AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM JOGSZABÁLYOK 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról /2008. (HÉ 48.) ÖM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl Oldal KÖZLEMÉNYEK Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának közleményei Az önkormányzati miniszter közleménye az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl Az önkormányzati miniszter közleménye az Országos szakmai szakértõi névjegyzékrõl HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

2 2874 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Jogszabályok Az önkormányzati miniszter 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelete a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tûzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 8. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. -ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok és az önkéntes tûzoltóságok szervezési kategóriába sorolása 1. (1) A szervezési kategóriák meghatározásának alapja a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok és az önkéntes tûzoltóságok (a továbbiakban: tûzoltóságok) elsõdleges mûködési körzetének (a továbbiakban: körzet) reális veszélyeztetettsége. (2) A reális veszélyeztetettség meghatározására a mentõ-tûzvédelmet befolyásoló szempontok (a továbbiakban: veszélyeztetõ tényezõk) figyelembevételével kerül sor. (3) Veszélyeztetõ tényezõk az alaptényezõk és a korrekciós tényezõk összessége. (4) Alaptényezõk a következõk: a) a körzethez tartozó települések (a továbbiakban: település) lakosságszáma, b) a település közigazgatási területének nagysága, c) a település ipari területének nagysága, d) a településen az idegenforgalmi vendégéjszakák száma. (5) Korrekciós tényezõk a következõk: a) a körzet területének erdõsültségi aránya, b) a településen található középmagas és magas épületek száma, c) a körzet területén található nyílt vízfelületek területének nagysága, d) a körzet területén áthaladó gyorsforgalmi utak, valamint az 1 és a 2 számjegyû fõútvonalak hossza. 2. (1) A tûzoltóságok szervezési kategóriába sorolását az alaptényezõk súlyozásával számított, a veszélyeztetettséget kifejezõ pontszám határozza meg. (2) Az alaptényezõk súlyozása során a település lakosságszáma 80,5, a település közigazgatási területének nagysága 15, a település ipari területének nagysága 3, a településen az idegenforgalmi vendégéjszakák száma 1,5 súlyszázalékban kerül figyelembevételre. (3) Az egyes szervezési kategóriák és azok ponthatárai a következõk: a) az I. szervezési kategória 0 900; b) a II. szervezési kategória ; c) a III. szervezési kategória ; d) a IV. szervezési kategória ; e) az V. szervezési kategória ; f) a VI. szervezési kategória ; g) a VII. szervezési kategória ; h) a VII. kiemelt szervezési kategória 8501-tõl. (4) A (3) bekezdés szerinti ponthatárok értékének ± 5%-os tartománya olyan átfedési területet (toleranciasáv) képez, amelyen belül a korrekciós tényezõk figyelembevételével a tûzoltóságok magasabb vagy alacsonyabb szervezési kategóriába sorolhatók. (5) Az a hivatásos önkormányzati tûzoltóság, amelynek veszélyeztetettségét kifejezõ pontszáma a körzetének megváltozása miatt csökken, e miatt a mûködési területének megváltozását követõ évtõl számított 3 éven belül (türelmi idõ) alacsonyabb szervezési kategóriába nem sorolható. (6) Az (5) bekezdés szerinti hivatásos önkormányzati tûzoltóság, a 3 éves türelmi idõ leteltével a veszélyeztetettségét kifejezõ pontszám szerinti kategóriába kerül. 3. A tûzoltóságok szervezési kategóriákba történõ besorolását a mûködési területek reális veszélyeztetettsége alapján e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszáma 4. (1) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszámát e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (2) A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltóparancsnoka a készenléti jellegû szolgálati, valamint a tûzmegelõzési létszám között a 2. mellékletben meghatározott összes létszám 2%-áig az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-

3 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2875 tóság fõigazgatójának írásbeli engedélyével átcsoportosíthat. (3) Az átcsoportosítás következtében keletkezett többletköltség finanszírozása a hivatásos önkormányzati tûzoltóság költségvetését terheli. 5. (1) A tûzoltóságok a készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományukkal, a körzetben általánosan elõforduló káresetek felszámolására önállóan (normál terhelés), azt meghaladó mértékû terheléssel járó események felszámolására a külön jogszabály alapján készített segítségnyújtási tervek szerint tervezett tûzoltóságokkal közösen alkalmasak. (2) A tûzoltóságok különleges erõ és eszköz állományának meghatározása a korrekciós veszélyeztetõ tényezõk figyelembevételével történik. (3) A tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományát e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (4) A tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományának kezeléséhez szükséges minimális létszámot e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az abban foglaltaktól eltérni a szakmai felügyeletet gyakorló megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának, a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság vonatkozásában az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatónak az írásos (halasztást nem tûrõ esetekben elõzetes szóbeli) engedélyével lehet. Záró rendelkezések 6. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója e rendelet mellékleteit a 2. és 3. figyelembevételével évente felülvizsgálja, és a szükséges módosításokra minden év július 31-ig javaslatot tesz a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszternek. 7. (1) Ez a rendelet a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével december 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 4. és 5. -a, valamint 2., 3. és 4. melléklete január 1-jén lép hatályba. (3) A tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. számú függeléke 3., 3.1. és 3.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. A I VII. kiemelt szervezési kategóriába sorolt tûzoltóságoknál külön jogszabályban meghatározott napi szolgálati létszámot kell biztosítani A híradó ügyeleti feladatkör ellátása: a) tûzoltóságonként, szolgálati naponként 1 fõ kerülhet beosztásra, b) a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság vonatkozásában a hatályos szervezési állománytáblázatában meghatározott létszám A külön jogszabályban meghatározott kezelõi létszámtól eltérni a 6. pontban foglalt esetben, a szerek párhuzamosításakor kell. (4) A BM rendelet 9/A. -a és 6. számú függeléke hatályát veszti. (5) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet, továbbá a BM rendelet 4. számú függeléke 1 4. számú táblázata január 1-jén hatályát veszti. (6) Ez a bekezdés, valamint a (3) (5) bekezdés január 2-án hatályát veszti. Dr. Gyenesei István s. k., önkormányzati miniszter

4 2876 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám 1. melléklet a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelethez A mûködési terület reális veszélyeztetettsége alapján kialakított szervezési kategóriák és az egyes kategóriákba tartozó tûzoltóságok pontszáma Tûzoltóság Kategória ÖT Pontszámok ÖNKÉNTES TÛZOLTÓSÁGOK (ÖT) I. (37 db) Véménd 225 Répcelak 320 Vámosmikola 360 Bajna 375 Kadarkút 401 Abádszalók 461 Tiszanána 471 Vál 473 Kerekegyháza 488 Bátaszék 512 Nagyigmánd 513 Ács 539 Bélapátfalva 562 Kecel 564 Soltvadkert 565 Böhönye 570 Tótkomlós 583 Ruzsa 590 Tab 612 Újfehértó 622 Egyek 625 Kunhegyes 662 Vasvár 680 Baktalórántháza 703 Kõszeg 718 Zalaszentgrót 732 Lajosmizse 767 Tolna 775 Gyomaendrõd Komádi 810 Zirc 815 Sümeg 816 Jánoshalma 826 Bácsalmás 842 Szakoly 845 Csurgó 855 Kisbér 892

5 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2877 Tûzoltóság Kategória ÖT Pontszámok ÖNKÉNTES TÛZOLTÓSÁGOK (ÖT) II. (18 db) III. (11 db) IV. (1 db) Polgárdi 927 Tiszakécske 934 Oroszlány 935 Békés Szabadszállás 966 Balmazújváros 972 Csepreg 1002 Tapolca 1005 Jászkisér 1030 Pásztó Kunszentmiklós 1043 Törökszentmiklós 1059 Csenger 1066 Tamási 1094 Tiszaföldvár 1147 Mór 1164 Ibrány 1170 Nagykõrös 1173 Tiszavasvári 1206 Kisújszállás 1220 Pomáz 1222 Létavértes 1234 Ráckeve 1303 Vámospércs Balatonfüred 1335 Bicske 1365 Fehérgyarmat Vásárosnamény Balatonboglár 1742 Hajdúböszörmény 2049

6 2878 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Tûzoltóság Kategória HÖT Pontszámok HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁGOK (HÖT) I. (1 db) II. (5 db) III. (18 db) IV. (36 db) Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 822 Badacsonytomaj (Veszprém megye) 1011 Csongrád (Csongrád megye) 1033 Kiskõrös (Bács-Kiskun megye) 1055 Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1125 Szendrõ (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1128 Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1179 Komárom (Komárom-Esztergom megye) 1223 Balatonfûzfõ (Veszprém megye) 1246 Hajdúnánás (Hajdú-Bihar megye) 1292 Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye) 1299 Barcs (Somogy megye) 1333 Nagyatád (Somogy megye) 1398 Mezõtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1481 Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1514 Lenti (Zala megye) 1540 Szentes (Csongrád megye) 1728 Pétfürdõ (Veszprém megye) 1744 Szentendre (Pest megye) 1790 Kapuvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1831 Komló (Baranya megye) 1869 Csorna (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1872 Marcali (Somogy megye) 1886 Heves (Heves megye) 1948 Szarvas 3 (Békés megye) 1343 Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1970 Makó (Csongrád megye) 1997 Mohács (Baranya megye) 2034 Paks (Tolna megye) 2038 Mezõkovácsháza (Békés megye) 2039 Siklós (Baranya megye) 2129 Szeghalom (Békés megye) 2141 Dombóvár (Tolna megye) 2211 Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye) 2263 Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar megye) 2264 Hódmezõvásárhely (Csongrád megye) 2295 Ajka (Veszprém megye) 2296 Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye) 2336 Körmend (Vas megye) 2349 Püspökladány (Hajdú-Bihar megye) 2377 Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 2414 Dabas (Pest megye) 2425

7 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2879 Tûzoltóság Kategória HÖT Pontszámok HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁGOK (HÖT) IV. V. (16 db) VI. Esztergom (Komárom-Esztergom megye) 2434 Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2446 Nagykáta (Pest megye) 2471 Szigetvár (Baranya megye) 2472 Sárbogárd (Fejér megye) 2562 Gyula (Békés megye) 2619 Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2664 Mezõkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2685 Kalocsa (Bács-Kiskun megye) 2689 Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2709 Orosháza (Békés megye) 2722 Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2854 Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2941 Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3024 Sárvár (Vas megye) 3046 Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) 3061 Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) 3134 Mosonmagyaróvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 3135 Mátészalka 3 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2649 Veszprém (Veszprém megye) 3059 Gyöngyös (Heves megye) 3218 Balassagyarmat (Nógrád megye) 3220 Baja (Bács-Kiskun megye) 3246 Hatvan (Heves megye) 3328 Siófok (Somogy megye) 3357 Keszthely (Zala megye) 3372 Pápa (Veszprém megye) 3469 Szigetszentmiklós (Pest megye) 3481 Cegléd (Pest megye) 3514 Kazincbarcika (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3619 Dunaújváros (Fejér megye) 3842 Zalaegerszeg (Zala megye) 3983 Szekszárd (Tolna megye) 4058 Monor (Pest megye) 4216 Békéscsaba 3 (Békés megye) 3842 Salgótarján (Nógrád megye) 3996 Szombathely (Vas megye) 4201 Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 4258 Vác (Pest megye) 4288 Nagykanizsa (Zala megye) 4338 Gödöllõ (Pest megye) 4489 Tatabánya (Komárom-Esztergom megye) 4508

8 2880 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Tûzoltóság Kategória HÖT HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁGOK VI. (11 db) VII. (5 db) VII. kiemelt (3 db) Kategóriába nem sorolt (1 db) Pontszámok tõl Eger (Heves megye) 4593 Kecskemét (Bács-Kiskun megye) 4739 Kaposvár (Somogy megye) 4746 Érd (Pest megye) 6353 Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 6924 Székesfehérvár (Fejér megye) 7095 Pécs (Baranya megye) 7161 Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye) 7559 Debrecen (Hajdú-Bihar megye) 8187 Szeged (Csongrád megye) 8663 Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 9668 Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság 1 Azon új önkéntes tûzoltóságok kerültek megjelölésre, melyek a részükre meghatározott mûködési terület mentõ-tûzvédelmi feladatainak ellátását december 1-jével kezdik meg. 2 Azon önkéntes tûzoltóságok kerültek megjelölésre, melyek elsõdleges mûködési körzetéhez december 1-jétõl újabb települések kerülnek csatolásra. 3 A HÖT veszélyeztetettségét mutató pontérték december 1-jével, az elsõdleges mûködési körzet változásával módosul, a HÖT a megállapított türelmi idõre tekintettel nem kerül más szervezési kategóriába. 2. melléklet a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelethez Szervezési kategória A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok január 1-jétõl központilag finanszírozott létszáma Tûzoltóság A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma Megye Készenléti jellegû szolgálati létszám Irányító, ügyviteli és technikai létszám Tûzmegelõzési létszám Létszám összesen I. Záhony SZ-SZ-B II. Badacsonytomaj Veszprém Csongrád Csongrád Kiskõrös B-K Kunszentmárton J-N-SZ Szendrõ B-A-Z Balatonfûzfõ Veszprém Barcs Somogy Csorna GY-M-S Hajdúnánás H-B Heves Heves Kapuvár GY-M-S Karcag J-N-SZ Komárom K-E III. Komló Baranya Lenti Zala Marcali Somogy Mezõtúr J-N-SZ Nagyatád Somogy Nyergesújfalu K-E Pétfürdõ Veszprém Szentendre Pest Szentes Csongrád Tiszafüred J-N-SZ

9 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2881 Szervezési Kategória IV. Tûzoltóság A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma Megye Készenléti jellegû szolgálati létszám Irányító, ügyviteli és technikai létszám Tûzmegelõzési létszám Létszám összesen Ajka Veszprém Berettyóújfalu H-B Dabas Pest Dombóvár Tolna Encs B-A-Z Esztergom K-E Gyula Békés Hajdúszoboszló H-B Hódmezõvásárhely Csongrád Jászberény J-N-SZ Kalocsa B-K Kiskunfélegyháza B-K Kiskunhalas B-K Kisvárda SZ-SZ-B Körmend Vas Makó Csongrád Mezõkovácsháza Békés Mezõkövesd B-A-Z Mohács Baranya Mosonmagyaróvár GY-M-S Nagykáta Pest Nyírbátor SZ-SZ-B Orosháza Békés Ózd B-A-Z Paks Tolna Püspökladány H-B Sárbogárd Fejér Sárvár Vas Sátoraljaújhely B-A-Z Siklós Baranya Sopron GY-M-S Szarvas Békés Szeghalom Békés Szerencs B-A-Z Szigetvár Baranya Tiszaújváros B-A-Z

10 2882 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Szervezési kategória V. VI. VII. VII. kiemelt Tûzoltóság A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma Megye Készenléti jellegû szolgálati létszám Irányító, ügyviteli és technikai létszám Tûzmegelõzési létszám Létszám összesen Baja B-K Balassagyarmat Nógrád Cegléd Pest Dunaújváros Fejér Gyöngyös Heves Hatvan Heves Kazincbarcika B-A-Z Keszthely Zala Mátészalka SZ-SZ-B Monor Pest Pápa Veszprém Siófok Somogy Szekszárd Tolna Szigetszentmiklós Pest Veszprém Veszprém Zalaegerszeg Zala Békéscsaba Békés Eger Heves Gödöllõ Pest Kaposvár Somogy Kecskemét B-K Nagykanizsa Zala Salgótarján Nógrád Szolnok J-N-SZ Szombathely Vas Tatabánya K-E Vác Pest Érd Pest Gyõr GY-M-S Nyíregyháza SZ-SZ-B Pécs Baranya Székesfehérvár Fejér Debrecen H-B Miskolc B-A-Z Szeged Csongrád Budapest Összesen

11 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2883 A készenléti jellegû szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma Tûzoltóság Megye Parancsnok Tûzmegelõzési létszám Ügyviteli alkalmazott Bicske Fejér Bonyhád Tolna Celldömölk Vas Kõszeg Vas Fehérgyarmat SZ-SZ-B Füzesabony Heves Hajdúböszörmény H-B Letenye Zala Mór Fejér Nagykõrös Pest Pásztó Nógrád Ráckeve Pest Rétság Nógrád Tamási Tolna Vásárosnamény SZ-SZ-B Zalaszentgrót Zala Összesen Létszám összesen Készenléti jellegû szolgálati létszám A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma Irányító, ügyviteli és technikai létszám Tûzmegelõzési létszám Létszám összesen 7793 fõ 871 fõ 368 fõ 9032 fõ

12 2884 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám 3. melléklet a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelethez A tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai állománytáblája 1. a) táblázat A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai állománytáblája Tûzoltóság Alap gépjármû finanszírozás Különleges szer finanszírozás Szervezési kategória I. Záhony (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) II. Badacsonytomaj (Veszprém megye) Csongrád (Csongrád megye) Kiskõrös (Bács-Kiskun megye) Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Szendrõ (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) III. Balatonfûzfõ (Veszprém megye) Barcs (Somogy megye) Csorna (Gyõr-Moson-Sopron megye) Hajdúnánás (Hajdú-Bihar megye) Heves (Heves megye) Kapuvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Komárom (Komárom-Esztergom megye) Komló (Baranya megye) Lenti (Zala megye) Marcali (Somogy megye) Mezõtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Gépjármû fecskendõ Készenléti Tartalék Vízszállító gépjármû K. teher Erdõtüzes gépjármû Tûzoltásvezetõi gjmû. Kishajó * Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ Mûszaki mentõszer * 1 1* 1 1 Gyorsbeavatkozó ** Daru Regionális Mûszaki Mentõbázis (RMMB) Konténer szállító gjmû. Mûszaki konténer Vegyi konténer Speciális konténer Oltó anyag konténer Daru Egyedi jármûvek

13 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2885 Tûzoltóság Alap gépjármû finanszírozás Különleges szer finanszírozás Szervezési kategória Nagyatád (Somogy megye) Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye) Pétfürdõ (Veszprém megye) Szentendre (Pest megye) Szentes (Csongrád megye) Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye) IV. Ajka (Veszprém megye) Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye) Dabas (Pest megye) Dombóvár (Tolna megye) Encs (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Esztergom (Komárom-Esztergom megye) Gyula (Békés megye) Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar megye) Hódmezõvásárhely (Csongrád megye) Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Kalocsa (Bács-Kiskun megye) Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye) Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) Kisvárda (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Körmend (Vas megye) Makó (Csongrád megye) Gépjármû fecskendõ Készenléti Tartalék Vízszállító gépjármû K. teher Erdõtüzes gépjármû Tûzoltásvezetõi gjmû. Kishajó Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ Mûszaki mentõszer * * Gyorsbeavatkozó Daru Regionális Mûszaki Mentõbázis (RMMB) * 1* * 2 1* * 2 1* * ** 2 1* Konténer szállító gjmû. Mûszaki konténer Vegyi konténer Speciális konténer Oltó anyag konténer Daru Egyedi jármûvek

14 2886 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Tûzoltóság Alap gépjármû finanszírozás Különleges szer finanszírozás Szervezési kategória Gépjármû fecskendõ Készenléti Tartalék Vízszállító gépjármû K. teher Erdõtüzes gépjármû Tûzoltásvezetõi gjmû. Kishajó Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ Mûszaki mentõszer Gyorsbeavatkozó Daru Regionális Mûszaki Mentõbázis (RMMB) Konténer szállító gjmû. Mûszaki konténer Vegyi konténer Speciális konténer Oltó anyag konténer Daru Egyedi jármûvek Mezõkovácsháza (Békés megye) Mezõkövesd (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Mohács (Baranya megye) Mosonmagyaróvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) Nagykáta (Pest megye) Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Orosháza (Békés megye) Ózd (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Paks (Tolna megye) Püspökladány (Hajdú-Bihar megye) Sárbogárd (Fejér megye) Sárvár (Vas megye) Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Siklós (Baranya megye) Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) Szarvas (Békés megye) Szeghalom (Békés megye) Szerencs (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Szigetvár (Baranya megye) Tiszaújváros (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) V. Baja (Bács-Kiskun megye) 2 1* 1* * ** * * * * 1* ** * * 2 1*

15 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2887 Tûzoltóság Alap gépjármû finanszírozás Különleges szer finanszírozás Szervezési kategória Balassagyarmat (Nógrád megye) Cegléd (Pest megye) Dunaújváros (Fejér megye) Gyöngyös (Heves megye) Hatvan (Heves megye) Kazincbarcika (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Keszthely (Zala megye) Mátészalka (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Monor (Pest megye) Pápa (Veszprém megye) Siófok (Somogy megye) Szekszárd (Tolna megye) Szigetszentmiklós (Pest megye) Veszprém (Veszprém megye) Zalaegerszeg (Zala megye) VI. Békéscsaba (Békés megye) Eger (Heves megye) Gödöllõ (Pest megye) Kaposvár (Somogy megye) Kecskemét (Bács-Kiskun megye) Nagykanizsa (Zala megye) Salgótarján (Nógrád megye) Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) Szombathely (Vas megye) Gépjármû fecskendõ Készenléti Tartalék Vízszállító gépjármû K. teher Erdõtüzes gépjármû Tûzoltásvezetõi gjmû. Kishajó Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ Mûszaki mentõszer Gyorsbeavatkozó * 1** * 1 1 Daru Regionális Mûszaki Mentõbázis (RMMB) * * * * * * 1* * Konténer szállító gjmû. Mûszaki konténer Vegyi konténer Speciális konténer Oltó anyag konténer Daru Egyedi jármûvek

16 2888 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Tûzoltóság Alap gépjármû finanszírozás Különleges szer finanszírozás Szervezési kategória Gépjármû fecskendõ Készenléti Tartalék Vízszállító gépjármû K. teher Erdõtüzes gépjármû Tûzoltásvezetõi gjmû. Kishajó Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ Mûszaki mentõszer Gyorsbeavatkozó Daru Regionális Mûszaki Mentõbázis (RMMB) Tatabánya (Komárom-Esztergom megye) Vác ** 1 (Pest megye) VII. Érd (Pest megye) Gyõr * 1 1 (Gyõr-Moson-Sopron megye) Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Pécs (Baranya megye) Székesfehérvár * (Fejér megye) VII. Debrecen * 1 K (Hajdú-Bihar megye) Miskolc * * 1 (Borsod-Abaúj- Zemplén megye) Szeged ** (Csongrád megye) Budapest Összesen (* jelölés nélküli) Összesen (*) Összesen (**) 7 Összesen * a beszerzést és készenlétbe állítást követõ évtõl kezdõdik a szer finanszírozása. Azon szerek esetében, ahol a csillag jelölés elõtt egynél nagyobb szám van, ott a parancsnokság a meglévõ eszközök után automatikusan kapja a finanszírozást, míg az újonnan beszerzett szereknél a beszerzést követõ évtõl. ** a gyorsbeavatkozó szer beszerzéséig a parancsnokság a meglévõ mûszaki mentõszerre kapja a finanszírozást, majd a beszerzést követõen csak a gyorsbeavatkozóra. Konténer szállító gjmû. Mûszaki konténer Vegyi konténer Speciális konténer Oltó anyag konténer Daru Egyedi jármûvek Egyedi jármûvek: 1 db tûzoltó hajó, FTP 1 db por/hab, Gyõr HÖT 1 db generátor szer, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Zalaegerszeg HÖT 2 db tûzoltási csoport, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Marcali HÖT 1 db ugrópárna, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Székesfehérvár HÖT 1 db búvárszer, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Esztergom HÖT 2 db tömlõszállító, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Pápa HÖT 2 db légzõbázis, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Vác HÖT 2 db spec. erdõtüzes, FTP 1 db spec. erdõtüzes, Kecskemét HÖT 1 db kamera, FTP

17 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY b) táblázat Az önkéntes tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai állománytáblája Szervezési kategória Tûzoltóság Kötelezõen tartandó szerek Készenléti gépjármûfecskendõ I. Abádszalók 1 1 Ács 1 1 Bácsalmás 1 1 Bajna 1 1 Baktalórántháza 1 1 Bátaszék 1 1 Bélapátfalva 1 1 Böhönye 1 1 Csurgó 1 1 Egyek 1 1 Gyomaendrõd 1 1 Jánoshalma 1 1 Kadarkút 1 1 Kecel 1 1 Kerekegyháza 1 1 Kisbér 1 1 Komádi 1 1 Kõszeg 1 1 Kunhegyes 1 1 Lajosmizse 1 1 Nagyigmánd 1 1 Répcelak 1 1 Ruzsa 1 1 Soltvadkert 1 1 Sümeg 1 1 Szakoly 1 1 Tab 1 1 Tiszanána 1 1 Tolna 1 1 Tótkomlós 1 1 Újfehértó 1 1 Vál 1 1 Vámosmikola 1 1 Vasvár 1 1 Véménd 1 1 Zalaszentgrót 1 1 Zirc 1 1 Vízszállító gépjármû Erdõtüzes gépjármû Pályázható szerek Kishajó Magasból mentõ Tartalék gépjármûfecskendõ Gyorsbeavatkozó

18 2890 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Szervezési kategória Tûzoltóság Kötelezõen tartandó szerek Készenléti gépjármûfecskendõ Vízszállító gépjármû Erdõtüzes gépjármû Pályázható szerek Kishajó Magasból mentõ Tartalék gépjármûfecskendõ Gyorsbeavatkozó II. Balmazújváros 1 1 Békés 1 1 Csenger 1 1 Csepreg 1 1 Ibrány 1 1 Jászkisér 1 1 Kunszentmiklós 1 1 Mór 1 1 Nagykõrös 1 1 Oroszlány 1 1 Pásztó 1 1 Polgárdi 1 1 Szabadszállás 1 1 Tamási 1 1 Tapolca 1 1 Tiszaföldvár 1 1 Tiszakécske 1 1 Törökszentmiklós 1 1 III. Balatonboglár Balatonfüred Bicske Fehérgyarmat Kisújszállás Létavértes Pomáz Ráckeve Tiszavasvári Vámospércs Vásárosnamény IV. Hajdúböszörmény Összesen Megjegyzés: A tartalék gépjármûfecskendõ I. szervezési kategóriába sorolt önkéntes tûzoltóságoknál középkategóriájú gépjármûfecskendõ vagy vízszállító gépjármû. A magasabb II., III. és IV. szervezési kategóriákba tartozó önkéntes tûzoltóságoknál tartalék gépjármûfecskendõként kizárólag középkategóriás gépjármûfecskendõ tartható készenlétben.

19 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY táblázat A tûzoltóságok által készenlétben tartott gépjármûfecskendõn minimálisan elhelyezendõ anyagok, felszerelések és egyéni védõfelszerelések jegyzéke a) Védõeszközök Egyéni védõeszközök légzõkészülék személyenként tartalék palack személyenként légzõálarc személyenként tûzoltó védõkesztyû személyenként munkavédelmi védõkesztyû (mûszaki mentéshez) személyenként tûzoltó védõruha (kabát és nadrág) személyenként tûzoltó védõsisak (arcvédõvel) személyenként tûzoltó védõcsizma személyenként mászóöv tartozékokkal (kézi balta, tömlõtartó kötél) személyenként Kollektívan alkalmazható gumikesztyû (olaj- és saválló) 2 pár gumicsizma (olajálló) 2 pár mentõkötél 2 db mentõálarc+tömlõ 1 db b) Tûzoltó készülékek hordozható ABC porral oltó (minimum 34A 189B,C) 1 db hordozható ABC porral oltó (minimum 55A 233 B,C) 1 db hordozható habbal oltó (minimum 13A 144B) 2 db puttonyfecskendõ 1 db c) Szívóoldali felszerelések szívótömlõ 8 m lábszelepes szûrõkosár A 1 db védõkosár (szûrõkosárhoz) 1 db egyetemes kapocspárkulcs 2 db gyûjtõ 2B-A 1 db állványcsõ 2B 1 db föld alatti tûzcsapkulcs (+ tüske készlet) 1 db föld feletti tûzcsapkulcs 1 db kút- és szelepkötél 1-1 db sugárcsõkötél 2 db vízeltávolításhoz (vízturbinás szivattyú vagy mélyszívó) 1 db

20 2892 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám d) Nyomóoldali felszerelések nyomótömlõ B-20-K 10 db nyomótömlõ C-20-K 6 db osztó B-CBC 2 db kombinált sugárcsõ 2 db egyetemes kapocspárkulcs 2 db áttét A-B; B-C 1-1 db tömlõfoltbilincs B; C 4-4 db tömítõgyûrû A; B; C 4-4 db tömlõhíd 2B-2C 2 db e) Kézi szerszámok és szakfelszerelések ásólapát 2 db kapacs 2 db vasvilla 2 db biztonságiöv-vágó 1 db bontóbalta 1 db feszítõvas 1 db csapszegvágó 1 db csáklya 1 db dugólétra 4 részes 1 db 2 részes kihúzós létra 1 db f) Mûszaki mentés eszközei* benzinmotoros láncfûrész 1 készlet hidraulikus feszítõ-vágó berendezés 1 készlet kárhelyszín megvilágító berendezés (min. 20 m kábellel) 1 készlet g) Jelzõ- és világítóeszközök terelõkúp 4 db egyéb veszélyt jelzõ tábla 1 db forgalomirányító lámpa (tárcsa) 1 db keresõlámpa 1 db kézilámpa 4 db h) Híradóeszközök két kezelõhelyes adó-vevõ 1 db kézirádió 2 db i) Egyéb jármûtartozékok a KRESZ-elõírásoknak megfelelõen kordonszalag terület lezáráshoz 50 m felitató anyag (homok, perlit stb.) 20 liter csatornafedél kiemelõ 2 db * A II., III. és IV. szervezési kategóriába sorolt önkéntes tûzoltóságok tartalék gépjármûfecskendõi vonatkozásában a fenti táblázat f) pontjában felsorolt eszközök málházása nem kötelezõ.

21 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY melléklet a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelethez A tûzoltóságok elõírt legkisebb gépjármû és technikai eszközeinek kezeléséhez szükséges minimális létszám 1. A gépjármûfecskendõk és vízszállítók létszáma 1. a) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságokon a gépjármûfecskendõk, vízszállítók minimális létszáma Szervezési kategória 1. fecskendõ (fõ) 2. fecskendõ (fõ) 3. fecskendõ (fõ) Vízszállító (fõ) I 1+5* 1 II. 1+5* 1 III. 1+5* 2 IV. 1+5* V VI VII VII. Kiemelt A *-gal megjelölt szerek létszáma segítségnyújtáshoz történõ vonuláskor 1 fõvel csökkenthetõ, parancsnoki döntés szerint a vízszállítóra vagy a vízszállító 1 fõs létszámával együtt a tartalék gépjármûfecskendõre csoportosítható át. A + -el megjelölt szerek az RST adatlapokon segítségnyújtásra nem tervezhetõk, azonban a tûzoltásvezetõ utasítására a megyei ügyelet azok igénybevételére intézkedhet. Ez esetben az érintett tûzoltóságok vízszállító szerei az elsõdleges mûködési területük mentõ-tûzvédelmének biztosítása érdekében segítségnyújtásra nem riaszthatók. 1. b) A gépjármûfecskendõk minimális szolgálati létszáma Budapesten Szervezési kategóriába nem sorolt 1. fecskendõ (fõ) 2. fecskendõ (fõ) Budapest Budapesten a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság Tûzoltási és Mentési Parancsnokságainak tûzõrségei és a Speciális Mentési Parancsnoksága értendõek. 1. c) Az önkéntes tûzoltóságoknál a készenléti szereken (gépjármûfecskendõk, tartalék szerek, illetve különleges szerek) szolgálatot ellátó önkéntes tûzoltók minimális létszáma Roham Szervezési kategória 1. fecskendõ Tartalék Különleges szer Minimális összlétszám I fõ II fõ III fõ IV fõ A tartalék, illetve különleges szerre beosztott létszám a riasztás jellegétõl függõen (a tûzoltásvezetõ döntése alapján) a szerek között átcsoportosítható. Amennyiben a III., illetve IV. szervezési kategóriába sorolt önkéntes tûzoltóság nem rendelkezik különleges szerrel, abban az esetben az 1. c) táblázatban feltüntetett minimális összlétszámot az 1. fecskendõn, illetve a tartalék szeren kell készenlétben tartani.

22 2894 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám 2. A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok tartalék és különleges szereinek minimális kezelõi létszáma Gépjármû típusa Napi szolgálati létszám Tartalék gépjármûfecskendõ Habbal oltó gépjármû Porral oltó gépjármû Magasból mentõ* Mûszaki mentõszer* Gyors beavatkozó Daru K teher Erdõtüzes gépjármû RMMB Konténerszállító 1 RMMB Konténerszállító A *-gal jelölt szer esetén: a) a 30 méter vagy annál kisebb kinyúlási magassággal rendelkezõ magasból mentõ eszköz amennyiben a gyártó által kiadott kezelõi utasítás lehetõvé teszi 1 fõvel tartható készenlétben, b) két kezelõhelyes magasból mentõ eszköz, vagy a mûszaki mentõszer készenlétben tartása elsõdleges mûködési körzetbe való riasztáskor több szer együttes vonulása esetén 1 fõvel történhet. Segítségnyújtásra történõ önálló riasztás esetén 2 fõt kell a szer kezelésére biztosítani. 3. A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyedi jármûveinek minimális létszáma Szolgálati hely Típus Mennyiség Létszám Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság Búvárszer 1 4 Generátorszer 1 1 Kamera 1 2 Légzõbázis 2 4 Speciális erdõtüzes 2 2 Tömlõszállító 2 2 Tûzoltási csoport 2 6 Tûzoltó hajó 1 3 Ugrópárna 1 1 Vízszállító 2 2 Kecskemét HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Esztergom HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Gyõr HÖT Por/hab 1 1 Marcali HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Pápa HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Székesfehérvár HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Vác HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 Zalaegerszeg HÖT Speciális erdõtüzes 1 1 RMMB Daru

23 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2895 Az önkormányzati miniszter 12/2008. (HÉ 48.) ÖM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 32. (1) bekezdése, valamint az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 4/2008. (MK 101.) ÖM utasítás 11. (1) bekezdése alapján, figyelemmel az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. f) pontjában és 11. e) pontjában foglaltakra, a turizmusért fennálló felelõsségi körömbe tartozó feladat- és hatáskörök közelebbrõl a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenység irányítása eredményes és maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében, a következõ utasítást adom ki: 1. A Moto GP-versenyek magyarországi megrendezése feltételeinek biztosításával összefüggõ teendõk és a versenyek megrendezésén keresztül megvalósuló országmarketing-feladatok koordinálására, illetve azok végrehajtásának felügyeletére dr. Kovács Miklós szakállamtitkárt december 1-jétõl május 31-ig terjedõ idõtartamra miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos tevékenysége különösen az alábbi feladatkörökre terjed ki: a) a mindenkori állami érdekek képviselete a Balatonring Zrt.-ben lévõ állami tulajdonrészen keresztül az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) részérõl; b) a Moto GP-versenyek sikeres megrendezése érdekében kapcsolattartás a közremûködõ intézményekkel, szervezetekkel; c) a Magyar Turizmus Zrt. Moto GP-versenyekkel kapcsolatos feladatainak felügyelete az ÖM és az MNV Zrt. között július 16-án megkötött társasági részesedés hasznosításának átengedésérõl szóló megállapodás alapján, figyelemmel az 1/2008. (VII. 23.) ÖM számú tulajdonosi (részvényesi) határozatban a Magyar Turizmus Zrt. számára meghatározott feladatokra; d) miniszteri biztosi tevékenysége során segítse elõ a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendeletben foglalt feladatok összehangolt végrehajtását. 3. A miniszteri biztos mûködését a miniszter irányítja. Tevékenységérõl folyamatos tájékoztatási, valamint a miniszter által meghatározottak szerinti módon és gyakorisággal beszámolási kötelezettséggel tartozik. 4. Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba és június 1-jén hatályát veszti. Dr. Gyenesei István s. k., önkormányzati miniszter

24 2896 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Közlemények Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 86/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Gyömrõ B-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Rehor János (2230 Gyömrõ, Szent István u. 87.) tulajdonában álló Gyömrõ B-33 OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú felhasználásában Gyömrõi elnevezéssel atermészetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (731-2/Gyf/2008.). Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 87/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Szigethalom K-21 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc (1213 Budapest, Vihorlát u. 18.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Szigethalom K-21 OKK számú kút vizének belsõ (ivási) célú felhasználásában Ledina elnevezéssel a természetes ásványvíz használatát továbbra is engedélyezte (587/Gyf/2008.). Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 88/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Szentkirály K-45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szentkirályi Ásványvíz Kft. (6031 Szentkirály, Lakiteleki út) tulajdonában álló Szentkirály K-45 OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú felhasználásában Emese elnevezéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte (492/Gyf/2008.).

25 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2897 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 89/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Gyömrõ B-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ határozat módosításáról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Rehor János (2230 Gyömrõ, Szent István u. 87.) tulajdonában álló Gyömrõ B-33 OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célúfelhasználásában Gyömrõi elnevezés helyett a Gyömrõ Gyöngye megnevezés használatát engedélyezte (731-5/Gyf/2008.). Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 90/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Kékkút K-6 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kékkúti Ásványvíz Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99.) tulajdonában álló Kékkút K-6 OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú felhasználásában Theodora Kékkúti elnevezéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (445/Gyf/2008.). Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 91/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Hajdúszoboszló B-310/A OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Dunaimpex Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 38/A) tulajdonában álló Hajdúszoboszló B-310/A OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú felhasználásában Hajdúszoboszlói elnevezéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (446/Gyf/2008.).

26 2898 BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 92/2008. (EüK. 21.) Gyf. közleménye Létavértes B-34 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Léta-Coop Kft. (4281 Létavértes, Kert u. 1/A) tulajdonában álló Létavértes B-34 OKK számú kút vizének élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú felhasználásában Vértes-Aqua elnevezéssel a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (178/Gyf/2008.). Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 93/2008. (Eü K. 21.) Gyf. közleménye a ceglédi Best Western Hotel Aquarell számára gyógyszálló és gyógyfürdõ megnevezés használatának engedélyezésérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Budaiút-Invest Kft. (2700 Cegléd, Fürdõ u. 24.) fenntartásában álló Best Western Hotel Aquarell számára Best Western Hotel Aquarell Gyógyszálló és Gyógyfürdõ elnevezéssel a gyógyszálló és gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (609/Gyf/2008.). Az intézményt a gyógyászati ellátás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

27 Az önkormányzati miniszter közleménye az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl Az önkormányzati miniszter a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában, valamint a szakképzésrõl szóló évi LXXVI törvény 5. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl és a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet elõírásaira közzéteszi azon személyek körét, illetve meghosszabbítja tevékenységük lehetõségét, akik nevelési-oktatási intézményben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottsági elnöki feladatot láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ azon szakképesítések tekintetében, melyeknél a szakképesítésért felelõs miniszter az önkormányzati miniszter. Jelmagyarázat szakképesítések felsorolása: Ingatlanközvetítõ Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ: Ingk-ék. Polgári védelmi elõadó Katasztrófavédelmi és polgári védelmi fõelõadó: Pve-kpvf. Sportoktató (sportág megjelölésével) Fittness-wellness asszisztens Sportedzõ (sportág megjelölésével) Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével): Spe. Sportszervezõ, -menedzser: Sszm. Társasházkezelõ Ingatlankezelõ: Thk-ingk. Temetkezési szolgáltató Temetkezési asszisztens Temetõi munkás: Tesz. Tûzoltó Tûzoltó technikus: Tü-tt. Tûzvédelmi elõadó Tûzvédelmi fõelõadó: Te-tfe. Katasztrófavédelmi polgári védelmi szervezõ: Kpvsz. Tûzoltószervezõ: Tüsz. A jelen közleményben felsorolt vizsgaelnökök jogosultsága december 31-ig érvényes. Ssz. Név Lakcím Telefonszám Szakképesítés 1. Ábrahám Barnabás 1213 Budapest, Csalitos u. 36/A 06 (30) Spe., Sszm. 2. Baczkó István dr Szeged, Csillag u (20) Ingk-ék., Thk-ingk. 3. Bácsalmási László dr Budapest, Rõzse u IV. ép (1) Spe., Sszm. 4. Bán László dr Budapest, Rippl-Rónai u (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 5. Barta Vámos László 2220 Vecsés, Fõ út 193/B (20) Pve-kpvf., Kpvsz. 6. Bleszity János tû. võrgy. prof. dr Budapest, Vöröskõ u (1) Tü-tt.,Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 7. Csanádi József nyá. tû. alez Budapest, Vízimolnár u. I. I/5. 06 (70) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 8. Csider László 2143 Kistarcsa, Bagolyvár u (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 9. Derzsy Béla dr Budapest, Lajos u IV/ (1) Spe., Sszm. 10. Diriczi Miklós tû. ezds Budapest, Harsány lejtõ 18/A 06 (20) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 11. Duruc József nyá. tû. ezds Budapest, Póth Irén u. 81/A 06 (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 12. Endrõdi István nyá. pv. ezds. dr Dunakeszi, Csillag u (20) Pve-kpvf., Kpvsz. 13. Faragó Ede tû. ezds. dr Kecskemét, Pablo Casals u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2899

28 Ssz. Név Lakcím Telefonszám Szakképesítés 14. Farkas Judit dr Miskolc, Fábián u. 18/A 06 (20) Ingk-ék., Thk-ingk. 15. Farkas Tibor 1172 Budapest, Besenyszög u (30) Spe., Sszm. 16. Gáti István nyá. tû. ezds Budakalász, Ország út (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 17. Gombos János nyá. tû. alez Marcali, Kilián Gy. u (70) Tü-tt., Te-tfe. 18. Gyetvai György dr Budapest, VII. u (1) Spe., Sszm. 19. Gyõrgyfi Sándor tû. õrgy Berettyóújfalu, Váci Mihály u (30) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 20. Hatvani János dr Debrecen, Kard u. 40/C 06 (20) Ingk-ék., Thk-ingk. 21. Hesz József tû. alez. dr Budapest, Anna u (20) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 22. Hidvégi Dénes nyá. tû. alez Solymár, Tetõ u (70) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 23. Ignácz Gyula 1191 Budapest, Ady Endre u. 48. III/7. 06 (70) Sszm. 24. Ilyés Gyula 2162 Õrbottyán, Bartók Béla u (20) Spe., Sszm. 25. Istenes Gyula 4273 Hajdúbagos, Nagy u (20) Ingk-ék., Thk-ingk. 26. Jakabházyné dr. Mezõ Mária 1025 Budapest, Nagybányai út (30) Spe., Sszm. 27. Jobbágy István 1191 Budapest, Corvin krt. 2. 5/ (20) Spe. 28. Kakuk Lajosné 1021 Budapest, Labanc u. 53/B A ép. I (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 29. Karóczkai János pv. ezds Zalaegerszeg, Batthyány út 10/C 06 (20) Pve-kpvf., Kpvsz. 30. Kelényi Éva dr Budapest, Felka u (70) Spe. 31. Keresztély Dezsõ 1065 Budapest, Nagymezõ u. 12. I/3. 06 (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 32. Kollár István nyá. tû. alez Budapest, Jendrassik u. 1. V/ (70) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 33. Komjáthy László dr Budakalász, Hargita út (70) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 34. Kontra Györgyné dr Budapest, Kazal u (20) Ingk-ék., Thk-ingk. 35. Kovács Gabriella 1046 Budapest, Újkisház u (30) Sszm. 36. Kovács Szabolcs tû. õrgy Nyíregyháza, Szerén u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 37. Kovács Tamás Attila 1121 Budapest, Mártonhegyi út 31/C A2. 06 (70) Spe. 38. Kozma Erzsébet 1119 Budapest, Rátz László u (20) Spe. 39. Kõvári László 5000 Szolnok, Gõzhajó u (56) Spe. 40. Kövérné Fejes Anikó 4028 Debrecen, Hadházi út 131/A 3/7. 06 (70) Spe., Sszm. 41. Krizmanics Ferenc tû. alez Szombathely, Laky Demeter u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 42. Lászlóné dr. Sebestyén Ágnes 1026 Budapest, Verseghy F. u (1) Ingk-ék., Thk-ingk. 43. Marik Lászlóné 5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 22. I/ (70) Spe., Sszm. 44. Márkus László 1024 Budapest, Lövõház u. 20/A 06 (30) Spe., Sszm. 45. Metzing Miklós dr Budapest, Nyírfa u. 12. II (20) Spe., Sszm. 46. Moldován László 1022.Bimbó u B ép (20) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 47. Müller Róbert tû. alez Bicske, Jókai u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz BELÜGYI KÖZLÖNY 24. szám

29 Ssz. Név Lakcím Telefonszám Szakképesítés 48. Nagy Lajos nyá. tû. ezds. dr Remeteszõlõs, Patak sétány (70) Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 49. Nagy Rudolf pv. alez Budapest, Hungária krt I. ép. II. lh. 7/3. 06 (20) Pve-kpvf., Kpvsz. 50. Nagy Tibor ny. tû. alez Békés, Legelõ u (70) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 51. Németh Matild 1151 Budapest, Kossuth u (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 52. Olasz Lajos tû. alez Budapest, Sóvirág u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 53. Papp István nyá. tû. alez Pomáz, Orlovácz út (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 54. Polgár Éva Ildikó dr Budapest, Csap u (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 55. Pozsgai Péter Pál 9023 Gyõr, Mészáros Lõrinc u (20) Spe., Sszm. 56. Rácz György tü. alezredes 1147 Budapest, Ilosvai S. u (20) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 57. Rádics Jánosné 2092 Budakeszi, Máriamakk (20) Spe., Sszm. 58. Sánta Gyula nyá. tû. alez Békéscsaba, Padrah u (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 59. Sátor Géza Zoltán nyá. tû. alez Paks, Szabó Erzsébet u. 6. I/6. 06 (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 60. Sik Gotthilf nyá. r. alez. dr Budapest, Megyeri út 47/3. 06 (30) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. 61. Süveges Éva 1194 Budapest, Zalaegerszeg u (20) Spe. 62. Szakály Zsolt dr Gyõr, Zemplén u. 20/B 06 (30) Spe., Sszm. 63. Szalai István 1033 Budapest, Kazal u (1) Ingk-ék., Thk-ingk. 64. Szigeti Péter tû. alez Papkeszi, Cholorchemia u. 202/C 06 (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 65. Szikszainé Lukács Éva 4400 Nyíregyháza, Kodály Zoltán u (30) Spe., Sszm. 66. Szilasiné Katona Krisztina 1157 Budapest, Erdõkerülõ u (20) Spe., Sszm. 67. Szovics Zoltán 6720 Szeged, Stefánia u (30) Spe., Sszm. 68. Szõke Gábor nyá. tû. alez Gyömrõ, Maglódi utca 47/2. 06 (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 69. Takács Zoltán 1031 Budapest, Vitorla u. 15. III/7. 06 (20) Spe., Sszm. 70. Tamás István dr Budapest, Lajos u. 53/A 06 (30) Spe., Sszm. 71. Thék Andrásné 1051 Budapest, József Attila u. 12. VI/1. 06 (30) Spe., Sszm. 72. Tihanyi Tibor 9730 Kõszeg, Kossuth L. u (20) Spe., Sszm. 73. Varga András 1122 Budapest, Gaál J. u. 30/B 06 (1) Spe., Sszm. 74. Varga Zoltán dr Szombathely, Welther K. u (20) Spe., Sszm. 75. Vargha Aurélné dr Budapest, Petrence u (30) Ingk-ék., Thk-ingk. 76. Vékásné Dobos Zsuzsanna 1012 Budapest, Attila út (30) Spe., Sszm. 77. Virág Péter tû. alez Szombathely, Hunyadi u. 48. I/5. 06 (20) Tü-tt., Te-tfe., Tüsz. 78. Wéber Antal tû. ezds Zalaegerszeg, Erkel F. u. 18/A III/ (20) Pve-kpvf., Tü-tt., Te-tfe., Kpvsz., Tüsz. Dr. Gyenesei István s. k., önkormányzati miniszter 24. szám BELÜGYI KÖZLÖNY 2901

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Kht-t., mint kiemelten közhasznú szervezetet a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazásával az Egészségügyi Miniszter

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht.

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. FŐ TÉMACSOPORTOK KÜLTERÜLETEK Főbb állomások Résztvevők feladatai és együttműködése Feldolgozási részarányok technológia szerint Ráfordítás BELTERÜLETEK

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30.

Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30. Pankkk vidéki ifjúsági klubok élőzenei programtámogatási pályázatának eredménye Támogatási időszak: 2007. szeptember 1. 2008. május 30. Pályázó neve Ir.sz. Település Megye Javasolt támogatás Ft 'Bandica'

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet 1. Budapest 72 posta 1426 Budapest Baross tér 11/c 2. Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. 3. Bácsbokod posta 6453 Bácsbokod Hunyadi utca 30. 4. Bagod posta 8992 Bagod Kossuth Lajos utca 11. 5. Baja

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. i-sík (2-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép rna Ta Za gyva za Tis 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km i-sík (2-9 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek

Részletesebben

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY

LUDENS ELTE Humánerőforrás Fejlesztő és Kutató Központ- 3K ALAPÍTVÁNY Az egyes foglalkoztatási válsághelyzetek előrejelzésének, illetve kezelésének regionális és kistérségi eszközeire, módszerei 1 Készítették : Dávid János kutatásvezető Jancsics Dávid kutató Kiss Kelemen

Részletesebben

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 361 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/8. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen

Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája. 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen Ön választ, mi segítünk program nyertes pályázatok listája Körzet Megye Szervezet neve Hol valósul meg a program? 1 Hajdú-Bihar megye Lépéselőny Közhasznú Egyesület Debrecen 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Részletesebben

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek Syngenta hírek paradicsom termelôknek A bizalmat csak jó minôségû, megbízható paradicsommal tarthatjuk meg! Mit kívánnak a hazai fogyasztók? Legelôször is megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi tapasztalatok

Részletesebben

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 6000, Kecskemét Vízönto u. 27. Nagy István (76) 494-857 6100, Kiskunfélegyháza Béke u. 8. Palotás Mihály (76) 463-272 6237, Kecel Vasút u. 50/4. Hortobágyi János (78) 420-192 6300, Kalocsa

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter../2006. ( ) BM rendelete a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007 Kiskunmajsa

Részletesebben

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A rövid lista összeállítása Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Sebes-Körös (2-14 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (2-14 alegység) ÁTNZETI TRKP Hort ob ágy - Be r et tyó Hortobágy-B eret tyó 1-1. térkép re Be tty ó Seb es-k örös rmas-kör Há ös Ke ttő s- K ör ös Körös te- Fek e 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

Erős géppark az őszi kertápoláshoz Remek őszi ajánlatok

Erős géppark az őszi kertápoláshoz Remek őszi ajánlatok Erős géppark az őszi kertápoláshoz Remek őszi ajánlatok hótoló lánc 62 900 Ft Husqvarna Rider 316 T AWD Husqvarna 135 Husqvarna 550XP Egész évben hasznos segítőtárs a praktikus, rászerelhető szerszámokkal.

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs Gábor

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról 1. oldal 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték)

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) a MOL-töltőállomásokon A Nyereményjáték szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21. továbbiakban:

Részletesebben

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008.

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca 2. 2015.12.08 07.00. - 09.00. ADÁCS ajtótól ajtóig naponta

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai Baranya 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs

Részletesebben

MOLSZE VEZETİSÉG 2005-2009

MOLSZE VEZETİSÉG 2005-2009 MOLSZE VEZETİSÉG 2005-2009 Sor- Munkahely szám Név, cím Telefon Telefax Egyetemek 1. ) Kéri Pálné keri.juli@freemail.hu 2. ) Kissné Sziráki Valéria DE OEC Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE

MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE MIKROFILMES MÁSODPÉLDÁNYOK JEGYZÉKE A filmek raktári kikérés nélkül kutathatók az Óbudai Kutatóteremben Készítette: Judák Margit Budapest, 2012. május 31. Tartalom A sorozat település szerint... 1 A sorozat

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 14., hétfő Tartalomjegyzék 21/2013. (X. 14.) MNB rendelet A Robert Capa arany emlékérme kibocsátásáról 73779 17/2013. (X. 14.) NMHH rendelet

Részletesebben

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041

utalandó No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve támogatás (e Ft) 103 423 1122 664 321 298 145 148 123 111 912 1041 No. Település neve Megye Önkormányzat hivatalos neve Könyvtár neve 1. Abasár Heves Abasár Község Önkormányzata Közös Igazgatású Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi Intézmény, Dr. Hanák 103Kolos Könyvtár

Részletesebben

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. a távhőszolgáltatási támogatásról. 1. A távhőszolgáltatási támogatás feltételei. 2. A támogatás mértéke Hatály: 2016.I.1. - 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR 15/2008. (III. 28.) ME h. szakállamtitkár kinevezésérõl...

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben