ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 1. A nemzetközi kapcsolatok és a biztonság elméleti problémái. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. Magyar kül- és biztonságpolitika. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 4. A stratégia elmélete. Témavezető: Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 5. A NATO jövője, a NATO és az EU katonai együttműködésének perspektívái. Témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens, DSc 6. Védelempolitika. Témavezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi docens, CSc 7. Globális biztonsági kihívások, különös tekintettel az Európai Uniót érintő kérdésekre. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 8. Az európai integráció alakulása. Témavezető: Dr. Remek Éva, PhD 9. A haderő feletti demokratikus irányítás és ellenőrzés. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 10. A haderő átalakítás nemzetközi trendjeinek összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 11. A fenntarthatósági alapú biztonsági szemlélet magyarországi intézményesülése. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 12. A fenntarthatóság társadalmi meghatározottsága és környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 13. A fenntartható fejlődés nemzetközi politikai környezete. Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc

2 02. HADTÖRTÉNELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. Tábori lelkészek szerepe a háborúban és békében. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 5. A légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 6. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 7. Az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 9. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi docens, CSc 10. Katonai erődítési rendszerek Magyarországon. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 11. A csapatok által használt objektumok építésének, fenntartásának, működtetésének története a XIX XX. században. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc 12. Katonai kiképzés és nevelés a magyar haderőben. Témavezető: Dr. Szabó József János CSc

3 03. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. Válságreagáló műveletek elmélete és gyakorlata a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 2. A politika és a hadügy viszonya a nyugat-európai demokráciákban. Témavezető: Dr. Fregán Beatrix, PhD 3. A NATO stratégiai koncepciójának aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 4. Stratégiai kultúrák. Témavezető: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD 5. A hadtudomány jellemzői, fejlődésének lehetséges irányai a XXI. században. Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 6. A tengeri hadviselés története. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus, PhD 7. A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatai. Témavezető: Dr. Resperger István PhD 8. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 9. A nem halálos fegyverek alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 10. A klímaváltozás hatása a katonai erő alkalmazására. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc

4 04. JOG ÉS VÉDELMI IGAZGATÁS TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A lakosság-tájékoztatás rendszerének helyzete, fejlesztésének lehetőségei a katasztrófavédelemben. Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 2. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 3. Rendvédelmi szervek vezetésének szakelméleti kérdései, a vezető szervek és a vezetők felkészítése. Témavezető: Dr. Czuprák Ottó egyetemi docens, PhD 4. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 5. Nukleáris és radiológiai szennyezések globális problémái. Témavezető: Dr. Vincze Árpád egyetemi docens, PhD 6. Vegyifegyverek ellenőrzése és a leszerelés kérdései. Témavezető: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 7. A védelmi igazgatási tevékenységben jelentkező, a haderőt is érintő szervezési feladatok végzésének optimalizálási lehetőségei. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 8. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 9. A jogalkalmazás betartásának hiányosságaiból eredő szabálytalanságok a hazai nonprofit szektor működésében különös tekintettel az önkormányzatok általműködtetett szervezetek tevékenysége terén. Témavezető: Dr. Horváth László egyetemi docens, PhD 10. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 11. A honvédelem központi irányítása korszerűsítésének kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD, Dr. Almási Ferenc, PhD 12. A honvédelmi közigazgatás területi, helyi szintjei. A regionalizmus kérdései. Témavezető: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD 13. A személyiségvédelem és a katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezetők: Dr. Busch Béla egyetemi docens, PhD Dr. Bódi Stefánia, PhD 14. A védelmi igazgatás szabályozási rendszerének új tendenciái. Témavezető: Dr. Jankovics Kornélia, PhD 15. Az irányítás-vezetés jogi alapjai a Magyar Honvédségnél, megújításának jogi problémái. Témavezető: Dr. Molnár Miklós egyetemi tanár, CSc

5 16. A katonai és polgári légiirányítás nemzetközi és hazai jogi aspektusai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi adjunktus, PhD 17. Védelem-egészségügy elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kóródi Gyula o. alezredes, PhD

6 05. A KATONAFÖLDRAJZ ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 1. A regionális körzetek biztonságföldrajzi elemzése és értékelése. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi docens, CSc 2. Katonaföldrajzi támogatás. Témavezető: Dr. Pócsmegyeri Gábor egyetemi adjunktus, PhD 3. A földrajzi tér katonaföldrajzi értékelése, a válságövezetek katonaföldrajza. Témavezető: Dr. Lánszki János egyetemi tanár, CSc 4. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai. Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 5. Az ország területének védelmi célú előkészítése. Témavezető: Dr. Mráz István, PhD

7 06. KATONAI HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 1. A hivatásos és a szerződéses állomány pályamotivációjának, szervezeti integrációjának és mobilitásának jellemzői Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 2. Modernizációs kihívások, változásmenedzselés és szervezeti kultúraváltás a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 3. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 4. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A nők szerepének történeti és strukturális megközelítése a haderőben és a rendvédelmi szerveknél Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 6. A fizikai alkalmasság, mint a katonai alkalmasság és az egészségügyi állapot rendszeralkotó faktora. Témavezető: Dr. Eleki Zoltán, PhD

8 07. KATONAI KULTÚRA ÉS SZEMÉLYKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 1. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 2. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. (A személyközi és kultúraközi kommunikáció, valamint PR kérdései.) Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 3. Társadalomelméleti és kultúrfilozófiai kérdések a hadseregben ésa tisztképzésben (kultúra, európaiság, történetiség, modernizáció, globalizáció és fragmentáció). Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 4. A történetiség módszertani kérdései a hadtudományi kutatásokban. Témavezetők: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 5. Etika és katonai cselekvés. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 6. Az értékrendkutatások katonai hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 7. A művészeti nevelés szerepe és jelentősége a tiszti kultúra kialakításában. (hagyomány, modernség, identitás, honvédtiszti műveltség). Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 8. A kultúraközi kommunikáció a magyar honvédség és a fegyveres testületek expedíciós tevékenységében. Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 9. Katonai hivatás, tiszti értékrend. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 10. Értékrend erkölcs és morál néhány fejlett nyugati haderőben. Témavezető: Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 11. A katonai mérnök-és menedzseretika aktuális kérdései. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD 12. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD Dr. Gligor János egyetemi docens, PhD Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 13. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD

9 14. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problématikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 15. Hivatástudat és értékrend arculat és PR stratégiák a Rendőrségnél, valamint Vámés Pénzügyőrségnél. Témavezetők: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc Nagyné dr. Babics Éva egyetemi docens, PhD 16. A NATO kompatibilis nyelvképzés rendszere és továbbfejlesztésének irányai. Témavezető: Dr. Kádas Géza, CSc Dr. Szabó Olga Julianna egyetemi docens, PhD 17. Erkölcsi dilemmák a hivatásos rendőri állomány szakmai életében. Témavezető: Dr. Valcsicsák Imre főiskolai tanár, CSc 18. A multimédiás tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata a katonai szaknyelvi képzésben. Témavezető: Forgácsné dr. Göttler Viktória, PhD

10 08. KATONAI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG TUDOMÁNYSZAK Szakfelelős: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A haderő mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetőségei. A katonai műveletek közlekedési támogatásának elmélete. Témavezető: Dr. Szűcs László egyetemi docens, CSc 3. A magyar közlekedési rendszer fejlődésére ható honvédelmi tényezők, a terrorizmus és a közlekedés. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 4. A nemzetközi ellátási lánc logisztikai támogatásának alkalmazási lehetőségei, fejlesztésének lehetséges irányai, különös tekintettel az RSOM és I időszakára. Témavezető: Dr. Réger Béla, PhD 5. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József főiskolai docens, PhD 6. A NATO tervezési rendszere és honi alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Jávor Endre, PhD 7. A MK Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerének kialakítása, a tervezés metodikájának meghatározása. Témavezető: Dr. Jároscsák Miklós, PhD 8. A Magyar Honvédség Központi Logisztikai Bázis kialakítási lehetőségeinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Fleischacker Ferenc, PhD 9. A védelmi gazdálkodás, erőforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetőségei. Témavezető: Dr. Balla Tibor, PhD 10. Nemzetközi katonai szerepvállalás és multinacionális logisztika tapasztalatai a XXI. század évtizede katonai műveleteiben. Témavezető: Dr. Hautzinger Gyula, PhD 11. A katonai infrastruktúra fejlesztésének kérdései. A hazai és a NATO Biztonsági Beruházási Programjának keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztések műszaki, gazdasági és szervezési feladatai. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 12. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei, a katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 13. Az alváskutatás eredményeinek alkalmazása a hadtudomány egyes területein. Témavezetők: Dr. Köves Péter, CSc Dr. Szakács Zoltán, PhD 14. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD

11 15. A sürgősségi betegellátás kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Fűrész József, CSc 16. Fizikai alkalmasság fejlesztésének módszerei a Magyar Honvédségben. Témavezető: Dr. Kovács Péter, PhD 17. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben. Témavezető: Dr. Zsíros Lajos, PhD 18. A követő statisztikai módszer kritikai elemzése és továbbfejlesztése a gazdaság védelmi felkészítése tükrében Témavezető: Dr. Gazda Pál, CSc 19. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése Témavezető: Dr. Gazda Pál, CSc 20. A Magyar Honvédség gazdasági ellenőrzési rendszerének fejlődési lehetősége, a fejlesztés jövőbeni arányai Témavezető: Dr. Orosz László egyetemi adjunktus, PhD 21. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései Témavezető: Dr. Király László, CSc 22. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 23. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controllingszemléletű elemzése. Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD

12 09. A KATONAI MŰVELETEK HARCTÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETE TUDO- MÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 1. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A mozgásakadályozás elveinek, eszközeinek és módszereinek változása a korszerű műveletekben Témavezető: Dr. habil. Lukács László egyetemi docens, CSc 3. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire Témavezető: Dr. habil. Lukács László egyetemi docens, CSc 4. Az infrastrukturális műszaki támogatási feladatok sajátosságai a NATO elvek tükrében Témavezető: Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, PhD 5. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai Témavezető: Dr. Kovács Tibor egyetemi docens, PhD 6. A nemzetközi katonai műveletek műszaki támogatásának tapasztalatai, különös tekintettel a terrorizmus elleni harcra és a katasztrófák elleni védekezésre Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc 7. A katonai és polgári célú robbantások elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Molnár László, CSc 8. A NATO Azonnali Reagálású Erők (NRF) váltásaiba felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében Témavezető: Dr. Horváth Tibor, PhD 9. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 10. A geoinformációs támogatás elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 11. A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása. Témavezető: Dr. Für Gáspár egyetemi docens, PhD 12. A biológiai hadviselés következményei és a hatékony felderítés kiépítésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Halász László egyetemi tanár, DSc 13. A tömegpusztító fegyverek lehetséges alkalmazása terrorista csoportok részéről és azok hatása elleni védelem hazai területen kívül. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 14. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD

13 15. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 16. Az ABV sérültek egészségügyi ellátásának rendező elvei és gyakorlata. Témavezető: Dr. Kóródi Gyula tudományos főmunkatárs, PhD 17. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 18. Különleges erők felderítő, hírszerző támogatása. Témavezető: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 19. Válságkörzetek biztonsági helyzetelemzésének elmélete és gyakorlata, a hadszíntér felderítő előkészítése. Témavezető: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 20. Az összhaderőnemi tűztámogatás elmélete és gyakorlata a teljes képességalapú haderőben, kiemelten a többnemzeti kötelékben résztvevő nemzeti erők tűztámogatásának gyakorlati kérdéseire Témavezető: Dr. Szendy István egyetemi tanár, CSc 21. A nemzeti alapú harcvezetési és irányítási rendszer (TOPCCIS) alkalmazása háborús-, válságkezelés-, és béketámogató műveletekben. Témavezető: Dr. Furján Attila egyetemi docens, PhD 22. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatásnak elvei, lehetőségei Témavezető: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 23. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben Témavezető: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 24. A tüzérség alkalmazási elvei és gyakorlata a NATO országok szárazföldi csapatainál Témavezető: Dr. Mlinárik László egyetemi docens, PhD 25. A NATO tagállamok tüzérségi tűzeszközeinek és lőszereinek fejlesztési tendenciái és lehetőségei Témavezető: Dr. Szabó Tibor egyetemi docens, PhD

14 10. KATONAPEDAGÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A szerződéses katonák felkészítése során alkalmazható nevelési módszerek. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 2. A beosztottakkal való empatikus bánásmód és viselkedés-befolyásolás pedagógiai módszerei. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 3. A beosztottak ösztönzésének, motiválásának pedagógiai kérdései. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 4. A NATO hadseregek oktató-nevelő munkájának összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 5. A parancsnokok-katonai vezetők értékközvetítő szerepe Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 11. KATONAPSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 1. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Pix Gábor egyetemi adjunktus, PhD 2. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 3. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései.. Témavezetők: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Dr. Hullám István, PhD

15 12. KATONASZOCIOLÓGIA TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 1. Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) tendenciái a szerződéses állomány körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 2. A nők szerepének változása a haderőben Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 3. A társadalom és a hadsereg kapcsolatának dimenziói. A hadsereg civil kontrollja (elvei, intézményei, gyakorlata) Témavezető: Dr. Szabó János egyetemi tanár, DSc 4. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 5. A polgári-katonai együttműködés, mint a polgári-katonai kapcsolatok rendszerének speciális részterülete Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 6. Az önkéntes haderő szerződéses állományának rekrutációja és szociológiai jellemzői. A szolgálat vállalásában szerepet játszó munkaerő-piaci tényezők. Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc 7. Szervezeti kultúra sajátosságai, a kultúraváltás konfliktusai Témavezető: Dr. Malomsoki József egyetemi tanár, CSc

16 13. A LÉGIERŐ MŰVELETEK ÉS VEZETÉSÜK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A légi hadműveletek elméletének és harcászatának tudomány-rendszertani helye és fejlődésének törvényszerűségei. Témavezető: Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, CSc 2. A NATO harcászati légierő vezetése, irányítása, valamint részvétele az összhaderőnemi műveletekben és a tűztámogatásban. Témavezető: Dr. Kurta Gábor egyetemi docens, CSc 3. A légierő alkalmazásának lehetőségei a fegyveres konfliktusokban, illetve válságreagáló műveletekben. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezető: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc 4. A légierő műveleteinek doktrinális értelmezése, a légierő doktrína fejlődésének tendenciái, valamint a légierő műveletek tudományszak interdiszciplináris kapcsolatai a hadtudomány más tudományszakaival, és más tudományágakkal. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 5. A XXI. század kihívásai és fenyegetései a légtérből, a légi támadó eszközök fejlesztésének az alkalmazott műveletekre gyakorolt hatásai, valamint a légiharc fejlődéstörténete. Témavezető: Dr. Varga Ferenc, PhD 6. A légierő alkalmazásának lehetőségei az aszimmetrikus hadviselés viszonyai között, valamint a légi műveletek tervezésének a sajátosságai és törvényszerűségei. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 7. A NATO tagállamok légvédelmi rendszerével szemben támasztott követelmények változásának tendenciái a légierő feladatrendszerének valamint a légtérből várható kihívások ésfenyegetések változásának tükrében. Témavezető: Dr. Ruttai László, CSc 8. A légvédelmi rakéta csapatok alkalmazásának főkérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során, valamint a magyar és a nemzetközi légierők, és fegyvernemeinek története. Témavezető: Dr. Berkovics Gábor egyetemi docens, PhD

17 14. A NEMZETBIZTONSÁG ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 1. A nemzeti biztonsági stratégia célkitűzéseinek megvalósulása a nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában. Témavezető: Dr. Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 2. Információk feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Kis-Benedek József PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 3. A válságkezelő műveletek felderítő és hírszerző támogatása, a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködésének és tevékenységük koordinálásának lehetősége. Témavezető: Dr Kis-Benedek József, PhD Dr. habil. Héjja István egyetemi docens, CSc 4. Katonadiplomácia és információszerzés. Témavezető: Dr. Sallai Imre, CSc 5. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának kiválasztásával, általános és speciális felkészítésével, pályafutásával összefüggő kérdések kutatása. Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 6. A nemzetbiztonsági szféra stratégiai kérdései, a tevékenységi- és intézményrendszer fejlesztésének problémái. Témavezető: Dr. Izsa Jenő, PhD 7. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a közös európai kül- és biztonságpolitika támogatásában. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 8. A haderőfejlesztés 10 éves programjának várható hatásai, befolyása a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra. Témavezető: Dr. Sallai Imre, CSc 9. A nemzetbiztonsági szolgálatok, helye, szerepe, feladatai a magyar biztonságpolitikai rendszerben és az új kihívások elleni harcban. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD Dr. Sallai Imre, CSc 10. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét szabályozó törvényi, jogszabályi háttér fejlődése, változása a rendszerváltástól napjainkig. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond, PhD 11. Az információ felderítő, hírszerző és biztonsági szolgálatok szerepe az új kihívásoknak megfelelni képes európai önálló biztonság- és védelempolitika rendszerében. Témavezető: Dr. Botz László, PhD 12. Az információszerzés leghatékonyabban alkalmazható módszerei felderítő, hírszerző együttműködés nemzetközi formációiban, az információszerző közösség (nemzeti és nemzetközi) kialakításának lehetősége. Témavezető: Dr. Botz László, PhD

18 15. POLITIKATUDOMÁNY ÉS HONVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 2. Egy- egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése. (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.) Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. Az exterritoriális katonai jelenlét biztonság- és politikaelméleti problémái. (Guantanamo, Ciprus, Dnyeszter-menti terület stb.) Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 5. A honvédelem és a hadsereg szerepe, helye a politikatörténetben. (I. és II. Világháború, , stb.) Témavezető Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Tóth József főiskolai docens, PhD 6. A magyar politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti kérdései. Témavezető: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 7. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás- multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD 8. A magyar rendszerváltozás politikaelméleti kérdései. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc Dr. Beréti László egyetemi docens, PhD Dr. Tóth József főiskolai docens, PhD 9. A katonai professzionalizmus tartalma a modernizációs elméletek alapján. Témavezető: Dr. Tóth József főiskolai docens, PhD 10. A fenntarthatóság és a biztonság összefüggései. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 11. Az éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc

19 16. RENDVÉDELEM TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 1. Az Európai Unió rendvédelmi stratégiája, a rendvédelmi szervek együttműködése, határigazgatásának fejlesztése. A rendvédelmi szervek minőségügyi kérdései. Témavezető: Dr. Ritecz György, PhD Dr. Teke András, PhD 2. Az Európai Unió és hazánk belső biztonsági-, védelmi-, valamint határigazgatási rendszere, a rendvédelmi szervek vezetési- és szakelméleti- és felkészítési kérdései. Témavezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 3. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, a csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében Témavezető: Dr. Gáspár László címzetes egyetemi docens, CSc Dr. Parádi József főiskolai tanár, CSc 4. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete Témavezető: Dr. Faggyas Zoltán címzetes egyetemi docens, PhD Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens, PhD 5. A rendészeti elvek és eljárások. Idegenrendészeti és menekültügyi rendszer az Európai Unióban Témavezető: Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc Dr. Gubicza József egyetemi docens, PhD 6. A rendvédelmi szervek minősített időszaki feladatai. Rendészeti kötelékek alkalmazásának szakelmélete Témavezető: Dr. Horpácsi Ferenc egyetemi adjunktus, PhD Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 7. Az EU határellenőrzéshez kapcsolódó jogi intézményrendszere. A határellenőrzésiés vízum rendszer az Európai Unióban. Témavezető: Dr. Varga János főiskolai tanár, PhD 8. Egyes rendvédelmi szervek (rendőrség, büntetés végrehajtás, katasztrófavédelem) szakelméletének aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bökönyi István, CSc Dr. Muhoray Árpád, PhD

20 17. A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK MŰVELETEI ÉS VEZETÉSÜK ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 1. A műveletek formai és tartalmi változásai és az átalakulás, fejlődés lehetőségei a XXI. században,. nemzeti és szövetségi környezetben. Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 2. A haderő irányítási, vezetési rendszerének elmélete és gyakorlata az alkotmány és a szövetségesi kötelezettségek tükrében. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos egyetemi docens, PhD 3. A nemzetközi szervezetek által vezetett nem háborús műveletek tapasztalatai, elméletének és gyakorlatának fejlődése. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi magántanár, DSc Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 4. A jövő műveleteire történő felkészülés és felkészítés elméleti és gyakorlati kérdései az iskolától a lőtérig. Témavezető: Dr. Hajdú István egyetemi docens, PhD 5. A válságok kezelésének általános keretei és szabályai a MH és a rendvédelmi szervek együttműködése során. Témavezető: Dr. Sándor Vilmos egyetemi tanár, CSc 6. A katonai erő és a megoldandó feladat közötti kapcsolatrendszer, annak tartalmi és technológiai értelmezése a nemzeti és nemzetközi környezetben a gyors döntés és a hatékony fellépés érdekében. Témavezető: Dr. Ronkovics József egyetemi docens, CSc 7. A NATO és az MH által alkalmazott parancsnoki, törzs és csapat struktúrák együttes alkalmazásának vizsgálata a feladatok teljes spektrumában, a szövetség felelősségi területén és azon kívül. Témavezető: Dr. Resperger István, PhD

21 18. A VÉDELMI INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 3. Internet-alapú rendszerek, alkalmazások, megoldások a Magyar Honvédségben, illetve a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, CSc 4. Informatikai stratégiatervezés a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Fodor Imre főiskolai tanár, CSc 5. Az informatika alkalmazása a vezetés hatékonyságának növelésére a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Fodor Imre főiskolai tanár, CSc 6. Kommunikációs rendszerek a katonai, illetve a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 7. A Magyar Honvédség feladatrendszere és struktúrája változásának hatása a katonai híradás szervezésére. Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 8. A NATO és egyéb nemzetközi kötelékekbe felajánlott erők híradásával szemben támasztott követelmények, e kötelékek híradása megszervezésének alapelvei és lehetséges eszközei. Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 9. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenységi rendjére. Témavezető: Dr. Sándor Miklós egyetemi docens, PhD 10. Az információs műveletek elméleti alapjainak vizsgálata, különös tekintettel a megoldásra váró szakfeladatokra. Témavezető: Dr. Várhegyi István, CSc 11. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, PhD 12. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 13. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások. Témavezető: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 14. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei. Témavezető: Dr. Vass Sándor egyetemi docens, CSc 15. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Dr. Kovács László főiskolai docens, PhD

22 16. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi docens, PhD 17. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 3. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2014. szeptember jelentkezés ideje 1. Dávid Ferenc 2. Hegedüs Zsuzsanna 3. Prohászka Petra 4. Szem Géza 5. Tóth László Stratégiaváltások

Részletesebben

KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE

KLHTK JAVASLAT A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE KLHTK JAVASLAT A ZMNE 2009. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉBE I. EK (PROGRAMOK) 1. Stratégia és katonai biztonság 2. Nem háborús műveletek 3. Védelmi és haderőtervezés 4. Katonai doktrínák, haderő-felkészítés

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

2017. november Emberközpontú tudomány

2017. november Emberközpontú tudomány A M a g y a r T u d o m á n y Ü n n e p e 2017. november 3-30. Emberközpontú tudomány A rendezvény címe A rendezvény típusa (pl. előadás, emlékülés, konferencia, kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató,

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat melléklete alapján Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendeződést eredményezett a világban a bipoláris szembenállás

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Az MH transzformációjának tapasztalatai

Az MH transzformációjának tapasztalatai Az MH transzformációjának tapasztalatai Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes egyetemi tanár NKE NETK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék XVI. Euro-atlanti Nyári Egyetem, Szolnok, 2015. július 31. Miért

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben