Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt vele az elmúlt év során, mi az, amit sikerült tervei közül véghez vinni, és mi marad a következõ esztendõre. Annak, aki közösségi feladatot vállal, ezt a bizonyos számvetést duplán el kell végeznie. Magánemberként, és úgy is mint a város felelõs vezetõje elmondhatom, hogy egy nehéz, munkával teli évet tudhatunk a hátunk mögött. A 2007-es gazdasági évet több mint 125 millió forint hiánnyal indítottuk, ennek csökkentése bizonyult a legnehezebb feladatnak. Sokszor úgy tûnt, mintha költségvetésünk egyensúlyban tartása érdekében válságmenedzselést folytatnánk. Mindvégig ahhoz ragaszkodtunk, hogy mûködési hitel felvételére ne kerüljön sor. Örömmel mondhatom, hogy erõfeszítéseink nem voltak hiábavalók. Nemcsak a hiányt sikerült kiegyenlíteni, hanem még jelentõs bevételhez is jutott a város elõnyös szerzõdések megkötésével. Több olyan ingatlant értékesítettünk, melyek éveken keresztül problémát okoztak a karbantartási költségük miatt. A legnehezebb feladat az egészség- és oktatásügyet érintõ szerkezetátalakítás volt. Körültekintõen, az emberi oldalt is szem elõtt tartva törekedtünk e munkát elvégezni. A legfontosabbnak azt tartottuk, hogy ellátás nélkül, senki ne kerüljön utcára. Ez azt jelentette, hogy önkormányzatunk egy ilyen nehéz gazdasági évben még plusz terheket is vállalt magára. A felálló új oktatási intézményben zökkenõmentesen tudtuk indítani az új tanévet, a megkérdezett szülõk, diákok, nevelõk egyaránt arról nyilatkoztak, hogy a tagintézmények, intézményegységek életében nem okozott problémát a szerkezet-átalakítás. Az intézményvezetõ ígéretéhez híven a szakmai önállóság megtartására törekedett vezetõtársaival együtt. Az egészségügyi ellátást szeptembertõl gazdasági kft. keretében mûködteti a város. Ezek az intézkedések vélhetõleg a következõ költségvetésben fognak megtakarításként jelentkezni. Létrehoztuk a Gazdasági Ellátó Szervezetet, amely a következõ gazdasági évtõl kezdõdõen koordinálja az intézmények költségvetését, így biztosítottá válhat, hogy azonos feltételek megteremtésével mûködik valamennyi önkormányzati intézményünk. Bár többször ért bennünket az a vád, hogy kevés pénzt fordítottunk fejlesztésekre, mégis sikerként könyvelhetünk el több tízmilliós nagyságrendû beruházásokat is, amit meg tudtunk valósítani. Ennek során járdák, útalapok aszfaltozása, világításkorszerûsítés és egyéb javítások is létrejöhettek. Az elõzõ évek beruházásai során felmerült hibák kijavítása nem volt könnyû mind pénzügyileg, mind jogi vonatkozás tekintetében. Segítségre pedig nem számíthattunk. Ez különösen igaz az általunk benyújtott pályázatok esetében. A Bocskai úti kerékpárút azért nem valósult meg eddig, mert városunk országgyûlési képviselõje nem támogatta ezt a projektet. Az SZTK-beruházásnál is csökkentenünk kellett a költségeket a fent említett okok miatt. Reméljük, hogy a következõ évek fejlesztéseihez elkészített pályázataink támogatásánál nagyobb együttmûködésre számíthatunk képviselõ úr ígéretéhez híven. Így a következõ években nem csak infrastrukturálisan, de kulturális téren is jelentõs elõrelépésre nyílhat módunk. Az elmúlt idõszak rendhagyónak számít a testvérvárosi kapcsolatok ápolása terén. Sikerült egy lengyel várossal szerzõdést kötnünk, Krasnistawval. A teljesség igénye nélkül említeném azokat az ünnepségeinket, programjainkat, amelyek, eltérõen az eddigiektõl vagy újként, vagy szélesebb körre kiterjesztve biztosították a város hírnevének ápolását. Ünnepélyes megemlékezést szerveztek a diákok bevonásával március 15-én és október 23-án az oktatási intézmények dolgozói, a Dorogi Márton Mûvelõdési Központ valamint az önkormányzat felelõs koordinátora. A városban elsõként megtartott gyermeknap felejthetetlen élményt nyújtott gyermeknek, szülõnek, minden megjelentnek. Ilyen kiemelkedõ program volt még a motoros találkozó és a harmadik alkalommal megtartott Sárréti Napok rendezvény. Hiszem, hogy dinamikusan fejlõdõ várossá válhat Püspökladány az elkövetkezõ években, ehhez kérem mindenki megértését és segítségét, valamint azt, hogy munkájával járuljon hozzá a megvalósításhoz. Kívánom képviselõtársaimmal együtt, hogy az ünnep mindenkinek boldog és áldott legyen nem-csak karácsonykor, hanem az új évben is. Arnóth Sándor polgármester Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Ahogy a meteorológusok elsõként közlik velünk a képernyõn keresztül a megdöbbentõ tényt, hogy jön a fagy, s a vele járó havazás, minden embernek más érzelmek ülnek ki az arcára. Mindenki másra gondol. Van, akinek a téligumi mielõbbi felszereltetése motoszkál agyában, mások -fõként a kisebb gyerekek- már alig várják, hogy szánkózzanak, hógolyózzanak, korcsolyázzanak. Sok felnõtt a fejéhez kap, hogy te jó ég, mindjárt karácsony, (folytatás a 2. oldalon)

2 2. Püspökladányi Hírek december november 23-án életének 97. évében elhunyt Kardos Ernõ, városunk díszpolgára nyugalmazott MÁV felügyelõ, tartalékos honvéd õrnagy. Temetésére november 27-én került sor a püspökladányi köztemetõben, ahol családja, rokonai, barátai, a város vezetõi és tisztelõi kísérték utolsó útjára. A Püspökladányi Hírek Ernõ bácsi életútjának felidézésével búcsúzik, nagy tisztelettel. In Memoriam Kardos Ernõ Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam november 10-én született Püspökladányban második fiúgyermekként. Édesapja községi állatorvos volt, aki hosszútávra tervezte az itteni munkáját, mert családi házat épített. A sors közbeszólt, 1920-ban hirtelen meghalt. Felesége magára maradt a két gyermekkel. Nehéz évek következtek. Az elemi és polgári iskola elvégzése után Nyíregyházán tanult a Felsõkereskedelmi Középiskolában. Érettségi után a vasútnál helyezkedett el. Nagyon megszerette ezt a pályát, késõbb élethivatásának tekintette. Elvégezte a tisztképzõt, és különféle beosztásokban végigjárta a vasúti ranglétrát. Volt forgalmi szolgálattevõ, állomásfõnök-helyettes, MÁV igazgatósági tisztviselõ. Katonaként híradós alakulatnál szolgált, tartalékos tiszt lett. A második világháború alatt megjárta az orosz frontot, Erdélyt. Közben házasságot kötött Tóth Ilonával. Az orosz fronton érte a tragikus hír, felesége gyermekszülés közben, gyermekével együtt meghalt. Századparancsnok helyettesként alakulatával nyugatra vonultak, közben a gyászév eltelte után 1944-ben Karácsony régen és most a XXI. század szeretete (folytatás az 1. oldalról) mások a fejfájásukra panaszkodnak, amit bizony a hideg front okoz. (Állításuk szerint legalábbis.) Tehát miután megvolt az elsõ megdöbbenés mindenki részérõl, hogy máris tél van, hatalmas gyorsasággal telnek azok a napok, amiket még arra lehet használni, hogy az ember ajándékot vegyen szeretteinek. S mivel az idõvel általában mindenki hadilábon áll, csak halogatjuk, halogatjuk. Aztán már azon kapjuk magunkat, hogy egy teli bevásárlókosárral ácsingózunk valamelyik üzletben, és azt számolgatjuk, hány személynek kell még ajándékot venni rosszabb esetben még azon is ekkor kezdünk el gondolkodni, hogy mi is legyen ez a bizonyos ajándék. Akkor idegesség, késõbb feszültség uralkodik rajtunk, majd az újév közeledtével már nevetünk az egészen. Igen, mi, a XXI. században élõ emberek. Nem is tudom, hogy mi bosszant jobban az, hogy ennyire az anyagiakról szól a karácsony, vagy az, hogy látom, ma már szinte senki nem foglalkozik azzal, hogy lelkiekben gazdagon forduljon a karácsony felé. Amikor egy kisgyermek karácsonyozik, többnyire nem látja át a karácsony értelmét. Van egy szépen feldíszített fa, rengeteg ajándék, és sok ember, akiktõl ajándékot kap. És igen, elérkeztünk a közhelyhez, amit mindig, mindenki leír, de senkit sem érdekel igazán. A karácsony nem az ajándékozásról szól. A kedves olvasó most jót mosolyog, hiszen ezt már kívülrõl fújja. Azonban erre mégis rácáfolnék: karácsony elõtt mindenki magába száll egy kicsit. Meghittebbek a gondolataink, otthonunkban házasságot kötött Ujhelyi Erzsébettel. Késõbb amerikai hadifogságba kerültek. A háború végén hazatértek, tragikus hír és szomorú látvány fogadta õket, felesége paptestvérét Nagyváradon lelõtték a szovjet katonák, lakásuk kifosztva, bútoraik tönkretéve. Újra kellett mindent kezdeniük ben született István fiuk ban, -mert nem írta alá az iskolák államosítását követelõ ívet-, büntetésbõl Budapestre helyezik vonatrendezõnek ban a forradalom kitörésekor a vasútállomás dolgozói Munkástanács elnökének választják, így tagja lett a községi Forradalmi Bizottmánynak is. A forradalom napjai alatt sikerült elérniük, hogy a községben rend és biztonság volt márciusában letartóztatták, majd egy év börtönre ítélték. Családja jövedelem nélkül maradt. A rokonok és kollégák adományaiból éltek. A szabadulása után sehol nem kapott munkát, a Fa-Fém KTSZ elnöke merte alkalmazni rakodómunkásként. Késõbb Karcagon a talajjavító vállalatnál dolgozott, de szíve mindig a vasúthoz húzta. Többször próbálkozott, majd 1963-ban visszavették megalázó munkára, de vállalta. A szakvizsgáit újra letette, és kereskedelmi hivatalnokként dolgozott 1970-ig nyugdíjba vonulásáig. A nyugdíjas évek számára nem a pihenést jelentették. Akkor kezdõdött a cukorgyárépítés Kabán. Ott dolgozott évekig, a kampányban 80 éves koráig. Idõközben megözvegyült, súlyos asztmában szenvedõ feleségét 1983-ban elveszítette. Nagy örömet jelentett számára, hogy a régi családi fészekben, melyet nagyon nehezen tudott megmenteni az államosítástól, élhetett fiának családjával. A család nagy szeretettel vette körül, gondozta, ápolta az utolsó években is, amikor már egyre gyengült fizikai állapota. Életének talán egyik legnagyobb öröme volt, hogy megérhette unokái diplomássá válását és életpályájukon való elindulást ben megkapta a köztársasági elnök által adományozott 1956-os emlékérmet. Püspökladány Város Önkormányzata 2000-ben díszpolgárrá választotta. Tagja volt az 1956-os Vitézi Lovagrendnek. Személyében egy nehéz, megpróbáltatásokkal teli életútja ellenére, tartásához és hitéhez mindvégig hûséges ember távozott a Püspökladányban élõk sorából. kellemes a hangulat, szobáinkat betölti a szeretet és a boldogság. Ebbe vegyül egy kicsit az a tudat, hogy vajon mindenkinek megfelelõ ajándékot vettem-e, s örülni fognak-e neki? Azt hiszem, ez mindent elmond. Nem az a fontos tulajdonképpen, hogy mit adunk. Hanem az, hogy ezt szívbõl tegyük. Egy mosoly, egy kedves szó, ölelés. Ezek is ajándékok. És ha ugyan pénzben nem mérhetõek, de felbecsülhetetlen értékük van. Az emberi kapcsolatok legszebb kinyilatkozása a karácsony, amikor mindenki nyitott és kedves. Amikor megtelik a templom, felgyulladnak a fények, és mindenki együtt énekel. Amikor a családi körben minden egyes mozdulat jelentést nyer, amikor ellenségek közt nincs viszály, amikor feltétel nélkül, szeretnek minket, és mi viszont szeretünk. Hát errõl szól igazából a karácsony persze, kellenek díszek, kellenek az ajándékok is, elvégre ez a XXI. század. De belül még mindig ugyanolyan minden, mint nagymamáink idejében. Amikor halkan leültek a kályha mellé, és csak szerettek. Szerették egymást és a világot. Talán mi is ilyenek vagyunk, valahol nagyon mélyen ebben a fejlett társadalomban. Csak mégis minden más lett. Változnak a korok, de az érzések soha. Szenteste a szemünkben csillogó érzés elárulja, mily fontos pillanat is életünkben egy-egy ilyen alkalom. Most is mosolyt csal az arcomra, ahogy saját gyermekkoromra gondolok vissza a gondosan feldíszített hatalmas fenyõ tövében állok, s csodálva nézek felfelé rá, körülöttem mindenki boldog, és halk zene szól. Az embereknek lélekben kell elõször készülniük a karácsonyra, s majd csak aztán tettekben. A boldogság és a szeretet ugyanis nem pár estén múlik, viszont a karácsonyi esték lehetnek elindítók a boldogság rögös útján, ami szeretettel van kikövezve (demelza)

3 Püspökladányi Hírek december 12. Vasútünnep-nehéz szívvel 150 éves a Szolnok-Debrecen vasútvonal Nagy várakozással teltek az utolsó percek, majd menetrend szerint, pontosan 11 óra 38 perckor megérkezett a püspökladányi vasútállomás elsõ vágányára a különvonat, mely a Szolnok- Debrecen vasútvonal 150 éves jubileumának tiszteletére haladt végig a szakaszon, állomásról állomásra országgyûlési képviselõkkel, a MÁV vezetõivel, és polgármesterekkel. Arnóth Sándor polgármester az állomás épülete elé invitálta a leszálló vendégeket, ahol elsõként Márkus Gábor idézte fel a 150 éves vasútvonal történetét. Képviselõ úr elmondta, hogy egy dísztáblával kívánnak emlékezni arra, amikor november 19- én elkészült a Szolnok-Debrecen vasútvonal. A kivételes szerencsének köszönhetõ, hogy Püspökladányt is elérte, hiszen az Arnóth Sándor polgármester ünnepi beszéde a Szolnok-Debrecen Vasútvonal avatásának 150 éves jubileumán (részlet) "Bár a kalendárium nem jelez ünnepet, képviselõ-testületünk mégis annak tartja ezt a napot, hiszen az elnök úr, a Kormány képviselõi, országgyûlési képviselõk, polgármesterek, képviselõtársaim, valamint vasúti tisztviselõk egyszerre jöttek ide arra emlékezni, hogy megindult a rendszeres vasúti közlekedés ezen a tájon is. Ez tehát a vasút születésnapja. Mi, akik itt élünk, pontosan tudjuk, milyen különleges hely Püspökladány. Milyen különleges földrajzi egység ez a város. Igazi határterület. Mi mindig befogadó és elfogadó nép voltunk. Mi mindig hûséggel szolgáltuk a hazát a török ellen, vagy a nagyságos fejedelem idején. De 1848 elsõ zászlóaljait is itt toborozták. Az I. világháború korában iszonyú véráldozatot hozott az akkori község. A mozgósítottak negyedét kellett felírni a veszteséglistákra. Nem hiába emlegetjük, hogy a történelem furfangos módon ismételgeti Önmagát. Amikor baj volt, mindig védtelenek voltunk, s csak magunkra számíthattunk. Valahogy az állam mindig akkor mondott csõdöt, amikor nekünk kellett volna visszakapnunk tõle valamit. Most hasonló a helyzet. Belekényszerítettek mindenféle csomagokkal bennünket egy helyzetbe, majd azt mondták, ez így nem mehet tovább, ez nem gazdaságos, ez nem ésszerû, s egy igazságosabb, átláthatóbb rendszert kell létrehozni, s benyújtották a számlát. Ezért bezárták a kabai cukorgyárat, bezárták a belgyógyászati utókezelõt, most a Püspökladány-Füzesgyarmat vasútvonalat fenyegeti veszély, s jól látszik, benyújtották a számlát. Annak a bajnak a számláját, amit nem mi okoztunk. S bár a mai nap ünnep, mégpedig a dolgozó emberek ünnepe, a munkahelyek ünnepe, ki kell mondani, jobban jártunk volna, ha nem okoznak válságot, s akkor nekünk most nem kellene azt megoldani. Egyszer mi is kerülhetnénk a napos oldalra, mert mi itt 3. eredeti tervek szerint a vasút Nádudvar irányába haladt volna. Képviselõ úr elmondta még, hogy a vonal kitûzése után 1852-ben elkezdõdött a küzdelem az évezredes mocsárral. Kezdetleges eszközökkel, sok munkával végezték el a töltés kiépítését, sokan haltak meg az embertelen robotban, s alig készült el, az évi tiszai árvíz jórészt elpusztította. Miután helyreállították, elkezdõdött a sínek lefektetése ezen a szakaszon, majd a nagyváradi vonal kiépítése is. A Szolnok-Debrecen vonal átadása november 19-én történt. Kezdetben naponta egy személy- és egy vegyesvonat indult Debrecenbe. Amikor fél év elteltével felavatták a Nagyvárad-Püspökladány szakaszt, Ladány lett a Tiszántúl elsõ vasúti csomópontja ban aztán átadták a füzesgyarmati vonalat is, 1896-ban pedig beindult a fatelítõ telep mûködése. Képviselõ úr mondandóját azzal zárta: megszûnés elõtt a 109 éves szeghalmi vonal. A fatelelítõ telep, a fûtõház, a kocsijavító a múlté. A biztos vasúti munkahely szintén. Sajnos ez a mai valóság: a jelen, az állandó bizonytalanság. Aztán Arnóth Sándor polgármester szólt az ünneplõkhöz. Majd felavatták az állomásépület falán elhelyezett emléktáblát. A MÁV részérõl Csontos Endre igazgató mondott beszédet, melybõl kiderült, nem ért egyet az elõtte szólókkal. Úgy véli: fontosabb a Budapeset-Párizs között kiépítésre kerülõ nagysebességû vonal, mint a kihasználatlan mellékvonalak mûködtetése, amilyen a Püspökladány-Szeghalom közötti is. A beszédeket követõen rövid vendéglátás következett borosteával, pogácsával. S azért rövid, mert a vonatnak tartani kellett a menetrendet, s idõben továbbhaladni. A vasútigazgató intett, és az ünnepi szerelvény elindult. Mi pedig bízunk abban, hogy a Dunántúlon már jól ismert új, korszerû vonatok egyszer ide is megérkeznek, s nem csak egy ünnepi villámlátogatás erejéig. s mi is utazhatunk majd rajta amúgy európai módra. D. Sári Andrea vagyunk, a röghöz közel. Veres Péter fogalmazta meg a mi igazságunkat: Mi nem mehetünk el innen soha sehova. A mi sorsunk az, hogy itt boldoguljunk. Itt születtünk, itt éltek a szüleink, a nagyszüleink. E tájon alkottak életet õseink. Ez a mi hazánk. Itt van az otthonunk. Itt járt el a fiam, a lányaim. Én sem mehetek el innen. Hát ezért tartjuk ünnepnek a vasút születésnapját. Mert kenyeret adott, mert munkát, rangot, megbecsülést, szakmát adott. A világot hozta ide. Miatta nem lettünk röghöz kötöttek. A vasút hozta az új élet lehetõségét e tájra. Ezért állunk most itt az emléktábla elõtt, emlékezve õseinkre, s arra a bölcs döntésre, hogy megépítették és élettel telítették a vaspályát. Akkor ez távlatos döntés volt. Nem ama divatos: majd holnap jobb lesz döntés. Nem üres ígéret, hangzatos, hazug szólam. Igazi távlatos döntés. S ha ma bárki is a vasúthoz nyúl, az elõbbiek miatt világos, hogy a mi életünk lehetõségeihez nyúl. S ez a tábla, amit most avatunk, éppen annak a régi döntésnek és az ezernyi vasutasnak állít emléket. Apámnak, nagyapámnak, akik munkájukkal naggyá tették a vasutat. Akik bebizonyították, nem nagyotmondó, de tartalom nélküli ígéretekre nem bátor, büszke és mérhetetlenül trágár beszédekre van igényünk, de valós teljesítményekre annál inkább. Ma ünnep van.avasút és a dolgozó, alkotó emberek ünnepe. A dolgos ladányi, sárréti munkások együttes születésnapját ünnepeljük. Olyan nap, amikor emlékezünk egykori döntéshozókra, az építõkre, s tisztelgünk a mai vasutasoknak ezzel az emléktáblával. De olyan nap is ez a mai, amikor figyelmeztetünk minden jelenlegi döntéshozót, ide csak hozni lehet, vinni csak a jó hírünket lehet. A vasút nekünk lehetõség, a vasút nekünk az élet, ezért nem fogadjuk el a meggondolatlan döntéseket. Nem tudunk, és nem is fogunk visszalépni, mert nincs hová. A mi gondolatunk a reformkori Magyarország gondolata: Építsetek vasutat, százat, ezeret!. Így szólt a régi felszólítás, s ez vezéreljen bennünket a mai nap is és holnap is. Erre emlékeztessen a tábla, amit ma avatunk Ladányban, s ezt az óhajtásunkat vigyék az ünnepség résztvevõi tovább magukkal.

4 4. Püspökladányi Hírek december 12. Nyílt levél Csontos János országgyûlési képviselõhöz Tisztelt Képviselõ Úr! Püspökladány város polgármestere és önkormányzati képviselõi felszólítjuk Képviselõ Urat, hogy az egészségügy átalakításáról szóló törvénytervezetet december 17-én a parlamentben ne szavazza meg! Városunkban nap mint nap szembesülünk azokkal az emberekkel, akik az egészségbiztosítás drasztikus és elõkészítetlen átalakítása miatti félelmükrõl, bizonytalanságukról nyilatkoznak. Mint a helyi népképviselet választott tisztségviselõi kötelességünknek tartjuk, hogy felhívjuk képviselõ úr figyelmét, és a nyilvánosságot felhasználva tudomására hozzuk a választókerületéhez tartozó legnagyobb településen uralkodó hangulatot és véleményt. Püspökladány, december 7. Tisztelettel: Arnóth Sándor polgármester, Petõné Papp Margit alpolgármester, Tóth Lajos alpolgármester, Dombi Imréné, Dr. Felszeghy Szabolcs, Terdik Ferenc, Kardos István, SzabóAttiláné, Márkus Gábor, Tóth László, Kiss Zsigmond, Kovács Krisztina, Makai Lajos képviselõk. (Félre) sikerült a fürdõberuházás? Hideg a víz és a levegõ is, a gyerekek fáznak, az iskolai úszásoktatásra félve viszik a testnevelõk a tanulókat. Nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket az úszómedence új üzemeltetési rendszere. És egyéb baj is van a strandfürdõ háza táján. Mindez az önkormányzat legutóbbi ülésén hangzott el. Ahol többen szót emeltek a témában. Kilátogattunk hát a helyszínre, hogy megnézzük, valóban ilyen komoly e a helyzet, hiszen az önkormányzat fórumán is sokan felvetették a problémát, s voltak akik úgy fogalmaztak, így nem lehet használni az uszodát. Dobrossy Barnabás, a Városi Gyógyfürdõ Kft. vezetõje fogadott bennünket, s megerõsítette a panaszosok által tapasztaltakat. -Már szeptemberben észleltük, hogy nem tudjuk a medence vizét fûteni, a rendszer kézi vezérléssel megy, holott egy automatizált rendszer elvárható lett volna a tervezõtõl. Tehát a kivitelezésnél, tervezésnél vannak gondok. A medencét feltöltöttük fokos vízzel, és azt fel kellett fûteni minimum 24 fokra, a tanmedencénél 30-ra. Ez megtörtént, az alsó határokat tudtuk biztosítani, plusz a levegõt is kellett fûteni. Azonban ez a hõmérséklet valóban nem megfelelõ, az uszodát használók nem ehhez vannak hozzászokva, én is átérzem, és azon vagyunk, hogy ezt 2-3 fokkal feljebb emeljük. Néhány napja úgy tûnik, sikerült is - mondja Dobrossy Barnabás. No de mi lehet a probléma? Hiszen évekig semmi gond nem volt a sátor és a víz hõmérsékletével. A baj úgy tûnik, az elõzõ önkormányzattól megörökölt beruházás minõségében és mûszaki tartalmában keresendõ. A csökkentett mûszaki kivitelezés miatt - bár a gépházba beépítették a víz fûtésére használatos hõcserélõt- a medence és a gépház közötti vezeték kiépítésére nem futotta. A vizet most az eredetileg kalkulált összeg sokszorosába kerül felfûteni a drága földgázzal. Az új medencék burkolata ráadásul potyog, a csempék fellazultak, idén már többször le kellett állítani a strandot, hogy a garanciális mûszaki hibákat a kivitelezõ kijavítsa. - Gyakorlatilag szinte nem végeztek el olyan munkát, ami ne hagyott volna kívánni valót maga után, hiszen nyáron is két alkalommal le kellett állni a medencékkel. Az úszóval nem, de a tanmedencével igen. Az úszómedence is csak ideiglenesen van most megjavítva. És úgy egyeztek meg a tulajdonosok, a kivitelezõ, hogy április hónapban biztosítanak 30 napot, szerintem 40 is lesz ez, amikor a technológiai sort be tudják tartani, a szárítási idõt, stb. És akkor befejezi a munkát. Az adagoló szivattyúk sem úgy mûködtek, azt külsõ erõvel, meg saját erõvel, meg visszahívással azt is rendezgettük. A 2005-ös pályázat írásnál 125 milliót pályázott a város, és csak 75-öt kapott. 75-öt tett hozzá, 163-nál megállt a beruházás. És a 250 milliós beruházás csak 160 millióval lett szakaszosan elvégezve. Vagyis a hõcserélõkhöz a gyógyvíz bevezetése a gépháza nem lett megépítve, valamint a hátsó gyógymedence sem lett átalakítva. Tehát egy millió hiányzott a beruházásból - folytatja Dobrossy Barnabás. A vizet a fürdõ fejlesztés elõtt nem kellett fûteni, akkor még engedélyezve volt az úszómedence termálvízzel való töltése december 31-tõl viszont miniszteri rendelet írja elõ, hogy az úszó medencéket csak sima vízzel lehet feltölteni. Ennek az az oka, hogy a termálvizet nem szabad vegyszerrel kezelni, klórozni, mert ebben az esetben klór-amin keletkezik, ami rákkeltõ hatású. Tehát a gyógyvizet nem lehet fertõtleníteni, viszont az új vízforgatós medencében a klórozás kötelezõ. A régi rendszer sokkal gazdaságosabb volt. A Gyógyfürdõ Kft-nek a víz fûtése most minden hónapban több százezer forint kiadást okoz. -Mivel az új rendszer mûszakilag át lett adva, a TIGÁZ tudomására jutott, hogy vízvisszaforgató rendszer van, és gázkazánnal történik a fûtés. Rögtön nagy fogyasztóvá léptünk elõ, azaz napi 500 köbméterrel többet fogyasztunk. Ennek van egy havi átlagos díja, az havonta Ft, ami azt jelenti, hogy ha használjuk, ha nem, ezt ki kell fizetni. És minden hónapban elõre be kell a gázigényünket jelenteni. A novemberi tapasztalat szerint köbméter gáz fogyott el. Az elsõ 5 napban nem volt fûtés, csak levegõfûtés. Decemberre az igényünk , januárra most írom a kérelmet köbméterre - mondja igazgató úr. Akiadás tetemes, s mivel az uszoda forgalma nem nagyobb, mint a korábbi években, így a veszteség jelentõs. Persze nincs mit tenni, hisz ennek ellenére szükség van a szolgáltatásra, így meg kell teremetni a megfelelõ körülményeket. Dobrossy Barnabás azt mondja, már sikerült is. A víz és a levegõ hõmérséklete is kielégítõ. Ezt alátámasztották a kint jártunkkor ott lévõk is. Víz és levegõ hõfok tehát most már rendben, ám a legsúlyosabb probléma, a medencék burkolatának minõsége még megoldatlan. Hisz majdcsak úgy néz ki a történet, mint Kõmûves Kelemené - amit felraknak, le is esik. Hogy mi az oka, s hogy jó fél évvel az átadás után meddig tart ez a már-már tragikomikus helyzet, nem tudni, mint ahogy azt sem, lesznek-e újabb hibák. Egy biztos. Az elõzõ önkormányzattól megörökölt beruházás sok bosszúságot okozott és okoz folyamatosan a városnak. D. Sári Andrea

5 Püspökladányi Hírek december 12. Minden diák támogatást nyert a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton Városunk 2001-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati lehetõséghez, amely a fõiskolás és egyetemista diákok költségeit hivatott enyhíteni. Idén október 31-e volt a benyújtási határidõ. Városunk önkormányzata ebben az esztendõben minden diák pályázatát elfogadta, így a következõ tanévben 237 tanulónak folyósítják majd az ösztöndíjat. A Bursa Hungarica pályázat beadási feltétele, hogy a diák állandó lakhelye Püspökladány legyen, és hogy nappali tagozaton, államilag finanszírozott felsõoktatási intézménybe járjon. A támogatás nem tanulmányi eredményhez kötött, hanem a család jövedelmétõl függõen állapítható meg, ehhez eddig kereseti igazolást kellett csatolni. Ebben az évben azonban ez kedvezõbben alakult, minden benyújtott pályázatot elfogadtak, jövedelemhatárt nem állapított meg az önkormányzat. A pályázat két típusú. Az A típusúra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül teljes 5. idõben /vagyis nappali tagozaton/ folytatják tanulmányaikat. A folyósítás ideje 10 hónap, azaz két egymást követõ félév. De pályázhatnak az utolsó tanulmányi évüket elkezdõ diákok is, nekik 5 hónapig adható támogatás. A B típusú pályázat elnyerésekor 3x10 hónapig, azaz hat egymást követõ tanulmányi féléven át kapja a hallgató az ösztöndíjat. A püspökladányi diákok közül az A típusú pályázatra 208-an, míg a B típusúra 29-en nyújtották be a szükséges nyomtatványokat és iratokat. Számukra a 2008/2009 -es tanévtõl havonta folyósítják majd az ösztöndíjat. Ennek minimumösszege Ft, de folyamatosan emelkedik. Az önkormányzat által megállapított összeget (3.000 Ft) a pályázat kiírója és a Megyei Önkormányzat is kipótolja, így egy diák akár Ft támogatásban is részesülhet havonta. Ezzel jelentõs terheket vesz le a hátrányos helyzetû családban élõk válláról -az önkormányzattal karöltve- a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázati rendszer. Gyõri Andrea Városháza Képviselõ-testületi ülés november 29-én Egy tekintetben rendhagyó módon kezdõdött az ülés, ugyanis Csontos János országgyûlési képviselõ a napirendi pontok tárgyalása elõtt szót kért. Az SZMSZ-tõl eltérõ hozzászólást a képviselõtestület elfogadta lehetõséget adva képviselõ úrnak, hogy egyéb elfoglaltsága miatt javaslatait, együttmûködési szándékát ilyen módon közölhesse. A lejárt határidejû testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatban mely elsõ napirendként került megtárgyalásra- Arnóth Sándor polgármester úr néhány kiegészítést tett, majd az interpellációkra kapott válaszokra való reagálással folytatódott a tárgyalás. A kérdések, interpellációk sorában nagy hangsúllyal merült fel igényként az elkészült és régóta le nem fedett útalapok áttekintése, kijavítása, a járdák, belvízelvezetõ árkok karbantartása, azoknak az interpellációknak az ismételt felvetése, amelyekkel kapcsolatban még kevés intézkedés történt. /pl. gázmotor/. A temetõt üzemeltetõ AKSD képviselõjének kérésére, az eredeti napirendtõl eltérõen másodikként a szerzõdésmódosítás iránti javaslat megtárgyalása következett. A témához hozzászóló Szabó Attiláné képviselõasszony ismét kifogásolta a kiszolgálóhelyiségek állapotát. A válaszból megtudhatta midenki, hogy a lehetõségekhez képest viszonylag elfogadható illemhely várja az ideérkezõket köszönhetõen az elvégzett tisztító festésnek. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem módosít szerzõdést, az elsõ határozati javaslatot fogadja el. A következõ napirendi pont tájékoztató volt a város közbiztonságáról, közrendjérõl. Bár jól felépített, részletes anyagot vehettek kezükbe a képviselõk, Dr. Krocsek Zoltán, a kapitányság vezetõje több értékes információval kiegészítette az írásos beszámolót. A kérdések, vélemények a fiatalok helyzetével kapcsolatos problémakörökre koncentrálódtak. Kovács Krisztina képviselõasszony a prevenció fontosságára és a szoros együttmûködésre hívta fel a figyelmet. A tudomásulvételt követõen az önkormányzat III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról ismerhettek meg tájékoztatót a döntéshozók és a résztvevõk, amibõl világossá vált, hogy a megszorító kormányintézkedések milyen nehéz terhet róttak az elmúlt idõszakban az önkormányzatokra. Aképviselõk kérdései a megtakarításokat és az esetleges várható hiány mértékét feszegették. Kürty Ferencné irodavezetõ válaszaiban pontos, korrekt tájékoztatást adott a jelenlegi helyzetrõl. A képviselõk közül Kiss Zsigmond, a pénzügyi bizottság elnöke arra is rámutatott, hogy a jelenlegi stabilitás megteremtésében mekkora munkát végzett Arnóth Sándor polgármester úr. Az egyebek elõtti két napirendi pont közül a legnagyobb érdeklõdésre a város 2008.évi költségvetési koncepciója tarhatott számot. A mezõõri szolgálat fenntartásának szükségességére kérdezett rá Hegedûsné Varga Irén képviselõasszony, és több képviselõ az önként vállalt feladatok szûkítésére hívta fel a figyelmet. Mindenki egyetértett abban, hogy a mûködési hitel felvételét igyekezzen az önkormányzat elkerülni, de a lehetõségekhez mérten törekedjen a pályázati alapban lévõ összeget növelni. Az utolsó napirendi pont a hivatal munkájának értékelésére vonatkozott. Mivel az ülés megkezdése elõtt újabb két elõterjesztés megtárgyalásáról döntött a képviselõ-testület az egyebekben összesen 16 határozati javaslat elfogadására került sor. Ezek közül a leginkább a benyújtandó pályázatok /szennyvízhálózat kiépítése az újtelepi városrészen, a hulladéklerakó rekultivációja, kerékpárút megépítése stb./ támogatásának fontosságára hívták fel a képviselõk a figyelmet. A legnagyobb vitát a horgásztavak vízhasználati díja váltotta ki, abban egyetértés született, hogy a bérleti viszonyok felülvizsgálata, azonos feltételek szabása lehet az igazságosság záloga. Elfogadta a képviselõ-testület azt a szóbeli elõterjesztést is a zárt ülés elõtt: mely arról szólt, hogy az egész éves munkája elismeréseként Arnóth Sándor polgármester úr két havi bérének megfelelõ jutalomban részesüljön. Az elõterjesztést követõen Ökrös István képviselõ úr összegzésébõl kitûnt, hogy ez hosszú évek gyakorlata alapján támogatható javaslat. A nyilvánosság kizárásával döntött a testület az év mecénása díj jutalmazottjáról és egy fellebbezési kérelemrõl. A 15 óra után véget érõ, maratoninak számító testületi ülésen az elõterjesztéseket a képviselõk elfogadták. Petõné Papp Margit alpolgármester Értesítem a 7. számú választókerület lakóit, hogy december 14-én 16 órától fogadóórát tartok. Helyszín: a Kálvin Téri Tagiskola intézményvezetõi irodája Márkus Gábor önkormányzati képviselõ KÖSZÖNET Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Megyei szövegértõ versenyünk támogatóinak,közremûködõinek. Kárai Mihálynak az INTAKT KFT vezetõjének, Vígh Sándornak a Törõ Gábor Hagyományõrzõ Népdalkör mûvészeti vezetõjének,rásó János SZMK elnöknek,körömi Krisztinának. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény alsós munkaközössége.

6 6. Püspökladányi Hírek december , ahogy a képviselõk látják Láthatóan fejlõdik a város - a jobboldali többségû önkormányzat Arnóth Sándor polgármester irányításával komoly eredményeket tud felmutatni egy évvel az önkormányzati választások után. A képviselõ-testület munkáját dicséri, hogy mûködési hitelt nem kellett felvenni és a hatékony gazdálkodásnak köszönhetõen megteremtették az önerõt azokhoz a pályázatokhoz, melyek a jövõbeni fejlesztéseket biztosíthatják. Dombi Imréné az 1-es számú választókörzet képviselõje értékelésében elmondta, hogy igen nehéz évet zárt a Püspökladányi Önkormányzat, hiszen a fejlesztésekre a kormánytól nem érkezett támogatás. Képviselõasszony utánajárásának köszönhetõen megtörtént a SPAR áruház melletti járda helyreállítása, valamint a templom mellett két járdaszakasz rendbetétele. Komoly eredmény a Török Bálint utcában az árkok lefedése, illetve a kövesút megvalósulása, mely az elmúlt év legnagyobb beruházása volt a körzetben. S képviselõasszony komoly lépéseket tett a közbiztonság javítása és a szórakozóhelyek megfelelõ mûködtetésének érdekében is. A közeljövõben pedig megoldás születik a Bocskai 15. szám alatti lakóépület közmegvilágítására. folyamatban van a Rákóczi út fásítási tervének felülvizsgálata, illetve elkezdõdött a régi fák kivétele és pótlása is. Kovács Krisztina az önkormányzati választásokon mindössze 3 szavazattal maradt alul Sárvári Jánossal szemben az 5. számú választókörzetben, így különösen fontosnak érzi az itt élõk képviseletét. Több olyan pályázat is beadásra került, melyeket képviselõasszony szorgalmazott, és a körzetben élõk helyzetén javítana. Kerékpárutak, és útalapok készítése, belvízelvezetõ árkok rekonstrukciója, és a közintézmények korszerûsítése mind szerepel a listán. De képviselõasszony a fiatalok sorsát is szívügyének érzi, komoly lépéseket tett az Ifjúsági Ház létrehozása ügyében. Mint ahogyan többször felszólalt a Gyógyfürdõvel kapcsolatban felmerült hiányosságok és problémák miatt is. Végig olvasva választási ígéreteit, kiderül, hogy azok mindegyikében komoly lépéseket tett az elmúlt egy évben. Dr. Felszeghy Szabolcs, a 2. számú választókörzet képviselõje többször eljárt a sok gondot okozó Petõfi utcai közlekedési helyzet rendezésében, s jelentõs lépéseket tett (tesz ma is), hogy a Petõfi és Kossuth utcák keresztezõdésében végre a ladányi lakosok igényeinek megfelelõ legyen a jelzõlámpák beállítása. Képviselõ úr hívta fel az illetékesek figyelmét arra is, hogy a rendõrség elõtti mély árok mellé elkelne egy korlát, mely a gyalogosok védelmét szolgálja. A 2. számú körzet több utcájában végeztek kátyúzást, s megtörtént a felsõ vezetékre lógó falombok eltávolítása is. A képviselõ-testülettel együttmûködve sikerült biztosítani az anyagi forrást a Kaán Károly utca és a Petritelep összekötõ szakaszának közvilágítására, így a munkálatok hamarosan elkezdõdhetnek. A következõ idõszak legfontosabb feladatának azonban a 42-es út Ladányon áthaladó forgalmának komplex megoldását tartja a háziorvosként tevékenykedõ képviselõ, akinek rendelõjében elsõként készült el az akadálymentesítés. Terdik Ferenc szakmai tapasztalatai hatékonyan segítették a munkát a többcélú intézmény létrehozásakor, mely lépésnek köszönhetõen elkerülhetõvé vált, hogy ladányi pedagógusok munkanélkülivé váljanak. A szerkezetátalakítás gazdasági elõnyei pedig a következõ költségvetési évben jelentkeznek majd. A 3. számú választókör képviselõje a körzetében is komoly munkát végzett. Ennek eredményeként több utcában is történtek járdaépítések. Több utcában elvégezték a kátyúzást is, többek között a Karacs Ferenc utcában, és a mûvelõdési ház környékén. A körzet legnagyobb gondja azonban a Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjáró, melynek ügyében ugyan sokat tettek, az eredmény mégis várat magára. Addig gyorsan eljutottak, hogy polgármester úr megállapodott a MÁV vezérigazgatójával, hogy egy mellékvonalról a vasúti átjáróhoz csapósorompót hozzanak ide. Azonban a megfelelõ minõségû vasúti átjáró elkészítése több mint 10 millió forintba került volna. Így olcsóbb megoldást kell találni. A tervezés folyamatban van, zajlanak az egyeztetések. Kardos István a 4. számú választókörzet képviselõje elmondta, több olyan pályázatról döntött októberben a testület, mely a körzet fejlesztését érinti. Ezek egyike a 42-es belsõ szakaszának a tehermentesítését, és a gyûjtõút mentén lakók érdekében a közlekedési út minõségét fogja javítani. Az elmúlt idõszakban a körzet több utcájában elvégezték a kátyúzást is, és lakossági összefogással elkészült egy 55 méter hosszú járdaszakasz is a Maros utcában. Az elmúlt év utánajárásának köszönhetõen Szabó Attiláné a 6-os számú választókörzet képviselõje hatékony lépéseket tett a lefolyórendszerek, a vízáteresztõk, az utak, a járdák állapotának javítása érdekében. Fontos feladatnak tekintette a lakókörnyezet rendbetételét is, így jelzésére többeket felszólítottak, hogy takarítsák meg portájukat a felhalmozódott trágyától és hulladéktól. Képviselõasszony utánajárásának köszönhetõen megtisztult a 4-es, 42-es út Ladányba vezetõ szakasza, de sajnos ez visszatérõ probléma. Több ponton megoldódott a behajló lombok, és lógó vezetékek ügye, valamint Szabó Attiláné jelezte a közvilágítással kapcsolatos problémákat is az illetékeseknek. A közbiztonság javítása érdekében pedig felvette a kapcso-latot a rendõrkapitánysággal, ennek köszönhetõen a hatóság gyakrabban járõrözik a körzetben. Szabó Attiláné képviselõ társaival együttmûködve több út felújítását és javítását is szorgalmazta a város különbözõ pontjain. Márkus Gábor, a 7-es számú körzet képviselõje elmondta, hogy sajnos sok esetben a pénzhiány szab gátat a tervek megvalósulásának. Ennek ellenére több ígéretet is sikerült megvalósítani. Ezek egyike az iskola elõtti járda, mely közel másfél hónapja készült el. A körzetben több területen sikerül javítani a vízelvezetésen, é s végre rendbe hozták a temetõbe vezetõ utat is, valamint a kivezetõ járdán is történtek javítások. A rossz állapotú átvezetõ híd helyére pedig egy új átjáró épült. A közeljövõben lesz lehetõség az Árpád utcai óvoda elõtti parkoló elkészítésére. Márkus Gábor utánajárásának köszönhetõen a Déli sorral szemközti terület is rendben van, és a 6-os tónak is lett gazdája, így ott is egy rendezett környezet kezd kialakulni. Képviselõ úr nem csak saját körzetében tevékenykedik, így aktívan közremûködött a templom melletti járda megvalósulásában is.

7 Püspökladányi Hírek melléklete december

8 2. Püspökladányi Hírek melléklete december 12. HÍVJA MOST MOBILBANKÁRÁT! Önnek sem mindegy, hogy mennyi! Személyi kölcsön MOST Ft havi Ft-os törlesztéssel Ft havi Ft-os törlesztéssel MÁR nettó Ft-os havi jövedelemtõl igényelhetõ! Cserélje le magas kamatozású hitelét! Szabadfelhasználásra és lakásvásárlásra jelzálog fedezetû hitelek! Jövedelemigazolás nélkül is! MOST cserélje le régi lakáshitelét, különleges AKCIÓVAL! Teljeskörû és díjmentes ügyintézés! Akár értékbecslési díj nélkül! Hívjon bizalommal! KELE Andrea az Ön Vezetõ Mobilbankára Tel.: 06-30/ KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek. Folyamatosan változó árukészlettel várjuk kedves új és régi vásárlóinkat! HASZNÁLT BÚTOR KISKERESKEDELEM Sárrétudvari, Széchényi u. 2. /volt Vas-Mûszaki bolt/ Telefon: 06-30/ vagy 06-70/ Ingyenes házhoz szállítás a környezõ településeken! Kárpitos munkát is vállalunk! Nyitva tartás: Hétfõ - Péntek : 8-17 Szombat:7-12, Vasárnap: Zárva ILYEN MÉG NEM VOLT! NAPONTA PIAC! Tájékoztatjuk a város lakosságát, kereskedõket, eladókat, hogy december 10-tõl december 24-ig mindennap piacot tartunk a püspökladányi piac területén. Várunk minden régi és új kereskedõt, eladót. Piaci nyitva tartás : reggel óráig. Mindezzel egyidõben a város fõterén Adventi vásár óráig! Helypénzeink változatlanok. Esetleges kérdésével keresse Petrovics Zoltán piacfelügyelõnket! N E HAGYJA KI, MEGÉRI! Püspökladány Városüzemeltetõ Kft. A HÍR IGAZ... már interneten is!

9 KOZMA JÁNOS KÕFARAGÓ Mészkõbõl, márványból, gránitból síremlékek, ablakpárkányok, lépcsõk, mosdó- és mosogatópultok, kandallók, fedkövek. Régi síremlékek tisztítása, felújítása. Egyedi tervek kivitelezése, beépítéssel. Püspökladány, Szent István u.84.sz. Telefon: Díjtalan kiszállás! KORONA HOTEL *** ÉS ÉTTEREM H-4150 Püspökladány, Damjanich u. 7. sz. Tel./Fax: Tel.: DECEMBERI programajánló December 14. péntek - Élõzenés est JAM zenekar 21. péntek - Élõzenés est 22. szombat - Retro party DINO-val 25. kedd - Élõzenés karácsonyi nosztalgia est 28. péntek - Élõzenés est a JAM zenekarral 31. hétfõ - SZILVESZTERI rendezvény Püspökladányi Hírek melléklete december 12. Tiltakozzunk együtt! Az egészségbiztosítás és a nyugdíjrendszer átalakítása ellen! Hõszigetelõ üveg készítése Csiszolt mintás tiffany díszüveg készítés Bejárati ajtókba, konyhaszekrényekbe üvegdomborítás-hajlítás Régi ablakokba hõszigetelõ üveg beépítése Ablakszigetelés utólag svéd szilikonnal Mihály Márton Kaba, Mátyás Király u.90. Tel.: 06/ APRÓHIRDETÉS LADÁNYI HÍREK-ben az apróhírdetés csak Ft. Püspökladány, Hõsök-terén IV. emeleti 53 m2-es bútorozott lakás olcsón kiadó! Tel: 06/ Pedikûrözést, manikûrözést, mûköröm építést vállalok. Idõpont egyeztetés. Tel: 06/ Várom régi és új vendégeimet a fodrászüzletembe. HÁZHOZ IS MEGYEK! 4150.Püspökladány, Kiss F. u. 30. Tel.:06/ HASZNOS HOLMIK! Kiegészítõ bútorok, lakásfelszerelési használt cikkek.adás- VÉTEL, CSERE-BERE Érd.: 06/ Kis méretû használt cserép eladó (kb. 600 db) Érd.. Pl. Ék u.15.sz. tel.: 06/ Eladó! Új Panasonic NVGS17 típusú mini DV kamera. 24 x optikai zoom pixeles CCD 6,3 cm-es LCD kijelzõ,webkamera funkció + USB csatlakozás + DV/ analóg kimenet Irányár ,-Ft. Ugyanitt EU raklap eladó (45 db) ár megegyezés szerint. Érd.: 06/ BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA m -en AKCIÓS SZEMÉLYI KÖLCSÖN AZ ÜNNEPEKRE! Ft és Ft SZEMÉLYI KÖLCSÖN MÁR MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜL IS! További akciós csomagajánlataink Ft kölcsön összegtõl. PÁNTI KÁROLYNÉ Mobilbankár 06-20/ Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) A vasúti szárnyvonalak bezárása, és a VOLÁN társaságok eladása ellen! A vidéki emberek ellehetetlenítése ellen! A Magyar Gazdakörök és gazdaszervezetek Püspökladányi szervezete csatlakozik a december 17-i demonstrációkhoz, és félpályás útlezárást szervez! Amennyiben ön támogatja felhívásunkat, és ezt nyilvánosan is felvállalja, akkor várjuk gépjármûvel, vagy gyalogosan december 17-én 8 órától a 42-es számú fõút Püspökladány és Báránd közötti szakaszán! A szervezõk Szekrénysorok Konyha és tálalószekrények Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Franciaágyak, heverõk, fotelek Kisbútorok Étkezõasztalok, székek Padló és szegett szõnyegek PVC Karnisok, tapéták Bio és normál matracok Szõnyegszegés Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! Ft Ft Ft Ft Ft Ft 550 Ft/m Ft/m2 750 Ft Ft -tól -tól -tól -tól -tól -tól -tõl -tõl -tól -tól Kellemes Ünnepeket kívánunk!

10 4. Püspökladányi Hírek melléklete december 12. KORONA HOTEL *** ÉS ÉTTEREM H-4150 Püspökladány, Damjanich u. 7. sz. Tel./Fax: Tel.: Korona Szilveszter december 31-én tól Érkezéskor koktél, svédasztalos étkezés Új év köszöntése, tûzijáték A jó hangulatról DINO gondoskodik! Asztalfoglalás és belépõjegy igénylés a hotel recepcióján! Tel.:06/ Belépõjegy ára: Ft/fõ Köszöntsük együtt az újévet! ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN minden kedves olvasójának a Ladányi Hírek és a LADÁNYTV szerkesztõsége! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván minden üzleti partnerének és vásárlójának LADÁNY TRANS KFT DÓRA MAJOR Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendõt kíván! L&L COMPUTER vállalkozó 4150.Püspökladány, Attila u.50/1 Lövei Istvánné

11 Püspökladányi Hírek melléklete december december 13. és december 23. között naponta ig a kézmûves hagyományokat felelevenítve, iskolák, óvodák, civil szervezetek, klubok, énekkarok bevonásával a Város Fõterén Karácsonyi Kirakodóvásárt tartunk. Ha Ön is szeretne részese lenni ennek a rendezvénynek, netán árulna, vagy éppen elõadna, kérjük legkésõbb december10-ig jelezzék nekünk részvételi szándékát irodánkban! ( Kossuth u em.206. Tel :54/ ) Püspökladányi Sport és Rendezvényszervezõ Kft 5. A vásárosok 16 órától kezdik meg tevékenységüket, míg 17 órától minden nap valamilyen rövid mûsorral szeretnénk szórakoztatni a város lakosságát, iskolák, óvodák, egyesületek, civil szervezetek, kórusok részvételével.lehetõség lesz rá, hogy a vásárosok mellett az iskolák, óvodák, egyesületek is árulják saját készítésû ajándéktárgyaikat Ft feletti vásárlás esetén 10% kedvezmény! december 1 24-ig A városban legmagasabb áron vásárol fel vas-, lemez-, színesfém hulladékot! Forgalmazunk: betonacélokat, hegesztett hálókat, zárszelvényeket, köracélokat, csöveket, szögacélokat, HH. lemezeket, kerítésdrótot. cement, sóder, homok Építõanyagok: Kapható még: Kellemes Karácsonyt és Boldog Újévet kíván a TÜNET Bt. kerítésbetét, kiskapu, nagykapu, talicska, talicskaputtony, elektróda szegek, vágókorongok stb. Az árakról a telephelyen vagy az alábbi telefonszámon lehet tájékozódni. TÜNET Bt Püspökladány, Árpád u. 64. Tel.:54/ Nyitva : H-P 8-16, Szo: 8-12

12 6. Püspökladányi Hírek melléklete december 12. Motoros kocsma a Sárréten Szeretettel várjuk Püspökladányban az újonnan megnyílt CHARLIE Kocsmában Püspökladány, Petõfi u. 62. Tel.:20/ Karácsonyi vásár! Szivárvány táskaés ajándékboltban Nyitva: H-P: óráig Sz-V: óráig Püspökladány, Bocskai u. 15. garázssoron. CASIO, Q:Q KARÓRÁK Ft feletti vásárlás esetén 10 % kedvezmény! A nálunk vásárolt karórák kézre igazítása ingyenes! ELEMES és MECHANIKUS FALIÓRÁK! Nõi, férfi bõr-és mûbõr pénztárcák, kiegészítõk, övek, névjegy kártyatartók széles választékban, kedvezõ áron. Autó adás-vétel, csere, bizományosi értékesítés, hitel ügyintézés 10%-tól! Autó és utánfutó kölcsönzés, készpénzes autó felvásárlás, kötelezõbiztosítás kötés. Kellemes Ünnepeket kíván az AUTÓ - LADÁNY KFT. AUTÓKERESKEDÉS Püspökladány, Erdõ u. 1.sz. Tel/Fax: 06-54/ Nyitva tartás : H P: 9-17 óráig SZ V : 9-12 óráig Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása!

13 Püspökladányi Hírek melléklete december KUN Kun-Mediátor UTAZÁS IRODA AJÁNLATA Tunézia- Hotel*** Fp-vel Egyiptom- Hotel**** ALl inc. Kenya-Hotel*** Thaiföld- Hotel*** reggelivel Mauritius Hotel*** reggelivel Kanári szigetek- Hotel*** Fp-val Kuba- Hotel*** all inc. Zöldfoki szigetek: Hotel*** Dominika Hotel*** Szlovákia síelés AKCIÓS AJÁNLATOK 2008 ÉVRE Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõ + illeték Ft /fõtõl BOLDOG, BÉKÉS, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN A KUN-MEDIÁTOR UTAZÁSI IRODA! Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , Új bank, új jelzálogkölcsön, új kedvezmények Allianz jelzálogkölcsönök Egy új lakás megvásárlása legtöbbünk életében az egyik legfontosabb fordulópont. Keresgélni és megtalálni álmaink lakását, egyszerre jelent izgalmas és örömteli pillanatokat. Álmainknak gyakran csak pénzügyi lehetõségeink szabnak határt. Az Allianz Bank most olyan jelzálogkölcsön-konstrukciót kínál Önnek, amely segítségével könnyebben juthat új otthonhoz, mint gondolná. Az Allianz Bank lakásvásárlási célú és szabad felhasználású jelzálogkölcsönt kínál Önnek. Mindkét konstrukcióhoz választhatja az életbiztosítással kombinált változatot is. Ez utóbbi termék esetében Ön többek között - dupla életbiztosítási védelemben részesül. Milyen elõnyöket kínálunk az Allianz jelzálogkölcsönök kapcsán? Minimális önerõvel is lakáshoz juthat Kedvezõ törlesztõrészletek Ingyenes hitelfedezeti életbiztosítás Allianz kedvezmények Egyszerû igénylés Ha úgy érzi, szívesen élne az Allianz jelzálogkölcsönök adta lehetõsé gekkel, tanácsadónk az otthonába viszi a megoldást, a hitel törlesztését pedig könnyen megoldhatja bankszámlájáról. Ha bõvebb információra van szüksége keresse fiókunkat vagy forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz: Szabó Judit: 30/ Nagy Sándor: 20/ Máté István Tibor: 20/ Petõfi Sándor: 30/ Püspökladány, Petõfi u. 7. Tel: 54 / Az Allianz jelzálogkölcsön kedvezményeirõl és igénybevételének pontos feltételeirõl a mindenkor hatályos Kondíciós Listából tájékozódhat Püspökladányi Gyógyvíz a Sárrét Kincse! SZABÓ-AUTÓ UNIVERZÁL KFT Nyitva: H-P : 8-12, Sz : Püspökladány, Damjanich u. 25. Tel./fax:06-54/ ; Mobil:06-30/ Üdülési csekkjét valamennyi szolgáltatásunk igénybe vételére elfogadjuk! Gondoljon az ünnepekre! Ajándékozzon szeretteinek pihenést, kikapcsolódást! Hogyan? Lepje meg õket a következõ ajándékok egyikével: Wellness-csomag (fürdõbelépõ, szolárium, masszázs): Fitness-csomag (fürdõbelépõ, szauna, szolárium, masszázs): Szoláriumbérlet 90 perces: 10 alkalomra szóló kedvezményes fürdõbelépõ: És még sok minden más Ft Ft Ft Ft Különleges ajánlatunk: váltsa meg jövõ évi 4 havi fürdõbérletét (érvényes január április 30.) idei teljes áron , kedvezményes áron 8.800, diákkedvezménnyel Ft-os áron! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván vendégeinek a Püspökladányi Gyógyfürdõ! Püspökladányi Gyógyfürdõ 4150 Püspökladány, Petõfi u SZOLGÁLTATÁSAINK : - kötelezõ gépj.fel. biztosítás kötés, átkötés - mûszaki vizsgáztatás ügyintézéssel - dízel és benzines gépjármû diagnosztika - zöldkártya - eredetiségvizsgálat - klímatöltés - javítás - benzin-gáz kettõs üzemre való átalakítás - gumiabroncsok forgalmazása, szerelés, kiegyensúlyozás - minõségi BOSCH SHOP alkatrészek - végleges kivonás a forgalomból

14 8. Püspökladányi Hírek melléklete december 12. MEGNYÍLT! A PámmisZ BENZINKÚT Nyitási Akció: -10Ft AKCIÓ kerékpárok sportszerek a Keró Nyitva : óráig Püspökladány, Táncsics u. 27. Tel.: 06/ Diesel Benzin PB gáz Mûszaki ÁRUHÁZBAN! alkatrészek zárak, lakatok, vasalatok - 10 % engedmény PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: ÜNNEPI NYITVA TARTÁS : HÉTFÕ - PÉNTEK: SZOMBAT - VASÁRNAP: óráig Püspökladány, Szent I. u. 2. Tel.: 06/ Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

15 Püspökladányi Hírek december 12. Folyamatos munkáról számol be Tóth László is, aki a 8-as számú választókörzet képviselõje. Az elmúlt év eredménye többek között az a járdaszakasz a Hámán Kató utcában, mely lakossági és önkormányzati összefogással, közel 500 ezer forintból valósult meg. Tavaly sikerült a szennyvízprogram részeként az aszfaltborítást is megvalósítani az utcában. De a körzet többi utcáit is folyamatosan javították, vagy javítják, értve ezalatt kátyúzási munkálatokat, vagy járda helyreállításokat. A körzetet érinti a jó hír is, miszerint engedélyezés alatt áll a Kaán Károly - Budai Nagy Antal utcák közvilágításának kiépítése. A város által közelmúltban beadott 500 millió forintos pályázatban a Petri - érvölgyi vízelvezetõ felújításának terve is helyet kapott. Petõné Papp Margit a 9-es számú körzet képviselõje alpolgármesterként hatékonyan segítette polgármester úr és az önkormányzat munkáját, valamint igen eredményesen járt el az év folyamán a város közügyeiben. Alpolgármesterként szerepet vállat a város életében is, szinte minden kulturális és közéleti rendezvényen képviselte a város vezetését. Mindemellett jelentõs eredményeket ért el körzetében is. A bezárásra ítélt postafiók helyére képviselõasszony utánajárásának köszönhetõen - pénzautomata kihelyezésére kerül sor, mely nem csak az idõs és beteg emberek gondjait enyhíti majd. - Megszépült a körzet buszmegállója, köszönet illeti a tanmûhely oktatóit és diákjait - mondta el Petõné Papp Margit. Elkezdõdött a körzetben a Vásártér és a Karcagi utca által körbe zárt területen a régóta várt játszótér megvalósítása. A feltöltés és a fák telepítése, bokrok ültetése már megtörtént. Így csak a megfelelõ idõjárásra várnak, hogy a földet elplanírozhassák, s kitelepíthessék a fajátékokat, illetve asztalokat, székeket, padokat. S ugyan jelentõs lépések történtek a belvízgondok enyhítésére is, a legnagyobb eredmény azonban a Béke utcai kövesút. Ezért sok támadás érte képviselõasszonyt, aki maga is ott él. Sok idõs, és beteg emberrel együtt õk bizonyára másként vélekednek. Eredményes évet tudhat maga mögött Kiss Zsigmond, a 10-es számú választókörzet, az Újtelep képviselõje is. Jelentõs eredmény, hogy végre sikerült felszámolni a Katolikus temetõ mellett csúfoskodó illegális szeméttelepet - helyére ipari jellegû ingatlanokat álmodtak meg. A majd 10 millió forintos beruházás költségeit képviselõ úr közbenjárására a helyi vállalkozók átvállalták. Az elmúlt év eredménye az Újtelep központjában - az Óvoda, Idõsek Klubja, Öregek Otthona mellett kialakított parkoló is, és sikerként könyvelhetõ el, hogy megerõsítették a buszváró tönkretett útalapjait. De rendbe hozták a körzetben az elhanyagolt vízelvezetési csatornákat, és ahol szükség volt rá, újakat alakítottak ki. Az orvosi rendelõ környékérõl pedig több olyan fát is kivágtak, melyek egy nagyobb vihar estén balesetet is okozhattak volna. De komoly probléma forrása volt az újtelepi elhagyott iskolaépület is, mely gyakran volt hangos dorbézolástól. Mára ez megszûnt, miután az épületet elzárták az illetéktelenek elõl. Sok család anyagi terheit megkönnyíti a diákok buszbérlete, melyet az önkormányzat átvállalt. Kiss Zsigmond elérte, hogy ne csak a 240 általános iskolás diákra, de a 100 középiskolásra is vonatkozzon ez a kedvezmény. A következõ lépés az utak rendbetétele a körzetben egy elkészült 500 milliós beruházásra vonatkozó pályázat ezt a problémát is megoldhatja. Mozgalmas évet zárt Tóth Lajos alpolgármester úr is, aki ebben a ciklusban a Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesületének listás jelöltjeként került a testületbe, míg korábban a 6-os számú választókör képviselõjeként tevékenykedett. Mivel ma is sokan fordulnak hozzá a körzetbõl gondjaikkal, amiben tudja, segíti az ott élõket. Napjait azonban mint mondja -, leginkább a külsõ feladatellátás tölti ki. Vagyis az ország különbözõ pontjain járva tapasztalatokat gyûjt, és képviseli városunkat. 7. Makai Lajos a Városvédõ és Szépítõ Egyesület elnöke tevékenyen részt vett abban a kezdeményezésben, melynek eredményeként a Nagyboldogasszony halmán emlékkeresztet helyeztek el, és kopjafát állítottak a templomkertben Batthyány születésének 200. évfordulója alkalmából. De sikerekrõl számolt be a fásítás terén is, mely várhatóan tavasszal 1 millió forint értékben folytatódik a város több pontján is. A környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottság elnökeként a gazdálkodók érdekében végzett hatékony munkát. Katona Lajos éves értékelésében a mezõgazdasági bizottságban végzett munkáját emelte ki, véleménye szerint ugyanis a fontosabb fejlesztések bizottsági szinten dõlnek el. Képviselõ úr utánajárásának köszönhetõen ígéretet kapott a lakóhelyéhez közeli Jókai és Attila utca sarkán egy közvilágítási lámpa kihelyezésére. Az elmúlt idõszakban Katona Lajos fontos lépéseket tett a testvérvárosi kapcsolatok kiépítésében a lengyel illetve a finn delegáció tagjaként. Véleménye szerint ezek a kapcsolatok hosszú távon gazdasági, és kulturális elõnyöket jelenthetnek városunknak. A megszorításokról a kormánypárti képviselõ úgy véli, hogy azok a pazarló gazdálkodással szemben ésszerû gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatokat. Lapzártánkig nem sikerült idõpontot egyeztetni Békési Zoltán és Sárvári János képviselõ urakkal, így az õ értékelésük kimaradt összeállításunkból. Hegedûsné Varga Irén képviselõasszony és Ökrös István képviselõ úr pedig nem kívántak munkájukról nyilatkozni. Verdó Ildikó Szemelvények Püspökladány történetébõl Élet a honfoglalás idején Ladány a honfoglaláskor elfoglalt helységek egyike volt, de már az azelõtti idõkbõl is vannak bizonyítékai létezésének. A vidék változatos természeti viszonyai számos megélhetési formának adtak helyet. Lakott hely volt ez a vidék a legrégibb korokban is, amit bizonyítanak például a Tilalmas, Kõvágó, Nagyér mellõl elõkerült kõkori leletek, a Hosszúháton talált rézkori csákány, vagy az álomzugi bronzkardok; a Medgyesbõl elõkerült urna és lándzsahegyek, a kincsesdombi leletek és a közvetlen környéken feltárt szarmata, avarkori és Árpádkori temetõ. A honfoglalás kori emlékek gazdag anyagát szolgáltatta az a temetõ is, amelyet a város Eperjesvölgy- Kelenc nevû határrészén tártak fel 1977 és 1982 között. A vidék mindig mocsaras terület volt a környezõ folyóknak köszönhetõen. A falu a Sárrét északi szélére, a mocsárvilágból kiemelkedõ hátságra települt. Ennek meg voltak a maga elõnyei pákázás, halászat, bujkáló helyek, de a maga hátrányai is. Az itt élõ emberek nádat vágtak, és vályogból épült házaikat ezzel fedték be. A tájban, a honfoglalás idején együtt volt az elõbb zsákmányoló, gyûjtögetõ, majd késõbb pásztorkodó, nomád, majd félnomád és fölmûvelõ életmódot folytató népesség számára szükséges minden letelepedésre ösztönzõ tényezõ: árvízzel öntözött ártér, helyenként az ármentes szint, amelyen szilaj pásztorkodást folytattak a 19. század közepéig, földmûvelésre alkalmas magasabb fekvésû terület és akadt a vidéken nádas is bõven, ami a lakosság számára épület-és tüzelõanyagként szolgált amellett, hogy az ellenség elõl védekezésül is jó lehetõséget adott. Néhány évszázad múlva a lakosság fõ foglalkozása, mivel jobbágyfalu volt, az állattenyésztés, a halászat és a vadászat volt, a földmûvelés csak kiegészítõ foglalkozásként szerepelt, de ez késõbb megváltozott. Összeállította: Máthé Albert

16 8. Püspökladányi Hírek december 12. HÍRSAROK Napfényes gála sok-sok szeretet Szívvel-lélekkel az állatokért Gondoljunk csak bele mindannyian, hogy mennyire sajnálnánk, ha elveszne otthoni kedvencünk, és kint kóborolna a hideg, sötét utcákon. Egy állatmenhely létrehozásával megelõzhetõ lenne a tragédia, hiszen ha lenne hol ellátni az elveszett, kiéhezett és akár sebesült állatokat, még egy esélyt kapnának az önhibájukon kívüli helyzetben. Ne várjunk a tragédiára, segítsünk! Sajnos egyre többször fordul elõ, hogy elhagyott, kidobott kóborló kutyával találkozunk az utcákon. Az átfagyott, kiéhezett állatok egy részét még közlekedési baleset is érheti, ami számukra akár végzetes is lehet. Nem ritka eset, hogy egy-egy kóbor állattal való találkozás alkalmával inkább hátat fordítunk és továbbmegyünk. Ne tegyük! A Napfényes Sziget Integrált Intézmény januárban nyitotta meg kapuit. A fogyatékkal élõk nappali intézményében 28 gyermek- és fiatalkorú tölti kényelemben, biztonságban a napjait, s szinte a kezdetek óta készültek arra a gálaestre, amit november 23-án rendeztek a mûvelõdési központban. A mûsorban -a lakók tolmácsolásában- láthattunk verset és bábjátékot, káprázatos zenés-táncos produkciókat, melyekkel elbûvölték a nagyérdemû közönséget. Az egymásra odafigyelés és az összetartás jegyében élõ kis közösség minden rezdülése arról gyõzött meg bennünket, hogy bár nem születünk mindannyian hibátlan testtel és tökéletes elmével, de az élni akarással, a szeretet erejével minden legyõzhetõ és áthidalható. Bagoly Est Szent Erzsébet emlékezetére A 90-es években indították útjára a szervezõk a Bagoly Estéket, azzal a céllal, hogy meghitt, baráti körben összegyûljenek az ismerõsök és az érdeklõdõk s egy adott témáról kötetlenül beszélgessenek. November 22-én - Szent Erzsébet életét, tetteit méltatták a jelenlévõk. A 800 éve született Erzsébetet sokan nem szívlelték, hisz az akkori kor elvárásaival ellentétben gyámolította a szegényeket és az emberek segítését tûzte ki életcélul. Miután megözvegyült, a szerzetesi életet választotta, kórházat alapított, s egészen 24 éves korában bekövetkezett korai haláláig példaértékû tetteket vitt véghez. Erzsébetet négy évvel halála után szentté avatták, ünnepélyes újra-temetésén mintegy kétszázezer ember kísérte végsõ nyughelyére. Gyõri Andrea Az állatok is ugyanolyan érzõ lények, mint mi vagyunk, és nekik is szükségük van a gondoskodásra. Ha úgy érezzük, hogy nem tudunk eleget tenni e követelménynek, akkor forduljunk az Elhagyott Állatokért Elsõ Sárréti Regionális Állatvédõ Egyesülethez. Ez az egyesület január 5-én alakult Püspökladányban, az állatvédõk és állatbarátok összefogása révén. A fõ célnak egy állatmenhely kialakítását tûzték ki, hiszen a környéken rengeteg kóbor állattal lehet találkozni. Az egyesület elnöke Joó Attiláné elmondta, hogy a menhely létesítése jó úton halad, hiszen 2007 júniusától rendelkezik Püspökladány határában egy négyzetméter építésre váró területtel. Egy 4x4-es ház és egy fúrott kút már van a területen. Következõ lépésként jövõ év februárjától 20 kutya eltartására elegendõ kennelt és karantént szeretnének építeni. Ami az anyagiakat illeti az adó 1%-ából már forint gyûlt össze, de minden további támogatásra nagy szükség lenne a menhely sikeres beindítása érdekében. Ezért az egyesület nagyon szívesen fogad bármilyen építõanyagot, legyen az pala, fa, vas drótháló, tégla, homok vagy akár egy kutyaház. A menhely fenntartását pályázatok és adományok útján oldanák meg. További részletek a weboldalon. Joó Attiláné az egyesület nevében ezúton is szeretne köszönetet mondani azoknak, akik eddig is segítettek a menhely létrehozásában akár anyagiakkal, akár építõanyag illetve felszerelés terén. Az elsõ lépés már megtörtént, ne hagyjuk cserben a bajba jutott házikedvenceket! Máthé Albert Következõ számunk megjelenése: január

17 Püspökladányi Hírek december 12. Vállalkozók Háza Püspökladány központjában a Rákóczi u alatt Kinõtte vállalkozását? Jobb környezetre vágyik? Vállalkozna, de nincs hol? Szeretne kulcsrakész irodát vagy üzemcsarnokot saját parkolóval? Akkor DÖNTSÖN GYORSAN! Korlátozott számban, kedvezményes feltételek mellett várja Önt bérelhetõ mûhelyekkel és irodákkal a Vállalkozók Háza Ne feledje! Az idõ pénz! Érdeklõdjön most a helyszínen vagy a 06/52/ telefonszámon a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál! Honlap: DECEMBER 6-TÓL FENYÕFA VÁSÁR! Töves fenyõk : lucc, ezüst, jegenye, normand Vágott fenyõk: lucc, ezüst, douglas, jegenye, normand Széles méret választékban! Lerakat: Püspökladány, Nagy L. u. 6. sz. December 13-tól a PLUS PARKOLÓJÁBAN, és piaci napokon a PIACTÉREN, A ZÖLDSÉG STANDOM MELLETT. Várom Kedves Vásárlóimat! Szabó Balázs egyéni vállalkozó Tel. : 06-30/ Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag boldog új esztendõt kíván a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ minden dolgozója! HITEL ÜGYINTÉZÉS! - személyi kölcsön - jelzáloghitelek - lakáshitelek HÍVJON BIZALOMMAL! Pánti Károlyné 06-20/ A legjobb hastánc tanár címet HÁROMSZOR elnyerõ Estella HASTÁNC korhatár nélküli kezdõ tanfolyama szombatonként 15 órától Püspökladány Túrisztikai és Rendezvényközpontban Díjmentesen kipróbálható! Fellépés, fesztivál, karneválokon való részvétel Táncruhát kellékeket biztositok Diákoknak kedvezmény Csinosodj, fogyj szórakozva. Jelentkezni a helyszínen, , 52/ és telefonokon lehet. A SZAMI ABC dolgozói Kellemes karácsonyi ünnepet és Boldog új évet kívánnak! A TÜNET SE. MIKULÁS KUPA SIKERES MEGRENDEZÉSÉT A KÖVETKEZÕK TÁMOGATTÁK: FMF KFT., SZABÓ ATTILA ÉS NEJE, SZAMI ABC, FANTÁZIA AJÁNDÉKBOLT, KREKK-KER KFT., TIMBERT BT., KÁDÁR GYULÁNÉ, TÖRÖK PÉKSÉG KFT., SIMAI-BAU KFT., LINETT KFT. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT!!! Ezúton is szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni mindenkinek!!! KARÁCSONYI AKCIÓ az ARANYmûvesnél a PIACON! -10 % kedvezmény ARANY - EZÜST árából! Nyitva: H-P 9-12; ; Sz : 9-12; V : 9-11 óráig Tel.: 54/ "A tánc megszépíti az életet, a táncoló mások életét szépíti meg!"

18 10. Püspökladányi Hírek december 12. PETKÕ BT. - SÍREMLÉKEK Lakossági Tájékoztató Hulladékszállításról! PÜSPÖKLADÁNY A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a püspökladányi lakosságot, közületi egységeket, vállalkozásokat, hogy az elkövetkezõ ünnepek (munkaszüneti napok, pihenõnapok) hulladékszállítási rendje az alábbiak szerint fog alakulni: a környék legnagyobb választéka Püspökladányi Temetõvel szemben. Színes gránitok, új formák. Bemutató mintadarabok árengedménnyel. Vállaljuk régi síremlékek felújítását, tisztítását, betûk vésését, festését. Ablakpárkányok és kerítés fedkövek készítését. Petõ József Telefon : 06-70/ december 25. (kedd) helyett: december 22. (szombat) lesz ürítés január 01. (kedd) helyett: december 29. (szombat) lesz ürítés. A többi napon az aznapra érvényes szemétszállítási rend szerint történik a szolgáltatás. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ha az idõjárási körülmények miatt valamely utcába a gépkocsink nem tud behajtani és emiatt az ürítés elmarad, arra az idõszakra az ügyfélszolgálatai irodánkon térítésmentesen igényelhetõ egy-egy darab szolgáltatói emblémával ellátott mûanyag zsák. Ezt a zsákot, amikor legközelebb a szállító jármûvünk végzi az ürítést, azzal egy idõben elszállítjuk. Minden kedves ügyfelünknek békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag, eredményes Újesztendõt kívánunk! Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. A Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Püspökladány, Kossuth u. 26.sz. alatti irodahelyiségekbõl elköltöztünk. Új címünk: Püspökladány, Kossuth u. 6.sz. (Turisztikai és Információs Központ) Ügyfeleinket továbbra is a megszokott ügyfélfogadási rendben fogadjuk: Hétfõtõl-csütörtökig : óráig Pénteken: óráig Irodahelyiségeink: Földszint (bejárati ajtó mellett) 2.emelet 202. szoba 2.emelet 201. szoba 2.emelet 215. szoba 2.emelet 214. szoba 2.emelet 215. szoba Pénztár Ügyvezetõ igazgató Ingatlankezelés Vízszolgáltatás Távhõszolgáltatás Pénzügy Köszönjük szíves megértésüket.

19 Püspökladányi Hírek december 12. SPORTHÍREK Nehéz õszi féléven van túl a ladányi felnõtt focicsapat! Ha az elmúlt félévet vesszük nagyító alá, cseppet sem mondható el, hogy a felnõtt csapat története tündérmesébe illõ lenne. A nyáron bajnokságot nyert együttesnek idén számos nehézséggel kellett szembenéznie. Az anyagi gondok miatt elmaradt az NB III.-ba való feljutás és vezetõségi váltás is történt, aminek folytán Szalóczi Zoltán lett az egyesület új elnöke. A csapat új célokat tûzött ki maga elé, melynek megvalósítására másfél évet szánnak. A as szezon végére, a dobogóra kerülés szerepel a tervek között, míg a követ-kezõ évben a bajnoki cím megszerzése a feladat. Az õszi félév várakozáson aluli szereplést hozott, hiszen 17 mérkõzésen csupán 21 gólt szerzett a csapat. Az õszi teljesítmény a második legszerényebb támadójátékot eredményezte a szezonban. A védekezés viszont az idei bajnokságban is remekül mûködött, bizonyítja ezt a csupán 23 kapott gól 17 mérkõzésen, amely átlag a második legjobb teljesítményt hozta a megyében a szoboszlóiak után. Az õsz folyamán mindenki megoldotta a feladatát és helytállt a nehéz szituációkban mondta Szabó László edzõ, bár a sérülések miatti edzéshiány érezhetõ volt. A csapatból Fülöp András, Szabó Máté, Petrovics Gergõ és Varga László játékát lehet ilyen téren is kiemelni. Az átalakulóban lévõ ladányi csapatban már megvan az a csapategység, ami a késõbbi sikerek táptalaja lehet. Ezt tovább erõsíti az a tény, hogy a megye 18 csapatából egyedül a ladányi az, amelynek minden játékosa az adott település lakója. Tehát csapatunk esetében tisztán hazai gárdáról beszélhetünk. A jövõre mindenképpen derülátóan tekinthetünk, hiszen a csapat csütörtökönként és péntekenként rendszeresen edz, és január 6-tól elkezdõdik a komolyabb felkészülés a hossztávú eredmények elérése érdekében. A tervek szerint az együttes új játékosokkal is bõvülni fog, fõleg a támadójáték terén. Az év végének közeledte alkalmával sportsikerekben gazdag, boldog új évet kíván a támogatóknak és a szurkolóknak a Püspökladányi Zöld Ászok Labdarúgó Egyesület minden játékosa, vezetõje és edzõje! Máté Albert Aranyra éhes a ladányi ifi focicsapat! Jelentõs változásokon ment keresztül a tavalyi ezüstérmes ifjúsági csapatunk játékos kerete. Akadt olyan, aki kiöregedett (Gulyás Gyula), olyan, aki tanulmányai miatt nem tudta folytatni a labdarúgást (Lõkös Zoltán, Rácz Bálint, Nagy Roland) és olyan játékos is, aki produkciójával a felnõtt csapat keretébe lett hivatott (Boruzs Norbert, Petrovics Gergely). A hiányzók névsorában tehát minõségi fiatalok szerepelnek. A dolgok kompenzálására a címvédõ serdülõ csapat kiválóságai kóstolhattak bele az ifjúsági bajnokság légkörébe. Olyan tehetsé-ges labdarúgók, akik korosztályukban már felértek a csúcsra és tudásuk, elhivatottságuk okán az ifjúsági csapat meccsein is kivonulhattak a zöld gyepre. Mondanom sem kell, hogy volt némi félelem bennem, hogy vajon a fiatalok képesek-e felvenni a ritmust és hogyan sikerül a beilleszkedésük. De félelmem alaptalan volt! Szerencsére a tavalyinál erõsebb mezõnyben is élcsapatnak számítanak a ladányi fiatalok. A Romhányi Péter csapatkapitány vezette rutinos tavalyi csapathoz számos új játékos érkezett: a kapuba a megye egyik legjobb hálóõre, Aranyos Ádám; a balhátvéd posztra a megyei szintû klasszis Szász László. A jobb olda-lon, olyon szélvész gyors futballisták, mint Simai Miklós és Faragó László kaptak helyet, míg a belsõ középpályás posztján Aranyos Gyula és Bodnár Gergõ adtak fazont a játékunknak. A támadósorba három gólvágó Szentjobbi Roland, Hajdú Ferenc és Karacs Ádám ontotta a gólokat. Emellett Szereprõl leigazoltuk Fórián Jánost, míg a Villám néven ismert, Kovács Richárd személyében egy olyan játékos csatlakozott a kerethez, aki most kezdte nagypályás pályafutását. Hamar kiderült, hogy van keresnivalónk ebben a bajnokságban is, mivel a bajnokság elején sikerült legyõznünk a legnagyobb esélyes, ex-nb III-as Hajdúszoboszlót (3-1) és a címvédõ Nagyhegyes csapatát (2-1) is. A tavalyi csapatot nem lebecsülve, érzek valami pluszt ezekben a fiatalokban. Rendkívül éhesek a sikerre és néha felnõtteket megszégyenítõ látványossággal játsszák a futballt. Ha értékelnem kell az eredményeket, akkor azt kell mondanom, hogy a gyõzelmeket (13) nem kell megmagyarázni. A három döntetlen mellett, az õszi szezon legfájóbb pontja a nagy mumus, Komádi otthonában 11. elszenvedett 1-0-ás vereség volt. Említést érdemel még, hogy az õsz során mindössze 10 gólt kapott a csapat, köszönhetõ ez többek között Faur Sándor és Pánti Gergõ játékának, és az hogy Mogyorósi Zoltán (16 gól), Kiss Sándor (11 gól) és Szabó Zsolt (7 gól) a góllövõlista élmezõnyében zárta az õszi bajnokságot. Összességében tehát nagyon büszke vagyok a fiúkra. Úgy érzem, a bajnokság végéig kiélezett harcban leszünk az aranyéremért. Köszönetet szeretnék mondani a szülõknek, akik mindenben támogatták gyermekeik sportolását, a vezetõségnek, hogy igyekeztek a lehetõ legjobb körülményeket megteremteni a fiatalok számára és a játékosoknak a remek meccsekért, a jó hangulatért és az eddigi felejthetetlen élményekért. Boruzs István Edzõ a JOBB 33 Autósport Egyesület visszapillantó tükrében Apüspökladányi székhelyû JOBB 33Autósport Egyesület ebben az évben 5 helyszínen rendezte meg a JOBB33 Kupasorozatot. Az évet az ebesi szinkronpályán nyitották, amelyet egy berettyóújfalui körpályásverseny követett. A harmadik fordulót Püspökladányban, a kupasorozat negyedik fordulóját pedig Nádudvaron rendezték meg. Az évet a Hortobágyon szervezett versennyel zárták. A versenyeken átlag versenyzõ indult, akik megyénk területérõl és több megyén kívüli településrõl érkeztek. Így voltak -a teljesség igénye nélkül- Püspökladányból, Ebesrõl, Derecskérõ l, Berettyóújfaluból, Debrecenbõl, Nádudvarról, Egerbõl, Martfûrõl, Kisújszállásról is. A kupasorozat versenyein 8 kategóriába vannak besorolva a versenyautók, így több versenyzõnek van esélye, hasonló tudású versenyautóval rendelkezõ társával küz-deni. Minden fordulón az 1-3 helyezett kupát kapott. Az egyesület célja, hogy több településen népszerûsítse ezt a sportot, -teljesült. A versenyeken, bár nagy csaták voltak, senki nem harcolt. Mindvégig egymás segítése, bátorítása volt a jellemzõ, és a versenyzõtársak-nézõk között igen családias hangulat alakult ki. Meglátásaik szerint erre a sportra Püspökladányban és a környéken is igény van, hiszen a megyénkben, és bátran kijelenthetjük, hogy a keleti régióban, hasonló amatõr autós rendezvények nincsenek. Versenyrõl-versenyre nõtt az indulók létszáma, több száz nézõ is kilátogatott, és kellemes hétvégi programmal lett gazdagabb december 15-én órai kezdettel került megrendezésre az ünnepélyes díjátadó, a Turisztikai és Rendezvény Központban, melyen az egész éves teljesítmények alapján kerültek díjazásra a kategóriák helyezettjei. Apüspökladányi versenyzõk helyezései: N1 kat.: I. Czedlár Csaba, II. Dávid Ádám, III. Makai József N2 kat.: II. Dávid Ádám, III. Pathó József Gergely N3 kat.: I. Vass Roland, III. Katona Krisztina A1 kat.: II Baranyai Zsolt A2 kat.: II. Katona Gyula A4 kat.: I. Szécsi Sándor Lada kat.: II. Szalóczi István Abszolút: II. Katona Gyula Az egyesület köszönetét fejezi ki a versenyek kiemelt támogatóinak! PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

20 12. Püspökladányi Hírek december 12. Február én elsõ alkalommal került megrendezésre a Város Bálja, ahol Püspökladány elöljárói, vállalkozói, érdeklõdõk, támogatók mellett a szomszéd település polgármesterei közül is többen képviseltették magukat. A kellemes estnek jótékonysági célja is volt: a bevételt a Gellér Sándor Sportcentrum melletti üres terület rendbetételére fordították, mely azóta Vállalkozók Parkja néven él a köztudatban szóban és képekben Városi események csokra a teljesség igénye nélkül Május - Püspökladány Város Önkormányzata elsõ ízben rendezte meg a városi gyereknapot május 27-én a strandon, s a kezdeményezés elsöprõ sikert aratott. Több mint ezer ember:gyerekek, felnõttek szórakoztak együtt a színvonalas és érdekes programokon. Június - Újabb két kiváló pedagógus vehette át június elsején a Csenki Imre néptanító nevével fémjelzett Csenki-díjat Arnóth Sándor polgármestertõl. Kiss Istvánné a Kálvin Téri Általános Iskola igazgatóhelyettese, és Kiss Istvánné a Hétszínvirág óvoda óvodapedagógusa számára minden bizonnyal felejthetetlen élmény marad ez a nap, hiszen idén õk vihették haza a Csenki néptanító alakját formázó szobrocskát, mint munkájuk eddigi legnagyobb elismerését. Február - Kilencedszer búcsúztatták a telet a Csenki Imre Mûvészeti Iskola diákjai és tanárai a mûvelõdési házban megrendezett Far(s)hang szórakoztató mûsorral. Július - Kedves meghívást kapott júliusban a város vezetése. Makfalva írásos történelmének 500 éves évfordulójára invitált a meghívó, melyre július én került sor, nagyszabású programsorozat keretében. Augusztus - A Sárréti Napok ladányi nyitórendezvényeként augusztus 4- én megválasztották a Sárrét Hangját. A ladányi versenyzõk közül Kovács Marianna a 2., SzõkeAdrienn a 3. helyezést szerezte meg, a közönség díját pedig Hajdú Lajos kapta. Február december 23-a nagy nap volt Kovács András Macsaj számára, a püspökladányi romák életében pedig egy új korszak kezdetét indította el, hiszen Hajdú-Bihar megye vajdájává választották. A vajda egyfajta szellemi, erkölcsi vezetõ a roma közösségek élén, s feladatának ellátásához segítõket, alvajdákat választhat. Kovács András Macsaj vajda megtalálta a maga segítõit, az általa legalkalmasabbnak vélt embereket erre a feladatra. S a mûvelõdési ház elõadótermében február 22-én ünnepélyes keretek között került sor beiktatásukra Szeptember - Emlékkeresztet állított a Városvédõ és Szépítõ Egyesület a Nagyboldogasszony-halmán. Atemetõ hátsó felében magasodó halomhoz sokan kilátogattak az ünnepi feszületszentelésre, áldásra. Május - Szerencsét hozott a 13-as szám. Ugyanis a 13. alkalommal megrendezett Sárrétmenti Népzene, Néptánc és Mesemondó Fesztivál idén minden eddiginél több fellépõt és érdeklõdõt vonzott. Szeptember - Fehérbe borult a mûvelõdési ház színházterme szeptember 20-án délelõtt. Õsz hajú, mosolygós idõs emberek gyülekeztek, hogy egy nap erejéig kikapcsolódjanak, s a gondokat feledve jól érezzék magukat kortársaik között. Sárréti Nyugdíjas Nap. Ahogy nevében foglaltatik, a rendezvény nemcsak a püspökladányi nyugdíjasokhoz szólt, hanem a kistérség 13 településén élõ idõs emberekhez is, akik éltek a lehetõséggel a szervezõ Területi Gondozási Központ vezetõjének nagy örömére.

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben