TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRL, KAPCSOLATAIRÓL, PROGRAMJAIRÓL ÉS A MEGYÉT ÉRINT KEZDEMÉNYEZÉSEIRL Budapest, október 19. Elterjeszt: Szilvássy István elnök Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGE Alapítva 1997.*kiemelt közhasznú szervezet Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 811 (székhely: Budapest, V. Kálmán I. u. 20.) tel.: (361) Regisztráció: Pest m. Bíróság TE Országgylés: SZ 8-11/18/98. Adószám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ELZMÉNY...3 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK...5 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE...8 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE...9 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI...12 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI OLDAL

3 I. ELZMÉNY Elfogadva a megyei közgylés elnökének felkérését, Dr. Völner Pál megyei közgylési elnök és Szilvássy István a szövetség elnöke levélváltása alapján készült az alábbi tájékoztató. 3. OLDAL

4 4. OLDAL

5 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK a megye lovas potenciálját fejleszt intézkedések megtételére, összefüggésben a vidékfejlesztéssel, turizmussal, a természeti -, épített- és szellemi örökséggel, oktatásneveléssel. (Tekintve, hogy a megyében folytatott tevékenységünk fként a lovas élettel, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos.) 1. Komárom-Esztergom megye zöldturizmus-fejlesztési koncepciója és középtávú stratégiai programja /100/2000. (X. 26.) sz. határozat/ tartalmaz önálló részeket a lovas turizmusra vonatkozóan, még ha nem is értelmezi megfelelen azt. Feladatként viszont jól határozta meg, hogy útvonalak kijelölése, itató- és pihenhelyek kiépítése valamint a megye-szerte egységes tájékoztató rendszer létrehozása tekinthet elsdleges feladatnak. Az elmúlt kilenc évben azonban erre nem került sor, de ez a közgylés által elfogadott stratégiai program változatlanul aktuális. A település-rendezési tervek ezeket a közcélú útvonalakat nem tartalmazzák. A termföldek privatizációjának egyik negatív eredményeként kell szabályozás és adminisztratív ráhatás hiányában az évszázadok és a nagybirtok rendszer alatt fenntartott, a XXI. században és más országokban a lovas-, zöldturizmus céljára alkalmassá tett - mezei, dl, erdei utak elzárását, beszántását kell tapasztalni legtöbb esetben szabálytalanul és elbirtoklási céllal. A megyének az angol, a walesi tartományokéval nagyjából egy idben lett zöldturizmus-fejlesztési koncepciója, de ez nem eredményezett érdemi és fenntartható, azokhoz hasonló útvonal- és intézményi struktúrát (Right of Ways and Countrysides). Ebben a kérdésben a megye - és persze az ország is - lemaradásban van, nemcsak a brit, hanem például a csallóközi vagy a vajdasági helyzethez képest is. A megyei területrendezési terv csak a vonalas közlekedési infrastruktúrát és a gépjárm közlekedés útjain vagy annak nyomvonala mellett létesített aszfaltozott kerékpárutakat tartalmazza, ami nem, vagy csak részben szolgálja a zöldturizmust. A tradicionális, mezei-, föld- és erdei utakat, amelyek a zöldturizmus alapvet infrastruktúrája, a területrendezési terv nem tartalmazza. 1./1. sz. javaslat: Javasoljuk, hogy a megyei közgylés foglalkozzon ezzel a témával, kérje fel a települési önkormányzatokat és megyei hivatalokat e probléma megoldására, és hozzon létre e probléma és téma kezelésére egy kell kompetenciával rendelkez munkacsoportot. 2./1. sz. javaslat: A megyei közgylés eszközeivel segítse el, hogy hálós szerkezetben felmérésre kerüljön lovas-, fogat-, túrakerékpár, gyalogos közlekedésre alkalmas természeti és kulturális örökségeket, turisztikai desztinációkat érint földutak (zöldutak); a megyei területrendezési tervbe jelölésre kerüljön kelet-nyugat irányban (1)a Duna mentén a delizsánsz és a gyors-postakocsi -, (2)a mészárosok, tzsérek, 5. OLDAL

6 illetve a kocsi-szekér történeti útvonalán, valamint (3) a Vértes-Bakony térségében, továbbá keresztirányban (4) Nyergesújfalu-Bajna-Gyermely, (5) Neszmély-Tata-Tatabánya-Oroszlány, (6) Komárom, Bábolna, Kisbér között felmért utak. A magyar-szlovák területi együttmködési program pályázatára Szövetségünk szlovák partnerével pályázatot adott be Vándorutak & Nyitott Vidék Hálózat-, Partnerség-, Program-, Projekt-tervezés és fejlesztés címmel, amelybe bevonjuk az elzetes megállapodásunk alapján a megyébl partnereink Tata, Kocs, Tatabánya, Ács, Bábolna önkormányzatát és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, 130 ezer támogatásra. Ez a pályázati program mintegy 1500 km hosszú zöldúthálózat és ezen, lovas-, túrakerékpáros-, gyalogos, vízi turizmus létesítmények megvalósítását alapozza meg, amelyre a következ (2010. márciusi) fordulóba már partnereinkkel, mint pályázókkal együtt adnánk be pályázatot Vándorutak magyar-szlovák kocsi-, lovas-, ökosztráda címmel. Errl a projektrl március 31-én kormányfelkérésre a határon átnyúló együttmködést elsegít magyar-szlovák kormánybizottság ülésén eladást tartottunk. Pozsony és Nyitra megye önkormányzata külön is érdekldött a projekt iránt. Így f. év május 21-én Tata és Kocs önkormányzatával közösen projektfejleszt workshopra is sor került, amelyen a pozsonyiakon kívül Komárom-Esztergom megye önkormányzati hivatalának képviselje is jelen volt, majd késbb errl a KEM Területfejlesztési Irodán is volt egy konzultáció. 1./3. sz. javaslat: Tekintve az elzményeket javasoljuk, hogy a megyei önkormányzat a pályázati programot a magyar és a szlovák megyei önkormányzatok felé, valamint a program monitoring bizottságában támogassa, illetve a következ pályázati fordulóban pályázó partnerként más megyékkel/kerületekkel együtt vegyen részt a projektben. 2. A megye területén haladt keresztül a mészárosok útja (Fleischstrasse) és a világkarriert befutott kocsi kocsi Buda-Bécs közötti útvonala, azaz a világ els kocsiútja, továbbá postakocsi közlekedés XVII. századi alsó és XVIII-XIX. századi Dunamenti fvonala. Mind az, ami a motorizáció eltt történt az Emberrel, az egyben az Ember és a Ló kapcsolatának története is. A megyében ennek a kapcsolatnak átlagon felüli nagyon gazdag tárháza van. Lovas hungarikumok és kiemelked nemzetközi jelentség világhíres lovas történeti emlékek, valamint a magánszférában megvalósult lótartási és létesítmény-fejlesztések, Bábolna, Kisbér, Komárom, Tata, Kocs, stb., a táji, természeti környezeti feltételek, a lótenyésztés, lóversenyzés, az Eszterházy lovas hagyományok olyan fejlesztési potenciált hordoznak, amelyek szinte alig, vagy egyáltalán nincsenek kihasználva. Komárom-Esztergom megyének ebbl a szempontból olyan európai lovas tartományok, megyék szintjén kellene lennie, mint például Wales, az angol Newport és térsége, a spanyol Granada, a német holsteini tartomány, stb. Mindezek a motívumok nem jelennek meg a megye térségi és települési identitásai között, marketingjében, turizmusának attrakció-struktúrájában. 6. OLDAL

7 2./1. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei közgylés által elfogadott korábbi programok, stratégiák felülvizsgálatát, kiegészítését e témakörrel (különösen a Középtávú Idegenforgalmi Stratégia átdolgozását, a turisztikai kínálatot tartalmazó marketing anyagok áttekintését, kiegészítését, további a KEM Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Programjában a lovas és öko- fejlesztési lehetségek megjelenítését), és ezek összegzéseként Megyei Lovas Fejlesztési Stratégiai program meghatározását: 2./2. sz. javaslat: Javasoljuk a kocsi, els kocsiút motívumok bekerülését a megyei önkormányzat térségmenedzselési tevékenységébe, kommunikációjába; 2./3. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei fenntartású közmveldési intézmények feladat-tervezése és feladat-megvalósítása során önálló, fenntartandó témaként kezeljék a lovas kulturális örökség-elemeket és ezek közmveldésbe, közoktatásba való integrálását. 2./4. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei dekoncentrált kormányhivatalokkal, országos szakmai és érdekképviseletekkel, médiával e fenti javaslatok megvalósításába való bevonásukat. * * * 7. OLDAL

8 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE Különösen Komárom-Esztergom megyében az MTTSZ a következ tevékenységeket végezte, végzi: Tata Város Önkormányzata megbízásából a város és térsége lovas (turizmus, stb.) fejlesztési stratégiájának készítése (június december) Vándorlás Magyar-szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda fejlesztési és pályázati program menedzselése a volt postakocsi utak nyomvonalán Kocsi-projekt elkészítése és szervezése, és Ács, Kocs, Tatabánya, Almásfüzit, Nagyigmánd, Bábolna önkormányzatával közösen helyi Kocsi Ünnepek tartása Az EU-csatlakozás hazai elkészítésének keretében Duna-völgyi Fejlesztési Fórum létrehozását kezdeményeztük Komárom Város polgármesterével Megbízás alapján közremködtünk a Bábolna Rt. átalakítási koncepciójának elkészítésében és ezzel összefüggésben térségi stratégiai együttmködés kialakításában Bábolna, Pannonhalma, Komárom, Herend között Három szombat c. országos közterület-szépít versenymozgalmunk kiterjedt a megye településeire is (Ácsteszér, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Csém, Epöl, Esztergom, Héreg, Kecskéd, Kisbér, Komárom, Környe, Lábatlan, Nagyigmánd, Oroszlány, Pilismarót, Réde, Tatabánya, Vérteskethely, Vértesszls). * * * 8. OLDAL

9 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE A Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetségét (továbbiakban: MTTSZ) 1997-ben alakították önkormányzatok, érdekképviseletek, vállalkozások, intézmények, természetes személyek. 1 Szövetségünk Komárom-Esztergom megyei tagjai: Hárskúti Attiláné agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Kocs Község Önkormányzata Szcs György érdekképviseleti vezet, iparos - Dorog Tóth Ferenc építész Tatabánya Wiedamann Károly agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Az MTTSZ-t tevékenysége alapján a bíróság kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyilván. Részlet az MTTSZ alapszabályából:!"#$%&'$&( ) * + %%,*, - ) '%,$.&',&, #) * '* ', + ) * '* '/, ) 0 ' + ',.) + ','' + ', ) + ', 1 ) 1 %1 '0 #%$%%+ '''2 '2 3, 1 MTTSZ Alapító tagjai: Alföld Rt. Alsómocsolád Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bene Tiborné ftitkár Falusi Vendéglátók BM Baranya megyei TÁKISZ Bognár Gyöngy informatikai irodavezet Szövetsége Budapest Fváros XVII. ker. Önkormányzat Budapest-Csepel Önkormányzata Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara CAD-ART Kft. Csécsei Béla polgármester Csomád község Önkormányzata Képvisel testülete Debrecen Megyei Jogú Város Képvisel Dr. Csatári Bálint intézeti igazgató MTA Dr. Enyedi György akadémikus, MTA alelnöke testülete RKK Alföld Kutatóintézete Dr. Faust Dezs területfejlesztési szakért Dr. Jancsó Gábor fiskolai tanár Dr. Szegvári Péter köztisztvisel Dr. Török István szervezési szaktanácsadó Feles András szociológus, turisztikai szakért Filepné dr. Nagy Éva SzSzB m Területfejlesztési ügynökség igh. Fundamenta Magyar-Német Lakástakarékpénztár Rt. Geosaurus Épít Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyr-Sopron-Moson megyei Területfejlesztési Tanács Szcs György vállalkozó Tápiószecs Nagyközség Tóth Ferenc fépítész - Tatabánya Uponor Manyag Csrendszer Kft. Hajdú-Bihár Megyei Területfejlesztési Halasi László településüzemeltetés Tanács Hámori András Havas Pál geológus Ipartestületek Országos Szövetsége Janus Pannonius Tudományegyetem Juhász Attila József megyei fépítész Kerekes György építész Ált.Társföld. és Urbanisztikai Tanszék Kokics Tibor ny. polgármester Landinfo Térinformatikai Szolgáltató Kft. Millián György építész MTA Regionális Kutatások Központja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Paulus Vagyonkezel és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Püspökszilágy Községi Önkormányzat Rátka Községi Önkormányzat Képvisel-testülete Képvisel-testület Róka László szakért Rónayné Vojnics Ibolya aljegyz Szegner László városépítész Szegedi Ágnes polgármester Szigetújfalu Önkormányzata Szilvássy István szakért Szomolya Községi Önkormányzat Város és Faluvédk Szövetsége Vasi Reginnov Tanácsadó Bt. Vonczem István mérnök- intézményi igazgató 9. OLDAL

10 ) - ''$%'&%% + ', &) % - - ', '1 % ' '$#%'%, ) + '+ - % + ',0 %',,/.4'1 3, ') * 2 $#% 1 % 1 '0 $,.%''% '2 3 $#%'/ + / %''%, ) * %4'#/ '2 3, ) '1 - %3%4#1 '' %''%5 6 #'& '$7 '4 7 '.&' '/ 3.%'- 2 ' $'2 $#%' %3 '$7 '47 '.&'.%'- '$7 '* '$ ' $%% &* '7 ' '$7 '* ''1 2.&' '.'', ''1 '1 #%''* '.&' ','2 3 % + %.&' &.%'%.'- ' ' 4 7 ' ' 8 * / $ 9 / #/ '2 3 8 : ; # %, %% * ',.&' #%, 1 ' # ' %%- &%1 %#/.'+ % 3 * / $ #/ $3%'$7 '7 '.&'.'+ %''+ - < '$7 '4 7 '.&' &%, +,, + ',.''.&' %%/ %#$#/,, & '%, '2 & 3 %'.&''.%''%/ %0 + '2 3 % 1 ' % + + '4+ 1 '2.', * / '%'' 6 '$7 ' 4 7 '.&'.& % #/, 0 '2 + '! : / * % - %3 '%+ %'% $% 1 ' - $ % - - $ 3,* + %%$'2 37 ' - $%%- = $'% * + %% + 3 % '$7 ' 4 7 '.&' 3 %' ' + -, 1 +, &'2 '1 2 1 '!.'+ '$7 ' 4 7 '.&' $'2 > 1 ' %%, * '%, -, + %, '''%%, $4, -.2 4, - %3/, 7 '.&' #%, % $ ' + ', 2, #+ / ) -.& , '.7 2 #1 %'/.%#/. '2 3, & = : &' ; + ' - '/ 0 +, 7 '.&'$%% - ''2 - '/ ' 1 ', ' '', $%', + + ', + $ ' $ '2 '$7 '.&' 7 '.&' - 3&&%1 %#/.'+ %- '/ '4 '$7 '.&''.7 2 2, 2, %/ 2 3 %'.&'- '/ ',.' #+ % 2 ' 0 + ' '$7 ' 7 ' - '%% + %'%- '/ 0 +,$- % - - $- '/ 2 3& < = %'? $#%'7 '.'+ ' '#'2, = # & %''% + ' ''/ '1 2 - '%-!&%/ + &%'1 2 - %31 2 %&, $ ' '' 4 #'%, 7 ' 7 '4, '$7 '4, +.&' - 4'1 %%+ 0 3,% #/ $%+ * * 1 %3#'&- / '2 &%%/ ','' + '2 '/ '/ &%- '% 3 ' 10. OLDAL

11 '$7 ' 4 7 '.&' ' $#%'% 0 +,.1 /.&'2 + $%&,7 ''- - %%- ( ) $34 /.&', 1 ' ) '1 * 2.%' '/ 0 + '%+ >&+ '%+ ),% - - %4 +.&', * - *, * ', * - * - #/, ' 7 '+,7 '1 '5 #) '.* ' >+.%, '' '), %* ' &''0.* >- ' '+ '%+ )1 * %''>7,%#' %'', %, * ', $%, 7, - ),, 1 * ''+ ', '+ '%+,7 '5 + ) '$7 '#* ', %2,+,,* * 5 ) $,%'' >+ ',$7,- )* %'$7 ' 0 >$' $ % #/ $%, '% $%%, '''%, * &,7 + 7 '2,- )5.) 1 ' %' +, %+ '%+, '''%.&', $7.%% 5 ) 1 '.%''%$%', + '% %1 / &, +, %'+, + '' %%* #/ 5 1 ) '$7 ', %%/ + '+ $%- '%'+ %/ * + : >* 4.&') '2 3 3 * '* ' ',4 + ''A * * * 11. OLDAL

12 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI A Szövetség kiemelten közhasznú, országos, szakmai érdekképviseleti szervezet, tehát ennek megfelelek a kapcsolatai. Országgylés állandó, regisztrált státusz, több bizottság állandó (Önkormányzati -, Gazdasági -, Mezgazdasági, ÚMFT eseti bizottság) meghívottja, két parlamenti nyílt nap és egy kihelyezett bizottsági ülés kezdeményezése, lebonyolítása. Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok saját programok, kezdeményezések, illetve megbízások (pl. Duna-völgyi Nemzeti Tanács létrehozása, Nemzeti Lovasprogram, Magyar Vidék Háza program kezdeményezése; Vidékfejlesztési Országos Találkozó, stb.). Tagság: az ÚMFT bírálóbizottságaiban, ÚMVP Monitoring bizottságban. Önkormányzati kapcsolat-rendszerünkben megyei, kistérségi és települési önkormányzatok vannak (tagság, stb.). A kunszentmikósi és kiskunhalasi kistérségi társulás üléseinek állandó meghívottjai vagyunk. Komárom-Esztergom megyében a vidékfejlesztési hálózat keretében, alapító tagként beléptünk a Bakonyaljai, valamint a Vértes-Gerecse Helyi Akció Csoport szervezetébe. Érdekképviseletek, civil szervezetek: Gyjt szervezeteknek nem vagyunk tagjai. Ugyanakkor együttmködünk több országos szakmai érdekképviselettel (pl. az Ipartestületek Országos Szövetsége, Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége, Agrármunkaadók Országos Szövetsége, az ÚMVP Monitoring Bizottsága civil-érdekképviseleti tagjaival, önkormányzati érdekképviseletekkel, Magyar Regionális Tudományos Társaság, stb.) Külföldi partnerünk a szerbiai Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége, a szlovák Lovak Megmentéséért Alapítvány, valamint EU-s pályázatok kapcsán román, bolgár, görög, olasz civil szervezetek. Az EU által kezdeményezett és civilek részére nyitott szakmai fórumokon részt veszünk. Média-kapcsolatunk alkalmi. * * * 12. OLDAL

13 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI A Szövetség több országos és térségi programot kezdeményezett. A megyét érint és aktualitása miatt a Vándorlás c. Magyar-Szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda programot emeljük ki. Projekt célja, hogy a meglév problémákra minta-rendszerek kialakításával mutasson megoldást, adaptálható referenciát nyújtson a dél-szlovákiai és észak-magyarországi térségek önkormányzatainak, lovas bázisainak, mezgazdasági, természetvédelmi, erdgazdasági, határ- és közrendészeti, hatóságoknak és más térségeknek is a korszer lovas közlekedési infrastruktúra kialakítására, továbbá A XIX. század els felében mködtetett postakocsi fútvonalak figyelembe vételével a magyar-szlovák határmenti térségeken vezetve kitzze - az európai kerékpárút-hálózathoz hasonlóan, az interregionális együttmködés keretében - az els közép-európai lovas és öko-turisztikai fközlekedési utat: a lovas és öko- vándorutat (Magyar-Szlovák Lovas és Öko Sztrádát), valamint mint kislépték közlekedési infrastruktúra projekt elkészítse az erre a lovas úthálózatra épül, más, késbb turisztikai és egyéb komponens fejlesztéseket jószolgálati és propaganda akcióként rekonstruáljon és megvalósítson egy Postakocsi Emlékjáratot Budapest Pozsony Kassa Budapest útvonalon.. MAGYAR-SZLOVÁK LOVAS- ÉS ÖKO- VÁNDORÚT KÖZÖS FEJLESZTÉSÉNEK FBB TARTALMI ELEMEI: 1. LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA a. Útvonalak kitzése lovas, fogatos és gyalogos, túrakerékpáros közlekedés számára b. Lovas és fogatos közlekedés, határátkelés technikai feltételeinek kialakítása c. Fogadóállomások (stációk) hálózatba vonása a lovas úthálózat mentén d. Információs, - képz és fenntartó központok létrehozása 2. SZABÁLYOZÁS a. Létesítmények (utak, határátkelhelyek, állomások, stb.) használatára vonatkozó minta-rendeletek kidolgozása, engedélyezések b. Lovas közlekedés szabályozásának összehangolása c. Lovas közlekedésben résztvev lovasok, hajtók, lovak oktatásával, vizsgáztatásával, minsítésével foglalkozó bázisok hálózatba szervezése 3. INFORMATIKAI RENDSZER LÉTREHOZÁSA a. Lovas, fogatos, gyalogos, túrakerékpáros közlekedési jelz tábla-rendszer kialakítása, kihelyezése b. Térinformatikai és IKT rendszer létrehozása A PROJEKT PÁLYÁZATÁNAK tervezett TARTALMA: 1. ÚTVONAL FELDERÍTÉSE, KIJELÖLÉSE i. Lehetséges útvonalak megállapítása, térképi, telekkönyvi kutatás, a bejáráshoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása 13. OLDAL

14 ii. Felderít útbejárások (gépjármvel, lovas csapattal, fogattal) iii. Térinformatika alkalmazásával az útvonalak megállapítása 2. REFERENCIÁK, TÁJÉKOZTATÓ (OKTATÓ) ÉS MINSÍT KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATFEJLESZTÉS i. Referencia útszakaszok kialakítása ii. A magyar-szlovák határátkelhelyeken lovas és fogat áthaladás feltételeinek és információs hely létrehozása iii. Referencia állomáshelyek kialakítása iv. Tájékoztató (oktató) és minsít központok létrehozása lovasok, fogatosok és lovak számára 3. NÉGY NYELV (angol, magyar, német, szlovák) ÚTJELZ ÉS ÚTINFORMÁCIÓS RENDSZER LÉTREHOZÁSA i. Térinformatikai alapú digitalizált és nyomtatott térképek elkészítése ii. Útjelz és információs táblák készítése, kihelyezése iii. Internet- és média-kommunikáció iv. Rendszerfenntartás intézményesítése 4. MÓDSZERTANI ÉS SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, WORKSHOP i. Önkormányzatoknak, kormányzati szerveknek ii. Desztináció menedzsment számára 5. PROJEKT TÁJÉKOZTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS PROGRAMJA, i. Internetes és mobil kommunikációs információs rendszer kialakítása ii. Expedíciós és prezentációs célú útvonal-bejárás eredeti postakocsival iii. Tájékoztató programok módszertani konferenciák, workshop-ok 1. média tájékoztatók és propaganda akciók 2. televíziós msor készítése és sugárzása 3. tájékoztató kiadványok (brosúrák, szórólapok) készítése, terjesztése PROJEKT tervezett KÖLTSÉGVETÉSE A pályázati program elzetesen kb. cca ezer összeggel számol. * E mellett a terület-, település-, vidékfejlesztés, turizmus, kulturális örökségvédelem, megújuló energetika területén tagjaink adnak innovatív, kreatív javaslatokat vagy részt vesznek ezekben. (További információ * * * Budapest, október OLDAL

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén ICT - Vasfüggöny fórum Tiszasziget 2014. augusztus 4. Budai Krisztina - Hogyor Veronika Magyar Falusi és Zöldturizmus Programiroda NAKVI Financial

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban Előadó: Lóska János elnök Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Előadás vázlat I. Az ágazat közelmúltja és jelene II. Kitörési

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Tartalom Komárom-Esztergom megye helyzete és fejlesztési lehetőségei az országos

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Kulturális lis turizmus minőségbiztos gbiztosításasa az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Előzmények az AVEC hálózat: Mi az AVEC? (Európai Történelmi Kulturális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében Nemzetközi és hazai fejlesztési irányok. A kerékpáros turisztikai infrastruktúra európai hálózatának fejlesztési irányai, szabályozási kérdései és hatása (EuroVelo) Bodor Ádám Bejárható Magyarország Program

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése PÉCS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A VÁROS V BEMUTATÁSA az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése színházak, múzeumok, fesztiválok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Bodor Ádám a Gazdasági és Közlekedési Miniszter kerékpáros ügyekért felelős megbízottja Budapest, 2007.12.06

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Helyközi Személyszállítási Üzletág 2800 Tatabánya I., Csaba u. 19. Levélcím: 2801 Pf.:126 Telefon: 34/515-244 Fax: 34/515-258 VV-14/2011-2012. Érvényes: 2011. december 19. 2012. január 03.-ig MENETRENDI

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben