E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület december 18-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére"

Átírás

1 PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület december 18-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatról. E-önkormányzat. Tájékoztató az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről, annak fejlesztéséről Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

2 PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! A napirend keretében az előterjesztés I. részében tájékoztatást adok a pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatról általánosságban, valamint a projekt keretében ezidáig elvégzett tevékenységről, a II. részében pedig az elektronikus közigazgatással kapcsolatos főbb tudnivalókról, az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről, annak fejlesztéséről. I. AZ ÁROP.1.A.2/A SZ. PÁLYÁZATRÓL Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008 tavaszán pályázatot hirdetett a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésének támogatására. Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítése. A pályázati kiírás szerint az elnyerhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 92 %-a, de max. 20 millió forint. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 89/2008. (VII.10.) határozatában döntött arról, hogy az Államreform Operatív Program keretében a pápai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése érdekében pályázatot nyújt be akként, hogy a pályázaton igényelt támogatás összege legfeljebb ,- Ft, s ehhez a saját forrást a mindenkori éves költségvetése terhére biztosítja. A pályázat határidőben július 16-án - benyújtásra került. A VÁTI Kht. vezetője november 13-án arról értesítette az önkormányzatot, hogy a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője a pályázatot Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés aláírására február 25-én került sor. A pályázat megvalósításához Pápa Város Önkormányzata Ft saját forrást biztosít, így a projekt összköltsége: Ft. A projekt március 19-én indult, s június 30-ig tart. Ez a több, mint egy év áll rendelkezésünkre, hogy a pályázatban vállalt, s alábbiakban részletezett feladatokat megvalósítsuk:

3 2 1. Szoftverek beszerzése, illetve fejlesztése. Ennek lényege olyan, kifejezetten a polgármesteri hivatal igényeire szabott szoftverfejlesztés, mely a hivatali munkafolyamatokat követi, ellenőrző, irányító és folyamatfigyelő rendszer, hozzájárulva az osztályok és a vezetők közötti munkakapcsolat erősítéséhez. Az e-közigazgatás megvalósulásával erre az ügyfélkapcsolat is felfűzhető lenne, amely eredményesebbé teszi az egész hivatali működést. 2. Szakértői tanácsadás igénybevétele, képzések szervezése és lebonyolítása Ennek lényege: - a hivatal átvilágítása, költséghatékonyabb működése érdekében, a döntési eljárások korszerűsítése, a hivatali dolgozók projektszemléletének további erősítése; - a hivatal szervezeti egységei közötti együttműködés javítása, önkormányzat felügyelt intézményeivel való kapcsolattartás, rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése; - a kommunikáció hatékonyságának növelése, a lakosság naprakész, folyamatos tájékoztatásának javítása. A projekt indulásakor a disszemináció részeként az irányadó arculati kézikönyvben foglalt követelmények figyelembe vételével - elkészült a projekt tájékoztató táblája (1. sz. melléklet), amelyet az Ügyfélszolgálati Irodában helyeztünk el. Közbeszerzési eljárás keretében pedig kiválasztásra került a képző cég, mely a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola lett, valamint a szervezetfejlesztést végző cég, amely a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. A projekt keretében ezidáig megvalósult tevékenységekről és azok rövid összefoglalásáról az alábbiak szerint adok tájékoztatást: 1. SZERVEZETFEJLESZTÉS Diagnosztika A szervezetfejlesztés ezen része májusában zajlott. Ennek során a szakértők első lépésként személyes interjút készítettek az alpolgármesterrel, a jegyzővel és a Hivatal osztályvezetőivel, annak érdekében, hogy feltárják a Hivatal működését, s megismerjék a szervezeti munkát, az elakadások és erősségek szubjektív, emberi oldalát, valamint azokat a tényezőket, melyek a szervezeti folyamatok hatékony működését nehezítik. A diagnózis megállapította, hogy a Hivatal egészére jellemző a leterheltség nemcsak a munkatársak, hanem a vezetők szintjén is. A vezetők ellátják a klasszikus vezetői feladatokat - tervezés, szervezés, ellenőrzés s ezen túl ügyintézői tevékenységet is végeznek.

4 3 A diagnózis második lépéseként a szakértők a Hivatal munkatársaival kérdőíveket töltettek ki, amelyekben a Hivatallal, mint munkahellyel és a munkakörülményekkel kapcsolatos elvárásaikat és elégedettségüket kívánták megismerni. Ez objektívebb, számszerűsíthető képet adott számukra a Hivatalról. A dolgozók 91,7 %-a töltötte ki az anoním kérdőíveket, a felmérés eredménye a 2. sz. mellékletben olvasható. Folyamatmenedzsment 1. Főfolyamat átvilágítás A főfolyamatok azok a működési folyamatok, melyek egy szervezetben a működés célja felé mutatnak, ún. értéktermelő folyamatok. A Hivatal működésében a különböző szintű jogszabályok kijelölik a főfolyamatokat, valamint az azokkal érintett csoportokat is. Ezek a fő csoportok: lakosság, képviselőtestület, önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok. Ennek keretében sor került ügyfél-elégedettségi kérdőívek kitöltésére. A mintegy két hetes felmérési időszak alatt 130 ügyfél töltötte ki az anoním kérdőívet, s helyezte el az Ügyfélszolgálati Irodában található gyűjtőládában. A kitöltött kérdőívek közül 121 volt kiértékelhető, ennek eredményét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A főfolyamat átvilágítás részként a szakértők személyes interjút készítettek 5 intézmény vezetőjével és egy önkormányzati gazdasági társaság ügyvezetőjével, valamint felkérték a fenntartott intézmények vezetőit, továbbá azokat a dolgozókat, akiknek közvetlen munkakapcsolata van a Hivatallal, hogy anoním kérdőív kitöltésével segítsék munkájukat. Az interjúk és a felmérés eredményeit az 4. sz. melléklet foglalja össze. Stratégiai műhelymunka (stratégiai workshop) A stratégiai műhelymunka a diagnózis elkészítését és a főfolyamatok feltérképezését követő szervezetfejlesztési lépés, melynek célja, hogy a döntéshozó vezetők kidolgozzanak egy szervezeti jövőképet és egy stratégiai térképet, amely segíti őket abban, hogy saját fejlődésük érdekében nyomon tudják követni eredményeiket. A jegyző és az osztályvezetők három napot töltöttek a stratégiai műhelymunkával, ennek során a szakértők által moderált tréningen küldetés nyilatkozatot fogalmaztak meg, s számos érték közül kiválasztották azt a 8 általuk legfontosabbnak tartottat, mely megítélésük szerint a Hivatal munkavégzésére jellemző és a jövőben is fenntartandó, megvitatták azt, hogy melyek azok a hivatali munkafolyamatok, esetleges diszfunkciók, melyeken változtatni kellene. A műhelymunka eredményeként a lakosság és az intézmények elvárásainak kielégítésére kialakított stratégiákat és azok megvalósításához szükséges folyamatokat, a küldetés nyilatkozatot és a Hivatal vezetőinek értékrendjét a 5. sz. melléklet mutatja be. Fenti munka eredményeként megalkotott stratégiák és folyamatok elemzésére és amennyiben szükséges átalakítására a szervezetfejlesztés későbbi szakaszaiban kerül sor.

5 4 Public Relation, disszemináció és partnerségépítés Széleskörű, elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált tréning, a partnercégek, a közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek kommunikációjának tervezésére, koordinálására, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására, valamint a társadalmi és közszféra kiemelt ügyeinek szervezeti támogatására. A két napos tréning résztvevői voltak: az alpolgármester, a Művelődési Osztály vezetője, a Városi Televízió intézményvezetője, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola intézményvezetője, továbbá 2 fő köztisztviselő és 2 fő újságíró. 2. KÉPZÉS Projektmenedzsment tréning (2009. június 24. és 29.) Célja: Az erőforrások szervezése és azok irányítása annak érdekében, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. Módszer: kibővített kommunikációs, készségfejlesztő tréning, t-csoportos módszertannal. A képzésen 7 fő köztisztviselő és 1 fő közalkalmazott vett részt. Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban (2009. augusztus 24. és 27.) Célja: Közbeszerzési és ahhoz kapcsolódó pénzügyi ismeretek oktatása, alkalmazkodva az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításához. A képzésen részt vett az alpolgármester, a jegyző és 8 fő köztisztviselő. Költségvetés készítési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési technikák (2009. október 12. és 15.) Célja: A teljes költségvetési folyamat ívét átfogó képzés, a források hatékonyabb elosztása érdekében. A képzésen 5 fő köztisztviselő vett részt. Vezetői kompetenciák a munkatársak körében (2009. november 9. és 12.) Célja: vezetői készségfejlesztés és kompetenciabővítés (döntéshozatal, delegálás, visszajelzés, felelősségvállalás). Módszer: a tapasztalati tanulás (t-csoportos módszertan) elvét követve a célok megvalósítása. Tartalmi súlypontjai: a vezetés funkciója, a különböző vezetési stílusok alkalmazása a helyzet függvényében, motiváció és motiválás, delegálás, szerepek, konfliktusok kezelése. A képzésen osztályvezetők és csoportvezetők vettek részt, mindösszesen 11 fő.

6 5 3. SZOFTVERFEJLESZTÉS A pályázat összköltségének 30 %-a fordítható szoftver beszerzésére vagy fejlesztésére. A hivatali munkafolyamatokat követő, ellenőrző, irányító és folyamatfigyelő szoftver fejlesztése folyamatban van. A szoftver bevezetésének célja egyes hivatali munkafolyamatok hatékonyságának javítása, az ügyintézéssel töltött idő rövidítése gyorsabb információáramlás segítségével, a papíralapú adminisztráció egy részének kiváltása elektronikus dokumentumkezeléssel. A fejlesztés a hivatal teljes szervezeti felépítését érinti, így a szoftverfejlesztéssel megbízott cég első lépésben felmérte, hogy a Hivatal munkatársai körében milyen igények merülnek fel az egyes folyamatokkal kapcsolatban, majd ennek eredményeként fejlesztették ki azt a szoftvert, amely jelenleg tesztelés alatt áll, az adatfeltöltés és a tanulás folyamata zajlik. A jelenlegi hivatali struktúrában az osztályszintű munkakapcsolatok és információ-áramlás a hagyományos módon jönnek létre, azaz minden osztály közvetlenül kapcsolódik minden egyes másik osztályhoz, az információt közvetlenül egymásnak juttatják el. Ily módon a munkafolyamatok többi érintett résztvevője nem vagy nehezebben lesz naprakész információja a munkafolyamatok pillanatnyi állapotáról. Az új szoftver segítségével jól meghatározott folyamatok kialakítása esetén javítható a csoportmunka hatékonysága, a többszintű visszaigazolások kezelése, a többszörös adattárolás minimalizálása javítja az információáramlás biztonságát. Többszintű jogosultsági rendszerrel szabályozható az adatokhoz, folyamatokhoz való hozzáférés. Például a testületi ülések előkészítési folyamatában az előterjesztések összeállítása, ellenőrzése egyszerűbben nyomon követhető, ha az előkészített anyagok egy központi helyen érhetők el az arra jogosultak számára. A módosítások, javítások ugyanazon állományon történnek, és minden érintett ugyanazt az anyagot látja. A változtatások tárolását, naplózását a rendszer automatikusan elvégzi, minden beavatkozás visszanézhető. További fontosabb folyamatok, amelyeket az új szoftver kezelni tud: - a szerződések jogi, tartalmi ellenőrzésének folyamata - a testületi határozatok nyilvántartása - személyek, osztályok feladatnaptárai események, időpontok megadásával - szociális ügyekhez tartozó különböző határidős elszámoltatások - célfeladatok, határidők figyelése pl.: lejárt ügyek - költségvetési igényfelmérés - lakhatási, utazási támogatás, Bursa Hungarica utalása - pályázatok összeállítása, ellenőrzése - jegyzői körlevelek, osztályvezetői tájékoztatók stb.

7 6 A fentieken kívül számos egyéb folyamat, csoportmunkát igénylő feladat támogatása megvalósítható a rendszerrel, amelyek a felmerülő igények alapján oldhatók meg. A szoftver része egy rendezvényszervező program, melyet már a Hivatal köztisztviselőin kívül szélesebb körben is használnak. Azonosítható hozzáférést kaptak azok az intézmények, civil szervezetek, amelyek a rendezvénykoordinációban részt kívánnak venni. Anoním (névtelen) hozzáféréssel pedig bárki megtekintheti a rendezvénynaptárt, amely Pápa város honlapján ( érhető el. 4. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MÉG MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ FELADATOK A szervezetfejlesztés területén: Folyamatmenedzsment 2. A felügyelt intézményekkel való kapcsolattartási folyamatok feltérképezése, vizsgálata, az elakadások okainak felderítése, ezek korrekciója, a hatékonyabb kommunikációt elősegítő tényezők bevezetése, rendszeresítése. Folyamatmenedzsment 3. A partnerek döntéshozatalba való bevonásának erősítése, a partneri hálózat kommunikációs folyamataiban lévő akadályok elhárítása, a belső kommunikációs folyamatok hatékonyabbá tétele. A képzés területén: Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő kommunikáció, továbbá a delegálás és a visszajelzés technikáit, ezáltal járulva hozzá, hogy a vezetés önállóbb, eredményesebb munkatársakat kapjon. Időgazdálkodás Célja: a Hivatal dolgozóinak személyes hatékonyságnövelése, annak megtanulása, hogy hogyan tudják jobban kihasználni saját és csoportjuk idejét, hatékonyabban szervezni feladataikat és gazdálkodni személyes energiáikkal. Az időgazdálkodás tréning hozzásegíti a résztvevőket, hogy megtanulják, hogyan végezhetnek el több munkát, kevesebb stresszel, ugyan annyi idő alatt, úgy, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt is megteremtődjön.

8 7 Együttműködés fejlesztés Célja: a Hivatal dolgozói közötti együttműködés fejlesztése csapatépítő tréningen, amelynek lényege az egyéni és csoportos viselkedési stratégiák és azok hatásának felismerése, tudatosítása, továbbá az együttműködési attitűd felkeltése. 5. A PROJEKT PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSA A pályázati finanszírozás kapcsán két kifizetési kérelmet 2009 júliusban és októberben - nyújtottunk be a VÁTI Nonprofit Kft-hez Az első kifizetési kérelemben igényelt Ft átutalása szeptemberben történt meg, a második kifizetési kérelem kapcsán igényelt Ft december 9-én érkezett meg az önkormányzat számlájára. A harmadik kifizetési kérelem benyújtására ez év végéig kerül sor. A támogatási szerződés előírja, hogy félévente be kell számolni a projekt állásáról, az elvégzett feladatokról. Az első projekt előrehaladási jelentést, mely a február 25-től augusztus 25-ig terjedő időszakot fogta át, azt a VÁTI elfogadta. A következő projekt előrehaladási jelentést március 11-ig kell benyújtani. 6. A PROJEKT CÉLJA A pályázat megvalósítása által az elérni kívánt főbb célokat az alábbiakban foglalom össze: - a hivatal átvilágítása, költséghatékonyabb működése érdekében, a döntési eljárások korszerűsítése, stratégiai koncepció kidolgozása; - a hivatal szervezeti egységei közötti együttműködés javítása, koordinációs funkciók színvonalának növelése; - önkormányzat felügyelt intézményeivel való kapcsolattartás, rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése; - a kommunikáció hatékonyságának növelése, a lakosság naprakész, folyamatos tájékoztatásának javítása; - a hivatali dolgozók projektszemléletének további erősítése; - a munkafolyamatok informatikai rendszerrel támogatott követése, mely hozzájárul az osztályok közti hatékonyabb, gyorsabb, költségtakarékosabb munkavégzéshez.

9 8 1. sz. melléklet Pápa Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodájában elhelyezett tájékoztató tábla

10 9 2. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által kitöltött dolgozói kérdőívek eredményei: Legfontosabb elvárások

11 10 Egyes szervezeti tényezőkkel szembeni elégedettség egy 8 fokú skálán értékelve

12 11 Összelégedettségi mutató Az összes szervezeti tényező közül az összelégedettségre az anyagi megbecsülés volt a legnagyobb hatással. Azoknál a munkatársaknál, akiknél az elégedettség 5-ös, vagy annál kisebb volt (összesen 26 fő, 29%) a leginkább fontosnak tartott tényezők az anyagi megbecsülés, amit 3,6-ra értékeltek az elégedettség szempontjából. Ez azt mutatja, hogy a szervezetre vonatkozó összelégedettség szintjét egy kisebb csoport (29%) fizetéssel való elégedetlensége rontja le. Ennek a csoportnak az azonosítása és további elvárásaik feltérképezése előrelépést jelenthet ez ügyben. A köztisztviselők motivációi egy 8-as skálán értékelve A felmérés megállapította, hogy az értékek eloszlása és trendje nem tér el a közigazgatásban mutatkozó eredményektől, azonban mutat helyi jellegzetességeket. Ilyen például, hogy a Hivatal köztisztviselői körében a fizetésnél nagyobb motiváló erővel bír az ügyfelek elégedettsége és csak egy kicsit marad el a fizetés motiváló erejétől a teljesítmény elismerése.

13 12 Ügyfél-elégedettségi kérdőívek eredményei Diagramon felsorolt tényezők fontossága (elvárások) 3. sz. melléklet

14 13 Diagramon felsorolt tényezőkkel kapcsolatos elégedettség (teljesülés)

15 14 Az elvárások és ezek teljesülése közti különbség

16 15 Várakozással töltött idő Várakozással kapcsolatos elvárás

17 16 Ügyintézéssel töltött idő Ügyintézéssel kapcsolatos elvárás

18 17 Intézményi kérdőívek, interjúk eredményei Diagramon felsorolt tényezők fontossága (elvárások) 4. sz. melléklet

19 18 Diagramon felsorolt tényezőkkel kapcsolatos elégedettség (teljesülés)

20 19 Az elvárások és ezek teljesülése közti különbség

21 20 5. sz. melléklet A Hivatal vezetői által megfogalmazott küldetési nyilatkozat Irányítás, végrehajtás, koordinálás, felügyelet, szolgáltatás nyújtása, állami feladatok végrehajtása, a köz érdekében jogi normák alapján, a gazdasági környezet figyelembe vételével a lakosság, a város, az intézmények tekintetében a megfelelő infrastruktúrális és személyi feltételek biztosításával, szakszerűen.

22 21 A Hivatal vezetői által megfogalmazott értékrend Tisztesség Felkészültség Hatékonyság Együttműködés Igényes munka Következetesség Szakmai elhivatottság Kreativitás

23 24 A lakosság elvárásainak kielégítésére kialakított stratégiák és azok megvalósulásához szükséges folyamatok Érintett Lakossági ügyfelek Lakosság Hivatal Elvárások Gyors ügyintézés Udvarias kiszolgálás Stratégia Az ügyfelek bevonása az üi folyamatba Rendszeres mérés és visszajelzés Folyamatos fejlesztés Ügyfelek visszajelzésének begyűjtése Ügyintézők motiválása Folyamatok Ügyféltájékoztatási folyamat Teljesítmény mérési folyamat Innovációs folyamat Elégedettség mérési folyamat Teljesítmény értékelési folyamat A Hivatal elvárásainak megfogalmazása az intézmények felé, a kialakított stratégiák és azok megvalósulásához szükséges folyamatok Érintett Intézmények

24 23 Hivatal Intézmények Elvárások Pontosabb adatszolgáltatás Tiszta feladat- és felelősségi körök Stratégia Kompetencia növelése Az ellenőrzés szintjének növelése Következmények visszacsatolása A partnerség erősítése A feladatvégzés kereteinek kialakítása és betartása Folyamatok Kiválasztási/képzési folyamat Ellenőrzési folyamat Kommunikációs folyamat Partnerkapcsolati folyamat Elégedettség mérési folyamat Feladat elosztási és ellenőrzésifolyamat

25 24 II. E-ÖNKORMÁNYZAT, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Magyarországon az e-közigazgatás gondolata az 1990-es években merült fel először. Ennek eredményeként elkészült 1995-ben a Nemzeti Információs Stratégia, majd a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia és ezeket váltotta fel 2003-ban a Magyar Információs Társadalom Stratégia. Ez utóbbi egy társadalmi program, amely azokat a teendőket fogalmazta meg víziók, tervek és akciók szintjén, amelyek azt szolgálták, hogy Magyarország is mint az Európai Unió tagja belépjen az információs korba. Az elektronikus közigazgatás megteremtésének nem csak technológiai feltételei vannak, annak szabályozott keretek között történő működéséhez elengedhetetlen a megfelelő jogi környezet kialakítása. A közelmúltban számos alapvető jogszabály született meg az elektronikus közigazgatáshoz kapcsolódóan. Ezek közül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) elfogadása és október 1-jétől történő hatályba lépése jelentette az első mérföldkövet. A Ket. a közigazgatási hatósági eljárás általános reformja mellett, a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézésére vonatkozó szabályozó rendszer teljes körű átalakításának, modernizációjának kezdetét jelentette. A Ket. már hatályba lépésekor alapelvként kezelte, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban egyes hatósági cselekmények elektronikus úton is gyakorolhatók, azonban felhatalmazást adott arra, hogy törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet ettől eltérően rendelkezzen. A Ket október 1-jétől hatályos átfogó módosítása (2008. évi CXI. törvény) értelmében a hatóság az ügyféllel való kapcsolattartás több lehetséges módja közül a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, de rögzíti azt is, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában az ügyfél nem köteles a hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani. E módosítás továbbá már úgy rendelkezik, hogy amennyiben törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. Rögzíti azt is, hogy jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon nyújtsa be. A Ket. módosítása nyomán a Képviselőtestület november 26-i ülésén hatályon kívül helyezte az elektronikus ügyintézésről szóló 30/2005. (X.20.) rendeletét, lehetővé téve, hogy az ügyfelek az önkormányzati hatósági ügyeiket elektronikus úton intézhessék, melyhez elektronikus űrlapok is rendelkezésre fognak állni. Ezeknek az űrlapoknak az elkészítéséhez szükséges általános nyomtatványtervező szoftver igénylése, s az űrlapok előkészítése folyamatban van. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a közigazgatási hatósági ügyek tekintetében az ügyfélkapus azonosítás nélkül elküldött elektronikus levél ( ) nem minősül elektronikus útnak.

26 25 A Ket-ről szóló átfogó törvény-módosításhoz kapcsolódóan az Országgyűlés elfogadta az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvényt. A törvény meghatározza a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján nyújtott elektronikus közszolgáltatások igénybevételének rendjét, használatának feltételeit, az elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó hatósági feladatot ellátó szervek és személyek, valamint az elektronikus közszolgáltatásokat igénybevevő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek jogait és kötelezettségeit. A központi rendszerhez, mint az elektronikus közszolgáltatásokat biztosító központi infrastruktúrához való csatlakozás a törvényben meghatározott állami szervek számára eltérő időpontoktól kötelezettség, az alábbiak szerint: Az első körbe a közigazgatási hatóságok tartoznak, tehát valamennyi közigazgatási hatósági feladatot ellátó államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági szervezet, a hatósági jogköröket külön törvény alapján ellátó köztestületek, illetve más jogszabályban erre felhatalmazott szervezetek. E hatóságok október 1-jétől kötelesek a hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és a törvény hatálya alá tartozó más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni, amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. A második körbe a bíróságok, ügyészségek és nyomozó hatóságok tartoznak, amelyeknek a jogi képviselővel és a védővel a törvény szerinti írásbeli kapcsolatot a központi rendszer útján kell tartani január 1-jétől. Harmadik körbe a közüzemi szolgáltatást nyújtók tartoznak, amelyek január 1- jétől kötelesek ügyfélszolgálatukat hozzáférhetővé tenni a központi rendszeren keresztül is, és a közigazgatási hatóságokkal e rendszeren keresztül tartani a kapcsolatot. A törvény rendelkezéseit október 1-jétől kell alkalmazni, de annak végrehajtási rendeleteit csak később alkotta meg a Kormány, ezek október 22-től hatályosak. Pápa Város Polgármesteri Hivatala a központi rendszerhez már korábban csatlakozott és a hivatali kapu létesítése is megtörtént. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló Kormányrendelet ugyanis előírta, hogy az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából a föld-elővásárlási hirdetményeket március 1-jétől a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon közzé kell tenni. A Hivatalban folytatott közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos e-ügyintézésre vonatkozó főbb szabályok Az Okmányirodában 2005 áprilisától megvan a lehetőség arra, hogy az ügyfelek elektronikus úton foglaljanak időpontot, de van lehetőség egyes ügyek intézésére is az alábbiak szerint:

27 26 Teljes elektronikus ügyintézésbe bevont ügytípusok: - hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról - mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának pótlása - lakcímigazolvány pótlása elvesztés, ellopás vagy megsemmisülés esetén - vezetői engedély pótlása elvesztés, ellopás vagy megsemmisülés esetén - személyiadat szolgáltatásának letiltása, visszavonása Ezekben az ügyekben az ügyintézéshez regisztráció szükséges és lehetőség van az illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése tényének elektronikus rögzítésére is. Elektronikusan előkészíthető ügyek: Lakcímigazolvány igényléssel kapcsolatos ügyek: - lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt - lakcímigazolvány cseréje lakóhely címváltozása miatt - lakcímigazolvány cseréje tartózkodási hely címváltozása miatt - lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt - lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén Lakcímváltozási ügyek: - állandó lakóhely megváltozásának bejelentése - tartózkodási hely létesítése, megújítása, megváltozásának bejelentése, megszüntetése - ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, visszatérés bejelentése Egyéni vállalkozói igazolvány: - egyéni vállalkozói igazolvány pótlása - egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás, megrongálódás miatt - hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: - parkolási igazolvány igénylése, cseréje Járműigazgatási ügyek: - új jármű első forgalomba helyezése - külföldről behozott használt jármű forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül, tulajdonosváltással) - forgalomból kivont gépjármű ismételt forgalomba helyezése (tulajdonosváltás nélkül, tulajdonosváltással) - jármű forgalomból történő kivonása kérelemre - jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármű átírás) - egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek - forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek - törzskönyvokmány cseréje, pótlása - tulajdonos/üzemben tartó adatainak változása (természetes/jogi személy) - gépjármű műszaki adatainak változása - nemzetközi vezetői engedély igénylés

28 27 Az Okmányirodában tapasztaltak alapján általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek gyakrabban élnek az időpontfoglalással elektronikus úton, azonban az elektronikus ügyindítás nem jellemző. Lehetőség van továbbá az anyakönyvi igazgatás területén a következő ügyek elektronikus előkészítésére: - születési-, házassági és halotti anyakönyvi kivonat igénylése - hatósági bizonyítvány igénylése születési és házassági anyakönyvből. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény úgy rendelkezik, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban - kormányrendeletben meghatározott eljárások kivételével - az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani. A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet annyit ír elő, hogy a hatóság döntését amennyiben ennek információtechnológiai feltételei fennállnak tájékoztatásul elektronikus úton is lehet közölni az ott felsorolt szervekkel. Ezen a területen az elektronikus ügyintézés bevezetésének előkészületei központi szinten zajlanak, a feladattal érintett hatóságok adatainak bekérése történt meg az illetékes regionális államigazgatási hivatalon keresztül 2009 novemberében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény meghatározza, hogy melyek azok az eljárások, amelyeknél kizárt elektronikus úton a kapcsolattartás. Ennek értelmében, - ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia; - a kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. A szociális igazgatás területén a vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé az elektronikus ügyintézést. A helyi adók tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény úgy rendelkezik, hogy adóügyben az elektronikus kapcsolattartásra akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével lehetővé teszi. Ezen a területen egyelőre kizárt az elektronikus ügyintézés.

29 28 Elmondható, hogy Pápa Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők felhasználói szinten értenek a számítógéppel történő munkavégzéshez, valamint az általuk adott ügyekben használt egyéb elektronikus programokhoz. Az elektronikus ügyintézéshez a megfelelő jogszabályi környezeten túl - szükséges a megfelelő szoftverkörnyezet és hardver feltételek kialakítása is. Ez egyrészt a központilag fejlesztett és rendelkezésre bocsátott programokkal, másrészt a Hivatal által kezdeményezett fejlesztésekkel oldható meg. A Hivatal számítógépes hálózati rendszere fizikailag alkalmas a jelenlegi központi rendszerekkel, adatbázisokkal való együttműködésre, és a munkahelyi szintű elektronikus ügyintézés kiszolgálására. Az állampolgárok elektronikus ügyintézési igényének számottevő növekedése esetén a hivatali kiszolgáló számítógép (server) bővítése válhat szükségessé, mely esetben egy önálló kiszolgáló számítógép végezné az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s fentiek szerint adott tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető Pápa, december 10. Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyző

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII.

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETÉS Polgármesteri

Részletesebben

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL

STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Visszajelző dokumentáció Összefoglaló NAGYKOVÁCSI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Tartott STRATÉGIAI WORKSHOPRÓL Budapest, 2009. június 19. Visszajelző anyag a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának tartott stratégiai

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKOMRÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán

Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt: "Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 Magyarországon a Nemzeti

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016.

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11

Hiánypótlás. Hiánypótlás HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Hiánypótlás Hiánypótlás a HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓHOZ 2011. FEBRUÁR 9. 1/11 Tartalom 1) Átalakított szervezeten belüli eljárások száma... 3 2) A hivatal szervezetfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben