TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRL, KAPCSOLATAIRÓL, PROGRAMJAIRÓL ÉS A MEGYÉT ÉRINT KEZDEMÉNYEZÉSEIRL Budapest, október 19. Elterjeszt: Szilvássy István elnök Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége MAGYAR TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGE Alapítva 1997.*kiemelt közhasznú szervezet Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 811 (székhely: Budapest, V. Kálmán I. u. 20.) tel.: (361) Regisztráció: Pest m. Bíróság TE Országgylés: SZ 8-11/18/98. Adószám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ELZMÉNY...3 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK...5 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE...8 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE...9 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI...12 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI OLDAL

3 I. ELZMÉNY Elfogadva a megyei közgylés elnökének felkérését, Dr. Völner Pál megyei közgylési elnök és Szilvássy István a szövetség elnöke levélváltása alapján készült az alábbi tájékoztató. 3. OLDAL

4 4. OLDAL

5 II. JAVASLATOK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYLÉSÉNEK a megye lovas potenciálját fejleszt intézkedések megtételére, összefüggésben a vidékfejlesztéssel, turizmussal, a természeti -, épített- és szellemi örökséggel, oktatásneveléssel. (Tekintve, hogy a megyében folytatott tevékenységünk fként a lovas élettel, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos.) 1. Komárom-Esztergom megye zöldturizmus-fejlesztési koncepciója és középtávú stratégiai programja /100/2000. (X. 26.) sz. határozat/ tartalmaz önálló részeket a lovas turizmusra vonatkozóan, még ha nem is értelmezi megfelelen azt. Feladatként viszont jól határozta meg, hogy útvonalak kijelölése, itató- és pihenhelyek kiépítése valamint a megye-szerte egységes tájékoztató rendszer létrehozása tekinthet elsdleges feladatnak. Az elmúlt kilenc évben azonban erre nem került sor, de ez a közgylés által elfogadott stratégiai program változatlanul aktuális. A település-rendezési tervek ezeket a közcélú útvonalakat nem tartalmazzák. A termföldek privatizációjának egyik negatív eredményeként kell szabályozás és adminisztratív ráhatás hiányában az évszázadok és a nagybirtok rendszer alatt fenntartott, a XXI. században és más országokban a lovas-, zöldturizmus céljára alkalmassá tett - mezei, dl, erdei utak elzárását, beszántását kell tapasztalni legtöbb esetben szabálytalanul és elbirtoklási céllal. A megyének az angol, a walesi tartományokéval nagyjából egy idben lett zöldturizmus-fejlesztési koncepciója, de ez nem eredményezett érdemi és fenntartható, azokhoz hasonló útvonal- és intézményi struktúrát (Right of Ways and Countrysides). Ebben a kérdésben a megye - és persze az ország is - lemaradásban van, nemcsak a brit, hanem például a csallóközi vagy a vajdasági helyzethez képest is. A megyei területrendezési terv csak a vonalas közlekedési infrastruktúrát és a gépjárm közlekedés útjain vagy annak nyomvonala mellett létesített aszfaltozott kerékpárutakat tartalmazza, ami nem, vagy csak részben szolgálja a zöldturizmust. A tradicionális, mezei-, föld- és erdei utakat, amelyek a zöldturizmus alapvet infrastruktúrája, a területrendezési terv nem tartalmazza. 1./1. sz. javaslat: Javasoljuk, hogy a megyei közgylés foglalkozzon ezzel a témával, kérje fel a települési önkormányzatokat és megyei hivatalokat e probléma megoldására, és hozzon létre e probléma és téma kezelésére egy kell kompetenciával rendelkez munkacsoportot. 2./1. sz. javaslat: A megyei közgylés eszközeivel segítse el, hogy hálós szerkezetben felmérésre kerüljön lovas-, fogat-, túrakerékpár, gyalogos közlekedésre alkalmas természeti és kulturális örökségeket, turisztikai desztinációkat érint földutak (zöldutak); a megyei területrendezési tervbe jelölésre kerüljön kelet-nyugat irányban (1)a Duna mentén a delizsánsz és a gyors-postakocsi -, (2)a mészárosok, tzsérek, 5. OLDAL

6 illetve a kocsi-szekér történeti útvonalán, valamint (3) a Vértes-Bakony térségében, továbbá keresztirányban (4) Nyergesújfalu-Bajna-Gyermely, (5) Neszmély-Tata-Tatabánya-Oroszlány, (6) Komárom, Bábolna, Kisbér között felmért utak. A magyar-szlovák területi együttmködési program pályázatára Szövetségünk szlovák partnerével pályázatot adott be Vándorutak & Nyitott Vidék Hálózat-, Partnerség-, Program-, Projekt-tervezés és fejlesztés címmel, amelybe bevonjuk az elzetes megállapodásunk alapján a megyébl partnereink Tata, Kocs, Tatabánya, Ács, Bábolna önkormányzatát és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot, 130 ezer támogatásra. Ez a pályázati program mintegy 1500 km hosszú zöldúthálózat és ezen, lovas-, túrakerékpáros-, gyalogos, vízi turizmus létesítmények megvalósítását alapozza meg, amelyre a következ (2010. márciusi) fordulóba már partnereinkkel, mint pályázókkal együtt adnánk be pályázatot Vándorutak magyar-szlovák kocsi-, lovas-, ökosztráda címmel. Errl a projektrl március 31-én kormányfelkérésre a határon átnyúló együttmködést elsegít magyar-szlovák kormánybizottság ülésén eladást tartottunk. Pozsony és Nyitra megye önkormányzata külön is érdekldött a projekt iránt. Így f. év május 21-én Tata és Kocs önkormányzatával közösen projektfejleszt workshopra is sor került, amelyen a pozsonyiakon kívül Komárom-Esztergom megye önkormányzati hivatalának képviselje is jelen volt, majd késbb errl a KEM Területfejlesztési Irodán is volt egy konzultáció. 1./3. sz. javaslat: Tekintve az elzményeket javasoljuk, hogy a megyei önkormányzat a pályázati programot a magyar és a szlovák megyei önkormányzatok felé, valamint a program monitoring bizottságában támogassa, illetve a következ pályázati fordulóban pályázó partnerként más megyékkel/kerületekkel együtt vegyen részt a projektben. 2. A megye területén haladt keresztül a mészárosok útja (Fleischstrasse) és a világkarriert befutott kocsi kocsi Buda-Bécs közötti útvonala, azaz a világ els kocsiútja, továbbá postakocsi közlekedés XVII. századi alsó és XVIII-XIX. századi Dunamenti fvonala. Mind az, ami a motorizáció eltt történt az Emberrel, az egyben az Ember és a Ló kapcsolatának története is. A megyében ennek a kapcsolatnak átlagon felüli nagyon gazdag tárháza van. Lovas hungarikumok és kiemelked nemzetközi jelentség világhíres lovas történeti emlékek, valamint a magánszférában megvalósult lótartási és létesítmény-fejlesztések, Bábolna, Kisbér, Komárom, Tata, Kocs, stb., a táji, természeti környezeti feltételek, a lótenyésztés, lóversenyzés, az Eszterházy lovas hagyományok olyan fejlesztési potenciált hordoznak, amelyek szinte alig, vagy egyáltalán nincsenek kihasználva. Komárom-Esztergom megyének ebbl a szempontból olyan európai lovas tartományok, megyék szintjén kellene lennie, mint például Wales, az angol Newport és térsége, a spanyol Granada, a német holsteini tartomány, stb. Mindezek a motívumok nem jelennek meg a megye térségi és települési identitásai között, marketingjében, turizmusának attrakció-struktúrájában. 6. OLDAL

7 2./1. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei közgylés által elfogadott korábbi programok, stratégiák felülvizsgálatát, kiegészítését e témakörrel (különösen a Középtávú Idegenforgalmi Stratégia átdolgozását, a turisztikai kínálatot tartalmazó marketing anyagok áttekintését, kiegészítését, további a KEM Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Programjában a lovas és öko- fejlesztési lehetségek megjelenítését), és ezek összegzéseként Megyei Lovas Fejlesztési Stratégiai program meghatározását: 2./2. sz. javaslat: Javasoljuk a kocsi, els kocsiút motívumok bekerülését a megyei önkormányzat térségmenedzselési tevékenységébe, kommunikációjába; 2./3. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei fenntartású közmveldési intézmények feladat-tervezése és feladat-megvalósítása során önálló, fenntartandó témaként kezeljék a lovas kulturális örökség-elemeket és ezek közmveldésbe, közoktatásba való integrálását. 2./4. sz. javaslat: Javasoljuk a megyei dekoncentrált kormányhivatalokkal, országos szakmai és érdekképviseletekkel, médiával e fenti javaslatok megvalósításába való bevonásukat. * * * 7. OLDAL

8 III. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉT ÉRINT TEVÉKENYSÉGE Különösen Komárom-Esztergom megyében az MTTSZ a következ tevékenységeket végezte, végzi: Tata Város Önkormányzata megbízásából a város és térsége lovas (turizmus, stb.) fejlesztési stratégiájának készítése (június december) Vándorlás Magyar-szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda fejlesztési és pályázati program menedzselése a volt postakocsi utak nyomvonalán Kocsi-projekt elkészítése és szervezése, és Ács, Kocs, Tatabánya, Almásfüzit, Nagyigmánd, Bábolna önkormányzatával közösen helyi Kocsi Ünnepek tartása Az EU-csatlakozás hazai elkészítésének keretében Duna-völgyi Fejlesztési Fórum létrehozását kezdeményeztük Komárom Város polgármesterével Megbízás alapján közremködtünk a Bábolna Rt. átalakítási koncepciójának elkészítésében és ezzel összefüggésben térségi stratégiai együttmködés kialakításában Bábolna, Pannonhalma, Komárom, Herend között Három szombat c. országos közterület-szépít versenymozgalmunk kiterjedt a megye településeire is (Ácsteszér, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Csém, Epöl, Esztergom, Héreg, Kecskéd, Kisbér, Komárom, Környe, Lábatlan, Nagyigmánd, Oroszlány, Pilismarót, Réde, Tatabánya, Vérteskethely, Vértesszls). * * * 8. OLDAL

9 IV. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE A Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetségét (továbbiakban: MTTSZ) 1997-ben alakították önkormányzatok, érdekképviseletek, vállalkozások, intézmények, természetes személyek. 1 Szövetségünk Komárom-Esztergom megyei tagjai: Hárskúti Attiláné agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Kocs Község Önkormányzata Szcs György érdekképviseleti vezet, iparos - Dorog Tóth Ferenc építész Tatabánya Wiedamann Károly agrármérnök, szaktanácsadó - Tata Az MTTSZ-t tevékenysége alapján a bíróság kiemelten közhasznú szervezetként tartja nyilván. Részlet az MTTSZ alapszabályából:!"#$%&'$&( ) * + %%,*, - ) '%,$.&',&, #) * '* ', + ) * '* '/, ) 0 ' + ',.) + ','' + ', ) + ', 1 ) 1 %1 '0 #%$%%+ '''2 '2 3, 1 MTTSZ Alapító tagjai: Alföld Rt. Alsómocsolád Község Önkormányzata Barcs Város Önkormányzata Bene Tiborné ftitkár Falusi Vendéglátók BM Baranya megyei TÁKISZ Bognár Gyöngy informatikai irodavezet Szövetsége Budapest Fváros XVII. ker. Önkormányzat Budapest-Csepel Önkormányzata Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara CAD-ART Kft. Csécsei Béla polgármester Csomád község Önkormányzata Képvisel testülete Debrecen Megyei Jogú Város Képvisel Dr. Csatári Bálint intézeti igazgató MTA Dr. Enyedi György akadémikus, MTA alelnöke testülete RKK Alföld Kutatóintézete Dr. Faust Dezs területfejlesztési szakért Dr. Jancsó Gábor fiskolai tanár Dr. Szegvári Péter köztisztvisel Dr. Török István szervezési szaktanácsadó Feles András szociológus, turisztikai szakért Filepné dr. Nagy Éva SzSzB m Területfejlesztési ügynökség igh. Fundamenta Magyar-Német Lakástakarékpénztár Rt. Geosaurus Épít Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyr-Sopron-Moson megyei Területfejlesztési Tanács Szcs György vállalkozó Tápiószecs Nagyközség Tóth Ferenc fépítész - Tatabánya Uponor Manyag Csrendszer Kft. Hajdú-Bihár Megyei Területfejlesztési Halasi László településüzemeltetés Tanács Hámori András Havas Pál geológus Ipartestületek Országos Szövetsége Janus Pannonius Tudományegyetem Juhász Attila József megyei fépítész Kerekes György építész Ált.Társföld. és Urbanisztikai Tanszék Kokics Tibor ny. polgármester Landinfo Térinformatikai Szolgáltató Kft. Millián György építész MTA Regionális Kutatások Központja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Paulus Vagyonkezel és Pénzügyi Tanácsadó Rt. Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Püspökszilágy Községi Önkormányzat Rátka Községi Önkormányzat Képvisel-testülete Képvisel-testület Róka László szakért Rónayné Vojnics Ibolya aljegyz Szegner László városépítész Szegedi Ágnes polgármester Szigetújfalu Önkormányzata Szilvássy István szakért Szomolya Községi Önkormányzat Város és Faluvédk Szövetsége Vasi Reginnov Tanácsadó Bt. Vonczem István mérnök- intézményi igazgató 9. OLDAL

10 ) - ''$%'&%% + ', &) % - - ', '1 % ' '$#%'%, ) + '+ - % + ',0 %',,/.4'1 3, ') * 2 $#% 1 % 1 '0 $,.%''% '2 3 $#%'/ + / %''%, ) * %4'#/ '2 3, ) '1 - %3%4#1 '' %''%5 6 #'& '$7 '4 7 '.&' '/ 3.%'- 2 ' $'2 $#%' %3 '$7 '47 '.&'.%'- '$7 '* '$ ' $%% &* '7 ' '$7 '* ''1 2.&' '.'', ''1 '1 #%''* '.&' ','2 3 % + %.&' &.%'%.'- ' ' 4 7 ' ' 8 * / $ 9 / #/ '2 3 8 : ; # %, %% * ',.&' #%, 1 ' # ' %%- &%1 %#/.'+ % 3 * / $ #/ $3%'$7 '7 '.&'.'+ %''+ - < '$7 '4 7 '.&' &%, +,, + ',.''.&' %%/ %#$#/,, & '%, '2 & 3 %'.&''.%''%/ %0 + '2 3 % 1 ' % + + '4+ 1 '2.', * / '%'' 6 '$7 ' 4 7 '.&'.& % #/, 0 '2 + '! : / * % - %3 '%+ %'% $% 1 ' - $ % - - $ 3,* + %%$'2 37 ' - $%%- = $'% * + %% + 3 % '$7 ' 4 7 '.&' 3 %' ' + -, 1 +, &'2 '1 2 1 '!.'+ '$7 ' 4 7 '.&' $'2 > 1 ' %%, * '%, -, + %, '''%%, $4, -.2 4, - %3/, 7 '.&' #%, % $ ' + ', 2, #+ / ) -.& , '.7 2 #1 %'/.%#/. '2 3, & = : &' ; + ' - '/ 0 +, 7 '.&'$%% - ''2 - '/ ' 1 ', ' '', $%', + + ', + $ ' $ '2 '$7 '.&' 7 '.&' - 3&&%1 %#/.'+ %- '/ '4 '$7 '.&''.7 2 2, 2, %/ 2 3 %'.&'- '/ ',.' #+ % 2 ' 0 + ' '$7 ' 7 ' - '%% + %'%- '/ 0 +,$- % - - $- '/ 2 3& < = %'? $#%'7 '.'+ ' '#'2, = # & %''% + ' ''/ '1 2 - '%-!&%/ + &%'1 2 - %31 2 %&, $ ' '' 4 #'%, 7 ' 7 '4, '$7 '4, +.&' - 4'1 %%+ 0 3,% #/ $%+ * * 1 %3#'&- / '2 &%%/ ','' + '2 '/ '/ &%- '% 3 ' 10. OLDAL

11 '$7 ' 4 7 '.&' ' $#%'% 0 +,.1 /.&'2 + $%&,7 ''- - %%- ( ) $34 /.&', 1 ' ) '1 * 2.%' '/ 0 + '%+ >&+ '%+ ),% - - %4 +.&', * - *, * ', * - * - #/, ' 7 '+,7 '1 '5 #) '.* ' >+.%, '' '), %* ' &''0.* >- ' '+ '%+ )1 * %''>7,%#' %'', %, * ', $%, 7, - ),, 1 * ''+ ', '+ '%+,7 '5 + ) '$7 '#* ', %2,+,,* * 5 ) $,%'' >+ ',$7,- )* %'$7 ' 0 >$' $ % #/ $%, '% $%%, '''%, * &,7 + 7 '2,- )5.) 1 ' %' +, %+ '%+, '''%.&', $7.%% 5 ) 1 '.%''%$%', + '% %1 / &, +, %'+, + '' %%* #/ 5 1 ) '$7 ', %%/ + '+ $%- '%'+ %/ * + : >* 4.&') '2 3 3 * '* ' ',4 + ''A * * * 11. OLDAL

12 V. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK KAPCSOLATAI A Szövetség kiemelten közhasznú, országos, szakmai érdekképviseleti szervezet, tehát ennek megfelelek a kapcsolatai. Országgylés állandó, regisztrált státusz, több bizottság állandó (Önkormányzati -, Gazdasági -, Mezgazdasági, ÚMFT eseti bizottság) meghívottja, két parlamenti nyílt nap és egy kihelyezett bizottsági ülés kezdeményezése, lebonyolítása. Kormány, minisztériumok, kormányhivatalok saját programok, kezdeményezések, illetve megbízások (pl. Duna-völgyi Nemzeti Tanács létrehozása, Nemzeti Lovasprogram, Magyar Vidék Háza program kezdeményezése; Vidékfejlesztési Országos Találkozó, stb.). Tagság: az ÚMFT bírálóbizottságaiban, ÚMVP Monitoring bizottságban. Önkormányzati kapcsolat-rendszerünkben megyei, kistérségi és települési önkormányzatok vannak (tagság, stb.). A kunszentmikósi és kiskunhalasi kistérségi társulás üléseinek állandó meghívottjai vagyunk. Komárom-Esztergom megyében a vidékfejlesztési hálózat keretében, alapító tagként beléptünk a Bakonyaljai, valamint a Vértes-Gerecse Helyi Akció Csoport szervezetébe. Érdekképviseletek, civil szervezetek: Gyjt szervezeteknek nem vagyunk tagjai. Ugyanakkor együttmködünk több országos szakmai érdekképviselettel (pl. az Ipartestületek Országos Szövetsége, Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége, Agrármunkaadók Országos Szövetsége, az ÚMVP Monitoring Bizottsága civil-érdekképviseleti tagjaival, önkormányzati érdekképviseletekkel, Magyar Regionális Tudományos Társaság, stb.) Külföldi partnerünk a szerbiai Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége, a szlovák Lovak Megmentéséért Alapítvány, valamint EU-s pályázatok kapcsán román, bolgár, görög, olasz civil szervezetek. Az EU által kezdeményezett és civilek részére nyitott szakmai fórumokon részt veszünk. Média-kapcsolatunk alkalmi. * * * 12. OLDAL

13 VI. MAGYAR TELEPÜLÉS ÉS TERÜLETFEJLESZTK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJAI A Szövetség több országos és térségi programot kezdeményezett. A megyét érint és aktualitása miatt a Vándorlás c. Magyar-Szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko- Sztráda programot emeljük ki. Projekt célja, hogy a meglév problémákra minta-rendszerek kialakításával mutasson megoldást, adaptálható referenciát nyújtson a dél-szlovákiai és észak-magyarországi térségek önkormányzatainak, lovas bázisainak, mezgazdasági, természetvédelmi, erdgazdasági, határ- és közrendészeti, hatóságoknak és más térségeknek is a korszer lovas közlekedési infrastruktúra kialakítására, továbbá A XIX. század els felében mködtetett postakocsi fútvonalak figyelembe vételével a magyar-szlovák határmenti térségeken vezetve kitzze - az európai kerékpárút-hálózathoz hasonlóan, az interregionális együttmködés keretében - az els közép-európai lovas és öko-turisztikai fközlekedési utat: a lovas és öko- vándorutat (Magyar-Szlovák Lovas és Öko Sztrádát), valamint mint kislépték közlekedési infrastruktúra projekt elkészítse az erre a lovas úthálózatra épül, más, késbb turisztikai és egyéb komponens fejlesztéseket jószolgálati és propaganda akcióként rekonstruáljon és megvalósítson egy Postakocsi Emlékjáratot Budapest Pozsony Kassa Budapest útvonalon.. MAGYAR-SZLOVÁK LOVAS- ÉS ÖKO- VÁNDORÚT KÖZÖS FEJLESZTÉSÉNEK FBB TARTALMI ELEMEI: 1. LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSA a. Útvonalak kitzése lovas, fogatos és gyalogos, túrakerékpáros közlekedés számára b. Lovas és fogatos közlekedés, határátkelés technikai feltételeinek kialakítása c. Fogadóállomások (stációk) hálózatba vonása a lovas úthálózat mentén d. Információs, - képz és fenntartó központok létrehozása 2. SZABÁLYOZÁS a. Létesítmények (utak, határátkelhelyek, állomások, stb.) használatára vonatkozó minta-rendeletek kidolgozása, engedélyezések b. Lovas közlekedés szabályozásának összehangolása c. Lovas közlekedésben résztvev lovasok, hajtók, lovak oktatásával, vizsgáztatásával, minsítésével foglalkozó bázisok hálózatba szervezése 3. INFORMATIKAI RENDSZER LÉTREHOZÁSA a. Lovas, fogatos, gyalogos, túrakerékpáros közlekedési jelz tábla-rendszer kialakítása, kihelyezése b. Térinformatikai és IKT rendszer létrehozása A PROJEKT PÁLYÁZATÁNAK tervezett TARTALMA: 1. ÚTVONAL FELDERÍTÉSE, KIJELÖLÉSE i. Lehetséges útvonalak megállapítása, térképi, telekkönyvi kutatás, a bejáráshoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása 13. OLDAL

14 ii. Felderít útbejárások (gépjármvel, lovas csapattal, fogattal) iii. Térinformatika alkalmazásával az útvonalak megállapítása 2. REFERENCIÁK, TÁJÉKOZTATÓ (OKTATÓ) ÉS MINSÍT KÖZPONTOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATFEJLESZTÉS i. Referencia útszakaszok kialakítása ii. A magyar-szlovák határátkelhelyeken lovas és fogat áthaladás feltételeinek és információs hely létrehozása iii. Referencia állomáshelyek kialakítása iv. Tájékoztató (oktató) és minsít központok létrehozása lovasok, fogatosok és lovak számára 3. NÉGY NYELV (angol, magyar, német, szlovák) ÚTJELZ ÉS ÚTINFORMÁCIÓS RENDSZER LÉTREHOZÁSA i. Térinformatikai alapú digitalizált és nyomtatott térképek elkészítése ii. Útjelz és információs táblák készítése, kihelyezése iii. Internet- és média-kommunikáció iv. Rendszerfenntartás intézményesítése 4. MÓDSZERTANI ÉS SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSE, WORKSHOP i. Önkormányzatoknak, kormányzati szerveknek ii. Desztináció menedzsment számára 5. PROJEKT TÁJÉKOZTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS PROGRAMJA, i. Internetes és mobil kommunikációs információs rendszer kialakítása ii. Expedíciós és prezentációs célú útvonal-bejárás eredeti postakocsival iii. Tájékoztató programok módszertani konferenciák, workshop-ok 1. média tájékoztatók és propaganda akciók 2. televíziós msor készítése és sugárzása 3. tájékoztató kiadványok (brosúrák, szórólapok) készítése, terjesztése PROJEKT tervezett KÖLTSÉGVETÉSE A pályázati program elzetesen kb. cca ezer összeggel számol. * E mellett a terület-, település-, vidékfejlesztés, turizmus, kulturális örökségvédelem, megújuló energetika területén tagjaink adnak innovatív, kreatív javaslatokat vagy részt vesznek ezekben. (További információ * * * Budapest, október OLDAL

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén

Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén Fenntartható közlekedés a Vasfüggöny nyomvonal mentén ICT - Vasfüggöny fórum Tiszasziget 2014. augusztus 4. Budai Krisztina - Hogyor Veronika Magyar Falusi és Zöldturizmus Programiroda NAKVI Financial

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola>

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 27-ei ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés 2014. november 27-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslatok Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseletére Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület

Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai. Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület Az országos koncepció és a Pannontáj-Sokoró Natúrpark kapcsolódási pontjai Székely Rita elnök Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület A natúrpark múltja - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány kezdeményezése Enyingi

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1

Kulturális turizmus minőségbiztosítása az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Kulturális lis turizmus minőségbiztos gbiztosításasa az INTERREG III C QUALICITIES projektje példáján Budapest, 2007. október 5. 1 Előzmények az AVEC hálózat: Mi az AVEC? (Európai Történelmi Kulturális

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Tartalom Komárom-Esztergom megye helyzete és fejlesztési lehetőségei az országos

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina Zöldutak Módszertani Egyesület 2015. november 6. Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút

Részletesebben

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Bodor Ádám a Gazdasági és Közlekedési Miniszter kerékpáros ügyekért felelős megbízottja Budapest, 2007.12.06

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése

az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése PÉCS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A VÁROS V BEMUTATÁSA az ötödik legnagyobb lélekszámú város az els magyar egyetem, napjainkban 30000 diák egyházi és kulturális centrum, kultúrák ötvözdése színházak, múzeumok, fesztiválok,

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban Előadó: Lóska János elnök Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Előadás vázlat I. Az ágazat közelmúltja és jelene II. Kitörési

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében

Bodor Ádám. Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében Nemzetközi és hazai fejlesztési irányok. A kerékpáros turisztikai infrastruktúra európai hálózatának fejlesztési irányai, szabályozási kérdései és hatása (EuroVelo) Bodor Ádám Bejárható Magyarország Program

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására.

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo: 12.106/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Melléklet: Alapszabály tervezet Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27

V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27 V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27 DDRFÜ Nkft regionális fejlesztési ügynökség, alapítva: 1998 Tulajdonosok: Baranya Megyei Önkormányzat, Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Önkormányzat Profil:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben