatt költséget? Mennyit? Bevont hivatali dolgozók száma (db) N fő Bevont intézmények, gazdasági társaságok száma (db) 11 Bevont civil partnerek száma (db) táblázat Áttekintő projektadatok 4

8 3 Vállalt intézkedések felülvizsgálata, elemzése Az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című támogatási konstrukció keretében az alábbi három fejlesztési területet határozta meg, melyekben a Hivatal az alábbi 21 részterület fejlesztését vállalta. (2. számú ábra) A döntési mechanizmus korszerűsítése a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása e) a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása j) a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése k) szervezeti szintű teljesítménymérési és elési eszközök bevezetése l) a projekt szemlélet megerősítése A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása A partnerség erősítése a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa c) partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2. ábra Kiskunhalas Város Önkormányzata által vállat részterületek az ÁROP- 1.A.2/A pályázatban A továbbiakban az egyes részterületeken megvalósított részletes tevékenységeket ismertetjük a feladatok ütemezésének figyelembe vételével. 5

9 3.1 Az első ütem során elvégzett feladatok Diagnóziskészítés Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala auditált minőségirányítási rendszerrel rendelkezett már a szervezetfejlesztést megelőzően is. A diagnóziskészítés két módszertannak készült a Hivatalban. A SWOT analízis során megállapították a Hivatal erősségeit és gyenge pontjait, valamint a fejlesztési lehetőségeket és feltérképezték a veszélyeket. Erősségek: Gyengeségek: Lehetőségek: Veszélyek: - ügyfélközpontúság; - munkatársak szakmai felkészültsége, tapasztalata; - partneri, szakmai kapcsolatok; - jó szervezeti felépítés és feladatmegosztás. - közösségi terek fizikai állapota, közös szociális helyiség (étkező) hiánya; - időhiány, zsúfolt, leterhelt munkanapok; - jogszabályi környezet változásának követése, értelmezése; - osztályok, együttműködő szervek közötti kapcsolat; - kollegális viszony hiányosságai; - fluktuáció. - infrastrukturális fejlesztések (informatika, munkahelyi környezet, épület, eszközellátottság); - e-ügyintézés, e-szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; - továbbképzés biztosítása; - nyitottság, átláthatóság a bizalom erősítése érdekében; - ügyfélfogadás környezetének javítása; - egészségügyi ellátás. - politikai célok és érdekek megjelenése a hivatali működésben; - állami finanszírozás csökkenése; - rutinná váló feladatvégzés. A munkanap-fényképezést november között végezték adatlapok kitöltésével és a tapasztalatok feldolgozásával. Eredmények: - a munkaidőt a munkatársak megfelelően kihasználják, túlmunkára nem kerül sor; - a legmagasabbra elt képesség a jogszabályok ismerete, valamint az ügyfélfogadási kultúra. 6

10 Javaslatok: - belső kommunikáció szervezése, szabályozása; - a munkaköri leírások aktualizálása, évente ismétlődő felülvizsgálata. Ugyancsak javaslatként fogalmazta meg a szervezetfejlesztést végző tanácsadó cég a munkanapfényképezés és a SWOT analízis évenkénti megismétlését Folyamatmenedzsment 1. főfolyamat átvilágítás, átstrukturálás Ehhez az ütemhez kapcsolódó feladatok: I.) a döntési mechanizmus korszerűsítése részterület és azon belül az f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése és az i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása feladatok, valamint II.) a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása című részterület és azon belül az a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása feladat kapcsolódik. A főfolyamatok beazonosítását követően 11 db folyamatleírás készült. Felülvizsgálták a Hivatal dokumentumait, mely alapján megállapították, hogy a dokumentumok aktualizáltak, tartalmukban és szerkezetükben követik a jogi és szakmai követelményeket. Pozitív tapasztalata volt a vizsgálatnak, hogy minőségirányítási rendszerének köszönhetően a Hivatal évente felülvizsgálja belső dokumentumait. A felülvizsgálatot követően szervezetfejlesztési célokat határoztak meg, melyek a következők: - Mikrovoks önkormányzati elektronikus döntéstámogató rendszer cseréje; - eszközfejlesztés; - oktatás szakmai továbbképzések. Megvizsgálták, hogy a Hivatal vezetése milyen koordinációs tevékenységet lát el. A Hivatal vezetése előre meghirdetett napirendi pontok alapján, meghatározott időszakokban összapparátusi értekezleteket tart, ahol az önkormányzati és hivatalvezetői körtől kap tájékoztatást a munkavállalók. Ezen kívül hetente tart a Polgármester és a Jegyző vezetői értekezleteket, melyekről feljegyzések, emlékeztetők készülnek, melyek elérésére a Tanácsadó cég a belső intranetes felületet javasolta, ahol a vezetői értekezletek anyagai a Hivatal dolgozói számára könnyen elérhetőek. A folyamatmenedzsment a meglévő szabályzati környezet figyelembe vételével jól beazonosítható. A szabályozás további fejlesztését évben tervezték megvalósítani. A Polgármesteri Hivatal szervezeti, működési sajátosságainak figyelembe vételével az alábbi szervezetfejlesztési dokumentációs rendet határozták meg: - jegyzői és polgármesteri küldetést, stratégiát megfogalmazó Minőségpolitika aktualizálása; - a vezetői ellenőrzés dokumentumaként megjelenő Minőségügyi Kézikönyv átdolgozása; - a szervezeti egységek folyamatait rögzítő eljárás környezet fejlesztése. 7

11 3.1.3 Stratégiai workshop, stratégiai térkép A feladathoz kapcsolódó részterületek a következők: A döntési mechanizmus korszerűsítése részterületből az a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében feladat, illetve A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása című részterület b) feladata a stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása. A feladat megvalósítása érdekében kidolgozták a stratégiai működéshez szükséges szinteket, melyek segítségével megvalósult a hosszú távú, stratégiai tervezés. A stratégiai módszertanon belül kidolgozták a célok hierarchiáját, valamint a stratégiai célokból álló összefüggéseket. Ezt követően megtörtént a stratégiai irányoknak megfelelő, azokat megvalósító akciók megtervezése. A stratégiai térkép kialakítása egy műhelymunka keretében történ a vezetőség részvételével, ahol meghatározták a szervezeti célokat, a szervezet küldetését és jövőképét. A szervezet küldetése: A helyi közösség életének irányítása, szabályozása, különféle szolgáltatások nyújtása a törvények által biztosított keretek között. A szervezeti jövőkép fő elemei: - biztonságos finanszírozás; - folyamatos képzések; - magas szintű szakszerűség; - általános elégedettség mind a dolgozók, mind az ügyfelek, mind az intézmények részéről; - pontos, szakszerű nyilvántartás; - átfogó információáramlás; - szolgáltató jellegű, gyors, törvényes végrehajtás; - szakmai érdekképviseletek; - teljesíthető követelmények számonkérése; - életpálya modell működtetése. A dolgozói információáramlásban és a képviselő testülettel való kapcsolattartásban dolgoztak ki stratégiai térképet. A dolgozói információáramláshoz kapcsolódó akciótervek: - rendszeres vezetői értekezlet megszervezése; - internet használatának kiterjesztése; - információáramlási rendszer felülvizsgálata; - beszámoltatási rendszer használatának felépítése, melynek felelőse a Jegyző és célja az egy éves megvalósítás; - rendszeres véleménycsere, vitafórum szervezése. A képviselő testülettel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó akciótervek: - világos bemutatkozó a Hivatal részéről, hogy kihez mivel lehet fordulni, miben tudják a legjobban támogatni a képviselő testületet; - az előkészítési folyamat javítása; 8

12 - rendszeres tájékoztatási igényről a bemutatkozás után felmérést kell készíteni a megválasztott képviselők körében, az alapján lehet majd meghatározni, hogy milyen kommunikációs formákat fognak bevezetni Folyamatmenedzsment 2. Ügyfélszolgálati folyamatok Ehhez a feladathoz A döntési mechanizmus korszerűsítése részterület c) az ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) feladat kapcsolódik. A Hivatal folyamatai szabályozottak, mind a háttérmunkát, mind a döntéshozatalt vagy az ügyfelek kiszolgálását illetően. A Jegyző által delegált kiadmányozási jog alapján az osztályvezetők hozzák meg a döntéseket, delegálják a feladatokat az ügyintézőknek. A felülvizsgálat megállapításai: - a számítógépes program használatának ismerete több osztályon hiányzik; - az osztályok által használt adatbázisok nem kompatibilisek egymással; - az internettel dolgozó ügyintézőknek nincs megfelelő hozzáférésük; - a központi ügyfélirányító rendszer megfelelően működik. Az ügyfélszolgálati folyamatok vizsgálata hat területre terjedt ki. A szabálysértés, birtokvédelem, kereskedelmi igazgatás, okmányiroda, szociális ügyek, gyámhivatal és az adóügyek területére. A vizsgálatot követően a következő fejlesztési javaslatokat fogalmazták meg: - a javaslatokat egy elektronikus kommunikációt szabályozó utasításban kell bevezetni; - az adatok átadása az osztályok között a szerver használatával történjen (kifejezett figyelemmel a könyvtárstruktúra használatára, a feltöltött fájlok törlésére, szerkesztésére, a munkatársak értesítésére új elemek felviteléről); - meg kell határozni a házon belüli ek célját és használatát; - szabályozni kell az internet használatot (mire lehet használni az internetet, mik a tiltott oldalak, mennyi a napi le- és feltöltési korlát); - meg kell határozni, milyen támogató szoftvereket kell használnia az ügyintézőknek a határidők nyomon követése érdekében. 9

13 3.2 A második ütem során elvégzett feladatok Folyamatmenedzsment 3. Felügyelt intézményekkel kapcsolattartás Az Önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a Hivatal működésébe c. feladathoz kapcsolódóan felülvizsgálták az Önkormányzat és a vele kapcsolatban álló intézmények közötti kapcsolattartást és annak módját. Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel mélyinterjú, az oktatási intézmények vezetőivel pedig elektronikus kérdőív formájában zajlott a felmérés. A felmérés szerint az Önkormányzat, és az intézmények is elégedettek a jelenlegi együttműködéssel, kapcsolattartással, így ezen a területen nem született javaslat fejlesztésre. Tekintve, hogy az Önkormányzat által ellátandó feladatok egy részét kiszervezték a Városgazda Zrt. tevékenységi körébe, így a Zrt-vel való kapcsolattartást külön vizsgálták a korábbi projekt kapcsán. A vizsgálat során feltárt problémák: - több átfedő terület van, ahol a Hivatal viseli a felelősséget, azonban a Zrt. végzi a szakmai irányítást, ellenőrzést; - az ellátandó feladatok nem kellően részletezettek, tisztázottak nem egyértelmű, hogy az önkormányzati támogatás összegéből kell-e az adott feladatot ellátni; - vannak olyan feladatok, melyek esetében a cég túlteljesíti a munkatervet, azonban akadnak olyanok is, ahol nem marad keretösszeg az eredeti megállapodásban rögzített munkák kivitelezésére; - a Hivatal számára nem minden esetben világos, hogy mely tevékenységre milyen összeget fordít a Városgazda Zrt.; - stratégiai és koncepcionális szinten nem tisztázott és összehangoltak a Hivatal és a Zrt. céljai, prioritásai. A felmérést követően fejlesztendő területnek jelölték ki az önkormányzati alaptámogatásból ellátandó feladatok kell mélységű részletezését, a felelősségi viszonyok rögzítését és az informális kapcsolatok felépítését, ápolását Folyamatmenedzsment 4. Partnerek a döntéshozatalban A partnerek bevonása a döntéshozatalba több formában is megvalósul Kiskunhalason. Azon túl, hogy az Önkormányzat több módon is támogatja a civil szférát, több módon is igyekszik bevonni a döntéshozatalba. Ilyen kapcsolódási pont például a koncepciók egyeztetése, a pályázatok közös kiírása és elbírálása, valamint civil fórumokat szervez és civil házat tart fenn a Hivatal. E terület vizsgálatakor az alábbi megállapítások születtek: - a civil fórum ülésein a város fejlődését célzó összefogás erősebben jelenjen meg, mint a politikai szembenállás; - a civil szféra támogatási rendszerét, azon belül is a civil pályázati alap elosztását újra kell gondolni; 10

14 - kétévente legyen megszervezve civil fórum, ezen túlmenően rendszeresen legyenek megtartva kisebb megbeszélések, melyek egy adott problémakörhöz kapcsolódnak, és amelyen az érintett szervezetek képviselői vegyenek részt; - több olyan kapcsolódási területet kell kialakítani, amelyen keresztül tovább erősödhet az együttműködés az Önkormányzat és partnerei között; - a civilek bevonásával szélesebb lehet a társadalmi kontroll a Hivatal munkája felett; - a civil szervezetek tagjainak tudása, szemlélete, véleménye hozzáadott et jelenthet az Önkormányzat munkájában; - a már működő felületeket keresztül kell az együttműködést fokozni, és tisztázni az egymással szembeni elvárásokat PR, disszemináció és partnerség-építés Szintén az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe feladathoz, továbbá a III.) A partnerség erősítése részterület a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére, valamint b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa pontjaihoz kapcsolóan vizsgálták a Hivatal kommunikációs és PR helyzetét. A Hivatal vezetőivel és Polgármester úrral folytatott személyes interjúkat követően helyzetelés készült, mely összefoglalta a kommunikáció módjait, és javaslatokat tartalmazott annak fejlesztésére. A helyzetelés az alábbi területekkel foglalkozott: - a Polgármesteri Hivatal naprakész és folyamatos tájékoztatási gyakorlatának javításával a lakosság viszonylatában, a döntések nyilvánossá tételében; - az intézményekkel történő rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítésével, az intézményektől érkező visszajelzések beépítésével a Hivatal működésébe; - a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusával; - valamint azzal, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy annak partnere hogyan fejezhet ki esélytudatosságot: hogyan nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Emellett a helyzetelés javaslatokat fogalmazott meg az infokommunikációs akadálymentesítésre, a használt kommunikációs eszközök fejlesztésére, valamint Kiskunhalas Város arculatának fejlesztésére és márkázási lehetőségeire vonatkozóan. 11

15 3.3 A harmadik ütem során elvégzett feladatok Folyamatmendzsment 5. Jogi audit A rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata rendeletalkotási auditot végzett, melynek célja a rendeletalkotási folyamat felmérése, eljárás szintű szabályozása és hatékonyabbá tétele volt a felelősségek, figyelembe vételével. Ehhez az audithoz a jogi hatásvizsgálat alapvető módszerét, és az előkészítéshez kapcsolódó eljárási technikákat mutatták be, valamint rendeletalkotási folyamattérképet készítettek. A hatásvizsgálat célja a jogalkotó döntési helyzetének megalapozása, a jogszabályok hatékonyságának növelése, a minőségi jogalkotás elősegítése és a dereguláció elősegítése volt Balanced Score Card Kiskunhalas Város Önkormányzata működésében a költségvetésen keresztül, a Polgármesteri Hivatalban pedig mindazon tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, melyek a stratégiai célban, a hozzárendelt mutatóban és az eljárásban rögzíthetők. A rögzített stratégia leképezése a BSC elemzés módszerével történt: IRÁNYOK Költségvetési gazdálkodás Ügyfelek, partnerek Folyamatok Tanulás és fejlődés KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS STRATÉGIÁJA nullbázisú költségvetés ügyféligények minimalizálhatósága, ami még általuk elfogadható költségérzékeny folyamatelemek ügyirathátralékok száma, fluktuáció, dolgozói oktatások költségei ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSÉNEK STRATÉGIÁJA ügyfélszolgálati folyamatok eszköz- és folyamatköltségei nagyobb számú kutatási kérdőív eljárások az ügyfélelégedettség vizsgálatára + CAF képzéssel való elégedettség, új feladatok, magatartásformák elsajátítása 2. táblázat Kiskunhalas Város Önkormányzat stratégiája MŰKÖDÉSI FOLYAMATORIENTÁCIÓ STRATÉGIÁJA fejlesztési költségek minden partner folyamatra legyen kutatási kérdőív eljárások + CAF + FEUVE folyamatokban betöltött szerepekkel való azonosulás A Tanácsadó módszertani és szakmai szempontból is javasolta, hogy a fenti felbontási struktúrára épülő elemzést évente legalább egy alkalommal, a kiválasztott folyamatra végezze el a Hivatal Eredményességi mutatószámok A Hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószám rendszert alakított és vezetett be Kiskunhalas Város Önkormányzata. 12

16 A mutatószám rendszer elemei: - Minőség szempontok: Az önkormányzati fejlesztések a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerében meghatározott minőségfejlesztési tervekben lettek meghatározva, melyeket a Jegyző minden évben elkészít és melyeket független tanúsító ellenőriz és tekint át. - Gazdaságossági és költség szempontok: Az adott évek költségvetése a rendező elve a gazdaságossággal és költségekkel kapcsolatos mutatószámoknak. - Idő szempontok: Az idő szempontok igazolására a Vezetés a minőségirányítási rendszer kialakításával a minőségpolitikát deklarálta. - Fejlesztési képesség szempontjai: A Polgármesteri Hivatal fejlesztési irányait felülvizsgálatok, auditok és folyamatelések állítják elő (állami szervek általi felülvizsgálatok (ÁSZ, KEHI, hatóságok stb.), független tanúsító szervezet felülvizsgálatai (Hungarocert) és belső auditok megállapításai (kiképzett auditor párok évenként ismétlődő tevékenysége). - Partneri elégedettség szempontjai: A minőségirányítási rendszer részletesen szabályozza a Polgármesteri Hivatal partneri elégedettséghez köthető paraméterkörnyezetét. A partneri elégedettség mutatószámai: az ügyfélelégedettség-vizsgálat mutatószámai; a képviselőtestületi elégedettségvizsgálat mutatószámai és a dolgozói elégedettség mutatószámai (CAF). A Hivatal általános megítélésének alakulása az ügyfélelégedettség-vizsgálati kérdőívek eredménye alapján 15 %-ot meghaladó mutatószám javulást mutatott. Ez az Önkormányzat folyamatainak folyamatos napi ellenőrzésének, a munkatársak ügyfélérzékenységének és a CAF kutatások adatain keresztül történő hivatali elkötelezettségnek köszönhető. 13

17 3.4 A projekt eredményei, hatása Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében; stratégiai workshop; stratégiai gondolkodás fejlesztése; döntéshozatal; stratégiai térkép a fejlődési irányok hatékonyabb nyomon követése érdekében; stratégiai oktatás, tréning során a szervezet vezetőiben a vállalkozói szemlélet kialakítása, a stratégiai gondolkodás kialakítása; személyre szabott egyéni kommunikációs stratégia kialakítása, a személy egyéni kompetenciáinak figyelembe vételéve, ami a jövőben segítheti a megfelelő döntések meghozatalát szervezeti jövőkép és stratégiai térkép az önkormányzat vezetői és informális vezetői megismerik és elsajátítják a rendszerszintű, vállalkozói szemlélet alapjait és a tudatos stratégiai működést, elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatok szereznek egy komplex szervezet stratégiai irányításáról 14

18 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); folyamatmenedzsment; ügyfélszolgálati képzés; szoftveres fejlesztés az ügyfélszolgálati folyamatok átvilágítása, ezek racionalizálása, optimalizálása; a képzés a problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció és érvelés hatékonyságának növelése érdekében MikroVoks Elektronikus Közgyűlési Rendszer szoftvercsomag; ügyfélszolgálati folyamatleírás n.a. az ügyfélorientált kiszolgálás attitűdjének és az ehhez szükséges készségeknek az elsajátítása; hatékonyan működő ügyfélszolgálat, mérőszámokhoz kötött működés, konfliktusokat kezelni tudó munkatársak d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása; folyamatmenedzsment rendeletalkotási folyamat átvilágítása és modernizálása folyamattérkép és leírás n.a. e) a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása; együttműködés fejlesztés célzott tréning a hivatal dolgozói közötti együttműködés és konfliktuskezelés hatékonyságának növelése érdekében n.a. n.a. alapvető egyéni és csoportos viselkedési stratégiák hatásának tudatosításával a tréning fejleszti a szervezet hatékonyságát, javítja a hangulatot, erősíti a 15

19 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) kohéziót, növeli a munkatársak együttműködésének hatékonyságát f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; folyamatmenedzsment; szoftveres fejlesztés a hivatal főfolyamatainak átvilágítása, átstrukturálása, átalakítási programok kidolgozása MikroVoks Elektronikus Közgyűlési Rendszer szoftvercsomag; pontos folyamatleírás az önkormányzat főfolyamatairól (mérőszámokkal együtt) a partnerekkel, lakossággal való hatékonyabb kapcsolattartás elősegítése, a pénzügyek hatékonyabb kezelése h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; folyamatmenedzsment a felügyelt intézményekkel kapcsolattartási folyamatok vizsgálata, hatékonyabb kommunikációt elősegítő tényezők bevezetése, rendszeresítése folyamattérkép és leírás; kommunikációs térkép n.a. 16

20 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása; folyamatmenedzsment a hivatal főfolyamatainak átvilágítása, átstrukturálása, átalakítási programok kidolgozása n.a n.a. j) a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése; eredményességi mutatószámok a szervezet munkavállalóinak és vezetőinek kompetenciáját, teljesítményét egységesen mérő mutatószám kidolgozása önkormányzati mutatószám rendszer felépítése n.a. k) szervezeti szintű teljesítménymérési és elési eszközök bevezetése; Balanced Score Card a szervezet stratégiai céljai elérésének és sikerességének elemzését célzó mutatószámrendszer kidolgozása BSC n.a. l) a projekt szemlélet megerősítése projektmenedzsment tréning a képzésben résztvevők áttekintő képességet pontos folyamatleírás az önkormányzat n.a. az önkormányzati dolgozók hatékonyabban, 17

21 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; Konkrét tevékenységek folyamatmenedzsment Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) szereznek egy projekt strukturális felépítésében, használható technikákat kapnak egy projekt tervezése, megvalósítása, elése kérdéseiben; Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) főfolyamatairól (mérőszámokkal együtt) 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása a hivatal főfolyamatainak átvilágítása, átstrukturálása, átalakítási programok kidolgozása; pontos folyamatleírás az önkormányzat főfolyamatairól (mérőszámokkal együtt) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) összehangoltan tudják munkájukat szervezni, kevesebb átfedéssel, letisztultabb feladatkörökkel n.a. 18

22 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; Konkrét tevékenységek stratégiai workshop; stratégiai gondolkodás fejlesztése Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) stratégiai térkép a fejlődési irányok hatékonyabb nyomon követése érdekében; stratégiai oktatás, trénin során a szervezet vezetőiben a vállalkozói szemlélet kialakítása, a stratégiai gondolkodás kialakítása Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) szervezeti jövőkép és stratégiai térkép Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19

23 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3. A partnerség erősítése a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; Public Relations, disszemináció és partnerség építés; szoftveres fejlesztés olyan szervezetfejlesztési tevékenység, amely a partnercégek, a közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére, koordinálására, konfliktusaik kezelésére, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására, valamint a társadalmi és közszféra kiemelt ügyeinek MikroVoks Elektronikus Közgyűlési Rendszer szoftvercsomag; kommunikációs térkép a partnerekkel, lakossággal való hatékonyabb kapcsolattartás elősegítése, a pénzügyek hatékonyabb kezelése 20

24 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) szervezeti támogatására irányul Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; Public Relations, disszemináció és partnerség építés; szoftveres fejlesztés olyan szervezetfejlesztési tevékenység, amely a partnercégek, a közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére, koordinálására, konfliktusaik kezelésére, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására, valamint a társadalmi és közszféra kiemelt ügyeinek szervezeti támogatására MikroVoks Elektronikus Közgyűlési Rendszer szoftvercsomag; kommunikációs térkép a partnerekkel, lakossággal való hatékonyabb kapcsolattartás elősegítése, a pénzügyek hatékonyabb kezelése 21

25 Beavatkozási terület (projekt adatlapból) Konkrét tevékenységek Előfeltevések (projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont) irányul Eredménytermékek (pl. elkészült tanulmány, bevezetett szabályozás, készségek, szakismeret fejlődése) Bevezetésének időpontja/módja Hatások (pl. csökkent az erőforrás ráfordítás, ügyintézési idő, megalapozottabb döntések, átalakított folyamatok) c) partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba folyamatmenedzsment a partnerek döntéshozatalba való bevonásának erősítése, a partneri hálózat kommunikációs folyamataiban lévő akadályok elhárítása, a belső kommunikációs folyamatok hatékonyabbá tétele, ezek korrekciójával folyamattérkép és leírás a partnerekkel, lakossággal való hatékonyabb kapcsolattartás elősegítése, a pénzügyek hatékonyabb kezelése 22

26 3.5 Az indikátorok megvalósulása Vállalt indikátorok Kiskunhalas Város Önkormányzat a pályázat megvalósítása során az alábbi indikátorok teljesítését vállalta: Vállalt szakmai indikátorok Mutató neve felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma átalakított szervezeten belüli eljárások száma képzettek száma a hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya a bevont partnerek száma ügyfélelégedettség növelése Mutató forrása pályázati adatlap pályázati adatlap pályázati adatlap pályázati adatlap pályázati adatlap pályázati adatlap Megység Kiinduló év év év db db fő % db % táblázat Vállalt indikátorok Bevont partnerek száma Sorszám Bevont partner megnevezése A bevonás módja Felsővárosi Általános Iskola Költségvetési Gazdasági Szervezete Martonosi Pál Városi Könyvtár Városi Sportiroda Intézmények II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium Napsugár Óvodák és Bölcsőde Bibó István Gimnázium kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során 23

27 Kertvárosi Általános Iskola Bernáth Lajos Kollégium Százszorszép Óvodák 11 Dr. Földi István Halasi Városgazda Zrt Kiliti Zsuzsanna Halasi Csipke Közalapítvány Csáki Lászlóné Környezetvédelmi Egyesület Rémán János Halasi Hetek Alapítvány Regős Gyula Városért Közalapítvány kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során kérdőívezés módszerével a Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás tevékenység során Felügyelt intézményekkel való kapcsolattartás során interjú Partnerek a döntéshozatalban tevékenység során workshopon való részvétel Partnerek a döntéshozatalban tevékenység során workshopon való részvétel Partnerek a döntéshozatalban tevékenység során workshopon való részvétel Partnerek a döntéshozatalban tevékenység során workshopon való részvétel 4. táblázat Bevont partnerek száma A vállalt indikátor teljesült. Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma: 1. Dokumentum-felülviszgálat tanulmánya: Szabálysértés és birtokvédelem; Okmányiroda; Kereskedelmi igazgatás; Szociális ügyek; Kommunális adó; Gyámhivatal Kiskunhalas Város Önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; 2. Bankszámla pénzkezelési szabályzat és Házipénztár és pénzkezelési szabályzat; 3. Eszközök és források elési szabályzata; 4. FEUVE; A vállat indikátor teljesült. Képzettek száma Sorszám Képzés megnevezése Képzés időpontja Résztvevők száma (fő) a jelenléti ívek szerint 01 menedzsment tréning 1. alkalom Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban 1. alkalom Döntéshozatal 1. alkalom

28 04 Döntéshozatal 2. alkalom Együttműködés fejlesztés tréning 1. alkalom Együttműködés fejlesztés tréning 2. alkalom Stratégiai gondolkodás fejlesztése 1. alkalom Stratégiai gondolkodás fejlesztése 2. alkalom Stratégiai gondolkodás fejlesztése 3. alkalom Ügyfélszolgálati képzés 1. alkalom Ügyfélszolgálati képzés 2. alkalom Ügyfélszolgálati képzés 3. alkalom A vállat indikátor teljesült. 5. táblázat Képzettek száma A Hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya (%) Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2009. (III.04.) számú rendelete szerint Kiskunhalas Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata évben 823,5 fő. A Polgármesteri Hivatal éves statisztikai állományi létszáma 114 fő volt, aminek a 35%-a 40 fő. Átalakított szervezeten belüli eljárások száma: 1. ÁR-03 A Polgármesteri Hivatal részvétele az Önkormányzat rendeletalkotási folyamatában; 2. FE-02 Szociális ügyek ügyfélszolgálati folyamatai; A vállat indikátor teljesült Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső indikátorok Indikátor neve Ügyfél elégedettség növelése Megység (db, fő, %) Bázis Megvalósítási időszak (cél) Fenntartási időszak (cél) % táblázat Adatszolgáltatás alá eső indikátorok Az indikátor teljesülése két megközelítésben (pozitív és negatív) vizsgálható: az ügyfél elégedettségi kérdőív egyes - az elégedettség szempontjából releváns - kérdéseinél adott pozitív válaszoknál az pozitív válaszok meghaladják-e a 15%-ot, vagyis a vállalt indikátor teljesül-e, illetve; a negatívan elő válaszok nem haladják-e meg a 15%-ot. 25

29 3.5.3 Esélyegyenlőségi vállalt indikátorok családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (I/N) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) Nők száma a felső-, és középvezetésben (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) végéig benyújtása -kor végéig N I N I N I I I I I I I I I I I I I N N N N N Jelenlegi 26

30 Esélyegyenlőségi indikátor vállalások Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben (fő) Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) Munkaidőkedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N) családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* végéig benyújtása -kor végéig I I I I I I I I I I Jelenlegi 27

31 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N) Vállalati, szervezeti gyermekintézmények a (I/N) A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben Figyelembe veszi és íti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, (I/N) végéig benyújtása -kor végéig N N N N N N N N N N N N N N N N Jelenlegi 28

32 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, megvalósításba (I/N) A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) * indokolja a szöveges mezőben végéig benyújtása -kor végéig N I N I I N N N N Jelenlegi 29

33 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők/romák/fogyaték kal élők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten az ő igényeikre specializált vállalkozásokra, szervezetekre, (I/N), röviden ismertesse a szöveges mezőben Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben végéig benyújtása -kor végéig N N N N N N N Jelenlegi 30

34 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezőben végéig benyújtása -kor végéig N N N N N N N N Jelenlegi 31

35 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezőben Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) végéig benyújtása -kor végéig N N N N N N N N N N N Jelenlegi 32

36 családbarát Nemek akadálymentesítés Fogyatékos emberek Roma emberek Más csoportok* Esélyegyenlőségi indikátor vállalások A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) végéig benyújtása -kor végéig II I I 7. táblázat Esélyegyenlőségi indikátorok Jelenlegi 33

37 3.5.4 Környezeti fenntarthatósági vállalt indikátorok Környezeti fenntarthatósági vállalások Kategóriák Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és Fenntarthatósági szempontok A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres, és a kötelező men felüli biztosítása Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma Fajlagos vízfelhasználás csökkentése Fajlagos energiafelhasználás csökkentése Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mének növelése Pont Megység I/N 0,3 fő/összlétszám / év végéig Jelenlegi I 0 0,5 n.a. 0,2 db/év I 0 2 n.a. 0,3 db/év I 0 1 n.a. 0,3 0,3 m 3 /projektgaz dánál foglalkoztatott fő kwh/projektga zdánál foglalkoztatott fő I n.a. I n.a. 0,3 db I n.a. 0,3 eft/ projektgazdáná l foglalkoztatott fő I n.a. 34

38 Környezeti fenntarthatósági vállalások Kategóriák Fenntarthatósági szempontok Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával Pont Megység I/N végéig Jelenlegi 0,2 fő I 6 7 n.a. 8. táblázat Környezeti-fenntarthatósági indikátor 35

39 3.5.5 Társadalmi fenntarthatósági vállalt indikátorok Az érintettek bevonása a tervezésbe, a megvalósításba és az elésbe szempont folyamatosan teljesült a képzések által. Társadalmi fenntarthatóság ítése Vállalás Teljesülés a) Fajlagos vízfelhasználás me (teljes vízfelhasználás [m3] / termelés egysége [változó]) 26 n.a. b) Fajlagos energiafelhasználás me (teljes energiafelhasználás [kwh] / termelés egysége [változó]) 760 n.a. d) Ártalmatlanításra kerülő hulladék me (ártalmatlanításra kerülő hulladék [t] / összes hulladék mennyisége [t]) 0 n.a. f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma [fő] 43 n.a. 9. táblázat Társadalmi fenntarthatósági indikátor 36

40 4 Akció terv a hiányosságok, indikátorok pótlására Kiskunhalas Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása során vállalt indikátorait minden területen maradéktalanul teljesítette, így a felülvizsgálat eredményeként kijelenthetjük, hogy akcióterv készítése az elmaradt vagy hiányos indikátorok teljesülések pótlása érdekében nem szükséges. A pályázati felhívás értelmében a projektgazdának jelentési kötelezettsége van a projekt megvalósítása és a során. A Támogatási Szerződésben foglaltak értelmében a Kedvezményezett köteles adatot szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. E jelentési kötelezettségnek a i időszakban még eleget kell tenni. A projektgazda köteles továbbá a pályázattal, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokról nyilvántartást készíteni és azokat legalább december 31-ig megőrizni, melyet a közreműködő szervezet helyszíni vizsgálat során kérhet. 37

41 5 Mellékletek 5.1 Felhasznált irodalom Controll Holding Tanácsadó Zrt. Záró projektbeszámolója Kiskunhalas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÁROP-1.A.2/A L Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft. Képzési összefoglaló Kiskunhalas Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A Interjúk jegyzéke Sorszám Interjúalany neve, beosztása Az interjú időpontja 01 Kristóf Andrea május Ignácz Erika június Ábra jegyzék 1. ábra A Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok ábra Kiskunhalas Város Önkormányzata által vállat részterületek az ÁROP- 1.A.2/A pályázatban Táblázatok jegyzéke 1. táblázat Áttekintő projektadatok táblázat Kiskunhalas Város Önkormányzat stratégiája táblázat Vállalt indikátorok táblázat Bevont partnerek száma táblázat Képzettek száma táblázat Adatszolgáltatás alá eső indikátorok táblázat Esélyegyenlőségi indikátorok táblázat Környezeti-fenntarthatósági indikátor táblázat Társadalmi fenntarthatósági indikátor

42 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W:

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A kommunikáció teljes tartalma

A kommunikáció teljes tartalma A kommunikáció teljes tartalma 2008. július 14-én Zirc Városi Önkormányzat az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtott a VÁTI

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Kispesti Polgármesteri Hivatal fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal: 06 40 638

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kerekegyháza Város Önkormányzata

1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. Kerekegyháza Város Önkormányzata 1.ÁROP-1.A.2. Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önmányzata Ügyfél Cím Alcím Kerekegyháza Város Önmányzata 1.ÁROP-1.A.2.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt: "Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 Magyarországon a Nemzeti

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala. szervezetfejlesztésről. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-23-23-00 Monitoring jelentés Ügyfél Cím Alcím

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata KORÁBBI SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében Korábbi

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1- 214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1- 214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció

Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer. Eredményességi mutatószámok. Mutatószám megnevezése Célérték Akció Szervezeti teljesítményértékelő mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselő Testület elvárásaihoz kötött célok mutatószámai Kintlévőségek aránya Ne

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 2. A költségvetési gazdálkodás erősítése 2.d) Költségvetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-1.A.5-2013 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú zati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.06.012014.06.30. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben