Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/2471910"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak. Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora küls nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat. Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben Üzemanyagtölt állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat. Mobiltelefon Használati útmutató Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméret alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak. Óvja a hallását A nagy hangervel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangert állítsa be. Kerülje el a folyamatosan ismétld mozdulatok okozta sérüléseket Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a gombokat és használja a kevesebb gombnyomást elsegít funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet. Kell gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon alkatrészeinek telepítését Az ebben az útmutatóban szerepl egyes megjegyzések nem minden esetben érvényesek a telefonra, mert eltérhetnek a telefonon telepített szoftvertl vagy a szolgáltató beállításaitól függen. Bluetooth QD-azonosító: B com Printed in Korea Code No.: GH A Hungarian. 02/2009. Rev Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmusszabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától. Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó alkatrészek biztonságosan legyenek rögzítve a jármben. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelen felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat. Biztonsági elírások Az úton els a biztonság Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetség szerint használja a kihangosító készüléket. Repülgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat A telefon interferálhat a repülgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra. Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére Óvja a telefont a nedvességtl a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megsznését vonhatja maga után. Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak. A telefon bonyolult elektronikus eszköz a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektl és a durva kezeléstl. Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes mködést. Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát. Mágneses tér hatására a telefon és a memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának. Fontos használati információk Normál helyzetben használja telefonját Ne érjen a telefon bels antennájához. Bels antenna Óvja a sérüléstl az akkumulátorokat és a töltket Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 C/32 F alatti vagy 45 C/113 F feletti hmérsékletnek). A szélsséges hmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetségét és élettartamát.

3 Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja. Soha ne használjon sérült töltt vagy akkumulátort. Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket. Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat. A telefon javítását kizárólag szakember végezheti Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megsznhet. Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lév orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait. Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat más árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelen árnyékolt elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy jármben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától. Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a tölt élettartamát Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát. A használaton kívüli akkumulátor idvel kisül, ezért használat eltt fel kell tölteni. Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból. Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelen használja. Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése közben ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/ vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat. Óvja a kártyákat az ers ütésektl, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktl származó elektromos zajtól. A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát. Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát. SAR-érték valószínleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történ jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehet legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken. A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SARértékrl és a kapcsolódó EU szabvutazás eltt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival. A termék helyes ártalmatlanítása (Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE) (Az Európai Unióban és más külön gyjtrendszerrel rendelkez európai országokban alkalmazandó.) Ez a terméken vagy a leírásain található jelzés azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erforrások fenntartható felhasználását elsegítend, hasznosítsa újra. A háztartások vagy a terméket értékesít kiskereskedtl vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, (az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetleg normatív dokumentumok pontos megjelölése). Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges elírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Azonosító jel: 0168 A termék CE megfelelségi jelöléssel van ellátva.

4 E nyilatkozatot megalapozó mszaki dokumentáció megrzési helye, címe: Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK SAR-információk A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet ér rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát. A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,951 W/kg volt. A normál használat során mérhet tényleges Budapest, A nyilatkozattétel helye és kelte D.H. Lee / Manager A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása Cégszer aláírás A telefon megjelenése Navigáló gombok Készenléti állapotban alapértelmezett menük (fel/le), vagy a felhasználó által definiált menük (bal/jobb) elérése; Menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 1 Hangposta gyorshívó-gomb Készenléti állapotban (hosszan nyomva) a hangpostafiók elérése 5 A telefon a következ állapotikonokat jelenítheti meg a kijelz fels részén: Ikon Leírás Térer Ikon Leírás Város zóna szolgáltatási területen Bluetooth aktiválva Új szöveges üzenet (SMS) Új multimédia üzenet (MMS) Új üzenet Új hangpostaüzenet Zenelejátszás zajlik Az FM-rádió be van kapcsolva Normál profil aktiválva Néma profil aktiválva Az akkumulátor töltöttségi szintje 1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát Web/Megersítésgomb Készenléti állapotban a webböngész indítása; Menü üzemmódban a kijelölt menübeállítás kiválasztása, vagy bevitel megersítése 2 Programgombok A kijelz alján látható mvelet végrehajtása 6 Csatlakozott a GPRShálózathoz Csatlakozott az EDGEhálózathoz Folyamatban lév hívás Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) A Segélykér üzenet szolgáltatás be van kapcsolva Memóriakártya van behelyezve Hangjelzés bekapcsolva Otthon zóna szolgáltatási területen Akkumulátorfedél SIM-kártya 2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet Hangergomb Készenléti állapotban a billentyzet hangerejének beállítása; segélykér üzenet küldése Segélykér üzenet aktiválása és küldése 3 Be- és kikapcsoló/menübl kiléptet gomb A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba 7 Akkumulátor Az akkumulátor feltöltése 1. Csatlakoztassa a csomagban található útitöltt Alfanumerikus gombok 8 Tárcsázógomb Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó szám visszakeresése 4 Néma profil gomb Készenléti állapotban a Néma profil be- illetve kikapcsolása (hosszan nyomva) 9 a fali aljzatba. 2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útitöltt. Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a tölt kihúzása eltt. Ellenkez esetben a telefon károsodhat. Útmutatások ikonjai Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ Ezután: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: válassza a <Menü> Üzenetek menüpontot (jelentése: Menü, ezután Üzenetek) Szögletes zárójelek: telefonbillentyk, például: [ (ez a Be- és kikapcsoló/menübl kiléptet gomb) ] 3. a használt telefonprofilhoz. 3. Válassza az <Opciók> Szerkeszt menüpontot. 4. Válassza a Hanghívás csenghang menüpontot. 5. Válasszon csenghang-kategóriát egy csenghangot. 6. állapotban nyomja meg a [ ] gombot. 2. hívásnál nyomja meg a [ ] gombot. 2. nyitott állapotba a telefont. 2. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot Lapozzon a használt telefonprofilhoz. 3. Válassza az <Opciók> Szerkeszt menüpontot. 4. A hanger beállításához lapozzon balra vagy jobbra. 6. Nyomja meg kétszer a <Ment> programgombot. Hanger módosítása hívás közben A hallgató hangerejét hívás közben a [ / ] gomb megnyomásával módosíthatja. Szöveg bevitele A szövegbeviteli üzemmód módosítása A beviteli mód aktiválásához nyomja meg hosszan [ ] gombot.

5 Az adott régiótól függen a helyi nyelvnek megfelel beviteli mód is elérhet lehet. A kis- és nagybetk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [ ] gombot. A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg hosszan [ ] gombot. T9 mód 1. A megfelel alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelel szó jelenik meg, szúrjon be egy betközt a [ ] gomb megnyomásával. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a [0] gombot. Új névjegy felvétele 1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <Opciók> programgombot. 2. Válassza a következket: Tárol egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) Új. 3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges). 4. Írja be a névjegy adatait. 5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a[ ] gombot, vagy válassza az <Opciók> Tárol menüpontot. Menük elérése A telefon menüinek elérése 1. Készenléti állapotban nyomja meg a <Menü> programgombot a menürendszer megnyitásához. 2. Egy menü vagy opció eléréséhez használja a navigáló gombot. Csenghang módosítása 1. Üzenetek küldése és megtekintése Szöveges üzenet küldése 1. Menü üzemmódban válassza az Üzenetek Új üzenet létrehozása Szöveges üzenet menüpontot. 2. Írja be az üzenet szövegét. 3. Válassza az <Opciók> Csak küldés vagy Mentés és küldés menüpontot. 4. Írja be a címzett számát. 5. Az üzenet küldéséhez nyomja meg az [ ] gombot, vagy válassza az <Opciók> Küldés menüpontot. Multimédia üzenet küldése 1. Menü üzemmódban válassza az Üzenetek Új üzenet létrehozása Multimédia üzenet menüpontot. 2. Válassza a Tárgy menüpontot. 3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az [ ] gombot. 4. Válassza a Kép vagy videó Kép hozzáadása vagy Videó hozzáadása menüpontot, majd csatoljon egy képet vagy egy videót. 5. Válassza a Zene vagy hang Zene hozzáadása vagy Új hang menüpontot, majd csatoljon egy zenét vagy egy hangot. Ha videót csatolt, nem csatolhat zenét vagy hangot. 6. Válassza a Szöveg menüpontot. 7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [ ] gombot. 8. Az üzenet küldéséhez nyomja meg az [ ] gombot, vagy válassza az <Opciók> Küldés menüpontot. Szöveges vagy multimédia üzenetek megjelenítése 1. Menü üzemmódban válassza az Üzenetek Saját üzenetek Bejöv posta menüpontot. 2. Válasszon egy szöveges üzenetet. Segélykér üzenet aktiválása és küldése Vészhelyzetben segélykér üzenetet küldhet a családjának vagy barátainak. A segélykér üzenet beállítása 1. Menü üzemmódban válassza az Üzenetek Segélykér üzenetek Küldés beállításai menüpontot. 2. Balra vagy jobbra lapozzon a Be menüponthoz. 3. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg az [ ] gombot. ] Lapozzon egy névjegyhez, majd nyomja meg az [ gombot. 6. Válasszon ki egy számot (ha szükséges). 7. Nyomja meg a <Ment> <Igen> programgombot. Segélykér üzenet küldése 1. A becsukott, lezárt billentyzet telefonon nyomja meg a [ / ] gombot négyszer egy segélykér üzenet elre beállított számokra történ küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az elre beállított segélykér üzenetet. 2. Az SOS üzemmódból történ kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot. A mobilkövet bekapcsolása Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIMkártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy elre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható. 1. Menü üzemmódban válassza a Beállítások Biztonsági beállítások Mobilkövet menüpontot. 2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <OK> programgombot. 3. Balra vagy jobbra lapozzon a Be menüponthoz. 4. Lapozzon lefelé, és a címzettlista megnyitásához nyomja meg az [ ] gombot. ] Lapozzon egy névjegyhez, majd nyomja meg az [ gombot. 7. Válasszon ki egy számot (ha szükséges). 8. Lapozzon lefelé, és írja be a küld nevét. ] <Elfogad> 11. Nyomja meg az [ programgombot. 2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet. ] gomb megnyomásával készítse 3. Az [ el a fényképet. 4. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a <Vissza> programgombot (2. lépés). Fényképek megtekintése Menü üzemmódban válassza a következket: Saját fájlok Képek Saját fotók egy fényképfájlt. Zenehallgatás 1. Menü üzemmódban jelölje ki a Zenék menüpontot.

6 Powered by TCPDF ( 2. Válassza a következket: <Opciók> Zene hozzáadása innen: egy memóriatípust. 3. Válassza ki a felveend fájlokat, majd nyomja meg a <Hozzáad> programgombot. ] 4. A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az [ gombot. 5. A lejátszás közben a következ gombokat használhatja: Gomb Mvelet A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása A hanger növelése vagy csökkentése Balra: lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (nyomja meg 3 másodpercen belül); gyorskeresés a fájlban visszafelé (lenyomva és nyomva tartva) Jobbra: elre ugrás; gyorskeresés a fájlban (lenyomva és nyomva tartva) Fel: lejátszási lista megnyitása Le: lejátszás leállítása / Navigáló gomb Fényképezés Fényképek felvétele 1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot..

Samsung C5212. Felhasználói kézikönyv

Samsung C5212. Felhasználói kézikönyv Samsung C5212 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: Ismerkedés

Részletesebben

S5050. Felhasználói kézikönyv

S5050. Felhasználói kézikönyv S5050 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: Ismerkedés a telefonnal,

Részletesebben

GT-B5722. Felhasználói kézikönyv

GT-B5722. Felhasználói kézikönyv GT-B5722 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata A Felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: Ismerkedés a

Részletesebben

GT-S3650. Használati útmutató

GT-S3650. Használati útmutató GT-S3650 Használati útmutató A kézikönyv használata A felhasználói kézikönyv végig kalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: Ismerkedés a telefonnal,

Részletesebben

Fontos biztonsági előírások

Fontos biztonsági előírások Az úton első a biztonság Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel. Fontos biztonsági előírások Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KF750 Használati útmutató MAGYAR

KF750 Használati útmutató MAGYAR www.lgmobile.com ENGLISH KF750 Használati útmutató MAGYAR KF750 Használati útmutató ELECTRONICS INC. P/N : MMBB0274834 (1.0) H Bluetooth QD ID B013855 A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól

Részletesebben

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-17513A Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival. * Az országtól függően a telefon és a tartozékok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584857

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584857 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG S3310 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611622

Az Ön kézikönyve SAMSUNG S3310 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611622 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM Üdvözöljük! Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola V171 vezeték nélküli telefont

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató

ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató ConCorde EasyPhone 10 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde EasyPhone 10 mobiltelefont választotta. A telefont kamera, FM rádió, zseblámpa, hangrögzítő, zene lejátszó és hosszú üzemidejű akkumulátor

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON C510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738182

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON C510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738182 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 922 Rövid használati utasítás A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. Ezenkívül a weboldalon

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez. Megjelenés és funkciógombok. Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat?

Használati útmutató. DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez. Megjelenés és funkciógombok. Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat? 1 Használati útmutató DDOOGEE VALENCIA 2 Y100 PRO készülékhez Megjelenés és funkciógombok Hogyan helyezze be a SIM kártyát/kártyákat? 1) Távolítsa el az akkumulátor fedelet! 2) Távolítsa el az akkumulátort!

Részletesebben

ConCorde Raptor P67 Használati útmutató

ConCorde Raptor P67 Használati útmutató ConCorde Raptor P67 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde Raptor P67 mobiltelefont választotta. A készülék porálló (IPX6), vízálló (IPX7), és ütésálló, akár 1,5 méteres sík felületű szabadesésnek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NAVIGON SUNGOO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4290986

Az Ön kézikönyve NAVIGON SUNGOO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4290986 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 1 Az Ön készüléke... 1.1 Gombok és csatlakozók Rövid használati utasítás Headset csatlakozó A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt,

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOMTOM GO 510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/528186

Az Ön kézikönyve TOMTOM GO 510 http://hu.yourpdfguides.com/dref/528186 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv

SM-G930F. Felhasználói kézikönyv SM-G930F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NAVIGON 5100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2469973

Az Ön kézikönyve NAVIGON 5100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2469973 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NAVIGON 5100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NAVIGON 5100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

Kezelési útmutató myphone Halo 2

Kezelési útmutató myphone Halo 2 Kezelési útmutató myphone Halo 2 1 Köszönjük, hogy készülékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. myphone HALO 2 900/1800 MHz GSM hálózatokon működik. Nagy gombok, jól

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379545

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-I5800 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379545 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG GT-I5800. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG GT-I5800 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás

Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás Felhasználói útmutató a vezeték nélküli mikrofonkaros fülhallgatóhoz (HS-4W) 9311711 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy HS-4W termék megfelel

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-G313HN Felhasználói kézikönyv Hungarian. 10/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya és akkumulátor

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv

GT-I8160. Felhasználói kézikönyv GT-I860 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil telefont választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM 1.1. kiadás HU Biztonságunk érdekében Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket

Részletesebben

Telenor R228/ZTE-G R228. Mobiltelefon Felhasználói Kézikönyv

Telenor R228/ZTE-G R228. Mobiltelefon Felhasználói Kézikönyv Telenor R228/ZTE-G R228 Mobiltelefon Felhasználói Kézikönyv Biztonság Vegye figyelembe az alábbiakat, hogy megvédje készülékét az illetéktelen személyektől: Állítson be PIN kódot SIM kártyájához. Állítson

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-G318H/DS SM-G318H Felhasználói kézikönyv Hungarian. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 A SIM-kártya

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON ASPEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3463943

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON ASPEN http://hu.yourpdfguides.com/dref/3463943 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv GT-I9060I/DS GT-I9060I Felhasználói kézikönyv www.samsung.com A kézikönyvről A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553

Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T707 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738172

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T707 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738172 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Koobe Junior használati utasítás

Koobe Junior használati utasítás Koobe Junior használati utasítás Tartalomjegyzék Biztonsági Figyelmeztetés... 1 Felépítés... 4 Működés... 6 Az akkumulátor behelyezése... 6 Töltés... 6 SD kártya behelyezése... 8 Készülék Be/Kikapcsolása...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON W660I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819711

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON W660I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819711 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR

Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Vasco Traveler HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Tartalomjegyzék 1. A készülék üzembe helyezése 4 1.1 Funkcióbillentyűk 5 1.2 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL ONE TOUCH 983 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5535824

Az Ön kézikönyve ALCATEL ONE TOUCH 983 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5535824 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ALCATEL ONE TOUCH 983. Megtalálja a választ minden kérdésre az ALCATEL ONE TOUCH 983 a felhasználói

Részletesebben

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk

CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk CK-600 Nokia kijelzõs autóskészlet Rövid felhasználói útmutató és biztonsági információk 9211377 2. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-23 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3264945

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3264945 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ALCATEL OT-800A. Megtalálja a választ minden kérdésre az ALCATEL OT-800A a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1DS MARK III http://hu.yourpdfguides.com/dref/1083470

Az Ön kézikönyve CANON EOS-1DS MARK III http://hu.yourpdfguides.com/dref/1083470 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CANON EOS-1DS MARK III. Megtalálja a választ minden kérdésre az CANON EOS-1DS MARK III a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 2100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 2100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás EASY Rövid használati utasítás 8000D Fontos információk: Az Ön telefonja kompakt (egybeépített) kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. A felhasználó számára szigorúan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Colorovo. okostelefon

Colorovo. okostelefon Colorovo CityTone Lite okostelefon * modelltől függően elérhető funkció. 22 CityTone Lite Manual 80.indd 22 30.05.2014 11:32 Kezelési utasítás Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo CityTone Lite. Meg

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 6034R Rövid használati utasítás Fontos információk: Az Ön telefonja kompakt (egybeépített) kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. A felhasználó számára szigorúan

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató

Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató Nokia vezeték nélküli billentyûzet (SU-8W) Felhasználói útmutató MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az SU-8W készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991

Az Ön kézikönyve NOKIA LD-4W http://hu.yourpdfguides.com/dref/2319991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1

MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 9200278/1 MD-5W Nokia Bluetoothhangszórók 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200278/1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-5W jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

Point of View Android 2.3 Tablet Kézikönyv ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet Kézikönyv ProTab 2XXL Tartalom 1. Megjegyzések...2 2. Doboz tartalma...2 3. Termék áttekintése...3 4. Indítás és leállítás...4 5. Asztal...5 6. Gombok...5 7. Az App Drawer...6 8. Rendszerbeállítások...6 9. Telepítés, törlés

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-X160B http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584384

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-X160B http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820

Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820 Felhasználói kézikönyv Nokia Lumia 820 4.0. kiadás HU Pszt... Ez az útmutató még nem minden, van még egy... Telefonunk van egy felhasználói útmutató, amely mindig velünk van, és szükség esetén rendelkezésünkre

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv SM-A300FU Felhasználói kézikönyv Hungarian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Fontos tudnivalók Kezdeti lépések 7 Az értékesítési doboz tartalma 8 A készülék elrendezése 10 A SIM-kártya és akkumulátor

Részletesebben

CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon

CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Biztonsági utasítások... 4 A készülék biztonságos bekapcsolása... 4 Ügyeljen a forgalmi szabályokra a készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DORO PRIMO 365 Használati útmutató

DORO PRIMO 365 Használati útmutató DORO PRIMO 365 Használati útmutató 1 1. Bal gyorsgomb: Belépés a főmenübe 2. Jobb gyorsgomb: Telefonkönyv megnyitása 3. Hívó gomb: Hívásindítás, hívásfogadás, belépés a híváslistába 4. Hívás vége: Hívás

Részletesebben

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás

A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve. 9248224 1. kiadás A Nokia 2610 felhasználói kézikönyve 9248224 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RH-86 megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TOMTOM ONE XL http://hu.yourpdfguides.com/dref/2440043

Az Ön kézikönyve TOMTOM ONE XL http://hu.yourpdfguides.com/dref/2440043 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Doro PhoneEasy 508. Magyar

Doro PhoneEasy 508. Magyar Doro PhoneEasy 508 Magyar 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szolgáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás

Felhasználói kézikönyv 9352426 2. kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC WILDFIRE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462847

Az Ön kézikönyve HTC WILDFIRE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Áttekintés. Kérjük, olvassa el figyelmesen

Áttekintés. Kérjük, olvassa el figyelmesen Áttekintés Köszönjük, hogy a Vodafone Smart Tab készüléket választotta! A Vodafone Smart Tab kiváló média megjelenítési és játék futtatási teljesítményével még útközben is teljes internet élményt nyújt.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAGEM MYX5-2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1203228

Az Ön kézikönyve SAGEM MYX5-2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1203228 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben