A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS"

Átírás

1 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban régiók) alapján történtek, vagy pedig településenként (egyedi községek és városok szerint). Felmerült annak az igénye, hogy a tágabb és szűkebb területi egységek mellett egy közepes területi egységre vonatkoztatott vizsgálat is készüljön. Erre legalkalmasabbnak a statisztikai kistérségek látszanak, amelyekre vonatkozó adatokat az előző tanulmányban ismertettük. 1 Most ugyanolyan módszerekkel a 23 budapesti kerület halandósági különbségeit elemezzük. Módszer A kerületekre vonatkozó halálozási adatok a Központi Statisztikai Hivatal Népesedésstatisztikai Adatbázisából származnak. Mivel egy év adatai a kis számok miatt statisztikailag nehezen elemezhetők, öt év: adatait vettük a számítások alapjául. A kiválasztott öt év átlagában kiszámításra kerültek az ötéves korcsoportra vonatkozó nemenkénti halálozási arányszámok. Ezek segítségével a kormegoszlási különbségek kiküszöbölése céljából mindkét nemre külön és a népességre együttesen standardizált halálozási arányszámok kiszámítására került sor valamennyi kerületre 2 vonatkozóan. A standardizálás alapjául az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világnépességre vonatkozó kormegoszlását tekintettük. Ez a népesség összetételét az alábbi módon határozza meg: 1 A tanulmány a vidéki kistérségek halandósági különbségeit bemutató első része a Demográfia c. folyóirat XLVI. évf. 1. számában jelent meg, a oldalon. 2 A budapesti kerületek esetében az átlagára vonatkozó halandósági arányokat a meghaltak, ill. a népesség lakóhelye (régebbi megnevezés szerint a bejelentett állandó lakása) alapján számítottuk ki.

2 178 KLINGER ANDRÁS 1. Standard népesség kormegoszlása (WHO szerint) Age distribution of WHO World Standard Population Korcsoport Standard népesség %- ban 0 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 85 x 0,6 Összesen 100,0 A standardizált halálozási arányszámokat a könnyebb összehasonlítás céljaira átalakítottuk standardizált halandósági hányadossá. Ez azt fejezi ki, hogy az adott kerület férfi, női vagy együttes standard halálozási arányszáma hány százaléka a budapesti átlagos standard halálozási arányszámnak. Budapest esetében a kerületi arányszámokat a fővárosi átlaghoz viszonyítottuk. Budapesti kerületek halandósága Budapest halandósága csak 86%-a a vidéki átlagnak. De a fővároson belül kerületenként nagyobbak a különbségek, mint a vidéki kistérségekben. Ha a 23 kerületet a fővárosi átlaghoz viszonyítjuk és a szint szerint öt kategóriát állapítunk meg, akkor négy olyan kerület van, amely a legmagasabb kategóriába tartozik (2), vagyis ide tartozik a fővárosi kerületek 22%-a. De csak 3 olyan kerület van, ahol igen kedvezőnek mutatkozik a halandóság. A legmagasabb kategóriájú kerületek 19%-kal haladják meg a fővárosi átlagot, a legkedvezőbb kategóriájúaké pedig 18%-kal marad alatta annak. Így a legmagasabbak halandósági szinte 45%-kal magasabb a legalacsonyabbakénál.

3 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 179 A fővárosi átlaghoz viszonyítva a 23 kerületet az közötti standardizált halandósági hányados alapján az alábbi öt kategóriába soroltuk: Halandósági szint 2. Budapesti kerületek száma halandósági szint szerint Number of districts of Budapest by mortality level Halandósági hányados Kerületek száma Férfi Női Összes halandósági hányados alapján Kerületek %-ban Férfi Női Összes 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Összesen Budapest kerületei közül a legmagasabb halandóságot a VIII. kerületben találjuk, ahol a standardizált halandóság 25%-kal haladja meg a budapesti átlagot. Magas még a halandósági hányados a XX. (122%), illetve a VII. és a IX. kerületben is (118%). A legkedvezőbb a II. kerületi halandóság, ami 21%-kal a budapesti átlag alatt marad és csak 63%-át teszi ki a legmagasabb VIII. kerületinek. Kedvező még a halandósági hányados a XII., az V. és az I. kerületben is (86 87%). A budapesti kerületekben is a férfiak mutatnak nagyobb szóródást a halandósági hányados nagysága tekintetében, mint a nők. A legmagasabb halandóságú kerületek (1. kategória) aránya a férfiaknál 26%, a nőknél csak 17%. De ugyanígy a legalacsonyabb csoportba (5. kategória) a férfiak mutatója alapján a kerületek 17, a nőké alapján pedig csak 4%-a kerül. Ezzel szemben a női mutató az alacsony (4. kategória) csoportban 45%, a férfiak 22%-os előfordulásával szemben.

4 180 KLINGER ANDRÁS Standard halálozás A budapesti átlag %-ában Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb I. Halandósági szintek kerületenként Level of mortality in Budapest districts Az eltérő megoszlások ellenére a legmagasabb értéket mutató kerületek mindkét nemnél azonosak. A fővárosi kerületek közül kiemelkedően magas a VIII. kerület halandósági hányadosa: a férfiaknál 130, a nőknél 121%-os. Ugyancsak mindkét nemnél az ezután legkedvezőtlenebb helyzet a XX. és a VII. kerületben van (a férfiaknál 124, ill. 122-es, a nőknél pedig 119-es hányadossal. De hasonlóan mindkét nemnél a legmagasabbak közé tartozik egy külső az I. és egy belső a IX. kerület, ahol a férfiak halandósági hányadosa 114, a nőké pedig ennél magasabb, 116%. A legalacsonyabb halandóságú kerületeknél a férfiaknál a II. kerületben találjuk a legkedvezőbb mutatót (71%-ot), bár itt a nőké is a legjobb, de relatíve magasabb (84%). Hasonló irányú az eltérés a két másik igen alacsony férfi halandósági mutató esetében: a XII. és az V. kerület 79 83%-os férfi arányával szemben a nőknél 93%-os hányadost találunk. Még nagyobb a nemi differencia az I. kerületben: itt a férfiak 84%-os mutatójával szemben a nőknél csak 92%- os a standard halandósági hányados. Fordított a helyzet a XVI. és a XI. kerületben. Ezekben ui. a nők relatív halandósági helyzete jóval kedvezőbb, mint a férfiaké. A XI. kerületben a férfiak halandósági hányadosa 101, a nőké csak 92. Ugyanilyen irányú a különbség a XVI. kerületben: 93 a 89-cel szemben. Ez utóbbi mutatóval a XVI. kerület a II. kerület után a legkedvezőbb női halandósági helyzetű része a fővárosnak (megelőzve az V., a XII. és az I. kerületet).

5 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 181 A két szélső érték közötti különbségek is nagyobbak a budapesti kerületek között, mint a vidéki kistérségekben. Érdekes, hogy a maximum és a minimum közötti különbség a férfiaknál magasabb, mint a nőknél. Az előbbieknél a legmagasabb értéket mutató VIII. kerület hányadosa 183%-a a minimumot jelentő II. kerületinek, de a nőknél ugyanezen két kerület összehasonlításában is 144%- os a különbség. Az egyes budapesti kerületek nemenkénti halandósági hányadosai átlagában a következőképpen alakultak: 3. Budapesti kerületek standard halandósági hányadosa ( ) Standard mortality in Budapest districts ( ) Kerület Standard halandósági hányados Összesen Férfi Nő 1. Legmagasabb VIII XX VII IX IV Együtt Magas X VI XVII XXI Együtt Átlagos XIX XXIII XVIII XIII Együtt Alacsony XV XXII XVI XI III XIV I Együtt 5. Nagyon alacsony V XII II Együtt Budapest

6 182 KLINGER ANDRÁS Legalacsonyabb Alacsony Átlagos Magas Legmagasabb II. Standardizált halandósági hányados, átlaga Standardized mortality ratios, average Jóval többen élnek a legmagasabb halandóságú kerületekben (a főváros népességének több mint egyötöde), mint a legalacsonyabbakéban (itt ui. csak a népesség egytizede él). A kerületek népességének megoszlása a fővárosi halandósági hányados szintje szerint a következő: 4. Budapesti kerületek népessége halandósági szint szerint Population by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Lakónépesség I. 1 népesség ezer fő %-ában 1. Legmagasabb ,2 2. Magas ,1 3. Átlagos ,6 4. Alacsony ,8 5. Legalacsonyabb ,3 Összesen ,0

7 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 183 Halandóság korcsoportok szerint Budapest halandósága csaknem minden esetben alatta van a legalacsonyabb vidéki kistérségekben tapasztaltnál. Kivétel csupán a 15 éven aluliak korcsoportja, ahol a fővárosban 6%-kal magasabb a halandóság, mint a legalacsonyabb vidéki kistérségekben. A két mutató azonos a 60 79, és csaknem azonos a évesek esetében. A főváros előnye a legszámottevőbb a évesek körében (14%-kal alacsonyabb, mint a legkedvezőbb halandóságú kistérségekben). De a legidősebbeknél is budapesti előny mutatkozik (9%-os). 140 A budapesti átlag %-ában X Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb III. Halandóság korcsoportok és kerületek szerint Mortality by age in Budapest districts Budapesten a kerületi különbségek még jelentősebbek a kor szerinti halandóságban. De ezek nem annyira egyértelműek, mint a vidéki kistérségekben. A legnagyobb különbség a középkorban (a évesek körében) mutatkozik: itt a legmagasabb halandósági szintű kerületek halandósága egyharmadával haladja meg a budapesti átlagot és háromnegyedével magasabb a legalacsonyabb halandósági szintű kerületekénél. Ezek a különbségek a csecsemő- és gyermekkorban is hasonlóak: 30, ill. 35%-osak. A többi korcsoportban (15 39, 60 79, 80 éves és idősebb) a legmagasabb szintű kerületekben az átlaghoz képest egyaránt egyötödnyi a különbség. De a legalacsonyabb szintű kerületekhez viszonyítva a fiatal

8 184 KLINGER ANDRÁS felnőttkorúaknál 60% feletti többlet mutatkozik, az időskorúaknál pedig 44, ill. 32%-os. A budapesti kerületek közötti kor szerinti halandósága a következő: 5. Halandóság korcsoportok szerint a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Mortality by age groups by the mortality level in Budapest districts Százezer megfelelő korú lakosra jutó halálozás Halandósági szint x Összesen * a budapesti átlag százalékában 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest * Standard halandósági hányados. Halandóság haláloki csoportok szerint Budapest és a legalacsonyabb halandóságú vidéki kistérségek az egyes haláloki csoportok tekintetében elég nagy differenciálódást jelentenek. Vannak olyan halálokok, ahol Budapest helyzete rosszabb: ez leginkább az egyéb szívbetegségek miatti halandóságnál mutatkozik (14%-os többlettel), de 6%-kal magasabb a fővárosiak halandósága az emésztőszervi betegségek miatt, mint a legkedvezőbb helyzetű vidéki kistérségekben és 2 3%-os budapesti többlet mutatkozik a daganatok és az ischaemiás szívbetegségek esetében is. Ezzel szemben 29%-kal kevesebb öngyilkosság, 16%-kal kevesebb agyérbetegség miatti és 8 12%-kal kevesebb baleset miatti és légzőszervi betegség miatti halálozás jut százezer lakosra a fővárosban, mint a vidéki legkedvezőbb halandóságú kistérségekben. Budapesten belül a kerületek halandósági különbségei sokkal nagyobbak, mint a vidéki kistérségekben. A fővárosi átlaghoz viszonyítva a legmagasabb halandóságú kerületekben 43%-kal több baleset, 41%-kal több emésztőszervi betegség miatti, ill. 36%-kal több egyéb szívbetegség miatti és légzőszervi betegség miatti halálozás történik. Az átlaghoz mért különbség az ischaemiás szívbetegségek (17%) és az agyérbetegségek, ill. a daganatok halandósága esetében a legkisebb (22%). Az öngyilkosságok többlethalandósága 29%-os. Még számottevőbbek a különbségek, ha a legmagasabb és a legalacsonyabb halandósági szintű kerületek adatait hasonlítjuk össze. Az előzőekben 2,2-szer

9 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI Halandóság haláloki csoportonként a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Mortality by causes of death by the mortality level in Budapest districts Halandósági szint rendszeri bet. a budapesti átlag százalékában Egyéb term. bet. 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest akkora az emésztőrendszeri betegségek miatti halandóság, mint az utóbbiakban, de 1,8 1,9-szeres az egyéb szívbetegségek, a légzőszervi betegségek, valamint a balesetek halandósága is. Az öngyilkosságoknál 70%-os, a daganatoknál és az ischaemiás szívbetegségeknél 42 44%-os a halandósági többlet. A budapesti kerületek halandóságát halálokok szerint az alábbi adatok jellemzik: Ischaemiás Egyéb szívbetegség Százezer lakosra jutó halálozás (standard népesség alapján) Emész- Légzőtő- Daganat Agyérbetegség Baleset Öngyilkosság Öszszes Érdemes annak áttekintése is, hogy milyen halálokok okozzák a halandósági többletet. Ha a legmagasabb halandóságú budapesti kerületek haláloki halandósági adatait hasonlítjuk a legkedvezőbbekével, akkor meg tudjuk állapítani, hogy melyek azok, amelyek az adott kategória többlet halandóságát okozzák. A budapesti kerületek két szélső kategóriája között még magasabb a különbség: 57%-os. Ha ezeket a halandósági többleteket halálokok szerint kívánjuk megállapítani a következő képet, kapjuk:

10 186 KLINGER ANDRÁS 7. Legmagasabb halandóságú kerületek halandósági többlete haláloki csoportonként Mortality surplus in Budapest districts by groups of causes of death Halálok Legmagasabb halandóságú kerületek többlethalandósága A legalacsonyabb halandóágúakéhoz viszonyítva százezer lakosra százalékban Daganat ,0 Ischaemiás szívbetegség ,7 Egyéb szívbetegség ,0 Agyér betegség 45 8,4 Légzőszervi betegség 25 4,6 Emésztőszervi betegség 67 12,4 Egyéb természetes betegség 41 7,7 Baleset 34 6,4 Öngyilkosság 11 2,0 Összesen ,0 Lényeges különbségek vannak a vidéki és budapesti többlethalálozások haláloki struktúrájában. A budapesti magas halandóságban több mint egynegyednyi a daganatok halálozásának súlya, a vidékiben csak 8%-os. Ezzel szemben az agyérbetegségek előfordulása vidéken a többlet halandóság 23%-át jelenti, Budapesten pedig csak 8%-át. Hasonló az ischaemiás szívbetegség többlet halandóságban játszott szerepe (20, ill. 19%), de már az egyéb szívbetegségé Budapesten sokkal jelentősebb (20%), mint vidéken (13%). Ugyancsak hasonlóan növeli az emésztőszervi betegségek hatása is a halandósági többletet (14, ill. 12%-át teszi ki). Halandóság és lelki egészség Felmerül az a kérdés, hogy a lelki egészség miképpen befolyásolja általánosságban az egészségi állapotot és ezen keresztül milyen mértékben hat a halandósági különbségekre. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete Hungarostudy/2002 vizsgálata (ebből Budapesten 1869) főre kiterjedő, országosan és kerületekre is reprezentatív vizsgálata alapján lehetőség kínálkozik e kérdés megválaszolására. A vizsgálatban szereplő kérdések segítségével kerületenként és így kerületi halandósági szintű csoportonként egy 4-skálás csoportosításban megállapítható a Beck-féle depressziós index. Ennek alapján mind a megoszlásokat, mind pedig a depressziós átlagokat öszszehasonlíthatjuk a budapesti kerületi halandóság szintekkel. Budapest átlagos depressziós indexe jóval alacsonyabb a vidéki átlagosnál (17%-kal). Ezt az

11 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 187 okozza, hogy magasabb (13%-kal) az egészségesek, és jóval alacsonyabb a depressziósok és a súlyos depressziósok előfordulása (egyötödével). A budapesti kerületekben sem lineáris a halandósági szint csökkenésével a depressziós mutatók alakulása. Itt is az látszik, hogy a magas és az átlagos halandósági szintű kerületekben együttesen alacsonyabb az egészségesek és magasabb a súlyos depressziósok aránya, és emiatt megemelkedett a depressziós átlag (különösen a 2., magas kategóriánál, ahol az egészségesek aránya 93%-os és a 3., átlagos kategóriában, ahol a súlyos depressziósoké 115%-os). Ezzel szemben a legalacsonyabb halandóságú kerületekben (5. kategória) egyértelmű a depressziós mutatók alacsony szintje. Itt az egészségesek aránya a fővárosi átlagnál egyharmadával magasabb, és a depressziósok, ill. a súlyos depressziósok aránya annak csak 40 50%-a. Emiatt ebben a kategóriában a depresszió indexe csak 83%-a az átlagos budapestinek és háromnegyede a legrosszabb kategóriáénak. 8. A depresszió előfordulása a budapesti kerületek halandósági szintje szerint (a Hungarostudy-2002 reprezentatív adatai alapján) Presence of depression according to mortality in Budapest districts Halandósági szint Standard halandósági hányados Egészséges Enyhe depreszsziós Depreszsziós Súlyos depreszsziós Depreszsziós átlag a budapesti átlag százalékában 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest

12 188 KLINGER ANDRÁS A budapesti átlag %-ában Standard halálozás Depressziós átlag 30 Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb IV. Halandóság és depressziós átlag kerületek szerint Mortality and average depression index in Budapest districts A budapesti átlag %-ában Standard halálozás Súlyos depressziós 30 Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb V. Halandóság és depressziós szint kerületek szerint Mortality and very high depression in Budapest districts

13 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 189 Halandóság és jövedelem Érdemes a komplex fejlettségi mutató egyes elemeit külön-külön is elemezni. Ezek közül elsőként a jövedelem hatását tekintjük át. Itt a személyi jövedelem alapot képező jövedelem egy állandó lakosra jutó nagyságát vesszük alapul, évi bevallások alapján. A halandóság és a jövedelem közötti összefüggés a budapesti kerületek között is megmutatkozik. Itt még erőteljesebben látszik, hogy a legalacsonyabb halandóságú kerületekben jóval magasabb az egy főre jutó jövedelem. Ezekben a kerületekben ez a színvonal (145%) háromnegyedével magasabb, mint a legmagasabb halandóságú kerületekben (ahol csak 83%-a a fővárosi átlagnak). A vidéki kistérségekben ez a különbség a legmagasabb halandóságúak átlagos jövedelmének felénél is kevesebb. A budapesti kerületekben a halandóság és a jövedelem a következőképpen alakul: 9. Jövedelem a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Income in Budapest districts by mortality level Halandósági szint Halandósági hányados Egy főre jutó jövedelem a budapesti átlag %-ában 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest A budapesti kerületek között kevesebb ellentmondás látszik a halandóság szintje és a jövedelem nagysága között. A legmagasabb haladáságú kerületek csaknem mindegyikében a legalacsonyabb a jövedelem színvonala (a VIII. kerületben csak 73, a VII. és a XX. kerületben pedig 77%-a a fővárosi átlagnak). Kis ellentmondás abban mutatkozik, hogy a IV. kerület magas (132%-os) halandósági mutatója egy átlagos jövedelemszinttel párosul. A kedvező halandóságú kerületek közül kissé kérdéses a XI. kerület helyzete, ahol a jövedelem a fővárosi átlag 130%-át teszi ki, de a halandósági hányados csak 92%-os. Fordított a helyzet az V. kerület esetében, ahol a 84%-os standard halálozási mutató csak 113%-os egy főre jutó jövedelmi szinttel párosul.

14 190 KLINGER ANDRÁS 150 A budapesti átlag %-ában Standard halálozás Egy főre jutó jövedelem 70 Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb VI. Halandóság és jövedelem kerületek szerint Mortality and income in Budapest districts Negatív módon jelzik a jövedelemnek a halandóságra gyakorolt hatását az adott kistérségek szegénységi helyzetét közvetve meghatározó mutatók. Ezek közül kettőt tudunk bemutatni: A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők arányát, és A közgyógy-ellátásban részesülők arányát. Mindkettőnél igen egyértelmű, hogy a magas halandóság nagyobb szegénységgel párosul, az alacsonyabb halandóságú területeken pedig sokkal ritkább a szegénység. Budapesten belül még nagyobbak ezek a különbségek, különösen a munkanélküliek jövedelempótló támogatása területén. Ez a legkedvezőtlenebb halandóságú kerületekben másfélszerese a fővárosi átlagnak és közel hatszorosa a legkedvezőbb halandóságú kerületekének, ahol ez csak az átlagos egynegyede. A közgyógyszer-ellátásban részesülők kerületi arányai kevésbé szóródnak: de ez az érték is több mint egyharmadával magasabb a fővárosi átlagnál a legmagasabb halandóságú kerületekben, ami azt jelenti, hogy relatíve háromnegyedével többen részesülnek ilyen támogatásban, mint a legalacsonyabb halandóságú kerületekben.

15 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI Halandóság és szociális támogatás a budapesti kerületekben Mortality and social assistance in Budapest districts Halandósági szint Standard halandósági hányados Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesül százalékban a budapesti átlag százalékában Közgyógyellátásban 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest A jövedelem mellett ami a pillanatnyi életszínvonalat jól jellemzi az adott terület lakosságának életviszonyait jól jellemzik még a vagyoni viszonyokat meghatározó mutatók, illetve ezek hiányában a lakáshelyzet jellemzői, amelyek közül az alábbiak említhetők meg a halandósággal összefüggésben: épített lakások száma ezer lakosra, egy szobás lakások a lakott lakások %-ában, négy és több szobás lakások a lakott lakások %-ában, összkomfortos lakások a lakott lakások %-ában, komfort nélküli lakások a lakott lakások %-ában. Mind az öt mutató egyértelművé teszi, hogy amennyire az alacsony jövedelem és a magas szegénység növeli a halandósági valószínűséget, úgy a jobb lakásviszonyok csökkentik azt. E mutatók mindegyike kedvezőtlenebb ugyanis a magas halandóságú kistérségekben, és a halandóság csökkenésével párhuzamosan javulnak. Így az újonnan épített lakásoknak a népességhez viszonyított aránya alapján kétszeres különbség áll fenn a legalacsonyabb és a legmagasabb halandóságú budapesti kerületek között. Hasonló differenciák mutatkoznak a legkisebb (egy szobás) és a legnagyobb (négy és több szobás) lakások aránya tekintetében. Az előbbiek aránya kétszeres, az utóbbiaké egyharmadnyi a legkedvezőtlenebb halandóságú kerületekben a legkedvezőbbekhez viszonyítva. Relatíve háromnegyednyi csak utóbbiakban az összkomfortos lakások aránya, de a komfort nélkülieké kétszerannyi.

16 192 KLINGER ANDRÁS 11. Lakáshelyzet a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Housing situation by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Standard halandósági hányados Összkomfortos Lakásépítés ezer lakosra Egy szobás Négy és több szobás lakás %-ban a budapesti átlag százalékában Komfort nélküli 1. Legmagasabb Magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest Halandóság és munkanélküliség Ha nem is lehet közvetlen összefüggést találni a munkanélküliségnek a halandóságra gyakorolt hatására, de közvetett módon a munkanélküliségi arány egy általános gazdasági fejlettségi mutatóként is használható és így ennek szintje meghatározó lehet a halandóság kialakulásánál. Ezért érdemes a legutóbbi évek ( ) nyilvántartott munkanélküliségi arányát összehasonlítani a halandósági hányadoséval, és abból következtetéseket levonni. Budapesten még egyértelműbb a kerületek helyzete. Szinte teljesen párhuzamos a munkanélküliségi arány visszaesése a halandósági szint javulásával. A legmagasabb halandóságú kerületekben 36%-kal magasabb a munkanélküliség a fővárosi átlagénál és közel háromszoros a legalacsonyabb halandóságot mutatóknál. Az adatok a következőképen alakulnak a kerületekben: 12. Munkanélküliség a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Unemployment by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Halandósági hányados Munkanélküli arány a budapesti átlag %-ában 1. Legmagasabb Nagyon magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest

17 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI Standard halálozás Munkanélküliségi ráta A budapesti átlag %-ában Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb VII. Halandóság és munkanélküliség kerületek szerint Mortality and unemployment in Budapest districts Az egyes kerületek adataiban alig mutatkozik ellentmondás. A legmagasabb munkanélküli arányt mutató kerület (a VIII.), ahol ez a budapesti átlagos szint két és félszerese, 120%-os halandósági hányadost mutat. Igaz, hogy a 141%-os halandóságú VII. kerületben csak 117%-os a munkanélküli arány. Ugyanakkora, mint a kedvező halandóságú (87%-os) XV. kerületben. Halandóság és foglalkozási összetétel A társadalmi különbségek okozta halandósági differenciák a foglalkoztatottak ágazati összetétele alapján is megmutatkoznak. A kistérségeket a foglalkoztatottak ágazati összetétele szembonjából három csoportba oszthatjuk: Mezőgazdasági ágazatba tartozók (akik alacsony fővárosi aránya miatt nehéz összefüggéseket találni) Ipari és építőipari ágazatba tartozók Szolgáltatási ágazatokba (kereskedelem, vendéglátás, szállítás, hírközlés, pénzügy, közigazgatás, oktatás, egészségügy, személyi szolgáltatás) tartozók.

18 194 KLINGER ANDRÁS Standard halálozás Ipari keresők A budapesti átlag %-ában Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb VIII. Halandóság és az ipari keresők ágazati aránya kerületek szerint Mortality and industrial activity in Budapest districts Standard halálozás Szolgáltatási keresők A budapesti átlag %-ában Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb IX. Halandóság és a szolgáltatási keresők ágazati aránya kerületek szerint Mortality and services activity in Budapest districts

19 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 195 A budapesti kerületek vonatkozásában a foglalkoztatottak ágazati összetétele és a halandóság szintje között felismerhető az összefüggés. Az iparban dolgozók relatív aránya a legalacsonyabb kategóriában a fővárosi átlagnak alig valamivel több, mint 70%-a. Így a legmagasabb halandóságú kerületekben az ipari keresők aránya csak nem egészen másfélszerese a legalacsonyabb halandóságú kerületekének. Fordított a helyzet a szolgáltatási ágazatok súlya tekintetében, de itt a különbségek sokkal kisebbek. Budapesten egyértelmű az összefüggés a foglalkozás minősége és a halandósági szint között. A magas halandóságú kerületekben a fizikai dolgozók aránya 14 18%-kal meghaladja a budapesti átlagot, de a legkedvezőbbekben csak fele annak. Így a különbség a maximális és a minimális előfordulás között több mint kétszeres. Ezzel szemben a szellemi dolgozók aránya a legalacsonyabb halandóságú kerületekben egyharmadával meghaladja a budapesti átlagot és felével a legkedvezőtlenebb halandósági helyzetben levő kerületekét. Az összefüggések a budapesti kerületek esetében az ágazati és a foglalkozás minősége szerinti hovatartozás és a halandósági szint között az alábbiak: 13. A foglalkoztatottak ágazat és a foglalkozás minősége szerinti megoszlása a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Employed by branch of economy and by quality of employment by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Ipari-, Szolgáltatási Szellemi Fizikai építőipari ágazatban foglalkozású foglalkoztatottak a budapesti átlag %-ában Halandósági hányados 1. Legmagasabb Nagyon magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest Halandóság és iskolai végzettség A budapesti kerületek iskolai végzettségi különbségeit az alábbi arányokkal mérjük: Legalább az általános iskola 8. osztályát végezte a 15 éves és idősebb népesség %-ában Legalább befejezett középiskolai végzettségű a 18 évesek és idősebbek %-ában Befejezett felsőfokú végzettségű a 25 évesek és idősebbek %-ában Átlagosan elvégzett osztályok száma.

20 196 KLINGER ANDRÁS A budapesti kerületek esetében az általános iskolai végzettség olyan nagy arányú mindenütt, hogy a halandósági szint tekintetében a különbségek alig mutatkoznak (a magasabb halandóságú kerületeknél ez a mutató a budapesti átlag körül, a legalacsonyabb halandóságúak esetében annál 2%-kal magasabb értékben helyezkedik el). Jóval erősebb az összefüggés a közép- és még inkább a felsőfokú végzettségűek esetében. A 18 évesek és idősebbek körében a legalább középiskolát végzettek aránya csak a budapesti átlag 88 89%-át teszi ki a két legalacsonyabb halandósági szint esetében, ugyanakkor a legkedvezőbb halandósági szintű kerületekben annál 31%-kal magasabb. Így a legalacsonyabb és a legmagasabb halandósági szintek között közel 50%-os különbség mutatkozik a középiskolai végzettség tekintetében. Még jelentősebb az összefüggés a felsőfokú végzettségűek esetében (a 25 éves és idősebb népességben). Ez a legmagasabb halandóságú kerületekben csak a budapesti átlag 70 77%-át teszi ki, ugyanakkor, amikor a legalacsonyabb halandóságú kerületekben annál 88%-kal magasabb. Így a maximum, több mint két és félszerese a minimumnak. A 25 éves és idősebb népesség átlagosan elvégzett osztályszáma tekintetében hasonló irányúak, de kisebbek a különbségek. A három legmagasabb halandósági szintű kerületben ez 3 5%-kal alacsonyabb a fővárosi átlagnál, a legalacsonyabb halandóságúban pedig 15%-kal magasabb annál. A két szélső érték között egyötödnyi különbség mutatkozik. A legmagasabb iskolai végzettség és a halandósági szint közötti összefüggések a budapesti kerületekben az alábbiak: 14. Legmagasabb iskolai végzettség a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Highest educational level by the mortality level in Budapest districts Halandósági szint Halandósági hányados Legalább 8 osztályt végzett a 15 x Legalább középiskolát végzett a 18 x Felsőfokú tanintézetet végzett a 25 x Átlagos osztály szám (25 x) évesek %-ában a budapesti átlag %-ában 1. Legmagasabb Nagyon magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest

21 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 197 A budapesti átlag %-ában Standard halálozás 170 Legalább középiskola a 18 x évesek %-ában 160 Felsőfokú végzettségű a 25 x évesek %-ában Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb X. Halandóság és iskolai végzettség kerületek szerint Mortality and level of education in Budapest districts Halandóság és etnikum Az etnikai hovatartozás és a halandóság összefüggése szintén társadalmi differenciákat takar. Magyarországi vonatkozásban a cigány (roma) nemzetiséghez tartozók területi aránya az, amely hozzájárulhat a halandósági különbségek megmagyarázásához. Bár a legutóbbi 2001-es népszámlálás során is a cigány nemzetiséget vallók aránya alatta maradt a cigányság valószínű számának, mégis a jelentős területi különbségek, illetve ezeknek a halandósági szinttel való nagymértékű összefüggése érdemessé teszik a vizsgálatot. Budapesten még egyértelműbb a halandóság és a cigány népesség aránya közötti összefüggés. A fővárosban lényegében csak a legmagasabb halandóságú kerületekben találunk számottevőbb cigány (roma) nemzetiségű népességét, ahol ezek aránya 2,3-szerese a fővárosi átlagnak. Ugyanakkor a legalacsonyabb halandóságú kerületekben csak annak egyharmadát éri el. A fővárosi kerületekben a cigány nemzetiségűek aránya és a halandósági szint között az alábbi összefüggések mutatkoznak:

22 198 KLINGER ANDRÁS 15. Cigány nemzetségűek aránya a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Share of gipsies by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Halandósági hányados Cigány (roma) nemzetiségűek aránya a budapesti átlag %-ában 1. Legmagasabb Nagyon magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest A budapesti átlag %-ában Standard halálozás Cigány nemzetiségűek Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb XI. Halandóság és a cigány nemzetiségűek aránya kerületek szerint Mortality and gipsy nationals in Budapest districts Halandóság és kormegoszlás A területi kormegoszlási különbségeket már eleve kiküszöböltük, amikor alapul a standard halandósági hányadost fogadtuk el. De a területi kormegosz-

23 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 199 lás különbségeit a halandósági szint meghatározásánál független változóként is felhasználhatjuk. Az egyes kerületek kor szerinti összetételét három nagy korosztályban vizsgáljuk: Gyermekkorúak: 0 14 évesek, Munkaképes korúak: évesek, Öregkorúak: 60 évesek és idősebbek. Budapesten jóval alacsonyabb (egynegyedével kevesebb) a gyermekkorúak aránya, mint vidéken, az öregkorúaké pedig magasabb (7%-kal). A budapesti kerületek között sokkal jelentősebb a halandósági szint szerint a kormegoszlási különbség, mint a vidéki régiókban. A gyermekkorúak aránya a magas halandóságú kerületekben egyértelműen magasabb, mint az alacsony halandóságúakéban. A különbség a maximum és a minimum között több mint egyharmados. Ezzel természetesen fordított a helyzet az időskorúak esetében. Itt a legkedvezőbb halandóságú kerületekben a 60 x évesek aránya majdnem másfélszer annyi, mint a legmagasabb és a magas halandóságú kerületekben Mindez azzal az eredménnyel is jár, hogy a magas és az átlagos halandóságú kerületekben a munkaképes korúak aránya valamivel magasabb, a kedvező halandóságú kerületekben viszont alacsonyabb. A különbség azonban nem jelentős: a maximum 8%-kal haladja meg a minimumot. A budapesti kerületekben a halandósági szint és a kormegoszlás közötti összefüggések az alábbiak szerint alakulnak: 16. A népesség kormegoszlása a budapesti kerületek halandósági szintje szerint Age distribution of the population by mortality level in Budapest districts Halandósági szint Halandósági hányados x x évesek aránya a budapesti évesek aránya az össznépesség átlag %-ában %-ában 1. Legmagasabb Nagyon magas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb Budapest

24 200 KLINGER ANDRÁS A budapesti átlag %-ában Standard halálozás 0-14 évesek aránya 60-x évesek aránya Legmagasabb M agas Átlagos Alacsony Legalacsonyabb XII. Halandóság és kormegoszlás kerületek szerint Mortality and age structure in Budapest districts A kormegoszlásban mutatkozó különbségeket a halandósági szint különbsége mellett erősen befolyásolják a születési arányok különbségei is. De e termékenységi színvonal eltérései független változóként is felfoghatóak. Szoros ui. az összefüggés a születési arányszám és a standard halandósági szint között. Általánosságban a kedvezőtlen halandóság az átlagosnál valamivel magasabb élveszületési aránnyal párosul. Hasonló a helyzet nagyobb differenciákkal a fővárosban is: Itt a legmagasabb halandóságú kerületek élveszületési arányszámai közel egynegyedével magasabbak az átlagosnál és több, mint kétötödével több, mint a 86%-os értéket jelentő legalacsonyabb halandóságú kerületekben. A magasabb halandóságú területek fiatalabb kormegoszlását befolyásolják az eltérő termékenységi viszonyok is. A 2001-es népszámlálás alkalmával mért befejezett termékenységi szint (a száz éves nőre jutó született gyermekek száma) magasabb a kedvezőtlen halandóságú területeken. Hasonló a helyzet a budapesti kerületekben is. Itt a termékenységi szint a magas halandóságú kerületekben 7%-kal van a fővárosi átlag felett (de a legmagasabbakban csak 1%-kal). A legkedvezőbb halandósági helyzetű kerületekben élő nők gyermekszáma 6%-kal marad el a fővárosi átlagtól és 12%-kal a maximális szint alatt.

25 A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI 201 Összefoglalás Ha a kerületek halandóságára gyakorolt különböző társadalmi-gazdasági jelenségek egyenkénti hatását kívánjuk egy mutató segítségével jellemezni, akkor erre a legalkalmasabb, ha a standard halandósági hányados nagysága és az adott jelenséget jellemző mutató kistérségi alakulása közötti korrelációs együtthatót számítjuk ki (Pearson módszerével). E szerint a kerületek halandósági mutatóit csökkenő sorrendben az alábbi mutatók határozzák meg (a negatív korrelációs együttható azt jelzi, hogy az adott mutató alacsonysága magas halandóságot eredményez, a pozitív érték pedig azt, hogy a mutató magas értéke magas standard halandóságot eredményez). A felsorolásban csak a 100%-os szignifikanciával rendelkező összefüggések szerepelnek. 17. Korrelációs együtthatók a halandósági szint és egyes társadalmi-gazdasági mutatók között Correlation indices by mortality and other socio-economic indices Pearson korrelációs együttható a standard Mutató halandósági hányadossal + 1. Elvégzett átlagos osztályszám -, Emésztőrendszeri betegségben meghaltak, Fizikai foglalkozásúak aránya, Szellemi foglalkozásúak aránya -, Munkanélküli arány, Daganatos betegségben meghaltak, Cigány nemzetiségűek aránya, Öngyilkosságban meghaltak aránya, Balesetben meghaltak aránya, Ischaemiás szívbetegségben meghaltak, Depressziós átlag, Szolgáltatásban dolgozók aránya -, Ipar-építőiparban dolgozók aránya, Összkomfortos lakások aránya -, Tartós munkanélküliek aránya, Átlagos gyermekszám, Jövedelem egy főre -, Légzőrendszeri betegségben meghaltak,306 Megállapítható, hogy a legmagasabb 18 szignifikáns korrelációs értéket jelentő társadalmi-gazdasági mutató közül 13 olyat találtunk, ahol az összefüggés negatív, vagyis ennek növekedése ellentétes módon (vagyis a halandóságot

26 202 KLINGER ANDRÁS rontó tényezőként) alakul a standard halandósági hányadoséval, és csak 5 olyat, amelynek növekedése csökkentően hat a halandóság szintjére. Tárgyszavak: Halandóság Társadalmi differenciálódás Területi elemzés MORTALITY DIFFERENCES OF THE DISTRICTS OF BUDAPEST

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK

DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK DIFFERENCIÁLIS DEMOGRÁFIAI KÖZELÍTÉSEK FELHASZ- NÁLHATÓSÁGA: KÖZELÍTÉSEK, MÓDSZEREK, PÉLDÁK KLINGER ANDRÁS 1. Differenciális demográfiai mutatószámok fogalma és számításának alapelvei A demográfiai vizsgálatok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN GÁRDOS ÉVA Bevezetés A kilencvenes évekre Magyarországon demográfiai krízishelyzet alakult ki annak következtében, hogy a női

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI DEMOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Monigl

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2

Korcsoport Megoszlás (%) 18-25 éves 7,2 26-35 éves 11,0 36-45 éves 16,0 46-55 éves 19,9 56-65 éves 22,7 65 év feletti 23,2 2. MELLÉKLET KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEI (KÉRDŐÍV) A KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI Megkérdezés módszertana Megkérdezés módja: önkitöltős kérdőíves megkérdezés feleletválasztós, skálás

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE

FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI REHABILITÁCIÓ (AKTIVIZÁLÁS) SZABÁLYOZÁSI-, INTÉZMÉNYI FELTÉTELRENDSZERE Készítette: Horváth Olga Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás

Területi Szakértői Csoport. Bentlakásos Idősellátás Területi Szakértői Csoport Bentlakásos Idősellátás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Dr. Egervári Ágnes Czibere Károly Panker Mihály Sztenderdek az idősek

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében

Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az új szja törvénnyel kapcsolatos béralkalmazkodási lépések a kisés közepes vállalkozások körében Az Országgyűlés által 21-ben elfogadott új személyi jövedelemadó törvény eredményeként a 29 ezer forint

Részletesebben

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE CSEPEL-VÁROSKÖZPONT PANELES LAKÓKÖRNYEZETÉNEK HELYZETE ÉS ÉRTÉKELÉSE - különös tekintettel a társadalmi környezetre gyakorolt hatásokra A tanulmány a MaHill Mérnökiroda megbízásából készült. Az alábbi

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Szabó-Nagy Andrea Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. június 20. A felülvizsgálat során tett kiegészítéseket, módosításokat a fejezetek végén címszóval és színkiemeléssel jeleztük. Tartalom

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A NYUGAT-DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA Győr 2007 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-090-5

Részletesebben

A LAKÁSHELYZET SZOCIÁLIS VETÜLETEI A KILENCVENES ÉVEKBEN1

A LAKÁSHELYZET SZOCIÁLIS VETÜLETEI A KILENCVENES ÉVEKBEN1 A LAKÁSHELYZET SZOCIÁLIS VETÜLETEI A KILENCVENES ÉVEKBEN1 FARKAS E. JÁNOS 1. A szociális lakásellátás jellemzői, feltételrendszere A magyarországi lakáshelyzet 1945 utáni változásai négy fő korszakra oszthatók:

Részletesebben

4. 7. Következtetések: a népegészségügyi rendszerek reformjának fő területei a délkelet-európai országokban:

4. 7. Következtetések: a népegészségügyi rendszerek reformjának fő területei a délkelet-európai országokban: Manuela Sofia Stănculescu (coord.) et al.: A népegészségügyi rendszerek Délkelet-Európában Friedrich-Ebert-Stiftung Regional Project for Labour Relations and Social Dialogue in South East Europe Belgrade,

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 43. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben