TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRL, KAPCSOLATAIRÓL, PROGRAMJAIRÓL ÉS A MEGYÉT ÉRINT KEZDEMÉNYEZÉSEIRL Budapest, október 19. Elterjeszt: Szilvássy István elnök Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGE Alapítva 1997.*kiemelt közhasznú szervezet Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 811 (székhely: Budapest, V. Kálmán I. u. 20.) tel.: (361) Regisztráció: Pest m. Bíróság TE Országgylés: SZ 8-11/18/98. Adószám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ELZMÉNY...3 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK...5 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE...8 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE...9 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI...12 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI OLDAL

3 I. ELZMÉNY Elfogadva a megyei közgylés elnökének felkérését, Dr. Völner Pál megyei közgylési elnök és Szilvássy István a szövetség elnöke levélváltása alapján készült az alábbi tájékoztató. 3. OLDAL

4 4. OLDAL

5 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK a megye lovas potenciálját fejleszt intézkedések megtételére, összefüggésben a vidékfejlesztéssel, turizmussal, a természeti -, épített- és szellemi örökséggel, oktatásneveléssel. (Tekintve, hogy a megyében folytatott tevékenységünk fként a lovas élettel, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos.) 1. Komárom-Esztergom megye zöldturizmus-fejlesztési koncepciója és középtávú stratégiai programja /100/2000. (X. 26.) sz. határozat/ tartalmaz önálló részeket a lovas turizmusra vonatkozóan, még ha nem is értelmezi megfelelen azt. Feladatként viszont jól határozta meg, hogy útvonalak kijelölése, itató- és pihenhelyek kiépítése valamint a megye-szerte egységes tájékoztató rendszer létrehozása tekinthet elsdleges feladatnak. Az elmúlt kilenc évben azonban erre nem került sor, de ez a közgylés által elfogadott stratégiai program változatlanul aktuális. A település-rendezési tervek ezeket a közcélú útvonalakat nem tartalmazzák. A termföldek privatizációjának egyik negatív eredményeként kell szabályozás és adminisztratív ráhatás hiányában az évszázadok és a nagybirtok rendszer alatt fenntartott, a XXI. században és más országokban a lovas-, zöldturizmus céljára alkalmassá tett - mezei, dl, erdei utak elzárását, beszántását kell tapasztalni legtöbb esetben szabálytalanul és elbirtoklási céllal. A megyének az angol, a walesi tartományokéval nagyjából egy idben lett zöldturizmus-fejlesztési koncepciója, de ez nem eredményezett érdemi és fenntartható, azokhoz hasonló útvonal- és intézményi struktúrát (Right of Ways and Countrysides). Ebben a kérdésben a megye - és persze az ország is - lemaradásban van, nemcsak a brit, hanem például a csallóközi vagy a vajdasági helyzethez képest is. A megyei területrendezési terv csak a vonalas közlekedési infrastruktúrát és a gépjárm közlekedés útjain vagy annak nyomvonala mellett létesített aszfaltozott kerékpárutakat tartalmazza, ami nem, vagy csak részben szolgálja a zöldturizmust. A tradicionális, mezei-, föld- és erdei utakat, amelyek a zöldturizmus alapvet infrastruktúrája, a területrendezési terv nem tartalmazza. 1./1. sz. javaslat: Javasoljuk, hogy a megyei közgylés foglalkozzon ezzel a témával, kérje fel a települési önkormányzatokat és megyei hivatalokat e probléma megoldására, és hozzon létre e probléma és téma kezelésére egy kell kompetenciával rendelkez munkacsoportot. 2./1. sz. javaslat: A megyei közgylés eszközeivel segítse el, hogy hálós szerkezetben felmérésre kerüljön lovas-, fogat-, túrakerékpár, gyalogos közlekedésre alkalmas természeti és kulturális örökségeket, turisztikai desztinációkat érint földutak (zöldutak); a megyei területrendezési tervbe jelölésre kerüljön kelet-nyugat irányban (1)a Duna mentén a delizsánsz és a gyors-postakocsi -, (2)a mészárosok, tzsérek, 5. OLDAL

6 illetve a kocsi-szekér történeti útvonalán, valamint (3) a Vértes-Bakony térségében, továbbá keresztirányban (4) Nyergesújfalu-Bajna-Gyermely, (5) Neszmély-Tata-Tatabánya-Oroszlány, (6) Komárom, Bábolna, Kisbér között felmért utak. A magyar-szlovák területi együttmködési program pályázatára Szövetségünk szlovák partnerével pályázatot adott be Vándorutak & Nyitott Vidék Hálózat-, Partnerség-, Program-, Projekt-tervezés és fejlesztés címmel, amelybe bevonjuk az elzetes megállapodásunk alapján a megyébl partnereink Tata, Kocs, Tatabánya, Ács, Bábolna önkormányzatát és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, 130 ezer támogatásra. Ez a pályázati program mintegy 1500 km hosszú zöldúthálózat és ezen, lovas-, túrakerékpáros-, gyalogos, vízi turizmus létesítmények megvalósítását alapozza meg, amelyre a következ (2010. márciusi) fordulóba már partnereinkkel, mint pályázókkal együtt adnánk be pályázatot Vándorutak magyar-szlovák kocsi-, lovas-, ökosztráda címmel. Errl a projektrl március 31-én kormányfelkérésre a határon átnyúló együttmködést elsegít magyar-szlovák kormánybizottság ülésén eladást tartottunk. Pozsony és Nyitra megye önkormányzata külön is érdekldött a projekt iránt. Így f. év május 21-én Tata és Kocs önkormányzatával közösen projektfejleszt workshopra is sor került, amelyen a pozsonyiakon kívül Komárom-Esztergom megye önkormányzati hivatalának képviselje is jelen volt, majd késbb errl a KEM Területfejlesztési Irodán is volt egy konzultáció. 1./3. sz. javaslat: Tekintve az elzményeket javasoljuk, hogy a megyei önkormányzat a pályázati programot a magyar és a szlovák megyei önkormányzatok felé, valamint a program monitoring bizottságában támogassa, illetve a következ pályázati fordulóban pályázó partnerként más megyékkel/kerületekkel együtt vegyen részt a projektben. 2. A megye területén haladt keresztül a mészárosok útja (Fleischstrasse) és a világkarriert befutott kocsi kocsi Buda-Bécs közötti útvonala, azaz a világ els kocsiútja, továbbá postakocsi közlekedés XVII. századi alsó és XVIII-XIX. századi Dunamenti fvonala. Mind az, ami a motorizáció eltt történt az Emberrel, az egyben az Ember és a Ló kapcsolatának története is. A megyében ennek a kapcsolatnak átlagon felüli nagyon gazdag tárháza van. Lovas hungarikumok és kiemelked nemzetközi jelentség világhíres lovas történeti emlékek, valamint a magánszférában megvalósult lótartási és létesítmény-fejlesztések, Bábolna, Kisbér, Komárom, Tata, Kocs, stb., a táji, természeti környezeti feltételek, a lótenyésztés, lóversenyzés, az Eszterházy lovas hagyományok olyan fejlesztési potenciált hordoznak, amelyek szinte alig, vagy egyáltalán nincsenek kihasználva. Komárom-Esztergom megyének ebbl a szempontból olyan európai lovas tartományok, megyék szintjén kellene lennie, mint például Wales, az angol Newport és térsége, a spanyol Granada, a német holsteini tartomány, stb. Mindezek a motívumok nem jelennek meg a megye térségi és települési identitásai között, marketingjében, turizmusának attrakció-struktúrájában. 6. OLDAL

7 2./1. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei közgylés által elfogadott korábbi programok, stratégiák felülvizsgálatát, kiegészítését e témakörrel (különösen a Középtávú Idegenforgalmi Stratégia átdolgozását, a turisztikai kínálatot tartalmazó marketing anyagok áttekintését, kiegészítését, további a KEM Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Programjában a lovas és öko- fejlesztési lehetségek megjelenítését), és ezek összegzéseként Megyei Lovas Fejlesztési Stratégiai program meghatározását: 2./2. sz. javaslat: Javasoljuk a kocsi, els kocsiút motívumok bekerülését a megyei önkormányzat térségmenedzselési tevékenységébe, kommunikációjába; 2./3. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei fenntartású közmveldési intézmények feladat-tervezése és feladat-megvalósítása során önálló, fenntartandó témaként kezeljék a lovas kulturális örökség-elemeket és ezek közmveldésbe, közoktatásba való integrálását. 2./4. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei dekoncentrált kormányhivatalokkal, országos szakmai és érdekképviseletekkel, médiával e fenti javaslatok megvalósításába való bevonásukat. * * * 7. OLDAL

8 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE Különösen Komárom-Esztergom megyében az MTTSZ a következ tevékenységeket végezte, végzi: Tata Város Önkormányzata megbízásából a város és térsége lovas (turizmus, stb.) fejlesztési stratégiájának készítése (június december) Vándorlás Magyar-szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda fejlesztési és pályázati program menedzselése a volt postakocsi utak nyomvonalán Kocsi-projekt elkészítése és szervezése, és Ács, Kocs, Tatabánya, Almásfüzit, Nagyigmánd, Bábolna önkormányzatával közösen helyi Kocsi Ünnepek tartása Az EU-csatlakozás hazai elkészítésének keretében Duna-völgyi Fejlesztési Fórum létrehozását kezdeményeztük Komárom Város polgármesterével Megbízás alapján közremködtünk a Bábolna Rt. átalakítási koncepciójának elkészítésében és ezzel összefüggésben térségi stratégiai együttmködés kialakításában Bábolna, Pannonhalma, Komárom, Herend között Három szombat c. országos közterület-szépít versenymozgalmunk kiterjedt a megye településeire is (Ácsteszér, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Csém, Epöl, Esztergom, Héreg, Kecskéd, Kisbér, Komárom, Környe, Lábatlan, Nagyigmánd, Oroszlány, Pilismarót, Réde, Tatabánya, Vérteskethely, Vértesszls). * * * 8. OLDAL

9 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE A Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetségét (továbbiakban: MTTSZ) 1997-ben alakították önkormányzatok, érdekképviseletek, vállalkozások, intézmények, természetes személyek. 1 Szövetségünk Komárom-Esztergom megyei tagjai: Hárskúti Attiláné agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Kocs Község Önkormányzata Szcs György érdekképviseleti vezet, iparos - Dorog Tóth Ferenc építész Tatabánya Wiedamann Károly agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Az MTTSZ-t tevékenysége alapján a bíróság kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyilván. Részlet az MTTSZ alapszabályából:!"#$%&'$&( ) * + %%,*, - ) '%,$.&',&, #) * '* ', + ) * '* '/, ) 0 ' + ',.) + ','' + ', ) + ', 1 ) 1 %1 '0 #%$%%+ '''2 '2 3, 1 MTTSZ Alapító tagjai: Alföld Rt. Alsómocsolád Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bene Tiborné ftitkár Falusi Vendéglátók BM Baranya megyei TÁKISZ Bognár Gyöngy informatikai irodavezet Szövetsége Budapest Fváros XVII. ker. Önkormányzat Budapest-Csepel Önkormányzata Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara CAD-ART Kft. Csécsei Béla polgármester Csomád község Önkormányzata Képvisel testülete Debrecen Megyei Jogú Város Képvisel Dr. Csatári Bálint intézeti igazgató MTA Dr. Enyedi György akadémikus, MTA alelnöke testülete RKK Alföld Kutatóintézete Dr. Faust Dezs területfejlesztési szakért Dr. Jancsó Gábor fiskolai tanár Dr. Szegvári Péter köztisztvisel Dr. Török István szervezési szaktanácsadó Feles András szociológus, turisztikai szakért Filepné dr. Nagy Éva SzSzB m Területfejlesztési ügynökség igh. Fundamenta Magyar-Német Lakástakarékpénztár Rt. Geosaurus Épít Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyr-Sopron-Moson megyei Területfejlesztési Tanács Szcs György vállalkozó Tápiószecs Nagyközség Tóth Ferenc fépítész - Tatabánya Uponor Manyag Csrendszer Kft. Hajdú-Bihár Megyei Területfejlesztési Halasi László településüzemeltetés Tanács Hámori András Havas Pál geológus Ipartestületek Országos Szövetsége Janus Pannonius Tudományegyetem Juhász Attila József megyei fépítész Kerekes György építész Ált.Társföld. és Urbanisztikai Tanszék Kokics Tibor ny. polgármester Landinfo Térinformatikai Szolgáltató Kft. Millián György építész MTA Regionális Kutatások Központja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Paulus Vagyonkezel és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Püspökszilágy Községi Önkormányzat Rátka Községi Önkormányzat Képvisel-testülete Képvisel-testület Róka László szakért Rónayné Vojnics Ibolya aljegyz Szegner László városépítész Szegedi Ágnes polgármester Szigetújfalu Önkormányzata Szilvássy István szakért Szomolya Községi Önkormányzat Város és Faluvédk Szövetsége Vasi Reginnov Tanácsadó Bt. Vonczem István mérnök- intézményi igazgató 9. OLDAL

10 ) - ''$%'&%% + ', &) % - - ', '1 % ' '$#%'%, ) + '+ - % + ',0 %',,/.4'1 3, ') * 2 $#% 1 % 1 '0 $,.%''% '2 3 $#%'/ + / %''%, ) * %4'#/ '2 3, ) '1 - %3%4#1 '' %''%5 6 #'& '$7 '4 7 '.&' '/ 3.%'- 2 ' $'2 $#%' %3 '$7 '47 '.&'.%'- '$7 '* '$ ' $%% &* '7 ' '$7 '* ''1 2.&' '.'', ''1 '1 #%''* '.&' ','2 3 % + %.&' &.%'%.'- ' ' 4 7 ' ' 8 * / $ 9 / #/ '2 3 8 : ; # %, %% * ',.&' #%, 1 ' # ' %%- &%1 %#/.'+ % 3 * / $ #/ $3%'$7 '7 '.&'.'+ %''+ - < '$7 '4 7 '.&' &%, +,, + ',.''.&' %%/ %#$#/,, & '%, '2 & 3 %'.&''.%''%/ %0 + '2 3 % 1 ' % + + '4+ 1 '2.', * / '%'' 6 '$7 ' 4 7 '.&'.& % #/, 0 '2 + '! : / * % - %3 '%+ %'% $% 1 ' - $ % - - $ 3,* + %%$'2 37 ' - $%%- = $'% * + %% + 3 % '$7 ' 4 7 '.&' 3 %' ' + -, 1 +, &'2 '1 2 1 '!.'+ '$7 ' 4 7 '.&' $'2 > 1 ' %%, * '%, -, + %, '''%%, $4, -.2 4, - %3/, 7 '.&' #%, % $ ' + ', 2, #+ / ) -.& , '.7 2 #1 %'/.%#/. '2 3, & = : &' ; + ' - '/ 0 +, 7 '.&'$%% - ''2 - '/ ' 1 ', ' '', $%', + + ', + $ ' $ '2 '$7 '.&' 7 '.&' - 3&&%1 %#/.'+ %- '/ '4 '$7 '.&''.7 2 2, 2, %/ 2 3 %'.&'- '/ ',.' #+ % 2 ' 0 + ' '$7 ' 7 ' - '%% + %'%- '/ 0 +,$- % - - $- '/ 2 3& < = %'? $#%'7 '.'+ ' '#'2, = # & %''% + ' ''/ '1 2 - '%-!&%/ + &%'1 2 - %31 2 %&, $ ' '' 4 #'%, 7 ' 7 '4, '$7 '4, +.&' - 4'1 %%+ 0 3,% #/ $%+ * * 1 %3#'&- / '2 &%%/ ','' + '2 '/ '/ &%- '% 3 ' 10. OLDAL

11 '$7 ' 4 7 '.&' ' $#%'% 0 +,.1 /.&'2 + $%&,7 ''- - %%- ( ) $34 /.&', 1 ' ) '1 * 2.%' '/ 0 + '%+ >&+ '%+ ),% - - %4 +.&', * - *, * ', * - * - #/, ' 7 '+,7 '1 '5 #) '.* ' >+.%, '' '), %* ' &''0.* >- ' '+ '%+ )1 * %''>7,%#' %'', %, * ', $%, 7, - ),, 1 * ''+ ', '+ '%+,7 '5 + ) '$7 '#* ', %2,+,,* * 5 ) $,%'' >+ ',$7,- )* %'$7 ' 0 >$' $ % #/ $%, '% $%%, '''%, * &,7 + 7 '2,- )5.) 1 ' %' +, %+ '%+, '''%.&', $7.%% 5 ) 1 '.%''%$%', + '% %1 / &, +, %'+, + '' %%* #/ 5 1 ) '$7 ', %%/ + '+ $%- '%'+ %/ * + : >* 4.&') '2 3 3 * '* ' ',4 + ''A * * * 11. OLDAL

12 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI A Szövetség kiemelten közhasznú, országos, szakmai érdekképviseleti szervezet, tehát ennek megfelelek a kapcsolatai. Országgylés állandó, regisztrált státusz, több bizottság állandó (Önkormányzati -, Gazdasági -, Mezgazdasági, ÚMFT eseti bizottság) meghívottja, két parlamenti nyílt nap és egy kihelyezett bizottsági ülés kezdeményezése, lebonyolítása. Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok saját programok, kezdeményezések, illetve megbízások (pl. Duna-völgyi Nemzeti Tanács létrehozása, Nemzeti Lovasprogram, Magyar Vidék Háza program kezdeményezése; Vidékfejlesztési Országos Találkozó, stb.). Tagság: az ÚMFT bírálóbizottságaiban, ÚMVP Monitoring bizottságban. Önkormányzati kapcsolat-rendszerünkben megyei, kistérségi és települési önkormányzatok vannak (tagság, stb.). A kunszentmikósi és kiskunhalasi kistérségi társulás üléseinek állandó meghívottjai vagyunk. Komárom-Esztergom megyében a vidékfejlesztési hálózat keretében, alapító tagként beléptünk a Bakonyaljai, valamint a Vértes-Gerecse Helyi Akció Csoport szervezetébe. Érdekképviseletek, civil szervezetek: Gyjt szervezeteknek nem vagyunk tagjai. Ugyanakkor együttmködünk több országos szakmai érdekképviselettel (pl. az Ipartestületek Országos Szövetsége, Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége, Agrármunkaadók Országos Szövetsége, az ÚMVP Monitoring Bizottsága civil-érdekképviseleti tagjaival, önkormányzati érdekképviseletekkel, Magyar Regionális Tudományos Társaság, stb.) Külföldi partnerünk a szerbiai Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége, a szlovák Lovak Megmentéséért Alapítvány, valamint EU-s pályázatok kapcsán román, bolgár, görög, olasz civil szervezetek. Az EU által kezdeményezett és civilek részére nyitott szakmai fórumokon részt veszünk. Média-kapcsolatunk alkalmi. * * * 12. OLDAL

13 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI A Szövetség több országos és térségi programot kezdeményezett. A megyét érint és aktualitása miatt a Vándorlás c. Magyar-Szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda programot emeljük ki. Projekt célja, hogy a meglév problémákra minta-rendszerek kialakításával mutasson megoldást, adaptálható referenciát nyújtson a dél-szlovákiai és észak-magyarországi térségek önkormányzatainak, lovas bázisainak, mezgazdasági, természetvédelmi, erdgazdasági, határ- és közrendészeti, hatóságoknak és más térségeknek is a korszer lovas közlekedési infrastruktúra kialakítására, továbbá A XIX. század els felében mködtetett postakocsi fútvonalak figyelembe vételével a magyar-szlovák határmenti térségeken vezetve kitzze - az európai kerékpárút-hálózathoz hasonlóan, az interregionális együttmködés keretében - az els közép-európai lovas és öko-turisztikai fközlekedési utat: a lovas és öko- vándorutat (Magyar-Szlovák Lovas és Öko Sztrádát), valamint mint kislépték közlekedési infrastruktúra projekt elkészítse az erre a lovas úthálózatra épül, más, késbb turisztikai és egyéb komponens fejlesztéseket jószolgálati és propaganda akcióként rekonstruáljon és megvalósítson egy Postakocsi Emlékjáratot Budapest Pozsony Kassa Budapest útvonalon.. MAGYAR-SZLOVÁK LOVAS- ÉS ÖKO- VÁNDORÚT KÖZÖS FEJLESZTÉSÉNEK FBB TARTALMI ELEMEI: 1. LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA a. Útvonalak kitzése lovas, fogatos és gyalogos, túrakerékpáros közlekedés számára b. Lovas és fogatos közlekedés, határátkelés technikai feltételeinek kialakítása c. Fogadóállomások (stációk) hálózatba vonása a lovas úthálózat mentén d. Információs, - képz és fenntartó központok létrehozása 2. SZABÁLYOZÁS a. Létesítmények (utak, határátkelhelyek, állomások, stb.) használatára vonatkozó minta-rendeletek kidolgozása, engedélyezések b. Lovas közlekedés szabályozásának összehangolása c. Lovas közlekedésben résztvev lovasok, hajtók, lovak oktatásával, vizsgáztatásával, minsítésével foglalkozó bázisok hálózatba szervezése 3. INFORMATIKAI RENDSZER LÉTREHOZÁSA a. Lovas, fogatos, gyalogos, túrakerékpáros közlekedési jelz tábla-rendszer kialakítása, kihelyezése b. Térinformatikai és IKT rendszer létrehozása A PROJEKT PÁLYÁZATÁNAK tervezett TARTALMA: 1. ÚTVONAL FELDERÍTÉSE, KIJELÖLÉSE i. Lehetséges útvonalak megállapítása, térképi, telekkönyvi kutatás, a bejáráshoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása 13. OLDAL

14 ii. Felderít útbejárások (gépjármvel, lovas csapattal, fogattal) iii. Térinformatika alkalmazásával az útvonalak megállapítása 2. REFERENCIÁK, TÁJÉKOZTATÓ (OKTATÓ) ÉS MINSÍT KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATFEJLESZTÉS i. Referencia útszakaszok kialakítása ii. A magyar-szlovák határátkelhelyeken lovas és fogat áthaladás feltételeinek és információs hely létrehozása iii. Referencia állomáshelyek kialakítása iv. Tájékoztató (oktató) és minsít központok létrehozása lovasok, fogatosok és lovak számára 3. NÉGY NYELV (angol, magyar, német, szlovák) ÚTJELZ ÉS ÚTINFORMÁCIÓS RENDSZER LÉTREHOZÁSA i. Térinformatikai alapú digitalizált és nyomtatott térképek elkészítése ii. Útjelz és információs táblák készítése, kihelyezése iii. Internet- és média-kommunikáció iv. Rendszerfenntartás intézményesítése 4. MÓDSZERTANI ÉS SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, WORKSHOP i. Önkormányzatoknak, kormányzati szerveknek ii. Desztináció menedzsment számára 5. PROJEKT TÁJÉKOZTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS PROGRAMJA, i. Internetes és mobil kommunikációs információs rendszer kialakítása ii. Expedíciós és prezentációs célú útvonal-bejárás eredeti postakocsival iii. Tájékoztató programok módszertani konferenciák, workshop-ok 1. média tájékoztatók és propaganda akciók 2. televíziós msor készítése és sugárzása 3. tájékoztató kiadványok (brosúrák, szórólapok) készítése, terjesztése PROJEKT tervezett KÖLTSÉGVETÉSE A pályázati program elzetesen kb. cca ezer összeggel számol. * E mellett a terület-, település-, vidékfejlesztés, turizmus, kulturális örökségvédelem, megújuló energetika területén tagjaink adnak innovatív, kreatív javaslatokat vagy részt vesznek ezekben. (További információ * * * Budapest, október OLDAL

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A DATOURWAY A Datourway (teljes neve: Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség H-2890 TATA, Kossuth tér 1. Tel: (34) 656-652 Iroda: 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13. VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben