TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRL, KAPCSOLATAIRÓL, PROGRAMJAIRÓL ÉS A MEGYÉT ÉRINT KEZDEMÉNYEZÉSEIRL Budapest, október 19. Elterjeszt: Szilvássy István elnök Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGE Alapítva 1997.*kiemelt közhasznú szervezet Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 811 (székhely: Budapest, V. Kálmán I. u. 20.) tel.: (361) Regisztráció: Pest m. Bíróság TE Országgylés: SZ 8-11/18/98. Adószám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ELZMÉNY...3 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK...5 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE...8 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE...9 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI...12 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI OLDAL

3 I. ELZMÉNY Elfogadva a megyei közgylés elnökének felkérését, Dr. Völner Pál megyei közgylési elnök és Szilvássy István a szövetség elnöke levélváltása alapján készült az alábbi tájékoztató. 3. OLDAL

4 4. OLDAL

5 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK a megye lovas potenciálját fejleszt intézkedések megtételére, összefüggésben a vidékfejlesztéssel, turizmussal, a természeti -, épített- és szellemi örökséggel, oktatásneveléssel. (Tekintve, hogy a megyében folytatott tevékenységünk fként a lovas élettel, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos.) 1. Komárom-Esztergom megye zöldturizmus-fejlesztési koncepciója és középtávú stratégiai programja /100/2000. (X. 26.) sz. határozat/ tartalmaz önálló részeket a lovas turizmusra vonatkozóan, még ha nem is értelmezi megfelelen azt. Feladatként viszont jól határozta meg, hogy útvonalak kijelölése, itató- és pihenhelyek kiépítése valamint a megye-szerte egységes tájékoztató rendszer létrehozása tekinthet elsdleges feladatnak. Az elmúlt kilenc évben azonban erre nem került sor, de ez a közgylés által elfogadott stratégiai program változatlanul aktuális. A település-rendezési tervek ezeket a közcélú útvonalakat nem tartalmazzák. A termföldek privatizációjának egyik negatív eredményeként kell szabályozás és adminisztratív ráhatás hiányában az évszázadok és a nagybirtok rendszer alatt fenntartott, a XXI. században és más országokban a lovas-, zöldturizmus céljára alkalmassá tett - mezei, dl, erdei utak elzárását, beszántását kell tapasztalni legtöbb esetben szabálytalanul és elbirtoklási céllal. A megyének az angol, a walesi tartományokéval nagyjából egy idben lett zöldturizmus-fejlesztési koncepciója, de ez nem eredményezett érdemi és fenntartható, azokhoz hasonló útvonal- és intézményi struktúrát (Right of Ways and Countrysides). Ebben a kérdésben a megye - és persze az ország is - lemaradásban van, nemcsak a brit, hanem például a csallóközi vagy a vajdasági helyzethez képest is. A megyei területrendezési terv csak a vonalas közlekedési infrastruktúrát és a gépjárm közlekedés útjain vagy annak nyomvonala mellett létesített aszfaltozott kerékpárutakat tartalmazza, ami nem, vagy csak részben szolgálja a zöldturizmust. A tradicionális, mezei-, föld- és erdei utakat, amelyek a zöldturizmus alapvet infrastruktúrája, a területrendezési terv nem tartalmazza. 1./1. sz. javaslat: Javasoljuk, hogy a megyei közgylés foglalkozzon ezzel a témával, kérje fel a települési önkormányzatokat és megyei hivatalokat e probléma megoldására, és hozzon létre e probléma és téma kezelésére egy kell kompetenciával rendelkez munkacsoportot. 2./1. sz. javaslat: A megyei közgylés eszközeivel segítse el, hogy hálós szerkezetben felmérésre kerüljön lovas-, fogat-, túrakerékpár, gyalogos közlekedésre alkalmas természeti és kulturális örökségeket, turisztikai desztinációkat érint földutak (zöldutak); a megyei területrendezési tervbe jelölésre kerüljön kelet-nyugat irányban (1)a Duna mentén a delizsánsz és a gyors-postakocsi -, (2)a mészárosok, tzsérek, 5. OLDAL

6 illetve a kocsi-szekér történeti útvonalán, valamint (3) a Vértes-Bakony térségében, továbbá keresztirányban (4) Nyergesújfalu-Bajna-Gyermely, (5) Neszmély-Tata-Tatabánya-Oroszlány, (6) Komárom, Bábolna, Kisbér között felmért utak. A magyar-szlovák területi együttmködési program pályázatára Szövetségünk szlovák partnerével pályázatot adott be Vándorutak & Nyitott Vidék Hálózat-, Partnerség-, Program-, Projekt-tervezés és fejlesztés címmel, amelybe bevonjuk az elzetes megállapodásunk alapján a megyébl partnereink Tata, Kocs, Tatabánya, Ács, Bábolna önkormányzatát és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, 130 ezer támogatásra. Ez a pályázati program mintegy 1500 km hosszú zöldúthálózat és ezen, lovas-, túrakerékpáros-, gyalogos, vízi turizmus létesítmények megvalósítását alapozza meg, amelyre a következ (2010. márciusi) fordulóba már partnereinkkel, mint pályázókkal együtt adnánk be pályázatot Vándorutak magyar-szlovák kocsi-, lovas-, ökosztráda címmel. Errl a projektrl március 31-én kormányfelkérésre a határon átnyúló együttmködést elsegít magyar-szlovák kormánybizottság ülésén eladást tartottunk. Pozsony és Nyitra megye önkormányzata külön is érdekldött a projekt iránt. Így f. év május 21-én Tata és Kocs önkormányzatával közösen projektfejleszt workshopra is sor került, amelyen a pozsonyiakon kívül Komárom-Esztergom megye önkormányzati hivatalának képviselje is jelen volt, majd késbb errl a KEM Területfejlesztési Irodán is volt egy konzultáció. 1./3. sz. javaslat: Tekintve az elzményeket javasoljuk, hogy a megyei önkormányzat a pályázati programot a magyar és a szlovák megyei önkormányzatok felé, valamint a program monitoring bizottságában támogassa, illetve a következ pályázati fordulóban pályázó partnerként más megyékkel/kerületekkel együtt vegyen részt a projektben. 2. A megye területén haladt keresztül a mészárosok útja (Fleischstrasse) és a világkarriert befutott kocsi kocsi Buda-Bécs közötti útvonala, azaz a világ els kocsiútja, továbbá postakocsi közlekedés XVII. századi alsó és XVIII-XIX. századi Dunamenti fvonala. Mind az, ami a motorizáció eltt történt az Emberrel, az egyben az Ember és a Ló kapcsolatának története is. A megyében ennek a kapcsolatnak átlagon felüli nagyon gazdag tárháza van. Lovas hungarikumok és kiemelked nemzetközi jelentség világhíres lovas történeti emlékek, valamint a magánszférában megvalósult lótartási és létesítmény-fejlesztések, Bábolna, Kisbér, Komárom, Tata, Kocs, stb., a táji, természeti környezeti feltételek, a lótenyésztés, lóversenyzés, az Eszterházy lovas hagyományok olyan fejlesztési potenciált hordoznak, amelyek szinte alig, vagy egyáltalán nincsenek kihasználva. Komárom-Esztergom megyének ebbl a szempontból olyan európai lovas tartományok, megyék szintjén kellene lennie, mint például Wales, az angol Newport és térsége, a spanyol Granada, a német holsteini tartomány, stb. Mindezek a motívumok nem jelennek meg a megye térségi és települési identitásai között, marketingjében, turizmusának attrakció-struktúrájában. 6. OLDAL

7 2./1. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei közgylés által elfogadott korábbi programok, stratégiák felülvizsgálatát, kiegészítését e témakörrel (különösen a Középtávú Idegenforgalmi Stratégia átdolgozását, a turisztikai kínálatot tartalmazó marketing anyagok áttekintését, kiegészítését, további a KEM Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Programjában a lovas és öko- fejlesztési lehetségek megjelenítését), és ezek összegzéseként Megyei Lovas Fejlesztési Stratégiai program meghatározását: 2./2. sz. javaslat: Javasoljuk a kocsi, els kocsiút motívumok bekerülését a megyei önkormányzat térségmenedzselési tevékenységébe, kommunikációjába; 2./3. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei fenntartású közmveldési intézmények feladat-tervezése és feladat-megvalósítása során önálló, fenntartandó témaként kezeljék a lovas kulturális örökség-elemeket és ezek közmveldésbe, közoktatásba való integrálását. 2./4. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei dekoncentrált kormányhivatalokkal, országos szakmai és érdekképviseletekkel, médiával e fenti javaslatok megvalósításába való bevonásukat. * * * 7. OLDAL

8 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE Különösen Komárom-Esztergom megyében az MTTSZ a következ tevékenységeket végezte, végzi: Tata Város Önkormányzata megbízásából a város és térsége lovas (turizmus, stb.) fejlesztési stratégiájának készítése (június december) Vándorlás Magyar-szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda fejlesztési és pályázati program menedzselése a volt postakocsi utak nyomvonalán Kocsi-projekt elkészítése és szervezése, és Ács, Kocs, Tatabánya, Almásfüzit, Nagyigmánd, Bábolna önkormányzatával közösen helyi Kocsi Ünnepek tartása Az EU-csatlakozás hazai elkészítésének keretében Duna-völgyi Fejlesztési Fórum létrehozását kezdeményeztük Komárom Város polgármesterével Megbízás alapján közremködtünk a Bábolna Rt. átalakítási koncepciójának elkészítésében és ezzel összefüggésben térségi stratégiai együttmködés kialakításában Bábolna, Pannonhalma, Komárom, Herend között Három szombat c. országos közterület-szépít versenymozgalmunk kiterjedt a megye településeire is (Ácsteszér, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Csém, Epöl, Esztergom, Héreg, Kecskéd, Kisbér, Komárom, Környe, Lábatlan, Nagyigmánd, Oroszlány, Pilismarót, Réde, Tatabánya, Vérteskethely, Vértesszls). * * * 8. OLDAL

9 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE A Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetségét (továbbiakban: MTTSZ) 1997-ben alakították önkormányzatok, érdekképviseletek, vállalkozások, intézmények, természetes személyek. 1 Szövetségünk Komárom-Esztergom megyei tagjai: Hárskúti Attiláné agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Kocs Község Önkormányzata Szcs György érdekképviseleti vezet, iparos - Dorog Tóth Ferenc építész Tatabánya Wiedamann Károly agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Az MTTSZ-t tevékenysége alapján a bíróság kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyilván. Részlet az MTTSZ alapszabályából:!"#$%&'$&( ) * + %%,*, - ) '%,$.&',&, #) * '* ', + ) * '* '/, ) 0 ' + ',.) + ','' + ', ) + ', 1 ) 1 %1 '0 #%$%%+ '''2 '2 3, 1 MTTSZ Alapító tagjai: Alföld Rt. Alsómocsolád Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bene Tiborné ftitkár Falusi Vendéglátók BM Baranya megyei TÁKISZ Bognár Gyöngy informatikai irodavezet Szövetsége Budapest Fváros XVII. ker. Önkormányzat Budapest-Csepel Önkormányzata Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara CAD-ART Kft. Csécsei Béla polgármester Csomád község Önkormányzata Képvisel testülete Debrecen Megyei Jogú Város Képvisel Dr. Csatári Bálint intézeti igazgató MTA Dr. Enyedi György akadémikus, MTA alelnöke testülete RKK Alföld Kutatóintézete Dr. Faust Dezs területfejlesztési szakért Dr. Jancsó Gábor fiskolai tanár Dr. Szegvári Péter köztisztvisel Dr. Török István szervezési szaktanácsadó Feles András szociológus, turisztikai szakért Filepné dr. Nagy Éva SzSzB m Területfejlesztési ügynökség igh. Fundamenta Magyar-Német Lakástakarékpénztár Rt. Geosaurus Épít Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyr-Sopron-Moson megyei Területfejlesztési Tanács Szcs György vállalkozó Tápiószecs Nagyközség Tóth Ferenc fépítész - Tatabánya Uponor Manyag Csrendszer Kft. Hajdú-Bihár Megyei Területfejlesztési Halasi László településüzemeltetés Tanács Hámori András Havas Pál geológus Ipartestületek Országos Szövetsége Janus Pannonius Tudományegyetem Juhász Attila József megyei fépítész Kerekes György építész Ált.Társföld. és Urbanisztikai Tanszék Kokics Tibor ny. polgármester Landinfo Térinformatikai Szolgáltató Kft. Millián György építész MTA Regionális Kutatások Központja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Paulus Vagyonkezel és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Püspökszilágy Községi Önkormányzat Rátka Községi Önkormányzat Képvisel-testülete Képvisel-testület Róka László szakért Rónayné Vojnics Ibolya aljegyz Szegner László városépítész Szegedi Ágnes polgármester Szigetújfalu Önkormányzata Szilvássy István szakért Szomolya Községi Önkormányzat Város és Faluvédk Szövetsége Vasi Reginnov Tanácsadó Bt. Vonczem István mérnök- intézményi igazgató 9. OLDAL

10 ) - ''$%'&%% + ', &) % - - ', '1 % ' '$#%'%, ) + '+ - % + ',0 %',,/.4'1 3, ') * 2 $#% 1 % 1 '0 $,.%''% '2 3 $#%'/ + / %''%, ) * %4'#/ '2 3, ) '1 - %3%4#1 '' %''%5 6 #'& '$7 '4 7 '.&' '/ 3.%'- 2 ' $'2 $#%' %3 '$7 '47 '.&'.%'- '$7 '* '$ ' $%% &* '7 ' '$7 '* ''1 2.&' '.'', ''1 '1 #%''* '.&' ','2 3 % + %.&' &.%'%.'- ' ' 4 7 ' ' 8 * / $ 9 / #/ '2 3 8 : ; # %, %% * ',.&' #%, 1 ' # ' %%- &%1 %#/.'+ % 3 * / $ #/ $3%'$7 '7 '.&'.'+ %''+ - < '$7 '4 7 '.&' &%, +,, + ',.''.&' %%/ %#$#/,, & '%, '2 & 3 %'.&''.%''%/ %0 + '2 3 % 1 ' % + + '4+ 1 '2.', * / '%'' 6 '$7 ' 4 7 '.&'.& % #/, 0 '2 + '! : / * % - %3 '%+ %'% $% 1 ' - $ % - - $ 3,* + %%$'2 37 ' - $%%- = $'% * + %% + 3 % '$7 ' 4 7 '.&' 3 %' ' + -, 1 +, &'2 '1 2 1 '!.'+ '$7 ' 4 7 '.&' $'2 > 1 ' %%, * '%, -, + %, '''%%, $4, -.2 4, - %3/, 7 '.&' #%, % $ ' + ', 2, #+ / ) -.& , '.7 2 #1 %'/.%#/. '2 3, & = : &' ; + ' - '/ 0 +, 7 '.&'$%% - ''2 - '/ ' 1 ', ' '', $%', + + ', + $ ' $ '2 '$7 '.&' 7 '.&' - 3&&%1 %#/.'+ %- '/ '4 '$7 '.&''.7 2 2, 2, %/ 2 3 %'.&'- '/ ',.' #+ % 2 ' 0 + ' '$7 ' 7 ' - '%% + %'%- '/ 0 +,$- % - - $- '/ 2 3& < = %'? $#%'7 '.'+ ' '#'2, = # & %''% + ' ''/ '1 2 - '%-!&%/ + &%'1 2 - %31 2 %&, $ ' '' 4 #'%, 7 ' 7 '4, '$7 '4, +.&' - 4'1 %%+ 0 3,% #/ $%+ * * 1 %3#'&- / '2 &%%/ ','' + '2 '/ '/ &%- '% 3 ' 10. OLDAL

11 '$7 ' 4 7 '.&' ' $#%'% 0 +,.1 /.&'2 + $%&,7 ''- - %%- ( ) $34 /.&', 1 ' ) '1 * 2.%' '/ 0 + '%+ >&+ '%+ ),% - - %4 +.&', * - *, * ', * - * - #/, ' 7 '+,7 '1 '5 #) '.* ' >+.%, '' '), %* ' &''0.* >- ' '+ '%+ )1 * %''>7,%#' %'', %, * ', $%, 7, - ),, 1 * ''+ ', '+ '%+,7 '5 + ) '$7 '#* ', %2,+,,* * 5 ) $,%'' >+ ',$7,- )* %'$7 ' 0 >$' $ % #/ $%, '% $%%, '''%, * &,7 + 7 '2,- )5.) 1 ' %' +, %+ '%+, '''%.&', $7.%% 5 ) 1 '.%''%$%', + '% %1 / &, +, %'+, + '' %%* #/ 5 1 ) '$7 ', %%/ + '+ $%- '%'+ %/ * + : >* 4.&') '2 3 3 * '* ' ',4 + ''A * * * 11. OLDAL

12 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI A Szövetség kiemelten közhasznú, országos, szakmai érdekképviseleti szervezet, tehát ennek megfelelek a kapcsolatai. Országgylés állandó, regisztrált státusz, több bizottság állandó (Önkormányzati -, Gazdasági -, Mezgazdasági, ÚMFT eseti bizottság) meghívottja, két parlamenti nyílt nap és egy kihelyezett bizottsági ülés kezdeményezése, lebonyolítása. Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok saját programok, kezdeményezések, illetve megbízások (pl. Duna-völgyi Nemzeti Tanács létrehozása, Nemzeti Lovasprogram, Magyar Vidék Háza program kezdeményezése; Vidékfejlesztési Országos Találkozó, stb.). Tagság: az ÚMFT bírálóbizottságaiban, ÚMVP Monitoring bizottságban. Önkormányzati kapcsolat-rendszerünkben megyei, kistérségi és települési önkormányzatok vannak (tagság, stb.). A kunszentmikósi és kiskunhalasi kistérségi társulás üléseinek állandó meghívottjai vagyunk. Komárom-Esztergom megyében a vidékfejlesztési hálózat keretében, alapító tagként beléptünk a Bakonyaljai, valamint a Vértes-Gerecse Helyi Akció Csoport szervezetébe. Érdekképviseletek, civil szervezetek: Gyjt szervezeteknek nem vagyunk tagjai. Ugyanakkor együttmködünk több országos szakmai érdekképviselettel (pl. az Ipartestületek Országos Szövetsége, Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége, Agrármunkaadók Országos Szövetsége, az ÚMVP Monitoring Bizottsága civil-érdekképviseleti tagjaival, önkormányzati érdekképviseletekkel, Magyar Regionális Tudományos Társaság, stb.) Külföldi partnerünk a szerbiai Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége, a szlovák Lovak Megmentéséért Alapítvány, valamint EU-s pályázatok kapcsán román, bolgár, görög, olasz civil szervezetek. Az EU által kezdeményezett és civilek részére nyitott szakmai fórumokon részt veszünk. Média-kapcsolatunk alkalmi. * * * 12. OLDAL

13 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI A Szövetség több országos és térségi programot kezdeményezett. A megyét érint és aktualitása miatt a Vándorlás c. Magyar-Szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda programot emeljük ki. Projekt célja, hogy a meglév problémákra minta-rendszerek kialakításával mutasson megoldást, adaptálható referenciát nyújtson a dél-szlovákiai és észak-magyarországi térségek önkormányzatainak, lovas bázisainak, mezgazdasági, természetvédelmi, erdgazdasági, határ- és közrendészeti, hatóságoknak és más térségeknek is a korszer lovas közlekedési infrastruktúra kialakítására, továbbá A XIX. század els felében mködtetett postakocsi fútvonalak figyelembe vételével a magyar-szlovák határmenti térségeken vezetve kitzze - az európai kerékpárút-hálózathoz hasonlóan, az interregionális együttmködés keretében - az els közép-európai lovas és öko-turisztikai fközlekedési utat: a lovas és öko- vándorutat (Magyar-Szlovák Lovas és Öko Sztrádát), valamint mint kislépték közlekedési infrastruktúra projekt elkészítse az erre a lovas úthálózatra épül, más, késbb turisztikai és egyéb komponens fejlesztéseket jószolgálati és propaganda akcióként rekonstruáljon és megvalósítson egy Postakocsi Emlékjáratot Budapest Pozsony Kassa Budapest útvonalon.. MAGYAR-SZLOVÁK LOVAS- ÉS ÖKO- VÁNDORÚT KÖZÖS FEJLESZTÉSÉNEK FBB TARTALMI ELEMEI: 1. LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA a. Útvonalak kitzése lovas, fogatos és gyalogos, túrakerékpáros közlekedés számára b. Lovas és fogatos közlekedés, határátkelés technikai feltételeinek kialakítása c. Fogadóállomások (stációk) hálózatba vonása a lovas úthálózat mentén d. Információs, - képz és fenntartó központok létrehozása 2. SZABÁLYOZÁS a. Létesítmények (utak, határátkelhelyek, állomások, stb.) használatára vonatkozó minta-rendeletek kidolgozása, engedélyezések b. Lovas közlekedés szabályozásának összehangolása c. Lovas közlekedésben résztvev lovasok, hajtók, lovak oktatásával, vizsgáztatásával, minsítésével foglalkozó bázisok hálózatba szervezése 3. INFORMATIKAI RENDSZER LÉTREHOZÁSA a. Lovas, fogatos, gyalogos, túrakerékpáros közlekedési jelz tábla-rendszer kialakítása, kihelyezése b. Térinformatikai és IKT rendszer létrehozása A PROJEKT PÁLYÁZATÁNAK tervezett TARTALMA: 1. ÚTVONAL FELDERÍTÉSE, KIJELÖLÉSE i. Lehetséges útvonalak megállapítása, térképi, telekkönyvi kutatás, a bejáráshoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása 13. OLDAL

14 ii. Felderít útbejárások (gépjármvel, lovas csapattal, fogattal) iii. Térinformatika alkalmazásával az útvonalak megállapítása 2. REFERENCIÁK, TÁJÉKOZTATÓ (OKTATÓ) ÉS MINSÍT KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATFEJLESZTÉS i. Referencia útszakaszok kialakítása ii. A magyar-szlovák határátkelhelyeken lovas és fogat áthaladás feltételeinek és információs hely létrehozása iii. Referencia állomáshelyek kialakítása iv. Tájékoztató (oktató) és minsít központok létrehozása lovasok, fogatosok és lovak számára 3. NÉGY NYELV (angol, magyar, német, szlovák) ÚTJELZ ÉS ÚTINFORMÁCIÓS RENDSZER LÉTREHOZÁSA i. Térinformatikai alapú digitalizált és nyomtatott térképek elkészítése ii. Útjelz és információs táblák készítése, kihelyezése iii. Internet- és média-kommunikáció iv. Rendszerfenntartás intézményesítése 4. MÓDSZERTANI ÉS SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, WORKSHOP i. Önkormányzatoknak, kormányzati szerveknek ii. Desztináció menedzsment számára 5. PROJEKT TÁJÉKOZTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS PROGRAMJA, i. Internetes és mobil kommunikációs információs rendszer kialakítása ii. Expedíciós és prezentációs célú útvonal-bejárás eredeti postakocsival iii. Tájékoztató programok módszertani konferenciák, workshop-ok 1. média tájékoztatók és propaganda akciók 2. televíziós msor készítése és sugárzása 3. tájékoztató kiadványok (brosúrák, szórólapok) készítése, terjesztése PROJEKT tervezett KÖLTSÉGVETÉSE A pályázati program elzetesen kb. cca ezer összeggel számol. * E mellett a terület-, település-, vidékfejlesztés, turizmus, kulturális örökségvédelem, megújuló energetika területén tagjaink adnak innovatív, kreatív javaslatokat vagy részt vesznek ezekben. (További információ * * * Budapest, október OLDAL

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések

Az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektekre vonatkozó támogatási szerződések adatok: forintban tárgya t kötő fél megnevezése Projekt célkitűzése értéke kötés 1. Támogatási OVK projekt elszámolható költségeinek Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése PÉCS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A VÁROS V BEMUTATÁSA az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése színházak, múzeumok, fesztiválok,

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet

A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet 1. Január 22. - A NESZ anyagi helyzetének elemzése - Előterjesztő: Herendi Anikó - Döntés a tagszervezeti pályázatokról - A 2014. évi bérek, juttatások

Részletesebben

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén ICT - Vasfüggöny fórum Tiszasziget 2014. augusztus 4. Budai Krisztina - Hogyor Veronika Magyar Falusi és Zöldturizmus Programiroda NAKVI Financial

Részletesebben

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban Előadó: Lóska János elnök Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Előadás vázlat I. Az ágazat közelmúltja és jelene II. Kitörési

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30.

MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. MAGYAR EU ELNÖKSÉG 2011. JANUÁR 1. JÚNIUS 30. JANUÁR 1 2 3 4 6 7 Magyar Kormány és az Európai Bizottság (COM) (Parlament) találkozója 8 Önkéntesség éve Nyitó Konferencia 9 10 11 Nık és férfiak közötti

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében Nemzetközi és hazai fejlesztési irányok. A kerékpáros turisztikai infrastruktúra európai hálózatának fejlesztési irányai, szabályozási kérdései és hatása (EuroVelo) Bodor Ádám Bejárható Magyarország Program

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Kulturális lis turizmus minőségbiztos gbiztosításasa az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Előzmények az AVEC hálózat: Mi az AVEC? (Európai Történelmi Kulturális

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

Téglás Polgármesteri Hivatala nevében köszönti Önöket. Czibere Béla polgármester

Téglás Polgármesteri Hivatala nevében köszönti Önöket. Czibere Béla polgármester Téglás Polgármesteri Hivatala nevében köszönti Önöket Czibere Béla polgármester Városunk Hajdú-Bihar Megye északi részén helyezkedik el. Debrecentől 21 km, Nyíregyházától 26 km távolságra. 1. XIX sz. közepe:

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében Ács 2941 Ács, Fő u. 2. k, p:6-11 G.A.T. Kft. 34/385-588 gatkft@gmail.com Helyiség cím nyitva tartás üzemeltető telefon email B.szombathely Baross G. u. 1. szo : 7-12 Bakonyszombathely Önkormányzata 34/359-111

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik /1. sz. melléklet/ létrehozzák

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem. Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Ökoturizmus, természetjárás és természetvédelem Dr. Kiss Gábor osztályvezető VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Az ökoturizmus és a természetvédelem kapcsolata A védett természeti területek bemutatásában

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. január

Pályázati figyelő 2011. január Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Civil Alapprogram szervezet Civil szervezetek működésének támogatására (országos) / NCA-ORSZ-11 a) társadalmi

Részletesebben

Komárom-Bábolna Kistérség Középtávú Informatikai Fejlesztési Stratégiája. Tartalomjegyzék

Komárom-Bábolna Kistérség Középtávú Informatikai Fejlesztési Stratégiája. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A kistérség általános bemutatása... 6 1.1. A kistérség elhelyezkedése országos és regionális viszonyításban... 6 1.2. Természeti környezet... 8 1.3. Gazdasági környezet... 8 1.4. Társadalmi,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben