HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. május 26., szerda. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE május 26., szerda 39. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek alapító okiratainak közzétételérõl 8667 Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal alapító okirata 8667 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete alapító okirata 8669 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete alapító okirata 8672 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete alapító okirata 8675 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete alapító okirata 8679 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete alapító okirata 8682 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete alapító okirata 8685 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete alapító okirata 8689 Az Országos Epidemiológiai Központ alapító okirata 8692 Az Országos Egészségfejlesztési Intézet alapító okirata 8695 Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet alapító okirata 8697 Az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ alapító okirata 8700 Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet alapító okirata 8703 Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet alapító okirata 8705 Az Országos Környezetegészségügyi Intézet alapító okirata 8708 Az Országos Alapellátási Intézet alapító okirata 8710 Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet alapító okirata 8713 Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal alapító okirata 8716 Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet alapító okirata 8719 Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet alapító okirata 8721 Az Országos Sportegészségügyi Intézet alapító okirata 8723 Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet alapító okirata 8726 Az Országos Idegtudományi Intézet alapító okirata 8729 Az Országos Onkológiai Intézet alapító okirata 8731 Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet alapító okirata 8733 Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet alapító okirata 8736 A Mátrai Gyógyintézet alapító okirata 8738

2 8666 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Az Állami Szívkórház Balatonfüred alapító okirata 8741 A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet alapító okirata 8744 A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet alapító okirata 8747 Az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet alapító okirata 8749 Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet alapító okirata 8752 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet alapító okirata 8754 A Strukturális Alapok Programiroda alapító okirata 8756 A Parádfürdõi Állami Kórház alapító okirata 8758 Az Országos Mentõszolgálat alapító okirata 8760 Az Országos Vérellátó Szolgálat alapító okirata 8762 Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet alapító okirata 8764 A Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete alapító okirata 8766 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Központi szerve alapító okirata 8768 A Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8772 A Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8776 Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8780 Az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8784 A Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8788 A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8792 A Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár alapító okirata 8796 Az Egészségbiztosítási Felügyelet alapító okirata 8800

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 8667 VI. Alapító okiratok Az Egészségügyi Minisztérium közleménye egyes, az egészségügy területén mûködõ szervek alapító okiratainak közzétételérõl Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv: 1.1. Neve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal Rövidített név: OTH 1.2. Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Elõzmények: Létrehozásáról szóló jogszabály, határozat, valamint elõzõ alapító okiratok: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvény Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 1. számában közzétett alapító okirat. 2. Költségvetési szerv típusa: Az OTH közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az OTH önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket.

4 8668 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi szolgálat Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai továbbképzések 7. Illetékességi területe: Tevékenységi körében illetékessége országos, figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -ának (2) bekezdésében foglaltakra. 8. Kiegészítõ tevékenysége: Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai továbbképzések 9. Kisegítõ tevékenysége: Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelemi bemutató szervezése Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 10. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OTH éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OTH éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. 11. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje: Az országos tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az egészségügyi miniszter nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi feladatok ellátásával. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 2. számú mellékletében foglaltak az irányadók. 12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az OTH a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat. 13. Záró rendelkezések: Az alapító okiratban foglaltakat az OTH Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az országos tiszti fõorvos az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Szám: / KTF Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 8669 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv: 1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete (a továbbiakban: Intézet) 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út Kirendeltségek: Kecskemét, Széchenyi krt Szeged, Derkovits fasor Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egységei: ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete Székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete Székhely: 6500 Baja, Kolozsvár u ÁNTSZ Kalocsai, Kiskõrösi Kistérségi Intézete Székhely: 6300 Kalocsa, Városház u. 1. Kirendeltség: 6200 Kiskõrös, Petõfi S. tér ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete Székhely: 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28. Kirendeltség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete Székhely: 5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Kirendeltség: 5520 Szeghalom, Nagy M. u ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezõkovácsházai Kistérségi Intézete Székhely: 5700 Gyula, Hét vezér u. 1. Kirendeltség: 5800 Mezõkovácsháza, Hõsök tere ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete Székhely: 5900 Orosháza, Könd u. 33. Kirendeltség: 5540 Szarvas, Szabadság u ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete Székhely: 6723 Szeged, Derkovits fasor ÁNTSZ Makói, Hódmezõvásárhelyi Kistérségi Intézete Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6. Kirendeltség: 6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zs. u ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézete Székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi u Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út Elõzmények: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei/fõvárosi intézetek általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg. Közvetlen jogelõdök: ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete (6000 Kecskemét, Balaton u. 19.) ÁNTSZ Békés Megyei Intézete (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete (6726 Szeged, Derkovits fasor 7 11.)

6 8670 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 5. számában közzétett alapító okirat 1.9. Létrehozásáról szóló jogszabály: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. 2. Költségvetési szerv típusa: Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket. Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyû, és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 7. Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 8. Kiegészítõ tevékenysége: Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 9. Kisegítõ tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 10. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések 11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. 12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje: A regionális tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat A kistérségi tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos egyetértésével a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat 14. Záró rendelkezések: Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szám: / KTF

8 8672 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv 1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete (a továbbiakban: Intézet) 1.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér Kirendeltség: Pécs, Szabadság u Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egységei: ÁNTSZ Pécsi Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete Székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. Kirendeltség: 7800 Siklós, Szent I. tér ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Intézete Székhely: 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky E. u ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete Székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlõrinci Kistérségi Intézete Székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 46. Kirendeltség: 7900 Szigetvár, Széchenyi u ÁNTSZ Kaposvári Kistérségi Intézete Székhely: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete Székhely: 8700 Marcali, Béke u. 21/A. Kirendeltség: 8638 Balatonlelle, Petõfi u. 2. Kirendeltség: 7500 Nagyatád, Baross G. u ÁNTSZ Siófok, Balatonföldvári, Tabi, Kistérségi Intézete Székhely: 8600 Siófok, Koch R. u ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi, Kistérségi Intézete Székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Kirendeltség: 7030 Paks, Duna u. 8. Kirendeltség: 7150 Bonyhád, Perczel M. u ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete Székhely: 7200 Dombóvár, Bezerédi J. u. 14. Kirendeltség: 7090 Tamási, Szabadság u Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út Elõzmények: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei/fõvárosi intézetek általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg. Közvetlen jogelõdök: ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete (7623 Pécs, Szabadság u. 7.) ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1. ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.)

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 8673 Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 5. számában közzétett alapító okirat 1.9. Létrehozásáról szóló jogszabály: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. 2. Költségvetési szerv típusa: Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket. Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyû, és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 7. Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 8. Kiegészítõ tevékenysége: Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

10 8674 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 9. Kisegítõ tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 10. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések 11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. 12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje A regionális tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat A kistérségi tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos egyetértésével a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat 14. Záró rendelkezések Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szám: / KTF

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 8675 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv: 1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete (a továbbiakban: Intézet) 1.2. Székhelye: 5000 Szolnok, Ady Endre u Kirendeltség: Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség 4028 Debrecen, Rózsahegy u Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Árok u Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egységei: ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy u ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete Székhely: 4024 Debrecen, Petõfi tér ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 20. Kirendeltség: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u Püspökladány, Kossuth u ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézete Székhely: 4200 Hajdúböszörmény, Rákóczi u. 22. Ügyfélszolgálat: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete Székhely: 5000 Szolnok, Ady Endre u ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete Székhely: 5100 Jászberény, Lehel v. tér ÁNTSZ Mezõtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete Székhely: Mezõtúr, Kossuth tér 1. Kirendeltség: 5440 Kunszentmárton, Kerületiház u ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete Székhely: 5300 Karcag, Városudvar 2. Kirendeltség: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u Tiszafüred, Kossuth L tér ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok u ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Intézete Székhely: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi u ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete Székhely: 4700 Mátészalka, Kossuth u. 25. Kirendeltség: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér Nyírbátor, Szentvér u Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út 2 6.

12 8676 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 1.8. Elõzmények: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei/fõvárosi intézetek általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg. Közvetlen jogelõdök: ÁNTSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete (5000 Szolnok, Ady Endre u ) ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.) ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 5. számában kiadott alapító okirat 1.9. Létrehozásáról szóló jogszabály: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. 2. Költségvetési szerv típusa: Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket. Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyû és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Illetékességi területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye 8. Kiegészítõ tevékenysége: Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 9. Kisegítõ tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 10. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések 11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25,0%-át. 12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje: A regionális tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. A kistérségi tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos egyetértésével a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat

14 8678 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 14. Záró rendelkezések: Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szám: / KTF

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám 8679 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv: 1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete (a továbbiakban: Intézet) 1.2. Székhelye: 3300 Eger, Klapka u Kirendeltség: 3530 Miskolc, Meggyesalja u Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egységei: ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete Székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete Székhely: 3780 Edelény, István király u. 58. Kirendeltség: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 34. Kirendeltség: 3600 Ózd, Vasvári u ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezõcsáti, Mezõkövesdi Kistérségi Intézete Székhely: 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26. Kirendeltség: 3400 Mezõkövesd, Marx Károly u ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete Székhely: 3860 Encs, Petõfi u ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete Székhely: 3900 Szerencs, Kossuth u. 3. Kirendeltség: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Intézete Székhely: 3300 Eger, Klapka u ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete Székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. Kirendeltség: 3200 Gyöngyös, Dózsa György u ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete Székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi u ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézete Székhely: 3100 Salgótarján, Zemlinszky u. 9. Ügyfélszolgálat: 3060 Pásztó, Kölcsey u ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete Székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 1. Ügyfélszolgálat: Rétság, Rákóczi u Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út Elõzmények: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei/fõvárosi intézetek általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg. Közvetlen jogelõdök: ÁNTSZ Heves Megyei Intézete (3300. Eger, Klapka u. 11.) ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. 9.)

16 8680 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 5. számában közzétett alapító okirat 1.9. Létrehozásáról szóló jogszabály: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. 2. Költségvetési szerv típusa: Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket. Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyû és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 7. Illetékességi területe: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye 8. Kiegészítõ tevékenysége: Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 9. Kisegítõ tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 10. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések 11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25%-át. 12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje: A regionális tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat A kistérségi tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos egyetértésével a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat 14. Záró rendelkezések Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szám: / KTF

18 8682 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete alapító okirata A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adom ki: 1. Költségvetési szerv: 1.1. Neve: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete (a továbbiakban: Intézet) 1.2. Székhelye: 8200 Veszprém, József Attila u Önálló hatáskörrel felruházott, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeti egységei: ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézete Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 4. Kirendeltség: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Kirendeltség: 7000 Sárbogárd, Ady E. u ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 2. Kirendeltség: 2060 Bicske, Ady E. u ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete Székhely: 2900 Komárom, Hõsök tere ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete Székhely: 2510 Dorog, Bécsi u. 9. Kirendeltség: 2500 Esztergom, Széchenyi tér ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete Székhely: 2800 Tatabánya, Erdész u ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/B ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete Székhely: 8230 Balatonfüred, Major u. 5. Kirendeltség: 8300 Tapolca, Kossuth L. u ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete Székhely: 8500 Pápa, Közép u ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér Alapító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Irányító szerv neve, székhelye: Egészségügyi Minisztérium, 1051 Budapest, Arany J. u Középirányító szerve: Országos Tisztifõorvosi Hivatal, 1097 Budapest, Gyáli út Elõzmények: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet január 1-jével megszüntette az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei/fõvárosi intézeteit, és létrehozta a regionális intézeteket azzal, hogy a megyei/fõvárosi intézetek általános jogutódjaként a regionális intézeteket jelölte meg. Közvetlen jogelõdök: ÁNTSZ Fejér Megyei Intézete (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.) ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete (2800 Tatabánya II., Erdész u. 5 7.) ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) Elõzõ alapító okirat: Az Egészségügyi Közlöny évi 5. számában kiadott alapító okirat

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Létrehozásáról szóló jogszabály: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet. 2. Költségvetési szerv típusa: Az Intézet közhatalmi költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv feladatellátásához gyakorolt funkció: Az Intézet önállóan mûködõ költségvetési szerv. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott megállapodás szerint az Országos Tisztifõorvosi Hivatal látja el. 4. Elõirányzatok feletti jogosultság: Az elõirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Ellátja az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló évi XI. törvényben, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben, és a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció, szakmai felügyelet és egészségügyi hatósági tevékenység területén hozzá telepített feladatokat és hatásköröket. Az Intézet területi sugár-egészségügyi feladatait a külön jogszabályban meghatározott székhelyû és illetékességû sugár-egészségügyi decentrumok útján látja el. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: egyéb humán egészségügyi ellátás Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 7. Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 8. Kiegészítõ tevékenysége: Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése Környezet-egészségügyi feladatok Település-egészségügyi feladatok Sugár-egészségügyi feladatok Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 9. Kisegítõ tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

20 8684 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 39. szám Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 10. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Máshova nem sorolható egyéb információs szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai továbbképzések 11. Kisegítõ és vállalkozási tevékenységek arányainak felsõ határa a költségvetési szerv kiadásaiban: A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25%-át. A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az Intézet éves összes kiadás teljesítésének 25%-át. 12. A költségvetési szerv vezetõjének kinevezési, megbízási és választási rendje: A regionális tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján az országos tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, bízza meg vezetõi teendõkkel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. A kistérségi tiszti fõorvost nyilvános pályázat alapján, az országos tiszti fõorvos egyetértésével a regionális tiszti fõorvos nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 13. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése Az Intézet a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján köztisztviselõket és ügykezelõket, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban állókat foglalkoztat 14. Záró rendelkezések Az alapító okiratban foglaltakat az Intézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kell részletezni, melyet az Intézet vezetõje az alapító okirat kiadásától számított hatvan napon belül köteles irányító szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni A Szervezeti és Mûködési Szabályzat az irányító szerv jóváhagyásával lép hatályba A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására a és pontban foglaltak az irányadók Az alaptevékenységek december 31-éig érvényes szakfeladatrendi besorolását az alapító okirat melléklete tartalmazza Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Budapest, június 10. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szám: / KTF

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet 1. Budapest 72 posta 1426 Budapest Baross tér 11/c 2. Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. 3. Bácsbokod posta 6453 Bácsbokod Hunyadi utca 30. 4. Bagod posta 8992 Bagod Kossuth Lajos utca 11. 5. Baja

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 91. szám 12717 Iktatószám: NGM/5254/24 (2010) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 361 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/8. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Kht-t., mint kiemelten közhasznú szervezetet a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazásával az Egészségügyi Miniszter

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008

TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TERÜLETI SZÁMJELRENDSZER, 2008 BUDAPEST, 2008 Központi Hivatal, 2008 ISSN 0209-7109 Felelős szerkesztő: Németh Eszter További információ: Tóth Géza (tel.: 345-6867, e-mail:

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007

magyarországi gyógyfürdő megyénkénti nyilvántartása gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007 Kiskunmajsa

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Budapest, 2008. október 14. [ ] Az MFB Híd - szerepe A fejlesztéspolitika és a vállalkozások között Nemzetközi pénzpiacok és a magyar

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca 2. 2015.12.08 07.00. - 09.00. ADÁCS ajtótól ajtóig naponta

Részletesebben

PARTNER NÉV. 3524 Miskolc, Kiss Tábornok u. 6/A.

PARTNER NÉV. 3524 Miskolc, Kiss Tábornok u. 6/A. Pannon Egészségforrás Biobolt és Teabolt 1035 Budapest, Vörösvári út 25. Flóra Gyógyszertár 1085 Budapest, Baross utca 44. Apotéka Gyógynövénybolt 1182 Budapest, Királyhágó u. 81. BIOTÉKA 1196 Budapest,

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony,

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Szelei út 1. 2015.12.12 08:00-11:30 ADÁCS ajtótól ajtóig

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hírlevél II. szám

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hírlevél II. szám Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Munkáltató! Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hírlevél II. szám A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 2008. július 11-én, 10 órakor ünnepélyes keretek között átadta

Részletesebben

TELEPHELY_MEGYE SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORTNEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM

TELEPHELY_MEGYE SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORTNEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM audiológia Pándy Kálmán Kórház Járóbeteg szakellátás 5700 Gyula Semmelweis utca 1. audiológia Orosháza Városi Kórháza Járóbeteg szakellátás 5900 Orosháza KÖND utca 59. audiológia Réthy Pál Kórház Járóbeteg

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása

Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 10. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 93/2009. (IX. 10.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A szikszói II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2008. OKTÓBER 1. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1057/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Petőfi Irodalmi Múzeum A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147. Tájékoztató az eljárás eredményéről/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adásvételi szerződés informatikai eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. kiemelt projekt keretében

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. - 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. - 92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények 334/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Városi Sportiskola Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 5609 5840. OLDAL 2012. július 30. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK Település Utca/tér hsz. "AM" "A1" "A1" Tanpálya - Burg E. u. - Ifjúság u. - Nagy I. u - 1 000 DARI Bács-Kiskun 6500 Baja Burg E.(Ifjúság út) Keletei körút. - Bokodi út - Nagy I. út - Rókus u. - Tanpálya

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 25. E L Ő T E R J

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben