SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 23 (1991-) május szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos és elektronikus változat) Alapító szerkesztő: Józsa Péter Szerkeszti: Balázs Géza, munkatárs: Pölcz Ádám Felelős kiadó: Voigt Vilmos, a társaság elnöke A Szemiotikai Tájékoztatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szeptember 26-án nyilvántartásba vette. A határozat nyilvántartási száma: IO/ /2011. Kedves Tagtársunk! Az elektronikus változatok elérhetők: Közgyűlési felhívás! A évi közhasznúsági beszámoló elfogadásához közgyűlést kell tartanunk. Az első közgyűlés időpontja május , a társaság székhelye. A tagok felének meg nem jelenése esetén a következő közgyűlés időpontja: május , helyszín: Zsigmond Király Főiskola (1039 Budapest, Kelta u. 2. Európa-terem). A közgyűlés közvetlenül a IV. vallásszemiotikai konferencia után lesz. Napirend: 1.A évi közhasznúsági beszámoló elfogadás. 2.Egyebek Budapest, május 2. Köszöntjük a kedves Olvasót! Voigt Vilmos elnök Balázs Géza főtitkár Itt van az adóbevallás ideje is, s akinek módja van rá, kérjük, hogy 1%-os felajánlással segítse társaságunk működését. A nyomtatványra csak azt kell ráírni, hogy Magyar Szemiotikai Társaság, valamint az adószámunkat:

2 Lapunk elektronikus változata (2001-től) itt olvasható: Ha még tagdíjelmaradása van, kérjük, hogy átutalással fizesse be a következő bankszámlaszámra: OTP A tagdíj továbbra is 500 Ft/év. Akinek módja van rá, kérjük, hogy emelt összegű tagdíjjal támogassa 22 éves társaságunkat! Köszönjük segítségüket! M E G H Í V Ó IV. Magyar Vallásszemiotikai Konferencia a Magyar Vallástudományi Társaság és a Zsigmond Király Főiskola szervezésében május 31-jén (péntek) 9-18 óráig Zsigmond Király Főiskola, 1039 Budapest, Kelta u. 2. Európa-terem Program: Regisztrálás Köszöntő: dr. Szatmári Péter rektorhelyettes, Zsigmond Király Főiskola, dr. Jászberényi József igazgató, Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet Eligazítás: Bencze Lóránt Voigt Vilmos: A vallási jeltárgy Horányi Özséb: A szakrális kommunikáció szemiotikai aspektusai Székely Attila: Hit és tudomány a nemzetközi Lélekenciklopédiában Cselényi István: Isteni kommunikáció Adamik Tamás: Arles-i Caesarius, a szónok Kávészünet Horváth Katalin: Az ég szimbolikus jelentései és ég főnevünk eredete a tautologikus predikatív struktúrák tükrében Újvári Edit: Újvári Edit: Keresztény tartalom növényi jelrendszer a Harbaville triptychonon Török Csaba: Benedek és Ferenc. Egy vatikáni kommunikációs fordulat értelmezésének lehetőségei Spannraft Marcellina: "Cselekvésbeszéd" és szakralitás Pilinszky János költészetében Ebédszünet Nagy Fruzsina: A félelem terei Szent Teréz belső várkastélyában Dallos Edina: A rossz a pogány csuvasoknál Hoványi Márton: Édentől parabázisnyira Schiller Vera: Kígyó, illetve sárkány mint vallási jel és jelrendszer Hoppál K. Bulcsú: A Nemzeti Hitvallás vallásszemiotikai szempontból Balázs Géza: Buddhista-keresztény zarándokút Srí Lankán Kávészünet Deák-Sárosi László: A hit és remény kameraállásai; Szőts István filmnyelvi stílusáról Hubbes László Attila: Új Magyar Mitológia Jelképes ősváltások két animációs filmben Bencze Lóránt: Szimbólumok szövete Notker Wolf jelértelmezése a pannonhalmi bazilika újraszentelésekor (2012) 2

3 17.30 Zárszó Az előadások bővebb változata megjelenik a Vallástudományi Szemle évi számaiban. A konferencia támogatója a Zsigmond Király Főiskola, a Magyar Vallástudományi Társaság és a Gyermely Zrt. A Magyar Szemiotikai Társaság és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete szeptember között Nyitrán konferenciát szervez A nevek szemiotikája címmel. A nevek világa felettébb változatos, a természeti és társadalmi jelenségek nagyon széles körét öleli fel, éppen ezért leíró-osztályozó és értelmező jellegű vizsgálatuk nemcsak a névtan, hanem további más filológiai (rész)diszciplínák és interdiszciplínák keretében is szükségessé válik. Ezek egyike a szemiotika is, melynek szemléletformáló hatása meghatározónak mondható nem egy, a név-kérdésben érdekelt tudományág területén (filozófia, nyelvészet, irodalomelmélet) is. A jeltudományi kutatásokban illetve azok megalapozó előzményeként számon tartott (nyelv)filozófiai és logikai munkákban kezdettől fogva fontos szerepet játszottak a nevekkel, a megnevezés műveletével, a név és referencia kapcsolatával foglalkozó eszmefuttatások. A szeptember 18-án délután kezdődő konferenciánkra olyan elméleti kérdéseket feszegető vagy elemző-értékelő előadásokkal lehet jelentkezni, amelyekben a nevek természetével, használatával és értelmezésével kapcsolatos kérdések reflektált jeltudományi keretben kerülnek kifejtésre. A hivatkozni kívánt szemiotikai szakirodalmat az előadások annotációjában kérjük feltüntetni. Azt szeretnénk, ha az előadások nem merülnének ki a nevek klasszifikációjával kapcsolatos kérdések tárgyalásában vagy valamely nyelvi korpusz elemeinek puszta besorolásában, hanem egy vagy akár több példán keresztül kellőképpen rávilágítanának a nevek jelentésgazdagító és értelmezésorientáló szerepére. Az érdeklődők online jelentkezési lap kitöltésével és az annotációk elküldésével július 15-ig regisztrálhatnak a rendezvény weboldalán: A részvételi díj befizetése: augusztus 15. A konferencia nyelve: magyar A konferencia helyszíne: Dražovská 4, Nyitra, Szlovákia A konferencia részvételi díja 50, amely magába foglalja a konferencia előadásait tartalmazó konferenciakötetet, a konferenciával kapcsolatos egyéb anyagokat, valamint a fogadáson való részvételt és a büfét. Nem tartalmaz étkezési, szállás- és útiköltséget, ezek a kiadások a résztvevőket terhelik. A szállásfoglalással és a díj befizetésével kapcsolatos információk a konferencia weboldalán lesznek elérhetők. III. anyanyelvi juniális Petőfi Irodalmi Múzeum A Magyar Nyelv Múzeuma Sátoraljaújhely Széphalom, június Weöres Sándor 100. születésnapja - a múzeumok éjszakája - vadételfőző versennyel június 21. (péntek) Ismerkedés Sátoraljaújhellyel, Börtönmúzeum, borpincék június 22. (szombat) 3

4 9.30 Weöres Sándor anyanyelvi kiállítás megnyitása, és a WS100 élményverseny eredményhirdetése WS 100. Esszékonferencia Weöresről. Pomogáts Béla (Budapest): Emlékeim Weöres Sándorról Nagy L. János (Szeged): Rím, bólintó tilinkó, / csordulj szivemre, vers..." (WS: Invokáció) Fráter Zoltán (Budapest): Játék a szavakkal Weöres Sándor verseiben Balázs Géza (Budapest): Ihletettség és/vagy kiszámítottság Weöres verseiben Minya Károly (Nyíregyháza): Weöres Sándor szóteremtő zsenialitása Dénes Ágota (Szombathely): Amikor W. S. álmodott, rég volt: magyar nyelven álmodott égbolt. Weöres gyermekversei az anyanyelvi nevelés szolgálatában Nyiri Péter: "Lélek lép a/lajtorján" - Játék és harmónia Weöres Sándor gyermekverseiben Fráter Zoltán. Könnyen, gyorsan költészetet versíró tréning egy óra alatt Megemlékezés a Kazinczy Ferenc sírjánál Kiállításmegnyitó Gyulai Líviusz: Irodalmi illusztrációk Gyulai Líviusz Kossuth-díjas magyar grafikus, könyvillusztrátor. Főként könyvillusztrációkat és animációs filmeket, valamint ironizáló archaizáló tollrajzokat, linómetszeteket, litográfiákat és rézkarcokat készít. Weöres Sándor könyvének, a Psychének illusztrálásával robbant be a kulturális életbe, kifogástalan stílusérzékkel valósítva meg a grafika eszközeivel ugyanazt a szerepjátékot, amelyet Weöres az irodalomban. Számos nemzetközi grafikai, könyvművészeti kiállításon vett részt, műveit itthon és külföldön neves közgyűjtemények őrzik. A kiállítás a művész irodalmi illusztrációiból válogat. Kézműves játszóház a Weöres-évforduló jegyében Kosztümös tárlatvezetés a Kazinczy Emlékkertben és a Kazinczy Emlékcsarnokban Bemutatkozik az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezete Hatvanhat a Sebő-együttes koncertje Élő Tetten ért szavak (A Magyar Rádió műsorának élő adása). Km. Balázs Géza, Bogár László, Pölcz Ádám Las-Szó: nyelvi huncutságok gyerekeknek Anyanyelvi licitjáték (játékvezető: Kerekes Barnabás) A nyelv szelleme bátorságpróba Kosztümös tárlatvezetés Néptánc (Bokréta Művészeti Iskola) A szünetben: Az év szava ( a magyar nyelv bástyájának tetejéről) kb Tűzugrás Feltüzelve Szambaoktatás kb Fáklyás séta Újhelybe június 23. (vasárnap) Kirándulás Karosra, Károlyházára (tengerszem) V. Hálózatkutatás Konferencia. ELTE, Budapest, november 25. Konferenciafelhívás, első körlevél Hálózatkutatás a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban Rendezők: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, NYME SEK Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék, SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. 4

5 A konferencia a nyelvi, kulturális, társadalmi és a természettudományi jelenségek kapcsolatát komplex módon, főként modern hálózattudományi szempontok bevonásával kívánja vizsgálni, teret adva filozófiai, szemiotikai, kommunikációtudományi és egyéb társadalom- és természettudományi stb. megközelítéseknek is. A konferenciára külföldi és hazai egyetemi hallgatók és doktoranduszok is jelentkezhetnek. Egy-egy előadás időtartama 20 perc, amelyet közvetlenül utána 10 perc megbeszélés, illetve a szekció végén munkamegbeszélés követ. A konferencia időpontja: november 25. (hétfő) A konferencia helye: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. Jelentkezési határidő: október 25. A jelentkezéskor leadandó: az előadó neve, beosztása, címe, intézmény neve, az előadás címe, az előadás rövid (8-10 soros) absztraktja A konferencián elhangzott előadásokat tanulmánykötetben jelentetjük meg. A konferencia regisztrációs díja: 3600 Ft (az előadás elfogadásakor kell befizetni a Magyar Szemiotikai Társaság számlájára: Jelentkezés, további információk a szervezőbizottság titkáránál: Kovács László Szervezőbizottság: Balaskó Mária, Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória, Tóth Szergej. BENE ADRIÁN Művészet és narratológia A művészet mint szöveg. Narratológiai, szemiotikai, transzmediális megközelitések Kétnapos nemzetközi tudományos találkozó Párizsban (2012. december 7-8.) A hatvanas években talán meghökkentő lett volna ilyen elnevezéssel illetni egy több éves nemzetközi kutatási projektet, különösen, ha ezt egy zenetudós teszi. Ma azonban nagyon is igény van a különböző tudományágak, médiumok, művészetek képviselői közötti párbeszédre, és ezt mutatta a december 7-8-án a párizsi Magyar Intézetben lebonyolított konferencia is (címe A művészet mint szöveg. Narratológiai, szemiotikai és transzmediális megközelítések volt, megrendezését a Strasbourgi Egyetem Müvészeti Tanszéke és a szintén a Strasbourgi Egyetemen működő GREAM [Laboratoire d'excellence en musique], valamint az Institut Universitaire de France támogatása tett lehetővé). Grabócz Márta mint zenetudós régóta foglalkozik a narrativitás kérdéseivel. Most szervezőként olyan különböző médiumokat vizsgáló kutatókat vont be az elbeszélésről folyó párbeszédbe, mint a zene, az irodalom, a mozgókép, a képregény, a festészet, az építészet, sőt a matematika. Az új irányokban tájékozódó magyar kutatók (Bene Adrián, Fenyvesi Kristóf, Kiss Gábor Zoltán, Veres Bálint) olyan szemiotikusokkal és narratológusokkal oszthatták meg elképzeléseiket, akik Magyarországon kevesek által művelt területek szakértői. A narratológiai megközelítést képviselte pédául John Pier és a nyitóelőadásra felkért Marie-Laure Ryan (emellett a szervezőbizottság tagja Raphaël Baroni és Thomka Beáta is), a szemiotikait Anne Henault, Jean-François Bordron, Peeter Torop és Kroó Katalin. Annak ellenére, hogy a konferencia előadásainak zöme zenei vonatkozású volt (többek közöttbyron Almen, Robert Hatten, 5

6 Danièle Pistone, Bernard Vecchione előadásait érdemes itt kiemelnünk), az általános strukturális, funkcionális és terminológiai összefüggésekről folyó vita valamennyi kifejezésformát érintette és ez is volt a rendezvény tulajdonképpeni célja. Irodalmi szempontból különösen érdekesek voltak Pethő Ágnes és Mikko Keskinen dolgozatai. Az előbbi az intermedialitásnak a filmértelmezés történetén belüli szerepét tekintette át, míg az utóbbi Jonathan Safran Foer Tree of Codes című bibliobjektjének elemzésére vállalkozott. Mindketten az irodalomelméletből ismert fogalmiságot használták, és hasznos szempontokkal egészítették ki a másutt más értelemben használt elképzeléseket. Maga a narrativitás is új megvilágításba került, az irodalmi elbeszélésre alapozott hagyományos megközelítés transzmediális kontextusban egyre szűkebb keretnek bizonyul. A zenei, festészeti, építészeti példák azt mutatják, hogy a kész történet és az antropomorf szereplők, a re-prezentatív jelleg egyáltalán nem szükséges feltételei annak, hogy a befogadó az adott nem-nyelvi konstrukciót narratív sémákat mozgósítva értelmezze, illetve elbeszéléssé egészítse ki. Ez pedig az irodalom vonatkozásában is felveti az elbeszélés fogalmának, határainak újragondolását. M E G H Í V Ó Az ÖRKÉNY ISTVÁN KÖNYVESBOLT tisztelettel meghívja Önt Kapitány Ágnes Kapitány Gábor A SZELLEMI TERMELÉSI MÓD c. könyvének bemutatójára. A 2011-ben e-könyv formájában és 2013-ban nyomtatásban is megjelent kiadványt Csikós Ella (ELTE) és Z. Karvalics László (Szegedi Tudományegyetem) egyetemi docensek ismertetik. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor könyve egy tervezett társadalomelméleti trilógia középső darabja (első része a 2007-ben a Kossuth Kiadónál megjelent "Túlélési stratégiák"). Gondolatébresztő, a társadalom lehetséges jövőjéről elmélkedők számára megkerülhetetlen olvasmány. Az új könyv nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy megfogalmazza egy mind a kapitalizmustól, mind az államszocializmustól eltérő társadalmi forma lehetőségét. A szerzők összegyűjtik és értelmezik ennek a kapitalizmuson túli társadalmi formának a jelen viszonyai között kimutatható jeleit. A könyvben körbejárt elméleti keret mind a jelen kapitalizmusának, mind az államszocializmus alakulásának új nézőpontú értelmezésére nyújt lehetőséget. Időpont: május 27., hétfő, 17 óra Helyszín: XIII. ker., Szent István körút 26. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az esemény napján a könyvet 20%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg, és a bemutató után dedikálásra is alkalom nyílik. Visszajelentkezni az címen, vagy telefonon a / es számon lehet. 6

7 Megrendelhető kiadványok Megrendelhető társasági kiadványok (Magyar szemiotikai tanulmányok-sorozat, 1999-) 5 6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal KEDVEZMÉNY! 9. Bódi Zoltán Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal (+ CD melléklet) KEDVEZMÉNY! Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest Líceum Kiadó, Eger, oldal. 17. A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter Magyar Szemiotikai Társaság PRAE.HU, Budapest, oldal. KEDVEZMÉNY! Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, oldal. 21. Kazinczy nyomában. A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, oldal. KEDVEZMÉNY! 24. Balázs Géza: Sms-nyelv és folklór. MSZT, Inter Kft., PRAE.HU, Budapest, oldal Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. MSZT, Budapest, oldal. Ára: 4450 forint. KEDVEZMÉNY! A KIADVÁNY JELENLEG 2000 Ft-os áron vásárolható meg! 27. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza Balázs László Veszelszki Ágnes. MSZT, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, oldal. Ára: 2000 Ft. Sorozaton kívül: Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária Balázs Géza Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, oldal. Ára: 2450 Ft. Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza Kovács László Szőke Viktória. Inter-MSZT-BMA-ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, oldal. Ára: 2000 Ft. Összes többi kiadványunkból csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Akinek a sorozatból hiányzik egy-egy kötete, kérjük, jelezze, igyekszünk kiegészíteni. A könyveket Budapesten a megadott, egyeztetett helyszínre visszük, vidékieknek egy megbeszélt budapesti helyre szállítjuk. Kapcsolatfelvétel: Pölcz Ádám titkár Tisztelt Tagtársunk! 2013-ban is közeleg az szja 1%-a felajánlásának lehetősége. Kérjük, hogy a évi szjabevallásakor is gondoljon Társaságunkra. Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Bp., Múzeum krt Adószám: Társaságunknak folyamatos bevétele van az 1%-os felajánlásokból is. Ezekről a honlap 1% rovatában lehet tájékozódni. Az elmúlt három évben ezeket az összegeket kaptuk: 2010: Ft, 2011: Ft, 2012: Ft 7

8 A felajánlott összegek segítik a Társaság működését, rendezvényeit, konferenciáit, a Szemiotikai Tájékoztató megjelenését és a honlap működtetését. A zárt borítékra kívülről a felajánló nevét és adószámát kell írni! Tagdíj: 500 Ft/év (természetesen túlfizetést örömmel fogadunk). Az MSZT bankszámlaszáma (OTP): A befizetés sárga csekken is történhet, amelyet a Szemiotikai Tájékoztató első, nyomtatott számához mellékelünk. Magyar Szemiotikai Társaság sz. közhasznú fokozatú társadalmi szervezet, a bírósági bejegyzés száma: 6.Pk.65345/1. Főv. Bíróság, Közhasznúsági bejegyzés: április 30. Adószám: Bankszámlaszám: OTP Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt fszt. 19. ELTE BTK Folklore Tanszék. Honlap: Kapcsolatfelvétel: Pölcz Ádám titkár, Támogatóink: A Szemiotikai Tájékoztató megjelenését 2012-ben és 2013-ban is támogatja az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma. A szeptember december között megrendezendő Szemiotika ma előadássorozat kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal. 8

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I.

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 2009 legfontosabb eseményei képekben Kedves Barátunk! Az ma már megkérdőjelezhetetlen tény, hogy Kína nemcsak a jövő egyik legbefolyásosabb

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. MÁJUS 14. ALAPÍTVA: 1945-BEN ATROCITÁS-SZINDRÓMA AZ ISKOLÁBAN Az erőszakoskodás, az iskola biztonsága nálunk

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11. Tudjon róla! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája Gyõr, 2008. július 9 11. Szolgáltatás használó könyvtáros Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben