CSALÁDBARÁT STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDBARÁT STRATÉGIA"

Átírás

1 CSALÁDBARÁT STRATÉGIA Szimbiózis Harmonikus Együtt Létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető Szakmai alapvetés... 2 II. A Szimbiózis Alapívány. rövid bemutatása:... 3 III. Statisztikai mutatók... 4 IV. Esélyegyenlőség érvényesülése... 5 V. Környezeti Fenntarthatóság... 6 VI. Családorientáció stratégiai elemek

3 I. Bevezető Szakmai alapvetés A vállalatok családbarát politikája nemcsak az alkalmazottak érdekeit szolgálja, hanem a cégekét is. A tény, hogy a magyar emberek alapvetően családcentrikusak, még fontosabbá teszi, hogy hazánkban elterjedjen ez a fajta vállalati politika. (Jakab 2010) A családbarát munkahely létrehozása a vállalati társadalmi felelősségvállalás egy módja. Legtöbbször alkalmazott definíciója a Családbarát Munkahely Díj - hoz köthető. Ez alapján a vállalat akkor tekinthető családbarátnak, ha nem tekinti a munkavállalót feladatát gépi monotonitással végző munkaerőnek, hanem tisztában van azzal, hogy ahhoz, hogy valamit elvegyen teljesítményt, kreativitást, megbízhatóságot, lojalitást neki is valamit adnia kell: megfelelő munkakörülményeket, bizonyos fokú rugalmasságot, megértést a családi kötelezettségekkel szemben, lehetőséget a szakmai továbbfejlődésre, különböző extra juttatásokat. Az élenjáró Németországban a családbarát munkahelyi intézkedések következő előnyeit nevezik meg (Beiten 2006) a vállalatok részére: Könnyebb a szakképzett munkaerőt megnyerni; Javul a dolgozók motivációja és kreativitása; Növekszik az elkötelezettség a vállalat iránt; Növekszik az alkalmazottak elégedettsége, amivel nő a produktivitás és a kreativitás; Csökken a fluktuáció és csökken betegszabadság; Javul a munkaerő-kínálat. a munkavállalók számára: A család és a munka összeegyeztethetősége, ezáltal jobb karriertervezés; Könnyebb visszatérés a gyermekgondozási szabadság után; Továbbképzési lehetőség; Pozitív kihatás az egészségre. Ezen intézkedésekből az alkalmazott és a vállalat egyaránt profitál. Míg a vállalatnak gazdasági előnyöket hoz, a munkavállaló megkapja a lehetőséget arra, hogy magánéletét összeegyeztesse a munkájával, egyszerre legyen szülő, férj/feleség és dolgozó ember. A vállalatoknál, ahol lehetővé teszik a dolgozóknak, hogy egyensúlyt alakítsanak ki család és munka között, növekszik az eredményesség és a versenyképesség azáltal, hogy nő a bizalom a dolgozók részéről, kevesebb a stressz, a feszültség, a betegség miatti távolmaradás és kisebb a fluktuáció. Ráadásul a családbarát intézkedések bevezetése és 2

4 működtetése nem jelent feltétlenül nagy anyagi ráfordítást, inkább az akarat és szemléletmód szükséges. (Potápi 2006) II. A Szimbiózis Alapítvány. rövid bemutatása: Az 1999-ben létrehozott Szimbiózis Alapítvány olyan peremhelyzetű sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációját támogatja, akik hátrányos helyzetükből saját erejük révén képtelenek kikerülni, így életük több területét érintően is külső segítségre szorulnak. A célcsoportot elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott személyek képezik, akik tartós, szimbiotikus támogatást igényelnek. Az Alapítvány szakmai tevékenységének fő irányvonalát az ellátott sérültek életvitelének minőségében való változtatási törekvés jellemzi. Az Alapítvány szakmai koncepciója a szükségletorientáltság és a társadalmi integráció keretei közötti kapcsolat jegyében szerveződik, s fő támpontjait a normalizációs és participációs elv adja. Célkitűzésünk olyan működőképes rendszer kiépítése, ahol a sérültek önálló, vagy részben önálló életvitelre tudnak berendezkedni. Rendszerünk önálló egységekre tagozódik, melyek szakmailag segítik, kiegészítik egymást. A Szimbiózis Alapítvány egy komplex szolgáltatási modellt hozott létre. Fő célcsoportunkat autizmussal élők és értelmileg akadályozottak alkotják, de különféle szolgáltatásokat nyújtunk más fogyatékossággal élők számára is. Támogatjuk a sérülteket nevelő családokat (szállítás, nappali ellátás, átmeneti tehermentesítés, speciális táborok), valamint a felnőtt fogyatékossággal élők önálló életviteli törekvéseit (foglalkoztatás, lakóotthonok, képzések, terápiák, sport és szabadidős tevékenységek, egyéb fejlesztő programok). Különös figyelmet szentelünk a széles körű társadalmi szemléletformálásra: hazai és európai önkéntes szolgálat (EVS) biztosítása, nyilvános fórumok, utcai kampányok megvalósítása, célcsoport bevonásával osztályfőnöki órák és interaktív integrációs programok kivitelezése, közreműködésükkel speciális turisztikai szolgáltatás működtetése. A gazdasági szférával aktivitásunk nem csupán a CSR programokra, hanem többszintű együttműködésekre és a célcsoport nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására is kiterjed. Aktív tagjai vagyunk több hazai és nemzetközi szövetségnek. A szervezet fenntarthatósága több pilléren alapszik: szolgáltatások után állami bevételek és térítési díjak, pályázati források (évi átlag 30 projekt), saját bevételek generálása: farmgazdálkodás, turisztikai szolgáltatások, kézműves termékek előállítása, kiadáscsökkentés: energiahordozó gyártása, valamint adományszervezés. 3

5 Telephelyek: 4

6 III. Statisztikai mutatók A B C D elemek: szintek: Támogatot t Részben önálló Független SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÍTÉS Nappali intézmény (családban lakik) Lakóotthon (8-14 fős, segítők folyamatosan) Tréninglakás (3-4 fős kiscsoport, de. munkahelyen, du., hétvége 1 fő segítő) Önálló lakás egyedül, vagy társsal. Szükség esetén segítő heti néhány órában. FOGLALKOZTA TÁS Terápiás értékteremtő foglalkoztatás, (védett környezetben) Alternatív kommunikáció a munkakörnyezetben Tranzit foglalkoztatás (munka-környezeti asszisztencia) Munkacsoportok Nyílt munkaerőpiac (többségi munkahelyen) Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás Utókövetés REHABILITÁC IÓ Szállítás biztosítása Betanító képzések, kül. tréningek, Terápiás foglalkozások Szabadidős tevékenységek Szakmai képzések Kompetenciafejles ztő tréningek Útvonal betanítás Mentorálás Sorstársklub Önérdek érvényesítés Participáció TÁRSADALMI HATÁS Szülők visszasegítése munkaerőpiacra Önkéntesek bevonása Piaci értelemben vett termelés, önfenntartás Normalizáció Szociális gazdaság Értékesítés, szolgál-tatások a többségi társadalomnak Partneri kapcsolatok Integráció Társadalomtudato s munkahelyek Közvetlen szomszédi kapcsolatok Inklúzió a 5

7 Létszám (A) Állandó munkavállalók Teljes munkaidőben dolgozók létszáma Részmunkaidőben dolgozók létszáma Szabadúszók Önkéntesek (B) Összes munkatárs (A+B) FTE (full time equivalent) önkéntesek nélkül 103,9 68,13 72,08 IV. Esélyegyenlőség érvényesülése Az esélyegyenlőség érvényesülését a szervezet Esélyegyenlőségi Terve részletesen szabályozza. Tevékenysége különböző szinteken érvényesül: Szervezeti szint: A munkatársak 50 %- a fogyatékossággal élő ill. megváltozott munkaképességű személy. Tevékenységi szint: A szociális tevékenysége révén évente több mint 100 fogyatékossággal élő személyt nevelő család segítését végzi, legtöbb esetben napi szintű közvetlen támogatást, szolgáltatást biztosítva. Társadalmi szint Számos érzékenyítő program megvalósításával hozzájárulunk egy befogadóbb társadalmi szemlélet kialakulásához.. 6

8 V. Környezeti Fenntarthatóság Szervezetünk székhelye Rehabilitációs Majorság. Miskolcon, a Diósgyőri városrészben, a Bükk keleti kapujánál elhelyezkedő 6 hektáros területen már több éve folyik a fejlesztő munka. A kialakítandó öko -parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó és fóliasátor mellett komposztálás és biogazdálkodás folyik. Környezettudatos tevékenységeink: Szelektív hulladékgyűjtés Energia-takarékosság: szélkerék, fafűtés Komposztálás A jövőben tervezzük szervezeti környezeti fenntarthatósági stratégia magalkotását. VI. Családorientáció- stratégiai elemek 1. SZERVEZETI POLITIKA < A családbarát foglalkoztatás értékálló befektetés, amely hozzájárult a gazdasági és társadalmi rendszer stabilitásához. > Tudatos vezetési és személyzeti politikával, tervezett intézkedésekkel, valamint a szervezeten belüli kommunikáció segítségével igyekszünk megtalálni a család és a munka összehangolásának lehetőségeit. 2. CSALÁDBARÁT INTÉZKEDÉSEINK Magyarországon nagyon kis arányban alkalmazzák a vállalatok a családbarát intézkedéseket, illetve mind az intézkedések, mind a tanulmányok főleg a nőkre összpontosítanak ezen a területen. Hazánkban kevesen ismerik ezeket az intézkedéseket és kevesen látják a pozitívumait. Célunk egy tág spektrumú intézkedési portfólió bevezetése, valamint a pozitív szemlélet széles körű elterjesztése. 7

9 Rugalmas munkavégzés: A munkarendi lehetőségek figyelembe vételével lehetővé tesszük a munkarend családi szükségletekhez való igazítását, az otthoni munkavégzés, illetve távmunka lehetőségét. Ennek biztosítása laptop (notebook) és hordozható tábla gép (tablet) beszerzésével valósítható meg. Továbbá kidolgozásra kerülnek a távmunkakörök és részleges távmunka lehetőségek (pl. heti egy-két nap), illetve a kapcsolódó személyre szabott feladatok rendszere. Rugalmas munkaidő: Bevezetésre kerül a rugalmas munkarend szabályozása (pl. munkaidő önkéntes beosztása, rugalmas munkakezdés/ befejezés). Szervezetünknél biztosított a céges mobil telefon, így a dolgozóink egymás közt ingyen beszélhetnek. Cél a munkavállaló és munkaadó szempontjainak kölcsönös figyelembe vétele. Részmunkaidő: Jelenleg is meglévő gyakorlat. Ennek alkalmazása a megváltozott munkaképességű munkavállalók igényei alapján került kialakításra, mely minden dolgozó számára biztosított. Megosztott munkakör: A következő szervezeti stratégia alkotásakor meghatározásra kerülnek a Job sharing munkakörök, illetve a tervezett fejlesztési munkakörök, melyeket két részmunkaidős munkavállaló ( váltótársak ) együttesen betölthet (munkakör-/állásmegosztás). Női munkavállalók: Gyermeket vállaló munkavállalóinkat visszavárjuk (aktuális évben is van rá pozitív példa!). Azon női munkavállalók számára, akik GyES-en vagy GyED-en vannak, illetve akik átmenetileg beteg gyermeküket ill. hozzátartozóikat gondozzák munkahelyi kapcsolttartási és információs rendszert vezetünk be. Női karrierlehetőségek: Szervezetünk élen jár a női karrierlehetőség biztosításában. A jelenlegi felső-vezetés tagjai gyermekes anyukák! Célunk a jó gyakorlat megtartása, valamint a szervezet bővítésekor a jó tapasztalat továbbvitele. 8

10 Gyermekek iránti elkötelezettség Szolgáltatási központunkban játszósarok kialakítását tervezzük. Ez kisgyermekes munkavállalóink és szolgáltatásunkat igénybe vevő fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családok (napi átlag 40 család) szükségleteit egyaránt kielégíti. A rehabilitációs majorságunk kiváló helyszín a gyermekes családok kikapcsolódásához. A kis kerti tó mellett egy szabadtéri interaktív játszó udvar kialakítását, valamint egy kerti grillező és fedett parti- étkező kialakítását tervezzük. Mindezt munkavállalóink családjukkal szabadidejükben ingyenes igénybe vehetik, mely a biztonságos és öko- környezeti feltételeken túl az egészséges életmódra nevel, valamint jelentős megtakarításra is nyújt lehetőséget. A célcsoporti hátrányos helyzetű családok számára is ingyenesen elérhetővé tervezzük tenni a létesítményt. Motiváltság növelése: az elkötelezett, motivált és rugalmas munkaerő biztosítása a versenyképesség növelésének egyik fontos eszköze. Különféle motivációs eszközökkel igyekszünk munkatársaink lojalitását megőrizni, fejleszteni. Fontosnak tartjuk az ötletek begyűjtésétől a megvalósításig aktívan bevonni minden érintettet. o Céges Rendezvények: Szimbiózis Alapítvány Kft. hagyományos rendezvénye az évzáró karácsonyi ünnepség, valamint a nyári János-napi szabadtéri ünnepség. Egyre több jelzés érkezett a népi hagyományok közösségi, családtagokat is bevonó megünneplésének igényével. Így elsőként 2013-ban a farsang és a húsvéti tojáskeresés megvalósítása kerül bevezetésre, majd az őszi Mihály-és Márton-napi mulatságok. o Továbbképzések megszerzése: Dolgozóink szakmai előre haladását, végzettségek megszerzését eddig is támogattuk (belső képzések, tanfolyamok lebonyolításával, mind pedig képző intézmények által szervezett képzéseken történő részvételi lehetőség biztosításával). Aktuális nemzetközi projektünk indításával (a lengyelországi Farma Zycia által koordinált Grundtvig tanulási kapcsolatok projektben vagyunk partnerszervezet) nagy igény mutatkozik a házi angol nyelvtanfolyam biztosítására. A másik sláger témakör a biztonságos internethasználat és alkalmazott számítógépes programok. Ennek házi képzését is célszerű betervezni. o Külföldi tanulmányutak biztosítása: Szervezetünk szakmai tanulmányutak lehetőségét biztosítja dolgozói számára. Elsősorban nemzetközi projektekben történő 9

11 részvétel segíti ennek megvalósítását. Jelenleg valósul meg a két éven át tartó lengyel, német és török konzorciumú, a Farma Zycia által koordinált Grundtvig tanulási kapcsolatok projekt. Cél a az értelmi sérült fiatalok tanulási folyamatainak támogatása, képességeinek fejlesztése különböző témakörökben. A nemzetközi kapcsolttartás erősítése fontos jövőbeni célja a szervezetnek. Társadalmi személet formálás: családbarát munkahely eszme terjesztése Hiszünk abban, hogy ami szervezetünknek jó, azt meg kell osztani másokkal is. Valljuk, hogy a szomszéd kertész nem ellenfél, hanem potenciális partner. A családbarát eszme gyakorlati bevezetését, annak jó gyakorlatait meg kívánjuk osztani másokkal is. Tervezzük a családbarát munkahelyi stratégiánk széles körű disszeminációját. Szimbiózis Alapítvány arra törekszik, hogy megfelelő munkakörülményeket és feltételeket alakítson ki, ill. hogy rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezzen. Arra ösztönözzük a munkavállalóinkat, hogy készségeit fejlesszék, képességeit pedig a leghatékonyabb módon használják. Az "emberi tőkébe" való beruházás egyaránt növeli az egyén és a szervezet versenyképességét, valamint az össztársadalmi jólétet. 10

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve 2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport a Standard Társadalmi Jelentés struktúrája alapján egybeszerkesztve for compiling a report in accordance with the Social Reporting Standard (SRS) véglegesítve: 2013.

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Gazdaság - munkanélküliség

Gazdaság - munkanélküliség Gazdaság - munkanélküliség Növekedésről szóló elméletek: Ciklikus növekedéselmélet: 1950-es évekig: hosszú távú növekedés, rövidtávú hullámvölgyekkel 1960-as években: 1970-es évek közepétől : technológiai

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A Családbarát Munkahely Díj megújítása

A Családbarát Munkahely Díj megújítása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Társadami Egyenlősége Osztály által életre hívott Munka és magánélet összehangolása elnevezésű civil szakértői munkacsoport közreműködésével A Családbarát

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI

A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Autonómia Alapítvány TAPASSZ VELÜNK! CSAPATÉPÍTŐ VÁLYOGHÁZ-FELÚJÍTÁS MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐKKEL Kikiáltási ár: 50.000 Ft A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Árverés: 2014. november 12., Kiosk Budapest (Március

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben