Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat"

Átírás

1 Iktatószám: Tárgy: HE/001/ /2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya a UPC Magyarország Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u sz, adószáma: ) terhére ,- Ft, azaz százezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. Ezen túlmenően számára megtiltja, hogy a fogyasztók által bejelentett szóbeli panaszok intézése során a fogyasztók számára a meghibásodott és kötelező jótállás hatálya alá eső tartós használatra rendelt fogyasztási cikknek minősülő készülékek javításra történő átadására, illetve átvételére, továbbá a meghibásodott készülékek javítására vonatkozóan megtévesztő tartalmú tájékoztatást nyújtson! Megtiltja továbbá a hatóság hogy a vállalkozás a fogyasztó személyesen, továbbá telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt - szóbeli panaszáról elmulasszon jegyzőkönyvet felvenni és elmulassza annak egy másolati példányát - személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben, míg telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az érdemi válasszal egyidejűleg, legkésőbb 30 napon belül írásban igazolható módon - a fogyasztónak átadni, illetve megküldeni! A fentieken túl a hatóság megtiltja, hogy a vállalkozás elmulassza feltüntetni a kötelező jótállás hatálya alá eső tartós használatra rendelt fogyasztási cikkek eladásával egyidejűleg átadott jótállási jegyen a jogszabály által előírt összes tartalmi elemet!

2 2 Eljárási cselekmények Kérelmező április 18. napján kérelmet nyújtott be a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályára. Kérelmező előadta, hogy élettársa január 4-én 2 db mobiltelefon készüléket vásárolt az UPC Magyarország Kft.-től. A társaság január 8-án visszahívta a fogyasztót, azzal az indokkal, hogy elrontották a szerződést. Ez alkalommal az üzletben a Samsung Galaxy J1 Duos típusú készülékre vonatkozó jótállási jegyet Molnár Albin kérelmező részére állították ki, azonban nem ez a Kérelmező készüléke, hanem a Samsung Galaxy Core Prime VE G361 típusú. Kérelmező a Samsung Galaxy Core Prime VE G361 típusú készüléket január 10-én visszavitte az üzletbe, mivel nem működött, magától kikapcsolt. Ez alkalommal az üzletben semmilyen intézkedés nem történt, a minőségi kifogásról sem vettek fel jegyzőkönyvet. Mivel továbbra sem működött megfelelően a készülék, újra megkereste az ügyfélszolgálatot, összesen kb alkalommal jelezte személyesen az üzletnek a minőségi kifogást, de egyik esetben sem vettek fel a minőségi kifogásról jegyzőkönyvet, hanem a szervizhez irányították. Kérelmező sérelmezi a társaság által felszámított díjakat, azokat nem tartja jogosnak, mert a minőségileg hibás készülékkel nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat. a fentiekre vonatkozóan kérte ügyének kivizsgálását. A kérelem alapján osztályunk előtt április 18. napján HE/001/00437/2016. iktatószámon kérelemre eljárás indult, amelyről a Ket. 29. (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján értesítettem a vállalkozást, egyúttal tájékoztattam, hogy osztályunk a hatósági eljárás során vizsgál minden hatáskörébe tartozó, fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést. A kérelem azon része, amelyben a kérelmező a meghibásodott készülékkel kapcsolatos jótállási igény (a készülék kijavítása) intézésének ellenőrzését kéri - mivel a jótállási igény érvényesítése bírósági hatáskörbe tartozik - külön végzéssel elutasításra került, míg a kérelemnek a UPC Magyarország Kft. által felszámított díj jogosságára, valamint az elrontott szerződésre vonatkozó részét - mivel a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a kérelem ezen részének elbírálására szintén külön végzéssel áttettem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz.

3 3 A tényállás tisztázása érdekében adatszolgáltatásra hívtam fel a társaságot április 2 napján a HE/001/ /2016. végzéssel az alábbi kérdések tekintetében: Kérem adatszolgáltatását arra vonatkozóan, hogy mikor, mely módon (személyesen, telefonon, írásban/ -ben, stb.) és hány alkalommal fordult minőségi kifogással Kérelmező és élettársa a meghibásodott Samsung Galaxy Core Prime VE G361 típusú mobiltelefonnal kapcsolatban a Társasághoz. Az erre vonatkozó dokumentumokat másolatban kérem megküldeni szíveskedjen. Kérem adatszolgáltatását arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező milyen tájékoztatást kapott a meghibásodott termékkel kapcsolatos ügyintézésre vonatkozóan, valamint a jótállási jogaival kapcsolatban. Kérem adatszolgáltatását arra vonatkozóan, hogy mely módon rendelkezik a vállalkozás Üzletszabályzata a minőségi kifogás rendezésére vonatkozóan. Kérem részletes nyilatkozatát az ügy egészére, kiemelten arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező által előterjesztett igénnyel kapcsolatban milyen lépéseket tett a társaság az ügy megnyugtató rendezése érdekében. Kérem szolgáltasson adatot arra vonatkozóan, hogy a minőségi kifogással kapcsolatos igényérvényesítések során vettek-e fel jegyzőkönyveket a kifogásolásról, a jegyzőkönyvek másolatait a fogyasztó rendelkezésére bocsátották-e. Ha igen, kérem, küldje meg a felvett jegyzőkönyvek másolatait. Kérem adatszolgáltatását, hogy a minőségi kifogás igényérvényesítése során átvették-e a terméket javítás céljából, ha igen, hány alkalommal, mely időpontokban. Kérem adatszolgáltatását, hogy átvételkor állítottak-e ki átvételi elismervényt, amennyiben igen, milyen tartalommal. Kérelmező előadta, hogy a minőségi kifogás intézése során a társaság ügyfélszolgálati munkatársa a szervizhez irányította a Kérelmezőt. Kérem részletes nyilatkozatát erre vonatkozóan, kiegészítve azzal, hogy mely szervizhez, milyen jogszabályi rendelkezés alapján. Kérem megküldeni szíveskedjen a Kérelmező beadványában megfogalmazottakkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok másolatait (jegyzőkönyvek, levelezések, tájékoztatók, átvételi elismervények, stb.), továbbá amennyiben a Kérelmező telefonos ügyfélszolgálatot is megkeresett valamely adathordozón a Kérelmezővel lebonyolított telefonbeszélgetéseket MP3 formátumban. Kérem, hogy adatszolgáltatása, nyilatkozata alátámasztására az ügyben keletkezett valamennyi, rendelkezésre álló dokumentum másolatát mellékelje adatszolgáltatásához május 9. napján beadvány érkezett a vállalkozás részéről, melyben az alábbiakat adta elő: Előfizetőnk ügyében fenti ügyiratszámon érkezett megkeresése alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük. Kérelmező a Samsung Galaxy Core Prime VE G361 típusú rádiótelefon készülék meghibásodásával kapcsolatosan február 9-én, 12-én, 23-án, április 18-án, 19-én és 23-án a személyes ügyfélszolgálati irodánkban, március 29-én és április 15-én a telefonos ügyfélszolgálatunkon fordult

4 4 Társaságunkhoz. Az ügyintézésekről, valamint a telefonbeszélgetésekről rögzített hangfelvételek másolatai, a rögzítés időpontjának pontos megjelölésével elektronikus adathordozón sz. mellékletként kerülnek csatolásra, (Hangfelvételekkel kapcsolatos magyarázat: személyes ügyfélszolgálatunkon történt április 23-i megkeresés során nem készült hangfelvétel, a február 23-i megkeresés során adminisztrációs okok miatt csak az ügyintézés egy részéről készül hangfelvétel). 2. A Kérelmezőt a meghibásodott készülékkel kapcsolatos ügyintézésre vonatkozóan tájékoztattuk, hogy a rádiótelefont adja le személyes ügyfélszolgálatunkon, melyet bevizsgálás, illetve javítás céljából továbbítunk szervizpartnerünk felé április 15-én arról is tájékoztattuk, hogy a rádiótelefont közvetlenül a készülék típusának megfelelő márkaszerviznél is leadhatja. Az elromlott készülék javításával és az ezzel kapcsolatos teendőkről a honlapunkon, a elérhetőségen rendelkezünk. Kérelmező a Társaságunknál már igénybevett vezetékes műsorterjesztési, internet-hozzáférési és helyhez kötött telefon szolgáltatásai mellé január 4. napján a UPC Mobil rádiótelefon szolgáltatásunk Freedom M díjcsomagjaira (két előfizetés) határozatlan idejű előfizetői szerződést kötött, valamint kettő darab mobiltelefon készüléket (Samsung Galaxy J1 Duos és Sarnsung Galaxy Core Prime VE G361) vásárolt 12 hónapos részletfizetésre január 7. napján a Kérelmező kérésére a vezetékes és rádiótelefon szolgáltatások igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződést módosítottuk előfizető személye élettársáról kérelmezőre változott annak érdekében, hogy a társszolgáltatónál kérelmező nevén lévő hívószám számhordozása sikeresen megvalósulhasson. A Samsung Galaxy J1 Duos típusú készüléket a vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodására tekintettel január 8-án egy ugyanolyan új készülékre kicseréltük január 14-én és janiár 15-én a személyes ügyfélszolgálati irodánkba érkezett megkeresései alkalmával Kérelmező kérésére a Samsung Galaxy Core Prime VE G361 készüléken az internet adatkapcsolatot Társaságunk beállította. E megkeresések nem minősültek a rádiótelefon meghibásodására vonatkozó minőségi kifogásnak. A készülék meghibásodásával kapcsolatosan a Kérelmező az pontban jelzett időpontokban fordult Társaságunkhoz. Többször tájékoztattuk, hagy a mobiltelefont adja le személyes ügyfélszolgálatunkon, melyet bevizsgálás, illetve favitás céljából továbbítunk szervizpartnerünk felé. Nyilvántartásunk adatai szerint 2016, február 23-án arról informáltuk, hogy a korai akkumulátor lemerülést és az esetenként előforduló kapcsolat megszakadásokat szoftverfrissítés okozta, ezért vissza kell állítani a korábbi verziót. Fentiek ellenére a Kérelmező a készüléket javítás céljából csak április 23-án adta át Társaságunk részére a személyes ügyfélszolgálatunkon. A javítás iránt azonnal intézkedtünk, az eszköz továbbításra került a szervizpartnerünk felé. Amint visszaérkezik társaságunkhoz, akkor arról a Kérelmezőt természetesen azonnal értesíteni fogjuk. A javítás idejére hasonló kategóriás kölcsönkészüléket biztosítottunk részére. Fentiek kapcsán keletkezett dokumentumok másolati példányai elektronikus adathordozón 2. sz. mellékletként, a hangfelvételek sz. mellékletként kerülnek csatolásra.

5 Amint az a mellékelt hangfelvételek alapján is megállapítható a Kérelmező a Samsung Galaxy Core Prime VE 0361 rádiótelefon készülék meghibásodásával kapcsolatos jótállási igényének érvényesítése kapcsán csak április 23-án intézkedett. Az erről készült jegyzőkönyv másolati példányát a Kérelmező rendelkezésére bocsájtottuk. A jegyzőkönyv elektronikus adathordozón 2. sz. mellékletként került csatolásra. A Kérelmező a korábbi megkeresései alkalmával vagy csak jelezte a problémát, de részéről semmilyen intézkedés nem történt, vagy az általa megvásárolt készülékek visszaszolgáltatása mellett azok vételárát kérte vissza. Az igény Társaságunk részére többletköltséget jelentett volna, mindamellett, hogy erre vonatkozó kötelezettséget a kötelező jótállásról szóló jogszabályok, Korm. rendeletek sem írnak elő, ezért azt elutasítottuk. A Kérelmező részére fentiekkel kapcsolatosan küldött április 24-én kelt levelünk másolati példánya elektronikus adathordozón 3. sz. mellékletként kerül csatolásra. A Kérelmező Samsung Galaxy Core Prime VE G361 rádiótelefon készülékét április 23-ánvettük át javítás céljából. Átvételkor a hiba nem jelentkezett. Az eszköz bevizsgálása, javítása a helyszínen nem volt elvégezhető, ezért továbbítottuk szervizpartnerünk felé. Az átadás-átvétel kapcsán készült jegyzőkönyv másolati példánya 2. sz. mellékletként kerül csatolásra április 15-én arról tájékoztattuk a Kérelmezőt, hogy a rádiótelefont közvetlenül a készülék típusának megfelelő márkaszerviznél is leadhatja. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A Kérelmező beadványával kapcsolatosan keletkezett dokumentumok másolatai és a rögzített beszélgetések hangfelvételei a fent hivatkozott mellékletek alapján elektronikus adathordozón csatolásra kerültek. A május 17. napján hozott HE/001/ /2016. számú végzéssel ismételten adatszolgáltatásra hívtam fel a Társaságot az alábbi kérdés tekintetében: 2. Kérem adatszolgáltatását arra vonatkozóan, hogy Kérelmező részéről, a án történt személyes megkeresés alkalmával előadott minőségi kifogás megoldásra került-e, vettek-e fel jegyzőkönyvet ez alkalommal, illetve - amennyiben ez kideríthető - kérem kiegészítő adatszolgáltatásukat arra vonatkozóan, hogy ez alkalomból milyen tájékoztatás hangzott még el a Kérelmező felé, tekintettel arra, hogy a én érkezett adatszolgáltatásához csatolt hanganyag szerint, adminisztrációs okok miatt az ügyintézés egy részéről készült hangfelvétel. Kérem adatszolgáltatásukat, hogy a UPC Általános Szerződési Feltételei mely pontja rendelkezik, hogy a meghibásodott mobiltelefon készüléket márkaszervizbe kell vigye az ügyfél, mert vélhetően ezért nem tudták átvenni javításra i történt személyes

6 6 megkeresés alkalmával (a i telefonos bejelenés alkalmával elhangzott tájékoztatás). Kérem, hogy adatszolgáltatása, nyilatkozata alátámasztására, a keletkezett és rendelkezésére álló dokumentumok másolatát mellékelni szíveskedjen adatszolgáltatásához június napján beadvány érkezett a vállalkozás részéről, melyben az alábbiakat adta elő: Kérelmező ügyében fenti ügyiratszámon érkezett megkeresése alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük. Nyilvántartásunk adatai szerint a Kérelmező február 23-án személyes ügyfélszolgálati irodánkban érkezett megkeresése alkalmával a rádiótelefon készülék meghibásodására tekintettel nem érvényesített jótállási igényt. Az eszközt javítás céljából nem adta át Társaságunk részére, ezért jegyzőkönyv felvételére nem került sor. Rendszerünkben rögzített adok szerint a Kérelmezőt tájékoztattuk, hogy az általa tapasztalt problémát készülék beállítási hiba okozza, amely hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merül fel. Fentieket az ügyfélnyilvántartó rendszerünk felületéről készített képernyőkép másolatokkal igazoljuk. A meghibásodott készülék javításával és az ezzel kapcsolatos teendőkről - mely szerint az közvetlenül márkaszerviznél is leadható - az Általános Szerződési Feltételeink nem rendelkezik. Erről a vásárlással egyidejűleg átadásra kerülő Jótállási feltételek" dokumentumból és a honlapunkon elérhető tájékoztató leírásból informálódhatnak előfizetőink. Az pontban foglaltak szerint február 23-án a Kérelmező nem érvényesített jótállási igényt. Az eljárás során feltárt tényállás és a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok a kérelmező által benyújtott dokumentumok, a vállalkozás nyilatkozatai és a megküldött hangfelvételek - alapján megállapítást nyert, hogy a Kérelmező által megvásárolt ,-Ft eladási árú Samsung Galaxy Prime VE G361 típusú, valamint ,-Ft eladási árú Samsung Galaxy J1 Duos típusú mobiltelefon készülékekhez január 4-én átadott, és vonalkódú, valamint január 8-án átadott, vonalkódú jótállási jegyek nem tartalmazták az összes, jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemet, a jótállási jegyekről mint kötelező tartalmi elem a vállalkozással nem azonos gyártó neve és címe hiányzik. Az előzőekben leírtakon túl a vállalkozás terhére jogsértésként megállapítható volt, hogy a Kérelmező által április 15. napján

7 7 a társaság telefonos ügyfélszolgálatán előadott szóbeli panaszról jegyzőkönyv nem került felvételre. Végül a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a meghibásodott készülék javításával és az ezzel kapcsolatos teendőkről - mely szerint az közvetlenül márkaszerviznél is leadható a Társaság által kiadott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) nem rendelkezik, erről a vásárlással egyidejűleg átadásra kerülő Jótállási feltételek" dokumentumból és a társaság honlapján elérhető tájékoztató leírásból informálódhatnak az előfizetők. A fentiek ellenére a társaság eljáró ügyfélszolgálati munkatársa a Kérelmezővel a április 15-i telefonos megkeresésekor azt közölte, hogy az UPC Magyarország Kft. nem rendelkezik saját szervizháttérrel a mobiltelefonok vonatkozásában, ezért a meghibásodott készüléket az ÁSZF szerint márkaszervizbe kell bevinni és ezért nem vették át javításra. A fentiekre figyelemmel a társaság a Kérelmező részére a fent megjelölt időpontban a meghibásodott és kötelező jótállás hatálya alá eső tartós használatra rendelt fogyasztási cikknek minősülő készülékek javításra történő átadására, illetve átvételére, továbbá a meghibásodott készülékek javítására vonatkozóan megtévesztő tájékoztatást közölt. Az eljárás eredményeként az is megállapítható volt, hogy a Kérelmező, valamint az őt meghatalmazó személy a társaság ügyfélszolgálatán szóban, illetve telefonon keresztül február 9-én, 12-én és 23-án, március 29-én, valamint április 18-án és 19-én panaszokat jelentettek be, azonban a fogyasztóvédelmi hatóság megítélése szerint ezen alkalmakkor a társaság a szóbeli panaszokat azonnal megvizsgálta és orvosolta, így ezen panaszok intézésével kapcsolatosan a terhére jogsértés nem állapítható meg. A korábban hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint a Kérelmező és a társaság között létrejött mobiltelefon előfizetői szerződések létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések vizsgálatára a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, így ezen kérdések ellenőrzése sem képezhette ezen közigazgatási hatósági eljárás tárgyát. 3. A fentiek alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: Az eljárás során feltárt tényállás és a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok a kérelmező által benyújtott dokumentumok, a vállalkozás nyilatkozatai és a megküldött hangfelvételek - alapján megállapítást nyert, hogy a Kérelmező által megvásárolt ,-Ft eladási árú Samsung Galaxy Prime VE G361 típusú, valamint ,-Ft eladási árú Samsung Galaxy J1 Duos

8 8 típusú mobiltelefon készülékekhez január 4-én átadott, és vonalkódú, valamint január 8-án átadott, vonalkódú jótállási jegyek nem tartalmazták az összes, jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemet, a jótállási jegyekről mint kötelező tartalmi elem a vállalkozással nem azonos gyártó neve és címe hiányzik. Az előzőekben leírtakon túl a vállalkozás terhére jogsértésként megállapítható volt, hogy a Kérelmező által április 15. napján a társaság telefonos ügyfélszolgálatán előadott szóbeli panaszról jegyzőkönyv nem került felvételre. Végül a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a meghibásodott készülék javításával és az ezzel kapcsolatos teendőkről - mely szerint az közvetlenül márkaszerviznél is leadható a Társaság által kiadott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) nem rendelkezik, erről a vásárlással egyidejűleg átadásra kerülő Jótállási feltételek" dokumentumból és a társaság honlapján elérhető tájékoztató leírásból informálódhatnak az előfizetők. A fentiek ellenére a társaság eljáró ügyfélszolgálati munkatársa a Kérelmezővel a április 15-i telefonos megkeresésekor azt közölte, hogy az UPC Magyarország Kft. nem rendelkezik saját szervizháttérrel a mobiltelefonok vonatkozásában, ezért a meghibásodott készüléket az ÁSZF szerint márkaszervizbe kell bevinni és ezért nem vették át javításra. A fentiekre figyelemmel a társaság a Kérelmező részére a fent megjelölt időpontban a meghibásodott és kötelező jótállás hatálya alá eső tartós használatra rendelt fogyasztási cikknek minősülő készülékek javításra történő átadására, illetve átvételére, továbbá a meghibásodott készülékek javítására vonatkozóan megtévesztő tájékoztatást közölt. Az eljárás eredményeként az is megállapítható volt, hogy a Kérelmező, valamint az őt meghatalmazó személy a társaság ügyfélszolgálatán szóban, illetve telefonon keresztül február 9-én, 12-én és 23-án, március 29-én, valamint április 18-án és 19-én panaszokat jelentettek be, azonban a fogyasztóvédelmi hatóság megítélése szerint ezen alkalmakkor a társaság a szóbeli panaszokat azonnal megvizsgálta és orvosolta, így ezen panaszok intézésével kapcsolatosan a terhére jogsértés nem állapítható meg. A korábban hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint a Kérelmező és a társaság között létrejött mobiltelefon előfizetői szerződések létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések vizsgálatára a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, így ezen kérdések ellenőrzése sem képezhette ezen közigazgatási hatósági eljárás tárgyát.

9 9 4. A társaság által megsértett jogszabályhelyek: A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a társaság megsértette az Fttv. 3. (1) bekezdését, 6. (1) i) pontja és 7. (1) bekezdése, az Fgytv. 17/A. (3)-(6) bekezdéseit és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3.. (3) bekezdésének c.) pontját. Kelt: Eger, Kapják: ) UPC Magyarország Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u ) 2.) Kérelmező IRATTÁR,

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00883-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz hatvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00062-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00375-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel,

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel, Iktatószám: Tárgy: KEO/001/01001-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Mobil Laptopshop Kft. (székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12., adószám: 23889838-2-06)

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00138-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609K-00029 Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca 105. adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00534-0006/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Székesfehérvári Járási Hivatal a Molnár és Fiai Épít Kft. (székhely: 6726 Szeged, Fürj utca

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei. k ö t e l e z i

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei. k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00745-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal az ÚJ EULOGO

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00120-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00872-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet.

H A T Á R O Z A T. - a fogyasztók szóbeli panaszáról minden esetben vegye fel a jogszabályban elírt tartalommal a jegyzkönyvet. Iktatószám: Tárgy: KEO/001/00029-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Kötelezem a Bogár Petrol Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Május 1 út 1412. hrsz., adószám: 23099458-2-11

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00758-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00849-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00210-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JNO/001/01283-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Whirlpool Magyarország Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 10. Adószáma: 5359488-2-33) k ö t e l e z

Részletesebben

Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző:

Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző: Szerződésfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: RU/2049-12/2012. Tárgy: bérelt vonali internet szolgáltatás hibakezelési eljárása Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HE/001/00732-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozat: A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó

Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út em. 11., adószám: , képviseli: Kaliczné Szabó Iktatószám: Tárgy: HE/001/00292-0021/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozat: A SPOOR-TEX Bt. (székhely: 3300 Eger, Kallómalom út 38. 3. em. 11., adószám: 22189051-2-10, képviseli:

Részletesebben

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Expressz Zálog Zrt. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Panaszkezelési Szabályzat 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

HATÁROZAT. k ö t e l e z i,

HATÁROZAT. k ö t e l e z i, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00657-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Full Sunny KFT-t

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1023 Budapest, Orgona utca 8. Cégjegyzékszám: 01-10-044014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. március 01. 1 A pénzügyi intézmény (Pénzügyi intézmény vagy Szolgáltató) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00656-0004/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) I. a Tesco-Global Zrt.-t (székhely:2040 Budaörs,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

H A T Á R O Z A T. megtiltom. A fenti kötelezettségének a vállalkozás a határozat jogerre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00815-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Pápai Attila József (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, F u. 31. 1. em. 6. ajtó, adószáma: 67437054-2-27) által

Részletesebben

TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. Bevezetés 1. A jelen panaszkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat ) a TMX Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00087-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat I. A Pulse-Wawe Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. 5. em. 4. - a továbbiakban: Kft., illetve

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00503-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55.-57., adószám:10465802-2-44)

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Iktatószám: Tárgy: BE/13/00872-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. A Társaság általános kötelezettségei 2 II. A panasz bejelentésének módjai 3

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2018.03.20. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Transport-R Bt. Panaszkezelési szabályzat A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (Vll. 30.) Korm. rendelet 26/A - ában foglaltak alapján a Transport-R Bt. mint

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2017.05.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Panasz bejelentése... 4 3. Panasz

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. Medicover Egészségközpont Zrt.

Panaszkezelési Szabályzat. Medicover Egészségközpont Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Medicover Egészségközpont Zrt. Tartalom 1. A szabályzat célja... 3 2. Fogalom-meghatározás... 3 3. A panasz bejelentésének módjai... 3 3.1. Szóbeli panasz esetén:... 3 3.2. Írásbeli

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a. kötelezi

H A T Á R O Z A T. 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a. kötelezi Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00921-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a GA-Corporation

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2019.03.01. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás Békéltető testülettel és Panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. A

Részletesebben

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata Érvényes: 2014.08.01. napjától Panaszkezelési szabályzat Társaságunk befogad minden, a tevékenységével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2018.05.25-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás Oldalszám: 2 I.

Részletesebben

A Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft. Panaszkezelési Szabályzata

A Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft. Panaszkezelési Szabályzata A Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft. Panaszkezelési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00138-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal az efef Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.-t

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Biztosítók Szövetsége Association of Hungarian Insurance Companies PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyar Biztosítók Szövetsége Elkülönített Szervezeti Egysége (MABISZ ESZE) befogad, nyilvántartásba

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat

SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat SINUS-FAIR Corporate Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat 2019. március 01 Tartalom 1. A panasz bejelentésének módjai... 3 1.1 Az ügyfél szóbeli panasza... 3 1.2 Az ügyfél írásbeli

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Egyesület neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Nyilvántartási szám: 01-02-0000010 Adószám: 19025702-2-43 E-mail: mmsz@maltai.hu

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015.09.01-jétől

VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015.09.01-jétől . VT Biztosítási Alkusz Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015.09.01-jétől A VT Kft. (a továbbiakban: Alkusz) a panaszok kezelése során a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi Iktatószám: Tárgy: KE/001/00842-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

AZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 6/2018. sz.

AZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 6/2018. sz. AZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2018. sz. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft., mint MKB Széchenyi Pihenőkártyát kibocsátó intézmény

Részletesebben

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. augusztus 8-tól A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a CIB Biztosítási Alkusz Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben