JEGYZŐKÖNYV szeptember 13. hétfői ülés P9_PV-PROV(2021)09-13 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV szeptember 13. hétfői ülés P9_PV-PROV(2021)09-13 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV szeptember 13. hétfői ülés P9_PV-PROV(2021)09-13 IDEIGLENES KIADÁS PE Egyesülve a sokféleségben

2 JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat ***II Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat ***III Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat (Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK RÖVIDÍTÉSEI AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI DROI SEDE FISC Külügyi Bizottság Fejlesztési Bizottság Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Költségvetési Bizottság Költségvetési Ellenőrző Bizottság Gazdasági és Monetáris Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Halászati Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Jogi Bizottság Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Alkotmányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Petíciós Bizottság Emberi Jogi Albizottság Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság Adóügyi Albizottság KÉPVISELŐCSOPORTOK RÖVIDÍTÉSEI PPE S&D Renew ID Verts/ALE ECR The Left NI Európai Néppárt (Kerszténydemokraták) képviselőcsoport Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Renew Europe képviselőcsoport Identitás és Demokrácia képviselőcsoport Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport Baloldal az Európai Parlamentben képviselőcsoport GUE/NGL független képviselők

3 Tartalom 1. Az ülésszak folytatása Az ülés megnyitása Az előző ülésnapok jegyzőkönyveinek elfogadása Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem A képviselőcsoportok tagjai A bizottságok és a küldöttségek tagjai A Tanács álláspontja az első olvasatban A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) Ülésnaptár A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke) Dokumentumok benyújtása Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás) A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések Ügyrend Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (vita) Szavazás Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (a vita folytatása) A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák (vita) A jövő nemzedék halászai (rövid ismertetés) Az időtálló európai belvízi közlekedés felé (rövid ismertetés) Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé (rövid ismertetés) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

4 22. Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése (rövid ismertetés) A szavazáshoz fűzött indokolások Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok A következő ülésnap napirendje Az ülés berekesztése...20 JELENLÉTI ÍV...21 P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

5 1. Az ülésszak folytatása EURÓPAI PARLAMENT ÜLÉSSZAK: szeptember i ülés STRASBOURG JEGYZŐKÖNYV SZEPTEMBER 13., HÉTFŐ ELNÖKÖL: David Maria SASSOLI elnök A július 8-án/-én (csütörtök) megszakított ülésszak folytatódik. 2. Az ülés megnyitása Az ülést kor nyitják meg. 3. Az előző ülésnapok jegyzőkönyveinek elfogadása A július 5-i, 6-i, 7-i és 8-i ülésnapok jegyzőkönyvét elfogadják. 4. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Emmanouil Fragkos mentelmi jogának felfüggesztését, hogy büntetőeljárást folytathassanak le ellene. A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják. 5. A képviselőcsoportok tagjai Lucia Vuolo többé nem független képviselő, szeptember 10-i időponttól kezdődően a(z) PPE képviselőcsoport tagja. 6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai A(z) PPE, ID és ECR képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek: - AFET bizottság: Andrzej Halicki nem tag többé - INTA bizottság: Maxette Pirbakas nem tag többé - ECON bizottság: Fulvio Martusciello nem tag többé P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

6 - EMPL bizottság: Lukas Mandl nem tag többé - ENVI bizottság: Annalisa Tardino nem tag többé - ITRE bizottság: Massimiliano Salini nem tag többé - A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ladislav Ilčić - A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ladislav Ilčić - Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Cristian Terheş helyett Lars Patrick Berg - A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ryszard Antoni Legutko helyett Cristian Terheş - A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Luisa Regimenti - Az AKCS EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Giuseppe Milazzo A határozatok a mai naptól hatályosak. 7. A Tanács álláspontja az első olvasatban Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontot, a Tanácsot az álláspont elfogadásához vezető indokolást és a Bizottság álláspontját: - A Tanács álláspontja első olvasatban az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából - a Tanács által szeptember 7-én elfogadott szöveg (06604/1/ C9-0352/ /0247(COD)) utalva az illetékes bizottsághoz: AFET Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, azaz szeptember A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) Az elnök az eljárási szabályzat 71. cikkének megfelelően bejelenti a(z) ECON és a(z) ITRE határozatait, hogy az alábbi jelentéseket alapul véve intézményközi tárgyalásokat kezdenek: - ECON bizottság: a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti renszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0594 C9-0305/ /0267(COD)) Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021). - ITRE bizottság: az európai adatkormányzásról (Adatkormányzási rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2020)0767 C9-0377/ /0340(COD)) Előadó: Angelika Niebler (A9-0248/2021). - ITRE bizottság: az Uniónak a több tagállam által együttesen indított európai meteorológiai P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

7 partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2021)0089 C9-0083/ /0049(COD)) Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021). Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, azaz szeptember 14-én, kedden éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatokat. A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokról. 9. Ülésnaptár Az elnök közli, hogy szeptember 9-i ülésén az Elnökök Értekezlete a képviselőcsoportok elnökeivel közösen úgy határozott, hogy január 22-én rendkívüli plenáris ülésre kerül sor, hogy megemlékezzenek a holokauszt áldozatairól. A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából minden évben meg fogják szervezni ezt a rendkívüli ülést. A évi felülvizsgált ideiglenes naptár elérhető lesz a Parlament honlapján. 10. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke) Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen az ülésszak július 8-i, csütörtöki megszakítása óta a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadott alábbi aktusokat írta alá: - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országok által kiállított bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (00055/2021/LEX - C9-0317/ /0039(COD)); - Az európai parlament és a tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2019/833 rendelet módosításáról (00036/2021/LEX - C9-0316/ /0095(COD)); - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről (kodifikált szöveg) (00034/2021/LEX - C9-0315/ /0145(COD)); - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2002/58/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről (00038/2021/LEX - C9-0313/ /0259(COD)); - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről (00033/2021/LEX - C9-0312/ /0100(COD)). Az elnök közli, hogy szeptember 15-én, szerdán a Tanács elnökével közösen a rendes jogalkotási P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

8 eljárás keretében elfogadott alábbi aktust fogja aláírni: - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról (00067/2021/LEX - C9-0355/ /0247(COD)). Felszólal: Clara Aguilera az andalúziai Sierra Bermejában pusztító erdőtűzről, amely egy tűzoltó halálát és több száz ember evakuálását okozta. A felszólaló sajnálatát fejezi ki az emberi veszteség és az anyagi kár miatt (az elnök egyetért az elhangzottakkal). 11. Dokumentumok benyújtása Az alábbi dokumentumokat nyújtották be: 1) más intézmények - Javaslat az általános termékbiztonságról, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0245/ /0170(COD)) Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. utalva illetékes: IMCO INTA, ENVI, ITRE, JURI - Javaslat az európai zöldkötvényekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0311/ /0191(COD)) Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. utalva illetékes: ECON BUDG, ENVI - Javaslat az (EU) 2020/2222 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúra tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0314/ /0228(COD)) utalva illetékes: TRAN - Javaslat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021) C9-0318/ /0211(COD)) utalva illetékes: ENVI BUDG, ITRE, TRAN P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

9 - Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása tekintetében történő módosításáról és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM (2021) C9-0319/ /0207(COD)) utalva illetékes: ENVI TRAN - Javaslat az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat klímasemlegességének 2035-ig történő közös megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az (EU) 2018/1999 rendeletnek az ellenőrzés, a jelentéstétel, az előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0320/ /0201(COD)) utalva illetékes: ENVI BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI - Javaslat a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0321/ /0200(COD)) utalva illetékes: ENVI BUDG, ITRE, TRAN, REGI, AGRI - Javaslat az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0322/ /0197(COD)) utalva illetékes: ENVI BUDG, ITRE, TRAN - Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2021) C9-0323/ /0204(COD)) utalva illetékes: ENVI TRAN - Javaslat a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM (2021) C9-0324/ /0206(COD)) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

10 utalva illetékes: ENVI BUDG, ECON, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, FEMM - Javaslat az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós üvegházhatásúgázkibocsátáskereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM (2021) C9-0325/ /0202(COD)) utalva illetékes: ENVI ITRE - Javaslat az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBVnek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0326/ /0215(COD)) Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. utalva illetékes: ECON IMCO - Javaslat a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM (2021) C9-0327/ /0219(COD)) utalva illetékes: ECON - Javaslat az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0328/ /0214(COD)) utalva illetékes: ENVI INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO - Javaslat az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021) C9-0329/ /0218(COD)) utalva illetékes: ITRE ENVI, IMCO, TRAN, REGI - Javaslat az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2021) C9-0330/ /0203(COD)) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

11 utalva illetékes: ITRE ENVI, JURI (az eljárási szabályzat 110. cikke) - Javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0331/ /0223(COD)) utalva illetékes: TRAN ENVI, ITRE, REGI - Javaslat a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0332/ /0205(COD)) utalva illetékes: TRAN ENVI, ITRE - Javaslat a megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0333/ /0210(COD)) utalva illetékes: TRAN ENVI, ITRE - Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Jamaicának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021) C9-0334/ /0179(NLE)) utalva illetékes: JURI - Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Pakisztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021) C9-0335/ /0182(NLE)) utalva illetékes: JURI - Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Bolíviának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021) C9-0336/ /0183(NLE)) utalva illetékes: JURI - Javaslat az európai uniós tagállamoknak a Tunéziának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2021) C9-0337/ /0198(NLE)) utalva illetékes: JURI P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

12 - Javaslat az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való hozzáférése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2021) C9-0338/ /0244(COD)) utalva illetékes: LIBE ECON - Az EFSA igazgatótanácsának évi kinevezéséről folytatott konzultáció (10837/ C9-0343/ /0801(NLE)) utalva illetékes: ENVI - Javaslat a déli kékúszójú tonhalra vonatkozó állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések megállapításáról szóló Európai Parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0344/ /0242(COD)) Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. utalva illetékes: PECH - Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2021) C9-0345/ /0248(COD)) Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. utalva illetékes: PECH JURI (az eljárási szabályzat 110. cikke) - Javaslat az (EU) 2018/1091 rendeletnek a es pénzügyi keretből az integrált mezőgazdasági statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0346/ /0270(COD)) utalva illetékes: AGRI BUDG - Javaslat a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) (COM(2021) C9-0347/ /0275(COD)) utalva illetékes: JURI - A évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. költségvetésmódosítási tervezet: A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék a Tanács álláspontja (2021. július 19.) (10945/ C9-0348/ /0022(BUD)) utalva illetékes: BUDG REGI, PECH - Javaslat a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre (COM(2021) C9-0349/ /0140(CNS)) utalva illetékes: LIBE BUDG P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

13 - Javaslat a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszer területét szabályozó rendelkezéseinek a Ciprusi Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM (2021) C9-0350/ /0266(NLE)) utalva illetékes: LIBE - Javaslat az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre (COM (2021) C9-0351/ /0209(CNS)) utalva illetékes: REGI - Az Európai Unió általános költségvetési tervezete a évi pénzügyi évre: A Tanács szeptember 6-i álláspontja (11352/ C9-0353/ /0227(BUD)) utalva illetékes: BUDG AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI 2) a parlamenti bizottságok - Jelentés a közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretről Ajánlások a zéró-elképzelés felé vezető következő lépésekről (2021/2014(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Elena Kountoura (A9-0211/2021) - ***I Jelentés az (EU) 2018/1139 rendeletnek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként való működésre vonatkozó képessége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020) C9-0300/ /0264(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bogusław Liberadzki (A9-0217/2021) - Jelentés a földközi-tengeri halállományok helyreállításáról: értékelés és a következő lépések (2019/2178(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021) - Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben (2019/2161(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) - Jelentés az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről (2021/2015(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) - Jelentés a mesterséges intelligenciáról a büntetőjogban, és annak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi felhasználásáról büntetőügyekben (2020/2016(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Petar Vitanov (A9-0232/2021) - *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (06566/ C9-0154/ /0037(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Pierre Karleskind (A9-0233/2021) - Jelentés az Unió kibervédelmi képességeinek állapotáról (2020/2256(INI)) - AFET bizottság - Előadó: P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

14 Urmas Paet (A9-0234/2021) - Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (2021/0037M(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Pierre Karleskind (A9-0235/2021) - ***I Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2021) C9-0005/ /0008(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) - ***I Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2021) C9-0006/ /0009(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021) - Jelentés a Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2021/2030(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) - ***I Jelentés a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020) C9-0305/ /0267(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021) - Jelentés Szorosabb partnerség az EU legkülső régióival (2020/2120(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021) - ***I Jelentés az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021) C9-0083/ /0049(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021) - Jelentés az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítéséről (2020/2276(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Younous Omarjee (A9-0243/2021) - * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (a Grönlandra is kiterjedő tengerentúli társulásról szóló határozat) szóló tanácsi határozat tervezetéről (08656/ C9-0189/ /0244(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Tomas Tobé (A9-0244/2021) - Jelentés a káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós politika reformjáról (beleértve a magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformját) (2020/2258(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Aurore Lalucq (A9-0245/2021) - ***I Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM (2020) C9-0367/ /0322(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

15 - ***I Jelentés az európai adatkormányzásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Adatkormányzási rendelet) irányuló javaslatról (COM(2020) C9-0377/ /0340(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A9-0248/2021) - Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapításáról (2021/2035(INL)) - LIBE bizottság - FEMM bizottság - Előadók: Malin Björk és Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) - Jelentés az EU és az USA közötti kapcsolatok jövőjéről (2021/2038(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tonino Picula (A9-0250/2021) - *** Ajánlás Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról (05210/ C9-0120/ /0044(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A9-0251/2021) - Jelentés az új EU Kína stratégiáról (2021/2037(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) - ***I Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020) C9-0366/ /0320(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) - Jelentés a partnerkapcsolati erőszak és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról (2019/2166(INI)) - JURI bizottság - FEMM bizottság - Előadók: Luisa Regimenti és Elena Kountoura (A9-0254/2021) - Jelentés az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló végrehajtási jelentésről (2020/2045(INI)) - AFET bizottság - DEVE bizottság - BUDG bizottság - Előadók: Milan Zver, György Hölvényi és Janusz Lewandowski (A9-0255/2021) - Jelentés a bankunióról évi éves jelentés (2020/2122(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021) - Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról (2019/2186(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) - Jelentés az Unió fejlesztési politikájának a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend kontextusába illeszkedő szerepéről a biológiai sokféleség csökkenésének kezelésében a fejlődő országokban (2020/2274(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Michèle Rivasi (A9-0258/2021) - Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok irányára vonatkozó ajánlásáról (2021/2042(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrius Kubilius (A9-0259/2021) - Jelentés az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítéséről (2020/2133(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Daniel Freund (A9-0260/2021) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

16 - * Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021) C9-0205/ /0137(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021) - Jelentés az Európai Unió évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék) szóló tanácsi álláspontról (10945/ C9-0348/ /0022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021) - *** Ajánlás a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (05034/ C9-0116/ /0319(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021) 12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás) Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke): - O /2021, felteszi: Tomas Tobé, a DEVE bizottság nevében, és Norbert Lins, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU hozzájárulása a globális élelmiszerrendszerek átalakításához a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében (B9-0031/2021); - O /2021, felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva- Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska és Leila Chaibi, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19-világjárvány negatív társadalmi következményeinek visszafordítása (B9-0032/2021); - O /2021, felteszi: Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Covid19 elleni oltóanyagok fejlesztése, beszerzése és elosztása terén az EU által biztosított átláthatóság (B9-0033/2021); - O /2021, felteszi: Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: amerikai szankciók és jogállamiság (B9-0034/2021); - O /2021, felteszi: Younous Omarjee, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Természeti katasztrófák 2021-ben (B9-0035/2021). 13. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések A Parlament által a decemberi és a májusi ülés során elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán. 14. Ügyrend Kiosztották a szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE /PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke): Az elnök közli, hogy a következő téma kapcsán sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelmet kapott (az eljárási szabályzat 163. cikke): P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

17 - A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása (COM(2021) C9-0314/ /0228(COD)). Erről a kérelemről a mai szavazás során fognak szavazni. A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök a végleges napirendtervezet alábbi módosítását javasolja: Kedd A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által Az afganisztáni helyzetről (a PDOJ 81. pontja) és A libanoni helyzetről (a PDOJ 82. pontja) tett nyilatkozathoz kapcsolódó benyújtási határidők a következőképpen hosszabbodnak meg: - állásfoglalásra irányuló indítványok: szeptember 14., kedd, 19 óra; - módosítások az állásfoglalásra irányuló indítványokhoz és közös állásfoglalásra irányuló indítvány: szeptember 15., szerda, 10 óra; - módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: szeptember 15., szerda, 11 óra; - külön szavazásokra és részenkénti szavazásokra irányuló kérelmek: szeptember 15., szerda, 19 óra. Szerda Nincs javasolt változtatás. Csütörtök Nincs javasolt változtatás. A módosítások számának, valamint a részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek számának függvényében a szavazásokat különböző szavazási körökre osztják szét. A szavazások különböző szavazási körökre történő szétosztásával kapcsolatos információkat a Parlament honlapján a Fontos információk és kiemelt dokumentumok rovatban közzéteszik. Az ügyrendet megállapítják. Felszólal Joachim Kuhs és Sylvia Limmer a Parlamenten belül egy egészségügyi igazolvány bevezetésének kérdéséről (az elnök emlékeztet, hogy a kérdésben illetékes belső szerv, az Elnökség meg fogja vitatni a kérdést). ELNÖKÖL: Othmar KARAS alelnök 15. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (vita) Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

18 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020) C9-0366/ /0320(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM (2020) C9-0367/ /0322(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) Margarita de la Pisa Carrión (Joanna Kopcińska előadó helyett) és Véronique Trillet-Lenoir előterjeszti a jelentést. Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja). Felszólal Rasmus Andresen (az IMCO bizottság véleményének előadója), Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heléne Fritzon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicolae Ştefănuță, a (z) Renew képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a The Left képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, független, Radan Kanev, Jytte Guteland, Gianantonio Da Re, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Peter Liese, Sara Cerdas, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Christel Schaldemose, Johan Van Overtveldt, Nathalie Colin- Oesterlé, Adriana Maldonado López és Pernille Weiss. (A vita folytatása: i jegyzőkönyv, 17. pont ) 16. Szavazás A Parlament szavazást tart az alábbira vonatkozó ideiglenes megállapodásról: A közösségi növényfajta-oltalmi jogok: az időtartam egyes fajták tekintetében történő meghosszabbítása ***I Jelentés a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő időtartamának meghosszabbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021) C9-0010/ /0019(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Bert- Jan Ruissen (A9-0171/2021). A Parlament szavazást tart az alábbi témára vonatkozó sürgősségi eljárás iránti kérelemről (az eljárási szabályzat 163. cikke): A Csatorna-alagútban üzemelő vasúti társaságok biztonsági tanúsítványai és engedélyei érvényességének meghosszabbítása ***I [COM(2021) C9-0314/ /0228(COD)] - TRAN bizottság. A Parlament szavazást tart az alábbiról: A Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem Jelentés a Guy Verhofstadt kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2021/2030(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021). A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról: P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

19 Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti társulás * Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [08656/ C9-0189/ /0244(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Tomas Tobé (A9-0244/2021) Egy első szavazásra került sor január 31-én ( i jegyzőkönyv, 9.8. pont ); Az LMBTIQ személyek jogai az Unióban Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése értelmében Dolors Montserrat nyújtott be a PETI bizottság nevében, az LMBTIQ-személyek Unión belüli jogairól (2021/2679(RSP)) (B9-0431/2021). A szavazás vége: Il est procédé au vote. A szavazások eredményét holnap, szeptember 14-án/-én (kedd) kor jelentik be ( i jegyzőkönyv, 2. pont ). 17. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ***I Határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek ***I (a vita folytatása) Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020) C9-0366/ /0320(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021) Jelentés a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM (2020) C9-0367/ /0322(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) (A vita kezdete: i jegyzőkönyv, 15. pont ) Felszólal Nicolás González Casares, Tomislav Sokol, Alessandra Moretti, Liudas Mažylis, Ivo Hristov és Loucas Fourlas. Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja). A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 4. pont (zárószavazás) A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 12. pont (zárószavazás) P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

20 18. A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák (vita) Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról [2019/2186(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) Sylvie Brunet előterjeszti a jelentést. Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja). Felszólal Marianne Vind (a TRAN bizottság véleményének előadója), Radan Kanev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisabetta Gualmini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Dragoş Pîslaru, a(z) Renew képviselőcsoport nevében. ELNÖKÖL: Katarina BARLEY alelnök Felszólal Kim Van Sparrentak, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Leila Chaibi, a The Left képviselőcsoport nevében, Daniela Rondinelli, független, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Mounir Satouri, Stefania Zambelli, Beata Mazurek, Nikolaj Villumsen, Lefteris Nikolaou- Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Guido Reil, Eugenia Rodríguez Palop, Ádám Kósa, Dennis Radtke, Estrella Durá Ferrandis, Véronique Trillet- Lenoir, Tilly Metz, Dominique Bilde, José Gusmão, Loucas Fourlas, Milan Brglez, Elena Lizzi, Sandra Pereira, Anne Sander, Gabriele Bischoff, Konstantinos Arvanitis, Krzysztof Hetman, Heléne Fritzon, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Sunčana Glavak, Lina Gálvez Muñoz, Alex Agius Saliba és Johan Danielsson. Felszólal: Nicolas Schmit. A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás) A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás) 19. A jövő nemzedék halászai (rövid ismertetés) Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben [2019/2161(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) Manuel Pizarro rövid ismertetést tart. Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja). ELNÖKÖL: Fabio Massimo CASTALDO P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

21 alelnök Ezt a napirendi pontot lezárják. Szavazás: i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás) A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 12. pont (módosítások); i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás) 20. Az időtálló európai belvízi közlekedés felé (rövid ismertetés) Jelentés az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről [2021/2015(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) Caroline Nagtegaal rövid ismertetést tart. Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja). Ezt a napirendi pontot lezárják. Szavazás: i jegyzőkönyv, 6. pont. A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 11. pont. 21. Az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé (rövid ismertetés) Jelentés az EU legkülső régióival fenntartott erősebb partnerség felé tett lépésekről [2020/2120(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021) Stéphane Bijoux rövid ismertetést tart. Felszólal: Elisa Ferreira (a Bizottság tagja). Ezt a napirendi pontot lezárják. Szavazás: i jegyzőkönyv, 6. pont. A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 11. pont. 22. Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése (rövid ismertetés) Jelentés az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítéséről [2020/2276(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A9-0243/2021) Younous Omarjee rövid ismertetést tart. Felszólal: Elisa Ferreira (a Bizottság tagja). Ezt a napirendi pontot lezárják. P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

22 Szavazás: i jegyzőkönyv, 6. pont. A szavazás eredményeinek bejelentése: i jegyzőkönyv, 11. pont. 23. A szavazáshoz fűzött indokolások A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások: A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg. Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra. 24. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található A név szerinti szavazás eredménye dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket. A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül. A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik. 25. A következő ülésnap napirendje A következő napi ülés napirendjét megállapítják ( Napirend dokumentum, PE /OJMA). 26. Az ülés berekesztése Az ülést kor berekesztik. Klaus Welle főtitkár David Maria Sassoli elnök P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

23 JELENLÉTI ÍV Jelenlévők: Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva- Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

24 Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan P9_PV-PROV(2021)09-13 PE

2015. január Strasbourg

2015. január Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2015. január 12 15. Strasbourg 14/01/15 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET EMPL(2017)0322_1 Ülés 2017. március 22., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 16.45 és 17.00 18.30 2017. március 23., csütörtök,

Részletesebben

2014. október Strasbourg

2014. október Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2014. október 20 23. Strasbourg 20/10/14 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE(2015)0506_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2015. május 6., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2015. május 7., csütörtök, 9.00 12.30

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma HELYESBÍTÉS NAPIREND 2007. JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL 07/06/05 PE HU HU Eljárások magyarázata Amennyiben a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET EMPL(2017)0125_1 Ülés 2017. január 25., szerda, 9.00 9.30 (alakuló ülés) és 9.30 12.30 és 15.00 18.30 2017. január 26.,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET ENVI(2016)1012_1 Ülés 2016. október 12., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2016. október

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság TRAN(2013)1125_1 OJ\1010074.rtf NAPIRENDTERVEZET Ülés 2013. november 25., hétfő, 15.00 18.00 és 18.00 18.30 (zárt ülés) 2013. november

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (2016)0615_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2016. június 15., szerda, 9.00 11.30 és 15.00 18.30 2016. június 16., csütörtök, 9.00 12.30

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET (2017)0123_1 Ülés 2017. január 23., hétfő, 15.00 15.45 (alakuló ülés) és 15.45 18.30 2017.

Részletesebben

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE MELLÉKLET Rövidítések és jelek magyarázata + elfogadva - elutasítva tárgytalan V visszavonva NSz (...,, ) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) ESz (,., ) elektronikus

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0067/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0067/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0067/2019 6.2.2019 *** AJÁNLÁS az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás 22.3.2019 A8-0206/437 Módosítás 437 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marian-Jean Marinescu, Claudia Schmidt, Francisco José Millán Mon,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0072/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0072/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0072/2017 24.3.2017 *** AJÁNLÁS az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság IMCO(2013)0320_1 2013. március 20., 9.00 9.45 1. A napirend elfogadása 2. Az elnök közleményei OJ\929500.rtf NAPIRENDTERVEZET Ülés

Részletesebben

Situation as at: 06/08/ :05

Situation as at: 06/08/ :05 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság INTA(2017)0320_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2017. március 20., hétfő, 15.00 17.30 és 17.30 18.30 (Koordinátorok ülése) 2017. március 21., kedd,

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE(2017)0322_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2017. március 22., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2017. március 23., csütörtök, 9.00

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 7. (OR. en) 10006/19 OJ CRP1 22 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2019. június 12. (10.00) 1.

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I. napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I. napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 24. (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2625. ülése Időpont: 2017. április 26. Kezdési idő:

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság NAPIRENDTERVEZET IMCO(2017)0125_1 Ülés 2017. január 25., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2017. január 26., csütörtök, 9.00 12.30

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET ITRE(2008)0910_1 Ülés 2008. szeptember 10., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2008. szeptember 11., csütörtök, 09.00

Részletesebben

12847/18 eg/ac/eo 1 GIP.1

12847/18 eg/ac/eo 1 GIP.1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. október 5. (OR. en) 12847/18 OJ CRP1 34 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2018. október 10. és 12. (11.00,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET ENVI(2015)1221_1 Ülés 2015. december 21., hétfő, 15.00 18.30 2015. december 22., kedd,

Részletesebben

A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása. Megvitatandó napirendi pontok (II.)

A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása. Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. március 25. (OR. en) 7850/19 OJ CRP1 12 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2019. március 27. és 29. (10.00,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG. Ülés EURÓPAI PARLAMENT ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Ülés 2005. március 30., szerda, 9.00-12.30 és 15.00-18.30, Brüsszel 2005. március 31., csütörtök, 9.00-12.30, Brüsszel - Hemicycle LIBE(2005)0330_1

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 19. (OR. en) 12291/16 OJ CRP1 30 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2598. ülése Időpont: 2016. szeptember 21. Kezdési

Részletesebben

12545/16 mlh/kb 1 GIP 1B

12545/16 mlh/kb 1 GIP 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 26. (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2599. ülése Időpont: 2016. szeptember 28. Kezdési

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0303/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0303/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0303/2017 16.10.2017 *** AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE A SZAVAZÁS EREDMÉNYE MELLÉKLET Rövidítések és jelek magyarázata + elfogadva - elutasítva tárgytalan V visszavonva AN (...,,...) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) VE (...,,...) elektronikus

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0320/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0320/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0320/2016 10.11.2016 JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Dánia, Norvégia és Svédország

Részletesebben

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Zigmantas BALČYTIS Litvánia Képviselők Nikolay BAREKOV Bulgária Nicolas BAY Bendt BENDTSEN Dánia Xabier BENITO ZILUAGA José BLANCO LÓPEZ David BORRELLI Cristian-Silviu

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0279/2017 4.9.2017 *** AJÁNLÁS az EU LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 18. (OR. en) 11340/16 OJ CRP1 27 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2595. ülése Időpont: 2016. július 20. Kezdési idő:

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0287(COD) a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0287(COD) a Költségvetési Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Költségvetési Bizottság 2016/0287(COD) 4.4.2017 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. május 13. (OR. en) 9194/19 OJ CRP1 18 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2019. május 15. (10.00) 1. A

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

Jogalkotási tanácskozások (Nyilvános tanácskozás az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (8) bekezdése alapján)

Jogalkotási tanácskozások (Nyilvános tanácskozás az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (8) bekezdése alapján) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 3. (OR. en) 9430/1/16 REV 1 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: OJ CONS 31 TRANS 191 TELECOM 93 ENER 221 Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3472. ülése (Közlekedés, Távközlés

Részletesebben

Folyamatban lévő munkák

Folyamatban lévő munkák Folyamatban lévő munkák Találat(ok) : 73 Keresési kritériumok Bizottság : Állampolgári jogok, bel- és igazságügy Folyamatban lévő munkák - kiadás : 02.08.2019 06:55:42 Folyamatban lévő munkák A robbanóanyag-prekurzorok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE(2015)0121_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2015. január 21., szerda, 9.00 12.30 és 14.00 18.30 2015. január 22., csütörtök, 9.00

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.) 2. Rendelet az északi-tengeri tervről Az elnökség beszámolója a háromoldalú egyeztetés eredményéről

Megvitatandó napirendi pontok (II.) 2. Rendelet az északi-tengeri tervről Az elnökség beszámolója a háromoldalú egyeztetés eredményéről Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. november 6. 13939/17 OJ CRP1 37 TERVEZETT NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2017. november 8. és 10. (10.00, 11.30)

Részletesebben

A DECEMBER 1-JEI, CSÜTÖRTÖKI ÜLÉS (10.00)

A DECEMBER 1-JEI, CSÜTÖRTÖKI ÜLÉS (10.00) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 29. (OR. en) 14760/16 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: OJ CONS 63 TRANS 456 TELECOM 252 ENER 398 Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3505. ülése (Közlekedés, Távközlés

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1581-1883. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0280(COD) 24.7.2012. Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.

MÓDOSÍTÁS: 1581-1883. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0280(COD) 24.7.2012. Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 24.7.2012 2011/0280(COD) MÓDOSÍTÁS: 1581-1883 Jelentéstervezet Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.052v01) a közös agrárpolitika keretébe

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND MÁJUS 5., KEDD 09/05/04 PE /OJMA. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND MÁJUS 5., KEDD 09/05/04 PE /OJMA. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. MÁJUS 5., KEDD 09/05/04 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

Situation: 06/08/ :05

Situation: 06/08/ :05 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/2244(INI) 29.3.2017 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a franchise

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I. napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I. napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 13. (OR. en) 7218/17 OJ CRP1 10 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2620. ülése Időpont: 2017. március 15. Kezdési idő:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 22. (25.06) (OR. en) 11811/12 OJ CRP1 24

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 22. (25.06) (OR. en) 11811/12 OJ CRP1 24 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 22. (25.06) (OR. en) 11811/12 OJ CRP1 24 TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (1. RÉSZ) 2414. ÜLÉSE Időpont: 2012. június 26., kedd

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0363/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0363/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0363/2016 2.12.2016 *** AJÁNLÁS a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ tevékenységeinek folytatására irányuló megállapodás megkötéséről szóló

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 29. (29.11) (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 29. (29.11) (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. november 29. (29.11) (OR. en) 14779/05 OJ CONS 65 TRANS 247 TELECOM 135 ENER 181 TERVEZETT NAPIREND Címzett: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (KÖZLEKEDÉS, TÁVKÖZLÉS ÉS

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0091/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0091/2017 28.3.2017 * JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal,

Részletesebben

Európai Parlament 2016/2047(BUD) VÉLEMÉNY

Európai Parlament 2016/2047(BUD) VÉLEMÉNY Európai Parlament 2014-2019 Halászati Bizottság 2016/2047(BUD) 1.9.2016 VÉLEMÉNY a Halászati Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2017.10.24. COM(2017) 650 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében

Részletesebben

2015. május Strasbourg

2015. május Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2015. május 18 21. Strasbourg 20/05/15 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás 11.1.2017 A8-0391/5 Módosítás 5 Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela Šojdrová, Pascal Arimont,

Részletesebben

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS Dok. száma: 4: (4) ******* 2015.09.24 KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ELŐADÓK: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SZAKASZ (BIZOTTSÁG) GÉRARD DEPREZ - EGYÉB SZAKASZOK A PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz:

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 80 final ANNEX 1 AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG MELLÉKLET AZ ENERGIAUNIÓ ÜTEMTERVE a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0416/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0416/1. Módosítás 9.1.2019 A8-0416/1 Módosítás 1 Marijana Petir, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Heinz K. Becker, Kinga Gál, Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Roberta Metsola,

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

I. (1) 36. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+)

I. (1) 36. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 3. (OR. fr) 13630/15 OJ CRP1 39 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2562. ülése Időpont: 2015. november 6. Kezdési idő:

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0080/2019 21.2.2019 *** AJÁNLÁS a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági,

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 12.4.2010 2009/2229(INI) VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

I. (1) 18. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+)

I. (1) 18. Az Európai Parlament képviselői részéről a Tanácshoz intézett írásbeli kérdésekre adott válaszok (+) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 15. (OR. fr) 15324/15 OJ CRP1 45 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2568. ülése Időpont: 2015. december 18. Kezdési

Részletesebben

8636/18 rp/hk/eo 1 DPG

8636/18 rp/hk/eo 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. május 8. (OR. en) 8636/18 OJ CRP2 18 IDEIGLENES NREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2018. május 15. (9.30) 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 7. (OR. en) 11136/17 OJ CRP1 26 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2636. ülése Időpont: 2017. július 11. Kezdési idő:

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 12.7.2013 2012/0309(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-8 Jelentéstervezet Mariya Gabriel (PE504.389v01-00) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0252/2017 } B8-0254/2017 } B8-0255/2017 } B8-0257/2017 } B8-0262/2017 } B8-0264/2017 } RC1 5.4.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0085/2018 } B8-0086/2018 } B8-0088/2018 } B8-0089/2018 } B8-0090/2018 } B8-0093/2018 } RC1 7.2.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 10. (OR. en) 13078/16 OJ CRP1 33 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2601. ülése Időpont: 2016. október 12. Kezdési idő:

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 4. 15319/17 OJ CRP1 41 TERVEZETT NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2017. december 6. és 8. (9.00, 15.00)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 17. (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2612. ülése Időpont: 2017. január 20. Kezdési idő:

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0280/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0280/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0280/2016 3.10.2016 *** AJÁNLÁS az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 3. (OR. en) 9853/19 OJ CRP2 21 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. június 5. (10.00) 1. A napirend

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2228(INI) az Alkotmányügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2228(INI) az Alkotmányügyi Bizottság részéről. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Alkotmányügyi Bizottság 16.4.2015 2014/2228(INI) VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a transzatlanti kereskedelmi és beruházási

Részletesebben

Év Hatóság Szerző Dokumentumtípus Tárgy (az EuroVoc témakörei szerint Parlamenti ciklus Elérhető nyelvek

Év Hatóság Szerző Dokumentumtípus Tárgy (az EuroVoc témakörei szerint  Parlamenti ciklus Elérhető nyelvek KERESÉS A HIVATKOZÁSOK ELEKTRONIKUS JEGYZÉKBEN Bevezető megjegyzések: Egy keresés során több kritériumot is lehet kombinálni: Pl.: kulcsszó és dokumentumtípus kulcsszó és szerző szerző és dokumentumtípus

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0272/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0272/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0272/2018 4.9.2018 JELENTÉS a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/204(BUD) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/204(BUD) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2016/204(BUD) 8.6.2016 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére a 2017.

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT II.

TERVEZETT NAPIREND 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT II. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. április 11. (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (II. rész) 2624. ülése Időpont: 2017. április 12. Kezdési

Részletesebben

Jogalkotási tanácskozások (Nyilvános tanácskozás az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (8) bekezdése alapján)

Jogalkotási tanácskozások (Nyilvános tanácskozás az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének (8) bekezdése alapján) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 2. (OR. en) 9715/17 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3545. ülése (Közlekedés, Távközlés és Energia)

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel november 8. (10.00)

TERVEZETT NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel november 8. (10.00) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. november 6. 13975/17 OJ CRP2 37 COMIX 740 TERVEZETT NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2017. november 8. (10.00) 1. A napirend

Részletesebben

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0011/

MÁSODIK JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0011/ EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 26.9.2014 A8-0011/2014 MÁSODIK JELENTÉS az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0435/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0435/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0435/2018 6.12.2018 ***I JELENTÉS a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.23. COM(2016) 280 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergiaközösség,

Részletesebben

6783/19 it/as/eo 1 ECOMP.3

6783/19 it/as/eo 1 ECOMP.3 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. március 13. (OR. en) 6783/19 PV CONS 6 COMPET 202 IND 62 MI 193 RECH 140 ESPACE 17 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Versenyképesség (Belső piac, Ipar,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. július 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0160 (NLE) 11431/17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. július 19. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0061/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0061/2017 9.3.2017 ***I JELENTÉS az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: szeptember 15., péntek (10.15) I.

TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: szeptember 15., péntek (10.15) I. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. szeptember 13. (OR. en) 12675/06 OJ/CRP1 30 TERVEZETT NAPIREND Ülés: AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2152. ÜLÉSE Időpont: 2006. szeptember 15., péntek

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0271(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0271(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 23.5.2013 2012/0271(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE MELLÉKLET Rövidítések és jelek magyarázata + elfogadva - elutasítva tárgytalan V visszavonva NSz (...,, ) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) ESz (,., ) elektronikus

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 24. (OR. en) 13570/16 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2602. ülése Időpont: 2016. október 26. és 28. Kezdési

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 2. (OR. en) 9958/17 OJ CRP1 21 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2631. ülése Időpont: 2017. június 7. Kezdési idő: 9.00

Részletesebben