ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 187/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására Kállay Gáborné alpolgármester Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság szeptember 6. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 6. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete szeptember 26-i ülésén megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat. A Rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza a szociális és a gyermekjóléti intézményekben az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat, valamint az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő térítési díjakat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítását a Egyesített Bölcsődei Intézmények, és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményi térítési díjainak, valamint a ferencvárosi óvodák, általános és középiskolák étkezési intézményi térítési díjainak változása teszi szükségessé. A szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjak jelen rendelet módosításával csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem változnak. A Rendelet II. és III. fejezetében található szociális szolgáltatások köre aktualizálásra került. A Rendelet módosítása kapcsán a technikai jellegűeken változtatásokra teszek javaslatot: túlmenően az alábbi érdemi A Rendelet 1/a. sz. mellékletében a Egyesített Bölcsődei Intézmények (a továbbiakban: FEBI) étkezési intézményi térítési díjainak módosítása javasolt, mivel azok intézményi önköltségszámítás alapján kerültek meghatározásra. A módosítást az indokolja, hogy a FEBI felülvizsgálta a térítési díjait, és megállapította, hogy a bérek változása szükségessé teszi a módosítást. A gyermek étkezés intézményi térítési díja 835 forintról 865 forintra módosul a javaslat szerint. Az Intézményvezető jelzése szerint módosításra szorulnak az egyéb szolgáltatási díjak közül a torna és az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díjai is. A torna intézményi térítési díja 1510 forint/óra díjra, míg az időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja, 1514 forint/óra díjra változik. A Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) által nyújtott szociális ellátások közül a Házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díj forint/ gondozási óráról forint/órára módosul az alábbi önköltség számítás alapján: 2

3 Házi segítségnyújtás költsége: Szakfeladaton dolgozók személyi juttatásai: ,- Szakfeladaton dolgozók járulékköltsége: ,- Szakfeladathoz kapcsolódó dologi költségek: ,- Tervezett összes költség: ,- Ellátottak száma (2017. év): - házi segítségnyújtás-szociális segítés: 11 fő - házi segítségnyújtás-személyi gondozás: 55 fő HSZG szakfeladaton dolgozók munkaórája 30 fő *251 nap *8 óra= gondozási óra Dokumentált intézményi térítési díj személyi gondozás: ,- : g.óra = 1849,- /g.óra~1.850 Dokumentált intézményi térítési díj szociális segítés: ,- : g.óra = 1849,- /g.óra~1.850 Dokumentált intézményi térítési díj személyi gondozás és szociális segítés: ,- : g.óra = 1849/g.óra~1.850 Az étkeztetés esetében az intézményi térítési díj forint/ gondozási óráról forint/órára módosul az alábbi önköltség számítás alapján: Étkezés költsége: Étkezéshez kapcsolódó önköltség: Vásárolt élelmezés fő főállású, hétvégi ebédosztók bérköltsége Bérhez kapcsolódó járulék: Tervezett összes költség: Ellátottak száma (2017. év): 224 fő szolgáltatás önköltsége: :224fő:251nap=1.124 ~1.125 Szállításhoz kapcsolódó önköltség: Szállítás költsége: ,- Kapcsolódó Áfa: ,- szolgáltatás önköltsége: :95 fő:251nap= 282 ~280 Dokumentált intézményi térítési díj: 1.405,- /fő/nap Az idősek átmeneti otthonának önköltségszámítása az alábbiak szerint alakul: Szakfeladaton dolgozók személyi juttatásai: ,- Szakfeladaton dolgozók járulékköltsége: ,- Szakfeladathoz kapcsolódó dologi költségek: ,- Tervezett összes költség: ,- Tervezett ellátottak száma: 10 fő Dokumentált intézményi térítési díj: ,- : 10fő:365 nap = ~ A számítás alapján az idősek átmeneti otthonának intézményi térítési díja forint/nap díjról forint/nap díjra csökken, mely megegyezik a személyi térítési díj összegével. 3

4 A gyermekek átmeneti otthonának díja forint/nap díjról forint/napra nő a következő önköltségszámítás alapján: Szakfeladaton dolgozók személyi juttatásai: ,- Szakfeladaton dolgozók járulékköltsége: ,- Szakfeladathoz kapcsolódó dologi költségek: ,- Szakfeladathoz kapcsolódó ellátottak juttatásai: ,- Tervezett összes költség(önköltség): Tervezett ellátottak száma: 14 fő Normatív állami hozzájárulás (2017.terv) ,- Szakmai dolgozók bértámogatása: 14/4=4fő (4* )= ,- Intézményüzemeltetési támogatás: Dokumentált intézményi térítési díj: ( ): 14fő:365 nap = ~ Az óvodákban, az általános és középiskolákban az étkeztetés a Intézmény Üzemeltetési Központon (a továbbiakban: FIÜK) keresztül történik. A ferencvárosi óvodák, általános és középiskolák esetében a közbeszerzésen nyertes étkeztetést végző cégek számlázása megváltozott. A diétás és a normál étrendű kiszállított étel utáni számlázást az ételt szállító cégek ketté választva, külön-külön az étel jellegéhez igazítva, eltérő áron számlázzák. A Kincsesbányai Gyermeküdülő étkezési térítési díjai kismértékben változtak. Az étkezetés szolgáltatás területén 2017-ben közbeszerzés került kiírásra, melynek eredményeként a szolgáltatási árak emelkedtek: tanulók esetében forintról forintra, kísérő tanár esetében forintról forintra, valamint kerületi padagógus és hozzátartozója számára megállaptíott forintról forintra. A Balatonlellei Gyermeküdülő és Ifjúsági Táborban a mosatással megbízott cég hosszabb idő után először emelte szolgáltatásai díját, ezért a tábor mosatási díjai átlagosan 100 forinttal emelkedtek. A szállás díjai változatlanok maradtak mindkét gyemektáborban. Mivel a Rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza a szociális és a gyermekjóléti intézményekben az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat, valamint az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő díjakat, így annak - jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - módosítására teszek javaslatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés meghozatalára. Mellékletek: 1. számú melléklet a 24/2011. Rendelet módosítása 2. számú melléklet a rendelet indokolása 3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 4. számú melléklet két hasábos táblázat Budapest, augusztus 28. Kállay Gáborné s.k. alpolgármester 4

5 Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2017. (.) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: szeptember 7. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Döntési javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2017. (..) önkormányzati rendeletét. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 5

6 az előterjesztés 1. számú melléklete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének../2017. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, 92. (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében, 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, valamint Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (2) bekezdése kiegészül egy új b) ponttal az alábbiak szerint: b) lakóotthon 2. A Rendelet 11. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátását ellátási szerződés útján biztosítja. 3. A Rendelet IV. fejezete kiegészül az alábbi alcímmmel és egy új 14/A. -sal: 2. Lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézmények 14/A. Az Önkormányzat a lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézményi ellátást ellátási szerződés útján biztosítja. 4. A Rendelet 15. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módósul: (1) A Gyvt a és 40. (2) bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján a gyermekjóléti központ által biztosítja. (2) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei gyermekjóléti központjában a gyermekjóléti szolgáltatáson túl a Gyvt. 40/A. -ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja. 5. 6

7 A Rendelet 25. (1/a) bekezdés bevezető mondatrésze az alábbiak szerint módosul: (1/a) A házi gyermekfelügyelet esetében és a gyermekek átmeneti otthonában, valamint az idősek átmeneti otthonában a személyi térítési díj méltányosságból A Rendelet 1. számú mellékletének 1.6. pontja az alábbiak szerint módósul: 1.6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke A Rendelet 1. számú mellékletének 2.6. pontja az alábbiak szerint módósul: 2.6. A Egészségügyi Szolgáltató KN. Kft. Igazgató főorvosa A Rendelet 1. számú mellékletének 2.7. pontja az alábbiak szerint módósul: 2.7. Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. Igazgatója (1) A Rendelet 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. E rendelet október 1. napján lép hatályba Budapest, augusztus 28. dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző 7

8 Rendelet 1. sz. melléklete Szociális és gyermekjóléti intézmények bruttó térítési díjai 1/a. sz. melléklet Jelen mellékletben a szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak tájékoztató jellegűek. A személyi térítési díjak pontos összegét az intézményvezető állapítja meg. Egyesített Bölcsődei Intézmények Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható személyi térítési díj Bölcsődei gondozás 0,- 0,- Étkezés: Gyermek térítési díj 865,- 420,- (áfá-val) Dolgozó térítési díj (áfával) Vendég ebéd (áfá-val és Intézményi önköltségszámítás alapján rezsi költséggel) Egyéb szolgáltatási díj: Torna díja 1510,- /óra/ fő 1500,-/ hó Időszakos 1514,-/óra/fő 1200,- /8 óra/ fő gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet 1200,- /óra/ fő 960,- /óra/ fő Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható személyi térítési díj Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1850,- /fő/óra 750,- /fő/óra - személyi gondozás 1850,- /fő/óra 750,- /fő/óra Szociális étkezés szállítással: 1405 /fő/nap 715,- /fő/nap - étkezés 1125,- 585,- - szállítás 280,- 130,- Idősek Átmeneti Gondozóháza 9185,- /nap 9185,- /fő/nap Gyermekek Átmeneti Otthona 5710,- /nap 600,- /fő/nap Nappali ellátás 0,- 0,- /fő/nap 8

9 Intézmény (3-szori étkezés) Epres Csudafa Csicsergő Kerekerdő Kicsi Bocs Liliom Méhecske Napfény Ugrifüles Óvodák Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj,bruttó eladási ár) /adag/nap 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- 3x 738,- 1x 453,- Diétás 3x 885,- Diétás 1x 544,- 3x 738,- 1x 453,- Diétás 3x 885,- Diétás 1x 544,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855- Diétás 1x 552,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- 3x - 714,- 1x - 461,- Diétás 3x 855,- Diétás 1x 552,- Étkezés személyi térítési díja /adag/nap 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 3x 370,- 1x 125,- Diétás 3x 370,- Diétás 1x 125,- 9

10 Általános és Középiskolák Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag normál diétás Étkezés személyi térítési díja /adag/nap Bakáts téri Ének-Zene Általános Iskola 1 x étkező 512,- 512,- 305,- 3 x étkező 727,- 727,- 435,- Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- 707,- 290,- 3 x étkező 927,- 1113,- 410,- Komplex és Általános Iskola (3 x étkező) 738,- 885,- 380,- Iskola (3 x étkező) 856,- 1020,- 480,- Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1 x étkező 589,- 707,- 345,- 3 x étkező 927,- 1113,- 465,- Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Ált. Isk. 1 x étkező 589,- 707,- 335,- Ált. Isk. 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Gimnázium 1 x étkező 589,- 707,- 335,- Gimnázium 3 x étkező 924,- 1113,- 450,- Molnár Ferenc Általános Iskola 1 x étkező 589,- 707,- 320,- 3 x étkező 927,- 1113,- 460,- József Attila Általános Iskola 1 x étkező 589,- 707,- 320,- 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ált. Isk. 1 x étkező 589,- 707,- 350,- Ált. Isk. 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Gimnázium 1 x étkező 589,- 707,- 350,- Gimnázium 3 x étkező 927,- 1112,- 450,- Leövey Klára Gimnázium Gimnázium 1 x étkező 552,45,- 660,4,- 285,- Sport Általános Iskola és Gimnázium Ált. Isk. 1 x étkező 552,- 660,- 295,- Ált. Isk. 3 x étkező 856,- 1020,- 415,- Gimnázium 1 x étkező 552,- 660,- 295,- Gimnázium 3 x étkező 856,- 1020,- 415,- 10

11 Szolgáltatás: napközis táborok 3-szori étkezés személyi térítési díja / adag/ nap 1-szeri étkezés személyi térítési díja /adag/nap Sport Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 415,- 295,- Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 450,- 350,- Rendelet 2. sz. melléklete 1. A Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj /nap Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kisérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) tanítási időben (erdei iskola) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) tanítási időben (erdei iskola) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. 1844,- 1942,- 2300,- 2400,- 2400,- 1772,- 0,- 1962,- 0,- 2200,- 1/b. sz. melléklet 11

12 Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 2300,- 2300,- 2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak /éjszaka Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég nincs 1200,- 1400,- 5000,- nincs 700,- 1200,- 5000,- 3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági /fő/turnus 700,- 800,- 900,- 900,- 12

13 Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 600,- 800,- 870,- 870,- 13

14 Rendelet 3. sz. melléklete 1/c. sz. melléklet A Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által biztosított szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak a jövedelmek arányában: jövedelem személyi térítési díj a jövedelem %-ban étkezés házi segítségny újtás szállítás alatt felett 0% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55,- 10,- 10,- 60,- 75,- 15,- 90,- 115,- 20,- 120,- 150,- 25,- 180,- 225,- 40,- 240,- 300,- 55,- 300,- 375,- 65,- 360,- 450,- 80,- 420,- 525,- 90,- 480,- 600,- 105,- 540,- 675,- 120,- 585,- 750,- 130,- 14

15 előterjesztés 2. számú melléklete Általános indokolás A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítását a Egyesített Bölcsődei Intézmények, és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményi térítési díj, valamint a ferencvárosi óvodák, általános és középiskolák étkezési intézményi térítési díjainak változása teszi szükségessé. A módosító rendelet részletes indokolása Az Ör. 4. (2) bekezdésének módosítása az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások bővülése miatt vált szükségessé. Az Ör. 10. (1) bekezdésének módosítása az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások bővülése miatt vált szükségessé. Az Ör 14. való kiegészítésére az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások bővülése miatt szükséges. 4. Az Ör. 15. (1) és (2) bekezdése a jogszabályi környezet megváltozása miatt vált szükségessé. 5. Az Ör. 25. (1/a) bekezdés módosítására annak érdekében került sor, hogy a személyi térítési díj méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése, az idősek átmeneti otthonára is alkalmazhatóvá váljon. Az Ör. 1. számú mellékletének 1.6. pontjának módosítása a szervezet elnevezésének pontosítása miatt vált szükségessé. 7. Az Ör. 1. számú mellékletének 2.6. pontjának módosítása a szervezet elnevezésének pontosítása miatt vált szükségessé. Az Ör. 1. számú melléklete 2.7. pontjának módosítása a szervezet elnevezésének pontosítása miatt vált szükségessé

16 Az Ör. 1. számú mellékletének módosítása a rendelet térítési díjainak változásai miatt vált szükségessé. Az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik

17 előterjesztés 3. számú melléklete HATÁSVIZSGÁLATI LAP Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek, melyek az önkormányzat költségevetésének módosításakor beépítésre kerültek. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet módosításával az adminisztráció nem változik. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet módosításával a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevevői számára egyértelművé válik az, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat milyen feltételekkel és milyen díjazás ellenében vehetik igénybe. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 17

18 az előterjesztés 4. számú melléklet Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére Rendelet hatályos szövege Rendelet tervezet szövege 4. (2) Szociális szakosított ellátások a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 11. (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását ellátási szerződés útján biztosítja. 4. (2) Szociális szakosított ellátások a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény b) lakóotthon 11. (1) Az Önkormányzat a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellátását ellátási szerződés útján biztosítja. 2. Lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézmények 15. (1) A Gyvt a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján a gyermekjóléti központ által biztosítja. (2) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei gyermekjóléti központjában a gyermekjóléti szolgáltatáson túl a Gyvt. 40. (3) bekezdésben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja 25. (1/a) A házi gyermekfelügyelet esetében és a gyermekek átmeneti otthonában a személyi térítési díj méltányosságból A 26/A. (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti szervezetek, személyek 1. sz. melléklet 1. A 26/A. (2) bekezdés b) pontja szerinti tanácskozási joggal rendelkező szervezetek: 1.1. Budapest Főváros Önkormányzata 1.2. Kerületben működő egyházak képviselői 1.3. Kerületben szociális területen működő civil szervezetek vezetői 14/A. Az Önkormányzat a lakóotthoni elhelyezést nyújtó intézményi ellátást ellátási szerződés útján biztosítja. 15. (1) A Gyvt , és 40. (2) szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján a gyermekjóléti központ által biztosítja. (2) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei gyermekjóléti központjában a gyermekjóléti szolgáltatáson túl a Gyvt. 40/A. meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja 25. (1/a) A házi gyermekfelügyelet esetében és a gyermekek átmeneti otthonában, valamint az idősek átmeneti otthonában a személyi térítési díj méltányosságból A 26/A. (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti szervezetek, személyek 1. sz. melléklet 1. A 26/A. (2) bekezdés b) pontja szerinti tanácskozási joggal rendelkező szervezetek: 1.1. Budapest Főváros Önkormányzata 1.2. Kerületben működő egyházak képviselői 1.3. Kerületben szociális területen működő civil szervezetek vezetői 18

19 1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője 1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete IX. ker. Szervezete 1.6. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi szervezete vezetője 1.8. Kerületi népegészségügyi intézet vezetője 2. A 26/A. (2) bekezdés c) pontja szerinti szavazati joggal rendelkező személyek: 2.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestere 2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke 2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2.4. A Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója 2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője 2.6. A Egészségügyi Szolgálat Igazgató főorvosa 2.7. A Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht. Igazgatója 2.8. A Egyesített Bölcsődék intézményvezetője 1.4. Kerületben működő nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője 1.5. Budapesti Mozgássérültek Egyesülete IX. ker. Szervezete 1.6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 1.7. Magyar Vöröskereszt IX. kerületi szervezete vezetője 1.8. Kerületi népegészségügyi intézet vezetője 2. A 26/A. (2) bekezdés c) pontja szerinti szavazati joggal rendelkező személyek: 2.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestere 2.2. a Képviselő-testület szociális ügyekben feladatés hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke 2.3. Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2.4. A Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója 2.5. A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője 2.6. A Egészségügyi Szolgáltató KN. Kft. Igazgató főorvosa 2.7. A Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. Igazgatója 2.8. A Egyesített Bölcsődék intézményvezetője 1/a. sz. melléklete Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int.vez. által megállapítható személyi térítési díj Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható személyi térítési díj 0,- /fő/nap Bölcsődei gondozás: 0,- /fő/nap 0,-/fő/nap Bölcsődei gondozás 0,- /fő/nap Étkezés: Étkezés: Gyermek térítési díj 835,- /fő/nap 420,- /fő/nap Gyermek térítési 865,- 420,- ÁFÁ-val díj (áfá-val) /fő/nap /fő/nap Dolgozó térítési díj Dolgozó térítési ÁFÁ-val díj ÁFÁ-val Intézményi önköltségszámítás Intézményi Vendég ebéd ÁFÁ-val Vendég ebéd alapján önköltségszámítás alapján és rezsi kts-el ÁFÁ-val és rezsi kts-el Egyéb szolgáltatási díj: Egyéb szolgáltatási díj: Torna díja 635,-/fő/óra 1.500,-/fő/hó Torna díja 1.510,- 1500,-/ hó 19

20 Időszakos gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet 1.385,-/fő/ ,-/fő/8 Időszakos óra óra gyermekfelügyelet 1.200,-/fő/óra 960,-/fő/óra Házi gyermekfelügyelet Egyesített Bölcsődei Intézmények /óra/fő 1.514,-/ 8 óra/fő 1200,-/ óra/fő 1200,-/8 óra/fő 960,-/ óra/fő 20

21 Szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből szociális étkezés: ebédszállítás Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd - vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Intézményi térítési díj 1.590,- /fő/óra 845,- /fő/nap 910,- 235, ,- /fő/nap /fő/nap Az int.vez. által megállapíthat ó személyi térítési díj 750,- /fő/óra 745,- /fő/nap 585,- 130, ,- /fő/nap 600,- /fő/nap Szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből szociális étkezés: ebédszállítás: Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona Intézményi térítési díj szociális segítés:1.850,- /fő/óra személyi gondozás: 1.850,-/fő/óra 1.405,- /fő/nap 1.125,- /fő/nap 280,- /fő/nap 9.185,- /fő/nap /fő/nap Az int. vez. által megállapíthat ó személyi térítési díj 750,-/fő/óra 715,- /fő/nap 585,- 130, ,- /fő/nap 600,-/fő/nap Nappali ellátás 0,-/fő/nap 0,-/fő/nap Nappali ellátás 0,-/fő/nap 0,-/fő/nap Óvodák Intézmény Epres Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag/nap 715,- Étkezés személyi térítési díja /adag/nap 370,- Intézmény (3-szori étkezés) Epres 3x Epres 1X Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag/nap Étkezés személyi térítési díja /adag/nap 714,- 370,- 461,- 125,- 21

22 Csudafa Csicsergő Kerekerdő 715,- 370,- 740,- 370,- 740,- 370,- Epres Diétás 3X Epres Diétás 1X Csudafa 3X Csudafa 1X Csudafa Diétás 3X Csudafa Diétás 1X Csicsergő 3X Csicsergő 1X Csicsergő Diétás 3X Csicsergő Diétás1X Kerekerdő 3X Kerekerdő 1X Kerekerdő Diétás 3X Kerekerdő 855,- 370,- 552,- 125,- 714,- 370,- 461,- 125,- 855,- 370,- 552,- 125,- 738,- 370,- 453,- 125,- 885,- 370,- 544,- 125,- 738,- 370,- 453,- 125,- 885,- 370,- 544,- 370,- 22

23 Kicsi Bocs Liliom Méhecske Napfény 715,- 370,- 715,- 370,- 715,- 370,- 715,- 370,- Diétás 1X Kicsi Bocs 3X Kicsi Bocs 1X Kicsi Bocs Diétás 3X Kicsi Bocs Diétás1X Liliom 3X Liliom 1X Liliom Diétás 3X Liliom Diétás 1X Méhecske 3X Méhecske 1X Méhecske Diétás 3X Méhecske Diétás 1X Napfény 3X 714,- 370,- 461,- 125,- 855,- 370,- 522,- 125,- 714,- 370,- 461,- 125,- 855,- 370,- 552,- 125,- 714,- 370,- 461,- 125,- 855,- 370,- 552,- 125,- 714,- 370,- 23

24 Ugrifüles 715,- 370,- Napfény 1X Napfény Diétás 3X Napfény Diétás 1X Ugrifüles Ugrifüles Ugrifüles Ugrifüles 461,- 125,- 855,- 370,- 552,- 125,- 714,- 370,- 461,- 125,- 855,- 370,- 552,- 125,- Intézmény Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag Étkezés személyi térítési díja /adag/nap Általános és Középiskolák Intézmény Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag Normál Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) /adag Diétás Étkezés személyi térítési díja /adag/nap Bakáts téri Bakáts téri Ének-Zene Ált. Iskola Ének-Zene Ált. Iskola 1 x étkező 510,- 305,- 1 x étkező 512,- 512,- 305,- 3 x étkező 725,- 435,- 3 x étkező 727,- 727,- 435,- Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 290,- 1 x étkező 589, ,- 3 x étkező 930,- 410,- 3 x étkező 927,- 1113,- 410,- Komplex Komplex és és Ált. Iskola Ált. Iskola (3 x étkező) 715,- 190,- (3 x étkező) 738,- 885,- 380,- 24

25 Iskola (3 x étkező) 855,- 240,- Iskola (3 x étkező) 856,- 1020,- 480,- Kosztolányi D. Ált. Isk. Kosztolányi D. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 345,- 1 x étkező 589,- 707,- 345,- 3 x étkező 925,- 465,- 3 x étkező 927,- 1113,- 465,- Szent-Gy. A. Isk. Szent-Gy. A. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 335,- Ált. Isk. 1 x étkező 589,- 707,- 335,- Ált. Isk. 3 x étkező 925,- 450,- Ált. Isk. 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Gimnázium 1 x étkező 590,- 335,- Gimnázium 1 x étkező 589,- 707,- 335,- Gimnázium 3 x étkező 925,- 450,- Gimnázium 3 x étkező 924,- 1113,- 450,- Molnár F. Molnár F. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 320,- 1 x étkező 589,- 707,- 320,- 3 x étkező 925,- 460,- 3 x étkező 927,- 1113,- 460,- József A. József A. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 320,- 1 x étkező 589,- 707,- 320,- 3 x étkező 925,- 450,- 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Weöres S. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. 1 x étkező 590,- 350,- Ált. Isk. 1 x étkező 589,- 707,- 350,- Ált. Isk. 3 x étkező 925,- 450,- Ált. Isk. 3 x étkező 927,- 1113,- 450,- Gimnázium 1 x étkező 590,- 350,- Gimnázium 1 x étkező 589,- 707,- 350,- Gimnázium 3 x étkező 925,- 450,- Gimnázium 3 x étkező 927,- 1112,- 450,- Leövey K. Leövey K. Gimn. Gimn. Gimnázium 1 x étkező 550,- 285, Gimnázium 1 x étkező 552,- 660,- 285,- Telepy K. Sport Ált. Isk. Isk. és Gim. Ált. Isk. 1 x étkező 550,- 295,- Ált. Isk. 1 x étkező 552,- 660,- 295,- Ált. Isk. 3 x étkező 860,- 415,- Ált. Isk. 3 x étkező 856,- 1020,- 415,- Gimnázium 1 x étkező 550,- 295,- Gimnázium 1 x étkező 552,- 660,- 295,- 25

26 Gimnázium 3 x étkező 860,- 415,- Gimnázium 3 x étkező 856,- 1020,- 415,- napközis táborok Szolgáltatás: Molnár Ferenc Ált. Isk. és gimn. Étkezés Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 3-szori étkezés személyi térítési díja / adag/ nap 1-szeri étkezés személyi térítési díja /adag/nap 415,- 295,- 460,- 320,- Szolgáltatás: Sport Ált. Isk. és Gim. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 3-szori étkezés személyi térítési díja / adag/ nap 1-szeri étkezés személyi térítési díja /adag/nap 415,- 295,- 450,- 350,- 26

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére Iktató szám: 191/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

Részletesebben

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére Iktató szám: 218/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 188/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: : 29/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a költségvetési rendelet előirányzatainak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 11/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. június 21. napi ülésére Iktató szám: 128/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany. hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám: 159/2018. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére Iktatószám: 37/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-ai ülésére 76/2018. Tárgy: Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma: 293/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 34/2018. (IV.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 1. előterjesztés száma: 67/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Útravaló jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) rendelet módosítása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30. napján tartott ülésén 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26.-i ülésére Iktató szám: 85/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a rászoruló gyermekek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/269-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére Iktató szám: 86/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a gyermekek étkezésének

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

VI. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. MÁRCIUS 23-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 774-7/2017/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 9/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 117/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására,

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2018. március 28-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Lőrincz György

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-ülésére Iktató szám: 155/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-ai ülésére Iktató szám: 9/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2017. december 20. Danada-Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (XII.20.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 15/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/994-1/2013/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-195/2017. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMANYZA*^ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMANYZA*^ ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMANYZA*^ ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 2016. március 9. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: MüUer Kinga Intézményi irodavezető ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1925-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 129/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-ei ülésére Tárgy: Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i ülésének 5 napirendi pontja

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i ülésének 5 napirendi pontja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017 március 13-i ülésének 5 napirendi pontja Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. június 29. napi ülésére Iktató szám:152/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 153/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Az Önkormányzat versenyeztetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben