HUNGARICAE NATIONIS JANCSO BENEDEK FELEBBEZES BUDAPEST, tudomanyos kozvelemenyenek ITtiLOSZtiK^HEZ LRTA AZ EMBERIS^G ELFOGULATLANUL GONDOLKOZ(3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNGARICAE NATIONIS JANCSO BENEDEK FELEBBEZES BUDAPEST, tudomanyos kozvelemenyenek ITtiLOSZtiK^HEZ LRTA AZ EMBERIS^G ELFOGULATLANUL GONDOLKOZ(3"

Átírás

1

2 Lj

3

4

5 I DEFENSIO \ NATIONIS HUNGARICAE FELEBBEZES AZ EMBERIS^G ELFOGULATLANUL GONDOLKOZ(3 tudomanyos kozvelemenyenek ITtiLOSZtiK^HEZ LRTA JANCSO BENEDEK i? xiadja: magyarorszag teruleti epsegenek vedelmi ligaja. fi BUDAPEST, PFEIFER FERDINAND (ZEIDLER TESTV^REK) NEMZETI ksnyvkeresked^senek BIZOMANYA

6 (hs! Magyar tudonianyegyetemi nyomda

7 ELOSZO. Ha valainely kdnyvrdl el lehet mondani : habent sua fata libelli", ugy bizonyara errdl a kdnyvrdl. A Magyarorszdg teriileti integritdsdt vedo Liga" felszdlitasara irtam evi december hd 9-tdl evi februar hd 28-ig. Ez a sietos es gyors munka szolgaljon nemi mentsegelil gyarldsagainak es vele egyiitt az a zaklatott es fajdalmas lelkiallapot, amelyben e sietds munkat vegeztem. Marcius 21-ig 128 lap ki volt beldle szedve es egyjelentds resze francia es angol nyelvre is leforditva. A proletardiktatura sajtd-cenzuraja lehetetlenne tette, hogy idejekoran napvilagot lathasson. Hogy a kezirat nem veszett el a nyomdaban es a szedest sem hanyattak szet a bolsevista remuralom ugynevezett lizembiztosai, az egyedtil a Ttidomdnyegyetemi Nyomda hazafias gondolkozasii vezetdsegenek es becsiiletes magyar szivii munkasainak kdszdnhetd. A proletar-diktatura utan bekdvetkezett roman megszallas szinten lehetetlenne tette, hogy a konyvpiacra keriilhessen. Most azonban, a megszalld roman csapatok kivonulasa utan nincsen semmi akadalya, hogy az erdeklddd magyar olvasdkozonseg kezebe keriiljdn. Azt hiszem, hogy a magyar olvasdkdzdnseg nemi erdeklddessel es haszonnal is fogja olvashatni. Az utdbbi iddk esemenyeinek, tovabba bizonyos radikahs es internacionalista szellemu publicisztikai iranyok hatasanak kdvetkezteben meg a magyar kozvelemeny nemely retegeiben is elterjedt az a velekedes, hogy a magyar kormanyzat a nemzetisegeket nemcsak mostoha ban&smddban reszesitette, hanem zsarnokilag el is nyomta es hogy ha ezt nem teszi, hanem idejekoran teljesiti a nemzetisegi partok politikai kdveteleseit, azzal mindennemu irredentista torekvest leszerelt volna es nem kdvetkezett volna be a mai helyzet. Aki e kdnyv adatait es 'bizonyxtekait komoly figyelemmel olvassa, bizonyara arra a meggydzddesre jut, hogy az irredentista tdrekvesek a magyar kormanyzat nemzetisegi politikajatdl teljesen fiiggetleniil fejlddtek ki es haladtak a maguk allambomlasztd utjan es> hogy a nemzetisegi partok politikai kdveteleseinek teljesitese nemcsak meg nem akadalyozta volna, hanem ellenkezden, csak meg inkabb gyorsitotta volna az irredentista torekvesek erdsddeset es diadalra vald jutasat. 1*

8 E kdnyv angol es francia nyelven is megjelent. Egy pillanatig sem ringattam azonban magam abban a csaloka remenyben, hogy adatai es bizonyitekai a legcsekelyebb hatassal is lehetnenek a parisi bekekonferencia hazankat erdeklo elhatarozasara. Nem is azert irtam, hanem azert, hogy barmino legyen a bekekonferencia hatarozata, legalabb egy szemernyivel hozzajaruljon a tobb evtizedes multii irredentista irodalmi hadjarat altal megragalmazott magyar nemzet vedelmehez. Nem a feliiletesen gondolkozd es itelo kiilfoldi atlagos konyv- es hirlapolvasd kozonseg szamara irtam, hanem felebbezes gyanant az emberiseg elfogulatlanul gondolkozd tudomanyos kozvelemenyenek iteldszekehez, mert meg vagyok gydzddve, hogy az igazsag a ferditeseknek es a hazugsagoknak szovedeket, barmilyen iigyesseggel is van az dsszefonva, eleg erds lesz szettepni legalabb azok eldtt, akik egyediil a targyilagos tudomanyos igazsagot keresik. Nemsokara harminc eve, hogy kdnyvekben, rdpiratokban, tanulmanyokban, hirlapi cikkekben, tudomanyos tarsasagok, tarsadalmi es hazafias egyesiiletek felolvasd es vitaiilesein, a magyar allamferfiaknak adott hivatalos es magantajekoztatasokban allanddan hirdettem, hogy a magyar allamot nem Becsbdl fenyegeti a nagyobb veszedelem, hanem a nemzetisegi irredentak reszerdl. Fel embereletre kiterjedd munkassagomnak azonban nem sikeriilt errdl az igazsagrdl sem a magyar kozvelemenyt, sem a magyar allamferfiakat meggydzni. Az 1918 oktdber vegi dsszeomlas utan bekdvetkezett esemenyek a legfajdalmasabb igazsagot szolgaltattak e harom evtizedes eredmenytelen es hiabavald munkassagomnak. Oassandra gydtrelmes szerepe jutott osztalyreszemiil es szivettepd elegteteliil. Az elszakitott teriiletek magyarsagara vard rettenetesen szomoni sors kepe azonban nem fosztott meg attdl a hittdl, hogy ez a magyarsag a most raszakadt veszedelemmel meg fog birkdzni es nem fog elveszni, mert annak minden tagja teljesiteni fogja kdtelesseget. E kdtelesseg teljesitesenek parancsold szava dsztdnzdtt, hogy e kdnyvet megirjam, kiinduldpontjaul annak az irodalmi kiizdelemnek, amelynek a magyarsag vedelmezesenek erdekeben meg kell indulnia az eurdpai sajtdban. Budapest, november 16-an. Jancso' Benedek.

9 E tanulmany targya es celja. A Magyarorszag teriileti integritasanak megbontasat celzd kiildnbdzd nemzetisegi irredentista jellegii politikai kdveteleseknek jogosultsagat 1. jogtorteneti (tdrtenelmi), 2. etnikai (szambeli tobbseg) alapon szoktak ellenfeleink vitatni es vegiil e kovetelesiiket azzal okoljak meg, hogy mi, magyarok, a veliink egy allamban lakd kiilonfele nemzetisegii polgartarsainkat allamunk ezereves tortenetenek egesz folyama alatt zsarnokilag elnyomtuk, sot a jelenkorban is allanddan oly kormanyzati eljaras targyakepen kezeltiik dket, amely szamukra lebetetlenne tette kulturalis es nemzeti szempontbdl vald szabad fejlodesiiket s amely eljarasnak vegsd celja nem volt mas, mint nemzetisegiiktdl es nyelviiktdl vald megfosztasuk segftsegevel dket teljesen elmagyarositani. E tajekoztatd iratnak celja: a) az objektiv es elfogulatlan tudomanyos vizsgalat meg nem cafolbatd adatainak segitsegevel kimutatni, liogy a magyar allam teriileti integritasat megtamadd irredentista jellegu kdveteleseknek sem jogtdrteneti, sem etnikai alapja nem allja ki a tudomanyos kritikat es ennelfogva nemzetek eletere es jovendd sorsara dontd batast gyakorld politikai elhatarozasnak sem szolgalbat igazsagos jogi alapjaul b) bebizonyitani, hogy a veliink egy allamban eld testvernemzetisegek az elleniink vad gyanant hangoztatott zsarnoki elnyomasrdl egeszen a XIX. szazad kezdeteig semmit sem tudtak es hogy annak erzese a XIX. szazadban is inkabb kiviilrdl jdvd idegen hatasok szuggeszcidjanak volt eredmenye es a Habsburg-monarchia sajatos belsd allapotanak folyomanya, mint nemzetisegeink valdsagos pohtikai helyzete altal okozott es ketsegbe nem vonhatd tenykent elfogadhatd igazsag; c) hogy a magyar allam kiilonbdzo nemzetisegti polgarai a magyar nemzet reszerdl soha sem reszesiiltek olyan banasmdd-

10 vitathatd ban, amely lehetetlenne tette volna szamukra a gazdasagi, miivelodesi' es nemzeti fejlodest. Ellenkezden, hogy a majdnem kivetel nelkiil fel nomad pasztornepekbol a nyugati allamok civilizalt nepeit megkozelito nemzetekke lehettek, egyenesen a magyar allam jogi, tarsadalmi, gazdasagi es muvelodesi intezme'nyei hatasanak koszonhetik; d) hogy az egyes nemzetisegek a maguk kiilon, sot egyenesen elszakadast celzo politikai allaspontjuknak erdekeben folytatott politikai kiizdelmeikben nem voltak kenytelenek a magyar allamhatalom reszerol nagyobb es szigorubb korlatozasokat elszenvedni, mint a magyar nemzeti iranyii partpolitikai torekvesek sajat ervenyesulesiikert folytatott harcainkban. Ellenkezoen, a nemzetisegek politikai ervenyesiileset erejiik gyeugesege akadalyozta csupan; e) hogy a magyar etnikum fejlodestortenetenek elfogulatlan tudomanyos vizsgalatabol el nem. igazsag gyanant tunik ki, hogy a magyarsagnak az utolso szazotven ev alatt bizonyos fokig meglepo szambeli novekedese nem mesterseges vagy eroszakos magyarositasnak, vagy epen a statisztikai adatok celzatos meghamisitasanak az eredmenye, hanem olyan termeszetes folyamat, amely az orszag foldrajzi es gazdasagi egysegebol, a magyarsag telepiilesi viszonyaibdl, a belso vandorlas iranyabdl, a kivandorlas alakulasabdl es a magyarsagnak az orszagban lakd nemzetisegekenel nagyobb termeszetes szaporodasabdl keletkezett.

11 > I. EEJEZET. Az irredentista torekvesek allitolagos jogtorteneti alapjanak biralata.

12

13 A csecho-szlovak (tot) irredentista kovetelesek jogtortlneti alapja nem torteneti igazsag. Schaffarih, SaHnek, Stiir s veliik egytitt a legtobb panszlav iranyu cseh es tdt tortenetfrd es publicista azt allitjak, hogy a magyar foldon nincsen regibb nemzet a tdtnal". Ez allftasukban tamaszkodnak arra, hogy Szvatopluk, kinek birodalma a honfoglald magyarok tamadasa kovetkezteben semmisiilt meg, tulajdonkepen a tdtok fejedelme volt, mert a mai tdtok egyenes leszarmazottjai azoknak a morva-pannon szlavoknak, akik a honfoglalas idejen Magyarorszag eszaknyugati reszen laktak. Most mar az a kerdes, hogy a torteneti kritika igazolja-e a panszlav tortenetirasnak azt a tanitasat hogy e hazaban a tdtok az dslakosok, a magyarok pedig csak jovevenyek"? Niederle, a legkivaldbb szlavistak egyike erre vonatkozdan a kovetkezden nyilatkozik: Meg vagyok rdla gydzodve, hogy a szlavok mar a IV. es V. szazad eldtt kezdettek Magyarorszagba vonuhii. Hogy ezek a szlavok a mai tdtok dsei voltak-e, vagy a szlav csaladhoz tartozd ama nepek, melyek delre, Panndniaba, az Alpok videkere es a Balkanra vonultak? az mar mas kerdes. Olyan kerdes, amelyre hatarozott valaszt nem merek adni." Megallapithatd tudomanyos igazsag, hogy tdrteneti forrasokkal es ketsegbe nem vonhatd adatokkal nem lehet bebizonyitani, hogy a tdtok a felvideknek dslakdi volnanak, vagy hogy nyelvileg es fajilag azonosak lennenek Szvatopluk azon morvapannon szlayjaival, akiket a magyarok a honfoglalas idejen N itt talaltak. Hogy a honfoglalaskor Magyarorszag eszaknyugati e's nyugati reszein talalt szlavok nem voltak azonosak a mai tdtokkal, bizonyitja az a kiilonbseg is, amely a tdt nyelv es a hajdani morva-pannon szlavok, nyelve kdzdtt van. Hogy a regi morvapannon szlavok nyelve milyen lehetett, megitelhetjuk. az altaluk lakott teriileten fennmaradt szlav helynevekbdl es azokbdl a szavakbdl, amelyeket a magyar nyelv beldle kolcson szavakkent atvett. E helynevek azt bizonyitjak, hogy ezek a morva-pannon szlavok hasznaltak a nasalis hangot, amelyet a mai tdtok nem ismernek. A Korompa, Munkdcs, Dombo stb. helyneveket, amelyeket a tdtok ma Krupa, Muhdcs, Dubovd-n&k ejtenek ki, tdliik vette at a magyar nyelv. A regi morva-pannon szlavok g-t

14 10 mondottak ott, ahol a totok h-t ejtenek. Ezt a Nogrdd, Visegrdd stb. helynevek igazoljak. A morva-pannon szlavok st-, sd-hangot ejtettek ott, ahol a tot cs-, cfe-hangot mond. Bizonyitja ezt a rozsda, mesgye, pest szavak, melyeket a totok ridza, me&za es pecs alakban hasznalnak. A nyelvi bizonyitekokon kfvtil torteneti bizonyitekaink is vannak, hogy a mai tdtok nem leszarmazottjai Szvatopluk alatt valdinak, a hontbglalaskor itt talalt morva-pannon szlavoknak. De hat hova lettek a morva-pannon szlavok, akiket a magyarok a honfoglalaskor itt talaltak? Beleolvadtak a magyar nemzetbe. Ez allitas ugy torteneti, mint nyelvi bizonyitekokkal is tamogathatd. A torteneti adatok azt bizonyitjak, hogy Szvatopluk birodalmanak bukasa utan a magyarok es a legydzott morva-pannon szlavok kozdtt a viszony csakhamar baratsagosabb es szorosabb lett. A salzburgi ersek papjai mar 900 julius havaban panaszkodva irjak, hogy a morvaszlavok a nemetek ellen a magyarokkal szdvet^eztek. Konstantin gorog csaszar pedig azt irja, hogy a Morva birodalom dsszeomlasa utan az ott lakd szlavok egy resze a magyarok kdze menekult, A kijltolddn kalandozd magyar csapatoknak volt egy-ket szlav nevii (Bogdt, Durcsdh) vezere is, ami azt bizonyitja, hogy a meghdditott szlavsag nemcsak baratsagos es szorosabb viszonyban elt a magyarsaggal, hanem kdziildk egyes kivaldbbak az akkori magyar tarsadalom legfelsd retegeibe, sdt a vezerek soraiba is felemelkedhettek, a mi szamtalan esetben megtortent a kesdbbi szazadokban is egeszen napjainkig. A morva-pannon szliivoknak a magyarokba vald beolvadasat bizonyitja az a nagy szlav hatas is, ami az elsd magyar allami berendezkedesben es a magyar nyelv eurdpai kialakulasaban vilagosan kimutathatd. Legnevezetesebb allami szervezeteinknek kormdny, kirdly, nddorispdn stb. neve szlav kdlcsdnvetel, valamint egyhazi miiszavainknak is: hereszteny, ersek, kereszt, stb. Ez erds szlav hatas lehetetlen lett volna nagymertekii szlav beolvadas nelkiil. E morva-pannon szlav es magyar dsszeolvadas azonban nem azon a tertileten ment vegbe, amelyiken a mai tdtok laknak, hanem a Dunantul es a Dunatdl Nagyszombaton, Nyitran es Levan at eszak-kelet fele hiizddd sik teriileten es szeles vdlgyektdl banizdalt lankasdombos videkeken. Ami ettdl a teriilettdl eszakra, a nagy hegyek kdzdtt teriilt el. az a magyar allam elsd ket szazadaban lakatlan dserdd volt. A kiralysag elsd szazadaiban a mai Felfdld eszaki reszenek tobb pontjardl az oklevelek ugy emlekeznek meg, mint lakatlau puszta helyekrdl. A mai Trencsen es Arva megyet Mdricz pecsi puspok 1065-ben pusztasagnak nevezi. Szencz, Bagonya Pozsony r megyeben, a mai Strazsa regebben Orfalu Pdstyennel teemben Nyitra megyeben vegvarak, drhelyek voltak. A Nyitra vdlgyet Nagytapolcsany felett gyepiivel rekesztettek el. E helyet mejj; ;i

15 11 XIII. sziizadban is latinosan Klusum-n&k (elrekesztett helynek) neveztek. Bars es Hont e szazadokban vegvarak voltak. I. Geza kinily 1075-ben a garamszentbenedeki apatsagot teljesen puszta es ember altal nem lakott videkre telepiti. Az a teriilet, mi ezeken a gyepiikkel (foldsancokkal) megerositett helyeken tiil terjedt el, lakatlan puszta es jarhatatlan erdosegekkel benott teriiletnek volt fenntartva azert, hogy az orsziigot megtamado ellenseget akadalyozza eldnyomulasaban. Ezeket a gyepukkel megerositett fobb pontokat a magyarok a hatarvedelem szempontjabdl mindjart a honfoglalas elso szazadaiban megszallottak. A honfoglalo magyarok a hatarok vedelmet sohasem a meghdditott benszulottekre biztak, hanem a velok egyestilt rokontorzsekre es pedig elsdsorban a szekelyekre es a bessenydkre. E megszallott helyeken a legregibb oklevelek tanusitasa szerint majdnem kivetel nelklil mindig szekelyekkel talalkozunk. A siculi de Vag", a Vag melleti szekelyek vedelmeztek meg Trencsent a tatarjaras idejen. Egy 1258-iki oklevel szerint a pozsonymegyei Boleraz falu a vagmelleki szekelyek teriiletevel volt hataros. Ottokar cseh kiraly 1266-ban azzal vadolja meg a papanal IV. Bela magyar kiralyt, hogy szekelyeket es mas pogany nepeket vitt ellene harcba. Szent Laszld idejeben, elegge biztositott leven mar az orsziig nyugati hatara, a hatarvedd gyepiiket eszaknyugat fele kijjebb helyeztek, aminek kovetkezteben az orszag uj teriilettel bdviilt ki. Ennek benepesitesere mar nem volt elegendd a magyarsag. Szent Laszld utddai tehat kenytelenek voltak megengedni, hogy e teriiletekre mas orszagokbdl jdjjenek telepiildk es itt azutan tanyakat, falvakat, sdt kesdbb varosokat is alapitsanak. Az iires teriiletekbdl az egyes fduri csaladoknak nagykiterjede'su foldeket adtak a kiralyok, akik egymassal versenyeztek e teriuetek gytxrs benepesiteseben, mert hiszen gazdasagi erdekeik is ezt parancsoltak nekik. Sdt, hogy a betelepiilesi kedvet eldmozditsak, a telepiildk yezetdinek bizonyqs kivaltsagokat es szabadsagokat is adtak. Igy keletkeznek Eszaki Magyarorszagon a sdltezsegek. Az ilyen uj telepes falvakat tdt nyelven lehotdnak (telepnek) hivtak. Innen a sok Lehota nevii helyseg ezeken a videkeken. Elsdsorban a kiralyok nemeteket telepitenek be ; a maganbirtokosok azonban nagyobb szammal azt a szomszedos szlav nepseget, amely a Morva felsd folyasanal es a mai Osztrak-Szileziaban lakott s amely tulnyomd nagyobb reszeben juhtenyesztessel foglalkozott s igy igen megfeleld telepes elem volt e rengeteg erddkkel boritott teriilet szamara. Ezek a szlavok voltak a mostani tdtok dsei. Hogy e bekdltdzdtt tdtokat jdvevenyeknek tekintettek, vilagosan kitunik Kalman kiraly tdrvenyeinek 80-ik cikkelyebdl, amely igy hangzik : Az dsszes masok foldjen dol-

16 12 gozd szabadok es vendegjdvevenyek, mint a totok, vagy a tobbi idegenek, a szabadok denarjait fizessek." E torveny tehat az idegenek kozott elsosorban a tdtokat emliti, mint akikrol kdztudomasii, hogy nemregiben jdttek Magyarorszagba. Az a kerdes most mar, hogy kik voltak es a szlavsag melyik torzsehez tartoztak ezek a bevandorolt tdtok? A magyar honfoglalas idejen a Morva es az Odera felsd vdlgyeiben a szlavoknak ugynevezett feher horvat tdrzse lakott. (L. Honfoglalas kiitfdi. 114., ; Backi: Documenta historiae Chroaticae ) Ezek a nemetek es a csehek kettds nyomasa ala keriilve, szivesen jottek Magyarorszagba, hol nyelviiket, faji egyeniseguket es nemzetisegiiket megdrizhettek, mig eredeti hazajukban visszamaradt vereik elnemetesedtek, vagy elcsehesedtek. A mai tdtok nyelverdl a cseh filoldgusok majdnem kivetel nelkiil azt allitjak, hogy nem onalld nyelv, hanem csak dialektusa a cseh nyelvnek. Ezzel szemben egy nagytekintelyu orosz nyelvesz, FlorinsJcij azt mondja, hogy a nyelv multjat nem ismerik elegge es jelenlegi allapota is nagyon kevesse van megvilagitva. Azert nyilt kerdesnek kell tekinteniink azt, hogy mind helyet is foglal el a tdbbi szlav nyelvek csaladjaban? Cmmbel Samu, a tdt nyelv tortenetenek ketsegteleniil egyik legalaposabb ismerdje azt mondja, hogy a tdt nyelv nem az eszaknyugati szlav nyelvcsoporthoz tartozik, hanem a delszlav nyelvek csoportjahoz es ezt a velemenyet nagyon figyelemremeltd nyelvi bizonyitekokkal tamogatja. Amint epen most mutattuk ki, Czambelnek ezt a velemenyet a torteneti adatok is tamogatjak, amennyiben igazoljak, hogy a mai tdtok dsei a felsd Morva es az Odera vdlgyeiben lakd feher horvatok voltak. A mai tdt nyelvrdl hatarozottan megallapithatd, hogy altalaban egyseges, tiszta tdt nyelv alig is van, mert a nyugati totok (Pozsony, Nyitra, Trencsen megye) nyelveben nagyon erds a morva illetdleg a cseh hatas; a keleti totokeban (Szepes, Saros, Abauj) a lengyel es ruten; meg legtisztabb a Iwzeptotok (Arva, Liptd, Tiirdcz, Zdlyom, Bars, Hont, Ndgrad, Gdmdr varmegyek) nyelve. Ezt a kiildnbseget azok a kiilsd hatasok magyarazzak meg, amelyeket a tdtsag a kesdbb kdzeje kdltdzdtt tdbbi szlavok reszerdl kapott. Tdrteneti hitelesseggel kimutathatd, hogy a csehek bevandorlasa mar az utolsd Arpad-hazi kiralyok idejeben megkezddddtt, amely folyamat tetdpontjara Zsigmond kiraly uralkodasa alatt a husszita-mozgalmak kovetkezteben jutott. Mikor Albert kiraly dzvegye a tdboritdk vezeret, Giskrat bizta meg Magyarorszagon kiskorii Laszld fia jogainak megvedelmezesevel, a csehek vakfeagosan elarasztottak a Felvideket. Giski^a csehei a cseh nyelvet meg a Felvidek varosainak nemet polgarsagara is raerdszakoltak. A cseh irodalmi nyelv ekkor vert a tdtsag kdreben mely gyskeret, amit nagyban eldmozditottak kesdbb a cseh protestiinsok

17 13 altal alapitott konyvnyomdak is, amelyek vallasos tartalmu egyhazi kdnyvekkel arasztottak el a tdtsagot. A Felvidek tdt etnikaju tertileteire tdrtentek mas nemzetisegii betelepiilesek is. Igy az orszag eszaki hatarszelein, kiildnosen Trencsen, Arva es Szepes megyekben a lengyelek, a keleti megyekben,pedig a ruthenek reszerdl. Sdt meg olahok is telepiiltek Arvaban, Trencsenben, Nyitraban, Liptdban, Zdlyomban es Grdmorben is. Pozsony megyeben pedig horvatok, Devenyuifalu kdrnyeken es attdl eszakra. Ezek, az oklevelekkel igazolhatd telepiilesek magyarazzak meg azt a nagy valtozatossagot, amellyel a felvideki tdt nepnel talalkozunk. A tdt nepet jellemzd minden vonas es tulajdonsag arrdl tesz tanubizonysagot, bogy nem egyetlen egyseges neptorzs egyenes leszarmazdja, hanem kiilonbdzd neptdrzsek -kevereke, es nem fejez ki oly egyseges tipust, amelyet kifejezetten eszaki szlavnak, vagy epen csehnek lehetne nevezni. Abban a verkeveredesben, amelynek eredmenyekepen eldallott a mai tdt nep, resze van a magyarsagnak is. Azok a szekely es magyar telepek, amelyek a magyar tortenelem elsd sz^adaiban a tortenet ketsegbe nem vonhatd bizonysagai szerint egyiitt laktak a bevandorolt tdtokkal, lassankent felszivddtak a tdteagban, helyesebben beldliik alakult ki nagy reszeben az a felvideki nemesseg, amely e Mdon a magyarsagot kepviselte es kepviseli maig is. Ez a nemesseg sohasem volt idegen vagy ellenseges erziilettel a tdt nep irant. Ellenkezden, nyelvet nemcsak megtanulta, hanem meg belsd csaladi erintkezeseiben is szivesen, sdt eldszeretettel hasznalta. Maga a tdt nep is bekessegben elt ezzel a nemesseggel, melynek tagjai kozott szamtalan volt az d verebdl vald ver, mert hiszen a magyar nemesseg nem volt olyan elzart kaszt, mint a nyugati nemzetek nemessege. Trencsenben, Turdczban, Liptdban egesz sora volt a magyarul meg nem is tudd nemesi falvaknak. Ennek a tdt nemzetisegu szegenyebb es kisebb felvideki nemess^gnek soraibdl szamosan emelkedtek fel a magyar fdnemesseg, sdt a magyar nemzet vezetd erthetdve, elemei koze. Ezek a histdriai, fizikai es pszichikai momentumok teszik hogy meg az 1848/49-iki magyarellenes tdt mozgalmak vezere, Hurbdn is kenytelen volt igy kialtani fel: Ki valasztana szet azt? mit az Isten dsszeadott Ki valasztana szet a tdtot es a magyart? A dakorom&n torteneti elmeletnek es a d^ciai kontinuitasnak hamis volta. A dakoroman tdrteneti elmeletnek es azzal egyiitt a daciai kontinuitasnak alapjat a kdvetkezd tanitas alkotja: Trajan Krisztus utan 106-ban elfoglalta Daciat, es miutan a legydzott dakokat teljesen kiirtotta, Italiabdl hozott gyarmato-

18 14 sokkal telepitette be es ennek kovetkezteben Dacia viragzd, miivelt es siirun lakotfc rdmai nyelvii tartomany lett. Igaz ugyan, hogy Aurelianus imperator 165 evvel kesobb a katonasagot es az odatelepitett lakossagot kivonta beldle es a tole delre fekvd Moesiaba telepitette at.,a lakossag nagy resze azonban nem engedelmeskedett Aurelianus parancsanak, hanem visszamaradt es a hegyek koze vonulva, felreallott az egymasutan betoro barbar hordak utjabdl es tobb kisebb-nagyobb csoportra oszolva, nemcsak sajat fejedelmei alatt elt, hanem megdrizte Rdmabdl hozott erkdlcseivel es muveltsegevel egyetemben nyelvet, sot a magyarok bejovetelet megeldzd szazadban a hajdani Dacia teriileten egy erdsse fejlddni kezdd egyseges roman allamot is alkotott. Ezt a muyelt rdmai eredetii allamot pusztitotta el a IX. szazadban az Azsia pusztairdl Eurdpaba betdrt barbar magyarsag s ennek polgarait, a mai romanok dsatyait vetette rdvidebb vagy hosszabb idd alatt teljes szolgasagra, amely szolgasag folyton siilyosbodva, mostanaig tart. Annak a gondolatnak, hogy a magyar allam keleti feleben lakd romansag utdda annak a rdmai nepelemnek, ainelyik a hajdani Daciaban lakott, elsd felvetdi a regi tudomanyos vilagban a XV. szazadban Magyarorszagban iddzd olasz humanistak, nev szerint JBonfinius es Aeneas Silvius voltak. Bonfinius a roman nyelvnek az olaszhoz vald hasonldsagabdl indult ki es abbdl a kdrulmenybdl, hogy Erdelynek az a resze, amelyben a romansag mar akkor tomegesebben lakott, tele van a hajdan viragzd rdmai eletnek szamos romokban heverd epiteszeti emlekevel. Ezekre tamaszkodva, bizonyosnak tekintette, hogy az erdelyi romanok csakugyan a Trajan csaszar daciai gyarmatosaitdl szarmaznak. Bonfinius ez allitasa kesdbb valdsagos dogmakepen keriilt be az eurdpai tortenettudomanyba. Bonfinius e tanitasat azonban egyetlen tdrteneti forras vagy elfogadhatd adat sem igazolja. Anonymus, a boldog emlekii Bela kiraly Nevtelen jegyzdje", az egyetlen kdzepkori krdnikas, ki azt allitja, hogy a IX. szazadban a honfoglald magyarok a romanokat mar itt talaltak volna. A roman tdrtenetiras megalapitdja, Sinkai Gyorgy aztan Cronica Romanilor" cimii miiveben Bonfiniusnak es Anonymusnak most ismertetett tanitasa alajyan reszletesen kifejtette a dakoroman tdrtenetnek, illetdleg a romansag dslakd voltanak, a daciai kontinuitasnak egesz elmeletet, amely utddainal a romanok Erdglyre vonatkozd aspiracidinak valdsagos jogtdrteneti alapjava lett. Az elfogulatlan es objektiv tudomanyos kritika azonban megcafolhatatlan bizonyitekokkal mutatta ki, hogy a daciai kontinuitas elmelete ellenkezik az igazsaggal es igy, mint legjobb esetben is csak jdhiszemu tudomanyos tevedes, nem szolgalhat elfogadhatd jogi alapjaul semmifele politikai kdvetelesnek. A mai romansag daciar szarmazasa ellen egyik legerdsebb

19 15 bizonyitek a inai roman nyelv. Az dsszehasonlitd neolatin nyelveszetnek altalanosan elfogadott tanitasa, hogy a roman nyelv nem fejlddhetett, idoben es terben elszakadva, a tobbi neolatin nyelvektdl. A nyelvtdrtenet tanusitasa szerint az ido, amelyben a roman nyelv kifejlodott, dsszeesik a tdbbi neolatin nyelv kifejlddesenek idejevel, tehat a Kr. u. IV. szazadtdl a X. szazadig terjedo idoszakra, mikor a romaiak daciai uralmanak mar regen vege volt. Ha a roman nyelv Daciaban kiildn, a tobbi neolatin nyelvektol teljesen elszakadva fejlodott volna ki, egeszen mas nyelv lett volna, mint a mai roman es a tobbi neolatin nyelvektol teljesen kiilonbozo is. Ezeket tekintetbe veve, nem nehez megjelolni azt a teriiletet, amelyen a roman nyelv a jelzett idoszakban keletkezett es kifejlodott. A Balkan-felszigetnek az Adriai-tenger fele eso videke volt, hol a nepies italiai nyelvekkel, allandd osszefiiggesben maradt egeszen a VIII. szazadig. Azon a teriileten, ahol Nyugat es Kelet romanizmusat kdzds verkeringes hatotta at, ugyanazon fejlddes kereteben tartva az Italia kdriil fogamzott nyelvindividuumokat s vegre, hol a roman nyelvnek egyik aga, a maceddniai roman ma is megvan. Ha a mai Erdelyben, a hegyek kdzdtt es azok szuk vdlgyeiben hatszaz even at, a magyarok bejoveteleig, a IX. szazad vegeig egj latinnyelvu nepseg elt volna, akkor ez a nep e fdlddn a hegyeknek, vdlgyeknek, folydknak, helysegeknek legalabb a nevezetesebbjeit a maga nyelven nevezte volna el. Erdely ma tele volna, legalabb azokon a videkeken, ahol nagy tdbbsegben roman lakossag el, latin eredetii roman helynevekkel. Ezen az egesz teruleten azonban a szlav helynevek epen olyan tulnyomdan uralkoddk, mint egyebiitt. Vilagos tehat, hogy e terliletek dslakossaga a magyarok bejdvetele eldtt nem roman, hanem szlav volt. Ezeket a nyelvi bizonyitekokat tamogatjak a ketsegbe nem vonhatd tdrteneti adatok is. A mai romansag tdrteneti elete a Balkanon kezddddtt. A regi roman tdrtenetnek legnevezetesebb esemenyei a Balkan-felszigeten zajlottak le. Emlekezes is rdluk eldszdr. a Balkanon a X. szazadban tdrtenik. Elsdizben Kedrenos gdrdg tdrtenetird emliti meg dket azzal az esettel kapcsolatosan, hogy Tzimiselies gdrdg csaszar halala utan a bulgar lazadas egyik vezeret a Kastdria es a Prespa-td kdzdtt levd uton holmi koborlo oldholc megdltek. Az egykoru bizantin tdrtenetirdk miiveibdl ugy ismerjiik meg a mai romanok dseit, mint pasztorkodd nomad nep-elemet, amely juhnyajaival bebarangolja az egesz Balkant. Azt kerdi valaki az olahoktdl irja egy Kekaumenos nevu gorog ird 1071-ben hol vannak most felesegeitek es csordaitok? azt felelik: Bulgarianak hegyein, mert szokasuk, hogy esordaik es haznepeik aprilistdl szeptem!)erig a magas hegyeken tartdzkodjanak."

20 16 Torfceneti kiitfok igazoljak, hogy a VI. szazad vegen a mai Romania teriiletet is gyer szlav nepseg lakta. Igazoljak ezt a Romania teriileten levd helynevek, amelyek tiilnyomd tdbbsegtikben epen ugy szlav eredetuek, mint Erdelyben. Erre a gyer szliiv nepseg altal lakott teriiletre, a roman nepelem, csak a X. e-i XI. szazadban koltozik at a Duna jobb partjardl, meg pedig jobbara a kiinok es bessenydk tarsasagaban. Amint Moesiaban irja egy roman tdrtenetird, Hurmuzaki (Fragmente zur Geschichte der Rumanen, ) a bulgar birodalom letrejott es lassankent megerdsddott, hatarait a IX. szazadban a mai Bulgariara is kiterjesztette es kesdbb szamos romannal is benepesitette, kik Haemusbdl es Maceddniabdl ordmest bevandoroitak a szep dunamelleki orszag siksagaira, amire kiildnben a bizanci kormanyzat kiildnbdzd iildozesei is kenyszeritettek. A X. szazadban a bessenydk telepedtek meg az olah foldon. Utanuk a kiinok jdttek, kik itt hosszabb ideig voltak ( ig). A bessenyd uralom alatt sem sziinetelt a romansagnak Bulgariabdl es Thraciabdl vald atkdltdzese a mai Romaniaba." A mai Romania teriileten a romansag sajat vajdai alatt allamma csak a XIII. szazad vegen es a XIV. elejen tdmdriilt, meg pedig tdrteneti adatokkal kimutathatdan kiin es bulgar eldkeldsegek vezerlete es tamogatasa mellett. A mai magyar allam teriileten is romanokrdl eldszdr oklevelekben tehat egesz tdrteneti bizonyossaggal csak akkor tortenik emlites, mikor a mai Romania teriileten a romansag egyes kenezek es vajdak alatt kezd kisebb-nagyobb allamocskakba tdmdriilni es nemzette szervezddni. A tatarjarast (1241) kdzvetleniil megeldzd iddkben a romansag fdldrajzi elterjedese Erdelyben kdriilbeliil ama deli hatarteriilet csikjara szoritkozik, amely a Bodza-folydtdl -kezdddden a Vdrdstoronyi-szorosig terjed es pedig itt is mindig a bessenydk es kiinok tarsasagaban, ami azt bizonyitja, hogy ide is veliik egyiitt jonnek, mint jottek a Balkanrdl a Dunan at. A tatarjaras utan mar gyakrabban es tdbb helyen talalkozunk hazank foldjen a romanokkal. Szamuk azonban a uatarjaras utan meg dtven ewel kesdbben sem mondhatd nemcsak a mai, hanem az akkori ertelemben sem valami jelentekenynek. III. Endre kiralynak egy 1293-ban kiadott okleveleben a kiraly azon elhatarozasardl olvasunk, hogy valamennyi olah, barkinek is a birtokan legyen, a kiralynak Szekas nevu birtokara telepittessek vissza, kiveve azon 60 haznepet, amelynek letelepiteset a gyulafehervari kaptalannak Kiin Laszld kiraly engedte meg. Hogy az akkor altalanosan vlachnak nevezett mai roman nep a XIH. szazad vegen es a XIV. szazad elsd harmadaban a Balkanrdl egyre nagyobb tomegekben tddul a mai Romaniaba s onnan Erdely fele, oka az akkori balkani viszonyokban, elsdsorban pedig a bulgarovlach allam helyzeteben kereshetd. Ee

21 17 allamot eszakkeletrdl a tatarok, delnyugatrdl pedig a szerbek tamadtak meg. E tamadas a bulgarokat es a vlachokat arra kenyszeritette, hogy arra a.teriiletre vonuljanak vissza, amelyik nagyobb biztonsagot nyujtott. Az igy hullamzasba jott tomeg, kuldndsen annak mozgekonyabb resze, a vlachsag egyre surubb csoportokban jon at a Dunan, az ott mar egyseges orszagga jegecesedni kezdo vlach kenezsegek teriiletere es onnan Erdelybe. A XIV. szazad kozepe dta ez a Dunan vald atkoltozes meg nagyobb lesz a toroknek a Balkanon vald terfoglalasa kovetkezteben. Ketsegbe nem vonhatd hitelessegu ^oklevelek segitsegevel Magyarorszag keleti reszenek csaknem valamennyi videken, ahol most romanok laknak, helysegrdl helysegre ki lehet mutatni, hogy minden nagyobb nepmozgalom utan, melyet a Balkanon es a# mai Romania teriileten az egyre gyakrabban ismetlddd torok habonik okoznak, mikent keres a magyar allamban menedeket a kisebb-nagyobb vandorld csoportokba dsszeverdddtt romansag. Ez adatok alapjan megallapithatjuk egesz bizonyossaggal, hogy Erdelyben, ahol a XII. szazad elsd feleben meg nem volt roman, a XVI. szazad elejen, a mohacsi vesz idejen (1526) a lakossagnak mar egy negyede roman volt. Meg vilagosabb ez olah bevandorlas kepe es meg tobb okleveles adat all ravonatkozdan rendelkezesiinkre az erdelyi fejedelemseg korszakabdl, a XVI. es XVII. szazadbdl. A kiildnfele torok, talar, kozak beiitesek, de kiildndsen azokn^k a gdrdgdknek allandd zsarolasai miatt, akik a penzehes es zsarold vajdak akaratabdl az orszag jdvedelmeinek berldi voltak, a szegeny roman parasztsag csapatonkent szdkdtt at a roman vajdasagokbdl Erdelybe. Az olahok sok inseget, iilddzest, karosodast szenvednek irja I.Rakdczi Gryorgy 1632 augusztus 15-en Mate vajda erdekeben Abaza basahoz kiilddtt leveleben a kdzejiik beszarmazott gdrdg nemzetbdl vald goriosz emberek miatt." Ertesiti Abaza basat arrdl is, hogy d az elmenekiilt boeroknak tanacsolta a hazamenetelt, de azok azt feleltek: nincsen annyi batorsaguk, hogy amig a rajtuk elhatalmasodott kegyetlen kalmar gdrdgdk ott leszriek, hazamehessenek". A tdrdk nagyvezert is arra keri: hogy ne valtoznek annyiszor a vajda, hanem lenne bennsziildtt es' roman, mert igj az orszagnak elfutott nepe batrabban terne vissza az elhagyott puszta Mdre". A moldvai boeroknak Lupu vajda ellen Rakdczi Gyorgyhdz irott panaszlevele is vilagossa teszi, hogy a vajdak kegyetlen zsarolasai miatt a nyugalmasabb Erdely valdsagos menedekhelye volt az iilddzott es sanyargatott romaniai nepnek. Az olahorszagi vajda 1668-ban ezeket irja Apafi Mihaly erdelyi fejedelemnek: birodalmunkbdl egynehany faluk szdktenek el a Nagysagod birodalmaba es pedig nem egyeb latorsagokert szoktenek el, hanem csak az addnak nehez voltaert". Rosetti moldvai vajda 1676-ban ket izben is ir Apafinak kivandorolt roman

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége

Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége Dávid István * Nagykőrös Éneklőszék és orgona a liturgikus tér zenei egysége,, A z orgonák építése előtt a református és unitárius templomokban a nagy énekeskönyv tartására a templom piacán, többnyire

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két

M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két 49 VÁGYAIM VÁROSA, KASSA Irta: Aradi Zsolt M ÁSODIK napja volt Kassa szabad s mi bent ültünk egy-két pillanatra a Schalk-házban. Odakint éppen akkor kezdődött meg a magyar hadsereg gyönyörű felvonulása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Indiai titkaim 13. A 172 éves ember

Indiai titkaim 13. A 172 éves ember 2010 nov 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 13. Give Indiai titkaim 13. Give Indiai titkaim 13. Mérték Give Indiai titkaim 13. Give Indiai titkaim 13. Még 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot.

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot. Településünkről Magyarország Észak Alföldi Régiójához tartozó Jász Nagykun Szolnok megye észak keleti csücskében, a Tiszafüredi Kistérségben található Tiszaigar települése. A község Tiszafüred Városától

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Csíkajnád HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2014 0 Csíkajnád Csíkszeredától 20 kilométernyi távolságra lévő 600 lelket számlálókis falu.több

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST 213. november Temetőink biztonságáért Novemberi hírlevelünket az előttünk álló jeles dátum, nevezetesen november 1., vagyis Mindenszentek (Hallottak Napja - november 2.) köré fogalmaztuk. Ezen a napon

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben