A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása"

Átírás

1 A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Kht-t., mint kiemelten közhasznú szervezetet a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazásával az Egészségügyi Miniszter alapította - többek között - az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint - tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 7.) EüM rendelet hatálya alá tartozó transzplantációval összefüggõ eljárások elõsegítése, koordinációja érdekében. A Kht központi és területi munkaszervezetet hozott létre és mûködtet, ide értve a központi munkaszervezetet, az Országos Koordinátori Központot, valamint a regionális koordinátori hálózatot és donációs felelõsi hálózatot. A kht.. január 1-étõl megkezdte a transzplantációs tevékenység központi, operatív koordinációját. A Kht. az Egészségügyi Minisztériumtól szakmaszervezési feladatokat vesz át és folyamatosan végez, ide értve a Transzplantációs programok és Transzplantációs Centrumok szempontrendszere összehangolásának folyamatos elõsegítését, országosan egységes donációs és recipiens alkalmassági kritériumrendszer továbbfejlesztését, érvényesítését, a kritériumrendszer betartására ellenõrzési rendszer kialakítását, valamint a transzplantációs centrumok fogadókészségének monitorozását. Útmutatókat, konszenzus dokumentumokat készít és ad ki, valamint kezdeményezi azok hivatalos közzétételét. Felkérésre részt vesz a Minisztérium transzplantációval kapcsolatos egyéb tevékenységeiben, ideértve adatgyûjtést és feldolgozást, panaszok kivizsgálását, stb. Felkészül a transzplantációs aktivitás eredményeinek tudományos igényû elemzésére, ide értve az eredményesség és a túlélési eredmények vizsgálatát, költséghatékonysági vizsgálatokat és prognózisok készítését. A Kht. kapcsolatot tart a transzplantációs tevékenységben érintett szakmai és civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, kialakítja az együttmûködés és egyeztetés szervezeti kereteit és szükség esetén kezdeményezi az egyeztetést, valamint közremûködik a transzplantációs tevékenységekkel kapcsolatos jogszabály változtatások elõkészítésében. A Kht. felkészült a. január 1.-tõl életbe lépõ jogszabály módosításokból adódó feladataira. Ilyen a 18/1998 (XII.1) EüM rendelet módosítása, mely szerint a Kht. fogja vezetni az Országos Transzplantációs Nyilvántartást. A /1999 Kormányrendelet módosítása szerint a Kht. a szervriadók finanszírozásának bonyolításában kap szerepet, mely a donort jelentõ kórházak és a szervkivételt végzõ sebész teamek tevékenységére egyaránt kiterjed. A /1998 (XII. 7.) EüM rendelet módosítása, illetve ennek helyébe kerülõ új várólista vezetést szabályozó rendelet tartalmi elemeinek függvényében fogja a várólista kezelésbõl rá jutó feladatokat ellátni. A Kht. felkészül továbbá a szövet- (beleértve a csontvelõ-) átültetésekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására és erre javaslatot készít. A Kht. felkészül a nemzetközi szervcsere feltételeinek kidolgozására, javaslatot tesz jogszabályi megalapozására, elõkészül a szervcsere gyakorlati megvalósítására, az ezzel kapcsolatos szervezetekhez történõ csatlakozásra. 1

2 A Hungarotranszplant létrehozásának célkitûzései, feladatai és mûködésének megkezdése 1. Célkitûzések 1.1. Egy olyan szervezet létrehozása, amely a szerv- és késõbb a szövetátültetésekkel kapcsolatos összes tevékenységben a közvetlen egészségügyi szolgáltatás kivételével - centrális koordináló, egyeztetõ, elõkészítõ és operatív feladatokat lát el valamennyi, a folyamatban résztvevõ javára Magyarországon és kapcsolódik a hasonló nemzeti szervezetekhez és nemzetközi rendszerekhez. 1.. Tevékenységének eredményeként mérhetõ és pozitív változások történnek az alábbi indikátor területeken: Donorszám emelkedésében 1... A donációban résztvevõ kórházak számában 1... A szerv- és szövetátültetések számában 1... A multi-organ transzplantációk arányában 1... Transzplantációra kerülõ szervek életképességének növelésében A transzplantációra várás idejének csökkenésében A transzplantációban résztvevõ képzett szakemberek számában A transzplantációk eredményességének növekedésében A transzplantáció informatikai rendszerében, ideértve a várólistákat is A transzplantációval kapcsolatos adatok teljes körû elemzésében A transzplantációval kapcsolatos adatok tudományos feldolgozásában, hozzáférhetõségének biztosításában és publikálásában A transzplantációt érintõ jogszabályok korszerûsítésében, koherenciájában, harmonizációjában és végrehajtásában A transzplantáció finanszírozásában illetve ennek felhasználásának optimalizálásában A transzplantációval kapcsolatos tevékenységek minõségbiztosításában A nemzetközi szervcsere feltételeinek megteremtésében és számának emelkedésében A szervre várók számára a szervhez jutás esélyének növekedésében és a kritikus ideje szervre várók számának csökkenésében A transzplantációs tevékenység rendszerének ellenõrzésében és átláthatóságának biztosításában, a szervkereskedelem lehetõségének kizárásában A transzplantációs tevékenységben résztvevõk munkafeltételeinek javításában A transzplantáltak ellátási- és szociális feltételrendszerének javításában 1... A transzplantációs tevékenységek társadalmi megítélésében és elfogadottságában A hazai szervtranszplantációk helyzete A vesetranszplantációs program 1997-ben érte el csúcspontját, az akkori /millió transzplantációs szám Európában a 6. legjobb volt. Ezt követõen jelentõs visszaesés történt, melynek okai többszörösek: az új (azóta módosított) egészségügyi törvény végrehajtási utasítása a potenciális donor hozzátartozóinak kötelezõ érvényû bevonását írta elõ annak érdekében, hogy az elhunyt vélhetõ szándékát bizonyosan meg lehessen állapítani, tiltakozotte életében szerveinek transzplantáció céljára történõ felhasználása ellen. Ezzel egy idõben

3 robbant ki a médiában elhíresült miskolci szövetbotrány, mely szintén a donációs kedv csökkenését eredményezte. Vesetranszplantációk A májtranszplantációk száma a donorszám jelentõs visszaesése ellenére tovább nõtt, itt visszaesés paradox módon csak 1-ben tapasztalható, amikor viszont a donorszám lassú emelkedése látható, és a szívátültetések száma pedig közel duplájára nõtt. Májtranszplantációk

4 Szívtranszplantációk A pécsi transzplantációs centrum által 1998-ban indított szimultán vese + hasnyálmirigy transzplantációs program 1-ben az elõzõ évi teljesítménye megismétlésére volt képes. Vese + pancreas transzplantációk Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a -s évben a cadaver donorok és a veseátültetések száma megfelelt az európai átlagnak, de jóval elmaradt a lehetséges és elérhetõ maximumtól. Jelentõsen elmaradt azonban a máj- és szívátültetési program, amelyet a máj- és szívdonációk többi országhoz viszonyított alacsony aránya jól jelez.

5 Nemzetközi összehasonlítás. 1 17,1,9 Donorszám p.m.p. 1, 1, 1,,,6 8,, Vesetx. p.m.p. 6, 1 1 Austria Czech Spain UK+Irel. Hung. Eurotrp Austria Czech Spain UK+Irel. Hungary Eurotrp ,7 78 %,8,1 71 % 11, Májtx. p.m.p. 17 %, 7 % 1,9 Austria Czech Spain UK+Irel. Hungary Eurotrp ,8,6 8,9 Austria Czech Spain UK+Irel. Hungary Eurotrp. Szívtx. p.m.p. % 6 % 7 %,7 %,, Tüdõátültetés hazánkban egyáltalán nincs, Magyarország lakosságához mérten évi kb. - ilyen beavatkozásra lenne szükség. Ezek a mûtétek külföldön elvégezhetõek, azonban ott a várakozók száma meghaladja a rendelkezésre álló szervek számát, ezért idegen állampolgárok listára vétele nagyon nehéz, számuk korlátozott. A 1-ben kidolgozott és -tõl mûködõ együttmûködési megállapodás a Bécsi Egyetemi Sebészeti Klinika Szív- és Mellkassebészeti Osztálya és az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Mellkassebészeti Osztálya között ez a helyzetet javítandó jött létre. Nemzetközi kapcsolatrendszer A határon túli szervcsere szabályozott keretek között történõ megszervezésének feltétele egy hazai, országos, transzplantációs centrumoktól független, azok felett álló központi koordináló szervezet (Hungarotransplant) létrehozása, melyre a 1-es évben került sor. Ez a szervezet alkalmas a megállapodások megkötésére, azok feltételrendszerének kialakítására, illetve betartására. A hazai transzplantációs programok képviseletét láthatja el az együttmûködések kialakítása során. Hatékony mûködésének alapfeltétele egy központi adatbázis létrehozása és mûködtetése, mely a hazai szervátültetésre várók transzplantációs várólistáin kívül tartalmazza a hazai transzplantációs aktivitás dokumentációját és a külföldi várólistán szereplõ magyar betegek adatait is. Kölcsönös együttmûködést a Kht. csak úgy biztosíthat, ha az összes hazai donorjelentés hozzá fut be. Így válik lehetõvé, hogy hazai recipiens hiányában is nõhessen a többszerv-donációk aránya. Ezáltal csökkenhet a felhasználásra nem kerülõ szervek száma és javulhat a magyar betegek transzplantációhoz jutásának esélye, megközelítve az európai átlagot. Kölcsönös nemzetközi együttmûködés igazán akkor jelent döntõ segítséget, ha -8 órán belül kell találni alkalmas májat vagy szívet.

6 SZENTGOTTHÁRD KÕSZEG SZOMBATHELY LENTI SOPRON KÖRMEND LETENYE CSEPREG VASVÁR FERTÕD SÁRVÁR ZALAEGERSZEG MOSONMAGYARÓVÁR KAPUVÁR NAGYKANIZSA CSORNA SÜMEG ZALASZENTGRÓT HÉVÍZ KESZTHELY ZALAKAROS CSURGÓ CELLDÖMÖLK TAPOLCA MARCALI NAGYATÁD BARCS PÁPA DEVECSER FONYÓD AJKA LENGYELTÓTI VESZPRÉM BALATONBOGLÁR BALATONLELLE KAPOSVÁR GYÕR SZIGETVÁR SELLYE ZIRC BALATONFÖLDVÁR KISBÉR MÓR SZÉKESFEHÉRVÁR VÁRPALOTA TAB KOMÁROM BALATONALMÁDI BALATONFÜRED SIÓFOK SZENTLÕRINC DOMBÓVÁR PÉCS TATA ENYING KOMLÓ OROSZLÁNY POLGÁRDI TAMÁSI SIKLÓS TATABÁNYA SÁRBOGÁRD RÉTSÁG ESZTERGOM NAGYMAROS VÁC NYERGESÚJFALU DOROG SZENTENDRE BONYHÁD BICSKE GÁRDONY SIMONTORNYA MOHÁCS BÓLY DUNAÚJVÁROS PAKS TOLNA SZEKSZÁRD PILISVÖRÖSVÁR ÉRD SZÁZHALOMBATTA BUDAÖRS DUNAFÖLDVÁR KALOCSA SZIGETSZENTMIKLÓS RÁCKEVE BAJA SOLT DUNAKESZI BUDAPEST BALASSAGYARMAT GYÁL DABAS KUNSZENTMIKLÓS PÉCEL MONOR IZSÁK KISKÕRÖS BÁCSALMÁS JÁNOSHALMA ASZÓD GÖDÖLLÕ SZÉCSÉNY KISKUNHALAS PÁSZTÓ LÕRINCI HATVAN SALGÓTARJÁN BÁTONYTERENYE GYÖNGYÖS NAGYKÁTA JÁSZBERÉNY CEGLÉD KECSKEMÉT JÁSZÁROKSZÁLLÁS NAGYKÕRÖS KISKUNMAJSA ÚJSZÁSZ ABONY TISZAKÉCSKE KISKUNFÉLEGYHÁZA KISTELEK MÓRAHALOM PÉTERVÁSÁRA JÁSZAPÁTI SZOLNOK ÓZD CSONGRÁD FÜZESABONY MINDSZENT SZEGED HEVES MARTFÛ SZENTES EGER PUTNOK KAZINCBARCIKA MEZÕKÖVESD TÖRÖKSZENTMIKLÓS KUNSZENTMÁRTON HÓDMEZÕVÁSÁRHELY MAKÓ SZENDRÕ SZARVAS MISKOLC KUNHEGYES MEZÕTÚR EDELÉNY SAJÓSZENTPÉTER KISÚJSZÁLLÁS TÚRKEVE OROSHÁZA SZIKSZÓ FELSÕZSOLCA MEZÕCSÁT TISZAFÜRED TÓTKOMLÓS KARCAG GYOMAENDRÕD MEZÕHEGYES ENCS TISZAÚJVÁROS SZERENCS NÁDUDVAR PÜSPÖKLADÁNY SZEGHALOM MEZÕBERÉNY BÉKÉSCSABA MEZÕKOVÁCSHÁZA BATTONYA BÉKÉS ELEK TOKAJ TISZALÖK TISZAVASVÁRI BALMAZÚJVÁROS GYULA SÁROSPATAK NYÍREGYHÁZA HAJDÚNÁNÁS HAJDÚDOROG HAJDÚSZOBOSZLÓ SARKAD SÁTORALJAÚJHELY ÚJFEHÉRTÓ TÉGLÁS DERECSKE IBRÁNY BERETTYÓÚJFALU BIHARKERESZTES NAGYHALÁSZ DEBRECEN NAGYKÁLLÓ NYÍRADONY LÉTAVÉRTES KISVÁRDA MÁRIAPÓCS ZÁHONY MÁTÉSZALKA NYÍRBÁTOR VÁSÁROSNAMÉNY FEHÉRGYARMAT NAGYECSED CSENGER A donorszám növelése, koordinátori hálózat A Hungarotransplant a donorok számának emelése érdekében országos koordinátori hálózatot alakított ki és mûködtet. A donort adó kórházak munkájának megkönnyítésére a hazai viszonyokra alakítja és meghonosítja a nemzetközi viszonylatban %-os donorszám növekedést eredményezõ Donor Action programot. A Hungarotransplant által létrehozott, országos lefedettséget biztosító transzplantációs koordinátori hálózat háromszintû, csúcsán az Országos Koordinátori Központ áll három országos koordinátorával. A transzplantáló centrumokban a Hungarotransplant centrum koordinátorai segítik a szervkivételt és beültetést végzõ sebész csoportok munkáját, Budapesten hárman, a vidéki központokban ketten-ketten. A hálózat harmadik szintjén a donort jelentõ kórházakban másodállásban alkalmazott donációs felelõsök állnak. Közülük eddig kilencet bízott meg a Hungarotransplant a munkakör betöltésével, további kilencet pedig önkéntes donációs felelõsként von be a donorok felismerésének és jelentésének kulcsfontosságú tevékenységébe. FARKASFA Sopronkõhida Balf ZALAEGERSZEG BÁRHELY CSEPREG FERTÕD GYÖNGYÖSHERMÁN HORVÁTNÁDALJA MÁHOMFA VAS RÁBASÖMJÉN ZALA ALSÓSÁG Aranyod KORPAVÁR EGYEDUTABAGOLA MOSONMAGYARÓVÁR CSURGÓ Csatári-major KISCSORNA BORSOSGYÕR Boronka Bize HENÉSZ AJKA Ászár KAPOSVÁR SZIGETVÁR PÉCS BARCS GYÕR GYIRMÓT BALATONLELLE LENGYELTÓTI ZIRC SZÉKESFEHÉRVÁR VESZPRÉM KOMÁROM Felsõdobos BALATONALMÁDI SIÓFOK Törekipuszta TAB SÁSD MÓR Ágostyán BÁNHIDA ÖREGBENYE DÁVIDFÖLD BICSKE Pusztaegres BONYHÁD ESZTERGOM DOROG SIMONTORNYA TABÓD BÁTASZÉK VÁC ASZÓD JÁSZBERÉNY BUDAÖRS BUDAPEST DUNAFÖLDVÁR DUNAKÖMLÕD MOHÁCS BAJA BALASSAGYARMAT DUNAKESZI DUNAÚJVÁROS KALOCSA RÉTSÁG SZÁZHALOMBATTA TOLNA Gyertyános DABAS Kunbábony Fácános MONORIERDÕ KECSKEMÉT Alsócebe KECEL Bodoglár JÁNOSHALMA BÁCSALMÁS Klábertelep KISKUNHALAS BÉKE - TP. Jánosakna bányatelep BÁTONYTERENYE HASZNOS Göbölyjárás Cserõ MÁTRAHÁZA GYÖNGYÖS BANKLFALU BÁNSZÁLLÁS FARKASLYUK EGER FÜZESABONY HEVES SZOLNOK KISTELEK MARTFÛ KUNGYALU ISTVÁNHÁZA KAJÁNÚJFALU BEREK MINDSZENT Algyó SZEGED PUTNOK SZARVASKÕ Abod EDELÉNY MISKOLC KUNHEGYES Erzsébet SZIKÁNCS MAKÓ NYÍREGYHÁZA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HAJDÚHADHÁZ BALMAZÚJVÁROS BÉKÉSCSABA 81-es major Abaújdevecser Kócsiújfalu KARCAG KISÚJSZÁLLÁS MEZÕTÚR MEZÕCSÁT GYOMAENDRÕD OROSHÁZA RÁKOS SZIKSZÓ TISZAFÜRED TÚRKEVE MEZÕBERÉNY 6-os major OND TISZAÚJVÁROS POLGÁR BÉKÉS KÁROLYFALVA BODROGHALÁSZ BAKÓHÁT MÁTYÁSBOKOR Butykasor DEBRECEN HAJDÚSZOBOSZLÓ DERECSKE BERETTYÓSZENTMÁRTON SZEGHALOM ELEK TOKAJ SARKAD Széphalom IBRÁNY ÚJFEHÉRTÓ BIHARKERESZTES ZÁHONY KISVÁRDA GERGELYIUGORNYA PETÕFITANYA NYÍRBÁTOR FEHÉRGYARMAT Központi koordinátor Klinikai koordinátor CSENGER Részállású intézményi donációs felelõs Önkéntes intézményi donációs felelõs MÁRIAGYÜD Az Országos Koordinátori Központba fut be az ország egész területérõl minden donorjelentés. január 1. óta. A donorjelentés során az ügyeletes koordinátor rögzíti a donor mindazon adatait, mely alapján megítélhetõ nagy valószínûséggel, hogy mely szervek kerülhetnek átültetésre. A transzplantálható szervek ismeretében a rendelkezésére álló, naprakész információkat hordozó transzplantációs várólisták alapján tudja eldönteni, hogy az adott donor vércsoportjának és testméreteinek megfelelõ máj-, szív-, pancreas+vese-, illetve tüdõrecipiens van-e a hazai várakozók között és az adott transzplantációs centrum fogadó kész-e, ellenkezõ esetben pedig a nemzetközi egyezmények keretei között a külföldi transzplantációs szervezetek/centrumok illetékes koordinátorával lép kapcsolatba. A szervkivétel során a szervkivevõ csoportokat a Hungarotransplant centrum koordinátora(i) kíséri(k). Az õ feladatuk a donort adó kórházban a donor kórlapja alapján az addigi adatok 6

7 valódiságának vizsgálata (vércsoport!), az agyhalál megállapítás törvény által elõírt formai követelményeinek ellenõrzése, a daganatos vagy fertõzõ betegség átvitelének megelõzésének érdekében az erre utaló anamnesztikus adatok illetve vizsgálati eredmények áttekintése stb. A donortól származó (vér- és lép-) minták, a kivett szervek elõírás szerinti jelölése szintén a koordinátor feladata. A szervkivételt követõen 8-1 órával elkészülõ szelekciós lista érkezésekor a Hungarotransplant centrum koordinátorai részt vesznek a recipiensek behívásában, mûtét elõtti vizsgálataik lebonyolításában, mûtéti elõkészítésükben. A szelekciós lista a donor vércsoportjának és HLA antigénjeinek alapján 1- olyan recipiens nevét tartalmazza, akik az adott donor két veséjének egyikét jó eséllyel kaphatják. A listáról történõ betegkiválasztást meghatározó szempontok jól ismertek (donor és recipiens korának körülbelüli egyezése, gyerekek elõnye, régen várók elõnye, hiperimmunizáltak elõnye, CMV szerológiai status egyezés, centrumok közötti egyensúly, veseküldés távolsága és ischaemiás idõ kapcsolata stb.). A Hungarotransplant megalakulása, rendeletmódosítások 1. Az OEP a donorjelentés és szervkivétel költségeinek térítésére az alábbi változtatások alapján kiszámított összegeket fizeti. (az l7/1. (XII.19.) Korm. rendelet a /1999. (III..) korm. rendelet módosításáról, 7. módosítása) Idõszak Transzplantációs riadó díja Ft Szervkivét díja Ft Megjegyzés Szervenként Szervenként máj egyéb Páros szerv esetén is egyszeres összeg Páros szerv esetén is egyszeres összeg.1 - Szolgáltató máj Koordinációért 76 egyéb Páros szerv esetén is egyszeres összeg. Az Egészségügyi Minisztérium döntése alapján a transzplantációs várólisták vezetésének kereteit eddig szabályozó /1998. (XII.7.) EüMin. rendelet helyébe új rendelet kerül kidolgozásra. Ez teremti meg a lehetõségét, hogy a transzplantációs várólisták vezetésének összetett feladatkörét jól meghatározott szereplõk között, pontosan definiálva lehessen megosztani. Az új rendelet megalkotásánál lehetõség van az Európa Tanács idevonatkozó ajánlásainak mindenben megfelelõ, könnyen átlátható szabályozás kidolgozására. A dobogó szívû halottakból történõ szervek kivételének és átültetésének a teljes szervezése a Hungarotransplant segítségével történik. Ez képessé teszi a Hungarotransplantot a teljes hazai transzplantációs aktivitás regisztrálására, az egyes transzplantációs centrumok donációs és transzplantációs tevékenységének monitorozására, a transzplantációs várólisták mozgásának, 7

8 a várólistán töltött átlagos idõnek, a várólistákon szereplõ potenciális recipiensek mortalitásának stb. elemzésére, hazai és nemzetközi összehasonlításra. Ugyanakkor teljesülhet az az Európa Tanácsi követelmény, hogy minden beteg számára a transzplantációhoz, mint gyógyító eljáráshoz való hozzájutás esélye azonos legyen, sem elõnyben ne részesüljön, sem hátrányba ne kerüljön egy beteg vagy betegcsoport sem.. Az egészségügyrõl szóló évi CLIV. Törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 7.) EüM rendelet Országos Transzplantációs Nyilvántartással (OTNY) kapcsolatos szabályozásának módosítása. Az OTNY-t a tervezet értelmében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala helyett a Hungarotransplant Kht. fogja vezetni. Ennek a rendeletmódosításnak a végrehajtása a gyakorlati megvalósítás fázisában van. A szervátültetési programok társadalmi támogatottsága A transzplantációk számát a beültethetõ szervek korlátozott hozzáférhetõsége határolja be. Ezért különös jelentõsége van a szervátültetésekkel kapcsolatos ismeretek rendszeres és világos megfogalmazására a lehetõ legszélesebb laikus és szakmai nyilvánosság elõtt. Ebben a munkában az egészségügyi képzésben résztvevõ intézményeken túl az írott és sugárzott sajtónak óriási szerep jut, az információk pontosságát illetõen pedig kiemelkedõen nagy a felelõssége. Amilyen sokat segíthet, ugyanolyan mértékû károkat is okozhat. Együttes célként kell megfogalmazni a transzplantációk körüli misztikum eloszlatását, és a többi gyógyító eljárás közé kell azt sorolni. Nem szabad kétségeket ébreszteni az agyhalál fogalmával, biztos diagnózisával kapcsolatban. Nyíltan kell beszélni a donáció elleni tiltakozás lehetõségérõl és annak gyakorlati oldaláról. A feltételezett beleegyezés elve a világ többi országában is követésre talál, a donorkártya rendszerrel mûködõ országokban is nagy a nyomás az ilyen irányú törvényi változtatásra. A szervkereskedelem folyamatos említése óhatatlanul annak reális lehetõségét veti fel, így az attól való félelem nõ. Ezzel is összefüggésben van, hogy hazánkban is nõ azoknak az elmaradt szervkivételeknek a száma, melyek a hozzátartozók tiltakozása miatt hiúsulnak meg. Annak ellenére alakul ez így, hogy a hozzátartozóknak nincs joguk megtiltani a szervkivételt, a törvény nem írja elõ kötelezõ jelleggel bevonásukat a donáció elvégzésérõl szóló döntésbe. Mégis a legtöbb hazai kórház gyakorlata az, hogy a hozzátartozók tudtával történik meg a donorjelentés, majd a szervkivétel. A hozzátartozókkal való kommunikáció sajátos felkészültséget igényel, ennek oktatása is folyik a Hungarotransplant által szervezett tanfolyamokon. Minél többen rendelkeznek helytálló információkkal a szervátültetést érintõ témakörökben, annál ritkábban hiúsul meg a hozzátartozók tiltakozása miatt a donáció. A szervkereskedelemtõl való félelem leküzdésére pedig hangsúlyozni kell: a jól mûködõ, mindenki számára egyenlõ eséllyel hozzáférhetõ transzplantációs programok nyújtják a legmegnyugtatóbb biztosítékot az esetleges illegális szervhez jutás kísérlete ellen. A transzplantációk iránti igény is a társadalomtól ered, de a támogatás is döntõen a társadalom egészén múlik. A betegegyesületek, civil szervezetek véleményformáló szerepe és jelentõsége kimagasló, hiszen náluk hitelesebben senki nem tolmácsolhatja a transzplantáció, mint gyógymód fontosságát. 8

9 Korábban végzett tanulmányok tanúsága szerint a magyar társadalomban a szervdonációnak és a transzplantációnak magas a támogatottsága. Mégis, az egy donorból kivett és átültetett szervek száma átlagosan kettõ, míg a világelsõ spanyoloknál ez az átlag három körüli, azaz minden donorból a két vesén kívül még egy másik szerv is transzplantációra kerül. Az a célunk, hogy a Hungarotransplant mûködése eredményeként hazánk is a leghatékonyabban gazdálkodjon a nemzeti szerv-készlettel, így hozzájárulva minél több élet megmentéséhez. 9

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. i-sík (2-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép rna Ta Za gyva za Tis 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km i-sík (2-9 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet 1. Budapest 72 posta 1426 Budapest Baross tér 11/c 2. Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. 3. Bácsbokod posta 6453 Bácsbokod Hunyadi utca 30. 4. Bagod posta 8992 Bagod Kossuth Lajos utca 11. 5. Baja

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-14 alegység) ÁTNZETI TRKP Hort ob ágy - Be r et tyó Hortobágy-B eret tyó 1-1. térkép re Be tty ó Seb es-k örös rmas-kör Há ös Ke ttő s- K ör ös Körös te- Fek e 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon

A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 201-222. o. A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon Szakálné Kanó Izabella

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám)

2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 2008. évi I. törvény az Országos Területrendezési Tervrl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2008/99 szám) 1/6. számú melléklet Országos kerékpárút törzshálózat elemei 1. Felsõ-Dunamente

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY Az egyes foglalkoztatási válsághelyzetek előrejelzésének, illetve kezelésének regionális és kistérségi eszközeire, módszerei 1 Készítették : Dávid János kutatásvezető Jancsics Dávid kutató Kiss Kelemen

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték)

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) a MOL-töltőállomásokon A Nyereményjáték szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21. továbbiakban:

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

No. KSH kód Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve

No. KSH kód Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. 1024554 Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, 67 Dr. Hanák Kolos K 2. 1327872 Abony Pest Abony Város Önkormányzata Abonyi Lajos Művelődési

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 361 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/8. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei

M.2. számú melléklet. NKM Áramszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az ügyfélszolgálati egységei Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató

M.2. számú melléklet. Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei. törölt: június 1-től. törölt: Áramszolgáltató Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.2. számú melléklete M.2. számú melléklet Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati egységei Hatályos: 2019. NKM Energia Zrt. Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat

Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Irományszám : 1-[,,Q/(1 / 6 T. 2000 ápr 2 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca 2. 2015.12.08 07.00. - 09.00. ADÁCS ajtótól ajtóig naponta

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája Körzet Megye Szervezet neve Hol valósul meg a program? 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 6000, Kecskemét Vízönto u. 27. Nagy István (76) 494-857 6100, Kiskunfélegyháza Béke u. 8. Palotás Mihály (76) 463-272 6237, Kecel Vasút u. 50/4. Hortobágyi János (78) 420-192 6300, Kalocsa

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. oldal 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Megye Körzet Név Telefonszám

Megye Körzet Név Telefonszám Megye Körzet Név Telefonszám Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 20/361-5368

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht.

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. FŐ TÉMACSOPORTOK KÜLTERÜLETEK Főbb állomások Résztvevők feladatai és együttműködése Feldolgozási részarányok technológia szerint Ráfordítás BELTERÜLETEK

Részletesebben

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz 3. számú melléklet Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Ivóvíz-minıség javítás (Mecsek V-VIII. ütem,makároldal) 1 Ivóvíz-minıség javítás

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

7. melléklet 163. A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható.

7. melléklet 163. A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható. 7. melléklet 163 7. A, 2000 2003 A hozzáado érték hét különböző számítási módszerének leírása e könyv 82 85. oldalán olvasható. E táblázatban csak azok az iskolák szerepelnek, amelyek legalább 3 évben

Részletesebben

MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata

MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata MÖVE & ZWILLING Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: H-2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., cg.:, 07-09- 009192) a továbbiakban: Szervező ) által

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 70/326-7485 Bács-Kiskun Baja

Megye Körzet Név Telefonszám Megjegyzés Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 70/326-7485 Bács-Kiskun Baja Bács-Kiskun Bácsalmás Balla Antal 70/374-0370 Bács-Kiskun Baja Zsellér István 70/326-7485 Bács-Kiskun Baja Schmidt Károly 20/921-7621 Bács-Kiskun Baja Willi Rezső 20/345-4561 Bács-Kiskun Bátmonostor Szabados

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi

1 A tanulmány eredeti változata Roóz József 70 éves születésnapjára készülő tanulmánykötetbe íródott. Polónyi Polónyi István Valóban esélykiegyenlítő hatású a felsőfokú szakképzés? A felsőoktatási jelentkezések és a felsőoktatási továbbtanulás néhány kistérségi összefüggése 1 Ebben az írásban azt vizsgáljuk meg,

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008.

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben