SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A mérésre történő felkészüléshez ismételjék át az elméleti anyag Villamos tulajdonságok, Szigetelőanyagok c. fejezetét! A szigetelőanyagok alapvető jellemzője az ellenállásuk. Minden hálózati vagy nagyobb feszültségen működő berendezést szükséges érintésvédelmi szempontból szigetelni és azt rendszeresen ellenőrizni is kell. Emellett a szigetelőanyagoknak áramköri funkciójuk is van, elválasztják egymástól a vezetőket, egyéb áramköri elemeket. Szerepük nem teljesen passzív, töltés halmozódhat fel rajtuk és bizonyos csekély áramot is vezetnek. Külön terület, amikor kondenzátor dielektrikumként kerülnek alkalmazásra. Lényegesen különböző a viselkedésük egyenáramú és váltakozó áramú körökben. Kész berendezéseken mérve az adott eszköz konstrukciójának és alkalmazott szigetelő-anyagainak együttes hatását vizsgálhatjuk. Az eredményekből eldönthetjük, hogy használható-e a berendezés, megfelel-e az érintésvédelmi követelményeknek, van-e energiaveszteség, stb. Gyakorlati célokra gyakran elég annak megállapítása, hogy a szigetelés meghalad-e egy adott biztonságosnak ítélt szintet. Ha az egyes anyagokat akarjuk összehasonlítani, laboratóriumi körülmények között, pontosan meghatározott, lehetőleg szabványos méretű minták fajlagos ellenállását kell mérnünk. ρ = R A / l ismert összefüggésből számítható, mértékegysége [Ωm] vagy [Ωcm] A leggyakoribb egyenáramú mérési módszer: adott feszültség rákapcsolása után az átfolyó áram mérése. Ebből az Ohm-törvény alapján számíthatjuk az ellenállást, vagy a műszer már közvetlenül azt jelzi ki. Az alkalmazott feszültség V, vagy, ha adott alkalmazáshoz vizsgáljuk a szigetelőt, a névleges feszültség kb. kétszerese. Az eddig egyszerűnek tűnő helyzet meglehetősen sok méréstechnikai problémát vet fel: 1. Egy jó szigetelőanyag ellenállása Ω, vagy még nagyobb. Ha a mérőműszer szigetelése is ebbe a tartományba esik, az párhuzamosan kapcsolódik a mérendő ellenálláshoz és meghamisítja a mérésünket. Azaz a legkiválóbb anyagok megválasztásával és helyes konstrukció kialakításával biztosítani kell, hogy a mérőberendezésből párhuzamosan kapcsolódó ellenállások értéke nagyságrendekkel nagyobb legyen, mint a mérendő ellenállás. Így a méréshatár felső korlátja kb Ω és ezt közelítve a mérés pontossága is fokozatosan romlik. (Sovány vigasz, hogy néhány kω-os kontakthibákkal nem kell törődnünk.) 2. Egy mérendő minta kapacitív tagként is viselkedik, az ezt figyelembe vevő helyettesítő áramkör az 1a. ábrán látható. Az egyes elemekre jutó áram időbeli lefolyását a 1b. ábra mutatja. 1

2 1. ábra (az a ábrán R A, R L természetesen ellenállás, amely a z abszorpciós ill. a szivárgó áramot engedi át) A kondenzátor töltőárama viszonylag gyorsan, általában 1 másodpercen belül 0-ra csökken (azaz a kezdeti, viszonylag kisebb ellenállás gyorsan megnő). Abszorpciós áram: a dielektrikumban, főképp a fém-szigetelő határfelületen az áthaladó áram hatására polarizáció lép fel, és ennek eredményeképp nő a minta ellenállása. Pl. sok szigetelőben pozitív ionok szállítják a töltéseket, ezek idővel elvándorolnak a pozitív fegyverzet közeléből, és egy lassan vastagodó, töltéshordozókban még jobban kiürített réteg keletkezik, aminek folyamatosan nő az ellenállása. Szivárgási áram: végül ez a szigetelés valós ellenállásából származó áram, azonban beállási ideje határozatlan. Akkor mérhetjük, ha a kapacitív és az abszorpciós áram már 0-ra csökkent. Az összehasonlíthatóság érdekében az 1 perces leolvasást fogadjuk el a minta ellenállásaként. Ugyanakkor sok esetben az ellenállás több tíz percen keresztül folyamatosan nő, sőt azt tekintik jó szigetelésnek, ahol ez a növekedés nagyobb. Ezért újabban az ellenállás időfüggésének mérését is javasolják. Az abszorpciós áram növekedésére két jellemzőt is használnak. Ezek a szigetelés aktuális állapotát is mutatják, a határ alattiak az öregedés, a nedvesség beépülés, szennyeződés jelei. 1. Polarizációs index: PI = 10 perces R / 1 perces R Értéke jó szigetelőkben 5 10 körüli 2. Dielektromos / Abszorpciós arány = 60sec R / 30 sec R A jó érték 1,25 feletti Ellenállásmérések összeállítása. A mérések összeállításánál ügyelni kell arra, hogy a szigetelt vezetékek mindig a levegőben haladjanak és sehol se érhessenek egymáshoz, mert ezek a pontszerű érintkezési helyek is párhuzamosan kapcsolódhatnak a mérendő objektummal. 2

3 Mivel a mérések során viszonylag nagy feszültségek esetén is csak kis áramok folynak, nagy jelentősége van az egyes feszültség alatt álló részek, vezetékek szórt kapacitásainak. Ezért igen gondosan kell árnyékolni a mérőműszer előtti, feszültség alatt álló részeket, mert a környezetben való kis mozgások is szórt kapacitások változásával járnak és - figyelembe véve a körben folyó áram nagyságát - az ezzel előidézett töltőáram befolyásolhatja a mérési eredményeket, ill. megnehezíti a műszerek leolvasását. A táplálófeszültség csak igen sima egyenfeszültség lehet. Már kismértékű (1%-on belüli) változások is jelentős eltéréseket okozhatnak. A fellépő kapacitív áram: dq d( CU ) dc I c = = = U + dt dt dt Azaz akár a környezet kapacitásának változása (pl. ε változása) akár a mérőfeszültség ingadozása jelentősen megzavarhatják a mérési eredményeket. (A kapacitív áram természetesen majdnem mindig elhanyagolhatóan kicsi, de jó szigetelők esetén a mérőáram is csak néhány pa) Fontos még, hogy a méréskor kis ellenállású földelővezetéket alkalmazzunk és valamennyi objektum földelését egy helyről végezzük. Ezzel elkerülhetjük, hogy földelővezetékből hurok alakuljon ki, amiben olyan feszültség indukálódhat, ami a különböző berendezések földelt pontjainak potenciálját egymáshoz képest eltolja. du dt C Fajlagos térfogati ellenálláson az 1 cm élhosszúságú kocka két szemben fekvő lapja között mérhető ellenállást értjük, ha áram csak az anyag belsejében folyik, és a tér homogén. A definícióban említett feltételeket ún. védőgyűrűs elektródelrendezés segítségével lehet biztosítani. A 2. ábra Védőgyűrűs elektróda a fajlagos ellenállás mérésére lehet biztosítani. védőgyűrű szerepe az, hogy a felületen és a tér inhomogén részén átfolyó áramot a műszer megkerülésével vezesse el. Nagyon fontos, hogy az elektródok egész felületükkel tökéletesen felfeküdjenek a szigetelőanyagra. A tökéletlen fölfekvés következtében ui. egyrészt a felület nagysága határozatlan lesz, másrészt diszkrét érintkezési helyek esetén a tér elveszti homogenitását. A minél tökéletesebb érintkezést esetenként higanyelektródokkal, fémbeszórással stb., A szigetelési ellenállást jelentősen befolyásolják a mérési körülmények (hőmérséklet, a levegő páratartalma stb.), ezért csak olyan ellenállásértékeket szabad mértékadónak tekinteni, aminél ezek tisztázottak. 3

4 A felületi ellenállás elsősorban áramköri modulok hordozóinál fontos adat, hiszen ezeken a vezetőpályák között esetleg csak 0,1mm szigetelőcsík marad, sőt hibrid IC-kben még kevesebb. Ennek a vékony sávnak kell a megfelelő szigetelést biztosítani. A felületi ellenállás nem egyértelmű anyagi jellemző, ui. semmilyen elektródelrendezéssel nem tudjuk kiküszöbölni, hogy a felületen kívül az anyag belsejében is folyjék áram. A felületi ellenállásra igen nagy hatással vannak a külső tényezők. Erősen függ az anyag hőmérsékletétől, a felület állapotától, tisztaságától, a környező levegő nedvességtartalmától. Ezért csak gondosan megtisztított, szárított felületen lehet mérni, a levegő 65 ± 5% relatív nedvességtartalma mellett. A szabvány szerint felületi ellenálláson a szigetelőanyagra fektetett 2 db 100 mm hosszúságú, egymástól 10 mm távolságra levő párhuzamos elektród között mért ellenállásértéket értjük. A gyakorlaton, hogy a mért ellenállásunk kisebb legyen, egymáshoz közelebbi és hosszabb elektródcsíkokon mérünk. (A 3. ábrához hasonló mintákat használunk, a fekete csík az elektród, fehér a szigetelő felülete. A könnyebb kezelés érdekében a szigetelőcsíkot szerpentin alakra feltekertük.) Ebből az un. négyzetes ellenállást számíthatjuk. (Belátható, hogy egy, a felületen kijelölt négyzet ellenállása független a négyzet nagyságától, feltéve, hogy a vezető réteg vastagsága állandó.) A rajz szerinti elektródokkal tulajdonképpen n db párhuzamosan kapcsolt négyzet ellenállását mérjük, ahol n = l/d Veszteségi tényező és permittivitás vizsgálata Váltakozófeszültség rákapcsolása esetén a kialakuló térerősség hatására a töltéshordozók elmozdulnak, vándorlásba kezdenek. A szigetelőanyagban váltakozófeszültségen is létrejön a vezetés valamint a polarizáció. Egy-egy félperiódus alatt a vezetés és a polarizáció is olyan mértékig alakulhat ki, amire az adott idő alatt lehetőség van. Mind a vezetés, mind a polarizáció energiát fogyaszt, ezáltal a szigetelésben veszteség keletkezik. Definíció szerint tgδ veszteségi tényező (más néven D: disszipációs faktor) a hatásos és a meddő áram-komponensek hányadosa. Fizikailag a kondenzátor feltöltése majd kisütése során a villamos energia egy része hővé alakul, ennek jellemzésére alkalmas a veszteségi tényező. A veszteségi teljesítmény P = U I tgδ = U ω C ε tgδ 2 v c 0 Ahol C 0 az eszköz geometriai kapacitása. Ebben az összefüggésben szétválasztható az egyenlet az anyagi minőségtől független (U 2 ω C 0 ), és egy attól függő részre (ε tgδ). 3. ábra Vezetőhálózat a felületi ellenállás méréséhez 4. ábra A veszteségi szög 4

5 A veszteségi tényezőt jelentősen befolyásoló tényezők közül a frekvencia, és a hőmérséklet hatását vizsgáljuk részletesebben. Mint ismert, a polarizációfajták kialakulásához jellegüktől függően különböző idő szükséges. A frekvencia növekedését tehát nem minden polarizáció tudja követni, hanem különböző frekvenciákon, egy-egy rezonanciához hasonló jelenség után már eltűnnek. Olyan anyagoknál, ahol a veszteség létrejöttében a polarizáció dominál, ez a jelenség a veszteségi tényező és a permittivitás változásában is tükröződik. 5. ábra A polarizáció frekvenciafüggése A veszteségi tényező vizsgálata felvilágosítást nyújthat a veszteségek eredetéről, a frekvencia függvényében végzett vizsgálatok képet adhatnak az anyagszerkezettel összefüggő kérdésekről, tehát a szigetelés állapotáról. Kerámia dielektrikumok A kerámia kondenzátorokban dielektrikumként döntően un. titanát kerámiákat használnak. Természetesen egyik fő alapanyag a TiO 2, de a különböző igények kielégítésére még néhány jellegzetes oxidot alkalmaznak. A kondenzátorokat alapanyagaik tulajdonságai miatt két fő csoportba oszthatjuk: Az I típus jellemzői: A II típus jellemzői: közepesen nagy relatív permittivitás ( ) kis veszteségi tényező (tgδ< , 1 MHzen mérve) hőmérsékletfüggése lineáris, a TK értéke +150 és között változik. fajlagos ellenállásuk nagyobb Ωcm-nél a fenti paraméterek nagy stabilitással rendelkeznek Ezek a kondenzátorok kiváló nagyfrekvenciás tulajdonságaik miatt elsősorban rezgőkörökben alkalmazhatók, kb. 100 Mhz frekvenciáig. A igen magas relatív permittivitás ( ) közepes veszteségi tényező (tg δ < ) a permittivitás jelentősen függ a hőmérséklettől, és a kapcsolat nem lineáris a fajlagos ellenállás nagyobb Ωcm-nél a névleges adatok körül jelentős szórás tapasztalható ( % tűrés is lehet) ε r függ a feszültségtől a kristály doménszerkezete miatt az anyagok ferroelektromos tulajdonságúak. Legismertebb képviselőik: BaTiO 3 (bárium- 5

6 polikristályos TiO 2 -nek kb. 110-es ε mellett ppm- es TK-ja van. Ha javítani akarunk a hőmérsékletfüggésen, általában MgO-t adagolunk hozzá, amelynek pozitív a TK-ja, de ezzel ε is lecsökken alá. titanát), SrTiO 3 (stroncium-titanát), PbZrO 3 (ólom-cirkonát). A BaTiO 3 permittivitásának hőmérsékletfüggéséből látszik, miért nem várható lineáris TK ezektől az anyagoktól. A permittivitás és a veszteségi tényező hőmérséklet-, frekvencia- és feszültségfüggése a két dielektrikum típusra vonatkozóan. 6

7 Ellenőrző kérdések Sorolja fel és értelmezze a szigetelőanyagok jellemző tulajdonságait. Hol van szerepe a felületi ellenállásnak, és milyen tényezők csökkenthetik az értékét? Mi a négyzetes ellenállás? Mi a polarizációs index, mi az eredete, mit tudhatunk meg belőle? Melyek a legfontosabb méréstechnikai szempontok a szigetelési ellenállás mérésekor? Mi a kapacitív áram, mi az eredete? Mi a permittivitás és a veszteség anyagszerkezeti oka? Milyen típusai vannak a dielektromos veszteségnek? Melyek a polarizáció alaptípusai? Mi a veszteségi teljesítmény, mitől függ? Jellemezze az I. és II. típusú kerámia dielektrikumokat villamos tulajdonságok és jellemző összetétel szerint! Mi a ferroelektromosság? 1/ Fajlagos ellenállás Mérési feladat A kapott minták műanyag lapok, NYHL hordozók, üveg-, kerámia lapok. Ezek közül 6 db ellenállásának mérése közvetlen leolvasású műszerrel, ebből ρ kiszámítása (a belső elektróda = 73,5mm, így minden itt mért mintánknál A = 42,43 cm 2 ) (1 táblázat 1 4 oszlop) 2/ Polarizációs index Az előző minták közül kiválasztanak kettőt, olyanokat, amelyeknél az 1 perces mérés során különböző volt az ellenállás-növekedés. Ezeknek 10 percig folyamatosan mérjük az ellenállását, grafikonon ábrázoljuk és kiszámítjuk a polarizációs indexet. 3/ Felületi ellenállás Üveghordozóra párologtatott vezetőhálózat és NYHL-re maratott rajzolaton. A két elektródra egy tűs mérőfejjel csatlakozunk. R -et számítjuk a geometriai arányok ismeretében. 4/Dielektromos állandó és veszteségi tényező az 1/ feladatban megmért mintákat használjuk. (1. táblázat, oszlop) Mérés 100 khz-es mérőhíddal. A műszerről közvetlenül leolvasható a kapacitás (C) és a veszteségi tényező (D). A relatív permittivitás kiszámítása: Elvileg Canyag ε rel = A mérőszonda elektródái közé C befogjuk a mintadarabot, C anyag -ot leolvassuk. A minta vastagságát a mérőfejen levő mikrométeren megjegyezzük és a levegő-kondenzátor (C levegő ) mérésnél ugyanoda állítjuk vissza. (További mérési tanácsok a műszerismertetőben.) A mérés során nem tudjuk kiküszöbölni a mérőfej saját kapacitását. Ezt egy párhuzamosan kapcsolt kondenzátornak tekintjük, és értékét ki kell vonnunk mindkét mért adatból (C anyag, C levegő ) levego 7

8 Mivel nagysága kicsit változik a vastagsággal, ezért értékét méréssel kell meghatároznunk, a következőképpen: Ismerve a geometriai adatokat, C levegő számítható is, és a mért adattal összehasonlítva, a kettő különbsége lesz a mérőfej aktuális kapacitása ( C korr ). Ezzel a korrekcióval már számítható a minta permittivitása: ε rel = C C anyag levego C C korr korr (A számított értékek a jegyzőkönyvi táblázat alatt megtalálhatók, ha az adott mintánk vastagsága épp két kerek érték között van, mérjük meg C levegő -t a legközelebbi kerek értéknél is és az itt kapott C korr -t használjuk.) 5/ Kerámia tárcsakondenzátor A kikészített kondenzátorok közül (korábbi hallgatói munkák) 2-3 db-nak megmérjük a kapacitását és veszteségi tényezőjét, számítjuk ε rel -ot. választhatóan: ugyanezen kondenzátorokon a/ ε rel és tgδ hőmérsékletfüggését b/ ε rel és tgδ frekvenciafüggését. A hőmérsékletfüggés mérése: a fűthető mintatartóban kb 100 o C ra melegítjük a kondenzátorokat, majd lehűlés közben (közel egyensúlyi állapotban) 10 fokonként mérjük a C-t és tgδ-t, számítjuk ε-t. (Ez a mérés jelenleg nem végezhető el.) A frekvenciafüggés mérése: a rendelkezésre álló műszer 100Hz-től 10 khz-ig képes dekádonként mérni. A kapacitás ezalatt gyakorlatilag állandó, veszteségi tényező változása általában így is jól látható. A rend kedvéért a képlet: C = ε 0 ε r A d 8

9 Jegyzőkönyv Szigetelőanyagok vizsgálata Mérést végezte: (név, neptun kód, laborcsoport Gyakorlatvezető: Mérés ideje: Érdemjegy: 1. és 4. feladat: dielektromos jellemzők minta neve d(mm) (vastagság) R(MΩ) ρ(ωm) C(pF) C lev mért C lev számított C korr ε rel D ( tgδ) A számításhoz használt összefüggések: (Az ismert adatokat, nagyságrendi átszámításokat helyettesítse be, az állandókat vonja össze, csak d -t (mm-ben) és R - t MΩ-ban) kelljen behelyettesíteni!) ρ = (Ωm) Tapasztalatok, az eredmények értékelése A C lev számított értékei: Vastagság mm 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4 C számított pf , , ,4 19,2 15,4 12,8 11 9,6 3. feladat: Felületi ellenállás Minta neve l/d R mért MΩ R négyzet MΩ Tapasztalatok, az eredmények értékelése 9

10 2. feladat: Polarizációs index idő 10s 20s 30s 40s 50s 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p R 1 R 2 1-es minta neve: polarizációs index PI 1 = 2-es minta neve: ellenállás PI 2 = idő (perc) 5/b feladat: Kerámia kondenzátorok: ε és tgδ frekvenciafüggése Minta neve Átmérő (mm) Vastagság (mm) Frekvencia C ε rel tgδ 0,1kHz 1kHz 10kHz 0,1kHz 1kHz 10kHz 10

11 Műszerek kezelése (Az alábbi műszerleírások megtalálhatók a mérőhelyen, a fotókat kinyomtatni nem szükséges) Megohmmeter IM 6 (Radiometer) Ezen mérjük a fajlagos ellenállást a védőgyűrűs elektródokkal. A mérés menete: 1. A minta csatlakoztatása az ábra szerinti helyekre 2. Az árnyékoló doboz fedelének feltétele 3. A méréshatárt a széles tartományra kapcsolva a jobb oldali (test voltage) kapcsolót lefele nyomva megállapítjuk a mintánk ellenállásának nagyságrendjét 4. A méréshatárt erre a nagyságrendre állítjuk és a test kapcsolót felkapcsolva megkezdjük a mérést, és az előírás szerinti időben leolvassuk az ellenállást 5. Ha a polarizáció miatt annyira megnő az ellenállás, hogy méréshatárt kell váltani, ezt megtehetjük a mérés megszakítása nélkül is 6. A minta lemérése után test kapcsolót középállásba kapcsoljuk, ekkor a mérőfeszültség már nincs a kimeneten, és csak ezután emeljük le az árnyékoló fedelét és cserélhetünk mintát A felületi ellenállást az MCP 2683 digitális szigetelési ellenállásmérőn mérjük tűs érintkezők segítségével. A műszer kezelése különösebb felkészülést nem igényel. A jobb összehasonlíthatóság érdekében a mintákat mérés előtt alkohollal mossuk le és szárítsuk meg. 11

12 Kapacitásmérők: A szigetelőanyag minták dielektromos jellemzőit az MCP CT 2817-es precíziós LCR mérőn határozzuk meg. A műszer bekapcsolás után azonnal mérőkész, és a C és a tgδ közvetlenül leolvasható. A mérés menete: 1. Bekapcsolás előtt szorítsuk össze a mérőszonda elektródjait, és ellenőrizzük, hogy a mirométeróra nullán van-e. Ha kell, állítsuk be. Nyissuk szét az elektródákat. 2. Csatlakoztassuk a mérőszondát a műszerhez 3. A mintát csúsztassuk az elektródok közé, és kíméletesen szorítsuk össze az elektródokat 4. Leolvassuk a kapacitást és a veszteségi tényezőt 5. Megjelöljük a szondán levő mikrométer állását, kilazítjuk a szorítócsavart, kivesszük a mintát és visszaállítjuk a szorítócsavart. Ezzel ugyanolyan vastag levegőkondenzátort állítottunk elő, mint az anyagvastagság volt. Az így leolvasott érték lesz a C lev. 6. Ha szükséges, az anyagvastagsághoz legközelebbi kerek értéknél újra lemérjük C lev értékét a C korr meghatározásához. RLC tűrésmérő híd Bruel & Kjaer Ezen mérjük a kerámia kondenzátorok kapacitását, veszteségi tényezőjét. A mérés elve: a műszer egy mérőhíd, három frekvencián működik, használható kapacitás mellett ellenállás és induktivitás mérésére is. Külső összehasonlító dekád szükséges hozzá (jelen esetben a kis kapacitások miatt egy precíziós forgókondenzátort használunk). A műszert eredetileg gyártósor végi kézi sorozatmérésre tervezték. Beállítható az alkatrész tervezett tűréshatára (100%, 20%, 5%, 1%.0,2%), és egy gyors csatlakoztatással a három lámpa egyike jelzi, hogy az eszköz belül van-e a határon, nagyobb vagy kisebb a megengedett értéknél. Mi a forgókondenzátorral pontosan kiegyenlítjük a hidat, így tudjuk meg a mérendő kapacitást, ezután a jobb alsó kapcsoló lenyomásával megmérjük a veszteségi tényezőt, amely az alsó skáláról olvasható. 12

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése Készítette: Németh Balázs Tartalomjegyzék: A PELTIER-ELEM TÖRTÉNETE... 2 A PELTIER-ELEM MŰKÖDÉSE... 3 Seebeck-effektus... 3 Peltier-effektus... 3 Juole-hő... 3 Thomson-effektus...

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIV. évfolyam 6. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2005. október Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1320 Ft www.rohde-schwarz.com DELIVERING THE WORLD`S BEST IDEAS IN SILICON Olyan programozási

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN

PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN PIM (passzív intermoduláció) MÉRÉSE GSM, UMTS ÉS LTE HÁLÓZATOKBAN Tartalomjegyzék PIM bemutatása... 3 Impedancia vs Linearitás... 3 PIM mérés... 4 PIM meghatározása... 4 Modulált jel eredetű intermoduláció...

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában)

Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában) Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában) 1. Vegyük le az ülést 2. A tank elején található az akkumulátor. Kövessük végig a párologtató gumitömlőt és ahol rögzítve van, azt a kis lemezt hajlítsuk

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás. A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok Dabi Ágnes Termikus vágás, darabolás - Plazmavágás A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 TERMIKUS

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben