A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI ***

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI ***"

Átírás

1 235 Soltész Anikó * Lányi Pál ** A VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSTÁMOGATÁS EREDMÉNYEI ÉS ÚJ CÉLKITÛZÉSEI *** A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Small Enterprise Economic Development (Foundation) megalakulása óta szembesül a munkanélküliség problémáival. A hozzá fordulókkal együtt keresi a megoldásokat a munka világába történõ visszatérésre, az önfoglalkoztatás ösztönzésére. A gyengébb érdekérvényesítõ képességgel rendelkezõ csoportoknál fiatalok, nõk, romák kutatásai segítségével lehetõséget talált az aktuális helyzetkép bemutatására, az érdekeltek és a döntéshozók közötti párbeszéd fórumainak megteremtésére, esetenként a döntések befolyásolására. Az elmúlt tizenöt évben befelé és kifelé egyaránt figyelve folyamatosan adaptáltuk azokat az eszközöket és gyakorlatokat, amelyektõl ügyfeleinek sorsának megváltozását várhattuk. A külföldi országpéldák felidézésével most is ez a célunk: átgondolni, mi az, amit végeztünk, de nem kellõ hatékonysággal; mi az, amit érdemes kipróbálnunk, és amibõl erõt lehet meríteni a változtatásokhoz. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízást adott a SEED Alapítványnak arra, hogy intézkedési javaslatokkal gazdagítsa a II. Nemzeti Fejlesztési Terv foglalkoztatási részét. Ennek keretében áttekintettük a vállalkozásösztönzés, a foglalkoztatástámogatás, a szociális gazdaság lehetséges fejlesztési programjait és a munkahelyteremtés esélyeit képzések segítségével. Háromféle forrásra támaszkodtunk: az OECD 2005-ös foglalkoztatási, vállalkozási vizsgálataira és hazánkról készített legfrissebb országjelentésére; az EU-Bizottság különbözõ anyagaira (többek között a Wim Kok-jelentésre); valamint saját kutatási, tréning, monitoring és tanácsadási tapasztalatainkra. A kis- és középvállalkozói szektor szerepe a foglalkoztatásban A vállalkozások foglalkoztató képességének ösztönzése A kis- és középvállalkozásoknak a gazdaságban betöltött szerepe egyre jelentõsebb. Támogatásukat indokolja, hogy fajlagos munkaerõ-felszívó képességük nagyobb, mint a többi vállalaté. A kisvállalkozások tömeges színre lépése esetén a gazdaság alkalmazkodó képessége megnõ. A modern nagyvállalatok jó mûködése sem valósulhat meg a kis- és középüzemek háttéripari beszállítói szerepének betöltése nélkül. A kis- és középvállalkozói szektor fontos szerepet játszik a munkahelyteremtésben, a munkanélküliség csökkentésében. A vállalkozások alkalmazzák a foglalkoztatottak több mint kétharmadát, és közel 40%- kal járulnak hozzá a bruttó hozzáadott érték elõállításához. * Ügyvezetõ igazgató, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ** Kutatásvezetõ, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány *** A kutatás zárótanulmányát társszerzõink segítségével állítottuk össze; köszönet mondunk Laczkó Zsuzsának, Mihály Andrásnak, Porubcsánszki Katalinnak, Radnai Miklósnak és Szilágyi Nórának.

2 236 A vállalkozások foglalkoztató képességének ösztönzését és javítását több tényezõ indokolja: a foglalkoztatottság jelentõsebb visszaesése; a hazai aktivitási ráta majdnem tíz százalékos elmaradása az EU-15- ökhöz képest; az alacsony foglalkoztatási ráta (57 százalék); a társadalmi kohéziót is veszélyeztetõ igen magas munkanélküliségi ráta. A legsúlyosabb problémát mindemellett a munkavállalási korú inaktívak magas aránya jelenti. Az uniós átlaghoz viszonyítva különösen alacsony az idõsek és a férfiak foglalkoztatottsága. Noha a nõk foglalkoztatottsága alacsonyabb a férfiakénál és a közösségi átlagnál, e téren mégis kisebb az EUátlagtól való eltérés. Az évesek foglalkoztatottsága nemcsak az uniós, de a hazai átlagtól is jelentõsen elmarad, bár az utóbbi években elsõsorban az emelkedõ nyugdíjkorhatár miatt az idõsek foglalkoztatása növekedni kezdett. A fiatalok munkaerõpiacra való belépése is nehézségekbe ütközik: a éves korosztály foglalkoztatási szintje 2004-ben csak 23,6% volt. A demográfiai elõrejelzések szerint az idõsek száma és aránya nõ. Az egészségügyi és szociális gondozási-ápolási szükségletek részben ennek következtében bõvülnek, változnak. Az elöregedéssel párhuzamosan a munkaképes korúak száma csökkenni fog. Az éves korosztálynak csak 20 százaléka foglalkoztatott. A munkaerõpiacra történõ visszavezetéshez korkedvezményes és rokkantnyugdíj helyett munkahelyi egészségvédelem és rehabilitáció lenne szükséges, célzott képzési és foglalkoztatási programokkal. A mintegy 600 ezer fogyatékossággal élõ ember, mindössze 9 százaléka foglalkoztatott. Foglalkoztatásukhoz korai fejlesztésre, képzésre, továbbá komplex akadálymentesítésre lenne szükség. A 3,5 millió aktív korú nõ közül csupán minden második foglalkoztatott, s közülük több mint 400 ezren egyedül nevelik gyerekeiket. A gyermekek napközbeni felügyeletét ugyanakkor a 0 3 éves korosztály csupán 8 százaléka számára képesek biztosítani a szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy a nõk foglalkoztatásának növeléséhez jelentõsen növelni kellene a családtagok (kisgyerekek, idõsek, tartósan betegek, fogyatékossággal élõk) gondozását és képzését biztosító szociális ellátórendszert. Az egyre kevesebb gyerek növekvõ hányada születik szegény családban. A mintegy 2,3 millió gyerek közel egyharmada, 700 ezer kap rendszeres gyerekvédelmi támogatást. Emelkedik ugyanakkor az egyszülõs családok aránya. A területi hátrányok fokozzák a kirekesztõdés veszélyét, különösen a kistelepüléseken, a tanyás térségekben. A roma közösség lélekszáma 2050-ig mintegy 70 százalékkal emelkedik. Gazdaságilag aktív csupán 16 százalékuk. A fiatalok körén belül a romák aránya a jelenlegi 15 százalékról 20 százalékra nõ. Mivel a roma népesség 60 százaléka kistelepüléseken lakik (szemben a teljes magyarországi népesség 38 százalékával), a roma-probléma kistelepülési, vidékfejlesztési, vidéki tömegközlekedési, lakhatási, szociális szolgáltatási probléma is egyben. Az elöregedõ társadalom keresõ-eltartotti arányának kedvezõtlen változása idõrõl-idõre felveti a szociálpolitika teljesítõképességének korlátait. Erõsödõ türelmetlenség jelentkezik a foglalkoztatás, munkahelyteremtés stagnálása miatt. A kisvállalkozások az adott közterhek és a gyorsan változó piaci feltételek mellett, úgy tûnik, tovább vállalják a fekete foglalkoztatás kockázatát. A legnagyobb foglalkoztatók sokallják a foglalkoztatástámogatás igénylésével együtt járó adminisztrációt, és hosszúnak tartják a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idõtartamát. A feketegazdaságban kínált alacsony bérek, a munka bizonytalansága gyakran erõsíti a megéri otthon maradni érzését. Lassan kirajzolódik az inaktivitással kapcsolatos érvrendszer ördögi köre. A hazai kis- és középvállalkozások a lassú felzárkózási folyamat ellenére hatékonyságban és eredményességben jelentõsen elmaradnak a fejlett országokban mûködõ versenytársaiktól. Ennek egyik oka strukturális összetételük, a túl sok, túl kicsi szindróma, ami determinálja foglalkoztatási képességeiket és lehetõségeiket is. Az egyéni vállalkozók hosszú ideje félmillió körül mozgó száma a szürkegazdaság és a feketefoglalkoztatás meghaladásának nehézségeit tükrözi. A mikrovállalkozások stabil nagyságrendje viszont a kitörést az újabb alkalmazottak felvételét, a növekedési pályára állást segítõ konzisztens intézkedések hiányára figyelmeztet. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret a közötti fejlesztési periódus foglalata, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal széleskörû társadalmi egyeztetés alapján alakított ki szeptemberre készült el a Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért címet viselõ tanulmány, amely a versenyképesség javítása körében tíz, a foglalkoztatás bõvítése céljával nyolc iránymutatásban makro- és mikrogazdasági prioritásokat irányzott elõ. Ezekhez kapcsolódóan határoztunk meg átfogó programokat és intézkedéseket a vállalkozásfejlesztés és a foglalkoztatástámogatás érdekében. Mielõtt az általunk javasolt intézkedéseket bemutatnánk, röviden áttekintjük az eddigi programokat és lebonyolítóikat: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program [GVOP], felelõse a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM); Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program [HEFOP], gazdái a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, illetve közremûködõ szervezete, az Európai Szociális Alap (FMM és ESZA);

3 237 EQUAL-Program az Európai Unió által indított közösségi kezdeményezés, (felelõsei ugyancsak az FMM és ESZA); Önfoglalkoztatóvá válás támogatása (Foglalkoztatási Hivatal); Vállalkozásfejlesztési Támogatás (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány); 100 LÉPÉS (Kormányzat + FMM); Felsoroljuk továbbá az ezeket segítõ eszközöket: Négylépcsõs hitelprogram: Mikrohitel; Széchenyi Hitelkártya; Midihitel; Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitel; Lánchíd Faktoring Program. Kockázatitõke-programok: Hitelgarancia Rt.; Kisvállalkozás-fejlesztõ Pénzügyi Rt.; Beszállítói Befektetõi Rt. A PHARE-programok értékelése még folyamatban van, és a Nemzeti Fejlesztési Terv [NFT] elsõ tervezési periódusa sem enged még lehetõséget az általános értékelésre. Ha a GVOP-ra és a HEFOP-ra gondolunk, látható, hogy a programok indításának és fogadásának a tanulási ideje nehezen rövidíthetõ. A programok nem fedik le a megoldandó problémák jó részét, a prioritások sorrendje is megkérdõjelezhetõ. 1 Intézkedési javaslataink Elõször bemutatjuk a foglalkoztatási és munkaerõ-piaci politika terén tett ajánlásainkat. Az összesen 38 intézkedési javaslatból a legfontosabbakat kiemelve: inaktívak mielõbbi munkába állítása; mielõbbi elhelyezkedésre való ösztönzés; álláskeresési segítségnyújtás; regionális különbségek kompenzálása; amelyek közül példaként a kidolgozás mélységének bemutatására az utóbbit részletezzük. 1 Megemlíthetõ, hogy mindenki a közepes vállalkozásokat akarta eddig fejleszteni, de senki nem gondoskodott azokról a felkaroló programokról, amelyek a kicsik növekedését segíthetik. Ide kívánkozik néhány pályázói vélemény empirikus felmérésünkbõl: Lényeges volna tudatosítani a fejekben, különösen az Irányító Hatóság, illetve az állami intézményrendszer oldaláról, hogy egyes HEFOP-programok nem a munkanélkülieket célozzák, és nem kapcsolódnak az iskolarendszerhez, hanem azokat a vállalkozókat kívánják elérni, akik a munkahelyeket teremtik. A mûködõ gazdaságba kellene tehát pumpálni a pénzt, nem az Állami Foglalkoztatási Szolgálatba, amely nem teremt munkahelyeket. A vállalkozásokkal való kapcsolattartásban ennek megfelelõen több rugalmasságra lenne szükség. A Foglalkoztatási Hivatallal való viszony miatt sokuk nem akar újra pályázni. A szerzõdés a pályázat beadása után közel egy évvel készült el, ráadásul diktátumjelleggel. Késedelmek, tévedések esetén szinte azonnal felbontják a szerzõdést. Sokszor hiányolnak olyasmit, ami benne van a szövegben. Méltánytalan hangnemben szerzõdésbontással fenyegetõznek, akkor is, ha már 1 éve zajlik az együttmûködés, és addig nem volt semmi gond. Vagy olyat hiányoltak, ami be volt nyújtva, de figyelmetlenül, kapkodva-olvasva nem vették észre. Vélemények szerint az ilyen rossz hírek terjednek a leggyorsabban.

4 238 Intézkedés Intézkedés tartalma Jellemzõje Célcsoportja Indikátorok Elõny Regionális különbségek kompenzálása Az elmaradottabb régiók új munkahelyek létrehozására való képességének fokozása, a mobilitás javítása Magasabb támogatási kvóták, pozitív diszkrimináció alkalmazása a bér- és járuléktámogatásban A gyengébben fejlett régiók inaktív lakossága Összehasonlító indexek régiók foglalkoztatottsági rátái között A klaszterizáció elõsegítheti a különbségek csökkentését A térbeli elérhetõség és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az autópályák kiépülése révén az elmaradottabb régiókba is települ ipar. Az eddig kevésbé ellátott területek így bekapcsolódhatnak az európai áramlatokba. Ehhez idõben fel kell tárni a betelepülõ vállalkozások szakemberigényét, megteremtve a kongruens képzettségû munkavállalók alkalmazási feltételeit. Amennyiben helyben nem áll rendelkezésre elegendõ szakember, az átképzés megerõsítésével, és a mobilitás feltételeinek megteremtésével kell segíteni a térség foglalkoztató képességének növelését. A vállalkozókészség javítására ajánlott intézkedési javaslatok közül néhány: infokommunikációs technológiák használata; önfoglalkoztatók támogatása kedvezményes kölcsönökkel; külföldön élõ magyarok, fiatal kutatók vonzása cégalapítóként; lépcsõzetes hitelezés; hálózati együttmûködés elõsegítése; innovatív fejlesztések támogatása. Részletesebben bemutatjuk az utolsó javaslatot: Intézkedés Intézkedés tartalma Jellemzõje Célcsoportja Indikátorok Elõny Hátrány Innovatív fejlesztések támogatása Innocsekk : innovációs projekt továbbfejlesztését elõsegítõ megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, inkubációs szolgáltatás igénybevételére, marketing tanulmány elkészítésére Az NKTH regionális innovációs ügynökségeinél pályázható Innovatív vállalkozások Realizált innovációs projektek Gyors, rugalmas elbírálás, szubszidiaritás Alacsony ismertség

5 239 Az innocsekk 2 az innováció fejlõdését, a spin off vállalkozások létrejöttét, segítségükkel fiatal diplomások és kutatók alkalmazását segítheti. Ennek keretében a támogatás mértéke az EU csekély összegû (de minimis) támogatás szabályai szerint kialakított maximum eurónak megfelelõ forintösszeg (jelenleg mintegy 25 millió Ft), a legkisebb igénybe vehetõ összeg 2 millió forint. Mindez az alábbiakra használható fel: a.) az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése; b.) K+F szolgáltatás igénybevétele; c.) inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható); d.) a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minõsítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele; e.) projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele; f.) innovációs marketingszolgáltatás igénybevétele; g.) az innovációs projekt továbbfejlesztését elõsegítõ megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; h.) piackutatás, piacfelmérõ tanulmány készítése; i.) marketingtanulmány elkészítése; j.) technológiai tanácsadás igénybevétele; k.) ipar- és szerzõi jogvédelmi tanácsadás igénybevétele; l.) vállalkozásimenedzsment-tanácsadás igénybevétele; m.)termelékenységi tanácsadás igénybevétele; n.) újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás; o.) hazai szabadalmi, védjegy-, használati és formatervezési mintaoltalmi bejelentés. A szociális gazdaság kiterjedésének szélesítésére megtett intézkedési javaslatok: civilek munkahelyteremtése a munkaerõpiac fõ áramlatán kívül; non-profit szektor foglalkoztatási szerepvállalása; helyi civil foglalkoztatási ügynökségek; szolgáltatási utalványok rendszere; üzletiterv-készítõ verseny. Részletesebben ez utóbbit tárjuk fel: Intézkedés Intézkedés tartalma Jellemzõje Célcsoportja Indikátorok Elõny Hátrány Üzletiterv-készítõ verseny Tõkealap egy minden évben megismétlõdõ versenyhez, amelyben üzleti tervet kell készíteni Többéves pozitív tapasztalat Izlandon Kezdõ vállalkozások Megalapozott üzleti tervek Javuló költségtudatosság Kifullad, kellõ decentralizálás híján keveseket ér el 2 Az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) 2005-ben indított programjának fantázianeve, oldott zsargonszerûségben azt fejezi ki, hogy innovációra egyszerûsített formában lehet pályázni: megfelelõ program bemutatásával kvázi csekk kitöltésére fejlesztési elõleget lehet felvenni e Hivatal Regionális Ügynökségeinél.

6 240 A kezdõ vállalkozások vezetõi számára úgy kellene üzletiterv-készítõ versenyeket rendezni, hogy széles összefogás valósuljon meg a vállalkozásoktatás mindegyik szintjét képviselõ intézmények kamarák, szakmai szövetségek, gazdasági középiskolák, felsõoktatási tanszékek, alapítványok és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek között. A koordinációt a felsoroltak közül kiválasztandó programvezetõre kellene rábízni, aki megfelelõ szakmai háttérrel és teljes rálátással bír a vállalkozások világára. A verseny tétjét emelné, ha pályázatokban szereplõ üzleti terveket is be lehetne nevezni, és, ha a Magyar Fejlesztési Banknál tõkealapot különítenének el vonzó díjazásra. Fejlesztési paradigmaváltás Említésre érdemes, hogy a fejlesztési politikáknak a kilencvenes évek közepe óta hangoztatott elvek ellenére is csak ritkán sikerült egyszerre figyelni a foglalkoztathatóság és a versenyképesség szempontjaira. A hatásos lépések megtételét most már kormányokon átívelõ idõtartamban gátolja az elmaradt államháztartási reform, a közkiadások állandó növekedése. A támogatásokkal kapcsolatos erõs szívásnak engedve, a makrogazdasági háttérfeltételek hiánya ellenére ott is általánossá váltak a vissza nem térítendõ támogatások, ahol a versenyképességet gyengítõ hatás nyilvánvaló volt. A szerzett jogokhoz való erõs ragaszkodás ellenére kívánatos lenne, hogy az új tervezési periódus többlettámogatásaihoz a korábbinál nagyobb eredményességi és hatékonysági elvárások fûzõdjenek. Csak így biztosítható a felzárkózás folytatása, felgyorsítása, így teremthetõk meg a kiegyenlítõ politikák forrásai. A vállalkozásindítás tranzakciós költségeinek mérséklõdése enyhített, a közterhek további csökkenése tovább segíthet a foglalkoztatás gondjain. A vállalkozók foglalkoztató képességének növelése, a humántõke-beruházások és a munka világába történõ visszatérés ösztönzése hovatovább az egyetlen út a foglalkoztatás és inaktivitás jelzett gondjainak megoldásához. A szektor bizonyított. Az elmúlt tizenöt évben a kis- és középvállalkozási szektor volt a magyar gazdaság egyetlen nettó munkahelyteremtõ része. Részt vett a regionális egyenlõtlenségek csökkentésében, a helyi gazdasági potenciál növelésében is. A kisvállalkozások fejlõdését a versenyképességet és a jövedelemtermelõ-képességet javító programokkal lehet elõsegíteni. A mikrovállalkozások méretgazdaságossági problémáinak meghaladásához testre szabott forrásokra és foglalkoztatási programokra lenne szükség. A programok forrásainak hatékonyabb felhasználásához elkerülhetetlen: a gazdasági környezet megváltoztatása; és EU-konform támogatási programok beindítása a vállalkozások és a munkaerõ eredményesen fejleszthetõ célcsoportjainak. A mára már meghaladott piachelyettesítõ modell a közvetlen támogatásokra, támogatott hitelekre és alacsony hozamkövetelményû tõkebefektetésekre épül, a növekvõ mértékû uniós és hazai források felhasználásával. Vitatható elõnye, hogy nem igényel reformokat, illetve közvetlenebb kormányzati kontrollt tesz lehetõvé a források allokációja felett. Az elmúlt években láthatóvá vált hátránya az alacsony hatékonyság, a korlátozott gazdaságfejlesztési hatás, a vártnál kevesebb támogatott. A követendõnek javasolt piacfejlesztõ modell piackonform forrásallokációra, és ehhez kötõdõ tanácsadási tevékenységre épül, bevált hitelezési és tõkebefektetési pénzügyi eszközök alkalmazásával. A rendszer indikátorai biztosítják, hogy annak minden szereplõje közvetlenül motivált legyen a legnagyobb jövedelemtöbblet elérésében, ami hatékonyabb forrásfelhasználást és nagyobb vállalkozói kör elérését eredményezi. A modell alkalmazásával a programok akkor is folytathatók, ha a fejlesztési források csökkennek. Az erre épülõ kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika elvei: funkcionális megközelítés; fenntarthatóság; piaci mechanizmusokra épülõ koordináció; intézményfejlesztés, kapacitásépítés; adminisztráció minimalizálása.

7 241 Hatásvizsgálatok, indikátorok, tervezhetõség A bemutatott komplex szemlélet is biztosítja annak a fontosságát, hogy az új tervezési periódusban az egyedi intézkedések mellett egyre nagyobb lesz az egyeztetett intézkedéscsomagok szerepe. Az eredményes megvalósítás szempontjából a jövõben a korábbinál fontosabb a hatékonyság mérése. Szükségszerûen felértékelõdnek az elõzetes hatásvizsgálatok, a menet közbeni korrekciót segítõ monitoringindikátorok. Magyarországon a jelenlegi tervezési periódusban kezdtük el tanulni az indikátorok használatát. Érvényesülésükkel kapcsolatban több észrevétel is megfogalmazódott: a mérõszámok esetenként nagyon specifikusak: a programok indirekt hatásait általában nem veszik kellõen figyelembe; a bizonytalan jövõkép miatt a programok várható hatóideje sem játszik megfelelõ szerepet a különbözõ intézkedések megítélésében; a programok értékelésénél elsõsorban a bruttó (vagy abszolút) hatásokra fókuszálnak, a nettó (relatív) hatásokat a jelenlegi gyakorlat nem követi megfelelõen. A vállalkozások fejlesztését és az önfoglalkoztatók számának növelését az alábbi indikátorokkal mérjük: vállalkozások indítási, illetve túlélési aránya; az új önfoglalkoztatók száma; az újonnan foglalkoztatottak száma (önfoglalkoztatókkal együtt vagy anélkül); a programon résztvevõk, illetve a programot sikeresen befejezõk száma; egy munkahely létrehozására esõ átlagos költség; egyéb profitorientált mérõszámok (pl. profitnövekedés a program után). Befejezésül idézünk az OECD ország-jelentésébõl: A rendkívül magas inaktivitási rátáért részben a szociális segélyezési rendszer kialakítása a felelõs. Az alacsony foglalkoztatási helyzetet tovább súlyosbítják a régiók közötti és a helyi szintû mobilitást gátló tényezõk. Magyarországnak felfelé kellene mozdulnia a hozzáadottérték-láncon, de jelenleg ez javarészt a külföldi tõkeberuházásokon és a külföldi vállalatok által inicializált innovációs és kutatási tevékenységen múlik. A hazai kutatás és fejlesztés elégtelen mértékû. FELHASZNÁLT IRODALOM Európai Bizottság (2005): Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért. COM(2005) 330, Brussels, Európai Tanács (2003): július 22-ei Tanácsi Határozat a tagállamok foglalkoztatáspolitikai irányvonalairól. (2003/578/EC). Frey Mária (2004): Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája. OFA MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Munka-erõpiaci Tükör, o. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány (2005): Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatáspolitika. Kállay László (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben. Közgazdasági Szemle, 49. évf., 7 8. sz., o. Laky Teréz (2004): A magyarországi munkaerõpiac. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest. OECD (2005): Economic Surveys Hungary. Paris. OECD (2005): Employment Outlook. Paris. OECD (2003): Entrepreneurship and Local Economic Development Programme and Policy Recommendations. Paris. OECD (2005): SME and Entrepreneurship Outlook. Paris.

8 242 Soltész Anikó et al. (2004): A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei. Az NFI megbízására végzett kutatás zárójelentése. SEED Alapítvány, Budapest. Soltész Anikó et al. (2005): A vállalkozásösztönzés, foglalkoztatás támogatás hatásvizsgálata. Az OFA megbízására végzett kutatás zárójelentése. SEED Alapítvány, Budapest. Soltész Anikó et al. (2002): Az önfoglalkoztatás terjedésének ösztönzése a munkanélküliek körében. In: OFA Kutatási Évkönyv, II. Budapest, o. Wim Kok (2004): The Lisbon Strategy for Growth and Employment. November. Brussels, EU.

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei Szerzők: Dr. Futó Péter Hanthy Kinga Lányi Pál Mihály András Dr. Soltész Anikó Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben