MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÖVE & ZWILLING. Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata"

Átírás

1 MÖVE & ZWILLING Fogyasztói hűség promóció részvételi szabályzata A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: H-2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., cg.:, ) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban: Promóció ) azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki Magyarország közigazgatási határain belül található bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market áruházban (ld. alább 2. ) a hűség promóció időtartama alatt az áruházak kínálatából tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként (tranzakciónként) legalább 1.000,- (egyezer) értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően kapott hűségokból a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe db-ot (melyből 5 db hűség most a 25 éves SPAR ajándéka, a gyűjtő füzet már tartalmazza az 5 db ajándék hűségot, vagyis a vásárlónak ténylegesen 25 db hűségot kell a gyűjtő füzetbe ragasztania.), a gyűjtőfüzetben meghatározott módon, szabályosan beragaszt, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további feltételt (továbbiakban: Résztvevő ). A Promóció a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market áruházak vásárlótér területén kívül eső saját üzemeltetésben lévő egyéb üzletekben (látványpékség) történt vásárlásra is vonatkozik. A vásárláskori blokk végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje az ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a hűség(ok)ra jogosult legyen (pl. 998,- -os blokk végösszeg esetén nem jár hűség, a blokkon minimum nak kell szerepelnie minden esetben). A hűségok vásárlás során elköltött 1.000,- -onként járnak. 1. A Promóció időtartama 1.1. A Promóciónak két fázisa van: Pontgyűjtő fázis: május 5. és július 27. között Pontbeváltó fázis: május 5. és augusztus 13. között A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem ot gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja A Promóció a darabos árukészlet erejéig, de legkésőbb augusztus 13-ig érvényes. 2. A ok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok: 2.1. A gyűjtő időtartam alatt a Résztvevő a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market áruházban történő vásárlásnál, a pénztárnál teljesített minden, legalább ot elérő fizetés után, onként a pénztárostól kap egy darab négyszögletes Möve&Zwilling matricát (továbbiakban: Hűség ). Az egyes 1.000,- -okon felüli, de az újabb 1.000,- -ot el nem érő összeg után Hűség nem jár. (Például: amennyiben a Résztvevő 5.722,- -ért vásárol, a pénztáros 5 db Möve&Zwilling hűségot ad át a Résztvevőnek, így a fennmaradó 722,- után újabb Hűség nem jár.)

2 A Hűség kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő, a Résztvevő által ténylegesen kedvezmények levonását követően - fizetendő forintösszeg szolgál A pénztáros a Hűségo(ka)t kizárólag a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni. A pénztártól való távozást követően Hűség utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el A Résztvevők a pénztárnál kapott Hűségokat, a pénztárban kapott vagy az áruház területén (a Möve&Zwilling display-en) kihelyezett szabadon elvehető gyűjtőfüzet(ek) arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és felismerhetően beragasztva gyűjthetik A gyűjtőfüzetbe csak a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner, SPAR market pénztárainál kiadott speciális Möve&Zwilling Hűség ragasztható be A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a Hűségok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Hűségot nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja A okat az eredeti gyűjtő füzetbe kell beragasztani. Más típusú-, alakú-, és méretű gyűjtőfüzeten/lapon benyújtva nem elfogadható Kizárólag a fentiek szerinti ép gyűjtőfüzet jogosítja fel a Résztvevőt a gyűjtőfüzetben megjelölt, a jelen szabályzat elválaszthatatlan 1. számú mellékletében tételesen felsorolt Möve&Zwilling termékek bármely tagjának (továbbiakban: Hűségtermék ) megvásárlása esetén a kedvezményes ár (továbbiakban: Hűségár ) igénybevételére. A Hűségár csak akkor vehető igénybe, ha a gyűjtőfüzet a beváltást megelőző vásárlás(ok) alkalmával telt be A beváltás általános szabályai: A külön gyűjtő füzetbe beragasztott ok nem vonhatóak össze. A hűségok készpénzre nem válthatóak, és csak ezen akcióban használhatóak fel. Egy gyűjtő füzettel csak egy darab termék vásárolható meg kedvezményes áron, db hűség beragasztásával, melyből 5 db hűség most a 25 éves SPAR ajándéka. (A gyűjtő füzet már tartalmazza az 5 db ajándék hűségot, vagyis a vásárlónak ténylegesen 25 db hűségot kell a gyűjtő füzetbe ragasztania.) Abban az esetben, ha a gyűjtő füzetbe több került beragasztásra, mint amennyi a kiválasztott termék kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges, úgy a különbözet elveszik. A szükséges mennyiség felett fennmaradó hűségot a Szervezőnek nem áll módjában visszaadni A Hűségtermékek hűség nélkül, kedvezményt nem tartalmazó áron is megvásárolhatók A Hűségtermékek csak az áruházak kínálatának megfelelően, a beváltás pillanatában a beváltás helyén aktuálisan rendelkezésre álló árukészletből vásárolhatóak meg.

3 A promóció teljes ideje alatt személyenként korlátlan számú termék vásárolható meg A kedvezményadás módja: Hűségtermék Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék bemutatásával együtt ideális esetben azt megelőzően jelzi a pénztáros felé, hogy hűségokat tartalmazó gyűjtőfüzettel rendelkezik, és azzal Hűségárat szeretne igénybe venni A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségok eredetiségét és mennyiségét. A 2.2. ban írtak esetén a pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Hűségokat tartalmazó gyűjtőfüzetet magánál tartja, tehát az nem kerül visszaadásra a Résztvevőnek A pénztáros a Hűségtermék vonalkódját és a gyűjtőfüzet megfelelő vonalkódját egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a blokkon a Hűségtermék Hűségára kerül feltüntetésre Hűségtermék (SuperShop) A jelen szabályzat elválaszthatatlan 2. számú mellékletében szereplő Möve&Zwilling termék (továbbiakban: Hűségtermék (SuperShop) ) megvásárlása a ban részletezett módon történik, a Möve&Zwilling hűség promóció ideje alatt az árukészlet erejéig. Pontbeváltás a jelen Szabályzat 4. számú melléklete szerinti áruházakban lehetséges. Az áruházak os listájáról a 4. számú melléklet és a weboldal ad teljes körű tájékoztatást Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék (SuperShop) bemutatásával együtt ideális esetben azt megelőzően jelzi a pénztáros felé, hogy SuperShop kártyával, illetve ezen kártyán a Hűségtermék (SuperShop) megvásárlásához szükséges megfelelő mennyiségű SuperShop tal is rendelkezik, és azzal Hűségárat szeretne igénybe venni. A Hűségtermék (SuperShop) megvásárlásához szükséges megfelelő mennyiségű SuperShop mennyiségéről a 2. számú melléklet és a weboldal ad teljes körű tájékoztatást. db Möve&Zwilling hűségmatricát ebben az esetben nem kell összegyűjteni, a Hűségár ebben az esetben kizárólag a megfelelő mennyiségű SuperShop beváltásával vehető igénybe A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a SuperShop kártyát, aki ellenőrzi, hogy a Vásárló rendelkezik-e a megfelelő mennyiségű SuperShop tal a SuperShop kártyáján. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a szükséges SuperShop mennyiséggel a pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a SuperShop kártyát magánál tartja a megfelelő mennyiségű levonása céljából, majd a megfelelő mennyiségű levonást követően visszaadásra kerül a Résztvevőnek.

4 A pénztáros a Hűségtermék (SuperShop) vonalkódját és a SuperShop kedvezményt egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a blokkon a Hűségtermék (SuperShop) Hűségára kerül feltüntetésre Hűségtermék (INTERSPAR) A jelen szabályzat elválaszthatatlan 3. számú mellékletében tételesen felsorolt Möve&Zwilling termék (továbbiakban: Hűségtermék (INTERSPAR) ) megvásárlása az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt Hűségtermékekkel megegyező módon történik, a Möve&Zwilling hűség promóció ideje alatt az árukészlet erejéig. Pontbeváltás erre a termékre kizárólag a jelen Szabályzat 5. számú melléklete szerinti áruházakban lehetséges. Az áruházak os listájáról az 5. számú melléklet és a weboldal ad teljes körű tájékoztatást Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék (INTERSPAR) bemutatásával együtt ideális esetben azt megelőzően jelzi a pénztáros felé, hogy hűségokat tartalmazó gyűjtőfüzettel rendelkezik, és azzal Hűségárat szeretne igénybe venni A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségok eredetiségét, és mennyiségét. A 2.2. ban írtak esetén a pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Hűségokat tartalmazó gyűjtőfüzetet magánál tartja, tehát az nem kerül visszaadásra a Résztvevőnek A pénztáros a Hűségtermék (INTERSPAR) vonalkódját és a gyűjtőfüzet vonalkódját egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a blokkon a Hűségtermék (INTERSPAR) Hűségára kerül feltüntetésre. 3. A promócióban az alábbi áruházak vesznek részt: 3.1. Pontgyűjtés és Pontbeváltás a jelen Szabályzat 4., 5. és 6. számú mellékletei szerinti áruházakban lehetséges. Az áruházak os listájáról a Szabályzat 4., 5. és 6. számú mellékletei és a weboldal ad teljes körű tájékoztatást. A lista az új áruházak nyitásával változhat, amit szintén a fenti weboldalon illetve az áruházi vevőtájékoztatók útján lehet nyomon követni. Áruházi leltár ideje alatt, valamint teljes körű üzletátépítés során adott üzletben a hűség kiadás és - beváltás szünetel. 4. Csak eredeti fogadható el. Nem eredeti Hűségtal a kedvezmény nem érvényesíthető. A nem eredeti Hűség vagy Hűségok a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők. A Hűség bármely típusú sokszorosítása illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése tilos és jogi eljárást von maga után. 5. A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A promócióban a részvétel önkéntes, és a jelen feltételek automatikus elfogadását jelenti.

5 6. A gyűjtőfüzetek hiányoáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, ill. a Hűségtermék átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 7. A Hűségok másra át nem ruházhatók és készpénzre, ill. a jelen promóció Hűségtermékein kívüli más termékre át nem válthatók. 8. A promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőfüzetet kizárólag saját felelősségére használja. A Szervező minden, a gyűjtőfüzetek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja. 9. Hibás teljesítés esetén a Résztvevőt bizonyos Hűségtermékek tekintetében jótállás, továbbá minden Hűségtermék esetében a jogszabály szerinti es i igényérvényesítési jog illeti meg, A Résztvevő i igényét a vásárlás tényét igazoló blokkal, jótállási igényét a jótállási jeggyel tudja érvényesíteni. Ezen kívül bizonyos Hűségtermékek tekintetében a termék gyártója a termék csomagolásán feltüntetett időtartam szerinti önkéntes jótállást vállal. A jótállási igény a termék megvásárlása esetén kapott jótállási jeggyel érvényesíthető, amely a jótállás valamennyi részletes feltételét tartalmazza. Ezen i- és jótállási idők os listájáról az 1., 2. és 3. számú melléklet és a weboldal ad teljes körű tájékoztatást. A i és jótállási határidők a Hűségtermék megvásárlásának napjával kezdődnek. 10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóció feltételeit, így különösen a promóció időtartamát vagy a beváltás módját megváltoztassa, vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket az áruházakban elhelyezett tájékoztatókon és a oldalon. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske, május 5.

6 1. számú melléklet Hűségtermékek Megnevezés Normá l ár (hűség nélkül) Egységá r (hűségp ont nélkül) Hűség Kedvezm ényes ár (hűségpo nttal) Egységár (hűségpo nttal) Kedvez mény mérték e Szavat o / Jótállás Möve&Zwilling - Fürdőlepedő 70x140cm Zöld % Möve&Zwilling - Fürdőlepedő 70x140cm Lila % Möve&Zwilling - Fürdőlepedő 70x140cm Antracit % Möve&Zwilling - 2 részes törölközőszett 50x100cm Zöld ,5 /db ,5 /db 70% Möve&Zwilling - 2 részes törölközőszett 50x100cm Lila ,5 /db ,5 /db 70% Möve&Zwilling - 2 részes törölközőszett 50x100cm Antracit ,5 /db ,5 /db 70% Möve&Zwilling - Kádkilépő 50x80cm Antracit % Möve&Zwilling - LED kozmetikai tükör % Möve&Zwilling - Testelemző mérleg % jótállás és Möve&Zwilling - Gyermek manikűrkészlet, 3 részes %

7 2. számú melléklet Hűségtermék (SuperShop) SuperShop Ajánlat: csak SuperShop kártyabirtokosoknak! Megnevezés Möve&Zwilling - 2 részes gyermek törölközőszett Normál ár (hűségpo nt nélkül) Hűség 250 SuperShop Kedvezmén yes ár (hűség tal) SuperShop Kedvezmé ny mértéke 59% Szavatoss ág / Jótállás ss ág 3. számú melléklet Hűségtermék (INTERSPAR) INTERSPAR Ajánlat: csak INTERSPAR áruházakban elérhető! Megnevezés Möve&Zwilling 4 részes Manikűrkészlet Normál ár (hűségpon t nélkül) Hűségpon t Kedvezménye s ár (hűségtal ) Kedvezmén y mértéke % Szavatossá g / Jótállás ssá g 4. számú melléklet A Hűségtermék és a Hűségtermék (SuperShop) ajánlatban résztvevő áruházak Boltszám Irányítószám Pontos cím (város, utca, házszám) Üzlet típusa Budapest III., Monostori út 3. SPAR Budapest III., Szérűskert utca /23. hrsz. (Köles u. 1.) SPAR Budapest III., Pacsirtamező u. 49. SPAR Budapest III., Viziorgona u. 5. SPAR Budapest IV., Rózsa u. 77. SPAR Budapest IV., István út 10. SPAR Budapest IV., Árpád út SPAR Budapest IV., Külső-Szilágyi út 48. SPAR Budapest VII., Erzsébet krt. 24. SPAR Budapest VIII., Szigony u. 12. SPAR

8 Budapest VIII., Rákóczi tér 7-8. SPAR Budapest X., Liget tér 1. SPAR Budapest X., Liget tér 5. SPAR Budapest X., Kőrösi Cs. u SPAR Budapest X., Újhegyi sét SPAR Budapest XI., Péterhegyi lejtő 36. SPAR 1115 Budapest XI., Etele út SPAR Budapest XI., Irinyi J. u. 34. SPAR Budapest XI., Andor u. 1. SPAR Budapest XI., Tétényi út 31. SPAR Budapest XIII., Gyöngyösi sét. 2. SPAR Budapest XIII., Országbíró út SPAR Budapest XIV., Nagy Lajos kir. útja 191. SPAR Budapest XIV., Szentmihályi út 23. SPAR Budapest XIV., Ond vezér útja 34. SPAR Budapest XIV., Vezér út SPAR Budapest XV., Nyírpalota út 54. SPAR Budapest XV., Nyírpalota u SPAR Budapest XVI., Veres Péter u. 47. SPAR Budapest XVI., Arany J. u SPAR Budapest XVII., Pesti út 169. SPAR Budapest XVII., Bakancsos u. 5. SPAR Budapest XVII., Maroshévíz u. 1. SPAR Budapest XVIII., Kondor B. sét. 2. SPAR Budapest XVIII., Darus u. 5. SPAR Budapest XVIII., Üllői u SPAR Budapest XVIII., Nemes u. 7. SPAR Budapest XVIII., Nefelejcs u. 89. SPAR Budapest XIX., Üllői u SPAR Budapest XX., Nagysándor J. u. 19. SPAR Budapest XXI., Kossuth u. 22. SPAR Budapest XXI., Kikötő u. 8. SPAR Budapest XXI., Szabadság u. 20. SPAR Budapest XXI., Csikó sét. 2. SPAR Budapest XXII., Kossuth u. 41. SPAR Budapest III., Vörösvári út 98. SPAR Szentendre, Ady E. u. 24. SPAR Érd, Tárnoki út 87. SPAR Érd, Budai út 13. SPAR Budakeszi, Márity L. út 20. SPAR Gödöllő, Kossuth u SPAR Veresegyház, Gödöllői út 2/a. SPAR Dunakeszi, Barátság útja 13. SPAR Göd, Pesti út 176. SPAR Monor, Ady E. u SPAR Gyömrő, Kossuth út 41/a. SPAR

9 79 23 Dunaharaszti, Fő út SPAR Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u SPAR Gyál, Déryné u SPAR Vác, Gombási út 7. SPAR Abony, Ceglédi út 8. SPAR Budapest XI., Balatoni út /15. hrsz. (Kérő u. 1.) SPAR Budapest XIX., Eötvös u. 5. SPAR Budapest XX., Baross u. 5. SPAR Budapest XV., Vasutastelep utca 4. SPAR Budapest IV., Rózsa u. 18. SPAR Budapest III., Csobánka tér 3. SPAR Budapest IV., Kordován tér 12. SPAR Budapest XXI. Csepel, Zrínyi út. 1. SPAR Budapest IX., Lobogó utca 14. (Napfény utca 10.) SPAR Budapest I., Batthyány tér 5-6. SPAR Budapest XVIII., Üllői u SPAR Budapest XI., Fehérvári u SPAR Budapest XIX., Üllői u SPAR Budapest XXII., Rákóczi u. 20/a SPAR Budapest VI., Teréz krt. 2. SPAR Budapest V., Szent István krt. 17. SPAR Budapest XV., Drégelyvár u SPAR Budapest XIII., Váci út 138/a SPAR Budapest IX., Mester u SPAR Pilisvörösvár, Fő utca 157. SPAR Érd, Diósdi u.46. SPAR Budapest XVIII., Alacska út 3. SPAR Budapest IX., Soroksári u. 1. (Boráros tér 7.) SPAR Budapest IV., Nap u. 16. SPAR Budapest IV., Megyeri u.236. SPAR Budapest XIV., Egressy u. 178./C SPAR Szigethalom, Mű út hrsz. SPAR Budapest XVII., Jászapáti utca (Naplás u ) SPAR Maglód, Damjanich u.29. SPAR Dunakeszi, Toldi M. u. 1. SPAR Százhalombatta, Vörösmarty M. u. 2/A. SPAR Halásztelek, Rákóczi F. u SPAR Budapest XVIII., Cziffra György u. 15/b. (régi: Sallai út 15/b.) SPAR Budapest VI., Teréz krt. 28. SPAR Budapest XII., Alkotás utca 53. SPAR Budapest VI.,Váci út 1-3. SPAR Budapest II., Lövőház u SPAR Solymár, Terstyánszky u SPAR Gödöllő,Köztársaság út 85. SPAR Ócsa, Szabadság tér 1. SPAR Pomáz, Huszár u. 25 SPAR

10 Szigetszentmiklós, szen Miklós útja SPAR Taksony, Szent István tér 10. SPAR Budapest, Váci út 34. (Csanády utca) SPAR Budapest XIV., Örs Vezér tere 24. SPAR Veszprém, Jutasi út 18. SPAR Tapolca, Juhász Gyula út 3437/49. hrsz. SPAR Körmend, Bástya u. 44/8. hrsz. SPAR Szombathely,Hefele Menyhért u.3-5. SPAR Keszthely, Bercsényi M. u. 65/a. SPAR Celldömölk, Sági u. 22. SPAR Veszprém, Cserhát ltp. 6. SPAR Veszprém, Cholnoky utca 4273/66. hrsz. SPAR Sárvár, Laktanya u SPAR Szombathely, Szent Márton u.21. SPAR Ajka, Ifjúság u. 9. SPAR Székesfehérvár, Balatoni út 5531/47. hrsz. (Bakony utca 1.) SPAR Székesfehérvár, Palotav. Selyem u. 41. SPAR Bicske, Kossuth tér SPAR Dunaföldvár,Béke tér 7. SPAR Gárdony, Szabadság u.2392/i. SPAR Balatonfüred,Arácsi út.15. SPAR Dunaújváros,Vasmű út 4/A. SPAR Velence, Tópart u. 47. SPAR Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 56. SPAR Gárdony, Balatoni út 70/10. hrsz. SPAR Székesfehérvár, Vizivárosi ltp. 8587/15 hrsz. SPAR Székesfehérvár, Palotai út 58. SPAR Székesfehérvár, Pozsonyi út 10. SPAR Szombathely, Szűrcsapó u. 23. SPAR Szombathely, 11-es Huszár út SPAR Kőszeg, Rákóczi u SPAR Vasvár, Alkotmány u. 95. SPAR Körmend, Rákóczi út 2/C. SPAR Szentgotthárd, Hunyadi út 21. SPAR Várpalota, Kossuth u. 7. SPAR Sümeg, 84-es főút 1623/10 hrsz. SPAR Herend, Vasút u. 1/c. SPAR Pápa, Szabadság u. 1/b. SPAR Tata, Rákóczi F. u. 9. SPAR Tatabánya, Béla kir. krt. 67 SPAR Tatabánya II., Vadász út 28. SPAR Tatabánya V., Köztársaság u. 44. SPAR Komárom, Klapka György u. 69. SPAR Oroszlány,Táncsics M. u. 1/a. SPAR Komárom, Igmándi út 41. SPAR Oroszlány, Népek B. u. 35. SPAR

11 Tata, Ady E. u. 20. SPAR Tatabánya II., Sárberki ltp. 203/a SPAR Tatabánya VI., Szt. György u. 48. SPAR Dorog, Bányász körönd 1737/16. hrsz. SPAR Tatabánya, Gál ltp. 1. SPAR Tatabánya, Ságvári E. u. 45. SPAR Kisbér, Kossuth u. 4/6. SPAR Esztergom, Damjanich út 2. SPAR Nyergesújfalu, Kossuth u. 1439/6 hrsz. SPAR Tatabánya, Dózsa u. 28 SPAR Tatabánya, Fő tér 10. SPAR Tata, Május 1. út SPAR Kapuvár, Fő tér 2/2 SPAR Sopron, Arany János u. 16. SPAR Marcali, Szigetvári u.3. SPAR Petőháza, Spar út 1. SPAR Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 5. SPAR Csorna, Erzsébet k. u. 5. SPAR Gyôr, Pátzay Pál u. 2858/79. hrsz. SPAR Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 1. SPAR Csorna, Mártírok tere 1. SPAR Kapuvár, Győri út hrsz. SPAR Sopron, Csarnok u. 10. SPAR Sopron, Kodály tér 18. SPAR Győr, Fehérvári út 20. SPAR Pécs, Gosztonyi Gy. u. 2. SPAR Pécs, Ifjúság u. 11. SPAR Pécs, Éva utca 17. SPAR Harkány, Kossuth L. u SPAR Pécs, Alkotmány u. 48. SPAR Siklós, Szt.István tér 9. SPAR Mohács, Horváth K. u. 3/5. SPAR Pécs, Pollack M. u. 19. SPAR Paks, Dózsa Gy. u SPAR Pécs, Málomhegyi u. 2. SPAR Pécs, Lahti út 2/1. SPAR Szigetvár, Széchenyi út 11. SPAR Pécs, Csontváry u. 2. SPAR Kozármisleny, Vadvirág u. 1. SPAR Mohács, Kígyó u. 6. SPAR Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1. SPAR Kalocsa, Búzapiac tér 11. SPAR Baja, Jelky tér 4. SPAR Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 8. SPAR Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u SPAR Baja, Bernhart S. u.77. SPAR

12 Kalocsa, Szent István király u. 84. SPAR Komló,Alkotmány u. 45. SPAR Kecel, Vasút u.14. SPAR K.halas., Bethlen tér 1. SPAR Kecskemét, Március 15-e u. 5/a. SPAR Lajosmizse, Dózsa Gy. út SPAR Kiskunfélegyháza, Béke tér 3-4. SPAR Solt, Kecskeméti út 3/a. SPAR Kiskunhalas, Semmelweis tér. SPAR Pécs, Ybl Miklós u. 10. SPAR Harkány, Siklósi utca 2365/2. hrsz. SPAR Szigetvár, József Attila u. 81/2. SPAR Szentlőrinc, Pécsi út 21/a. SPAR Paks, Barátság u. 3. SPAR Szekszárd, Széchenyi út SPAR Tolna, Deák u. 81. SPAR Bátaszék, Bajai út 3. SPAR Hódmezővásárhely, Andrássy u. 8. SPAR Szeged, Csanádi u. 7 SPAR Szeged, Sárosi út 4. SPAR Szeged, Szentháromság u. 68. SPAR Szeged, Tápai u. 50. SPAR Szeged, Csillag tér 6. SPAR Szeged, Mars tér 1-3. SPAR Szeged, Szilléri sugárút 26-. SPAR Békés,Szarvasi u. 1. SPAR Bonyhád, Széchenyi tér 5. SPAR Cegléd, Kossuth F.u.29. SPAR Békéscsaba, Andrássy u SPAR Szolnok,Ady E. u.28/a. SPAR Törökszentmiklós, Kossuth u SPAR Mezőtúr, Dózsa György u SPAR Mezőberény, Kossuth tér 2. SPAR Makó, Csanád vezér tér 31. SPAR Szeghalom, Ady E.u SPAR Dabas, Bartók B. u. 46/A. SPAR Szarvas, Szabadság u SPAR Dombóvár, Hunyadi tér 23. SPAR Tamási, Garay u.1-3. SPAR Mezőkövesd, Egri út 1 SPAR Tiszakécske, Vízhányó János utca 2/a. SPAR Martfű, Szolnoki út 146. SPAR Nagykőrös, Ceglédi út 14. SPAR Szeged, Londoni krt. 3. SPAR Békéscsaba, Kazinczy út SPAR Orosháza, Széchenyi tér 8. SPAR

13 Szeged, Kölcsey u. 11. SPAR Kistelek, Ifjúság tér 1/C. SPAR Szolnok, Városmajor u. 34. SPAR Szolnok, Boldog Sándor István krt. 25/a. SPAR Törökszentmiklós, Kossuth út SPAR Karcag, Horváth F. út 2-4. SPAR Kisújszállás, Deák u SPAR Békéscsaba, Szarvasi út SPAR Zalaegerszeg, Göcsey u. 35. SPAR Nagykanizsa, Kalmár u. 3. SPAR Kaposvár, Honvéd u. 57. SPAR Barcs, Erkel Ferenc u. 1/b. SPAR Nagyatád, Korányi S.u SPAR Kaposvár, Petőfi tér 1-3. SPAR Lenti, Kisfaludy u. 4. SPAR Szántód, Siófoki út 3. SPAR Balatonlelle, Rákóczi F. u SPAR Kaposvár, Berzsenyi u SPAR Siófok, Fő u SPAR Balatonboglár, Dózsa út SPAR Alsópáhok, Hévízi út 18. SPAR Letenye, Kossuth u. 2. SPAR Zalaegerszeg, Becsali köz 2-6. SPAR Zalaegerszeg, Batthyány u. 14. SPAR Eger,Sas u. 1. SPAR Tiszaújváros, Szt. István u. 29/A. SPAR Gyöngyös, Dobó u. 5. SPAR Miskolc, Fényi Gyula tér 142/1. hrsz. SPAR Salgótarján, Bem u SPAR Szerencs, Gyár u. 2. SPAR Kazincbarcika, Egressy u.1/a. SPAR Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. SPAR Tiszafüred, Ady E. u.14 SPAR Tiszaújváros, Lévai u. 2. SPAR Salgótarján, Füleki út 203. SPAR Heves, Fő út 48. SPAR Encs, Petőfi út 66. SPAR Kazincbarcika, Mátyás kir. u. 58. SPAR Mezőkövesd, Mátyás kir. út 199. SPAR Miskolc, Klapka Gy. u SPAR Miskolc, Széchenyi u. 7. SPAR Miskolc, Király u. 7/a. SPAR Miskolc, Újgyőri főtér 32. SPAR Sajószentpéter, Kossuth u. 96. SPAR Hatvan, Nádasdy T. u. 2. SPAR Gyöngyös, Jókai u. 57. SPAR

14 Eger, Barkóczy u. 6. SPAR Füzesabony, Hunyadi út 2869/27. hrsz. SPAR Pásztó, Fő u SPAR Salgótarján, Arany J. u. 1. SPAR Salgótarján, Budapesti út 57. SPAR Szécsény, Rákóczi út 112. SPAR Debrecen, Ötvenhatosok tere 6/A. SPAR Debrecen-Józsa, Szentgyörfalvi út 26420/1. hrsz. SPAR Mátészalka, Szalkay L. u. 4. SPAR Püspökladány, Kossuth L. u. 11. SPAR Vásárosnamény, Jókai u SPAR Nyírbátor, Eduárd u.13. SPAR Nyíregyháza Korzó, Nagy Imre tér 1. SPAR Hajdúszoboszló, Hőforrás-Rákóczi utca 4711/31. hrsz. SPAR Debrecen Fórum, Csapó u.. SPAR Újfehértó, Gyár u. 1. SPAR Debrecen, Somlyai út 3. SPAR Debrecen, Nagy Lajos kir. tér 1-3. SPAR Berettyóújfalu, Dózsa Gy. út 66. SPAR Hajdúszoboszló, Halasi Fekete Péter tér 2. SPAR Hajdúböszörmény, Bánság tér 1/a. SPAR Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 95. SPAR Budapest VI., Nyugati tér 1-2. SPAR Budapest VII., Klauzál tér 11. SPAR Budapest X., Kerepesi út 73. SPAR Budapest IV., Görgey Artúr út 22. SPAR Budapest IX., Üllői út 147. SPAR Budapest II., Törökvész u SPAR Budapest XIX., Kossuth tér 4-5. SPAR Budapest VIII., Blaha L. tér 1-2. SPAR Budapest XXI. CSEPEL, Görgey Artúr tér 20. SPAR Budapest XI. ELEVEN CENTER, Rétköz u. 7. SPAR Budapest II. RÓZSAKERT, Gábor Áron u /A SPAR Budapest VII., Dembinszky u. 12. SPAR Budapest II., Hűvösvölgyi út 138. SPAR Budapest III., Bécsi út 136. SPAR Szentendre, Dunakanyar krt. 2. SPAR Vác, Avar utca 6. SPAR Miskolc, Széchenyi út 111. SPAR Kecskemét, Nagykörösi út 2. SPAR Székesfehérvár, Rákóczi u SPAR Győr, Arany János u. 16. SPAR Tököl, Fő utca 88. SPAR Budapest II., Szilágyi E. fasor 63. City SPAR Budapest IX., Ráday u. 32. City SPAR Budapest XI., Bartók Béla utca 51. City SPAR

15 Budapest VII., Erzsébet krt. 27. City SPAR Budapest VIII., Rákóczi u. 19. City SPAR Budapest XII., Böszörményi u. 38/a-b. City SPAR Budapest VII., Thököly u. 8. City SPAR Budapest V., Vértanúk tere 1. City SPAR Budapest V., Károly körút City SPAR Budapest IX., Mester u. 1. City SPAR Budapest X., Örs vezér tere 25. City SPAR Budapest XVIII., Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2B terminál City SPAR Szeged, Széchenyi tér 15. City SPAR Eger, Dobó István tér 1. City SPAR Győr, Fehérvári u. 3. INTERSPAR Budapest XIX., Üllői u INTERSPAR Szentendre, Dobogókői u. 4. INTERSPAR Székesfehérvár, Budai u. 41. INTERSPAR Zalaegerszeg, Ola u. 1. INTERSPAR Debrecen, Füredi u.27. INTERSPAR Budapest XX., Pesterzsébet, Széchenyi u. 1. INTERSPAR Szombathely, Újvilág u. INTERSPAR Pécs, Siklósi u. 37. INTERSPAR Nyíregyháza, László u. 8. INTERSPAR Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u INTERSPAR Tatabánya, Győri u. 25. INTERSPAR Szolnok, Mátyás Király u. 29. INTERSPAR Veszprém, Dornyai Béla u. 4. INTERSPAR Dunaújváros, Béke körút INTERSPAR Budapest III., Bécsi u INTERSPAR Budapest X., Kerepesi út 61. INTERSPAR Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. INTERSPAR Budapest X., Sibrik Miklós u.. INTERSPAR Sopron, Selmeci u INTERSPAR Keszthely, Tapolcai út 37. INTERSPAR Győr ECE, Budai út 1. INTERSPAR Gyula, Kétegyházi u. 1. INTERSPAR Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. INTERSPAR Ózd, Sárli u. 4. INTERSPAR Pápa, Celli u. 21. INTERSPAR Diósd, Balatoni út 2/A INTERSPAR Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20. INTERSPAR Nagykanizsa, Táborhely u. 4. INTERSPAR Székesfehérvár II., Balatoni út INTERSPAR Budapest XI., Október 23-a u INTERSPAR Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. INTERSPAR Balatonfüred, Széchenyi út 47. SPAR partner Siófok, Szűcs u. 3. SPAR partner Budapest VII., Király u SPAR partner

16 Budapest IV., Eperjesi utca 2. (Hrsz.: 75214/9) SPAR partner Budapest XIII., Szent László út 152. SPAR partner Budapest I., Mészáros utca 12. SPAR partner Budapest XIII., Párkány u. 10. SPAR partner Tápiószele Blaskovich Testvérek tere 1. SPAR partner Mór, Wekerle u SPAR partner Mór, Dózsa Gy. út 1. SPAR partner Ercsi, Fő u. 2. SPAR partner Ercsi, Dózsa György u. 45/4. SPAR partner Százhalombatta, Piac tér B/1. SPAR partner Tát, Tátika tér 1. SPAR partner Fonyód, Ady Endre utca SPAR partner Debrecen, Monostorpályi út 1. SPAR partner Budapest, Váci út 132/B SPAR partner Nagykáta, Petőfi Sándor utca 11. SPAR partner Budapest XI., Bartók Béla út 14. SPAR market Budapest IX., Mester u SPAR market Budapest VI., Nagymező u. 25. SPAR market Budapest, Jászai Mari tér 5. SPAR market Budapest, Maros u. 31. SPAR market Tura, Rákóczi Ferenc út 37. SPAR market Mór, Dózsa György u. 23. SPAR market Pusztavám, Kossuth Lajos u. 1. SPAR market Nyirád, Dózsa Gy. u. 2/a. SPAR market Dunaújváros, Esze Tamás út 13. SPAR market Rácalmás, Korányi tér 9. SPAR market Mezőfalva, Semmelweis utca 2. SPAR market Szárliget, Petőfi Sándor u. 3. SPAR market Balatonfenyves, Kölcsey-Pozsonyi út sarok SPAR market Budapest, Lónyai utca 23. SPAR market Pécs, Rókus utca 1. SPAR market Tápiószentmárton Kossuth u. 22. SPAR market Zebegény, Petőfi tér 15. SPAR market 5. számú melléklet A Hűségtermék (INTERSPAR) ajánlatban résztvevő áruházak: Boltszám Irányítószám Pontos cím (város, utca, házszám) Üzlet típusa Győr, Fehérvári u. 3. INTERSPAR Budapest XIX., Üllői u INTERSPAR Szentendre, Dobogókői u. 4. INTERSPAR Székesfehérvár, Budai u. 41. INTERSPAR Zalaegerszeg, Ola u. 1. INTERSPAR Debrecen, Füredi u.27. INTERSPAR Budapest XX., Pesterzsébet, Széchenyi u. 1. INTERSPAR

17 Szombathely, Újvilág u. INTERSPAR Pécs, Siklósi u. 37. INTERSPAR Nyíregyháza, László u. 8. INTERSPAR Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u INTERSPAR Tatabánya, Győri u. 25. INTERSPAR Szolnok, Mátyás Király u. 29. INTERSPAR Veszprém, Dornyai Béla u. 4. INTERSPAR Dunaújváros, Béke körút INTERSPAR Budapest III., Bécsi u INTERSPAR Budapest X., Kerepesi út 61. INTERSPAR Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. INTERSPAR Budapest X., Sibrik Miklós u.. INTERSPAR Sopron, Selmeci u INTERSPAR Keszthely, Tapolcai út 37. INTERSPAR Győr ECE, Budai út 1. INTERSPAR Gyula, Kétegyházi u. 1. INTERSPAR Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. INTERSPAR Ózd, Sárli u. 4. INTERSPAR Pápa, Celli u. 21. INTERSPAR Diósd, Balatoni út 2/A INTERSPAR Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20. INTERSPAR Nagykanizsa, Táborhely u. 4. INTERSPAR Székesfehérvár II., Balatoni út INTERSPAR Budapest XI., Október 23-a u INTERSPAR Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. INTERSPAR 6. számú melléklet Az akcióban az alábbi áruházak nem vesznek részt: Boltszám Irányítószám Pontos cím (város, utca, házszám) Üzlet típusa Balatonlelle, Rákóczi út 69 hrsz. SPAR express Siófok, Vak Bottyán u. 1. SPAR express Budapest Budaörsi út 1. BAH csomó SPAR express Veszprém, Budapesti út 12. SPAR express Szombathely, Körmendi út 92. SPAR express Budapest IX., Üllői út 137. SPAR express Budapest X., Kerepesi út 73. SPAR express Budapest XI., Fehérvári út 166. SPAR express Budapest III., Ladik u. 1. SPAR express Debrecen, István út 137. SPAR express Budapest, Rákóczi Ferenc u. SPAR express Budapest XVII., Pesti út 18. SPAR express Győr, Pápai út 771. (2858/56 hrsz.) SPAR express Szigetszentmiklós M0 SPAR express Budapest XV., Széchenyi tér SPAR express

18 Budapest II., Hűvösvölgyi út 118. SPAR express Budapest VIII., Teleki tér SPAR express Budapest, Üllői út SPAR express Dunaújváros, Aranyvölgyi út SPAR express Fót, Szabó Dezső út 2/b. SPAR express Budapest XVIII., Haladás u.39. SPAR express Budapest, Váci út 77. (Megyeri út) SPAR express Dunaharaszti, 51 sz. út - Némedi út sarok SPAR express Budapest II., Tölgyfa u SPAR express Budapest XVIII., Alacskai út 1. SPAR express Nyíregyháza, Kert u. 47. SPAR express Miskolc, Testvérvárosok útja 2/A (Csabai kapu 40027/ 313 hrsz.) SPAR express Tatabánya, Károlyi út - Ságvári út 4. SPAR express Budapest XXI., Védgát u. 47. SPAR express Budapest II., Nagykőrösi út 185. (Magyar utca) SPAR express Pécs, Siklósi u. 45. SPAR express Eger, Mátyás Király u. 2. SPAR express Budapest XIII., Váci út 95. SPAR express Budapest XV., Szentmihályi út 131. SPAR express Székesfehérvár, Budai út 39. (Lövölde út) SPAR express Budapest XIII., Róbert Károly krt SPAR express Budapest XIV., Hungária krt SPAR express Budapest, Fogarasi út 56/a SPAR express Kaposvár, Áchim A. utca 113/14 hrsz. SPAR express Budapest XIV., Kacsóh Pongrác út 131. SPAR express Vecsés, Gyáli út SPAR express Budapest, Szentendrei út - Czetz János sarok SPAR express Szentendre, 11-es út 17-es km SPAR express Budapest, Csömöri út- Szlovák u. sarok SPAR express Alsónémedi, 5 sz. főút, 2553 hrsz. SPAR express Budapest, Kerepesi út 22. SPAR express Budapest, Budafoki út SPAR express Budaörsi út 112. SPAR express Debrecen, Kassai u. 92. SPAR express Miskolc, Búza Tér /4 hrsz. SPAR express Budapest, Bartók Béla út 105. Lukoil Shop Tatabánya, Győri út hrsz. Lukoil Shop Diósd, Balatoni u. 11. Lukoil Shop

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR

Közép-Magyarországi Régió INTERSPAR Közép-Magyarországi Régió Szentendre Dobogókői u.4,. Budapest X. Fehér út Budapest Sibrik Miklós u. 30. Diósd Balatoni út 2/A Budapest XIX. Üllői u.201 Budapest XX. Pesterzsébet, Széchenyi u.1. Budapest

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Shell. Hálózat BUDAPEST

Shell. Hálózat BUDAPEST Shell Hálózat BUDAPEST 1138, Váci út 196. 1037, Bécsi út 277. 1089, Kálvária tér 035865 1143, Stefánia út 1-5 1115, Tétényi út 2. 1138, Népfürdő utca 25832/2 hrsz. IDEIGLENESEN ZÁRVA 1016, Mészáros utca

Részletesebben

Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata

Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata Töltődj fel a Nescafé -val bármikor promóció hivatalos részvételi- és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-09- 267926

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek

Babfelszereléssel rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u.

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt MOL töltőállomások kuponos árakciójához TELEKOM KUPONOS ÁRAKCIÓ 2014. december 1. 2015. január 31. A Telekom kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015

Sundance napszemüvegállvánnyal rendelkező üzletek listája 2015 A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. 2040 Budaörs, Malomkő u. 7. 2040 Budaörs, Szabadság út 40. 1032 Budapest Bécsi út 33-35, Bécsi Corner 1061 Budapest, Andrássy út 35. B 6500

Részletesebben

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA DC SUPER HEROES PLÜSSJÁTÉKOK HŰSÉGPROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.: 13-10-040628, a továbbiakban: Szervező ) megbízásából az UNGA (Herengracht

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak!

Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Felhívjuk kedves vásárolóink figyelmét, hogy a pontgyűjtés időszaka 06. 30-ával lezárul, azonban az összegyűjtött pontok 07. 15-ig beválthatóak! Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája

Strand kiegészítőkkel rendelkező dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek

Visiomax ápoló folyadékokkal rendelkező dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u.2 B 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth u. 3. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2. Stop-Shop 4100 Berettyóújfalú,

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben

Gyereknapi játékok kihelyezése dm üzletekben B 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 7570 Barcs, Köztársaság u. 25. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 Csabacenter 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 68/2 2051

Részletesebben

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz.

IRSZ város cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 8261 Badacsony 71.sz. föút 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút 8172 Balatonakarattya 71.sz.

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Váltson MOL Törzsvásárlói kártyáról Multipont kártyára töltőállomási akcióhoz kapcsolódó nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abony Fidesz-KDNP kampányiroda előtt - Abony, Kossuth tér 9. 2015.12.09 15:30-17:30 Ács Ács, Fő utca 2. 2015.12.08 07.00. - 09.00. ADÁCS ajtótól ajtóig naponta

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata Nyerjen igazi szárnyakat! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj Kft. 1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10. V. emelet 5/a.), (továbbiakban:

Részletesebben

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA AZ INGATLAN ALAPPAL A BALATONRA JÁTÉK SORSOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Ez a nyereményjáték az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26..) sorsolásos játéka. Játékidőszak: 2009. június 29 2009.

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Nyilvános Ajánlattétel

Nyilvános Ajánlattétel Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB EURO TİKEVÉDETT Likviditási Alap elnevezéső befektetési alap befektetési jegyeit Alapkezelı: MKB Befektetési

Részletesebben

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata.

NESTLÉ PNM 2015. Promóció hivatalos szabályzata. NESTLÉ PNM 2015 Promóció hivatalos szabályzata. 1. A Promóció szervezője A "Nestlé Pick and Mix 2015 TESCO promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum

I számú melléklet. Városi könyvtárak listája. Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár Városi Könyvtár és Múzeum I számú melléklet Városi könyvtárak listája Abaújszántó Abony Adony Ajka Albertirsa Aszód Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred

Részletesebben

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek

OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Red Bull Sziget Fesztivál nyereményjáték Hivatalos játékszabályzat és részvételi feltételek OMV Refining & Marketing 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1.1. Az OMV Hungária Kft. (címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H többször termő 2 származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes képviselője

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos részvételi szabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Részletesebben

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV.

HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. lakossági Net számlacsomag nyitási akciójáról IV. Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) 2016. február 29-től lakossági ügyfélkörben számlanyitási akciót indított. I. AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA Az akció 2016.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8284; 268-8184 telefax: 268-7509;268-8399 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték)

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Olajszintméréssel kijuthat Braziliába! (továbbiakban: Nyereményjáték) a MOL-töltőállomásokon A Nyereményjáték szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21. továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT MOL eco+ Autógáz Négypecsétes titok elnevezésű nyereményjátékhoz A fenti című fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat)

Melléklet. 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye. Cím (tájékoztató jellegű adat) Melléklet 1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak helye Település 2. Ajka Bródy Imre utca 4. 47.10332 17.56133 3. Budapest I. kerület, Széna tér 47.508686 19.027954 4. Budapest

Részletesebben

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet

Üzleti célú fénymásolás szolgáltatás ÁSZF 1. sz. melléklet 1. Budapest 72 posta 1426 Budapest Baross tér 11/c 2. Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. 3. Bácsbokod posta 6453 Bácsbokod Hunyadi utca 30. 4. Bagod posta 8992 Bagod Kossuth Lajos utca 11. 5. Baja

Részletesebben

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér

Árus neve Irszám Helység. Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza Inmedio 2409 Bp Budagyöngye Inmedio 2420 Bp Csobánka tér Árus neve Irszám Helység Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. aluljár 1011 Budapest Inmedio 2483 Bp Aréna Pláza 1081 Budapest Inmedio 2409 Bp Budagyöngye 1026 Budapest Inmedio

Részletesebben

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony,

Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Település Pontos helyszín Mely napokon Időpont Abasár Petőfi u. 28 2015.12.11.- 2015.12.14. 17:00-19:00 Abony Abony Városi Piac és környéke - Abony, Szelei út 1. 2015.12.12 08:00-11:30 ADÁCS ajtótól ajtóig

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30.

Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató. a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz. 2016. május 16. 2016. június 30. Részvételi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató a Nyerj álomdöntőt otthonodba című promócióhoz 2016. május 16. 2016. június 30. A Nyerj álomdöntőt otthonodba című fogyasztói promóció (továbbiakban Akció)

Részletesebben

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap Az MKB Befektetési Alapkezelő zrt. hirdetménye befektetési jegy nyilvános eladására A Magyar Nemzeti Bank által 2015. szeptember 1-én kelt, H-KE-III-798/2015. számú határozatával engedélyezett Tájékoztató

Részletesebben

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód Csoportos támogatási módosítások 1. Gyır, Építık Lakásfenntartó Szövetkezete LFP-2008-LA-2-08-06-19 2009.06.12 2011.03.11 2. Gyır, Mártírok útja 34-36. Társasház LFP-2008-LA-2-08-06-25 2009.06.12 2011.03.11

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Budapest, Pacsirtamező u Budapest, István út Budapest, Árpád út Budapest, Erzsébet krt. 24.

Budapest, Pacsirtamező u Budapest, István út Budapest, Árpád út Budapest, Erzsébet krt. 24. 14 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 49. 17 1042 Budapest, István út 10. 19 1045 Budapest, Árpád út 183-185. 21 1073 Budapest, Erzsébet krt. 24. 22 1083 Budapest, Szigony u. 12. 29 1112 Budapest, Péterhegyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné

ALMA Duna Plaza Patika 1138 Budapest Váci út 178. Róna Patika 1145 Budapest Bosnyák u.1/a. A TE PATIKÁD Gyógyszertár 1145 Budapest Erzsébet Királyné Eucerin hetek akcióban résztvevő gyógyszertárak listája Az akció időtartama: 2014.09.06.-09.21. Az akcióban minden Eucerin termék 20% árkedvezménnyel vásárolható meg (kivéve az ajándékcsomagok) Gyógyszertár

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA CHIO és PLAYERSROOM KÖZÖS PROMÓCIÓJÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A játék szervezője az Intersnack Magyarország Kft., melynek bejegyzett székhelye: 1117 Budapest, Alíz u.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne

Sorszám Pályázó Pályázati kód Megvalósítás helyszíne 1 Tornamenti Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-329 8400 Ajka, Béke u. 2., 4. 30 6 656 682 Ft 2 "Tornamenti" Lakásfenntartó Szövetkezet LFP-2008-LA-2-08-10-332 8400 Ajka, Fő u. 7., 9., 11.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

VODAFONE értékesítési helyek

VODAFONE értékesítési helyek VODAFONE értékesítési helyek Dealer Név Megye Ir. Szám Város Cím Tel +3699333393, +36703130038 +3634510647, +36703610035 A.Com Kft. Győr-M.-S. 9400 Sopron Móricz Zs. u. 2. ATROLL Kft. E. 2800 Tatabánya

Részletesebben

4285, Álmosd Fő utca- Piac Posta,Petőfi tér Apci Piac ATKÁR. Baja 6500 Baja, Rókus utca 10. Baja 6500 Baja, Szenes utca 2-12.

4285, Álmosd Fő utca- Piac Posta,Petőfi tér Apci Piac ATKÁR. Baja 6500 Baja, Rókus utca 10. Baja 6500 Baja, Szenes utca 2-12. Település Pontos helyszín Budapest Toronyház u. 3/B Budapest Baross u. 19. Abasár Petőfi u. 28 Ács Ács, Fő utca 2. ADÁCS Ajka Alkotmány u. 3. Ajka Alkotmány u. 3. Ajka Alkotmány u. 3. Ajka Alkotmány u.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatóságai közérdekű információi: Igazgatói titkárság. H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és i közérdekű információi: NAV Repülőtéri Igazgatósága Igazgatói titkárság H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30 Szabálysértési ügyekben H - Cs: 08:30-16:00 P: 08:30-13:30

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u Üzlet Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u. 35-37. 7:00-21:00 Budapest, Újhegyi sét. 3-5. 7:00-20:30 Budapest, Etele

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15.

Végleges Feltételek. A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s A2 Fitch Ratings A+ 2008. augusztus 15. Végleges Feltételek Minimum 1.000.000.000 forint maximum 20.000.000.000 forint össznévértékő, névre szóló, dematerializált, tızsdére bevezetésre kerülı CIB Classic 2011/A-001 Kötvények nyilvános forgalomba

Részletesebben

PARTNER NÉV. 3524 Miskolc, Kiss Tábornok u. 6/A.

PARTNER NÉV. 3524 Miskolc, Kiss Tábornok u. 6/A. Pannon Egészségforrás Biobolt és Teabolt 1035 Budapest, Vörösvári út 25. Flóra Gyógyszertár 1085 Budapest, Baross utca 44. Apotéka Gyógynövénybolt 1182 Budapest, Királyhágó u. 81. BIOTÉKA 1196 Budapest,

Részletesebben

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK

FORGALMI VIZSGAÚTVONALAK Település Utca/tér hsz. "AM" "A1" "A1" Tanpálya - Burg E. u. - Ifjúság u. - Nagy I. u - 1 000 DARI Bács-Kiskun 6500 Baja Burg E.(Ifjúság út) Keletei körút. - Bokodi út - Nagy I. út - Rókus u. - Tanpálya

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az

Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye. Nyilvános Ajánlattétel. Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az Az MKB Befektetési Alapkezelı zrt. hirdetménye Nyilvános Ajánlattétel Az MKB Bank Zrt., mint Forgalmazó nyilvános eladásra felkínálja az MKB Magaslat II. Tıkevédett Származtatott Befektetési Alap befektetési

Részletesebben

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód

Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz. Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Címzett támogatások kódolási jegyzéke a 2008. évi beszámoláshoz 3. számú melléklet Önkormányzat neve Támogatott feladat kód Ivóvíz-minıség javítás (Mecsek V-VIII. ütem,makároldal) 1 Ivóvíz-minıség javítás

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása

A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Közhasznú Társaság tevékenységének bemutatása A Hungarotransplant Kht-t., mint kiemelten közhasznú szervezetet a Magyar Köztársaság Kormánya felhatalmazásával az Egészségügyi Miniszter

Részletesebben

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE

Cím Cégnév Telefon BÁCS-KISKUN MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 6000, Kecskemét Vízönto u. 27. Nagy István (76) 494-857 6100, Kiskunfélegyháza Béke u. 8. Palotás Mihály (76) 463-272 6237, Kecel Vasút u. 50/4. Hortobágyi János (78) 420-192 6300, Kalocsa

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt Multipont Program Partneri kör kuponos akciójához KUPONOS AKCIÓ 2013. október-december A Kuponos akciót a Multipont Program Zrt. (1117, Budafoki út 79., a továbbiakban

Részletesebben

Az UniCredit Bank ATM hálózata

Az UniCredit Bank ATM hálózata Az UniCredit Bank ATM hálózata Budapesti ATM-ek Készpénz be/kifizetés Cím Hely Nyitva tartás Ki 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. volt UniCredit Bank fiók 0-24 óra Ki 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 UniCredit

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2015. Veszprémi László Területi Igazgató MÁV Zrt., PÜF Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest P+R parkolók és különböző építmények közös üzemeltetésének tapasztalatai a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest területén Veszprémi László Területi

Részletesebben

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/105

Részletesebben

Joy napok Üzletlista

Joy napok Üzletlista Joy napok 2016.11.11-13. Üzletlista INTERSPAR 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Kompakt felépítés a lítium-ion technológiának köszönhetıen Nincs memóriaeffektus és önkisülés: a technológiának köszönhetıen mindig használatra

Kompakt felépítés a lítium-ion technológiának köszönhetıen Nincs memóriaeffektus és önkisülés: a technológiának köszönhetıen mindig használatra Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat Fogyasztói promóció a magyarországi Agip töltıállomásokon: "Bosch Elektromos kéziszerszámok Lássunk munkához!" 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZİJE A " Bosch Elektromos

Részletesebben

Az akcióban résztvevő boltok listája Üzlettípus Irányítószám Cím SPAR 1031 Budapest, Monostori út 3. SPAR 1033 Budapest, Szérűskert utca 018910/23.

Az akcióban résztvevő boltok listája Üzlettípus Irányítószám Cím SPAR 1031 Budapest, Monostori út 3. SPAR 1033 Budapest, Szérűskert utca 018910/23. Az akcióban résztvevő boltok listája Üzlettípus Irányítószám Cím SPAR 1031 Budapest, Monostori út 3. SPAR 1033 Budapest, Szérűskert utca 018910/23. hrsz. (Köles u. 1.) SPAR 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. i-sík (2-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép rna Ta Za gyva za Tis 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km i-sík (2-9 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Spar. Spar boltlista. Oldal 1

Spar. Spar boltlista. Oldal 1 Spar Spar boltlista Áruház Város Kerület Cím 11 Budapest III. Monostori út 3. 16 Budapest IV Rózsa u. 77. 21 Budapest VII. Erzsébet krt. 24 26 Budapest X. Liget tér 5. 30 Budapest XI. Etele út 58-60. 32

Részletesebben

A RECKITT BENCKISER KFT. TISZTA MEGLEPETÉS AZ ÜNNEP! NYEREMÉNYJÁTÉKÁBAN RÉSZTVEVŐ SPAR, INTERSPAR ÉS SPAR PARTNER ÜZLETEK

A RECKITT BENCKISER KFT. TISZTA MEGLEPETÉS AZ ÜNNEP! NYEREMÉNYJÁTÉKÁBAN RÉSZTVEVŐ SPAR, INTERSPAR ÉS SPAR PARTNER ÜZLETEK A RECKITT BENCKISER KFT. TISZTA MEGLEPETÉS AZ ÜNNEP! NYEREMÉNYJÁTÉKÁBAN RÉSZTVEVŐ SPAR, INTERSPAR ÉS SPAR PARTNER ÜZLETEK Irányító- Megye Bolt Cím (város, utca, házszám) szám Pest SPAR 1011 Budapest, Batthyány

Részletesebben