Emlékek Franz Bardonról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékek Franz Bardonról"

Átírás

1

2

3 Emlékek Franz Bardonról A mű eredeti címe: Erinnerungen an Franz Bardon Rüggeberg Verlag, 1992 Tartalom Dr. Lumir Bardon: Emlékek édesapámról... 5 Dr. M. K.: Emlékek Frabato mesterről.. 13 Dr. M. K.: A hermetikáról.. 19 Előszó 19 Életrajz.. 20 A mester: reinkarnációval kapcsolatos szokások és feladatok.. 22 Kitartás, türelem, szellemi önuralom, lelki béke 22 Lelkiismeret Sietség Kíváncsiság 24 Introspekció önismeret Koncentráció.. 25 Jóga A szellem, szellemi állapotok, a szellem fejlődése. 27 Kívánságok 28 A személyes Isten Test aszkézis, sport Sors karma.. 30 Képek. 33

4

5 Dr. Lumir Bardon Emlékek édesapámról Az én apukám* egy bohócról szóló német dal kezdıdik így, amit édesapám nagyon szeretett, és gyakran hallgatott hanglemezen. Édesapám, Franz Bardon december 1-én született Troppauban/Opavában, Viktor Bardon és felesége, Hedwika (leánykori nevén Heroldkova) elsıszülött fiaként. Édesapja Troppauban/Opavában, a Juta Textilüzemben dolgozott fonógépkészítıként. Szabad idejében a hermetikával is foglalkozott. Errıl a nagyapámról nincsenek emlékeim. Alig voltam hat éves, amikor meghalt. Lezuhant egy hársfáról, amikor annak virágait szedte. Az egyetlen emlékem róla a temetése, amin én is részt vettem. Ez a második világháború idején történt. Édesapámnak, mint elsıszülöttnek gondoskodnia kellett az összes többi testvérérıl is. Összesen tizenketten voltak, de legtöbbjük már gyermekkorban meghalt. Felnıtté csak négy húga válhatott, Stefanie, Anna, Marie és Beatrix. Édesapám az általános iskola elvégzése után varrógépszerelınek tanult a Minerva üzemben. Tanulóideje alatt nagy változásokon ment keresztül. Ezekrıl a Frabato címő, életútjáról szóló regényében is szó van. A személyiségében és kézírásában bekövetkezett változások minden tanárát meglepték. Apja azonban felismerte benne az Isteni Gondviselés által küldött tanítóját. Édesapámban hamarosan megmutatkoztak látnoki képességei. Ismerté vált a környékünkön, és nagyon sok barátja és ismerıse lett. A nyilvánosságnak Frabato mővésznéven tartott elıadásokat a természetfeletti erıkrıl. A Frabato szó a Franz (FRA), Bardon (BA), Troppau (németül) Opava (csehül) (TO) szavak összefoglaló rövidítésébıl áll. Dr. M. K. visszaemlékezéséhez még hozzá szeretném tenni a következıt édesanyám és édesapám megismerkedését illetıen. Édesanyám hallott apám különleges képességeirıl, és mivel akkortájt két férfi is udvarolt neki, Frabatóhoz fordult, hogy megkérdezze melyikük lesz majd a férje. Ezek után minden úgy történt, ahogy M. K. elmondta. Édesapám nem akart gyermekeket, hogy fontos feladatait akadály nélkül végezhesse. Édesanyám viszont nem akart gyermek nélkül maradni, és végül édesapám azzal a feltétellel egyezett bele a dologba, hogy anyámnak egyedül kell majd gondoskodnia a gyerekekrıl, amit ı el is fogadott. A születésem napját egy ismert német asztrológus számolta ki, ami szerint február 4-én kellett volna világra jönnöm. De koraszülöttként egy hónappal elıbb születtem, azaz január 4-én. Édesapám egyik ismerısének felesége édesanyámmal egy idıben esett teherbe és az ı fia február 4-én született, és különleges nyelvérzékkel rendelkezett. Mikor édesapám születésemkor elment a troppaui kórház szülészetére, a szülésznı meg akarta tréfálni, és azt mondta, hogy lánya született. De édesapám biztos volt benne, hogy fiú gyermeke van. A szülészeten az ügyeletes orvos azt állította, hogy valószínőleg nem fogok megmaradni. Ezen felül a bal lábfejem a bokámnál teljesen ki volt csavarodva. Ebbıl a szempontból viszont igen elınyös volt az idı elıtti születésem, mert ilyenkor az izmok, szalagok és csontok még nagyon hajlékonyak. Édesapám sokat tornáztatta a lábam, és kezelte gyógynövény-fızetekkel. Egy hónap múlva már olyan természetesen állt a lábfejem, hogy meg sem lehetett állapítani, hogy a bal, vagy a jobb volt sérült. Gyermekkoromat, fiatal éveimet * A Tőzijáték címő zenés darab betétdala (Oh mein Papa) magyarul is népszerő volt. Többek közt Hollós Ilona és Harsányi Gábor is énekelte. Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, mint amilyen nem volt sohasem 5

6 édesanyámmal és nagymamámmal töltöttem Troppau egyik elıvárosában Gillschwitzben, csehül Kylesovicében. A háborúra nem nagyon emlékszem. Inkább csak a végére, mikor édesapám visszatérhetett a koncentrációs táborból. A háborúból hátralévı idıt a pincében töltöttük Gillschwitzben, körülbelül két hetet töltöttünk lent, répa és krumpli társaságában. Aztán, mint minden magam korú srác, én is rengeteg lıszert és lıport győjtögettem. Emlékszem, egyszer felrobbant a kezemben egy tüzérségi akna gyutacsa, amikor egy kıvel szét akartam szedni. Az ekkor elszenvedett sérüléseimet édesapám lekezelte, és csipesszel kiszedegette a szilánkokat a különbözı testrészeimbıl. Két hónappal a gyógyulásom után másodfokú égési sérüléseket szenvedtem az arcomon, a nyakamon és a végtagjaimon, amikor felrobbant a lıpor, amivel barátaimmal tüzet akartunk gyújtani egy lövészárokban. Az égési sérüléseimet édesapám megint bekötözte, bár eleinte nem akart segíteni, mivel az elsı esetbıl semmit sem tanultam. A háború után édesapám rövid ideig Troppauban tartózkodott, ahol orvosokból égetı hiány volt. A Rittern Kórház igazgatója lett, de a betegek ellátásában is segített. Emlékszem, hogy egy közvetlenül a kórház melletti házban lakott. Miután édesapám befejezte igazgatói pályáját Troppauban, az Oblouková utca 22 alatt vett egy házat, ahol élete végéig lakott. Édesapám megkérte édesanyámat, hogy költözzön hozzá Troppauba, mivel ott praktizált, de anyám visszautasította, mert nem akarta otthagyni a gillschwitzi telket és az édesanyját. Így kénytelen volt édesapám házvezetı után nézni, aki a háztartást vezette. Apám egyáltalán nem értett a földmőveléshez, pedig amikor még Gillschwitzben lakott, édesanyámnak nagy szüksége lett volna rá, de mivel neki más feladata volt az életben, ezért nem segített. Amikor anyám elküldött apámhoz, vagy ha el kellett hoznom valamit, többnyire biciklivel mentem. Édesapám rendszeresen heti kétszer látogatta meg a családot Gillschwitzben. Szerda esténként és vasárnaponként már ebédre itt volt. Ilyenkor kimenıt adott a házvezetınıjének, hogy meglátogathassa Penkovicban élı szüleit. Szerda esténként együtt mentünk moziba vagy színházba. Nyaranta a vasárnapi ebéd után gyakran mentünk kirándulni, néha hosszabb útra keltünk, például Gräfenbergbe vagy Hrubý Jeseníkbe (németül Altvatergebirge/Hohes Gesenke) vagy más tájakra. Édesapám gyakran meglátogatta cseh, morvaföldi és szlovák barátait és ismerıseit, akik közül sokakat meg is gyógyított. Igen fontos személyiségek is voltak közöttük a mővészet és a politika területén, például zeneszerzık, egy miniszter felesége, meg hasonlók. A háború után Frabato több elıadást is tartott Csehszlovákia különbözı tájain, amelyek során különleges trükköket is bemutatott, hogy a nézık figyelmét felhívja a természetfeletti erık létezésére. Emlékszem, egyszer kisfiúként elkísértem egy ilyen elıadására, és én szedtem be a belépıpénzt, mivel a férfi, akinek ez lett volna a dolga, megbetegedett. Emellett az elıadás mellett néhány másikra is emlékszem, például édesapám hipnotikus mutatványaira, arra, ahogy lezárt borítékban lévı leveleket olvasott fel, vagy bekötött szemmel talált meg elrejtett tárgyakat, meg hasonló mutatványokra. Télen sokat utazott édesapám vonattal, ha melegebbre fordult, akkor a motorján. Elıször csak egy kisebb motorja volt, egy Jawa 100-as, késıbb egy 250-es, amit érettségi ajándékként örököltem meg, ezzel egy idıben vett magának egy még erısebbet, egy 350-est. A háború után rövid ideig két autója is volt, de a gyártmányra már nem emlékszem. Késıbb vett egy régebbi autót, amit sokáig használt. Lassú volt ugyan, de a célnak megfelelt. Édesapám sokszor kocsival vitt engem a nıvéremmel együtt gyógynövényeket szedni. Ilyenkor orbáncfüvet (Hypercium perforatum), mocsári zsurlót (Equisetum arvense), réti útifüvet, 6

7 kamilla virágot, csalánt, nyírfa levelet, pongyola pitypangot, pásztortáskát, galagonyát és más növényeket győjtöttünk. Nagyanyám is ültetett gyógynövényeket a pajta mögötti földterületen, többek közt rutát, citromfüvet, fehér ürömöt, amiket édesapám gyógyszerek készítésére használt. A gyógyhatásairól általánosan ismert növényeken kívül más fajtákat is győjtöttünk, amik gyomnak számítanak, mint a keserőfő. Édesapám azt állította, hogy a gyomnövényekben is gyógyerı rejlik, még a zabszalmában is, valamint hogy minden növény tartalmaz valamit, ami hasznos lehet az embernek. Havonta egyszer rendszeresen Prágába utazott, télen vonattal, késıbb autóval. Egy régebbi típusú Tatra 74b-t vett. Ezt aztán a legjobb tanítványának ajándékozta, miután Németországból szerzett egy Volkswagent (bogárhátút). Prágában is pácienseit gyógyította és elıadásokat tartott diákjainak. Utolsó éveiben írta meg könyveit Votavova asszonnyal, aki titkárnıje és tanítványa volt. Szünidıben idınként én is elkísértem Prágába. Ott éjszakánként gyakran elment, mindig egyedül, állítólag Vysehradba, a várhoz, és a leghíresebb cseh személyek temetıjébe. Itt végezte mágikus szertartásait, de senki sem tudta pontosan, hogy hova ment, és nem is árulta el senkinek. Amikor Opavába jártam gimnáziumba, gyakran meglátogattam. Ekkortájt adott nekem elıször jógaszövegeket cseh fordításban, hogy olvassam el, de éreztem, hogy nem a legjobb fordítás; megfogalmazása nehezen volt érthetı európai ember számára. Csak mikor már az egyetemen orvosnak tanultam, kaptam meg apránként édesapám elsı könyvének Az igazi beavatás útja cseh fordítását. Az eredeti cím A beavatás kapuja lett volna, de a kiadó kénytelen volt megváltoztatni, mert egy másik könyv, amely egy színházi darab címe is egyben, már ezt viselte. (Rudolf Steiner: A beavatás kapuja, misztériumdráma). Környékünkön köztudott volt, hogy apám természetfeletti erıkkel bír. Segített például vízbefulladt emberek felkutatásában, fotó segítségével megmutatta hol található a holttest. A háborúban eltőntekkel kapcsolatban is adott információkat rokonoknak és barátoknak, hogy hol találhatók. Máskor a jövıt is megjósolta. Különleges képességeirıl a diáktársaimnak és tanáraimnak is tudomásuk volt a troppaui gimnáziumban. Emlékszem egy esetre, ami ekkortájt történt. Az osztályomból az egyik lánynak eltőnt a pénze, és sehol sem találta. Azt feltételezték, hogy valaki ellopta. Diáktársaim elküldtek édesapámhoz, hogy kérdezzem meg tıle, hol lehet a pénz. Amikor megérkeztem hozzá azt mondta, hogy már mindenrıl tud, és visszaküldött, mondván, hogy már minden megoldódott. Mást nem mondott. Amikor visszaértem az osztályomba, már meg volt a pénz, de, hogy ez hogyan is történhetett, azt a mai napig nem értem. Dr. M. K. leírását ki szeretném egészíteni a troppaui ház szobáit illetıen. Édesapám dolgozószobájában egy titokzatos, szúrós szemő férfi arcképe lógott. Amikor kérdeztem, hogy ki az, édesapám azt felelte, hogy egy Mahum-Tah-Ta nevő hegyi bölcs. Más közelebbit nem árult el róla. Késıbb két nagy tábla lógott ugyanazon a helyen, amik az emberi testet elölrıl, hátulról, akupunktúrás jelölésekkel ábrázolták. Egyszer talizmánok készítéséhez való fémlapocskát, pecsétviaszt, tőket láttam az asztalán. A várószobában (melyet tanítványa írt le), az asztalon ott állt egy televízió, az elsık közül való: egy nagy doboz, kis képernyıvel. Amikor elkezdtem orvosi tanulmányaimat Brünnben, többnyire szombat esténként látogattam meg édesapámat. Vacsora után mindig tévéztem egy kicsit, ami akkoriban igen nagy ritkaságnak számított. De édesapámat sohasem láttam, hogy akár egyszer is nézte volna a mősort. Az adás után mentem lefeküdni, de édesapám ilyenkor még mindig dolgozott. 7

8 Másnap korán reggel ismét talpon volt. Hogy mikor feküdt le aludni, és hogy mennyit aludt, nem tudom pontosan, de biztosan nagyon keveset. Vasárnap reggel aztán visszautaztam Gillschwitzbe édesanyámhoz, majd délben édesapám utánunk jött ebédre. A troppaui konyhát Dr. M. K. részletesen leírta. Itt végezték a gyógyszerkészítéshez szükséges lepárlásokat, re-desztillációkat, szőréseket, leszőréseket, és más eljárásokat. Illatok és színek kész paradicsoma volt ez. Mindig csodáltam, ahogy a párlat, az ismételt lepárlások során a színét változtatta, áttetszı rubinvörösrıl kékre, vagy aranysárgára. Édesapámnak még volt egy kisebb lakása egy hálószobával, ahol a vendégeit szállásolta el. Ezek többsége Németországból, Svájcból vagy Ausztriából érkezett hozzá. Ebben a lakásban a falakon különbözı elemlények képei függtek, az asztalon pedig egy élénk ibolyakék hamutartó, és egy ugyanolyan színő lámpa állt. Édesapám nagyon szerette az ibolyakék színt. Ahogy azt Dr. M. K. is említette, gyakran szívott Femina márkájú cigarettát, néha napi at is. Ezek a fajta cigaretták dohánygyökérbıl készültek, és finom kumarin illatuk volt, de igen gyorsan végigégtek. Jól emlékszem, hogy egyik szilveszter estéjén éjfélig cigarettázott, majd egyszer csak leszokott, és egész évben nem dohányzott. Azt mondta, azért teszi, hogy akaraterejét fejlessze. A következı évben aztán megint dohányzott. Feketekávét is nagyon szívesen ivott. Emlékszem, egyik este belenézett a kávéjába, és elmondta, hogy éppen akkor mit csinált az egyik ismerıse. Ekkor úgy használta a kávét, mint egy mágikus tükröt. Ami az étkezést illeti, teljesen szokványosan fogyasztott élelmiszereket. Édesanyám mesélte, hogy amikor még nem éltem, egyetlen egyszer elıfordult, hogy egy mágikus szertartáshoz 40 napig igen szigorú vegetáriánus étrendet követett. Fiatal korában egy lemezes fényképezıgéppel fényképezett, amire fényszőrık is fel voltak szerelve. Természetfeletti dolgokat is megörökített. Egyik képen egy szilf látható egy erdei úton, a másikon egy sellı egy pataknál. Az utóbbi képen a sellı körül ovális alakban kivehetı volt a megsőrősödött elem fénye. Ezeken kívül édesapám még mutatott egy fényképet egy hímnemő vízi manóról, ami igen kicsiben látszódott, mert a fotó távolról készült. Édesapám troppaui házában padlásrész is volt, amely dugig volt mindenféle szárított gyógynövényekkel. A borókabogyó mellett sok olyan kacatot tárolt ott, amit ilyen helyeken szokás. De számomra a pince még érdekesebb volt, ahol a polcokon mindenféle nagy üveg állt, amelyekben minden elképzelhetı színő tinktúrák, esszenciák, spagírikus* esszenciák, kvintesszenciák voltak. Azon kívül üvegcsék is voltak itt, csiszolt dugókkal lezárva; ezekben különbözı kémiai sók voltak. A bádogdobozokban tiszta fémeket láttam, mint pl. antimont az ötvözéshez és mágneses eljárásokhoz. Más üvegekben higany és metalloidok voltak, mint pl. kén és foszfor. Itt keverte ki édesapám a megfelelı anyagokat páciensei számára. Mivel tizennégy éves korom óta méheket tenyésztettem, édesapámat én láttam el mézzel a gyógyszerek elkészítéséhez. A karácsonyt mindig együtt töltötte a család Gillschwitzben. Apám vacsora elıtt érkezett, és mindenkinek hozott ajándékokat, amiket édesanyám titkon az ablakon keresztül vett át, hogy mi, gyerekek ne vegyük észre. A nagy meglepetés elıtt aztán a karácsonyfa alá helyezték az ajándékokat. Amint felragyogott az elsı csillag az égen, már terítve volt az asztal. Karácsony elıestéjén mindig néztük az eget, s ha tiszta volt, vártuk, hogy az elsı csillag felragyogjon, de ritkán fordult elı, hogy tiszta volt. Vacsora elıtt édesapám mindig felállt, majd mi is * Spagírikusnak nevezik az olyan gyógynövénykivonatot, ami alkímiai folyamattal készült. 8

9 mindannyian és közösen elmondtuk a Miatyánkot. Ezután édesapám hálát adott Istennek minden jóságáért, és erıt, egészséget kívánt mindannyiunknak a következı évre. Csak ezek után láttunk hozzá az evéshez. A második fogás hagyományosan sült ponty volt burgonyasalátával, majd cseh gombóc wilja-szósszal. Ez egy édes powidle-szósz volt szilvalekvárból, mazsolából, mandulából, dióból és szárított gyümölcsökbıl. Evés után feltörtük a diókat, az almát pedig hosszában kettévágtuk, és megnéztük, hogy a magháza szép, szabályos-e. Ha igen, az azt jelentette, hogy jövıre is egészségesek maradunk és ismételten együtt lehetünk majd a karácsonyfa körül. Ezek után édesapám átvonult a másik szobába, hogy szóljon a Jézuskának. Egy kis csengıvel csilingelt, és kérte a Jézuskát, hogy jöjjön el, és hozzon a gyerekeknek sok ajándékot, mert bizony igen jók voltak egész évben és kiérdemelték. Rendszerint még a karácsonyi vacsora elıtt készítettünk pár fotót, régebben még édesapám lemezes fényképezıgépével, késıbb egy Eta-Retar nevő géppel, érzékenyebb filmtekerccsel, ami javította a felvétel minıségét. Ekkor készültek elsı fényképeim édesapámról. Úgy 12 éves lehettem. Ekkor még nem volt fényerısségmérım, így sok fényképem vagy túl világos, vagy túl sötét lett. De karácsonyra beszereztünk egy vakut. Édesapám 1956-ban egyik svájci barátjától kapott egy Leica F3-as gépet ajándékba, amivel egészen haláláig fényképeztem ıt. Amikor édesapámat letartóztatták, a fényképezıgépet nem foglalták le, így az Gillschwitzben maradt. Megıriztem az emlékére, és mai napig jól mőködik. A másik ilyen emlékem, ami még fennmaradt, az édesapám öreg Mercedes írógépe. Egyszer nekem ajándékozta német nyelvő könyvét is, amelyet kifejezetten nekem dedikált. Emlékszem egy erdei sétánkra Hradetzben, amelyre vele mentem. Egy erdei rét mentén sétáltunk végig, amikor édesapám egyszer csak megtorpant, és egy forrás felé tekintett. Kérdésemre, hogy mit látott, azt felelte, hogy egy erdei szatírt, de bıvebben nem beszélt róla. Én természetesen semmit sem láttam. Egyszer, mikor egy bányába mentünk le, azt mondta édesapám, hogy odalent élnek a gnómok. Egy másik alkalommal azt is elmesélte, hogy egyszer egy sellı úgy mutatkozott meg, hogy villámmal sújtotta azt a villamost, amelyen éppen ült, mert elfelejtette megköszönni a szolgálatokat, amiket a sellı tett érte. Egy 1957-ben történt karácsony utáni beszélgetésünkre kifejezetten jól emlékszem: azt kérte, hogy mindig, csakis jó emlékeket ırizzek róla, és soha el ne higgyek semmiféle rossz hírt, amit más vele kapcsolatban terjeszt. Nagyon jól tudta, hogy közeleg a letartóztatása, hogy közeleg a vég. Eleinte azt hittem, hogy az még várat magára, és még sokáig élhet. De sejtése rövidesen beigazolódott. Egy napon, amikor Brünnbıl, az egyetemrıl jöttem haza (1958. április elején), mint mindig, most is meg akartam látogatni édesapámat. A lenti ajtón csöngettem, de csak a házvezetınıje nyitott ablakot, és mondta, hogy édesapámat elvitték, és most elızetes letartóztatásban van, a ház pedig pecséttel le van zárva. A bejárat elıtt még találkoztam egy ismerısével a Német Szövetségi Köztársaságból, aki ugyancsak meg akarta látogatni. Gerlinda R...-nek hívták. İt kikísértem a pályaudvarra. Míg édesapám le volt tartóztatva, a titkosszolgálat embereitıl mindenféle rágalmazást voltam kénytelen végighallgatni. Rossz embernek mondták, és ekkor visszaemlékeztem szavaira, hogy nem szabad hinnem nekik. Utoljára 1958 júniusában láttam édesapámat. Ekkor Ostravában látogattuk meg édesanyámmal, ahol kihallgatták. Akkoriban a nıvérem édesanyámmal borjak gondozásával foglalkozott a termelıszövetkezetnél. Ezektıl a borjaktól kapott el egy gombás betegséget, a Trichophytumot, amivel az állatok fertızik meg az embert. Ez a betegség nagy foltokban terjeszkedett nıvérem bırén végig, az egész testén, olyannyira, hogy már emberek közé sem mehetett, és már egyetlen orvosság sem segített rajta. Ezért megkérdeztük édesapámat, hogy mit lehet tenni. Azt felelte, hogy szárított, majd leforrázott 9

10 csalánnal borogassuk, és valóban egyre jobban gyógyult a bırkiütés, majd végül teljesen elmúlt. Így a nıvérem volt édesapám utolsó páciense, ha a kezelés közvetett volt is. Amikor utolsó alkalommal találkoztunk édesapámmal, azt kérte édesanyámtól, hogy küldessen neki a börtönbe egy kis füstölt szalonnát, mert igen jól esne neki. Édesanyám teljesítette ezt az utolsó kívánságát, és küldetett neki. A szalonnától aztán édesapámnak komoly akut hasi görcsei lettek, de az ırök azt gondolták, hogy csak szimulál. Csak három nap múltán, amikor már iszonyatos fájdalmai voltak, szállították át Ostravából a brünni börtönkórházba, ahol július 10-én hasnyálmirigy-gyulladásban meghalt. Halála után egyetlen hozzátartozója sem láthatta. Holttestét lezárt koporsóban küldték Ostravába, ahol a temetési szertartást tartották. Csak a legközelebbi családtagok és barátok jöhettek el, akiket telefonon értesítettünk. Nem adhattunk fel gyászjelentést, mert a rendırség attól tartott, hogy esetleg túl sokan jönnének a temetésre, és ezáltal valamiféle váratlan esemény következhet be. A temetés után megkaptuk a hagyatékait, de csak az öltönyét, a személyes dolgai közül pedig az óráját és a jegygyőrőjét. Minden mást, többek között az arannyal és ékkövekkel díszített győrőjét, arany talizmánjait, amelyeket a nyakában viselt, az állam lefoglalta, annak ellenére, hogy édesapámat el sem ítélték. Azzal a váddal idézték volna bíróság elé, hogy nem fizetett adót az alkohol után, amit a gyógyszerek tartósításához használt. Ezenkívül hazaárulással is megvádolták, mert egyik Ausztráliába írt levelében valami negatívat merészelt írni az államról, amivel bemocskolta szocialista országunkat. Amikor az ostravai rendırségen átadták a személyes holmijait, a vizsgálatot vezetı rendır azt kérdezte, hogy tudtunk-e arról, hogy kétszer is felboncolták. Még annak az embernek a nevét is megmondta, aki a második boncolást elrendelte. Természetesen nem tudtunk róla. De az a hír is terjedni kezdett, hogy Oroszországba hurcolták, hogy ott tanítsa a gyógyszer-elıállítás fortélyait. Hagyatékai közt volt egy kis doboz is, egy relikvia, melyet egy fekete páholytól vett el, miután már nem nézhette bőncselekményeiket tétlenül. Édesapám halála után sok megbeszélni valónk volt édesanyámmal és nıvéremmel, mert nekem még hátra volt három és fél évem az egyetembıl. Rendkívül keményen és embertelen körülmények között kellett dolgozniuk, foglalkozniuk a borjakkal a gillschwitzi szövetkezetben. A munkabérük igen alacsony volt, kevesebb, mint 10 koronát kerestek naponta. Ösztöndíjat sem kaptam. Az ügyintézık azon a véleményen voltak, hogy akinek nincs pénze, az ne járjon egyetemre. Mindezek ellenére nagyon örültem, hogy be tudtam fejezni a tanulmányaimat, pedig végig nagyon féltem, hogy politikai okok miatt kirúgnak. Ezért hát hálát adtam az Isteni Gondviselésnek, hogy a nehéz idık ellenére befejezhettem az egyetemet. Édesapám halála után mesélte a nıvérem, hogy egyszer apám odalépett hozzá, amikor aludt, és azt mondta, hogy meg fog házasodni, és öt gyermeket szül majd, ami valóban így is lett. Hogy ezen felül mit mondott még neki, azt nem mesélte el június 23-án a volt troppaui gimnáziumom 35 éves osztálytalálkozóján találkoztam egy osztálytársnımmel, aki elmesélte, hogy 1957 decemberében elkísérte egy ismerısét édesapámhoz, hogy jósoljon neki. İ ugyan nem azért ment, hogy a jövıje felıl érdeklıdjön, de ıt is behívta édesapám a dolgozószobájába, és ötven éves koráig bezárólag jósolt neki. Az egyik kritikus évérıl viszont nem beszélt részletesebben. De azon kívül minden, az elsıtıl az utolsó szóig úgy történt, ahogyan megjósolta neki, és ezért mind a mai napig nagy-nagy tisztelettel és csodálattal emlékezik vissza édesapámra. 10

11 Abban az idıben, amikor még édesapám velünk élt, nekem ugyanolyannak tőnt, mint bárki más, és ezzel a környezete is így volt. Külsıre és fellépésében nem volt más, mint egy egyszerő, jóravaló gazda. Bármilyen helyzethez bármikor kitőnıen tudott alkalmazkodni, ha a körülmények úgy kívánták. Sokkal késıbb jöttem rá, munkásságának fényében, hogy ı egy óriás volt, aki azért inkarnálódott a földre, hogy fényt hozzon az embereknek, amivel áttörhetik a tudatlanság sötétségét, és elindulhatnak Isten felé. Apám azt is elmondta, hogy amikor édesanyámnak dedikálta második könyvét, azt pontosan úgy írta alá, mint ahogy egyik elızı életében szokta, amikor rózsakeresztes volt. *** 11

12 Franz Bardon dedikálta A mágikus idézés gyakorlatát feleségének, Marie-nak Dr. M. K.-nek dedikálta A mágikus idézés gyakorlatát Bardon két nyelven dedikálta Lumir fiának Az igazi beavatás útját Dr. M. K.-nek dedikálta Az igazi kabbala kulcsát Lumirnak dedikálta Az igazi kabbala kulcsát 12

13 Dr. M. K. Emlékek Frabato mesterrıl Az egyesület székházának nézıkkel teli elıadótermében pezsgett az élet. Így kezdıdik a Frabato címő regény, és valóban így is volt, amit én is bizonyíthatok. Ostravában (Morvaországban) 1947 októberében történt, a Népszínházban, ahol Frabato elıadást tartott, és ahol elıször láttam. Az elıadását követıen felmentem az Imperial Hotelbe, ahol lakott, hogy megkérjem, fogadjon tanítványául. Mivel csak 16 éves voltam, azt mondta, hogy jelenleg több emberrel már nem foglalkozik. Egyébként is, túl fiatal vagyok, nincsenek bőneim, nincsenek szenvedélyeim, ezért nem rendelkezem azon erıkkel, amelyek a fejlıdéshez szükségesek. Szomorúan mentem haza. Egyszerően nem tudtam felfogni, hogy nemes célok érdekében tisztátalanná kell válnom, hogy aztán megtisztulhassak. Addigi életem jelentéktelen volt. Úgy éltem, ahogy az egy igazi hívıhöz illett. Minden nap jártam a közösségbe, gyóntam, és csakis helyes dolgokat tettem, ahogy az az úttörı szabályok szerint helyes, és egyszeriben mindez helytelenné vált. Ekkor alaposan elgondolkodtam, és végül Frabatónak adtam igazat. Ugyanakkor szentül hittem benne, hogy anélkül is hermetika diákká lehet válni, hogy az ember helytelenül viselkedne, vagy hogy különbözı szenvedélyeket fejlesztene ki magában. Egy hölgyismerısöm említette véletlenül, hogy ismeri Franz Bardont. Megtudakoltam tıle a lakcímét, és az egyik szombaton teljes úttörı-felszerelésemmel leutaztam Troppauba. Szó szerint, mivel teljesen tömve volt ennivalóval az úttörıtarisznyám, mert a találkozás után még a szabadban akartam kirándulni. A házvezetınıje majdnem halálra nevette magát, amikor rövidnadrágban és egyenruhában beállítottam, és mint a mester tanítványa mutatkoztam be. De aztán komolyra fordult a dolog. A mester persze azonnal átlátott a szitán, mégis fogadott. Hogy leteszteljen, és valószínőleg, hogy megszabaduljon tılem, azonnal adott is egy koncentrációs feladatot: minden alapszínre minimum 10 perc koncentráció, majd fél óráig a semmis gondolat állapotának megırzésére mindennemő külsı vagy belsı hatástól. Ha sikerül, újra visszajöhetek. Egy hónap múltán ismét ott voltam. Aztán minden úgy folyt tovább, ahogy az Az igazi beavatás útja címő könyvben írva van. De ekkor még nem létezett a könyv. Minden csak szájról szájra járt, szigorú titoktartás mellett. Mivel messze laktam Opavától, mindig elıbb bejelentkeztem, és a mester idıpontot adott a találkozásra, általában a hétvégére. Mikor a házvezetınıje szabadságon volt, akkor mi gondoskodtunk magunkról. A mester maga fızött, és emlékszem, hogy nagyon is jó szakács volt. Az egyik ilyen ebéd kecskehúsleves volt és sült kecskehús, amit normális körülmények között sose ettem volna, mert távol állt az ízlésemtıl. A mester galuskát készített hozzá, és már kész is volt az ebéd. Kész megmérettetésnek vettem az elején, de végül rendkívül ízlett. Az opavai ház (Oblouková u. 22.), ahol praktizált, még ma is áll. A lenti, zöldre festett ajtón a következı feliratú réztábla állt: František Bardon, Grafológus, ami ugyancsak a hivatása volt. A bíróságon felesketett igazságügyi írásszakértıként dolgozott. Ha becsöngetett az ember, mindig kinyílt a fenti ablak, a mester kihajolt és azt kérdezte: Ki az, és mit szeretne? Ha valami kényes dologról volt szó, azt jövıbelátón elıre tudta, és ilyenkor csak leszólt a vendégnek, hogy nem akar találkozni senkivel. Rögtön az ajtó mögül ezernyi illat érzıdött. A verandán üvegek álltak, bennük erjedı gyógynövények. Ezekbıl készítette a mester a tinktúrákat, gyógycseppeket, kivonatokat, arkánumokat, kvinteszenciákat, és spagírikus elixíreket. Az erjedéshez a mester valódi méhmézet használt, amellyel a fia látta el, aki 13

14 méhekkel is foglalkozott. Az erjedés után a masszát átszőrte, desztillálta, majd alkimista módon felhasználta. A részletek kívül esnek e leírás keretein. A dolgok olyan egyszerőek ahogy azt a mester sokszor mondta, és ma már tudom, hogy valóban így van. Azt tervezte, hogy mindent leír az ötödik tarot kártyában. Ez sajnos Otti Votavova lelki fejlıdésével összefüggı sorsszerő körülményekbıl fakadóan nem valósulhatott meg. Az is ismeretes, hogy természetgyógyász volt, és sokan keresték segítségét. A müncheni egyetemen tanult, és ott végezte vizsgáit is, de ez sajnos nem sokat számított azon a helyen és korban, amelyben élt. Említette annak a professzornak a nevét is, aki az iskolát vezette, de a nevére már nem emlékszem. A mellékletben található egy fotó, amely errıl az iskoláról készült, ahol fehér köpenyben áll munkatársai mellett. Jómagam láttam egy fiatal, diplomás ápolónıt egy októberben, aki szklerózis multiplexben szenvedett, egy olyan betegségben, amely igen nehezen gyógyítható, pontosabban szólva gyógyíthatatlan fájdalmakkal jár. Mégis azon év szilveszterén, mikor orvosságot kapott, újév hajnaláig táncolt a férjével. A mester legtöbbször azokat a szerencsétleneket gyógyította meg, akiken a hétköznapi hagyományos orvosok nem tudtak segíteni. Európa minden elképzelhetı országából érkeztek páciensek hozzá, és kérték segítségét. Arról lett közismert, hogy mindenkit a legjobb gyógyszerekkel kezel. Szeretném részletesebben leírni a mester házát. Egy falépcsın lehetett följutni a lakásba. A konyhában egy gázkályha állt és egy szénkályha, amivel a desztillációkat végezte. A konyha mögött volt a mosdó. Vasárnap esténként elıfordult, hogy lefeküdt egy kicsit, miután megfürdött. Éjfélkor aztán felkelt, megivott egy erıs kávét, és rágyújtott egy jó hosszú cigarettára, amelynek illatát még most is érzem. Aztán elıkészült az indulásra, és az idézések végrehajtására. Jól felöltözött, magához vett egy távcsövet, egy botot, amelybe egy tır volt beszerelve, felvette szırmesapkáját, és elment egy eldugott helyre, ahol senki sem láthatta, s ez talán gondoskodott a kellı feszültségrıl. Hogy hova járt, nem mondta el soha, csak egyszer beszélt valami ırökrıl Hogy mikor tért haza, nem tudom, mert ilyenkor már rég aludtam. Általában a vendégszobában aludtam, ami napközben a váró volt. Itt volt a könyvtára is, jól elzárva, amit igen sajnáltam, igaz nem panaszkodhattam, mert szinte minden könyvét ideadta, hogy elolvashassam. De azért voltak ott szigorúan titkos írások is, arkánumok, amik nagyon veszélyesek is lehettek volna. Mint például a recept, amely alapján elı lehetett állítani a bölcsek kövét. A szobában állt még egy nagy mágikus tükör, volt vagy egy méteres átmérıjő, forgatható faállványra szerelve, és általában fekete bársonnyal volt lefedve. Néha, mikor felkeltem fedetlenül is láttam. Funkciójáról és használatáról A mágikus idézés gyakorlata címő könyvében ír részletesebben a mester. Kivált teliholdkor ragyogott az aranypor és játszódtak le furcsaságok. A mester már korán reggel talpon volt. Miután én is felkeltem, megreggeliztünk. Általában vajas kenyérbıl, kávéból, tejbıl állt. Aztán segítettem neki a házimunkában, vagy elkísértem mindennapos dolgaira, bevásárolni a csarnokba, amely ma már nem áll. Volt amikor ablakkeretet festettem, máskor elkísértem a szabóhoz, vagy máshova, ahova mennie kellett. Néha elvitt az elıadásaira is a kocsijával, ami olyan kicsi volt, hogy ketten alig fértünk el benne, nemhogy még az elıadáshoz szükséges kellékek. Ha kisebb településekre mentünk, én árultam a belépıket, és estefelé a hazaúton sok mindenrıl beszélgettünk. Mindazt bemutatta, 14

15 amit a Frabato címő könyvében megírt, néha még többet is. Jógaruhában üvegszilánkokra feküdt, majd egy férfi a mellkasára állt, de ı nem sérült meg, vagy puszta akaratával leállította a karjában a vérkeringést, és egyéb más mutatványokat is bemutatott, ahogy az egy képzett mágustól várható. Ha vasárnapra is ott maradtam, akkor kezdetben motorral, késıbb busszal, vagy vonattal átmentünk a feleségéhez Mariához, gyermekeihez Marie és Lumirhoz, és az anyósához ebédre. Opava-Kylesovic városában, németül Troppau-Gillschwitzben laktak. Az ebédet Maria, az anyósa mővészien készítette. Még most is szívesen emlékszem vissza a specialitására: a panírozott disznósültre hagymás krumplival és savanyú káposztával sziléziai módra. Franzot igazán jól tartotta az anyósa. A házuk mellett volt egy gazdaságuk is három és fél hektárnyi földdel, tehenekkel, két kecskével, két disznóval, szárnyasokkal, és egy pajta mögötti kerttel a takarmányhoz. Az anyósa visszaemlékezett egy aratáskori történetre, hogy amikor épp az utolsó szekérnyi gabonát akarták fedél alá vinni, nagy zivatar közelgett. Nagy fekete felhık gyülekeztek, mintha csak hamarosan nagy esı, akár zápor törne ki. Aztán a mama kezdte mondani: Ekkor Franz az akarata alá vonta a felhıket, komor tekintettel mormolt valamit magában, és különféle kéz- és ujjmozdulatokat tett. Elıször nem történt semmi, aztán a felhık megtorpantak, felszakadoztak, a szél egyre csak gyengült és gyengült, a fülledt levegı is frissebb lett és hamarjában a nap is kisütött. De a távoli mennydörgésekbıl leszőrhetı volt, hogy mi történhetett volna velünk. A vasárnapi ebéd után köszönetet mondtam és hazautaztam, a mester pedig a családjával maradt. Este moziba vagy színházba ment a feleségével, majd vissza a házába, ahol egyetlen percet sem töltött tétlenül. Az esti idézés után élményeit, tapasztalatait diktafonra mondta prágai tanítványának és titkárnıjének, Votavovának. Az ı nevét is, mint ahogyan feleségéét, és fia, Lumirét is megemlítette a könyvei dedikálásaiban. Prágában is volt egy diákköre. Közülük az egyik diáklány rajzolta meg a könyvéhez szükséges tarot kártyákat. Gyakorta úton volt, hogy gyógynövényeket győjtsön. Néha különleges gyökerekre volt szüksége, ilyenkor fia, Lumir és én a távolabbi környéken is keresgéltünk. Az egyik gyógynövényre emlékszem: fekete földitök (Byronia alba) a neve, és Opavától messze, egy elhagyatott kıfal oldalán találtunk rá hosszú kutatás után. Egyes ritka gyógynövényeket, mint a harmatfüvet a patikában kellett megvennünk. A mester kvinteszenciát készített belıle magas vérnyomás kezeléséhez. A gyógynövények győjtésében fia, lánya, de még a házvezetınıje is segített. Legtöbb gyógyszere többnyire homeopátiás, volt egy vékony könyve receptekkel, diagnózisokkal, a hozzájuk tartozó gyógyszerekkel, oldószerekkel. Ezt aztán a rendırség lefoglalta. Amikor a kihallgatás során a könyv sorsa felıl érdeklıdtem, azt mondták, hogy iratmegsemmisítıvel megsemmisítették, mint minden más könyvét. Feleségét akkor ismerte meg véletlen, vagy a sors folytán, amikor két férfi fényképével kereste fel ıt, akik közül az egyikhez hozzá akart menni. Azért látogatott el tehát a mesterhez, hogy megkérdezze, hogy kettıjük közül melyikük lesz majd a férje. Kitérıen csak annyit mondott neki, hogy jövendıbeli férje olyan magas lesz, mint ı, hasonló az orra és szeme, és hogy alapvetıen külsıre nagyjából úgy fog kinézni, mint ı. Többet nem mondott. Ekkor kért szállást a családtól Gillschwitzben. Eleinte közvetlenül a padlás alatt lakott egy 2x2 méteres kis szobában. Egy ágy, egy asztalka, sámli és egy polc, amire a könyveit tette, más amúgy sem fért volna be. 15

16 A mai napig vannak ott dolgai, például eszközök a voltozáshoz, mágnesezéshez és más berendezések, amelyeket akkoriban a gyógyítók használtak, és amelyek akkor még modernnek számítottak. Egyszer láttam, illetve mutatta, hogyan kell az orvosságokat besugározni. Szinte elképzelhetetlen, mennyi-mennyi csodát vitt véghez ezen a kis helyen. A felesége emlékezett rá, hogy amikor egyszer a mesternek átmásolt valamiféle varázsigéket, félhangosan mondta, amit írt, és egyszerre egy fekete kakas jelent meg hirtelen, a szárnyaival verdesve röpködött a kis szobában. Szinte halálra rémült, de aztán eszébe ötlöttek a mester szavai és alázattal kiáltotta: Adonai, és a kísértet azon nyomban eltőnt. Egy másik alkalommal, kora este, amikor a férjével sétált, egy szerzetes jött velük szemben az utcán. A mester megkérdezte tıle: Láttad? Amint igennel válaszolt, a szerzetes rögvest eltőnt. Bardonné gyakorta elkísérte férjét az útjaira, Drezdába is például, Radebeulba, ahol egy olyan követ vett szemügyre, amibe rúnaírással volt belevésve. Egy másik alkalommal Bécsbe kísérte el, ahol a híres írót és Tibet szakértıt, Alexandra David-Néelt személyesen felkereste. Letartóztatásakor olyan könyvek is a birtokában voltak, amelyeket Drezda és Berlin könyvtáraiból kölcsönzött ki. Halála után Bardonné ezeket a könyveket visszakövetelte a rendırségtıl, és visszaküldte a könyvtáraknak. Bardon néhány kéziratot Arion néven írt. Hadd térjek még vissza a házához, ahol praktizált. Dolgozószobája a konyha mellett volt. Az ablakokból a szomszéd kertjére nyílott kilátás. Alattuk volt egy falakkal körülvett kis udvar, és a ház falánál állt egy kis pad, amelyen szépen el lehetett beszélgetni például az Akasha titkairól. A pincébıl is nyíltak ablakok, amik a kertre néztek. Itt folytak az elıkészületek a gyógynövényekkel: szárítani, metszeni, préselni kellett ıket, hogy aztán megfelelı állapotban lehessen üvegekben tárolni. Volt a pincében egy elıszoba, ahova be volt szerelve egy gázkályha. Itt a mester saját kezőleg mutatta meg, hogy hogyan lehet arannyal folyékony kondenzátort készíteni, ami még akkor a beavatottak titka volt, mivel Az igazi beavatás útja még nem érett meg a kiadásra. A dolgozószobájában az ablaknál egy kipárnázott támlásszék állt. Az ablak elıtt egy kör alakú asztal volt üveglappal a tetején, az asztal alatt egy kis háromlábú asztalka volt állatövi jelekkel és az ábécével. Az asztal közepén egy kristálygömb állt, amit jövendölésekhez használt. A szék fölött egy kép lógott a falon, amely legtöbbször a Maha Lakshmit, néha a Maha Devit vagy másokat ábrázolt. A többi falra polcok voltak felszerelve, amelyek tele voltak zsúfolva különféle tárgyakkal és könyvekkel. A széknél, a sarokban egy dobozka állt, benne jegyzettömbbel. Erre jegyzetelt a mester, és ezeken állított össze horoszkópokat. Az asztal másik oldalán, a székkel szemben egy párnázott pad volt a vendégek és páciensek számára. Ezen ültem, amikor elmagyarázta, hogyan kell bánni a háromlábú asztalkával és a pentagrammákkal, amikor asztrális írást végzek, holtakkal vagy saját, személyes védıangyalommal szeretnék kapcsolatot teremteni. Ekkortájt kezdtem tanulni az orvosi egyetemen. Van még egy emlékem a mester dolgozószobáját illetıen. Itt tanított meg orvosságokat készíteni az Akasha segítségével. Gondolom szükségtelen megemlítenem, hogy nem az ehhez való eszközök voltak a legfontosabbak. A dolgozószoba mellett volt a hálószoba, ahova néha-néha bepillantottam, amikor a mester aludt. Akkor, mint egy kis hermetikus embrió, nem tudtam felfogni, hogy a mester önmagát 16

17 miért nem tudta meggyógyítani, annak ellenére, hogy már sokszor elmondta, hogy azért, mert az inkorporáció által átvette a valódi Franz Bardon karmáját. Tehát mágikus erıkkel nem avatkozhatott be az eredeti Franz Bardon karmájába. Túlsúlyos volt és epekövek gyötörték, ezen kívül pedig elırehaladott hasnyálmirigygyulladásban szenvedett, melynek lebomlása a legnagyobb fájdalommal jár, ami csak az embert érheti, és ami vele is végzett. Ezen felül lelassult pajzsmirigy-mőködése volt, aminek a hatása normál esetben fáradtság, levertség, aluszékonyság, csökkent akaraterı és a koncentráció hiánya. Hihetetlen milyen erıs akaraterıvel kellett rendelkeznie, hogy mindezeken felülkerekedjék, és tegye mindazt, amit tett. Egyetlen halandó sem tudja ezt még elképzelni sem, nem hogy megtenni. Fájdalmai enyhítésére szokványos gyógyszereket vásárolt a patikából, mert sajátjait nem használhatta. Egyik beszélgetésünk alkalmával mesélte, hogy egyszer vétett a szabályok ellen, s kíváncsiságból saját kvinteszenciáját vette be magas vérnyomás ellen, és azóta alacsony vérnyomásban szenved, ami még fáradékonyabbá tette, mint amilyen azelıtt volt. Az erıs kávét és a cigarettákat ellenszerként használta a fáradtság ellen. Más egyéb tünete nem igen volt. Mindig életerıs és jókedvő volt, kivéve utolsó napjait, amikor az emberek hálátlanságának terhe alatt szenvedett, holott oly sok évig nekik szentelte életét. Ezt személyesen jegyezte meg nekem. Sohasem láttam haragosnak, soha nem szitkozódott vagy átkozódott, csak akkor, amikor színjátékból utánzott valakit. Amikor ezen csodálkoztam, elmesélte, hogy egyszer már kicsúszott a száján egy átok. Egy paraszt, aki nem kedvelte ıt, rendszeresen úgy száguldott el mellette lovas kocsijával, hogy teljesen összesarazta ıt. Miután a mester kimondta az átkot, a lovak azon nyomban megbénultak. A parasztnak az így okozott kárt jó minıségő terménnyel kellett kiváltania. Ezért hát minduntalan figyelmeztetett, hogy legyek tudatában saját erıimnek, és alaposan fontoljam meg, hogy mikor beszélek mint átlagember, és mikor mint hermetikus. Ennek függvényében kell aztán a felelısséget is vállalnom. Alapvetıen igen kedvelt engem, mert állandóan viccelıdtem, és ıt is gyakorta megmegnevettettem. Azt mondta, hogy egy barátjára emlékeztetem, aki hozzám hasonlóan vicces volt, de végsı soron rosszul végezte. Ez a férfi, amikor a Gestapo emberei a börtönében ütlegelték, egyiküket egy kabbalaszóval megdermesztette, mire egy másik agyonlıtte ıt. Ez a történet a Frabato utószavában is meg van említve.* Hogy valóban Quintscher úrról volt e szó, nem tudom, mert a mester nevet nem említett. Mesélte a mester, hogy a náci fogsága alatt gyakran verték, és a keresztcsontja tájékára is sokat kapott. Az a terület egészen érzéketlenné vált neki. Azt is elmesélte, hogy elutasította az együttmőködést a 99 -es fekete páhollyal; erre egy olyan csapatba osztották be, amelynek az volt a feladata, hogy a nyaktilóval kivégzett emberek fejeit összegyőjtse és eltávolítsa. Miután a börtönt bombatámadás érte, ki tudott szökni onnan. Ez nem sokkal a második világháború vége elıtt történt. A háború után, 1949-ben Opavában újból letartóztatták. A különbség csak annyi volt, hogy ekkor a kommunisták voltak hatalmon. Sarlatánsággal vádolták meg minden bizonyíték nélkül, és ítélték kényszermunkára. De aztán epilepsziát színlelve sikerült elérnie, hogy kb. * Valóban meg lett említve a Frabato utószavában, csak a magyar változatból ez a rész rejtélyes módon kimaradt. Most pótoljuk: A nácik figyelmét egyik tanítványa és barátja Wilhelm Quintscher (Rah Omir Quintscher) hanyagsága hívta fel Franz Bardonra. Quintscher nem semmisítette meg Bardonnal való levelezését, noha Bardon megkérte rá. Így került a nemzetiszocialisták látókörébe. Korbácsolás közben Quintscher elvesztette önuralmát. Kimondott egy kabbalisztikus formulát, mire kínzói azonnal megbénultak. Amikor késıbb semlegesítette a formula hatását, bosszúból lelıtték. 17

18 két hónap múltán hazaengedjék. A lágerbıl kaptam tıle egy kicsempészett levelet, amelyben megírta feleségének, hogy hol tartózkodik, és hogy mire van szüksége. Ekkoriban iszonyatosan féltem, mert orvosnak tanultam, és már maga a tény, hogy tudtam minderrıl, könnyen a tanulmányaim végét jelenthette volna. Amikor március 26-án Opavában, az Oblouková utcai házában ismét letartóztatták, rám is ugyanaz a sors várt. Alapvetıen illegális gyógyszerkészítmények elıállításával vádolták, mivel sok orvosságot saját alkimista receptjei szerint készített. De mielıtt még a bírósági tárgyalásra sor kerülhetett volna, a mester meghalt; annak a kórháznak a foglyok számára elkülönített részlegében, amelyben én is dolgoztam, csak sajnos nem tudtam a jelenlétérıl. Mégis elítéltek, méghozzá azzal a váddal, hogy bőnrészes voltam illegális gyógyszerkészítmények elıállításában, mivel különbözı hozzávalókat szereztem be Franz Bardon számára. Büntetésemet le kellett töltenem, pedig ı már halott volt. Orvosi diplomámat visszavonták, és ezen felül kényszermunkára küldtek a bányába. A feleségem mindezen események folyamán életét vesztette, de engem az Isteni Gondviselés mégis megóvott, és továbbkísért a számomra legnagyobb mester nyomdokain. Boldog és hálás vagyok, hogy nekem is, mint néhány kiválasztottnak, megadatott a lehetıség, hogy mind a mai napig az ı vezetése és oltalma alatt növekedhessek, mert az út soha nem ér véget. Jelenleg többet nem mondhatok, mert még mindig nem mentesültem a titoktartási kötelezettségem alól mindenre vonatkozólag. Több olyan rendszer is létezik, amellyel az ember eljuthat Istenhez. A nyugati ember számára a mester útja a legvilágosabb, a legtisztább, a legátfogóbb és a legrövidebb, bár ennek megfelelıen nehéz is. Minél csúcsosabb, meredekebb és magasabb a hegy, annál kimerítıbb és nehezebb a feljutás. Mindezek ellenére egy életben meg lehet valósítani a mester három könyvét. Ezzel nagyon is tisztában volt, amikor második könyvét, A mágikus idézés gyakorlatát írta. Harmadik könyvét, Az igazi kabbala kulcsát így dedikálta nekem: Barátomnak és tanítványomnak emlékeztetıül és emlékül. Egyes leveleiben, amelyeket letartóztatásunkkor lefoglaltak, olyan aláírást használt, amit a rózsakeresztes rend tagjai. Megtanított rá, hogy életem minden egyes pillanatát, az Isteni Gondviselés felé a lehetı legnagyobb alázattal, teljes egészében ki kell használnom. Az igen nehéz pillanatok ellenére sohasem kételkedtem, hanem hittem neki, és bíztam benne. Az élet nehézségei nem büntetések, hanem tanítások, néha vizsgák, hogy valóban, ıszintén vágyik-e az ember a szellemi fejlıdésre. Ha a beteljesedés eléréséhez valóban képesek vagyunk feláldozni azt, ami számunkra a legfontosabb, mint ahogy azt Ábrahám a saját fiával, Izsákkal tette a Biblia szerint, akkor készen kell állnunk minden pillanatban, hogy szembenézzünk a lehetı legnehezebb problémákkal is. Sohasem olyan rossz a helyzet, hogy annál rosszabb ne lehetne. De nem létezik olyan feladat, melynek végrehajtásához ki ne lehetne fejleszteni a megfelelı erıt, hiszen máskülönben nem is állítaná az embert ilyen megmérettetések elé az Isteni Gondviselés. *** 18

19 A hermetikáról Elıszó A hermetika hobbi. Segít közelebb jutni a beteljesedéshez. Nem jelent se többet se kevesebbet. Mivel csak egy hobbi, tehát se nem kötelezettség, se nem szükségszerőség, ezért hát örül az ember, ha hódolhat e kedvtelésének, már ha valóban örömét leli benne. Aki szereti a hobbiját, az minden szabad percét rászánja, és annyi idıt spórol meg, amennyit csak tud, hogy aztán arra fordíthassa. A hermetikához ugyanakkor igen nagy türelem szükségeltetik, mely a különbözı feladatoknál lelkesedéssel és érdeklıdéssel érhetı el, és sohasem szabad elbátortalanodni. Az akadályok láttán nem szabad elbizonytalanodni, sokkal inkább örömmel kell fogadni ıket, hiszen ezek annak a jelei, hogy az Isteni Gondviselés gondoskodik rólunk, és lehetıséget teremt számunkra, hogy képességeinket, erıinket próbára tegyük és megszilárdítsuk. Az introspekció során magunknak kell rájönnünk, hogy hogyan gyızhetjük le ezeket az akadályokat, hogy mi szükséges hozzá. Pont olyan ez, mint egy sportoló esetében, aki tréningezéssel fejleszti a képességeit. Igen, a beteljesedés felé vezetı utat megközelíthetjük egy sportoló szempontjából is, aki például távolugrásban akar a legjobb lenni, és erre készül, még táplálkozását is ehhez igazítja, és örül minden egyes elért plusz centiméternek, amit sikerült megugrania. Tudja ugyan, hogy nem lesz azonnal világbajnok, és elsı ugrása mindössze 8 méteresre sikerült. De szentül hisz benne, hogy egy napon ı nyer majd, és soha de soha, senki véleménye el nem téríti, hiába vágják a fejéhez, hogy a sport haszontalan, megerıltetı és idıpocsékolás. Azért van az embernek hobbija, hogy értelmesen töltse az idejét, ahelyett, hogy vég nélkül a televízióra meredjen, és mindennapjait a tv-mősoroktól tegye függıvé. Olyan szélsıséggé fajulhat ez, hogy akár az étkezési szokásainkat is az adásokhoz igazítjuk, mert attól tartunk, hogy valamirıl, akár csak egy reklámról is lemaradunk. Mint ahogy barátom, a nagy mester fia, Dr. Lumir Bardon emlékei is bizonyítják, hogy a mesternek volt ugyan televíziója, de soha egy mősort sem nézett meg benne. Gyermekkorban fontos, hogy a képzelıerı fejlıdjék, hogy egyes meséknél megtanuljon a gyermek arra koncentrálni, hogy a megfelelı példákat és tanulságot levonja, és hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Ahogy a mester mondta: A jónak örülni kell, a rosszból pedig tanulni. A beteljesedés utáni vágy, illetve a beteljesedéshez a lehetı legközelebb kerülés egy veleszületett tulajdonság. Ezen elhatározás tehát ez elızı életünkbıl származik. E tulajdonság többnyire serdülıkorban kerül felszínre. Kedvet kap az ember, hogy megismerje önmagát, és, hogy erejét próbára tegye, mely során odáig juthatunk, hogy már teljesítıképességünk végsı határait igyekszünk megközelíteni. Éppen úgy, ahogy röplabdajátékosok lábsúllyal próbálják túlszárnyalni önmagukat. Ez a helyes út! Ha ezen lelkesedés még idıs korban sem lankad, akkor az áldás sem marad el. Arra kell törekedni, hogy életünket örömmel töltsük el, és hogy a munka során is megırizzük humorérzékünket, mert azzal sokkal többre lehet vinni, mint mogorvasággal. Nem azért nem játszunk már, mert öregek vagyunk, hanem az által válunk öreggé, hogy már nem játszunk. Az egész élet során meg kell ırizni a gyermeki tulajdonságot: a világra, mint egy nagy csodára kell tekinteni. Senkinek sem szabad elmulasztania a lehetıséget, hogy megtapasztalja ezt a csodát. Az élet a miénk, ezért hát teljes mivoltában élvezzük azt, töltsük el minden pillanatát örömmel. Ezzel a meggyızıdéssel kell mindenen fölülemelkednünk, azzal a biztos 19

20 tudattal, hogy semmi olyan nem történhet velünk, aminek leküzdéséhez ne rendelkeznénk a megfelelı erıkkel. Mirıl lehet felismerni egy hermetikust legyen szó gyakornokról, beavatottról, vagy már teljes fejlettségő mágusról? Külsıre semmirıl sem. Él, dolgozik, eszik, alszik, úgy viselkedik, mint minden más ember de száz százalékig tudatosan! Minden pillanatot felhasznál fejlıdéséhez valamint ahhoz, hogy az Isteni Gondviselés által segítsen másoknak vagy a rászorulónak. Örömmel, érdeklıdéssel, sıt lelkesedéssel végzi gyakorlatait, és mágikus szertartásait. Minden, amit hétköznapjai során tesz, azt analóg módon teszi, mintha csak mágikus tevékenységrıl lenne szó. Ha csak sétál, vagy éppen cukrot tesz a kávéba, főszert, vagy más hozzávalót ad az ételhez, úgy teszi, mintha mágikus tevékenységet folytatna, amely során tekintettel van a mágikus számokra is. Tudatában van, hogy minden anyag minden cseppje adott tulajdonságokkal bír, melynek hatásaiban nem kételkedik. Így játszik gyermeki módon, de tudatosan minden egyes gondolattal, minden mozdulattal, minden lépéssel, még lefekvés elıtt is arra törekszik, hogy magát vagy mást lelki békére tereljen. İszintén és szívbıl örül a legkisebb eredménynek is, amit elért. Így tettünk mi is, a mester és én, amikor még együtt voltunk. Gyakran nevetett a buta felvetéseimen, pedig komoly dolgokról volt szó. Hol áll, hogy sírni kell a gyakorlásnál? Vagy hogy haragudni kell magunkra és ily mód értékelni saját eredményeinket? Vagy netalán félelemmel? NEM! Soha, egyetlen alkalommal sem szidott meg a nagy mester. Legfeljebb csak elmesélt egy allegorikus történetet egy mágusról, aki erre vagy arra nem figyelt kellıen, és ezért nem érte el a kívánt eredményt. Vagy azt mesélte el, hogy ı maga milyen hibákat vétett, hogy azok milyen következményekkel jártak, és hogy azokat aztán hogyan kellett helyrehoznia. Ekkor még nem sejtettem, hogy valójában rólam volt szó, és a történetek a jövımre vonatkozó figyelmeztetések voltak. Sohasem mondta közvetlenül, hogy ezt vagy azt nem szabadna, vagy éppen meg kellene tennem. Ha kérdeztem, mindig csak azt mondta el, hogy mit hogyan kell csinálnom, és hogy mire kell figyelnem, de a kivitelezést rám hagyta. Ezáltal megtanultam nem félni saját hibáimtól, és azt, hogy az Isteni Gondviselés által vezetve, a hibákból és az újfent megismételt gyakorlatokon keresztül ismeri meg az ember a helyes feladat-végrehajtást. Ismétlés a tudás anyja. Ezért hát sohasem szabad csüggedni, és túlságosan önmagunkra hagyatkozni sem, a mondásnak megfelelıen: segíts magadon, és Isten is megsegít. Csakis azok a gyengék, akik saját erıiket, hitüket vesztve, túlságosan alábecsülik, és csak kis feladatok végrehajtására látják elégségesnek. De ez nem így van, nagy céljaink vannak! Már csak az a tény, hogy ön most ezeket a szavakat olvassa, arról tanúskodik, hogy ön, ha tudat alatt is, a szívében hordozza a beteljesedés utáni vágyat. Ez az értekezés is azt szolgálja, hogy önt a helyes irányba terelje, támogassa, méghozzá mindezt örömmel és lelkesedéssel. Életrajz Kilenc éves koromban, harmadikosként az általános iskolában, olyan érzésem volt, mintha egy másik lény is élt volna bennem, mert a tanítónım kérdéseit már elıre tudtam, és rögtön utána a helyes válaszokat is. Ez odáig fejlıdött bennem, hogy már azt is azonnal észrevettem, ha hibázott a tanítónım, amikor a táblára írt. Alaposan magamba kellett rejtenem e képességeimet, hogy ne lógjak ki a sorból, és hogy ne kerüljek bajba. 20

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30.

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban 2012. június 8 szeptember 30. Erzsébet 1863-ban férje és anyósa akarata ellenére kezdett el

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben