/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*"

Átírás

1 !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%&#4-$*2%&%!'&54-$*!%!-%% $!%!%'&!%%&",&:%&& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5+;8$* "678)9!5%'"$ </ =!"#$%&'(%)&%%%#%%$!34!$ %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5( E/ =&1%2%&!$61&&9E>9?.E/AFBB/.G/CD4$%%&% :%&)&#$*&5D1%%&%%*& %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5( H/ &'%1%!2$#&$2%&$!*%6#)&$!2$#&$;$'6#)&4!'2*4!! -%1%*%!&%$",&&!%6!%%*%!&%!!%-&$&!61$&&<>9?.H/ABB/.9/C $%%&%6& %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5(

2 I/ &'%1%!4#*#&",&;&1$1**&-&$& &<.>9??E/AFBB/./C%%&% 6& %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$* "678)9!5 &'%1%! (8&:%#% =&"&*&$ 4" &*&$ 44&!*!% &;&&!%!&$!6!$61%*&&"6 %1#&& 5!,$&$ %&&2%&$ -&$&&9>9?.H/ABB/.9/C4$%%&%6& %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5B!!#%%' G/ &'%1%! &&2 6#)&$ : #!%&!'&5 #&$ 4$ : &&26#)&$!-%&)&$& %*!$ 70%*' '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5( J/ &'%1%!9?.H(9?.J44$4$,$&;& **$"*1& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5(.?/8%&$ ;&;&$B!!%9?.E/!#$$%#!%!*!'& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5+;8$*5!)*$8$* "678)9!5 B$**../ =#$:%&#!%&$4%2%*&&"6 %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5+;8$* "678)9!5 B!!#%%'.9/ =$#!84&,'%9?.H>9?.I/%#%&!$!#%4!'#$-%$ $'"1%*2 %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5+;8$* "678)9!5 B!!#%%'.</ (8&:%#%,$&$;&;&$%*&&"6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*50*$8$* "678)9!5 (

3 .E/ &'%1%! $4'$K&%)&%2&AGIE?$*!<(<9/C9?.H/!#$$ "*%*%%!!#%&4%:)**'%4%'%*&&"& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!"#$%&'(%)&% "678)9!58* 44!"#$%&'.H/ &'%1%!$D%;$!+%&4!%$*%)&%%&44%*&&"1#2*!1*#$&%%&& %*!$ 70%*' '%"'4"#*50*$8$*5!)*$8$* "678)9!5(.I/ &'%1%!#$&&%%*$-%%!%&",&,"4-%%!$%&1 &%-&6 %*!$ 7&*%% '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 8%&#4#$&*6$&"%%$%%36!!'& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 (.G/ &'%1%!58&;,</D$*&!!%6!!'& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 (.J/ 8%&!$!!%$%9?.E/!#$4-%%!%$'& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 9?/ &'%1%!(8&:%#%=&"&*&$ 4"9?.H/!#$ 4-%%!$ %#!%%&:*& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 9./ &'%1%!$ ;&;&$B!!%9?.H/!#$ 4-%%!$%#!% %&:*& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 99/ &'%1%!$#!84&,'%9?.H/!#$ 4-%%!$%#!% %&:*& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$*

4 "678)9!5 ( 9</ &'%1%!9?.H/!#$ 4-%%!$%#!% %&:*& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 9E/ &'%1%!%&%&6&",&%*2&%*& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 9H/ &'%1%!5$&$;,-&!#'%&,!&1&*&2%&$!*-!-% & %*!$ 7&*%% '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( 9I/ &'%1%!5 %*!$ 7&*%% '%"'4"#*50*$8$*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( &'%1%!L%&%")&!$$&2;&&!(*&$%%#--:%1&%!%!&;*( 8&$+;&&!*&$;&%)&%!M*D"&&",&$&$& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$* "678)9!5 ( 9G/ &'%1%!5%&%"$!$244&!#'G9H?><2(D$*&!!%6!!'& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5:%1&%!$8$*5!)*$8$* "678)9!5 ( %&%*% #&!%5 6#%%1%1%&%$ &*%%$ +$#&&/ ="$%$ " *$%*%$2%'$ 4#-!&*%%$+$#&-5#--NNN/:/2; $%%%&&/ 59?.H/,$;9?/ $)'6: #"; "&*%

5 <64!#7?.>.<J(9>9?.H A94 $9B94#!&'()"%*"%"'"!%''".6450%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$ %#!%!*'&5#&$1!2""!)*$2%&%!'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6&.#"%&'()"%*"%"C =&%12$%132#!*%21&5;224-%24!%'&5!)&! 44#!*%%#!%!*%'&5#&$2""!)*$2%&%!'&!#&&& 4%&%%!*%'&5%*-6&&--$1!/.C =H>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%% &&$#%( #'!%"!)*$2%&%!%;%&&%'!%",9?.E/%(,%-%9($%&%!3&%#%&!-%:*&&$!%!$*!&'1#&$2",&$!%!$%#% %&'%1%!9/%&&!&%%%$$&&%&:*15&2*--:*&&#!*%21( &9?.H/"$&$<?($*-%&!"#$%&'(%)&%%/!"#$%( &'(%)&%%:%&!$"&*%%52*$!%!$%#%)&1%%* &&$#%#'!( %/=$!%!$%#%*)&!%%)&/ 9C =I>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%%**2%&$4( 14(%&'%1%!%&&!&%!!"%'((8&:%#%,$&$;&;&$%*&&"( &--$%$2%&%-6$!%*-%:%&2&&*%%;&$%*&&"&67!" "#$"%!! "# $ %!" "#$"% & ' ( ( ) ) ) '*) + ) '*

6 ) ' +')! ) )!! "# $ =;&$%*&&"&6%)&/ <C 4$**$%)&%!%%%%$$;-;&#!*%2%&$%!&&&6$%#!%!* #!*!%$&*1**&5#&$%!&&&6$%#!%!**%&4%:)**'%&'!6!$5 ;(1!$5$6$!%&&%'!$:%&%&&5#!*%219?.H/1;.('&M*D %&1%%!% "&Q1*;1!34'!&(;D&$ 4&%%!$ 4" "#5)%$;,.G?/C2$%$$/!"#$%&'(%)&%% :%&!%"&*%%%%!$2$%!!%5#&$&*&%&&#&",& %'!%5$&6/=%%!$2$%!%%)&/=&*&%&&#&",& %'!%5$&6%)&%/ EC =.?>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%%$;$( $$*%)&%!!%(*%)&%;&1!"%'#6$"%44#6"$%&%"2%&%4!( '&!26,!&1-&(2$'%59?9?/%,%-%<./"1$*5.??/???A( %%C:$>!#-!&%$61%&&%!-%-!-%1$&*;&1!"%'5( 9 &"%)&%3!")&%%!2..H? 9!%3%)&%%%&'%1%!%&&!&%!!"%'-!&%$%'(!&"1&52*%$-%-!-%-%&-&)!*%#$( *&#--$265-!&%$%'!J?A$&%,#%C"$&!&)&$:%&( &5!6!$4%&%%!*!&)&1*;&:%&$/ =!"#$%&'(%)&%4*6$52**%)&%-!&%!&-!&%-%5#*-!&%$1* 2$%!&%#&5#---!&%!%&6$&* %&'%%6%*%!&%&"1#!*%2%$%&/ =!"#$%&'(%)&%%:%&2&"&*%%-!&%%&",&#&%$$ &6/=-!&%%&",&$&6%)&%/ HC =.E>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%%21;&52* *&$%%%&*&5%B#;,I</D!")&%-%1%&%&%*-!%&!&$&&$&*$%&,!&1&*&2%&$!*2%&%!$&&$2%&$!*%-!%&1%1%( &%&%*2&-!&%$%'!!-%:*&&:%&!%&%%&/!"#$%&'(%)&%%:%&2&"&*%%./"%$ 2%&!*,%!#%&",&#&%$$&6#&/=$&6%)&%/ IC $&*;&1-&!#'G?HI>H2(D5GIE?58!%;/./&&&25 4%%IH<. 9 %)&%354!"$&%*%#%!3$*&-&!5 G?HG>.J>=><2(D5GIE?58!%;/<></D$*&;&15;&1# %#6#%%!$&*&$1*-$6IA2C 9 %)&%$*!-%#!%&!%%%1!$*&--$:%&!( %&%%&7!%&%'4%&%#$%&$&*&$1*&"6#&",&:%&%)&'#&%$4&(!*%5!%&%'4%&%#$%&$%#6#%%!$!"6!!#%&!$*!-%#%%)&%%%%$&&( "-4!'2%&%&&6#&",&:%&%)&'#&%$4&!*%5

7 &*&$1*&"6%&1$&*41*$!"#$%&'1%-&6( 21&%5 &*&%&&%!%&%!!%!!% $&* &&%*%%& :)**%&%!'$#!&%!-%%*2!!361&%2%/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%52**&$1*!!!%*&&"6!'$ #!&%!!6%%%&!%*$%13&%*:%&2&!!%1*)*&%%&4%:)**!-% %&%%'$&6/=*&$1*!!!%*&&"6!'$#!&%!%&!)&! =.J>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%%-!-%1( 5$=/;/G>=D&$&$+D4 ""!!%9?.H/,$;./"1( &9?9?/:%-;9G/"1$*5%&'%1%!2%,&%'!-%:*&&:%&!%&%%&/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%&-!&%%& ",&$&6#&/=$&6%)&%/ GC =9?>9?.H/ABB/.9/C2#&!"#$%&'(%)&%%&-!&%$%( '!4588;/9G/&$5:5GI9&"%)&%3&-!&!!% =&!=!#&9?.H/,$;..R9?.I/,$;.?/44$$'5%&'%( 1%!2%,&&-!&%$%'!%$/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%%&'%1%!2%9/ D%&&!&%!,&&-!&%$%'!&6/=&-!&%$%'!&6 %)&/?+?+D!%!(E"%E"8";#"'" F F #5 ( =4/#&&/4%*%>&-:%$#&>#""5FGH A -'#)""!I!#5!"#$%&'(%)&%!8$*$)&!!5 6*!<(<9L $4'K&%)&%2L4*3&!! ;$$$*%)&%%&4!*$)&!!5!&;*8&$+;&&!;&$)&!!5-58&:%#%%5 S8&&%&&%**&%,$%#6%%&!%S%*%#%!3 (./9/?>?J(..(9?.9(??.I 6D"1%&*$:;55 $%'"$*!%%&%!55 B/$ &-:%$#&5 A96!$!5 (!%&''%5-%:%%'%5#&&&5:$&&"&*5 64"#""5 (B!!#%%'%&5 (8&*2$&B T%&4!#%&5 (/8&$(""$)*#!%&5

8 19%6""7#97!J" %.:'%%!-%!6!$61%*%%%&5,4%%%5 <:')&!$%*!&&&"6%*5.E:'%%!-%4$%*!&&&"6%*5 9:'%!-%%6#)&$%&%")&!$*&&"6%*5.:'%%!-%-;-!&%*&&"6%*/

9 !"#$% &!'()*)$!)+,-. " )!$) ) (/ 01)-)%, " %+7 ),$) )+ +%+# ' % $),,-"#$)")$)!% ) &%. $),,-"#$-9*!)! $),,-"#$ %$ # 8+ %$),,-"#$)")$)!% ) &%. $),,-"#$-9*!)! $),,-"#$ %$ # : +,- ;,!", 2:.)!,%,& <=>.# 7, + : +,- ;,!", 2:.)!,%,& <=>.# 7, %.(+% $),,-"#$)")$)!% ) &%. $),,-"#$-9*!)! $),,-"#$ %$ # 452 $+$ 45? $+$

10 ! 1)-) &%. &%. $),,-"#$+)$)!) :+,- ;,!", 2:.)!,%,& <=>.# 7, !"#$%$#&'( "$ )( )&#!' $#)#&&)!

11 * 2!"%+%"#$! &,$ %!,-! BC8 A )+)!,;")0 )$+;$)$) $! =$) ")$) *, B <BD 3 EF)-! )% )!$) 7.GE F ()*)$!(,-.% D -4% - H%,$%7, 3 3 8( 22,-. +;$, (7,+&%.0"#.%, ) ()*)$! )?)-%+;$;!%+;$)+)! 8(

12 , - 45 I,+,-$ +! %,!$!,-)%+!/) ),) ) %+% ()*)$!))'*7. ),) %( 1$,# " +%," +,") ),&%!%.+, " %$%)!!$ " %$%)!!$!

13 . - F585C3 <3 (2 3 =-D)-)%D - +% -H%,$%7 +,-1*,+()'*#,-.B % "!09()*)$!) 8,-.% 1)-+%.!1$$ $.,;"!,-+%+# ( <5J<2 A52,-.07 &KL.$)( 7 &.M)-$+$,+ 7 + ()'*#,-.<)) 0 1 $$ % " $.+; /% (!7,(/+!+!#!) 2J ,-.% ) ) %?%" 0!/)!,)+ +-), )#!) <3 B,+ %,( %+%()*)$!) < ",7 ;,+,-$ %! +,-,;")) ) )) %) 33! 3: #)$&&)#$ "$$$%%$$$ )!%&$!)!

14 .E'9#!!#B94#!('#647"%4#"'*% $""J"F*% 0$!9"AJ! A9%4#%!7"%; 5G 9?.H/1/ <?/ 9?.H/,$;.J/ (?? &)'4 (<5EJU?? T#%-%&)&$2$%&?? (?? &'#;#"* "#"'6)%%!% #""..????..???? &; 9???? 9???? <?+&; G???? H???? &947!&;.????.???? &2A2+..=/ #%5 HKF K /#!84&,'%?? =&"&*/ 4"/?? B?? =&":D3#/B/?? (<?"D&$.<<< 9<. %--'&7.<<< 9?. /#!84&,'%? <? =&"&*/ 4"/?? B?? =&":D3#/B/?? 9E9II %--'&7.HIH.J9<. /#!84&,'% <G EE< =&"&*/ E<?< B H 9GJ =&":D3#/B/?? FF FG &!% '( )

15 (-!&(5%/-!&(5 *!% ++)+, +--. (-!&(5%/-!&(5 9GEII 2/61-& (%#6;& 2&!$-& =!'(8*&;" % EHIG EHIG E?GJGJ E?GJGJ (2#$<5EJU 0$ &%'6)"'#%.I<IG "JJ*%7"%""?? "JJ*%!E;9.I<IG 64'J#%.9I.J H.<9 1%4#!"%*%"6.9E?I? =!!% J'%!'#"64 &#;96%!%9#(96!? GG */0*12*/% ,',899

16

17

18

19

20

21 !9#!E!)!%!5 LI 222&.!"#$%&'(%)&%%%&:*1&%12$%132 #!*%21&&1%&%!5;224-%24!%'&&-%&5 #&$!)&!44#!*%%#!%!*'&&1!/!$*5 A"%"%*5(9%6"" 59?.H/,$;../ +$#!*$0%:// "&*%% =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 3?#'%%0%! 1%*' $"$%2%

22 *%*%$%'(:'"$* %'"$* 7GIE?5$&;/9/:/GG>V7?I>GH>HI?(JJ? 7:W*/"&$,%/2; K*7.E?<?>III>9?.H>&/ +$#/7 *7-%&#9?.E/!#$4( -$*& K$7/+%::%=$&/&%%% 8Q #9?.E/!#$4-$*$2%&%!'& $%&&*%%XY $%&!"#$%&'%)&%Y =2*--$!#%-%5!"#$%&'%)&%%9?.H(-%$"$%1!%3%# 4%(5!4-$*$2%&%!%#$*&5%'&&"$*#%%'$-%&!(!%&!!/ =%'!*'&&.JJE/!#$FFFB/4#!G/PAEC-%%!%&"1%'"$* #%%'1%$&&%!%!*$%)&%!34'%&%")&!$4!#%%-%&4( -$*2%&%!'&5!4-$*!%!-%%$!%!%'&/ =%'!*'&!4&&4#!%$!%#%%*%%$&%2%'!( *!!%&'614%&%%!*!%*)34!%%*:%&%&'4%(54-$*$#$( &;&!!%%:%&$%*-%%!%!*!%!-%/ =:%$%&"19?.E/!#4-$*&;&&#%$%!-%&--$ -%&%%/

23 = 4-$*$! -3)*$ 2%&%!!%&!!!&%2*2:$*%&%6#)& :4&1$ %&2%&%%!%5 &$5 **$#$$5 4&%%!%5D2&!4%'%&%")&!%5$&&2 $!!%34!$#$$%/ %-%;--$!#%-%1%&%'#& %4!5;*#!*%21!:; "1%%5 :%1&%!%5 -%;25 %#%% # $- ;5 2*%*#!!%*$! &$!%&%-%$'%/ =8&4%&!*%$!#*--!!-%*#$&-&*:*&! -3)*$ 4%%% %%!%5 ;* $%*%:*&$ $!-% *-- 4%*%% #5;&;"&4%&!*%43!*%*4%&62%'!*%!#$&%2%'!*% %1*-!4--$2"-$/=%*&%#'$4'!#'&(!#%*--:*&5 %&%"$$!"6!%!#4":%1&%!%$4#%&$#%'5%&%%&$$% &*&!/ =%*4#%#':*&4!-%"$2%$5$",&$#*-!!%-%%-'&%#'$ 4%5 - & %%'-3%&4#%'$ 445$&&%#% %,%% "$2%!% #* %-%%$4#!%3%$-$&*---1%&%%%*/%*1%*%'5 2*$$%*%:*&$%6#)&$$'-2"$*)%%&&&$*& #!%&%$&$26#1%&%5$#%&$2*!!%#-34'%/ =$%'"$*-3)*$2%&%!%'%%*2%&6%$ $%*%:*&$%5%!&:*#&%**--:$*%&%9?.E/!#-%$4%)&%%%1!% -$6!$&5$&&%#%$%&*#*#!%&%$*!%&%/ =9?.E(%!#%%%%*:%&%&'%2;%*,!&1$5%&%4#%%'#&7./ =9?.E/!#$#&&",&%'$:%&#!*%215#&#( &*%&'%*6!%/ 9/ =%&%")&!%4-$*:%!1#65::$*%&%%&$%&%")&!( %!)&%)&%%%1!%!&&"&*;-1%6#-$*!%!&%*$---%:( &&1*!!%%&&%$%%!%:%&&!"!%/ </ =%!&$!)&!%&14D$4&%%!$-&%%%,4%!!%&'%*6' -&%%(%*%&'!$!%'$%#!%!*-$6/ E/ =$&&%*&$$*,$%&&%$%%!%!2!:%&&!"!-$6!&!*$%&&%'!$ :%&4#%%&!$3#!*%21/ H/ =(..9"1%%*#&;&4#%'%$&6D1%%%%&'6%$$%%(!%!2!34%!%/ I/ 4#!%5%%!%!2!:%&&!"!-3,%&%!%&4#%'%&%-%/ =9?.E/!#$%#!%!*)%%%,!&4!%#%)5!$1%&%!-'&1$#$&*( $5$%)&,!&$3!%%%*:%&%&$/

24 &6!%%;-%:&&4)&!%'&54%%'&/%,!"6%! %!%$#*&$4%*%1%&%$52%1*$4%%%$/*:52* %'!*,4#!%%5%22&1*-&%!#!*%2%$;1/0%&%&%* 1%&%'6%4!5%&D&!#%-%2&-&!"%4--*1%&%'!*31*( -&5%V&&-%*&#&/ B/=#4-$*$2%&%!%!!%&!%./ =-3)*$2%&%-%;/././=%*$&-3,%&%!%&;&/A*!*%2*$! K*!!*$83)*$$$$C #-R2%$$% -3,%&%!$ %*$-5 R % 4%!*!-% 1%&%'%5 9.U(& #--,4% %*$& -3,%&%!% A./%&&!&%C/+4!##%&%%&'$ 1*-&$4%%#&5-% %--%-5,4%!4*4!!%&2%'#&%%,$$&&/ 25 2*4%)&%%%&4#%%!$%%& %*$- -3,%&%!% %$%!-%$-$&,4%'%%,$#/!"#$" %&!"#$" %'("')!"#$" =-%&%&&!&%!-%&&2-&-$%%&-3,%&%!$%*$! %*!-1*%&&%%,%&%!%%)&%$%%&!%5%&%&* ;-1%6#4-$*!%!%&%**---%:&&-62A9/%&&!&%C/ =-&-&#$&*&$52*%'5%!&%&&%$-3,%&%!%A%$!!5 **C%*$$-1%&%',4%!4#%%%-%/ $%%&%'%D&!&%%&&%$ -3,%&%!%--%!#-%%4!/ =%--%%*$--%4#%%%#&$%%&%!",1%*%%%*52*9?.<( -%4#%%%1%&%'%%&%!%--%%*$-%&$%%,$;/=9?.E/!# $*&%%*&&"6/Z*#--$:%2&&65%&%$$ -!!5;*5-$*#/

25 =&"9?.9('&9?.<(H.5IU(&,4%/%%,$#--:&51%&% %%-%9I5EU(&/=%!&*!",$&"&",&-%*%&&1%*%$52* #-&,#&;!%!*$$%)&$524--$&%%%4! 9?.E(-%5$%&'%/=*!",$:%&4!$$"$;$$%*%:*&$%2 42%',%&%!5%&%,4%%**%&56*#--$&,/ 4#%'%#--%;&/--%*%%"%#&$%*%:*&$%4!' :%&!)&!%5"%,$&$%&4#%'$44:%&!!"%!!%54%)&%$&*& #%!&!!%/ =-&%!%%&%! 4!5%&4%%!*%&4#%!1%&%$$- &%#' %$5-%%'&;$%&&52*%L#-M4!%52%82 ;,$$!!-%5 &%* 44$#$$-!$52*%%#&%$ %%-%%*%&4#%'24#&42%'!%&4#%':%&%6!%%)&/#--$1%&%' %%!52*$%-$%*%:*&2",&2-&%4!/ $: %--%!#-%%4!/ =&*-*&$,4%%**%&/ =-3,%&%!$%*$4#%*%%%%&6%5%&%-'&%4! #-/ =4%)&%%%&4#%%-3,%&%!%$,4%<?U(&5!;--$4!# &%*&,--;1/%$%*%:*&$%;*&544!*$%%!!%$$%%&1%&%'!*%#/./9/ =%*$&-3,%&%!%.??%%&#%6%5#&A-3)*$ :%'4!*C =.??%%&#%6%-3,%&%!;1%*-3)*$:%'4!*%/ #&&##&$ 1%&%%/--'&&252**5%*%$&*&!$%'"$* %&1%$&&%!%!*$%)&%!% &*&$&,-- #-3)*$ :%'4!*%/= $&#--$!#%2!"%R%$%%&-3,%&%!,4%!%R$ 1%&%',4%!;/;&%%#%$:$*%&%-%$$'- %*4#%%% &*5 %& 4;D 4--44% && 2%&$ & 56*%!#--1#61%/

26 9/ =-3)&4';!!%&!%A%&1%#%$$&"1C 9/./ =%%!%!*$;&;& =:%$;-%-1%6#%4*-'&4-$*2%&%!/=$:!!5 $'&-%%&&&$4-$*!%!-%#!*%;-%;/--%%*$( -%&&%%&%!%$&*##$$$5%!%&1% $&&%!%!*$%)&%%#%6#%&$%'"$*;1/ =%%!%!*%$$$ %$ $%* $%4 &!& %%&%%!I?5IU&%/%&$ %'"$* * %*% $ &%*%%!%%-- "$*! %!& %%!%%--%&D&6!#-%, 9??G(-#&"$*/ =%%!%!*%-%&)&R %#%%-- -3,%&%! %&&%!% R %%&%%-6*%&!&&6A*6 %&1C! $5 $ 2!--;#!*!%;&/.,$ /0"$1 1 -$1 2", * * * * * * * +,$"$- %'("')!"#$" %&"!"#$" * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * =$%#!%!*)%%&$ ;; #%%&!%& -%:%1%% )*%!%&D&4!#&%*&,-- ;1)*%52&% $%)& %&4#%' %*&&;! %$ %%!%&%)& %&&% &%; / 9/9/ = 4%)&%% %&4#%%5 %*$& -3,%&%!% %%!%!*$ ;1 =4%)&%%%&4#%%-3,%&%!%%%!%!*%--$!#%2%!( "%$!%%&%%!#&$!#$EH5HU(&IE5<U&%/=$-%%#%%--%&'%&!"!!!*%$#&#$%%&-3,%&%!%%%!%!*%5%%--% %*$-,$$&$1#;&$%)&%&!$/[*#*%&&%$-3,%&%!( %%%!-%HI5EU%%!%!*%9?.<(-%&!<H5GU(2!"%/

27 </ =;&1%&&%$-&!!%%&",&"&5 =-3,%&%!$%&&%&$%&&;&1%&&%$-&!!% &;&&52$%%'4%#&%2%23!"%"$4-$*%% %*%!'&/ =;&1%&&%$-&!!%%! 9J(%/ %% -%&)& &%**--!!-%&",4%H.('&.H(%/%&&%*-- - *&#& 1%&%5- %%% $,4%.H('&J(%/= -&!!$!!% %&4#%%,&& ;$%&&52*%%&&-$%%% %%&;,$%%& :)**%4%/= %&4#%% ;&1 %&&%$ -&!!%,4%!!#%& "2; %%%& ",& :%&%6! %%!%!*% <H5HU(& E95HU( %%&%%/ A= ;&1 %&&%$ -&!!%%& ",& </%&&!&%&/C 0,""&$$ 3 4"- 5 6-"01

28 E/ =4&%%!-$*$2%&%5---%4#%%%#& =4&%%!$2%&%%&",&-%&&%*&&"6$52*9?.<(2!"%1#;& #-5-9?.9/!#2%!%*%&''$'2!"%--/ =$*-&$&#252**$ -&%%%-'&#&%*4--5%%%,4%/=43!)&!%-&%%% *&56*D&!)&!%&1 -&%%%%%&%%/ 7"-& %'""!$($ 8$($ 9 = && 2%&%'& $ %&!! ;2$#-52* %*!-!#%%'!%%"&'*21 $%&%*1%&&%'---&%%$/ --!&%&)52*-%#& 4"5:*&)&%%"&$-! %%#!%4%%!-%* "&4-%5&4-%4!',,#5%&%$,! )!*%%'$$!%!5%:%&% %;%*%*%$52*$2$-#* %;1-$6:%&!$4&%$ -%1%&%'/&%%$4!5$ "&-$22*!&)&#/ =-&%%%!&#--$#%%' %&'--!*$ -& %*%*!%5 :$*%&%&%!*! %22% ",&# -&& 2%%/ = %*4!-&%%%449&&&#& $/ =44#--$*!"13 #%%'#&%**---5% 9?.<(-$#&%!"-&%%$5 %&4--4";&$**&/ $-8$$ :;$- /&-")$ %')$&)- "<" =<- %", >,)- %&($ :;$ ))?$0! %$ -$,

29 BB/ =$%'"$*&&4-$*!%!-%%$!%!%!& ",&:%&./ =4%)&%$1%&%&!!!%54%)&%%5$&#2%&%5#&$$%%&$%*%:( *&$%)&%%-$*54%#!%&$&*&%&1%6!*& = *!#% %*%&''!#-% %)& -%#%%!%&*&%&&$%%5 %&%D/L'-M%%!#%21; #!*%/ --% %%-% #8&:%#%%&44%#%* L'-1M5%*&&%% %)&%%-$&%*!*/%& %%%&R-%*%$-- &2'%*%%&*&- &!#'%'4!%)&%%'$ &%:%%!*%/ = %*!* #-- $ %%&%$%*9E-26#2%&%:&5 %&&%2%'&%**--%&!!$! &%*1--%*&$&%2%'!*%%1$/ =&--$-$%'"$*4%)&%$$#$;1-%%&1%$&&%!%!*$ %)&%% 252*4%)&%$,4%5;* %)&%% &*& %&1%6' %'4 $#$ %/ = %&:*,4%!% %*%%% 1*!!%,4%!!#%&/ =%&'&&6%%&%%5%& %%!%%-- :%&%6' ; 442%'!)&4-4'2*&& %&%%&%&'#%%!%%$*--- $%)&#!*%21$/;152* L\-%%-%M%1&'&%2%'!*%% $2&;5&*&#%!&!%"%$*,!&$#&/A=#!*%214%)&%$ %'$$!%!%%&&!&%-%&2/C :;1 " #-"8 :- " #"$$ :;)$ :",.$-<0

30 9/ =%%#!-$6 )&44%$%*%:*&$%-5%6#)&$&;1%&%% %%#!%%5#*!*$--4%%!%4!'::$*%&!/ #29?.H(-%$:&$/ $%&&%%&$ &-:%$#&51;./"$4%*% $4'-%54:%$#&! ;*;;9?/)%""%&",& :%& %$%!-%5%$$'-$*!%5$&&%#%$4'4%%!-% *&$&*:&#&%%#!%/ </ =%6#)&$5$&&%#%#%!&2%&%%&",&-#!*%21%'$:%& =9?.E(-%#&14!&#$21%&%%$%%&:%&/=#$2&",&- #%*%!%$$&;&$%%!%5%'$1%&%&!%&",&- )&4$%*%%)4&/ E/ =4%$%*-6$;:%&4&4!*%!%#!%!*)!!%&!% --%!!-%$ %'"$* %&1%!!-%%&%*%%$$%$ ;6-:*&&51%&%"$&&-$.??U4%$%*-6$:%&4&4!*/= 4%$%*-6%*1:*$5&%&!2%'5%-%%%& ",&;%%%52$:&/ H/ =)*%&%$%#!%!*5%#!%!*($6$4"34!% =8%&)*$$!$;%#%$&"19?.<(-$&6%)&%%*%$%'( :'"$*%#!%!*B6$ 4"/*%*!-%9?.</ %,%-%./"1%%%*34!!56*9?.E(-%!&%-%#2;&% "&/$,;;&%%'&5$%*!&26#%%%%%)&!%'26#%%*&#&%'!*/ I/ =$**%!%$%#!%!* =$**%!%$%)&%%;&1%&&%$-&!!$)*%%&&% 1%&&%*3-&!!%:%&&*-$&*/4%%JG% ;&1%&&%$-&!!4!9?.E(-%56*9?.<(-..I59?.9(-%"%$*.E?#&/ =-3(!-&%%(%*%&'! 83%*%&'!$%)&%%&--$:'$-&;%&%#!%!*%7 (:&",&;4%$&"&*&&5!1%&'%%$*& %*)!#%)1%&'%%$*3&!%%5 (%#%&'$!%%-%4--&&&%#%%%5!2,1%&&%**%&$5$-3)*$ 2%&% %*6# A-6%%& ",& -3,%&%!% %&"C -3%*%&'!$%&';5 (2%&$4%*6!*!#%&%*%#%%5$'D#!%&!&*&%&' ;5 ;5

31 (%*)34'4!"$&--3%*%&'!$%&';-6% :*#%!&%$'&5!%*!--3,%&%!%%&",&-&#& %*%&'!!'&5#--%&4#%'$&&4#%%!%$'&5 ($$'-8&&%&&!34'83%*%&'!$O%;%&&%54!"$&$ 44!*$;%%!-%$-3%*%&'!$;#!*%%*%%%"$,!%)&%!5 (%&$6;*"%#%,$$$;# [6%$/ =%&'$5;&,$$,#-<9<%-%2%1;; %&5$*!%$$!!%-%1*%%#&/ =%)&%)434'&"&*&5$$!!%#%%'$#%&",& :&#&51%&!%$%$%&&&%*&;/ B&&%!%!*$%)&%)4%*%&''#*#!%&%2%&%%:%1&%!%;&/ &&*-%&252*$*&*--!%&&-%6#)&4% 2 A$ %%5 %*"5%-5 %&%#%!)& 6&5 #!5#!':&$!&)&$)#%*:%&)&%%5-///C/#--%2%6$2%&%%52*-4-- %&%")&!%#!:$*%&'%5%#--$2$$5$$ -3%*%&'!-%5$"%$*-3)&4!-%2:*1%&%%$/ =-6%:*1:$&4!-%&%*!"%3--5%!%--%!- :&;-3%*%&'!$%&'/=-6%:*&!$%%%!#'&!#%#&5%1%':&D1S44-%S4&4%$%%%5;& $,$$;2$&&#$*&*5%!:&#& 4)&!%44%&&:$&$/=%&'$%%%-%"& #%!&%%%2%&6%%!$'-%;5"!&;&4!"$&-5%-6% :*%*:$*%&!)%$2;&&-1%&%$%*%*%$!!%-%/ %*&&"6252*-3)*$$!%!%A:*:%&%&'!*%#C$$'% ;*#$#%%$*:*5-:$&%&'%&&%!%$# 1$##&5!&*&$&*)!*%%*!*-%: *:*/%*:$*%&2%'$52*:$&%%-%$%#%!&%5' 1%*6#"&$A;&&!C%1#$#--$:*&52* %*%*%'1*$-&A%&%%&!C%/ %$*&;$&;&%*)34!*8&$ && B&#&$5%&%&'!)&'$!%%&%%-!"&*'!**%&44%5 $&&%#%"2;$'-%!2%&-%,!&1'&*&-$&#;&%*/ =-&%%(%*%&'!%!9?.E/!#-%%&''!#%2%2&#!*%21; LB&%'M"*5!L$;"DM4&%%!$%&!&%$#%%&& $& 9/! </&$ 44/ = "*-!#%#'$&& ",& :& #&/="%#!%!*-% &%2%'!*%$1'&&%*!!$ -%#1;/=""*%#!%!*%D&"$%%%!**%&%&&%'$)$&$ 4%%!*%%%-$*!%!-%/=SB&%'%S"*-*%%% #!%&%! 14#'*%%,$1 4%%&%! 4!-%-$*!&%#$%&% %#%&!,!&1-&--$!#%-%44%*)34!$%*&&"&"1-- :*&&#!*%21;/

32 $%%&:$*%&%:6;%"%-%$$&%!$$&4!!% #$!'%&&%'!!%5%&%%%!%52*9?.E/!#-%%4!$&- 1&4%:)**!-%225*%%%%!$'4D$-&%%%)&%)4/ G/ *)34! #&%*!!#-%%*)34)5!"#$%&'$#%&",& %%%/#%%#!%%*%%!!%5"&%1!%-%/ $%1%&!%5$:,$%*&;!%4#%'%$%*%%)%*& :%&#%%"-&!5,&5$!%!%&/ *)34!$%*&&"&"%*%'4!4%)&%:%&)*%&';1 4%2*&5%&%*%2!--/ =-3(!-&%%%*%&'!$%#!%!*6#%*)34!:&;$ $!!%%&!&"&*&#&$/ =%'!*:"&*'%*%)&%%%&4!'%*)34!/--%!!-%$%&'%&!"!4!52$%$$&;&&*'*%)&%5%& 9?.E(-%%)&%)4&&2&%*6#--%*%)&%%4!%%&%%/ & %*6!*%D1%%#!%%5%$&5#4!!4!'1' %#!%!*-%$5%&-3%*%&'!&*&!#$1%&!%%$&* *44!#&$/ & %*)34) 4-- %&%")&!$ 4&!:$*%&' %%%%%&%"6!%!%*%!&%!%/ %!%%%)*!!**%&!-6**&$%%$",&&6;$ ;#!*!5%&4-$*1#;&2*!!-%21;&/

33 $%&!"#$%&'%)&%Y BBB/ %*!5$34:%&4#%%'$' =$$$!&*;-1%6#4-$*!%%%:%&!&%)&"2;( 5%&*#&%&&2%*&/ [*"&5!&*$#$1%&!%5#--4$!!%( &!%&"14%:*&&#$1%&%2%'52*$%'"$*9?.E(-%%* ;:%&%&$$5!%&%")&!$%&#/ =4&&!"#$%&:$%-%%1*%&#52*-$*5!&2%'5;*5#--"$2%$!-%:%%$#*$#4%%&%*%/ *$!&'!$%&*%-%%%'!*!#%&%%*)34' %#%5%!&%;1&&%&!14-$*$4)&!%%%*;1;$!!*1#;&$"&2/ $%%!%!-%&--$,!&3)$9?.H(%7./ =&&"&*;-1%6#4-$*!%!-%:&&1*!!%%&&%$2!( :%&&!"!-$65%&%")&!%%4%)&%$!:$*%&'%%%:%1&%!(!-'&&%2%'!*%$2&5%'$%&1-%*$&%&4#%!2%&% %$$-3,%&%!%,4%!%/ 9/ =-)%'%&1&%:&#--$*6!:&-&!#'-)%'( %&1&,$%5#&$%%!%-%:%1%!%( 4#%&!%/ </ =%'5%444%2*&&&#&5"&*'%*%)&%%%&5#&$ %*%%!%$:%&%&&%#%%%%&!%!&%%&4!'2!( %*)34!%&%&%")&!%!)&%)&%%4-$*#--$%'6(!%/ E/ =4&%%!-$*%)&%!%&!%%!%%*54&%%!-$* %'6!%/ H/ =4&*&$!&%"&%'!*!&4!'-%#%%!!%#!*%21/ I/ ;&D&5%*6'1%&&%*35%254#!%5%3!2!%'$$(!%!%#!*%21/ %%!%*44$5!"#$%&'%)&%!%5!#$ $!!%#%%'$%%&D&!#-%"%*6!*%!%*)34!/ *$%'"$*!",&( 14#'-%$2!5!&*;*&5-$*!%!-%#&44; :*11%&&%%$/ /9?.H/,$;.9/ $%&%%&7 /+%::%=$&/&%%% "$*#%%'

34 ./%&&!&% %'$%&1-%*$&-3,%&%!%!4%)&%%%&4#%%-3,%&%!%&;& -3,%&%!%&4#%!!%2%&%>%&%")&!>%$$--9?.?(9?./!#$K8&"1 F #&!!% 9?.<(9?.E/ AUC] 4%-3,%&%! H<9 EH? <GG.J9.H< I. H? <H (<?5? %%!%!*$; E?5H <G59 <G5H EH5H I?5I 9/%&&!&% %'$%&1-%*$&$%%&%%%&-3,%&%!%&;&%&%")&!>%&4#%!2%&%>%$$ --9?.?(9?.E/!#$K8&"1.H5. $%%&%%%&-3,%&%!% F "J"%' (!-%:%1%%%-%4&!. (%-%4&!6!&%%."'' F F (D&%$!! 9 <. H < (2&&%$!! 9M)"#'%4"#"'" "J""('#' 6!#$!6 F H G J89$ #&!!% 9?.<(9?.E/ AUC] )#!'%'J8 #""%A!"E"#*!6!!9 ""'J"C8/9G9>=/P59G9>8/PA9C(A<C-%/5 9G9>O/PA9C-%/ %9( GG GG H K (9I5E (%!&*!",$&". H. < (*!"13(:%&4! I G 9 E < (&-%4! 9. <J HJ.E.?!J% ;9# #!9% F 96% H G 96!#$!6 EN'4""%)'"%" ""%""#"%J#"" F H (9H5J ]=9?&$-3,%&%!#&!!!%,!&%3U(:-%*1%&%6%$

35 </%&&!&% ;&1%&&%$-&!!%&;&#- 9?.9 9?.< 9?.E " H. H..H *& J 0*&%&16 E? E O& < J. **? 9? $?.? %% 9J E/%&&!&% #-#!*%21%'$$!%!% 9?.< 9?.E &:* 9I 9? &'&&6 JG 83,%&%!*D$$%&'&&6 9< 99 8$*$$!%!.I 99 &'#%%!.I%&%%&>J#!*%21.I%&%%&>..#!*%21 HG 8)%':%&1%&%! H I $6#&2& E.I B*& E?EE HH?H

36 %'$$!%!%%&1%$&&%!%!*$%)&%%## 2'#"$'! -"$*!(46A94 $ F & 9?.<( 9?.E $$ 9?.<(9?.E &:* GG.?E J..HE..< E. &'&&6.9G.II 9?9 9JE <G. <?U 8$*$$!%!% E9 EG IH I9 H< J (.HU &%%&%&'#%%!%.IJ 9?G.H9 9GE <JE (..? <JU -&!!$:%&1%&%!% G?E HII (.<U 8)%':%&1%&%!% IH EJ EJ J. GG < (<U 9?<J (.?< HU $6#%%!3&2&&& HE EH IJ (9E H<U A%%C -"$"#)'4J#98;99#9"%%"*#'" #9%6%!"%% -"$*!(46A94 $ F & 9?.<( 9?.E $$ 9?.<(9?.E #/%%#!-$6A%%C E??.??.? (.??U #/%%#!-$6-!#%#'%'.I?? 9J? 9J (.??U A:'C #/%%#!-$6%?????? ^^^^^^^^^^ $!%!% "%%#!-$6A%%C 9.? 9 G (G?U "%%#!-$6-!#%#'%' A:'C 9. 9J.I.9< 9E JJ (G?U "%%#!-$6% $!%!%??? 9< 9? < &%%&:4-$*$%&&%'!% A%%C.9? 9IE E?J JI.9 GE (GGU 9G?. H.E &%%&:4-$*$%&&%'!% %$!%!%.HIH EI?E (JGU &%%&:4&%%!%!%$ IJ I J (I?U &%%&:4&%%!%!%$ 9GH 9HH <I EJ (.< <IU %&&%'!%-%!#%#'%'A:'C &%%&:4&%%!%!%$ %&&%'!%%$!%!% H9 (E.U 4%)&%$&*&$&!A:'C I.?I HH?? H?GI (9EU I9HEE IIEII E9HG? 9<GGI (<IU J5G. G59J.5H9 (.IU

37 H/%&&!&% 8&%%$2%&% 9?.? 9?.. 9?.9 9?.< 9?.E 9..I E9 <I!)&!!&)&$ G.?.9 << 9H I. I I D&!)&!% 9 H < 9 H +&&???.? B 9 9. < 9!"13.E.E.H E? <? %!" 9 E 9 H &*.. %!" 9 %*!.. %-%!*D&&!"!. 9. H. &'--!* E.? J $*%&%&%#%%! E < 4#%!$#&*. 9 9 < +%% I < I &%&2* < &&#&*.. 9 < $%)&!.. &'!.. ;&&!. &&#. ##&. 9 %!&$!)&!%4D$4&%%!$-&%%%%&1%$&&%!%!*$%)&%% 9?.? 9?.. 9?.9 9?.< 9?.E 8&%%% HH HH HE HJ IH +&& < D& H 9E <E 43 <. <9 << 9G B G I.<...9 $"$%2%

38 AO/P3,-O?:P+>: AO/P3,-O?B/&O-,/P+0. *50A94 $9B94#!&'()"%*"%""!?#")"#"'N$'?#!J%4#! % # % I K2294#!"$"%"'" 7!%49 8)% 7"%4"#'"'ME"$"%""6!%9!.#"%&'()"%*"%"C ABB/./C4$%%&%!:%&)&#$*&!!&%*%%6/ =/ #--$ 6$%*!'--$)&!%2&5$#%&1*-&#&%&1%43% %&&&*$/ =)!*%&*!!%%*D1%%&%&$&1/ =**2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!A #--$-74#/CH</P!%&!-%7,-. /"0 : :$$$:! $!!! 0 ) 1 0 $ (!1 +0 $ '!) ) + 1 0!!) (!! 1 0 '!1 (0!)!!1 0!!1 0 $ 1 0!1 0 )!) (!1

39 0 )! 1 0 $! /20 $ ' ('! )! 3 )!) ' /-0 $ ) + $ ) (! /$) (!) +) ( 0) ) ) ( '! 4 (! ( $ 0:96!%9 %# % ')QSSS)'4KDJ""#$'"!%!(E!"$"%"!%9"%*#""7!)#6%!!5./=%%&%6#&%$1%&%'%6!&25)&44%7././&$27%%&$&2/./9/**$27%%&$&2/./</4&!*#%!$27%%&$&2./E/4%%$!%*!!*$4#%%!7%%&%#5./H/$$6#%2%%-%:&&27%%&$&2 9/=1*-&%*&)!*%!*%51*&%&#24#%( %!%$7=1*-&)!*%!D1&%%!%/ </=1*-&&&2)!*%%!&$5%#%%$5*$!"!)*$:%&!%&%7 %%&%!%&&/ "%%'%"5 5! 6 7 8$ 9 : 9$!!! ;2#", /< 0 ) 7 2;2##& /== " 0 =4$%%&%%*&24#/H?/P(&"1 *8"JJ'6 )!*%/ 8 $ ( ( 59?.H/,$;9?/ 3?#'%0%! E"64#*

40 A94 $9B94#!&'()"%* "%"'" LI L94#!"$"%""!&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#! %

41 .!!%9E"64#'!"#$%&'(%)&%!% ///////////////////////////////////////////////////////////// <G 9?.H/,$;9I($)&!!% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <G.CB/0Q /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EE 9C &&%%&%!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EE <CBB/0Q ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EH EC=:%&524%5%#%%% /////////////////////////////////////////////////////////////// EH HCBBB/0Q //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EI IC=!"#$%&'(%)&%4%26#!34!!%&"#%'-&$ /////////////////////////// EI =!"#$%&'(%)&%&;&)&!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// =!"#$%&'(%)&%%%)&!%5!#%;%#% ///////////////////////////////////////////////////////////// =)&!4%26# /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EG =%6#)&$)&! /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EJ =4%*2&&* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EJ =!"#$%&'(%)&%)%"$)&!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// H? =)&!%$&#*54$;$&#* //////////////////////////////////// H? =%&'%1%! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// H? =)*'!*$$6# ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// H9 8%&51! ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// H9 =!"#$%&'(%)&%)&!!%#%%!%5,%1% ////////////////////////////////////////////// H9 =4!2&5!"#$%&'(%)&%4!%$ ///////////////////////////////////////////////////////////////////// =%%&%& ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HG =1%*'4# ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// I. GC=!"#$%&'5,5!"#$%&'(%)&%%#%$ //////////////////////////////////////////////////////// I. =4$!"#$%&' //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// I. =, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// I9 =!"#$%&'(%)&%-$*$!)&!%$%%1% //////////////////////////////////////////////////////////// I< =%*)%-$*$)&!)&4-&$ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IH ="&*%% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IH =&"&*%% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IH =1%*' //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// II =2$#& //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// II JC/0Q ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// II.?C=!4%#%''44!*%",& ////////////////////////////////////////////// II..CB/0Q ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// =4&!*#%!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IG =*& /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IG

42 BB/0QQ%%&%!% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IJ.<C8$*:%&!24%$ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <!)*$8$*:%&!24% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// < +;8$*:%&!24% //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// E 8%#%%' //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G B/0Q ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// G AHC=-$*%#%!&!7 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// \0QT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EI.EC9?.H/,$;9I($)&!!% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EG 4*$%&45**3&!&&#&#*4*$%&4&&$%#%% $!*#$%&'5**3&!$!%;"$"&%$!"#$%&'5"&*%%5&"&*%( %5:'"&*%%5:'"&*%%(2%&%%52%&$4$!"#$%&'52%&$4(!"#$%&'(%)&%%-$**154"$&&$**$%#( /9/P A.C-%%!C"&%(#%%'1%!2%&%%%$5%*$&$:%1&%!$,*( 1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JI C="&!%*1%&4&%#%%&**$*5%&C(,C"-%*1%( &4&%!&;&1-&&A $&***$*"&%%!YC/ //////////////////////// JI!"#$%&'(%)&%!% ///////////////////////////////////////////////////////////.EI 9?.H/,$;9I($)&!!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.EI!"#$%&'(%)&%!% ///////////////////////////////////////////////////////////.HH 9?.H/,$;9I($)&!!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.HH!"#$%&'(%)&%!% 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////.G< 9?.H/,$;9I($)&!!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.G<!"#$%&'(%)&%!% ///////////////////////////////////////////////////////////.GI 9?.H/,$;9I($)&!!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.GI!"#$%&'(%)&%!% ///////////////////////////////////////////////////////////.JI 9?.H/,$;9I($)&!!% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.JI!"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 9?I 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9?I!"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 9.I 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9.I!"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 99I 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 99I!"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 9<E 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9<E!"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 9<J 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9<J

43 !"#$%&'(%)&%!% /////////////////////////////////////////////////////////// 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////// 9H9 9?.H/,$;9I($)&!!% ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9H9!"#$%&'(%)&% ////////////////////////////////////////////////////////////////// 9HI 9?.H/,$;9I($Q )&!!% ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9HI

44 !"#$%&'(%)&%%=&"4#!<9/,$A.C-%%!C! C"1-5 #&$ A9C-%%!!-% %*2 %%%$ 1*&$ 24!-%5 **2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!A#--$-7 4#/CH</PA.C-%%!!-%!.E</PAEC-%%!!-%":%&2&&"1 &--$%%&%%&1/ D A.C =2$#&%*%#%!%7A#--$( -7C A9C =!2%&%7+[(GIE?5';,.J/ A<C =$&&%!%!*$%)&%%7#4$**$%)&%%5=( 24$**$%)&%&%6#M;66"%'&( / AEC =2$#&2&"1,6%7NNN/:/2; AHC =2$#&&"1%*%#%!%7L$+6M D A.C =1%&!"%$7 C #,6%%5%&&;&,D,-#!*''"1/=&"6%7!/=&!(!-%4522;&&#&1--2&!-,24*&%3#$&( D%%*&%/="1%%1!-&%$'$!&D$/%%1!$( D/="1!&&&2(26%%3;&%#!& 66$/="1!;&%#%&%&&2&!#445$&&%#%!63/A #M"%%'%"C/ -C #&15%&:)**'&%*%6!%*%&'!%!(( *635&;&*1&66%5%&%4%"!#,6%%5&#%& -%3LM:%&$2%&%%$%&/,C #"%,!1%5%&%&%#,6%!546#% :%&$&!"&&5#&$)%"$%%!( %&&#&2&2/ A9C = 1%&!"%$!2&%1!)&4%%&%2 %*/ F D A.C =)%"%$7 C ##"17,$;.H/"15 -C "17 ;*;;9?/"1/ A9C =&&&"6$)%!%%5%&$%'615,6%%)&4%%( &%2%*/

45 A<C ="&*%%*$&52*#&*%%$!2%&$)%"%( %!&%*)%"%&2%%/="&*%%$!*%1%&!"%'5%%! 1%&%'!*!2*D&L"&*%%$&,M#$%&2%$%%$!2%&$)%"%( %5#&$$%%&%'%%!%5)%"!*%#*%%#!%&&#&/ D =%#!#$",&7 C $-A!&-%C78!A8%,C#&5 -C!%*-7%$"2%$#&5,C +#*-7#$$&$#&5 C &#$-7T%D1#A#!QC#&5 %C 8%&*$;-7%%#&/ F 22A:+. 0+B/&O-,/P+0.A= ,?&B-?+-+. D A.C =2%&$4)*%!1*-&-;24%&%':%& %&&A#--$-7:%&%&&C&&&"64&!*#%!$$!!%$5*( *$*$5;&$D15!"$,$#$4434'**$( *&&D1&*&$*!-%#!%&!#%&-$614#/(-%%*2 :%&!%&%%*&!%%%!54#!-%%*2/ A9C =:%&%&&1&&&"64&!*#%!$$!!%5*( *$*&"6;%;$5#--**$*&:%&%&&( %*44:%&%&&$(!4&*&$%'!%&/ A<C =:%&4!%#&&&%&'$%%%-%%&'!6'%&1%&&&%:&$5 %&%%%!-%!$%-$*!!)*$8$*#!&%!!$%&&!$/,!&$%$*&%%-$*$&!%225)&'!'4%34!%$ $*!-%#%2%'/ AEC =%&'!6'%&1&%:&&"&*%%*$/=4:%&4!% :%&#&&&&%&'%1%!%1%2%'!"#$%&'(%)&%%&!52&( %*#&62)!*%4&!*#%!$:/ AHC =:%&%&&!!%$%!#%4&!*#%!$%%&%-%%)&%*2( / D A.C!#&&&4$:%&)&44%7 C $!!%:%%%!-%7 CD%;34%!%5 -C-4&,'%$%&&-$65

46 -C &*&:%1&%!7 -C2%&$%&%#6$5 --C2#%*1%&%'4$&"5 -,C$%*%:*&$%#!%!*5,C 4%#%''44!*%*!#%4&!*#%!-%%*2 %$5 C %%4$",&&!%6!%5%&'-E/P(-%*1%&4&%#!#( &5 %C 2%&$#%%R!4%*"*5 :C *%%#&&&$*:&65 *C "$,:%!)%%&%!%/ A9C =4!#&&&:%&*-!#%4&!*#%!%&:*R:%%%-$( 6#&%*$%13&%*R%&&&&:*&&$/ K D A.C =4$:%&!"#$%&'(%)&%!%#%$&1%&/ A9C =!"#$%&'(%)&%%#%$7 C "&*%%5 -C!"#$%&'(%)&%-$*$5,C "&*%%$2$#&5 C 1%*'5 %C ;&/ A<C =!"#$%&'(%)&% C -$*$;224%$%%%&%#M"%%'%"%5 -C "&*%%%;224%$%%%&%F#M"%%'%"% 4*6$/ AEC =4#*:%&%%%&%$!"#$%&'(%)&%%%%&%-%!(!"#$%&'(%)&%!%_&//>9?_/A_/C4$ %%&%-%:*&&$#!%&%%&1*;&/ 222A:+. G D A.C =!"#$%&'(%)&%&!("&*%%$-%&%!#%RJA$&%,C:'/ A9C =4$!"#$%&'%#!#M;66"%'&/ H D A.C =!"#$%&'(%)&%)&!%$A#--$-%*)7)&!C C &;&)&!5 -C %%)&!5

47 ,C %6#)&$)&!5 C 4%*2&&*/ A9C =!"#$%&'(%)&%)&!%$4!2%&!5)&!%%-%1/'& )&!4%26#1$&*%6#)&$!%*26#-%*$&%%-%!2%%&/ A<C =%*%!"#$%&'5$!*#$%&'!!"#$%&'(%)&%&&%*2 %!&%)&!%%-%!"#$%&'(%)&%&&%*22%&%)&%/ AEC =2!"%&%!*$%&)&!%*#&"$%%&$4%26#2 $!%&%5%%%%&%-%%&'6&&$%&&/ 0'()"%*"%"!%!% %'" D =1*-&-%&'6:%&)&&;&)&!4%&%'"$%$"1$+%&$ &$8$*%&4!%-%&1#&%%!!'&5#--"&*( %%"*1$%%!%/ 0'()"%*"%""$"%'"')"!")" D A.C =!"#$%&'(%)&%)!*%$)&!%$5-!#%%&%*&--IA2C%% )&!/ A9C =%%)&!&%2%'!*%$2";&,)44$"1.E/??1%&& 4%26#$A#--$-7)&!"C/ A<C =)&!%&%*:%&1%--.HA$%4C"%,)%25%&%"&*%%%%&2% %&/ D A.C =!"#$%&'(%)&%%%)&!%$"$!#%#!#%;%#%A( #--$-7;%#C&"11%*/ A9C =;%#%#%%!"&*%%$6#&1%*'&&614%"$!# ;&%%)&!!%5%#%%%"&*%%%1%$1#2*!"#$%&'(%)( &%%&!/="&*%%;%#%#%%!%%&!6!!%*%&''%1#&! C!"#$%&'(%)&%*1$&5 -C &&-$*&5,C 1%*''&5&1%*''&5 C 4$:%D4&!*#%!$%#%#%%'$'&5 %C 4$&*;&1-&&!44--!*$;&1( -&!#' **$*#%%'$!*#$%&'$'&5 :C 2%&$,$#$&%#%%%'&/ A<C =;%#& C )&!%%#%%$'"15 -C )&!%#25%&'%%#%2%'"$%1!5,C "$%$"!6!!-%5#!&%!%!!-%!#%#'%#%%5%!&%( %5%*%#%#%5

48 C "$%$"%&'%1%'$5 %C %*2"$%$"5%&%%&'!6!!!&4%*2&&*%&& $/ AEC =%&:*;%#%!%&&!&%!1%*'2%&-%4!%$/ 0#%'#"78)! F D A.C =)&!"&*%%26#14%/ A9C ="&*%%$!&"&*%%$$!*%*$%13-%4&%&%!*%5"&*%%! &"&*%%%*$%13&%%!!"#$%&'(%)&%$)&!!( )*$8$*%&4%26#14%!#%%$/=!)*$8$*%&4$$!*-%4&%( &%!*%5#*%&4&%%!)&!%&4!&%*$'%-- 4$!"#$%&'26#14%!#%%$/&$')&:&( 5<?A2$,C"D&$#&&!/ A<C =!"#$%&'(%)&%%%)&!!%2%&!'&5$'"1&!"$%1!'&&* 1%*'%*26#4!2%&!&!#'2$%'-&14!'$:)*( *%!!#%&5#&$42$#&2&"14!'%*1%&%%!!#%&5 &%*&--IA2C""&)&!"1%&'1!1/ AEC =!"#$%&'(%)&%)&!!%%*%&&26#$ C!"#$%&'(%)&%*1$5 -C!"#$%&'(%)&%-$*$%!"#$%&'*1$5,C 4##$*&#!&%!%!$4!-%"$%$"%$%!-%5 C "$%$"*-!$%4$:%D4&!*#%!$%##%( %'1!5 %C "$%$"*-!$%$&*4$;&1-&&5#* 4!#!%&!#%&34'**$*#%%'$!*#$%&'1!5 :C *%*%$ 2$#&$0$+$#&2$#&#%%'1!5 *C &%-%&-%*B!!:% 4"$%)&%!%%)&%$$*( *1#!&%!%!$4!-%"$%$"%$%!-%5 2C #M"%%'%"-%%*24%#%''44!*%!"#$%&'$5 $C "$%$"&!$%%*!-%!&!%#%%%5 1C 1*$!"#$%&'1!5 C 2%&$1!"#$%&'$/ AHC =!"#$%&'(%)&%)&!!%&%*26#& C )&!2%&!!$'"15 -C 1#&"$%$"5,C %&'%1%'%#!5 C %#%%"$%$"2%&'%1%!%%&!!!2%5&%4&!!2%)(!*%%*!-$:,$/ AIC =%*26#$)&!%%&%$;D4!$D*52*!$%%)&!$'"1 %*%&''&%*&--IA2C""&%*"1/ =)&!"$%1!%%"&'%&'%1%!%%R$%%!#%)*'!*$$6#R %*26#$)&!!#%&%*$%13&%*";-&$&$%&&%&%$;:%&)&%%52!$%%%&!2%'#!#&$/ AGC %";-&$&2$%&'%1%!5%& C $'6%&5!#!%!*$$%1!-%&)&5$#!#%52$'6% #%&'%1%!$)&!!#%&4%%*%%2%'%*$%!$5:%&( 2&$%*%!&&&%%&%!%5 -C %&)&!%*&5$#!#%A.?C-%%!-%:*&&%%%5,C %&%%&'%1%')&!%#&*&1#&/

49 AJC =AJC-%%!C"1-%*2%&'%1%!-%$&*%!&%$( 2%-%5$$'6%%*$%!!%$'6%#!%&!'&&4#! &"11*;&/=AJC-%%!-C(,C"1-%*2%&'%1%!-%$&* %!&%$2%-%5$4#/EI/PA<C-%%!%&"15%&'%1%! *&)&!%1*;&!#%$/ A.?C =)&!4%26#15#*%&'%1%'%%*%$4!%&"1AJC-%%! -C"1-%*2%&'%1%!$)&2%'/ A..C +!"%&%!*$D14%26#)&!%5#*-&R)&44%7"$( %'&&%#!%&522&%&"&R!'--$)&!%*&"$%-- $)&4%&'%1%!!%%&&$!%&%%*)&%$5-%*26#- "$%$"&--$%*)&!!!%;&$%&&/ 0"$8)%%' D A.C =!"#$%&'(%)&%)&!%%6#)&$%%-%5$#!%&%%54#$DR)&44%%&%:5 %&%:V5%&%$;&%#!&5#$5D1R"$%$"%*1%&4&!!#%&$4%26#( 2-%&"/ A9C =%6#)&$)&!"$%1!%,&*#%2%':%&5%&4%26( #$&%%/ A<C =!"#$%&'(%)&%%6#)&$)&!!%2%&!'&5$'"1&!"$%1!'&&( *1%*'%*26#2%&-%4!'4!!%&!#%&!"#$%&'( %)&%!!%4!'#--6&%*$%13&%*1!1/ AEC =%6#)&$)&!4%26#.</P(-:*&&&&$%&&&%&!!( %&52*%*26#!%&'%1%!%%#!*&%*%6!!4#%'%2&!&;& %&&$)&%$5$&&%#%";-&$&$5$-)&!%&'$9E&%#%%--%&%( 2%/ AHC =%6#)&$)&!"$%$"1$*&$%&&-$*5 C %&%&&:*&&!&)&%&'%1%!%%1%2%'-%5 -C %&%,-$*%1%2%%&'/ AIC =%$-%%6#)&$)&!4%26#!"#$%&'%*%*%%5#*!"#$%&'( %)&%-$*%%!%$5"&*%%!&6-%&&-%D1$5%&-% %*%&&1%&4&$1#&"$%%!4%26#)*'!*!%$/="&*( %%$6#-%D1&6IA2C"-%&)&4%&%)&!4%26#( $/ 0#"67!%%6! D A.C 4%*2&&*%&&$ C 4 4&!*#%!!% %*&&"6& & 4$ %%&% %*&%&'5 -C!"6!2%&$%1!%-&#&",&4!%&'5,C 2!"#$%&'(%)&%%&'%%%5$'6%4--!**%&D*45%--%%%-% 4!$1#&"$%'&&%%&&#%$5!4%*2&&*4#%'%&' %%)&!%#%2%'D1"$%%5

50 C 2$&2%&&%&%%&%'#&"&*&%*&--HA4C&!)* *%*1%&4&!!#%&%"&*%%'&5#*!"#$%&'(%)&%'&%6( -!$/ A9C =4%*2&&*&%2%'!*%$)&!%%-%%&&%*$/ A<C =4%*2&&* #%%!%!"#$%&'(%)&%$)&! #%%!!%#-& %$4!$5&1%*'4#!)&5%&%&5!6!!%!"#$%&'( %)&%1%*'4#!%$-&%&&&&$ AEC =4%*2&&*#&2&-&$.I/PA9C!AEC-%%!-%:*&&( %&&&&$/ AHC =4%*2&&*$%1!52%&!!%$-%#!154%*2&&*$*!&' "$%$"*&%%)&!$'"152%&!&%*&--.HA$%4C""& )&!%&'2%&-%%&&4!%$/ 0'()"%*"%""(%'" D A.C =!"#$%&'(%)&%!#%%%*%5;%#!-%%*2%$5,$;.H(!5#&"6&&-&)%"$)&!5%&%%%!-%!"#$( %&'(%)&%&&&"6611/ A9C =)%"$)&!%.</PAEC-%%!-%:*&&:%&)&%*%&&26#$#6"&( *$5#"&*$!61--$$)%%1%$5#&$%*22%&$!"#$%( &'$/ A<C =)%"$)&!'&1%*'4#%!)&/ 0#%'"4%)96!!#94#!!4%)96! K D A.C =!"#$%&'(%)&%$)&!54%*2&&*$&#*"&*!#!%&$&%2%'(!*!$-$61/&1**&%%%&%'$%&,$!&%!#)%-%%4&( 4%!&%4#!%!"#$%&'1)1%&%&!%!&)&!"#$%&'(%)&%)&!!, )&!#%%'%*%$%*%!&%&"1#%2%%!/ A9C =$&#)&!%54%*2&&*2&&**,)&!%%$1%&4&2%&%$ :*&&22%&%5)&!54%*2&&*%1!%#21/ A<C =!"#$%&'(%)&%$&#)&!!54%*2&&*1!"#$%&'$R%$'!( *)$*&4#%'%R1!!%$1%&4&2%&%2/ AEC =)&!%%*1%&%"&*"$%%%%"&')*-%2&$&%2%'!**%& %%%&%%/=%$-%"&*"$%2%26#&$:%&( &&$!)&!%*%&''EGA%*#%&,C%*%&''%6-4%&%1%( &%$)&!#%%':%&!D*52*%*1%&4&$4#$&/=:%&&&$'( &%*:%&1%--<A2C"%,/ AHC =4%*2&&*)&!#%%'1%:%&&&1%&%%'%1!-%&%2%'(!*%:%&&&/ 0#"%*"E"#' G D A.C &'%1%!A9C-%%!!-%%*1%&4&%!&#*%#5%#%%&&%&'%%% 1#&5$&%%&%(5#*2(%#%%51!5-%&5#*1%&%(!/ A9C =!"#$%&'(%)&%%&!%&'%1%!$1**&%%&%$ C "&*%%5

51 -C &"&*%%5,C %&%")&!$!"#$%&'5!"#$%&'(%)&%,5 C!"#$%&'(%)&%-$*5 %C 1%*'5&1%*'5 :C 4$:%D4&!*#%!$%##%%'1%4&!*#%!$%#%#!( %!*!534!!!$')*-%5 *C $&* 4$ ;&1-&&5#*4!#!%&!#%& 34'**$*#%%'$!*#$%&'1%5:%&)*%&'-$*%&4%5 **$*%#!%!*!534!!!$')*-%5 2C %!&#*%#%%5$#*%&%"&*%%5!"#$%&'(%)&% ;%#!-%5#*)&42&%&'%1%!-%%1%!!%!:%&#*4%( &%5#--$1*-&%&'%1%!-%%1%!!%4%&%/ A<C =%&'%1%!,$!4#!%!*$#$*&&%:&4#%'%#%2%' "$%%/ AEC =%&'%1%'%&'%1%!1%*'!&D11-%$!4#!%!*$%&&%'(!,!&1-&)&!%*%&''%&%*&--.HA$%4C""&/=%$-%$! 4#!%!*$%&&%'!&%:&$%4"-%&)&%&%2%!*%51%*'%'&5 $!4#!%!*$%&&%'!%&!)&!%#2$'"1R%&,)( &44%$&%%-%&%2%4--5$%&'%1%!$'"1&62$, "R%*1%&4&!!#%&1!1%&'%1%'5#&$&*%%/ H D A.C =%&'%1%!6-D1-%/=%&'%1%!-%4#%%&! C *"-%;5 -C %&'!6!-%5$(4#!%!*$%&&%'!-%!#%#'%*%#%!%5,C %*1%&4&!%52*!"#$%&'(%)&%5#*%#%5$&&%#%!"#$%&'(%)&%5 #*%#!%1*%&'1%:*&&(%--%&'%1%!*4!#%&52 $*%$&%4!25$&%%%!%&4!%*4!#!*%215 C 2&-&$%%!%5*4%%'1*-&$%%!%5 %C %%&%*%%&!'#!&%!%5&%6#%*1%&4&!%!$$5%&'%( 1%!,!&15 :C $4)&!%54%:)**!%!!%3$:,$:%&)%!%5%&% $&11#&4!5"-%;#-%#%%!4&!*#%!$!%*!- %&%#2$5 *C 2*%&'%1%!%&&%&&&%$%*4#&*23-%;5 %*:%&%&'4#%%%!%&%#5!&%*,!&%3--4!%%*2&5 2C %&'%1%!-%1#&4!%#%%%%&%*%,$$%%!%5,( $)4-4&!!%5!!&!!%152%&%2%!*%5 $C %!&%5%#%5%#%%%4!%%*1%&4&!%5$%5#*%&%% 1*-&&"1#!&%!%!$5%*%!!$1*&&:%%*24!4(!-%5$&&%#%$%5#*%&%%&1!$)!*%/ A9C =2$1#& C %#%%",&$%&'%1%!%*&&"6$25 -C 4#!%5,!&%35%3!#!*%2125,C!%*2#!*%21-1%6#!;-1%6#:%&!%&%$5 C 24!%5#!*%214--1$&%2%!*%5)!*%$& &%6#5 %C %%&%$;*--*4-%--2!2&2( &5 :C %*1%&4&$#!*%21!:%&%&'%!&!#!*%212$%1!/

52 06*'6$8)4 D A.C )*'!*$$6#$%&%&'%1%!5%&)&!%*26#1-%%%( "%&5#*%%&'%1%!$)&!!%#-&%$%)&";-&$&( / A9C =)*'!*$$6#"$%%3!!'&!"#$%&'(%)&%#$!&)&5"$% %&:*#&%*$%13&%*%*%34--!**%&2/ A<C =)*'!*$$6#R$%%!#%"&*%%&&%&'%1%%)*'!*$$( 6#R#%2%'"$%%52R)*'!*!!%4#$$&#&R AEC )*'!*$$6#.G/PA9C-%%!-%%*1%&4&%!&5%#5#*%#%% D12-%/ AHC =%$-%!"#$%&'(%)&%)*'!*$$6#2%&5D*%*26#( -44&"$%$";*&15$#!#%52"$%%&:*!"#$%( &'(%)&%!4/ AIC =)*'!*$$6#"$%%#!%&!2%)!*%.G/PA<C-%%!-%%*2( $!4#!%!*$#$*&&%:&5#&$$6#*%( $#!&%!%!$1*4%&%%&%'-$*#!&%!!%%*&!%/ U"#9% E'9#! D A.C =-%& C ;24$24*&&5 -C!"#$%&'(%)&%#&%&4!!%#!*%21&5,C!"#$%&'(%)&%5#*%#%5#--4$:%D5;&1- &&%#%%5#*#&%&%#%%#!%!*!'&!62%'!%1%2%'!"#$%&'(%)&%%&!/ A9C =1!&$:,$!"#$%&'(%)&%%&!%1%!!1%&%$5%&% 4$4!%%*2&&&1%&&%**%&1&5#--%( &%#&%&5#!&%!#%&",&1%&%!*%5%4$%#5#* %#%%%#!%!*!%%*$%!!%*6$%&'/1!:1-%&&-%%( 1%%$)&44%R2%#&%&4!%*2&1&R1*-( &$%%!!5!"#$%&'(%)&%!%#%$34!!%1%&&%'5# #)&4-4'51%&%!*%$%%!!/ A<C =-%&%&:*&!1!;;&#!%&!'&!"#$%&'(%)&%2( &4/ 0'()"%*"%"%''")"#"'"!!9#"$E" D A.C =)&!"&*%%26#14%5$1%*5%%$-%/ A9C =)&!#%%'1% C %*&&"612!"%!*%5#---#%$$*&&5$&&%#%$*( &#&&!#'%5 -C :$*%&%%&6!$!"#$%&'(%)&%;1-&#&$$5%)*-%$(!%!%2%5,C 1#&%)*'!*$$6#5 C %&'%1%$)&!"$%1!5:$*%&%%&)*'!*$$6#*-2 4!%5

53 %C )&!&:&%&&%'$1%&%&!#'!"#$%&'!2!"%(!*%5 :C!$!"#$%&'(%)&%4!!&)*-%5%&%-%)&!25 *C *$,%1!%:%&5 2C %*15#*%**15 $C %*#1*&%&!'2&%%!5 1C 1#&%"$%%4%#*&/ F D A.C!!4$24-%%#%%$534!$54!(%&'!6!1%&( &%*3:%&#%!5#*;/=!!%#&%&:*&!"#$%&'(%)( &%%24!/ A9C=!"#$%&'(%)&%%%5;%#%$$)&!!*&"$%%&%;!"#$%&'"&*%%'&5&"&*%%'&5-$*%&4%$'&51%*''& 4$)*-%5#--#&%&$!%!'&5#*%&&:%&#$( &*6!2%A$%"%&&&2C%$-%!!!$%"%&&,$)&!"1 %*%&''2!:'.I1$*6--%D1"&*%%2%5$*$#( &%*24%&%%&%',6%2%4!'#--6&/=6*-%( D1$%"%&&,$)&!%!%-%%*%&&#&&$/=%$-%#& )&!%*%!%%&'6-%*2D*#&!"#$%&'(%)&%#&%$ *1!!%&%*)%&%$;D%*%&&)&%$/=)&!%%%%&'6( --%%D15#*6-%*#&&!!)&!%%%2%':%&/ A<C =$%"%&&,$#&%&:*&$%"%&&&%$-%#&)&! %%%%&'!!%%*!%%6-5%$-%)&!%-%)&%*#&( &-$&$/ AEC =%$-%$%"%&&&#&%:*1%&5!"#$%&'(%)&%#$!&)&5%*( %34--!**%&##&%&:*&/=%$-%!"#$%&'(%)&%% :*1%&#&5#$*&*%$!$%-$*-6!#$*( &-$%"%&&&!"#$%&'-%%&&#$/ AHC =)&!%"$%%&'$:%&&&$,&%2%'!*/ D A.C =)&!#%%'1%"$%%%1!-%$%%&'%1%!:%&%)&4()&4$ #$/ A9C =6-%&$%&'%1%!%&'%1%'-5#*6-$%*!62%$52%&'( %1%!$)&!%!!"#$%&'(%)&%$)&!44$$'--%4#%%%#&( $&1/=4!$1#&$%*!6!!%#2%&%52%%%&%% &!!'&5%&'&$&&%#&/ A<C =6-%&$%&'%1%!%&'%1%'-5#*6-$1#62152!#,%%52$( -!#655#*6$2$-5#*2&%&64!%&'%1%!( -%5#*4!$1#&-/

54 AEC ="$%%%&'%1%'&%*!'--22&%*%&''%#$#215% %%-%!"#$%&'(%)&%)&45%*%34--!**%&2%&'%1%!"$( %'&4!'&%#!%&!'&/=%$-%%&'%1%'"$%%%#1#$5% #$#)&!#%%'$&1522&%&''$1#&21!"#$%&'(%)&%%"$%'&&%#!%&5%&%'&)&45%*%34--!**%& 4/ D A.C =)&!#%%'2&)&!#%%!!%!&)&$1*;&%*&$5 #&&$/ A9C =#$-!"#$%&';*22"$%$"2&%*:%&1%--!%&22/ =%&'2&$'&%*:%&1%--<A2C"%,$'D5$!%&:%&&( &&%*:%&1%--9A%'C"%,%$'-%)&2%/=4"%,%%*2&R $!%&:%&&&$'$*-:*&&54%%HA4C"%,$'DR %&'2&)&!#%%'1%2%*%!&/ A<C =%$-%)&!#%%'$!%&:%&&&%%*%!&5!$%!"#$%( &'!!!%!"#$%&'(%)&%%*%34--!**%&42&%*%!&%!!'&/ AEC =4!2&%&'%&'%1%'-$$'%%!&)&2&25%&'!6(!-%!#%#'-$*%&4%A9C-%%!-%%*2$'%%%:%&)&&%*( :%&1%--#--$9A%'C"%,%$'%%-%&&2:%&/ AHC =)&!%,$1**&%*26#%#!%!*$4)%!$'%&'%1%!( %",:%&&&2/=:%&&&$'&%*:%&1%--9A%'C"%,/ AIC =$'2D&&!"':%&&&&)&!#%%'1%%*#1/ =A9C5AEC(AHC-%%!-%%*2$'&&&)&!#%%'1%R*&!5#*2&-$*%&2*:*:$*%&%%&R:%&%! 2/ AGC 8$!2% C %&'%1%'5 -C!"#$%&'9I/PA.C-%%!-%:*&&%%-%5,C 1%*'524#!%!*%!$'!%#!%&6#%$/ D A.C =*&"$%$"!$')*%$!!-%-%&$!"#$%&'-$!2%5%%$'&%*:%&1%--.A%*C"%,/ A9C K*%$!! C "$%$"*&%&2&5%&"&#1#&5 -C 1#&2&&$1&%5#*#$&%5,C #1#1#&5 C "$%$"-$*$*&;&#1!5 A<C =)*%$1#&&!"#$%&'(%)&%#$!&)&5$'6%4--!**%&4/ K D

55 =:%&&&5$%&!*&5)&!#%%'1%:%&&62152*!1%*5!( %$%%!%&%:%&&6;:%&&&&%*#21/=$'&%*#( 5;*)&!%;*--)*-%%&&2:%&D1/ G D A.C =2&4#%'%)&!#%%'1%#$&%15)!*%$4%:*&&1 #$&!%*!5$!%&'%1%!'&%&!'#!&%!%%54!$1#&!$' #&%$6/ A9C =)&!#%%'$!%$,%&2*%*!-1#&5!%#!%&%!%$%*#&&&/=#$&%4#%'%"$%$"%&'%1%'1%#&( &2&54!2&%&'-%!%%6$6#&#!&%(!/=%&'%1%'5$&&%'&%*%*&6#&-,$1**&% %%&%'51%&%&!#'%!&%4%34!!$!2%$/ A<C =#$&%;%!&%%*1%*!%&!&2%!"#$%&'5$#$-%&&%% &5$&&%#%!%&%%#!&%*1%*!6#1%&26$#*2&#& ",&- :%&%)&:!&%!!%% %&&$/=!"#$%&'&&%&5 #* %*1%*!!%&&!!!%$%&&1%*'4#-%4*6%$/=%!( &%%*1%*!&%2%'!*!#%&!"#$%&'%*"$%$"*&&,%*&( &&!&2%5&%*:%&1%--.A%*C"%,$'-/ AEC =#$&%4#%'%5#%&%%&!!'&-%:%1%!!$*%!%$5% )*%$2&$,2%&%5$&*%!&%!$%!*#*# -%:&&%*!-%6#)&$%%!56*)&44%%,2$$"-&!-%1%&%!!% #&%2%'!*/ H D A.C ="&*%%%&'%1%!-%%%"&'!#$-%&2*1#&%*%(!-,1#/&'46!$%*!6'$6#&4!"#$( %&'(%)&%R%&2*%1!-%R1%%%$2$1#&&5$#!#% %%%5$#&%&6!>#*$%*!6'$6#%*%34--(!**%&%&:*%)&/1#&&#--$#%4!$/ A9C =!"#$%&'(%)&%24!-%#&$5$%#%!$5%*-6$!$)%!$,6$)*-%R24--%!&%%!-%%&&4%$R!"#$%&'(%)&% &!",'%%#&4/=&!",'%%#%*%#$:;&( -&%*%#%%--#"%!&$%$/=%!&%## $%%%-%)&4()&4%!&%!%&&&%:&$!$%1%&4&'&4%$ )!*%/ A<C =%$-%#&%&$#$:;&-%*$%!&)!*%D( #%*"5%&:*%&&%$%$/%2$-$#$:( ;&%&&$5%$%!&%%!-%4!%&&2$/ AEC #%*%&'!*%%!%&'%1%!!"#$%&'(%)&%"R%%&%*% )%-%$#&RD1*&215#*%&'%1%!%&'!6'%#$( 21D1%&'%1%!!6!%#!*%/%*221D1%&'%1%!-%D1 2$%1!5%"1$5!#--$-%%!!$!2%$/

56 F D A.C =,%1!%:%)&!#%%':%&5)&!#%%'%:%( $%$!%!%$%$%!#%4%&%'/ A9C =)&!2&&**!"#$%&'(%)&%)&!!#!&%!!%$&%:-% A<C =!"#$%&'(%)&%)&!!!#%#'#&%$1%&%&!#'%!&RAIC(AGC-%%!( -%%*21*4#%%!%%&&%R4%&%)&!!&*$%&%-% $56*)&44%$ C!%&(#*$&:*&5$%%!#%#6!%:*5#&$( #$&*$&!%&(!$&:*5 -C )&!2%5*&"$%2%%$&&'5)&!%1!#*-%!&*%!% :&&5,C -$&%&%:5#*%*!-;$,$%4%)&!%1!5#*)&!%!#%#'%#2&&5 C )&!2%5*&"$%2%%1%!%5%*!-# &#&/ AEC Q)&!%&%%&!%)&!2&&**!$%%!&R"&*%%$ 2$#&&&$:%1%%%!"#$%&'(%)&%$)&!%%&2*1%*'4#%!%,!&( 1-&34%%%%$#!%&!#%&R4%&%2*(!!":%&#!%&4*6!!%&&( %44%)&!%%-'&%&#&6$5#*$",&$/ AHC =1!"#$%&'$ C 4%&%%)&!!&*2$&&'4&4!-%%*1%&%$5 -C 4%&%%)&!$'&1!!%$1%&4&2%&%$5,C )&!5#*)&!#%%!!%#215 C AEC-%%!-%:*&&4%&%%%*$/ AIC!!*%%!AEC5AHC-%%!C"-:*&&%&1%6!!)&!#%%'1*;& "&*%%$2$#&4%34!!#%&%&&%'$$5#--$&&%'!!%%4( %)&!%%-'&4!'%&#&6:%&&6$$52%&&"62%*!!*%$52*$&&%'AEC-%%!-%:*&&%&'6%&%*%%(%/ =)&!#%%' C :$*%&%%$2&5$%&!*&5#*2,2%$&( &'5!':*&5 -C %%;615$!"#$%&'(%)&%%&%-%!&&*D65,C %%;61R!"#$%&'%%!-%!!!1*4#%%!%$%:$*%&%%!( %&%%;61R:%&&&5$:%&&&!"#$%&'(%)&%%$!( &!5#*#&%&!"#$%&'%!'$:%1%!2&5 C :$*%&%%$)&!%!#%#'#*1%&%&!#'5$,%1!*( #&#15#**A<C-%%!-%5#*AHC-%%!C(,C"( -:*&&-)4$5 %C %*#21&5$:%$%-%6%#*%*$!&$5 :C!"#$%&'$#!%&!#%&5$!%&%#%%!5#*AHC-%%!C"1- :*&&%%-%)&!%%%&2*26#21:%&5%%%%!%&%!*%%%! $#%%%2%$$&&%'%!&/ AGC +!"#$%&'(%)&%)&!!&%#4!$5%&,:& &%2%%&%!%$5)&!#%%'1%)&!:!&-%6215#*%&2*1)&!#%%'$!%5)&!%%&:!&-%5!,:&$52)&!#%%'1%$!4( %26#1/ AJC =)&!#%%'%%:%!%!-%%$!%!%$%&&%:%&&&$5 #$;6$%&%2%/

57 0$'79#!!%!'()"%*"%"$'" F D A.C =!"#$%&'(%)&%4!%$&&-R!#%$$!$#%%%$$#!( #%(!:%&%%&!D14!'56&#&2/ A9C!:%&%%&!%&4!'#&#$%&'4L$*%M51L%M5#!*)& LM#%&&)&!#%%'$!!%!:%&%%&!%&1%&%$/ A<C =#4%&&&)&!#%%'*$/ AEC =6&#1%*#&"&*%%"$%*&& #%*%!!$*5#*&%*&--<A2C%&%")&!$!"#$%&'%*)%%6- )&!%*%!!$*%%!%2%$/=!"#$%&'(%)&%%1#&*-:%&( &&!#$!&)&%*%34--!**%&2/ AHC!#%$$#%&&$4#%$&&$:$:%&)&$$%"!)*$(5*( *$4!2%A2$%&:%&#!%&5$*&!!%6!!265-/C/ AIC!#%$$#%%!1%*'L=8OM(%-%:%&&#%&%")&!$!"#$%( &'!#/=!"#$%&':%&&&#L$*%M5L%M5$&&#/=1%*' #!#:%&)%$5#4%&15!#%%!! R!#&%*)R1)&!#%%'%/=#%%!!%&42$%$$5 1%*'4#-%4*6%$%&&=)&42$%&%6%!#1%*'4#24%&&,&( $/ F D A.C =!"#$%&'(%)&%4#/EI/PA9C-%%!-%%*2%%%-%$#( 2/ A9C =$#%&%%&!!%1#&%2%7 C )&!#%%'1%5 -C -%&%&%")&!$!"#$%&'5,C 1%*' A<C =#-6!-2%&%%#&"5#:)&%!;$*!-%#!%&!#%&4(!$/ AEC $#&!"#$%&'(%)&%&&#&0*$8$*$#( &&8$*1%&/ AHC =#&&8$*4%&1#5%*&&"61!#!%!!#!%&%#5!#&1%*'4#%!65%&&--$( &7 C #2%&!!"15 -C %%!!-%:%1%!!5,C #&&8$**1$%#!5$!*!5 C #:%&%)&4)&!%%5 %C #%%*&&"6!225 :C #%%!!/ AIC =#&!)&1%*'4#%#&&8$*%&4%61&/ =#%%!!'&-$*%&4%!"#$%&'(%)&%%1%*'4#$( %%!!#%&1%&%!%/ FF D $'6%4--!*)!*%4#/H?/P(-%*2D&%'% C **$"*%&:*25

58 -C 4#!$-,25,C 2$%&:%&#!%&2%5%%!*#&&&2-;4#%$&&$:$%*2&!! %%!5 C **$*&"625**$*-4!'-%&!"!2%5**$ *)&%!!%;225**$*%*)%!!%%%(!%!!2%5#--**$*%*)%!!2%5#&$%$-% 4#!5#**$%'!5&"6$4!2%$'6%4--!*%6 %&'5 %C #** %&$%*%6!!2%5 %*%!!2%5 %*%2%&!!2%5 "&$ :%&26# 1#2*252!!%6%5$&&%'&%*!!%6%$5%*%%$5%*%2%&$ 6##**:*&$!!%-;4#%$&&$:$%*2&15 :C #*!!-%,&!&$!!%6!!2%5 *C $%*%#*&",&1*!4%&%%!*%#&&&%%!!!2!&( )&5 2C 4;&1-&!#'!!""6!!%6!!2%5#--!!""6 #&24#%$&&$:$%*2&!#!!%%!5 $C 6"&*$,654$ $)%',6!%&$%! 25#* %*#25 1C!!!!!%%*&&"625!!!%&4#%!%$-6*$-( 25 C #*$&$%&1&",&-$*$1!&#&4!2%5 &C &,!&D*2%&$-&$&&.E>.JJG/A/.H/C4$%( %&%-%%&'6!&*$)*%&-6&25 C $&%)*-%%%%&%6*%%&%$/ F D A.C =!"#$%&'(%)&%2$)&4()&4R"$!#%&%1!'&%''%R:&( &L"%M1%&&%&%&#&!#&51%&-%)&!;#&A( $&1%&4&2"5-&1%&4&"C54!2-%6&*( &*-%3%&4!'1%&4&!!#%&;L2M:%&)%!!#%&5#( &$ 4! & ;& 44 L&>'&M!"'#%& %&&,6%& %&& %&&$/ AB=7_>9?.H/ABBB/9I/C 2"$%%&:*&C A9C =2&#!*%21!:%&%&'%#!5#!*%212$%1!/ A<C =!"#$%&'(%)&%$2&"&*%%$2$#&$&##%%/ AEC =2!"#$%&'(%)&%$)&!4#%'<A2C;"-%&)&%*%&& )&%$#!*%21!:%&%&'%!&%%5%#%%/ AHC =!"#$%&'(%)&%4$2*$)*-%2#!*!!%%*1%&4&!%7(!"#$%&'(%)&%!%`a>`!#aA`2"a/`"a/C#!*!%`,6a( &>'&/=#!*!%%*%-%-%2#%%&%!%%%&&&&$/ 0#B94#!"$"%"!%9! F D A.C =%%&%(%#%%% %&!6!!!&1*&&&4#!5 %%#!*%21$ %%&%!5%%&%&:%&2&4#!2%&%%5!%4#!%#!*%21$ %%&%%$-%:*&&%&&:$*%&%-%#%$/$%%&%&%%(!%2%$7 C!"#$%&'5

59 -C!"#$%&'(%)&%-$*5,C "&*%%5&"&*%%51%*'5 C %&%")&!&$5!%!"#$%&%$!,$#$&%#%%%$%#%%'$/ A9C =%%&%&$;&%%!%!"&*%%2%%&&-%D1$/ A<C =%%&%(%#%%%2%$6%&'%1%!%&&!6%$/--%%#%%&& $&%&&%%*%1%&%'%--%%&%!%!&%%$&5%%( &%&$%%"%&$%%&&/=%%&%(%#%%%&!6!!%!"#$%&'(%)&% %&#%%5%"&&"62%*/ AEC =%#%%%"&*%%$2$#&*%$!$%;$A%#%%$%*!( *%$C!6$%&'/=%&'!6!%&%*-62*%$$&&%!%-$*5%)( &%&&&!%2$%$*&%%-$*5!-%#2)&'!'$5%&%1%*' %1#&/ AHC %%&%(6%%!6%%&%!%$!%!;&$5#*:!( &!,&$%&&/ AIC =%#%%#!&%!%!%7 C "&*%%R1%*'#!&%!!%%*2&&*;R%*%%%&%( %#%%%%!%$#$%&'4%*2&&*-,21A%%74&!*#%!5%( &%")&!%%!$%445-/&%2%%C5 -C &*!&%!%*!%1*$54%&%!*%$!$'4$%%&%( %%#%%%$&%*&--.?A6C"$*4%&!%%&&-,$5%&%%*4!(!'&&*2%&-%1!$%&&/=4%&!%%%( %&%(%#%%%&",&!%#!%&%%51#&5#!&%!%% 1%*'!(!%%&&%&1;$5%&%'&1%*'!"#$%&'(%)&%%1!1%#%% *&5,C )&44#!%-%%*2%%&%(%#%%%%%*1%&4& %#%%5%!&%%%&&#!&%!%!,!&1-&%*)&%$/ =1%*'%%&%(%#%%%%&'!6!!#!&%!%%!4#%'%5$&& %*)!"#$%&'(%)&%%&!%1%$/=!"#$%&'(%)&%%&'46$6#( *&1/=6$6#*&4#%'%!"#$%&'(%)&%( 6$6#&451%4#%'%4%%&%(%#%%%&1%4#%*!'&/ AGC =4$%%&%%%2%&-%!$ 4&4-%%&& $2$%$/=4$%%&%%$2$%!!%"1%*%*%$$&( *%%$+$#&2$%'-&14!'$:)**%!"1#&/=4$%( %&%%$2$%!!'& 1%*'*$/ AJC =1%*'!!#%!*$2&4$%%&%%:%&)&#$*&( &5%%%%!!'&%&'%1%!!6!"#$%&'(%)&%/=1%*'4%( &%2&%%&%%1%*!!"!&&"-#%%$/ A.?C=$ 4&4!"#$%&'(%)&%$)&!4#%'2".H/"1$*5%,%-%2( "-%*!"#$%&'(%)&%$)&!4#%'%2"<?/"1$*%&&%*%( %%$5$$/=$ 4&4%%!!'&!$&1%*'*( $/ A..C=$ 4&41%*'%%*%&&)&%$%%&%$;D7 C!"#$%&'(%)&%*1$5 -C 4$$!!%#%%'$%!,C 4;&1-&&**$*5%$-%( &!"%'%%&%%#%%%#!%!*!5:%&%&&!$$/ F D A.C =1%*':&#$*&152*4$%%&%%%%&&%!%%(% *--$31*-&&56$#&5 #*%*#&4)&!(

60 %5&$#$%$*!&$(%%%&%%65%%&%*%%2( &6#)&2%&%!!5#*D1%%&%&/=#$*&%%!%!!D11*( -&%*1%&%!!4#%'%--%*1%&4&5%%2$-!%3$'" -%&)&*$4$%%&%)!*%36&/ A9C =1%*'%&!6$%%&%%*!*%%%%-%:*&&/=%*!*%%%%-% :*&&%%&%%%%*%&&)&%$2$#&!!%1%*'4#:%&%1%(!!#%&%*$%13&%*5#&$4!&%2%%$2%&-%/ 0E"64#*4) FK D A.C =!"#$%&'(%)&%)&!!'&1%*'4#%%&&!6%$<A2C%%%$"!&-/ A9C =1%*'4#%4#/(-%:*&&D&%'%&$%&& C )&!1%&&%*!5$&##*15 -C )&!%*$$%1!5,C "$%%&'$:%&&&!&!%*!5 C )!*%%!%&4$!%!%$5 %C!"#$%&'(%)&%)&!!4!:--%%!%%5 :C )&!-%$%1!5 *C "$%$"!%&'%1%'AC%#!5 2C!"#$%&'AC5#*2&AC!!!%6)&4#!&%!!5#*!!!( %&&%&%$$4*6!!5 $C $!%&#%%!$!&!5 1C!#%$$#%%!&!)&1%*'4#%5 C $#%%!$#%%!!%*&&"61%*'4#%5 &C -$*$4%:*&&"$%%!/ A<C =1%*'4#%&!6!!'&1%*'*$/ AEC =%&'%%%$"!&$-%&&2%&%$5$%%%$"!&)&4 1*-&%$%*%&& )&%$2$#&52$"!&#( $4#-%&&4!%$/ AHC =!"#$%&'(%)&%$)&!'&*!#-%!6%1%*'4#%%*%%%$"!&!#%!4%-%%&&4$5$&&%#%$&#)&!%!$--/ AIC =!"#$%&'(%)&%)&!!'&!6%1%*'4#24,&$%&&1%*'4#%&( &!&%%$/ =1%*'4#%&&!&%%$7 C %*26#5 -C %&'%1%!%5,C 1%&%&!$6#5 C 2$1#&5 %C %%&%%2$%&%4#%*%5 :C $%"%&&,$5 *C $%"%&&,$6-%&$#&5 2C $#$1%*'4#%*"!& $C!#%$$#&!)&!#/ AGC =!"#$%&'(%)&% C 6&)&!!'&-$5 -C )&!!'&1%*'4##%%'2*:%&#!%&!62%/ =:%&#!%&%:%&2&&-%%&&$#!%&$5$&&%#%)&!%# %%&%!%%/

61 AJC =#&"&*R)&!$#!%&!#%&R-%%$2%%!"#$%&'(%)&%%&'%( 1%!!-%!)&!!%1%*'4#!-%/ =!"#$%&' K 2A:+. G 0#94#!'()"%* FG D C &*D65%&!&#%$!"#$%&'$%#!%!*%5#&-$( &5 -C 4!%$$&*1%**''!%&"12%*5#%*$&$ %4%&%5'#5#!&%!%$2%!2%$5,C 1*$#!%&%!%!-%"&*%%2%5!"#$%&'(%)&%2%:;&25 C %%%&%-%:*&&%$!2%$2&5#*2&2 ",& %C "$%$"&%&2*2&%$$1%*'4#%!!5 :C :%&!!&"1!#%!"#$%&'(%)&%$)&!%5%&'%1%!%%&'!6!!-%5 #&$)&4-4'#$*&-5 *C )&44$%%&%-%%*2&"1$%&%611*;&5 2C &%*!'--!"#$%&'(%)&%$5#*-$*$)&!%%%%&'%*#&-%1%&%%( $52)&!%4!'!#!%&%&/ FH D A.C =!"#$%&'5#*%!"#$%&'-$*$*5$!"#$%&'(%)&%5-$* )&!!%54%*2&&*!&**#&!$5#--!"#$%&'( %)&%5#*-$*)&!!!"#$%&'(%)&%5-$**1$!'$:%1%!%( %&$&&%$5!!!4#%%&/ A9C!!!4#%%&#--!"#$%&'5#*%!"#$%&'-$*$*$5$ :%$*!"#$%&'(%)&%$5#*-$*$)&!%6#)&#&61%*/ A<C =!!!!!5-%&!"#$%&'$6#!"#$%&'(%)&%#$!&)&5$( '6%4--!**%&&&"61%*/ AEC =%!"#$%&'-$*$*!!!%%%!!"#$%&'(%)&%!!!%&4( #%'-$*$*%*-6#$#21/ AHC =!!!%&4#%'%!&4%%'&2$,%%:$$*%1%'-6**&D12/ =%$-%!"#$%&'(%)&%$)&!%!!!%&4#%'-$1%&%!!4*4 #$#15#--!%%5!"#$%&'(%)&%%5-$*%*4#%$5!"#$( %&'(%)&%%&%$2%-6*$-&/ AIC =-6*4%*!'&"&*%%$6#!"#$%&'(%)&%#$!&)&5$'6( %4--!**%&4/=!!!!!%5#&$-6*4%*!%%*&&"6( &&2%&&%1*#&2%&%$,/ =-6*4%*!&,"$"-%&)&%&&-%:$%$5#*;&$4 4&!*#%!$ %&&$&11#/=-6*-%:$%!!% %&%%!!"#$%&'5%!"#$%&'-$*$*$%&%614#%%':&6-6* 4%*!#%&,4%%$%&& D A.C =!"#$%&'5$$%!2"&*-%%!"#$%&'(%)&%$5#*%% -$*$)&!%&%*&--:%&!%1%&%$%*R%$-%!"#$%&';

62 4#!%%1!!&:*#%3$%*R5#*;*)&!%%*1%&%$5- )&!'&5&%%*%&''%%&#$5$%&%61!"#$%&'(%)&% 4!!4#%'2"&6&%*:%&1%--$%!2"R;&%%)&!( %2$*#R&%*&--4#%&!&,4%2%'/=;&%$( %!-%!"#$%&'(%)&%$!-$*$)&!%%!#!%&%&;&)&4()&4!!%&%'!#$*&// A9C =!"#$%&'5$4#/<9/PA9C-%%!1C(C"1$-%*24%&%( %!*%$%*%*$5$%&%61!"#$%&'(%)&%4!!4#%'2"& 6&%*:%&1%--$%!2"%*#2/ A<C =!"#$%&'5$4#/(-%%*25A.C(A9C-%%!2&&%( 4%&%%!*%$%*%*$5$%&%61!"#$%&'(%)&%4!!4( #%'2"&6&%*:%&1%--$%!2"51*!!!"#$%&'(%)&%&&!&%*%&D&&:)**'%&%*&--2;45&%*:%&1%--2%#%4&!&,4%( 2%'/ AEC =A.C(A<C-%%!-%%*24!%*2&-%&!"#$%&'5-$( *5#*"&*%%R-$6!$%*1%&4&!!#%&R$6#215!"#$%&'( %)&%4!!%%*2&2$'6%4--!*)!*%/ AHC =A.C(A<C-%%!-%:*&&)*%-%!$%!"#$%&'R6-#*-5 )&!%R AIC %*$&&%$$&!%&1*/=!"#$%&'(%)&%%*:%&%&'***&!&%*%&$ 4%&%52*;&$&%#%%2%'#$5:%&2*2$-A.C(A<C -%%!-%4*6%1*4#%%!%%&&25%--%%%-%!"( #$%&'(%)&%$6#4%&%%&;6$/ D A.C =!"#$%&'%%!-%5$%!&%!$%!*!%-%1%&%!!R!"#$%&'( %)&%$5-$*$)&!%R%&;&15%!$%!#&0*$8$* %&'2&!&;&#$*&%&&&%:&$/=#$*&&%:&-%&!"#$%( &'5-$*5#*"&*%%R-$6!$%*1%&4&!!#%&R$6#21/= #$*&%%!!'&0*$8$*%&4%R%&4%&%-%$%&1%%! -$*&&%%$1%&4&!"#$%&'R54#%%'%%)&!!1!1!"#$%&'(%)&%%5#--$&1#&%!"#$%&'(%)&%%A9C-%( %!-%:*&&1*4#%%!%&&5#*%1*4#%%!%&&( %&&'!!%/=!$%!"#$%&'R6-#*-50*$8$*!!"#$%&'(%)&%)&!!%*R%*$&&%$$&!%&1*/ A9C =!"#$%&'%!&%!$%!*%-%1%&%!!%%&;&%%! C!"#$%&'(%)&%!$%4!!%*#&2152&6#)&2%&%2%$5 -C :%&2*%%!!$%!"#$%&'$%&%615%%4%4)&!!%!&%*%&!!#%&!"#$%&'(%)&%4!!4#%'2"&&%*2 -,4%2%$5#*%&1%%*!!-%%*#215,C 4#!-%%*21*4#%%!$$$!%!%%!%/ 0!9 D A.C =!"#$%&'(%)&%"&*%%%5-%&%&%")&!$!"#$%&'%1#& %&%")&!$!"#$%&'4)&.,#&/=,:%&)*%&$-%;2( &!:%1&%!%%&5#&$#$%*%:*&$5;$$$,!&$3!%$#%&",( &4$:%&%&&/ A9C =,A.C-%%!-%%*2:%&4!-%%&1#

63 C!"#$%&'(%)&%5#*"&*%%%%$5#*&&%*-6&"1!"#$( %&$45 -C!"#$%&'(%)&%5#*!"#$%&'(%)&%&&;224-%%&1%# :%&!%&'%1%!$5%%!%!$5;&,$1**&%%&%$5,C!"#$%&'(%)&%!-$*&&*&%&'%1%!",#!&%!%!$ 1*4*&5$&%#!&%!!%$!!%4%&%'5 C "&*%%'&5&"&*%%'&5-$*$%&4'&54$:%D $!!#%%'1!'&5$&*4$;&1-&&5#*4(!#!%&!#%&34'**$*#%%'$!*#$%&'1!'&5:%&)*%&' -$*&:%&#$&*651!!2%5 %C 1%*''&5"&*%%$2$#&%#%%$%*!*%$%#%%'1!'&:%&#$&*65 1!54%34!!2%5 :C 4%&%:%&4!!$'1%&%'%--%&'%1%!-$*$)&!!5# "$%*&!#%$$52-$*%*1/ A<C =A9C-%%!,C"-%*2%%-%!"#$%&'(%)&%$5-$*$%&'%( 1%!%5#*22,&#,1%3&6#&%&&#!&%!!,( &$%&&/ AEC =,!"#$%&'(%)&%5#*"&*%%&&-6)*%4%&%%&&$5 4%&%!"#$%&'(%)&%%5$&&%'&%*"&*%%%)!*5#*&&;%&'( 6%$-%&$/ AHC =,%*-6%*3$52%*-6&&%5#--52!"#$%&'( %)&%%*-6#$#15#&$52!"#$%&'$;-%&-& %*3$/ AIC =%$-%,%*-6%*3$5&&%&&5-6)*%&&( &%*-6%*3!!4#%'$%4"-%&)&4%&%6-4%&%%*-6( 1:%&!-%&$5 #-- 2&2&,%&%!5 #*4! )!*%!*% %%!4%&%%%!!%*-61:%&!2&!&;&1%&%$/ =, C "$!#;&%%!"#$%&'(%)&%$)&!!5%$-%"$!#-%&%*( &--2D"$*,$%*-6&%%&%%5!-%&$%1!(,$%*-6&%%&%$5 -C,$&;#!*!5,$&;;&%%!"#$%&'(%)&%$)&!!4%&%%#!%!*!( '&!"#$%&'(%)&%%&'-%&$/ 0'()"%*"%"J#96!'%'"""$E" F D A.C =!"#$%&'(%)&%%*24$:%&%&&&&#*$%( $*&%%-$*#&2/=-$*R:%&4!-%R%&'!6$!"#$%&'(%)( &%4!%$5%#%$!%&&%'$4!%#!*%21/ A9C =!"#$%&'(%)&%$&%%-%5%*2:%&%&&$%$*&%%-$( *22&!%/=$%$*&%%-$*%*-65:%&%&#!*!!$*5$&&%'&%* %'&&1%&%!%!"#$%&'(%)&%&&4!'%&:*$*/ A<C =&&-$*A#--$-7-$*C54%!%&!AHC-%%!5%&4!( %5*1$%#!!%&!2%'!*!#M;66"%'&/ AEC =-$* C 4#M"%%'%"%$$5!!%;2)*%-%5 -C -%D11%&'%1%!%%!"#$%&'(%)&%:%&!5,C %&'%1%!%2%&&:*&&!65 C *&1%)&%&&;2245

64 AHC =-$*%#%!&!7 /")" &'()"%*!6E!! /"'()"%*!6E! #!!#! C!)*$8$* < 9 -C :%1&%!$8$* E <,C 0*$8$* < 9 C +;8$* < 9 D A.C =-$*)&!!-$*%&4%26#14%!#%%$/ A9C =%&44%&%4%26#$-$*7 C!"#$%&'(%)&%2 -C &*%%$6#5 A<C =-$* C $%)&!!%%*%&&26#$>7 C"&*%%5 -C&"&*%%5,C1%*'5 C-$**1$5 %C41*$!"#$%&'1!5 -C %*%&&26#$#"$%$"*&2>7 -C%&'%1%'5 --C+$#&!$!!%$%!%!"#$%&%$%#!52 -$*%%%#%!!5;15;%1!5#*!$' %&'%1%!*&5 -,C4##$*&5 -C%!&%%5%#%%%%5%&%%*26#%&'%%%!"#$%&'(%)&%5#*-$*4!!#%&!%5 -%C$5$%1%&%&!%"$%&"!4)&%$' %**&2)!*%A"&/!'5,C5,C #"$%*&2%*26#2!$%(!1*$!"#$%&'1%(:$( *%&%%&#!%&%%54**$!)&%$!%!%54( $**$>&&$**$%&12(%#%%!%#-&$/ D A.C =-$*$)&!'&!6%1%*'4#&<G/P(-%*25!"#$( %&'(%)&%%#-&%&&&&$/ A9C =-$*&&24$4!%'&$&#%&&#%%$5%&'& 1%*'*$/ D A.C &%$-$*&&:*&&#&D12-% C 5

65 -C 4&!*#%!5,C 4&!*#%!#!*%21&&-%& &%&'%1%!/ A9C =*%$$&&%!%-$*D11-% C ;224-%24$2*$4!%%&&%$:%&&%--%!5 -C %#!%!*!'&&5!*!#%,$&;!4%&%'-%&/ 0#"64"J#96%'%#!J%4! K D A.C =-$*"&*%%#*!$%-$*%&4!%1#&%*)% )&!2/=%*)%)&!2!"%52-$*1%&%&%#'*1$-$( *!22&2%&!*!*%-1%&%#/ A9C =%*)%)&!-$*%&4%#%%$&%5%&-%!$%-$*$ %&44%*%*%%/%*%*%!2$-&%*$'%---$*$%&4#%%$&% )&!/ A<C =)&!$'"1-!2%&!-%-$*$%&44&&"%*/ AEC =-$*1#&&)&4()&4#/ AHC =2-$*$4!%!:&4!$/ 0(9%6"" G D A.C =4#%&%)&%*#&&*%%$!*!:'&&-&1%&/ A9C =!"#$%&'(%)&%!)*$8$*%&4%"&*%%%$%!-%;2 24-%%&&17 C #&&!%$*&5 -C 1#&!%&1;&5,C %!&$*%&&%1%*!%/ A<C ="&*%%!"#$%&'(%)&%34!!#%&",&:%&$5)&44%7 C %*6$%&%")&!$!"#$%&';15 -C 4%26#1!#%%$!"#$%&'(%)&%)&!%$5,C!"#$%&$5 C $%%&%%%5#&$!"#$%&'(%)&%)&!%$'&!)&1%*'( 4#%1%*'#%&&615 %C %#%$%&%")&!:%1&%!!4&*&5 :C -$61%$;2%&$2&*&54!#!%)&!!5 *C $&$1/ 0#!%(9%6"" H D A.C =!"#$%&'(%)&%"&*%%2%&%%6!!%5*1$;1%*6!!%%*( &$%*-6D&"&*%%#&/ A9C =&"&*%%%*#&!%*-6#$#%$%!-%$ #<</P%$%&&&%-&6$/ A<C =%*#&&"&*%%%#!%!*$%)&%!5;:%&"&*%%

66 2%*/ AEC ="&*%%&"&*%%2%&%%6$/ AHC =2%&%%6!$4%&%%!*%&%%$52"&*%%2$#&&&%*&--<? "D&#&#/ AIC ="&*%%2%&%%6'&"&*%%1*$!4%&%%!*%$"&*%%!#%& / 0E"64#* D A.C =1%*'5&%%!&1%*'5$%'&%%!1%*' 2%&%%6!!%"&*%%$2$#&%#%%$!34!$-&-:*&& $/ A9C =1%*'7 C %&'!6$!"#$%&'(%)&%5-$*%&!%)&'%&'%1%!%%5 -C %&&1!"#$%&'(%)&%5-$*%#%!$!)*#$%&$%#!%!*!#%&"(,&:%&5,C!"#$%&'(%)&%$)&!%%&'%1%!#$1-#%&'4#!%!*$!( %#!%&%52-%&1#&)*!-%%)!*%5 C %%%1!"&*%%%5!"#$%&'(%)&%%5!"#$%&'(%( )&%-$*$;1!$'2&1*-&&/ %C!#%!-%&;1&!"#$%&'(%)&%%/ A<C =1%*'4$%%&%&&",&:%&$7 C %%!%2%$4$%%&%%*&5 -C!*$4$%%&%$%&'!6!!#%&",&:%& 4$%%&%&:&-5,C &&1%%&%%%&'%%!;&*2#$*&#&52&;&:%&)&#$*( &#&",&%%'%5 C =%*&4$%%&%$2$%!!'&!2&-&!"%!!4#%'$(!%!%%*!%&!'&*$/ 07)!!% D A.C =!"#$%&'(%)&%2$#&7$&*%%$+$#& A9C ="&*%%$2$#&!2%&%7+[(GIE?5';,.J/ A<C ="&*%%$2$#&34!!)&4%#%%$!34!$-&-&( / H A:+. &01Q?O=0.0 D

67 A.C =&*!))&';&14%#%''44!*%$#%&%*)( 34$7 C %#%5:%1&%!$,%",$5"*%*%%!!-%5 -C &*$)!*&%%$%&!*6!!%&*&-%;2!%&%")&!:%1&%!$%#% #!&%!%!!-%5,C %%&%(%#%%%#!&%!%!!-%5 C!-%#144)*%$!!!-%/ A9C =!"#$%&'(%)&%$!-$*$)&!%%,$1**&!#%2%%:$!2%&&%& %%&%' 4%#%'' 44!*%%#!%!*)%!$' "$%% *&&/ %%!%2%$4&*&-%#%%4!%'&1!( / A<C =!"#$%&'(%)&%R4&!*#%!!-%%*2%$R"!)*$%44( %&$*214%#%''44!*%%#!%!*!/ AEC =",&&*&1&4%:)**'26%%2%&$%&%#6$( -54$D1*-!$%%%2&"#&%*1%&%%!%/ 2A:+. 0+B/&O-,/P+0. F D A.C = ;&1!*&#&"#%' %%&!%!%% 4&&4$%%&%-%%&&-&$/ A9C =4$#*4#*-&!)&%$#*-&&&/=4#*#( *5%&4#%&%)&4%&%'4$:%&4%&&#*24 *&&*&1/=4;&1-&!#'#**1%*!!)( &4%%&%%&&!&%%$&/ A<C =4!"#$%&'(%)&%4!%%$5#*4#%&!%!# 34!%534%!%!%!-%5!#%2%)&4-4'#&&&-!%%!( %!-%**$*22&!%#*%%&%!-%:*&&%$/ AEC '!%%5#%2%:%&2$%&562&%*&&"5!$&( #*%%&%!-%6:%&!%&%%$/="&*%%:%$%%%-%7 C $&2%&'#&$(5!2&$1**&&5 -C 21;&2%'!-$6%&&!4%&%%!*%&"6254&!!2%/ AHC ="&*%%4$4#%%&!&%)&4%%&%-%:*&&%( $5 --%*2!!%%$1*;&/ AIC ="&*%%4%*2&&*4%&%1!$&&"&*4( $#*2%&%!%&;&&/ ="&*%%4%&1%*$6&5$&&%#%%&1%%!!'& 4-%( %!$%#-%%%"&'9?$&&$:$%*%2&!!34-%%!%%%(!-%/ AGC =%$-%4-%%!$%&1-2$#&4-%%!$,%&&-%#$5 "&*%%4%&1%*$6&!%&1%%!!'&/ AJC ;%#%$%)&%$)&!%6--%%&&&$/

68 0#B94#!%'6)"'" D A.C =!"#$%&'(%)&%4&!*#%!%%&%-%2%*5%&%%&:*! :;&-4!$/ A9C =!#%4&!*#%!$%%&%!%%#%%!1%*'!6$%&'5"&( *%%%1%$!"#$%&'(%)&%%&!/=%&'%1%!#&%$-$*4%&%( '%%**&1/=*&-$*!!"#$%&'(%)&%5-&%3!*!(!"%$*"&*%%:%&%&'/ 0#B94#!6!#$%9$! D A.C =*&$:%&$"&*%%$2$#&D1&1%&/% %*:%&%&'%7 C "&*%%&&%&'6!$'-%%&!6$4&!*#%!$-%&5#&( $2#$"!:*&$$:,$5$%%%%*)&$* &&$, *%*%$B***!!%5 -C *$1-%#!%&%$%%&1%6!!'&5,C %&!6$"&$5!*$"!%44%%&%!%( 3:%&2&&5 C $,$*&:1-*$4!&&&"6( $!!%"!%&&&5#--$ $!!*4--,!&D;&:%&( %&&#&-%&'%&&%'!'&5 %C -$61"!:*&$%&!&%3%'4##$%&!%-&( %3#%%!!5%%-%&)&$&611(5!1#2*1$!!%&( %1!5 :C -$61#*$&#5 *C %&!6$!#%#*&%&5,&1!##!*$4&!*#%!$ -%&25 2C 4&!*#%!$&1%%&'"!$!%%%%)&*( $$!!%$34!$$$$%*%&6!!'&5$&&%'&%* %&1%6!!'&/ A9C 4%&%%!*#&&& C H$&&$($*"&*%%5 -C H$&&$:%&%H?$&&$($*!"#$%&'(%)&%5,C H?$&&$:%&%!"#$%&'(%)&%$'6%4--!*3!!#%$$#& #&&&2/ A<C =;224-%4!4%&%%!*#&&&&!"#$%&'(%)&%4( #%%')&!!-%%&&&$/ AEC =4$*!$*&#*!!%6!!%5265$&#(

69 *#%%%%!!%!4$4#%%&!&%-&$)&45 4#*#&",&;&1$1**&-&$& &%%&%&/ AHC =!"#$%&'(%)&%)&!!&61$&&"1$5%&%R(!"#$%&'%!&%R!"#$%&$%%&&**$**-5$**$ **1/%!&!"#$%&'(%)&%%$:%&%&'!**%&!52* **$***3&!!&&"!"#$%&%(%5$#%&'!"#$%&'( %)&%%*-6/ D =%%&%-%%*2!!%&&:*&$A =C!&)&!%'%/ K D 22A:+.+,- A.C %%&%9?.H/"$&$./(!&!"2&-/ A9C %%&%2&-&!"!!#%&%*$%13&%*2&#%$!"#$%&'(%)&%!%!"#$%&'(%)&%%#%%$!34!$-&&& <>9?.9/ABB/9E/Cb 9.>9?.?/AF/.E/C5 9<>9??J/AF/<?/C5 %&759?.H/!#,$;2"59?/"1 I5$)'6: #";5I "&*%% I53?#'%%0%!5I 1%*' =%%&%$2$%!%9?.H/!#,$;2"_"1%*4!/ I53?#'%%0%!5I 1%*'

70 ./:)**%&!_>9?.H/A /C4$%%&%2%

71

72 9/:)**%&!_>9?.H/A /C4$%%&%2% 19%6""5 +$#!*$0%: AGIE?5;;&;/I/%($&7"&*%%W:/2;C &'()"%*5 & AGIE?5%';/<G/%($&7&&W:/2;C /%0%: AGIE?5*;/9?/%($&7%1%:W:/2;C %$8- AGIE?5=/;/9I/.>9%($&7%%$--W:/2;C - AGIE?-B/;/I/%($&7:*-W:/2;C ;$$ AGIE?5+&;/9/%($&7*;$$W:/2;C $Q&B# AGIE?58&$/;/../%($&7$&W:/2;C %2%&& AGIE?5H/%($&7&%2%&&&W:/2;C 2Q& U#969#"'"%"5 :96U#96 %5 2Q& & AGIE?5%';/<G/%($&7&&W:/2;C /%0%: AGIE?5*;/9?/%($&7%1%:W:/2;C /8-%%, /2$2& AGIE?58!;/G/%($&72$2&/W(&$%/2;C 1'#64U#96 %5 ;$$ AGIE?5+&;/9/%($&7*;$$W:/2;C.!6E!5 %$8- AGIE?5=/;/9I/.>9%($&7%%$--W:/2;C $Q&B# AGIE?58&$/;/../%($&7$&W:/2;C %!(8&0%: AGIE?5$*;/.?/%($&7%%-&1%:W:/2;C 9;"E%"#'U#96 %5 & AGIE?5%';/<G/%($&7&&W:/2;C.!6E!5 ;$$ AGIE?5+&;/9/%($&7*;$$W:/2;C %2%&& AGIE?5H/%($&7&%2%&&&W:/2;C $Q&B# AGIE?58&$/;/../%($&7$&W:/2;C #,%%, AGIE?5$;/.E/%($&7$:W#,:%%,/2;C 0 AGIE?5-;/9E/%($&7W2;&$/(&$%/2;C 1$- AGIE?5 $:&;;/.I>=/%($&7#1$-W:/2;C U#96 %5 %$8- AGIE?5=/;/9I/.>9%($&7%%$--W:/2;C.!6E!5 2Q& ',$2&! AGIE?5%#$,;/.>9%($&7,$2&%W:/2;C &&%-%*%0%:

73 ./%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2%

74 9/%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% >? ( #!&%!%$44&!*#%!!!$'%)&%$4!%%5

75 9/ #!&%!%$44&!*#%!!#%&",&-%&51!%&'%%( % </ #!&%!%$44&!*#%!!!$'%&'%1%!%%5%%&%%%5 1#&%4$%%&%%65 H/ :$*%&%%&6!$!**$%"-&%&%$4&&%44&3$:%1( &%!%%5-%;25%%%%!-%#!&%!%$$&%&D%'!%%!:&( :$*%&%%&6!$%&1%6!!5)&44%$%%&%&1%6!$*,$A2$'5 1*!%&&!#*54-!-/C 1#&%4&&-$6&*&61$%*25#-- -!&%$61%*&&"6*-5 :& :$*%&%%& 6!$ 4$ $*&#* A#*% &"1C 2%&%!5%%&%*%!!%6!%5#!%&%5$&&%#%26A-!&%52&52-!( &%-/C5#--%%%&",&%'!4!$:%&!%&%%%1#&5 G/ #!&%!%$4$#**&!"!)*$*&!$'%&'%1%!( %%5 J/ :$*%&%%&6!$4$!#!%&&%&34'**$*34!!.?/ $!%!%%!%!"#$%&'(%)&%!&4&!*#%!$*&!4$ #**&!$'!!%-%5 :$*%&%%&6!$%&%")&!:%1&%!!-%;2!$'"&$&%2%'!*%%! -&6/.9/ 4!&&26#)&$:#!%&!'&!&.</ &!$!!%$!&&&"65$&&%#%4--!*$;&1-&& **$*%%!-% C#!&%!%$!#%4&!*#%!$1#&!#!*%21&&:!&!#%5!#%-%& %#%%!5 -C:$*%&%%&6!$4&!*#%!$-%#!%&%&;&5)&44%$%%&1-%#!%&%%5 #*#&A#*4#%%!5,4%!C&;&5!!%&$%%&'$!'5,C#$*&12$%&:%&#!%&$$!**$%*&"*5 C%&&%'$2%$"!%%&!$-&%*5-$&$%!-$&$:%*%&%!#!%6!!5,$"&%$)&;A("$'""&&&",$$('"0-;1A "* $0",'"'""-$)&'$-)$$"#&)&)--<A '-.I/ (./ 4$:%D534%!34%#%&!$$!!%%$%!-%1*-&:%&( 2&&"1#$*&21$!!34!!5%%!%!-%$!!#%%'( '&1!!2%/ 4#-4!'1%&%%!1&5*--&!D*%%%%*$'-%&)&$ #$:%&#!%&!%$'"1&b#2%$!!#%$#$$%1!%%*2&/

76 %&-6&18;+;*$,4461"&!%*!-%2%!**&4%:)**'( *&&"6%*/ E/ %&'%%%#!&%!%$:%&!24!-%%%&%(%#%%%%5 H/ %&'%%%#!&%!%$!"#$%&'(%)&%%&'%1%!%$5%&%:%&!24!!$$5 I/ :$*%&%%&6!$2%&$"&:*&&&$%#%%%!$!!%%#!%!( *!5*5!!%&$"*:%&2&!%'&!"#$%&'(%)&%% 1!15 :$*%&%%&6!$%&%")&!$"&",&"&$&%2%'!*%%!-&6 G/ :$*%&%%&6!$!%&%$$&&%!%!*$%)&%!!&'*%%D,$&$5$! ;&;&$2%&%!!%'&!#%%4&!*#%!$,%",$%&:*%*%&''%-%&!"#$%&'(%)&%%5 J/ :$*%&%%&6!$!%&%$$&&%!%!*$%)&%!!&',$&$2%&%!5%'&!#%%4&!*( #%!$,%",$%&:*%*%&''%-%&!"#$%&'(%)&%%5 :&",&*%%#!%&%2%&$%#%%%$#%&5$!!%$#%&!&:%&( #$&*6!2%:%&!24!-%!!%-%5../ 1#&%1%!"#$%&'(%)&%%&!:%&!24!!$'%%&%%*&5$&( &%#%%%&%65:$*%&%%&6!$%%&%-%:*&&-&2&;&/.9/ 1#&%1%!"#$%&'(%)&%%&!4&!*#%!6:%&!24!%%&&( 2)!*%"!)*$:%%%-$6!%!-%5 ",&*%%1&!$!4%#%&!$,!&D%)&%$5!!*$!*#--2%&$ $%#%%%%&5$!!%%&!&$%#%%%%&5.E/ ",&2%&$$&&%#%%)&%$5!!*$!*$3,$&$:%&4-%%#!%( %'$%#%%%%&5$!!%%&!&$%#%%%%&51#&%1%!"#$%&'(%)&%:%&!%%%&4!'",&:%&#!%&%/.H/ 4$%%&%-%-$6:%&2&&"1B/:D4$2*$1*( %;&$!!%$-%5!%%%&",&#!&%!!!"#$%&'(%)&%%&!%1%$5 :$*%&%%&6!$%&%")&!:%1&%!!$'"&$&%2%'!*%%!-&6 :$*%&%%&6!$%&%")&!$*$4&*&!%&%")&!)%%&%!$#&&& 34!!5 E/ 1#&%:%&!24!!$'%)&%$24-%4!%*2&5 1#&%!"#$%&'(%)&%:%&!4;&1-&!#'4%)&%%&%#%!!( %5 1#&%4%)&%%:;,$1%*2!%%&",&%%&%( 65 1#&%%&%")&!%%!$%44:%&)&#$*&5 ",&:%%&%")&!%34'$%*%:*&$!#!"6':%&#!*'( &$%#%%%%&5 J/,%",$&*$%&%")&!:%1&%!!%&%")&!%%!$$%$%!-%5)&44%( $%%&%&%")&!:;,$A$%*%:*&$5%%,$5%'**$1%&&%*C!!!*$5%( *%$:%1&%!$"*%!"#$%&'(%)&%%&!%1%$5 '10*0)'""&-,-&-*../#!&%!%$:%&!24!-%%)&%$4!%%5 #!&%!%$%&%")&!%%!$%44%!$'%)&%$4!%%!1#&%%%( &%65

77 ./!"#$%&'(%)&%;&$1*4!!$'!!%-%%&'%1%!%5$&&%#%%)&% $&%4!%$%&'%%%#!&%!%$5 9/ QQ6#1#&%&!6!%!%&'%1%!%5 </ QQ)*%$-&$%&&%'!%%)&%$!-$*$;:&-5 E/ 1#&%2%)*%$-&!#!%6!!%5&&)&!&%#%%'1!%5 H/ %%&$!"#$%&'!"&*%%#*$&5%&&%''-$*!%&1#*( $&&",&%&1-5 I/ $#$*&1"&*%%&&5!"#$%&'$4%:!2%%&%!*5!&&*%*&&"6( 34!$%*&&"$&*-!#!*%21-5 G/ #&&-$*!&%-&61$#5 )$$"&",A) ;0$* )$$"&;,$ ;0$ </%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% 0&'()"%*"%"7!'J"!9#!(9%6"""7#97!!"#$%&'(%)&%%4#/E./PAEC-%%!%&"1"&*%%% ;27.C 4$244%5$&&%#%4$2*$)*%%5%&%%( C 4#!%$!"#$%&'(%)&%$&*24!-%5#* -C QQ9/D%&&!&%!-%:%&&5#*,C )&42%&$%%&%-%%*1%&4&-$*$5 C!!%5!!2%$%%&QQH</P!HH/P(-%*2!!34%( &%%!*#&&&&"1!"#$%&'(%)&%24!-%b 9C 4#%%'4$244%5$&&%#%4$2*$)*%%7 C 4$&!2%&$!*%-!&%$%'!%$%%*4!!!"#$%&'( %)&%4!!-%:*&&%$5 -C 21;&4$&--%:*25,C 4!4$%*!&)*-%5 C )&!$%*!&%*&&"65 %C 4!!&*$4**%&&)*!-%5 :C $!%!4%%!4&!*%$%%*!6!%)*!-%5 *C %!%-%$1;!2%&$ ;-;1;*61!;&-!&%1*;&* %*&&"65 2C %&1&%:&!4!%*2&$&5$6#44!*%&&%%*( &",&)*-%/ $C 4!%#62&4!',&&",&%*%$21;&& &G>9?.E/ABBB/9G/C4$%%&%!%&!-%%&'6,&$614%*!%!&%%-%4!'%*:$%!!%%*%!&%!!'&b

78 1C 4!2%&$=&"&*&$ 4":$%%'!6!$61)&44!&&!( %&'4)&!:%&&%%!4!',4%!!'&5%&%*%!!'&b E/%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2%./ B#")"#*$*#'6" +B. 5CD %$)&& +-,-"4 & %&=$"& +"+-,10%!" # $"%&!'( /",&%:-( )&*!+ /",&E&:-(A 0# / 9&,&"*9,&')-$ 9,&)>-+& ')$-/",&) /",&:-< "& F"# D-D&- /",& "$"50 34* 34* )&*!+,#&-.-/ )!#1-2-!&- 5'6-5'6- )(!&7 /",&F80:-( 7#! 8/ #!9!4 +&$: 0 7"1$-! =;&A/", %&!':6 7" ;/! /",&+$"# :-( 0 818!& /",&208-$:-( 0# 2<+!=<"7/( "&.8&4$-& A/", =-;$- 6. = 8!& 3-74! /",&G" :-( 0 (19!4 /",&D";1)" %&!'6-: /",&D8$9'$"& 7/7( >-#&-"2- :-( &9%%'6A94 $0%!(8)4 GIE?5=%;,. ;$!*&!$

79 A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" I K22"$"%""!&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#! % 4$%%&%%%&/C.!"#$%&'(%)&%%=&"4#!<9/,$A.C-%%!C!C"1( -%*2 1*&$ 24!-%5** 2%&$ 4$& &9?../!#$ OFFFBF/4#!H</PA.C-%%!!-%!.E</PAEC-%%!!-%":%&2&&"1 &--$%%&%%&1/ ; - &5$%&%")&!'&%&'6%&!%&$&4%6&%#%&!-%L;&$M!#%.?G9(-%1%&%%*/=4--$J??!#%4!%%%&%")&!D&!&%4!%&%#$2$5 FBF/#!*!'&%%"&*$2*$%%#%:&:%1&'4/=%&D&!#$%%8&!&$"1%*$&%*%#%&%--))&'2%&!#!#&/=%'&%% 4!*%*%6!%2$%*&8&:%#%4!*.JJ9(-%#-&$#&5 %*%&''%,%2$4!*$4&&4#&/ =#&$!**$!&%!%($%*%&%"%%$"!63&*&$5 %%%%&$2&%&&%(:'%*21$%*%:*&5#--$%1%&"(! %%&%&HEE?:'/ 2A:+.,%!%9"$"%"#'" D E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&

80 =%%&%-%2&$:%1%!%!4#$6!%7 C < -C /7**$*&&9??I/!#$B/4#!5,C +$#&7&*%%$+$#&5 C!"#$%&'(%)&%74$!"#$%&'-'&!"&*%%-'&&&(!"#$%&'(%)&%%5 %C 4#7$ ;&;&$B!!%A5%B/;/9J/C5 E :C H 2$#&7*%*%$ "#5O$;/</C *C 75 2C #/7**2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#! I $C /7* 4*&*$4#!4#!'&&.JHJ/!#$B/4#!/ 2%&-%74#*#&",&;&1$1**& -&$&&<.>9??E/AFBB/./C4$%%&%9/P.H/"1-%*2/ D A.C =:%&5!24!-%2%&$!%34)*%-%4&&%&11*$ %!&/ =,6%75';/.J/ =&&&!%2+$#&34!!#%&5#&$ &&$**$)*%4!%#&%&'!6!!#%&!#!*%21#&",&:%&%&& 1*$ %!&5 4%34$ 4%4" 1%*'1!% 24!-% :%& %&'!6!!-%/ A9C =1%&!"%$7#,6%%5#&15!#"%,!1%/ A<C #,6%%7 =&;&,D,-#!*''"1/ =&"6%7!/=&!!-%4522;&&#&1--2&!-,24*&%3 #$&D%%*&%/="1%%1!-&%$'$!&D$/%%1!$D /="1!&&&2(26%%3;&%#!&66$/="1! ;&%#%&%&&2&!#445$&&%#%!63/A.//%&&!&%C/ AEC #&1:)**'&%*%6!%*%&'!%!(*635&;&*1& 66%5%&%4%"!#,6%%5&#%&-%3LM:%&$2%&%%$%&/ AHC #"%,!1%7 #,6%!546#%:%&$&-!&%*'/ #"%,!1%"&&!)%"$%%!%&&#&2&2/ FD A.C =#)%"%$7 < +&6#)&2%&%%<>9?.9/ABB/9E/C/9./PA9C-%%!% +&&79?.9/,$;.('& E H 67<>9?.9/ABB/9E/C/.9/P( +&79?.9/,$;.('& I 679E>9?.</AFBB/9?/C/ 8%$.I>9?.9/AB/?./C/./P( 2&79?.9/1D$;.('&

81 C #"17,$;.H/(%5 -C "17 ;*;;9?/(/ A9C ="&*%%*$&52*#&*%%$!2%&$)%"%%!&( %*)%"%&2%%/ ="&*%%R2%&%%6!%%%!&"&*%%R$!*%1%&!"%'5%%!1%&%'(!*!2*D&L"&*%%$&,M#$%&2%$%%$!2%&$)%"%%5#&$$%%&%( '%%!%5)%"!*%#*%%#!%&&#&/ D =%#!#$",&7 C $-A!&-%C78!A8%,C#&5 -C!%*-7%$"2%$#&5,C +#*-7#$$&$#&5 C &#$-7T%D1#A#!QC#&5 %C G 8%&*$;-7%%#&/ 22A:+. 0#B94#!;"%!$!!7!"#")"#"" D A.C J =4%&%':%&$%&&4&!*#%!$$!!%$5&&&"6 :( 5;&D15!#&&&&&-$6&*&$*!-%#!%&!#%&-$61/ G 8%$<>9?.9/ABB/9E/C/../P( J 6<>9?.9/ABB/9E/C/./P( +&79?.9/,$;.('& +&79?.9/,$;.('&

82 A9C.? =4%&%':%&%&&14&!*#%!$$!!%5&&&"6 :(&( "6$$5!&&&"6 :(%&5#&$#&&&&44:%&%&&$!4( &*&$%'!%&/ A<C =:%&%&&!!%$%!#%4&!*#%!$%%&%-%%)&%*2/ D A.C!#&&&4$:%&)&44%7 2C $!!% :%%%!-%7(&":D3#!%$A4$$!! &"6$%$$!!!-%C5 ( D%;34%!%5 ( -4&,'%$%&&-$65 $C &*&:%1&%!7( 2%&$%&%#6$5 ( 2#%*1%&%'4$&"5 ( $%*%:*&$%#!%!*5 1C 4%#%''44!*%*!#%4&!*#%!-%%*2%$5 C %%4$",&&!%6!%5%&'-E/P(-%*1%&4&%#!#&5 &C "*5 C )&!$%*!&:&65 C "$,:%!)%%&%!%/.. A9C =4!#&&&:%&*-!#%4&!*#%!%&:*R:%%%-$6#& %*$%13&%*R%&&&&:*&&$/ KD.? 6<>9?.9/ABB/9E/C/9/P( +&79?.9/,$;.('&..

83 A.C=4#*:%&%%%&%$!"#$%&'(%)&%%%%&%-%!4( #*#&",&;&1$1**&-&$&&<.>9??E/AFBB/./C4( $%%&%-%:*&&$#!%&%%&1*;&/.9 A9C =!"#$%&'(%)&%,C -$*;224%$%%%&%9/D%&&!&%%5 C "&*%%%;224%$%%%&%</D%&&!&%% 4*6$/ 222A:+. 0&'()"%*"%"N$'" 0&'()"%*"%"#"78)! GD A.C.< =!"#$%&'(%)&%*1$"&*%%%&%*)J:'/.9 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&.< 6<>9?.9/ABB/9E/C/</P( +&79?.9/,$;.('&

84 A9C=!"#$%&'(%)&%)!*%$5%&%*&--!#$I&&&)&!/=)&!%$%&:* ;%#&"11/+%&%$2A5';/.J/CL=M!")&%2*4' %%/'&$&%%-%%&&%2%!$5%&%%*26#-)&44*6%$%&&/ A<C.E %%&&26#$!"#$%&'(%)&%)&!! C#/EE/P(-%*2%$5#-- -C4##$*&!!!%5R&%2%'!*%$;%#-%%*1%&4&&%*4%&%--$$'" R52;%%#*#21%&%',4%!!'&5!&!'&5%&4$$!*#$%&'4#!-%%*2:%&%&'!*%##( 21*;5#&$,C!"#$%&'%*%*%!%5#*!"#$%&'(%)&%-$*$6#/ AEC =!"#$%&'(%)&%4%26#&"&*%%5&%%!&"&*%% $%%1)&5#--"&*%%$!&"&*%%$$!*%*$%13-%( 4&%&%!*%%%!0*$!+;8$*.H %&4%*$/ AHC &$')&:&<?"D&$#&&!/ AIC.I =!"#$%&'(%)&%)&!!&%*!'--)&!%*%&''I/"4%%&&26#$/ =%*26#&$%&&7 ( )&!2%&!5$'"15.E 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&.H 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PAHC-%%!% +&79?.?/-%.E/('&.I 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&

85 ( "$%$"!%&'%1%'%#!5 ( )&!%5#*2*;&/ =!"#$%&'(%)&%6&)&!!%%*%&&26#$7 C )&!#&%$6%&'%1%!!#%&>7 (!"#$%&'(%)&%*1$5 ( 1%*'5 ( &1%*'5 #%&'%1%!%&7 -C4$$!!%#%%'1!5+$#&!4$$!!%!%!"#$%&%$%#!52!"#$%&'(%)&%+$#&#*4$$!! %#%!!'&5;%1!'&!)&%&'%1%!*&5 --C)&44#!-%%*1%&4&%#%%!%!&%%5 +0 "A!! ) $ -C%!&%%5%#%%%%5%&%%*26#!"#$%&'(%)&%%&'%%%!%5 -%C%&'%1%!!6'1!/,C %&'%1%!%,&!&)&1*$!"#$%&'1!/ AJC=)&!%%*&%2%26#$"$%$"*&!$%%:$*%&%%&#!%( &%%5**$!)&%$!%!%54$2*$)*2(%( #%%!%#-&$/ A.?C="&*%%42%A"&/!'C%*26#&$/ A..C =!"#$%&'(%)&%4%26##&%*$%13&%*)&!$'"152%&!!"$%1!$%&&:)*( *%%$+$#&! 4#2$%'-&15#--2%&$%&%#6$-4!%&&%$/.J =1!&$%&&52*"$%%*%*%$2%' 4#-5+$#( 6<>9?.9/ABB/9E/C/E/P( +&79?.9/,$;.('&.G 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&.J

86 A.9C %)&!%A!-%6!C%&%$;D$4!2%/=%$-%%&%$;D4!!( -%6!'&9E-%&)&%!%$&#$#$$*&5!-%6!6-%*%&&$!%&$/ 0"$8)%%'%#!J%4! HD A.C =2"%#%%)&!$'"1&"&4!'%*#&$#!#%5%6#)( &$)&!%$')&;%#'&%&!'5:%&)&$!"#$%&'(%)&%$)&!/%26#&&( %&'6!#!%%/B&%%-%%&&%2%!$7 C %*26#$)&!!%$'"1&5$)&!%&'$9E&%#%%--%&%2%5 -C )&!4%26#1&5%&%$%&%:5:V5#*%&%$;D5 %&'%1%!%&&'!!#%&$4!2%/ A9C =%6#)&$)&!"$%$"1$*&$%&&-$*5,C %&%&&:*&&!&)&%&'%1%!%%1%2%'-%A<./PAEC-%%!C"C5 C %&%,-$*%1%2%%&'A<./PAEC-%%!,C"C/ A<C =%$-%%6#)&$)&!!"#$%&'%*%*%%#*!"#$%&'(%)&%-$*%%(!%$5"&*%%!&6-%&&-%D1$5%&-%%*%&&1%&4&$1#&"$%( %!4%26#)*'!*!%$/ ="&*%%$6#-%D1&6I"-%&)&4%&%)&!4%26#$/ 0#!%!% %'%#!J%4!

87 D A.C =!"#$%&'(%)&%&;&)&!!#/(-%%*1%&4&$'"-%&)&1%*/ A9C =&;&)&!"&*%%%)1!%&%!%&!$*&%*$'%--!"#$%&'5$%&4#%%$/= %&4:%&!!!%+%&$&$8$*%&4%1!"&*%%!2%&$ 4$!"#$%&'#&%%!!'&/ A<C ="&*%%!"#$%&'(%)&%%&'%)%!&61%)/ A<C ="&*%%%&'(%)1!%&%!%&!4#%'%(!"#$%&'%%%)!&61%( )/ AEC 9? 0#"64"%'%#!J%4! D =%*)%)&!%A)&44%4%26#5#%%!!%51%*'4#!6!!%54!2&( C#-&#/(-%5#&$%%%&%-%%*2%$;& 34!!%#-%&'1*-&-:*&&%&!!%%&%&&&&$5%&;&!"#$%&'(%)&%*1/ D 9? +&6#)&2%&%%<>9?.9/ABB/9E/C/9./PA9C-%%!% +&&79?.9/,$;.('& E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('& E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&

88 A.C =../P%%&%!!%&&&&$$%%%-%$52%'#*4--!"#$%&'(%)&% 34!!5:%&(5$&&%#%24!!$'4!%*2&,!&1-&%*)%!"#$%&'(%)&%( $)&!)!*%/ A9C=%*)%)&!4%26#-%&$!$%!"#$%&'(%)&%%%!%2%$5)&!#%%!(!'&!"#$%&'(%)&%%&&"%*/ 0#"67!%%6! FD A.C =!"#$%&'(%)&%)!*%$5%&%*&--!#%%%*&&&4%*2&&*5! ))&'2%&$:;2A#--$-%*)74%*2&&*C/=4%*2&&*$'"15 *!2%&!2$%!-%52%&$4$&"-52%&$!#!-%!$ 4&4( -%$4!%&&%$/=4%*2&&*2%&!!$'"1!"#$%&'(%)&%!#%;( %#!-%2%*/ A9C =4%*2&&*&&#&&&"&*!%&%")&!%34'&$%#%%%5,$( #$&%#%'!%!"#$%&'$4!%3)*-%!"#$%&'(%)&%2%5"&*%%2%5#* 1%*'24!!%%$!2%%5$&&%'&%*4!%31#&%2%%/ A<C0*-&2%*52*!"#$%&'(%)&%!#%;%#!-%%*221 )*%%5%&%%4%*2&&*%&&*&$/ =4%*2&&*%*%&&26#$&*&%#%%%!%'!*!"#$%&'1!/ AEC =4%*2&&*%)&%$)&!#%%!-&$%$"&*%%#%%$/

89 AHC =4%*2&&*&1%*'4#!)&5%&%!%&%%3%#!"#$%&'(%)&% 1%*'4#!%$-&/ 0&'()"%*"%"E!")"#'" D A.C =!"#$%&'(%)&%!#%;%#%:*%&/ A9C =;%#%#%%!R"&*%%$6#&R1%*'&&614%5!"&( *%%%1%$1#2*#!*%!"#$%&'(%)&%%&!/ A<C =;%#4%&&621#&%&&!$7!"#$%&'(%)&%*1$&5 4$!!#%%'$'&/ =;%#(1#&"&*%%2%%&&-%D1$/ =-%!%%1#&&!"#$%&'(%)&%%$1!$%&&52;%#1#( &-%%%"%&%/=!"#$%&'(%)&%4!!'&1#&%#'1!$%&&/ AEC=!#%;%#&7 (!"#$%&'(%)&%$)&!%$%1!5 ( 2%&!52&&&5A2C%&!5 ( )&!"$%1!5%&'15 ( 4%*2&&*2%&!!$%1!5 ( %*!-:--%#%!$:%&/ AHC=;%#4%&&6&54!%*2&&:$*%&%%&%&&&%$7

90 C 9< )&44#!%$!"#$%&'(%)&%&&4%&%'%5%%%%A!#%%C*&!44%5)&44% C$%'"$*-%&15 -C4&!*#%!$%%&%(%#%%!%-%D1!%%&%*)4&& %%&%(%#%%%%&'%1%!!%5%&4$%%&%%%4&!*#%!$ %%&%%#%%-%1#&%&'$%*&"2)!*%6$&5,C*&%&':!&!#$2%&%!'&5!2%*%!#%2%&%!'& &1!15 C4&!*#%!$,%",$1$%%!!%5 %C4&!*#%!!%#!*%21&&-%&5 :C*%%1&!$!*%%#!%&$:%&:*!!%&!!%5! *C"&*%%!#%1!11%*'%&''!#$%&1%6!4#%%&!!%!!%&!!'&5 -C )&44$%%&%-%5$&&%'&%*QQ/(-%%&'6%$4%&%'%5 %%%%5#*$'!*&!44%/ )&44%1%*'%*!#-% &4$%%&%%'&&1!15-$*%#!%!*!% -%&15+$#&%&1%6!4#%%&!%&"1!"%',!&!#%!$%*2 #%&'65,C 52*!#%%51;$)&!%-%%&&&$!$!!!5 +$#&!$'-6*$)*%'&5%&%1*$!"#$%&'1%5$&&%#%$!!!%!+$#&#%%'1%!6/ D =;%#%%*%&&)&%$>7 (!"#$%&'(%)&%*1$5 (1%*'%5 (&1%*'%5 ($!!%$%5 (5$%;%#:%&-%*5 (&&&"6**$*#%%'$2%5 (&"1%%'1!2%5 (2%&$%&%#6$25 9< 6<>9?.9/ABB/9E/C/H/P( +&79?.9/,$;.('& 9E 6<>9?.9/ABB/9E/C/.J/P( +&79?.9/,$;.('&

91 (+$#&-%&'%#%%$%*!*#%%'$2%/ 0&'()"%*"%"%'" 0#"%*"E"#' D A.C&'%1%!%$')&)&!"$%$"1$4!:%&#%%%&%(!2(%#%%5-%( &51!/ A9C =!"#$%&'(%)&%)&!!%%&'%1%!D12-%7 #%%#%%'1%5!"#$%&'(%)&%*15 -$*5 1%*'5 "&*%%#*1%*'&&:%&2&#*:%&!%!&5$&&%#%%( ;%#-%%*2%!&/ A<C =%%&%&&!#%&'%1%!!6!!!&:$*%&%-%%&&#%$1*&( #-&!B/:%1%%)&4-&$$/ AEC =!"#$%&'(%)&%$)&!%%&'%1%!6-#*$#!%&%%)*'!*$$6#-&$ %$-%)&-%D1/=6%&'%1%!)&!%*%&''.?;""&-( -%&&&%$1%*'!!%/

92 =2$1#&$6-%&&-%D1$52%&'%1%!%-%)&/+( &2&%%-%"&*%%%*%!&%2%$6-:*&&%&'%1%!%!2$1( #&)&!%*%!!$*4!'$/ AHC 4%&%'%6%&'%1%!%&&!6%$!"#$%&'(%)&%%;2224!-%( )*%-%/ 4%&%'6-:*&&$"&*%%1!1!)&!44#!*%%#!( %!*'&5%*-6-%&1%!&%%&1&54%&%%!*#&&&&5( "!)*$2%&%!'&/8%%&&&$&%12$%134$4!%#!*%21( &5#*%&&5%&'')&!%%&2*-%1%&%!%%$!%!%( '&5;224-%#!*%%#!%!*'&5#---$*%&4%$%-$* ;224-%#!*%%#!%!*!'&/=%&'%1%!-%:%&%&&)%$!6'1!52 %&61#&/ AIC =%&'%1%!:'--%&%%$7 C %&'!-%%*%&&2$%&'%1%!,6!5*5$%%$%&&%&'!( %%5%&'%1%!!6!!%$A4#!$:%&2&5;%#5!"#$%&'( %)&%4!%&"15-/C5*4%%'1*-&5!$4)&!( %%54%:)**!%%5!%%55%&%&%2%'#!%$!!%&!5!4(!$&15 -C $!&%*!%&3%%*:*&2$1#&5#!*%21(!:%&%&'4%*%#%!!!2$'5,C %&'%1%! %*&&"6$&"1;&&*&5$;-&-%&& :*&&$5%&%%&'%1%!%&&!&%!!"%$5 C %'!5%*&&"!4$2*$)*%&%&'%1%!2% %'!5%*&&"52*$2%#%%!$,&$%&&/ ="&*%%R)&4&%*%!%&%$*!&')*%-%R!'$:%&!2%%&'%1%!!4!$1#&4%&&6/%"!)*$:%%%!-$6$%&&/=%&'%1%!R4( #!%!*$%"-&R$&%$1%*'!%#!%&%$/

93 AGC =!"#$%&'(%)&%5-$*%*&2&%&'%1%!5%&%1%*'4#!%!*$ %"-&%#$*&:%&)&/?6*'6$8)4 KD A.C )*'!*$$6#$')&$%&!"#$%&'(%)&%$#*-$*$)&!%*&!)*#*%&'%1%!5%&!"#$%&'%R%6#)&$)&!$#!#%R%&'%1%!$( )&!!%%&'6&&-&%$%%)&$)&!%5%*#*4!2( $%1!%5:*5$%$%%&"&*%%5!"#$%&'(%)&%*15#*1%*'!/ A9C =!"#$%&'(%)&%R"&*%%1#&R2&2&)*%-%%*%34--(!**%&56#)&42%-%%1%%)*'!*$$6#%**&&/ A<C =)*'!*$$6#R)*'!*!!%4#$$&#&R&%*!'--)&!%*%&'( '".9/??$*6-&%2%-%D1$"&*%%!&/ +!"#$%&'(%)&%%$%$%&)*'!*%5D*$6#%*%3"$%$1#&(!%&&%%&$5!&&%&&:*&&$&52*%&$%)&%$)&!%%)&14%&'%1%!%/ AEC =)*'!*$$6#"$%$"1$*&$%&&-$*5 C %&%&&:*&&!&)&%&'%1%!%%1%2%'-%A<./P/AEC-%%!C"C5 -C%&%,-$*%1%2%%&'A<./PAEC-%%!,/C"C

94 0#%')"#"'#!J%4! GD A.CC Q)&!$#!%&!#%&!"#$%&'(%)&%)&!%$$&#5-$!#%2%/=)&! $&#*&&"&*!#!%&$&%2%'!*%!2%&$%&%#6$1%&%&!%-$61/ 0 2, B ' $ ) ( (+!! (+!!!! 2#"" CD== -.$ E F) F F) E F ()!) 2G.$ (,C=-C"-6%*$%!-$6D*4!$52*2$ 4&4 &%*4%&%--$-44&$%&&/ A9C =!"#$%&'(%)&%)&!!"&*%%5#&&!!-%&"&*%%5$&&%'&%*A<C-%%!( -%%*2%!&R#--$-%*)7"&*%%5#*)&!&%#%%'1%(#%%$/ A<C ="&*%%$!&"&*%%$$!*%*$%13-%4&%&%!*%5$&&%'&%*&( ;%%!!"#$%&'(%)&%)&!!0*$!+;8$* 9I %&4%#%%$/ AEC =)&!&%#%%'1% C %*$1)&!5 -C %3%%*&&"61!"#$%&'(%)&%2!"%!*!5#*2$54&$ #&&%#'#*!'--!%'!"#$%&'%#!5#&$52*#&&!%%&'%1%&%(%#*%5,C 1#&%)*'!*$$6#5 C %&'%1%$)&!"$%1!5:$*%&%%&)*'!*$$6#*-24!%5 %C )&!&:&%&&%'$1%&%&!#'!"#$%&'!2!"%!*%/ :C AHC =!"#$%&'(%)&%"$%'&#$!&)&2/ 9H 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('& 9I 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PAHC-%%!% +&79?.?/-%.E/('& +&79??G/%"%-%./('&/

95 0)!'#!)!# HD A.C="&*%%"$%%%1!-%$%%&'%1%!:%&%)&4()&4$#$5%&% 7 C %&'%&'%1%!!$%*!62%$!6215!2%$%&'%1%!"$%'&4(!'&%#!%&!5 -C -$*%&4%$$%%$*&%&'%1%!%&",&-$*$$6#/=-$( *$#5$&!$%--!*$#!&%!%&&$%%$52!"#$%&'(%)&%-%&*15#*1%*'!$5,C!"#$%&'(%)&%*1$!,$1**&!#%#'%&'%1%!%&",&-!!%2%%:%&5!%#!%&&%&!&2%%5%&'%1%!!4!$1#&65 %&'%1%!*&%&2&5#*"$%1!%&%#!%&!1#&21/ A9C B&%%-%"&*%%2-$%5$)&!%%*1%&%/ A<C =#$&%52&$'&#**&"$%%&4%:)*( *')*%$!!-%!"#$%&'(%)&%-%&*11#&%2%/1#&&!"#$%&'( %)&%#$!&)&2/ AEC 9G =#$&%;522&%&':%&%&&26#$!"#$%&':$*%&!%!&%!$( %!*-%1%&%!!%51%*'%%&&$51#&4#!%!*!$&&%'%!%#!%&%*(!%&!%/ D A.C ="&*%%%&'%1%!-%%%"&'!#$-%&2*1#&%*%!-,1 #/&'46!$%*!6'$6#&4!"#$%&'(%)&%R%&2*( %1!-%R1%%%$2$1#&&/ 9G +&79??G/%"%-%./('&/

96 A9C=!"#$%&'(%)&%24!-%#&$5$%#%!$5%*-6$!$)%!$,6( $)*-%R24--%!&%%!-%%&&4%$R!"#$%&'(%)&%&!",'%%#( &4/=&!",'%%#%*%#$:;&-&%*%#%%--#( "%!&$%$/=%!&%##$%%%-%)&4()&4%!&%! %&&&%:&$/ =%$-%#&%&$#$:;&-%*$%!&)!*%D#%*( "5%&:*%&&%$%$/%2$-$#$:;&%&&$5%( $%!&%%!-%4!%&&2$/ A<C #%*%&'!*%%!%&'%1%!!"#$%&'(%)&%"R%%&%*%)%-%( $#&RD1*&215#*%&'%1%!%&'!6'%#$21D1%&'%1%!!6!%#!*%/%*221D1%&'%1%!-%D12$%1!5%"1$5!( #--$-%%!!$!2%$/ D H $'6%4--!*2%%*#&!"#$%&'4--$:%&!%AIC#)!*%/$( '6%4--!*)!*%4#!-%%*2D&7 C %*&&" )&:4&$ 4& #& %*)34!'&5 %%4$ 4$ %#%%2%#&,&25 -C#&&&-#&!#!%&2%5/%$$**$*&!%225%*)%!(!2%5%*%)&!!2%5&;&25,&25,C#*5#*$1*$!$'!!%-%5>"&/72$%&)*-%5!!""6()*%&%%-%5!$&-5%'!-%>(#--$-%*)7 4%&%%!*#&&&(52!!%H?$&&$:$%*2&15 9J 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&

97 C#*!!-%,&!&$!!%6!!2%/ %C6"&*,6&"6&!!&!!%( %1!'&&.G>.JJH/ABBB/<./C /D%%&%%$$6"&*! $)%',625 :C&,!&D*2%&$-&$&&.E>.JJG/A/.H/C /D%%&%-%%&'6!&*$)*%&-6&2/ D A.C =!"#$%&'(%)&%4!%$A25%%&%C6&#&2/=#%%!!( %!!*%%%!#%*%&&$!%&$/ A9C =!"#$%&'(%)&% C$#&"&*%%%*#&)*!-%5 -C4!%%$$#2-)*%-%5%&%-%)&!5#*%( %&2%%&/ <? A<C=$#,!&15%%$1%&4&2%&$!*-%#;%&&-$6$/=#2%&$!*( -%,%*#5#%&2%&%!!$*2/ =#&")*1%&&%*!%%*:%&%&':!&%!2%%&%1#&!$*%>%#5 %22%54!%*1%&4&!!%&*&LM1%&%%&&%%"%&$%/--%1*;&#(!%*%'#&%&2%&%!!#%&:%1%$$/ AEC=0*$!+;8$* <. 1%&%&%#'*1$34%4%$#&%-&6-b #%*%!%%&'%&&%'$#;5-$61##&*5$( *5#%&'6%*5#1*;&!!!%5&&#&"( <? <. 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PAHC-%%!% +&79?.?/-%.E/('&

98 %&&%D154%&1#5!%*6%%"&*%%%# %%!!%%*&&"6-/ AHC T#!%&%7 C #5%&-'&%&&"62%*!!*%$#4!%5#*2( #&"$4&%&%5 -C $#52#-%:%1%!%;#;-#1*;&!#%( #'%*2&#&"&&2/ =!#!%&%#%*%&&$!%&$/ AIC=1%*'4#-%#&",&%%!%%$A#&"5!#!%&%( #-/C4*6%$%&&/ FD A.C=!"#$%&'(%)&%!#%$$#%*&42%527 C!"#$%&'&%*&--%*25 -C "&*%%(5#*,C -$*$%&444--!*% $6#/ A9C!#%$$#%&&$7 C <9!"#$%&'(%)&%%*-6&%1%&'$:%&&*-5 <9 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('&

99 -C H?$&&$:$:%&)&$$%"!)*$(**$4!2%A2$%&:%&#!%&5$*&!!%6(!!265-/C/ A<C =!#%$$#D*4!$52*1%*':%&&#)&!%1%&%&!#'#1*;&( %#!5$%%#)%&2*;#/ AEC=#%#%%$$%%!!!"#$%&'(%)&%$)&!1%*'4#!-%%&&:*&&$/ D A.C << =!"#$%&'(%)&%2$RAHC-%%!-%6$#!%&%%&()&4()&4"$!# %&%1!'&%''%:&&!!#&%&&%&&$4#%%'%$7!"#$%&'(%)&%!%_>///!#A_2_"C2 A9C =%)&%$2&+$#&$&##%%/ A<C =21%*'4#%&!6!!4#%'<"-%&)&%&%&&)&%$#!*%21!:%&%( &'%!&%%!%#%%/ AEC =2#!*%21#&",&%&'%1%!%%51%&%!%%1%*'!6$%&'5!"&( *%%%1%$!"#$%&'(%)&%%&!/ AHC <E =A.C-%%!'&%&!'%%%&&2$&%&&$7 C "$%%&:*&24!5 -C )*%$!!%-%5 -C)&!)%!%!-%& --C)&!(5 -,C!#%$$#(5 -C$#%&%%&!!'& 24!5,C!"#$%&'$$%"%&&,$!!!%#&%&:*&&4!5 C %&'%1%!61#&5 << +&79??G/%"%-%./('&/ <E +&79??G/%"%-%./('&/

100 %C %!&%!$%!*'&&4!/ AHC J =AHC-%%!--CR-C"1$-%*1%&4&%%%-%%%&&)&42$52)&!#* 4!2&:11*-&4%&%'%61%&'5&%&!!%%&%2%'#!/ &'$'"("%% D A.C!!4$24-%%#%%$534!$54!(%&'!6!1%&&%*3:%&#%!5 #*;/=!!%#&%&:*&!"#$%&'(%)&%%24!/ AIC =!"#$%&'(%)&%6&5;%#%$$)&!!*&"$%%&%;!"#$%&' "&*%%'&5&"&*%%'&5-$*%&4%$'&51%*''&4$)*-%5 #--#&%&$!%!'&5#*%&&:%&#$&*6!2%A$%"%&&&2C/ A<C=#&4!':%&!)&!!%!-%!!!$%"%&&,$&%2%'!*%$)&! %*%&''2$".91$*%&&%&1;$,6%1!2%/=!"#$%&'(%)&%$)&!%&' H;""&---%D1$%"%&&,$)&!%!%-%%*%&&#&&$/ AEC=#&!"#$%&'(%)&%$)&!%5#*.H"-%&)&%&&%*$/ AHC=$%"%&&,$#&%&:*&%&'4$%"%&&&$&$51!"#$%&'( %)&%#$!&)&#52*%&:*1(%#*%/=%$-%!"#$%&'(%)&%% :*1%&#&5#$*&*%$!$%-$*-6/=#$*&- $%"%&&&!"#$%&'$-%%&&#$/ 0!9#"$E'";"!! D A.C=,%1!%:%&)&!&%#%%'1%*$/

101 %7 C :$*%&%%$2&5$%&!*&!&5!%%;615$,(!&*!'$:%1%!%%2&5#*6*#$%&%$5 -C %#5&&&5#*#$)&!:&%1!%&&%2%%&%6'%%! $R2$!%&:$*%&%%!%$%1%%!%&R:%&:)**%2%$)&!/ =:%&:)**%!%*3!%)&!:&%%&2%$%&5#*%&"$( %%*&D1$'"4%26#215$&&%#%%%*&4#%%')&!%$$32%( $/ <H A9C =$&#)&!%%*1%&%&&"&*;$1%&4&2%&%:*&&21%&/=, %1!%%*#%%!)&!&%#%%'1%%%;621%#5$!&''%#( %%!"%$*5!$%%%%%&2*$4%&%2%$/ 0E"64#*4) KD A.C=!"#$%&'(%)&%)&!!'&1%*'4#%%&&!6%$/=1%*'4#%&!6!!'&1%*' *$/ A9C <I =!"#$%&'(%)&%$)&!1%*'4#!9%%%$"!&-%&&%&!6%$/=%&'%%%$ "!&$-%&&2%&%$5$%%%$"!&)&41*-&%$%*%&& )&%$2$#&/=6&!"#$%&'(%)&%$)&!'&*!#-%!6% 1%*'4#%&$"!&!#%!4%-%%&&4$/ A9C =1%*'4#&7 ()&!2%&!5$'"15 (%*1%&%!#&!"#$%&'%#!5 ()&!%,$1**&!#%#'%#!5 (%&:*"$%%5 <H <I 6.I>9?.9/AB/?./C/9/P( +&79?.9/1D$;.('&

102 ("$%%!:%&&&%#!5!!%%52& &!%*!!$5$4!$#*,$1**&!#%#' $6#5 (22&1526&4!'&%&!5 (#%%!!!24#%*!5 (%%&%(%#%%'&24!A%&:*56C5 (%&2*!!%%5$%"%&&,$5#&$&",& #&!25 (%*!-5)&!1%&%'%--4)&!%$A"&/%%;65!"#$%&' )&!%%-'&#5%*(#*#$!%!!C5 )&!-%$'"1/ =1%*'4#%"&*%%!1%*'61&/ A<C=!"#$%&'(%)&%)&!!'&!6%1%*'4#24,&$%&&1%*'4#%&&!&%%$/ = 4#R$#%&%*)&!--%*4!$R1%*'4#%&&!%%&&,( &$%*26#5%&'%1%!%%5#--1%&%&!$6#%/ AEC=1%*'4#%&&!&%%$7 1C %*26#5 C %&'%1%!%5 &C 1%&%&!$6#5 C 2$1#&5 C %%&%%2$%&%4#%*%5 C $%"%&&,$5 "C $%"%&&,$6-%&$#&/ AHC=!"#$%&'(%)&%,C 6&)&!!'&-$5 C )&!!'&1%*'4##%%'2*:%&#!%&!62%/ =:%&#!%&%:%&2&&-%%&&$#!%&$5$&&%#%)&!%#%%&%(!%%/

103 AIC=#&"&*R)&!$#!%&!#%&R-%%$2%%!"#$%&'(%)&% %&'%1%!!-%!)&!!%1%*'4#!-%/ =%*)%!"#$%&'(%)&%$)&!1%*'4#%!!%)&45../P(-%*2%&'6 #/ 2A:+. 0#B94#!"$"%"!%9! GD A.C=%%&%(%#%%%%&!6!!!&1*&&&4#!5%%#!*%21$%%&%!5 %%&%&:%&2&4#!2%&%%5!%4#!%#!*%21$%%&%%$-%:*&&( %&&:$*%&%-%#%$/$%%&%&%%!%2%$7 (!"#$%&'5 (!"#$%&'(%)&%-$*5 ("&*%%5&"&*%%51%*'5 (%&%")&!&$5!%!"#$%&%$!,$#$&%#%%%$%#%%'$/ =%%&%&$;&%%!%!"&*%%2%%&&-%D1$/ A9C =%%&%%#%%%2%$6%&'%1%!%&&!6%$/--%%#%%&&$& %&&%%*%1%&%'%--%%&%!%!&%%$&5%%&%&$%( %"%&$%%&&/=%%&%(%#%%%&!6!!%!"#$%&'(%)&%%&#%%5%"&&"62 %*/

104 A<C=%#%%%+$#&*%$!$%;$A%#%%$%*!*%$C!6$%&'/=%&'!( 6!%&%*-62*%$$&&%!%-$*5%)&%&&&!%2$%$*&%%-$*5!-%#2)&'!'$5%&%1%*'%1#&5 AEC%%&%(6%%!6%%&%!%$!%!;&$5#*:!&!,&$%&&/ AHC=%#%%#!&%!%!%7 ( "&*%%R1%*'#!&%!!%%*2&&*;R%*%%%&%(%#%%%%!( %$#$%&'4%*2&&*-,21A%%74&!*#%!5!&%%%%!$%#%52%( &$!"6!$%&'6$5-/&%2%%C5 ( &*!&%!%*!%1*$54%&%!*%$!$'4$%%&%%%#%%%$&%*( &--.?"$*4%&!%%&&-,$5%&%%*4!!'&&*2%&-%( 1!$%&&/=4%&!%%%%&%(%#%%%&",&!%#!%&%%5 1#&5#!&%!%%1%*'!!%%&&%&1;$5%&%'&1%*'!"#$%&'(%( )&%%1!1%#%%*&5 ( )&44#!%-%%*2%%&%(%#%%%%%*1%&4&%#%%5%!( &%%%&&#!&%!%!,!&1-&%*)&%$/ AIC <G <J =1%*'%%&%(%#%%%%&'!6!!#!&%!%%!4#%'%5$&&%*)!"#$%&'(%)&%%&!%1%$/=!"#$%&'(%)&%%&'46$6#*&1/= 6$6#*&4#%'%!"#$%&'(%)&%6$6#&45 1%4#%'%4%%&%(%#%%%&1%4#%*!'&/ <G 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PAHC-%%!% +&79?.?/-%.E/('& <J 6<>9?.9/ABB/9E/C/I/P( +&79?.9/,$;.('&

105 E? =4$%%&%%%2%&-%!$ 4&4-%%&&$2$%$/ =4$%%&%%$2$%!!%"1%*%*%$&*%%$ +$#&2$%'-&14!'$:)**%!"1#&/=4$%%&%%$2$%!!'& 1%*'*$/ AGC=1%*'!!#%! *$2& 4$ %%&%% :%&)&#$*&&5 %% %%!!'&%&'%1%!!6!"#$%&'(%)&%/=1%*'4%&%2&%%&%( %1%*!!"!&&"-#%%$/ AJC E. =$ 4&4!"#$%&'(%)&%$)&!4#%'2".H/"1$*5%,%-%2"- %*!"#$%&'(%)&%$)&!4#%'%2"<?/"1$*%&&%*%%%$5$$/= $ 4&4%%!!'&!$&1%*'*$/ A.?C E9 =$ 4&41%*'%%*%&&)&%$%%&%$;D7 C!"#$%&'(%)&%*1$5 -C4$$!!%#%%'$%!,C4.??U(;&1-&&**$*5%$-% &!"%'%%&%%#%%%#!%!*!5:%&%&&!$$/ HD A.C=1%*':&#$*&152*4$%%&%%%%&&%!%%(%*-- $3 1*-&&5 6$#&5 #* %*#& 4)&!%5 &$ #$%$*!&$(%%%&%%65%%&%*%%2&6#)&2%&%!!5#*D1 %%&%&/=#$*&%%!%!!D11*-&%*1%&%!!4#%'%-- %*1%&4&5%%2$-!%3$'"-%&)&*$4$%%&% )!*%36&/ A9C E< =1%*'%&!6$%%&%%*!*%%%%-%:*&&/=%*!*%%%%-%:*&& %%&%%%%*%&&)&%$2$#&!!%1%*'4#:%&%1%!!#%&%*$%13&%*5 #&$4!&%2%%$2&"1/ A:+.."%"(%''()"%* F D E? 6.I>9?.9/AB/?./C/</P( +&79?.9/1D$;.('& E. 8%$.I>9?.9/AB/?./C/E/P( +&79?.9/1D$;.('& E9 8%$.I>9?.9/AB/?./C/H/P( +&79?.9/1D$;.('& E< 6<>9?.9/ABB/9E/C/.H/P( +&79?.9/,$;.('&

106 A.C=!"#$%&'#/(-%!4#!%-%5#--QQ(-%4*6%1*$&&%$%*! 4%&%%!*%%2%&$/ A9C=!"#$%&'1*;&7 C!#%$!"#$%&'(%)&%4!%$%%&'!6!!-%5#!*%21; %*%#%!!-%!%&&%'!!-%5 -C %%!%$52*!"#$%&'(%)&%#$*&1:%&)&-$*5 "&*%%%5!"#$%&'(%)&%&&;24$)*-%24!!5,C +$#&&$*!%&$!"#$%&'$;2)!*% 1!5$&&%'&%*)*#$%&$4%34!5 C )*'5&$$!%!$*!&'4!%3)*-%R1%*'D1R %%!%$+$#&$!%!!5 %C -%&-$*$)&!%!#%$,$1**&5 :C %%!%$#&%&!"$%%3!!/ A<C=!"#$%&':'--4%&%%!*%$7 C %#!%!#!%&!"#$%&'(%)&%;1-5 -C :%&!!&"1!#%$%)&%$)&!%&'!6!!-%5#&$)&4-4'#$*&-5,C ;1;&&$5&*&$5)&%$!*$%*'!%5%& %*-6&%1;$:%&&5 C ",&#&"&*&5$&&%#%)&4-4'4%#%'' A,$#$&C44!*%%&5 %C 4%:!2%%&%!*$!%*!-%!&%!$%!*-%1%&%!%A$4!2&-&C5 :C +/ / EE *C 6-#*-"&*%%%%&'%%%-%1%&%%$52!"#$%&'(%)&%#*-$( *)&!!%;!#%$5#*%*!-%*-6%&1%6!!-%&##/ 2C EH :%&26#$:$*%&%5$&&%#%$6#$!"#$%&'(%)&%4!!&)*%-%5%( &%-%#/.9/PAEC-%%!-C"15$&&%'&%*QQ9./PC"2%%$:,$ -%%!!%!%&!-%)&!25#--52$#$&!5 QQ99/PA9C-%%!-C"1&"1&%2%!*%/ AEC=4%&%%!*%$%*%*'!"#$%&'$%&%61"&*%%$$!*%&&%*%!!%( $'&!4$!"#$%&'$%&%61&&.JJE/!#$FB/4#!-%%*2( %$!$'%,4%2%'5%!%-%$1;%%$'%%*#2/ EE +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ EH +&&79?.E/1;./('& +&79??G/%"%-%./('&/

107 0!9 F I0D =!"#$%&'(%)&%"&*%%%5-%&%&%")&!$!"#$%&'%1#&%&%")&!$!"#$( %&'4)&.,#&/=,:%&)*%&$-%;2&!:%1&%!%%&5#&$ #$%*%:*&$5;$$$,!&$3!%$#%&",&4$:%&%&&/%#!( %!*!'&%%%%1!1"&*%%!!"#$%&'(%)&%$&&%!%-$*$5!*(!#%%-%&!"#$%&'(%)&%%:%&$%&&&/M!6494%!9#! F IUD K A.C=#*$&&",&:%&!)*$!:%1&%!$8$*#!*$/ A9C=-$*#*$&&",&)*#$%&$:%&$+$#&&1%&/ A<C=#*$&&",&%&1&%:&#*$&#&%&!( &$%&%!%#!&&65$:*%%!#2%&%/+%&1$;&%%!%! %1%&4&$%*!#*$&$:*&!!!&5!)*$!:%1&%(!$8$*%&4%:%&26#1%%!%'2$"&/+%%!%'.H"-%&)& %%%&%*%:%&26#5#*2%%!%!$&##&&"&5!)*$!( :%1&%!$8$*%&4%%&1&%:&!&)&%&;61%%!%!/ AEC=#*$&&",&%&1%*$!&!!%;*#*$&%%!-%,#2%&%52%%$;&%%!%!D1!&&6AC&/=#*$( &&",&%&1$;&(D1!&&6!&)&$R$!%&%%!%!!)*$! #:%1&%!$8$*%&4%%&1&%:&!&)&%&;61/ AHC=#*$&%*!%&!#%&!%&1&",&5%P(-%-&!!%%( $/ AIC&%&-$*%!"#$%&'*1#*$&!"#$%&'$&%&'6 %&&%%&$!'$$/ AGC=+$#&4$#$%&'$%#*$&(!%&!%&*%%$+$#&K*%1%54&( &$1*#$-&&!1%#%%$!34!$-&;&%&'6/ EI 8%$9.>9?.?/AF/.E/C/./P( 8%$79E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.?/-%.E/('& +&79?.E/1;./('&

108 2A:+. 0&'()"%*"%"U#96!'%'"""$E" FD A.C=!"#$%&'(%)&%%*24$:%&%&&&&#*$%$*&%%-$( *#&2/=-$*R:%&4!-%R%&'!6$!"#$%&'(%)&%4!%$5%#%$! %&&%'$4!%#!*%21/ A9C =!"#$%&'(%)&%$&%%-%5%*2:%&%&&$%$*&%%-$*22 &!%/=$%$*&%%-$*%*-65:%&%&#!*!!$*5$&&%'&%*%'&&1%&%!( %!"#$%&'(%)&%&&4!'%&:*$*/ A<C =&&-$*A#--$-7-$*C54%!%&!AHC-%%!5%&4!%5*1$ %#!!%&!2%'!*!1%*'&&#%%%$&#&/ AEC =-$* C 49/D%&&!&%%$$5!!%;2)*%-%5 -C *&1<9/PA.C-%%!!-%%*1%&4&%&'%1%!%%5,C EG!6$<9/PA9C-%%!%%$$%&'%1%!%%5 C EJ *&1&&:*&&#&-%D1%&'%1%!%% %C *&21$%&'%1%!%%5%&%%-$*%&4%-$*"$%( 1!%35#*%&%(*1$5"&*%%51%*'!!!%(5"$%1!%:%&#%5 :C #!*$!%&&124!-%;&5#--!"#$%&'(%)&%$%%$4!&"1!!% %*-:%&/ AHC H? H. =-$*%#%!&!7 %#%7!"#$%&'*1$7 %!"#$%&'*1$7 EG +&79?.9/,$;.('& EJ 6<>9?.9/ABB/9E/C/G/P( +&79?.9/,$;.('& H? 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PA.C-%%!% +&79?.?/-%.E/('& H.

109 C!)*$8$* < 9 -C :%1&%!$8$* E <,C 0*$8$* < 9 C +;8$* < 9 AIC=-$* C$%)&!!%%*%&&26#$>7 "&*%%5 &"&*%%5 1%*'5 -$**1$5 41*$!"#$%&'1!5 -C%*%&&26#$#"$%$"*&2>7 %&'%1%'5 +$#&!$!!%$%!%!"#$%&%$%#!52-$* %%%#%!!5;15;%1!5#*!$'%&'%1%!*&5 4##$*&5 %!&%%5%#%%%%5%&%%*26#%&'%%%!"#$%&'( %)&%5#*-$*4!!#%&!%5 $5$%1%&%&!%"$%&"!4)&%$'%**( &2)!*%A"&/!'5,C5,C#"$%*&2%*26#27!$%(!1*$!"#$%&'1%($:$*%&%%&#!%&%%54 **$!)&%$!%!%54$**$>&&$**$%&12(%#%%!%#( -&$/ =+$#&!"#$%&'(%)&%$)&!%&%*26#4%&%%)&%$)&!%&'$&%,""& --J5??$*%&!6%$!-$*%&4%$%%%&%!!%-,$/ -C =-$*%&4%$R#*%*-6;&"1%%&%*-6R!"#$%&'(%)&%$)&! %&'&,""&--.95??$*4%&%%44&$+$#&&&52*-$*;5%& "$%%6#1%**&$/,C =+$#&%%%*:%&%&'%&&614%-$*$)&!%*26#1!1;1%&!"#$%&'( %)&%$)&!%*26#1#&%*)5#*<""&--%*26#2/=%*26#%&( &!%&'%1%!41*$!"#$%&'1!%5!!!%5%*!-%%-%%&&,&$52A"&/!"#$%&'(%)&%$%&'%1%!%44C%&&%%&%!%/ C =-$*$)&!%%*26#1%&%$;D$)&2%'5%&%RAIC-%%!! G/PA.9C-%%!!%%%&%!%$/

110 AGCC =-$*$)&!4%26#$%1!'&!1&$&%%-%A"&/%6#)&$!"#$%&'( %)&%$)&!5!"#$%&'(%)&%)*'!*$$6# %**&$C%&&%2%!$/ %*26#)&!%*%&''9E-%&)&%&%$;D5%&%:5%&%:V$ %&1%62%'!%&'%1%!%*)&!%%&&'2%'/ -C ="&*%%%*&"!!!%5-$*%&4%)&44%$&%%-%)&! 4%26#C"%$$%&'6$&%&!2%/ FD A.C&%$-$*&&:*&&#&D12-% C 5 -C 4&!*#%!5,C 4&!*#%!#!*%21&&-%& &%&'%1%!/ A9C=*%$$&&%!%-$*D11-% C ;224-%24$2*$4!%%&&%$:%&&%--%!5 -C %#!%!*!'&&5!*!#%,$&;!4%&%'-%&/ A<C H< >? !) 0!!! ()! ) +0 $!! $ 0 ) 0 ( -C 7 ')! $ 0!!! ()! ) 0 ( ' ) ) /) $+0 ) ) +0 ( ) 0 ) ( ') +0 )! $!! 2### DC6= "#;. /-0 $ H9 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PA9C-%%!% +&79?.?/-%.E/('& H<

111 ) 0 8$ ' ) %C ( *! /"0 /-0 0 :C 8 + (! AEC HE 6(? 0 () 0 ) +0 () 0!) 0 ) () + /,0,, H? ( *! 0 $! ) 0!,C H? 0 0 ( ' +0 '),-C$#$*&1"&*%%&&5!"#$%&'$4%:!2%%&%!*5!&&*%*( &&"6$;&%%!%!5%&'&%&'%1%!!6/ ( *! 0 + ) 0 ) +0 ) C + *! ) 0 ) (0 ) 0 * + FFD A.C=-$*2!"%!*!%!22&5!"#$%&'(%)&%%#-& %&&&&$/=-$*4!%$%*%34--!**%&56&#&5!:%&%%&!%& 2/ HE HH HI

112 A9C =-$*)&!!'&1%*'4#!)&5%&:%&&&&!%*!524!5#&$!"#$%&'(%)&%%&!%1%%'1#&&/=1%*'4#%)&!&%#%%'%&4! 1%*'4##%%'61&/ A<C =1%*'4#%*(%*"!&5%&!)&%;5%&%*!'--%)&%$)&!$*%&&$ "&*%%%51%*'%!-$*%&4!%/=1%*'4#%*"!&!"#$%( &'(%)&%$)&!1%*'4#!#%&%*)%&&%*)&%$2$#&/ AEC=-$*5%#!%!*!'&5#&$,$&;$'-%*%-%&!"#$%&'( %)&%%/ 0#"64"J#96%'%#!J%4! FD A.C=-$*"&*%%#*!$%-$*%&4!%1#&%*)%)&!2( /=%*)%)&!2!"%52-$*1%&%&%#'*1$-$*!2( 2&2%&!*!*%-1%&%#/ A9C=%*)%)&!-$*%&4%#%%$&%5%&-%!$%-$*$%&44 %*%*%%/%*%*%!2$-&%*$'%---$*$%&4#%%$&%)&!/ A<C =)&!$'"1-!2%&!-%-$*$%&44&&"%*/ AEC =-$*1#&&)&4()&4#/ AHC =2-$*$4!%!:&4!$/ 6<>9?.9/ABB/9E/C/.I/P( +&79?.9/,$;.('&

113 22A:+. 019%6""!#0%(9%6""'!:"64#* 019%6"" FD ="&*%% C %*-6:'&&-&1%&5 -C )&41*-&-%*2%%%-%%%!%$4$-$$%%&!(!5,C %*!-4$(!4#!-%$#!%&%%%*1%&4&(:%&$%&&6( #)&4!!%</D%&&!&%-%;2)*%-%/ FD A.C HG ="&*%%%$!*!'&5!"#$%&'(%)&%2%$!%6-%&$$&#&2&%5 %&%&"&*%%%5%%2$-0*$!+;8$*%&4!%5!!% 1;1%&/ A9C HJ ="&*%%$!*!%%*3!%%%!$!*%*3!!4#%'G;"-%&)& 6-:*&&1;4!D1"&*%%%5%%2$-&"&*%%%5$&( &%#%0*$!+;8$*%&4!%/ 0#0%(9%6"" HG 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PAHC-%%!% HJ +&79?.?/-%.E/('& +&79?.9/,$;.('&

114 FKD A.C=!"#$%&'(%)&%R1*1$4)&"&*%%1#&5$#&5!"#$%&'( %)&%%*-6$'R"&*%%2%&%%6!!%5;1%*6!!%&"&( *%%#&/ A9C=&"&*%%&$%*-6-"&*%%$6#&&1%&:%&$/ I? I. A<C =&"&*%%%%*:%&%&'%$"&*%%%#-&/ AEC=&"&*%%"&*%%&2%&%%6!$'&"&( *%%#&%$:%&%&&1!#&%$24!A-%&%!#%!"#$%&'(%)&%&& "&*%%%;2C*&1/=&:*&G/PAHC-%%!%2( %*/ AHC=&"&*%%1%&"&*%%%;22*$)*%-% C 2"&*%%-$&%-&4!'5H;"D&$&$%&( &$%;15 -C %%$'-%&)&52"&*%%#%&%%&'%&2&4&$!!$ 2%&%%6!!%/ AIC="&*%%#&&!%&4%&%%&1$2&2&5&$$!%!$*!&')*%-%5 $%!#%1%*'!$$!!%#%%'$%$%!-%"&*%%%*!-;( &$1*4!-%2452%32&A"&/%6#)&$%%!5#*%&'% %&2$!-*5$)&%!5#&&!%*%!&%!%C/%'&"&*%%:%&! &%2%'&%*4#$%--$'-%&)&1!/ I? I.

115 $!!!%%$%!-%"%$*"&*%%%:%&%&'/="&*%%%$%5#&&!!-% #*2%&%%6!%4!%'&5%%!%'&!4!%$'&-%&$4%&%/ 0:"64#* FGD A.C I9 A9C=1%*'#%%$!"#$%&'(%)&%+$#&5!:%&%&'34!!#%&",& :%&%&&!/%%*:%&%&'%7 C %&'!6$!"#$%&'(%)&%$)&!*5!-$*%&!%)&'%&'%1%!%%5 -C %&&1%)&%%5-$*%#%!$!)*#$%&$%#!%!*!#%&",&:%&( $5,C,$1**&!#%%)&%)&!%$/=-$*)&!%$!#%2%5$&&%'&%*'R +$#&%&'%1%!%%%!R%&'%1%!!6'1%!"#$%&$5 C #%&'4#!%!*$!%#!%&%%%2%%&'%1%!#$1-5 %C *$%)&%$)&!1%*'4#!%%&!6!!'&5 :C %%%% 1!1 "&*%%5!"#$%&'(%)&%%! -$* ( ;1!$'1*-&&5+$#&;1&!)*$!!'&/ A<C =1%*'%*!-5:--:%&$7 C 24!-%)*%-%-&$%1!5*&1;&$1( *!"#$%&'(%)&%2$#&4$#$%&'$4!-%/=4$#$%&'$%#%!!2%5 #%%'$%*-625:%&%!2%5#%%'$%*-6#$#251;&2R"&( *%%&&%*24-%R"&*%%%*%!!%)!*%5 -C 4!%%&'!6$"&*%%24!-%&&$**$)*%%5,C 4-2*$)*%-%5%&%%"&*%%5 C %&&11*-&-%&'6&&$**$:%&!2*$244%5 %C 424!-%;&)*%-%/ AEC =1*-&-%*2%%-%%%!%$4$-$$%%&!!/ I9 +&6#)&2%&%%<9>9?.9/AFBB/9?/C4/9/PA9C-%%!%/ +&&79?.</1;."1&//

116 FGI0D I< IE =1%*'$!&1%*'$$!*%*$%13-%4&%&%!*%5$&&%#%&;%%!1%*'$ :%&$&*%%$+$#&8%;2$(! -$%&#%%'1%&1%&&%*:%&( 1%--:%&%)&!!'&6I2"$'-/=1%*'2%&%%6!!%#/!+$#& %#%%$!34!$-&-:*&&$/ 0#0%E"64#* FHD 222A:+. 0)!!% D I< 6<9>9?.9/AFBB/9?/C4/./P(/ +&79?.</1;./"1&/ IE IH 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('& II

117 A.C=!"#$%&'(%)&%%*!*%2$#&2&!%A+$#&C34!!#%&5#&$ &&$**$)*%4!%#&%&'!6!!#%&!#!*%21#&",&:%&%&&( / A9C =+$#&1*$%!&5!4&&4&!*#%!$%#/ A<C=+$#&1%*'24!-%;&4%4"$:%&%&&-34$4%/=34!!2% )!*%%&'$44&!*#%!%2%*/ AEC=+$#&$*!(!)!*%$5#!%&%%:$*%&%%&4%&%&*&$!"#$%&'(%)&%%!-$*/ AHC=+$#&$%#%%&*1;1;&&$5&*&$!)&%$A*C$%$%(!-%$$4%&%%!*%2%&$/ AIC=+$#&4$#$%&'1%!"#$%&'(%)&%!-$*4!!'&&2!2%#!%&!( %$'"1&:)**%&%)&R)&!%!#%#'"&*%%51%*'5#*%#%%$%*!* #%%'1!%!%6!%&"1R4%&%2&!&;&2#!*%21!%!-%)!( *%$!%!%%A%&'%1%!$%*!6!%54!#!*%21%*%#%!%5-/C%*%$/! 664'#'%#!J%4! D A.C$2*$4!!"#$%&'(%)&%#*;224-%%%%&%%&&!&%(!-%%*%#%%-$*!"&*%%2/

118 A9C $2*$)*-%%&1%*$6$;&!%&% -%D1)*:!&%1*;&%&%$;D",&$2**&/ A<C=%&%$;)*$!!%%1%$4$2*$)*%%5$&&%#%(4#!5( %%&%%&!'%%&%!%2$-R4$**$2*$%&1$,%&%!%%/ 2SA:+. 0%9 D A.C=4!"#$%&'(%)&%%:%&$2!--5,!&%3--5**--%*&(!%!-%R4&R;&-#%2%!/ A9C =!"#$%&'(%)&%%*&&"&5%*% 4$**$2*$)*:1%3$!!!% 2*$$**$;&22&!%/ A<C IG FD H =!"#$%&'(%)&%*1)&4:)**%&!-%:%&&;&/ 69<>9??J/AF/<?/C/./P( IG +&6#)&2%&%%9<>9??J/AF/<?/C/9/PC"1 IJ 679E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79??J/#%-%./('& +&79??J/#%-%./('& +&79?.E/1;./('&

119 SA:+. 07"%4'(#!)!#'("#$"'4"#' D K!"#$%&'(%)&%)&4%%&%-%&&"61%*2%&$!"#!!"$%%!%!!&%% -&$/ D K D K KD KF GD +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('& +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&&79?.E/1;./('&

120 S2A:+. 0#B94#!'#")"#*$*#'6"!(9%!! HD A.C=&*!))&';&14%#%''44!*%$#%&%*)34$7 C %#%5:%1&%!$,%",$5"*%*%%!!-%5 -C &*$)!*&%%$%&!*6!!%&*&-%;2!%&%")&!:%1&%!$%#%#!&%!( %!!-%5,C %%&%(%#%%%#!&%!%!!-%5 C!-%#144)*%$!!!-%/ A9C=!"#$%&'(%)&%$!-$*$)&!%%,$1**&!#%2%%:$!2%&&%& %%&%'4%#%''44!*%%#!%!*)%!$'"$%%*&&/ %%!( %2%$4&*&-%#%%4!%'&1!/ A<C=!"#$%&'(%)&%R4&!*#%!!-%%*2%$R"!)*$%44%&$( *214%#%''44!*%%#!%!*!/ AEC = ",& &*&1 4& 4%:)**' 26%% 2%&$ %&%#6$-5 4$D1*-!$%%%2&"#&%*1%&%%!%/ S22A:+. 0#B94#!6!#$!6!%!(E! 0#B94#!)!649!

121 D A.C=;&1!*&#&"#%'%%&!%!%%4&&4( $%%&%-%%&&-&$/ =4$#*4#*-&!)&%$#*-&&&/=4#*#*5 %&4#%&%)&4%&%'4$:%&4%&&#*24*&&*&1/ =4 ;&1-&!#'#**1%*!!#*%%&%%&&!&%%$&( / =!"#$%&'(%)&%4!%%$5#*4#%&!%!#34!%5 34%!%!%!-%5! #%2% )&4-4' #&&&-! %%!%!-% **$ *22&!%#*%%&%!-%:*&&%$/ AEC ="&*%%124!-%#*5#*$1*$!$'!!%-%R 62&%*&&"5!$&#*%%&%!-%6:%&!%( &%%$/="&*%%:%$%%%-%7 ($&2%&'#&$(5!2&$1**&&5 (21;&2%'!-$6%&&!4%&%%!*%&"6254&!!2%/ AHC ="&*%%4$4#%%&!&%4#*#& ",&( ;&1$1**&-&$&&%%&%-%:*&&%$5 6<>9?.9/ABB/9E/C/.?/P( +&79?.9/,$;.('& +&79?.9/,$;.('& +&9??J/1D&$;./('&

122 AIC ="&*%%4%*2&&*4%&%1!$&&"&*4$ ="&*%%4%&1%*$6&5$&&%#%%&1%%!!'& 4-%%!$ %#-%%%"&'9?$&&$:$%*%2&!!34-%%!%%%!-%/ =%$-%4-%%!$%&1-2$#&4-%%!$,%&&-%#$5 "&*%%4%&1%*$6&!%&1%%!!'&/M AGC G? %$%)&%$)&!%6--%%&&&$/ 0#B94#!%'6)"'" D A.C=!"#$%&'(%)&%4&!*#%!%%&%-%2%*5%&%%&:*!:;&- 4!$/ A9C G. =!#%4&!*#%!$%%&%!%%#%%!1%*'!6$%&'5"&*%% %1%$!"#$%&'(%)&%%&!/=%&'%1%!#&%$-$*4%&%'%%**&1/= *&-$*!!"#$%&'(%)&%5-&%3!*!!"%$*"&*%%:%&%&'/ 8%$.J>9??J/AB/9H/C/9/PC"1 +&79??J/1D&$;./('& G? 8%$.J>9??J/AB/9H/C/9/P-C"1 +&79??J/1D&$;./('& G. +&79??G/%"%-%./('&/

123 D A.C=*&$:%&$+$#&D1&1%&/ %%*:%&%&'%7 C G9 "&*%%&&%&'6!$'-%%&!6$4&!*#%!$-%&5#&$ 2#$"!:*&$$:,$5$%%%%*)&$* &&$,*%( *%$B***!!%5 -C *$1-%#!%&%$%%&1%6!!'&5,C %&!6$"&$5!*$"!%44%%&%!%3:%&( 2&&5 C G< $,$*&:1-*$4!&&&"6$(!!%"!%&&&5#--$ $!!*4--,!&D;&:%&%&&#& -%&'%&&%'!'&5 %C GE -$61"!:*&$%&!&%3%'4##$%&!%-&%3#%( %!!5%%-%&)&$&611(5!1#2*1$!!%&%1!5 :C -$61#*$&#5 *C %&!6$!#%#*&%&5,&1!##!*$4&!*#%!$-%( &25 2C 4&!*#%!$&1%%&'"!$!%%%%)&*$ $!!%$34!$$$$%*%&6!!'&5$&&%'&%*%&1%6!!'&/ A9C 4%&%%!*#&&& C H$&&$($*"&*%%AQQ/H?/PAEC-%%!C5 -C H$&&$:%&%H?$&&$($*!"#$%&'(%)&%5,C H?$&&$:%&%!"#$%&'(%)&%$'6%4--!*3A9./PC"C5!!#%$$ #&A9</PA9C-%%!C #&&&2/ =;224-%4!4%&%%!*#&&&&!"#$%&'(%)&%&%*4%&%--$)&!! -%%&&&$/ A<C =4$*!$*&#*!!%6!!%5265$&#*#%%( %%!!%!4$4#%%&!&%-&$)&454#( *#&",&;&1$1**&-&$&&%%&%&/ GH AEC=!"#$%&'(%)&%)&!!&61$&&"1$5%&%R!"#$%&' %!&%A"&/"&*%%%CR!"#$%&$%%&&**$**-5$**$( **1/%!&!"#$%&'(%)&%%$:%&%&'!**%&!52***$( ***3&!!&&"!"#$%&%(%5$#%&'!"#$%&'(%)&%%*-6/ FD G G9 6<>9?.9/ABB/9E/C/.G/P( +&79?.9/,$;.('& G< +&79??G/%"%-%./('&/ GE 6<>9?.9/ABB/9E/C/9?/P( +&79?.9/,$;.('& GH GI +&6#)&2%&%%<>9?.9/ABB/9E/C/9./PA9C-%%!% +&&79?.9/,$;.('&

124 D =%%&%-%%*2!!%&&:*&$A =C!&)&!%'%/ I0D GK GG S222A:+. + "$"%"#'" D A9C%%&%2&-&!"!!#%&%*$%13&%*2&#%$%#%%$!34!$-&&&.G>.JJG/ABB/.H/C /D%%&%!69<>.JJG/AFBB/.H/C /D5.H>.JJJ/ AFB/.H/C /D5.9>9???/A/.H/C /D5.H>9???/AB/.H/C / D599>9???/AF/.I/C /D5.H>9??./ABF/.H/C /D5G>9??9/ABBB/.H/C /D5.?>9??9/AB/.H/C / D5.E>9??9/AB/.H/C / D5 9?>9??9/AFBB/.H/C5 9I>9??9/AFBB/<?/C5 I>9??</AB/.H/C5.G>9??</ABB/.H/C599>9??</AF/.H/C59H>9??</AFBB/.H/C5<?>9??</AFBB/<?/C5..>9??E/ <<>9??H/AFBB/<?/C<>9??I/AB/<./C5I>9??I/ABBB/<./C59E>9??I/AF/.9/C%%&%/ D %%&%* 4*;"$[$24!',&&&%'!$2$%(!!'&%%&%'9??E/!#$FFF/4#!%&42*-;"$ 44!*%1*-&$#&4( %%*%%2%'-&&/ 8%$.H>9??G/ABB/./C4/./P(/ GG +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79??G/1D&$;./('&/ +&&79?.E/1;./('&

125 KD %%&%-%&'"$,$&*&&&5;"$&%!,9??I>.9<> $%&#!%#&%*:%&%&!&*&1/ GJ +$#!*$0%: :=*!&/ "&*%% 1%*' :=*!&/ 1%*' "6E"64#'5 =%%&%$2$%!%$ GJ 69?>9??J/ABBB/9G/C/G/P( +&79??J/;*;;9G/(&

126 0&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#!! #M"%%'%"" A94 $)98""

127

128 A94 $9B94#! 0&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#!! 9/ #M"%%'%"" H!"#$%&'(%)&%%#/E./PAEC-%%!%5#&$4$**$ 2*$%&1!&*&&&-&$&&9??E/!#$OF/4#!.J/PA9C-%%!!-% -$6 1*4!-%-$*$ ;2 4#%%' 244%5 $&&%#% 4$ 2*$ )*%%/ :96'U#96'#'"7#97! H.C 4,$&$%&&&!,$&$$**&&.JJ</!#$BBB/4#!A/C5#!*( %21$%%&%%$!)&44$%%&%-%:*&&&"1 C J9 -C,C +$#&&&$!2$%$%!-%%*!-!"&*%%% ;2)*%-%5 C %!&% *D1,$&$ %&& $$!%&%$!!#%%'$4!!%&%'!%&%)*!-%5 %C $!!#%%' $!!$ 1*#$ %*)%!% )*-% 2 4!% %&&%$!%&%)*!-%5 :C 22%!&$!6!$614%*!%$!!#%%'$4!!%&%' )*-%5 *C $#$*&11*;&#*21;5#&$1*;&1*$!!%%$!"#$%&' &$ %#%%% %!&% * D1,$&$ $!!% #5 $!!$ 1*#$ %*!!!%5 %&& 4)&!%$% -%D1 "52"#$*&1*;&2$'-%%$!%$5#*$!%!!#%& %!%%%*%/ 9C #!*%21$%%&%%$!)&44$%%&%&"17 C +$#&&&$!2$%$%!-%%*!-!"&*%%%;2( %6#)&$*%%#!%&$*)*%-%5 -C %!&%*D1$!!#%%'$4!#$)*-%5,C 2252%!&%*D1$!!#%%'%&&$*!-%#!%&!( '&%$!%$5 C %!&%*4!-%*%%1&!$&"%&&%%!-%-$65*%( %%"4-%$%&&%!&$!6!$61!$!!#%%'&&%*&&"6 4%*#$1-/ J? 69E>9?.</AFBB/9?/C/ +&79?.E/1;./('& J. 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PA<C-%%!% +&79?.?/-%.E/('& J9 +&6#)&2%&%%<>9?.9/ABB/9E/C/9./PA9C-%%!% +&&79?.9/,$;.('&

129 <C =1*-&$%%&%!%%$:%&)&#$*&124-%%&&1*;&*$:%&!%&%( $5:%&)&#$*&%%!%!$!%$5%&&%*)%$51*;&&!2$%3 $*!-%#%#'#$:$%!%4%&%$/ EC HC 4#-4!'1%&%%!1&5*--&!D*%%%%*$'-%&)&$ #$:%&#!%&!%$'"1&b#2%$!!#%$#$$%1!%%*2&/ IC &&%'$:%-&!#'4%#%&!$$!!%*&!34!!%4#!%!( *!5$;%%!%!*!5%#%&!$R$$!!-%5#--*%%(!$:1D( GC J< JC.?C 48;+;*$,%&'$$461)*%-%/ J< +&6#)&2%&%%9<>9??J/AF/<?/C/9/P-C"1 +&79??J/#%-%./('&

130 01'#64'9;"E%"#'U#96'#'"7#97!5 H H..C4!&&26#)&$:#!%&!'&!& JI JE 69.>9?.?/AF/.E/C/9/PA<C-%%!% JH JI +&79?.?/-%.E/('& +&79?.E/:%-;G/('& +&79?.E/:%-;G/('&

131 0&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#!! </ #M"%%'%"" HK =!"#$%&'(%)&%24!-%5"&*%%%;2244!"#$%&'(%)&%%#/E./PAEC-%%!%&"1 "&*%%%;27 <C 4$244%5$&&%#%4$2*$)*%%5%( &%% C 4#!%$!"#$%&'(%)&%$&*24!-%5#* -C QQ9/D%&&!&%!-%:%&&5#*,C )&42%&$%%&%-%%*1%&4&-$*$5 C!!%5!!2%$%%&QQH?/PAEC-%%!!-%%*2(!!34%&%%!*#&&&&"1!"#$%&'(%)&%24!-%b EC 4#%%'4$244%5$&&%#%4$2*$)*%%7 C 4$&!2%&$!*%-!&%$%'!%$%%*4!!!"#$%&'(%)&%4!!-%:*&&%$5 -C 21;&4$&--%:*25,C 4!4$%*!&)*-%5 C )&!$%*!&%*&&"65 %C 4!!&*$4**%&&)*!-%5 :C $!%!4%%!4&!*%$%%*!6!%)*!-%5 *C 2C %!%-%$1;!2%&$;-;1;*61!;&-!&%1( *;&*%*&&"65 $C JG %&1&%:&!4!%*2&$&5$6#44!*%&&%( %*&",&)*-%/ JJ 1C4!%#62&4!',&&",&%*%$ 21;&& &G>9?.E/ABBB/9G/C4$%%&%!%&!-%%&'6,&$61 4%*!%!&%%-%4!'%*:$%!!%%*%!&%!!'&b C4!2%&$=&"&*&$ 4":$%%'!6!$61)&44!&&!%&' 4)&!:%&&%%!4!',4%!!'&5%&%*%!!'&b 69E>9?.</AFBB/9?/C/ JG 8%$.I>9?.9/AB/?./C/I/P( JJ 6..>9?.E/AB/9H/C/.P +&79?.E/1;./('& +&79?.9/1D$;?.('& +&79?.E/"$&$9H/('&

132 0&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#!!#M"%%'%"" 0'()"%*"#)"6".?? +&79??G/%"%-%./( '&/.?. +&6#)&2%&%%<>9?.9/ABB/9E/C/9./PA9C-%%!% +&&79?.9/,$;.('&

133 0&'()"%*"%"?#")"#"'N$'?#!J%4#!! #M"%%'%"" $"$%2%.?9 +&6#)&2%&%%9E>9?.</AFBB/9?/C/ +&&79?.E/1;./('&

134 AO/P3,-O?:P+>: <64!#5LLI 9?.H/,$;9I($)&!!%.645 = &1%2%&!$ 61& & 9E>9?.E/AFBB/.G/C D 4$ %%&% :%&)&#$*&5D1%%&%%*&.#"%&'()"%*"%"C =4%%%2%&!$61&&9??</!#$FFFBF/4#!A#--$-7 C../P(%$7 &1%2%&!$$8E;#"'"%"#"'6!#!J9 "7"%!!N#!%!6"$"%"#'"%% #!9!"!2%&$#6*&$2*$5$&&%#%#61*$%*%!&%!2& &%#6%&2%&%!5$%!#%%*%$%#6&$5&&/=%$-% 4,!#4-%2%&%$)%-%561:$%!$4%&%%!*$-,4,)%-% K=KC9 8=L>M4 87BC9INK) I OMH5=B4L9= 874J4B49LP K4: QJJ 54KK =!%!E"7"%'$8E!%!(E! #9%6%!95#*%*%$#6-%%! %%!-%!!%& $*&:%&2&5$&&%#%!!$&%2%'!*2$-&&"1%*2 )8# "4'6"")")&41*-&%$$&,&$,!&D:%&2&:$*%&%-% #%#6%$!*!#%&/ =!%!E"7"%'$8E!%!(E!"7"*&&&$*&%$!**%&5%&% $-, %#6&1-&5 & ;"%E96989 #")"#""% &&6 %&5 %& :&!2;&&!1*-&$%&'6%$$"%7"%4"#''6!#9%E!/ = /.9/P("64'6$8E''!9?.9/:%-;?./"1&--$.9?5(><2%&% AIF(-%&&"6%*/4%&%'$*&$:%&6&$#6&&" #%%&%-%%*&&"6%)&%!!%!*$#&/%$ :!!%%*$-$56*%)&%!!%!*$1<(/1%&%$5 2*F) )8#;964!#F A!%!E"7"%'$8E!"%%;#"!!5$ ($!"6%%#6,%445 (%#6%&&&6$*&%;1&&-$6$5$&&%#% (%:%&%&%*1%&%&%*2&4$61%#%!%5%%!*%/ =%*!*61-4!'$;-%#&4#!&%*!%&3,!&1 %#6(2&#&4!44!%/= /%%%&%$&%%'&5$ &!%$;*3$%*&4!%5%R"!&;&%%"#$$&%!*%5 4,%#%!$5$#$%&%!$2$-1$R4,#&4!A%&%")&!%C 4&!*%%4--44%/!!%!& %%&!!,4$ %%&%(&&&%2%%&!$A61%#%!#*61%%!*%%&%-%$#&C/ =2%&$#6*&$2*$1*424",&&1%2%&!$61#%&1$!&*&$-&&5$&&%#%$-,61%#%!!'&5%%!*!'&

135 &1%2%&!$ 61& & 9E>9?.E/AFBB/.G/C 4$ %%&% A #--$-7 %%&%C%%&%$/ =7!%49-"$"%"</P(%$$8E"$)"#'44#%%'7 A.C =&1%2%&!$61#GHU(61%#%!-%!%)& %!%%%!&5$3$&*%%&%!%&&4,&$'& *#$,$D4#%&%)&%;4$/ A9C=$-,&52*3$&*%%&%!%&&4, &$'&*#$,$D4#%&%)&%;4$%%&%%&&!&%%%$$ $&%&&-%,&$$%!#,$;<.($*/ 1%&%$52*GHU(61%#%!$&&%$%*%!%%%!&5$%2$ %#6%%&'&&#&)!*4!%%!!-%#&&&%*$%13&%* $&,&-%/ =7!%49-"$"%"E/P(%$""'64#%%'7 =&1%2%&!$61#%%!*%!&#%%4;&1-&& &-!&'$/ 1%&%$52*4$;&1-&&54,%445,$&$ -!&-!&'$%%)&%61:$%!&&/ $*%&%%& /,!&1A$!&4--%#%*!$*!-%4,C5&* %2%#$%&'!"%!*!%5 &, :*D $-,5!%% *&$ 61%#%!%!%%!*%!!!5%%&%*%-'#6!!/ $"#"!%!(E!)""#*64J""#"E!)!%!9!$8E"$)"#'4"" %%")"""'6""!##!%!"6E"64#'"%7964$"#"""%*#! ') J")!%%J"4ME)!%%"7"')'4"8" 38E"$)"#'4"5 /C.??U(61%#%!-%!%)&$-,5$%%&%!%&& 4,!#-%4/ =,&-%#&&!4&*&#&AQ/C%*44&*&$ %'!-%;#&%&&$*&$/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&%./D %&&!&%!-%%%"&'$&/ -/CH?U(61%#%!&&"62%*A%&%")&!$*-!%)&'C $-,5$%*:%&%&&--$:%&!%&%%7 C,&-!&'%%!%*:'%%'&*%2#$14#%%&%%2&1 %*!#;&"1!#!%4%*!*$%&1%;*61$%$&%*$%-- 4%*!%A#--$-7;*61$$;C.H?U(/ -C %*%)&&&%%!%*:'%%'&*%2#$14#%%&%%2&1%*!#;&"1;*61$$;9??U(/

136 =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&%</D %&&!&%!-%%%"&'$&/ /""7"%$8E;#"'"%"#"'6!#!J9 5 /C$%$*&!!%&$*&!#%#6:*%2&1%*.?<(/ <:%&%$:*%%!5%#%!%:$*%&%-%#!%&!#%&5%&1%:*; %2%&$61:$%!$4%&%%!*/ =%%!*$*&4&*&!!'&4$2* %*)&4!#%$;&*&/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&% %&&!&%!-%%%"&'5%#%!%%*:%&%&'$&/ =4$%%&%-% /%$4!%&&%$&5%&1# $-,&1%2%&!$61%*%&&:$%$%/&4 &#%%' "!$!%!% #& $ %*#&5 %! )!*% #& %*:%&%&'%%%&%%6$/ =&2*5%*!%&3!*!"---&$$&5D1%%&% %*&/ =%%&%(%#%%%&'%1%!%&&!&%!!"%$/ 0#"%*#""7!)#6%!'J"V!#!%JJE'9#!!$95./=6!D1%%&%%*&#&%$1%&%'%6!&25)&44( %7././&$27%%&$&2/./9/**$27%%&$&2/./</4&!*#%!$27&1%2%&!$6144%%#!%&$&"1( -%#!%&!!"%$5%#%!%5%%!*%%*&&"6%%!4( %#%%---%#!%&%%&%%$/./E/4%%$!%*!!*$4#%%!7 1%&%%%&%%*&4#%%!( %!%#62&4!',&44!%%*!!*%%--4%( %%5%*!!*%%--&1#$%5-%&%)&%$$%%-%%*!!*%%--44'#$% 1%&%2%%&%")&!)/./H/$$6#%2%%-%:&&27%%&$&24#%%!/ 9/=1*-&%*&)!*%!*%51*&%&#24#%( %!%$7=4%%%2%&!$614#!%*2%*!*61!!!5%'&%&!'!!&&%&%")&!$4$,&%2%'!*%/[*2%&$4( :%&2&-$652*%%&%-%&&"6%*&1%2%&!$ 611&",&-%:$%!$5%&&%'!$5&*&$5%&1$-&5#&$61( %#%!%5%%!*%%%%$/=--%%-%5242&-&!#' %%&%%%615%%&!!361%&&%*:$%$%$-,/ </=1*-&&&2)!*%%!&$5%#%%$5*$!"!)*$:%&!%&%7 %%&%!%&&/ =61%#%!%!%%!*%-%#%%!%%#%!&%%$4*$ 2%&%!/

137 8 H?) >? ) 8$ $ /!&&=$& 1%*'?.> >9?.H/D%&'%1%!%&&!&%% A%%&%(%#%%C A94 $9B94#!!LLI LL"$"%""!!%!E"7"%'$8E % 4%%%2%&!$61&&9??</!#$FFFBF/4#! 9.>=/PA9C-%%!!-%59I/PAEC-%%!!-%":%&2&&"1 =&"4#!<9/,$A.C-%%!C"1-%*2:%&4!-%%&1# 4#%%'%%%&$%&7 2A"E"#",%!%9"$"%"#'" 0"$"%"7!%4!

138 D =%%&%2&$%1%4$**$%)&%!4%%%2%&!$ 61&&9??</!#$FFFBF/4#!A#--$-7 /C../PA.C -%%!!-%%*2$-, /../PA9C-%%!!-%:*&& $#!%&&%&/ 0!%!E"7"%'$8E''" D A.C =2%&$#6*&$2*$1*4-%&1%2%&!$61A #--$-7&1%2%&!$61C!!! /.9/PA.C-%%!%2%*/ A9C =&1%2%&!$61&"1,4%%$%&& /.E/P(%$$ %$!**%&/ $-,74%%#!%&!%&&-&$&&.JJH/!#$BBB/#/9/PA9C -%%!!%! /9/P(:$*%&%%&$% %!%%%!&51*$%!&!1*$%!&$!**%&%%%&%' %#%%5$3$&*%%&%!%&&4,%4!2%&$ #6*&$2*$%*%!&%!&"1%#6(%&2%&%!&&/ 3$&*%%&%!%&&4,7 %&&%2%'#!%$(3$$&6&5%&2%&%%!!!&:*#(,&/ 04#%%&%7,$&$$**&!,$&$%&&&&.JJ</!#$BBB/4#!A/C E/PA.C-%%!C"1-%*2%$/ O&7/E/PA.C-%%!,C"1-%*2/ *%)&!&'5/E/PA.C-%%!%C"1-%*2/ +7/E/PA.C-%%!:C"1-%*2/ 22A"E"#" 0!%!E"7"%'$8E!)9!9# %"$"%"#'" 38E"$)"#'4"""'6" FD A.C.??U(61%#%!-%!%)&$-,5$%%&%!%&& 4,!#-%4/ =,&-%#&&!4&*&#&AQ/C%*44&*&$ %'!-%;#&%&&$*&$/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&%./D %&&!&%!-%%%"&'$&/ A9CGHU(61%#%!-%!%)&%!%%%!&5$3$&* %%&%!%&&4,&$'&*#$,$D4#%&%)&%; 4$/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&%9/D %&&!&%!-%%%"&'$&/ A<C H?U(61%#%!&&"62%*A%&%")&!$*-!%)&'C$-,5$%*:%&%&&--$:%&!%&%%7

139 C,&-!&'%%!%*:'%%'&*%2#$14#%%&%%2&1 %*!#;&"1!#!%4%*!*$%&1%;*61$%$&%*$%-- 4%*!%A#--$-7;*61$$;C.H?U(/ -C %*%)&&&%%!%*:'%%'&*%2#$14#%%&%%2&1%*!#;&"1;*61$$;9??U(/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&%</D %&&!&%!-%%%"&'$&/ D%%2%&$61:$%!$4%&%%!*$-,7 C$%$*&!!%&$*&!#%#6:*%2&1%*.? <(/<:%&%$:*%%!5%#%!%:$*%&%-%#!%&!#%&5%&1% :*;%2%&$61:$%!$4%&%%!*/ =%%!*$*&4&*&!!'&4$2* %*)&4!#%$;&*&/ =%#%!!#!%6!!2%,&$%&&-%#&&&%*$%13&%*%%&% %&&!&%!-%%%"&'5%#%!%%*:%&%&'$&/ -C$4$&-!&'$/ 0!%!E"7"%'$8E"6%%!(8!J")!%%!J";#"'" D.C =&1%2%&!$61$-,%&&%*&&"6$5-%#&&$!4 %%!-%%*:$%$% A9C-%%!-%%*1%&4&&*!#% 4#%'!#,$;<.(!$*/ A9C = &1%2%&!$ 4&1%2%&!$61&1%%&%!%&&4%*%-%:$%! 4#%'2".?/"1$*%&%")&!$4%%#!%&$&"1#%&&;&$/ 0!%!E"7"%'$8EE!%!(9%!9!$!#9%6%!"%"#"'6 D A.C =4&*&A;D&$%*$&$63Q/C*!#%4#%'!# :%-;9G/"1$*&*& %&1%6 1%*'!!% $-, *!#$ #6:*&$*&#)&41*-&%$$&,&$,!&D:%&2& :$*%&%-%#%#6%$!*!#%&!$##6#%%!%*2$-4#%%!-% %&$#*#6%$!**%&/ A9C =4&*&*!#-%4,444!'&5#&$ $-,4!-%4!#&&*!#1D&$;<?($*5#&$*!#% 4#%'!#:%-;9G($*&*&1%*'!!%/ A<C =&*&$-,62)!*%5#&$ /.9/PA9C-%%!!-%%*2%1%$/

140 AEC =1%*'&1%2%&!$61%*&&"6#&4%:)**'%!&% $-,65-%#&&%&&%'!!%2&21:%&/ AHC =&1%2%&!$61:$%!!%4%&%%$-,&5#&$&1%2%&!$ 61:$%!!%#61%#%!-%!%)&'%!&%'&1%*' $&##%%/ 222A"E"#"!%4J!%'("*# "$"%"#' KD A.C %%&%9?.I/1;.(1!&!"2&-/ A9C +&#%$&1%2%&!$61&& 9E>9?.E/AFBB/.G/C%%&%%/ +$#!*$0%: "&*%% Q!7 /!&&=$& 1%*' $2$%#%79?.H/,$;9I/ /!&&=$& 1%*' >9?.H/A ///CD%%&%./D%&&!&%% /P2=0.&O+0. 38E"$)"#'46'4J")'"%'7"#LLL')J" =&;&6 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A!#,65%!&$*&#>%!&6$*&#5)&%!$2%&!$'C $&52*;&1-&!#'5_// /A,6C // 2%&1$ D $*& 3$&* %%&%!% && 4, A%#6,C!#-%44%/ 61%#%!%% #$$43 &*&#& %*44 4)%$ &*&$ %'! &-%,&#&$*&/ =:%$%$!%5 &1%2%&!$61& &_//>9?.H/A ///C4$ %%&%-%%*2.??U(61%#%!!#!%6!!/

141 %&7 / // =&6 >9?.H/A ///CD%%&%9/D%&&!&%% /P2=0.&O+0. 38E"$)"#'46'4J")'"%'7"#LLL')J" =&;&6 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A!#,65%!&$*&#>%!&6$*&#5)&%!$2%&!$'C -)%'1*$:%&%&'!*%;-$&52*;&1-&!#'5_// /A,6C //2%&1$D$*&3$&*%%&%!% && 4, A%#6,C &$'& *#$,$ D 4#%&%)& % 42%'/ =:%$%$!%5 &1%2%&!$61& &_//>9?.H/A ///C4$ %%&%-%%*2GHU(61%#%!!#!%6!!/ %&7 / // =&6

142 ./D7!#7 O67 %!&$*&#>%!&6$*&#7 =&67 9D7!#7 O67 %!&$*&#>%!&6$*&#7 =&67 >9?.H/A ///CD%%&%</D%&&!&%% /P2=0.&O+0. 38E"$)"#'46'4J")'"%'7"#LLL')J" =&;&6 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// A!#,65%!&$*&#>%!&6$*&#5)&%!$2%&!$'C $&52*&1%2%&!$61&&_//>9?.H/A ///C4$%%&%-% %*2H?U(61%#%!%#*1*;&&--$%$/ 61 &!4(0/+?+- C!!&!DEEEEEEE'0 C!!&!<+D EEEEEEEEE *:'%1;2#$%14#%%&%7 /

143 %&&!%&%,&-!&'14#%%&%$*&/ %&7 / // =&6 $"$%2% 64!#5 IKG I A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" %''" *7&'%1%!2$#&$2%&$!*%6#)&$!2$#&$;$'6#)&4!'2( *4!!-%1%*%!&%$",&&!%6!%%*%!&%!!%-&$&!61$& &<>9?.H/ABB/.9/C$%%&%6&.#"%&'()"%*"%" =:%-;$%)&%$)&!%%&:*2$#&$2%&$!*%6#)&$!2$#&$;$'6( #)&4!'2*4!!-%1%*%!&%$",&&!%6!%%*%!&%!!%-( &$&!61$&&<>9?.H/ABB/.9/C4$%%&%</=4#$%%!%6( 1E/PA9C-%%!%&$&*%%$+$#&&5%&% 2;&-%:$%!%&1%6%$%&&/ =--$&#%%'"!$!%!%R!&(;D&$!8 Q/(34!%:%&)*%&%$$!%!$:%&:)**%!%%)&5D1&#%%'"!$!( %!&R8(%)&&%*$/!$&:%$%%&%%%%%&%!!%6/!%0*$5!)*$!+;-$*%&'%1%!%**&5!"( #$%&'(%)&%%6%&:*/ 59?.H/,$;.I/

144 /!&&=$& 1%*' A%%&%(%#%%C A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" LI #!"$"%""!7)!!%7"%4'6"8)%'!7)!!%!$*8)%'*7#!6''J"E"64#" '%"!(9%!%'"8'""6"$'%4"#''"#!J%4! %'$8E! %!"#$%&'(%)&%%=4#$%&1&&9?.?/!#$B/4#!.J/PA.C!<</P A.C-%%!!-%":%&2&&"14#%%'%%%&$%&7./P </=4#$%%!%61 E/PA9C=/.//%&&!&%!-%%*261$&*%%$+$#&4&!*#%!( $&1!"!;&$%*-6%&&%&1%6%$5&%*!'--4#$%%!$'( "1%*%&''H""&--/=-%:$%!%*4!!2;&4##%%' :%&!$*&$%&&/ 9/P %%&%9?.H/"$&$.(!&!"2&-5!4#%'"2&#%$/ +$#!*$0%:/!&&=$& "&*%%1%*' Q!7 $2$%#%79?.H/,$;9I/ /!&&=$& 1%*' $"$%2%

145 <64!#5 II <64'#*5 #,!% AO/P3,-O?:P+>: A94 &'%1%! 4 #*#& ",& ;&1$ 1* *&-&$&&<.>9??E/AFBB/./C%%&%6&.#"%&'()"%*"%" =%&D&!#-%4--4$$*&$!!%6!%%)&5#--#%%!% %)&:4&2$#&$$&#-5%B#;,!8!%$;,$*& $/ =4$$*&&$14 #*#&",& ;&1$ 1**&-&$&&<.>9??E/AFBB/./C%%&%%&&!&%%$&/ =:%$%$)!*%%%&%6/ %&&!&%7 ( 4 #*#& ",& ;&1$ 1* *& -&$& &<.>9??E/AFBB/./C%%&%6 8) H? $ ) 6(? $ ) 8$ $ (

146 /!&&=$& 1%*' =?.>9IE>9?.H/D%&'%1%!%&&!&%% A%%&%(%#%%C A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" LLI LLL94#!"$"%""!#94#!)!649)!%!(9%!9%!E$99E96964!9%!#!J%4! % # % FI S22"$"%" $98 % L!"#$%&'(%)&%%**2%&$4$& &9?../!#$OFFFBF54#!..?/P(-%*2:%&4!-%%&1# 4#%%'%%%&$%&7M D = 4 #*#& ",& ;&1$ 1**&-&$&&<.>9??E/AFBB/./C%%&%R#--$-7R. %&&!&%%2%&!-%./%&&!&%%2%&!-%./%&&!&%&!"/ D =/9/%&&!&%%2%&!-%9/%&&!&%&!"/ FD %%&%9?.H/,$;9I(!&!"2&-5!4#%'"2&#%$/ +$#!*$0%: "&*%% /!&&=$& 1%*' Q!7 $2$%#%79?.H/ /!&&=$& 1%*'

147 ./%&&!&% //>9?.HA_/C4$%%&%2%./%&&!&%<.>9??E/AFBB/./C4$%%&%2% F')-" 2/-$"&"-" 7H7'""& -0,""$);&"-" (&&"-" 9# 7# "%" 6!%!*8' 6!%!7"%4" H?.< JI. 4%)&% 8!&$&;/ H?.J 4%)&% B$/;/ H?9I <H. 4D =/-!&%&%"$/(&T( /<&F $!+ -G H?<G J<. 4%)&% +;0/;/ H?E< E?J 4D Q&;/ H?EE 4%)&% #$/;/ 4D Q&;/ H?J9 EJG 4%)&%!;/ H.?H <<H? 4%)&% =$&;/ H.<9 4%)&% cc;/ H.E D cc;/</%&&% D 8))&' H.E<>J D 8))&' H.E<>...GJJ D 8))&' D 8))&' H.EE 4D 8,;/ H.HH GHE 4%)&% ;/ :!'FH )A-! :!'FH )A-!

148 4%)&% ;/ H.GE :)c 82$;/($ H.J. J<EG 4%)&% 82$;/ H.JE>9 H.JH.9HH 4%)&% $&;/ 4D &;$4 4D &;$4 H9H9 I. 4D &;$4 H9HJ.<<9 4D B#;/ H9I. <EE 4D B#;/ H9II JG 4D &;$4 H9G< 9JH 4D B#;/ H9GE>. HH 4D *$0/;/EE/%&c H9GJ>..G 4D *$0/;/E?/%&c H9J<>. H< 4D &;$4%&&% H9JE 9?E 4D &;$4 H<?E 4D 4#%4 H<.J 9.E 4D $4 H<9J 4%)&% $-,;/ H<<E J.9 4%)&% *8/;/ H<E9 E.? 4D $4 4D *$0/;/99/%&&% H<IH <IHI 4%)&% *$0/;/ H<II HH. 4D $4 4D 8*&4 H<J? <H<G 4%)&% =$/;/ H<J. 9.< 4D $4 4D 8*&4 HE?H.<IG 4%)&% %-$;/ HE.I <EH 4D $4 HE99..? 4D 8*&4 HE9G <9H? 4%)&% &;&;/ HE<J <HG 4D $4 HEEH..J 4D 8*&4 HEH. H<HH 4%)&% %*:3;/ HH?? EII. 4%)&% 82$;/ HH<? 4%)&%!,2%$B/;/ 4D 4%)&% *8/;/ HHGJ 4D *8/;/..9/%&&% 4%)&% $-,;/ HI9E..9 4D GI 4D $-,;/EE/(EI/%&c HI<J>. H<I9 4D 8&$8/;, HI<J> D 8&$8/;, HIEE>. IJ 4D $-,;/<?/(<9/%&c

149 HIHG E.< -%!"6%&%%)&% ;2! HIHJ I99 4D ;2/! HIG< 9E. 4D %B/! HIGE HE.9 4%)&% %B/! <HG? 4%)&% d%%&!$;/ 4%)&% 4%)&% *8/;/ 4%)&% d%%&!$;/ 4%)&% *8/;/ <E?< 4%)&% ;&$";/ HGG.>9.?<G 4%)&% %*%&;/ HGG.>.< E?J 4D O";/:&/ : /<&I JF0' HGG.>9I.<9< 4D K)&c:&; HGG9.IG 4D 8%%44c%&&% HGJI 4%)&% %*%&;/ HJ?9 <E? 4%)&% O";/ HJ?< 9??. 4%)&% 0%*%%;/ 4%)&% O";/ HJ9..I<E 4%)&% %*%&;/ HJE9>E <.<? 4%)&% 0%:=/;/ HJE9>H HG?G 4%)&% O"$*!#D4 HJEG GH<, Q$,2,/5#D&T( E??? "& 8%$D%&&%(:4&2/&*/ 0* 4D 8%$D%&&% 4D 63;/ HJGJ 9J? 4D 63;/ HJJE 9EE9 4D 0%:=/;/E./(HJ/%&c HJJG./E?E. 4%)&% 0%:=/;/ I??G.HE 4D 88/;/.?/%&&% I?9..?9 4D 0%:=/;/.9/%&&% 4%)&% $&4 I?<.>9 9.G D 88/;($&;/44 I?<9.EJ< 4%)&% &1;/ 4%)&% 88/;/ I?HI 9JEG 1 88/;/G9/(.<?/%&c 4D 8&$/;/T($!% 4D $:&;;/ I?JG E.I 4D 14 I.?< <JH 4D 8&$/;/ I.99 J9< 4%)&% 8&$/;/ I.9E J<H? 4%)&% *;/ I.<9>. 9H 4D *;/9?/%&c I.<G 4D )!;/

150 I.EJ 4D +;;/ I.I. 4D =*,;/ 4D )!;/ I.G< 4D =0/4 I.J9>. <. 4D I.J9>H <G9 4D I.JG I<? 4D 6e> $:&;;/>%&&% I9.<>. IE 4D *;/H?/(H9/%&c I9.<>E <?J 4D "4!&%6! I9.H>. 4D "4!&%6! I9.H>9 <I9 4D &#$;/../(.</%&c I99J><.?H 4D ;;&;/$*;/ I9<I 4%)&% $*;/ I9HE.HH9 4%)&% "/;/ -%!"6%&%%)&% ;;&;,R$##;, I9G9>. 99J D $*&$*%$;, I9G<>H <?< 4D $*&$*%$;/9E/4*4 I9GE>9 <.H 4D $*&$*%$;/.J/4*4 99J D $*&$*%$;,4*4 I9GG>E 9<? 4D "/;/.E/4*4 I9GJ>. 9<. 4D $*&$*%$;/ I9J?>< 9<. D $*&$*%$; I9J.>. 9E< D $*&$*%$; I9J9>< 9E. D $*&$*%$; I9J<>E 9<. 4D $*&$*%$;/";/4 I9JE>< 9GI 4D &#$I/(G/44 I9JH HIE9 4%)&% $*&$*%$;/ 4D $*&$*%$;/H/%&c 9EH 4D I<?.>9G 4D %!Q/;/ I<<E E99G %%' %%';/ I<<I>< 4%)&% $*&$*%$;/</%&c I<E?>. 9GII 4%)&% &#$;/ I<E<>. 9<I D %%c;/9</ EJ< 4D "4 I<EG><.<J 4D "4 I<EJ><.9G 4D "4 4D 8%%%$4 4D "4 <I. 4D %%c;/.h/4*4 9<. 4D 9?I 4D I<G?>< 9.. 4D I<G?>I.JE 4D 4D I<G.>E <?< 4D

151 9JI 4D I<G9>. 4D %%c;/</%&c I<G9>E 9J? 4D %%c;/</4*4 <.. 4D %%c;/</4*4 4D %%c;/./%&c I<G<>E 9GG 4D %%c;/./4*4 <<G 4D %%c;/./4*4 I<G<>G HJ. 4D I<GE>9 4D %%c;/:& 4D 2%*;/G/(.?/%&c 4D 2%*4 I<JE>G..< 4D 2%*;/I/%&c I<JG>..<< 4D =/;/(& (% I<JG>E H9 4D 2%*;/E/%&c IE?? 9E9J 4%)&% 2%*;/ IE?< 4%)&% =/;/ -%!"6%&%%)&% =/;/ IE?G -%!"6%&%%)&% =/;/ IE?J 4D $;/ 4D 88/;/IE/%&&% IE<..H. 4D 88/;/E?/%&&% IE<E HGGE 4%)&% 88/;/99/(E?/44 IEE..EE 4D 88/;/9?/(99/44 IEE< IEI 4%)&% $;/ IEG< 4%)&% c;/ 4D ";/ $:&;;/ IEJH.??G 4%)&% -%!"6%&%%/ ";/!-$;/44 IH?I IE<I 4%)&% $:&;;/ IH..><.99 D %%c;/.?/%&c IH..>I 9<I D %%c;/.?/4*4 IH..>.? 9<I 4D %%c;/ IH.E>. 9GH 4D %%c;/.i/(.g/44 4D %%c;/ 4D %%c;/ei/%&c IH9J>< 9G. 4D %%c;/eg/(h?/%&c IH<H J<9J 4%)&% %%c;/ IH<I>G 4D ;;&;/ IH<I>.J 4D ;;&;/ IH<I>9<.II< 4D ;;&;/ IH<G>. 9GE<? 4%)&% ;;&;, IHH? EII 4D IHH<>< E9E 4D c;/.h./(.hj/4*4.?< +&&79?.9/1;<./.H5H?&

152 IHH<>G..<. 4D c;/.h./(.hj/4*4 IHH<>.. E99 4D c;/.h./(.hj/44 IHHE>< <<G 4D c;/.ej/4*4 -%!"6%&%%/ $:&;;/(%%c-c#/ IHJ.>9 GJ 4D %%c!& IHJ9>. %%c $:&;;/(&(% IHJ9>9 EIJ 4D +;/5 $:&;;/(&(% II?<><.J? 4D +;/ %%' $:&;;,&T( II..>9 4D +;, II.<>.< 9<?? 4D -$;/ II.I>H.G 4D +;/E?/%&c GG 4D c;/e</%&c H.< 4D +;/ 4D 6"&%&&% II9I 4D %#$,;/ I9E 4D c;/9</(9j/4*4 4D $%;/ IIHJ 4D &;/ IIIH>..E?9 4D +;/ <G?< 4D %&;/ 4D +;/ IIGH 9/??EH 4%)&% c;/ IIJH./<G.I 4D 88/;/ 4D 8/%&%"$2*&*D <G #6&& "$4c%&&% IH?I 4D $&$4cD JI -%!"6%&%%/ H< 4%)&% $&;/EE/&' /<&/ >"7 -;-!/ +!&4 4%)&% c;/t($!% 4D %"&;/ JI< 4D $=/;/ 9IEJ 4%)&% c;/9e/(9i/ 9J 4D c;/9e/%&c IG 4D c;/9i/%&c I9? 4D $=/;/ J? 4D c;/<?/%&c E?I 4D $=/;/ &25;#/5 $=/;/(%/%&#/&*/0*.?9( EHG */! % HIG 4D %"&;/</%&c HE9 4D -*;/ J<H 4%)&% -*;/ 4D +14

153 I< 4D +4 4%)&% 8,;/ 4D! <JI &#$ 0%:;/.I/ IG?. G9. 4%)&% $&;/ 4%)&% 0%:;/ IG.H.E9 4D -*;/99/%&&% 4D -*;/99/(9E/%&c IG9I 4D 4%)&% 8,;/ IG<<>9 9?G 4D 8,;/ IG<E>< 9IE 4D 8,;/ IG<G 4D 8,;/ IGEH><.JJ 4D 8,;/ IGEH>H 9.? 4D +%*$;/ IGEJ>E HI. 4D O%;/8,;/ IGH?>H EGG 4D O%;/ IGH..GEI 4D O%;/ IGH9 GI 4D O%;/($/($&!",c IGHE 4%)&% -*;/ IGI. 4D -*;/O%;/ <?9 4D O%;/A!&%C IGIJ>H I<G 4D O%;/A!&%C D O%;G, 4D +%*$;/E?/4*4 IGIJ>.H E?. 4D c;/<g/4*4 4D c;/e?/4*4 4D +%*$;/.9/4* D +%*$;/.I/4*4 D ';/E94*4 9?J D ';/E94*4 4D +%*$;/.E/4*4 G 4D c;/ei/%&c 4D c;/ei/4*4 4D c;/ei/4*4 4D c;/eg/%&c 4D c;/eg/4*4 9?G 4D c;/eg/4*4 4D c;/eg/4*4 IGG?><.GG D ';/H?/4*4 IGG.>E.IJ D ';,4*4 IGG<.IG 4D c;/h9/4*4 IGGI>E.J? 4D c;/hi/(+%*$;/4 4D ';/HE/4*4 IGGI>.?.G? D ';/HE/4*4 D ';/HI/4*4

154 D ';/HI/4*4 IGGG>9..J 4D c;/hg/4*4 IGGG>H GE D c;/hg/4*4 IGGJ>9 EGI 4D B-&;/58-;/(&T( IGJ<>. <.? 4D -;/.?/(.9/44 IGJE>. 9GI 4D -;/.E/(.I/44 IGJH>< 9GG 4D -;/.E/(.I/44 4%)&% -;/ IJ?9>. <J 4D c;/ie/%&c IJ?9>E 9<J 4D B-&;/T($#!*%A-;/C IJ?9>I.<< 4D -;/ IJ?E>. E. 4D c;/ii/%&c IJ?E>E 4D B-&;/Tf$!% IJ?H>. EI 4D c;/ig/%&c IJ?H>E 9HG 4D B-&;/T($!% IJ?I>< 9G? 4D B-&;/T($!% IJ.J>< 9H< D ';/JI4*4 IJ.J>H <?E 4%)&% ';/JI4*4 IJ99 G9< 4D c;/.?9/(.?e/4*4 IJ9J <EI 4D c;/.?i/4*4 IJ<H>< <<< 4D B-&;/ 4D =0/;/ 4D %:%&%1,;/ 4%)&% %:%&%1,;/ IJG?><.E9 4D %:%&%1,;/ IJG.>E.9G 4D B-&;/GG/4*4 4D B-&;/GI/%&&% IJG< EJ.I 4%)&% B-&;/ 4D B-&;/GI/4*4 IJJ< 9<I 4D B-&;/IG/(&(% IJJI>< 9.I 4D 4D =0/;/ 4D 4%)&% 4D I< 4D <G 4D 4D H9 4D 4D @I 4D 4D ;/<9/%&c J? 4D ;/<?/%&c G< 4D ;"#%!;/9J/%&c

155 @?EG>. GI 4D GI GG 4D GG 4D 4D GG 4D GI 4D 4D 4D 4D JG 4D 4D JH 4D 4D 4D ;/.?/%&c HG 4D H< 4D I9 4D 4%)&% =0/;/ <<<H 4%)&% ;"#%!;/ 4%)&% 8;/ HEH 4D 99<? 4%)&% 4%)&% %%;/ <?< D <J 4D <9? 4D %%;/</4*4 4D D 4D 4D JE EHG 4D 4D EJ< 4D 4D ;/IJ/%&c E<H 4D G?9 4D H. 4D EH 4D +%*$;/-;/

156 4D +%*$;/</%&c J. 4D ;/HJ/%&c 4D <.<9 4D D HIE 4D 9G. <GE 4%)&% +%*$;/ 4%)&% 9.I 4D 4*#$*;/+%*2;/4 4%)&% -%!"6%&%%)&% I. 4D +#$*;/E/%&&% JJ< 4%)&% 9.H 4D -%!"6%&%%)&% *;/ 4D 4D JIH 4D 4D I< 4D E<H 4%)&% 4%)&% 4%)&% 4%)&% IE. 4D EHE 1 E 4D JE. 4%)&% G<H 4%)&% $/;/ E.GG 4%)&% 9<. 4D 4%)&% 4D ;/.E/%&c JI 4D 4D -;/ 4%)&% 9E -%!"6%&%%)&% 4%)&% 4D -;/ 4%)&% 8;>8&*&%;>

157 @EEG 4D <J< 4D 4D -;/ 4%)&% ;/ <.< 4D -;/ GJJ 4%)&% $% /;/ H<G 4D H9 4D $% 4%)&% JI 4D 4D IGH 4D D E? 4D -;/ 4D EJ? 4D %c;/.?/(.9/44 4D ;/IG/%&c 4%)&% ;/ E.<? 4%)&% E<.H 4%)&% HI. 12/D 9E9 4D $;/ 4D 4D EJ.? 4%)&% 9H<I 4D 9EI. 4D 9G? 4D 4D -;/ 9EI 4D %';/ 99H 4D 9EG 4D 4D GE 4D %B/;/.?</%&c 9I 4D E. 4D 4%)&% 8;/ 4%)&% I..H 1 2%&$4D @IG.>.9 99G 4D ;"#/;/8!%$;/ 4%)&% ;"#%!;/

158 E.< 4%)&% ;"#%!;/ IH 12/D ;"#%!;/ 9. 4D ;"#%!;/ 4D 32%&;/ E<H 4D %!)%%&&% GH &25;# 4D O$$;/ 4D 32%&;/ 4D $#6)%%&%-% 9EE9 4%)&% 32%&;/#!*% 4%)&% c,%$;/ 4D H<? 4D IG? 4D ;/ HH 4D 4%)&% 9EH 4D 4D 9EE 4D 4%)&% 9GG 4D <?E 4D II? 4D c,%$;/ 4%)&% 4%)&% c,%$;/ G?.I <HE 4%)&% ";*;/<./(<9/4 G?EE>. <HH 4%)&% $,4*4 : /<&F G-#(H3KA : /<&F G-#(HKA 4%)&% $, G?EE>...9<? -%!"6%&%%/ $, G?EE>.9 H?. 4%)&%5%*!-!"/$, G?EE>.< EG< 4%)&% $, G?HI>..JHJ 4%)&% $##;/ IHGJ 4!"$& 8!%;/.(1%&&*1*/;/ 4"/ 4D 8!%;/(T"/$"/4#/%&c G?EJ IJH 4&! $##;/-%%4 G?HH I9J 4D ;/%B/;/(& (% G?HJ J.9 4D 8&2/;/ /<&F $!!#7A2A G?I< JEH 4D ;/ G?IE>9 4D ;/ G?II 4D 8!%;/ G?IG><.9G< 4D $*%#$;/ G?IG>G -%!"6%&%%)&% 8!%;/ G?IJ.HH 4D +;$0/;/ 9.H 4D $*%#$;/

159 G?G? <?? 4D ;/ G?J9 <I? 4D 8&2/;/ G.?< IE? 4%)&% $##;/ G.?H GJEH 4%)&%,/;/ 4%)&% +%*&1;/ G..I>. IG<< 4!"$& +;$0/;/ G.9H H9H 4%)&% 8&2/;/ G.9I>9.JE< 4%)&% $%&c$%/ G.HH 4%)&% $*%#$;/ G.IE H9J 4%)&% ;/ 4%)&% +;$0/;/ : /<&F?-%<"< G9?. G<9 4%)&% $*%#$;/ G9?9>9.<I 4%)&% =/;/<J/ G9?<>..9.J 4%)&% =/;/ G9?<>E>=>.< & G9?H HEJ 4%)&% ;/ G9.I>9 4%)&% 8&2/;/ HG< 4%)&% 8&2/;/ G99E.99G 4D %&"& /<&F 7L1 &H G99J 4!"$& =/;/9/A&&/C G9<?>..HIH 4%)&% D&& G9<?>E.H.E G9<?>H 9<<< G9<?>I E99 G9<?>G.?<< G9<< EJ9 ::6 M9?! G9EG>I 4%)&% +1&&%&&% G9H?>E <IE 4%)&% )';,5$2%&' G9I? 9?<E 4%)&% #2;/ G9I../EHHG 4%)&% )c;/ G9IG...? 4%)&% 81,$(Q/;/ G9GH I?9 4D 8%%*;/ G9JE 9JG9 4%)&%!&;/A*#$;/C G<.E HH? 4%)&% ;/A$/;/C : /<&F )!HNA G<9I>..?9G 4%)&% &Q/;/A $&$/;/C G<9I>9 I<? 4%)&% &Q/;/ 4%)&% &Q/;/A $&$/;/C G<<J>9 4D *26;/ %&%$(84 4D *26;/%&&% G<E?.EGH 4%)&% $&;/ G<H9 9?G? 4%)&% $&;/ G<HG.E<H 4%)&% $&;/

160 G<IJ 9JJG 4%)&% *26;/ <H 4D *264($#!*% 4D * D 99IH -%!"6%&%%)&% *26;/ 9EE -%!"6%&%%)&% *26;, 9EJJ 4D *26; 9J.. -%!"6%&%%)&% *26;, G<G.>H II 4D *264*26;/ 4%)&% +&;/A&&$;/C GE.<.EIJ 4%)&% 0$/;/ 4%)&% %*%$;/ GE<<./?.9G 4%)&% =/;/ GEE..9?. 4%)&%!,$;/ GEE9.?.? 4D Q$,2/;/%-%,%$;/(&(% GEHE.?JH 4%)&% %-%,%$;/ GEII.JEH 4%)&% Q$,2/;/AQ&/;/C 4%)&% Q$,2/;/AQ&/;/C GEJ. J<< 4%)&% +;$/;/ GEJ9>9 JGI GEJ9>< E9 4D =/;/9G/%&c 4%)&% +;$/;/ GH.E 4D GH.H <HE -%!"6%&%%/ =/;/.?/ GH.G>9./H.<9 4%)&% )c;/ag"$&$e/;/c(%&%2/%/ GH.J>J.E< 4! 1;./;/ GH99 D 1;./;/ GH<I.<G9 4%)&% ";/ GHEG.E?< 4D!#$;/ GHHG.9GJ 4%)&% )&&c;/ GHII>9 4D 8;/ H.. 4D )c;/ D )';/ : I 4%)&% +;$/;/ I9< 4%)&% ;/ GI?9 <?9J 4%)&% 448/;/ GI9. 4%)&% 448/;/$*%;/4 GI9I 4%)&% ;/ GI9J <?.I 4%)&% $*%;/ I9. 4%)&% ;/ 4%)&% $;%$;/ 4%)&% 448/;/ J. " 448/;/ EG */!"/5;#/ 448/;/

161 4%)&% %"&! 4%)&% $*%;/ 9/IHJH - "! 4%)&% ";/ 9I9 4%)&% Q6$;/ GG?? H.J 4%)&% Q6$;/ EEJ 4%)&% Q6$;/ GG<G <<9G 4%)&% 448/;/ GGHJ 9IGI 4%)&% $*%;/ 4%)&% ;;/ GGGJ.IGE 4%)&% ;;/ 4%)&% 1$,2;/ GJ.? JJE9 4%)&% %/;/ GJ.9 GJ9I 4%)&% +;;/ GJ9? HGJ 4%)&% ;;/ GJ<9 E9? 4%)&% Q6$;/ GJEE I.? 4%)&% ";/ 4%)&% 244&;/ 4%)&% ;;/ GJGG HEI 4%)&% Q6$;/ <.?H 4%)&% &#$;/ J?9J EIG 4%)&% Q6$;/ J?HJ 9<HH 4%)&% $,/;/ J?I?.9? 4%)&% 4*;/G9/ 4D Q6$/;/ 4%)&% ";/ J?JH J9E 4%)&% %%%8/;/ 4%)&% &";/ J..< JG? 4%)&% $;%$;/ J %)&% &";/ J.HJ 4%)&% ;/ E9H 4%)&% $;%$;/ J.G. J<9 4%)&% 244&( "(+;;/4 J9?. 4%)&% ;/ J9E.>9 J9E.>E HH. J9HJ 4%)&% Q$,2/;/AQ&/;/C 9< 4D 4*;/<</%&c *%8;/ J<H?>.E <GI *%8/;/ 4%)&% *$;/ 4%)&% *$;/ 4%)&% %*%&$;/ J<H..J9H 4%)&% *%8/;/ J<IJ EE?9 4%)&% ";/

162 J?. 4%)&% $&*$/;/A*%&;/C 4%)&% %*%&$;/ 4%)&% &$;/ JE?. 4%)&% Q6$/;/ JE.<.<.< 4%)&% #$;/ JE<I.EJ9 4%)&% ;/ JEEH IH 4D ;/%%%B/;/4 JEH. JJG 4%)&% %%%B/;/A)/;/C JEI.>< <I 4D JEI<.HH 4D ";/EJ/(c&(% JEJ9 4%)&% %#$;/ JH9?.EJJ 4%)&% 44B/;/ JH9..JG9 4%)&% $&*$/;/A*%&;/C JH<< 4%)&% 44B/;/ JHHE 99I9 4%)&% $/;/ -& $/;/ IEE 4D $!($&& JHJ9>E HGI 4D $&$;/($#!*% JHJ9>G 4D $&$;/($#!*% JHJ9>.9 HJJ 4D $&$;/($#!*% JHJ9>.I 4D $&$;/($#!*% JHJ9>9. HHIH 4D $&$;/($#!*% JHJ9><H HEJ 4D $&$;/($#!*% JHJ< E?IJ 4%)&% ;/ 4%)&% %!#;/ JIE. 4%)&% $&*$/;/A*%&;/C <E. 4%)&% $;/ JIH9 <9G 4%)&% c4;/ 4%)&%,$/;/A*$;/C 4%)&% 6#;/AV /;/C 9I?? 4%)&% -g/;/ 4%)&% %/;/A$$#;/C 4%)&% &$;/A$1;/C 4%)&% -g/;/ 9HGJ 4%)&% 4%)&% JG9G 4%)&% ;/ 4%)&% ;/ 4%)&% #$;/ JGII GHJ 4%)&% #$;/ 9<. 4D &$/;/ #$;/4 JGJ<.H9E 4%)&% *%%$;/ JJ?? 9<H. 4%)&% &$/;/ 4%)&% %%;/ JJ<I.EI< 4%)&% *%%$;/ JJHE 99< 4D &$/;//$;/4

163 JJI. 4%)&% %*%&$;/ JJGH E<.. 4%)&% *$;/.???E EEI 4%)&% $;/.??.< 4%)&% 4%)&% =,:;/.??9E.?<J 4%)&% +:;/.??<9>9 <<H. 4%)&% 8*&$;/.??EH.<H< 4%)&% 4%)&% 4D 4D &$;/.??GH..< 4D ($.??GI.H.< 4%)&% $&$;/.??JH.9< 4D %&/;/(-&6&($D.?.?. 9EIH 4%)&% %&/;/.?.?< 4%)&% %,%$;/.?.<J 9<? 4D $*;/(%%))&c%&c.?.hh 9I9 4%)&% <.9 4%)&% <<<H 4%)&% &&!.?.GG GJJ9 4%)&% 4D $*;/(%%))&c%&c.?9<.>9 H #6&& %%-%&&%.?9<9>< 99 4D 8&-&$#%.?9<I JE9 4D 4D $, /<&F G-#.?9<J>9 IG< 4D ;/($,.?9E? IJ 4%)&% $,.?9E..GE 4D $, /<&F G-#.?9EH>..E? D,%%%&%"4*4 K.?9EH>< <.? I9?G D,%%%&%"4*4 4D 8&-&$#%?9>EE <?. 4%)&% 8&-&$#%?<>?. GG? 4D 4D 8&$;/ / >-/+-#! /?..>9I E?<? :)' K)&':&; 9.HE 12&DD ;;&;/&

164 EH?I 12&DD ;;&;/& 12&DD "-..HE 12&DD "- H<I< 12&DD "- EH? 12&DD "#$#D#&%&&%.?JE 12&DD "#$#D#&%&&% / 2-A7&#! / 2-A7&#! / 2-A7&#! HJHJ D %2!8!% <?9H %2!8!% : I?I %2!8!% : I 1(7(&! : I 1(7(&! : I.J D %2!8!% : I 1(7(&! : I 1(7(&! <<HI D %%c!*$:%2!-!%$%%c D %2!8!% : I 1(7(&! : I 1(7(&! J9H. D %2!8!% I9HI D %2!8!% : 9E<J %2!8!% D 2%&$4D 8!%$;/ H+-,-&" &0";$-!"&)-" (&&"-" 9# 7# "%" 6!%! *8' 6!%!7"%4" :)c +; H.E<>E H?.? 4" 8))&' : ("( :)c 8!&%&%"$ HJHE>. H??I 4:*&D $4' 8!&%&%"$ /<&/ $ 1" /<&/ $ 1" : 4(O F )/-/<H J??< -%!"6%&%%/ "$4c%&&% :)c $

165 G9EG>H <I<9I :)' %&%"$ : -!( FH<"< G<9< 9<9E 4%)&% $,;/ G<9I><.J.I 4%)&% &Q/;/ G<9I>E GHI 4%)&% &Q/;/%&c GH9.>9 HIJH 4%)&% ";/ GHIH E<G 4" ";/8;/ : 4(O F FHA! 12&DD )';/ 4(O : F ;!( 9/IHJH - "! 4(O F $- "<"< : /<&F $- "A/<& : 4 $- " : /<&F $- ".?9<9>E 9/EJIE 4" <99< 4" 8&-&$#% :!'F0 -" :!'F0 -" : /<&/ 5#!1-! &%"%"6!%!9 9# 7# "%" 6!%! *8' 6!%!7"%4"?9>?G EJH? 4" 8&-&$#%?9>.?? 99J :)c -!&%&%"$?9>..G 9G. 4&! 8&" 22%"-$&"-" (&&"-" 9# 7# "%" 6!%!*8' 6!%!7"%4". <G?E!")&%5;# ;&$";/ 9 <JJ -%!"6%&%%)&% %*%&;/(,"(%%&c2%&% -%!"6%&%%)&% 8%%%$4(!"6!$$&& E $& 88/;/99/>Q%%$&> H IEGH.JH< -%!"6%&%%)&% =*,4 I IH<G>< <.E %#6%%&c ;;&;/

166 @ "4$2 c;/e</ G IIEE &2/5;#/5* J I.G< 84&,c% c;/9j/.? 4!*2 c;/.j/.. IIJI <<.H. %' ;2%'.9 9IG -%!"6%&%%)&% $&;/HE/.< &&B& -%!"6%&%%)&% 9/?<E< D5*/!"/!;#5 *%"A!C EG.9 ", -%!"6%&%%)&% ;&D2 %B/9J/ HGE $2 %B/;/I./ 9. )% 32%&;/#!*%>:*> 99 G?EE>9 &c! ";*;/(&(% 9< G?H<>9.IH? #! $##;/ 9E G?I?>. H.<? %&%"2%& 8!%;/ 9H E<. ;# =/;/.J4)& 9I G.GE>< H< *&& ;/./ G9?9>.>=>. 9EJ B 5=/;<J/ 9G $ +1&&%&&% 9J G<G9>..I?H -%!"6%&%%)&% *26;/ <? GH.I -%!"6%&%%)&% =/;/ <. GH9?.JI< -%!"6%&%%)&% ";/ <9 J<H?>.< <.E %#6%%&' *%8/;/ <<.?.?9 9.H -%!"6%&%%)&% %,%;/ <E.?9<J>< JHH -%!"6%&%%/ ;/($, <H.?9E< $, &%"%"6!%!9 9# 7# "%" 6!%!*8' 6!%!7"%4" +#!. :!!" # / 9 :!!" # / < :!&+O&-!&O 2-A7&#!(!+!I/<&

167 9/%&&!&% //>9?.HA_/C4$%%&%2% 9/%&&!&%<.>9??E/AFBB/./C4$%%&%2% I&)-" (&&"-" 7"%4!E# # "%" 6!%!8*8' 6!%!7"%4" 9# -& Q&;/. H.J<>. I<< -& 8;:;&%&&% 9 -%!"6%&%%)&% =$!;;/ < H9G9 EJ? 2!#!*$2!;#.9>E9?(;&1 E 5*%"A&%*%&'C 8&$;& *8&$;/H</(E>G( H <HE 2!#!*$2!;# ;&1 I HGG.>.G 9/?999 ;# HGG.>.J -%!"6%&%%/ K)&':&; G HGG.>9. -%!"6%&%%/ K)&':&; J HGG.>9J &25;#5*/!")&% ;;&;/.? HGG.><? 9.I? -%!"6%&%%)&% ;;&;/.. 9GJ -%!"6%&%%)&% 0%:=/;/.9 H<? -%!"6%&%%)&% 63%&&%(+&,.< I.9H &5;#5*/!")&% *;/9I/.E I9IG.E.G -%!"6%&%%)&% "/;/.H I9GG>. -%!"6%&%%)&% $*&$*%$;/</%&c.i I<?.>99 E<G -%!"6%&%%)&% I<IH E9E 8%!"6%&%%)&% $:&;;,.G IE.G.EJH &&!*$; ))&c!"/5;#/ 88/;/9G/ 9? IEJI>. H9?I -%!"6%&%%)&% ";/ 9? -%!"6%&%%)&% -$;/ 9. IH9G>< GG -%!"6%&%%)&% %%c;/ei/%&c 99 IH<G>E :)c K)&':&; 9< +;/<I/ 9E #%!*&' ;2%c(!%% 9H IIJJ 9J<9 :$&62 88/;/</ 9I & c;/9e/

168 &5* ';/9E/ 9G &2 c;/9g// 9J &2 c;/<9/ <? IJ<<>. JH -%!"6%&%)&% c;/.?g/%&c <. IJI9>..9< -%!"6%&%%)&% <9 IJII><.99 -%!"6%&%%)&% -%!"6%&%%)&% +%*2;/9/(E/4 9?.< -%!"6%&%%)&% 4*#$*;/.I/ 99?J< "%&%" &25;# HH -%!"6%&%%)&% -%!"6%&%%)&% &25;# -%!"6%&%%)&% J. -%!"6%&%%)&% %B/;/ G. -%!"6%&%%)&% -%!"6%&%%)&% -%!"6%&%%)&% %B/;/ EI IJ -%!"6%&%%)&% %B/;/JE/%&c JJ -%!"6%&%%)&% $##;/EJ/%&c EG IG -%!"6%&%%)&% EJ -%!"6%&%%)&% %B/;/J?/%&c H? I< -%!"6%&%%)&% $##;/EH/%&c II -%!"6%&%%)&% %B/;/GI/%&c II -%!"6%&%%)&% $##;/E./%&c G. -%!"6%&%%)&% %B/;/HE/%&c GE -%!"6%&%%)&% $##;/../%&c HH G?H?>< EGJ -%!"6%&%%)&% ";*;/T($#!*%.?>EGJ(%! HI G?H<>. H99 -%!"6%&%%)&% $##;,$-D-& G?HI>9 <<G -%!"6%&%%)&% $##;/<?I>.<H9!;&1 HG G?IE>. <9E< -%!"6%&%%)&% 8!%;/ HJ G?IH.EGE %#6532%& 8!%;/ I? G.?J ;2 %B/;/I/ I. G..I>9 <EE -%!"6%&%%)&% +;$0;, I9 E<I &5;#5* +;$0/;/9</(.>H!;&1 I< G.GE>E 9H< &25;# +;$0/;/9I/ IE G9?<>E>=>9.J5.I )&% IH G9?<>E>=><.J5.I )&% II G9.H GG9 $25;# )&% $4'$)&% IG )&% $4'$)&% IJ G9EG>E>=>.? 9<J )&% )&% )&% $4'$)&%

169 @9 9<J )&% )&% )&% )&% )&% $4'$)&% )&% G9H?>< -%!"6%&%%)&% G<9I>H -%!"6%&%%)&% &Q/;/%&c G? G<<? <? -%!"6%&%%)&% &Q/;/../%&c G. )% *26;/(#&$!")&%/ G9 E9? -%!"6%&%%)&% =/;/(+&%&%"%&&% G< 4%)&% )&&c;/ GE HEH -%!"6%&%%)&% %"&! GH J9IE JJ99 -%!"6%&%%)&% 4*;/(&!&% GI GE -%!"6%&%%)&% 4*;/<<(<H/(&!&% -& $! GG JJ9G <?9 -%!"6%&%%)&% *$;/(*%%$; -%!"6%&%%)&% +*;/ <9?? -%!"6%&%%)&% $&$;/(& (% 4%)&% $&$;/(& (%%&%&6 )/ J9.??G?>H E.H -%!"6%&%%)&% %,%;/ 9/GGIH,,%%%&%"4*4 &%"%"6!%!9.?9>EG H< ;# 8&-&%&#%%/ *%"A&%*%&'C! 8!&%&%"& 8!%$;/./%&&%5 HE.J %2!-!% %2!-!% E<GJ HIIE *%">!> 8!%$! G?.EJ>G *%"5 8!%$! J?.EJ>J G?.J *%"5 8!%$!.??.EJ>.. H<E? *%"5 8!%$!..?.HH>.< JGHH %c 8!%$!.9?.IE>. I9?. 5D +&&!&%.<?.IE>9 I.?I 5D 5D +&&!&%.H?.IE>H 5D +&&!&%:4&0%&2%&%!%.I?.G<>. IE99 ))&c +5-*;/.G.?J. ))&c +5-*;/.J &25;#5*/T"/ 544;/../ <GJJ $#%AD5%&DC 5)&%)&% *%"5!544!*$ 9.?H $!! 8&%%D5)&%)&% $"$%2%

170 <64!#5 IK I A94 $9B94#!&'()"%*"%" %''" *7 &'%1%! (8&:%#% =&"&*&$ 4" &*&$ 44&!*!%&;&&!%!&$!6!$61%*&&"6%1#&&5!,$&$ %&& 2%&$ -&$& & 9>9?.H/ ABB/.9/C 4$ %%&% 6& $%&!"#$%&'(%)&%Y /%%&%A#--$-7 /%%&%C9/PA.C-%%!%%$E (!! + ' ' / ' '0 ' F =,$&$$**&!,$&$%&&&.JJ</!#$4#!A#--$-7/C..H/ PA.C-%%!%%$ E! + ' / ' '0 ' ' (! "$ ' ' ' ' '! F =%!&%*D1,$&$%&&%*!%!6!%%%#%2%' $*!-%56*&*&!!6!$61%&&:$%$/=%!&%* 4!-%&*&!6!$61A$!!$!6!$61C$!!:% %#!#%%&&"61%*//=$!!$!6!$61%*&&"6&"1%*%

171 &*& #- &*& 44&!*!% %*&&"6/ 9?.H/ 0; %&%1!'&%*#&$!!$!6!$616!%*2/= 64#%'%/..H/P/A.C-%%!%&"1&*&$!!$!6!$ 61%2&21%*&*&$44&!*%/L!' ' ' '!) ' ' ' * ' ' ' ' ( F =$!!$!6!$61$;%&$%&&52%&&2D11 21;&!#!:%&,--$!!$!6!$61&&/=:% $!!$!6!$61$6!;%&!6!$61&&,--4%*-%$ %*221=&*&$44&!*4&!*5$-%&*&D1%)&/ =44&!*%*2&:$*%&%-%%&&#%$54%4&!*%5$&*& %2%&$/=$!!$!6!$614%*!%%*2&/%*$*D %*2:%&!%&&&"61%*:%52*$!!$!6!$61 4%*%%2&21%*&*&$44&!*%/ = /..H/P A<C-%%!%!%&!-% %!&$!6!$ 61 4%*% ( 4$ $!!%%!(:%%%&%!-%:*&&%$,4%2%'5$&&%#% %&%*%2%'524%&%%14#%%&$!#*$#$$%$&%$/ T%%!7=!%%!$!!$!6!$61%$$::%%,$&52*!%& 2%&6%:*1%&5#*$*!-%#!%&2%&!%&&61/=$2%&%5$&&%#% &4!'!%%!!6!$61$&&64&!*!$&/ =!%&2%&-%:*!#*%&#$%&!!:$%%'%!&$!6!$61"$%!&$!6!$61!2"-$*!-%#%!%!$"/=!%&$&&6 %%! %!&$!6!$ 61$&&6 6!6!$ 61! 2"- $&&6&$*!-%#%!%!$"4%*!#%&4#%$/ +$%*6!*D17 =2$%*6!*D1-!%)&'&&2#:$%%'%!&$!6!$6161!2"-&*:6$'&"1 (%2&1%*/..I/P(A<C-%%!!-%%*2!!%/ =1%&'%%%2$%*6!*D1 =1%&'%%%2$%*6!*D1!:$%%' %!&$!6!$61%&&$"&&"6%*5%&%%$*!&' 2-34'1%&'!)&!&&2/B!!$!6!$61%2&21%* %*%&&1;&*&$44&!*!:$6$%'!-%%*2%* %&&1;&&$21;&)&4-!*!%%*"1;4%*!/=,$&$% ;&%!&%%!-%!6!$614%*!:%-&&"61%*/ ""&$%&&7%%!-%$!!$!6!$61)&4%*%&&2$ 0,"4-%$$*!-%#%#'%5$&&%#% 0"4-%$!!%!$*!-%#%#'%/ =%&'%1%!" &9?.H/!#$$!!$!6!$61%*&&"6 %*&"6/ =6%%!%&"1%!&$!6!$61 -&$# $!!#%%'%&'%1%!2 %$$1#&&!&/ =$!!#%%'1#&-:*&&%$9?.E/"$&$?.('&2&!6!$61!%%!52$%*6!*D15$'%""&$%&&5%%!-%$%:$%!$:-

172 %%&%!%/=1%&'%%%2$%*6!*D19?.E/1D&$;$)&!%%&:* 6&"15%#&/ =""&$%&& %%!-%$!!#%%'1#&1%!&$!6!$614%*!% #&&;&2*5%$%%&52*%%&*&$2&*% V$&$5%&%*%!6!$61%%&!%#--$&!,4%!%%!%%/=- $#%&!%!$614%*%14#%%&$#-%%&%%56*2%&-%!%'!6!$ 61%--%14#%%&$#-;*%$#%&%%&%%/ =4$%%&%%6%%&%(%#%%./P(612&%%&%./%&&!&%!5$,$&$&"&*& $!!$!6!$612%*5 9/P(612&%%&%9/%&&!&%!5$%!&$!6!$61 -&$ &/ #--52%&$,$&$%%&%56-$#&%&&%44&$5$#%& %$*%%&%%!&%%% -&;&*$:%&!%&%/ =1%&%&%*2&,$&$%&&2%&$-&$&&9>9?.H/ABB/.9/C4$%%&%<E/PA9C -%%!%,$&$!%%!;&*$:%&!%&%$4#%%'!""2%*7 T%%!%1*;&5$ C"$%*%$%&%*!%!!5#*%*!!*$&&"$4*%!"%-$6$5 -C%*%)&!&!4*%&%*!%&&%&#&%&&&%*!!*$&&"#*%*!- 4)&!%$$*$%;5,C,&-!&5#*"&-!%)&5%,&1#*"&1%&%*!%&&%& #&%&&&%*$5 C"&$ 61-!%)&5% "& %!&&%& ",& %%' $ %&%*!%& %&'&&6&%;*$5 %C:*!5"$,2$$$-%%*521&!&5#*D&*&5#* :C-%%*!*!-'&%%'%(#$$*&&-$6#R%%$1%&&%**%&%!"% -$6$%&%*!%&&%&#&%&&/ $98!E!)!9%E969%6;"%'"%"5 A9CT%%!%1*;& C ;5 -C %*!!*$&&";5,C %*!!*5#&$,4%;!"%!*3%5 C *244%!&5$%%&&"5%&'%&2<2" %*2&$'D5 %C $;-%%*!*-%%#%'#***%%&!&&&%!&5$% 2$#5%*!-&"&*&$*!-%#!%&%%&&%51#&1!%%! -$65 :C %!&5$!!%*$)!*&%%*&&"6%)&5!%*!- &"&*&$*!-%#!%&%%&&%2$#1#&1!!%!%%! -$65 *C %!&5$!%&%$%&!6!!-%&&%*6!*%;& 2C :*!*$*-5#%!&$1!-!%)&'%!&5 $C "$,2$$$-%%*5$ **&&&5 --6$!!$%&2%&%%#&

173 $5&%*&--22"%*2&**%%&!&&&5!!%&%$ %&!6!!2%&&%*6!*%;&5!1*;&*&%*&--22" &&:% "$,2$% # #!&%!!#%& $*& %#%!&-%%*!*-% %#%'%!& 1C 21&!&%!& C "&$61-!%)&5%"&%!&&%&",&%%'$%&%*!%& %&'&&6&%;*$/!8&:%#% 4!*44 =&"&*&$ 4" 44 :% &!%14 ;&$ %*&&"!%&!-% 8&:%#% $!$'%%&% 6 %&:*%&' $%&&!$8&:%#% 4!*,$&$8$*#!&%!!/ 8 > 6(? 8$ 59?.H/,$;.G/ =&%V= -/$!!#%%'

174 =>9?.H/)*$D%&'%1%!./D%&&!&%% =9?.H/!#$$!!$!6!$61%*&&"6%*&"6 9?.H/!#$6#4%*% ==Q BTQZT BQ >" 0OZ A>:'>!#C U A>:'>!#C T%%! HH/<I?.?U I?/GJI 9E? +$ %*6!*D1 B'%""&$ %&&.EH/??? H?U.I</H?? IE< =&*&$44&!* &*&",:%&%)&:6A#$%&'&& 9???/!#$O/4#!%$$4&!*%54$$!!%!&C%*&*&$ %*!*%A!%&*5&*&$5"C6!!%5$a tárgyévre tervezett adatok T%%! =!%%!$!!$!6!$61%2&21%*%*%&&1;&*&$ 44&!*%/=!%%!$!!$!6!$61%$$::%%,$&52*!%& 2%&6%:*1%&5#*$*!-%#!%&2%&!%&&61/=$2%&%5$&&%#% &4!'!%%!!6!$61$&&64&!*!$&/ =$!!$!6!$61%&&$"#%6#%%&&%*&&"6$/./ T%%!%&#$%&&%&!2%&-%:*& =,$&$!%%!:%& A44&!*%%#%)9?.H/!#-%/ =*!#%%#%%%&&7 ;* &&$"7 %#%%6#(-%#!%&7 ;*W AI!(W!(XF A =%*"1;44&!*%--'&6#7 AI ;*I!(XG AI;*I!( 9/ T%&$&&6

175 =&&6%#%%44&!*%9?.H/!#-%F A &&$&!7 ;* &&$"7 F AI ;*I!(XAI;*I!( &&644&!*%%*:'%!%*"7A.GC +$%*6!*D1 =6#&&$21;&4%*%9?.H/!#-%GG >:'>!#5%*"K>:'5 %*HF>/ = ' ' ' +$%*6!*D1:%&9?.H/!#-% 44&!*%%#%)/!!(X F!!/ =%*;1;44&!*7 A5 F!XHH AI! =%&&%#%%7F;* HH AI!5F;*XFHAI!I;*.JC B'%""&$%&& =6#&&$*4%*%9?.H/!#-%F AI;*I')AI;*I!( B'%""&$%&&:%&9?.H/!#-%KKH 44&!*%%#%)/ =%&&%#%%7;* = ' ' '! Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vev! kre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev! kre, ahol az intézményi térítési díj a helyben fogyasztott étkeztetés térítési díjának és a tartózkodásért megállapított térítési díjnak az összege. *"1;44&!*67 KKH AI;*I9HE"h.E9?>:'>" 9?C 0%&'%%%2$%*6!*D1 A jelz! rendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerz! désben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A napok számaként azok a napok vehet! k figyelembe, amelyeken a szolgáltató m" köd! jelz! készülék kihelyezésével jelz! rendszeres házi segítségnyújtást biztosít. A szolgáltatást folyamatosan biztosítjuk, ezért a napok száma évben %&'%%%2$%*6!*D1:%&9?.H/!#-%H G A44&!*% %#%)/="$44&!*GFAH G AIF!( =%&&%#%%7 ;* 2'#'4'8'$8E#8!5 K>:'>"44&!* 59?.H/,$;.G/

176 =&%V= -/$!!#%%'.//%&&!&%_>9?.H/A /C%%&%2% " +!!! 2;2#"" /= 2A 0 ##" ',7 <##"% ''=:"% '-:!#%,) '.7 =#>"##"% +'864$.IC 1##"% '.7?:$:% +'.644 '97 1:$:% +'.6443#"644 -)(644

177 =>9?.H/)*$D%&'%1%!9/D%&&!&%% 0#9%!%!(#9%6%!9 #"'%4'8'$8E"''"#!J%4!!)"$#"" E)"$"%"AI7 "%4J";964!#'"%)"%""' 2'#'4'8'$8E5GAI;*I!( A#""$*#"6 AI!( &"$)"#'4 ''"Y &#%%8!% 2'#'4'8' $8E5K FAI;*I!( A#""$* #"6AI!( &"$)"#'4 ''"Y.(9G/H?? K GG 9G/H?.R<H/H?? G< IE IE F HE F EH F 9H 9. HHKZ G? K?.")"#"'"#'#"'%4'8'$8E! J"!)"$#"" E)"$"%"AI7 "%4J";964!#'"%)"%""' 2'#'4'8'$8E5G AI;*I!( A#""$*#"6 AI!( &"$)"#'4 ''"Y &#%%8!% 2'#'4'8' $8E5HAI;*I!( A#""$* #"6AI!( &"$)"#'4 ''"Y.R<H/H?? G< F IE F IE HE EH K <G F 9H K 9. Z G? H?

178 !) "$#"" E)"$"%" AI7 A#""$*#"6AI!( 2'#'4'8'$8E5KAI! F 9E HHKZ K?!" #$!) "$#"" E)"$"%" AI7 A#""$*#"6AI!( 2'#'4'8'$8E5F AI! &"$)"#'4 9E Z F? % &#' $(($""" $!)"$#"" E)"$"%"AI7 csak napközbeni tartózkodást igénybe vev! k $%%'!6!$61 A>"C A$!!$!6!$617 <.H>:'>"C &"$)"#'4 ''"Y napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev! k $%%'!6!$61A>"C.(9G/H?? G. F 9G/H?.R<H/H?? G. G. G. K I< I< HHK Z I< K #' $(($"""!" #$ &#' $(($""" $

179 !)"$#"" E)"$"%"AI7 csak napközbeni tartózkodást igénybe vev! k $%%'!6!$61 A>"C A$!!$!6!$617 <.H>:'>"C &"$)"#'4 ''"Y napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev! k $%%'!6!$61A>"C.R<H/H?? G. G G. G. G. F I< K I< K Z I< H!)"$#"" E)"$"%"AI7 A#""$*'8'$8EAI!( AB!!$!6!$617.<H>:'>"C &"$)"#'4 ''"Y 9?.E/!# ')?RH?/???.?? I< J</??.R.?G/H?? HI.?G/H?.R.9E/??? K EG.9E/??.i G E. =,$&$%;&%!&&&:$%%'!6!$617"## 5;.")"#"E"%#*"$#""7#"68'64ME#"'%4'8'$8E! J"!)"$#"" E)"$"%"AI7 A#""$*'8'$8EAI!( AB!!$!6!$617.<H>:'>"C &"$)"#'4 ''"Y 9?.H/!# ')?RH?/???.?? I< J</??.R.?G/H?? HI.?G/H?.R.9E/??? K EG.9E/??.i G E. / =,$&$%;&%!&&&:$%%'!6!$617"## 5; =9?.HD%&'%1%!%&&!&%%7

180 A94 $9B94#!!LLI LLL94#!"$"%""!#9%"%%97"%4#!J%4! %# % I 2294#!"$"%" $98 %!"#$%&'(%)&%%=&"4#!<9/,$A9C-%%!!-% %*21*&$24!-%,$&$$**&!,$&$%&&&&.JJ</!#$BBB/4#!./PA9C-%%!!-%!J9/PA.C-%%!-C"1-5#--..H/PA<C-%%!!-%":%&2&&"1&--$%%&%%&1/ D =,$&$%&&2%&$-&&&9>9?../AB/9G/C4$%%&% A#--$-7/C($!!$!6!$61&&(./D%&&!&%%2%&!-%% %%&%./D%&&!&%%&!" D =/(%!&$!6!$61&&(9/D%&&!&%%2%&!-%%%%&%9/D %&&!&%%&!"/ </D =,$&$%&&2%&$-&&&9>9?.H/ABB/.9/C4$%%&% A#--$-7/C<E/PA9C-%%!%&--$%$;&7 L ) ) ) + ) )!)! -!! *)!!!! ) ) ) ') ) ' ) ') ) '! ' ( ) ) + ) ) '!)!!! ) '! ' )! ( + ' ) + '!

181 D%%&%9?.H/"$&$./(!&!"2&-5!4#%'"2&#%$/!$*5'"%"#"N" A"%"%*519%6"" 59?.H/,$;/.G/ $)'6: #"; 3?#'%%0%! "&*%%1%*' Q!7 $2$%#%79?.H/ 3?#'%%0%! 1%*' $"$%2% <64!#5 FIHI <64'#*5194! A94 $9B94#!&'()"%*"%"'"!(E!!$ %''"

182 .645&'%1%!&&26#)&$:#!%&!'&5#&$ 4$:&&26#)&$!-%&)&$& &A B =,$#$&%#%%%5,$#$&%#%'!%5*%!&%*$!%&%%*!*%6!%!4%--%$2%'!*%!%!-%=&"4#!<9/,$A9C-%%!!-% %*2%%%$1*&$24!-%5**2%&$4$&& 9?../!#$OFFFBF/4#!E./PAJC-%%!!-%5#&$4"!%-'&D1 :%&2&&"1&%2%'!*%&&26#)&$:#!%&!'&!& %%&%%&$/ 8 >? ) 8$ (!9#!E!)!%!5 LI 222&.!"#$%&'(%)&%% %&:*1 ** 2%&$ 4$& &9?../!#$OFFFBF/4#! E./PAJC-%%!:%&2& &"1 &&2 6#)&$ : #!%&!'&5 #&$ 4$ : &&26#)&$!-%&)&$&&%%&%%/!$*5!( A"%"%*5(9%6"" 59?.H/,$;.J/ =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 $)'6: #"; "&*%% 3?#'%%0%! 1%*' A94 $9B94#! &'()"%*"%"'"LLI 22294#!"$"%""!#%%!7#!98)%;9)'"%'*%)!%!94#!;9 %%!7#!98)%'J"%%!$ %!"#$%&'(%)&%%=&"4#!<9/,$A9C -%%!!-% %*2 %%%$ 1*&$ 24!-%5 ** 2%&$ 4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!E./PAJC-%%!!-%5#&$

183 A9C-%%!!-%":%&2&&"1&&26#)&$:#!%&!'&! &4#%%'%%&%%&17,%!%9"$"%"#'" D A.C =%%&%,!&152*A#--$-74C A#--$-7 /C%&'6$%*:%&%&'%-&&&26( #)&%!&&2-%&)&%!&&26#)&'&#%"!( %44%#%&1/ A9C=4%&$%$!*1,$#$&%#%%%52%&$4%#%'' 44!*%5#&$*%!&%2%&$4!&%%*&25*1 ;&D543#%&'!5(%#%&!5,$&$!%6#%#!%!*5 %!%!!"6%4%%%*#5%!&%*%&'!*52*"& %*%%!%!"%!#!*%%#!%!*%/ A<C0%&%%%&%*$2&$%1%$%5&&26#)&%! &&2-%&)&%4!'"!%4(5!&&26#)&'&!%'"!#!%&!%5:)**%&%)&&52*"&$D#*"&$ %%%6#)&5%*%$4!&"1D1#*:*%&4/ AEC=%%&%%!&$2&%!%%%!&%%54&!*#%!$%#%%! &&24!-%%1*$%!&%%!1*$%!&$!**%&% %%&%'%#%%%%%1%$/ AHC=4 &%2%'!*%$'& :)**'%A9C-%%!-%%*:*&,!& %*#&;&!%!-%,$#$& %#%%%5 4&!*#%!$ %#%5 2%&$ 4%#%''44!*%!*%!&%1%&%%%&%%%%$445 :%&!%&%%&&%54&!*#%!-'&5"&$D5$&&%#%%*%$4! &"1"!)*$*-$6,$#$&%#%%%54&!*#%!$%#%!2%&$ 4%#%''44!*%34!!2%!%%#!%$2%/ AIC=*,!&1:%&2&2%&'$4%*!!"#$%&'(%)&%!#%%5 4&!*#%!$%%&%-%&&"61%*/ "&*%%45%&4!'&!"#$%&'(%)&%%1!1 4#%%'%%)&!%5%&%*!'--<?"-%&)&/ D 096!4ME!;"%'"%" A.C =,$#$&%#%%54&!*#%!$%#%54%#%''44!*5$&&%#%*( %!&!%62%'*-52&44!*$,!&D:%&%&&( 6#1:6$5%&#&*!%%$&*&1/ A9C ="!)*$*-!%62%':'--%#!%!*$44)&44%7 AC %*!!*)*$%#!%!*5%*!!*%!&%""*&5%1%!%5 A-C "%#!%!*%!!"%36!%5 A,C *%%%-5 AC 44!*$!&%%%#%&!!%!-%"*%#%!%5

184 A%C ;&;&$!43#%&'!$%#!%!*52%&$2*"&5 A:C %!%$!!"6%4%%#!%&%5%*#5 A*C 4%(!#*#!%&%%'6!%5 A2C,$&$5%6#%#!%!*5%!&%*%&'!*%%&'%*6'"*5 A$C 4!%"*%#%!%!&%-&65 A1C,$#$&%#%%%!444$4!%%#!%!*%&'6( 5 AC $#!6!%5#--%*!-%&%")&!!"%36':%&/ A<C ="!-%&$*&4&!*#%!$%%&%-%!#%%%*24%* %2!%24%&%%&%'%##*%!&%*!"&$6D15!%*%$!%&%&"14/=%*%$!%&%6!&!%$$%&1- "&$%&1-&$!%&%%3%&&$%&&/ F D 1%4#!;"%78)!(%4#!9J"4ME! A.C =!"#$%&'(%)&%4*!#$4&!*#%!$%%&%!%2&-&!( "!!4#%'%61$"&5&%*!'--"$&$<?/"1$*/#%%! 24%&%%&%'%##--$-%D1%*%$!%&%%&-6&;:%&( 14%*%/ A9C="&$:%&26#&$%&&7 C"&$61%*%#%!!5 -C"&65,C"&,!&15*,!&5 C"&-%D11*;&4!5 %C"&&$%&%%$5 :C"&2,&;%;%*1%&4&!!5 *C"&$#%&!2%'!*!5$*!&!!%15 2C"&-%D1152%&!52$%1!5 $C"&%&-6&%1!52$%1!5 1C%%!'&4!'!%6!152$%1!5 C%'!4!%#-&5 &C*$*!-%#!%&!%15:%&!%&%$5 C%&&24&!*%4!5!%&&152$%1!5 C%&&%'!1/ A<C="&$:%&26#42&"1!2$%'-&$%&&4!%$/ AEC="&$;%,$&$%&&7 C"&%*%#%!!5!2%&!5&%#%&%!$,6!55-6*$ $&#-#!%&5$&!%&%1*;&%!&%#!5 %&!2%'!*!5$&#*5 -C"&&#%%'"!$!%!%%*%#%!!!"& &5%$-%&%%&%$5,C"&%#!5 C$*!%&*,!&15:%&2&#!%&% 4&!*65%*1%&4&#%"&$,!&%*#&6%'! -%:%1%'$'"1/ AHC="&2,&;%;7 C!"#$%&'$&,$#$&%#%%:%&&&5%#!%!*$ 4!'&5#&$4(%%!*!'&5

185 -C"&6-%&$$&&52**!!'&D1 *%%&%!%3:%&2&%&&%'!!2%21;&5,C"&$& /I/PA.C-%%!%$$4%:!2%%&%!*! /G/PA.C-%%!%$$!$%!*:%&&&5#*2$&/2 * 05 C"&4!!%&$!%&% /G/PA.C-%%!%$$!$%!*!'& /- * 0 D A.C!)*$*"&D1%%%&%%%%$44&%2%$*!%&$/="&( 6-5%*"!&-5"&$:%&26#-4*6%%%$%&&-%( D1$5%%%&%"!"%'"&$&"/ A9C ="&-%D1$2$%1%$6%*1%&%!!4#%'<?/"5$!%&"( &$:%&26#%%!G/"/=,$#$&%#%%%5)&44%"%*%)&%( %5%&%%%!-%-1$"$!#%&!44&!*#%!$"$!#!'&!%&''!#-%$*-!%)&%5$')%%!3* $$!%&%D12-%/ A<C ="&$$62$%1!%&%%&!4#%'%$,&%2%'!*2$"&-%D1( /=2$-%D1"&%&;6%)&%/ AEC $*-,"&!%)&2%5$"&$$6!&;&%*:%&%&'"&!#&%$)!*%%&&!&%%,&1"( &2/ AHC ="&%*"&%*$%13&%*4--%#!%!*%$!2%*/ --% %%-% "& )&4()&4 %&& -%D1$ "&$ $6- %*22$'%/ AIC 4--"&%*)%%$-%D12"&44"*5$&%%%-%%*(!%&3%%*%&&1%&4&$#!*%21!!%&&!:%&%&'%#%%%/ D 64"$'"%" A.C =%*%$!%&%&"16!&*4%*%;:$6&%)&$( %*%&6!%5$&%%-%!%&%'!!'&!2%'%&':$6/ A9C =%*%$!%&%%&-6&I/PA.C(A<C-%%!-%:*&&%%&%!% $/ A<C ="&*%%&&%*%$!%&%%D1*%&'-"!$!%$( ;&& %)&$:$%!% %*%$!%&%-% %*1%&4& %!%% %!&$&&/ %#%%544!*!"#$%&'1%!!%/ AEC =%*%$!%&%%4!'* %%%!.??/???(%2&21 %*/=*:1#$%!6%'"!)*$*/ D

186 0(%4#!"%J8%! A.C =-%!%%"&5!%&%%!"#$%&'(%)&%-6&1%&/ A9C=!"#$%&'(%)&%7 C "&!%*%$!%&%%&",&*%&-6&"&( *%%%;25 -C C"-%*$!%&%%&-6&!)*$8$( *;2/ A<C =-$*"&$2$'&%%&!4#%'<?"-%&)&4!2/ AEC %!%62%'*!#-%*-"&5%& C -%D1 "&$ ;%,$1- #&&5 #* %*!#%' &*&5 -C "&$;%,$%&</P(-%*25,C "&-%D1!*$%'!%*4!%&%1%%!( %!*35%*%:$%%4&%%&%$5 C *!'%$%!-% /I/P(-%*24%:!2%%( &%!*&&:%/ AHC =*&&4!-%%*%&&2$7 C *%#%%"%*1%&4&!!5 -C *",!&15*%#!%!*5"*%*%#%!!5 %*#&6-%:%1%!$2$%1!5,C *4%*!5 C *&4!'%&&2$%1!5 %C AIC="&&"16!&*4%*%-6&4!%%$%&'($&&%#% ;:$6&%)&:&65%&'-*"!$!%$&1 #&;&&/ KD 0('#6496!;"%7!#%! A.C =*D1&&4!&"1*&1%&%%%&%R $!"%'*$%'!%&&4$54!4#%'<?"-%&)&/ A9C =*$%'!%&$%&&7 C %'!4':%&%"%*%#%!!5!2%&!5&%#%&%!$,6!5!"#$( %&'1!5 -C *&&4!54!2%*%#%!!5,C *,!&"%*25 C *4%*!5 %C 4&!*%%%*25%&%*:%&2&25 :C *&4!'%&&2$%1!51/ A<C = *, 4!-%! 4! &"144 *$ %'!-% %*1%&4&,!&2&2:%&/ AEC =*$%'!24%&%%&%'%#!"#$%&'1%#*%!&61 &/

187 GD 096!!%'*"%#9% A.C =**:%&2&&*$%'!-%%*2 2$'$*4%&%%&&$/ A9C =*:%&2&&&-%&R %*2( &D!:;D!&%%$!"!)*$-%&%&&&$/ A<C =D1*,!&$ :%&2&"!)*$%&&%'!!"!)*$ &5$%&&%'!!*:%&)*%&'4$#$%&'D1R-%;( &&"1R%&&%'$1%*'/="&*%%4&!*#%!#!*%21( &&-%&-1!1!"#$%&'(%)&%%%&''!#-%&&2( 6#)&%"!%44%&1%)&!!'&/ AEC =-%D1&&-$&4%6'%&&!6%$, %$$( &&/ AHC =*:%&2&2",&&%%%$"!&%&&&%$%&( &/ AIC =%$-%"!)*$%&&4#%'%%*&&"6%)&52**( *4%*%#-%*!#%%%5$&&%#%!#%!-%%1%%( *D115D**5#*!$%!!5*4%&% *D1:%&&6&6.H"-%&)&4!!% #$:$%$/ =%$-%#$:$%!$4%&%%!*%&%%$5%'&24!4#%'.H"-%&)&%&&%&1%6%$&52**$4%*2%$:$%!! #$:$%!44$$'%%'5/<?./PA.C-%%!!-%%*2!%%&$$2%&&6$/ HD 0('#6496!4%)96! ="&*%%*!!%-$6*&5#&$*,!&& 4!4#%'.H"-%&)&1!1&*42&"1! 2$%'-&$#&4!!%&D1/ D + "$"%"#'" $)'6: #"; (9%6"" 3?#'%%0%! E"64#*

188 ./ %&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% 1,=P, =01 $!"#$%&'(%)&%!%9?!#$4$ *2 0(%4#!$!! =/C *%!&%%! ="&%#%7 )&%!$2%&%!$%1%7 8&7!$!%%*%#%!%7 &&%#%&%!$,6%7 &%&%:7 &%($&,6%7 8/C 0*$%!&51*$%!&$!**%&%%%&%'%*!-%#%%%%! ="&%#%%%#%!34!!%:1A1*$%!&51*$%!&$!**%& %%%&%'%*!-%#%%C7

189 !2%&%7 =7 86*$$&#-#!%&7 $&#-#%#'%#%#%7 8&7!$!%%*%#%!%7 =&;&!#%7 *7 ="&!:%&%&'5&61*;&%!&%#%7 %#%&%!$,6%7 %&%:>V7 %#%%2&"1,6%7 &$",&%#%7 ",&%&%:7 ",&%($&,6%7 $6$:A%*:%&%&'!&2DC7 %&':66;:$6 0(%4# #")"#"E"%%"#*")'"4'6"!"6;"%"%*'#!%7M#!$ 5 43#%&'! %#%&!> " +%&4!% *!!*)* 83%*%&'!,$&"&$$ %#!#$",& :#!%&% *!-7jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj F 0(%4#!64!5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 1%4#!(96!""'"!(96!'%E!%"8! jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

190 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 0(%4#!"6)!% 8!$*(9E!5 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 26'4"%96!!%!(9%!9!$!95!(%4#!J!"6E"%%(96!N$' ")"#"!$ JJ*%6'4"% 96!5 "6")"#'5 B#"65 8!&%$617 A A &'$617 A A X$4&!*7 A A *!-7] A A %%7 A A ]=L%*!-M%#%%$!%&&%*%#%$/ =*$$'>"*%#%% :$7 A-%#!%&%C 0%&%"&$*!%&* 4%*% 1: *-&"* %%7 %*7 %""7964!;"#%!$!9!)!% 6!"6;"%"%".$9%)"#"7964!'%E"%%"66"%E!996!!!(%4#!!$!%!(9 "6E"%%'%9!%"7";"%7!#% &"%5[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

191 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 1%4#!%8! 9/ %&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% +J237F%>K7F '$";"80-< - $)&53LLL2')$" &"&'$<"$-*&)$&"$-"" *)-<&" M 7= N$;M")OP B (!&!!&(!(/#ODEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE B )&F(!-1-DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE M?,-&-$"$<OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M 5$-0-$OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M 7, OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP M %$)&;0$"")OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP B."(4!&+&!(!&(/1D B 2(+-!0(/+D B -+!4+(-/-!& D B -+!4++0!&+"+&(!D 2-1"!&(-+ &/("<!&+&!&4 /<&(&/40I "!/ 1! "!&$)&53LLL2')$"N%"M QNM,$&"&'$<"$- NM""")-NM""P"0"* QNM,$&"&$&"$- NM""")-NM""P"0"* B 6&<!!&'(1!("+"&(-!("!&" /<F(O!D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE B 2-1"&<!!&'(1!(""!&F(!(& 44-/!&--(&/D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

192 B 2-1"&(-!("/<&&(((/F<P#!! +/&(& 2D /(&0#("!&P O! </%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% 6 %# % K')Q=SSS2)'4 GDJ""#$'#"'"'6'*% =&%#%7 %!%%%!&&,6%7 )&%!$2%&%5$%1%7 *$*%%!!2%&%7 O!*1%*!7 =7!"#$%&'1!%%#%7 *!-%#%%%%!!2%&%7!"#$%&'1!%%#%7 $&#-#!%&$$7 $&#-#%#'%#%*%#%!%7 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj OFFFB/4#!G/PA.C-%%!%$$!$%!*%!&%%&5$&&%#%"&! %*1%&4&%#%%%&%-%:%&&5%! 0(%4#!"%EJ!$'"%*'#8*'#"N$*)!64$'79# #")'%!)'6#'"4% E96)#94J!%%9$"!)'4'"%'J" "*%$'"%*'#8*")!64$'79#! /8!! S0 2$9%5 ;#!*!%$;&1*#$-&&&--$%#%%%&A ) '!07 /// /// / //_ -C /"##E96#'6)"%*)!649/8!! S0

193 2$9%5 =&--$-:%&&$!*%#&%&$!#%&%%&%%A ' *!0 Q = B 5Q kt = =Q== Q = B = BQ BQTB\5 Q ktb T =Q [=B ==B TB\5 5 = 5 \ 5 \ (+5 +B Q=B TB\5 +B Q= TB\(K 8BQ = =0=5 QB =B=Q= BQ(= /9/PA.C 8 QTC= =Q(Q\0T+B5 B B0QTB= O=0=,C 0#!J(9!%!9# #"'%4#"%79##!9# E!)!649/8! $! S0 2$9%5 ( 4%&$2"&$%&1-4!%&'!6'!4%34'5#* 4!2%#!&;#!*!%$;&1*#$-&&5%4#!!%&!-%% $')&4!(%&'!6'%#*4!2/ ( 4%&$2%$41*$$!*#$%&'/ / ' *!S0 =4%&$2$",&%*1%&4&!%/ ' *!0 25%*%%*-%&$544-%:*52(!%#%&*%%544-%:*( (52(!%#%&')&'5%#! 3 0=P 0+ 0Q 1O/.U0/ /8=BQNTJP PBO9QP= QN99QP >QJUQBT 494LKS0 2$9%5 =!$%;&1/%#%%%*%#%!%5%&&%&;#!*!%$;& 1*#$-&& / ) '!0 /// /// 41*$$!*!%%*1%&4&!%/ '!0 /// /// =4%&$2$",&%*1%&4&!%/ ' *!0 25%*%%*-%&$544-%:*52(!%#%&*%%544-%:*(5 2(!%#%&')&'5%#! "0(%4# '"6E"%%6!#$!6!6!%!(8)4!$!%#")"#" "647#)!64#!#")"#"""'J"!#'"'6;"%%" )"#"*#'6)"%*E"!#!%!(8)4"#"%*#")'"#")"#"'"!6E!#'6)"%*E" )!64!$!%#")"#"64'#*)!64'()"%"#")'"!6E!

194 !(%4#!"%EJ!$'"%*'#8*'#"N$*#")'%)!64$' 79# #")'%!)'6#'"4% E96)#94J!%% #"'%4"# #E96#'6)"%*)!64"#"'%4"#"%79##!9# E! 2$99%5 =!$%!*%%*&"%!&*--%4&4"6,$1/ '+! '!0 / =%#%%%*%#%!%5%&&%&;#!*!%$;&1*#$-&&/ ) '!0 / 41*$$!*%*1%&4&!%A ' *!0 4*$%&45**3&!&&#&#*4*$%&4&&$%#%% $!*#$%&'5**3&!$!%;"$"&%$!"#$%&'5"&*%%5 &"&*%%5:'"&*%%5:'"&*%%(2%&%%52%&$4$!"#$%&'5 2%&$4!"#$%&'(%)&%%-$**154"$&&$**$%#( 9/PA.C-%%!C"&%(#%%'1%!2%&%%%$5%*$&$:%1&%!$, *1 =4%&$2$",&%*1%&4&!%/ ' *!0 25%*%%*-%&$544-%:*52(!%#%&*%%544-%:*(5 2(!%#%&')&'5%#! $1%&%%52*:%$$&$4&!!#%&%&%*%%%4"!%-'&D1 %*:%&%&%/ %&7 Q'6#"N!%8

195 E/D%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% \! 096!9#!4ME994#!96! %# % #!!' ('#64J"#9% "%'#8''7"# =4&!*#%!-'&D1*&&$!"!)*$-%& 4#%%&!%$7./ =%'!-%4*6%,!&%$$:%&2&$-%&#&%&&$*( &$5 %&%42*-%&&&%$%5*$$*!-%D1-% ;%;&A&"5"*&%65!&%%4&!*#%!C/ 9/ =$-%&&$4#%%&!%$7 C4#$4#%*%-%&5%&&*,!& ("&%65$'"152%&6!5 (!#%#'5 (%*)34'%#%%%&$1/ -C2$%&%;%,$A:!!"%51%&%&!$6#%5"&5D1*,$%5-/C </="!)*$-%&&5%&!6!!%4#%%&!%$7 C*4%*!%:%&2&&&%%%$-$& A&5#$%&$-$&C5 -C$&**%#!%!,6!%$&&6&D12-%5,C%&1%6!$*&-$&A-$#5$$"!-$&5%&1%6! $*&1%*'4#5-/C2$%&%6%& C$4&4-$&4%6':#,&/

196 H/%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2% U#94%!#"8* U#94%! 9#! U#94%! %%8! "%" U#94%! %%8 E! U#94%!!!%! U#94%! J )'6#"6" %& 59? /

197 %#%%!"#$%&'1% I/%&&!&%>9?.H/ABBB/9I/C4$%%&%2%.96!#"#*$' %&&!%14%*!'& A94 +$#!*$0%:"&*%%C5$*A#--$-5.96!!'& &%#%7 5$*A#--$-7*C!2%&7 &%#%&%!$,6%7 7 "!:*&$&5%&%*;&%)&7 "&!:%&%&'5&61*;&%!&%#%7.HC 2096!64!#"6"./C=*!*4*6$52*!"#$%&'(%)&%!%!)*$8$*_//>9?/A_//C 82&"1**!!% /(:$#$%!6%'*D15*9?_/!#$4&!*#%!-%LO$#$&%#%%%5,$#$& %#%'!%5*%!&%*M%%%2!%/.IC 9/C=*./C"%$$*$4%*%$&*!%&%-%%*1%&4&,!&2&21:%&/ </C=**$4%*%*1%&%%'!&64#%'%I? "-%&)& /#%%% /D-&1 ;&1/=**$4%*:%&2&&:%&2&4#%'<?"-%&)&5% &%*!'--9?_///%,%-%.H/"1$*4%&%%&&$5&&$*&#A!96!!%)"*$#"/=*4%&%%&&$4%&%%!*%%&1%6!!#%& %*$%13&%*! #% ""$" #"8* E"64#'" "%%"! 96! #"#*$'#"N ;"%7!#%6!#9% #%"64'J;#"' #)"%J#94%!9""$"('%$4'!# "%#9%!%!# #9%6% "64'J $9"9! &*%%$ +$#&-%!&%%#*"$D-%D1$/ =--%%-%52*%%%&%$-&&5,!"!%&$:$%% &#&$*&214%*:%&2&/ + * - 2& * :%&2&25 ",& -&$#&(*!!%-&&%*)&4R$*&$%&&/ =&4%6'1%*!!*!"#$%&'1!%$&$%&&&52*& $&&%#%%&&&&*&%*!- ;%;*%&& %2&!2&1:%&*/ E/C=*;;&#%$52**1*-&!'#*%%%&%!%3 :%&2&5#--*$%'!'&4!'%&&&5:%&%%! 1*;&&;&$*!-%#%*4%*!/%$$&5!%%&%%%!!%%&$ &4#%&!!-%4%&%#$:$%$.H"-%&)&* #%%% /D&1/ *;;&#%$52*D1--*$!%&%%&&1%&%%'!%$$ %&1%6!!$*%D12-%/

198 H/C=*;&-6&52*1%&%%'!*4$$'!*!% %$%%&1*-&-%*2%$$&#/*-%;;&#%$$52* #1*-&$ %%&%!%%%*:%&%&'%*1%&%%*&&"4!%3 $4!%$/ I/C =*1*;&*:%&2&1%&%*$%'!2&&$ %&&%'$$5%%%&&%'!2%)!*%-%!$5$&&%#%2%&6$%&&%'! $/=*4%&%%&&%'!&%:&2)!*%1!5%*$5 %&&%'!-%4%34$/=*4%&%%&&%'!*!!% %*:%&%&';%;5&5%*#&6$*&5-$& 2&&& :%&$/D&%'!%*!%$')& )&44%52**$ 4%*:%&2&%&&%'!!%*&5!!%$:$%%*$4%**%& %&&$%;5#*%*&&"6252*:%&2&%1%&%%'!-%4*6%,!&!%!-%%)&5#***1*-&!'2&:%&/=1%&% %'!:%&&%2%$$52*%&&$4%&%%!*!1%&% %'!-%%*1%&4&2$'-%&)&%5#*%%&1%43%%&1%6$#*% %*:%&%&'%5%1%&%%'!-%6%)&/=%'!:%&%%! *$*$*!-%#%*:%&$!2%#!%&!'&6.H" -%&)&4%&%*#$:$%$E/C"%$$%%&%!%:$*%&%-%#!%&!#%&/ G/C=*;;&#%$$52**:%&2&*6#)& %#%$#$*&21A"&/7 &&$#%#'!C/ J/C=*1%&%$&6#&$$1%&%$52*%%$4"!-'&D1 6!&$%*%%$/=%$-%%'!-'&%%'#$%$%)&%*%!*D1%%$5 %&%$4$$0-6*$&&%!%!*!/../C0%&%%'!-%%-&!!%-%/%%&%!%$5#&$ &&234!!%%1!'&&1*-&$/ =%&%1%&%%'!%&&#5!%&%!!%4#%'%5$;&$%-%%*%' 1#2*&*6&/ %&759? / ///////////////////////////////////////////////////////_/ ////////////////////////////////////////////////// "&*%%1%*' * *!)*$%&&%1%*'7 "!)*$&#%%' $"$%2% <64!#5 IKI

199 A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" %''".645&'%1%!9?.H(9?.J44$4$,$&; &**$"*1&.#"%&'()"%*"%"C **2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!A4#/C..I/(!"#$%&'(%)&%%;2224%!2%***$"* %&:*/ =4#/..I/P(D;"*&#7 =**$"*2%&$$%%*2$,!&$3!%%!:%&5 %&%2%&$44&!*#%!$&%2%'!*%$#%&42*-52%&$&$5 4%%$!**$*:*:$*%&%-%#!%&!#%&2%&$4&& D1:%&-$656#&1#6&*&1/ =9?.H(9?.J/44$4$,$&;&**$"*%&!6!% $%!""%:$*%&%-%%&&#%$52***3&!%&:**D1 &"4#!!5#&$D14$4#!/%D11*-&&"1$-!$$ 4$%%34!!5:$65%&'-4%&%'!4! #&&&:%&%$*$'&%&!'%*2#&/=&;&&"1$-!$$5 %*!!*)*5#&$4&*&%)&%!/ =**$"*!"#$%&'(%)&%%&;&)&!!4#%'22"-%&)& %&&%&:*$/!9#!E!)!%!5 A94 $9B94#!&'()"%*"%"""%;96!$E!A94 $9 B94#!! H#94#!%!# % 6!#$!6 (96!E!$*5!#9!% A"%"%*519%6"" 59?.H/,$;9?/ +$#!*$0%:// "&*%%

200 AO/P3 9B94#!! &'()"%*"%"'" 0+30?,21-O-0:0 H#$*#!!

201 :%1&%!$8$*:%&;&-#&$,$&;&**$ "*1.?E %&!6!!/ =8$*,$&;%&4#%%'$'%&'%%%%$%%5 &&#!*%21**$:%&4!&--$**$"*-1#&1 %&:*$/ =**$"*%&!6!!%**2%&$4$&&9?../!#$ OFFFBF/4#!-%A#--$-74#/C%*:*&4%&%!&"1.?H %)& / =**$"*%&!6!!%,!&152*!"#$%&'(%)&%%,$&;$'&%*%*!*%5%&'%%*2,!&%%%$3414/ =!"#$%&'(%)&% ;;& #%$ 5 2* 1%&% **$ "*- %*2:$*%&%-%%&&#%$$%**$1%&&%*35*&5 %&%")&!34%!!%5:%1&%!!%#4!!&/ =**$"*4%&&6&--$%)&%:$*%&%-%#!%&%7 (!"#$%&'(%)&% ( &*54%#%''44!*%&&%*:*&%&!"%&!( %5$*!%5 ( 1%&%&%*$5$&&%#%#2"!)*$2%&%%/ =**$"*-%*2,!&$3!%%&!!!2%!"#$%&'(%)&%%! $-$,%&$%&&7 ( %*!,!&$3!%%*!")&'%*#&65 (!'&)!*%*$:5%44%*%%!!%/ =,!&$3!%%*#&6!"#$%&'(%)&%%)*%&$%%&&52*%*% %&!"%&!%D*#&;&1%*52*&%*:'--,!&!%*2%*6!5 1;&12!,!&%*#&62/ =1%&%**$"*-%*2,!&5%&!"%&!%%*#&62!"#$%&'(%)&%%-$6$%&&)!*%*$%44%5#&$#*/ =*$%445#&$#*%*%%!!2%%%&%*%'%5!#'&!#%%&%%':A&&$*C52%)!*#7 ( "&$&%2%'!*%:%&;5$&&%#% ( 1*$$2&&"1D1&%2%'!*%%%!!%5$&&%( #%%*&!#'*$:*--!!3$2&/.?E 4#/DA.C=!"#$%&'(%)&%2D#D:%1&%!$%&!"%&!%$**$"*-5:%1&%!$%#-%4*6$5%&% %&!6!!!2%&$4:%&%&'/ A9C=**$"*5:%1&%!$%#!"#$%&'(%)&%%*-6$'#*%*2&$'&/ A<C=**$"*5:%1&%!$%#2%&$$%%*2$,!&$3!%%!:%&5%&%2%&$4( 4&!*#%!$&%2%'!*%$#%&42*-52%&$&$54%%$!**$*:*:$*%&%-%#!%&!#%& 2%&$4&&D1:%&-$656#&1#6&*&1/ AEC=**$"*5:%1&%!$%#(%*%$%)&%:%1&%!$%&!"%&!%%&42*-(&5)&44%7%*%4( &*&-$656#&1#6#:%1&%!$%&!"%&!%%/ AHC=**$"*5:%1&%!$%#%!"#$%&'(%)&%&;&)&!!4#%'22"-%&)&:*1%&/+%*&!#'*( *$"*5:%1&%!$%#%&'',$&;$'D&D&5D*D1%*#&!"#$%&'(%)&%&;&)&!!4#%' 22"-%&)&4%&%:%&)&#$*&$5!&%*&--,$&;$'#!*!$*$%*!6%$#*6$/.?H 4#/E9/PE/"!%&!-%**$"*%&:*!"#$%&'(%)&%24!-'&%;22

202 =1%&%&%**$%"&2-$&*5#&$14#'-%#2 &65%#%'!%4#%%!-%1%&%&%*%*2**$"* %*%!&%%$-%#&2/ A94 $6!#$!67"%4#"'!%!()"*"J";9%49% %'4" 0946!#$!6(9%!'%N#'" J"!?#'%%&%");96%!%!#"5 =14#'$&&%':%1&%!%-%&&$!&& &%#-% :*&&25$&&%#%#!*%21-%%"&2/ A94 $6!#$!67"%4#""'!)7! )%9#9 0)!6497"%4#" =#*9?.E/!#$!&%*&"19?/G99$&&$:$/ =#*%%%%4#%%'7 *%&%%*%#%!% B*& - =4% #*-& #*! 2.#)!649 G 6 G.E G?5J %%**$%"-&$%%&1%&%'!*3%%$#( << <5E * ;A <G <5J 22<#%")!649..5G =#*#*%&%%$$%*&%#%'5%%*!-#*4!-%& #*%&%%&,56*#-5%*%4$,!&$3!% %*#&6*$:!:$*%&%-%#%2%'#*/ 0('#647"%4#" ="!)*$2%&%%&$,$21%&%'%1#;&%&D& 9?.E/!#-%*&;$%*%D&#&:&&2$%&534!$2$%&% %&&%:%&#%$/

203 F0%'6)"';*JJ#""#""'!)7! "$" =4&!*#%!$%%&%%$$:'4%*%%&D&4!#-%./<??(./I?? $&&$4)&*/ &!$9 =4&!*#%!$$&;&7 %*%#%! =$4%*%%(- 9?../ 9?.9/ 9?.</ 9?.E/ 9?.H/ 34!$$ J.9/J9? %&2&$$ 9.E/H9H 999/?G. <HE/9<I $6$$ GE/?H9 <??/G<< <H?/JH. ( $4%%./9J9/?GE./EI</.<9./H9G/JHH./EE</?GE./<IE/E?H =4&!*#%!$$7 =34!$$4$$%%&D&$'-1%&%'%%%'%/ =:%1&%!$!)%%&%!$":$ :/9?.9/!#$%*&;&#&5$ $!!%-!!1;&!4&!*!% &%-%&-%*B!!:% 4"&&$ :$6#&50$+$#&&!%2#&:%&#!%&!#%&A*2$#&5 $C34!$$4%*%1%&%'%,4%/ =!"#$%&'(%)&%4!%&"14;9?.</1;.('&#&&&$ $!!%34%!!5A&&$&5&":D3#!%$$&C9?.</"$&$.('& *%*%$B!!:% 4"*$$;!&&!*$; 34%!!$5%&$4#%%!!#%&1/ =:%&2&$$%&D&$'-%&!)&#$-%;24&!*%$ &/ U")'"%" =4&!*#%!$-%#!%&%%%%%&--$%$&;&7 =-%#!%&%4%*%%(- %*%#%! 9?../ 9?.9/ 9?.</ 9?.E/ 9?.H/ %&2&$-%#!%&% 9E?/?9J $6$-%#!%&% (</9<9 9?G/9?I 9.J/G.I.<J/???

204 =-%#!%&$&&$1%&%'%%'!4!/ =%&D&$'-4:$6$%%%9?.</!#'&&"1$- %*#&--$6#:$6$%%5%&%&"1%&&$&! #&5:%&#&:%&&"D*$;D5%%&%*34"$: -:%&2&2*/ =%*%%4"$4)&,*!"13E?U(4& I?U(4"$4&!*#%!$&&%$%*/ =4$-%#!%&%-%&)&1%&%'4%*%!"#$%&2%&$!$*& -!-%-&-%#!%&/=-%#!%&)!#'&!#%%%&%'%%,$;/ =:%&2&$ -%#!%&% $*&!!%6!5"&$ * 4%*!:*&&1 *-/ 06!#$!6(96!!4!6;9!!"6""'" = **$ "*- %*2,!&$3!% %*#&62 )!*%*$:-$6!%!-%4#%%':%&4*6$7 ( 1 34!$ -%#!%&%$% 4#%&!$ &%2%'!*%$ %* %&& %%$/ 4%%$%&&&2%&$%%%*%%!!%5%&%*:%&%&2%&$"&$$ %&#$5!2!%4%1:4#%&!!%/ (!"#$%&'(%)&%4#%$4&!*#%!$*$%%5! %&!"%&!%$#%& 42*- 2# $*%$ $2&$ *$ %% D1 %&'4%A:%&$*%$&:-5$&&%#%:%&!%&%%&%*%%%$5 2*&%*%#%'--4%*3*"1C/ (%$$%*&!#'#**$5261$! &%2%'!*%$5#&$:%$5)%%&%!$4&!*%**/0#&&*$ %*%#**%*:%&%&'265#**$2&5#&$ %*%#**!!%6!!%/ (4%$52***$"*1-%*2,!&$3!%%5#&$34%!!5$&&%#%:%1&%!!&%2%'!*%$ 2$%&:%&#!%&!&)&5 % &%*:%&1%-- &%*%#%'-- 2$%&:%&#!%& %&&% R %&% %*&&-!"#$%&'(%)&%4)&%$'%1%&(5$!&4--"&$: -%##&#&6%*/ A9%4!!J!%')*J"7#9;"E%"#'"5 =$-%;25:%1&%!%!&%%-%;./D%&&!&% &/ F06!#$!6(96! FA"E%"#'"%'(#"%'"!"#$%&'(%)&%%9?.H(9?.J/!#%%4#%%'&& :%1&%!$%&!"%&!%%2%*/.?I.?I =!:%1&%!$%&!"%&!%%**$"*#--$!%$5!424",&&/

205 &&& =2%&$#&&&&",&%&!"%&!%%*#&6!::%&5$#%& #&&&4#%#%(4#%&%)&%&%")&!:%1&'!!%*6$51#61%!%%&5 &*&& #& %&&*5 ;2%&% %%%%5 -%#!%&%2% 1;1 / =5$%&%")&!$#&&&&$ =2%&$#&&&&",&:%1&%!$%&!"%&!%7 (%*%%%$1*-&$:%&!%&%%52*#&&&#1 #; 5#&$D1#&&&-%$6;*&--5*4)&!%%-- %&'%*6!%/ (=X1!,2%$%#&%2%'!*%$%$%%!%5#&$"&-#&!#!%& 5$*!%$%*6!*D1/ =5$#&&& ($,&%&%%&!#'%)&%%:%&4&!!5%%"%%!!%&%&&#!*%$56$ 2%&$1*$4%%%%)&%:%&%&'%*6'D&!%2!%!-%/ ( $!"6%$$:;D#&&&#--:%1&%!!2%5-'#6!!2%/ B%*%:*& =$%*%:*&%&%")&!*52&!*#$&&%2%'!*%/ $ %&&2&$52***!*$$*!"%3;$$$,!&")&:4&$ &*5%*%1--)%-%:%1&'$-%&:4&$;$;$/=;$$$6& $*!%%:$*%&%-%#!#%%*%!&%%$52&%&%")&!%%*%&&&&$5$&&%#%$ %&&&6$1,;&5!#--%&&:%1&%%$%;$$$#%%1!/ =;$$:!$5%;2%&%%'!%*!"%!*%$1%&%'&%2%/ =$%*%:*&&",&:%1&%!$%&!"%&!%7 ( =#$4--!#%%%#!%$%A:%$#&5!"!*#%%5%&%")&!(!$!1%&%"$)%"!*%C%*5#--:%1&%!%2*%%' 1%&&%**%&5#&$!"%36!%$!&4--%*%$5*!)&:4&$:;( /=%%#!%"*14!!%&%!$-!B%%%/ ( 0#&1;:%&!&%%$--$!#%-%%%!%%34'::*( -/2*4#%#%)&4:!&%&-5%%$5%&#$5!"'( 3#!%$-%*%%!!%&&%%#--:&$/ ( =:$&--&$&%2%'!*%$%*%&&%%%$52*%!%&%")&!%%&&1$*!%$%%*:%&%&'"*/0%&%&%* #;-%$5%$5%4"A"&/-$&$%%5-N( &$*55l;25-/C%34$/ ( = $"$&&$&&6%%!53#!%$&2%&!#&&652( &/ ( =*(-%%$D"&!%2-%%$!&%!%!%$4%%-%;( / ( =2%&$%#%%%!*%!"%36!%A"&/&(#5,%9??!#%!( 2!%%58!&%&%"$#D&&5%:;%"&5 $"#$&&58!&%( &%"$#$&&C/ ( #--:%1&%!%5:%&D165&*&6%%--!!%&%%&%*%2%( %&%/

206 ( =K)&':&;5#&$%&"1%%*#&;&$&%2%'!*%$%#$*&5 %%$%%!-%&%2%!*%"&5-%:%%'5::%&;/ ( X1 ;&;&$ 4"6%"*&!%%#!%%&#&:& %*4&!%/ ( %!";$;%*%!&%%--4-%#&%&%1%!%",! O$:)'44%!"D$&6/ ( $(!!"6!%*"&/ ( =#4":%1&%!!%&%5#!*%&&/ ( 2%*$$&!"%36!%5$,d&$*D%#%!%5D#&$!"6!( %/ ( =$ ;$$$*%)&%%&4&#% 2%&$ ;$:$2! 34%!%/ B:;D =$:;;&$:%1&%!%"$6#$--%:&&1%&%")&!:%1&'!!/= $:;D(:%1&%!*:%1&%!%%&%&!%%!%!%6$$5$&&%#% %*#&;&$:;D*D1--:%1&%!$$*!%%$;&5$&&%#%%*$1 #--&!"!&%2%'!*!/ =!"#$%&'(%)&%%%!:14D2&515,2&5 #6#%%!%%5 %#6, %%5#$&& %%*$5 *54#$&*65$&&%#%%*!-7%&%:5$%%5-%&%&%#6$&*&-$65 %*&!#':%1&%!!/ '--:%&7 ( O$$D%*!"6!%/ ( ;;&;,$1%*!"6!%/ ( :&$*%$#!!-%*2&$!"6!%/ ( =!&(8&$%#61%%%!-%#;,$4%&.??U( %#6,#&:*%%&%$/ ( ";*;,&&!#'6#%%%$658!%$D&!#'%%( &'$#D:%&D16/ ( &%$,"!#6(%&#%%'%%:%&)&#$*&!$65:%&D16 )!*%/ ( =%*&!#'-%&%)&%$4D(!12&)%%#%&";&:&:%&D16( / ( =#%&1%%)&%!%&!2%'&%*%!&%#D$%%,&/ ( 8;"&;#4!!%%%!%5"6/ F!7"%4""';"%'"%"""%*"68'"!"#$%&'(%)&%%9?.H(9?.J/!#%%&--$:%&!,!&2%*;2%&%%!:%&!%&%$%1#6!%!-%7 &&:*&&%*6',!&!:%& =;2%&%%!:%&!%&%$%1#6%&%")&!%::%&/

207 =;!&)&$!*%&&%)%$6#5$#%&;!&)&$,&- &!&%4)&!%!%-%%!&%$'!*%5!,$&$$$%%&%%*5%*!&%!%$/ =;2%&%%!:%&!%&%$%%&'%*6!%!%!-%7 (:%1&%!$%&!"%&!%!&%*2%$%*6$2%&$#&&& (4$(#$%*%%&!%%& ("$:$%!%%& (2%&$%2%!!&!!#%&/ (%*6$2%&$**%*%'4!!5%22%$*%$%#%':%&!%&%% %%%$52*#&&&;2%&%%%%2%%%/ (2$#&$-!$!!%$!&:$;#&&&&&"%:%&1/ (%%%%%*)34$;)*$2$#&&/ 4:*&& =4;"*%&'-$6&&!&)&$%!&%&&52*4; $%1%;#!*!%$')&5!%&'1%&%:*&&5$#%&%#%' *$:%&!%&%%&A!-%;)*$4""&$:$6#&C;%&&$ 4,!&D:%&/ =4;:*&&#&",&- (%*#$*&14;:*&&&%2%'!*%$5 ($2&14;#&#&:*&&:$6$%&'%$/ =**$*5#&&&&%2%'!*#%#%':%&!%&%%&5 4;:*&&/ $%21;&;2%&%%!2%5:*&&-'#6!!2%$ &5$"%$*#&&&&A**$*%%!C/ FF0"%"(%';"E%"#'(9%!'%N#'" %&%")&!:%1&%!$"&$$1&%*:'--,!&$3!%52* 4$#*!"#$%&'(%)&%,$&;&%,4%1%/O& :%1&%!%%#&&&15%&%%&%*#&;&%44%5"*34%! $4%'%%%:$6$;1/ =%&%")&!:%1&%!!&%$&#* =!"#$%&'(%)&%%:152*%&%")&!:%1&%!%&%")&! $%5!&%$&#*-$6%&&%4!1%5$#%&% -$6!52*%&!&%$:%1&%!$%#%-'&%*#&;&%&%")&!14#'1!5 2D#D:%1&'!!5:%1&%!!&*&1/ =%&%")&!:%1&%!$&#*#&",&,!&$3!%7 (=%&%")&!2&"1ANNN/:/2;C:&-5!:%1&%!%5 :%&2& -1%&&%*$&65:%1&%!%/ (04#'-%$,!&;%*&2&")%%&%!%5%&$%%*2%&%*- :*&&A"&/7$%*%:*&5&&#$26%5C5$%4%-- %%!$&%2%'!*%! %&!2%'!*%-$6$%%%/ (=2&"#--$2%&%%&&-$6$7

208 (!"#$%&'(%)&% 34!!#%& ",& 4!%3 A 4C5 (;$$$$#5 (%&%")&!$!!%$%5 (2%&$,$#$&%#%%%%5 (%&%")&!%%*%%%"*/ ( 4#%&%%&!2%'!*%%&&-$6$+%&$T"6!$-&2! -&$%#&"2/ (=%&%")&!:%1&%!-%-%%&&#$2%&$&*5#&&&! 4%#%''44!*%%/ =%&%")&!:%1&%!*&* =!"#$%&'(%)&%%:152*%&%")&!:%1&%! $*!%%)&1%%%&'!-%5 (%&%&"-&!%*&5$*!$%&!*6!!%$;&5%&% &"#%'%&%")&!)%%&%!$!4&*&$:%&2",&5#* (%&%4--%&%")&!:%1&%!$5)%%&%!$,!&%*#&6$%*6$5#* (%&%%&%")&!:%1&%!%%"1-&:%&&&6*-%&'--%#/ =%&%")&!:%1&%!*&*%*6$1%&%**$"*5#&$!#% 4&!*#%!$%#%5%&%%-%&&61,!&5$&&%#%!,!&2%*,$&;!#%$&/ =%&%")&!:%1&%!(&"#%'%&%")&!)%%&%!$!4&*&$,!&D :%1&%!%$#!%&!#%&(:%1&%!%%5"*%&&%&'!-%2%&%$7 (%&%2%",&#**$6$*&152*:%1&%! %%!%! A&%*&--E!#%%%)&C--$!#%!& *---%#!%&&%&5$&&%#% &,--$&&25!>#* (%&%;2%&%%%%%5 (%&%#&$!$%*%:*&-$%&*:(!%! 4#%&$/ =%&%")&!%%!%4%$ =%)&%%%!$%#%%&%")&!:%1&%!%*$&";%;5%& $1%&4&$%&%")&!%-%&)&%*%%&%")&!!%:;,$151%&&%*!/ =.9G>9?.?/AB/9E/C2&"1!"#$%&'(%)&%% 6L%&%")&!:%1&%!$,%",$M(5#&$= m :/&&!6% %&%")&!%%%$%#%9?.?/1D$;9E/(!%*)&!!1#2*/!"#$%&'(%)&%!%.I>9?.?/AB/9H/C4$ %%&%% L+%&$ T"6!$ -&&M$2$%!4#%'I?/" &!"%2&-/ %&%")&!:%1&%!$,%",$1:%&)&#$*&9?.H(-%:&-#/ %&!)&!"& $#%&!"#$%&'(%)&%;$'&#--$1%&%'"&$ :6&%*5)!*%52*%&%")&!:%1&%!%*$:%4%1 "&$%#!%!*/ =$%%"&!%!-%#--$7

209 ($%&&1%&4&$:%&%&'4%)&4-4'$351%&&%*3"&:$*%&%%& 6!!!%5 ("&%*6)!*%!%&%%&!%2%!**%&%%&%' %!&>%!&%%%&&&&$!>#*%*-6$/ ($&&%%$%&&:%1&%!%*%$5$!!*$5$&&%#%!*$:%1&%!$ "*-/ "& -%D12*!%!-%$%%&:*D:%1&%!%%%&'% %#%%%&&!6%$($#%&%#%!5#&$%*%!&%%!$'$*!%!*% $"&-%*2$'*%%&%*%'5 (%*%&&#$*&$$%%"&44'!%%&!*$%% $&*)!*%!*!/ %&%")&!:%1&%!$,!& =4#%%'%&%")&!:%1&%!$,!&1$&,!&5%&%%&%")&! &&:%1&%!!%*6$%&'5#&$4&*&-$62!:%2 ",&/ %&%")&!:%1&%!$,!&7 (-%&%)&%$4;!1!"6!%5:%&D165 (,"!#6(%&#%%'%%!"6!%5:%&D165 (%#6,(2&$!"6!%5 (#4"(%2-$&$,$-%:%1%!%5 ( ;&;&$ 4"%&'$%&%",&%!2%&%!%5 (=;&1-&!#'&:%&D165 (%,%&$&6:$&5%%&%*+;,$L$'% 2M!")&%!%:%&2&#&5 (!*$4#!#&3#%&'!$2!")&%!%26$&*5 (Q$ &",%;,$1%':$(#%&44%*&&" %$5 (8%&%)&%$4&:%&)&%%$&65 ($%&&%$#6$%&%"%;,$15 (8!&%&%"$:'!")&%!%265 ( 4D$4&%%!&%%6!%54:*&$&65%*!"6!%5 (8$2$$&&:%&D165 (%%'(-%1!%%!%5 $:&;;,:*&(-&5 (%%'-'#6!2% $:&;;,!&$&&!*%*%#%%)&%% %*#&A+TQ&"1C (8!5$2%*$5T%D1#;,$##62&%*!"6!%5 ("$,!$"&,"!#6(%&#%%!!%%*&5 (B!!%A#5B&C:%&D165 (=#1$:&:%1&%!%5-/ F0#!$ (9%!'%N#'" =:12%&$"&$$$,!&$3!% %*:*&5$#%&1%&%'%-%:&&1%&%")&!%%&%%'1-%#!%&5 $&&%#%2&#%&%")&!%!&'*%!&%!#&&&*$%2%$%/ =2%&$&",&"&$$$,!&$3!%

210 =2%&$%%!-%!"#$%&'(%)&%%D*6#1 $&6$52*%*%*2-$&$5&&*%&&%5:& -$-%#!%&$:1%&%%5;*$**$&%*%$4 $&&%'%/ =-%#!%&!%&;&7 =%% 9?../ 9?.9/ 9?.</ 9?.E/ 9?.H/ T"6! 9?J/HE9 9<./?I9 9H./HJ? 9IH/.IG 9G?/??? %&% 99/<.9 9I/.HJ 9J/??? B"3!$ B%*%:*&$ 9J/J.9 <</.9I <E/??? &!5-6* E/.<I </EEE E/IIE H/GG9 G/??? %% E<?/.?9 EHG/?.G EG./??? =2%&$!"#$%&'(%)&%%7 ($%!#-%54&!*#%!$,%",$2",&#%*#$*&12%&$ &&D1-%#!%&%!$&%2%'!*%%5 (%%!%*2!$%$4**5%%-% -%!"6%'R**$"*,!&$3!%$%&'%*6'R%#%!%! %%!*%%%!5#2-%#!%&%%5!$1%&%%'%*6# 25 ( :1 4%2&6# 4 -%#%%%'5 $&&%#% :% &5 %%&%6&/ =-%#!%&%%&$&!%!-%!"#$%&'(%)&%::$*%&%:65 2* (:$%!$&11#;&15%%!%!-%%%%%1!$ $&!#'!*%**&5-%%!%%$!%!%'&5$&&%#%)!*% #!*%21$,$ &&&5 #&$ $!%!% &"1 %&! %%!%'&/ (#!*%21!%!-%:%&!&%$"&*%%$ 2$#&2*$&*$224%34!!%/ *!-5&51%&&%*3-%#!%&%%&",&"&$$$,!&$3!% =%*!-5$&&%#%1%&&%*3-%#!%&%%%!-%!"#$%&'(%)&%% -%#!%&%V$&$&4%$/ =!"#$%&'(%)&%!#%%($!4&!*#%!$,%",$2 $*#(%%&$ (&1%2%&!$61! (%':4&-!-%-&Q0=-&-%#!%&%%/ F 0# "64" ##9%6%!9 J#98! #8)9!%! E!)8! )9!9# "69%$9!"#$%&'(%)&%%**$%&!"%&!%$44: 1 %*% 4&*& -$65 6#& 1#6 # $!%!%%/ =!"#$%&'(%)&%%4$!%*!-4$**$:%&$ 2$#&D1&1%&/

211 =!"#$%&'(%)&%4#%%'4&*&%&#!*!!5:%&)*%&%!5%*6!!&1%&7 (!"6%!%!%$4%%#!%&%5 (&*&5 (#6%%!!,"!#6%&#%%!5 (,5 (4%%':%5 (2%&$4;!4%)&%%:%5 (2%&$4%*4&%%!5 (4$*!%&%")&!$*:%5 (4-$*2%&$:%&$%&&5 (4%34!:*&&%*&-5 (*#&5&":D%#%&!'&5&5 (*%*!!*)*$%&&&5 (*,$&$%&&&5 (**%%!$:1D*$:%&&5 (43#%&'!$%#!%!*5"*5 (%*!!*%!&%44!*$:%&!%&%$%%&'%*6!%/ 4$** =4$**$:%&$&*%%$+$#&&1%&/ =4$**%*:%&%&'6#&-$6!%!-%)!*%7 (&*&1%&&%*34$**%*%%!%5 ()*:!&4"D*%*%%!%5 (%&%$;)*$!!&%2%'!*!%:&5 ($:,$&*&$%1%!%5:%1&%!%A%,,$&$%)&%%%C5 (4$***$:%&!%&%$%1#6A6*!"5*$%%2:!!-/C5 (4$!!%%&1%43&%%6!%/ =!"6%!%!%$4%%#!%&% =!"#$%&'(%)&%!"6%!%!%$4%%#!%&%!%!-%7 (%$$#!%&%$*!&'5#*#!%&%&#!"6!%$5$&&%#%%!%$!!%%5 (2%&$!"6!%$ #!%&%$*!&'!")&%% $#&5;%;$#& -'#6$ 2%&$4!%$*31%!/ (:1#+TQ(-4)&6**%!%$4%%!% #!%&!/ (#!%&%&&&!")&%%'&$&##%%!"!%1/ =%&%")&!!"1#6!%!-%1#&&*$5$!%!$%#%:*%& *& $*& %-%!%&%5!&%#%!&%! #& $*& ->:%&D16!%!-%/ =%&-;1#(%*3%!!%%*%!&%!!%&&!$#6)*$$**$ %#%'&/ =4"$$%#%%&%*)34#%!4!2& %&'%*6#%4%34$&&$;&1D*"#!%&!%5&&*%*# %*;*%%!!-%/

212 =*"&&%2%'!*%:&#%!&%%$*4D$!#D$ :'#&4&%%!-$*54!%%!!*$*&#%!&%%5 2&#$%*%:*&5%&%")&!4-$*!26%#!%/ =&!%*!-4$2%&$!**& = &*& 4%$ %%&%!% &&2%&$!*%! $*&4&!*2!26/ =$&-!&%$61$%&)&46%&%%&$5!&:%&D16:61/ &%%$"&$&%2%'!*%%D1-!&!"6!!%5#*!")&%% &6&/ L:%,%&M$&6:$&%&#&,4%!%5#&$%2! 2%&%-%&!#',&%*6!*D1!%!-%/ =4%%':% =1*-&&"14%&%%&&$4%%':%& ",&:%&/ = 4%%' :%5 $ 4&*& -$65! 6#& %%&!%!%!-%7 (%&&%$%$4%%'%%&%!/ (*$%&&4%%')%%&%!!'&/ (:$%&&%%'%)&%-6#&/ (D1%%'!%%%!!%&'%%%#%&"1%&'%&&!6%$/ (!&$$D%%'(-'#6!2%)!*%$*&(#&&%-&61/ (%#%!6%%%' $:&;;,!$!!&$&&&!#'%)&%%$44$ #&4%4%!$&6/ =4$*!%&%")&!$*:% =4$*!%&%")&!$*:%$4&*&-$6!%!-% 7 (#--$*$;&$2;&&!%&&&6&!&&6&b &*&%&( :/&*&#&#!*%%$5 (1!1&*%!!*%!%*6#4%%$2&5 (!#%%.&&&%*%#%$&&6$,$5 (!#%%9&&&L#6$M,$%#%&*!,$#$&%#%%%5 #&$;&-%##&5 (-$6152*4%)&%%%2;&&!*31'%!%%*:%&%&'-&%*%% $2%&%#%5$&&%#%%%%$'44!)6!%%)&1%%5 (*$4$4;!&$6*(%%6!!'&!2(%&6&/ (4%)&%%$&54&:%&)&%%*&)%%&%!$%#%% *$/ (%)&%%1%&4&!&6$$%$$*%%%%&!2%'4&2;&&!(&%,!&15 2&&*%&%6#%*3144&2;&&!%&2%&%2%'!D1262# %2%'/ =4-$*2%&$:%&$%&& =2%&$4-$*$:%&%&&5$&&%#%6#&1#6!%!-%7

213 (*14-$*4#%&!!%*6'"*51!%#%!!5$&% "*%%!%$%#!%&$%#%!&5 (1#&5!%#!%&%%%%'!*2%&$;12!--!%&!%5 (:%&26#1%'!*:$*%&!;1;54-$*#%!&%%' 4)&!%%5 (-$61;$$'-*&&!#'%'4&&4&!*!/ (&*-$*!%!%4#%&!!%*1&*'!*34!!! :%1&%!!/ ("&$:%%!:$*%&'%2&%&%"6!!2%/ #&5&":D%#%&!'&5& =-- &%-%-%*B!!:%4" *$$;$!&&$&$4$:%&/ =3#!%$$&5#!-4&,'%4$:%&$!$$!!% $*&(:%#--$#&1%&/ =4-$65!6#&1#6!%!-%7 (*$7 (#$%&&%*%#%!!'&5 (&&$&$%&&-$6&5 (4!#&&&:%&!-4&,'%$%&&%*%#%!!'&/ (%%!%$$!!%!&7 (%%*$!*$%"%&'!-%%)&!!7:3!5#65! #$&&%%*$4&!*%,4%!!5;-52*$!")&%%5$!")&%*!"!%$%%%%%!&$!!%!& %&#;&5:%&D165%36!%;&/ (4$$!!%'&1*-&-%&'64%&%'%4&& -$65"&5#;&*5%&2&$$,%!%#%#%!/ (*&$$!!%44$",&!"6!!!:%/ (%*6$$!!%"&$%#!%!*!5:$*%&%%&6!$ -%D1"&!%*#&;&/ (-!#%#';&!!%&$*8&$ &&B&5 #584&,'%$!!%$-%#&%&1;2$*%%#* %#%!%;$-!&%%-$6/ ($$!!%&%%6!!-%%&&:%1%$/ %*!!*)*$%&&& =4%&%':%&%*!!*)*$&"%&&-$6/=!"#$%&'( %)&%**$"*$'&%*!!*)*$&*&7 (.??U(;&1-&!#'*!!*)*$":$ :( %%)&&1%&/ ()*%&%$&*&%&&2:&-$61*$:%&!%&%%/ =%*!!*)*$%&&6#&--!2!--$&*&!%!-% *!!*)*$":$ :/:%1&%!!"&$:-&:&$%&&/,$&$%&&&

214 =!"#$%&'(%)&%%:1,$&$&"%&&%* 4!%-$65%&-$*D1%&%")&!&*/ =,$&$%&&%)&%!4#%%':%&#!*$7 (!"#$%&'(%)&%!#%%&%*&--%*&&&R$&&%#%4"$ 1*-&#&$)!*%$R:%&)&#$*&12%&$,$&$%&& %%!%*2%%&%!/ (4#%%',$&$%&&!&*&:&-$617 (2$%*6!*D15 ($'%&;-15 (,$&$!%%!5 (1%&'%%!2$%*6!*D1/ %%!$:1D*$:%&&#&* =!"#$%&'(%)&%%$%%&%%%&$*%%(!$:1D*#!%&$ :%&/=",&&*&4!-%%&&:%&7 (!#%%:%&)&%&&#$*&$2%&$*%%#!%&$5*)*$%%&%%/ (4#%%'*%%#!%&$&*&5%&& -$617 (,&%*6'&*& (*%%1&!$&*& (*$%&"*5%%#!5%&$:1D* ;&D&-$'%&4&!!5%#%&!!53#%&'!!&*&1/ 44!*$!-$65#&$43#%&'!$;3#!%$%#!%!*5!"* =43#%&'!!;&D%#!%!*%%&",&-5 4$ %%&%-%5$&&%#% 1*-&-%&'6&*&-$6! &*& 6#& %%&!%!%!-% 4#%%' :%& %&& )!*%!*!:*&%*7 ($ ;&;&$B!!%4!-%34'7 C4#34%!%7 ($!%!%%%&&%$4#&&*"6!%!-%5 %22%$%&&2&$"&$&%2%'!*%%5:*$%&& *%!&%5 $!!%5 #&&& 4#5 %&%$; $:,$25:&$5:%&1&$5$&&%#%*$*/ (!"%36%$%&&4#$&*&4!5 (#--$-'#6%$%&&4#%4%&&*5)&44% 6*!"%%&&*5:&-$6$%&&$%% 2:!!5%&%$;$:,$22&/ -C;&;&$&*&34!!#%&",&-7 (*$%&&&52*;&;&$543#%&'!$:%& $%&&%#%%% (-$6#&%*%34!)24)!*% 44!*$2%&5 ("1"!)*$5*$*#&&&:%&$ %&&25 ("&$%#!%!*!%*6%/

215 (%*%&&%#%$!34%$%&&%*%&%")&!$B:1D*$ &;-5%&# :$&1$;!!%&'!)%%*:%&%&'"*!"% %#%$/ (-%;$&%2%'!*%%&&-$6$2%&$!"'(!%&'3#!% A4&'$(!:%&&#(%5$&&65,%%5-%;%#%!!#%&C/ (*&$%&&%&%")&!D&1-%;&4%&&65!& -'#6!!/ (*$%&&2%&$$#%*1%&%!!/ =!"#$%&'(%)&%:1"%#!%!*%*!%!-%7 (*$%&%")&!"!&%!%2%&%%&%"%5!")&%%!"& :&-&5)%%&%!!'&/ (*1&*$(!4%*"(%%#!%%/ (*$%%1!2%!"%*1#-34'"%*%)&%%%$'!*$!#%%":%1&%!!-%/ (0%:;,$"4"&!%6!%$%:%1&%!!5%36!!5:%&D16 "&$:$*!-%#!%&!#%&#&61%*/ FU";""'96!(9%!'%N#'" =!"#$%&'(%)&%%-%:%%!*$"&$$$,!&$3!%$ 4#%%'%$2%*7 (=!"#$%&'(%)&%4%$52*-%:%%'%&%")&!%#%' :%&!%&%%-$6/ (=!"#$%&'(%)&%*1-%:%%'%5%&%21;&%&%")&! :%1&'!!2%5$&&%#%1%&%'D;2%&%%%%%/ (=$"$%)&%%&5$:;;&$-%;2&$!*1 -%:%%$!/ K."%"(%'#""%"'(9%!'%N#'" =#%&%")&!()%%&%!$"&$$1,!&$3!%$4#%%'7 (=4&*&-$6!6#&%%&!%#- %*2&%2%'&%*%*:%&%&'--&*&#&#!*%%5:$*%&%-%#!#% (***5 (2!*5 (%%!%!*4#%%&!%$/ (=%&%")&!)%%&%!$:%&$6$5&%-&6$:%&$ 4!%$&"1"&*%%$2$#&#!*$5-$6#52*:%&%&& &254%2*&25)!*%%!%#%2%'&%*%/ =)%%&%!$:%&*&$#!*%21 ($)%%&%!$%#%%:%&5 ($&&%#%!-%)&'&*&&1%&/ (=%&%")&!()%%&%!!"#$%&'(%)&%!%:$*%&%%&%&& 6!$%%*%4:%&&",&-:%&%)&'$!#%&%%-% %&%%'-%#!%&%%!#-%5$&&%#%4--!##$&-/

216 =4#%#'4&!*#%!$$&!,4%'4&!*#%!$-%#!%&&%&14:%& %%!-%%%%%#$*&$%&&52*4&*&-$6 &*&#&5$&&%#%&%2%!*%(%/ A*%&*&%$%!-%!"#$%&'(%)&%%4#%# &*&%*#&%!R4%&%'%$*!-%#%%'4&*&C (=%&%")&!()%%&%!-$6$%&&%*&"4&!*#%!%&5!&$#$$ :&:$*%&%%&6!!!#%&52*)%%&%!2%)!*%"!)*$:%%% %%&%!%&&1/="!)*$"-&!-%4#%%!!%&%2%'!*!%&'%%&&1%&%$5 2*)!*%,"6#!*%212&%*%/ (%&%")&!()%%&%!$%%&:%&52*4&*&!&%&&%!! %)&14%*&&"65%&$*$:%&%)&4&!*%2%/ (%&%")&!()%%&%!"-%!%%&&%%!%$ (,$#$&%#%%%%&5 ($!!%%&5 %*-%!&!!%52*%&%#!%!*%5%&%-%-%;",&$/ (#&%&4&*&$:%&%&&-!#%#'%#%%5$&&%#%**"&$$$,!&$3!%%*#&6*,$#$&%#%%,--%%-%"2 &*$%*6!*%5*52%#%%%#!%!*'&%&'%%% -%D1!$&%&:*%)&5%#%%%#!%!*%#!*%21! "*&%*:%&%&'%&&/ (#$*&$%&&4$;&1-&!#'$*&!%*!-262$* %44$2&*/%#%%&&!6%$$2&*4#%&!!%52* (4&*&:1&*4&!*%$,4%1%%5$&&%#% (4--&%-%#!%&%&%%%/ (!"#$%&'(%)&%%$-%&'%&&%'!!#%%'$%&&%'! &&5 )%%&%! ***5 2!*5 %%!%!* %$%!-% % %*&&"6$5!%#!%&%$%/ 0E%5 $!"#$%&'%)&%!%:%1&%!$8$*:%$ **$ "* 1%&%&%*$ **$ 2%&%!-%5 &&! "%,$:$;:&$%$%%&5%#$'%#%2%'#&$:$*%&%-% #!#%5D*6!&$%*52*%&&'%4)&6%%%D1#!!"#$%&'%)&% %&%")&!%#!*%21:%1&%!%2%/ $"$%2%,9=#% &4

217

218

219

220

221

222

223 $"$%2% <64!#5 %*"E"#'

224 A94 $9B94#!&'()"%*"%"'"!!$ %''".6450# )9$!;"%)'"%#"7!9"6%%!(8!.#"%&'()"%*."%"C =%&%")&!$4!"#$%&'(%)&%!%4%#%&!$4:%&(%&&$ 4%&%%!*%%&1%6!%4!-%2-%&&%*&&"6$4&& :%#:%&#!%&-$64%2$/ =#$:%&#!%&$4%2%*#&&$(%$-%)!*%(2-4!%&&2$!"#$%&'(%)&%%/=4%2%*#&#* %*&&"6#2%%$ 4%#%&!$4#!#!*%21&&5 99J>9?.9/ABBB/9G/C /%%&%99/PA.C-%%!!-%:*&&%*:%&%&'% %&%")&!1%*'1%4!4#%'$%4"-%&)&%*)&$4%#%&!$:,$ %%% A #--$-7 BC %&%#%!3 *5 %&%$; $&#$! &*&$%%-%/%&%*$%13&%*1%*'4%&%%*$ $&&%'%4#%%'7 5"&*%%$2$#&%#!5$65%&%")&!%#!!4%)&%,6!5-5-%)&':%&%&'%!&%#!5-%5%&!2%'!*%$/ =!"#$%&'(%)&% %&'$%!5 2* :%- 34'5$#!84&,'%%*!2%&%5';/9H/&$$*&- :*1%&%")&!%&2%&&%&%%&%'#--%6*%%%$/=#$ $!!%*!* 4%&%' :%&#!%& -$6 4%2 %*%*%$ %&%")&! 4$**$2#&/ =$%%%!% &"1!%$%&!"#$%&'(%)&%%5 2*2 &--$%#%%%%*:%&%&'%:*1%&Y!9#!E!)!%!5 A94 $9B94#!&'()"%*"%""! ')QSQ/"#"&#")"%'.)'4 )'6"7!E % # % HI 222G &9 "$"%" D J""#$''J" ;96%!%!! "6;"%"%*"!# )9$! ;"%)'"% #"7!9 "6%%!(8 %M64"$"%"#7964!A94 $9B94#!!;"!J! N$* A94 $ )9$! ' U%*$" "%"#* ;"%)'"% J#98 #"7!! "6"64"#!"%"(%'#6!#6!7!)!% A94 $9B94#!&'()"%*"%"""6J8##!!E"64#*7964!E"%" 7!9#!(9E!#"&'()"%*"%"$')!%!/"#"&#")"%'.)'4)'6"7!E %"$"%"#*HI 222G&9"$"%"D J""#$''J"#""(%*!$!9!6#8"!#")"%';9 "$#"'J"/ A"%"%*5E"64#*!$*5!$')"*!(9J"%% A94 $ F $"$%2% <64!#5 %*"E"#' A94 $9B94#!&'()"%*"%"'"!!$ %''"

225 .6450A94 $)9$!' U%*$" I ")"%' ')" '* )9$! J"!9#$*(9E!"67!9#!.#"%&'()"%*."%"C =%%$4%#%&!'&&9?../!#$OFO/4#!A#--$-7/CG</PA9C-%%! -5"1&"1:%47 #-4!'-%1%&%%!1& #$&&:%&#!%&$$'"&/ =/EJ/PA<C-%%!%$%&%")&!$44!%$#$:%&#!%&$ 4%!5#&$#$#%1!/=#4%&%:%&#%$5#%$ *%%%5$4%&% #-1$52&2%&%5 %%2$-$2%&% 4%-%&&2/=*%%%%&'---#-%&&:%&#%$5#%$5 %&%4%!-%&$5#*2&)&'1%&*$/ =#-:%&#%*%%%,"-#&-%&)&'!#"%**; #!&%!!%$!!%%&&%##%%'4/ =/G/PA.C-%%!%&"1#*%%2!#%&4%&%%!* %%!$*%#%&'$!!/=#:%&#%2%$*%%%$5$2$!&%!#% :%&#!%&'&6:!&!#%-%&)&-%4&$5:%&!#%52*$%%&%")&!%&2%&&%&5 %%2$-$2%&&%&%%&%'2!#%!&$'%--*%%#$ :%&#!%&$!%&%%&1%62%'/ =%%$4%#%&!'&&9?../OFO//9?.H/%"%-%.(!2&-&!"'/G/PA9C -%%!!%%%&%!%$%$*%%--!#-%5%&%;*;;<./ "1$*2$!&%!#!-%4&$5%#%&!$!#%'"1&&%*&--"$!*- #$:*&&#%!/=1%*')&'!%&!%!##%%'5#&$ #!''%*%!!!#%&5*%%1*!%!%%&'#544$!&%!#-%4&!!$* :%&%!24%&%'#$%#%&!-%#&!#!%&&&52*%%,&$ 4)&!%$5!"%!*%$%$-512%&%%$&1/ =)&'#$%#%&!-% 4!'!#!%&% 1*-&&"14%&%% *%%! 4%&% -%6$ 4 && 4!% 4&%!-% #* 2$%!-% %*2/ =%$-%"$!*-#$%#%&!%4%&%%*%%#4%&%%!*! )&:4&4%&1%6$)&'4%&%%&#$-%$$%1!%;&2"1 4#%'$%4"-%&)&5&%*!'--1;99/"1$*6-!%6%$*%% &2%&%52$-$2%&%%$$&&%!%1%*'/ =)&'#*4#!%!"#$%&'5$)&'$:%&)*%&%%#***&&& *%%%%&&'$'-%#-%61-%-&!!4#%%&/=-&!!$ %&11%*'$!%6!&"1%*%$2$#&1$2$#&:&1&%5! -$6*%%!H????($*%1%'"!-6*-2$/A?#!J%4'')'4 KD =%#%&!$($$!!%34!!'&!4%#%&!$$!!%!#2&& &9?>9?.9/ABBB/<./CB%%&%9?/PA.(GC-%%!!-%%%&%$#$ :%&#!%&5#$1*#$&!%6!!'&/ =99>9?.</ABBB/99/CB%%&%H/A.C"1&"1#$-%$*!# "$&$9?(!1;9?(44%)&/=:%#$-%$$%1!'&5 #$1*#$&!%6!!#%&4%:)**'%&1&-%$%&'2"1 %*%&''%&%*&--2$,""&4&%!#*2$%!%4!1 2&"15#&$2%&-%/ A94 $ 9 B94#!!! A94 $ )9$J!!# )9$ 6'4%* '!# )9$! ")"%'""%"#"64"""J"!9#! I ")"%'')"!)""#* $*(9J!7!9##!"65

226 9?.H/1;?E/A2!:'CG/??(.I/??44! 0J"8!7"%4"7$#!84&,'%5GIE?';/9H/ ##%%'$$ 0;"!!;"%78)##'"#5 2&"15 $+6-/ 0J"!9#79##'6"$9"95 *%%%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# )&'%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# *%%)&%!$4#$$# *%%=01/ &'"!:96'U#969!#"%*"E"#'"6)!!!&'()"%* "%""!$'79#!!%!!9#!E!)!%!5 A94 $9B94#!&'()"%*"%""!7!%49E96#!J%49!;64"%"J" )')"!# )9$!")"%'"%% A94 $)9$!'U%*$'J"! I ")"%'')" )9!9# J"!9#$*(9E!#!%JJ!J!7!9##!"65 9?.H/1;?E/A2!:'CG/??(.I/??44! 0J"8!7"%4"7$#!84&,'%5GIE?';/9H/ ##%%'$$ 0;"!!;"%78)##'"#5 2&"15 $+6-/!$*5 (% F A"%"%*5(9%6"" A94 $ F O302U2-0.,?-= =%%$4%#%&!'&&9?../!#$OFO/4#!/G/PA.(9C-%%!%&"1# *%%2!#%&4%&%%!*%%!$*%#%&'$!!/=# :%&#%2%$*%%%$5$2$!&%!#%:%&#!%&'&6:!&!#%-%&)& -%4&$5:%&!#%52*$%%&%")&!%&2%&&%&5%%2$-$2%&&%& %%&%'2!#%!&$'%--*%%#$:%&#!%&$!%&%%&1%62%'/ =%%$4%#%&!'&&9?../OFO//9?.H/%"%-%.(!2&-&!"'/G/PA9C -%%!!%%%&%!%$%$*%%--!#-%5%&%;*;;<./

227 "1$*2$!&%!#!-%4&$5%#%&!$!#%'"1&&%*&--"$!*- #$:*&&#%!/=1%*')&'!%&!%!##%%'5#&$ #!''%*%!!!#%&5*%%1*!%!%%&'#544$!&%!#-%4&!!$* :%&%!24%&%'#$%#%&!-%#&!#!%&&&52*%%,&$ 4)&!%$5!"%!*%$%$-512%&%%$&1/ 0 #%*!# )9$! ")"%'J" '* '#)'"%" E96#!J%4!%!(E "%"#" 64""'"%" J"8!!#94#!%!% ##'" #%"'4J" )!64 7$"'4J""67!9#9 $9$*(9J! 0J"8!"%%!#!5 0#!J%4'')'4KD%$)&'#*4#!%!"#$%&'5$)&'$ :%&)*%&%%#***&&&*%%%%&&'$'-%#-%61-%5 -&!!4#%%&/=-&!!$%&11%*'$!%6!&"1%*%$ 2$#&1$2$#&:&1&%5!-$6*%%!H????($*%1%' "!-6*-2$/ =#$%#%&!%4%&%%*%%)&'1%5%$-%*%%%#4%&%%!*! %;%$"%E"854%&%&-%$$%1!%;&2"14#%'$%4 "-%&)&5&%*!'--1;99/"1$*6-!%6%$*%%&2%&%5 2$-$2%&%%$$$&&%!%1%*'/ 9?>9?.9/ABBB/<./CB%%&%%9?/PA.(GC-%%!!-%%%&%$#$:%&#!%&5 #$1*#$&!%6!!'&/ =99>9?.</ABBB/99/CB%%&%H/A.C"1&"1#$-%$*!# "$&$9?(!1;9?(44%)&/=:%#$-%$$%1!'&5 #$1*#$&!%6!!#%&4%:)**'%&1&-%$%&'2"1 %*%&''%&%*&--2$,""&4&%!#*2$%!%4!1 2&"15#&$2%&-%/ 0# )9$!;"%)'"%*%)'"%*%!# )9$!)"#"*E969%$"/=##%%'1% #$:%&#!%&$5#!%&$!%&%%2%&4!!6-5!%&%%&;6 #4!!6-%&$!*%D&2$:-4&$)&'#%&/ 0;"%)'"%*%)'"%*%79#9 )9$!)"#"*$'"%%"E969)9%!%"7"*'6"" %%2$-;1;&6#"!(9J"%%!64""'$"'J" "%E$87!!;"! %=!%&%-%D1#&",&2$'65 ;&5!%&%%&-6&#&",&%&14$**$2*$%&1! &*&&&-&$&&4#!%%&%!%$%&&&&$/ 0# )9$!;"%)'"%64J! "679#9 $' #%''" 7!!(E! -%$ $6;&2"4#%'2;%*%$;"/ A94 $ 9 B94#!!! A94 $ )9$J!!# )9$ 6'4%* '!# )9$! ")"%'""%"#"64"""J"!9#! I ")"%'')"!)""#* $*(9J!7!9##!"65 9?.H/1;?E/A2!:'CG/??(.I/??44! 0J"8!7"%4"7$#!84&,'%5GIE?';/9H/ ##%%'$$ 0J"8!;"%"%*"7=%$!!#%%' 0J"!9#79##'6"$9"95 *%%%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# )&'%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# *%%)&%!$4#$$# *%%=01/

228 59?.H/"$&$?</ &"$)"?#%*C A94 $9B94#!!!A94 $)9$J!!# )9$6'4%*'!# )9$!")"%'""%"#"64"""J"!9#! I ")"%' ')"!)""#*$*(9J!7!9##!"65 /T 2#", -"$) 0 9?.H/1;?E/A2!:'CG/??(.I/??44! 0J"8!7"%4"7$#!84&,'%5GIE?';/9H/ ##%%'$$ 0J"8!;"%"%*"7=%$!!#%%' 0# )9$!;"%)'"%#""7#4$**$%)&%% 0J"!9#79##'6"$9"95

229 *%%%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# )&'%!&$6!&,6%$*&2*$$*&# *%%)&%!$4#$$# *%%=01/ 59?.H/"$&$?</ $"$%2% <64!#5 II %*"E"#*5 A94 $9B94#!&'()"%*"%"'" %''".645(8&:%#%,$&$;&;&$%*&&"6& %*#'45!"#$%&'(%)&%%.H9>9?.</ ABBB/9G/C 2#& :%&2& &"1 &!%14 (8&:%#%,$&$ ;& ;&$ %*&&" 1#2*5 1 6!"#$%&'( %)&%% I9>9?.E/ AB/9E/C 2#&5! 2%&%-6%%!"#$%&'(%)&%%I>9?.H/ABB/.9/C2#&/

230 &A B **2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!A4#C D1-&;&34!!/=&%*:--#&52*,1*$ %!&$!*3;&342%%#--/=4#/.EI/PA.C-%%!%&"1!"#$%&'(%)&%%%9?.</1D$;<?($*%&&%:%&)&#$*&$;!6$;;&$ %*&&"/ = 2!! ** 34%!!%!-%! 8&:%#% (8&:%#% =&"&*&$ 4" 44 :%&!%2,$&$;&/=!444$%&'%% %*%%!%%*)&%%;&$%*&&""4#%*%!%/ =;&$%*&&"-$!%&%6$)!*%5%D&,$&$ %%&%!2% $*6$5 #&$ 8&:%#% 4!*!"#$%&'(%)&%%&&%&:*;&$%*&&"2/ 8 H? ) 8$ (!9#!E!)!%!5 LI 222&.!"#$%&'(%)&%% %&:*1 ** 2%&$ &"1&!%14( %&'%1%!%&&!&%!!"%'((8&:%#%,$&$;& 6;&$%*&&"!%*-%:%&2&&*%%;&$%*&&" &6/!$*5!( A"%"%*5(9%6"" 59?.H/,$;.9/ =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 $)'6: #"; "&*%% 3?#'%%0%! 1%*'

231 .,-?R=,?2,==01O3,? =%*&&"9/"1-!&%%%%*1%&4&4$!"#$%&'(%)&%% **2%&$4$&&9?../!#$OFFFBF/4#!-%A4#C:*&& %%&%!%$%$,$&$$**&!,$&$%&&&S&.JJ</!#$BBB/#/ %*2:%&%*#&62&$'1*$%!&$!*3;& &!%2-&&"%*/ 0%")"#'7"%4"5 /')5(8&:%#%,$&$;&?#'7"%4"55';/.J/ N$'"%"558&:%#%%&%")&!%4$**$%)&%% 0%!6E!!")"#'7"%4"'()"%*E"5!"#$%&'(%)&%% 5';/.J/!"#$%&'1%7+$#!*$0%:"&*%% 8&:%#% 4!*!"#$%&'(%)&%% 8&:%#%5 F0%79#!9# "%"(%'"%!96#!5 '7 H/9HG:' 8&:%#%9/9H?:' =#--$-4#/.EI/A<C=../PA9C-%%!-C"15J?/PA9C-%%!%5JG/P AGC!A..C-%%!%&&4&!*#%!$4#!-%%*2 &*$5%*!-%%%-%2%&$4$!"#$%&'! "&*%%% #&& & 4#!-% %*2 &*! $'" %&&:$*%&%-%#%$/ :%D$!!D17 n!%%!5 n 2$%*6!*D15 n,&%*6!5 n ""&$%&&5 n *%%1&!$&*&-$65 o 1%&'%%%2$%*6!*D1-$6/ 0%$'79# #")"'!!69!"6%%"*#!)!#!!45 =;&4!2%#%;&$,/=;&$,A#--$-7,C ;& *1$ "&*%%%$ &1/ = "&*%% 2%&%%6!!% %1!'& ;&*1$!"#$%&'(%)&%%%&%%/ =;&$%*1%*#&%%&%$/ =;&$,*1$4)&%&44#&5&%&44#&/

232 0$'79#!!%! $E!!*8"$'79#!!%5 =;&$,2!"%52)&!!#:%&!#%&%%&%'!"#$%&' 1%&%#/=1#&%&:*2&%*&--$!"#$%&'$*%#)!*%5%& %*2&11%&%&!#'!"#$%&'#$4--$:%&!/ $'6%4--!*)!*%7 (;&-&#&$2 =$'6%4--!*2%%*&&"-%*2D5%&%*&--$*$*% #)!*%5%&%&!$;&-!#%#'*#4--5$:%&!!&&;!"#$%&%&%")&!%&*:%&!/ K0#;"!M'#'45 K0#'#'4!$!!5 =$!!$6%#%;&$,5%&*&1$6$1*44%/ /")"5(8&:%#%=&"&*&$ 4"?#'7"%4"55';/E</."%"(7"%4"58&:%#%5 4&,%;/<?/.")'"4'6#!6!#!.,O-J"99%#"5 GG.?B'%5:*!,$&$%&&-%&!&)& GGJJ///%*!-,$&$%&&-%&!&)& :%&7 GGJJ9*!-,$&$%&&-%&!&)&?#!;"%!$!#!5 GGJJ992$%*6!*D1 GGJJ9E,&%*6! GGJJ9.,$&$!%! GG.?..$'%""&$%&& GGJ9?.*%%1&!$&*& GGJJ9<0%&'%%%2$%*6!*D1 (8&:%#% =&"&*&$ 4" :%&!%%!5 2$ %*6!*D15,&%*6!5""&$%&&5*%%1&!$&*&51%&'%%%2$ %*6!*D1-$6/ 0#'#'454$!!5$%*&,$&$$!!5%#!%!*%1%&&%*%&"1 4&*&/ K0#'#'4)"#"*")"#''"!"$E"5 C =)&41*-&-:*&&:%&!%&%%%*:%&%&'%&%-&6"& $!!#%%'$%#%!!'&;&$,4/ -C =$!!#%%':%&%%*!-;&$1*,%&4%*&1&5 2*1;&2-%%$;&-!#%#'4"&*%%!% #!&%!!/

233 KF =(8&:%#%=&"&*&$ 4"-:*&&;#&&& %*-65$%#%!%5:%&%!%%%!!$%%&%")&!"&*%%!%#!&%!! $%&&!$/ G0%;"!)!%N$"'')"%!(9%!9!!#"64"'()"%*"%"" ('#6479##E%!''""%E"8''" $E!5 4&!*#%!$"!%445%&%")&!$4"!)*$21;&!%*!- 1-%#!%&%/ =;&*#&&&152*""&$%&&52$%*6!*D15,$&$!%%!5 #&$ 1%&'%%% 2$ %*6!*D1 $$2 %&& &! -1;&256*,&%*6!5*%%1&!$&*&%&&25 $!!#%%'!2%&%%!%$&&%!!2%5#&$#--$4&!*%2% ;&*1$&&;!"#$%&%&%")&!%&*-1;&2/= 21;&!!!;&$%$4&!*#%!$2&/="!)*$ 21;&;&*1$2#*2"4#%'2".?/(!$*;&1;& &1/ H0%!6E!%!%)%%!%('#6479##E%""%E"8'"""'4!$ "%E5 ="!)*$21;&%%&1%6!%%%!;&$,4!!'&:)**'% ;&*1$!!'&"!:*&$&*&1;5-%%!$%*-6 %&1%6!!% #21;&5 :%&2& $&5 %&&"1;& -%%!$%*-6D12-%"!:*&$&*&2/ C =%*&&"G/"1%$$2$'%&;&4#%'G"-%&)&;& %&4%96-%.?"2$'$3!!#%&:%&&61;&4:$%!$ 4%&%%!*!%%&1%6!!%/ -C =$:%&&62$%1!%&%14#%'%;&%&4%.?"-%&)& 1*;&%*%%$4#%%&!!#!%6!!:$%!$%*2*$-,1#&/ 0 % )!649! '! )!649!$ ;"%'"%"! %!E$99 E969 ' "%"#"'6"64!9%!"$E"5 =;&1#*&%%&%2%/ =!"#$%&'(%)&%%%&%!-%2%* #*%%&'$1*%&&%!!!5$*%%%*%!5#*%%&'$1**&5 #&$#*%%&!%&&%'!!%!&%%-&$/ /",*/;$(*&"&$&$&"- -&/",. "" 0,""" 8&:%#%5 4&,%;/<?/!")&%%5&%&%$$:%&%%&!%$!$**$8&( :%#% 4!*;&1-&&/ =:%$$*&!$**$!!$*%%2&-%)&%/ =$!!34%!%%&%%'%%&%*%#*!";&;& 444#*!"%$/ =;&4;&1-&!#'$*&*5-51#6$ ;;&14#!*%%$%&!#$%&$4&!*%$%/ 0%J"#9%"%"#"'6"5 =;&-%#!%&%$#%&!$$#&",&-%#%!$5*&$5%&&%'!$5 :$6$5 &*&$! -%&$ :%& %&&& ;&$, ;%#%%$:%&$%&&4&!*#%!$%#*$/

234 =;%#%%$:%&$%&&4&!*#%!$%##%%'1%&&%&!6%$ 2%#%%%%&44&!*#%!$!#%4#%'%*%$2";&"1$* %1%$,%&!/=;&$,&2&/ =;&$,;%#%%$:%&$!2%&%&%")&!"&*%%$2$#&&1 %&/ =;&$&&%#%&&:%$!!34!!'&;&;%#%% #%%'1%5$&&%#%$!!#%%'1%!#%%%*%-%&;&*1!!%/ 0%N$''""%%"*#'"$E"5 =;&-%#!%&%$#%&!$$#&",&-%#%!$5*&$5%&&%'!$5 :$6$5 &*&$! -%&$ :%& %&&& ;&$, ;%#%%$:%&$%&&4&!*#%!$%#*$/ F0"6%%!(9$ $98!;"%'"%"5 =;&-!#%#'!"#$%&'(%)&%%$%*$!%$'6%4--!**%&2 4!%)!*%;&$%*&&"62/=;&2,&$"$!#%&'5--&$#&$"$!#;&"1#&&%2%/=;&2#&,&&! $#&&524#!%&!'%%%%&%$5&%*&--22""&--5$'6% 4--!**%&%&&4%$/'&;&$,!%6%$%&&/ 0%J %'*)%'#5 =;&-&$#&$"$!#;&"1#&&%2%524#!!%%%&%$/= ;&-&#&$#&&524#!%&!'%%%%&%$5&%*&--22""& --5$'6%4--!**%&%&&4%$/'&;&$,!%6%$%&&/= ;&$,$'6%4--!**%&4;&-&4!'$&/ 0%"6#N'"""'!!69"64!%)!% "%#9%!"%"#"'6" $E!5 =;& %*3!%5;&-&4!'$#&5$ %%!(%&!' %*&&" 2$-(;&#*;&*1%&&#$$5%&$;& %%&%!!%-,/*%-%-%44;&1#%%&%!%%%&& &&$/ =$#&%%!;&*;&&%-%$5$#&4#%'.H" -%&)&4%&%$%*%&6%$5!%*!-4%&%%!*%$%&1%6%$/=$#&*4--&%-%:$%!!.H"-%&)&#$%&&:$%$/ =;&-&$#&*4"$*&*%$1;4%*!& 4#%&%%&&4"$4&!*#%!%%*:$%$%5%$-%;&$#&$ %:%&%&%*4"$*:%&!%&%$%/ =;&%*3!%%%!2$%&%'$%*%&6!%;$#* 44421;&;-%&&:%&$/=;&44#* ;&*1$#*:%&$%'!-%1:%&/ =;&%*3!%#*:%&!44;&1%*3%!%% 4!2%&52*4:%&%&&#%!&%%!5%!44;&1 %*3%!%!%--'&#*$$*!%$%&!*6!%;&*1$& "&*1*$%*&&&5$7!'--$52&:$%!5,%%/ =;&-&4!'$#&%%!#**;&$*!!%4!'$ ;&$%*&&"-%*2$'5%&%*:%&1%--4!#%%&&%2%2&$5 2%!%-%4!'$#%!&%%!;&#--$34!!/--% %%-%$#&*(;&&44%'!&"1(2&$61$&&%$%*/

235 64'J"$"%"#'"5 =;&$,;%#%%$:%&$A4!%%&'!6!%5#!*%21%#%!%C ;&!2%&!%"&*%%$2$#&&1%&/ = ;&$, ;%#%%$ :%&$ A4!% %&'!6!%5 #!*%21 %#%!%C;&!2%&!%"&*%%$2$#&&1%&/ =,$&$$**&!,$&$%&&&&.JJ</!#$BBB/4#!J9/P( &"1;&4!"#$%&'(%)&%!1%&4&$$ %!&%*!:$%%'!6!$61!!!5:$%!%4%&%%%4!5!6!$61,4%!!%5$&&%#%%&%*%!!%%%%$!1$&%%&% &/!"#$%&'(%)&%%%%&%&%&'5%&'%1%! %*)&!!#%&4%&%$!$8&:%#% 4!*0*$!,$&$ 8$*#!&%!!/ 59?.H/ / = (8&:%#%,$&$ ;& ;&$ %*&&" :% 4!"#$%&'(%)&%%$&--$%)&%$)&!%$%2*1#7 _/>9?.H/ABBB/9I/C +/ +$#!*$0%:"&*%% 8&:%#% 4!*i2p $"$%2% <64'#*5=$ +/ --"&*%% 6*!9?.H/!#$$"*2",&26:%&!%&%$'&! $4'$K&%)&%2&4%'%*&&"& $%&!"#$%&'%)&%Y

236 = $4'K&%()&%2A#--$-72CAGIE?$*!<( <9/C;&1$#&!-!&'$#%&:&%&'%%%*%%!%%%!%!2!"#$%&'1%-%D14:%&!%*&&"%#%%5%&-%$*!$ $ %%#!% %#%!!#%& 4%:)**' "!-%&$ *&! %%#!%%&4%:)**'5%&'-4%)&%26#&",&%*!- :%&!%&%-$6#%%1#&%*)34!%/ =:%1&%!$8$*9?.H/:%-;J(%$)&!!%**&%*&&" %#%%!!!!%&%--$%%#!%%&",&"&51%*D1-- )&!#%*9?.H/:%-;9</(52&&--$2$1#&6#1!"#$%&'(%)&%%&!%1%%$7!9#!E!)!%!5 LI L&.7!9#!./!"#$%&'(%)&%%9?.H/!#$$"*2%&6! %%#!"-%*2%$:*1%&/ 9/ =$*!%%*%%!%%)&'%%#!%*%#%!!2%)!*%: -$62)!*#$*!-!-%&--$:%&!%&%%$7 %*!*%:2!;6";&%)&2%%&%%&%"6!%%&'%1%!./D %&&!&%!!"%'-%%&%"6!$!!"&"15 $%&%")&!%'!%%%%4%*%!&%2%'5 $&*&%#!%!*%*%!&%2%'!%5%&2%-$622$*$!! :%&!%&%%5%#!%!*"%,$&$&*&D1#$5%&% )&%&!#')&%%%#!%!*!#%&6*)&44%%*%!&%2%' 2%(5"!:%'5)'&,5-5"&$:''5%*!-&"%,$&$*( $$&*&5%&%%#!,;&-$&&%2%'&52*"%,$&$ %!%%6#)&%*!-%!%;625 %)&%%*!"13#%&%&%2%-%21$5,!$&*:%&&!"'%,2$$:%&(!%&%$%-$6,!&1-&5)&44%2*65:!%,2$56"$%&%%5 -$*%,2$$-%%%!%-%R!$&&6/ </!"#$%&'(%)&%:%&!$ B$**152*%%#!%%#%!%$*(!-%%&%"6!!!%%&4%:)**'%'!%%1%&%29/"1-%*( 2%"%$$&15$&&%#%4%%*/ A"%"%*5 B$**!$*5&!9#!E!)!%!5 LI L&.7!9#!./!"#$%&'(%)&%% $4'$K&%()&%2 9?.H/!#$$%%#!%2%%9??????A%'$&&$C:$:%&1&%&:*( 1&52*%--'&%%#!"-%*2%%#!%%:%&)&&%*:%&( 1%--.?A6C&&&2!4"%%#!%%%#%/ 9/!"#$%&'(%)&%*$%'!%*4!!%:%&2&"&*%%&5 2*%'!$&*62&52*_>9?.H/A_C 2( -:*&&:%&!%&%%;;&#%$!$*!#--$26#&4%:)*( *!-%%*!-:%&!%&%%%/ A"%"%*5&*%%

237 !$*5& 59?.H/,$;9?/ +$#!*$0%:// "&*%% =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 3?#'%%0%! 1%*'

238 ./D%&&!&% $"$%2% <64!#5LI

239 A94 $9B94#!&'()"%*"%"" 4%)9!")#"%''".647 &'%1%!$D%;$!+%&4!%$*%)&%%&44%*&&" 1#2*!1*#$&%%&&.#"%&'()"%*"%"C!$D%;$!+%&4!%$*%)&%!"#$%&'$ 16%*)34!$%*&&"5%&%:%&:)**%':%&!%&%!"#$%&'(%( )&%1#2*2%*2&9?.H/,$;9I($)&!!/ 2&1#2*%*&&"2&6#)&&!#'&/ %&%%*&&"-4*6%!52*9?.E/!#-%34%!%&4%:)**!-%%( &%%%5 4%% IGE<G? A2&,#!*%%(2&,#C :$ 4%*3 2%*$%13#$#%&&%1#2*$5$&&%#%%*%)( &%!!%4%%IGE<G?A2&,#!*%%(2&,#C:$4%*3 %!&$1;*!4!':&6*$6#%%1%/ 59?.H/,$;.G/ 3?#'%%0%! 1%*'!9#!E!)!%! LI LL7!9#!!"#$%&'(%)&%!%0*$>!)*$8$*&--$2( 2 "16%*)34!$%*&&"44%*%*%!%&4!'%*( )%!!'&&%'!1#2*1/ 9/!"#$%&'(%)&%%*%)&%!!%9?.E/!#-%:%&%)&51%&%2%*( 2&$*%%%&%54%%IGE<G?A2&,#!*%%(2&,( #C:$4%*3%!&$1;*!4!':&6*1! :%&2&"&*%%*$%'!%*4!!%!* %*4%*-%4!'$:$%!!%/ A"%"%*5&*%%!$*5&

240 $"$%2%

241

242

243 AO/P3,-O?1O=,-?.- <64!#5 IFI <64'#*5 #,!% AO/P3,-O?B/&O-,/P+0. &'%1%! #$&& %%*$ -%%!%& ",&," 4-%%!$%&1&%-&6.#"%&'()"%*"%"C =#$&&%%*$&&4#!AC!%&!-%9??</1;.('& #&2%%%'#*%*%%%&*&:*/%&!%*%52* :* %%*$%%%''&5 %%%' %%&''& -"$,$ 4)&!% 44%%2%$-%#%%!%#$&&%%*$/=#$&&%%*$%%&'%'3#% ;*$&%!!%6$%%$64%34!!#%&/ =4$$!!%%A$$!!%5%*!!*)*$$!!%5 -/C)&4()&44&&%%*$#&!4!'%*1%&%!%#%!&%5*%*% &;"6,$ 6& %*&/ &*&5 2* 4 $&% :%&!)&!**%&&!"1%$'%%'&*&:%&%%*$"$,/= 4$ $!!%% %*)%%5 4-%%!$ 44)&!-% *# # %!&) #&$ &;"6,$5 "%$ #$ $&6/ %& %&$&2!%***-&D/#%!&':;,$$2,&5%&6#%&'!% %#%%4&!*%*6%&!!!%1%&%&%*!#!%%*%%%&*&$& %-%/! $!!%$ % %%&%% %%*$( %%%%&$%#%%%&/=D1%&&&%%*%$$,* %*1%&%!!#%&5%&%$*#&%*:%&%&':%&!)&!**%&%%%&%' :*$%*6&$&%2%'!*%*"$&$&%%*$&*&$":&$ $&6/=#$&&%%*$-%%!!!&4-%%!%'&&4#!%&'6$ %&&-%;/=#$&&%%*$-%%!!%4-%%!$%&1%&&$6$/= #$&& %%*$ 4-%%!$ %&1 %%!-% 4!' -%%!% %! "&& %%%&%)/=4-%%!$%&1)&4&%*%%"%,$&$#&#&%$%%& )!*%3-%%!*%$$!%&%-$6#!*%3$!1*$!'-%#4-%%!$4#!%&'6$%*:%&%&'%/

244 =&--$4$%%&&!"%$%*%%%&*&-& -"$, #$&& %%*$4-%%!D1/$%% 4-%%!%&%&$&% %#%%54#$#%&!4&!*%*6%*%%%&*&$2!"% 4--$&&$/4%*-%5%'!%$'&:*$%$!*&"1/ -!$!!%$R$&&%%*$4-%%! 9HU%*6h.I5G$&&$/ +%#%%*%!$!!%$R$&&%%*$4-%%! 9HU%*6h<5H$&&$/!$!!%$R$&&%%*$4-%%! 9I5HU%*6hG5H$&&$/ -0!$!!%$R$&&%%*$4-%%! 9?U%*6h9G5E$&&$/ *%0!$!!%$R$&&%%*$4-%%!.G5JU%*6hEE59$&&$/ =1*-&$#&$!%%4-%%!$%&1;,$*+;* :/&&%#%%4$,"%%!-%%*$6$/O"4-%%! %%!,&%&&!&%%&6)!*%5%&&%&,&*% 1&!'24(&*1%*%$0*D(9?.I/!#$#$&& %%*$-%%!%/%D&"%$*%*%*%$%*-6$%'!&6)!*%&%$ &%-&6;,$* :/:%&!/ =#$&&%%*$-"$,$%*#&!$!!%$ 4% :*$ 2%&% #- 1#&," 4-%%!$ %&1 &%:&%&1%&"D#$&&%%*$%&&#&*9?.I/1;.('&9?.I/ %,%-%<.($*%'!%$'/ %&&!&%%7./D7 9/D7 </D7 $&**:%& %*2& 1! 8) H?) >?) 6(? ) 8$!9#!E!)!%!5 LI 222&.

245 ./!"#$%&'(%)&%%,&$&*1 %*%$0*D *%*&&%:&9?.I/!#%#5 4$!!:%&2&$,!&D!4#$&*6$,!&D 4#$&*6 #$&&(%%*$ $*!!% %#%'-- -%%%!!% # 4-%%!$ %&1 &%:&,!&1-&&!%2,"4-%%!$%&12/ 9/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%./" %$$4-%%!$%&1&",&$&6/ %&%&'7 "&*%% +$'7 9?.H/"$&$.H/ 59?.H/,$;.9/ $)'6: #"; "&*%% =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 3?#'%%0%! 1%*' =?.>9H<>9?.H/D%&'%1%!./D%&&!&%% /P2=0.&O+0.0.0?,A//0-.,?,-= > 8( ) ( $ C*;A + +!

246 : + +! ( )! 8( ) () "# '! +) : ) (!! (! ) 8( ' :! :: ":: ) '+! + +!! 2#"" C6=== /8 0! / 0 *) +) (! ) + )! ' () ' ( %$%&"1=&;&65$ A94 $9B94#!! %#%%4#!%!"#$%&'1%4%!9#9 2*;"8)E!!&&!"#$%&%#%%**?966!4&;$:)**%&% %%*$(-%%!$!' && %#%% # ""6!J"#"#' #'6J"5 :%& $&?!%6!E"64":96M9B94#!!$%&&!"#$%&9(99)%%!9 ""6!J"#"#'"4% #J"#"#'"%EJ!!E%!'*'8)"6E"%" 2'#'4!$!9!#7!2%&7 =7 &$,67 &&2$6>O!*1%*!7!"#$%&%%1*;&%!&%#%7 A94 $9B94#!! GIE95';/.J +$#!*$0%:"&*%% $&&6#&;;&#%%52*9?.E/?</.?(!&6$$;$%'!&6& 6#&&&&2&-/ $1%&%%#--52*$$;$%'!44 4-%%!$%&1:%&!%&%$&9/D%&&!&%!%*$%%!--:*&&%&:*/ %&759?.H/ /// =1&!'*!"#$%&%!-%7 /A&6%#%C #"%%'%" A!2%&7<.??&*15D%;!.C 9/ = %*4%' %%*$(%%%%&$ %'! 6";7 %%%!&)&$ %&1% %&&&"D#$&&%%*$%%%%&$%'! </%'!$$'79?.I/1;?./??7??OR9?.I/%,%-%<./9E7??O44$ $'

247 E/=&&4-%%!$%&16";76&%&1 H/=%&-6&%"17&%*&,--4%*3%&&%&*& I/=1&$#$:,$7%%%*$:$V614%%&%"2%&%>d2/ =1&&7=#$&&%%*$615$%*%&6'%%*$4&!*!5!&%*4$**$6152%%%'",$61/ %*2"!%44%5%%*$5 (5#&$#1*-& &"1%%&%*%%:%&%)&'%*!-5$&&%!%%56151;&!!4&!*%%/ =1&$%&#--#$%$2&1*-&- %*25%*D1;&%%*$:-&!2;&&!-&%%%*$#&%%&#$&& %%*$%%&!!%%&'%*6!%!%!-% #$%&$%%$6& %%%'&& 4%&%'%%*#&#$&&%%*$A C%$!*!%!-& %%2&$ 617%%2&$ 614#%&%)& %)&%$&%* $&&%!% %&!!%)!*%%*:$%$/ G/=%*4%'%%*$%%%%&$%'!:$%!$2$%1%7&!2%#!%&!'& 6.H/"/ J/%$!*$%&!!%*%!%7$*%.?/&%,$$74-%%!$%&1-!#%#'=1&!':%&2&$2%&%$ %*)%%%%&#%!#%$%%'4%$!*qH?U/A%''4%$!*h %#%%%$!*]?5GC =?.>9H<>9?.H/D%&'%1%!9/D%&&!&%% 0.0=0+,? =&;&65 +$#!*$ 0%: "&*%% A94 $ 9 B94#!! A!2%&7 GIE9 6!4?#9%6%! &;A!2%&7..<G8;"%5%%;,G/,!*1%*!7?.(?J(GJ<<EE57.E.JG<J.(9(E./C52*%#%%!"#$%&%!-% ( #$&&%%*$4-%%!$%&1&%-&62)!*%:*$ A(*4-%C&%!!!-%5#&$":$&:%&2&$2%&%":$&-%(

248 &&%!%!!-%%)&%$&%*$&&%!%&$*%!&%!&%&1( 1/ ( #--2&%*%%%&*&$%'!5$&&%#%:%&$ 2$%1!%&%!!!#%&",&%)&%$&%*$&&%!%*%%%&( *&&%&11/ 0%&%%*2&&"1%*2&%1*;&%*2&%#!-% 4%&%%!*%%#&&&$/ 59?.H/,$;9?/ Q'6#"N!%8 =?.>9H<>9?.H/D%&'%1%!</D%&&!&%%

249

250

251 $"$%2%

252 AO/P3,-O?1O=,-?.- <64!#5 II <64'#*5 #,!% AO/P3,-O?B/&O-,/P+0. 8%&#4#$&*6$&"%%$%%36!!'&.#"%&'()"%*"%"C #%)&%!1%&%&%*9H.H-4#$&*6$&"%&&2/=&"%% ;&%36!%&%&$'&%&!!)%5%&; 2:;!)%-$*;*!!-%,4%/&$--&$52*%*%4-- %*%&"%%%*2$-#&",&-42-%!%'"/ $%%4#%%!-%%*D1--%36!#&$)!*%!/O!&%3"$, %&!2%'&%*%3--(%4#$&*6$&"%%%,%!&$1%&%&%*$%%/$#%& $2$%% +(-%!%&'%%$:,$&"14%&14#'-%%#( 252*"&$&%2%'!*%)&$64#$&*6$%%%36!!#%&"(,&-5#&$41:-&%;1%36!#!*%21$5 %!,!&%3%*$:$6$:5;/2$:%&%;,$AO:$( 6C$*!-%#%$5%&)&'"%:$6%*-%;2/=:$( 6,!*&&-2$%&#%:%&5%&!6$-%;2%#%$5-%%$)!*%%( *%!&%%5%*#&61-%;2!)%%&%$4#$&*6/=:$6,!*-%;2( $4&!*%$%36!4#%%!-%%&%%%%%*$%*6-&!)&%%* :;$'&/ =-%;2-%,)&-;4&!*%79EG/J9?/???/( =:$6#2%*!)&!$$'7.<J2"/ =4-%;24%'-$6!&)&!"%#!*%21$D*52*:;( $'%&1%$%1!%*,$"&"%%%/=4&&$6#" 4#$&*6)%%&%!!%5:%/="&$:%&26#-1%&%)52*-%;2 %&&%!!%!5#&$%&1%43)%%&%!:%%%!)&$&*%4%*%;1 4-$6$/

253 =-%;24%*!%!%%$46&4-%%!$%&1%&& $6$5%$-%%36!%&&%4!"#$%&'(%)&% 8 >? 6(? ) 8$!9#!E!)!%!5 LI 222&../!"#$%&'(%)&%%#4#$&*6%36!% 6&4-%%!$%&1:&&%5O:$6$:-4!'%*#&6/ 9/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%52*2$#& 4-%%!$,-%##&:&&%./"%$$4-%%!$%&1/ %&%&'7 "&*%% +$'7 9?.H/;*;;<./ 59?.H/,$;G/ $)'6: #"; "&*%% =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 3?#'%%0%! 1%*' "%%'%"5

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269 $"$%2% AO/P3,-O?1O=,-?.- <64!#5 IGI <64'#*5 #,!%

270 AO/P3,-O?B/&O-,/P+0. &'%1%!58&;,</D$*&!!%6!!'&.#"%&'()"%*"%"C 1$ #!%&$ 1& D1 -%5 8&;,</& &!#'#& 3#%&'!$+$*&/ =1&&"1.G$&&$#!%&!6#1%*#&$58&;,</ D$*&/ 4&%%!$%)&%!%&&$&#$/ --%&!6%%$*&! 4!!%%&%2(%%!$#15%%!*%%)&#%%!%/=%&%2( =:%$%:$*%&%-%#!%&!#%&%&!6%%$*&:*&$!!-%,&!!/=!'.EI599:4&$$5H<5G9&*$%)&%%&%%&%'!")&%!!!.I/???/???/(( -52:4&%)&%%.H/???/(>9-&&"6%*/$%%:$*%&%-% =%$-%!"#$%&'(%)&%$*&!!%6!%%&&%4%&':%& %&%2(%%!:4&2$#&$%*%!&%%!%5#%%!%5%4#%'%&%&%2%'!* $*&%&/ %&&!&%7./D7 9/D7 </D7 E/D7 1$1& =$*&!!"& =$*&!4!!%%&%2(%%!% =$*&!!-%,&!%/ 8 >? 6(? ) 8$!9#!E!)!%!5 LI 222&.

271 L=M./!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%52*$6 %*58&;,</!4!!%%&%2(%%!$%&1/ 9/!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%52*./ "-&%6:4&2$#&$#%%!!4#%'%2$%%%*$*&!!%6!%5 $*&:*&$!!-%,&'&&%*%#%%/ %&%&'7 "&*%% +$'7 9?.H/-%<./ L8M!"#$%&'(%)&%%%!!%6$1$!!% 58&;,</D$*&.G/???/???/(#!%&!/ %&%&'7 "&*%% +$'7 9?.H/"$&$.H/A4&!%C LOM./!"#$%&'(%)&%%%*-6"&*%%52*$6 %*58&;,</!4!!%%&%2(%%!$%&1/ 9/!"#$%&'(%)&%%%&%2(%%!#%%!! 4#%'%#%!%-,158&;,</D$*&5&52*#%!$ $$&$.G/???/???/(5&$,$)4-H??/???/(5#!%&$:$%!%%*4%*-% %&&52*%*4!1%%&'#&1*;&%#%%%&%$&&& 1!#!%&!'&6.H"-%&)&/ =!"#$%&'(%)&%%*-6"&*%%#%!$2$%!%&!6!!%! 4!!%&!%/ %&%&'7 "&*%%5$!!#%%' +$'7 9?.H/-%<./ 59?.H/,$;../ $)'6: #"; "&*%% =%&'%1%!4#!%!*!$*&7 3?#'%%0%! 1%*'

272

273 =?.>EG(E>9?.H/D%&'%1%!9/D%&&!&%%

274

275

276

277

278

279 $"$%2%

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit ! "#$%& '()* +,-. / 012 02 /! 02 32 $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, 5-.5.9 7:4$ ;< 02 32 ; 1= 2 ->?8< 21 @ + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()* < 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Részletesebben

A B C D EF C D EF C C BF A BC DE F D A E E E E D C C E DC C E E DC C C E D D E A D A E A

A B C D EF C D EF C C BF A BC DE F D A E E E E D C C E DC C E E DC C C E D D E A D A E A A B C D EF C D EF C C BF BA A A BC DE F D A E E E E D C C E DC C E E DC C C E D D E D E C E ED E D D C A D A A A D A A D A A A A D A E A C E A A D A A D A A A A D A A D C A A A C A A D A A A D A E DC E

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

C qe.rrrc ocboeitur t BHelpettrr leps,qoboro orerlecrbehhofo u. 09 yrbepx\aehhh fljrahob oopa3obatenbhbix MepoIIpHtTr{fi u otokhpobok 3a pyoexom

C qe.rrrc ocboeitur t BHelpettrr leps,qoboro orerlecrbehhofo u. 09 yrbepx\aehhh fljrahob oopa3obatenbhbix MepoIIpHtTr{fi u otokhpobok 3a pyoexom MHCTSPCTBA APXT3KTYP5 YAAYTBA P3CYSJO EJAPYCb MECTEPCTBO APXATETT}?b N CTPOTEJBCTBA PEC$'6JK{ DEAPYCb 3ATAA l9.hgpq 2018r. r 10 r Mitc( NP]{(A3 r. MrBc( 09 yrbepx\aehhh fljrhb p3btenbhbx MeppHtTr{fi u

Részletesebben

/01 1!"#$%&'!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!"#

/01 1!#$%&'!#$%&'!#$%&' () *+,-./ 01! :; CDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY? Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^ *+ *+!# !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ 01! 234567289:; ?289:; @8ABCDE 6?289:; FGHIJKLMN O C ( PKL QRSTUV :;*W? CXY?Z[R \] ^ _ `a?o :;?boc^*+ *+!"#$%&'()* $%+, -./01 234+5 +,67* 894: ; "#

Részletesebben

!*++',*-'.$*/($/(#0'!1(2*-($/.1-/'.$*/'+(%+*,'+(&'-$.$&1('3'-1/1##!"#$%&'()$(!"#$%&'()%$#)*&+&*',$*,)*!!!"#$%&'()"*+'

!*++',*-'.$*/($/(#0'!1(2*-($/.1-/'.$*/'+(%+*,'+(&'-$.$&1('3'-1/1##!#$%&'()$(!#$%&'()%$#)*&+&*',$*,)*!!!#$%&'()*+' !*++',*-'.$*/($/(#0'!1(2*-($/.1-/'.$*/'+(%+*,'+(&'-$.$&1('3'-1/1##!"#$%&'()$(!"#$%&'()%$#)*&+&*',$*,)* !"#$%&'()$(,-.#*(-/0*/1$23456/738/9*:;*:"/1$23456/&%/):/ &:0-+:)0&*:)./&:&0&)0&

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234

!#$!##%&%' ($#)*+,-./0!0#%0#1,234 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234 1 ,.54/456#/7/6&4$83#$! #$!,.,. /#%64!54/9($#:;< -.647/4,.*. /#%64!54/9&=%>6?@!"$4#%64!54/5/&4$83#$!?A:;

Részletesebben

c : c ö ü 7 % ö ü ü 8 % ü C ö % c ö 8 E ö ü D c % D c % / / É 8 8 5 5 ( ) 7 8 7 9 7 8 ( 9) 89 5 8 Ü ö 85 597 ( ) 58 8 (9 5) Ü 8 88 8 8 5 ( 95) E I D 9 8 88 7 997 9 N 9 7 ( 5 9) E 9 88 9 ( ) ( / ) * **

Részletesebben

D G 0 ;8 ; 0 0 " & *!"!#$%&'" )! "#$%&' (! )* +,-. /0 )* **! / 0 1 ) " 8 9 : 7 ; 9 < = > A! B C D E +,-./0! 1#! 2 3!./0

D G 0 ;8 ; 0 0 & *!!#$%&' )! #$%&' (! )* +,-. /0 )* **! / 0 1 ) 8 9 : 7 ; 9 < = > A! B C D E +,-./0! 1#! 2 3!./0 D G 0"" @;8 < @;0 0"7@ & *!"!#$%&'" )! "#$%&'(! )*+,-./0)* **! / 0 1 ) 2 3 4 5 6 1 7 " 8 9 : 7 ; 9 < = > 9? @ A! B C D E +,-./0!1#! 2 3!./04456171#461,!FGHIJKLM 5 NO N"JPQRFGLSTUV@AW"9?@AW G X6YJK # #

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

!"" "# "#$ %& ' ( )* +,-./01/. )!"!"#$%&' ( )*!"#$%&' ()*+,-./01 2#$% )' $! ) :; 3 2 2' 1! <=>? )' ' )' $+ 2) CD& $! ) E ; 2 & $! $!

! # #$ %& ' ( )* +,-./01/. )!!#$%&' ( )*!#$%&' ()*+,-./01 2#$% )' $! ) :; 3 2 2' 1! <=>? )' ' )' $+ 2) CD& $! ) E ; 2 & $! $! !"" "# "#$ %& ' ( ),-./01/. )!"!"#$%&' ( )!"#$%&' (),-./01 2#$% )' $! ) 1 3456 789: 32 2' 1! ? )' ' ) @AB% )' $ 2) CD& $! ) E 2 & $! $! ) 1 2 FG HIJ1 KL3 & $! ) E 456 2 Q $! ) & RST $! ) & RUVWX& $!

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É Ó Ó ü é é ú ö é ü é ú é é é ú é é ü ü í é Ö é ö é ö é é í é ü ü ö ő Ö í í í é í ú ö é í é é ö í é é í é ü ű é ö é é ü é é ú ú é Ö é ü ú é ü ü é ö ö é ú ö ú é í í ö é í é éí é í é é é

Részletesebben

ő Í é ő Ö Á ö ő Í é ő ö é é í é ü é ú é ű Í ú ö é ű í é ő í ő é ő í é ő Í é ő ő Í í í é é é é í ü ő é ú ö é ö í é é é é é ö é ű é é é é é é é é é é ö é ö é é é í é ú é é é é í é é ő é é í é é í í ú é ú

Részletesebben

! *+,-./01! " #$%& % $'! $ $ % $ % % $, ()* 89& : + :, ; * / 8 < - : ( ; 5 => A - BC2)DE 5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVW

! *+,-./01! #$%& % $'! $ $ % $ % % $, ()* 89& : + :, ; * / 8 < - : ( ; 5 => A - BC2)DE 5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVW ! *+,-./01! " #$%& % $'! $ $ % $ % % $,- 2 34 567 ()* 89& : + :, ; * 5 7 -../ 8 < - : ( ; 5 => *0?@ A - BC2)DE 5 & @F7GH5 /IJK L MNO ) P C234 QR STUVWX Y Z< -.,. 8[ \[UV WX] ^_)O` abc A - BC2@ ) 7 M P

Részletesebben

í Í ű í Ú É í ú Í ú í í í ű Á ú ú í ú í ú í í ú í Ú ű Í í í Ú ű í í í í ú ú ú Ú Ú ú ú í Í Ú Ú ű í Ú í í í ú í ú Ú í í Ú í ű Á É Ú í ú ú í É í ú ú í íí í í í ű Ú ű í í í ű í Ú í í í í í í ú í ú Í í ű ű

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

!"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/

!#$# $ %&' $$ ()*)()* * P:QR2 M! #$% -.()*0 ( 0 01 :- U 0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) ) a ( C Z[$T,-O. O P/ !"#$# $ %&"'" " $$ " ()*)()* * P:QR2 M!" #$% -.()*0 ( 0 01 :- U "0 )*&' ) a C01 C 1 5D 6PW $T0&' ) a ( C ) I34@ 78*^)*@&' ) a ( C0-. + +Z[$T,-O. O P/ &' ) a ( CI W 001 + +I C % C -. 0 &' W $T 6 E CE E

Részletesebben

! # " ' 2 34' 5 6-! - 7 0# #8) 09:-0; ##%!$! $! # $!$ "# 88 09:-0;, /,0*!"#$%&'! ()*+, -./ 01 / :; <= + -.FGH&'IJKILM*+,N'OH P QRS

! # ' 2 34' 5 6-! - 7 0# #8) 09:-0; ##%!$! $! # $!$ # 88 09:-0;, /,0*!#$%&'! ()*+, -./ 01 / :; <= + -.FGH&'IJKILM*+,N'OH P QRS ! # " ' 2 34' 5 6-! - 7 0# #8) 09:-0; ##%!$! $! # $!$ "# 88 09:-0;, /,0*!"#$%&'! ()*+, -./ 01 / 0 23456789:; ?@AB+CDE + -.FGH&'IJKILM*+,N'OH P QRST

Részletesebben

' 0.*)& )0- ) $ &!"# ' $% : 01 #$ % ; : 456 &!"#$%&' ( )*+,- ( )' *+ $, - ),,".') / ' *!./ :; &!"#$%&' ( + + <= DE 0 1' #

' 0.*)& )0- ) $ &!# ' $% : 01 #$ % ; : 456 &!#$%&' ( )*+,- ( )' *+ $, - ),,.') / ' *!./ :; &!#$%&' ( + + <= DE 0 1' # '0.*)&)0-)$ &!"# '$% 23456789:01#$% ;:456 &!"#$%&'( )*+,- ()'*+$, -),,".') /'*!./0123456789:; &!"#$%&' (++?@AB4CDE 01' # AB ' FG HI JK

Részletesebben

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL

ISKOLÁNK DOLGOZÓI AZ TANÉVBEN AZ OSZTÁLYOK TANULMÁNYI EREDMÉNYEI STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS A KÉT TANÉVRŐL SLÁ LGZÓ Z 66- ÉBE Z SZÁLY LÁY EREÉYE SSZ ÖSSZESÍÉS É ÉRŐL - 55 - l dlgó 6-,, évebe eüle é v : : Sóg,dő Blb eld Láló g g-ö óá óef gh -áb á óefé gh á-f ' l Gáb -f l Gábé -f 7 Í7 Áád Sád ö- 5 6 Áádé e g-ö

Részletesebben

500 A.

500 A. ' ) wwwinsaaniatog o ' ' ) ) Standing my ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' o ) ) SR I ' L I P

Részletesebben

#$%&'( *+,-.+/, :,23 ';8 ';( ;<= BCDEFGHEICEJDK LMNOP BCGHQDFIQK!"

#$%&'( *+,-.+/, :,23 ';8 ';( ;<= BCDEFGHEICEJDK LMNOP BCGHQDFIQK! ɽ¹ÜÝÞÝÜßÜßàáßÜááÜ»â 123456789513 549578513 732625715 E TU\MNdg`^@Lhijkl mnohpqr>s #$%&'( *+,-.+/,0 123 456-7 890 :,23 ';8 ';( ;?@ BCDEFGHEICEJDK LMNOP BCGHQDFIQK!" R `OUZ`\XYO R MW]TMUX^\^

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

!"#$ '!"#$ %& ()*+,-./ #$5 %& 67#$ %&89 :;5!"#$%&' ()*+,-#./ 01./" /23#"789: ;./ (#$% <= # B F 9 #GHIJK #LM! NO./" )*+,-#.

!#$ '!#$ %& ()*+,-./ #$5 %& 67#$ %&89 :;5!#$%&' ()*+,-#./ 01./ /23#789: ;./ (#$% <= # B F 9 #GHIJK #LM! NO./ )*+,-#. !"#$ '!"#$ %& ()*+,-./ 01 -. 234#$5 %& 67#$ %&89 :;5!"#$%&' ()*+,-#./ 01./" 23456./23#"789: ;./ (#$% ?$%#@ABCD%E # BF 9 #GHIJK #LM! NO./")*+,-#./01 PQ'R ST' U#VWXY # ST K,- Z[\]^_?#` a b.c (# B K B#

Részletesebben

!"# $$%&''# $ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z B!"+ 5 B T +$ 8 X`(+0!"3 $ )6 #$ L4 4 L\ "T 6 T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;;

!# $$%&''# $ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z B!+ 5 B T +$ 8 X`(+0!3 $ )6 #$ L4 4 L\ T 6 T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;; !"# $$%&''# $ Z[@A*\ JJ Q KL MN O K C $ #S C $$ 5 3Z R @ ]D@ B!"+ D@ 5 B D@ T +$ )6 @ 8 X`(+0!"3 $ )6 #$ L4 4 L\ "T 6 D@ T E E E $E *6 E E ;E $E ; E;;E D@ T D@ TE E\ # O T D @ " # 4 K 9 ; *! ;;;*! *6 *!

Részletesebben

ö é ü ö é é ü é í ü é é ü é é é é é é ö é é é í é ö é ö ö ö é ü ü é é é é é é ü é í í é é ü ö é é é é é ü é é é ú ú ö é Ó é ü é ü ü é é ö é Ö é ö é é

ö é ü ö é é ü é í ü é é ü é é é é é é ö é é é í é ö é ö ö ö é ü ü é é é é é é ü é í í é é ü ö é é é é é ü é é é ú ú ö é Ó é ü é ü ü é é ö é Ö é ö é é Á Ö É Ö Á É Ó Ü É ö í ü é é ö é Ö é ö é é é é é é ú ö é ö í é é é ü é í ö ű ö é í ú ö Á é é é é ö é é é ö é é í é é é ö é é ü é íé é ü é í é í é é é é é ű ú é ü ú é é é ö ö ű é é é é ö é é é é ö é ü ö

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

!" #$%&'!" ()*+,-./#01 %,-1 2!"3, :; & 3,- FGH1!"IJ,- K LMN 1 # O H1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!"#$%&' " R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_`

! #$%&'! ()*+,-./#01 %,-1 2!3, :; & 3,- FGH1!IJ,- K LMN 1 # O H1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!#$%&' R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_` !" #$%&'!" ()*+,-./#01 %,-1 2!"3,-456789:; ?@!"/ABC,-DE & 3,-FGH1!"IJ,- K LMN 1 # OH1 IJ OPQ KLR S1TU 3,- VW!"#$%&' " R 1ST UVWX Y K :UZ [\]?^_` Kab ( ) * +, )-./01!"#$%&, 2 3 4 c] &' ] &' c / c + J

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,345

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,345 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,345 1 ,.250526#0706&5$84#$! #$!,.,. 0#%65!2509($#:;< =.65705,.*. 0#%65!2509&>%?6@A!"$5#%65!25020&5$84#$!@B:;

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

ᔗ卷- ü /2011. ( ) ö d H É í S b ó ó ó 24/2003. (XII. 23.) ö d ód í ó ᔗ卷- ü í ö í ó d ᔗ卷 ó ó 1997. LXX III. ö 6. (3).) j j, h ö ó ó ó 1990. LX. ö 8. (1) b d b gh f d ö b j, d g g ü g b, ö ᔗ卷 d : H É í S

Részletesebben

!"# $% & ' &#!"# $% &' ()*+,-./01' :; ) <& ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &)

!# $% & ' &#!# $% &' ()*+,-./01' :; ) <& ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &) !"# $% & ' &#!"# $% &' ()*+,-./01' 23456789:; ) ? @A)B01CD ' E : *B 1) F GF&HI ; J9:KLMNO ) $ '; ) & P QRS T$ U8 1VI W&)F(XJY KLMNO ) F P ( Y &)Z[\ ]^_` Y &)ab Y &c = ( () ) () & O= ) 2 & = ) KL

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

"! "#$%&' " ( )* +,-. /0 1!! 23456!! 78+"#9:; 56 +!"# < "=>'? E F! "#GHIJKLMN FO E P HQ+9: RS+TU.SV+"#.WS+X Y. + F! "#' " Z[ \ CD #$%&' (!"#

! #$%&' ( )* +,-. /0 1!! 23456!! 78+#9:; 56 +!# < =>'? E F! #GHIJKLMN FO E P HQ+9: RS+TU.SV+#.WS+X Y. + F! #' Z[ \ CD #$%&' (!# ! #$%&' ()* +,./0 1!! 23456!! 78+#9:;56+!#'? +@A.)B(CD EF! #GHIJKLMNFO EP HQ+9:RS+TU.SV+#.WS+X Y.+F! #' Z[ \ CD #$%&' (!#$ ]^_ `ab c I G I (F,#& 14(V+#&G (HE4+# &!I..+)# EX\ #&#\FI+V=Q\F(F#G (V',#F

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7887?B@A:7887 CC@A:7887 !"#$% 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1."@)+..$ *%+/#$..& 6 2.2 2.3 2.4

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

!" #!" $%!"#$%&' ()*+,-./01 :; :; 2 F=>GH IJKLM N<=>?O$7 MPQR STO$UV7WXO$YQR UV 7<=>?Z[\]4^S P?=>?=>? _C M`?ab?ab c ^$ ] 6 7 ( =>? 6 ^ ] =

! #! $%!#$%&' ()*+,-./01 :; :; 2 F=>GH IJKLM N<=>?O$7 MPQR STO$UV7WXO$YQR UV 7<=>?Z[\]4^S P?=>?=>? _C M`?ab?ab c ^$ ] 6 7 ( =>? 6 ^ ] = !" #!" $%!"#$%&' ()*+,-./01 :; :; ?@ABC(DE 2 F=>GH IJKLM N?O$7 MPQR STO$UV7WXO$YQR UV 7?Z[\]4^S P?=>?=>? _C M`?ab?abc ^$] 6 7 ( =>?6^ ]=>?]7 ab?6 ^ @ 06 (ab?7mpq R^ # M ^ '& ' 7=>?_C FM 7 2?O$[\]

Részletesebben

45 különbözô egyenest kapunk, ha q! R\{-35}. b) $ =- 1& = 0, nem felel meg a feladat feltételeinek.

45 különbözô egyenest kapunk, ha q! R\{-35}. b) $ =- 1& = 0, nem felel meg a feladat feltételeinek. Az egyenes egyenletei 8 67 a), n( -) x - y b) x - y c) n( ) x+ y- d) n( -), x- y 7 67 a) y x b) n(b a), nl(a - b) ax - by 0 c) n( -) nl( ) 7 x + y 7 d) x - y e) x - 9y f) x + y g) x - h) - O, 77 n( ) nl(

Részletesebben

+++ +, ++, + + +,. # -!! "#!"#$ %& ' & ' (!%! ) *!"#$%&'+++, * ( )*+,-++++ * -. / 0&'+++ *! " # $ "%& '& $ # +++, '& *! " # # "(% ) * +, '& *'&

+++ +, ++, + + +,. # -!! #!#$ %& ' & ' (!%! ) *!#$%&'+++, * ( )*+,-++++ * -. / 0&'+++ *! # $ %& '& $ # +++, '& *! # # (% ) * +, '& *'& +++ +, ++, + + +,. # -!! "#!"#$ %& ' & ' (!%! ) *!"#$%&'+++, * ( )*+,-++++ * -. / 0&'+++ *! " # $ "%& '& $ # +++, '& *! " # # "(% ) * +, -++++ '& *'& ) * " # - # +++ '& ++-**- ++-** *! " # $%&&'$ () #

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

ő ö ő ű í í ö ű ö É Ó Ü ú É Éí í Ú í ö ű ő í ö ü í ő ö ő í í ö ú ű ü ü É Ó Ö Á ö ö Ö É ü ö ö ö Ö ö É ö Ö Ö Á Á ö É í É ö ú í ö Ö ú Ö É Á Ö ö í í í ö ő í í ö ú É ú ú É ü í ü ú ü Ö ö Ú ű í í ű Éí Ö É É úé

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

& ()*+,-. ()%*+,"%%-(%.#!$$"%$ &$ %!"#$%& "( )*+%,-,."/+,01 ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"%

& ()*+,-. ()%*+,%%-(%.#!$$%$ &$ %!#$%& ( )*+%,-,./+,01 ($ )$$-+% &%2 3$0,/0+% !!" "! # # & ()*+,-. ()%*+,"%%-(%.#!$$"%$ &$ %!"#$%& "( )*+%,-,."/+, ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"% /.+!$$"!"#$%& ()*+,-. /23456789:! " #$% & ( ) * /& 23456789 :; 2$$$34< ;?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

Részletesebben

!"#$%" &' # ' $'## '$ '# # ( ) * )!"+,+,, - Y ' ()* +,- B &'. &'.+ +,?0>1! * 1! * E )! 5(61 78 $9 : ;> )1! 8 E & < ;7 6* ;> => 4 B ; A&B

!#$% &' # ' $'## '$ '# # ( ) * )!+,+,, - Y ' ()* +,- B &'. &'.+ +,?0>1! * 1! * E )! 5(61 78 $9 : ;> )1! 8 E & < ;7 6* ;> => 4 B ; A&B !"#$%" &' # ' $'## '$ '# # ( ) * )!"+,+,, - Y ' ()* +,- B &'. &'.+ +,?0>1! * 1! * E 2 1 3 4 )! 5(61 78 $9 : ;> )1! 8 E & < ;7 6* ;> => *? @$ 4 B ; A&B V C9 ; &' 2;> V2+ 1! @ $ O * @ $ ; > P -./ 1! : ;>78

Részletesebben

!" # $%&'! "#$% &' ()*+,!-./ 01 $% :; &' ()*+, -./( 0()*+, $ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, = 0()F GHI $J K

! # $%&'! #$% &' ()*+,!-./ 01 $% :; &' ()*+, -./( 0()*+, $ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, = 0()F GHI $J K !" # $%&'! "#$% &' ()*+,!-./ 01 $% 23456789:; &' $%-? @ABC!"#$%&' ()*+, -./( 0()*+, 1 23456 0 789$ :; 0()* < =>?-./( 0()*+, #@ABCDE = 0()F GHI $J K LMNOPQRS- TUMNO8V W XY 0Z[.\]^_ K` ab+c 0()*b M =C

Részletesebben

V. Koordinátageometria

V. Koordinátageometria oordinátgeometri Szkszt dott rányn osztó pont súlypont koordinátái 6 6 6 ) xf + 9 yf + N 7 N F 9 i ) 7 O c) O N d) O c N e) O O 6 6 + 8 B( 8) 7 N 5 N N N 6 A B C O O O BA( 6) A B BA A B O $ BA A B Hsonlón

Részletesebben

CMYK!"#$%&'!"#$%&' () *'&+,-./ !"789:;# $ BCD!E& % F= 78 9:GHIEJ K*1L ;#$M O % F = O +, PQR S O T UVWX Y+,GH F ;#$ U T Z[N O \] ^

CMYK!#$%&'!#$%&' () *'&+,-./ !789:;# $ BCD!E& % F= 78 9:GHIEJ K*1L ;#$M O % F = O +, PQR S O T UVWX Y+,GH F ;#$ U T Z[N O \] ^ !"#$%&'!"#$%&' ()*'&+,-./0123+456!"789:;# $?@A BCD!E&%F=78 9:GHIEJK*1L;#$M=>?@NO%F =O+,PQRSO TUVWX Y+,GHF;#$U TZ[NO\] ^_`abc%f=;#$p%=>?@i T Z[N;#$*=>P%=>?@A +456!"X]^_`abc ;#$>!789:;#$EJ=>%A +456!"

Részletesebben

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan

Mezei Ildikó-Ilona. Analitikus mértan Mezei Ildikó-Ilona Analitikus mértan feladatgyűjtemény Kolozsvár 05 Tartalomjegyzék. Vektoralgebra 3.. Műveletek vektorokkal.................................. 3.. Egyenes vektoriális egyenlete..............................

Részletesebben

módosította: 38/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8/2013 (III.01.) önkormányzati rendelet 12/2015 (V. 04.) önkormányzati rendelet

módosította: 38/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8/2013 (III.01.) önkormányzati rendelet 12/2015 (V. 04.) önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló módosította: 38/2012.

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

+ $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # "#$% &

+ $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # #$% & + $& (, -!./0 1 )- 1! * 2 $& (, -3 %% 3% %$(%$, (%& /.+ %# &&-34# # $& (, -# %% #%$#% % 0( 5* 6 #6# # *33777# 4# 8-$( %(' $ $%'$ 9 # :+!! %%, # "#$% &'!" ( %%!! " #!$% & ' $! ;+." ; 9 # + :+! + 4 2 2 4

Részletesebben

Ó É Í É í Í í é é é ö é é é ó ú Í ó é é é é í é é é éí ő é ó é é ő ú é Í ű ó ö ő ó ő ő é é é é ó é É í É é Í é í é é í ó í ő é ü ö ö ó ó öí é í ó é é é ó ó ö ó ü ö ő é ú ó é ú Í é Ú Ö ó é ó é ő é í ó ű

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Ü É ü Í Í Í É ü Á ú Í Í É üí Í Á Í ü É Í Í Á ő ő Í Í ü ú Í ő Í ú Í üéú Í Í Í ő Í ú Í Á ü Í ú Í É ő ú ő Á ü ő ü ü Í ú ü Í ü ű Í ü É Í ü É ú ü ű Ö É ü ő Í Í ő ú Á É É Í É Á Á Á Á É Á É Ö Ö É Ó É É Íü É É

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

&&& & ; 9& 9& & & #89!! " # $!! % &&&' % &&& %!" # $% &&&' %&'!" # $% &&& && & & & %!"## $"!%&' % $ "( ) )* +",+-.!,".*( +- ). -* (. ( ) "(".. *) ( %

&&& & ; 9& 9& & & #89!! # $!! % &&&' % &&& %! # $% &&&' %&'! # $% &&& && & & & %!## $!%&' % $ ( ) )* +,+-.!,.*( +- ). -* (. ( ) (.. *) ( % &&&&; 9& 9&&& #89!! "# $!! %&&&' %&&& %!"# $% &&&' %&'!"# $% &&& && &&& %!"## $"!%&'%$ "())*+",+-.!,".*(+-). -*(.( )"("..*)(% &/ 0'1 '0 +()*+,-+(. $/+*0.*+!)#!#+-"("),)("(1+( "(-.(+"1.(*+#(+.#!#-.!1#!*(+

Részletesebben

!"# %"&'" ( )'"*+,-&.!-&/0/!-+ )'"*+,-&.!-&/0/!-+

!# %&' ( )'*+,-&.!-&/0/!-+ )'*+,-&.!-&/0/!-+ !"#%"&'"()'"*+,-&.!-&/0/!-+ 12)314156748%3)9:);3197.>)7417)D1.%41?951B95.%:)39.)C8519?1 :%)1)>9)6%@931D%@:1)134?9:

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

# 678 # #!9:; # #!9!< #

# 678 # #!9:; # #!9!< # !!""!#$#!!!!!!!!$ % & (!)*+,"!!!!!!!!!!!$""%-#$. & ()!"!* )#$ +,-./( 01,2345627.895-682:!*/2,-/(1;85.;5

Részletesebben

44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! " # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01 /.- /

44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01 /.- / 44.- #676 +( #'8 +9 #+ '# 6: ; ) 5!44 #! " # $ % &'# ('# ( ) *+,-./--01/.- /.-1 2 3 2 3 4 5 6 ()* +,-./01 - *-/ 0*( () *+ /!"#$%&'() *+,-./01 2 789:;?@ABCDE 9:FGH? IJ;K=3LMNO 9 :; P

Részletesebben

Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv

Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv 6C78 9N:;< =8>:?N7:8?@ B?D8F =7TI:?J@ 1@ K LKMPKQ KMRSKKP Az Európai Unió magánjogi irányelvei és az új Polgári Törvénykönyv G o Eo! "#$%&o$"'( Összefoglalás. A) *+ o, ö-ö.-)k$ -o $ #p o-$ + $-)$$ ' o

Részletesebben

! "# $%&'!! ( & ) * ( $! $ ) :; ^_H. $ / & K () ; )T) ;)\"";T) \. R R 3 K$Z R \ S W,E 8 K, ) S,/ ^ 3, + ; -b[/, + ; ) ;C #)+ ^, +, ;C

! # $%&'!! ( & ) * ( $! $ ) :; ^_H. $ / & K () ; )T) ;)\;T) \. R R 3 K$Z R \ S W,E 8 K, ) S,/ ^ 3, + ; -b[/, + ; ) ;C #)+ ^, +, ;C !"#$%&'!!(& ) *($!$) 4567.89:; ^_H.$/ & K () ; )T) ;)\"";T)\.RR3K$ZR\SW,E 8 K, )S,/ ^3,+;-b[/,+; )+,@;C#)+^,+,+,@;C #) 0#b[/C ;C#)T# ] ;? : OY,6^#%RR3K! 6 ;RZ,#,b[5;,) )S,# - C#)^ -),..!"#$%..!&' -+++

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

terepsegway e-qu a d lézerh a rc e-bi ke Normafa síház élmény túrák

terepsegway e-qu a d lézerh a rc e-bi ke Normafa síház élmény túrák - H - q ú í ú H - ú j M í ú H R Ú R I Z - ) j L E B ; 1 / ; 14 j H 7 F 1 J 1; 1 ú í ) - C R Ú R V B ÜD ) / F j H ú 18 1; 14 ú í 5 ) - 3 V ÚR - HRM B F - Ö - j H ) / F 18 F 1; 14 ú í 5 ) 3 H J ) H j H ú

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

78 kg E J Jk C( G¾# ~ C( ÀÁÂÃÄÅÆÇJ678 Èv[Éy Ê( 678z{= Q^ ª«J [ 23±C( ²³ 0! 1234 $%&"! '()*+, -./%0&

78 kg E J Jk C( G¾# ~ C( ÀÁÂÃÄÅÆÇJ678 Èv[Éy Ê( 678z{= Q^ ª«J [ 23±C( ²³ 0! 1234 $%&! '()*+, -./%0& & ' &! ()*+,-./0123, 78"789X:;78!"#$%&'"#()*+%, -./01234567 89:;?@A BCD E?% 89FG HI%J6K. 89@ABLMNO %I/PQRS9 T U D 2V%WX@ABY"#I/ Z[%\P 82K.67@ABY]+%^*@ABY_N` @ABaN7bc"#*+D 7I/%K. H%K.67& V%HED Y_N@AB>.!"#

Részletesebben

ö É Á ó ó á é á ó ö á É É ö ó

ö É Á ó ó á é á ó ö á É É ö ó ö É Á ó ó é ó ö É É ö ó É Ó é í é É ü ó Á ó ö é ó é Á é é ó Á ó í é Á ó ö é ö ő é é É Á É Á ö é é ü ó é Á Ú é é ü ó ó É é é é ö ó é é é ó é é ó Ü É é é ú ö é ó é é ó ó Á ö é í é ü é é Á é ö ó é ő Á ü ü

Részletesebben

! "#$%& ' ! " # $ %& & & '( &

! #$%& ' ! # $ %& & & '( & "#$%& ' " # $ %& & & '( & )*$&+', * $ ' &$-' - &. * - $ ' / ' '$ * * 0 '" # && * & - * ' * & ** -( * $ $* $ ' ( 1 ' 0 ' &&* / 20" #.* & * -* * * *(" # *& 3 $ * *. ' " #* - $ / $. 456/%7 &' * * *' $ '*

Részletesebben

S!!#$%! $? % #> ; %W' `$ e,ù B _"

S!!#$%! $? % #> ; %W' `$ e,ù B _ !" #$%&$& '!" #$% &'& ()*+,-. ( )/01 () 23. 4 5 6 7 8 9:; *+,) .?@ABC 9:DEC ; FG () 2H 9 :IJ )KLMNO /0 *+,HC PQ *+,HCRS(TF -./ *+,HC # U01* (VW 01* CXY )*+,)( Z [U\]^_`abGc /0() K () ^ +9:IJ Nab ( )

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

ő Í ő íí í ú ő í ü ő ő ő ü ü Ö Ü Í ü ü ő í í ő ő í ő ő ő ű í ú ű í ő ő ő ő í Ö Ö í Á Ü É í í ő Ö Ö Ö ő ő ő É ő Ó ú ú ú í ő Á ő ő ű í ú ü ű í ő ő ő ő Í ő ő ő ő Í ő ő ő ő Í É í í í Í Ú ű ő í Ü í ő ú í Í

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

+*!+ !#!**= *,-.34[\ » '" '!e 4, S > ; " ! 5 < c! ]ùþn WwiNth. n ; < Eyï. %! jõ t,-.kl B! +>

+*!+ !#!**= *,-.34[\ » ' '!e 4, S > ; ! 5 < c! ]ùþn WwiNth. n ; < Eyï. %! jõ t,-.kl B! +> !" #$ %#$ &'!"#$%&' ()*+,- "< (= >3? "< @AB!" (>C./ D >E!" 4FGHIJ KLIJ9MENO 9: PNQ RSTM "2UVIWXYL 3#2XY L!" RS * Z["F\]^_`>RS ab RS c? ; * "L " a 4 ( _ "L " a "F!" R TM N "F_ R.? " D " " c < _D!" R TM.

Részletesebben

3(' " X n h h ª h a 5

3(' X n h h ª h a 5 U U., 7 - + 9!!" #$ %& 23456 789:; $?@ABCDAE $ A F GFH 2345DIJKL9:MN $O PAHQRS TDA U VKWMXY S 2345D KL Z[\ 2345D4 ]^_`^a Sb DcM]^_ ZY 2345DA U V a A X caba S ' 2345 Y KL A U V?@ABC (

Részletesebben

A pillangótétel és más mesék (az elemi geometria néhány szép tétele és feladata) Bíró Bálint, Eger

A pillangótétel és más mesék (az elemi geometria néhány szép tétele és feladata) Bíró Bálint, Eger Kistérségi tehetséggondozás A pillangótétel és más mesék (az elemi geometria néhány szép tétele és feladata) Bíró Bálint, Eger 1. Bevezetés Az alábbiakban szereplő tételeket és feladatokat két téma köré

Részletesebben

!"#$ %&"' " # $ %$()% * + &"!"#$%& ' ( )*"+,-./ &' ( 0 &' ( 1 0 &' )% % ("! " # $ %! % 5#/%"!! % 3#" % * #!"! #$!% &' % &'%"! #$!% &' % & &!! "!

!#$ %&' # $ %$()% * + &!#$%& ' ( )*+,-./ &' ( 0 &' ( 1 0 &' )% % (! # $ %! % 5#/%!! % 3# % * #!! #$!% &' % &'%! #$!% &' % & &!! ! !#$%&'#$%$)%*+&!#$%& ' )*+,-./&' &' 1&' )%%!# $%! % 5#/%!!%3# %* 5634#!! #$!%&'% &'%! #$!%&'% &&!!! #$!%&'% #7 %)'#%&3$)%*+%$%&%$%$%%*)%#'$%$*%3 %)&$1)&3#'%%*)%1%*)*''$%)'# /)%)%#+%$%&'%)$)%%)%$%$$#$%$*#*%

Részletesebben

!"# $%!&'! " # $# ($ ) * %!!"#$%&' (!"#$%&%' #$ 4 2 " ( 23! "#$ % " " " '( 2 " $ )"-" &! "#$ %& $'! &' " 5 $ ( #&!# $ $! ( #!#! $ "%$! ($* " (!" " )$

!# $%!&'! # $# ($ ) * %!!#$%&' (!#$%&%' #$ 4 2 ( 23! #$ %  '( 2 $ )- &! #$ %& $'! &' 5 $ ( #&!# $ $! ( #!#! $ %$! ($* (! )$ !"#$%!&'!"#$#($)*%!!"#$%&'(!"#$%&%'#$ 42"(23!"#$%""" '( 2"$)"-"&! "#$%&$'! &'" 5$(#&!#$$!(#!#!$"%$!($* "(!"")$$)"#2( #$*!"$!&!#(#)$$"!#(!6!1*#$"#$!$%!"" )2%(#&!#$!&($#($%$!%$#2$%$#$%%!"$! ($#1#!!$!*#%$!#!3$!!!%*(#!%0("!&(!*#%$!#!3$!2!#!!()(!0(!3$!($

Részletesebben

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!!" #!" # $%& % ' ( # %&

$$%&&# ' ( ) # ) ** #!! #! # $%& % ' ( # %& $$%&&#' () #) **#!!"#!"# $%&% ' (# %& 2!!! " # $ $ % & '& & ( ) ) & * $ % & ' + '&!! % &( & $%&,&* % &-& # &&%&*#,!. #" % /!..& " % & ( &01233)345 678-9:.*69; # *:.?*9@*+AB-C9! " #$% &'() *"+,

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

Vektoralgebra feladatlap 2018 január 20.

Vektoralgebra feladatlap 2018 január 20. 1. Adott az ABCD tetraéder, határozzuk meg: a) AB + BD + DC b) AD + CB + DC c) AB + BC + DA + CD Vektoralgebra feladatlap 018 január 0.. Adott az ABCD tetraéder. Igazoljuk, hogy AD + BC = BD + AC, majd

Részletesebben

ö ö É É É É Á ö ö é ö é é ö é é é í é é ö Ö Ö É É ö é ö é Ö é ö é ö é ö é é é é é é ó é é ö é é é í é ő é é ö é é é é Í í í ö é Á é Ö ö é é é ö é é ő í Ö é ö é é ö é ö Ó é é é é ő é é é é ó é é é í ó Ö

Részletesebben

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia

Budapest Városmajor Jézus Szíve Plébánia !"#$%'($#)* +,#'-.*!"#$%'()*%+",-./'"0.123"4567$.89.'-5"+:;'.)8+"

Részletesebben

!"#$%&' $ ()*+,-!./0 1! 234! :;! )*+1 < )* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J > )*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?< )

!#$%&' $ ()*+,-!./0 1! 234! :;! )*+1 < )* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J > )*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?< ) !"#$%&'$ ()*+,-!./0 1! 234! 5678 9:;! )*+1< )*+=>?@ABCDE)* -7 7FG1HI? )*+J KLMN-! O 4 P! QRS 23)*+1,TU V W6 XY )*+J >)*+Z[!\]L^G2 _`)*ab c < 4?

Részletesebben