KEDVES OLVASÓ! A TARTALOMBÓL:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEDVES OLVASÓ! A TARTALOMBÓL:"

Átírás

1

2

3 IDÔSZAKOS INGYENES KIADVÁNY KEDVES OLVASÓ, TARTALOM 3 KEDVES OLVASÓ! Felnôttképzési Nyilvántartási szám: október, VII. évfolyam 7. szám. Ingyenes kiadvány, megjelenik a hónap elsô keddjén 7000 példányban. Kiadja a KANGA Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond utca / ÜGYFÉLFOGADÁS: ÚJ HELYEN! A Szivárvány Gyermekházban Pécs, Veress E. u. 6. H P: illetve elôzetes egyeztetés alapján. Felelôs szerkesztô: a KANGA Egyesület elnöke Szerkesztô: SZENTENDREI JUDIT +3630/ Októberi számunk szerzôi: SZABADOS HAJNALKA GÁTHY ANETT ÉS VARGA BEA MARÓY DITTA SIMONNÉ KOSZÉR ANDREA SZANDTNER ZITA BOBÁNOVICS GABRIELLA SZENTENDREI JUDIT Programok: SZENTENDREI JUDIT H P: / Címlapfotó: Méhn Nikolett Elôkészítés: Tóth Árpád Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft Lapzárta minden hónap 10-én. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A kiadványt a postaköltség átvállalásáért postázzuk. Fél év: Ft, egy év: Ft.A postaköltséget az es bankszámlaszámra vagy rózsaszín csekken a KANGA Egyesület címére (Szivárvány Gyermekház Pécs, Veress E. u. 6.) lehet befizetni. Közleményben kérjük a postacím feltüntetését. A lapban megjelent hirdetések és programok tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. Olvasói leveleket és fotókat a címre várjuk. A beküldött anyagokat a szerkesztôség nem archiválja, és nem küldi vissza. Varrogatjuk az ovis jeleket, pakoljuk a tornacuccot és levesszük a szekrény tetejérôl a hosszú nadrágokat, kabátokat, pulcsikat. Ôsz van. Remélem, sok napsütéses ôszi délután tartogatnak az elkövetkezô hetek. Ha mégsem így, lesz, csak üssétek fel a Zsebibabafüzetet: a nyári uborkaszezon után októberre beindultak a gyerekprogramok: szépen meghíztak programos oldalaink, ahol kicsik és nagyon egyaránt találhatnak maguknak kedves, hasznos, érdekes elfoglaltságot. És persze mindenkinek a maga gyereke a legszebb, mi szép lassan gyarapodó REGIO KANGAkuckó játszóházunkra vagyunk a legbüszkébbek, amely októberben végre megnyitja kapuit! Számos fejlesztést tartogat az ôsz, de már most érdemes eljönni a babával, tipegôvel, akikre szívesen vigyázunk, amíg anya angolozik vagy épp a lelkét teszi helyre! Utolsó játékon kívüli hónapjába lépett a Zöldkaland, amelyhez meghirdettük az elsô pályázatot is. Érdemes a 38. oldalra lapozni! Szentendrei Judit A TARTALOMBÓL: Babák, gyerekek: Olvasástanítás 4 5. Mi kell a gyereknek? 35. Zöld kaland 38. Testi-lelki egészség: Panarom 33. A szelídgesztenye 37. Nôi sarok Dolgoznék Interjú Debrával Programok Kanga Egyesület: Hírek, szolgáltatások 11. REGIO KANGAKUCKÓ 12. Kanga Bolt: 13.

4 4 AZ OLVASÁSRÓL A szülôk, és a pedagógusok közös feladta, hogy a jövô nemzedékébôl olvasókat neveljen. Ahhoz, hogy egy gyermek olvasási készségei elérjék az értô olvasás szintjét sok lépcsôfokon keresztül vezet az út. Az elsô motiváció a családból jön. Látjae a gyermek, hogy szülei, közvetlen családtagjai olvasnak? Mesélnek-e neki fejbôl vagy mesekönyvbôl? Amikor a szülô olvas gyermekének, szókincsét bôvíti, hallásának és látásának fejlôdését segíti, s fontos alapokat ad nyelvi képességeinek kibontakozásához is. A gyermek világa gazdagszik, ha kíváncsiságát fenntartjuk, és képzeletét fejlesztjük a könyvekkel. Az olvasás otthon kezdôdik, jóval az iskola elôtt! Már a kisbabák is szívesen lapozgatják a színes képeskönyveket, kihajtható mesekönyveket. A két éves kisgyerek boldogan nézegeti képeskönyvben a közvetlen környezetében elôforduló tárgyak képeit, valamint a saját napjában is elôforduló eseményt, örömmel ismeri fel azokat. A négy év körüli gyerekeknek szóló könyvekben egyszerû mondókákat, verseket, rövid meséket találunk. A gyerekek szívesen ismételgetik a könyvekben olvasottakat, sokszor a ritmusos szövegeket mozgással kísérik. Öt éves kor környékén megjelenik a tündérmesék és az állatmesék iránti kíváncsiság. A kisgyerek együtt érez, gondolkodik, harcol a mese szereplôivel. Az átélt eseményekbôl, cselekvési mintákból szimbólumokat alkot, s így építi fel a gyermek a saját belsô mesevilágát. Hat-hét éves gyerekek már képesek a terjedelmesebb mesék, sôt a meseregények végighallgatására és befogadására is. Mit tehetünk, hogy gyermekünk érdeklôdését felkeltsük az olvasás iránt? Kezdjük saját magunkon: olvassunk rendszeresen, a gyerek szeme láttára! Járjunk könyvtárba, könyvesboltba közösen! Legyenek mindig elérhetô közelségben a könyvek, újságok gyermekünk számára is! Vásárlás és utazás közben olvassunk el feliratokat a gyerekeknek! AZ OLVASÁSRÓL ÉS AZ OLVASÁSTANÍTÁSRÓL Iskolába kerüléskor a gyermekek nagy része rendelkezik azokkal az alapokkal, melyek a sikeres olvasáshoz vezetnek. Nézzük, mire van szükségük az iskolásoknak ahhoz, hogy hat-hét éves korban elsajátítsák az olvasás technikáját? Ép érzékszervekre a látás és hallás területén, valamint pontos észlelésre. A különbözô formákat, színeket és hangokat is tudják megkülönböztetni egymástól. Érdemes a g-k, v-f, d-t, b-d, valamint a hosszú és rövid magán- és mássalhangzók közötti különbség felismerésére is figyelni. Megfelelô mozgáskoordinációra. A gyerekek mozgásából megállapíthatjuk, hogy a szemük és a kezük összerendezetten mûködik-e (például el tudja kapni labdát a játéknál), rajzaiból pedig következtethetünk a finommozgások meglétére. Térbeli és síkbeli tájékozódásra. Ismeri-e a gyermek a jobb és bal irányokat, a különbözô (alatt, felett, között stb.) viszonyokat? Ha igen, a késôbbiekben könnyebben állapítja meg egy betûrôl, hogy merre néz pl. b betû pocakja. A beszéd megfelelô fejlettségére. A hangok, és a hozzájuk kapcsolódó betûk ZsebiBabaFüzet október

5 ÉS AZ OLVASÁSTANÍTÁSRÓL Az értô olvasás elsajátításához napi szintû gyakorlásra van szükség. Ez nagy türelmet és odafigyelést igényel, de úgy gondolom, hogy megéri, hiszen olvasni öröm. Egész életre szóló útravaló az olvasás képessége. Eszköz a tanulásban, az önmûvelésben, az értékes kikapcsolódásban, de még a kapcsolatteremtésben is. Aki olvas, soha sincs egyedül, hiszen tanúja és részese, sôt újrateremtôje az emberiség kulturális örökségének... (Kosztolányi Dezsô) Szabados Hajnalka tanító 5 tanítását megnehezíti a helytelenül ejtett beszédhang. Az írott szöveg betûk egymás utáni sorozata. Ezt a sorrendet kell felfognia és értelmeznie a kisgyermeknek miközben olvas, és íráskor a kiejtett hangok sorrendjét kell helyesen megállapítania ahhoz, hogy le tudja írni a szót. Az olvasott szöveg megértéséhez és feldolgozásához percnyi figyelemkoncentráció, valamint a hosszú és rövidtávú memóriájuk megfelelô fejlettségére van szüksége a gyerekeknek. Ne ijedjünk meg a fenti felsorolástól, iskolába kerüléskor ezek a készségek már kialakultak. Ha valami zavart észlelünk, érdemes szakember (logopédus, mozgásterapeuta, fejlesztô pedagógus) segítségét igénybe venni. Sokfajta olvasástanítási módszer létezik ma Magyarországon. A pedagógus választja ki, hogy melyik eljárással tud a legsikeresebben tanítani. Széles körben használt a hangoztató-elemzô-összetevô módszer. Itt a hang és betûtanítás egy idôben van, melyet a tanult betûk összeolvasása követ. A módszer a magyar nyelv sajátosságait követve a szótagolásra épít.

6 6 DOLGOZNÉK... DOLGOZNÉK... DE MIBEN VAGYOK A LEGJOBB? - BEMUTATKOZIK AZ AB GRAFOLÓGIA Életünk egyik központi területe a munka, így nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a hivatást, amelyben ki tudunk teljesedni és ezáltal életünket boldogan, kiegyensúlyozottan tudjuk élni. Ahhoz, hogy munkánk a siker és az öröm forrása legyen, elengedhetetlen, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, vagy megszeressük azt, amit csinálunk. Vállalkozásunkkal, az AB Grafológia és HR Központ Kft-vel minden szakértelmünkkel arra törekszünk, hogy azokon a munkahelyeken, ahol felkérnek minket bármilyen jellegû személyügyi tanácsadói vagy grafológiai munkára ezt a szemléletet kialakítsuk. Adott pozícióhoz megkeressük a legmegfelelôbb munkatársat, vagy felfejlesztjük a már állományban lévô munkavállalót. A munkatársak elkötelezettségét és motivációját igyekszünk javítani úgy, hogy a saját munkájukban nyújtott teljesítményükre büszkék lehessenek. Természetesen nemcsak vállalkozások számára, hanem a hozzánk forduló magánszemélyeknek is segítünk a pályaválasztásban, pályakorrekcióban, önismeret mélyítésében, személyiségfejlesztésben. A pszichológia számos módszerével, valamint grafológiai elemzéssel tárjuk fel a jelölt képességeit, személyiségjegyeit, vagy azokat a tulajdonságait, amelyek munkája szempontjából lényegesek. Így nyílik lehetôség megvizsgálni, hogy a korábban választott foglalkozás menynyire illik az ember karakteréhez. Javaslatot teszünk a fejlesztendô területekre, vagy a pályamódosítást illetôen. Példaképpen álljon itt Mónika története, akinek nemrég segíthettünk: Mónika egy pécsi középvállalkozásnál dolgozik értékesítô pozícióban már évek óta. Egy fiatal anyukáról van szó, akire rengeteg szerep hárul mindennapjaiban: gondoskodó édesanya (kislánya három, fia hét éves), feleség, aki egy családot fog össze, mindezek mellett dolgozó nô, akinek nap, mint nap kell helyt állnia és teljesítenie munkájában. Személyügyi feladataink részeként került sor a vállalkozás munkavállalóinak képességvizsgálatára, amellyel a munkaadó bízott meg minket. Az értékesítôi munkakör részeként elengedhetetlen képességeket és személyiségjegyeket vizsgáltuk Mónikánál interjúval és grafológiai elemzéssel. Mivel az értékesítési elvárások nem megfelelôen teljesültek, vezetôje fontosnak tartotta, hogy feltárjuk Mónika esetleges hiányosságait, azokat a területeket, tulajdonságokat, amelyek fejlesztésével eredményesebb, sikeresebb lehet a munkája. Az interjúk, elemzések során kiderült, hogy Mónika nem érezte komfortosan magát a munkahelyén. Mindez hatással volt viselkedésére és közvetetten a teljesítményére is. Sok esetben nem tudta kezelni, sem feldolgozni a munkahelyi stresszt. Mónika nem volt tudatában annak, hogy éppen az ô viselkedése ZsebiBabaFüzet október

7 szab gátat annak, hogy teljesítménye növekedjen. A vizsgálatok, elemzések eredményeit átbeszéltük a munkavállalóval és vezetôjével, mindezek után kijelöltük közösen a fejlesztési utat és a célokat. Három hónapos fejlesztési programot határoztunk meg nála, különös hangsúlyt fektetve azokra a tulajdonságokra, képességekre, amelyek a vizsgálatok eredményei alapján a munkavégzés szempontjából gyengébb eredményt mutattak. Erre az idôszakra feladatokat kapott, amiket elméleti és gyakorlati szinten is meg kellett oldania. Közel egy hónapos közös munka után mutatkozott viselkedésében változás, köszönhetôen kitartó hozzáállásának. Fokozatosan megértette a program célját, és felismerte annak lehetôségét, hogy mindez hogyan változtathatja meg munkahelyi életét. Ezután fejlôdése lendületet vett, ráérzett a közös munka hasznára. Láthatóan egyre jobban érezte magát a munkahelyén. A fejlesztési program végére Mónika elindult az úton, hogy egyre sikeresebb, hatékonyabb legyen a munkájában. Ma képes jókedvûen, elkötelezetten tenni dolgát úgy, hogy közben jól érzi magát a bôrében. Gáthy Anett és Varga Beáta DE MIBEN VAGYOK A LEGJOBB? AB GRAFOLÓGIAI ÉS HR KÖZPONT ÚJRA DOLGOZUNK, de sok minden változott! 5 alkalmas tréning grafológiai elemzéssel 1.alkalom: a cél együttes meghatározása grafológia és munka összefüggése személyiség és foglalkozás bemutatkozás (élménybeszámolók), pályakorrekció, vagy fejlesztés? 2. alkalom: önéletrajz készítés rejtelmei saját önéletrajz testreszabása, elkészítése 3.alkalom interjúra felkészítés, teljes részletességgel (idõpont egyeztetéstõl a visszajelzésig) konkrét interjúhelyzet elemzése verbális és nonverbális kommunikáció 4. alkalom nõk a munkahelyen: stílus, etikett, protokoll 7 5. alkalom önbizalom fejlesztés gyakorlatok, szituációs játékok A tréning megfelelõ számú jelentkezés esetén november 5-én indul. Az 5 alkalmas tréning díja forint amely magában foglalja grafológiai elemzés díját is. Jelentkezés: címen vagy a 20/ es számon.

8 8 ANYÁSKODÓ ASSZONY Ez év júliusában gyermekágyas dúlaképzés alkalmával találkoztam Debra Pascali-Bonaroval Szombathelyen. Munkájáról, tapasztalatairól és az amerikai gyakorlatról beszélgettünk. Elôször voltál gyermekágyas dúla és csak aztán kezdtél dolgozni a szülés körül. Most is dolgozol dúlaként? Igen, gyermekágyban is, szülésnél is. Sokat utazom, mivel képzéseket tartok szerte a világban, de azért évi 6-10 családnál tudok segíteni. Korábban szülésnél segédkeztem egy évben. Szülésfelkészítô is vagyok, általában itt találkozom elôször a kismamákkal: a várandósságtól a gyermekágyig kísérem ôket. Azért kezdtem el a gyermekágy melletti segítést, mert szülésfelkészítôként azt láttam, hogy nagy igény van rá. A kismamák szülés után visszajöttek, mert küzdöttek a szoptatással, egyedül érezték magukat, zavartak, elkeseredettek voltak. Amikor felhívtak, azt mondtam: Gyere át beszélgetni! És ôk általában azt válaszolták: Már ott is vagyok! Hát ezért lettem gyermekágyas dúla. Hogyan lehet egészségügyi ellátáshoz jutni az USÁ-ban? Nincs kötelezô biztosítás, de akinek semmilyen biztosítása sincs, az végül az államilag finanszírozott egészségügyi rendszerbe kerül. Jelenleg fordulóponthoz érkeztünk, mert a jogalkotó a szülô nônek a tudományosan bizonyított legjobb ellátás biztosítását írja elô. Ez az elôírás az államilag biztosítottakra vonatkozik, ami a szülô nôk 40%-át jelenti az Egyesült Államokban. Ha a rendszer beindul, kiderül, hogy egy dúlával nagyon sokat lehet spórolni, ez a maradék 60%-ot is meg fogja gyôzni. Már most is kötünk szerzôdést magánbiztosítókkal, hogy fedezzék a szüléseknél dúlát ahogyan a gyermekágyas dúla költségei már 10 éve elszámolhatóak. Mennyi idôt töltenek az anyák a kórházban a szülés után? Természetes szülés után általában 48, császármetszés után 72 órát. Ez nem sok. A frissen szült édesanya hazamegy, senki ANYÁSKODÓ ASSZONY INTERJÚ DEBRA PASCALI- BONARO-VAL Debra Pascali-Bonaro 1987 óta gyermekágyas és szülés körüli dúla, dúlatrener, szoptatási tanácsadó, szülesfelkészítô, Nemzetközi Anya-Bababarát Kezdeményezés társelnöke, DONA - az Egyesült Államok Dúlaszövetsége - korábbi társelnöke. Öt gyermek édesanyja. nem látogatja meg: ezért van szükség a gyermekágyas dúlákra. És mit csinál a gyermekágyas dúla? Anyáskodik... Gondoskodik az anyáról és az egész családról. Azért van ott, hogy kényelmet biztosítson, érzelmi támaszt nyújtson: ez a munkájának a lényege. Egy szülés hatalmas változás az anyának, az apának és még a testvérnek is valójában az egész családnak. A dúla az egész család igényeit tartja szem elôtt. Mennyi idôt tölt a gyermekágyas dúla a családdal? Az elsô héten minden nap ott van 3-5 órát. Következô héten 4 napot marad, aztán minden héten egy nappal kevesebbet. Feladata, hogy megerôsítse az édesanyát és az édesapát a képességeiben. Ha egy anya azt mondja: köszönöm, már egyedül is boldogulok, akkor elbúcsúzom. Mit jelent az, hogy hogy érzelmi támaszt nyújtasz? Az érzelmi támasz az anyává válásban segít. Akárhányadik babáról beszélünk, a szülés átmeneti lelkiállapotot hoz létre: normális, ha megéljük a legnagyobb boldogságot és a legmélyebb poklot is. Sokszor beszélek arról, más családok mit tettek hasonló helyzetben: mert ha nem ismered a lehetôségeidet, akkor nincsenek ZsebiBabaFüzet október

9 is. Mindig a pár dönti el, hogy ôk mit fogadnak be az életükbe, amivel megtalálhatják a saját útjukat. A nagy különbség az ítélkezésben van: a családtagoknak, barátoknak általában elôítéleteik vannak nekem nincsenek. Én azt tudom mondani: rendben vagy! Akkor is, ha sírsz, nevetsz, mérgelôdsz. Ezek mind az anyaság és apaság felé vezetô út állomásai. Egy kb. 700 esetet feldolgozó kutatás szerint, amelyet Marshall H. Klaus és munkatársai készítettek, a dúlák által támogatott szüléseknél jelentôsen kisebb arányban került sor beavatkozásokra, mint azoknál a szüléseknél, ahol az anya nem kapott asszonytársi segítséget. Császármetszés 50%-kal, oxitocin infúzió használata 40%-kal, epidurális érzéstelenítés pedig 60%-kal kevesebbszer fordult elô. Ezen kívül a kutatás más pozitív hatásokat is kimutatott: az anya ritkábban lázasodott be, a babák kevesebb napot töltöttek intenzív osztályon. A szoptatás sikeresebb, a gyermekágyi depreszszió ritkább volt. Hogyan képzeljük el egy gyermekágyas dúla munkáját? Fôz vagy fürdet? Az evés nálam kulcsfontosságú, a természetembôl fakad. Az édesanya eteti a babát, de ki eteti ôt? Sokszor én fôzök, vagy meggyôzôdöm arról, hogy valaki fôz. Ha tudom, hogy az anyát zavarja a rendetlenség a konyhában, és tudom, hogy a távozásom után nem a babával foglalkozna, hanem takarítana, akkor elpakolok magam után. A mindennapi tevékenységeket veszem át: fôzök, mosok, ágyazok. A takarítás, felmosás nem az én feladatom. ANYÁSKODÓ ASSZONY Ha nincs, aki megcsinálja, abban is segíthetek, hogy bátorítsam a barátokat, családtagokat, hogy segítsenek a háztartásban. Ha tudom, hogy valóban nincs más, aki kitakarítana, és tudom, hogy a piszkos konyhapadló megôrjíti az anyát, akkor persze felmosok. Igazából azonban segíteni próbálok, hogy más segítôt találjon. Mi a legnagyobb elônye a gyermekágyas dúla fogadásának? Nincs bizonyítva a gyermekágyas dúlák haszna, de juthatunk indirekt bizonyítékokhoz. A friss édesanyák sokszor azért lesznek depressziósak, mert egyedül vannak, így a dúla jelentôsen csökkentheti a szülés utáni depresszió gyakoriságát és mélységét. Azt is tudjuk, hogy ha az anyának van támasza a szoptatásban, sikeresebben és hosszabb ideig szoptathat, ennek elônyeit pedig ismerjük a babára és az anyára nézve egyaránt. Ez az a pont egy nô életében, amikor megtalálja saját anyaszerepét, mintáját és ha jó a kezdet, az élethosszig elkíséri mind az anyát, mind a gyermeket. Ma sok társadalmi jelenség gyermekmolesztálás, depresszió, kötôdés hiánya nagyon szomorú. Ennek oka részben az, hogy az anyákat és az apákat nem támogatjuk megfelelôen ebben a nagyon érzékeny idôszakban. Azt mondjuk, a világbéke a szüléssel kezdôdik. A gyermekágy kritikus idôszak az anyának, az apának és a babának egyaránt. Társadalmi szinten kell értékelnünk ezt az idôt és akkor egy új világban fogunk élni. Maróy Ditta A dúla (doula) laikus asszonytársi segítô a szülés körül. A dúla görög eredetû szó, jelentése szolgálni. Általában olyan aszszony, aki már keresztülment az anyává válás lépcsôin, és ebben szeretne segíteni másnak is. Nem egészségügyi szakdolgozó, nem helyettesíti a bábát, orvost. Elsôsorban lelki segítséget, támaszt nyújt, akár a szülésnél, akár a gyerekágyban van veled. Ma már a szülés körüli dúla ismert, az Egyesült Államokban lehet külön szülés körüli illetve gyerekágyas dúlának tanulni. 9

10 10 TÁMOGATÓINK ZsebiBabaFüzet október

11 TÁMOGATÓINK 11

12 12 REGIO KANGAKUCKÓ OKTÓBERI PROGRAMJA A REGIO KANGAKUCKÓ OKTÓBERI PROGRAMJAI Egyszeri programjaink: Homeopátiás klub : Feller Adrienne: Aromaterápia a mindennapokban, ingyenes elôadás tôl: Újra dolgozunk, sok minden változott. Álláskeresési technikák, gyes-rôl a munkaerô-piacra visszatérõknak Babaváró szülétréning Ovis angol Fából vaskarika Otthonka AquaNatal lakberendezési Makártanya tanácsadás Ringató Baba-mama Zeneszombat Babusgató. lelki támogató : Eccpecc Baba-mama csoport Tamás Éva csoport Babaangol hétfô kedd szerda csüt. péntek szombat Mamaangol Mamaangol Manótorna Tengerecki ZsebiBabaFüzet október

13 KANGA BOLT13 A Kanga Bolt termékei megrendelhetôek elektronikusan is a címen, vagy KANGA Egyesület nyitvatartási idejében: Szivárvány Gyermekház, Pécs, Veress E. u. 6. Nyitva tartás: H Sz: 9 12 óráig. BEZÁR A KANGA BOLT! Szervezeti átalakulások miatt a Kanga bolt bizonytalan idôre bezár. Jelenlegi készletünket akciósan kiárusítjuk! SZOLGÁLTATÁS ELEKTROMOS FOGYASZTÁSMÉRÔ KÖLCSÖNZÉS KIÁRUSÍTÁS! Minden termék KANGA KÖNYVTÁR Várandóssággal, szüléssel, gyermekneveléssel foglalkozó könyvekbôl álló könyvtárunkból kölcsönözhetsz kölcsönzési díj fejében. Teljes könyvlista: kangaegyesulet.hu/kanga-konyvtar Minden könyv DÚLASZOLGÁLTATÁS. Bizonytalan vagy, szeretnél a szülésrôl beszélgetni? Szeretnéd, ha lenne dúla a szülésednél, vagy a gyermekágyas idôszakban? Maróy Ditta, KAPCSOLAT: ÜGYFÉLFOGADÁS: H Sz 9 12 ZSEBI SZERKESZTÉS: Szentendrei Judit +3630/ AVIVA TORNA: Hajzer Erzsébet +3620/ EGYESÜLET VEZETÔ: Maróy Ditta AquaNatal, szülésfelkészítés, dúlaság, babaúszás +3620/ HANGMASSZÔR: Bobánovics Gabriella

14 14 VÁRANDÓS TORNA PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK PROGRAM CÍME HELYSZÍN IDÔPONT VÁRANDÓS TORNA AQUANATAL Makártanya P: VÁRANDÓS VÍZI TORNA Pécs, Középmakár dûlõ 4. Várandós torna a jóga és a hastánc elemeivel klórmentes medencében! AKTÍV SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ Pécs, Anikó utcai iskola K: TORNA KISMAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg K: Légzéssel összekapcsolt nyújtó, lazító gyakorlatokkal készülünk a könnyebb szülésre. Cs: KISMAMA JÓGA Gyógypont Pécs, Garay u. 13 fsz. H: Klasszikus jóga biztonságos a jógában nem jártas kismamák számára is. Cs: KISMAMA TORNA FITT BALLAL Hotel Laterum Wellness részleg, K: Pécs, Hajnóczy u VÁRANDÓS TORNA Fiziocentrum- Pécs, Mártírok útja 17 K, Cs: Elôzetes bejelentkezés szükséges! (Novro után) Szo: VÁRANDÓS TORNA PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika K: Beutaló szükséges Pécs, Édesanyák útja 17. Új ép. alags. Cs: PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK BABAHORDOZÁS Civil Közösségek Háza K.: NANDU HORDOZÓKENDÔVEL Pécs, Szent István tér 17. bejelentkezés A legegyszerûbb és leggyorsabban elsajátítható kötési technikák fekvõ pozíciótól a háti hordozásig. DVD-vel! BABBA HORDOZÓISKOLA Otthonában egyeztetés Hordozókendô tanfolyamok a várandósságtól a tipegôig. BESZÉLGETÉS DÚLÁKKAL egyeztetés egyeztetés Levendula dúlaszolgálat CSALÁD SZÜLETIK PÁRBESZÉD PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika H: A SZÜLÔVÉ VÁLÁSRÓL Édesanyák útja 17. Régi ép., Könyvtár (SEJTBANK KÉPVISELÕJE) GYES ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK.BABA KÖTVÉNY A ZENE HATÁSA A MAGZATRA. ÕSSEJT LEVÉTEL ELSÕDLEGES ELLÁTÁS. AZ ELSÕ ÓRÁK JELENTÕSÉGE AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETÉBEN BABABARÁT KÓRHÁZ A GYAKORLATBAN A GYERMEKÁGYAS OSZTÁLYON ALTERNATÍV LEHETÕSÉGEK: HOMEOPÁTIA A SZÜLÉSZETBEN. INTIM TORNA AZ ELSÕ NAPOK OTTHON. ÚJSZÜLÖTTEK MOZGÁSTERÁPIÁJA. ÕSSEJT LEVÉTEL DÚLAÜGYELET Pécs, Közraktár u. 5. telefonos Ingyenes dúla-ügyelet elõre egyeztetett idõpontban. egyeztetés GENETIKAI TANÁCSADÁS PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika K: , Pécs, Édesanyák útja 17. régi ép./fsz. Cs: KISMAMA-MASSZÁZS Yara Day Spa, Pécs Jókai M. u OTTHONKA REGIO KANGAkuckó, Sz: Lakberendezési tanácsok kicsik és nagyok Szivárvány Gyermekház életteréhez pénztárcakímélô megoldásokkal! Pécs, Veress E. u. 6. ZsebiBabaFüzet október

15 ÁR PROGRAMGAZDA KAPCSOLAT Ft Maróy Ditta oktató +3620/ Ft/a Pál Gyuláné, védônô 900 Ft/a Alatyányi Szilvia +3630/ , kismamajóga-oktató Ft/a Sifter Ági +3670/ jógaoktató 900 Ft/a Alatyányi Szilvia +3630/ , kismamajóga-oktató 850 Ft/a Hock Márta gyógyt / fiziocentrum.hu ingyenes Füge Istvánné Kati 72/ /5110 m. gyógytornász Ft/a Wágner krisztina +3630/ (DVD-vel) babahordozási szaktanácsadó Ft/a Dr. Bereczki-Barna Szilvia +3630/ , Szentendrei Judit +3630/ ingyenes Bodor Andrea Lili +3670/ dúla ingyenes ingyenes Bérces Virág, dúla +3670/ ingyenes Dr. Veszprémi Béla 72/ /5120 m. humángenetikus Ft/ Soós Éva 72/ , 40 perc 400 Ft/a Tóth Anikó kangaegyesulet.hu lakberendezô +3630/ SULET.HU Névre szóló bébiés gyermektakarók Kriszti: +3630/

16 16 PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK BABA-MAMA-KLUB PROGRAM CÍME HELYSZÍN IDÔPONT SZÜLETÉS TÁNC 7630 Pécs, Mohácsi út 35. Sz: Az anyai energia erõsítése, kapcsolatfelvétel a babával a tánc és a hang által. VÁRANDÓSOK KLUBJA Civil Közösségek Háza Cs: Minden héten érdekes programmal, elõadásokkal, Pécs, Szent István tér 17. bejelentkezés filmvetítéssel, szakemberek bevonásával igyekszünk választ adni a benned fölmerülõ szükséges kérdésekre a várandósággal és a szüléssel kapcsolatban. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS BABA-VÁRÓ SZÜLÉSRE VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház, egyeztetés FELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM Pécs, Váradi Antal u. 7/2 Várandósságról, szülésrõl, babaápolásról, szoptatásról korai kötõdésrõl. BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING REGIO KANGAkuckó, tõl 6 találkozás a szülés körül, Szivárvány Gyermekház bõvebben lásd a keretes hirdetést jobb oldalt. Pécs, Veress E. u. 6. EGYÜTT SZÜLNI Pécs Endresz Gy. u 13. 9/3. egyeztetés Szülésfelkészítõ tréning pároknak, hogy együtt járjuk be a felkészülés útját SZÜLÉS ALATTI LÉGZÉS- PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika egyeztetés TECHNIKÁK, TESTHELYZETEK Édesanyák útja 17. Régi ép. 3. em. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM ANK könyvtár Sz: Újszülött fogadása, kelengye.fogás, tartás, pelenkázás. Fürdetés.Elsôsegélynyújtás, újraélesztés. SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ Bendegúz-Gyermekzug egyeztetés ÉS CSECSEMÔGONDOZÁSI Pécs, Irgalmasok utcája Ft/5 TANÁCSADÁS Több alkalmas foglalkozás gyakorlati tanácsokkal a jobb felkészültség és kevesebb aggodalom érdekében. BABA-MAMA-KLUB BABA-MAMA LELKI TÁMOGATÓ REGIO KANGAkuckó, P: CSOPORT Gyereknevelési kérdésekrõl, Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. konfliktuskezelési módokról, párkapcsolati gubancokról BABUSGATÓ ANYATRÉNING REGIO KANGAkuckó, Sz: Megbeszéljük a kisbabás lét örömeit, kihívásait. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. HOMEOPÁTIÁS KLUB REGIO KANGAkuckó, Készüljünk a hideg hónapokra, Szivárvány Gyermekház, Veress E. u az alkati kezelésre mikor van szükség KERTVÁROSI BABA-MAMA KLUB ANK Mûvelôdési Ház, Sz: Pécs, Apáczai krt terem A DACKORSZAKRÓL, Elóadó: Nagy Melinda gyermekpszichológus A BABAHORDOZÁSRÓL ÉS ANNAK ELÕNYEIRÕL Dr. Bereczki-Barna Szilvia A SZÁRAZ SÓTERÁPIA ELÕNYEI Elõadó: Ilcsik-Mányoki Manuéla MIT KELL TUDNI AZ OLTÁSOKRÓL? Elõadó: Dr. Pátri László gyermekorvos KÉK BABA-MAMA KLUB Melinda u. 10. Melinda u.-i , , Mókázás, éneklés, kreatív tevékenység. Szabadidôpark épülete H: REGIO BABA-MAMA KLUB REGIO KANGAkuckó Heti egy alkalommal várjuk a felnõtt és Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. Sz: gyermek társaságra vágyó kisgyermekes anyukákat. A klub idejére a játszóház ingyenes! ZsebiBabaFüzet október

17 ÁR PROGRAMGAZDA KAPCSOLAT ingyenes Vadas Rita +3630/ ingyenes Wágner Krisztina dúla +3630/ , részletes program kérhetõ 17 ingyenes Éliás Eszter 72/ , Ft/1 Maróy Ditta szülésznô, Ft/p szülésfelkészítô +3620/ /pár Bodor Andrea Lili +3670/ pszichológus, dúla Füge Istvánné Kati +3630/ , gyógytornász ingyenes Kisgyörgy Anett védônô +3630/ , Ft/a. Barna Adrienn MsC +3630/ Ft/5 okleveles védônô Ft / Ft/a Goldmanné Fehér Hajnalka pszichológus +3620/ Ft/a Maróy Ditta +3620/ Ft/a Dr. Fekete Csilla homeopata szakorvos +3620/ ingyenes Rónaky Anikó 72/ , +3630/ ingyenes Horváthné Antos Ágnes 72/ , KÉK Egyesület +3620/ ingyenes Rátkai Andrea +3630/ , 72/ ,

18 18 BABA-MAMA-KLUB BABA-MAMA TORNA PROGRAM CÍME HELYSZÍN IDÔPONT SIKLÓSI BABA-MAMA KLUB Siklós, Sallai u. 14. orvosi rendelô Édesanyáknak gyermekeikkel, várandós kismamáknak anyaságokról és babaságokról SPIRITUÁLIS BABA-MAMA- Pécs, Mohácsi út 35. K: KISMAMA KLUB GYERMEKBETEGSÉGEK LELKI OKAI TÜNDÉRI SEGÍTSÉG BABÁKNAK AZ IGAZI HIVATÁS MEGTALÁLÁSA BABAMASSZÁZS BABAMASSZÁZS Módszertani Bölcsôde, H: Pécs, Budai N. Antal u. 3/5. BABAMASSZÁZS TANFOLYAM Védônôi tanácsadó, Pécs, Dobó u. 89. bejelentkezés 4 alkalmas tanfolyam jelentkezés esetén. ÉDES ANYATEJ ANYATEJLEADÁS ÉS KIADÁS Pécsi Anyatejgyûjtô Állomás, H P: , Pécs, Lánc u. 12. Rendelôintézet Szo-V: SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS hívjon! TELEFONOS SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS Sz: CSALÁDI NAPKÖZIK DIÓFA CSANA ÉS LURKÓ-TÁR Pécs, Lámpásvölgyi út 32/b. H P: Várjuk a kicsiket 1 és 6 éves kor között, ovi illetve bölcsi helyett. KACAGÓ CSALÁDI NAPKÖZI Pécs, Ferencesek u. 27. H P: éves korú gyerekeket vár táncos tornázos egész napos csoportjaiba. LADYBIRD ANGOL-MAGYAR Ladybird Angol Játszóház, H P: CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ Pécs, Ungvár u. 32. Kétnyelvû napközinkbe felkészítõ foglalkozásokkal várjuk az 1 7 éves korú gyerekeket bölcsi vagy ovi helyett. ORGONÁCSKA CSALÁDI NAPKÖZI Pécs, Orgona utca 1. H P: éves korig. Szolgáltatások: ének, zene, ritmusfejlesztés, zenés angol, kézmûves foglalkozás, úszás, tehetséggondozás. TESZ VESZ KUCKÓ Pécs, Szent Mór u. 5. H P: KISGYERMEKES CSALÁDI NAPKÖZI (bejárat a József utca felöl) ÉS JÁTSZÓHÁZ Családias gondozás a kicsiknek (1,5-5 évesekig) egész, v. félnapos beiratkozással. Nyílt játszóház TÜNDÉRKERT CSALÁDI NAPKÖZI Pécs, Magaslati út Családias hangulatban játékos német és kreatív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. TÜNDÉRLAK CSALÁDI NAPKÖZI Pécs, Ótemetô u Családias hangulatban játékos német és kreatív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. BABA-MAMA TORNA BABA MAMA TORNA Fiziocentrum, Mártírok útja 17. Cs: Bejelentkezés szükséges. Folyamatos bérlet akciók. BABA-MAMA TORNA PTE ÁOK Szül. és Nôgyógy. Klinika H: , Pécs, Édesanyák útja 17. Új épület as. Sz: ZsebiBabaFüzet október

19 ÁR PROGRAMGAZDA KAPCSOLAT 200 Ft /cs Pálné Gudmon Erika +3630/ jógaoktató, dúla ingyenes Kemény Veronika +3670/ , spiritualisanya.blogspot.com 19 ingyenes Bálintné Szabó Mariann 72/ /456 védônô 2.000Ft/tf Gôblné Papp Éva +3620/ védônô Ft/l Eperjesiné Édelmann 72/ , Ágnes védônô 72/ ingyenes Maninger Katalin +3630/ IBCLC laktációs szt.adó ingyenes Dr. Buda Péterné, 72/ /304, Gerber Ilona, védônô 421, 491-es mell. egyéni Adrián Dorottya Angyal Zsuzsanna +3620/ egyéni Hölbling P. Krisztina +3620/ egyéni Somogyi Tóth Eszter +3620/ mûködtetô egyéni Balázs Ibolya +3620/ mûködtetô Varga Veronika z.ped. egyéni Farkas Judit 72/ , mûködtetô teszveszkucko.atw.hu Tündérkert Családi Napközi Pécs, Magaslati út 25. Tündérlak Családi Napközi Pécs, Ótemetô u. 8. Szakképzett munkatársaink várják a 20 hetes 8 éves korú gyermekeket tündérkertes családi házunkban! Grátz Rita +3620/ egyéni Grátz Rita +3620/ , tunderkertpecs.hu egyéni Grátz Rita +3620/ , tunderkertpecs.hu ft/ ó Hock Márta 72/ , gyógytornász fiziocentrum.hu ingyenes Füge Istvánné (Kati) +3630/ , gyógytornász

20 20 BABA-MAMA TORNA ZENE BABÁKNAK PROGRAM CÍME HELYSZÍN IDÔPONT BABA-MAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg, Cs: hónapostól 8 hónapos korig. Babamasszázs, Pécs, Hajnóczy u babatorna, és együtt-jógázás a babával. BABA-MAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg, K: hónapostól 2 éves korig. Pécs, Hajnóczy u Biztonságos a jógában nem jártas mamáknak is. TORNA ÉS TÁNC PICIKNEK BUKFENC BABA-MAMA-PAPA Szivárvány Gyermekház októbertôl TORNA két korcsoportban CSIRIBIRI TORNA Magyarország Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Sz: 10.00, LEGNÉPSZERÛBB kisgyermektornája! bejelentkezés 1 3 éves korú gyermekeknek, akik szivesen fedezik fel a térben mozgás örömét. INCY WINCY ENGLISH Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Cs: Játékos angol nyelvû mozgásfejlesztõ foglalkozás 1-3, és 3-5 éves korú gyerekeknek, bejelentkezés változatos eszközökkel, a nyelv elsajátítására inspiráló tevékenységekkel. MANÓTORNA REGIO KANGAkuckó K: Játékos torna tipegôknek és nagyobbacskáknak. Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. MINI BALETT Szivárvány Gyermekház, H: éves kislányok és kisfiúk kreatív Pécs, Dr. Veress E. u. 6 gyermektánc-foglalkozása. MISINA TIPEGÔK Sz: GYERMEKNÉPTÁNC NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ óvodások részére TORNA ÉS TÁNC NAGYOBBAKNAK ALMA TORNA ARANYALMA, Pécs, Holló dûlô 37. Sz.:16.00 Játékos mozgásfejlesztõ foglalkozás speciális mozgásfejlesztõ eszközökkel, bejelentkezés sok játékkal, 3-6 éves korú gyerekeknek! MISINA APRÓK IH, Pécs Nagy Lajos kir. u. 13. K: GYERMEKNÉPTÁNC NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ kisiskolások részére MISINA CSIKÓK Bánki Donát úti Általános Iskola H Cs: GYERMEKNÉPTÁNC NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC, TÁNCSZÍNHÁZ iskolások részére MOZGÁSFEJLESZTÉS ÉS TERÁPIA Mozgásvár, Pécs Garay u. 22. egyeztetés SHOTOKAN KARATE Szivárvány Gyermekház, H, Sz: két korcsoportban heti három alkalommal Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Szo: ig SZIVÁRVÁNYOS APRÓK TÁNCA Szivárvány Gyermekház, Veress E. u. 6. ÉS KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS szervezett óvodai csoportoknak ZENE BABÁKNAK BABÁK, DALLAMOK,KÖNYVTÁRAK... Tesz-vesz Zenekuckó Babáknak Csipkefa Gyermekkönyvtár P: Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár K: Pinokkió Gyermekkönyvtár részleg ZsebiBabaFüzet október

KEDVES OLVASÓ! Sárosdi Gina. A TARTALOMBÓL: Várandósság, szülés: szülészeti Klinika Gyermekágy 6 7. Orvosi vs. bábai modell 30.

KEDVES OLVASÓ! Sárosdi Gina. A TARTALOMBÓL: Várandósság, szülés: szülészeti Klinika Gyermekágy 6 7. Orvosi vs. bábai modell 30. IDÔSZAKOS INGYENES KIADVÁNY 2010. november VI. évfolyam 8. szám. Ingyenes kiadvány, megjelenik a hónap elsô keddjén 5000 példányban. Kiadja a KANGA Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond utca 32. +3630/450-0799

Részletesebben

2014 ÔSZ TÉL PROGRAMAJÁNLÓ KULTURÁLIS KÖZPONT ÚJPESTI

2014 ÔSZ TÉL PROGRAMAJÁNLÓ KULTURÁLIS KÖZPONT ÚJPESTI 2014 ÔSZ TÉL ÚJPESTI KULTURÁLIS KÖZPONT PROGRAMAJÁNLÓ PROGRAMNAPTÁR 2014. szeptember 2015. január facebook.com/ujkk.hu ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1043 Budapest, Tavasz utca 4. Telefon: 1-231-6000, e-mail:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk önöket szeretettel az őszi-téli szezonban is! a WKK munkatársai. Hétvégi rendezvények. Programok hétköznapra

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk önöket szeretettel az őszi-téli szezonban is! a WKK munkatársai. Hétvégi rendezvények. Programok hétköznapra Bevezető TARTALOM Kedves Látogatóink! A kultúrház őszi-téli programkínálatában a már közkedveltté vált hétköznapi foglalkozások mellett sok újdonságot is találhatnak. Ilyen a Pliccs-placcs klub, ahová

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje

Kecskeméti. Kínáló. ingyenes. 2012. október. A város kulturális. iránytűje Kecskeméti Kínáló 2012. október ingyenes A város kulturális iránytűje Tartalom 1 Kecskeméti Kulturális és Konferencia központ nonprofit kft. klubok, körök tanfolyamok sajtóközlemény a tanulás új élménye

Részletesebben

PROGRAMFÜZET 2015. SZEPTEMBER-OKTÓBER

PROGRAMFÜZET 2015. SZEPTEMBER-OKTÓBER PROGRAMFÜZET 2015. SZEPTEMBER-OKTÓBER KÖSZÖNTŐ 1032 BUDAPEST, SAN MARCO UTCA 81. TEL.: 388-2373 388-7370 KULTURKOZPONT@KULTURKOZPONT.HU Mindenütt jó, de legjobb otthon, tartja az ismert közmondás. Ekként

Részletesebben

X. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Egészség Jövõkép Egészséges generáció Az egészség dimenziói

X. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Egészség Jövõkép Egészséges generáció Az egészség dimenziói X. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Egészség Jövõkép Egészséges generáció Az egészség dimenziói 2 0 0 4 X. Családbarát Konferencia 2004 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKEI Dr. Göncz Kinga miniszter

Részletesebben

2015. MÁJUS-JÚNIUS PROGRAMFÜZET WWW.KULTURKOZPONT.HU HALLGASSON MINKET: WWW.RADIOPRO.HU

2015. MÁJUS-JÚNIUS PROGRAMFÜZET WWW.KULTURKOZPONT.HU HALLGASSON MINKET: WWW.RADIOPRO.HU 2015. MÁJUS-JÚNIUS PROGRAMFÜZET WWW.KULTURKOZPONT.HU HALLGASSON MINKET: WWW.RADIOPRO.HU Köszönjük, hogy adója 1%-ával Ön is hozzájárul, hogy még színesebbé, tartalmasabbá tehessük kínálatunkat, és továbbra

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍMLAPON A GYERMEKEM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍMLAPON A GYERMEKEM Kinc sünk a gyermek Bemutatkozunk Tisztelt Olvasónk! ORSZÁGOS SZÖVETSÉG A DAGANATOS ÉS LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT Lapunk nyári őszi dupla számát tartja a kezében. Ha ősz, akkor kezdődik az óvoda és iskola,

Részletesebben

2014. november-december. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2014. november-december. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2014. november-december programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu Kedves Látogatóink! Az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. házai a kerület hat pontján várják a szabadidős

Részletesebben

2015. március-április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2015. március-április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2015. március-április programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 1032 Budapest, San Marco utca 81. tel.: 388-2373 388-7370 40 éves a kultúra háza Óbudán Az Óbudai Kulturális Központ

Részletesebben

2014. március április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu

2014. március április. programfüzet. www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu 2014. március április programfüzet www.kulturkozpont.hu Hallgasson minket: www.radiopro.hu Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk! 3K 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. tel.: 247-3604 www.kulturkozpont.hu kulturkozpont@kulturkozpont.hu

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek Kiadja a Csorba Gyõzõ Könyvtár Felelõs kiadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka FÕSZERKESZTÕ Dr. Béres Judit SZERZÕK Dr. Béres Judit

Részletesebben

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt.

A család. magazinja A VÁCRÁTÓTI ÓVODA BEMUTATÁSA. A mozgás és a helyes táplálkozás. Köszöntjük az édesanyákat! Testvérek a családban. www.bacsabt. A család Ingyenes magazin II. évfolyam 4. szám 2007. április l l Csomád l Erdôkertes l Galgamácsa l Ôrbottyán l Vácegres l Váckisújfalu l Vácrátót l Veresegyház k i s t é r s é g i Ingyenes magazin l II.

Részletesebben

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja

A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja A Vadgesztenye óvoda Hagyományéltető óvodai programja 2014 Tartalom 1 Bevezető... 3 2 Gyermekképünk... 5 3 Óvodánk szerkezete... 6 4 Óvodakép... 7 5 Óvodánk főbb jellemzői... 10 5.1 Az óvodai nevelés feladatai...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám. 2011. április 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 4. szám 2011. április CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket!

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! Tisztelt Olvasók! Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, Hol villámok között vala az Ur jelen, E

Részletesebben

KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGúJuLT FACEBOOK OLDALuNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK! kisterseg.veresegyhazi

KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGúJuLT FACEBOOK OLDALuNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK! kisterseg.veresegyhazi borító I. gerinc KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGúJuLT FACEBOOK OLDALuNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK! kisterseg.veresegyhazi ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a

Részletesebben