Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 2. oldal 3. A 37/2014. EMMI rendelet 4. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 2. oldal 3. A 37/2014. EMMI rendelet 4. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül"

Átírás

1 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 1. oldal 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közre vonatkozó táplálkozás-eészséüyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról Az eészséüyről szóló i CLIV. törvény 247. (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tajainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában mehatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A közre vonatkozó táplálkozás-eészséüyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 37/2014. EMMI rendelet) 1. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) E rendelet hatálya kiterjed: a) a szociális alapszoláltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a yermekjóléti alapellátást és a yermekvédelmi szakellátást biztosító szoláltatókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbete-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban eyütt: Intézmény), b) valamennyi, közi szoláltatást saját, működő főzőkonyhája rén biztosító Intézményre, szervre, szervezetre, azdasái társasára, természetes személyre (a továbbiakban eyütt: Közétkeztető). (2) E rendelet rendelkezéseit - az 5. (1) és (2) bekezdése, valamint a 15. kivételel - az idősek számára t biztosító szociális alapszoláltatásokra, idősek nappali ellátását nyújtó és idősek bentlakásos intézményeire, valamint a tanuló ifjúsá üdülésének és táborozásának eészséüyi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben mehatározott táborozásra nem kell alkalmazni. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 1. -a a következő (3) bekezdéssel eészül ki: (3) E rendelet rendelkezéseit a yermekek védelméről és a yámüyi iazatásról szóló törvény hatálya alá tartozó ellátások közül a családi bölcsődére, a munkahelyi bölcsődére, a napközbeni yermekfelüyeletre, az alternatív nappali ellátásra, a helyettes szülői ellátásra, valamint a nevelőszülői ellátásra nem kell alkalmazni. 2. A 37/2014. EMMI rendelet 2. (1) bekezdése a következő 22. és 23. ponttal eészül ki: (E rendelet alkalmazásában:) 22. szakorvos: a) endokrinolóia és anyacsere-beteséek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos, b) asztroenterolóia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, c) diabetolóiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos, d) allerolóia és klinikai immunolóia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos; 23. tej: a Mayar Élelmiszerkönyv 13. melléklet A rész a) II. 5. a) pontja szerinti friss jelzővel használható foyasztói tej, b) III. 9. pontja szerinti ultramaas hőmérsékleten vézett hőkezeléssel (UHT-kezelés) vay nayon maas hőmérsékleten vézett hőkezeléssel (ESL-kezelés) jelölt tej.

2 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 2. oldal 3. A 37/2014. EMMI rendelet 4. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül ki: (1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben folaltakat a fekvőbete-yóyintézeti során, ha az alkalmazott diéta nem teszi lehetővé. Eyéb intézményben alkalmazott speciális diéta esetén az étrend összeállítása során az (1) bekezdésben folalt rendelkezéseknek tíz élelmezési nap vonatkozásában kell mefelelni. 4. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 5. -a a következő (2a) bekezdéssel eészül ki: (2a) A napi eneria- és tápanya-beviteli értékek teljesítendő aránya a (2) bekezdésben folalt eseteken kívül: a) csak reeli esetén 20%, b) tízórai és ebéd esetén 50%, c) csak vacsora esetén 25%. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 5. (3) bekezdése helyébe a következő (3) Fekvőbete-yóyintézeti esetén a korcsoportonkénti előírt napi eneriaszüksélet 100%-a biztosítandó az Szmfr. 4. (1) bekezdés f) pontjában folaltak alkalmazásával, az előírt diéta eneriatartalmát fiyelembe ve. 5. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő (1) A Közétkeztető minden, általa biztosított hez étlapot készít, és azt az Intézmény az étkezők - bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a szülők - által is jól látható helyen kifüeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szüksées feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 6. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül ki: (1a) A fekvőbete-yóyintézeti normál étrend szoláltatása esetén az étlap kifüesztése kötelező, a speciális diétás esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüesztésétől el lehet tekinteni, ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított. 6. A 37/2014. EMMI rendelet 12. -a a következő (2a) bekezdéssel eészül ki: (2a) Ha az ételkészítéshez használt ivóvíz jódtartalma a meenedett határértéket mehaladja, az orszáos tisztifőorvos kérelemre indult eljárásban felmentést adhat a (2) bekezdés szerinti előírás betartása alól. 7. A 37/2014. EMMI rendelet 14. (4) bekezdése helyébe a következő (4) Édesítőszer ételkészítéshez - a diétás t iénylő szénhidrátanyacsere-zavarban szenvedők kivételel - nem használható. 8. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 15. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül ki:

3 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 3. oldal (1a) Táplálékalleria és -intolerancia esetén az (1) bekezdésben folaltakat kizáróla a foyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és a 925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsái irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsái irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsái irányelv és a 608/2004/EK bizottsái rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletében felsorolt alleriát vay intoleranciát okozó anyaok és termékek vonatkozásában kell alkalmazni. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 15. -a a következő (6) bekezdéssel eészül ki: (6) A diétás étrend összeállításánál a változatossái mutatóra, valamint a naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat a diétát iénylő személy állapotának és a rá vonatkozó diéta típusának mefelelően kell betartani. 9. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 16. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az étrend, az étlap és a nyersanya-kiszabati ív összeállítását az élelmezésvezető vézi. (2) Az ételek elkészítését, az ételosztást a főzőkonyhán az élelmezésvezető felüyeli. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 16. (3) bekezdése helyébe a következő (3) A fekvőbete-yóyintézeti kivételel az élelmezésvezetőnek főiskolai szintű dietetikus képesítéssel, az Orszáos Képzési Jeyzékről és az Orszáos Képzési Jeyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet szerinti élelmezésvezető szakképesítéssel vay államila elismert élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie. (3) A 37/2014. EMMI rendelet 16. (5) bekezdése helyébe a következő (5) Diétás étrendet és diétás étlapot kizáróla dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet. 10. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 17. (2) bekezdése helyébe a következő (2) A Közétkeztető köteles a) az ellenőrzés során az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanya-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adaolási-tálalási dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-eészséüyi meítéléséhez szüksées adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmassáát iazoló yártói tanúsítványt, az élelmezésvezető, a dietetikus, a diétás szakács nevét, vézettsééről szóló okirati iazolást az ellenőrző hatósá rendelkezésére bocsátani, és b) az a) pontban felsorolt dokumentumokat a felhasználást, illetve a munkavézés meszűnését követő 90 napi meőrizni. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 17. -a a következő (2a) bekezdéssel eészül ki: (2a) Az Intézmény köteles az ellenőrzés során az élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos adaolási-tálalási dokumentációt az ellenőrző hatósá rendelkezésére bocsátani, és azt a felhasználást követő 90 napi meőrizni. 11. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 18. (2) bekezdése helyébe a következő

4 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 4. oldal (2) Az 5. mellékletben az 1-3 es és a 4-6 es korcsoportok esetében a maximálisan meenedett értékeket azzal kell alkalmazni, hoy a szeptember 1-je és szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiséét fokozatosan, ente csökkenteni kell az 5. mellékletben mehatározott célérték eléréséi. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 18. (5) bekezdése helyébe a következő (5) Az 5. mellékletben a 7-10 es és azt mehaladó korú korcsoportok esetében a napi eyszeri szoláltatása esetében a maximálisan meenedett értékeket azzal kell alkalmazni, hoy a szeptember 1-je és szeptember 1-je közötti időszakban a napi bevitt só mennyiséét fokozatosan, ente csökkenteni kell a 2 /nap bevitel eléréséi. 12. A 37/2014. EMMI rendelet a) 4. (2) bekezdésében, 5. (2) bekezdés b) pontjában, 7. (6) bekezdésében, 11. (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában, 13. -ában, valamint 14. (1) bekezdés c) pontjában a bölcsődei szöverész helyébe a bölcsődei, mini bölcsődei szöve, b) 6. (3) bekezdésében az a kiszállítás előtt 12 órával szöverész helyébe az a kiszállítás előtt 3 órával szöve, c) 7. (3) bekezdésében és 9. (2) bekezdésében a Bölcsődei szöverész helyébe a Bölcsődei, mini bölcsődei szöve, d) 8. (1) bekezdés b) pontjában az 1,5 szöverész helyébe a 2,8 szöve, e) 9. (3) bekezdésében az 1-3/13-1. számú előírását szöverész helyébe az 1-3/13-1. számú előírás A és B vay A és C részében folalt rendelkezéseit szöve, f) 11. (2) bekezdésében a 8 szöverész helyébe a 10 szöve lép. 13. (1) A 37/2014. EMMI rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) A 37/2014. EMMI rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) A 37/2014. EMMI rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) A 37/2014. EMMI rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (5) A 37/2014. EMMI rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 14. (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben folalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 12. a) és c) pontja, a 13. (2) bekezdése, a 2. melléklet, a 4. melléklet 2. pontja és az 5. melléklet 2. pontja január 1-jén lép hatályba. (3) A 9. (2) bekezdése július 1-jén lép hatályba. 1. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 1. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 5. sora 1. Nyersanya Korcsoport é 5. Hús darált hús: darált hús: darált hús: darált hús: 2. A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 9. sora

5 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 5. oldal 1. Nyersanya Korcsoport é 9. Húskészítmények hidehez, z: hideh hideh hideh hideh hideh h étk ra tö éte A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 15. sora é 15. Máj, zúza, szív és májkészítmények Szendvicshez: szendvicshez: szendvicshez: szendvics A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 26. sora é Tejföl A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 27. sora é 27. Kenő Zsiradékok (vaj, vajkrém, mararin) Szendvicshez: 0-10 szendvicshez: 0-15 szendvicshez: 0-20 szendvics A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 37. és 38. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: é 37. Gabona alapú élelmiszer (száraz tészta is) teljes kiőrlésű kenyérfélék: Kenyérfélék, kalács: teljes kiőrlésű kenyérfélék: kenyérfélék, kalács: teljes kiőrlésű kenyérfélék: kenyérfélék, kalács: teljes kiőr kenyérfél kenyérfé kalács A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat 42. sora é

6 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 6. oldal 42. Buronya Főzelékhez: főzelékhez: főzelékhez: főzelékh A 37/2014. EMMI rendelet 1. mellékletében folalt táblázat sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: é 44. Zöldséek (friss, fayasztott, konzerv) salátákhoz: hidehez: Levesekhez: Főzelékhez, körethez: salátákhoz: hidehez: levesekhez: főzelékhez, körethez: melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez salátákhoz: hidehez: levesekhez: főzelékhez, körethez: nyerse salátákh nyerse hideétkezé levesekh főzelékh körethe A 37/2014. EMMI rendelet 3. mellékletében folalt táblázat 5. sora helyébe a következő F G H 1. Étkeztetés típusa Korcsoportok től) 5. Bölcsődei, mini bölcsődei melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 1. A 37/2014. EMMI rendelet 4. mellékletében folalt táblázat 9. sora F 1. Ételsorelem Korcsoportok től) 9. Főzelékek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2-2,5 2, A 37/2014. EMMI rendelet 4. mellékletében folalt táblázat 13. sora F 1. Ételsorelem Korcsoportok től) Levesek (dl) 1,5-2 1,5-2,5 2,5-3 2,5-3,5 2,

7 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 7. oldal 4. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 1. A 37/2014. EMMI rendelet 5. mellékletében folalt táblázat 3-6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: F G H 1. Étkeztetés típusa Korcsoportok től) 3. Eész napos (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb 10) 10) 12) 12) 12) 5) 7) 4. Bölcsődei 1, (lefeljeb 5. Napi háromszori szoláltatása 6. Napi eyszeri szoláltatása 4) - 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb 6,6) 6,6) 7,9) 7,9) 7,9) 5,5) (le- (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb (lefeljeb feljeb 4) 4) 4,3) 4,3) 4,3) 3) 2. A 37/2014. EMMI rendelet 5. mellékletében folalt táblázat 4. sora F G H 1. Étkeztetés típusa Korcsoportok től) 4. Bölcsődei, 1, mini bölcsődei (lefeljeb 4) 5. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 1. A 37/2014. EMMI rendelet 6. mellékletében folalt táblázat 15. sora 1. Élelmiszer, Étkeztetés típusa

8 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 8. oldal élelmiszercsop Ízesített tejkészítmény Eésznapos lefeljebb néy alkalommal Bölcsődei lefeljebb néy alkalommal Napi háromszori szoláltatása lefeljebb néy alkalommal Napi eyszeri szoláltatása) lefeljebb két alkalommal 2. A 37/2014. EMMI rendelet 6. mellékletében folalt táblázat 2. sora 1. Élelmiszer, Étkeztetés típusa) 2. Eész napos Bölcsődei, Napi Napi élelmiszercsop mini bölcsődei háromszori szoláltatása eyszeri szoláltatása

9 Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 9. oldal TARTALOMJEGYZÉK 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet 1 a közre vonatkozó táplálkozás-eészséüyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról 1 1. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 4 2. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 6 3. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 6 4. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 7 5. melléklet a 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelethez 7