Szakképzés szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzés szakmai programja"

Átírás

1 Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u / , Szakképzés szakmai programja Megyesi Istvánné intézményvezető Szentes, augusztus 18. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A képzés célja 3 2. A tanulók jellemzése 3 3. Nevelési-oktatási szempontú jellemzők 3 4. A szakmai program összeállításának sérülés specifikus szempontjai 4 5. A speciális szakiskolai tanulmányok szakaszai 4 6. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés - Oktatott szakmák 5 7. Szakképesítések heti óraterve évfolyamonként 6 8. Szakmai vizsgáztatás Szakmai programok 19 TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS PROGRAMJA 20 ASZTALOSIPARI-SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS PROGRAMJA 113 SZOBAFESTŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS PROGRAMJA Közismereti tantárgyak a szakképzési évfolyamokon 224 2

3 1. A képzés célja Olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni szakképesítésüknek megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. - Nyújtson korszerű szakmai műveltséget, általános és speciális szaktudást a szakma műveléséhez - Alapozzon meg és fejlesszen ki olyan tudást a tanulóban, amely képessé teszi őt arra, hogy a folyamatosan változó szakmai követelményeknek eleget tudjon tenni - Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra - Fejlessze a folyamatos önművelés igényét A képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja iskolánk általános nevelési céljait, személyiségformálását, a szociális funkciókra való felkészítést is. 2. A tanulók jellemzése A szakiskolai képzésbenszakmai Alapdokumentumának megfelelően az enyhe értelmi fogyatékos és/vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanuló vesznek részt. A szakképesítés megszerzése a tanulásban akadályozott tanulók többsége számára lehetséges saját intézményünk illetve más intézményekből érkezett tanulók esetében is. Beiskolázás: a speciális szakiskolába a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye, javaslata alapján kerülhetnek a tanulók. Általában a tanulók személyiségének fejlődési zavara, tanulási akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű örökölt vagy korai életkorban szerzett sérüléssel vagy funkciózavarral függ össze. A heterogén eredetű állapot közös jellemzője a kognitív funkciók lassúbb fejlődése és tartós zavara, amely hosszú távon a figyelem- és egyéb részképesség-zavarok eredményeként nagyon sok esetben magatartászavart okozhat. Intézményünk Alapító Okirata értelmében a többségi általános iskolákból magatartási problémákkal küzdő tanulókat is fogadhatunk. Az alapfokú iskoláztatás során az alapismeretek elsajátításával párhuzamosan a tanulók személyiségi állapotának rendezése, kompenzálása, a meglévő képességek továbbfejlesztése és a sérült képességek korrigálása, kompenzálása folyik. Ennek eredményeképpen válhatnak képessé a tanulásban akadályozott, illetve a magatartási problémákkal küzdő tanulók nagy része az önálló élethez szükséges szakképesítés megszerzésére. 3. Nevelési-oktatási szempontú jellemzők Tanulási helyzetben figyelhetők meg általában a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelmi koncentráció, a bonyolultabb gondolkodási funkciók (konkrétan a kognitív képességek kisebbnagyobb zavara) és a szociális alkalmazkodási képesség gyengeségei. Ez utóbbiak a magatartási problémákkal küzdő tanulók esetében fokozottan vannak jelen. 3

4 Mindezek egyéni kombinációkban jelentkezhetnek, így a nevelő-oktató feladattal kell ezen képességek erősítésére törekedni. A fentiek ismeretében lehetséges kiválasztani azt a pedagógiai eljárásrendszert, amely eredményes tanulást biztosít a tanuló számára. 4. A szakmai program összeállításának sérülésspecifikus szempontjai A szakmai program összeállítása során a cél és feladat meghatározásánál a korrigáló, fejlesztő szempontokat célszerű kiemelni. Ennek megfelelően a fejlesztésütemét, az anyagelsajátítás tempóját lassítani szükséges. A bonyolultabb folyamatok tanítása során az anyag kisebb részletekre való tagolásával, majd azok összeláncolásával a folyamat bemutatása és többszöri, az átlagosnál nagyobb időintervallumot igénylő gyakorlása vezet eredményre. A tanítás során felvetődő problémák,hiányzó vagy nem kielégítő mélységű és erősségű ismeretek pótlására időt kell biztosítani. 5. A speciális szakiskolai tanulmányok szakaszai I. Előkészítő évfolyam (9/E. évfolyam): Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskola kötelező előkészítő évfolyamán: - az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, - az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba, - megvalósul a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, - a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése. A pedagógus feladata biztosítani a tanulók általános tudásának elmélyítését, illetve szinten tartását, a közismereti órákon a szociális kompetenciák fejlesztését, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás képességének erősítését célzó tanulási környezetet, a tevékenységközpontú tanulásszervezést. A képzés feladata elmélyíteni, kiegészíteni az alapfokú iskolában megszerzett általános műveltséget, feltárni és segíteni az épen maradt részképességeket, támogatni az érdeklődés és tehetség alapján kialakuló tanulói tevékenységeket. A 9/E. évfolyam heti óraterve: Tantárgy: Heti összes óraszám: 1. Magyar nyelv és irodalom 5 2. Angol nyelv 2 3. Matematika 5 4. Erkölcstan 1 5. Állampolgári ismeretek 1 6. Természetismeret 3 7. Vizuális nevelés 2 8. Informatika 2 4

5 9. Pályaorientáció Szakmai alapozó ismeretek Testnevelés Osztályfőnöki 1 Összesen: 35 A tananyagtartalmakat a helyi tanterv tartalmazza. II.Szakmai képzés szakasza( évfolyam, 2014/2015-ös tanévtől évfolyam) - szakmacsoportok A szakképzési évfolyamokon (11-12.évfolyam, 2014/2015-ös tanévtől évfolyam) - helyi sajátosságokat figyelembe véve és ezeket kihasználva az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik a következő szakma-csoportokban a szakmai programban részletezett szakképesítések megszerzése érdekében: - könnyűipari szakmacsoport - építészet szakmacsoport - faipari szakmacsoport 6. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés - Oktatott szakmák A szakma OKJ A szakma megnevezése száma Tetiltermék-összeállító rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől kifutó) Tetiltermék-összeállító rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre) Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől kifutó) Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre) Szobafestő rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől kifutó) Szobafestő rész-szakképesítés (A 2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre) A képzés időtartama 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év 5

6 7. Szakképesítések heti óraterve évfolyamonként OKJ azonosító számú TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS heti órakerete Tantárgyak Tanayagegység Heti óraszám Közismereti tantárgyak 11.évf. 12.évf. Osztályfőnöki 1 1 Testnevelés 2 2 Társ ismeret 1 1 Szakmai tantárgyak Munka és körny.védelem 221st/1.0/ Anyagismeret 221st/2.0/ Szakrajz 221st/1.0/ Szakmai ismeret 221st/2.0/ st/3.0/ Elmélet összesen Elméletig.gyakorlat 221st/1.0/ Szakmai gyakorlat 221st/4.0/ st/2.0/ Összesen Nyári gyakorlat 90 6

7 OKJ azonosító számú ASZTALOSIPARI SZERELŐRÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS heti órakerete Tantárgyak Tananyagegységek Óraszám (heti) Közismereti tantárgyak 11.évf. 12.évf. Osztályfőnöki 1 1 Testnevelés 2 2 Választható tananyag mod. Társadalmi és életviteli ismeretek 1 1 Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok 1 Felkészítés szakmai vizsgára 1 Habilitáció 3 3 Összesen 7 9 Szakmai tantárgyak Munkavédelem Munka-tűz és környezetvédelem 228st./1.1/ Faipari gépek, eszközök 228st./1.2/ Szakmai ismeret gyártáselőkészítés A gyártás-előkészítés és minőségbiztosítás elmélete 228st/1.0/ Alapvető szerelési feladatok Alapvető szerelési munkák 228st/1.0/ Elmélet összesen Szakmai gyakorlat Balesetmentes munkavégzés gyakorlata 228st./2.0/ Munkavégzés gépi eszközök 228st./2.1/ Munkavégzés kézi eszközök 228st./2.2/ Gyártás-előkészítés gyakorlata 228st/2.0/ Műszaki dokumentáció alkalmazása 228st/2.1/ Anyagok kiválasztása, előkészítése 228st/2.2/ Alapvető szerelési munkák gyakorlata 228st/2.0/ Alapvető szerelési munkák gyakorlata 228st/2.0/ Gyakorlat összesen Heti összes óra Nyári gyakorlat 90 7

8 A OKJ azonosító számú SZOBAFESTŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS éves és heti óraterve Összes Heti Összes óraszám Tantárgyak Tananyagegység óraszám óraszám 11.évf. 11.évf. 12.évf. 12.évf. Osztályfőnöki Testnevelés Társadalmi és életviteli ismeretek 1 1 Informatika Összesen 5 5 Vállalkozási ism. 196st/1.0/ st/2.0/ Épület diagnosztika 196st/1.0/ Munkavédelem 196st/2.0/ Szakszámítás 196st/3.0/ st/9.0/ Szakrajz 196st/2.0/ st/3.0/ Anyagismeret 196st/1.0/ st/1.0/ Szakmai ismeret 196st/4.0/ st/5.0/ st/6.0/ st/8.0/ st/3.0/ Elmélet összesen Elméletigényes gyakorlat 196st/1.0/ st/2.0/ st/8.0/ st/2.0/ st/1.0/ st/3.0/ st/2.0/ Szakmai gyakorlat Összesen Heti összesen Nyári gyakorlat

9 A OKJ számú Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés heti órakerete Tantárgyak Szakmai követelmény modulok 9. évfolyam Összevont nyári gyakorlat 10. évfolyam Közismereti órák Osztályfőnöki 1 1 Testnevelés és sport 5 5 Etika 1 1 Matematika/szakszámítás 3 4 Magyar nyelv és irodalom 1 1 Informatika 1 1 összesen: Szakmai elmélet órák elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Biztonságos munkavégzés alapjai Biztonságos munkavégzés Biztonságos munkavégzés gyakorlata Faipari szakmai és gépismeret Alapvető Faipari szakmai gyakorlat tömörfa megmunkálás 7 7 Asztalosipari szerelési ismeretek ,5 3,5 Asztalosipari Asztalosipari szerelési gyakorlat szerelés 7,5 7,5 össszesen: 7,5 15,5 70 7,5 15,5 szakmai elmélet és gyakorlat Heti összes óraszám

10 Tantárgyak A OKJ számú Szobafestő rész-szakképesítés heti órakerete Szakmai követelmény modulok Közismereti tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam Osztályfőnöki 1 1 Testnevelés és sport 5 5 Etika 1 1 Matematika/szakszámítás 3 4 Magyar nyelv és irodalom 1 1 Informatika 1 1 összesen: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak Tantárgyak Szakmai követelmény modulok elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Építőipari alapismeretek Építőipari 3 1 alapismeretek Építőipari alapismeretek gyakorlata 1 Falfelület festése, díszítése Szobafestő, Falfelület festésének, díszítésének munkák gyakorlata díszítő 3,5 2,5 7 8,5 Tapétázási munkák Tapétázási munkák 2 3 Tapétázási munkák gyakorlata 6,5 8 Össszesen: 8,5 14,5 6,5 16,5 szakmai elmélet és gyakorlat Heti óraszám összesen Nyári gyakorlat 70-10

11 A OKJ számú Tetiltermék-összeállító rész-szakképesítés heti órakerete Tantárgyak Szakmai követelmény modulok Közismereti tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam Osztályfőnöki Testnevelés és sport Etika Matematika Magyar nyelv és irodalom Informatika Összesen: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Ruhaipari anyag- és áruismeret ,5 - Ruhaipari Anyagvizsgálatok gyakorlat anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártás-előkészítés Szakrajz Ruhaipari Szakrajz gyakorlat gyártmánytervezés - 4,5-4,5 Tetiltermékek készítése 2, Tetiltermékek készítése Tetiltermékek gyakorlat összeállítása Összesen: 7,5 15,5 6,5 16,5 Szakmai elmélet és gyakorlat összesen Heti összes óraszám Nyári gyakorlat 70-11

12 8. Szakmai vizsgáztatás: A szakmai vizsgáztatás szabályairól jogszabály rendelkezik. MODULÁRIS SZAKMAI VIZSGA (A 2014/2015-ös tanévtől kifutó rendszerben) A szakmai vizsgán a vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges tételsor, feladatközlő lap, segédanyag, javítási-értékelési útmutató (a továbbiakban együtt: feladatlap) elkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszter a vizsga nyelvén gondoskodik. A vizsgaszervező a feladatlapokat a csomagolásán, illetve az elektronikus úton megküldött feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A szakmai vizsga nyelve magyar. A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a vizsgabizottság döntése alapján eltérő vizsgatevékenységgel (szóbeli helyett írásbeli, illetve írásbeli vagy interaktív tevékenység helyett szóbeli), továbbá az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb időtartammal is teljesíthető. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. Mentesül az adott vizsgarész tekintetében a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki a vizsgarész követelményét a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián teljesítette és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. Iskolai rendszerű szakképzésben a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgát lehet tartani a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban, február-március, május-június és októbernovember hónapban (a továbbiakban: vizsgaidőszak. A szóbeli és az interaktív vizsgatevékenység: Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen, de legkésőbb a feladatok megküldésével egyidejűleg tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni. A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok, illetve az elektronikusan érkező feladatlapok kibontása a csomagon, illetve az elektronikus feladatlapok kísérőlevele szerint megjelölt időpontban az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítását felügyelő személy és a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban meghatározott vizsgabizottsági tag előtt történik. A felbontás, illetve telepítés helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), illetve az elektronikusan érkező feladatlapok állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a kijavított dolgozatokkal együtt kell kezelni. A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti 12

13 a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. A vizsgázó az írásbeli és az interaktív vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem kérhet, és nem kaphat. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását - a javítási útmutató alapján - vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni. A vizsgázó számára az írásbeli és interaktív vizsgafeladat kidolgozásához a szakképzést folytató intézmény, illetőleg a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani. A gyakorlati vizsgatevékenység: A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie részszakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére. A vizsgázó a gyakorlati vizsgafeladatát húzás útján kiválasztott feladatközlő lap alapján, az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A vizsgafeladatok megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység egyes feladatainak végrehajtási idejét a vizsgafeladatok leírása tartalmazhatja. A szóbeli vizsgatevékenység: A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott vizsgafeladatokat tartalmazó feladatlapok közül, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott feladatlap alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgázó szóbeli vizsgatevékenység során nyújtott teljesítményét %-osan kell értékelni. A vizsgázó a szóbeli feladatát csak a feladatlap kiválasztása után és a feladat sorszámának az osztályozóívben való rögzítése után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását a feladatlap alapján, a vizsgaszervező által biztosított segédanyagok használata mellett végzi. Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység helyett írásbeli vizsgatevékenységet végez, a feladatlap kiválasztása után felügyelő jelenlétében készíti el vizsgafeladatát. A szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységei során a vizsgázó egy alkalommal póttételt választhat. Azon vizsgatevékenységnél ahol póttétel választására került sor, a vizsgázó teljesítménye legfeljebb 60%-ra értékelhető. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgatevékenység megjelölésével fel kell tüntetni az osztályozóíven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. A vizsgázó teljesítményének értékelése: A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). 13

14 A vizsgarész %-os eredményét az egyes feladatok %-os értéke és a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozás szerint kell megállapítani. Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikeres a vizsgarész, ha az így kapott érték 50% feletti. Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozott átlaga alapján, az (1) bekezdés szerinti osztályzat a következő: % jeles (5) 71-80% jó (4) 61-70% közepes (3) 51-60% elégséges (2) 50% vagy 50% alatt elégtelen (1) KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS (2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben) A komple szakmai vizsgáztatásról a 315/2013 (VIII. 28.) Korm. rend. rendelkezik az alábbiak szerint: - A vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott írásbeli, számítógép alkalmazását igénylő interaktív, gyakorlati vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenységekből állhat. - A vizsga nyelve - a szakmai és vizsgakövetelményben előírt idegen nyelvi követelmények kivételével - a magyar. - Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban, február-március, május-június és október-november hónapban lehet vizsgát tartani. - A vizsgán a vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges központi kiadású tételsor, feladatközlő lap, segédanyag, javítási-értékelési útmutató elkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszter a vizsga nyelvén gondoskodik. - Az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységhez készült feladatlap egy vizsgán, a szóbeli vizsgatevékenységhez készült feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által történő visszavonásáig több vizsgán is felhasználható. - A gyakorlati vizsgatevékenységhez készült feladatlapokra vonatkozó javaslatot - a szakmai és vizsgakövetelményben előírt központi kiadású gyakorlati feladatlap kivételével - a vizsgaszervező dolgozza ki. A központi kiadású gyakorlati feladatlap csak egy vizsgán használható fel. - Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésre. A komple szakmai vizsga lebonyolításának általános szabályai: A vizsgát a lebonyolítási rend alapján kell lebonyolítani. A vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok biztosításának módját, a feltételek megfelelőségének tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a 14

15 vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a dokumentumot csatolni kell a vizsga jegyzőkönyvéhez és a vizsgát követő öt évig meg kell őrizni. A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül be kell fejezni, kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik. Ugyanazon vizsganapra - amennyiben azt a szakmai és vizsgakövetelmény nem zárja ki - több vizsgafeladat, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. Az írásbeli, az interaktív vizsgatevékenység: A szakképesítésért felelős miniszter a vizsga írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységéhez központilag kiadott feladatlapokat a vizsga megkezdése előtt legalább három nappal nyomtatott formában vagy elektronikus úton juttatja el a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a nyomtatott feladatlapokat a csomagolásán, az elektronikus úton megküldött feladatlapokat az elektronikus feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni. Nem kaphat teremfelügyeletet ellátó megbízást az, aki az adott vizsgatevékenység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet. A zárt, biztonságos csomagolásban megküldött nyomtatott feladatlapok kibontása a csomagon, az elektronikus úton megküldött feladatlapok megnyitása az elektronikus feladatlapok kísérőlevele szerint megjelölt időpontban az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítását felügyelő, az e rendeletben meghatározottak szerint kijelölt vizsgabizottsági tag előtt történik. A felbontás, megnyitás időpontját, a csomag sértetlenségének, sérült, felbontott vagy megnyitott állapotának tényét és a jelenlévők nevét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szakmai és vizsgakövetelmény által az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat kidolgozására előírt időtartamba a feladat ismertetésének időtartama nem számít bele. Az interaktív vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. A vizsgázó számára az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat kidolgozásához a vizsgaszervező vagy a képző intézmény bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani. A vizsgázó a feladatközlő lapja, dolgozata első lapján feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a dátumát. Ha a vizsgázó a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, dolgozatát, feladatközlő lapját, elektronikus adathordozóját átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás időpontját és ellátja kézjegyével, továbbá dolgozat, feladatközlő lap esetén az üresen hagyott helyeket és oldalakat - az utólagos kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében - a vizsgázó által használttól eltérő, lehetőség szerint piros színű tollal, áthúzással érvényteleníti. Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható elektronikus adathordozón kell beadni, amelyre a vizsgázó kézírással írja rá a nevét, a 15

16 szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napját, valamint aláírja azt. Ha az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől, és - írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység esetén - egyidejűleg részére átadja a dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a dolgozatra, és be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. A vizsgázó távozása és visszaérkezése között eltelt idő beszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba. A vizsgázó az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet és nem kaphat. A gyakorlati vizsgatevékenység: A gyakorlati feladatlapokra vonatkozó javaslatot - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgaelnök a vizsgabizottsági tagok véleménye alapján hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A vizsgafeladatok megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható. A gyakorlati vizsgatevékenység a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek - ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket - megléte esetén kezdhető meg, és folytatható. A feltételek meglétét a feladat végrehajtását megelőzően a vizsgaelnök vagy a vizsgabizottságnak a lebonyolítási rendben erre kijelölt tagja ellenőrzi és engedélyezi a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdését. A gyakorlati vizsgafeladat végrehajtásához a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére, amelybe a vizsgafeladatok ismertetésének időtartama nem számít bele. A gyakorlati vizsgafeladat egyes részfeladatainak végrehajtási idejét a vizsgafeladat leírása tartalmazhatja. A vizsgamunkát a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szempontok szerint kell érdemjeggyel értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt érdemjegyet. Az értékelést a gyakorlati oktató és a képző intézmény vezetője írja alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. Az elkészült vizsgamunkáról annak azonosítására alkalmas dokumentációt (pl. fénykép, videofelvétel, részletes leírás) kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A vizsgamunka felhasználásáról a vizsgaszervező rendelkezik. A szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a vizsgabizottság által meghatározott sorrendben, központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A vizsga központi szóbeli tételsorait a szakképesítésért felelős miniszter biztosítja. Minden vizsgaszervezőnek rendelkeznie kell szakképesítésenként egy példány hitelesített szóbeli tételsorral, amelyeknek sokszorosított változatát biztosítja a vizsgára. 16

17 A vizsgázó a szóbeli feladatát csak a tétel kiválasztása után és a tétel sorszámának az osztályozóíven való rögzítése után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását a tétel alapján, a vizsgaszervező által biztosított segédanyagok használata mellett végzi. A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti, amelyhez a szakmai és vizsgakövetelményben vagy a tételben meghatározott és a vizsgaszervező által biztosított segédeszközöket használhatja. A vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően önállóan felel vagy szakmai megbeszélést folytat. Az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad. Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység helyett írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységet végez, a tétel kiválasztása után felügyelő jelenlétében készíti el vizsgafeladatát. A vizsgázó teljesítményének értékelése: A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1- től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. A vizsgázók egyes vizsgafeladatokon elért eredményeit a teljes vizsgacsoport esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén kitöltött vagy onnan letöltött egyetlen vizsgaösszesítő íven kell vezetni, amelyen fel kell tüntetni a gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységeknél a kihúzott tételszámot is. Az egyes vizsgafeladatok eredményei későbbi összesítés céljából a vizsgaszervező által készített osztályozóíven külön-külön is vezethetők. Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe. Az egyes vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat megállapítása során a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni. A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldását a központi javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A javítási-értékelési útmutatót tartalmazó borítékot csak az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló idő letelte után lehet felbontani. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a vizsgázó írásbeli dolgozatát a javítási-értékelési útmutató alapján javítja ki és értékeli, valamint egyidejűleg javaslatot tesz az eredményre. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához jogszabályban előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik. Ha a javítás során a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot követett el a kidolgozáskor, legkésőbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja a vizsgaelnököt, és írásban jelentést készít. Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési 17

18 útmutatókat - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább két nappal el kell juttatni a vizsgaelnökhöz. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli. Ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni. A vizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgaelnök hirdeti ki. A javító- és a pótlóvizsga: A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, - aki sikertelen vizsgát tett, - aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy - akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott. 18

19 9. Szakmai programok 19

20 TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLITÓ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A rész-szakképesítés programját készítette: Oláh Katalin Az adaptált programot készítette: Demeter Anna Mária Véleményezték: Dr. Parajné Tóth Gabriella W. Barna Erika Szerkesztő: Menyhért Anikó 20

21 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A rész-szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Tetiltermék-összeállító Hozzárendelt FEOR szám: 7321 Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30% Gyakorlat aránya: 70% Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakképzést végző intézmény köteles biztosítani a tanulásban akadályozott (SNI) tanulók részére a sajátos nevelési, képzési igénynek megfelelő feltételeket: gyógypedagógiai támogatást az egyéni fejlesztéséhez, valamint speciális eszközöket, módszereket, programokat, munkaformákat a szükséges képzési tartalmak elsajátításának biztosítására. Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, gyógypedagógus, és egyéb szakember láthatja el. A tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően a speciális képzés személyi feltételei a következők: - a szaktanároknak, a szakoktatóknak a szakmai felkészültség mellett, a célcsoportnak megfelelő speciális pedagógiai, módszerbeli felkészültséggel is rendelkezniük kell, - a tanulók fejlesztéséhez, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátásához: - szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár, - egyéb szakirányú képzettséggel rendelkező szakemberek szükségesek: - a pedagógiai munkát segítő gyógypedagógiai asszisztens, - a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint). 21

22 A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, saját szaktanárai vagy együttműködésben társ szakirányú képző intézmény szakembereinek bevonásával. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: - tanterem - anyagismeret szaktanterem - ruhaipari szaktanterem A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez akövetkezők szükségesek: - tanterem - termelő tanműhely - anyagismeret szaktanterem - laboratóriumi felszerelés - tanműhely - ruhaipari szaktanterem - ruhaipari tanműhely A tanulásban akadályozott tanulók számára oktatókabinetben van lehetőség kiscsoportos formában illetve egyénileg történő foglalkoztatással biztosítani a szakmai elméletigényes gyakorlat jellegű tananyagtartalom feldolgozását, a speciális gyakorlatot (a tanulók gyakorlati felzárkóztatását). A kötelező egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs, a felzárkóztató egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokhoz: - foglalkoztató terem, fejlesztő eszközökkel A szabadon választható szakmai tananyagegységek (tantárgyak) oktatása jellegüknek megfelelő helyszínen történhet, megfelelő feltételekkel. A tanulásban akadályozott tanulók képzésének lényeges követelménye a fokozott, sokoldalú szemléltetés. Az egyes tantermek, szaktantermek, oktatási célú helyiségek felszerelését ennek megfelelően kell bővíteni demonstrációs eszközökkel. A szabadon választható tananyagegységek (tantárgyak), az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs tanórai foglalkozások esetében a választott tananyagegység (tantárgy) tartalma, illetve a foglalkozás jellege határozza meg a szükséges eszköz- és felszerelés. A fentiek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. A tanulószerződés alapján, vagy részképzés esetén együttműködési megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 22

23 Tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzéstelőkészítő évfolyam keretében is. Vagy Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 23

24 24

25 Megjegyzés: Kötelezően tervezett közismereti tartalmak az Osztályfőnöki óra valamint a Testnevelés és sport A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy az adaptált központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének a növelésével. Új tananyagegységként javasolt közismereti, szakmai és a fejlesztést szolgáló tananyagegységek (tantárgyak): - Anyanyelv/Kommunikáció - Matematika/Szakmai számítások - Egészséges életmódra nevelés - Társadalmi és életviteli ismeretek - Számítástechnikai alapismeretek - Idegennyelv/Szakmai idegen nyelv További új tananyagegységként a helyi igények a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók. Az időterv 36 hétre átlag heti 35 órával tervezett. Az időtervben jelzett óraszámok kiegészülnek: - az 1. szakképzési évfolyamon a kötelező összefüggő nyári gyakorlat óraszámaival, melynek javasolt időtartama maimum 90 óra (heti 56=30 óra időkerettel számolva), - a kötelező egészségügyi és pedagógiai (re)habilitációs óraszámokkal, melynek mértéke a hatályos Kt. rendelkezése szerint tanulásban akadályozottak esetén a heti kötelező óraszám 15%-a. 25

26 26

27 1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/ A tananyagelem megnevezése: Munkavédelem Hozzárendelt feladatok: - Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 4. szint Tűz- és baleset megelőzési jelképek, színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% - Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40% - Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 32 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkavédelem célja, területei. Munkabaleset, elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak a könnyűiparban. Munkáltató munkavédelmi feladatai. Munkavállaló kötelmei és jogai. Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.a munkavédelmi képviselő szerepe.

28 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/ A tananyagelem megnevezése: Munkabiztonság Hozzárendelt feladatok: - Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Gépek biztonságtechnikája - C típus Védőeszközök fajtái - E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése - D típus Anyagmozgatás és tárolás előírásai Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% - Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% - Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A könnyűipari munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei. A munkahelyi világítás és szellőztetés előírásai. A könnyűiparban bevezetett kollektív és egyéni védőeszközök. Könnyűipari gépek biztonságtechnikája. Gépek üzembe helyezése. Kockázatelemzése. Az üzemen belüli anyagmozgatás és tárolás szabályai. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/ A tananyagelem megnevezése: Tűzmegelőzés Hozzárendelt feladatok: - Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait - Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával - Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások - B típus Tűzoltó készülékek működése - D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése 28

29 - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 4. szint Tűz- és baleset megelőzési jelképek, színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% - Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% - Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok a könnyűipari üzemekben. Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása. Tűzvédelmi szabályzat, Tűzvédelmi utasítás, Tűzriadó terv. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/ A tananyagelem megnevezése: Környezetvédelem Hozzárendelt feladatok: - Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások - D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai - D típus Hulladékkezelési előírások - E típus Légtechnikai berendezések fajtái, működése Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% - Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% - Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A környezetvédelem alapelvei. A környezetet veszélyeztető tényezők. A környezetvédelem eszközei. 29

30 A könnyűipar környezetet veszélyeztető tényezői: vibráció, zaj, hő. Hulladékkezelési előírások. A por, műanyag és szennyvíz ártalmatlanítása. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/ A tananyagelem megnevezése: Munka-, tűz- és környezetvédelem alkalmazása Hozzárendelt feladatok: - Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét - Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági és tűzvédelmi szabályok betartásával - Biztonságosan használja a kéziszerszámokat - Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket - Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen - Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat - Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat - Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Gépek biztonságtechnikája - C típus Védőeszközök fajtái - B típus Tűzoltó készülékek működése - D típus Vegyi anyagok tárolási, alkalmazási szabályai - D típus Hulladékkezelési előírások Hozzárendelt szakmai készségek: - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 5. szint Védőeszközök használata - 4. szint Tűzoltó készülékek használata - 4. szint Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Ellenőrző képesség Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Helyzetfelismerés Megbízhatóság - Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: - Irányíthatóság - Segítőkészség Tanulói tevékenységformák: - Csoportos helyzetgyakorlat 40% - Műveletek gyakorlása 30% - Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 30% A képzési helyszín jellege: Termelő tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Magatartási szabályok a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés feltételei. Védőeszközök ellenőrzése és használata. 30

31 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati Teendők vészhelyzetben. Elsősegélynyújtás. Tűzoltó készülékek használata. Vagyonvédelem Munkahelyek rendje, tisztasága. Hulladéktárolás, szelektív hulladékgyűjtés 2. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem azonosítója megnevezése jellege azonosítója óraszáma összes 221st/2.0/ Minőségbiztosítás sza 221st/2.1/ sza 221st/2.2/ sza 221st/2.3/ sza 221st/2.4/ sza 221st/2.5/ Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/ A tananyagelem megnevezése: Szálas anyagok és tetíliák minőségi követelményei Hozzárendelt feladatok: - A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt - Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% - Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20% - Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Anyagismeret szaktanterem Képzési idő: 72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 31

32 A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Szálas anyagok jellemzői. Fonalak és cérnák fajtái. Szövetek, kötött kelmék és nem szőtt kelmék jellegzetességei, feldolgozhatóság. Ruházati kellékek 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/ A tananyagelem megnevezése: Bőrök és műbőrök minőségei Hozzárendelt feladatok: - A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt - Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% - Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20% - Tesztfeladat megoldása 20% A képzési helyszín jellege: Anyagismeret szaktanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Bőrfajták jellemzői. Műbőrök jellegzetességei. Ragasztók rendszerezése. Kellékek, segédanyagok. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/ A tananyagelem megnevezése: Minőség-ellenőrzés Hozzárendelt feladatok: - Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét - Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát - Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei - C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 2. szint Elemi számolási készség Hozzárendelt módszerkompetenciák: - 32

33 Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30% - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% - Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai. Szabványosítás. Teljes körű minőségszabályozás. Gyártásközi ellenőrzés és tömegcikk-átvételi ellenőrzés a könnyűiparban. Minőségvizsgálati módszerek. Statisztikai módszerek 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.4/ A tananyagelem megnevezése: Minőségbiztosítási dokumentumok Hozzárendelt feladatok: - Azonosítóval látja el a terméket - Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - C típus Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége Hozzárendelt szakmai készségek: - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80% - Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: MSZ EN ISO 9001 szabvány. Minőségi kézikönyv. Utasítások. Feljegyzések, bizonylatok. 33

34 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.5/ A tananyagelem megnevezése: Mérés-értékelés Hozzárendelt feladatok: - Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét - Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát - Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - D típus Alapanyagok fajtái, jellemzői - C típus Félkész- és késztermékek minőségi követelményei Hozzárendelt szakmai készségek: - 2. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése - 4. szint Egyszerű mérőeszközök használata - 2. szint Elemi számolási készség - 3. szint Íráskészség, nyomtatványok kitöltése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Ellenőrző képesség - Körültekintés, elővigyázatosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Megbízhatóság - Felelősségtudat Hozzárendelt társas kompetenciák: - Irányíthatóság Tanulói tevékenységformák: - Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30% - Technológiai minták elemzésee 20% - Anyagminták azonosítása 30% - Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% A képzési helyszín jellege: Anyagvizsgáló laboratórium Képzési idő: 6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Mintavételi eljárások. Alapanyagok, félkész- és késztermékek méret és fizikai jellemzőinek vizsgálata. Adatgyűjtés termelő berendezésekről. 34

35 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati 3. TANANYAGEGYSÉG 3. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/1.0/ Szabásminta készítése sza 221st/1.1/ sza 221st/1.2/ sza 221st/1.3/ sza 221st/1.4/ sza 221st/1.5/ tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/ A tananyagelem megnevezése: Testméretek a ruha szerkesztéséhez Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz - Modellrajzot készít, vagy modellt választ - Meghatározza a szerkesztési méreteket - Alkalmazza a levett méreteket - Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat - Alapmintát készít - Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően - Szabásmintát készít Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése - B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái - B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete - C típus Modellezési ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék - 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Kreativitás, ötletgazdagság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Önállóság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - 35

36 Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 50% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Ruhaipari szaktanterem Képzési idő: 18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Méretvétel szabályai. Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései. Méretkutatás és testméret szabvány. 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/ A tananyagelem megnevezése: Ruha alapszerkesztések Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz - Modellrajzot készít, vagy modellt választ - Meghatározza a szerkesztési méreteket - Alkalmazza a levett méreteket - Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat - Alapmintát készít - Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak,illetve a megrendelő igényének megfelelően - Szabásmintát készít Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése - B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái - B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete - C típus Modellezési ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék - 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Kreativitás, ötletgazdagság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Önállóság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Szabásrajz készítése leírásból 60% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% 36

37 - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Ruhaipari szaktanterem Képzési idő: 36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat ( női szoknya, nadrág, ruha,blúz, férfinadrág, zakó, ing) 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/ A tananyagelem megnevezése: Modellezés Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz - Modellrajzot készít, vagy modellt választ - Meghatározza a szerkesztési méreteket - Alkalmazza a levett méreteket - Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat - Alapmintát készít - Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően - Szabásmintát készít Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése - B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái - B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete - C típus Modellezési ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék - 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Kreativitás, ötletgazdagság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Önállóság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Szabásrajz készítése leírásból 30% - Modellrajz készítése 30% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 37

38 A képzési helyszín jellege: Tanműhely Ruhaipari szaktanterem Képzési idő: 54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A divatrajz értelmezése. A modellezés módszerei. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/ A tananyagelem megnevezése: Kisalkatrészek szerkesztése Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz - Modellrajzot készít, vagy modellt választ - Meghatározza a szerkesztési méreteket - Alkalmazza a levett méreteket - Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat - Alapszabásmintát készít - Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, - illetve a megrendelő igényének megfelelően - Szabásmintát készít Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése - B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái - B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete - C típus Modellezési ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék - 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Kreativitás, ötletgazdagság - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Önállóság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Szabásrajz készítése leírásból 30% - Modellrajz készítése 30% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% 38

39 A képzési helyszín jellege: Tanműhely Ruhaipari szaktanterem Képzési idő: 36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Zsebek, kézelők, gallérok, ruhaujjak modellezése és szerkesztése. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/ A tananyagelem megnevezése: Szabásminta kialakítása Hozzárendelt feladatok: - A szabásmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően - Szabásmintát készít - Szabásminta szériát készít (elfogadott mintadarab alapján) Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése - B típus Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái - B típus Alapszabásminták szerkesztésének ismerete - C típus Modellezési ismeretek Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék - 3. szint Kézi varrás eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Körültekintés, elővigyázatosság - Kreativitás, ötletgazdagság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Önállóság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Szabásrajz készítése leírásból 20% - Modellrajz készítés 30% - Szériázás. 10% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Ruhaipari szaktanterem Képzési idő: 18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 39

40 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Alapminta átalakítása a normáltól eltérő testalkatokra. Formázóvarrások áthelyezése. 4. TANANYAGEGYSÉG 4. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/2.0/ Gyártáselőkészítés sza 221st/2.0/ sza 221st/2.0/ sza 221st/2.0/ sza 221st/2.0/ tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/ A tananyagelem megnevezése: Terítékrajz készítése Hozzárendelt feladatok: - Terítékrajzot készít Hozzárendelt szakmai ismeretek: - C típus Szabásminta felfektetés módjai - B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Kontroll (ellenőrzőképesség) Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Tapintás - Látás - Szaglás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Terítékrajz készítése 80% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 10% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 36 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Méretnagyságok és a terítékrajz készítési módok összefüggései. Szériázás. Szabásminta készítése. 40

41 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/ A tananyagelem megnevezése: Anyaggazdálkodás Hozzárendelt feladatok: Meghatározza az anyagszükségletet - Alap, kellék, segédanyagokat ellenőrzi Hozzárendelt szakmai ismeretek: - C típus Szabásminta felfektetés módjai - B típus Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Elemi számolási készség - 3. szint Mennyiségérzék Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Kontroll (ellenőrzőképesség) - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Tapintás - Látás - Szaglás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 20% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20% - Technológiai minták elemzése30% - Anyagminták azonosítása 30% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 36 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Terítékrajz készítése, módszerei. A terítés (terítési módok, eszközök). Terítéken alkalmazott jelölések. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/ A tananyagelem megnevezése: Műszaki dokumentáció készítése Hozzárendelt feladatok: - Elkészíti a gyártmányrajzot és a külalakleírást - Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrásés hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.) - Meghatározza a gyártástechnológiát alap- és kellékanyagok alapján - Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol - Műszaki dokumentációt készít a termékről Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Műveleti utasítások felépítése, szerepe - B típus Varrások alaki- és méretjellemzői 41

42 - B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői - A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban - 2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése - 4. szint Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Tervezési képesség - Absztrakt (elméleti) gondolkodás Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Döntésképesség - Pontosság - Szervezőkészség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tömör fogalmazás készsége - Közérthetőség - Nyelvhelyesség Tanulói tevékenységformák: - Információk önálló rendszerezése 40% - Információk feladattal vezetett rendszerezése 30% - Leírás készítése 30% A képzési helyszín jellege: Tanterem Képzési idő: 36 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok). Anyagbeszerzés és anyagraktározás. Bevizsgálás. Anyagnormák. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.4/ A tananyagelem megnevezése: Technológiai tervezés Hozzárendelt feladatok: - Gépet, eszközt választ a technológiához - A gyártáshoz szükséges gépeket, szerszámokat, berendezéseket beállítja és ellenőrzi - Összeállítja a kiszabott alkatrészek listáját és darabszámát anyag fajtánként - Meghatározza a varrások alaki- és méretjellemzőit (öltéssűrűség, varrásés hajtásszélességek, tűzésszélességek stb.) Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Varrások alaki- és méretjellemzői 42

43 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati - B típus Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői - A típus Ruhaipari gépek, berendezések beállítási, kezelési előírásai Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége - 4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége - 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Gyakorlatias feladatértelmezés - Rendszerben való gondolkodás - Absztrakt (elméleti) gondolkodás Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Döntésképesség - Pontosság - Szervezőkészség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Technológiai próbák végzése 40% - Technológiai minták elemzése 30% - Információk önálló rendszerezése 30% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek. 5. TANANYAGEGYSÉG 5. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/1.0/ Szabásminta használata sza 221st/1.1/ sza 221st/1.2/ sza 221st/1.3/ sza 221st/1.4/ sza 221st/1.5/ sza 221st/1.6/ sza 221st/1.7/ sza 221st/1.8/ sza 221st/1.9/

44 1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.1/ A tananyagelem megnevezése: Divatrajzok és szabásminták Hozzárendelt feladatok: - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket - Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból Hozzárendelt szakmai ismeretek: - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás - B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítésee 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Divatlapok tanulmányozása, divatrajzok jellemzői, szabásminták másolás, technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.2/ A tananyagelem megnevezése: Műszakirajz-készítés alapjai Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz különféle tetiltermékek készítéséhez - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel különféle tetiltermékekhez - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - B típus Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján 44

45 Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Konszenzuskészség - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. Szabásmintán alkalmazott jelek. Szabadkézi rajz ( díszítések, szemmértékfejlesztő gyakorlatok) 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.3/ A tananyagelem megnevezése: Testalkatok jellemzői Hozzárendelt feladatok: - Méretet vesz különféle tetiltermékek készítéséhez Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Méretvétel különféle tetiltermékekhez Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: 45

46 - Konszenzuskészség - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Méretkutatás és testméret szabvány. Testalkat és testtartás típusok. Középarányos nőies férfi alkat. A csecsemő és gyermek testalkatcsoportok jellemzői. Méretvétel a különböző testalkatokon Testméretek kapcsolata a mérettáblázattal. Testméreten felüli bővítések (kényelmi-, divat, és technológiai megoldások különböző anyag típusokra 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.4/ A tananyagelem megnevezése: Női szoknya szabásmintái Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% 46

47 A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.5/ A tananyagelem megnevezése: Női nadrág szabásmintái Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Egyenes vonalú nadrág alapszerkesztése. Minta másolása, méretre alakítása 6. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.6/ A tananyagelem megnevezése: Női ruha és blúz szabásmintái 47

48 Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Női ruha és női blúz minta kivétele, méretre alakítása 7. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.7/ A tananyagelem megnevezése: Férfiing szabásmintái Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége 48

49 Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Vállrészes férfiing szabásminta másolása, méretre alakítása 8. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.8/ A tananyagelem megnevezése: Férfinadrág szabásmintái Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés - Pontosság Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% 49

50 - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Férfinadrág mintáinak másolása, alkatrészek felismerése 9. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/1.9/ A tananyagelem megnevezése: Férfizakó szabásmintái Hozzárendelt feladatok: - Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket - Másolja és kivágja a szabásmintát - Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Mérettáblázatok, méretjelölések - C típus Szabásminta másolása, kivágása - C típus Felfektetés, szabás Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Pontosság - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - - Tanulói tevékenységformák: - Információk feladattal vezetett rendszerezése 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Szabásrajz készítése leírásból 10% - Szabásrajz kiegészítése 10% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Férfizakó rajzolvasása, zakó típusok felismerése 50

51 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati 6. TANANYAGEGYSÉG 6. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/2.0/ Ruhaipari gépek üzemeltetése sza 221st/2.1/ sza 221st/2.2/ sza 221st/2.3/ tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.1/ A tananyagelem megnevezése: Szabászati eszközök üzemeltetése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége - 4. szint Kézi szabászati eszközeinek kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Problémamegoldás, hibaelhárítás - Kontroll (ellenőrzőképesség) - Hibakeresés (diagnosztizálás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Tapintás - Látás - Szaglás - Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: - Határozottság Tanulói tevékenységformák: - Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% - Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30% - Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20% - Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 51

52 A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Anyagtárolás, bevizsgálás, terítés gépei. Szabás szerszámai, készülékei, gépei. Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek ismertetése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása. 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.2/ A tananyagelem megnevezése: Vasalás és ragasztás eszközeinek üzemeltetése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Problémamegoldás, hibaelhárítás - Kontroll (ellenőrzőképesség) - Hibakeresés (diagnosztizálás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Tapintás - Látás - Szaglás - Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: - Határozottság Tanulói tevékenységformák: Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% - Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30% - Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20% - Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Vasalók, vasaló berendezések, gőzölő bábuk. Ragasztó berendezések, ragasztóprések Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása. 52

53 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/2.3/ A tananyagelem megnevezése: Varrástechnológiai eszközök üzemeltetése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége - 4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége - 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Problémamegoldás, hibaelhárítás - Kontroll (ellenőrzőképesség) - Hibakeresés (diagnosztizálás) Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Tapintás - Látás - Szaglás - Megbízhatóság Hozzárendelt társas kompetenciák: - Határozottság Tanulói tevékenységformák: - Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30% - Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 30% - Feladattal vezetett szerkezetelemzése 20% - Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20% A képzési helyszín jellege: Tanműhely Képzési idő: 36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Hurok- és láncöltés öltésképzési folyamata, öltésképző eszközök. Alap- és módosított öltésű varrógépek. Varrógépekre szerelhető készülékek. Modell vagy ábra alapján az eszközök, gépek, berendezések fő részeinek megismerése, működési elve, állítási lehetősége, alkalmazási területe, biztonságtechnikai berendezései, karbantartása. 53

54 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati 7. TANANYAGEGYSÉG 7. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/3.0/ Tetiltermékösszeállítás műszaki dokumentációja sza 221st/3.1/ sza 221st/3.2/ sza 221st/3.3/ sza 221st/3.4/ sza 221st/3.5/ sza 221st/3.6/ sza 221st/3.7/ sza 221st/3.8/ sza 221st/3.9/ sza 221st/3.10/ sza 221st/3.11/ sza 221st/3.12/ tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.1/ A tananyagelem megnevezése:vasalástechnológiai ismeretek Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% 54

55 - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A vasalás célja. Tetilanyagok vasalhatósága, formatartása. A vasalástechnológiai tényezői. A vasalás technológia folyamata. A vasalás módjai, műveletei A vasalás minőségi követelményei. 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.2/ A tananyagelem megnevezése: Ragasztás technológiai ismeretek Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A ragasztás fogalma. A ragasztás paraméterei, tényezői. A ragasztás technológia folyamata. A ragasztóanyagok és ragasztó bevonatos tetíliák fajtái és jellemzőik. Technológiai megoldások és minőségi követelmények. 55

56 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.3/ A tananyagelem megnevezése: Varrástechnológiai ismeretek Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 70 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. A varrások alaki és méretjellemzői. Az öltések csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.4/ A tananyagelem megnevezése: Elejekészítések Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése 56

57 - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 30 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Formázóvarrások, szabásvonalak, hajtások, bőségráncok, szegők, piék. Végig- és félig nyitott elejeszélek. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221/3.5/ A tananyagelem megnevezése: Lépéshasítékok és hajtások Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% 57

58 - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Nyitott- és takart lépéshasíték. Szétvasalt és egy oldalra vasalt hajtások. 6. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.6/ A tananyagelem megnevezése: Húzózár bevarrás módjai Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 30 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Varrásvonalba helyezett húzózár. Rejtett húzózár. Szétnyitható húzózár beállítása. Takart húzózár bevarrása. 58

59 7. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.7/ A tananyagelem megnevezése: Övpánt készítése és felvarrás módjai Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 12 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Egy és két részből szabott övpántok készítése és felvarrása. 8. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.8/ A tananyagelem megnevezése: Ujja készítések Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése 59

60 Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 30 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Ujja hasítékok fajtái. Kézelők készítése és felvarrása. Rövidujja aljakészítés. 9. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.9/ A tananyagelem megnevezése: Ujja bevarrások módjai Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% 60

61 A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 24 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Nyitott ujja bevarrás. Zárt ujja bevarrás. Ujja kör elrendezése. 10. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.10/ A tananyagelem megnevezése: A nyakkör eldolgozásai Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés - Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömörmeghatározása: A nyakkör eldolgozása szegéssel. A nyakkör eldolgozásának módjai gallérral ( ing, bubi, álló, sál, kihajtós). 11. tananyagelem A tananyagelem azonosítója:221st/3.11/ A tananyagelem megnevezése:zsebek készítése 61

62 Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 18 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, divatzsebek. 12. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/3.12/ A tananyagelem megnevezése: Műszaki leírás tartalma Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 5. szint Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Gyakorlatias feladatértelmezés 62

63 elméleti elméletigényes gyakorlati gyakorlati Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Precizitás Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség Tanulói tevékenységformák: - Gyártmányrajz értelmezése 50% - Gyártmányrajz készítése leírásból 20% - Gyártmányrajz kiegészítése 15% - Leírás készítése 15% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari szaktanterem Tanterem Képzési idő: 36 óra elmélet osztálykeretben A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, összeállítandó alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek, készítésének időpontja,a készítő megnevezése 8. TANANYAGEGYSÉG 8. TANANYAGEGYSÉG Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem óraszáma azonosítója megnevezése jellege azonosítója összes 221st/4.0/ Tetiltermék készítése sza 221st/4.1/ sza 221st/4.2/ sza 221st/4.3/ sza 221st/4.4/ sza 221st/4.5/ sza 221st/4.6/ Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát eztaz időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni. 1. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.1/ A tananyagelem megnevezése: Vasalás műveletei Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján 63

64 Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség - Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely Tanműhely Képzési idő: 72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). Gyártásközi vasalási műveletek ( varrások szétvasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása). Befejező vasalási műveletek ( készrevasalás, fénytelenítő vasalás). 2. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.2/ A tananyagelem megnevezése: Ragasztás műveletei Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás 64

65 - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség - Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely Tanműhely Képzési idő: 36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Hőragasztás: ragasztóporral, -fóliával, -ráccsal,-fátyollal. Ragasztóbevonatos közbélés használata. 3. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.3/ A tananyagelem megnevezése: Kézi öltések készítése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: 65

66 - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely Tanműhely Képzési idő: 88 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Ideiglenes öltések. Végleges öltések. Díszítő öltések. Gomblyukak. Gomb és kapocsfelvarrások. 4. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.4/ A tananyagelem megnevezése: Egyszerű varrástípusok készítése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége - 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége - 4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége - 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség - Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely 66

67 Tanműhely Képzési idő: 110 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Összevarrás, széttűzés, fél francia- és franciavarrás, lapos varrás, széltűzés, szegővarrások (behajtással, pánttal és gépi varrattal), sarokvarrás, formázóvarrás. 5. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.5/ A tananyagelem megnevezése: Kisalkatrészek készítése Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége - 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége - 4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége - 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség - Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely Tanműhely Képzési idő: 156 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban 67

68 A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Akasztó, övtartó, gomboló pántok, gomblyukak, övek. Zsebfedők, kézelők. Ujja készítések. Gallérok. Zsebek. Húzózár- és tépőzár-bevarrások. 6. tananyagelem A tananyagelem azonosítója: 221st/4.6/ A tananyagelem megnevezése: Termékgyártás műszaki dokumentáció alapján Hozzárendelt feladatok: - Összeállítja a kiszabott alkatrészeket dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai ismeretek: - B típus Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció, vagy mintadarab alapján Hozzárendelt szakmai készségek: - 5. szint Munka-, tűz- és környezetbiztonsági jelképek értelmezése - 3. szint Gépi szabászat eszközeinek kezelési készsége - 5. szint Gyorsvarrógépek kezelési készsége - 4. szint Szegővarrógépek kezelési készsége - 4. szint Speciális varrógépek kezelési készsége - 4. szint Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések kezelési készsége Hozzárendelt módszerkompetenciák: - Logikus gondolkodás - Módszeres munkavégzés - Gyakorlatias feladatértelmezés Hozzárendelt személyes kompetenciák: - Felelősségtudat - Kézügyesség Hozzárendelt társas kompetenciák: - Kapcsolatfenntartó készség - Konszenzuskészség - Kompromisszumkészség Tanulói tevékenységformák: - Műveletek gyakorlása 40% - Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40% - Gyártmányrajz értelmezése 10% - Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10% A képzési helyszín jellege: Ruhaipari tanműhely Tanműhely Képzési idő: 200 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: Rajzos ábrák és leírások értelmezése. Kiszabott alkatrészek összeállítása dokumentáció és/vagy mintadarab alapján 68

69 A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak bemutatása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a könnyűiparban A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ruhaipari gyártmánytervezés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szerkesztés, modellezés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszaki leírás, technológiai tervezés A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 30 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 50% 69

70 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tetiltermékek összeállítása A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Termék összeállítás szabott alkatrészekből A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 180 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% A szakmai vizsga értékelése %-osan A azonosító számú, Tetiltermék-összeállító megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 70 A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 5. (4) A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a vizsgabizottság döntése alapján eltérő vizsgatevékenységgel, illetve időtartammal is teljesíthető. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni. Tanulásban akadályozottak számára a hatályos rendelkezések szerint társuló részképesség-zavar esetén az írásbeli vizsgarész szóbeli feladatmegoldás útján is teljesíthető. Tanulásban akadályozott vizsgázónak indokolt esetben a szóbeli és gyakorlati vizsgarészek teljesítésére hosszabb időtartam engedélyezhető. Különösen jelentős a vizsgahelyzet megfelelő körülményeinek biztosítása (nyugodt légkör, ösztönző hangulat, megfelelő kérdező-tanár jelenléte). A tanulásban akadályozott tanulók esetében az egyenletes vizsgaterhelés indokolt. Ezért amennyiben a modulok óraterve arra módot ad, az egyes modulzáró vizsgák letétele a képzési idő során, közvetlenül az adott modul kompetenciáinak megszerzését követően ajánlott. Így a szakmai vizsgán már csak a ráépülő modulok vizsgarészeit kell letenni. Ez fokozottan igaz a nagyszámú vizsgarész-követelményt tartalmazó szakképesítések esetében. Az adaptált központi program alkalmazása A Tetiltermék-összeállító szakképesítés adaptált központi program a tanulásban akadályozott fiatalok iskolai rendszerű szakmai képzéséhez készült.. A tanulásban akadályozott tanulók számára elsősorban a gyakorlatigényes, alacsonyabb szintű (iskolai végzettséghez nem kötött), alapiskolai végzettségre épülő vagy tíz évfolyamra épülő szakképesítések elsajátításának eredményességevalószínűsíthető. E tekintetben a szakképesítés több lehetőséget is tartogat a tanulásban akadályozottak számára. 70

71 A program jellemzői A program a azonosító számú, Tetiltermék-összeállító megnevezésű rész-szakképesítés központi program adaptációja, mely az SNI tanulók e célcsoportja sajátos nevelésiigényeiknek megfelelő feltételek beépítésével kiegészített rehabilitációs program. Az alapprogramnak megfelelően kompetencia alapú, moduláris szerkezetű, a tanulásban akadályozott (fogyatékossággal élő) tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően gyakorlatba ágyazott, személyiségközpontú, fejlesztő jellegű program. Az adaptált központi program speciális elemei: - a képzési idő kiterjesztése 1 tanévről 2 tanévre - a sajátos nevelési igénynek megfelelő, pozitív diszkriminációt biztosító feltételek beépítése(személyi, tárgyi feltételek, képzés szerkezete, vizsga) - a központi program képzési szerkezetének módosítása, azaz - a szakmai tananyag (a képzési folyamat teljes tartalma) átrendezése a kiterjesztett képzési időkeretnek megfelelően, - a szakmai alapozás 2 évre való kiterjesztése, a szakmai alapozó tananyagegységek, tananyagelemek óraszámának módosítása - javaslatok a szabad sáv időkeretének felhasználására: - javaslat a szakmai kompetenciák kialakítását erősítő közismereti tantárgyakra - javaslatok a rehabilitációt szolgáló (fejlesztést, munkába állást, az önálló életvitelt) tananyagegységekre, - a tulajdonságprofilban megfogalmazott kompetenciák teljes körű megszerzéséhez tananyagegységekhez, esetenként tananyagelemekhez az SNI tanulók képzésében eredményesen alkalmazható képzési jelleg, képzési helyszín, tanulói munkaformák beépítése. A sajátos nevelési igényű (SNI), tanulásban akadályozott fiatalok és a tanulási tevékenységet nehezítő tényezők Tanulásban akadályozottak mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási képesség hiányosságai, fejlődési zavara következtében tartósan feltűnően nehezen tanulnak. A tanulásban való akadályozottság kialakulása több tényezőre vezethető vissza. Ezen adaptált program azoknak a tanulásban akadályozott fiataloknak a szakmai felkészítéséhez készült, akiknél a tanulásban való akadályozottság alapvetően a központi idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai gyermekkorban szerzett sérülésével vagy funkciózavarával függ össze. A tanulásban akadályozottság (enyhe értelmi fogyatékosság) megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komple vizsgálatok alapján. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. A tanulásban akadályozottak csoportján belül rendkívül változatos eltérések tapasztalhatók. A tanulóknál jelentős különbségek mutatkoznak: a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínűségében, pszichikus funkciók érintettségében (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés, stb.), a fejlődés ütemében, a fejlesztés várható eredményében. 71

72 A tanulásban akadályozott tanulók iskolai tanulásának eredményességét akadályozzák a tanulási helyzetekben (eltérő mértékben és egyedi kombinációban) megmutatkozó jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció gyengeség, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései, valamint a tanulási képességek különböző fejlődési zavarai. A tanulásban akadályozott tanulók képzése során számolni kell a tanulási-tanítási tevékenységet változó mértékben és variációban előforduló nehezítő tényezőkkel: - a tanulási és a munkavégzési motiváció gyengesége, - a kognitív képességek zavara (a figyelem szűkebb terjedelme, szétszórtsága; az emlékezet szűkebb terjedelme, a bevésés-felidézés gyengeségei; az elvont gondolkodás gyengeségei), - a személyiség-fejlettség alacsonyabb szintje (önállótlanság, ingerlékenység vagy zárkózottság, befolyásolhatóság), - a szociális érzékenység gyengesége (kommunikációs zavarok; kapcsolatteremtési és kapcsolattartási képesség fejletlensége), - egyéb társuló problémák (egészségügyi, szociális és magatartási zavarok) A tanulásban való akadályozottságból fakadó pedagógiai jellemzők: - speciális nevelési igény, - fejlesztés a többségi iskola átlagos feltételei között nem biztosítható, - külön segítségadás nélkül akadályozott tanulási folyamat, - speciális nevelési igény kielégítéséhez, eredményes tanulási-tanítási tevékenységhez pedagógiai többlet-szolgáltatások, egyéni gyógypedagógiai megsegítés szükséges. Az SNI gyermekek, tanulók egyénre szabott, folyamatos fejlesztésük attól is függ, hogy milyen egyéb társuló egészségügyi, érzékszervi, mozgási, beszédfejlődési rendellenesség, magatartászavar kapcsolódik a fogyatékosságukhoz. A nevelést-oktatást meghatározó jellemzők miatt a hosszú fejlesztési folyamatban az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia: - az ismeretek tartalmának és mélységének, - a tevékenységformáknak, - az alkalmazott módszereknek, a tanítás szervezeti kereteinek (osztály, csoport, egyéni), - a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. A tanulásban akadályozott fiatalok iskolai rendszerben a speciális nevelés-oktatás során az alapismeretek elsajátításának folyamatában képességeik fejlesztése, korrekciója útján, személyiségük fejlettségi szintje alapján válnak alkalmassá a szakképzésbe való bekapcsolódásra. Módszertani ajánlások A képzés bevezetése, eredményessége kellő előkészítést igényel. A képzést bevezetni szándékozóknak rendelkezniük kell a tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igényének megfelelő alapvető speciális képzési feltételekkel. A pedagógus - a tanulásban akadályozottak tanára, oktatója - szerepe, a tanulókra gyakorolt hatása igen jelentős tényező a képzés eredményességében. A tanulásban akadályozott tanulók többségére jellemző az általuk elismert felnőtt elfogadása, a példakövetés. A feltételek sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy emberi tulajdonságaikban elismert képzők alapvető gyógypedagógiai és módszertani felkészültséggel rendelkezve, azt alkalmazva vegyenek részt a nevelés oktatás-képzés folyamatában. 72

73 A képzőktől elvárt szemlélet és kompetenciák A pedagógiai szemlélet jellemzője a tanulóközpontúság, nevelésfilozófiai elemei: empátia, tolerancia, nyitottság, előítélet mentes hozzáállás, elfogadó attitűd, pozitív értékrend. Kompetencia területek: - szakmai tapasztalat, felkészültség, alapvető gyógypedagógiai ismeretekkel - a pedagógushivatás iránti elkötelezettség, kitartás - tanulási és fejlődési készség - elmélet és gyakorlat egységében való gondolkodás - csoportban való együttműködés - személyközpontú pedagógiai megközelítés - kommunikációs készség, motivációs képesség A tanulók felkészítése a képzésbe való belépésre, beiskolázás A Tetiltermék-összeállító rész-szakképesítésre való beiskolázásnál nagy szerepe van a pályairányítók (elsősorban a pedagógusok) körültekintő eljárásának. Már a szakképesítés megválasztása a tanuló kompetenciáinak, személyiségének alapos ismeretében, a szakma elsajátításához szükséges alapismeretek átadásával, további életút lehetőségek feltérképezésével lehetséges. A szakma választásánál a szakmai alkalmasság mellett tanulásban akadályozottak esetében javasolt a pályaalkalmasság körben járása, az egészségügyi alkalmasságnak való feltétlen megfelelés. A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 3. számú melléklete tartalmazza az építészeti szakmacsoport bementi kompetenciáit modulokba rendezve. Ennek ismerete és alapul vételeelengedhetetlen a szakképesítésre beiskolázás során. (Lásd. 2. számú Melléklet). A szakmatanulásra valófelkészítés iskolai szakaszaiban (előkészítés és alapozás) kiemelt feladat e kompetenciák fejlesztése. A szakképző intézmény megválasztásánál, amennyiben több lehetőség adódik egyénileg szükségesmérlegelni az integrált vagy szegregált képzésbe való irányítást. Ez függ egyénileg a tanulóktól (bemenetikompetenciák, szakmai előkészítés-szakmai alapozásban való részvétel), valamint a képző intézménybenfolyó szakmai munkától (minőség, SNI tanulók fogadásához való felkészültség, speciális feltételekmegléte stb.). A szakmai előkészítés alapozás nélkül, alapismeretei hiánnyal, készségek gyengébb voltával aképzésbe lépő tanulók számára legalábbis az 1. szakképzési évfolyamon szükséges a hiánypótlás,felzárkóztatás, az intenzívebb fejlesztés. A képzés szervezésének lehetőségei A 2 éves képzési idővel tervezett adaptált központi program modulrendszerű, tevékenységközpontú, amelynek alapján az iskola sajátosságainak, személyi és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével alakítja ki helyi szakmai programját, (természetesen a kötelező elemek betartásával). A képzési idő kiterjesztése A képzési idő 2 tanévre történő kiterjesztését a tanulók tanulásban akadályozottsága (fogyatékossága) indokolja. A szakmai alapozás 1 éves időkerete szolgálja a felzárkóztatás és a biztos alapok elsajátításának lehetőségét. A képzési idő megnövelése lehetőséget ad: 73

74 - a tananyag feldolgozásban a tanulócsoport, a tanuló sajátos igényeinek megfelelő időráfordítás biztosítására. (általában a modulok magasabb óraszámban történő feldolgozásra, a tananyagegységek közötti, valamint a tananyagegységen belül a tananyagelemekre tervezett óraszámok átcsoportosításával a nehezebben elsajátítható pl. elméletigényes vagy hangsúlyozott tananyagtartalomra fordítható óraszám emelésére.), - speciális pedagógiai feladatok ellátásához szükséges többlet idő biztosítására. A képzés szerkezete - képzési tartalom A közismereti tananyagtartalmak A 28/2000. (IX. 21.) OM a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló többszörösen módosított rendelet előírása lapján a speciális szakiskola valamennyi évfolyamán lehetőség van heti 6 óra közismeret oktatására. Az adaptált központi programban beépített kötelező közismereti tantárgyak: - Osztályfőnöki óra - Testnevelés és sport A tanulásban akadályozott tanulók számára több okból is indokolt az Anyanyelv/Kommunikáció/Szakmai kommunikáció és a Matematikai ismeretek/szakmai számítások beépítése a kötelező tantárgyak körébe A rendeletileg előírt évi 10 óra Egészségnevelés ismeretanyag feldolgozása történhet külön tantárgyként (bővített tananyagtartalommal), vagy az Osztályfőnöki óra illetve a Társadalmi ismeretek és életvitel tantárgyak témáiként, de a kötelező habilitációs óraszám terhére szervezett tanórai foglalkozás (kibővített tananyagtartalommal) során is. A kötelező szakmai tananyagegységek A képzés első szakaszában a tanulók előzetes iskoláztatása, eltérő fejlettségi szintje indokolja a szakmai alapképzés tananyagegységei körében az alapozást jelentő szakmai ismeretek, kompetenciák elsajátításának, megerősítésének biztosítását, ezen tananyagegységekre fordítható idő megnövelésével. A tanulási akadályozottságból fakadóan indokolt a szakmai tananyagegységek időkeretének kiterjesztése, amivel csaknem valamennyi tananyagegység esetében javaslatot tettünk. A sajátos nevelési igénynek megfelelően javasolt a tanulást megsegítő tevékenységformák előtérbe helyezése (irányított, kiscsoportos, elméletigényes gyakorlat), a tevékenységbe ágyazott, közvetlen tapasztalatokon alapuló ismeretelsajátítást, tantárgyi koncentrációt segítő képzési helyszínek (oktatókabinet, egyéb helyszínek) beépítése. A tanulásban akadályozott tanulók képzésének tevékenység-centrikus jellegének biztosítása az elméleti jellegű tananyagegységek feldolgozása során is elengedhetetlen, ez indokolta az elméletigényes gyakorlat magasabb óraszámának tervezését. A szabad sáv (20%) tervezése A szabad sáv biztosítja nemcsak a tanulók helyi igényének megfelelő tananyagtartalom elrendezés, tananyagbővítés (eltérő és új tananyagelemek, egységek kialakítása pótlás, felzárkóztatás, fejlesztés céljából) lehetőségét, de alapul szolgál a tananyagegységek feldolgozására javasolt óraszámok módosítására is (óraszám átcsoportosítás, óraszám emelés egyes tananyagelemhez). A szabad sáv (20%) terhére az iskola helyi szakmai programjába ajánlott közismereti, szakmai tantárgyak, tananyagegységek, programok: - Egészséges életmódra nevelés speciális szakiskolai program 74

75 - Társadalmi és életviteli ismeretek speciális szakiskolai program - Matematika/ Szakmai számítások - Anyanyelv/ Kommunikáció/ Szakmai kommunikáció - Szakmai idegen nyelv - Számítástechnikai alapismeretek/alkalmazott számítástechnika - Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok - Az iskola helyi közismereti és szakmai tantárgyi programjai, tananyagegységei A szabad sáv terhére a tanulásban akadályozottak számára készült adaptált programban tervezett modulok, tantárgyak (Társadalmi és életviteli ismeretek, Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok) kiemelten a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciák kialakítását, erősítését szolgálják. A nem kötelező tanórai foglalkozások A nem kötelező tanórai foglalkozások a tanulók érdeklődése és igénye szerint szervezhetők. E törvényileg biztosított (helyileg változó) óraszám keretén belül tervezhető a felzárkóztatás, tehetséggondozás, speciális és kiegészítő ismeretek elsajátítását szolgáló foglalkoztatás. A tanulásban akadályozott tanulók képzésében alkalmazott módszerek A tanulási-tanítási tevékenységet segítő tényezők A tanulók tanulási nehézségei, tanulási akadályozottsága a tanítási-tanulási folyamatot nehezítő tényező, melyet a nem megfelelő didaktikai-metodikai elemek még súlyosbítanak. A megfelelő tanítási-tanulási helyzet megteremtésében a pedagógus szerepe a tanulásszervezéstől, a tananyag megválasztáson, az alkalmazott eljárásokon, módszereken, eszközökön át mindvégig elsődleges. A tanulásban akadályozott tanulók esetében alapvetően figyelembe veendő, hogy a habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos ésszakaszos pedagógiai diagnosztizálás. Ennek alapján történik a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezése (megelőzhető a további másodlagos tünetek kialakulása). A képzés indításakor elsődleges feladat a tanulók fejlettségi szintjének felmérése, melynek alapján a meglévő, jó képességekre alapozva, a hiányokat korrigálva kell megtervezni a képzést. A képzés kezdeti szakaszában különösen integrált vagy közvetlenül más intézményből a speciális szakiskola szakképző évfolyamára érkező tanulók esetében - javasolt, hogy az első 2-3 hetet a tanulók a csoporttársaikkal, az osztályfőnök és a fejlesztő team tagjaival együtt töltsék el az iskolában. Ezen időszak lehetőséget ad: - a képzéshez szükséges ismeretbeli hiányosságok felmérésére, az egyéni fejlesztés szükségességének és lehetőségeinek megítélésére, megtervezésére, - az esetleges egészségügyi, szociális problémák megismerésére, a szükséges ellátások megszervezésének beindítására, - az adaptációs tréningek (melyek erre az időszakra szerveződnek szakemberek részvételével, külön program alapján) megtartására. Ezen tréningek célja a kölcsönös ismerkedés (új környezet, életrend, társak, képző team), melynek során már formálódik az alkotó közösség, melyben a mindenki számára komoly munkát jelentőprogram eredményesen megvalósulhat. 75

76 A tanítás tanulás eredményessége érdekében követendő általános szempontok: - a képzés indításánál az iskolai előképzettségből fakadó, a szakma elsajátításához szükséges közismereti tantárgyi ismeretek intenzív formában történő pótlása; - a tanuláshoz, a munkához fűződő pozitív motiváció megteremtése, majd megerősítése, megtartása, - a képzés fejlesztő jellegének biztosítása - speciális pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása, - az ismeretek kis lépésekben történő, a fokozatosság, a szemléletesség és a tantárgyi koncentráció szerinti feldolgozása, - az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott, tevékenykedtetés útján való elsajátítása, - az új ismereteknek a már tanult ismeretekhez kapcsolása, az alapvető ismeretek folyamatos felidézésével, - az ismeretek rögzítése többszöri, visszatérő ismétlés, gyakorlás útján, - a hiányzó ismeretek pótlása, gyengébb ismeretek megerősítése, - a lényeges elemek kiemelése, ok-okozati összefüggések megértetése, részegész-rész viszonyának bemutatása, - a kognitív képességek folyamatos erősítése, - a tanulás tanítása (a tanulók tanulási szokásait - az esetleges beidegzett rossz szokások leépítése, egyénileg az eredményes tanulást biztosító tanulási módszerek elsajátíttatása), - a gyakorlati foglalkozásokon az elméleti ismeretek megalapozása, megerősítése; a munkafolyamatok kisebb részekre tagolással történő elsajátítása, a műveletek sorrendiségének megtartásával; munkavédelmi, baleset-megelőzési, higiéniai ismeretek folyamatos alkalmazásával, az előírások betartásának megkövetelésével preventív szemléletű pontos, megbízható munkavégzésre szoktatás. - a vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák, az ezekhez rendelt tananyagtartalmak hangsúlyozott megjelenítés (vizsgatréningek beépítése, vizsgahelyzetben való megfelelés teljesítményképes tudás produkálásának igényével). A tanulási folyamat megsegítése, a tanulási akadályozottság csökkentése, oldása, a rehabilitációs célok megvalósítása valamennyi képző feladata. A tanulók tanulási tevékenységére kiterjedő felmérések elvégzése alapján (a tanulást megalapozó képességek fejlettségi szintje, zavara, tanulási mód, szokások stb.) a tanulást segítő tényezők tudatos alkalmazásával kell felkészíteni tanulóinkat a hatékony tanulási tevékenységekre. A legfontosabb tanulást segítő tényezők: - az iskola, a gyakorlati képzőhely pozitív emocionális klímájának biztosítása, - tanulóbarát oktatásszervezés, melyben a tanulás-tanítás folyamatát a tanulók sajátosságainak - (fejlettségi szint, terhelhetőség, testi-lelki állapot, tantárgyakban mutatott előrehaladás, érdeklődés) figyelembe- vételével szervezzük meg, - a tanulók kellő motiváltsága a tanulási helyzetekhez megfelelő feltételek megteremtése (nyugodt helyszín, tanulási segédeszközök biztosítása), - a helyes tanulási szokások kialakítása, az egyénileg legmegfelelőbb tanulási technikák, tanulási módszerek megválasztása, gyakorlása. 76

77 A helyesen megválasztott tanulási technikák alkalmazása megkönnyíti a tanulás folyamatát, a tananyag elsajátítását és reprodukálását. Ezért a technikák tanítása a speciális alapiskolai nevelés-oktatás ideje alatt is kiemelt feladat volt. Valamennyi tantárgy tananyagának elsajátítása során szükséges feleleveníteni a megfelelő tanulási technikákat, segítséget adni alkalmazásukhoz (tanórán, fejlesztő foglalkozásokon). A tanulás tanítása (a tanulók felkészítése a hatékony tanulási tevékenységre) a szakmai program eredményes megvalósításához alapvetően szükséges. Ellenőrzés értékelés Az ellenőrzéskomple módon, rendszeresen történjen. Ez alapul szolgál a hiányosságok feltárásával, azok megszüntetését szolgáló egyéni és csoportos felzárkóztatásnak, a fejlesztés megtervezésének. Az ellenőrzést mindig kövesseértékelés, melynek pozitív irányultsága segíti a kudarcélmények elkerülését. A tanulási tevékenységben a tanulókat motiváló tényezőként alkalmazható: - az előre közölt ellenőrzési és értékelési szempont, - fokozatosság az ellenőrzési módok alkalmazásában (szóbeli, írásos; különböző nehézségi fokú írásos felmérők), - a humánus és igazságos értékrend következetes alkalmazása, - a feladatteljesítést közvetlenül követő, pozitív irányultságú, többnyire szóbeli értékelés, - a fejlődés elismerése. A tanulásban akadályozottak esetében különösen fontos a tanítás-tanulás folyamatában a feladatok, az ismeretek megértésének folyamatos ellenőrzése. Az elméleti tudás vagy megértés ellenőrzése történhet szóban vagy írásban. (Kezdetben az, azonnali szóbeli visszacsatolással, majd fokozatosan egyre több írásos formában, különösen azoknál a tananyagegységeknél, ahol írásbeli vizsgatevékenység van előírva.) A gyakorlati tevékenységek ellenőrzése-értékelése komple feladat, ami a manuális tevékenységen (a munka eredményessége = produktum, munkaszervezés, időbeosztás, dokumentálás) túl kiterjed az elméleti ismeretek elsajátítására (gyakorlati alkalmazására). Ez különösen az elméletigényes gyakorlati tananyagtartalmak esetében a gyakorlat manuális részének ellenőrzése mellett az elméleti ismeretek elsajátítására vonatkozóan feladatlapok, tesztek, számítási feladatok útján történhet. A produktum értékelésekor figyelembe kell venni az eszközök kezelésének szakszerűségét (eszközhasználat) munkavédelmi és higiéniai szabályok betartását, a gazdaságos szemléletmód érvényesülését. A tanulásban akadályozottak tanulási tevékenységének ösztönzése, az értékelés az ötfokú skálán, érdemjeggyel történő módjánál tágabb értékelési módot igényel. A modul tananyagmennyisége egyetlen egységet jelent, egyetlen érdemjegy írható a dokumentumokba. A feldolgozás jellege és tartalma módszertanilag és órarendileg is szükségszerűen differenciált, ezért az érdemjegyek (heti, havi, illetve modulzáró, félévi, év végi) összetevőit helyben kell szabályozni. A nevelési, fejlesztési feladatok sajátságos értékelési szempontok megfogalmazását teszik szükségessé (csoportra, egyénre igazított, az egyén fejlődését megerősítő helyi követelményrendszer). Az érdemjeggyel (osztályzattal) történő értékelés mellett a képzés folyamán mindvégig fontos a szöveges értékelés, aminek igazodnia kell a tanulók eltérő adottságaihoz és egyéni fejlődési üteméhez. A szöveges értékelés felhívja a figyelmet 77

78 a hibákra, hiányosságokra, kiemelve a pozitívumokat megmutatja a további fejlődés lehetőségeit (a tanuló számára és a fejlesztés feladatokhoz). A taneszköz-kiválasztás szempontjai - tevékenység centrikus program, gyakorlatorientált, interaktív (tanulói közreműködés és foglalkoztatás) jellegű, - személyiségre irányuló, gyakoroltató célú (oktatókabinet, tanműhely) szervezési keretek - sokoldalú szemléltetést biztosító eszközök és taneszközök - szakmai kézikönyvek, enciklopédiák - egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz speciális foglalkoztató terem - képi látásmódon, élményeken alapuló vizuális információhordozók, tanári demonstrációs eszközök, audiovizuális, tankönyvek - taneszközök alkalmazása A speciális szakiskolai tankönyv hiányában jelenlegi lehetőség a többségi szakmai tankönyvek sorából választani. Integrált oktatás-szervezésben lévő tanulók esetén is figyelembe veendők az alábbi, a tanulásban akadályozottak számára történő tankönyv választás szempontjai (formai és tartalmi követelmények): - színes, jó tördelésű, áttekinthető, szellős - könnyen olvasható, a lényeget tartalmazó, érthető szöveg (megfelelő betűméret, rövid egyszerű mondatok, lényeg kiemelések, szakmai kifejezések magyarázata, összefoglalások) - sok vizuális élmény (magyarázó és folyamatábrák, rajzok, fénykép) - a szükséges minimális, didaktikai szempontból kifogástalan tananyagtartalom - a szükséges minimális tananyagtartalomra épülő a gyakorlást, rögzítést szolgáló változatos és fokozatos nehézségű feladatok - elfogadható oldalszám Fejlesztési feladatok A képzés fejlesztő jellegének biztosítása a tanórai foglalkozások, kiegészítő programok során valamennyi képző és az egyéni igény szerint közreműködő egyéb szakemberek folyamatos, együttes (teamben végzett) munkája eredményeként valósulhat meg. A speciális szakiskolák pedagógiai programjai rendelkeznek fejlesztési tervvel, melyben a fejlesztés területei, céljai, programjai stb. kidolgozottak. A tanulásban akadályozott tanulók rendkívül heterogén összetételű csoport. Fejlesztésük is egyénre szabott, személyiségközpontú. A képzésben a differenciált felkészítés, a csoportos és egyéni foglalkozások (tanulást megalapozó képességek fejlesztése, tanulási zavarok terápiája) segítségével érhetjük el a megfelelő fejlesztést. A speciális megsegítéshez a gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő tanár esetenként más-más szakember véleményének figyelembevételével készíti el a tanuló egyéni fejlesztését szolgáló fejlesztő programokat - egyéni fejlesztési tervet. A fejlesztési területek, kompetenciák Azon túl, hogy fel kell készíteni a tanulókat az egész életen áttartó tanulásra a tehetséggondozás is fontos feladat. Amennyiben az iskola a rész-szakképesítések képzésére állt be, a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére alkalmas tanulók kiválasztásáról, felkészítésükről, esetleges átirányításukról gondoskodni kell. 78

79 Habilitáció - rehabilitáció A képzésből való kilépés a legtöbb tanuló számára iskoláztatásuk befejezését és munkába állásuk kezdetét is jelenti. A képzést végzők feladata a tanulók munkavállalóvá válásának folyamatát maimálisan segíteni azáltal, hogy a szakmai tudás elsajátításával együtt képessé teszik a tanulókat a megfelelő munkavégző képességnek, tájékozottságnak, viselkedéskultúrának birtokában a munkaerőpiacon való érvényesülésre. 79

80 SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a Tetiltermék-összeállító részszakképesítés speciális szakiskolában történő oktatásához tanulásban akadályozottak (st) számára a Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakképesítés kerettanterve alapján

81 I. A szakképzés jogi háttere A szakmai tantervi adaptáció a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a Tetiltermék-összeállító részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet alapján készült. II. A részszakképesítés alapadatai A részszakképesítés azonosító száma: A részszakképesítés megnevezése: Tetiltermék-összeállító A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar Elméleti képzési idő aránya: 30% Gyakorlati képzési idő aránya: 70% III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget Bemeneti kompetenciák: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Pályaalkalmassági követelmények: - Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra 81

82 IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Tárgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. V.A tanulási akadályozottság jellemzői A tanulási akadályozottság - a tanulás minden területére kiterjed - hosszan tartó - végigkíséri a gyermeket egész iskolai pályafutása alatt A tanulási képesség fejlődésében olyan átfogó zavar következik be, amely jelentősen akadályozza a gyermek tanulását. Gyógypedagógiai eszközökkel ezen az állapoton sokat lehet változtatni, és meg lehet előzni a tanulási akadályozottság további romlását. A segítség a fiatal egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára megfelelővé alakítását egyaránt jelenti. A tanulási akadályozottság megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik komple vizsgálatok alapján. Szakértői véleményben rögzítik a fogyatékosság tényét, megjelölve egyúttal a fejlesztés irányait. A tanulási akadályozottság elsősorban iskolai tanulási helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével, melynek következményei sok esetben a középiskolás fiatal tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért az oktatás során még ekkor is figyelemmel kell lenni rájuk. A problémák az érzékelés-észlelés (percepció), a kivitelezés-végrehajtás, a szocioemocionális területeken, valamint a kommunikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. A társas kapcsolatokban, a szociális interakciókban jelentkező nehézségek a tanulásban akadályozott emberek esetében igen gyakoriak, még akkor is, ha az iskolát befejezve sikerül munkát találniuk, családot alapítaniuk. A tananyag feldolgozása során alapvető szempontok: az ismeret sokoldalú szemléltetése, elméleti ismeretek gyakorlati megerősítése, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben történő közlése, az ismeretek többszöri ismétlést, begyakorlást igénylő rögzítése, az alapvető ismeretek folyamatos felidézése, a hiányzó vagy nem megfelelő mélységű ismeretek időbeni pótlása, az egyes tantárgyakban megjelenő azonos ismeretanyag összehangolása, lényeges elemek, ok - okozati összefüggések kiemelése, megláttatása, rész - egész viszonyának bemutatása, a tananyag feldolgozása során a vizsgakövetelményekben megfogalmazottakat hangsúlyosan kell kezelni. 82

83 A hatékony tantermi gyakorlat érdekében fontos tényezők: 1. Kooperatív tanulás: a kortársakkal való közös munka és a kooperatív tanulás hatékonyan fejlesztik a tanulók értelmi és szociális-érzelmi képességeit. 2. Együttműködésen alapuló problémamegoldás csökkentheti a zavaró magatartás mennyiségét és intenzitását a tanórák alatt. 3. A differenciálás létjogosultságát az indokolja, hogy a résztvevők alapvetően különböznek egymástól. A differenciálás módozatai a következő lehetnek: Differenciálás a segítségadásban Differenciálás a feladatok szintjén Differenciálás a tevékenységek szintjén Differenciálás a szociális keretek szintjén a gyerekek tanulhatnak egyedül, párban, kiscsoportban (azonos vagy megosztott feladatokon) vagy akár rugalmas tanuló csoportokban. Differenciálás a tanulási stílus szerint Differenciálás a célok szintjén Differenciálás az értékelésben 4. Hatékony tanítás a munka megtervezését és következetes ellenőrzését, a teljesítmény mérését, értékelését és a magas követelményeket jelenti. 5. IKT-s eszközök használata A (speciális) szakiskola feladata a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismeretek átadása, illetve az, hogy készítsen fel az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések körében szakmai vizsgára. Emellett biztosítania kell a tanulásban akadályozott diákok pályaválasztásának segítését, munkába állásának előkészítését, valamint olyan képességek, készségek fejlesztését is, amelyek a tanulók későbbi, önálló életvezetésével kapcsolatosak. 83

84 VI. Speciális szakiskolai óraterv OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához A részszakképesítés képzésének heti és éves szakmai óraszámai: előkészítő évfolyam heti óraszám 36 hét 9. évfolyam heti óraszám 9. évfolyam éves óraszám (36 héttel) 10. évfolyam heti óraszám 10. évfolyam éves óraszám (35 héttel) Közismeret 31,5 10, ,5 402,5 Szakmai elmélet és gyakorlat együtt Összesen 31,5 31, ,5 1137,5 8-10% szabad sáv (közismereti rész) 8-10% szabad sáv (szakmai rész) Mindösszesen (teljes képzés ideje) 3,5 1,5 54 1, A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1703 óra ( ) nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Heti óraszám 9. évfolyam 10. évfolyam elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati Ruhaipari anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártmánytervezés Ruhaipari anyag- és áruismeret Anyagvizsgálatok gyakorlat Ruhaipari gyártáselőkészítés 2 Szakrajz Szakrajz gyakorlat Tetiltermékek összeállítása Tetiltermékek készítése Tetiltermékek készítése gyakorlat Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám Összes heti/ögy óraszám Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 84

85 Szakmai követelménymodul Ruhaipari anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártmánytervezés Tetiltermékek összeállítása A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak/témakörök Óraszám 9. évfolyam 10. évfolyam Összesen elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati Ruhaipari anyag- és áruismeret Tetilipari nyersanyagok Fonalak, cérnák Tetíliák, kelmék Anyagvizsgálatok gyakorlat Tetilipari anyagvizsgálatok Fonalak, cérnák, kelmék vizsgálata Laboratóriumi anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártáselőkészítés Gyártás-előkészítés Szakrajz Alapszerkesztések Modellezések Szakrajz gyakorlat Alapszerkesztés Modellezés Tetiltermékek készítése Szabásminta használata Ruhaipari gépek üzemeltetése Tetiltermékek gyártástechnológiája Tetiltermékek készítése gyakorlat Szabásminta használata Ruhaipari gépek üzemeltetése Tetiltermék készítése Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: Összes éves/ögy óraszám: Elméleti óraszámok/aránya 462/29,6% Gyakorlati óraszámok/aránya 1099/70,4% Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra került. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 85

86 elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A OKJ számú Tetiltermék-összeállító rész-szakképesítés heti órakerete Tantárgyak Szakmai követelmény modulok Közismereti tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam Osztályfőnöki Testnevelés és sport Etika Matematika Magyar nyelv és irodalom Informatika Összesen: Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Ruhaipari anyag- és áruismeret ,5 - Ruhaipari Anyagvizsgálatok gyakorlat anyagvizsgálatok Ruhaipari gyártás-előkészítés Szakrajz Ruhaipari Szakrajz gyakorlat gyártmánytervezés - 4,5-4,5 Tetiltermékek készítése 2, Tetiltermékek készítése Tetiltermékek gyakorlat összeállítása Összesen: 7,5 15,5 6,5 16,5 Szakmai elmélet és gyakorlat összesen Heti összes óraszám Nyári gyakorlat 70-86

87 A azonosító számú Ruhaipari anyagvizsgálatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 87

88 Tetilipari nyersanyagok Fonalak, cérnák Tetíliák, kelmék Tetilipari anyagvizsgálatok Fonalak, cérnák,kelmék vizsgálata Laboratóriumi anyagvizsgálatok A azonosító számú, Ruhaipari anyagvizsgálatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Ruhaipari anyag- és áruismeret Anyagvizsgálatok gyakorlat Ruhaipari anyagvizsgálatok Elemzi a tetilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait és előállításának módjait Meghatározza a minta, vagy mintadarab alapanyag-összetételét Megállapítja a fonal, vagy cérna előállítási módját, minőségét FELADATOK Elemzi a tetíliák legismertebb fajtáit Kiválasztja a technológiai előírásnak megfelelő alapanyagokat, kellékeket Meghatározza az anyagok összedolgozhatóságát SZAKMAI ISMERETEK A tetilipari szálasanyagok eredete, fajtái, tulajdonságai A tetilipari szálasanyagok feldolgozásának módjai Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői Ruhaipari tetíliák fajtái és tulajdonságaik Ruhaipari tetíliák felhasználási területei Tetíliák felületi struktúrája Tetíliák feldolgozási tulajdonságai Kellékek fajtái és jellemzői Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei Laboratóriumi vizsgálati módszerek Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái SZAKMAI KÉSZSÉGEK Szakmai nyelvű olvasott szöveg megértése Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése 88

89 Szakmai számolási készség Kezelési, használati utasítások, jelképek értelmezése SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Önállóság Döntésképesség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Határozottság MÓDSZERKOMPETENCIÁK Ismeretek helyén való alkalmazása Problémaelemzés 1. Ruhaipari anyag- és áruismeret tantárgy 124,5óra 1.1. A tantárgy tanításának célja A tetilipari nyersanyagok fajtáinak megismerése. A tetilipari alapfogalmak elsajátítása, a tetíliák előállítási műveleteinek megismerése, a nyersanyagok és kellékanyagok feldolgozhatósági és viselési tulajdonságainak megismerése a minőségellenőrzés és minőségbiztosítás szabványokban kialakított szempontjainak figyelembevételével. Évfolyamok Heti óraszám 2 1,5 Éves óraszám 72 52,5 Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1. Tetilipari nyersanyagok - A szálasanyag fogalma. - A szál, selyem, rost, filament fogalma. - Szálasanyagok csoportosítása. - Természetes eredetű szálasanyagok tulajdonságai. - Természetes eredetű szálasanyagok felhasználási területei. - Mesterséges szálasanyagok előállítási módjai, tulajdonságai. 42 óra - Mesterséges szálasanyagok felhasználási területei. - A tetilipari feldolgozhatóság feltételei. - A feldolgozás során fellépő igénybevételek. - A szálasanyagok alakja és felülete. 89

90 - A szálasanyagok molekuláris felépítése. - A szálasanyagok vegyi szerkezete. - A szálasanyagok külső alakja és látható szerkezete. - A szálhosszúság fogalma. - A szálak finomsága. - A szálasanyagokhigroszkópikus tulajdonságai. - A szálasanyagok mechanikai tulajdonságai. - A szálasanyagok villamos tulajdonságai. - A szálasanyagok termikus tulajdonságai. - A szálasanyagok vegyi tulajdonságai. - Szálasanyagok viselkedése vegyszerekkel szemben. - Kémiai vegyületek rendszere. 2. Fonalak, cérnák - Fonalak és cérnák fajtái, jellemzői. - Fonal vagy cérna előállítási módját, minőségi követelményeit. - Terjedelmesített filamentfonalak jellemzői. - Fonaljellemzők: egyenletesség, szilárdság, keménység, sodrat, nyújthatóság, rugalmasság. - Fonalak felhasználási területei. - Fonalak, cérnák finomsági számának meghatározása. - Fonalak, cérnák sodratjellemzőinek meghatározása. 42 óra - Fonalak, cérnák alaki hibáinak meghatározása. - Cérnák felhasználási területei. - Egyszerű, összetett és díszítő cérnák vizsgálati módszerei. - Ruhaipari kellékek: - varrófonalak, varrócérnák - szalagok, zsinórok 90

91 - gombok, csatok, kapcsok, húzózárak - Idegen nyelvű anyagismereti jelképek. 3. Tetíliák, kelmék - A szövetek gyártása, a szövés elve és eszközei. - A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések. - Kötött kelmék csoportosítása, a kötés-hurkolás technológiája és eszközei. - Vetülék és láncrendszerű alapkötések jellemzői. - Nemszőtt tetíliák fátyolkelmék - fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk. - Nemszőtt tetíliák varrva-hurkolt kelmék - fajtái, tulajdonságai és felhasználásuk. - Közbélések fajtái, felhasználási területe. - A tetilkikészítés műveleteinek csoportosítása. - Színezési eljárások módjai. - A ruházati tetíliák legismertebb fajtái, tulajdonságai, külső képi és műszaki jellemzői, felhasználási területük. 40,5 óra - Vegyi szálak feldolgozási, viselési tulajdonságai, felhasználásuk. - Fonalak, cérnák fajtái, jellemzői, felhasználási lehetőségeik. - Terjedelmesített fonalak fajtái. - Pamutszövetek típusai. - Gyapjúszövetek típusai. - Selyemszövetek fajtái. - Vegyiszál és keverékszövetek típusai és fajtái. - Kötött, hurkolt kelmék típusai. - Nemszőtt tetíliák, fátyolkelmék, varrvahurkolt tetíliák. Idegen nyelvű anyagismereti jelképek. 91

92 2. Anyagvizsgálatok gyakorlat tantárgy 72 óra 2.1. A tantárgy tanításának célja Megismertetni és elsajátíttatni a tanulókkal a különféle tetíliák összedolgozhatóságának feltételeit, a nyersanyag meghatározások, illetve alkalmazott vizsgálatok módját. Az elméleti órákon tanult tananyag gyakorlatban történő alkalmazása, az alapanyagok felismerése, elemzése látás, tapintás és szaglás alapján. Évfolyamok Heti óraszám 2 - Éves óraszám 72 - Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1 Tetilipari anyagvizsgálatok - Elemzi a tetilipari alapanyagok, fajtáit, tulajdonságait és előállításának módjait. - Meghatározza a minta vagy mintadarab alapanyagösszetételét. - Kiválasztja a technológiai előírásnak megfelelő alapanyagokat, kellékeket. - Tetíliák felületi struktúrájának vizsgálata. - Tetíliák feldolgozási tulajdonságainak alkalmazása. - Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. - Kellékek fajtáinak és jellemzőinek vizsgálata. - Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. 24 óra - Mintagyűjtemény készítése. - Szövetvizsgálatok kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg meghatározása. - Színezési eljárások meghatározása. - Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése. - Ruházati tetíliák alapanyag és technológia szerinti csoportosítása. - Kereskedelmi megnevezések. - Ruházati tetíliák feldolgozási tulajdonságai. 92

93 - Ruházati kellékek fajtái, felhasználási területük. - Különféle tetíliák összedolgozhatóságának feltételei. - Mintagyűjtemény alapján a tetilméteráruk, kellékek, rövidáruk rendszerezése. - Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások. - Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái. 2 Fonalak, cérnák, kelmék vizsgálata - Fonal vagy cérna előállítási módjának és minőségi követelményeinek megállapítása. - Díszítő és varrócérnák jellemzése. - A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. - A tetíliák legismertebb fajtáinak elemzése. - Technológiai előírásnak megfelelő alapanyagok, kellékek kiválasztása. 24 óra - Az anyagok összedolgozhatóságának meghatározása. - Kellékek alkalmazásának lehetőségei, az összedolgozhatóság feltételei. - Kellékek fajtái és jellemzői. - Tetíliák feldolgozási tulajdonságai. - Idegen nyelvű anyagismereti jelképek elemzése. 3. Laboratóriumi anyagvizsgálatok - Az alapanyagok kémiai felépítése. - Az alapanyagok alakíthatósági feltételei. - A mechanikai hatások, és az alakíthatóság. - Az alapanyagok fizikai jellemzőinek meghatározása, mértékegységeire, értelmezése, szakszerű használatára vonatkozó ismeretekkel. 24 óra - Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése. - Anyagminták azonosítása. - A tetilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése. 93

94 - Nyersanyagok meghatározása mikroszkopikus képük alapján. - Nyersanyagok meghatározása égetési próbával. - Tapasztalatok ismertetése, táblázatos rendszerezése. - A minta vagy mintadarab alapanyag-összetételének meghatározása. - Tetíliák felületi struktúrája - Anyagösszetétel-vizsgálat lehetőségei. - Laboratóriumi vizsgálati módszerek. - Szövetek nyersanyag-összetételének meghatározása mikroszkóppal, égetési próbával. - Szövetek lánc- és vetülékfonalainak vizsgálata, elemzése. - Színoldal meghatározása. - Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghatározása. - Vizsgálati eredmények és a ruhaipari feldolgozás feltételeinek összefüggései. - Laboratóriumi eszközök ismerete és biztonságos használata. - Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése és betartása. - Gépek biztonságtechnikája, védőeszközök fajtái A képzés helyszíne Szakmaspecifikus tanterem 2.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek Alkalmazott oktatási módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály Alkalmazandó eszközök és felszerelések (szvk 6. pont lebontása, pontosítása) magyarázat Táblai rajzeszközök megbeszélés szemléltetés Mikroszkóp, lupe 94

95 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret házi feladat Laboratóriumi eszközök bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém-, vagy porcelántálak A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) Információ feldolgozó tevékenységek Olvasott szöveg önálló feldolgozása Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok Tesztfeladat megoldása Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban Képi információk körében Mikroszkopikus kép értelmezése Komple információk körében Elemzés készítése tapasztalatokról Csoportos munkaformák körében Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással Üzemeltetési tevékenységek körében Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján Vizsgálati tevékenységek körében Technológiai próbák végzése Technológiai minták elemzése Vegyészeti laboratóriumi alapmérések Laboratóriumi eszközök bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém- vagy porcelántálak Anyagminták azonosítása Laboratóriumi eszközök bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém- vagy porcelántálak Tárgyminták azonosítása Laboratóriumi eszközök bunsen 95

96 Ruhaipari gyártáselőkészítés Szakrajz Szakrajz gyakorlat égő, vegyszerek, üveg-, fém- vagy porcelántálak 2.4. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A azonosító számú Ruhaipari gyártmánytervezés megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 96

97 Gyártás -előkészítés Alapszerkesztések Modellezések Alapszerkesztés Modellezés FELADATOK Modellrajzot készít vagy modellt választ Méretet vesz Meghatározza a szerkesztési méreteket Alkalmazza a levett méreteket Alkalmazza az ergonómiai mérettáblázatokat Alapmintát készít Az alapmintát modellezi az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének, a választott modellnek megfelelően Szabásmintát készít - egyedi vagy konfekció szabásmintát Szabásminta szériát készít - elfogadott mintadarab alapján Felfektetési rajzot készít Terítékrajzot készít Alapanyag és kellékkalkulációt készít, anyaghányadot számol. Alap- és kellékanyagokat ellenőriz Meghatározza a műveleti sorrendet egyedi termékkészítés esetén Műszaki leírást készít a termékről és a termék gyártásáról SZAKMAI ISMERETEK Méretvétel szabályai, mérettáblázatok felépítése Alkalmazott műszaki ábrázolások fajtái Alapszabásminták szerkesztése Modellezés Szabásminta felfektetés és a szabás módjai Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések Műveleti utasítások felépítése, szerepe Varrások alaki- és méretjellemzői Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői SZAKMAI KÉSZSÉGEK Ruhaipari tervező program alkalmazása Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése Szakmai számolási készség SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 97

98 Döntésképesség Pontosság Önállóság TÁRSAS KOMPETENCIÁK Tömör fogalmazás készsége Közérthetőség MÓDSZERKOMPETENCIÁK Gyakorlatias feladatértelmezés Kontroll (ellenőrzőképesség) Kreativitás, ötletgazdagság A azonosító számú, Ruhaipari gyártmánytervezés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 3. Ruhaipari gyártás-előkészítés tantárgy 71 óra 3.1. A tantárgy tanításának célja A gyártmánytervezés- és a gyártás-előkészítés folyamatának megismertetése. A műszaki dokumentációhoz kapcsolódó alapfogalmak elsajátítása, műszaki dokumentáció értelmezése. A gyártás-előkészítő programok, gépek, szabászati eszközök megismertetése. Évfolyamok Heti óraszám 1 1 Éves óraszám Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1 Gyártás-előkészítés - Anyagok csoportosítása felhasználás szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és fűtőanyagok). - Anyagbeszerzés és anyagraktározás. - Bevizsgálás. - Felfektetés módjai. 71 óra - Felfektetési rajzkészítés lépései. - Terítékrajz készítése. 98

99 - A terítés (terítési módok, eszközök). - Terítéken alkalmazott jelölések. - Szabás eszközei, módjai. - Alkalmazott szakmai számítások, mértékegységek, jelölések - Anyagnormák számítási módszerek. - Műveleti utasítások felépítése, szerepe. - Műszaki leírás készítése: - Gyártmányrajz, modellszám, külalak leírása, alapanyag és kellékek megnevezése, szükséges alkatrészek, varrások alaki és méretjellemzői, mérettáblázatok, fonalirány és toldási lehetőségek, a rendelkezésre álló eszközök alapján gépek, berendezések kiválasztása, a gyártási folyamat leírása. - Varrások alaki- és méretjellemzői. - Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői. - Gyártás előkészítő programok, gépek, eszközök ismerete. - Idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete. - Szakmai ábrázolások értelmezése, készítése. 4. Szakrajz tantárgy 142 óra 4.1. A tantárgy tanításának célja A szabás-szakrajz eszközeinek, a női testalkat felépítésének, a méretvétel szabályainak megismertetése. Alapvető női felsőruházati termékek szabásmintáinak szerkesztése és modellezése. Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1. Alapszerkesztések - Méretvétel szabályai 71 óra 99

100 - Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései - Méretkutatás és testméret szabvány - A divatrajzok értelmezése - A szaklapokban és szabásmintákon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések értelmezése - Alapszerkesztések értelmezése, rajzolvasási gyakorlat - Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női blúz és ujj alapszerkesztése - Inggallér szerkesztése - Ingblúz szabásmintái - Alapszerkesztés készítése: - ing/blúz - zakó/blézer - kabát/kardigán - A modellezés módszerei, eszközei - Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése: - rátett zsebek, - elejeszélek, - kézelők, - bevarrott ujjak (rövid ujj, hosszú ujj) - Formázóvarrások áthelyezése: - mell és derékformázók új varrásvonalba helyezése - mell és derékformázók szabásvonalakba helyezése - mell és derékformázók áthelyezése bőséghajtásokba. - Ruhaipari tervező program ismerete. - Széria készítés lépései, menete 100

101 2 Modellezés - A modellezés, szabásvonalak kialakításának módszerei, eszközei. - Szoknyafajták, divatrajzolvasás. - Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése, modellezése. - Mellformázó áthelyezése női ruhákon. - Különféle ruhaujjak szerkesztése, modellezése (ujjkörnél ráncolt ujj, harang ujj, alul-felül ráncolt ujj, rövid és hosszú ujjak). 71 óra - Gallérok szerkesztése (állógallér, fekvőgallér, kihajtós gallér). - Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. - Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. - Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, illetve a megrendelőm igényének, a választott modellnek megfelelően. 5. Szakrajz gyakorlat tantárgy 319,5 óra 5.1. A tantárgy tanításának célja Önálló modellezési feladatok kivitelezésének, a szabásminta önálló elkészítésének, a szabászati jelölések önálló alkalmazásának megismertetése. Évfolyamok Heti óraszám 4,5 4,5 Éves óraszám ,5 Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1. Alapszerkesztés - A divatrajzok értelmezése. - Méretvétel. - A levett méretek alkalmazása. - Szerkesztési méretek meghatározása. 160 óra - Alapszerkesztések készítése eredeti méretben - egyenes vonalú szoknya, 101

102 - bővülő vonalvezetésű szoknya - egyenes vonalú nadrág - Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. - Alapszerkesztések készítése eredeti méretben, rajzolvasási gyakorlat: - Egyenes vonalú női szoknya alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női nadrág alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női ruha és ujj alapszerkesztése, szabásminta készítése - Női blúz és ujj alapszerkesztése - Inggallér szerkesztése - Ingblúz szabásmintái - Különféle divatvonalú szoknyaformák szerkesztése. - Különféle ruhaujjak szerkesztése. - Gallérok szerkesztés. - Női ruházati termékek alkatrészeinek szerkesztése. - Ruhaipari tervező program alkalmazása 2. Modellezés - A divatrajzok értelmezése. - Modellrajz készítése, modell választása. - Szabásminták készítése egyedi és sorozatgyártáshoz. - Felsőruházati termékek kisalkatrészei szabásmintáinak készítése, másolása eredeti méretben (rátett zsebek, övpántok, kézelők, gallérok). - Különféle divatvonalú szoknyaformák modellezése. - Különféle divatvonalú nadrágok modellezése. 159,5 óra - Különféle divatvonalú mellény modellezése. - Különféle divatvonalú kabátok modellezése. - Különféle ruhaujjak modellezése. - Gallérok modellezése. 102

103 - Különféle divatvonalú női ruhák modellezése. - Mellformázó áthelyezése női ruhákon. - Különféle divatvonalú női blúzok modellezése. - Női ruházati termékek alkatrészeinek modellezése. - Az alapminta modellezése az aktuális divatnak, a megrendelő igényének és a választott modellnek megfelelően. - Szabásminta széria készítése, az elfogadott mintadarab alapján. - Ruhaipari tervező program alkalmazása. 103

104 A azonosító számú Tetiltermékek összeállítása megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 104

105 Szabásminta használata Ruhaipari gépek üzemeltetése Tetiltermékek gyártástechnológiája Szabásminta használata Ruhaipari gépek üzemeltetése Tetiltermék készítése A azonosító számú, Tetiltermékek összeállítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Tetiltermékek készítése Tetiltermékek készítése gyakorlat Tetiltermékek összeállítása FELADATOK Méretet vesz különféle tetiltermékek készítéséhez Tanulmányozza a mérettáblázatokat, méretjelöléseket Kiválasztja mért adatok alapján a méretnagyságot táblázatból Értelmezi a ruhaipari ábrázolásokat Elkészíti és kivágja a szabásmintákat Felfekteti a szabásmintákat és kiszabja az alkatrészeket Összeállítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján Betartja a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen Betartja a környezetvédelmi előírásokat SZAKMAI ISMERETEK Méretvétel különféle tetiltermékekhez Mérettáblázatok, méretjelölések Méretnagyság kiválasztása mérettáblázatból mért adatok alapján Szabásminta készítése, másolása Terítés, felfektetés, szabás Kiszabott alkatrészek összeállítása műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások Gépek biztonságtechnikája Védőeszközök fajtái SZAKMAI KÉSZSÉGEK Kézi varrás- és szabászati eszközök használata Gépi szabászat eszközeinek használata Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése 105

106 Varróautomata gépek használata, működtetése Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Precizitás Kézügyesség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Határozottság Visszacsatolási készség MÓDSZERKOMPETENCIÁK Kontroll (ellenőrzőképesség) Problémamegoldás, hibaelhárítás Körültekintés, elővigyázatosság 6. Tetiltermékek készítése tantárgy 142 óra 5.1. A tantárgy tanításának célja Elméleti ismeretek nyújtása a tetiltermékek szabásmintáinak elkészítéséhez és összeállításához. A varrás, vasalás, ragasztás eszközeinek, gépeinek megismertetése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások elsajátítása. Évfolyamok Heti óraszám 2,5 2 Éves óraszám Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1. Szabásminta használata - Különféle tetiltermékek méretvételének lépései. - Mérettáblázatok fajtái, méretjelölések típusai. - Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok. - Testalkat és testtartás típusok fajtái, jellemzői. - Középarányos testalkatok. - Szabásminta készítése, másolása. 42 óra - Szabás-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek. - Szabásmintán alkalmazott jelölések. - Terítési, felfektetési, szabási ismeretek. - Ruhaipari ábrázolások értelmezése. 106

107 - A szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. 2. Ruhaipari gépek üzemeltetése - Modell vagy ábra alapján varróeszközök, gépek, berendezések fő részeinek felismerése. - Kézi varrás eszközök fajtái, használata. - Varróeszközök, gépek, berendezések általános működési elvük ismerete. Gépek, berendezések optimális működésükhöz szükséges állítási lehetőségek ismerete. - Gépek, berendezések alkalmazási területeik. - Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési elvei. - Kézi szabás szerszámai. 41 óra - Gépi szabászat eszközeinek fajtái, működési elvük. - Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-bábuk felépítésének ismerete. - Ragasztó-berendezések, ragasztóprések felépítésének ismerete. - Vasalók, vasaló-berendezések biztonsági előírásai. - Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások ismerete. 3. Tetiltermékek gyártástechnológiája - Varrástechnológiai alapfogalmak, elnevezések. - A varrások alaki és méretjellemzői. - A kézi- és gépi öltések, gépi varrástípusok csoportosítása, fajtái, a készítés minőségi követelményei. - A vasalás technológiája. - A ragasztás technológiája. - A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos tetíliák fajtái és jellemzőik. 77 óra - Hasítékok készítési módja (nyitott, takart). - Hajtások készítési módja (szétvasalt és egy oldalra vasalt). - Húzózárak bevarrásának módjai (varrásvonalba helyezett, takart, rejtett, szétnyitható). 107

108 - Elejeszélek készítési módja. - Övpántok készítése és felvarrási módjai. - Ujja hasítékok készítése (arrow-, francia-, varrásvonalba helyezett). - Kézelők készítése és felvarrási módjai. - Ujjak készítése és bevarrása (bevarrott-, raglán-, japánujj). - Nyakkör eldolgozási módok szegéssel (formára szabott szegőpánt, ferdepánt). - Gallérok készítése és felvarrása (ing-, álló-, fekvő-, sál-, kihajtósgallér). - Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bevágott zsebek, szabásvonalba helyezett zsebek, zsebfedős zsebek). - Műszaki leírás tartalma. 7. Tetiltermékek készítése gyakorlat tantárgy 744óra 7.1. A tantárgy tanításának célja Alapvető tetilruházati termékek szabásmintái kialakításának gyakorlása eredeti méretben. Szabásminták másolása mintamellékletekből. Különböző öltések, varratok, gépi varrástípusok valamint a tetiltermék alkatrészek készítésének és összeállításának megismerése, egyedi megmunkálással, vagy a sorozatgyártás során alkalmazott technológiákkal. A gyártás során használt varrógépek biztonságos üzemeltetésének elsajátítása. Évfolyamok Heti óraszám 9 12 Éves óraszám Témakör Tartalom Időkeret (óra) 1. Szabásminta használata - Divatlapok tanulmányozása (szabásminta ív-, mérettáblázat-, méretnagyság beazonosítás). - Divatrajzok jellemzői. - Szabásminták másolási technikái, eszközei. 270 óra - Technológiai jelölések értelmezése, alkalmazása. - Méretvétel elsajátítása különböző testalkatokon. 108

109 - Terítékrajz készítés. - Felfektetési rajz készítés. - Szabás kézi szerszámokkal. - A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. - Testméreten felüli bővítések (kényelmi, divat és technológiai megoldások különböző tulajdonságokkal rendelkező alapanyagokra). 2. Ruhaipari gépek üzemeltetése - Kézi varrás- és szabászati eszközök használata. - Alap- és módosított öltésű varrógépek használata. - Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése. - Varróautomata gépek használata, működtetése. - Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései. - Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások a munkaterületen. - Gépek karbantartása a munkafolyamatok között. 237 óra 3. Tetiltermék készítése - Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. - Gépi szabászat eszközeinek használata. - Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. - Védőeszközök fajtái és azok használata. - Munka-, tűz- és környezetbiztonsági előírások betartása. - Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). - Gyártásközi vasalási műveletek (varrások szét- és egy oldalra vasalása, élvasalás, szárazoló vasalás, hajtások vasalása, formázóvarrás vasalása, paszpolozó vasalás). - Befejező vasalási műveletek (készre-vasalás, fénytelenítő vasalás). - Ragasztó-bevonatos közbélések kiválasztása, alkalmazása 237 óra 109

110 (ragasztás: ragasztóporral, fóliával, ráccsal, fátyollal). - Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró, gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése. - Egyszerű gépi varrástípusok készítése kiválasztása, alkalmazása a tetilruházati termék készítése során (összevarrás, széttűzés, fél-francia- és franciavarrás, lapos varrás, széltűzés, szegővarrások, sarokvarrás, formázóvarrás, piékészítés, ráncolással vagy hajtásokkal készülő díszítő elem felvarrási módjai). - Kisalkatrészek készítése, alkalmazása (akasztók, övtartók, övek, gombolópántok). - Kézelők formai kialakításai és felvarrási módjai. - Ujjak készítése és bevarrási módjai. - Gallérok készítése és felvarrási módjai. - Zsebek és zsebfedők készítése és felvarrási módjai. - Húzózár- és tépőzár-bevarrások módjai. - Dokumentáció és/vagy mintadarab alapján egyszerű kivitelezésű tetilruházatitermékek összeállítása kiszabott alkatrészekből. - Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása a munkaterületen. - Varrodai gépek, berendezések biztonságtechnikája. - Védőeszközök fajtái és azok használata. 110

111 Összefüggő szakmai gyakorlat OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához 1/9. évfolyamot követően 70 óra Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. Szakmai követelménymodulok Tetiltermékek összeállítása Tantárgyak/Témakörök Tetiltermékek készítése gyakorlat Szabásminta használata Ruhaipari gépek üzemeltetése Tetiltermék készítése Tetiltermékek összeállítása szakmai követelménymodul Tetiltermékek készítése gyakorlat tantárgy Témakörök Szabásminta használata Terítékrajz készítése. Felfektetési rajz készítése. Szabás kézi szerszámokkal. A szakiránynak megfelelő szoknya, nadrág, ing, blúz, ruha, mellény szabásmintájának kialakítása az alapminták másolásával. Ruhaipari gépek üzemeltetése Kézi varrás- és szabászati eszközök használata. Alap- és módosított öltésű varrógépek használata. Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek használata, működtetése. Hurok- és láncöltésű varrógépek biztonságtechnikai berendezései. Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések használata, működtetése. Tetiltermék készítése Előkészítő vasalási műveletek (beavató, simító, formázó). 111

112 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A 215. sorszámú Tetiltermék-összeállító megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: Részszakképesítés megnevezése: Tetiltermék-összeállító 2. EGYÉB ADATOK 2.1.A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget vagy iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 2.5. Pályaalkalmassági követelmények: Elméleti képzési idő aránya: 30 % 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 70 óra 3. PÁLYATÜKÖR 3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök) Szabó, varró Készruhavarró. Ruhakészítő 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: A tetiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése. A részszakképesítéssel rendelkező képes: - műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni 112

113 - kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók specifikációi és igényei szerint méreteket és mérettáblázatokat értelmezni - alapszabásmintát készíteni - alapszabásmintát modellezni - szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni - tetiltermék ragasztási műveleteket végezni - vasalóberendezéseket üzemeltetni - ruhaipari gépeket üzemeltetni - kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani - befejező munkálatokat elvégezni 3.3. Kapcsolódó szakképesítések A B C A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Férfiszabó szakképesítés Női szabó szakképesítés Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakképesítés 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 4.1. elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése Ruhaipari anyagvizsgálattok Ruhaipari gyártmánytervezés Tetiltermékek összeállítása B 5. VIZSGÁZTATÁSIKÖVETELMÉNYEK 5.1 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: A B C A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Ruhaipari anyagvizsgálatok írásbeli Ruhaipari gyártmánytervezés írásbeli Tetiltermékek összeállítása gyakorlati 113

114 Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 5.2 A komple szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Tetiltermékek összeállítása A vizsgafeladat ismertetése: Termék összeállítás szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt A vizsgafeladat időtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés A vizsgafeladat ismertetése: Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk Gyártmány- vagy modellrajz alapján szabásminta készítése Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki leírásának, technológiai tervezésének készítése A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat időtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 114

115 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 6.2. Próbafülke 6.3. Próbatükör 6.4. Próbababa 6.5. Terméktároló állvány, vállfával 6.6. Csomagolóanyagok 6.7. Szabászati berendezések, gépek, eszközök: Szabászasztal Tároló szekrények vagy polcok Elektromos olló (véglevágó) Kardkéses szabászgép Körkéses szabászgép Álló szabászgép Terítékleszorító csipeszek Lyukasztógép Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.) Mérő-, jelölő- és rajzeszközök (méterrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok stb.) Szabásmintapapír 6.8. Varrodai berendezések, gépek, eszközök: Csúsztató asztal Varrodai munkaszék Szerszámtároló doboz Varrógéptűk Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.) Egyéb kézi eszközök (géptisztító ecset, olajozó, csavarhúzó stb.) Huroköltésű ipari varrógép Láncöltésű varrógép Szegővarrógép (interlock) Egyenes gomblyukvarrógép Szemes gomblyukvarrógép Gombfelvarrógép Fedővarrógép Rejtett szélfelvarró gép Hímző varrógép Kivarró (pikírozó) gép Reteszelő gép Cikcakk varrógép 6.9. Vasaló-berendezések, eszközök, gépek: Vasalóállvány Hőfokszabályzós kézi vasaló Gőzvasaló Vasalóprés Síkragasztó prés Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.) Egyéb eszközök: Szakoktatói asztal 115

116 Szakoktatói szék Falitábla Táblai rajzeszközök (vonalzók, körzők, kréta) Kézmosó csap Hulladékgyűjtő Mentőláda Modell- és alkatrész gyűjtemény Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok Munkanapló Zárható öltöző és öltözőszekrények Vegyszertároló (zárható) Mikroszkóp, lupe, bontótű Laboratóriumi eszközök bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém-, vagy porcelántálak 116

117 ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok és speciális szakiskolai pedagógusok közreműködésével Jóváhagyási szám: /2008. (VIII.1.) 117

118 ASZTALOSIPARI SZERELŐ 1. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: 2. A képzés szervezésének feltételei Asztalosipari szerelő Elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7341 Szakképzési évfolyamok száma: 2 Elmélet aránya: 30 % Gyakorlat aránya: 70 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): 1 év nincs Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 17. -ában, valamint a szakképzésről szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. a szakmai elméleti tantárgyakat oktatóknak szakiránynak megfelelő felsőfokú (tanári) képesítéssel, ill. gyógypedagógiai tanári végzettséggel kell rendelkeznie. a gyakorlati képzést szakirányú főiskolai vagy szakiránynak megfelelő tanári végzettséggel, ill. felsőfokú végzettséget tanúsító szakoktatói oklevéllel, esetleg érettségivel és mestervizsgával és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember folytathat. a tanulók tanulásban való akadályozottságára, személyiségük eltérő fejlettségi szintjeire való tekintettel - speciális nevelési feladatok ellátására szakirányú gyógypedagógiai tanár és a pedagógiai munkát segítő felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása szükséges. 118

119 a tanulásban akadályozottsághoz esetlegesen társuló egyéb problémák ellátása érdekében pszichológus, szociális munkás, szakorvos (egyéni szükséglet szerint). Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: A szakmai elméleti tantárgyak oktatásához az alábbiak ajánlottak: faipari szaktanterem: a szakmai elméleti tantárgyi oktatáshoz (szakmai- és gépismeret, anyagismeret, szerkezettan-szakrajz), számítástechnika szaktanterem: a számítógép-kezelés oktatásához, osztálytermek (megfelelő eszközökkel): a munkajogi ismeretek, a társadalmi kapcsolatok, a munka- és környezetvédelem, az egészséges életmód, a gazdasági és vállalkozási ismeretek tananyagmodulok oktatásához. A gyakorlati oktatás csak az előírt felszereltségű tanműhelyben történhet. Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve - a megállapodásban rögzített módon - gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről. Iskolai /belső/ tanműhely, oktató kabinet kialakítása külső gyakorlati képzőhely igénybe vétele esetén is javasolt. Az oktató kabinetben kiscsoportos formában illetve egyénileg történő foglalkoztatás biztosítja a szakmai elméleti ismeretek közvetlen gyakorlati megerősítését, A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítésé szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 3. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges nem igényel befejezett iskolai végzettséget A képzésbe való belépés tanulásban akadályozottak körében egészségügyi és pályaalkalmassági feltételek megléte esetén, egyéni elbírálás szerint történhet. 119

120 Iskolarendszerben történő képzés esetén a képzésre jelentkező tanulónak pályaválasztási tanácsadáson és pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, ahol gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi szempontok összegzése alapján véleményezik alkalmasságát a szakmára. A képzésre jelentkező tanulóknak olyan - orvosok által meghatározott egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Ezek a következők: átlagos testi fejlettség, fizikum, megfelelő mozgáskoordináció, tünetmentes szervi működés, éles látás (esetleg szemüveggel), jó hallóképesség, nem érzékeny bőr, ép idegrendszer. A képzésbe való belépés a fentiek meglétével, egyéni elbírálás alapján történik. A betölthető munkakörök jellege: álló és változó helyzetben végzett könnyű illetve közepesen nehéz fizikai munka. Előírt pszichikai követelmények: mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, kombinációkészség. Baleseti lehetőség: végtagsérülések. A munka épületen belül és szabadban végezhető. A nyújtott képzési idő lehetővé teszi, hogy a tanulási akadályozottságuk miatt az egyéves képzési idejű programból kiszoruló tanulók is eséllyel próbálkozzanak egy szakma elsajátításával. Egyéb feltételek A képzésbe belépő tanuló tanulási akadályozottsága, személyiség fejlettsége alapján alkalmasnak kell lennie a kéziszerszámok mellett a különféle faipari gépek és berendezések munkavédelmi előírásainak megfelelő betartására, azok biztonságos működtetésére, használatára és elsődleges karbantartására. A rendszeres ellenőrzés a tanulók motiválása mellett lehetőséget nyújt a hiányosságok feltárására, kiküszöbölésére és a folyamatos értékelés megvalósítására. Az értékelés komple - elméleti ismeretek, gyakorlati munkavégzés minőségére, mennyiségére kiterjedő és ösztönző - volta mellett kiemelendő, hogy külön figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartására. 4. A rész-szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése: 7341 Bútorasztalos A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: - Előkészíti az üzleti tervet - Számítástechnikai eszközöket használ - Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása - Előkészíti a biztonságos munkavégzést - Előkészíti a gyártást 120

121 5. A képzés célja - Gyártási folyamatokat szervez - Tömörfa alkatrészeket gyárt - Összeállítja a termék alkatrészeit - Műszaki adminisztrációt végez - Készterméket csomagol, raktároz Az asztalosipari szerelő képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti ésgyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik: képesek a szerelési utasítások alapján a szükséges anyagok, gépek, szerszámok, segédeszközök kiválasztására, valamint szakszerű használatára, képesek választott szakmájuk területén önálló munkavégzésre, kisebb-nagyobb javítási, átalakítási munkák kivitelezésére. E cél elérése érdekében a képzés: nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint megfelelő szakmaspecifikus szaktudást, alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan szakmai tudást, amely alkalmassá teszi a technikai és technológiai fejlődés követésére, biztosítson olyan szakképzést, amely alkalmassá teszi a szakterületével kapcsolatos feladat megoldására, megtervezésére, végrehajtására, neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és felelősségvállalásra, fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét, készítse fel a tanulókat a munkahelyi és szakmai közösségek munkájában való részvételre, a szakmai képzésen túl vállalja a személyiség formálását is. A képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével. 6. A rész-szakképesítés követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Betartja a munkavédelmi előírásokat Betartja a biztonságtechnikai előírásokat Betartja a tűzvédelmi előírásokat Betartja a környezetvédelmi előírásokat Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít Biztonságtechnikai eszközöket beállít 121

122 Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Munkabiztonsági szabályok, rendeletek A Munkavégzési szabályok B Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei B Elsősegélynyújtás A Tűzvédelem A Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai A Tűzkár bejelentése A Érintésvédelmi szabályok, előírások B Környezetvédelem B Faipari hulladék kezelésének előírásai B Faipari termékek készítésének általános követelményei B A faipari munkavégzés feltételei B Géptani alapfogalmak A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai A Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása B Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 5 Gépek, szerszámok biztonságos használata 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Döntésképesség Türelem Kézügyesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Határozottság Irányítási készség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelemösszpontosítás Áttekintő képesség Ismeretek helyénvaló alkalmazása Helyzetfelismerés A környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság 122

123 A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi A termék gyártásához előkészíti az anyagokat Méretellenőrzést végez Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot Javítási munkát végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Műszaki rajzi alapismeretek B Síkmértani szerkesztések B Ábrázolási módok B Fakötések ábrázolása B Alkatrészrajzok készítése C Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése B Gyártási utasítások értelmezése B Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások B Faipari alapszerkezetek gyártása A A faanyag alakváltozásai A A faanyagok műszaki tulajdonságai A Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága A Faanyagok kezelése, tárolása B Faanyagok minősítése, szabványok használata B Javítási munkák végzésének általános követelményei C Szakmai számítások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Faipari rajz olvasása, értelmezése 3 Faipari rajz készítése 3 Szabadkézi vázlatkészítés 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata Személyes kompetenciák: Pontosság Precizitás Térlátás Döntésképesség 123

124 Önállóság Megbízhatóság Szorgalom, igyekezet Kézügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kommunikációs rugalmasság Irányítási készség Kompromisszum-készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Gyakorlatias feladatértelmezés Általános tanulóképesség Felfogóképesség Módszeres munkavégzés Rendszerező képesség Információgyűjtés Áttekintő képesség Helyzetfelismerés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Alapvető szerelési feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Felület-előkészítést végez Csiszolási műveleteket végez Előszerelési műveleteket végez Összeállítja a terméket a szerelési utasítás szerint Összeállítja a terméket a technológiai sorrend szerint Faipari alapszerkezeteket szerel Helyszíni szerelést végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata B Összeállítási feladatok megszervezése C Enyvek felhasználása B Ragasztók felhasználása B Tapaszok, pórustömítők, különleges tömítőanyagok felhasználása B Felületelőkészítésre használt vegyi anyagok felhasználása B Csiszolóanyagok felhasználása B Csiszológépek B Helyszíni szerelési műveletek A Pneumatikus kézi kisgépek használata A Kézi szorítóeszközök B Keretprések, korpuszprések 124

125 B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése B Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai B Rögzítéstechnikai alapismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 3 Faipari szerelési rajz készítése 3 Építőipari rajz olvasása, értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék Személyes kompetenciák: Pontosság Önállóság Megbízhatóság Felelősségtudat Szorgalom, igyekezet Térlátás Kitartás Kézügyesség Türelem Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Szervezőkészség Monotónia-tűrés Társas kompetenciák: Határozottság Kommunikációs rugalmasság Irányítási készség Segítőkészség Motiválhatóság Irányíthatóság Módszerkompetenciák: Eredményorientáltság Logikus gondolkodás Figyelem-összpontosítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Áttekintő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Tervezési képesség A környezet tisztántartása Körültekintés, elővigyázatosság 125

126 Problémamegoldás, hibaelhárítás Módszeres munkavégzés 126

127 7.4. OKJ: Asztalosipari szerelő rész-szakképesítés heti órakerete évfolyamonként Óraszám Tantárgyak Tananyagegységek (heti) Közismereti tantárgyak 11.évf. 12.évf. Osztályfőnöki 1 1 Testnevelés 2 2 Választható tananyag mod. Társadalmi és életviteli ismeretek 1 1 Munkába állást segítő ismeretek és gyakorlatok 1 Felkészítés szakmai vizsgára 1 Habilitáció 3 3 Összesen 7 9 Szakmai tantárgyak Munkavédelem Munka-tűz és környezetvédelem 228st./1.1/ Faipari gépek, eszközök 228st./1.2/ Szakmai ismeret gyártáselőkészítés A gyártás-előkészítés és minőségbiztosítás elmélete 228st/1.0/ Alapvető szerelési feladatok Alapvető szerelési munkák 228st/1.0/ Elmélet összesen Szakmai gyakorlat Balesetmentes munkavégzés gyakorlata 228st./2.0/ Munkavégzés gépi eszközök 228st./2.1/ Munkavégzés kézi eszközök 228st./2.2/ Gyártás-előkészítés gyakorlata 228st/2.0/ Műszaki dokumentáció alkalmazása 228st/2.1/ Anyagok kiválasztása, előkészítése 228st/2.2/ Alapvető szerelési munkák gyakorlata 228st/2.0/ Alapvető szerelési munkák gyakorlata 228st/2.0/ Gyakorlat összesen Heti összes óra Nyári gyakorlat

128 128

129 129

130 130

131 131

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK. számára ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2015-2016. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1 Összeállította: Csomor Katalin koordinálásával Isaszegi

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM PORCELÁN- ÉS EDÉNYÁRU-ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM GYENGÉNLÁTÓ (LÁTÁSSÉRÜLT) TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény vizsgaszabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától 1 I. A tanulók munkájának értékelése - A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei

Részletesebben

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET 1 Tartalom 1. A szintvizsga szerepe és jogszabályi háttere... 4 2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (területei,

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok

I. A tanulmányok alatti vizsgák és a szervezésükre vonatkozó alapszabályok Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó előírások és eljárási szabályok az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (a 20/2012.

Részletesebben

41/2015. (VII. 3.) NFM

41/2015. (VII. 3.) NFM VIZSGASZABÁLYZAT Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános

Részletesebben

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása,

2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak megállapítása, 2. számú melléklet TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Törvényi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanuló osztályzatainak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya 1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozóvizsgákra, különbözeti

Részletesebben

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA PP 3. sz. melléklete 2013 TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci Általános

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Minőségirányítási belső auditor szakképzés 2007 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a

Részletesebben

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Jelentkezési feltétel

Jelentkezési feltétel Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelyintézmény) OM azonosító: 038484 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi

Részletesebben

Ügykezelési és titoktartási

Ügykezelési és titoktartási A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó Ügykezelési és titoktartási szabályzata 2015. 1. A szabályzat célja Cél hogy a Szegedi Egyetemen belül egységes felnőttképzési, ügykezelési

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, 5 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 2011.07.22 2012.01.01 33 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság

Részletesebben

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Vizsgaszabályzat szeptember 15. 2011. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata - javítóvizsgák

Részletesebben

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

2003. évi XXIX. törvény. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 2003. évi XXIX. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KOSÁRFONÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben A szakképesítés programját

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2007. október I.

Részletesebben

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás

1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 2012. évi módosításai 1. 2012. március 1-jén hatályba lépő módosítás Jogszabály megelőző állapota: 91. (7) Az e törvény előírásait a Magyar Honvédség,

Részletesebben

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK A 2015. ÉVI MÁJUS-JÚNIUSI VIZSGAIDŐSZAKBAN ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatát a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet tartalmazza. A kormányrendelet

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA

A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA TARTALOM: A FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓJA ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMÁRA 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 2. Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei 2.1. Ki bocsátható érettségi vizsgára 2.2.

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Képzési tájékoztató. A képzési program E-001291/2015/A052. A programba való bekapcsolódás feltételei. A programban való részvétel feltételei

Képzési tájékoztató. A képzési program E-001291/2015/A052. A programba való bekapcsolódás feltételei. A programban való részvétel feltételei Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu Képzési tájékoztató A A képzési program

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM CIPÉSZ, CIPŐKÉSZÍTŐ, CIPŐJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 1 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet egyes vízjogi engedélyezési, valamint ekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés d) pontjában

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

CUKRÁSZ. alapján készült.

CUKRÁSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja: Törvényjavaslat a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról (Tervezet) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szt.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

Részletesebben

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 542 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kárpitos 3.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10.sz. FÜGGELÉKE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

Budapest, 2012. november

Budapest, 2012. november MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9237. számú törvényjavaslat az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. november

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Képzések, továbbképzések a GYEMSZI szervezésében, szakmai vizsgák tapasztalatai. Ridegné Cseke Irén főosztályvezető Szakképzés Szervezési Főosztály

Képzések, továbbképzések a GYEMSZI szervezésében, szakmai vizsgák tapasztalatai. Ridegné Cseke Irén főosztályvezető Szakképzés Szervezési Főosztály Képzések, továbbképzések a GYEMSZI szervezésében, szakmai vizsgák tapasztalatai Ridegné Cseke Irén főosztályvezető Szakképzés Szervezési Főosztály Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 131. sorszámú Kőműves és hidegburkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

HELYI SZAKASZVIZSGA SZABÁLYZAT

HELYI SZAKASZVIZSGA SZABÁLYZAT HELYI SZAKASZVIZSGA SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 20.-ától visszavonásig Nagy László igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakaszvizsga fajtája, célja... 3 3. A helyi szakaszvizsga

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 08 0000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék: I. A vizsgák típusainak meghatározása.... 2 II. Vizsgaidőszakok....

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 16. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról

T/17965. számú. törvényjavaslat. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17965. számú törvényjavaslat az oktatást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. október 2005. évi. törvény az

Részletesebben

sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK sorszámú Szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Relé jelnyelvi tolmács megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 223 01 1.2.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja VIII. kötet SZAKMAI PROGRAM TARTALOM Szakképzés szervezése...

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben