Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN X C 139 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam június 19. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Bizottság 2009/C 139/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5524 METEO-FRANCE/CDC/NYSE EURONEXT/METNEXT) ( 1 ) /C 139/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5501 GDF SUEZ ENERGY SERVICES/ ELYO ITALIA) ( 1 ) /C 139/03 Az EK Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése szerinti értesítés valamely közösségi harmonizációs intézkedés rendelkezéseinél szigorúbb nemzeti intézkedések fenntartásának engedélyezése ( 1 ) IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Bizottság 2009/C 139/04 Euro-átváltási árfolyamok HU 1 ( 1 ) EGT-vonatkozású szöveg (folytatás a túloldalon)

2 Közleményszám Tartalom (folytatás) Oldal TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2009/C 139/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére ( 1 ) /C 139/06 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kivonat a Straumur-Burdaras Fjarfestingarbanki hf ügyében hozott határozatról V Vélemények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK Bizottság 2009/C 139/07 Pályázati felhívás DG ENTR sz. ENT/CIP/09/B/N10S00 Szatellitszámlák szövetkezetek és önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak számára /C 139/ évi pályázati felhívás Teljes körű gyakorlatok, közösségi polgári védelmi mechanizmus /C 139/09 Ajánlattételi felhívás EACEA sz. 10/09 MEDIA Az európai audiovizuális alkotások promóciója és az európai szakemberek támogatása a Media országain kívül /C 139/10 MEDIA 2007 Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás Ajánlattételi felhívás EACEA/16/09 A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK Bizottság 2009/C 139/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5489 Bosch Thermotechnik/Loos) ( 1 ) Helyesbítések 2009/C 139/12 Helyesbítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára közölt értesítéshez (lásd a június 15-i 2009/ /EK tanácsi rendelet mellékletét) (HL C 136., ) HU ( 1 ) EGT-vonatkozású szöveg

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5524 METEO-FRANCE/CDC/NYSE EURONEXT/METNEXT) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 139/01) június 9-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak franciául nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz: a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében ( competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek, elektronikus formában az EUR-Lex honlapon ( a 32009M5524 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít on-line hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz. Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5501 GDF SUEZ ENERGY SERVICES/ELYO ITALIA) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 139/02) május 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angolul nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz: a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében ( competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek, elektronikus formában az EUR-Lex honlapon ( a 32009M5501 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít on-line hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.

4 C 139/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Az EK Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése szerinti értesítés valamely közösségi harmonizációs intézkedés rendelkezéseinél szigorúbb nemzeti intézkedések fenntartásának engedélyezése (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 139/03) május 5 i levelében a Portugál Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot azon szándékáról, hogy Madeira autonóm régiót a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) fajtáival való termesztéstől mentes övezetnek nyilvánítja. A regionális törvényerejű rendelet tervezete eltér a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv, valamint a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet rendelkezéseitől. 2. A 2001/18/EK irányelv az EK-Szerződés 95. cikkén alapul. Az irányelv létrehozza a GMO-k környezetbe történő kereskedelmi vagy kísérleti célú, ideértve a termesztést kibocsátására vonatkozó, közösségi szintű engedélyezési rendszert. Az engedélyezési eljárás minden GMO esetében külön-külön, a humán-és állategészségügyre, illetve a környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásaira vonatkozó kockázatértékelés után zajlik le. A GMO-termék a szervezet forgalomba hozatalára adott írásos hozzájárulást követően a Közösség területén további bejelentés nélkül felhasználható, amennyiben a felhasználás meghatározott körülményeit, illetve a feltételekben szereplő környezetet, illetve földrajzi területeket pontosan betartják. A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják vagy nem gátolhatják meg azon GMO-k forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv követelményeinek megfelelnek. A tagállam csak akkor korlátozhatja vagy tilthatja meg egy egyedi, már engedélyezett GMO felhasználását és/vagy árusítását, ha elégséges indokkal rendelkezik annak feltételezésére, hogy ez a GMO az emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelent, és ezt a hozzájárulás megadása óta ismertté vált új tudományos információk alátámasztják. 3. A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartoznak a vetőmagok és a termesztési célú egyéb növényi szaporítóanyagok is ( GMO, amelyet élelmiszerek/takarmányok előállítása során kiindulási anyagként lehet felhasználni ). Az irányelvhez hasonlóan a rendelet is létrehozza a géntechnológiával módosított vetőmagok közösségi szintű engedélyezési rendszerét, amely eseti elbírálás alapján, valamint a humán-és állategészségügyre és a környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásokra vonatkozó kockázatértékelés után történik. A tagállamok nem tilthatják meg vagy nem korlátozhatják azon GMO-k termesztését, amelyek az irányelv követelményeinek megfelelnek. A rendeletnek megfelelően a tagállam csak akkor módosíthatja vagy függesztheti fel egy GMO engedélyét, ha nyilvánvaló, hogy ez a GMO valószínűleg komoly kockázatot jelent az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, és ezt a hozzájárulás megadása óta ismertté vált új tudományos információk alátámasztják. 4. Portugália rendelettervezete az irányelv és a rendelet szerinti összehangolt engedélyezési eljárás megsértését jelentené azáltal, hogy az összes GMO-ra ideértve a fent említett két jogi aktusnak megfelelően engedélyezetteket is - vonatkozóan általános tilalmat vezetne be. A portugál értesítés szerint Madeira autonóm régió hatalmas növénygenetikai kinccsel rendelkezik (nemcsak a dísznövény-és erdei fajok tekintetében, hanem az agronómiai fajok változatait illetően is). Ez a genetikai gazdagság évszázadok óta létezik, és tudományos, valamint gazdasági értéke vitathatatlan. Ennek következtében katasztrofális következményekkel járhat a GMO-t tartalmazó anyagok bevezetése, annak valószínűsége miatt, hogy ezek a GMO-k megváltoztatnak bizonyos környezeti szempontokat, és beavatkozhatnak a kérdéses régió értékes genetikai örökségébe. Az értesítés a következő jellegű érveket tartalmazza: mezőgazdasági indokok (ideértve a mezőgazdasági területek, a határsávok, a különböző növekedési ciklusú vetésfajták, a menedékterületek közötti távolsághoz kapcsolódó indokokat); természeti indokok (ideértve a GMO-k invazív képességéhez, a keresztbeporzási képességükhöz, az egyéb fajokkal való párhuzamos hatásukhoz, a toxintermeléshez, a járulékos kölcsönhatáshoz, a genetikai módosításokkal összefüggő hatásokhoz és a génátvitelhez kapcsolódó indokokat). 5. A Bizottság az értesítéssel kapcsolatban az EK-Szerződés 95. cikkének (5) és (6) bekezdése szerint jár el. Az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy közösségi harmonizációs intézkedés elfogadását követően, ha egy tagállam az őt érintő, a harmonizációs intézkedés elfogadását követően felmerülő probléma alapján a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan új tudományos információk alapján szükségesnek tartja szigorúbb nemzeti rendelkezések bevezetését, ezekről a rendelkezésekről és a bevezetésük indokairól értesíti a Bizottságot. A portugál rendelkezésekről szóló értesítést követően a Bizottságnak hat hónap áll rendelkezésére azok jóváhagyására vagy elutasítására. Ezen időszak alatt a Bizottság értékeli a portugál rendelkezések bevezetésének indokoltságát, miután megvizsgálta, hogy e rendelkezések nem képezik-e önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a kereskedelem rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e szükségtelen és aránytalan akadályt a belső piac működésében.

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/3 6. Bármely fél, aki észrevételt szeretne tenni ezen értesítéssel kapcsolatosan, azt az észrevétel közzétételétől számított 30 napon belül küldje el a Bizottságnak. Az e határidőn túl megküldött észrevételeket a Bizottság nem veszi figyelembe. 7. A portugál értesítés további részleteiért kérjük, forduljon a kapcsolattartónkhoz: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for the Environment (Környezetvédelmi Főigazgatóság) DG ENV.B.3 Biotechnology, Pesticides and Health (B.3. csoport Biotechnológia, növényvédőszerek, egészség) Yannis Karamitsios Tel

6 C 139/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK BIZOTTSÁG Euro-átváltási árfolyamok ( 1 ) június 18. (2009/C 139/04) 1 euro = Pénznem Átváltási árfolyam Pénznem Átváltási árfolyam USD USA dollár 1,3920 JPY Japán yen 133,57 DKK Dán korona 7,4440 GBP Angol font 0,85830 SEK Svéd korona 10,9660 CHF Svájci frank 1,5013 ISK Izlandi korona NOK Norvég korona 8,8825 BGN Bulgár leva 1,9558 CZK Cseh korona 26,645 EEK Észt korona 15,6466 HUF Magyar forint 283,57 LTL Litván litász/lita 3,4528 LVL Lett lats 0,6980 PLN Lengyel zloty 4,5575 RON Román lej 4,2319 TRY Török líra 2,1822 AUD Ausztrál dollár 1,7528 CAD Kanadai dollár 1,5758 HKD Hongkongi dollár 10,7885 NZD Új-zélandi dollár 2,1923 SGD Szingapúri dollár 2,0292 KRW Dél-Koreai won 1 761,44 ZAR Dél-Afrikai rand 11,3480 CNY Kínai renminbi 9,5139 HRK Horvát kuna 7,2920 IDR Indonéz rúpia ,78 MYR Maláj ringgit 4,9284 PHP Fülöp-szigeteki peso 67,322 RUB Orosz rubel 43,4455 THB Thaiföldi baht 47,533 BRL Brazil real 2,7519 MXN Mexikói peso 18,6946 INR Indiai rúpia 66,9690 ( 1 ) Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/5 TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 139/05) Tagállam Érintett útvonal A szerződés érvényességi ideje A pályázatok benyújtásának határideje Az a cím, amelyen a pályázati felhívás szövege, valamint a nyilvános pályázati eljárással és a közszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő lényeges információk és/vagy dokumentumok beszerezhetők Franciaország Brive Párizs (Orly) január 5 től január 4-ig Első lépés: augusztus 14. (helyi idő szerint 12 óra) Második lépés: szeptember 22. (helyi idő szerint 12 óra) Syndicat mixte pour la création et l aménagement de l aérodrome de Brive-Souillac Mairie de Brive-la-Gaillarde B.P Brive-la-Gaillarde Cedex FRANCE Tel Fax

8 C 139/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kivonat a Straumur-Burdaras Fjarfestingarbanki hf ügyében hozott határozatról (2009/C 139/06) FELHÍVÁS KÖVETELÉS BENYÚJTÁSÁRA KÖZLEMÉNY A KÖVETELÉSI NYILATKOZATOK BENYÚJTÁSAKOR BETARTANDÓ HATÁRIDŐKRŐL A reykjavíki körzeti bíróság március 3-án hozott végzésével a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. (nyilvt. szám: , Borgartun 25, Reykjavik, Izland) számára június 11-ig fizetési haladékot engedélyezett. A 161/2002 törvényt módosító 44/2009 törvény II. átmeneti rendelkezésének megfelelően a reykjavíki körzeti bíróság felszámoló bizottságot nevezett ki a bank mellé, amely többek között a bankkal szemben felmerült követeléseket kezeli a fizetési haladék időtartama alatt, majd a fizetési haladék lezárultával a felszámolási eljárás során. A referencia-időpont március 9. A követelések feldolgozásának kezdete április 22., e dátumot a 44/2009 törvény hatálybalépésének időpontját figyelembe véve állapították meg, vö. a 161/2002 törvény 102. cikkének első bekezdésével és harmadik bekezdésének második mondatával, valamint a 44/2009 törvény 6. cikkével. Valamennyi érdekelt fél, aki a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. vagy az általa ellenőrzött vagyontárgy többek között az elsőbbségi követelések és a dologi jogi biztosítékkal rendelkező követelések vonatkozásában bármely követelést vagy egyéb jogot kíván érvényesíteni, ezennel felkérést kap, hogy e közlemény első közzétételétől számítva két hónapon belül nyújtsa be követelését a bank felszámoló bizottságához. Ezt a közleményt eredetileg az izlandi közlöny május 18-i számában tették közzé, így a követelések benyújtására kiszabott határidő július 18-án lejár. A követelések benyújtására postai úton van lehetőség a bank felszámoló bizottságához (Borgartun 25, Reykjavik, Izland); a követelés tartalmának meg kell felelnie a csődeljárásról szóló 21/1991 törvény 117. cikke második és harmadik bekezdésében előírt rendelkezéseknek. A 161/2002 törvény 102. cikkének első bekezdésében és harmadik bekezdésének második mondatában, valamint a 44/2009 törvény 6. cikkében levő, fent említett rendelkezések alapján a hitelezőknek a követelés benyújtásakor közölniük kell a követelés április 22-i helyzetét. Külföldi valutában számított követeléseket a szóban forgó valutában meghatározva kell benyújtani. Az Európai Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamából származó hitelező benyújthatja követelését államának hivatalos nyelvén. Ezekhez a követelésekhez izlandi nyelvű fordítást kell csatolni; az angol nyelven benyújtott követelésekhez nem szükséges fordítást csatolni. Egyéb hitelezők izlandi vagy angol nyelven nyújthatják be követelésüket. Amennyiben egy követelés a fent megadott határidőn belül nem kerül benyújtásra, a nem megfelelően benyújtott követelésre vonatkozó joghatás érvényesül, ahogy azt a csődeljárásról szóló 21/1991 törvény 118. cikke előírja, következésképp a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. ellen benyújtott követelést töröltnek kell tekinteni, hacsak nem alkalmazandók a törvény 1 6. pontjában meghatározott kivételek. Külön ki kell emelni, hogy a követelés benyújtásával a hitelező hozzájárul a bizalmas adatkezelés (banktitok) megszűnéséhez a szóban forgó követelés tekintetében augusztus 6-án, csütörtökön, délelőtt 9.30-kor kerül sor a hitelezők gyűlésére, amelynek helyszíne a Hilton Hotel Nordica (Sudurlandsbraut 2, Reykjavík). A gyűlésen való részvételre a bankkal szemben követelést benyújtó felek jogosultak. A gyűlésen megvitatják a benyújtott követeléseket és a felszámoló bizottság döntését, amennyiben az az adott időpontban rendelkezésre áll. A benyújtott követelések listája azok számára hozzáférhető, akik a fent említett gyűlés időpontját megelőzően legalább egy héttel követelést nyújtottak be a bankkal szemben.

9 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/7 A követelések benyújtásával és azok kezelésével kapcsolatban további információt tesznek közzé a bank weboldalán: A felszámoló bizottság kifejezetten ajánlja a hitelezőknek, hogy az információcsere megkönnyítéséhez közöljék címüket vagy meghatalmazottjaik címét. Reykjavík, május 12. A Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. felszámoló bizottsága. Hörður Felix HARÐARSON, ügyvéd a legfőbb bíróságnál Lilja JÓNASDÓTTIR, ügyvéd a legfőbb bíróságnál Ragnar Halldór HALL, ügyvéd a legfőbb bíróságnál

10 C 139/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DG ENTR sz. ENT/CIP/09/B/N10S00 Szatellitszámlák szövetkezetek és önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak számára (2009/C 139/07) 1. Célkitűzések és Leírás A pályázati felhívás célja, hogy hozzájáruljon a szövetkezetekre és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakra vonatkozó, nemzeti és európai szintű, megbízható statisztikák létrehozásához. Ezt szatellitszámlák létrehozásával, illetve a már meglévő szatellitszámlák frissítésével, fejlesztésével és/vagy kiigazításával, valamint transznacionális együttműködéssel és a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjével (közös projektek, az eredmények terjesztésére szolgáló publikációk, szemináriumok) lehet elérni. 2. Támogatásra jogosult pályázók Statisztikai adatok gyűjtésében részt vevő nemzeti statisztikai hivatalok vagy a nemzeti számlákért felelős szolgálatok, szövetkezetekből és/vagy önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakból álló nemzeti szervezetek, valamint oktatási és kutatóközpontok, nonprofit szervezetek vagy magáncégek pályázhatnak. A nemzeti statisztikai hivataloknak vagy nemzeti számlákért felelős szolgálatoknak vagy egyéni pályázóként, vagy más partnerekkel együtt koordinátorként, vagy egyéb szervezet által koordinált konzorcium partnereként minden projektben részt kell venniük. A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük: az Európai Unió tagállamai; az EGT-országok: Izland, Liechtenstein és Norvégia; csatlakozó országok, tagjelölt országok és a versenyképességi és innovációs keretprogramban (CIP) részt vevő más országok: Albánia, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izrael, Montenegró, Szerbia és Törökország. 3. Költségvetés és a projekt futamideje A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 95 %-át. A támogatás maximális összege EUR. A projektek megvalósítását legkésőbb 2010 januárjában meg kell kezdeni, és december 31. előtt be kell fejezni. A projektek maximális futamideje 12 hónap.

11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/9 4. Határidő A pályázatokat legkésőbb szeptember 4-én meg kell küldeni a Bizottságnak. 5. További információk A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le: A pályázatokat, melyeknek meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében meghatározott valamennyi követelménynek, a megadott űrlapon kell benyújtani.

12 C 139/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja évi pályázati felhívás Teljes körű gyakorlatok, közösségi polgári védelmi mechanizmus (2009/C 139/08) 1. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának polgári védelemért felelős szervezeti egysége pályázati felhívást tesz közzé olyan, teljes körű, valósághű gyakorlatok felkutatása érdekében, amelyek finanszírozásban részesülhetnek a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, március 5-én elfogadott 2007/162/EK tanácsi határozat és a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról szóló, november 8-án elfogadott tanácsi határozat (átdolgozott változat) keretében. A finanszírozás vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. 2. Az érintett területeket, a javaslatok jellegét és tartalmát, valamint a finanszírozás feltételeit a pályázati útmutató ismerteti. Ugyanez a dokumentum tartalmazza a pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes tudnivalókat (cím, beadási határidő) is. A pályázati útmutató és a pályázati űrlapok az Europa honlap következő oldaláról tölthetők le: 3. A pályázatokat a pályázati útmutatóban megjelölt címre, augusztus 20-án kell a Bizottsághoz eljuttatni. A pályázatokat postai úton vagy más küldeménytovábbító szolgáltatás révén legkésőbb augusztus 20-án kell a Bizottságnak megküldeni (igazolásul a küldemény postai felvételének napja, a postai bélyegző kelte vagy a feladóvevény kelte szolgál). A pályázatok a pályázati útmutatóban megjelölt címen, legkésőbb augusztus 20-án 17 óráig személyesen is benyújthatók (igazolásul a keltezéssel ellátott, a felelős tisztviselő által aláírt átvételi elismervény szolgál). A faxon vagy elektronikus levélben benyújtott, a hiányos és a több részben megküldött pályázatokat a Bizottság nem fogadja el. 4. A pályázatok elbírálása a következő eljárás szerint történik: a pályázatok beérkezése a Bizottsághoz, nyilvántartásba vétel és visszaigazolás a Bizottság által, a pályázatok elbírálása a Bizottság által, döntés az odaítélésről, a pályázók értesítése az eredményről. A támogatandó pályázatok kiválasztása az I.2. pont szerinti pályázati útmutatóban előírt kritériumok alapján, a rendelkezésre álló költségvetés keretei között történik. A Bizottság kedvező döntése esetén a Bizottság és a pályázatot benyújtó fél között támogatási megállapodás jön létre (euróban kifejezett összegekkel). Az eljárás szigorúan bizalmas.

13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/11 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EACEA sz. 10/09 MEDIA Az európai audiovizuális alkotások promóciója és az európai szakemberek támogatása a Media országain kívül (2009/C 139/09) 1. A támogatás célja és leírása Ez az ajánlattételi felhívás az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) végrehajtásáról szóló, november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul. A fent említett tanácsi határozat célkitűzései között a következők szerepelnek: az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójának és forgalmazásának megkönnyítése és ösztönzése olyan európai és Európán kívüli kereskedelmi rendezvények, szakmai vásárok és audiovizuális fesztiválok keretében, amelyek fontos szerepet játszanak az európai alkotások promóciójában és a szakemberek hálózatba szervezésében, az ágazat európai szereplői hálózatba szervezésének ösztönzése a promóciós tevékenységgel foglalkozó nemzeti állami vagy magán szervezetek által az európai és a nemzetközi piacon vállalt közös fellépések támogatásával, a nem nemzeti európai filmek szélesebb körű transznacionális terjesztésének előmozdítása az európai és nemzeti piacon, a filmszínházakban történő forgalmazásukat és bemutatásukat ösztönző intézkedések révén, különösen koordinált marketingstratégiák ösztönzésével. 2. Támogatásra jogosult pályázók Ez az ajánlattételi felhívás olyan európai társaságoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a MEDIA program tanácsi határozatban ismertetett célkitűzéseinek megvalósításához. A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük: az Európai Unió 27 országa, az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia; Svájc és Horvátország. 3. Támogatásra jogosult tevékenységek Ez az ajánlattételi felhívás a MEDIA program tagországain kívül zajló cselekvéseket és tevékenységeket kívánja támogatni. A cél a következőkre irányuló cselekvések támogatása: az európai szakemberek MEDIA-országokon kívüli piacokra jutásának vagy ilyen eseményekhez történő hozzáférésének megkönnyítése; az audiovizuális és/vagy filmművészeti alkotások MEDIA-országokon kívüli forgalmazásának előmozdítása. A projektek időtartama legfeljebb 24 hónap. A tevékenységeknek január 1-jétől és szeptember 30. között kell megkezdődniük. A tevékenységeknek december 31. előtt kell befejeződniük.

14 C 139/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Az odaítélés kritériumai A támogatásra jogosult pályázatok/projektek a következő kritériumok alapján kaphatnak pontokat a maximális 100 pontból: A cselekvés európai dimenziója Az európai audiovizuális alkotások promóciójára és forgalmazására gyakorolt hatás A benyújtott cselekvési terv minősége és költséghatékonysága A cselekvésnek teret biztosító rendezvények/események minősége A kis audiovizuális gyártási kapacitással rendelkező európai országokból származó audiovizuális alkotások promóciója 25 pont 30 pont 25 pont 10 pont 10 pont 5. Költségvetés A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés EUR. A Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a cselekvés összes költségének 50 %-át. Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt. 6. Benyújtási határidő A pályázatok megküldésének határnapja augusztus 12. A pályázatokat a következő címre kell megküldeni: Agence Exécutive «Education, Audiovisuel et Culture» (Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség) Appel à propositions EACEA/10/09 (Ajánlattételi felhívás EACEA/10/09) Costas DASKALAKIS BOUR 03/30 Avenue du Bourget Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra. Faxon vagy ben küldött pályázatok nem fogadhatók el. 7. Teljes tájékoztatás A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

15 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/13 MEDIA 2007 GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS OKTATÁS Ajánlattételi felhívás EACEA/16/09 A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása (2009/C 139/10) Ajánlattételi Felhívás EACEA/36/08 Egy adminisztrációs hiba miatt a 36/2008 sz., A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása című ajánlattételi felhívást törölték, és helyébe a EACEA/16/09 Ajánlattételi felhívás lép. 1. Célkitűzések és Leírás Ez az ajánlattételi felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul. A program egyik célkitűzése a csereprogramok és az együttműködés ösztönzése az európai oktatási szereplők különösen a felsőoktatási intézmények, képzési szervezetek és az audiovizuális ágazatban működő partnerek közötti hálózatépítés támogatása útján, valamint a diákok és oktatók európai mobilitásának ösztönzése. 2. Támogatható pályázók E felhívás címzettjei olyan felsőoktatási intézményekből, képzési szervezetekből és az audiovizuális ágazatban működő partnerekből álló páneurópai konzorciumok, amelyek tevékenysége hozzájárul a MEDIA program fenti, a tanácsi határozatban megjelölt célkitűzéseinek eléréséhez. A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük: Az Európai Unió 27 tagországa az EFTA-országok, Svájc és Horvátország 3. Támogatható fellépések A MEDIA országokban rendezett alábbi fellépések és tevékenységek támogathatók. Olyan fellépések, amelyek célja a jövő audiovizuális szakemberei kapacitásának fejlesztése annak érdekében, hogy az említett szakemberek szaktudásuk következő területeken történő elmélyítésével megértsék és munkájukba integrálják az európai dimenziót: A gazdasági, pénzügyi és a kereskedelmi irányítás területén folytatott képzés Az új audiovizuális technológiák területén folytatott képzés A forgatókönyvekkel kapcsolatos projektek fejlesztése területén folytatott képzés A fellépés futamideje (= a költségek támogathatóságának futamideje) 12 hónap (megfelelően indokolt esetben legfeljebb 18 hónap). A fellépésnek a szeptember 1. és június 30. közötti időszakban kell megtörténnie. 4. Az odaítélés kritériumai A maximális 100-ból az alábbi súlyozás szerint ítélhetők oda pontok a projekteknek: A tevékenység tartalmának minősége (20 pont); Projektmenedzsment (20 pont) A konzorcium minősége (20 pont) Európai dimenzió (20 pont) Hatás (20 pont)

16 C 139/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Költségvetés A rendelkezésre álló teljes költségvetés EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. A Bizottságtól kapott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek teljes összegének 50 vagy 75 %-át. Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes költségvetési keretet. 6. A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatokat legkésőbb augusztus 19-i kell benyújtani a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) az alábbi címre: Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) Call For Proposals EACEA 16/2009/ MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe Mr. Constantin Daskalakis BOUR 03/30 Avenue du Bourget Brussels BELGIQUE/BELGIË Csak a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, a hivatalos pályázati űrlapon benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A faxon vagy ben elküldött pályázatokat elutasítják. 7. Részletes információ A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

17 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 139/15 A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5489 Bosch Thermotechnik/Loos) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 139/11) június 12-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a Robert Bosch GmbH, Németország irányítása alá tartozó Bosch Thermotechnik GmbH (a továbbiakban: Bosch Thermotechnik, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás értékpapírok vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Loos Deutschland GmbH (a továbbiakban: Loos, Németország) felett. 2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: a Bosch Thermotechnik esetében: A Bosch Thermotechnik fűtőberendezéseket szállít. Buderus és Junkers márkáin keresztül különösen a fali vagy álló (fűtőgázzal vagy fűtőolajjal működő) fűtőrendszerek terén tevékeny, a Loos esetében: a Loos egy családi tulajdonban álló vállalat, mely háztartási és ipari kazánrendszereket szállít. 3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5489 Bosch Thermotechnik/Loos hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon ( vagy ) vagy postai úton a következő címre: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály) J Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) HL L 24., , 1. o.

18 C 139/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HELYESBÍTÉSEK Helyesbítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára közölt értesítéshez (lásd a június 15-i 2009/ /EK tanácsi rendelet mellékletét) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136., június 16.) A címlapon és a 35. oldalon, a címben: a következő szövegrész: Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd a június 15-i 2009/ /EK tanácsi rendelet mellékletét) helyesen: Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd a június 15-i 2009/501/EK tanácsi rendelet mellékletét). A 35. oldalon, az első bekezdésben: a következő szövegrész: A június 15-i 2009/ /EK tanácsi rendeletben felsorolt személyek, csoportok és szervezetek tudomására hozzuk a következő információkat. helyesen: A június 15-i 2009/501/EK tanácsi rendeletben felsorolt személyek, csoportok és szervezetek tudomására hozzuk a következő információkat.

19

20 2009-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve) Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén EUR/év (*) Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 100 EUR/hó (*) Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány + éves CD-ROM az EU 22 hivatalos nyelvén EUR/év Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 700 EUR/év Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 70 EUR/hó Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 400 EUR/év Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány az EU 22 hivatalos nyelvén 40 EUR/hó Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi CD-ROM (összevont) az EU 22 hivatalos nyelvén 500 EUR/év A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és ajánlati felhívások, CD-ROM, heti 2 kiadvány többnyelvű: az EU 23 hivatalos nyelvén 360 EUR/év (= 30 EUR/hó) Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat versenyvizsga-kiírások a vizsgakiírás szerinti nyelv(ek)en (*) Számonkénti értékesítés: 32 oldalig: 33 és 64 oldal között: 64 oldal felett: 50 EUR/év 6 EUR 12 EUR egyedileg meghatározott ár Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában. Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni. A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap június 18-i L 156. száma tett közzé, és amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni, illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik. A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a 23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű CD-ROM-on. Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt Az olvasóhoz című közleménynek köszönhetően értesülnek. Értékesítés és előfizetés A Kiadóhivatal gondozásában megjelent, térítés ellenében kapható kiadványok a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhetők be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található: Az EUR-Lex ( közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is. További információt az Európai Unióról a internetcímen találhat. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS KIADVÁNYAINAK HIVATALA L-2985 LUXEMBURG HU

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 79 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. április 2. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 243 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. október 10. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 209 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 4. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 78 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. április 1. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 29 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 5. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 400/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.12.28. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EACEA/38/12 Erasmus Mundus 2009 2013 cselekvési program Végrehajtás 2013-ban

Részletesebben

ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények

ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam Magyar nyelvű kiadás 2009. november 20. Közleményszám Tartalom Oldal V Vélemények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 180 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. július 6. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 202 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. augusztus 27. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 204 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. augusztus 29. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2014.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 51/17 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA/10/14 Az Erasmus+ Program keretében 3. kulcstevékenység: A szakpolitikai

Részletesebben

Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Vélemények. 53. évfolyam. Magyar nyelvű kiadás 2010. március 16. Közleményszám.

Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Vélemények. 53. évfolyam. Magyar nyelvű kiadás 2010. március 16. Közleményszám. Az Európai Unió ISSN 1725-518X C 64 A Hivatalos Lapja Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam Magyar nyelvű kiadás 2010. március 16. Közleményszám Tartalom Oldal V Vélemények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 182 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. július 7. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

C 213. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Közlemények

C 213. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 213 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 8. Közleményszám Tartalom Oldal I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Magánszemélyek illetve for-profit szervezetek részt vehetnek az Európa a polgárokért programban? Magánszemélyek

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó).

Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó). A jelentkezés áttekintése Kérjük, töltse ki az alábbi összegző lapot, melynek terjedelme nem haladhatja meg egy A4-es oldal hosszát (körülbelül 500 szó). Sorolja fel a jelentkezésben szereplő videók URL-jét

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr.

KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr. KÖZÚT_melegaszfalt beszerzés 2016_Korr. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/75 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.04. Iktatószám:

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014.

Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014. Irodai papíripari termékek és irodaszerek a KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények részére 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/58 A KEF üzemeltetési tevékenysége alá tartozó intézmények

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ 2012. évi 129. szám; 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság a

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 119 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. május 28. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Valenciennes, Franciaország

Valenciennes, Franciaország Európai Vasúti Ügynökség Valenciennes, Franciaország Pályázati felhívás az egyes tagállamokban a nemzeti vizsgáló testület munkáját a vasúti balesetek kivizsgálásában segítő, az emberi tényezőket vizsgáló

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Mivel: A KÖVETKEZŐ DÖNTÉST HOZTA: CT/CA-012/2004/01HU AZ IGAZGATÓTANÁCS, CT/CA-012/2004/01HU AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEINEK FORDÍTÓKÖZPONTJA ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉS A 1049/2001/EK SZ. RENDELET ALKALMAZÁSÁT ILLETŐEN, A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS VONATKOZÁSÁBAN AZ IGAZGATÓTANÁCS,

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 91 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. április 9. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG 2008.10.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 258 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓRA (AD 14-ES BESOROLÁSI FOKOZAT) AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL (ETF)

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 225 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 18. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

ISSN 1725-518X C 294 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények

ISSN 1725-518X C 294 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió ISSN 1725-518X C 294 A Hivatalos Lapja Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam Magyar nyelvű kiadás 2009. december 3. Közleményszám Tartalom Oldal V Vélemények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 225 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. augusztus 20. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Pinizsi Gábor (KultúrPont Iroda)

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Pinizsi Gábor (KultúrPont Iroda) Kultúra Program 2007-2013 Előadó: Pinizsi Gábor (KultúrPont Iroda) A Kultúra Program céljai - A program célja, hogy erősítse az a kulturális teret, melyet Európa népei egymással is megosztanak, és ami

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Többszereplős keretszerződés tanulmányok készítésére a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy és az űrpolitika terén CDR/TL1/68/2016

Többszereplős keretszerződés tanulmányok készítésére a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy és az űrpolitika terén CDR/TL1/68/2016 Brüsszel, 2016. szeptember 5. LT/MC/IU/D1777/2016 Tisztelt Hölgyem/Uram! Tárgy: Többszereplős keretszerződés tanulmányok készítésére a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy és az űrpolitika

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM 11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II.

Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II. Adásvételi szerződés szarvasmarha állományok intradermális tuberkulin vizsgálatához szükséges tuberkulin beszerzésére Korrigendum II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/6 Adásvételi szerződés szarvasmarha

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Tájékoztató a Részvételi határidő meghosszabbításáról - Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata EU finanszírozású beruházások támogatott önrészének finanszírozására vonatkozó fejlesztési hitel. Közbeszerzési

Részletesebben

Helyesbítés_ AF_1K_Monitor

Helyesbítés_ AF_1K_Monitor Helyesbítés_ AF_1K_Monitor Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 235 db 4:3 képarányú és 81 db 16:10 képarányú 1K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára. Alkatrészellátás biztosítása:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL

Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben