Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról"

Átírás

1 a mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról Jelige: PL070907

2 o l d a l 2 Tartalom Bevezető gyanánt... 4 Miért pont a mítoszok?... 5 Várkonyi Nándor... 7 Élete... 8 Sziriat oszlopai Az elsüllyedt kultúrák mítosza Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember Az elveszett Paradicsom mítosza Az ember-mítosz A régi ember Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés Az ötödik ember A szellem süllyedése az anyagba Az öt nemzetség Aranykor ezüstkor rézkor vaskor Van-e megváltás? Keresztény és kereszttelen Végezetül Irodalomjegyzék... 34

3 o l d a l 3 Az ember még nem ember, csak hadonászó veszélyes kamasz. Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát. /Weöres S./

4 o l d a l 4 Bevezető gyanánt Válság válság válság Gazdasági, pénzügyi, ökológiai, morális, egyszóval globális. Halljuk mindennap, harsogja a média, beleépül mindennapjainkba, életünk minden területére kihat, saját bőrünkön, húsunkban, vérünkben érezzük: valami nincs rendben a világunkban. Vagy semmi sincs rendben? Volt valaha? És hogy lehetne rendben? Mi a Rend? Van-e minta? Várkonyi azt mondja Hamvas Béla véleményével összecsengve, hogy a válság a történelem folyamatának lényegi velejárója, s az elidegenedés rögtön a bűnbeeséssel kezdődött, amikoris az ember kiszakadt a lét egységéből. A kultúránk bukással fenyegető válságjelenségeire a 19. század derekán kezdtek filozófiai magyarázatokat keresni. E jelenségek az értékek elértéktelenedése, a hagyomány kimerülése, a technicizmus térhódítása a tudás területén a bölcsesség rovására, a tömegek hangsúlyos szerepe a politikában és a kultúrában 1 egyre markánsabban jelentkeznek, ahogy az önhitten fejlődésnek nevezett történelem sodor minket előre. Az ember igazi problémái értelem szféráin kívül esnek vallja Várkonyi. 2 Ezzel azt is mondja, hogy csupán ésszel, értelemmel nem megoldhatóak. Hadrendbe kell tehát állítanunk, amink még van ezen kívül: a lelkünket, a hitünket, a képzeletünket, az intuíciónkat, a jószándékunkat, a kitartásunkat, belátásunkat, és ki-ki amivel még rendelkezik. Dienes Ottó meglátása szerint Várkonyi Nándor minden leírt sorát az emberi méltóság és isteni arculat visszanyerése érdekében tett nagyszerű kísérlet szellemisége hatja át. 3 Visszanyúl az emberiség ősi mítoszaihoz, bennük mutatván fel az örök ember isteni vonásait, és leltárba veszi az ember szellemi és erkölcsi produktumait. Jelen dolgozattal az a célom, hogy bemutassam, vázlatosan ismertessem Várkonyi Nándornak azokat a monumentális munkáit melyet összefoglalóan Sziriat oszlopai néven emlegetett 4, amin szinte egész életében dolgozott, tulajdonképpen kedvtelésképpen, belső késztetésre, hisz a mű kiadására kevés reménye lehetett az adott politikai és ideológiai viszonyok között (és egy, erősen cenzúrázott kötet kivételével, nem is jelenhetett meg). Élete főművének tartotta ezt a hatalmas mesefolyamot, mely végigkalauzolja a szellemi kalandozásra kapható olvasóját az emberiség mind az írott történelem előtti ún. régi ember, mind a történetiség körforgásában szédelgő racionális ember szakrális és kulturális világteremtésén. Segítő kezet nyújt nekünk, hogy ki tudjunk mászni vagy legalábbis a fejünket kiemelni a sűrű anyag-világ mocsarából, hisz jól tudja ő is, hogy aki nem tud megnyílni a transzcendens világ felé az magát az életet sem tudja értékelni. Nincs empátiája a többi létező felé, s potenciális gyilkosként hordozza érdemtelen létezésének minden terhét. 5 1 STEIGER 1996, JÓKAI 1996, DIENES 1996, Ezek: Sziriat oszlopai, Az elveszett Paradicsom, Varázstudomány, Ötödik ember. E dolgozatban a Varázstudomány c. munkáról csak említésként esik szó, témája külön dolgozatot igényelne. 5 DIENES 1997, 14. URL:

5 o l d a l 5 Miért pont a mítoszok? A mítoszok az emberiség ősi, zsigeri tudásának képzetei, képekben való megjelenítései. Képes beszéd, azokból az időkből, amikor a gondolkodás formája az analógia volt, amikor hasonlóság, párhuzam, megfelelés volt a világ jelenségei között, s az élet természetes élménye a természettel külvilággal való együtt lét volt, nem a különállás, az elidegenedés. Az archaikus ember belsőleg érzékelt, nem pedig elvont fogalmakban gondolkodott, tehát a mai értelemben véve nem is gondolkodott. Az ember a Kozmosz szerves része volt. 6 véli Dienes Ottó. Ő jegyzi meg a mandaláról is és ez, mint látni fogjuk, szervesen illeszkedik a mondanivalónkba hogy annak minden ábrázolása tulajdonképpen mágikus jelkép, minden epikus előadása mítosz, monda vagy mese. És minden mandalának számít, ami a kozmikus és földi rendet, az isteni és emberi életet valamilyen formában összekapcsolja. 7 Tehát az isteni és emberi rend mert ami fent van, ugyanaz mint ami lent van nyilvánul meg a mitológiákban, az emberiség ősmeséiben. A mitológiák létének és mibenlétének tényéből tehát logikailag szükségszerűen következik, hogy az emberiség lelki vagy szellemi, értelmi kapcsolatban áll a Világegyetemmel, a Világegyetem keletkezésével, természetével. Ha pedig ennek az alapvető jelentőségű ténynek értékeléséhez megfelelő összefüggést keresünk, akkor érdemes figyelembe venni, hogy a lelkiérzelmi kapcsolat, éppúgy, mint a szellemi-értelmi, kölcsönösséget tételez fel. Nem lehet valóságos lelki kapcsolatba kerülni egy élettelen tárggyal, egy fizikai objektummal; még kevésbé lehet szellemi kapcsolatot létesíteni egy olyan létezővel, amelynek egyáltalán semmiféle lelki-szellemi élete nincs. Ha pedig az Ember mégis képes volt valóságos lelki és szellemi kapcsolatban élni a Világegyetemmel, akkor ebből a mitológiai alaptényből logikailag következik, hogy a Világegyetem lélekkel, vagy lélekkel és szellemmel rendelkező létező, vagyis: élőlény. 8 ezt már Grandpierre Attila csillagász mondja, akiről nem mondható el, hogy ráció híján kergetné a felhőket, érdemes hát elgondolkodni a szavain. De térjünk vissza rokonlélek-elődjéhez. 6 DIENES 1995, U.o GRANDPIERRE 2002, URL:

6 o l d a l 6 Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést. (Wass Albert)

7 o l d a l 7 Várkonyi Nándor Ki is volt az a Várkonyi Nándor, aki hosszú évtizedek munkájával felkutatta és bebarangolta az emberi kultúra forrásvidékét? Neve ismerősen csenghet sok ember számára, még akkor is, ha első pillanatban nem tudjuk pontosan elhelyezni. Sokszor még akkor sem, ha a 20. század magyar irodalmában elég jól eligazodunk. Ki is volt ő? Író? Irodalomtörténész? Művészettörténész? Irodalomszervező? Lapszerkesztő? Könyvtárigazgató? Tanár? Németh László szerint Pécs szent embere 9, aki személyes varázsával, lebilincselő tudásával, segítő szándékával, emberségével és nem mellesleg kitűnő szervezőkészségével maga köré gyűjtötte Pécsett az egyetemi könyvtár kilincsét egymásnak adó tehetséges fiatalokat. A város és a térség színvonalas szellemi életének pezsgése, az irodalmi fészek kialakulása a múlt század első felében nagyrészt az ő jelenlétének és lelkiismeretes szervező munkájának volt köszönhető. Feltehetjük a kérdést: mit mondhat nekünk, a 21. század információözönével elkényeztetett (és talán ellustított) emberének egy múlt századi gondolkodó, aki napjait jórészt a könyvtár négy fala között ülve töltötte? Elsősorban természetesen azt, ami minden igazi megismerés alapja: Gnóthi szeauton (Ismerd meg önmagadat!). S hogy segítségünkre legyen, bemutat minket az emberi minőség hordozóit saját magunknak. Sorra megmutatja, lehámozza, magyarázza és értelmezi a különböző színezetű és tartósságú kulturális mázainkat, hogy megcsillanhasson a napfényben az ősi, igazi tudás, az ember tudása önmagáról. Tragikus, hogy az úgynevezett modern ember egyre inkább megkövülő egocentrikus burka lehetetlenné teszi, hogy a májá-világon kívül mást is át tudjon élni, s a számára adott és látszati valóságon túl vissza tudjon ébredni a létezés határtalanul tágabb dimenzióira. 10 Várkonyi ebben segít nekünk. Hihetetlen munkával összegyűjti az összes fellelhető forrásmunkát, és mintegy varázsszőnyeget sző belőle, melyen aki hajlandó elszakadni a földtől elrepülhet az emberiség mesés gyermekkorába. Szabad szellem volt, aki a tudományban nem volt bátortalan tévedni sem 11 mondja róla Rácz István, és tudjuk, ez csak a nagy és szerény emberek jellemzője. 12 De valljon erről Várkonyi maga: Legjobban hasonlíthatnám magam a földrajzi utazóhoz, egy olyan utazóhoz, aki nem a Földet igyekszik fölfedezni, hanem a szellemi világot. Némiképp kalandor, mindenre vállalkozó, és nemcsak az a célja, hogy ismeretlen területeket fedezzen föl, hanem az is, hogy megismerje mindazt, ami annak a területnek az életében fontos lehet, és ami egyáltalán, az ember életében fontos szerepet tölthet be RÁCZ & BALÁZS 2000, DIENES 1996, Rácz & Balázs 2000, A kritika, bírálat hiányát publikálás híján kifejezetten hiányolta Várkonyi. Lásd: VÁRKONYI & BEBESSI 1997, VÁRKONYI & BEBESSI 1997,

8 o l d a l 8 Élete Várkonyi Nándor a boldog békeidők gyermekeként született Pécsett 1896-ban. Három évesen a felvidéki Nyitrára költöztek, ott töltötte gyermekkorát, és ott is érettségizett 1914-ben. Bár apja id. Várkonyi Nándor mérnök és anyja, Éberhard Mária hét gyermeket nevelt, a meleg, családi környezet mégsem jutott osztályrészéül. Az agresszív, goromba apa és a közönyös, elfoglalt anya mellett a kisfiú egyfelől igen különc, önálló és önfejű, másrészt azonban befeléforduló és szégyenkezésre hajlamos ifjúvá serdült. Szabadságszeretete, nyughatatlansága az emberek közül a természetbe vitte fák, folyók, hegyek szerelmese lett. A zabolázatlan kiskamasz aztán találkozik élete meghatározó egyéniségével, Höllrigl József archeológus művészettörténésszel. Ő ez idő tájt a nyitrai gimnázium tanára és a helyi múzeum megalapítója, később az Iparművészeti Múzeum igazgatója. Várkonyi élete egyetlen mesterének nevezi, és így ír róla Pergő évek című önéletrajzi írásában: Nem született pedagógusnak, az álláskényszer terelte erre a pályára; rendet, fegyelmet tartani nem bírt, annál kevésbé, mert művésztemperamentum lakozott benne, továbbá kifinomult ízlés és széles körű, magas szintű műveltség; röviden: kultúrember volt a javából, s végül, de nem utoljára a vármegyei múzeum őre. 14 Höllrigl a múzeum anyagának nagy részét saját maga gyűjtötte, a majd ezeréves történelmi emlékekkel bíró környéken, és ezekre a kirándulásokra néha a fiatal, rendkívül fogékony Várkonyit is magával vitte. volt ott minden, főként régészeti és néprajzi anyag, azonkívül kultúrhistóriai és iparművészeti gyűjtemény, némi ásványtár, kövületek és sok egyéb Hát ez a csodavilág vonzott engem. 15 vall visszaemlékezéseiben Várkonyi. Beavatást kapott így a muzeológia tudományaiba, de a tanár úr nemcsak a szellemét pallérozta, hanem követendő emberi mintát is adott az ifjú tanítványának azáltal, hogy sugárzott belőle a tudás és a magától értetődő jóindulat. 16 Ezzel az egész életét meghatározó útravalóval a tarisznyájában költözik aztán a családjával Budára, ahol beiratkozik az egyetemre: bölcsészetet tanult magyar-francia szakon, de kíváncsisága bevitte Mahler Ede professzor egyiptológiával és asszirológiával foglalkozó előadásaira, és Pasteiner István művészettörténet-óráira is. Mintadiáknak jóindulattal sem volt nevezhető, az egyetem avultsága és hiányosságai azonban s ez végül előnyére vált önálló, autodidakta módon való tanulásra késztették. Húsz évesen besorozták katonának, egy évre rá azonban halláskárosodása miatt leszerelték re hallását teljesen elvesztette. A kórházi kezelése alatt irodalmi tanulmányokat írt, majd meg is jelennek első írásai, fordítások, novellák, esszék. Ez idő tájt lett gróf Révay József a későbbi filozófiai író magántanára, és barátja ben visszaköltözik véglegesen Pécsre. A Pécsi Egyetemi Könyvtár munkatársa lett, ahol ekkor bátyja, Hildebrand Dezső pszichológus, filozófus - az igazgató. 32 év múlva innen megy majd nyugdíjba. Közben fáradhatatlanul ír, fordít, publikál amit és ahol lehet, és doktorál a pécsi egyetemen magyar, francia és német irodalomból. 14 VÁRKONYI 1976, U.o U.o. 28.

9 o l d a l ben a megalakuló Janus Pannonius Társaság alapító tagja, és a társaság tíz év múlva induló folyóiratának, a Sorunknak a szerkesztője. Szerkesztőtársaival, barátaival élénk, országosan is számottevő gyümölcsöző irodalmi életet generálnak Pécsett. 17 Weöres Sándorral, Kodolányi Jánossal életre szóló barátságot köt ban nyugdíjba megy. Ekkor fog hozzá az emberi művelődés történetéről több évtized alatt összegyűjtött óriási e dolgozat témáját adó anyagának rendszerezéséhez és feldolgozásához. Ekkor már hosszú évek óta a közélettől visszavonultan él, írásait nem közlik, az asztalfióknak ír. És ekkor tud belekezdeni az egyetlen belső indíttatásból, és nem megrendelésre készített munkájába, melyre elsősorban saját vallomása szerint azért volt szüksége, hogy megismerje, és kimagyarázkodjon a körülötte lévő élettel, 18 és hogy megközelítse azt a megvalósíthatatlan célt, hogy visszaszerezze azt az elveszett harmóniát, melyet az ember hite és hagyományai szerint a Paradicsomban élt meg. A mű első részének annak is erősen cenzúrázott változatának megjelenését érhette csak meg. A többi a fiókban várta a politikai és ideológiai szelek változását, hogy aztán az ezredforduló táján megjelenhessen, és közkinccsé válhasson. A halál is írás közben talált rá, épp visszaemlékezéseit vetette papírra. Hamvas Béla akár róla is rajzolhatta volna bár élményszerűen elsősorban önmagáról beszélt a könyvtáros arcélét: a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti, elfelejti; a tanítónak csak eszköz merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak iparcikk: olvassa, élvezi. Senki sem nyúl a könyvhöz úgy, mint a könyvtáros, olyan csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz, földhöz. Senki sem tudja, mit jelent egy jó szerző mellé leülni, felütni csak úgy találomra és belemerülni Szerkesztőtársai Lovász Pál, Makay Gusztáv, Weöres Sándor, Csorba Győző, Bárdosi Németh János. 18 VÁRKONYI & BEBESSI 1997, BARTÓK 2009, URL:

10 o l d a l 10 Az ember feljő, lelke fényfolyam, A nagy mindenség benne tükröződik. (Vörösmarty M.)

11 o l d a l 11 Sziriat oszlopai Eredetileg az egész koncepció címe lett volna, melynek részei a később külön-külön megjelent kötetek. Nevét Josephus Flaviustól kölcsönzi, aki szerint Sziriat oszlopait Seth gyermekei állították az ősi ismeretek megörökítésére, melyek a tudás megőrzésére, átörökítésére felállított, az ősi tudással telerótt oszlopok, melyeket nem pusztítanak el a Földet érő kataklizmák, a tűz- és vízözönök. Seth Ádámnak és Évának Káin és Ábel után született harmadik fia volt. Ábel, az első emberpártól származó isteni emberiség, az égi ember, akinek áldozati füstje felfelé szállt, Káin pedig a sötét, anyagi ember, akin a szenvedélyek uralkodnak, a harag, a bosszú, a méreg, s ezért áldozati füstje is a földi anyag felé szállt. Káin megölte Ábelt bosszúból és féltékenységből, vagyis az anyagi emberiség elpusztította az égi emberiséget. Seth, a harmadik gyerek nem volt sem anyagi, sem égi: Seth ember volt, az igazi, az emberi ember, az anyagi természet feltételei és körülményei között, de szívében származásának misztériumával. 20 Az emberiség egyetlen tudása Seth tudása volt: az égi származásra való emlékezés, és a tiszta élet törvénye, mely az embert a szellemvilágba visszavezeti. 21 Várkonyi címválasztása szimbolikus: összegyűjteni szándékozik mindazt, ami az emberről tudnak a különböző emberi korok, kultúrák, tanítások, gondolkodók Az elsüllyedt kultúrák mítosza Az első, nyomtatásban is megjelent része ennek az átfogó munkának, a Sziriat oszlopai, mely eredetileg Az elsüllyedt kultúrák címet viselte. Fő tézise az, hogy az emberiség magaskultúrái egy emlékezet előtti ősidőbe nyúlnak vissza, és hajdani keletkezési helyüket elmosta az óceán. 22 Miért tűntek el? Hova tűntek? Milyen emlékeket hagytak hátra? S ezek miről vallanak? Központi gondolata, hogy az emberiség történelmének nem a tárgyi emlékek az első mementói a legrégibb időkről az ősmítoszok vallanak, melyek továbbélnek mára már érthetetlen, kaotikusnak tűnő hiedelmekben, mondákban, mesékben, álmokban, ösztönös félelmekben, kollektív és egyéni tudatalattinkban. Bizonyítani szándékozik, hogy a régi kultúrák szellemisége, tudása valóban a csillagos égből szállt le, jelképrendszerét onnan vette, tehát kozmikus volt, és az emberiség közös kultúrkincsének közös magjaként univerzális. 23 Több kora-ókori népnél jelen lévő hagyomány a kőbe vésett tudás, mely a kataklizmákat túlélve örökíti az ismereteket a következő generációknak. Mert mi más állna ellen az idő viharának értsük azt akár konkrét értelmében, akár szimbolikusan mint a kő? Az emberiség első tárgyi emlékeit megmutató kőemlékeket állító megalit kultúrát legszembetűnőbben a kolosszalitásra való törekvés jellemzi, ahol a metafizikai eszme hatalmát a megmozgatott és megmunkált anyag nagysága érzékelteti. 20 HAMVAS 1989, U.o. 22 MIKLÓSSY 1999, KELEMEN 1998,

12 o l d a l 12 A Föld szinte minden pontján megtalálhatóak ezek az óriási és rejtélyes kőemlékek a menhirek, dolmenek, tumuluszok, kromlechek, hatalmas, a levegőből látható ember vagy állatalakok, szoboróriások, faragott sziklabarlangok, zikkuratok, piramisok stb., melyek rendeltetését sokszor még csak találgatni sem tudjuk, annyira távol kerültünk régi ember szellemi világától. Kultikus hely lehetett ennyit tudunk csak mondani. Temetkezési, csillagászati, rituális célokra használták. Esetleg. A mindentudó ész minduntalan találgatásokba bonyolódik. Mintha óriások jártak volna valaha a Földön, világszerte egy megdöbbentő méretű, rejtélyes építőerő nyomait találjuk s bennük a képzelet olyan szárnyalását, hogy a miénk már követni sem tudja útját. 24 Az azonban biztos, valamilyen formában az emlékezet megerősítését szolgálták. Az emlékállítás egyetemes és ösztönös emberi késztetés tudjuk jól ezt saját magunkról is. Kondicionálja az emlékezetet, visszatérés esetén a felismerést könnyíti, és lehetővé teszi az újra átélést, a felidézést. Ez igaz mind térben, mind időben. Ahogy a térben, a szakrális hely megjelölésére egy, a környezetből kiemelkedő, messziről látható tárgy az ideális (például felállított kőszál, kő- vagy földhalom), 25 úgy az időben, szakrális időként a ciklikusan visszatérő ünnepek, sajátos rituáléikkal emlékeztetnek a visszatérésre, a centrálisan és lineárisan folyó idő metszéspontjaira. A tájékozódást pedig úgy térben, mint időben a csillagászat minden emberi tudás eredője teszi lehetővé. E kultúra jellemző építményei a piramisok, melyet szinte valamennyi emberi kultúra ismer, és mindenhol szent helyet jelölnek. A vallásfilozófia a tér szakralizálásához szükséges világhegynek tekinti, melyen keresztül lehetséges az átjárás az alsó és a felső világba, illetve világtengelyként jelzi azt a pontot, mely körül elterül egy adott kulturális közösség világa, ahol a vízszintesen elterülő emberek világa és függőlegesen a transzcendens világ ember alatti és feletti világa kapcsolatot teremt. 26 Felvetődik néhány kérdés, ha e ősi kultúra emlékeit vesszük számba: honnan jöttek e kultúrát hordozó emberek, illetve hogy lehet megmagyarázni az egymástól áthidalhatatlan távolságban élő közösségek kultúrájának látható rokonságát? A [kora ókori] népek eredete rejtélyes és tisztázatlan, legtöbbjüknek egyszerűen nincs múltja, egy történeti jelenben éltek eltűnésükig, s a legmagasabb műveltségűeknek sem volt gyermekkoruk. 27 ill. [ a csekély számú tárgyi] emlékeknél fontosabbak és hasonlíthatatlanul nagyobb számúak a világrészek közti érintkezés művelődési, vallási és művészeti adalékai, mert az eszmék, a gondolatok mindennél gyorsabban és könnyebben terjednek VÁRKONYI 1972, Ahogy a halottaink sírhelyét is földhalommal, sírkővel, álló kereszttel jelöljük; vagy bárhol a szabadban valami helyének megjelölésére legkézenfekvőbb néhány kőből kis halmot emelni. 26 Hasonló jelképiséggel rendelkezik a szintén az egész világ kultúrkincsének részeként az élet-, vagy világfa is. 27 VÁRKONYI 1972, U.o. 132.

13 o l d a l 13 Az indiánok ősmondáiban, mitikus elbeszéléseiben például nagy számmal szerepelnek olyan kultúrhősök, félistenek, akik elhozták a műveltséget a kontinens népeinek, és ezek mindegyike Keletről, az Atlanti-óceánban fekvő országból érkezik, mind hosszú szakállat visel, mind fehér bőrű és mind hasonló véget ér: küldetésük, kultúrhéroszi tennivalóik elvégzése után titokzatos módon eltűnnek, azzal az ígérettel, hogy egykor még visszatérnek megtérített népük körébe. 29 Véletlen? Vagy a kontinensek közötti kulturális kapcsolat emléke? 30 Az ókori nagyműveltségű népek mítoszai mind megemlékeznek őseik földjéről, amit óriási természeti kataklizma az istenek büntetése miatt kényszerültek elhagyni: Atlantisz az Atlanti-óceánban, Gondvána az Indiai-óceánban. Ehhez a képzethez társul a Boldogok szigete, a Holtak szigete, mely a halál utáni lét színtereként a túlvilági élet kerete. Vízözön Atlantisz Emberfeletti ember A világpusztulásról való tudás is a közös hagyományok része, mutatva hogy ennek, vagy ezeknek a történeti katasztrófáknak a borzalmai mélyen belevésődtek az emberiség tudatába. az emberiség emlékezete mindenütt egy-egy középpont felé fordul, ahonnan a medreiből kilépő víz üldözte el. 31 Atlantisz, illetve az elsüllyedt földrészek problematikája felmerül az egzakt tudományok területén is, függetlenül Platóntól, az ősi regéktől, hagyományoktól. A Közép-Atlanti Hátság például, mely az Atlanti-óceán közepén húzódik, s amely ha valaha a tengerszint fölé emelkedett összefüggő kontinensként vagy hatalmas szigetcsoportként természetes hídként viselkedhetett. Ez magyarázattal szolgálhatna a kontinentális kapcsolatokra mind a művelődés terén, mind a növény- és állatvilág egyébként nehézkesen magyarázható elterjedését figyelve. Kérdések, talányok sora vár még a tudományos magyarázatra, a tamáskodók meggyőzésére: Hogyan jelenhettek meg előzmény nélkül, a gazdasági és társadalmi fejlődés tetőfokán álló kultúrák? Honnan tanulhatták az égi és a földi tér beosztásának tökéletes ismeretét? Mi magyarázhatja azokat az ábrázolásokat, melyekhez nagy magasságból való rálátás szükségeltetik? 32 És találmányok, a csiszolt kristálylencse, a Galván-elven működő szárazelem, a Peruban talált platinából készült tárgyak, a nem rozsdásodó acélból kovácsolt oszlop Delhiben mind-mind olyan technikai tudást igényelnek, melyeket tudomásunk szerint csak az újkorban szereztünk meg. Csupa-csupa hogyan és miért és egyre több kérdés forralja a képzeletünket, ha a régmúlt világába kóborolunk el. 29 VÁRKONYI 1972, Azt mindenesetre közismert legenda, hogy a fehérbőrű, szakállas hódítók megérkezésekor a bennszülött indiánok isteneknek kijáró tisztelettel fogadták a későbbi gyilkosokat 31 VÁRKONYI 1972, Pl. Piri Reis térképe, Nazca-vonalak.

14 o l d a l 14 Az özönvíz által elmosott kultúrák hordozói, az akkori a későbbiektől eltérő képességekkel bíró emberiség képviselői testi mivoltukban is különböztek a ma emberétől, így ezek a kiváltságot jelentő (illetőleg biztosító) testi jegyek, a héroszok, királyok, félistenek ismertető jelei lettek. A kései utódok ha a természet nem is biztosította e jegyeket számukra mesterségesen igyekeztek bírni, vagy legalább imitálni meglétüket, jelképekkel pótolni. Ilyen a harmadik, mindent látó a magasabb rendű érzékelésre képes szellemi szem, mely szimbolikusan a mai napig megjelenik fejdíszek közepén, vagy a homlokfestés rituáléjában. De ilyen a nyújtott koponya is, mely a természetfölötti tudást és hatalmat jelzi, és amit koponyatorzítással igyekeztek elérni, és csúcsos fejfedőkkel pótolni. 33 Az óriás ember-előd, mely szintén majd minden kultúrkör meséiben és ősmítosziban megjelenik, és a ritkábban előforduló úszóhártyás v. összenőtt ujjú kéz mind-mind a vízözön előtti ember jellemzője a hagyományban Ez köszön vissza a fáraók fejdíszén, a mágus- ill. boszorkánykalapokon, az óriásira kontyolt hajakban is. 34 VÁRKONYI 1972, 496.

15 Nincsen Sötét Kor Csak Önmagát Felejtő Szellem Nincsen Sötét Kor Csak Homályba Vesző Visszaút Nincsen Sötét Kor Csak Hallgatag Isten o l d a l 15

16 o l d a l 16 Az elveszett Paradicsom mítosza Sziriat gomolygó ősmúltját elhagyva az emberiség egyetemes és alapvető kérdéseire tér át Várkonyi: Az elveszett Paradicsom a régi ember világképét tárja fel, s igyekszik rekonstruálni a szellemi és lelki alkatot, amely ezt a világképet megalkotta, és mítoszaiban ábrázolta. 35 Hogyan élte a mindennapjait a hagyományok embere? Hogy látta a világot? Milyen kapcsolatban volt embertársaival? És az isteneivel? A kérdésekre választ keresve vezeti végig olvasóját a kezdetektől, az őskáosztól, az élet kialakulásától, és az anyag öntudatra ébredésétől kezdve a majom-mítoszon és a darwini fejlődéselméleten át a kereszténység eszkatológikus víziójáig. 36 Vizsgálja a régi, archaikusnak nevezett ember megingathatatlan tudását saját istengyermekségéről, és a világon ismét mindenhol felbukkanó, a bűnbeesés kozmikus tragédiáját elmesélő mítoszokat. Dienes Ottó beavatást nyújtó műnek tartja Az elveszett Paradicsomot Hamvas Scientia Sacrajához hasonlóan, aminek végső stádiumaként beleláthatunk a lét szédítő titkaiba, 37 céljaként pedig azt jelöli meg, hogy tetten érhessük azokat a kulturális ami ekkor még vallási is tevékenységeket, melyek megvalósítani igyekeznek a földi élet ideális berendezkedését. Várkonyi szerint a Paradicsom nem más, mint a nem-kettő világa. Az ember úgy szakadt ki ebből az egységből, hogy a tudatosságának fokozódásával árnyékba vonult. 38 Az ember-mítosz A mai ember megszokta azt a gondolatot, hogy a faji kiválasztódás révén, a létért való örökös küzdelemben emelkedett ki az állatvilágból, s ha már önerőből jutott el civilizációjának mérhetetlen magasságaiba, jogosnak érzi a primitív ősre való lenézést. Miközben állandó bizonyításkényszerében, sokszor még alul is múlja azt. Várkonyi a darwini fejlődéselmélet szenvedélyesen kritizálja, ami szükségszerűen adódik abból, hogy a kozmikus emberképe összeegyeztethetetlen a természetes szelekció gondolatával. Ebbe a kérdésbe fölösleges lenne most belebonyolódnunk, érvek-ellenérvek sorakoznak itt is, ott is. Végső következtetése: Az ember ivaréretté vált embrió, aki nem járja meg a főemlősök fejlődésútját, ebből magyarázható az emberi alkat összes karakterjegye, születéskori gyámoltalansága is. Az ember fiziológiai értelemben koraszülött mondatja ki a biológus Adolf Portmannal. 39 Ezzel magyarázható testi esendősége, gyámoltalansága, és az ennek kompenzálására kialakuló fejlett értelme, emberagya. 35 VÁRKONYI 2009, fülszöveg 36 DÚL 1996, DIENES 1991, 64. URL: 38 MIKLÓSSY 1999, VÁRKONYI 2009,

17 o l d a l 17 Az ember szellemi különállása isten teremtményei között, nyilvánvaló. Bár nem egyedüli birtokosa az értelemnek, hisz sok növény és állat megdöbbentő tudással rendelkezik az élet számunkra rejtett titkairól, mégis, bennünk másféle értelem, és másféleképpen működik. Az emberi szellem különbözősége megnyilvánul a fogalomalkotásban, mely absztrakció a gondolataink közlésének alapfeltétele, az elvont gondolkodásban, ami a fogalmak rendszerezésére, viszonyrendszerek, törvények felismerésére, elméletalkotásra tesz képessé minket, és legfőképp a tudatban mely által az ember lelki folyamatait nemcsak megélni képes, hanem tudomása is van róluk, vagyis tud saját énjére reflektálni. Az emberi szellem (és lélek) sajátosságai a képzelet, az intuíció, a valóság gondolati munka nélküli felismerése, a nem érzékelhető valóságra való hatás rejtett képessége (pl. hipnózis, szuggesztió), a kulturális, nem anyagi értékek létrehozása. És ott van még az erkölcs, a vallás, vagy az, hogy képesek vagyunk fogalmat alkotni olyan, tulajdonképpen értelmezhetetlen fogalmakról, mint: semmi, minden, végtelen, örökkévaló. 40 De van-e biológiai fejlődésvonal, aminek a csúcsán állítólag ott áll az ember? teszi fel a kérdést. És arra a következtetésre jut, hogy a fejlődésben lévő csúcspont elképzelése emberi konstrukció, 41 hisz a különböző állat- és növényfajták alkatuknak megfelelően alakítják ki ökológiai fülkéjüket, ahol elvileg tökéletesen otthon vannak, és saját céljukat be tudják tölteni. 42 A természetnek nem célja, hogy sorjában egymás után egyre tökéletesebb lényeket hozzon létre mondja minden élőlény önmagáért van, mindegyik tökéletes a maga téridejében. A természet, mint magyar neve mutatja: teremt, s nem utánozza a törtető modern európai embert. Aki a természet e gondolatát fölfogni képes, eleve tudja és átérzi, hogy minden életforma tökéletes és gyönyörű a fonalféregtől a paradicsommadárig s ha el tudunk szakadni emberies szépség-igényeinktől, álmélkodhatunk csoda-voltán. 43 A régi ember A hagyományok minden hagyomány! az embert mégis eredendően a szellemi világ részesévé, földi képviselőjévé, isteni ivadékká teszi. Az ember ezzel a tudattal vagy sejtelemmel született, és ez emelte ki az állati létből. De hol találjuk meg a nem ős-, hanem régi embert, aki elmerült az idő éjszakájában, lénye fantommá vált? 44 A vallatás tárgya ismét az örökül kapott mitológiai kincs, mert: Koponyacsontból lelket, kőbaltából szemléletet, mai emberből régi embert rekonstruálni nem lehet. 45 Az értelmezést nem könnyíti meg, hogy a mai modern ember szemben áll a világgal, amit értelmezni próbál, míg az archaikus ember benne élt, egy volt vele. 40 VÁRKONYI 2009, U.o A világmindenséget elektromágneses sugárzások hatják át. Minden élőlény ilyen sugárzásokat fogad be ill. bocsájt ki minden fajta különböző adás-vételekre képes (fény-, hang-, hősugárzás, sejtrezgés, földsugárzás, kozmikus hullámok ). 43 VÁRKONYI 1988, Várkonyi Nándor szóhasználata 45 VÁRKONYI 2009, 84.

18 o l d a l 18 Hamvas Béla ezt a két logika, az azonosság- és az analógiás logika különbözőségében fogalmazza meg: Az analógiás logika egyetlen alaptörvénye: minden valóság (létezés) nívó között megfelelés van. Az azonosság (ellentét) logika egyetlen alaptörvénye A = A 46 Az első ember Ádám, kit Isten porból gyúrt és belé életet lehelt. Így lett az ember isteni lélekkel bíró, s mivel Isten lelke a teremtő Ige, a Logosz, a teremtés lehetőségét vagyis a szabad akaratot kapta meg a teremtett lény. Így azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az ember alkotásaival Isten világteremtését utánozza-ismétli. S gondolataival, tetteivel önmagát és a saját világát teremti újra és újra, pont olyanra, amilyenek a gondolatok és a tettek Az emberi történet legelején minden hagyományban egy tökéletes lényekkel benépesített, boldog, alkotómunkával teli korszak áll, az Aranykor. A megismerendő világ ekkor intuitív képességek révén, úgynevezett természetlátással vehető birtokba 47 (vagyis épphogy nem beszélhetünk birtokba vételről ez már a modern ember szemlélete). Az égi és födi természettel való összhang jelentette a paradicsomi állapotot, a kiszakadás belőle a bűnbeesést. Tudati szinten ez a kozmikus tudat és az éntudat uralomváltása, melyre a ma emberének Jung és a mélylélektan eredményei adnak némi rálátást. 48 Teremtés Paradicsom - Bűnbeesés De lépjünk vissza, az ember teremtésétől a világ teremtéséig. Az egyetemes teremtésmítosz sémája a következő: A mindenség rendezetlen, sötét, alaktalan, önmagába fulladó Káosz Fölötte lebeg a rendezés akarata, a fény, az élet elve, a Teremtő Szellem A teremtés aktusa harc: a határtalanság kettéosztódik, elkülönül a felső az alsótól A káosz védi élettelen hatalmát, mitikus szörnyeteggé válik, akit azonban a világosság ura legyőz 49 A harmóniát rend uralja, tehát megszületik a törvény is, mely által az fenntartható. Minden teremtett lénynek alá kell vetnie magát ennek a kozmikus törvénynek, az isteni parancsolatnak: angyaloknak az Égben, embereknek a Földön. A szabad akarat által azonban az akár meg is sérthető. 46 HAMVAS 1994, Aminek a szerve lehetett az elcsökevényesedett harmadik szem. 48 VÁRKONYI 1988, VÁRKONYI 1988, Én ezt úgy is el tudom képzelni, hogy a Káosz Isten teste, a Teremtő Szellem pedig a lelke, és a teremtés aktusában Isten a saját anyagi részét (hisz benne minden bennfoglaltatik) győzi le, tehát szellemiségének rendszabályozásával zabolázza meg az anyagi uralom kaotikusságát, aki azért rángatja a láncait, próbál szabadulni a ráerőltetett rendtől mint az embernél az önuralom, önkontroll.

19 o l d a l 19 Az isteni törvények által rendezett élet szimbóluma az Édenkert, mely a zsidó-keresztény kultúrában a következő képekkel él. Az Éden Isten trónusa mellett van (közvetlen kapcsolat a transzcendenciával), közepén a szent fa, az élet fája áll (mely a világok régiói közti átjárás jelképe), mellette az élet forrása ered, mely az igazság és a bölcsesség kútfeje is (az örök életet biztosítja, mely időtlenséggel együtt jár a bölcsesség és igazságosság). Négy szent folyó öntözi (a négy világtájat, a horizontális világot foglalja egybe). Itt áll a jó és a rossz tudás fája is (amely tudás mint látjuk nem azonos a bölcsességgel!), valamint gyümölcsfák, melyek havonta új gyümölcsöt teremnek, leveleik pedig orvosságot nyújtanak (gondtalan, fájdalom nélküli élet). Rímel ezekre többek között a Gilgames-eposz életfája, élet vize és édes vizű tengere és az Ezeregyéjszaka drágaköveket termő aranyfákból álló kertje az özönvíz előtti városból származó fáival. Egyiptomban Aalu kertje a boldogság, gyönyörűség helye, melyet a négy ágra szakadt szent folyó öntözi és a napnyugati tenger szigetén fekszik. Hieroglifája fa vagy kígyó. A Paradicsom országa itt is a másvilág képzetével, a halottak, az üdvözültek országával azonosult. 50 Bűnbeesés pedig nem más, mint kiesés a kozmikus rend harmóniájából. A jóról, rosszról való tudás mindennapi tapasztalataink szerint, mint erkölcsi megítélés, véleményalkotás is megkülönböztet, szétválaszt, tehát szükségképpen töri meg az egységet. A bűn a kettéhasadás? Hogy az 1-ből 2 lett? Fény és sötét? Szellem és anyag? Jin és Jang? Férfi és nő? 51 A hagyományok szerint az ember, mint isteni ivadék magában hordozván az élet kettős elvét, kétnemű, androgün: A ffi és női jelleg kezdettől a lét két pólusa: az aktív-átfogó kezdeményező elv és a passzív-megőrző, amannak tartalmat és hatékonyságot nyújtó befogadó elv. A kettő közti feszültség azonosságként oldódik föl a szellemben, nem válik szét Az, hogy az egyes emberekben szétválik ez a 2 pólus, arra mutat vissza, hogy valamiféle törés, szakadás állt be a kozmoszban Az öröklött bűn tehát az a konkrét valóság, ahogy megnyilvánul az ember férfiként vagy nőként, alkotóként vagy befogadóként, aktívan vagy passzívan, értelem által vagy indulattól motiváltan, termékenyítően vagy termékenyülten. És ennek a bűnnek nincs köze az emberi gyarlósághoz, az erkölcsös, igaz élet nem szabadít meg tőle. Ezt a kétséget örököltük emberi mivoltunkkal, a folytonos hiányt, sóvárgást, az otthontalanság érzését, és a kényszerű részvételt az örök körforgásban, melyet az ellentétek harca szít s amely egyedül tud életet generálni ahogy a Férfi és a Nő. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének mondja a Biblia. A régi kígyó a Káosz ereje a teremtés istenének ellenében, majd a teremtett isteni rend megbontója az Ember bűnbeesésének okozásával. Ádámot (a szellem szimbólumát) Éva csábítja (az anyag), akiben pedig a Kígyó a bukott angyal, Lucifer, a Fényhozó ébreszti fel a bűnös kíváncsiságot, a tudni vágyást. 50 Lásd: Elízium a görögöknél; Avalon a keltáknál; Aztlán az aztékok hitében 51 Ókori és modern értelmezés különbözősége a számok terén is megfigyelhető: a 2 nem 1+1, hanem két fél, a kettészakadt egész, a három pedig nem még-egy, hanem az újra megvalósítandó egység a két fél harmonizálása révén az örök emberi cél, visszatérés Édenbe 52 CSELÉNYI, Magyar Katolikus Lexikon URL: 53 Jel

20 o l d a l 20 Mi lehet az a rossz tudás, melyre a bukott angyalok tanítják az emberek lányait, és ami olyan súlyos következményekkel jár, hogy senki sem mentesül alóla? Felvetődik a gondolat, hogy talán az erőszakkal lehet kapcsolatban, hiszen mindenki tudja, hogy az erőszak valamilyen közelebbről meg nem határozható, megborzongató mágikus erő, valamilyen félelmetes üres gonoszság mondja Hamvas, és nincs nyugalom és kiegyenlítődés többé a földön, amíg ennek a tudásnak egy cseppje is az emberiségben él HAMVAS 1989, 6.

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG.

SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG. SZÁNTAI LAJOS A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD! MÍTIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG. HÁLÓ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT S4 1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4. 1/16. RÉSZ 2017. ÁPRILIS 24. HÉTFŐ 18.00

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.)

Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Esettanulmány. Harmadik nyilvános csatornázás. (Öreg és Margaréta. 2008 nov. 28.) Margaréta fogpanaszaira sejtemlékezet tisztító energiákat kértem. (A jobb felső 7-es gyökeréből sugárzik a fájdalom a fülébe,

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az élet virága 2. Szakrális geometria 3. Az élet tojása

Tartalomjegyzék 1. Az élet virága 2. Szakrális geometria 3. Az élet tojása 5 Tartalomjegyzék 1. Az élet virága 7 A világon mindenütt 10 Az élet virágának titkai 13 Története 15 Thot 18 2. Szakrális geometria 23 A misztériumiskolák 24 Ehnaton 27 Szakrális geometria 30 Az ősok

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Bestiarium Zircense könyvbemutató Veszprémben

Bestiarium Zircense könyvbemutató Veszprémben 2016/11/10 A zirci Bestiarium egy vaskos középkori könyv utolsó tizenhat oldalát alkotja. Kézzel írt és illusztrált lapjait oroszlánok, szirének, galambok, kígyók emlősök, madarak, hüllők valós és képzeletbeli

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidó.13.8 Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 15. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. feladat Írja

Részletesebben

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó Bálint Kálmán (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com Szerepjáték és világszemlélet beadandó A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára 1 Sárkányok a valóságban Sárkány, ez az egy szó minden

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály Általános iskola 7. osztály A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel. Ismerje a globális környezetkárosítás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM Az ókori Kelet A folyam menti civilizációk általános jellemzése(egyiptom,mezopotámia,kína, India) Tudomány és kultúra az ókori Keleten Vallások az ókori Keleten A zsidó

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

tökfaragás MANO

tökfaragás MANO Halloween története A halloween eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak elfoglalták a Brit-sziget jelentős részét. A római hódítások során Gallia integrálódott a Római Birodalomba, így a

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A

Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A Érettségi témakörök és tételek irodalomból 12. A 1. Tétel: Hagyomány és újítás Petőfi Sándor költészetében 2. Tétel: Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel: Látomásos szimbolizmus : Ady Endre

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A rész (30 pont) 1. Írja a fogalmak

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 16. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. A filozófiai

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Advent Publishing House Budapest Borsfa street 55. Hungary HU-1171

Advent Publishing House Budapest Borsfa street 55. Hungary HU-1171 A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete.

Részletesebben

Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10

Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10 Popper Péter: 1 % 2008-02-06 23:43:10 1 % Ennyi zsidó él Magyarországon. A kb. 10. 000. 000-ból (tízmillióból) kb. 100. 000 (százezer.) Ettől az 1 %-tól rettegne 99 %? Ki ez a százezer zseniálisnak kikiáltott

Részletesebben