28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance"

Átírás

1 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda témaköre 12:52:11

2 1. Pénzgazdálkodás ágai 2 Eszközgazdálkodás eltérő tulajdonosi formájú szállodáknál Gazdálkodási és pénzügyi vesztesség fogalma kezelése. 1. Pénzgazdálkodás ágai 1. a pénzeszközök kezelése 2. a pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése 3. kockázati tényezők kezelése 4. tőkebefektetések 5. államháztartás 1.1. Pénzgazdálkodás célja Üzemeltetési és beruházási pénzeszközök biztosítása 12:52:11

3 Pénzgazdálkodás vesztesége 3 veszteség Pénzügyi műveletek eredménye negatív eredmény pénzhiány fizetésképtelenség Forgóeszközhitel Tulajdonosi kölcsön Részvény kibocsátás Tulajdonrész eladás vagy Eredmény gazdálkodás negatív eredmény veszteség számviteli elszámolás Eredménytartalék csökken Saját tőke pozitív Saját tőke negatív Tőkeemelés felszámolás csőd 12:52:11

4 Pénzgazdálkodás fogalma és ágai Fogalma pénzügy a gazdaság és gazdálkodás egyik területe. Pénz kezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik Célja Fizetőképesség fenntartása 4 Pénzügy ágai Pénzeszközök kezelése Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok elemzése Kockázati tényezők kezelése Tőkebefektetések Államháztartás valuta érme vagy bankjegy külföldi fizető eszköz deviza valutára szóló követelés külföldi pénzneme szóló esedékesség 12:52:11

5 Pénzeszközök kezelése 5 1. Pénzkezelési szabályzat Cash management 1. A házipénztári pénzkezelés általános szabályai 2. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 3. Készpénz kezelése a házipénztárban 4. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása 5. A házipénztár zárlata 6. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése és nyilvántartása 7. Letétek és értékpapírok 8. Valutakezelés és nyilvántartás rendje 2. Készpénzes bevételek és kiadások kezelése ajánlott szabályozás 1. Bevétel leadása és elszámolása 2. Banki beszolgáltatás előkészítése 3. Banki pénzszállítás 4. Banki beérkezések ellenőrzése 5. Vevői és szállítói számlák kezelése 6. Kintlévőségek kezelése Váltó pénzek 7. Műszak és pénz átadás 8. Pénztárolás 9. Készpénzes vásárlások szabályai 10. Kisköltségek kezelése 12:52:11

6 Szállodai pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezelése a Pénzgazdálkodás 6 1. Pénzeszközök biztosítása, forgóeszköz igény 2. Pénzügyi terv 3. Cash flow 4. Likviditás kezelése Pénzügy a gazdálkodás területe, a pénzeszköz biztosításának, a pénzkezelésének és hasznosításának módszereivel és eljárásaival foglalkozik. Hitelezési Politika pénzgazdálkodási alapokon nyugszik, de elkészítésében részt vesznek a kapcsolódó részlegek vezetői értékesítés, front office, vendéglátás. 12:52:11

7 2. Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi bevételek és kiadások kerülnek egymással szembeállításra. Pénzügyi bevételek Pénzforgalom és pénzügyi folyamatok kezeléséből keletkezik. Tipikus bevétel lehet 12. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, 13. Kapott osztalék, részesedés 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi kiadások körébe tartozik, tipikusan a hiteltörlesztés legyen az tőke vagy kamat 15. Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések, 16. Pénzügyi befektetések leírása 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai. X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX-X). A Eredmény-kimutatás, összköltség eljárással. Mérleg melléklet felhasználásával. 12:52:11

8 Szállodák pénzügyi eredmény-kimutatása 8 Eredménykimutatás szakmai és számviteli kapcsolata szakmai számviteli bevétel GOP = NOP pénzügyi műveletek bevételei pénzügyi műveletek ráfordításai bevételek anyagi jellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások üzleti tevékenység eredménye pénzügyi műveletek eredménye szokásos vállalkozási eredmény rendkívüli műveletek eredménye adózás előtti eredmény mérleg szerinti eredmény 12:52:11

9 3. Önfinanszírozás 9 Pénzáramlás (Cash Flow), egy társaság pénzáramlásának mérlege. Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását. 3.1.Cash Flow szintjei Működési Cash Flow Befektetési Cash Flow Pénzügyi műveletek Cash Flow Teljes Cash Flow 3.2. Cash flow szerepe a szállodagazdálkodásban 3.3. Pénzáramlás kimutatása Direkt módszer Indirekt módszer 12:52:11

10 Cash Flow 10 Bevétel - Költségek Adózás előtti eredmény - Társasági adó 10% (2011) Adózás utáni eredmény + Értékcsökkenés Működési Cash Flow Cash flow adott időszakban a pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata Pénzeszközök állományában történő változás Növekedés befizetés csökkenés kifizetés pénzeszközök állomány változásai Pénzforgalom a cash flow 12:52:11

11 Cash Flow szintjei 11 Forgalom Bevétel szokásos - működés tevékenység pénzeszköz változása I. Működési cash flow befektetési tevékenység pénzeszköz változása II. Befektetési tevékenység cash flow pénzügyi tevékenység pénzeszköz változása III. Pénzügyi műveletek cash flow pénzeszközök változása I. + II. + III. IV. Teljes cash flow Költség Ráfordítás Kiadás 12:52:11

12 4. Likviditás vezetői döntései Likviditási terv 4.2. Likviditás fogalma 4.3. Forgóeszköz díszharmónia 4.4. Likviditás eltérései 4.5. Likviditás javításának vezetői döntései 4.6. Pénzügyi terv fogalma, felépítése, alkalmazása 12:52:11

13 4. Likviditás vezetői döntései Likviditási terv Likviditási mutató 4.2. Likviditás fogalma A fizetőképesség fenntartása Likviditás a szálloda pénzügyi teljesítőképessége Likviditás gyorsráta Likviditás szint Likvidnek eszköz Mérleg likviditás szintjei Forgóeszközöket négy csoportba sorolja a számvitel, készletek, pénzeszközök, értékpapírok és követelések. Ezen csoportok likviditása eltérő Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + vevők + értékpapírok / rövid idejű kötelezettségek 12:52:11

14 Mérleg likviditás elemzés fedezet és hitelképesség 14 eszközök IV. Pénzeszközök pénztár, csekk, bankbetétek III. Értékpapírok eladásra vásárolt kötvény részvény egyéb értékpapírok II. Követelések vevők - váltó I. Készletek anyag - árú - késztermék Értékesítés (pénzre eszközre váltás) lehetősége szerint eszközök befektetett eszközök I. immateriális javak II. tárgyi eszközök III. befektetett pénzügyi eszközök forgó eszközök készletek pénzeszközök értékpapírok követelések Forgóeszköz / rövid idejű kötelezettségek = likviditási gyorsráta

15 4. Likviditás vezetői döntései Forgóeszköz díszharmónia A befektetett eszközök egy része rövid lejáratú kötelezettségekkel van fedezve, vagy nem fizeti ki a szállítói számlákat a szálloda. A cég likviditása rossz, diszharmónia áll fenn. A cég likviditása nem biztosított, mert szállítókkal finanszíroztatja a befektetéseit, beruházásait = agresszív. Ebből kifolyólag nem lesz hosszú életű a cég, ha nem oldják fel a díszharmóniát Forgóeszköz igény - a készletek, - a követelések, - a rövid lejáratú értékpapírok, - a pénzeszközök Likviditás eltérései Eltérő kiegyenlítési módok Eltérő keresletciklikusság Bevétel és költség kiadás eltérése

16 Forgótőke igény 16 Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek készletek céltartalék vevő követelések szállítói kötelezettség egyéb követelések egyéb kötelezettség pénzeszközök egyéb várható kifizetések működéshez szükséges pénzeszköz forgótőke = forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek

17 4. Likviditás vezetői döntései Likviditás Likviditás javításának vezetői döntései Partnerszerződések Számlakiállítás, Kintlévőségek kezelése Szállítói és szolgáltatási szerződések Pénzforgalmi lehetőség 4.6. A pénzügyi terv fogalma, felépítése, alkalmazása Pénzügyi terv Tervezés elhatárolással

18 Likviditási helyzet kialakulása 18 Forgalom - Bevétel E l t é r é s Készpénz % 0 nap Bankkártya % Átutalás % szerződés 3-5 nap nap Kereslet ciklikusság Földrajzi vendégszegmens Hónap Hét Nap Kintlévőségek Céltartalék adott időszakban beérkező nettó bevétel Forgalom szolgáltatások ellenértéke és a kiegyenlítése bevétel eltér időben

19 Likviditás javítása 19 tényleges pénz beérkezések vevők kapott kamatok Hitel és fizetőképesség elemzése tényleges átutalások kiadások szállítók fizetett kamatok Vevői szerződések számlázási idő csökkentése fizetési határidők szerződés szerinti rövidítése kintlévőségek követése Szállítói számlák hetente - kéthetente utalások gyűjtőszámlák fizetési határidők szerződés szerinti hosszabbítása Forgóeszköz hitelkeret, folyószámlahitel

20 5. Vezetői számvitel Interaktív számvitel Pénzgazdálkodás mutatószámai Vevők átlagos fizetési határideje Szállítók átlagos fizetési határideje Adósság visszafizetési képesség Likviditási gyorsráta Likviditási mutató Hitelképességi mutató Tőke megtérülés 5.2. Vezetői és az általános számvitel eltérései 5.3. Vezetői számvitel Vezetői és általános számvitel összefüggése Cél, Időtáv, Kép, Költségek, Szabályozás, Információ, Gyakoriság

21 Pénzgazdálkodási mutatószámok 21 Kintlévőség / bevétel x 36o = vevők átlagos fizetési határideje Szállítók / (beszerzések + igénybe vett szolgáltatások) x 360 = szállítókkal szembeni átlagos rendezési idő Hosszú lejáratú kötelezettségek / önfinanszírozó képesség = kötelezettség teljesítési mutató Összes tartozás / éves cash flow = adósság visszafizetési képesség Saját tőke / tartós forrás = eladósodási képesség Forgóeszközök / rövid idejű kötelezettségek = likviditási mutató Forgó - készlet / rövid idejű kötelezettségek = likviditási gyorsráta

22 Általános számvitel elemei 22 Beszámoló Könyvvezetés Könyvvizsgálat Közzététel Mérleg Könyvvitel Ellenőrzés cégbíróság Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet Írott szabályzat Bizonylatok audit záradék elfogadó nyilatkozat letét megtekinthető napilap Üzleti jelentés

23 Vezetői és általános számvitel összefüggése 23 vezetői nem kötelező gazdasági múlt - jelen - jövő helye részletes rugalmas - fejlődő gyors de megbízható bizalmas - vezetés munkatársak Szempontok 8 előírás cél időtáv költség értelmezés szabályozás információ felhasználók általános kötelező pénzügyi múlt neme cégszintű globális tőrvényi merev hiteles - formalizált publikus - tulajdonos vezetés

24 6. Inspiráció KBL Pénzgazdálkodás eltérő tulajdonosi körű szállodákban Likviditás és tulajdonosi forma Cash Management Likviditás és szerves fejlődés szakaszai Likviditás szállodalánc és szállodacsoport vállalat központjában Szállodák, éttermek és utazási irodák likviditása

25 7. Virtuális szálloda témaköre Pénzügyi terv XII+ Szálloda pénzügyi terve Forgalom - bevétel Költség - kiadás Személyi kiadások Éttermi nyersanyag beszerzés kiadásai Energia kiadásai Anyag és anyagi jellegű szolgáltatások Forgalom-költség és bevétel-kiadás Releváns költségek és kiadások időbeni eltérései

26 Pénzügyi tervezés 26 Gazdálkodási terv Forgalom Költség Ráfordítás Pénzügyi terv Bevétel Kiadás Kiadás Tervezés elhatárolással Költség Prémium 12 hó Textília pótlás 12 hó Fogyóeszköz pótlás 12 hó Kiadás következő év március számla fizetéskor számla fizetéskor Elhatárolás (provison) Tervezett éves költség hónapokra egyformán elosztva Tényleges felhasználáskor lekönyvelve Számviteli raktár kialakítása

27 Year bevétel püi bevétel %

28 28 Kérdés Köszönöm

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben