Ú JA BB E R E D M É N Y E IN K A BOR- ES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú JA BB E R E D M É N Y E IN K A BOR- ES"

Átírás

1 Ú JA BB E R E D M É N Y E IN K A BOR- ES C S E M E G E S Z Ő L Ő -N E M E S ÍT É S B E N D R. K O Z M A PÁ L akadémikus, eyetemi tanár S.-N É D R. U R B Á N Y I M Á R T A tudmánys munkatárs D R. S Z. N A G Y L Á SZ LÓ eyetemi adjunktus A K E R T É S Z E T I E G Y E T E M S Z Ő L Ő T E R M E S Z T É S I T A N S Z É K E Tanszékvezető: DR. KOZMA PÁL akadémikus, eyetemi tanár

2 !.

3 BEVEZETÉS Minden termesztési ában, íy a krszerű nayüzemi szőlőtermesztésben is eyre fntsabb termelőeszközzé válik a fajta. A váltzó és állandóan növekvő termesztői és fyasztói követelmények kieléítése csak flyamats nemesítéssel és módszeres fajtaértékeléssel valósítható me. Az ilyen irányú tevékenysé mst is nay részét képezi a Szőlőtermesztési Tanszék kutatási feladatainak. A jelenle is flyó keresztezéses nemesítés 1948-ban kezdődött. Azóta nayszámú hibridppulációt hztunk létre, s nayszámú fajtajelöltet állítttunk elő és értékeltünk (Kzma [1973, 1974]). Ebben a közleményünkben előzetesen elismert két vörösbrszőlő-fajta és minősítésre bejelentett két vörös- és két fehérbrszőlő-fajtajelölt, valamint öt csemeeszőlőfajtajelölt értékvizsálatának lefntsabb eredményeit ismertetjük. A vizsálatk körülményei A N Y A G ÉS M Ó D SZ E R A vizsálatkat a Kertészeti Eyetem Kísérleti Üzemének szietcsépi kísérleti telepén véeztük. Az előzetesen elismert brszőlőfajták és az állami minősítésre bejelentett brszőlő-fajtajelöltek parcelláit yökeres duvánnyal 3 m sr- és 1 m tő távlsára telepítettük ban. A csemeeszőlő-fajtajelölteket 1968-ban 3 m sr- és 1 m tőtávlsára telepített Berlandieri X Riparia T. 5C alanyra ltttuk ben zöldltással. A kísérleti terület fekvése yakrlatila síknak minősíthető. A parcellák között és a parcellákn belül cm-es szintkülönbséek előfrdulnak. A terület talaja meszes hmk, helyenként nayn laza vilás fltk is találhatók. A srk iránya csak kissé tér el az ÉD-i iránytól. A brszőlőfajták és -fajtajelöltek tőkéit ben, a csemeeszőlő-fajtajelöltek tőkéit pedi ban kezdtük eykarú Mser-féle maas krdnművelésre alakítani. A kísérleti parcellák tőkéit a csercsaps és a cseralaps váltómetszés eyüttes alkalmazásával, félszálvesszős, valamint szálvesszős metszésben részesítettük. A tőkénkénti rüyterhelést a tőkék erősséétől és a fajta, a fajtajelölt termőképesséétől, terméstulajdnsáaitól füően határztuk me. A tőkénkénti á t las rüyterhelés évenként és fajtánként rüy között váltztt. A kísérleti parcellák üzemi művelésben részesültek. A tráyázást talaj- és levélanalízis eredményeink fiyelembevételével véeztük. A kísérleti területre szélsősées időjárás jellemző. A vizsált 5 évben ( ben) két téli, hárm tavaszi és ey őszi fay kársíttta súlysan a szőlőt. A keresztezéses nemesítéssel előállíttt brszőlőfajták és brszőlő-fajtajelöltek vizsálati adataiból 5 év ( ), a csemeeszőlő-fajtajelöltek vizsálati adataiból 4 év ( ) átlas eredményeit ismertetjük. 7

4 A vizsált fajták és fajtajelöltek A vizsált új hibrid fajtákat és fajtajelölteket Kzma Pál állíttta elő. A keresztezés évét és a szülőfajták nevét zárójelben ismertetjük. Minősített fajták: Mayarfranks (1953, Muscat BuschetXKékfranks) vörösbrszőlő-fajta. Bíbrkadarka (1948, Kadarka X Muscat Buschet) festőlevű vörösbrszőlő-fajta. Rubints (1951, Kadarka XKékfranks). Vörösbrszőlő fajtajelöltek: Cs. 2 (1953, Kadarka XKékfranks). Fehérbrszőlő fajtajelöltek: Cs. F. 259(1952, Kékfranks XMedc nir). Cs. F. 47 (1952, Izsáki sárfehérxottnel musktály). Kntrll brszőlőfajták: Kékfranks, Buvier, Ottnel musktály. Csemeeszőlő fajtajelöltek: Cs. É. 35 (1953, Itália Xlrsai Olivér). Cs. É. 87 (1953, Damaszkuszi sáraxszőlőskertek királynője musktály). Cs. É. 15 (1953, Damaszkuszi sára XPrécce de Maiinre). Cs. É. 18 (1952, Damaszkuszi sára X Szőlőskertek királynője musktály). Cs. É. 9 (1952, Génuai zamats X Hamburi musktály). Kntrll csemeeszőlőfajták: Csaba yönye, Chasselas, Attila. A vizsálatk módszere A vizsálatkat a krszerű fajtaértékelési módszerekkel véeztük. K U T A T Á S I E R E D M É N Y E K ISM E R T E T É SE ÉS É R T É K E L É SE Minősített brszőlőfajtáink és fajtajelöltjeink rövid értékelése Brszőlőfajtáink és -fajtajelöltjeink, valamint a kntrll fajták szüreti idejét, fürtjének, byójának tömeét, termésének mennyiséét és minőséét az 1. táblázatban ismertetjük. A táblázat adatai a szüreti idő kivételével a kísérleti parcellák ötéves vizsálatának átlas eredményei. Ezek mellett a lekrábbi és a lekésőbbi szüreti időpntkat közöljük. A Mayarfranks-t 1974-ben minősítették előzetesen elismert fajtává. Október elején, a Kékfranks előtt 5 9 nappal szüreteltük. Termésfürtje vállas-kúps, tömött közepesen tömött. A Kékfranksénál 2, 3 dk-mal naybb. Byója ömbölyű, kissé menyúlt ömbölyű, kisebb, mint a Kékfranks byója. Színe sötétkék, vékny héjú, kék színanyaban azda. 8

5 Terméshzamának ötéves átlaa k/ha, ez ha-ónként 2130 k-mal több, mint a Kékfranksé. A must átlas cukrtartalma 18,5 mustfk, savtartalma 8,7%. Rthadással szembeni ellenállóképessée a Kékfrankséval azns, tehát visznyla jó. A téli faytűrő képessée Szietcsépen a Kékfrankséval meeyező. Bra jellezetesen csersavdús, fűszeres, testes, fajtajellees vörös br; kezdeti fejlődése lassú. Festékanyaa dilükzid-kmpnenst nem tartalmaz. A Bíbrkadarka 1974-ben részesült előzetes és ben állami elismerésben. Szietcsépen któber első felében, a Kékfranks előtt általában 5 nappal szüreteltük. Termésfürtje vállas-heneres, közepesen tömött, a Kékfranksénál ali kisebb. Byója kissé menyúlt ömbölyű, kissé naybb, mint a Kékfranks byója. Színe sötétkék, erősen hamvas. Húsa sötétvörös, festőlevű. Byóhéja vasta, szilárd, színanyaban nayn azda. Ötéves átlatermése k/ha, ettől a Kékfranks 2180 k-mal maradt el. A fajta cukrtermelése mérsékelt, öt év átlaában 15,5 mustfk. Rthadásra a Kékfrankshz hasnlóan nem érzékeny. Fay tűrő képessée a Kékfranksétól ali marad el. Téli és tavaszi faykárk után a rejtett rüyek- Sí 53 O r - OO -d- kd r r i < CT <3 45 'O tí ' ' ' ró' 00 O s ró' 1 h u in m i < cr in 1-1 c n 0\ s í >n r - O s kd \ 00 «n VO < 1 <3 c O «n 8 r - 00 <N r O m m 5 d- d- LO CT O s 'd- c -. w c O O CT 00 OO O s \ r l OO 3 H.^0 N c bíi 6 *2 O m d" O d- - M ÍN <N 1-1 CT CT CT CT 53 b 1 c X < <3 (50 b c f - l/d m r- OO O s -W T3 Tf n -d c r í i-i OO O S í= 1 1 <1 53 -O l/ó ivó d VO d «n «n» <N (N CT n 1 1 $ X X X X X X X. s <U X X 53 T3 3.Sí.*J N X C/í 05 CT d c 6 ő in ő 2 O di X X X X X X X X X S 4 1.Sí ? < i 2 * s: s 2 <5 2 J 43 V j 3 rt <é? < / s C/5 4 4 G <u cd < h M -<L> *4 X 15 x z % & ««c ^V5 Ö0 *= cd - cd»-< O > * cd O.G B C/5 / s 3 00 T3 G O GO O pq O + > G Gcd cd cd T3 0) Ő 5 X <U X D % c -G O X X X C/5 cd cd cd 00 c/5,3 O C^ l Qcd cd 3 B cd O ÍH S-i cd cd qcd CT u d j dt í (XI co G TJ ü 13 T3 cd 2 cd CT cd >-< t í 0) > cd * 3 HH w PP ö í4 U CQ u 9

6 bői fakadt hajtáskn is számttevő termést hz. Svány hmktalajn is kieléítően növekedik. Bra színanyaban azda, mély sötétvörös; több évben vézett vizsálat szerint dilükzidmentes. A Bíbrkadarka bra elsősrban színjavításra alkalmas, de évjárattól és feldlzástól füően önálló brként is fyasztható. A Rubints 1979-ben államila minősített fajta szeptember véén, któber elején szüretelhető. A Kékfranks előtt 6 10 nappal szüreteltük Szietcsépen. Termésfürtje középnay, vállas-kúps, többször szárnyas, közepesen tömött vay tömött. A vizsált brszőlőfajták közül a lenaybb átlatermést érte el. A k/ha termése 4250 k-mal több a Kékfranks átlatermésénél. Rthadással szembeni ellenállósáa több évben jbb vlt, mint a Kékfranks fajtáé. Visznylas faytűrő képessée a Kékfranksétól ali maradt el Szietcsépen. Téli faykár után a termésreenerálódó képessée ha az idős fás részek nem kársdtak kiemelkedő. Bra fűszeres, finm ízű és zamatú, csersavban és színanyaban azda, fajtajellees, testes vörös br, kedvezőtlen évjáratban kissé savas. A Cs. 2 minősítésre bejelentett fajtajelölt erős növekedésével, krai termőrefrdulásával és jó cukrtermelő képesséével tűnt ki. Kedvezőtlen körülmények között, rssz évjáratban rthadásra hajlams, bár nem annyira érzékeny, mint a Kadarka. Termésátlaát a rthadási veszteséek csökkentették. Bra jó évjáratban szép színű, nayn finm fűszeres, zamats, testes vörös br. A Cs. F. 259 minősítésre bejelentett fehérbrszőlő-fajtajelölt általában szeptember 10-e körül szüretelhető. Visznyla későn fakad, de krán és yrsan cukrsdik. 2. táblázat. Csemeeszölö-fajtajelöltjeink, valamint a kntrll fajták szüreti adatai Szietcsépen az évek átlaában A fajtajelöltek és a kntrll fajták lekrábbi Szüreti idő Termés- Termésmen ny isé lekésőbbi mennyisé k/ha cukr refr. ért. sav Y Cs. É. 35 (Itália Xlrsai Olivér) VIII. 8. VIII ,1 7,4 Cs. É. 87 (Damaszkuszi sára X Szőlőskertek királynője musktály) VIII. 17. VIII ,4 9,6 Csaba yönye VIII. 5. VIII ,1 8,4 Cs. É. 15 (Damaszkuszi sára XPrecce de Maiinre) VIII. 27. IX ,4 9,8 Cs. É. 18 (Damaszkuszi sára X Szőlőskertek királynője musktály) VIII. 24. IX ,4 9,0 Chasselas IX. 1. IX ,0 7,8 Cs. É. 9 (Génuai zamats X Hamburi musktály) VIII. 26 IX ,0 8,2 Attila IX. 1. IX ,2 8,5 10

7 Termésfürtje tömött, heneres, yakran szárnyas, átla 11,5 dk. Byója középnay, ömbölyded, beérve sárászöld, húsa lédús. Ötéves átlatermése 9900 k/ha, 470 kmal több, mint a Buvier összehasnlító fajtáé. A must cukrtartalma rssz évjáratban is túlhaladja a 18 mustfkt, öt év átlaa 19,5 mustfk. Kedvezó'tlen körülmények között kissé rthad, de a naybb mértékű rthadás előtt mustfkkal leszüretelhető. Visznylas faytűrő képessée jó. Vesszői krán és jól beérnek. Bra yrsan fejlődő, jellezetes, fűszeres, kiváló zamatú, harmnikus, minőséi fehér br. A Cs. F. 47 minősítésre bejelentett fehérbrszőlő-fajtajelölt szeptember véén, któber elején szüretelhető. Termésfürtje nay, közepesen tömött vay tömött, kissé vállas-heneres, a fürt öt év átlaában 18,8 dk. Byója középnay, ömbölyű, sárászöld, intenzíven musktálys zamatú. Terméshzamának ötéves átlaa k/ha. Ez ha-nként 3370 k-mal több, mint az összehasnlító Ottnel musktályé. Cukrtermelése mérsékelt, öt év á t laában 15,3 mustfk, ez Szietcsépen 0,7 mustfkkal kevesebb az Ottnel musktály átlaánál. Visznylas fay tűrő képessée közepes, rthadás-ellenállósáa az Ottnel musktályéval azns. Brának musktálys illata és zamata yakran intenzívebb, mint az összehasnlító Ottnel musktályé. Kedvezőtlen évjáratban határzttan kemény karakterű. Gazda savtermelése az Alföldi brvidéken hasznsítható. Csemeeszőlő-fajtajelöltjeink rövid értékelése Csemeeszőlő-fajtajelöltjeink, valamint a kntrll fajták szüreti adatait a 2., fntsabb uvlóiai adatait a 3. táblázatban ismertetjük. 3. táblázat. Csemeeszőlő-fajtajelöltjeink, valamint a kntrll fajták fntsabb uvlóiai adatai A byó 100 byó A byó A fürt szakítási nymási 100 ma majának szilárdsáa száma húsának héjának szélessée hssza szélessée hssza A fürt A fajtajelöltek és kntrll fajták db mm mm cm cm dk 't, 1, q, ''I >/T GO r í t"-" r f W l , , , ,8 252, ,8 62, , , , ,2 19, , , , ,0 «n v «n cn v v <N ct r-t C-í r-t r i On v ict «^ cn v k r-t [C c , , ,9 Cs. É. 35. Cs. É. 87 Csaba yönye Cs. É. 15 Cs. É. 18 Chasselas Cs. É. 9 Attila 11

8 A Cs. É. 35 fajtajelölt szüretelése a Csaba yönye után néhány nappal kezdhető'. Fürtje, byója naybb, mint a Csaba yönyéé, a szállítást is jbban tűri. Byója vális, brstyánsára, finm musktálys zamatú. A l l 780 k/ha termésátlaa 3790 k-mal több a Csaba yönye termésátlaánál. A Cs. É. 87 fajtajelölt is nayn krai érésű, általában auusztus közepén szüretelhető, jól szállítható. Fürtje laza, ezért közepes, de yakran nay. Byója vális, vilássára, semlees ízű, a Cs. É. 35-ös byójánál naybb. Másdfürtök nevelésére hajlams, ezek általában szeptember közepéi jól beérnek. Néyéves termésátlaa Szietcsépen k/ha. A Cs. É. 15 fajtajelölt néha auusztus másdik felében, de inkább szeptember első felében, a Chasselas előtt szüretelhető. Fürtje nay, közepesen tömött vay tömött. Byója nay, kissé vális, sára, semlees ízű. Néyéves termésátlaa k/ha, ez a Chasselas Szietcsépen mért jó termésátlaánál 1750 k-mal több. A Cs. É. 18 fajtajelölt általában szeptember első felében szüretelhető. Fürtje nay, közepesen tömött. Byója nay, vális, vilássára, közömbös izű. Bőtermő, termésátlaa k/ha. A Cs. É. 9 fajtajelölt kedvező évben már auusztus véén, kedvezőtlen évben szeptember közepe után szüretelhető. Fürtje kedvező felépítésű, közepesen tömött. Byója nay, vális menyúlt vális, sárásfehér, enyhén musktálys, jellezetes ízű. Terméshzamának néyéves átlaa k/ha, ez ha-ónként 1080 k-mal több az összehasnlító Attila termésátlaánál. Összeflalás A Szőlőtermesztési Tanszéken keresztezéses nemesítéssel előállíttt, államila minősített hárm vörösbrszőlő-fajta, ey vörösbrszőlő-fajtajelölt, két fehérbrszőlő-fajtajelölt és öt csemeeszőlő-fajtajelölt vizsálatának leújabb eredményeiről számltunk be. A brszőlőfajták és -fajtajelöltek szüreti adatainak ötéves átlaát az 1. táblázatban, a csemeeszőlő-fajtajelöltek szüreti adatainak néyéves átlaát a 2., a fntsabb uvlóiai adatait a 3. táblázatban ismertetjük. Minősitett brszőlőfajtáink és -fajtajelöltjeink ha-nként k-mal termettek többet az összehasnlító fajtáknál. A must cukrtartalma két esetben marad el az összehasnlító fajtáktól, ebből az eyik a festőlevű Bíbrkadarka, amelynek a Kékfrankshz visznyíttt 1,2 mustfks lemaradása elfadható. A Rubints vörösbrszőlő-fajta k/ha ötéves termésátlaával és kiváló minőséű brával a Cs. F. 259-es fehérbrszőlő-fajtajelölt krai érésével, valamint nay mustfkával és zamats brával emelkedik ki. Ezek által válhatnak nayüzemi fajtákká. Csemeeszőlő-fajtajelöltjeinek termésátlaa k-mal több az összehasnlító fajták termésátlaánál. A fajtajelöltek fürtátla, byóinak nymási és szakítási szilárdsáa minden esetben naybb a kntrll fajták azns adatainál. A Cs. É. 35-ös és a Cs. É. 87-es fajtajelölt nayn krai érésével tűnik ki. A Cs. É. 35-ös fajtajelölt érési ideje ali marad el a Csaba yönye érési idejétől. Ezek a leíéretesebb csemeeszőlő-fajtajelöltjeink. A kézirat leadva: február 15-én. Irdalm Kzma P.: A szőlő keresztezéses nemesítésének helyzete. Kertazdasá. 5(1):1 10. Kzma P.: A szőlő teljesítőképessée növelésének lehetőséei keresztezéses nemesítéssel. Arártudmányi Közlemények. 33:

9 HADIM HOBBIÉ PE3YJIBTATBI B CEJIEKU.MH BHHHBIX H CTOJlOBblX COPTOB BHHOrPAflA fl-p II. K 3mü fí-p M. ypőanu ff-p JI. C. Hadb Pe3K)MC H a xaijjenpe BmrpanapcTBa mm OTHmajiHCb cambix HOBbix pe3yabtatax HaniHX nbitob c flbymfl npe,3baphtejibn pahohhpbahhbimh cptbmh BHHrpana jwn KpacHr BHHa, BbmeaéHHbiMH nytém CKpeiuiíBaHHH fljw yjiyhmehhh, c flbymh xarhhflatamh b cpta bh rpana pnx KpacHr BHHa, c abymh KaHflHaaTaMH b c p ia BHHrpaaa jura öejir BHHa h c 5 xammnatamh b cpta CTOJiOBr BHHrpaaa. CaMbie BaacHbie jiahhbie nbitob H3ji:xeHbi b I-it, 2-ií h 3As-eit TaöjiHuax. B nepbom CTOJiÖHKe xaöjihii nepeíhcjrehbi HOBbie cpta, xahflhnatm b cpta h xm-pjibhbie cpta: MaönptftpanKui (MycxaT Eyme X KexíjipaHKm) npejifsapnrejibho pafihhpbahhbiü cpt bh- Hrpana jura KpacHr BHHa; EuőpmdapKa (Kajiapxa X MycxaT Byine) npe;ibaphte;ibho paílhhpbahhbih cpt c xpachjih- HblM COKOM fljih KpacHr BHHa; H bmü b cpt BHHrpaaa jura xpachr BHHa PyÖHHTm (KajiapxaX Kexijjpamcm), a H. 2 (Kajjapxa X KextJjpaHxni xamihhat xhtpnbhbih cpt BHHOrpaaa KeK/fipanKut /ura xpachr BHHa; KaHHHflaT b cpta BHHrpajia jura öejtr BHHa lí (KexijipaHxiHX Menx Hap); KaHHHflaT b cpta BHHrpa/ia jura Mycxarar 6e/ir BHHa H (HixaxH map(j)exepxót- TOHenb MycxaT); KOHTpJibHbie cpta BHHrpajia jura öejir BHHa Eyeuep h OmmneAb MycKam; KaHHHiiaTbi b cpta ctjibt BHHrpafla H. E. 35 (HTajHraxMpmaH OjiHBep), 1. E. 87 (AaMacxycH acejitbiiíx MycxaT xpaebbi BHHrpanHHKOB), íí. E. 15 (jjamacxych jxéjitbiftxnpexc ne Majnmrpe), H. E. 18 CZJaMacxycH acéjitbihx MycxaT xpjiebbi BHHrpa/iHHKOB), V. E. 9 (HaymxraMŐyprcxHtt MycxaT); xhtpjibhbie cpta ctjibt BHHrpana Ha6a /léhb/ie, IDacJia, ÁTTHJia. 1. maö iuifa. Hamué cópa yptcan uaiuux paünupeannux eunnux cpme eunzpada u kühöudame e cpma, a tnakmce u KOHmpAbHbix cpme e cpednem 3a z. z. B jm ű maőtuife ui.imeeithi came pamee u came ntduee epemh cópa eunzpada, eec zp3öu (ökz), eec hzöu (zp), ypmcaüucmb (kz/zü), caxapucmcmb cyc.ia u mumpyeman KUCAmncmb cyc.ta (%>) 2. maóauifa. Hamué cópa ypytcan Haiuux Katidudams e cpma cmaez eunzpada, a makmce KOHmpAbHbix cpme e cpednem 3a z. z. B maőauife cőu/aemcn came pannee u came niönee epemh cóa eunzpada, ypmcaüucmb (kz/zü), u3mepenne petfípakmmempm cöep- Mcanue caxapa u KUCAmu (%) 3. maóaui/a. Bastcnue yeaozuneckue dannue nautux Kanduáame e cpma cmaez eunzpada, a makmce KnmpAbnux cpme. B maóauife cdepmcamc.u caeöyiu/ue danitbie: eec zpedu (ökz), ÖAuna (cm) u wupma (cm) zpsöu. Hauhü (mm) u uiupma (mm) hzön. Bee 100 hzö (zp), eec Kicuifbi 100 hzö (zp), eec MHKmu (zp), uuca c mhh (uim) u ux eec (zp). Bee 100 cemhh (zp). CnpmueAenue Ha öae ienue u mpue (zp). B OÖmeM MOIKHO yctahobhtb, HTO CpCflH HOBblX HaxOflaiHHXCH ITOfl TOCynapCTBeHHblM COpTOHCnbiTaHHeM Hanmx KaH/iH/iaxOB b cpta cambimh MHröemaimHMH bbjwitch BHHHbie (fipmbi BHHrpana PyÖHHTOin H. <t>. 259 h H. 3>. 47, a Taxe h HauiH xahjwnatbi b cpta ctjibt bhhtpana H. E. 35 h H. E

10 SOMÉ NEW RESULTS IN B R E E D IN G W IN E - A N D T A B L E G R A PE S Dr. P. Kzma Dr. M. Urbányi Dr. L. Sz. Nay Summary At the Vinerwin Department there was a reprt iven abut the new results t by tests made n tw red-wine rape varieties previusly accepted, tw similar nes appinted, tw white wine rape varieties appinted and five new table rape varieties appinted. The mst imprtant data f the tests are iven summed up in Tables 1, 2 and 3. In the first clumn f the Tables the new varieties, appinted nes fór varieties and cntrl nes are iven: Mayarfranks (Muscat BuschetXBlaufránkisch) previusly accepted rape variety; Bibrkadarka (KadarkaXMuscat Buschet) previusly accepted red wine variety f teinturier wine; Rubints (KadarkaXBlaufránkisch) and Cs. 2 (KadarkaxBlaufránkisch) appinted variety; Blaufránkisch as cntrl variety fór red wine; Cs. F. 259 (BlaufránkischxMedc nir) appinted fór white wine variety; Cs. F. 47 (Izsáki sárfehér [Silberweiss]XMuscat Ottnel) muscat white wine variety appinted; Buvier and Muscat Ottnel are muscat cntrl varieties fór white wine; Cs. É. 35 (ItaliaXlrsai Olivér), Cs. É. 87 (Damascus yellwxreina muscat), Cs. É. 15 (Damascus yellwxprecce de Maiinre), Cs. É. 18 (Damascus yellwxreina muscat), Cs. É. 9 (Panse de Cnstantinplex Muscat Hambur) are appinted t make table rapes, while Chasselas, Csaba yönye, Attila make cntrl varieties. Table 1. Harvestin data f qualified wine-rape varieties and appinted nes as well as cntrl types in the averae f the years The Table ives the earliest and latest harvestin dates, the weiht f cluster (dk), the same fberry (), the crp (kper ha), suár percentae (Klsterneubur hydrmeter) and the titrable acidity (ramm per liter). Table 2. Harvest data f ur appinted table-rape varieties and the same f cntrl nes in the averae f the years f at Szietcsép. The Table ives the earliest and latest harvest dat es the crp ( k per ha), the dry substance laken with refractmeter and the acidity (ramm per lite r) Table 3. Smé imprtant uvlical data f appinted table-rapes and cntrl types. The Table ffers the fllwin data: weiht f the cluster (dk), the lenth f the same (cm ), weiht f ne berry (), peel-weiht per 100 berries (), weiht f the flesh f the same (); number f seeds (pieces) and weiht f the same (), weiht f 100 seeds (). Cmpressive and tensile stress f the berry (). In enerál it can be fixed, f the appinted varieties under State qualificatin Rubints Cs. F. 259 and Cs. F. 47 wine rapes, as well as Cs. É. 35, Cs. É. 87 table rape varieties appinted seem the mst prmisin. 14

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán Szőlő fajták Vörös borszőlő fajták Syrah Október elején érik. Fürtje hosszúkáshengeres, tömött, középnagy (130 gr). Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha. Középerős növekedésű, bőtermő. Talaj

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu

Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. wwww.florapack.hu KÜLÖNLEGES CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Anita Bíró kék Carina Conegliáno (Adriána) Csausruzsovüj (Klára) Dabuki Diamant Dunavszka lazúr Emperor

Részletesebben

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők A csemegeszőlőfajták termesztési értékét meghatározó jellemzők Termésminőség A csemegeszőlőfajták minősége cukor és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos A nagy, laza fürtű és nagy

Részletesebben

Ruszból. Kismis lucsüsztüj. Kismis vadkana

Ruszból. Kismis lucsüsztüj. Kismis vadkana Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MAGNÉLKÜLI CSEMEGESZŐLŐK: ŐK: Ruszból Kismis lucsüsztüj Kismis vadkana Kismis moldavszkij Fehér Szultán Belgrádi magvatlan Ruby King Vénusz Flame seedles

Részletesebben

Államilag elismert fehérborszőlő-fajták

Államilag elismert fehérborszőlő-fajták Államilag elismert fehérborszőlő-fajták Arany sárfehér (Izsáki, Izsáki sárfehér) Convar. pontica, subconvar balcanica Későn fakad, virágzik és érik Fagyérzékeny, fagyok után jól regenerálódik Közepes Szárazságra,

Részletesebben

Magnélküli csemegeszőlő fajták:

Magnélküli csemegeszőlő fajták: Magnélküli csemegeszőlő fajták: Fürtje nagy, vállas. Bogyója közép nagy, sárgás színű, magvatlan. Bőtermő. Fürtje nagy, bőtermő, mézédes. Bogyói nagyok, kissé oválisak. Aszalva nagyon kellemes ízű mazsolát

Részletesebben

Magyarország Borrégiói

Magyarország Borrégiói A DUNA BORRÉGIÓ Magyarország Borrégiói 1. 2. 3. 4. 5. 6. Duna Borrégió Balaton Borrégió Pannon Borrégió Észak Magyarország Borrégió Észak-Dunántúl Borrégió Tokaji Miért szükséges a borrégió? 22 Borvidék

Részletesebben

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Országos Szőlészeti, Borászati Konferencia Eger - 2015. január 21-23. Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Kozma Pál - Werner János PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs PTE TTK Szőlészeti

Részletesebben

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004

HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 HÁRSLEVELŰ KLÓNOK ÉS KLÓNJELÖLTEK VIZSGÁLATA 2003-2004 Gál Lajos 1 -Varsányi Lajos 2 -Nagy Szabolcs 1 -Kiss Péter 1 1. FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger Kőlyuktető Pf. 83 2. Varsányi Lajos

Részletesebben

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok

Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Az alanyfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok Alanyfajták tulajdonságai (Az anyatelepeken) Vesszők beérlelése - a tenyészidő függvénye - befolyásolja a ráoltott nemes érési folyamatait Vesszőhozam:

Részletesebben

PALESITS FAISKOLAI KFT.

PALESITS FAISKOLAI KFT. Import cseresznyeoltvány ajánlati lista, 2018. ősz Fytos Faiskola (CZ) Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk árakat és azok Vevők részéről való elfogadása

Részletesebben

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET,

PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, PEAC SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET, BADACSONY BESZÁMOLÓ JELENTÉS A szőlőültetvényben, kisparcellás kísérlet keretében, a Symbivit nevű, mikorrhiza gombát tartalmazó mikrobiológiai készítmény vizsgálatának

Részletesebben

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera:

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MEGGY:

Részletesebben

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész 7 : 7 Ú f f f 7 ) ( : 7 f f ö ö f fö f f f ( : 7 7 ) f - 8 - - - 8 ) ( í f - - f -f f f ) ( : f - - f f f f í f f f ö f ö f - ú ö f - - f f: f ö ) f ( f ö f í - - f : ö ö - f f ú f ) 7 ( : ) 7 ( : Í Í

Részletesebben

Borászati alapismeretek

Borászati alapismeretek Borászati alapismeretek A szőlő fejlődésének és érésének menete Fürttisztulás Gyors bogyónövekedés Zsendülés Teljes (fiziológiai) érettség Túlérés Technológiai érettség Fogyasztási érettség A szőlőbogyó

Részletesebben

Államilag elismert vörösborszőlő-fajták

Államilag elismert vörösborszőlő-fajták Államilag elismert vörösborszőlő-fajták Bíbor kadarka (Cs. 4.) Kadarka x Muscat Bouschet (Kozma-Tusnádi) Hosszú tenyészidejű, késői érésű fajta Rendkívül érzékeny en érzékeny Szárazságtűrő Magas művelésmódok

Részletesebben

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport

A szőlő rendszertana. Euvitis mintegy 70 faj; 2n = 38, vastag diafragma; 3 földrajzi csoport A szőlő rendszertana Törzs: zárvatermők - Angiospermae Osztály: kétszikűek - Dicotyledonopsida Rend: bengevirágúak - Rhamnales Család: szőlőfélék - Vitaceae kacsokkal kapaszkodó liánnövények 10 nemzetség

Részletesebben

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas.

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas. Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. ŐSZIBARACK: Andosa (Stark Red Gold): Babygold 6: Balkonella nektarin: Champion: Cresthaven: Dixired: Early Redhaven: Elberta: Fantasia: Flavortop: Incrocio

Részletesebben

A szőlő művelésmódjai

A szőlő művelésmódjai A szőlő művelésmódjai Művelésmód Az ültetvényszerkezet eleme A tőke föld feletti idősebb fás részeinek nagyságát, alakját, térbeli elhelyezkedését jelenti, melyet metszéssel és zöldmunkákkal alakítunk

Részletesebben

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM

URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM URBAN PLANNING IN THE AGE OF BIG DATA A NEW EMPIRIUM TELEPÜLÉSTERVEZÁS AZ ADATBŐSÉG KORÁBAN EGY ÚJ EMPÍRIUM WHAT DOES INNOVATION MEAN IN AN URBAN CONTEXT? user governance policy innovation physical innovation

Részletesebben

Szőlőfajták. Dr. Kocsis László egyetemi tanár. Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu. Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék

Szőlőfajták. Dr. Kocsis László egyetemi tanár. Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu. Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék Dr. Kocsis László egyetemi tanár Tel: 0683/545058 email: kocsis-l@georgikon.hu Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék Pannon Egyetem CORVINUS, CSERSZEGI FŰSZERES, FEHÉR CHASSELAS K16., HELIKON,

Részletesebben

Késői érésidejű, négyrétegű, kemény, fényes, sötét bronzbarna színű páncéljának köszönhetően könnyen értékesíthető, prémiumkategóriás

Késői érésidejű, négyrétegű, kemény, fényes, sötét bronzbarna színű páncéljának köszönhetően könnyen értékesíthető, prémiumkategóriás Késői érésidejű, négyrétegű, kemény, fényes, sötét bronzbarna színű páncéljának köszönhetően könnyen értékesíthető, prémiumkategóriás árut ad. Egyközepű (monocentrikus) fejeket képez. Magas, erős növekedésű

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 1 1. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Az Országos Főállatorvos 2/2015. számú határozata --------------------------------

Részletesebben

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Májer János-Németh Csaba -Knolmajerné Szigeti Gyöngyi NAIK SZBKI 2014-es év időjárása szélsőséges, drámai volt! Korábbi években is hozzászoktunk a szélsőségekhez,

Részletesebben

Presentation of the company

Presentation of the company Presentation of the company Wine Districts of Hungary 1, Csongrádi 2, Hajós-Bajai 3, Kunsági 4, Ászár-Neszmélyi 5, Badacsonyi 6, Balatonfüred- Csopaki 7, Balatonfelvidéki 8, Etyek-Budai 9, Móri 10, Pannolhalmai

Részletesebben

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 18 A kérelem nyelve Magyar Az akta száma: [a Bizottság tölti ki!] 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet

Részletesebben

Szilvafajták savtartalmának alakulása ban

Szilvafajták savtartalmának alakulása ban Szilvafajták savtartalmának alakulása 2012-2013-ban Czinege Anikó 1, Pető Judit 2 1 Gyümölcstermesztési Csoport/Kertészeti Tanszék, Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskeméti Főiskola, 2 Környezettudományi Csoport/Kertészeti

Részletesebben

GESZTENYE: Iharosberényi 2 Nagymarosi 22 Nagymarosi 38

GESZTENYE: Iharosberényi 2 Nagymarosi 22 Nagymarosi 38 DIÓ: Alsószentiváni 117 Alsószentiváni Bonifác Alsószentiváni Kései Milotai 10 Milotai bőtermő Milotai intenzív Milotai kései Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MANDULA_ Budatétényi 70

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá óállomás Európai unió tagállamai Kárpát-medence A világ Magyarország

Részletesebben

HELYZETKÉP A KUNSÁGI BORVIDÉK SZŐLŐTERMESZTÉSÉRŐL

HELYZETKÉP A KUNSÁGI BORVIDÉK SZŐLŐTERMESZTÉSÉRŐL HELYZETKÉP A KUNSÁGI BORVIDÉK SZŐLŐTERMESZTÉSÉRŐL A Kunsági borvidék szőlőterületének alakulása (ha) a - közötti időszakban Változások a hegyközségi adatok tükrében ( ) Gácsi Anikó Zanathy Gábor Lőrincz

Részletesebben

Muskotályos borokat adó szőlőfajták

Muskotályos borokat adó szőlőfajták 2010. március Muskotályos borokat adó szőlőfajták Dr. Hajdu Edit Magyarországon rendezett borversenyeken és borbemutatókon számos esetben tapasztalható a résztvevők ízlésvilága, amely szerint előnyös helyzetűek

Részletesebben

Bemutatjuk. Minden, amit tudni akarsz a kadarkáról, de sohasem merted megkérdezni

Bemutatjuk. Minden, amit tudni akarsz a kadarkáról, de sohasem merted megkérdezni Bemutatjuk Minden, amit tudni akarsz a kadarkáról, de sohasem merted megkérdezni Hosszú idõn át, az elmúlt évszázadokban a magyar szõlészeti és borászati kultúránk meghatározó fajtája volt a kadarka. Ki

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A szilva intenzív koronaformái és a metszés

A szilva intenzív koronaformái és a metszés A szilva intenzív koronaformái és a metszés Dr. Gonda István professor emeritus Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézet Ültetési rendszer kísérlet négy szilvafajtával Telepítés éve: 1997 tavasz Alany:

Részletesebben

Szőlőnemesítés, fajták Szeptember 30.

Szőlőnemesítés, fajták Szeptember 30. Szőlőnemesítés, fajták 2013. Szeptember 30. Az első fajtagyűjtemény létrehozása Az 1700-as évek végén megvásárolt szőlőterületen az első teendők között szerepelt egy fajtagyűjtemény létrehozása. 1802.

Részletesebben

Hajdu Edit Amiről az öreg kadarkatőkék mesélnek

Hajdu Edit Amiről az öreg kadarkatőkék mesélnek Hajdu Edit Amiről az öreg kadarkatőkék mesélnek A Kárpátok koszorúzta Magyarhonban sok híres borvidékhez kötődik a kadarka borszőlőfajta. Pedig nem őshonos itt, mégis a hungarikum csoport tagja lett, mivel

Részletesebben

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet. ÓBUDAI EGYETEM Bánki Dnát Gépész és Biztnságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudmányi- és Gyártástechnlógiai Intézet Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik Oktatási segédlet. Összeállíttta: dr. Hrváth

Részletesebben

HR Tm2, IR TSWV, IR M

HR Tm2, IR TSWV, IR M HR Tm2, IR TSWV, IR M Folytonnövő, csüngő, kúp alakú, szép fehér, édes, nagy bogyójú hibrid. A termés tömege 120-140g. Szedéséretten fehér, teljesen beérve piros. Növekedési erélye nagy, ízközei aránylag

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region Májer János 1 Györffyné Jahnke Gizella 2 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 3 Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region majerj@mail.iif.hu gjahne@mail.iif.hu knol@mail.iif.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Dr. Varga Lajos Agroport-D Kft. A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Fajtanemesítés Fajtaelismerés Hazai nemesítésű fajták, fajtahasználat Vetőmagtermesztés

Részletesebben

Wine Island borcsalád

Wine Island borcsalád Wine Island borcsalád Szigetcsépi Rajnai Rizling száraz minôségi fehérbor A Rajnai Rizling sárgászöld színe, finom fûszeres illata és zamata, kellemes savtartalma a legmagasabb igényeket is kielégíti.

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 2: Növekedés és fejlődés Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

<Duna-Tisza közi OFJ> termékleírás <OFJ> TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV

<Duna-Tisza közi OFJ> termékleírás <OFJ> TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV Duna-Tisza közi Oltalom alatt álló földrajzi jelzés TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV 1/16 II. A BOROK LEÍRÁSA II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor. Típusai: fehér fajta és küvé borok, rozé fajta és

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés regisztrációja

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés regisztrációja 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 26 Kérelem eredetmegjelölés regisztrációja A kérelem nyelve Magyar

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal k t a t á si Hivatal 01/01. tanévi rszáos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kateória. orduló I. FELADATR Meoldások 1. A helyes válasz(ok) betűjele: B, D, E. A lenayobb elektromotoros erejű alvánelem

Részletesebben

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus Csornai Gyümölcsfaiskola katalóus Alma Vista Bella július 140 lilás erősen hanvas édes jó izű Golden Del. Tenroy ( Royal Gála) szep.véeokt. március 140-180 sára édes Starkin Nm.251 szep.vée nov-márc 150-170

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.) József Keresztes FW: Szekszárd Borvidék Kft. 2016. szeptember 8. 2:43 Címzett: József Keresztes , dora.benczik@syngenta.com

Részletesebben

Dr. Köhler Mihály előadása

Dr. Köhler Mihály előadása Biokultúra Tudományos Nap 2011. december 3. szombat Budapest Dr. Köhler Mihály előadása COLAS-ÉSZAKKŐ Bányászati Kft Bodrogkeresztúr Kakas-hegyi riolit tufa bánya COLAS-Északkő Bányászati Kft. Bodrogkeresztúr

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján!

SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! SzGy01 - Nevezze meg az előkészített szőlőtőkén a földalatti és föld feletti részeket, a csapokat a rügyszámmal mért hosszúságuk alapján! Lásd még SZŐLÉSZET SZÓBELI TÉTELEK Sz02 Tőke föld alatti részek

Részletesebben

A fajta szerepe a borvidéki stratégia és arculat kialakításában

A fajta szerepe a borvidéki stratégia és arculat kialakításában Szabó Attila Keresztes József A fajta szerepe a borvidéki stratégia és arculat kialakításában III. Generosa Szakmai Nap Kecskemét, 2016. május 10. A fajta helye a szőlő- és bortermelésben fajtafogalom

Részletesebben

PALESITS FAISKOLAI KFT.

PALESITS FAISKOLAI KFT. Import szilvaoltvány ajánlati lista, 2018. ősz Fytos Faiskola (CZ) Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk árakat és azok Vevők részéről való elfogadása után,

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

ATTILA. Oldal: 1 / 26

ATTILA. Oldal: 1 / 26 ATTILA Középérésű, bőtermő, erős növekedésű csemegeszőlő 1963 óta államilag elismert csemegeszőlő Talaj iránt nem érzékeny Kissé fagy érzékeny, szárazságot elviseli. Zöld munka igénye mérsékelt, Jól szállítható

Részletesebben

Beszélgessünk az. őszibarackról és a. nektarinról. Gianluca Pasi, olasz nemesítő budapesti előadásának képei és szövegei magyarul

Beszélgessünk az. őszibarackról és a. nektarinról. Gianluca Pasi, olasz nemesítő budapesti előadásának képei és szövegei magyarul Beszélgessünk az őszibarackról és a nektarinról Gianluca Pasi, olasz nemesítő budapesti előadásának képei és szövegei magyarul 3: ŐSZIBARACK ÉS NEKTARIN 1) Új fajták az olasz termesztésben és a piacon

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: Zsemberi Gábor, Ópusztaszer. Termesztés: -előnövény; saláta, -főnövény; berakó uborka Fajta: Triology F1 Genezis Kísérlet (GK): 350 m² 780 tő Üzemi Kísérlet

Részletesebben

Szőlő művelés- és metszésmódok

Szőlő művelés- és metszésmódok Szőlő művelés- és metszésmódok A kialakult metszésmódok szorosan összefüggnek a művelésmódokkal. Ezért a metszés- és a művelésmódokat csak együtt lehet tárgyalni. I. A metszés ismertetését a metszés biológiai

Részletesebben

Import kajszioltvány ajánlati lista, ősz Fytos Faiskola (CZ)

Import kajszioltvány ajánlati lista, ősz Fytos Faiskola (CZ) Import kajszioltvány ajánlati lista, 2018. ősz Fytos Faiskola (CZ) Árak és fizetési feltételek: árajánlat kérés esetén mennyiségtől függően kalkulálunk árakat és azok Vevők részéről való elfogadása után,

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

Frog Strobe (Új) Ajánlott fogy. ár: 2.900Ft

Frog Strobe (Új) Ajánlott fogy. ár: 2.900Ft Termék katalógus 2011 Frog Strobe (Új) Első villogó 44610065WW 44610065BK 44610065KK 44610065PR 44610065MM 44610065NN 44610065OO 44610065PP 44610065RR 44610065HH 44610065TR 44610065ZZ LILA MAGENTA NARANCS

Részletesebben

Heterogén hegesztett kötés integritásának értékelése

Heterogén hegesztett kötés integritásának értékelése ADIMEW Heterogén hegesztett kötés integritásának értékelése BAY-LOGI Szávai Szabolcs Lenkeyné Biró Gyöngyvér EU5 ADIMEW projekt az európai nukleáris iparban használatos szerkezetintegritást értékelo eljárások

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány

Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány Csiha Imre Dr. Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes NAIK ERTI Püspökladány Alföldi erdőterületeink jelentős része: száraz, gyenge termőképességű, kedvezőtlen vízgazdálkodású Hazai talajaink: 43%-a kedvezőtlen

Részletesebben

8. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 295. A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve Soltvadkerti Hegyközség

8. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 295. A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve Soltvadkerti Hegyközség 8. szám FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 295 A kérelmező A jogi vagy természetes személy neve Soltvadkerti Hegyközség Teljes címe (házszám, utca neve, település, irányítószám) Házszám 11. Utcanév Szentháromság

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÖLGYEIBŐL / FROM THE VALLEYS OF SZEKSZÁRD. Szőlőfajták / Varieties: Merlot, Cabernet Sauvignon, Kadarka

SZEKSZÁRD VÖLGYEIBŐL / FROM THE VALLEYS OF SZEKSZÁRD. Szőlőfajták / Varieties: Merlot, Cabernet Sauvignon, Kadarka LA VIDA VÉDETT EREDETŰ SZÁRAZ VÖRÖSBOR 2013 Csúcsborunk különös gondossággal készült, legjobb dűlőinkből származó fajták házasításából. Illatában gazdag és buja gyümölcsösség, ízében finom elegancia és

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Békés A fajta elismerés éve: 2005. A fajtai korai érésű, szálkás típusú. Alkalmazkodóképessége kiváló. Fagy- és télállósága

Részletesebben

Generatív morfológia. Termésfürt, Bogyó, Mag

Generatív morfológia. Termésfürt, Bogyó, Mag Generatív morfológia Termésfürt, Bogyó, Mag Termésfürt A fürt és a bogyó morfológiai bélyegeit meghatározza a virágzat és a virág, amelyből kialakult Fürtnyéllel vagy fürtkocsánnyal illeszkedik a hajtáshoz

Részletesebben

Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban

Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban PRODUCTION VITICOLE:Mise en page 1 29/09/08 10:29 Page1 Filière viti-vinicole en Languedoc-Roussillon Szőlészeti-borászati vertikum Languedoc-Roussillon-ban Grape and wine production in Languedoc-Roussillon

Részletesebben

Mit érdemes tudni a Zenitről?

Mit érdemes tudni a Zenitről? ZENIT A Zenit z?l?fajtát az?i magyar Ezerjó é a francia Bouvier z?l?k kereztezéével alkotta meg 1951-ben, Pécett a péci Kutatóintézet egykori munkatára Király Ferenc (agrármérnök, z?l?termezt?-, é nemeít?).

Részletesebben

Baglyas Ferenc Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kertészeti Tanszék

Baglyas Ferenc Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Kertészeti Tanszék Az Aletta és az Ottonel muskotály szőlőfajták termesztésének gazdaságossága egy alföldi szőlőtermesztő gazdaságban The profitability of growing Aletta and Ottonel Muscat grape varieties in the Hungarian

Részletesebben

Áfonyát konténerben Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (

Áfonyát konténerben Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál ( Az áfonyafélék rendkívül összetett nemzetség, alnemzetségekre, és azokon belül fajcsoportokra osztható, besorolásuk még mindig vitatott. Európában az üzemi termesztésben a Vaccinium formosum (déli magasbokrú

Részletesebben

30. A hidegháború. Előzmény:

30. A hidegháború. Előzmény: 30. A hideghábrú Előzmény: II. világhábrú (1939-1945) szövetséges hatalmak tengelyhatalmak A világhábrú alatt az Egyesült Államk (USA) és a Szvjetunió (SZU) még együttműködik, mindkettő tagja a szövetséges

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

Konténeres gyümölcsoltványok, 2013. nyár

Konténeres gyümölcsoltványok, 2013. nyár Konténeres gyümölcsoltványok, 2013. nyár Az idei évben megkezdtük konténeres gyümölcsoltványaink forgalmazását, törekedtünk arra, hogy a különleges, védett fajták is jelen legyenek a szortimentünkben.

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE A KUKORICA VÍZIGÉNYE A kukorica a szántóföldi növények között a közepes űek csoportjába tartozik. A tenyészidő folyamán a termőhelytől, a hibrid tenyészidejének

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Szudánifű (Sorghum sudanense)

Szudánifű (Sorghum sudanense) Szudánifű (Sorghum sudanense) Mint neve is elárulja, Szudán és szavanna területeiről származó növény, aminek jó szárazságtűrő képessége részben innen eredeztethető. Földünkön ebbe a klímazónába tartozó

Részletesebben

Falsík alatti tartályok működtető nyomólapjai

Falsík alatti tartályok működtető nyomólapjai Nyomólapok Falsík alatti tartályok működtető nyomólapjai Áttekintő táblázat 55 anyaga típus oldal UP 300-as öblítőtartályhoz 2 mennyiséges öblítés öblítés-stop működtetés műanyag, ABS fém, könnyűfém öntvény

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

Í ú Ó Á Á ö ö ő ö ő ö Á ö ő Í Í Í ö ö ő Í ö ö ű ö ü ö ú ü ő ü ő ö ő ö ő ú ő ö ő ö ő ö É ő ü ő ő ö ő ő Í ő ö ő ő ő ö ö ö ö ü ő Í ő ö ő Ó ü ő ő ü ü ő ő ő ő ü ő ö ű ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Í ű ő ö ö ő ő ő ű ő

Részletesebben

É É ő ü ó ü ú ü ó Ö ű ő ú ű ő ü ó ó Ö Ü ó ó ő ü ú ü ű ó ő ő ő ő ő ó ő ő ü ó ő ó ő ő Ö ó ő ő Ö ő ü ó ü Ö ő ü ó ő ő Á Á ő ó ó ó ő ő Á ű ő ó ó ő ü ő ü ő ő Á ú ü ü ó ő ű ő ő ő ó ü ó ő ő ü ó ó ó Á ő Á ő ó ő

Részletesebben