A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok"

Átírás

1 Szociális és Gyámhivatala Iktatószám: 255-2/2011./SzGy.-Db. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE Általános feladatok Gondoskodunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által évre vonatkozóan megállapított ágazati stratégiai iránynak és a kiemelt céloknak a megvalósításáról és az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátásáról. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők 1.) Stratégiai irány és kiemelt célok: a.) Gyermekvédelem stratégiai iránya évben A gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülésének biztosítása a gyámügyi igazgatás területén és a gyermekvédelmi ellátások során, különös tekintettel a gyermek saját családban való nevelkedéséhez, a különélő szülőjével és más hozzátartozóival való kapcsolattartáshoz, valamint a nevelés állandóságához és a véleménynyilvánításhoz fűződő gyermeki jog biztosítására. b.) a évi stratégiai célokból eredő kiemelt célok és feladatok ba) Kiemelt figyelmet fordítunk az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban az egységes joggyakorlat kialakítására, az érintett gyermekek iskolába járatásának elősegítésére, a védelembe vétel hatékonyságára, az érintett szakemberek együttműködésére Debrecen, Miklós u. 4. Telefon: (36 52) Fax: (36 52)

2 2 bb) bc) bd) Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai zaklatás, erőszak, továbbá a hozzátartozók közötti erőszak, ezen belül a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának megakadályozására, az ebben érintett szakemberek együttműködésére, továbbképzésére, speciális programok beindítására. A gyermekvédelmi szakellátás keretében különös figyelemmel kísérjük a gyermekek hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának biztosítását, annak elősegítését, valamint a gyermek mielőbbi hazagondozását, ennek hiányában az örökbefogadás jogintézményének hatékonyabb működését. A kapcsolattartás szabályozása során figyelemmel kísérjük, hogy lényeges kérdésként kezelik-e a gyermek családból történt kiemelését előidéző szülői magatartás értékelését, amely módot ad a gyermek megóvására a bántalmazó szülővel szemben, ugyanakkor minden más esetben módot teremt a családi kapcsolat ébren tartására. 2.) Éves célvizsgálati témák a) Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjével és más hozzátartozójával történő kapcsolattartásának szabályozása, a jogszabály-módosítás hatályosulása december 31. hivatalvezető érintett ügyintézők b) A nevelésbe vett gyermek gondozási helyének változásai, annak okai, a gyermek érdekének, véleményének figyelembe vétele december 31. hivatalvezető érintett ügyintézők 3.) Felmérések, adatszolgáltatások a) Az illetékességi területükön létrejövő új szolgáltatásokról - családi napközi, családi gyermekfelügyelet, férőhelyszám, fenntartói forma szerint - az illetékes városi jegyzők által kiadott működési engedélyek alapján. minden hónap 5. napjáig hivatalvezető

3 3 b) évben a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának, valamint az óvodáztatási támogatás megállapításának gyakorlata. Az összesített adatok továbbítása mellett véleményünk megküldése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére július 10. és december 10. hivatalvezető Biri Csabáné c) évben az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről és az arra történő figyelmeztetésről szóló adatok begyűjtése valamennyi települési önkormányzat jegyzőjétől. Az összesített adatok továbbítása mellett véleményünk megküldése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére február 10., május 10., július 10. és december 10. hivatalvezető Biri Csabáné Ellátjuk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.), valamint ezek végrehajtására kiadott és egyéb hatáskörét meghatározó jogszabályok, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) gyakorlati alkalmazásából eredő feladatokat. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők Teljes körű (komplex és átfogó) ellenőrzések keretében vizsgáljuk a gyámhivatalok, valamint a jegyzők gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének törvényességét, különös tekintettel az elmúlt időszak jogszabályi változásaira. A hatósági ellenőrzések vizsgálati szempontjai: Megvizsgáljuk a gyámhivatalok, valamint a jegyzői gyámhatóságok, gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének törvényességét, továbbá június 30-ig a kijelölt városi jegyzők szociális és gyermekjóléti alapellátások működési engedélyezésére vonatkozó eljárások jogszabályszerűségét, különös figyelemmel a következőkre: - A Ket., illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) hatályosulása, és az ezekben bekövetkezett változásokra. - Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő joggyakorlat vizsgálata. - A két évet meghaladó védelembe vétel esetében az eredménytelenség okai az egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak teljesülésének vizsgálata.

4 4 - A védelembe vétel esetében a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása elrendelésének indokoltsága, az eseti számadások, végszámadások határidőben történő elfogadása, az eseti gondnok felmentésére irányuló eljárások vizsgálata. - Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás feltételeinek hivatalból történő vizsgálata az átmeneti nevelés felülvizsgálata során. - A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvény hatályosulásának figyelemmel kísérése. - A jelzőrendszeri tagok jelzési és/vagy együttműködési kötelezettségének nyomon követése és a szükséges intézkedések megtétele. - A gyermeki jogok biztosításának, a törvényes képviselőt és az érdek-képviseleti szerveket megillető jogosultságok érvényesülésének, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítésének hivatalból történő vizsgálata (Gyvt. 100/A-100/B. ). - A települési önkormányzatok képviselő-testületeinek Gyvt. 94. (3) bekezdés, 96. (6) bekezdés, valamint a Gyer. 2. számú mellékletéhez kapcsolódó kötelező feladatainak teljesülése. - A kijelölt városi jegyző hatáskörébe tartozó, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás intézményeire és szolgáltatásokra vonatkozó működési engedélyezési eljárásainak törvényessége, figyelemmel a Ket., valamint a Gyvt., és ezek végrehajtására kiadott jogszabályok hatályosulására, különös tekintettel az elmúlt időszak jogszabályi változásaira. a mellékletek szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska Szöőr Beáta Biri Csabáné Biztosítjuk a szociális és gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos közérdekű adatok közzétételét. Ehhez megfelelő határidőben adatokat szolgáltatunk a törzshivatal számára. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők A közigazgatási bíróságnál megtámadott hatósági ügyekben ellátjuk a szociális és gyámhivatal jogi képviseletét. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők

5 5 I. Gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok 1.) Ellátjuk a szociális és gyámhivatal gyermekvédelmi-ágazati feladatkörében az I. és II. fokú hatósági döntések előkészítésével, meghozatalával kapcsolatos feladatokat. folyamatos hivatalvezető érintett ügyintézők 2.) Teljes körű (komplex, illetve átfogó) hatósági ellenőrzés keretében elvégezzük a városi gyámhivataloknál az esedékes négyévenkénti törvényességi vizsgálatokat. az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska 3.) Teljes körű (komplex, illetve átfogó) hatósági ellenőrzés keretében elvégezzük a települési önkormányzatok jegyzőinél az esedékes négyévenkénti törvényességi vizsgálatokat. a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs Dr. Ványi-Szabó Piroska Biri Csabáné 4.) Gyámügyi igazgatási ügyek tekintetében ellenőrizzük a kijelölt városi jegyzőknek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működési engedélyezési eljárását. A vizsgálatot lehetőleg a gyámhivatali vizsgálattal egy időben végezzük. a 3. sz. melléklet szerint, illetve június ) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /gyermekjóléti szolgáltatók/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. A teljes körű ellenőrzésre a kijelölt módszertani intézmények bevonásával kerül sor. a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint

6 6 hivatalvezető Szöőr Beáta Biri Csabáné 6.) A Gyer. 5/A. (2) bekezdése alapján ellenőrizzük és értékeljük az állami, egyházi és nem állami gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátási intézmények bűnmegelőzési tevékenységét. az 5. sz. melléklet szerint Szöőr Beáta 7.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /bölcsődék/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. A teljes körű ellenőrzésre a kijelölt módszertani intézmények bevonásával kerül sor. a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 8.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekjóléti alapellátás intézményeinek /családi napközik/ négyévenkénti szakmai ellenőrzését. a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 9.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük az általunk engedélyezett gyermekjóléti alapszolgáltatások, intézmények évenkénti ellenőrzését. a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 10.) A augusztus 31-ig fölterjesztett gyermekjóléti szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatban a 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet 19/B. -a alapján a december 1-ig benyújtott működési engedélyek módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg az iratok alapján és a helyszínen ellenőrizzük a gyermekjóléti szolgáltatókat, intézményeket, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt adunk ki. a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint július 1-től felveendő kormánytisztviselő

7 7 11.) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük az önálló helyettes szülők ellenőrzését. a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető Szöőr Beáta Biri Csabáné 12.) A mellékletekben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a helyettes szülői hálózat ellenőrzését. a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 13.) A mellékletben részletezett ütemezés szerint elvégezzük a gyermekvédelmi szakellátást és átmeneti gondoskodást végző intézmények működésének éves ellenőrzését. a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hivatalvezető 14.) A 339/2007. (XII.15) Korm. rendelet 29.. (5) bekezdésének megfelelően kiadott ideiglenes (határozott idejű) működési engedéllyel rendelkező valamennyi gyermekek átmeneti gondozását, vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény hiányzó feltételeinek teljesítését ellenőrizzük. folyamatos 15.) A 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 18. -a alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet bevonásával véleményezzük a helyi önkormányzati ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatokat, szükség esetén kezdeményezzük azok megváltoztatását. folyamatos 16.) A városi gyámhivatalok részére szakmai értekezleteket tartunk, esetleg meghívott előadó közreműködésével. szükség szerint

8 8 hivatalvezető valamennyi gyámügyi ügyintéző 17.) Elvégezzük a hivatásos gondnokok továbbképzését, illetve igény esetén új jelentkezők képzését szeptember 30. Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs 18.) Tájékoztatást kérünk a megyei rendőr-főkapitányságoktól, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szakigazgatási Szervétől és a jegyzőktől a gyermekkorú, valamint a fiatalkorú bűnelkövetők évre vonatkozó statisztikai adatairól, továbbá információkat szerzünk be a gyermekjóléti szolgálatoktól a családgondozások és a védelembe vételek eredményességéről. Az adatok alapján elemezzük a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés megyei helyzetét, és értékeljük a bűnmegelőzési tevékenységet. Az elkészített jelentést a Gyer. 5/A. (4) bekezdésében foglaltak alapján a bűnmegelőzésben érintettek részvételével megyei egyeztető tanácskozáson, esetleg szakmai nap keretében ismertetjük június 30. Szöőr Beáta 19.) Meghívás esetén részt veszünk a gyermekjóléti szolgálatok minden év március 31. napjáig megtartandó éves (jelzőrendszeri) szakmaközi tanácskozásain. alkalmanként, az egyéb gyermekvédelmi feladatoktól függően Szöőr Beáta Biri Csabáné 20.) A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori tevékenység hatékony ellátása érdekében együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekkel, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szakigazgatási Szervével, a rendőrséggel, a bírósággal, ügyészséggel, valamint a drogmegelőzést, illetve a drog-rehabilitációt végző intézményekkel. folyamatos Szöőr Beáta 21.) Közvetítjük az önkormányzatok felé a más településeken működő, vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket. Segítséget nyújtunk a

9 9 bűnmegelőzési tevékenységet folytató szervezeteknek hasonló programok lebonyolításához. folyamatos Szöőr Beáta 22.) Tájékoztatást adunk az európai uniós és a hazai pályázatok megjelenéséről, valamint szakmai segítséget nyújtunk ezek elkészítéséhez. folyamatos Szöőr Beáta Biri Csabáné 23.) Erre irányuló igény esetén - kistérségi szinten - szakmai konzultációt tartunk a Gyvt. és a Gyer. módosításával kapcsolatos kérdésekben december 31. Dr. Varga Emese Dr. Kövér Balázs 24.) Döntünk a nyári gyermekétkeztetés iránti igények elosztásáról, figyelembe véve a kormányrendeletben meghatározott keretösszeget június 3. Biri Csabáné 25.) A 226/2006.(XI.26.) Korm. rendelet 9. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények adatait az országos nyilvántartásban folyamatosan rögzítjük, szükség szerint kiegészítjük, kijavítjuk, módosítjuk. folyamatos Biri Csabáné II. Szociális igazgatást érintő feladatok 1.) Ellátjuk a szociális és gyámhivatal szociális ágazati feladatkörében az I. és II. fokú hatósági jogkörünkbe utalt döntések (közgyógyellátás, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, lakáscélú hitelhátralékok, szociális szolgáltatások, intézményi ellátások működésének engedélyezése, térítési díj hátralékok bejegyzése, mozgáskorlátozottak közlekedési

10 10 kedvezményei és szerzési támogatása) előkészítésével, meghozatalával kapcsolatos feladatokat. folyamatos hivatalvezető Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes az érintett szociális ügyintézők 2.) Szociális igazgatási ügyek tekintetében ellenőrizzük a kijelölt városi jegyzőknek a szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezési eljárását. A vizsgálatot lehetőleg a gyámhivatali vizsgálattal egy időben végezzük. a 3. sz. melléklet szerint, illetve június 30. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes 3.) Külön ütemezés szerint elvégezzük az önkormányzati, társulásos, egyházi és nem állami fenntartású szociális intézmények működésének kétévente esedékes szakmai ellenőrzését. A vizsgálatokba bevonjuk a kijelölt módszertani intézményeket és a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének illetékes kistérségi intézetét. a 13. sz. melléklet szerint, illetve december 31. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 4.) Külön ütemezés szerint elvégezzük a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező intézményi és külső foglalkoztatók kétévente esedékes szakmai ellenőrzését. A vizsgálatokba bevonjuk az országos foglalkoztatási módszertani intézményt. a 14. sz. melléklet szerint, illetve december 31. Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza 5.) A augusztus 31-ig fölterjesztett szociális szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatban a 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 22/A. -a alapján a december 1- ig benyújtott működési engedélyek módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg az iratok alapján és a helyszínen ellenőrizzük a szociális szolgáltatókat, intézményeket, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt adunk ki. a 15. sz. melléklet szerint, illetve december 31. hivatalvezető Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes július 1-től felveendő kormánytisztviselők

11 11 6.) Az Szt. 99/C. (1) bekezdésében, illetve a 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet 5/A. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a szociális intézmények által megküldött dokumentumok, valamint a Hivatal által kiadott, illetve módosított foglalkoztatási engedélyek alapján a szociális foglalkoztatásra vonatkozó elektronikus nyilvántartást a SZOCFO-23 program segítségével folyamatosan vezetjük és karbantartjuk. folyamatos Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza 7.) A 226/2006.(XI.26.) Korm. rendelet 9. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szociális szolgáltatók és intézmények adatait az országos nyilvántartásban folyamatosan rögzítjük, szükség szerint kiegészítjük, kijavítjuk, módosítjuk. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 8.) Tovább folytatjuk Hajdú-Bihar megyében az illegálisan működő bentlakásos szociális intézmények felszámolását, e tekintetben szorosan együttműködünk az ellátási kötelezettséggel rendelkező önkormányzatokkal. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Pál Judit 9.) A hivatalvezető által létrehozott bizottság véleményének figyelembe vételével döntünk a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásáról és elvégezzük az ezzel összefüggő adminisztratív, technikai feladatokat. A szerzési támogatásban részesültek számára a döntést követő 15 napon belül utalványt állítunk ki, melynek érvényességi idején belül a bemutatott számlákat, adásvételi szerződéseket záradékoljuk, és ezzel egyidejűleg határozattal elrendeljük az elidegenítési tilalmat, illetve a törzskönyv kiadásának felfüggesztését július 31. a szerzési és átalakítási támogatásokról történő döntés augusztus 15. utalványok kiadása folyamatos az adásvételi szerződések és számlák záradékolása folyamatos az elidegenítési tilalom és a törzskönyv kiadásának felfüggesztésének elrendelése Pál Judit Dr. Szilágyi János Kiss Attiláné

12 12 10.) A megyében működő bentlakásos intézmények fenntartói kérelmére döntünk az ellátottak térítési díj hátraléka erejéig jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről. folyamatos Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget 11.) Szociális szakmai napot tartunk a szociális szolgáltatók, intézmények vezetői és fenntartói részére az aktuális jogszabály-módosítások gyakorlati alkalmazásáról április 30. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Dr. Legoza Dr. Burget Szöőr Beáta 12.) A szociális igazgatási bírságból befolyt összegből pályázati úton visszanyert pénzből a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működésének engedélyezésével és ellenőrzésével foglalkozó ügyintézőink számára 4 napos szakmai tanulmányt szervezünk április 20. Ferencz Zoltánné főosztályvezető-helyettes Dr. Lajter Ágnes Debrecen, január 27. Ferencz Zoltánné mb. hivatalvezető

13 13 1. számú melléklet Átfogó gyámhivatali vizsgálatok Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Nádudvar 2010-ről áthúzódó február Dr. Varga Emese 2. Hajdúszoboszló 2010-ről áthúzódó február Dr. Varga Emese 3. Nyíradony 2010-ről áthúzódó március Dr. Varga Emese 4. Létavértes július Dr. Kövér Balázs 5. Hajdúhadház július Dr. Ványi-Szabó Piroska

14 14 2. számú melléklet Átfogó jegyzői gyámhatósági vizsgálatok Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Görbeháza (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 2. Nagykereki (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 3. Hajdúsámson (áthúzódó 2010-ről) február Dr. Legoza 4. Nádudvar (2010-ről áthúzódó) február Dr. Varga Emese 5. Hajdúszoboszló (2010-ről áthúzódó) február Dr. Varga Emese 6. Nyíradony (2010-ről áthúzódó) március Dr. Kövér Balázs 7. Nyírábrány (2010-ről áthúzódó) április Dr. Varga Emese 8. Nagyhegyes (2010-ről áthúzódó) április Dr. Varga Emese 9. Báránd (áthúzódó 2010-ről) április Dr. Kövér Balázs 10. Hosszúpályi (áthúzódó 2010-ről) április Dr. Ványi-Szabó Piroska 11. Konyár (2010-ről áthúzódó) május Dr. Kövér Balázs 12. Mikepércs (2010-ről áthúzódó) május Dr. Varga Emese 13. Újléta (2010-ről áthúzódó) május Dr. Ványi-Szabó Piroska 14. Álmosd június Dr. Kövér Balázs 15. Bocskaikert június Dr. Varga Emese 16. Furta június Dr. Ványi-Szabó Piroska 17. Létavértes július Dr. Kövér Balázs 18. Hajdúhadház július Dr. Ványi-Szabó Piroska 19. Fülöp augusztus Dr. Kövér Balázs

15 15 Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 20. Gáborján augusztus Dr. Varga Emese 21. Szentpéterszeg augusztus Dr. Ványi-Szabó Piroska 22. Hajdúszovát szeptember Dr. Kövér Balázs 23. Hencida szeptember Dr. Varga Emese 24. Újiráz szeptember Dr. Ványi-Szabó Piroska 25. Vekerd október Dr. Kövér Balázs 26. Zsáka október Dr. Varga Emese

16 16 3. számú melléklet A kijelölt városi jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyermekjóléti alapszolgáltatások működési engedélyezési gyakorlatának vizsgálata Ssz. település neve az ellenőrzés ideje az ellenőrzés vezetője 1. Nádudvar 2010-ről áthúzódó február 2. Hajdúszoboszló 2010-ről áthúzódó február Ferencz Zoltánné 3. Nyíradony 2010-ről áthúzódó március 4. Létavértes március Ferencz Zoltánné 5. Hajdúhadház március

17 17 4. számú melléklet A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység működésének ellenőrzése Ssz. Az ellenőrzés helye Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (Balmazújváros, Kossuth u.) 1. Balmazújváros, Veres P. u Egyek, Fő u. 23. január Szöőr Beáta 3. Tiszacsege, Fő u. 42. II. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata (Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.) 4. Hajdúszoboszló, Kossuth u Hajdúszovát, Hősök tere 1. február Szöőr Beáta 6. Nagyhegyes, Alkotmány u. 5. V. Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központja (Polgár, Barankovics tér 2.) 7. Polgár, Barankovics tér Újtikos, Arany J. u Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. február Biri Csabáné 10. Újszentmargita, Rákóczi u Folyás, Felszabadulás u. 13. III. Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgáltató (Ebes, Kossuth u. 14.) 12. Ebes, Kossuth u. 14. május Biri Csabáné VI. Görbeháza Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Görbeháza, Iskola u. 14.) 13. Görbeháza, Iskola u. 14. szeptember Szöőr Beáta

18 18 IX. Hosszúpályi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Hosszúpályi, Petőfi S. köz 7.) 14. Hosszúpályi, Petőfi S. köz Sáránd, Nagy S. u. 1. szeptember Szöőr Beáta 16. Monostorpályi, Debreceni u. 1. VII. Derecske Városi jóléti Szolgálat Alapítvány Gyermekjóléti Szolgálata (Derecske, Szováti út 1.) 17. Derecske, Szováti út 1. október Szöőr Beáta 18. Konyár, Rákóczi u. 9. VIII. Létavértes-Kokad-Álmosd-Bagamér Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (Létavértes, Rózsa u. 1-3.) 19. Létavértes, Rózsa u Kokad, Kossuth u. 60. október Biri Csabáné 21. Álmosd, Fő u Bagamér, Kossuth u. 7. X. Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatal Önálló Gyermekjóléti Szolgáltató (Hajdúbagos, Bocskai u. 49.) 23. Hajdúbagos, Bocskai u. 49. október Biri Csabáné

19 19 5. számú melléklet A bűnmegelőzési tevékenység vizsgálata Ssz. Település neve Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Mezőpeterd február Szöőr Beáta 2. Pocsaj április Szöőr Beáta 3. Kaba szeptember Szöőr Beáta 4. Sáp szeptember Szöőr Beáta 5. Bihardancsháza október Szöőr Beáta 6. Nádudvar október Szöőr Beáta 7. Tetétlen október Szöőr Beáta

20 20 6. számú melléklet A bölcsődék működésének ellenőrzése Ssz. Bölcsőde címe: Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője 1. Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde Hajdúböszörmény, Eötvös u Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Berettyóújfalu, Vass Jenő u Szociális Gondozási Központ Városi Bölcsődéje Hajdúnánás, Marx K. u Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménye Balmazújváros, Dózsa Gy. u Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Sárrétudvari, Kölcsey u. 4. (utóellenőrzés) 6. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Biharkeresztes, Alkotmány u március 23. április 13. május 4. június 1. szeptember 14. szeptember 21.

21 21 7. számú melléklet Családi napközik működésének ellenőrzése Ssz. Családi napközik neve és címe 1.) Tündértanya Családi Napközi Bocskaikert, Dienes J. u ) Civil Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Kacsaláb Családi Napközi Debrecen, Kétmalom u ) Civil Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet Bukfenc Családi Napközi Debrecen, Kétmalom u ) Tipegő Családi Napközi Debrecen, Kút u ) Fecsegő Családi Napközi Debrecen, Kút u ) Törpefalva Családi Napközi Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 48/a. 7.) Ciróka 2. Családi Napközi Hajdúszoboszló, Fazekas M. u ) Ciróka 3. Családi Napközi Hajdúszoboszló, Fazekas M. u ) Micimackó Családi Napközi Hajdúböszörmény, Mester u ) Törpicur Családi Napközi Hajdúböszörmény, Erdő u ) Lurkó Kuckó Családi Napközi Derecske, Deák F. u. 3/b. 12.) Tipegők Családi Napközi Sáránd, Kölcsey u ) Ficánka Családi Napközi Püspökladány, Kálvin J. u ) Lurkó Kuckó Családi Napközi Hálózat Sziporka Családi Napközi Hajdúnánás, Kazinczy F. u ) Angyalkert Gyermekház és Családi Napközi Nádudvar, Bercsényi u. 2/a. férőhelyszám Az ellenőrzés ideje 5 február 7 március 7 március 7 május 7 május 7 május 7 június 5 június 7 július 7 július 7 július 7 szeptember 5 szeptember 7 október 7 október Az ellenőrzés vezetője

22 22 8. számú melléklet Gyermekjóléti alapszolgáltatások, intézmények éves ellenőrzése Ssz. Intézmény, telephely, ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe Szolgáltatások és férőhelyszám Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 1. Csökmő, Kossuth út 117. önálló gyermekjóléti szolgáltatás április II. HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2. Nyírábrány, Hajnal u. 2. önálló gyermekjóléti szolgáltatás április III. Bihari Szociális Szolgáltató Központ 3. Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. gyermekjóléti szolgálat 4. gyermekek alternatív napközbeni ellátása április 5. Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a. gyermekjóléti szolgálat 6. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 7. Esztár, Árpád u. 3. gyermekjóléti szolgálat

23 23 8. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 9. Gáborján, Arany J. u. 6. gyermekjóléti szolgálat 10. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 11. Hencida, Vöröshadsereg u. 14. gyermekjóléti szolgálat 12. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 13. Kismarja, Bocskai u. 22. gyermekjóléti szolgálat 14. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 15. Mezősas, Nagy S. u. 49. gyermekjóléti szolgálat 16. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 17. Szentpéterszeg, Vöröshadsereg u. 9. gyermekjóléti szolgálat 18. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 19. Tépe, Dózsa Gy. u. 1. gyermekjóléti szolgálat 20. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 21. Váncsod, Kossuth u. 42. gyermekjóléti szolgálat 22. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 23. Vekerd, Kossuth u. 18. gyermekjóléti szolgálat 24. gyermekek alternatív napközbeni ellátása

24 Zsáka, Felszabadulás u. 8. gyermekjóléti szolgálat 26. gyermekek alternatív napközbeni ellátása

25 25 9. sz. melléklet Kijelölt városi jegyzők által engedélyezett gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények ellenőrzése Ssz. Intézmény, telephely címe Szolgáltatások és férőhelyszám Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés vezetője I. Mikrotérségi Böcsőde 1. Hajdúhadház, Bercsényi u. 24 fh-es bölcsőde Téglás, Fényes u fh-es bölcsőde szeptember II. Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. Téglás, Kossuth u. 35. gyermekjóléti szolgálat 4. Hajdúhadház, Kazinczy F. u. 8. gyermekjóléti szolgálat III. Napsugár Óvoda és Bölcsőde 5. Polgár, Bessenyei u fh-es bölcsőde szeptember szeptember Biri Csabáné IV. Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 6. Újszentmargita, Rákóczi u. gyermekjóléti szolgálat fh-es bölcsőde szeptember 8. Újszentmargita, Rákóczi u gyermekjóléti szolgálat

26 fh-es bölcsőde V. Városi Óvoda és Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde 10. Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. 36 fh-es bölcsőde szeptember VI. Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 11. Kaba, Jókai u. 4. gyermekjóléti szolgálat fh-es bölcsőde 13. Tetétlen, Rákóczi u fh-es bölcsőde szeptember VII. Létavértes-Kokad-Álmosd-Bagamér Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 14. Létavértes, Rózsa u gyermekjóléti szolgálat 15. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 16. Kokad, Kossuth u. 55. gyermekjóléti szolgálat 17. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 18. Álmosd, Rákóczi u. 2/c. gyermekjóléti szolgálat 19. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 20. Bagamér, Kossuth u.. 7. gyermekjóléti szolgálat 21. gyermekek alternatív napközbeni ellátása október VIII. Hajdúbagos Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat 22. Hajdúbagos, Bocskai u. 49. gyermekjóléti szolgálat október Szöőr Beáta IX. Mikepércs Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat derecske

27 Mikepércs, Kossuth u. 1. gyermekjóléti szolgálat október X. Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 24. Derecske, dr. Muskó Sándor u. 19. gyermekjóléti szolgálat október XI. Nádudvari Mikrotérségi Szociális Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ 25. Nádudvar, Fő u. 48. gyermekjóléti szolgálat 26. Tetétlen, Rákóczi u. 1. gyermekjóléti szolgálat 27. Bihardancsháza, Petőfi u. 2. gyermekjóléti szolgálat október XII. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 28. Püspökladány, Bocskai u. 21. gyermekjóléti szolgálat 29. Szerep, József A. u. 6. gyermekjóléti szolgálat 30. Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. gyermekjóléti szolgálat október XIII. Dél Bihari Szociális Szolgáltató Központ 31. Komádi, Hősök tere 10. gyermekjóléti szolgálat 32. gyermekek alternatív napközbeni ellátása 33. Furta, Petőfi u. 1. gyermekjóléti szolgálat 34. Körösszakál, Árpád u. 3/a. gyermekjóléti szolgálat 35. Magyarhomorog, Árpád u. gyermekjóléti szolgálat gyermekek alternatív napközbeni ellátása 37. Újiráz, Szabadság tér 3. gyermekjóléti szolgálat november

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje

Hajdú -Bihar Megye gyógyszertárainak szolgálati rendje Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedő Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bodaszőlő Bojt Csökmő Darvas Debrecen Derecske

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2011. január12-én Intézmény neve, címe, elérhetősége intézményvezető neve Fenntartó neve, címe, elérhetősége, képviselője Önkormányzatok, társulások által

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2009. szeptember 9-én

Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2009. szeptember 9-én Szociális intézmények listája Hajdú-Bihar megyében 2009. szeptember 9-én Intézmény neve, címe, elérhetısége intézményvezetı neve Fenntartó neve, címe, elérhetısége, képviselıje Önkormányzatok, társulások

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; FÖLDES NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2430-16/2012. 34. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a járási

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász)

Nagy Zoltán (NAK - Falugazdász) Dr. Dencső Istvánné (NAV) Nagyné Budai Erika (NAV) 2015.03.03 14.00. Duróné Adamcsik Erika(NAK- Falugazdász) Település Elaődás(ok) címe Előadó(k) Előadás időpontja Előadás helyszíne Ártánd Bagamér Közös Agárpolitika változásai,, EKÁER, őstermelői adózás Dr. Dencső Istvánné () Nagyné Budai Erika () 2015.03.03

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye 05.40-08.50 Debrecen, Kassai út 09.00-11.00 Hajdúsámson, Árpád út 12.20-14.20 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni utca 14.30-16.30 Debrecen, Wesselényi út

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 30. szám 2013.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Debrecen, Szabó Kálmán utca 09.00-11.00 Debrecen, Gázvezeték utca Sáránd, Debreceni utca Debrecen, Mikepércsi út 06.50-08.20 47. számú főút Sáránd-Derecske

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2011. május 1. vasárnap 2011. május 2. hétfő 2011. május 3. kedd 2011. május 4. szerda 2011. május 5. csütörtök Bagamér Galenika Bocskai u. 3. 52/388-140 09.00-13.00 Balmazújváros Őrangyal Bocskai u. 2.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Balmazújvárosi Kistérség

Balmazújvárosi Kistérség ok címjegyzéke 2009. Balmazújvárosi Kistérség 1. Balmazújváros Hortobágy, Egyek, Tiszacsege Balmazújvárosi Kistérség Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. Juhászné

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések 06.40-09.00 48-as számú főút Debrecen-Vámospércs

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 2-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 53/2011. (V. 2.) TKt határozat a Biharkeresztes Város Önkormányzat Körjegyzőségi feladatok ellátásához

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM 332/2012. (XI. 30.) 333/2012. (XI. 30.) 334/2012. (XI. 30.) 335/2012. (XI. 30.) 336/2012. (XI. 30.) 337/2012. (XI. 30.) 338/2012. (XI. 30.) 339/2012. (XI. 30.) TÁRGY

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK HAJDÚ-BIHAR MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK 1 1. Jogszabályok és nyomtatványok 1.1. Az erdőtüzek megelőzésére és oltására vonatkozó jogszabályok 1.2. Nyomtatvány az Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben