Ollé János Kocsis Ágnes Molnár Előd Sablik Henrik Pápai Anna Faragó Boglárka OKTATÁSTERVEZÉS, DIGITÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ollé János Kocsis Ágnes Molnár Előd Sablik Henrik Pápai Anna Faragó Boglárka OKTATÁSTERVEZÉS, DIGITÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS"

Átírás

1

2 Ollé János Kocsis Ágnes Molnár Előd Sablik Henrik Pápai Anna Faragó Boglárka OKTATÁSTERVEZÉS, DIGITÁLIS TARTALOMFEJLESZTÉS Líceum Kiadó Eger, 2015

3 Lektorálták: Antal Tamás Hülber László A kiadvány egy csoportmunkában, közösen kialakított modell leírását és a hozzá kapcsolódó témakörök kifejtését tartalmazza. Ollé János sablik Henrik 1., 5. fejezet 5. fejezet Kocsis Ágnes Pápai Anna 5., 6., 9. fejezet 6. fejezet Molnár Előd Faragó Boglárka 3., 4., 7. fejezet 2. fejezet olvasó szerkesztő: Kovács Attila és Hülber László A kiadvány előkészítését támogatta és szakmai tartalmának fejlesztésében részt vett a Nexius Informatikai Zrt. ISBN A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában Kiadóvezető: Grebely Gergely Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Nyomdai előkészítés: Lonsták Márton Megjelent: 2016-ban Készítette az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László

4 TARTALOM Ollé János 1. Oktatáselmélet, oktatástervezés, oktatásszervezés Tanulási környezet, oktatástervezés, oktatásszervezés Oktatási környezet Oktatástervezés 10 Faragó Boglárka 2. Tanuláselmélet, Tanulásmódszertan Online környezetben megjelenő tanulói magatartás Az e-learning hatékonyságát befolyásoló faktorok Módszertani ajánlások fejlesztőknek 18 Molnár Előd 3. Web technológiai alapismeretek Milyen technológiákat kell ismernünk egy e-learning képzés elindításához? A szerver-kliens architektúra 26 Molnár Előd 4. E-learning rendszerek és szabványok E-learning rendszerek E-learning szabványok 48 Kocsis Ágnes 5. Tananyagfejlesztés projektmenedzsmentje A projektmenedzsment alapjai A tananyagfejlesztés projektmenedzsmentje 77

5 Sablik Henrik, Kocsis Ágnes & Ollé János 6. Oktatástervezés 6 lépcsős tananyagfejlesztési modell alapján Modellek Szinopsziskészítés Kéziratírás, tananyagszerkesztés, szakmódszertan Tevékenységterv-készítés Forgatókönyvírás Kreatív szerkesztés Ellenőrzés, tesztelés, hibajavítás 169 Pápai Anna 7. Vizuális kommunikáció A vizualitás jelentősége, szerepe Színek Kompozíció Vizuális elemek és a szöveg kapcsolata Mikor, milyen vizuális elemet érdemes használni? Tipográfia Jelek, jelrendszerek Ergonomikus kialakítás 200 Molnár Előd 8. Médiafejlesztés Az információ számítógépen tárolt típusai Digitális médiaelemek létrehozása, szerkesztése A médiaelemek kezelése 235 Kocsis Ágnes 9. Értékesítés és terméktámogatás Miért érdemes foglalkozni az e-learning értékesítésével? Mit adunk el? Mennyiért adjuk el? Terméktámogatás 258

6 1 Oktatáselmélet, oktatástervezés, oktatásszervezés 1.1. Tanulási környezet, oktatástervezés, oktatásszervezés Az oktatásinformatika és az e-learning alig több mint egy évtizedes hazai történelme a technológiai alapú gondolkodás és a valós környezet oktatási jelenségeivel kapcsolatos módszertani tudás dinamikus küzdelme, ahol általában a technológia gyors, látványos és elhamarkodottan túlértékelt fejlődése volt az irányadó. Ha a technológia volt a mértékadó, akkor általában ideiglenes, impulzív fejlesztések születtek, amelyek olyan gyorsan avultak el, hogy az érdemi hatékonyságvizsgálatokra viszonylag kevés figyelem vagy még annál is kevesebb idő jutott. Az újdonságoktól sokszor irreálisan elvárt eredményességet az évek múlásával felváltotta a kidolgozottabb tananyagokra, széles körben megvalósuló távoktatási képzésekre jellemző reálisabb önértékelés. A látványos technológia felszínre hozta és szinten tartotta a felhasználók távoktatással, oktatás-informatikával kapcsolatos ellenérzéseit is, miközben a háttérben egyre nagyobb tömegek kaptak egyre jobb minőségű képzést. A viszonylag ritka jó gyakorlatoknál és sikeres e-learning megoldásoknál a korszerű technológia (és a vele járó spontán motiváció) kihasználása, illetve a módszertan közel azonos mértékű, egyensúly felé törekvő érvényesülése egyszerre volt megfigyelhető. Módszertanilag megalapozott fejlesztések ritkán jutottak túl a kísérleti fázison, mert a megvalósíthatóság, a piaci szemléletmód által elvárt 6

7 azdaságosság rendre túl komoly akadálynak minősült. Az e-learning elterjedésének növekedése egy kritikus ponton túl magával hozta az oktatás hatékonyságának, eredményességének, az oktatás minőségének a kérdéseit is, amelyekre már nem lehetett érzelmileg telített és a felhasználó közösség attitűdjeit visszatükröző válaszokat adni. A minőség növelését aligha lehet minden esetben a technológiai fejlődéstől elvárni, hiszen a tényekre építő eredményességvizsgálatok vagy a képzések piaci modelljei és üzleti tervei nem egyeztethetők össze az e-learningre használt általános elvárásokkal és nagyszabású kijelentésekkel. A minőségéfejlesztés és ezzel együtt a hatékonyságnövelés célkeresztjébe a módszertani lehetőségek újragondolása, az oktatáselmélet, oktatástervezés, oktatáslélektan által korábbi kutatási eredményekre építő tudás és tapasztalat került. A kísérletek innovatív világa és az e-learning szolgáltatásoktól elvárt kiszámíthatóság, stabilitás és tervezhetőség között fellelhető elletmondást kizárólag a projekt alapú digitális tartalomfejlesztési modellek alkalmazása oldhatja fel. Ebben a szemléletmódban egyszerre van lehetőség a tervezés, a fejlesztés és a felhasználás folyamatának hatékony összehangolására, a tudományos eredmények reális keretek között történő érvényesítésére. Egyszerre jelenhetnek meg az innovatív technológiai megoldások és az oktatástervezés, tartalomfejlesztés ismert törvényszerűségei, de nem növekszik a megvalósíthatóság kockázata sem. A projekt alapú gondolkodás a tudományos eredményeket csak úgy tudja hasznosítani a fejlesztésekben, hogy ha a korábban megszokott osztott oktatási környezet fogalma helyett integrált módon közelíti meg a tanuló tanulási folyamatát, tanulási feladatait és tényleges tanulási tevékenységét. Az integrált oktatási környezet fogalmának felhasználása egy lehetőség az oktatástervezési modellek továbbfejlesztésére is Oktatási környezet Az oktatási környezet a tanítási-tanulási folyamat színtere, ahol a tanuló az oktatás tartalmához, az ezzel kapcsolatos információkhoz jut, és ahol a tanulási feladatokat megoldva tevékenységeket végez. Az oktatási környezetek különböző szempontok szerint csoportosíthatók. Az oktatás-informatika és e-learning legtöbbször a technológia felhasználásának módját veszi alapul a kategorizálásnál. 7

8 Kontakt oktatási környezet: technológiai eszközöktől mentes oktatási környezet ahol a tanuló személyes tanulási környezetében zajló információáramlás forrása általában más személyekkel folytatott interakció vagy nem digitalizált források, passzív oktatási tartalmak. Számítógéppel segített kontakt oktatási környezet: hálózati kapcsolat nélküli technológia, ahol a számítógép vagy más multimédialejátszó eszköz jelenti az információ forrását, biztosítja akár az interaktív tanulás lehetőségét, de nincs kizárva a tanuló a személyes kapcsolatokból és interakciókból, illetve természetes tapasztalatokból sem. Hálózattal támogatott kontakt oktatási környezet: az információforrás és az interaktivitás túlmutat a kontakt oktatási környezeten, internet segítségével térben és időben szinkron, illetve gyakrabban aszinkron információáramlás és kommunikáció zajlik a tanuló tanulási tevékenységének támogatására. Az oktatási tartalom nemcsak interaktív hanem akár a tanuló produktivitásának hatására is formálódik, amit más tanulókkal kialakult online interakciók is segítenek. Nem zárja ki a kontakt, személyes kapcsolatra építő információcserét és kommunikációt sem, ami alapján akár vegyes tanulócsoportok kialakulására is lehetőség van. Online oktatási környezet: az információforrások alapvetően hálózati kapcsolaton keresztül érhetők el, illetve a tanulói kommunikáció, információmegosztás, interaktivitás is teljes egészében online kapcsolaton keresztül zajik. Egyéni és csoportos formájában egyaránt az online hálózatok adják az információáramlás alapját, az online környezet biztosítja a tanulási feladatokat és esetenként erősen szabályozza a tanulási tevékenységet is. Virtuális környezet: háromdimenziós tér, ahol a tanuló és az oktatási környezet elemei, illetve a tanulási folyamatban résztvevők is egyaránt 3D formában jelennek meg. Az információforrások szintén jellemzően 3D környezetben érhetők el és ez a környezet ad lehetőséget a tanulói kommunikációra, interakcióra is. A tanulási folyamat szabályozása kisebbrészt a környezet, nagyobbrészt a 3D környezetben megjelenő személyek interakciójának következménye. 8

9 A technológia felhasználására építő felosztás egyik hátránya, hogy sok esetben figyelmen kívül hagyja az egyén természetes fizikai környezetét és eleve sugallja, hogy a technológia felhasználásának mértékével fordítottan arányos a kontakt tevékenység lehetősége. Az online oktatási környezetben tanuló személy esetében nem életszerű kizárni (sem elvárni) hogy találkozzon és interaktívan kommunikáljon a képzés többi résztvevőjével, esetleges tanulócsoportjának tagjaival. Az interaktivitás gyakoriságát, módját, jellegét és a tanulási feladatok megoldásában betöltött szerepét ideális esetben a képzési célokból kiinduló oktatási folyamat tervezése, az oktatástervezés és végül a tevékenységek tervezése és nem a technológia sajátosságai határozzák meg. Az oktatási környezeteknek a technológia használata alapján szétválasztó jellegű kategorizálása helyett célszerű integrált környezetben gondolkodni. Ha nem a technológia használatát, hanem a tanuló tényleges tanulási tevékenységét, a tanulási feladatok megoldása közben megfigyelhető információáramlást és kommunikációt vesszük figyelembe, akkor az integrált környezet értelmezése lehetőséget ad az egyén sajátosságainak, személyes környezetének, tanulástörténetének, tanulási módszereinek vagy akár aktuális fizikai és mentális állapotának a figyelembevételére is. Nem az a lényeges, hogy az oktatási környezet milyen technológiával épül fel, hanem az hogy a tanuló a tanulási feladatok megoldásához, tanulási tevékenységéhez milyen technológiát, milyen információszerzést, interaktív kommunikációt biztosító technikát használ fel. A technológia széleskörű elterjedése miatt érdemes az oktatási környezetre korábban gyakran használt kifejezéseket újragondolni. A blended learning környezet ma már szinte minden kontakt képzés esetén spontán vagy tervezetten kialakul, hiszen a legtöbb kontakt képzésben keletkező információt digitalizáljuk és online környezetben egymás között megosztjuk. A kontakt képzés oktatási tartalmával, tevékenységével kapcsolatos kommunikáció bizonyosan folytatódik online környezetben, ami gyakran a formális vagy informális tanulási folyamat folytatását is jelenti. Ma már alig van kontakt képzés online támogatás nélkül és alig van online támogatás tanulási hatékonyságot növelő információmegosztás és a kontakt képzés kiegészítő, folytató online interaktivitás nélkül. A valós környezet digitalizálásához szükséges technológia elterjedése, illetve az információk online elérhetőségének növekedése alapján a távoktatás ma már nem a kizárólagos online információforrás, hanem ideális esetben a párhuzamos információszerzési lehetőségekhez képest motiválóbb és interaktívabb vagy 9

10 az oktatási folyamatot jobban tervező és tudatosabban szabályozó oktatási környezetként jelenik meg. Az online kommunikáció pedig lehetőséget biztosít ugyanazon tananyagot tanuló online vagy akár kontakt interakciójának folytatására is. Oktatástervezési, digitális tartalomfejlesztési modellünk projekt alapú kialakítása szinte kizárólag az online oktatási környezetre és azon belül is az egyéni tanulást segítő tartalomközpontú, instruktív oktatási környezet hatékonyabb fejlesztésére fókuszál. Az online oktatási környezet akkor hatékony, hogy ha a tanuló számára optimális a tanulási feladatok megoldására, a tanulási tevékenységekre. Az oktatási folyamat szabályozásában, a minőségi információáramlásban, a tanulási feladatok repertoárjában, a tanuló egyéni tevékenykedtésében olyan lehetőségeket kínál, amelyek a tanuló számára tanulási céljainak elérése érdekében indokolatlanná teszi más oktatási környezetek felhasználását, interaktivitási lehetőségek keresését Oktatástervezés Az optimális online oktatási környezet kialakítására, minőségi e-learning tartalomfejlesztésre oktatástervezési modellek alkalmazásával és projekt alapú fejlesztési szemléletmód következetes érvényesítésével van lehetőségünk. Az oktatástervezési modellek biztosítják, hogy az oktatási környezet és az oktatási folyamat fejlesztése a tanulói szükségletek leírására és elemzésére, illetve a tanulói sajátosságok figyelembevételére épül. Még a tartalomközpontú online környezetek esetében sem kerülhető el az oktatási célok pontos meghatározása, részcélokra bontása és az oktatástervezéshez, tananyagfejlesztéshez vonatkoztatási rendszerként való felhasználása. A pedagógiai megvalósíthatóság elemzése megmutatja, hogy a fejlesztés során a tanulók ténylegesen is képesek lesznek-e elérni a megfogalmazott oktatási célokat. Figyelembe veszi a tanuló tanulási környezetét, tanulási tapasztalatait, az oktatási folyamat korábbi képzésekhez való viszonyát. Tanulási modellekkel, tanulásmódszertani ajánlásokkal segíti a tanulók hatékony tanulását. Az oktatástervezési modellek nemcsak a tananyaggal kapcsolatos tanulói tevékenységeket, hanem az oktatási környezet teljes tervezését, fejlesztését és ezen keresztül közvetetten az oktatási folyamatot is befolyásolják. A tanulók számára az oktatási tartalom megjelenítése, a tartalom szerkezete, 10

11 a tartalomhoz kapcsolódó tevékenységek, illetve tanulási feladatok tudatos tervezése az oktatás hatékonyságát jelentős mértékben befolyásolja. Az oktatási folyamatban a modellek segítségével szükséges meghatározni a tanulási feladatok megoldásához kapcsolódó visszacsatolások formáját, a folyamatos formatív értékelést, illetve az oktatási folyamat bizonyos szakaszait lezáró minősítő értékeléseket is. Az oktatástervezési modellek alapján felépülő oktatási környezet ténylegesen egy komplex oktatási rendszer, ahol a tanuló számára az oktatási folyamat tervezése is megtörténik. A tartalomközpontú e-learning eredményességét meghatározza a tananyag minősége, amely nemcsak az oktatási tartalom strukturáltságával hanem a tananyaggal kapcsolatos tanulói tevékenykedtetéssel is összefügg. Az oktatástervezési modellek építenek a neveléstudomány és azon belül az oktatáselmélet eredményeire, de a pszichológia és ezen belül az oktatáslélektan is jelentős hozzáadott érték lehet a hatékony képzésfejlesztésben. Oktatástervezési modellünk az egyéni tanulást, az egyén számára optmiális oktatási környezet kialakítását, az e-learning tananyagfejlesztés egyéni sajátosságokhoz és várható tanulói tevékenységekhez való igazítását tartja elsődleges céljának. Az online oktatási környezetbe megjelenő e-learning tananyag fejlesztése akkor ideális, ha az oktatási tartalom kialakításában, illetve általában az oktatástervezésben egyaránt érvényesülhetnek az oktatáselmélet, az oktatáslélektan és a projekt alapú fejlesztés előnyei. 11

12 2 Tanuláselmélet, Tanulásmódszertan Online tanulási környezet létrehozásakor a fejlesztők általában arra törekszenek, hogy a tanulási tartalom, a kezelői felület, az eszközök a tanulás célja szempontjából minél megfelelőbbek legyenek. Arra ritkábban gondolunk azonban, hogy az online tanulási környezet felülete előtt olyan emberek ülnek, akik a tanulási céljukon túl más jellegű vágyakkal, érzelmekkel, előzetes tapasztalatokkal, más-más motivációval bírnak. Hatékony online tanulási környezetet azonban csak akkor tudunk létrehozni, ha nemcsak az eszköz, hanem a tanuló szempontjait is figyelembe vesszük a fejlesztés során. Bármely tanulási folyamatban, az e-learningben is a tanuló a kulcsfontosságú résztvevő. Jelen fejezet ennek figyelembevételéhez ad néhány támpontot elsősorban felnőtt személyek online tanulására fókuszálva Online környezetben megjelenő tanulói magatartás Az online környezetben megvalósuló tanulás sok szempontból eltér a hagyományos tanulási környezetben végbemenő ismeretszerzéstől, ezzel együtt más-más tanulói magatartást is igényel a kétféle környezet. A hagyományos tanulási környezettel szemben az online tanulási környezetben a felnőtt tanuló személyesen felelős a munkájáért, általában a tanulás nem egy strukturált légkörben zajlik, valamint direkt szupervízió sem jelenik meg benne. A felnőtt tanulóknak egyéni tapasztalataik 12

13 és különböző oktatási hátterük, egyéni tanulási karakterisztikájuk van. A tanuláshoz kapcsolódóan eltérő attitűdökkel rendelkeznek, melyek nem feltétlenül pozitívak, ugyanakkor ki lehet alakítani megfelelő hozzáállást az online tanulással szemben, ha olyan környezetet teremtünk számukra, melyet a tanulók valóban hasznosnak éreznek (Ott, 2011) Az e-learning hatékonyságát befolyásoló faktorok Noesgaard és Orngreen számos vizsgálat eredményeit összegezve három befolyásoló faktort állapított meg az e-learning kurzusok hatékonyságára vonatkozóan. (noesgaard és orngreen, 2015) Az első a kontextuális változókat tartalmazza. Ide tartoznak a források pl. a tanuláshoz megfelelő idő és környezet; a támogatás, ami bármilyen tanulási folyamattal kapcsolatos segítségnyújtást jelent (pl. technológiai problémák esetén). Ezek a faktorok különösen fontosak lehetnek a felnőtt tanulók szempontjából, hiszen ők valószínűleg munkával, családdal rendelkeznek, komoly időmenedzsmentre van szükségük ahhoz, hogy tanulásuk eredményes legyen. Online környezetben ez a probléma csak fokozódik, hiszen ott teljes egészében a tanuló dönti el, hogy mikor tanuljon (nehme, 2010). Emellett előfordulhat az életkortól, előzetes tapasztalatoktól függően, hogy a tanulók nem járatosak a technikai eszközök kezelésében, amely máris alááshatja a tanulási motivációjukat, ezért fontos, hogy elérhető támogatást kapjanak felmerülő kérdéseikhez (noesgaard, orngreen és foundation, 2015). A második faktor a személyes dimenziót tartalmazza, melynek két alfaktora az előzetes tapasztalat és a motiváció. A felnőtt személyek gazdag előzetes tapasztalatrendszerrel rendelkeznek, és a hatékonyabb tanulás érdekében fontos a tanultak előzetes ismeretekbe integrálása, esetlegesen a témával kapcsolatos előzetes tudás helyesbítése, ha szükséges. A motiváció pedig azért lényeges változó, mert felnőtt tanulók esetén elterjedt nézet/hétköznapi véleke- 13

14 dés, hogy ők már megfelelően motivált, aktív tanulók, akik képesek felelősséget vállalni a tanulásukért, ugyanakkor ez nem feltétlenül van így minden esetben, mivel a közoktatás nem eredményesen készít fel az élethosszig történő tanulásra, és így az ehhez szükséges készségek fejlesztése is gyakorta elmarad (Noesgaard és Orngreen, 2015). Végül a harmadik faktor a produktivitás (Artifact). Ide tartozik a megfelelő interakció biztosítása (a tanulótársakkal és az instruktorral), valamint annak a hangsúlyozása, hogy a tanultak hogyan alkalmazhatók a gyakorlati életben. Ez utóbbi azért nagyon jelentős felnőtt tanulók esetében, mivel ők nagy valószínűséggel szabadidős, munkával vagy a családjukkal töltött idejükből áldoznak időt és energiát a tanulásra, így fontos számukra, hogy a tanultaknak gyakorlati hasznát lássák (noesgaard, orngreen és foundation, 2015) Az e-learning hatékonyságát befolyásoló személyes faktorok E-learning környezetben az ideális tanuló független, önmaga által motivált, pozitív attitűddel rendelkezik a tanulás iránt, képes együttműködni, kooperálni más tanulókkal. Ugyanakkor az átlagos online környezetben tanulók gyakran nem rendelkeznek ezekkel a vonásokkal. Ennek oka a közoktatásra vezethető vissza. A legtöbb középiskolás diáknak az egyedüli tanulási feladata a memorizálás és a tanártól származó ismeretek elismétlése. Ezzel szemben a közoktatáson kívül eső oktatási formákban (pl. főiskolákon, egyetemeken vagy akár az e-learning kurzusokon) a cél, hogy a tananyagot kritikai tanulói szemlélettel analizálják és megbecsüljék az értékét. Online környezetben nemcsak a releváns koncepció megértése a cél, hanem az is, hogy kritikai módon elemezzék azt egy személytelen környezetben (nehme, 2010), ehhez pedig megfelelő készségek kialakítására van szükség. A továbbiakban ezen készségek közül veszünk sorra néhányat. 14

15 Önszabályozás Az önszabályozás olyan képesség, melynek eredményeképpen a személyek okozati ágensként jelennek meg a saját életükben, vagyis az önszabályozó személyek képesek autonóm és oksági módon befolyásolni tetteik következményét és a tapasztalataikat (barnard-brak, lan és paton, 2010). Zimmerman háromfázisú modellje szerint a tanulási teljesítmény folyamatát három szakaszra bontva a következő önszabályozási fázisokról beszélhetünk. (zimmerman, 1998) Az első az előrelátás, vagyis a tanulási teljesítmény szakaszát megelőző önszabályozási készségek és stratégiák (pl. célok felállítása, attribúció, intrinzik motiváció a tanulási teljesítményre, környezet strukturálása). A második a teljesítménykontroll, mely a tanulási folyamat során jelenik meg (pl. figyelem, érzelmek, tevékenységek monitorozása, időmenedzsment, feladatstratégiák, segítségkérés). Végül a harmadik az önreflexió, vagyis a tanulási folyamat végeztével a személyek reagálnak és válaszolnak saját önszabályozó erőfeszítésükre a tanulási folyamatban azáltal, hogy felmérik teljesítményük következményeit (pl. szociális összehasonlítás, önbecslés). Barnard-Brak, Lan és Paton kutatása szerint azok a tanulók rendelkeznek a legmagasabb tanulmányi teljesítménnyel, akik mindhárom fázisban a leginkább alkalmazzák az önszabályozási stratégiákat. (barnard-brak, lan és paton, 2010) Az e-learning kurzusokon a lemorzsolódás igen gyakori. Ennek a hátterében nemcsak olyan tényezők állhatnak, mint az életkor vagy a tanulás összeegyeztetése a munkával, családdal, egyéb tevékenységekkel, hanem a hiányos előzetes tanulmányi felkészültség is vagy az önszabályozási és tanulási stratégiák hiánya. Az online környezetben való tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő önszabályozás, ugyanakkor a hagyományos oktatási rendszerben általában nem vagy kevéssé kerül sor ennek az elsajátítására, megtanítására. Hu és Driscoll főiskolai hallgatókat vizsgáltak (Hu, Discroll, 2013) akik online kurzuson vettek részt, a kísérleti csoport tagjai ugyanakkor a kurzus mellett egy online önszabályozási készségeket fejlesztő tréninget 15

16 is teljesítettek. A kísérleti csoportban egyáltalán nem jelent meg lemorzsolódás, míg a kontrollcsoport tagjai közül négyen (összesen 21 személy vett részt a vizsgálatban, ebből 13-an a kontroll-, 8-an a kísérleti csoport tagjai voltak) nem teljesítették az online kurzust. A kísérleti csoport tagjai jobb eredményeket értek el a kurzus során, mint a kontrollcsoport, ami fokozta az önmagukkal való elégedettségüket és a kitartásukat is. Vagyis a kutatók szerint a lemorzsolódás megelőzése érdekében a cél a tanulási, önszabályozási stratégiák facilitálása az online környezetben. Rahimi, van den Berg és Veen szerint a tanulói kontroll három dimenzió mentén fejleszthető képesség, támogatás és autonómia. (rahimi, van den berg, veen, 2015) A képesség dimenzió fejlesztése a tanuláshoz szükséges kognitív kompetenciák fejlesztését jelenti, mely azáltal lehetséges, hogy a tanuló, mint a tartalom létrehozója jelenik meg, vagyis pl. szöveget, képeket, videót keres az interneten, webes tartalmakat olvas, vagy blogot ír. A támogatás dimenzió fejlesztése azt jelenti, hogy a tanuló szocializációs ágensként jelenik meg, vagyis kommunikál a tanulótársaival vagy az instruktorral, segítséget kér és ad, együttműködik másokkal a tanulása során. Végül az autonómia dimenzió a tanuló szabadságát és képességét jelenti abban, hogy kiválassza mit, hogyan, mikor és hol tanuljon. Ezen dimenzió fejlesztése a tanuló döntéshozó szerepben való megjelenését igényli, pl. a tanulási tevékenység tervezése, időbeli felosztása révén. Összefoglalva az önszabályozás fejlődéséhez egyaránt szükség van az önállóan és társakkal végzett tanulási tevékenységre és a tanulással kapcsolatos szervezési feladatok megvalósítására is Motiváció és elkötelezettség A motiváció kérdése különösen lényeges online tanulási környezetben. Ott szerint nagyon fontos, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, hogy a kihívások, melyekkel online környezetben találkoznak, 16

17 eltérőek, mint amelyekkel hagyományos tanulási környezetben szembesülnek. Az e-learning során jobban fókuszáltnak kell lenniük, jobb időmenedzselési képességekkel kell bírniuk, képesnek kell lenniük egyénileg dolgozni, motiváltnak kell lenniük a sikeres tanulás érdekében. (ott, 2011) Nehme szerint az e-learning környezetben való tanulási motivációnak négy alapvető feltétele van; a figyelem fenntarthatósága, a tanultak tanuló számára való relevanciája, a tanulók elégedettsége és bizalma. Mindezen feltételek biztosítása tehát alapvető a megfelelő motiváltság elérése érdekében. Emellett Nehme hangsúlyozza a tanulók előzetes kulturális és szociális tapasztalatait, melyek befolyásolják a tanulók motivációjának szintjét és azt a módot, ahogyan tanulnak. Amikor online környezetet fejlesztünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy nem motiválható minden diák ugyanazon a módon. (nehme, 2010) Giesbers, Rienties, Tempelaar, és Gijselaers vizsgálták egy online kurzus keretében az elérhető eszközök használata, tanulói motiváció, részvétel és záróvizsgán való teljesítmény közötti kapcsolatot. Eredményeik szerint azok a vizsgálati személyek, akik az online kurzus részeként az összes webes videokonferencián részt vettek, magasabb pontszámot értek el a motivációs skálán, mint azok, akik csak egyszer-kétszer vagy egyszer sem vettek részt rajtuk. (giesbers, rienties, tempelaar, gijselaers, 2013) Az eredmények tükrében az online kurzusok korai fázisában fontos a tanulók aktív elköteleződésének kialakítása a lemorzsolódás megelőzése érdekében. Ennek egy egyszerű módja lehet a szerzők szerint, ha szerepeket jelölünk ki a diákok részére, vagyis az együttműködési folyamaton belüli specifikus feladattal bízzuk meg őket. Így az egyik diák feladata lehet a beszélgetés megkezdése, egy másiké a beszélgetés leállítása, megint más lehet a beszélgetés vezetője vagy írnok stb. Ez növeli a tanulók felelősségét és növelheti bennük az autonómia, kompetencia és kapcsolódás érzését és ezzel segíthet fenntartani a tanulási folyamat iránti elköteleződésüket. Online környezetben a hatékony tanulás szempontjából tehát meghatározó a motivációval szoros kapcsolatban a tanulók megfelelő elkötelezettsége is. Clark és Mayer kétfajta elköteleződést különböztet meg. Az egyik a viselkedéses elköteleződés, mely az instrukciós epizód alatti konkrét tevékenységeket jelenti (pl. válasz begépelése a szövegdobozba), míg a másik a pszichológiai elköteleződés, mely a tartalom kognitív 17

18 feldolgozását jelenti, mely az új tudás és készségek elsajátításához vezet (pl. a releváns anyagra fordított figyelem, előzetes tudással való integráció). A szerzők szerint jelentésteli tanulás magas pszichológiai elköteleződés mellett megy végbe, ahhoz nem szükséges (de nem is hátrányos) a magas viselkedéses elköteleződés jelenléte. Vagyis a cél olyan instrukciós módszerek és médiaelemek használata az e-learning kurzus során, mely módszerek magas pszichológiai aktivitással járnak együtt. (clark, mayer, 2011) Pellas szerint a tanulói elkötelezettség nem más, mint a tanuló kognitív folyamata, aktív részvétele és emocionális bevonódása egy tanulási folyamatba. Vagyis az elkötelezettség három faktora Pellas szerint a kognitív, viselkedéses és érzelmi elkötelezettség. (pellas, 2004) A kognitív elkötelezettség jelenti a tanulásba fektetett intellektuális erőfeszítést, tanulási célokat, a tanuló belső motivációját, önszabályozását, képességeit új stratégiák elsajátítására, új tudás értelmezésére. A viselkedéses elköteleződés jelenti a pozitív viselkedést, erőfeszítést és a tanuló részvételét az osztálytermi és tanulási folyamatokban. Végül az érzelmi elköteleződés magában foglalja azokat az érzelmi reakciókat, melyek szerepet játszanak a tanuló érdeklődésében, identifikációjában, pozitív értékeiben és attitűdjeiben a tanulási folyamat iránt. Pellas szerint ezen elköteleződési faktorok kialakulásában olyan motivációs komponensek játszanak szerepet, mint az énhatékonyság, metakognitív önszabályozás és önértékelés. Vagyis ezen motivációs összetevők fejlesztése révén hathatunk a tanulók tanulás iránti elkötelezettségére is. (pellas, 2014) 2.3. Módszertani ajánlások fejlesztőknek Mindenekelőtt nagyon fontos a kurzus leendő tanulóiról való tájékozódás a kurzus megkezdése előtt; milyen előzetes tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen ismereteik vannak már a témával kapcsolatban, milyen életkorúak, milyen készségekkel bírnak a technológia használatát illetően (dirksen, 2012). 18

19 Fontos olyan egyszerűnek tűnő dolgokra is gondolni fejlesztőként, mint az időmenedzsment problémája, hiszen a felnőtt tanulók nagy részének szembe kell néznie azzal a problémával, hogy idejét megfelelően beosztva saját maga szabályozza a tanulását. Ehhez is támogatást kell nyújtanunk a tanulók számára, hiszen nem minden tanuló rendelkezik megfelelő időbeosztási képességekkel. Erre jó megoldás lehet egy olyan felület létrehozása, melyen az aktuális elérendő céloknak megfelelően a tanuló maga állíthatja be a tanulási folyamatának ütemezését. A megfelelő mobil vagy internetes alkalmazásokkal összehangolva akár időzítőként is funkcionálhatna ez az ütemterv, mely a tanuló számára előre jelzi (vagy a telefonján, vagy ben) az aznapra ütemezett tananyagot, az elsajátítás pontos időpontját és az ezzel elérendő célt. Lényeges továbbá, hogy az e-learning felületen fel legyen tüntetve azon kapcsolattartó személyek pontos elérhetősége, akikhez a személy a kurzussal kapcsolatos tanulási (pl. segítségkérés az ütemterv elkészítésében, instruktorral való kapcsolattartás) vagy technikai problémákkal fordulhat. Nem minden online környezetben tanuló digitális bennszülött, vagyis nem minden tanuló beszéli anyanyelvi szinten (...) a számítógépek, videojátékok és az Internet digitális nyelvét 1, továbbá lehetnek olyan kulturális és szocioökonómiai tényezők is a tanulók életében, melyek következtében technológiai képességeik korlátozottak. Az ilyen személyek számára az online környezet kezelése komoly kihívást jelenthet, és akár szorongást is kelthet bennük, mely aláássa a motivációjukat, önmagukkal való elégedettségüket (nehme, 2010). Így szükséges az e-learning felület technikai kezelésével kapcsolatos információk elhelyezése (és mivel ez a tapasztaltabb felhasználók számára zavaró lehet, érdemes úgy megalkotni ezeket az információs üzeneteket, hogy azok megjelenése a képernyőn opcionális legyen, így a gyakorlottabbak ki tudják kapcsolni azokat). Nagyon fontos a tanulótársakkal való kontaktus lehetőségének megteremtése is különböző kommunikációs lehetőségek biztosításával, melyekkel a tanulók közötti diskurzust, együttműködést támogathatjuk. A tanulótársakkal való együttműködés egyrészt segít a tanulási motiváció 1 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. NCB University Press, 9(5), pp

20 fenntartását (pl. ha a tanuló látja, nemcsak ő küzd hasonló problémákkal), másrészt a tanulási problémák megoldásában (pl. segítségkérés által), tanulás hatékonyságának növekedésében, kritikai gondolkodás fejlődésében (pl. egy-egy vitás kérdés megvitatása által) is jelentős szerepet tölthet be (balcaen, 2011; nehme, 2010). Fontos, hogy a tanulók számára olyan tananyagot bocsássunk rendelkezésre, amely megfelel a figyelem terjedelmének és fenntarthatóságának. Az infokommunikációs technológiai eszközök használata zavaró is lehet a diákok számára, elterelheti a figyelmet a tanulási tartalomtól, így olyan alkalmazásokra van szükség, melyek megragadják a tanulók figyelmét, de nem zavaróak (hangalapú információk, vizuális forma, nehme, 2010). Jelentős tehát a körültekintően megválasztott tanulási környezet az online világban is, vagyis az, hogy a technológiát ne öncélúan, hanem a tanultak támogatása érdekében használjuk (clark és mayer, 2011). A figyelem fenntartására alkalmas lehet az érdeklődést felkeltő, akár vitára is okot adó kérdések felvetése, melyek megvitatására felajánlhatjuk a közösségi fórumokat is. Ne legyenek nagyon hosszú tananyagegységek, hiszen a figyelem, az önkontroll csak véges ideig fenntartható. Tartsunk szüneteket az új információk bevezetése között! Egy új információ bevezetését, megtárgyalását követően legyen lehetőség a tanultak alkalmazására gyakorlati feladatok formájában! Fontos továbbá, hogy kiemeljük a tanulók számára a tanultak gyakorlati hasznát, relevanciáját, a való életbe való transzferének lehetőségét; elgondolkodtassuk őket azon, hogyan tudnák a tanultakat a való életben is alkalmazni, hiszen a figyelem elvész, ha a tartalom nem képvisel értéket a tanuló számára (nehme, 2010). A korábbiakban bemutatott, tanulási folyamatban lényeges személyes tényezők szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Hu és Driscoll kutatásában az önszabályozási stratégiákat fejlesztő tréning hatására javult a tanulók tanulmányi teljesítménye, így az önszabályozási képességek növekedése mellett növekedett a tanulók énhatékonysága, önértékelése is. (Hu, Driscoll, 2013) Pellas kutatásából 20

21 kitűnik, hogy az énhatékonyság, önszabályozás és önértékelés motivációs komponenseinek növekedése jótékony hatással van az elköteleződésre, ezáltal fokozza a kurzus melletti kitartást, csökkenti a lemorzsolódást. (pellas, 2014) Vagyis a bemutatott személyes tényezők együttes, komplex fejlesztésének tanulási folyamatba való beépítése lehet a kulcs a hatékony, emberi tényezőt is figyelembe vevő online tanulási környezet kialakításához. A következőkben néhány módszertani ajánlásról ejtünk szót ezzel kapcsolatban. Az önszabályozási stratégiák fejlesztésére Hu és Driscoll kutatásában láthatunk gyakorlati példát. Az általuk alkalmazott önszabályozási tréning az e-learning kurzusba beépítve, annak részeként jelent meg. Az önszabályozási tréning különböző fejezetekből állt, melyekben bemutatásra kerültek a metakognitív, motivációs és kognitív önszabályozási stratégiák, valamint használatuk módja (mikor, hogyan használjuk őket). Minden fejezetet egy feladatsor zárt, melynek kitöltése szolgált az anyag átismétlésére. Emellett a tréning során megtanult stratégiák alkalmazására a gyakorlatban is szükség volt, a tanulókat felszólították ezen ismeretek e-learning kurzus során történő tudatos alkalmazására. Ilyen önszabályozási tréning kialakítása, online kurzusokba, tananyagba való beépítése hatékony eszköz lehet a tanulók lemorzsolódásának megakadályozásában, tanulói motiváció fenntartásában. (Hu, Driscoll, 2013) Zimmerman kutatására emlékezve 2 pedig annak a fontosságát emelnénk ki módszertani szempontból, hogy az e-learning kurzus mindhárom (megkezdés előtt, kurzus alatt, és kurzus végeztével) szakaszában biztosított legyen a tanuló önszabályozási stratégiáinak fejlődése. A tanuló előrelátása segíthető a célok explicit leírásával, a kurzus struktúrájának bemutatásával, az időbeli ütemezés végrehajtásával. A teljesítménykontroll során a tanulás folyamatában megjelenő aktív tanulói magatartást segítő eszközök a meghatározóak, pl. az ütemezésnél említett vagy telefonos emlékeztetők, együttműködést lehetővé tevő elérhetőségek és fórumok. Végül az önreflexióban különösen nagy jelentősége van a tanulók munkájáról való visszajelzéseknek, összesített teljesítménymutatóknak, mely a másokkal való összehasonlítást segítheti a tanuló számára. 2 Zimmerman, B. J. (1998). Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33,

22 Az önszabályozás növekedésével közvetetten fejlődik a személyek énhatékonysága is, de lehetőség van az énhatékonyság érzésének célzott, közvetlen növelésére is az e-learning kurzus során. Ehhez fontos az instruktortól érkező, tanuló számára megfelelő vezetés a tanulási folyamatban (pellas, 2014). Ehhez fontos figyelembe venni a tanulók előzetes tapasztalatait, azt, hogy eltérő vezetést igényelnek ugyanis az adott téma szempontjából kezdő tanulók (ők több direkt instrukciót igényelnek), mint a témában járatosabb, tapasztaltabb tanulók (akiknek több előzetes ismeretük, sémájuk van az adott tárggyal kapcsolatban, így a direkt instrukciók nagy száma zavaró lehet számukra, Kalyuga, 2009). Vagyis alapvető jelentőségű a kezdő és tapasztalt tanulók differenciált kezelése érdekében a tanulók adott témával kapcsolatos jártasságáról való tájékozódás a kurzus megkezdése előtt. Az énhatékonyság fejlesztése érdekében fontos lehet az azonnali viszszajelzés az instruktortól (pellas, 2014). Erre dolgoztak ki egy hatékony online visszajelző rendszert egy görög kutatásban (Hatziapostolou és Paraskakis, 2010). A szerzők szerint elektronikus tanulási környezetben a visszajelzés hatékonysága úgy maximalizálható, ha a tanulók tanulási környezetében zajlik, vagyis ott, ahol az összes tananyag és az aktuális órához kapcsolódó források megtalálhatóak. A visszajelzés egyik lehetősége, mikor előre elkészített formatív visszajelzést kapnak a tanulók, mely azonnal megjelenik a képernyőn, pl. egy kvíz vagy kérdőív esetén. A formatív visszajelzés minőségi attribútumai a megfelelő időzítés; motiváló hatás; egyéni/személyre szóló tartalom; elég részletes ahhoz, hogy a tanulók megértsék az erősségeiket és gyengeségeiket és direkt kapcsolatban van a felmérés kritériumaival és a tanulás kimenetelével. Azonban a különböző tanulói projektek, esszék, prezentációk esetén nem alkalmazhatóak ezek az előre elkészített visszajelzések a produktumok értékelésére. Ilyen esetben lehet alkalmazni az említett online visszajelző rendszert, mely a tanulók tanulási környezetében, az online rendszeren belül teszi lehetővé a visszajelzést. A visszajelzésre szolgáló felületet négy részre lehet osztani. Az elsőben általános információk találhatók az oktatóról (név, , elérhetőség). A második rész a formatív feladat vagy kurzus részleteit tartalmazza (feladat címe, melyik szemeszterben végzi). 22

23 A harmadik a kurzus teljesítésének pontos kritériumait tartalmazza (több kritériumot is meg lehet adni, súlyozni lehet a kritériumokat fontosság szempontjából). Végül be lehet állítani opcionálisan, instruktor által választható paramétereket is (pl. lehetőséget adhatunk a diákoknak, hogy megtekintsék az osztály többi tagjának teljesítményét). A visszajelző felületet ki lehet még egészíteni olyan szövegdobozzal, mely az instruktornak lehetőséget ad a szöveges visszajelzésre, vagy a jegy megadására szolgáló pontot is be lehet iktatni. A visszajelző felületet az instruktor minden tanuló esetén személyre szabottan kitöltheti, mely visszajelzés az adott tanuló e learning felületére is felkerül. Bár ez a módszer az instruktor részéről nagy idő- és energiaráfordítást igényel, hatékony módszer lehet a tanulók motiválásában. Fontos az énhatékonyság szempontjából a tanulók bátorítása a kitűzött célok elérésére, ebben hatékony módszer lehet a hosszútávú tanulmányi célok pontos megfogalmazása, kiemelése. Az e-learning felületen azt is jelenítsük meg, miért lehet érdekes és fontos a tanulók számára az adott tananyag, kapcsolódjunk az anyag gyakorlati életben való hasznához, hiszen a tanulók motiváltabbak elköteleződni egy feladat mellett, ha látják annak jelentésteli okát (nehme, 2010). Fentiek mellett lényeges a hosszú távú célok felbontása rövidebb idő alatt elérhető, köztes célokra, melyek elérése a tanulás korai fázisában sikerekhez vezet (dirksen, 2012), és mivel egy cél elérése növeli az elégedettséget, az növeli az énhatékonyságot és a motivációt is (nehme, 2010). Megfelelő módszer lehet erre egy olyan felület megalkotása, melyen a tanuló folyamatosan, explicit módon nyomon követheti, hol tart céljai megvalósításában, mik a teendői ezzel kapcsolatban, melyek a célok elérése szempontjából fontos teljesítendő mérföldkövek. 23

24 3 Web technológiai alapismeretek 3.1 Milyen technológiákat kell ismernünk egy e-learning képzés elindításához? Ahhoz, hogy egy e-learning képzésen tanulni lehessen, a számítástechnika nagyon sok részterületének kell együttműködnie. Különböző, egymástól akár távoli számítógépeknek kell kiválóan üzemelnie, hogy a rajtuk futtatott szoftverek úgy tudjanak kommunikálni egymással, hogy azt csak az érintett rendszerek, valamint a tanulók, tanárok, adminisztrátorok értelmezhessék. Az írásához szükséges hálózati protokollok alapjait azért fejlesztették ki a második világháború után, hogy legyen egy kommunikációs csatorna, amelyet nem pusztít el egy nukleáris támadás. Az a kevés egyetem, akiket védelmi kutatások végett a hálózatra engedtek, a hálózatnak egyre több felhasználási módját találták meg: , fájlátviteli programok, szöveges dokumentumgyűjtemények formájában. Így jött létre a számítógépek hálózatából álló internet. Erre a technológiára alapozva a svájci Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tagjai az általuk alapított WorldWideWeb projekt keretében osztották meg egymással tudományos dokumentumaikat. Lábjegyzetek helyett a szövegben elhelyezett hiperlinkekkel hivatkoztak az idézett tanulmányokra. Ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat bárki könynyen elő tudja állítani, létrehoztak egye egyedi leíró nyelvet, lefektették 24

25 a HTML (HyperText Markup Language) alapjául szolgáló <tag>-ek listáját 3. Létrejöttek az első parancssoros böngészők 4, melyeket később grafikus kezelői felületekkel ruháztak fel, és így a web nagyon gyorsan összetett információk megjelenítési felületévé vált. Ennek a grafikus felületnek köszönhetően egyre többen tudták élvezni az internet előnyeit. A hálózatot eleinte csak oktatáshoz használt segédanyagok, dolgozatok tárolására használták (sok helyen ma is csak erre használják). Később, ahogyan egyre több számítógép csatlakozott az internetre, és terjedni kezdett a számítógép alapú információbefogadás, a környezet továbbfejlődött, és a web interaktív tananyagok létrehozását, az új környezetnek megfelelő tanulási folyamatok tervezését is gerjesztette. A technika fejlődésével ma már az internet hajnalán fellelhető számítógépek tudásának többszöröse elfér a zsebünkben, egyre kevesebb az a hely, ahol nem tudunk csatlakozni a webhez. Ezzel párhuzamosan a neten való tanulás mindennapos tevékenységgé vált. Tágabb értelemezésben az e-learning tevékenység többszereplős, számítógép-hálózaton működő, tanulási célú szoftverrel létrehozott, mért, követett és megvalósított távoktatási forma, tanulási folyamat. Sokan a számítógéppel segített tanulás (Computer Based Training, CBT) fogalmával keverik. Azonban az az oktatóanyag digitális formájának adathordozón vagy hálózaton a felhasználóhoz történő eljuttatását jelenti. Az e-learning tágabb értelmezése inkább a web alapú online tanulás (Web Based Training, WBT) definíciójához áll közelebb, amely Horton szerint természetes személyek oktatási folyamatát szem előtt tartó, web technológiák átgondolt, tervezett alkalmazásával működő célszoftver használata (Horton, 2002) Ebben az értelmezésben a folyamatok elektronikus támogatását többféle szoftver teheti, és teszi is lehetővé. Ezen szoftverek rendszerként való együttműködésének alapjait stratégiai szempontból érdemes megválasztani. A fellelhető megoldásoknak két könnyen elválasztható oldala van: a szolgáltatói és a tanulói oldal. Más technikai igények, más környezet és más problémák jellemzik a két oldalt. A szolgáltatói oldal rendszerei általában 3 Hypertext Markup Language (HTML), A Representation of Textual Information and Meta- Information for Retrieval and Interchange, Tim Berners-Lee írta az első böngészőt (1990), amit WorldWideWeb-ről, Nexus-ra kereszteltek. 25

26 valamilyen szerver-környezeti, míg a tanulói oldal rendszerei egy internetre csatlakozott böngésző segítségével, esetleg valamilyen speciális megoldással működnek. 3.2 A szerver-kliens architektúra Azt, hogy az e-learning rendszer folyamatosan működjön, tehát legyen elérhető, központi adattárolásra képes, szoftverhátteret biztosítson az oktatás szervezéséhez, szoftverhátteret biztosítson a tanulási szolgáltatások lebonyolításához, és folyamatosan fogadja a tanulókat, egy vagy több szervergépen fizikai hardverek és szoftverek biztosítják. Tételezzük fel, hogy egy tanuló már beiratkozott, vagy beíratták egy kurzusba. A számítógépén futó kliens alkalmazással, amely javarészt egy egyszerű böngésző, tanulási kérést indít a szerver alkalmazás felé ábra: A szerver-kliens kapcsolat értelmezése e-learning alapú oktatásra A szerveren futó szoftver feldolgozza a tanulói interakciókat, például egy egyszerű navigálásra vonatkozót, és a megfelelő adatokkal szolgálja ki a kliens alkalmazást, amely megjeleníti az eredményt a tanuló számára. Ez egy kommunikációs folyamat, amelyben először a kliens alkalmazás az adó, és a szerveren futó szoftver a vevő. Majd ez felcserélődik. A kommunikáció értelmezésében fontos különbség, hogy egy kliens alkalmazás egyszerre csak egy szerverhez tud csatlakozni, de a szerver alkalmazás sok klienst ki tudnak szolgálni. 26

27 Ha a folyamatot hardveres szemszögből vizsgáljuk, akkor a kliens általában a felhasználó számítógépe, amely a szerver felé kérések küldésével kezdeményezi a kommunikációt ábra: A szerver-kliens kapcsolat bővebb értelmezése e-learning alapú oktatásra. Megtévesztő lehet, ha a szerver számítógép egy másik szerver számítógéppel kommunikál, mert ilyenkor a kérést indító szervergép kliens szerepet tölt be. Ezért ezt a szervert, az ilyen esetben kliensnek hívjuk. További speciális esetet képez, amikor egy számítógép szolgálja ki önmaga kérését. Röviden: a kérést indító eszközt kliensnek, a kérést kiszolgáló eszközt szervernek hívjuk A szerver oldal technológiája A szolgáltatás működtetéséhez szükség van hardverre, legalább egy számítógépre, ami képes arra, hogy a szükséges információkat eljuttassa azon tanulóknak, akik a hozzáférésre jogosultak. E-learning szolgáltatásokhoz, a szerverek futtatásához a következőkre van szükség: egy állandó, megjegyezhető internetcímhez való biztonságos csatolásra, 5 sok felhasználó egyidejű kiszolgálására, esetleges áramkimaradások kivédésére, elkerülni a gép túlmelegedése, túlterheltsége okozta leállásokat, szüneteket, a szenzitív adatok biztonságtechnikai szemszögből való védelmére. 5 Ehhez vásárolni kell egy domain címet és egy biztonsági tanúsítványt. 2014, október 12-én az Internet 151,509 legismertebb weboldala közül csak 32.8% biztosít titkosított adatforgalmat HTTPS-en keresztül. 27

28 Ezért habár elméleti lehetőség van rá, de a megoldását körülményes kivitelezni a teljesítmény- és biztonsági igények miatt otthoni PC-ről nem érdemes ilyen szolgáltatást üzemeltetni. A szerver üzemeltetői környezetek a fentieken kívül az alábbiakat is biztosítják: magas sávszélességű rendelkezésre álló nternet, fix elérési címmel, szünetmentesített, akár redundáns tápellátás, felügyeleti, monitorozó eszközök (ha valami rosszul műkdik, akkor küldjön figyelmeztető üzeneteket, hogy lehessen az esetleges hibás működésekre reagálni), klimatizálás, fizikai és szoftveres biztonság. A szoftverkörnyezettel a könyv 4. E-learning rendszerek és szabványok című fejezetében foglalkozunk, de álljon itt annyi, hogy minimálisan szükség van: egy felhasználómenedzsment felületre, tanulmányi adatok mérésére és tárolására szolgáló eszközökre, tartalomra (és az előállító eszközére), az ezeket összekapcsoló szoftverre. Ahhoz, hogy ezt teljesítmény- és költséghatékonyan tudjuk megvalósítani érdemes megfontolni a számítási felhő adta lehetőségeket. 28

29 Számítási felhő alapú informatika Az e-learninges tanulástámogató környezetnek alaptulajdonsága, hogy nagy mennyiségű felhasználót szolgál ki. A különböző tanulási szokások miatt a rendszerek terhelése ingadozó. Ezek adódhatnak a következő okokból: napi rutin szerint általában az emberek éjszaka nem tanulnak, munkaszünetekben tanulnak (előtte, utána, ebédidőben) van valamilyen kurzust érintő határidő, jelentkezés, a szolgáltatás időszaka hamarosan lezárul, konkrét időpontban zajlik egy vizsga. A terhelt időszakok alatt még a jobb hostingszolgáltatóknál is előjöhetnek kapacitásbeli problémák. Így a szolgáltatóknak a szervereket és a szoftvereket is ezen csúcspontok kiszolgálásra kell tervezni, méretezni, hiszen nem várható el az oktatásszervezőktől, hogy ezeket a tanulmányi időszakokat, határidőket egymással egyeztetve, a kapacitásigény kimagasló pontjait elkerülve határozzák meg. Egy klasszikus webes alkalmazás nem tudja mérni ezt a kapacitásigényt, és nem tudja kezelni sem az új erőforrások üzembeállítását. Ezeknél általában nem állítható be, hogy hány processzor, illetve webszerver szolgálja ki a hozzá érkező kéréseket. Ezek a tulajdonságok, képességek nincsenek a klasszikus webes szoftverekbe építve. Csak a felhős szolgáltatásokra tervezett szoftverek képesek arra, hogy a szükséges terheléstől függően automatikusan méretezzék az arra alkalmas erőforrás-kapacitásokat. Például ha kevés a webszerver számára elérhető processzor vagy memória, akkor igénybe veszi egy újabb webszerver számítási és memóriakapcitását. Az ilyen megoldással megvalósítható, hogy éjszaka nagyon alacsony teljesítményen és költségen, vizsgaidőszakban pedig szervertermek sokaságát hadba állítva megbízhatóan működjenek a szolgáltatások. Ma az e-learning rendszerek határozottan ezen irányelvek mellett kell működjenek. 6 6 Magyarországon a Nexius piacvezető a cloud alapú e-learning szolgáltatásokban. 29

30 Méretezhetőség A szolgáltatás terheltségét ki kell számítani, hogy a szerverek, szerverparkok kapacitását méretezni lehessen. Horizontális méretezésnek hívjuk, ha a lehetséges a beavatkozás az adott struktúrába a szerverek hozzáadásával vagy eltávolításával ábra: A rendszer horizontális méretezése Vertikális méretezésnek azokat a kapacitásbővítéseket tekintjük, amelyek során a beavatkozás egyetlen szerveren az egyes komponensek (CPU, RAM, HD stb.) növelésével vagy csökkentésével történik meg ábra: A rendszer vertikális méretezését befolyásoló tényezők A következő erőforrások képezhetik a szerverek szűk keresztmetszeteit: sávszélesség, számítási kapacitás (ez a processzorok számával arányosan nő), műveleti memória (RAM), a webszerver és az adattárolás közötti írási/olvasási átviteli sebesség, tároló kapacitás. 30

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05.

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. Beszámoló Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. A Projecte Hombre Szövetség (Spanyolország) Baleár-szigeteken működő programja, a Domin Alapítvány (Lengyelország), a Leo Amici Alapítvány (Magyarország) és a Belvárosi

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

A kiválasztási kritériumokat tartalmazó tanulmány és az online kérdőív kialakítása

A kiválasztási kritériumokat tartalmazó tanulmány és az online kérdőív kialakítása A mesterpedagógusi és kutatótanári fokozatokba sorolható pedagógusok pedagógiai innovációs tevékenységeinek elemzése, javaslat a pilotban részt vevők körére (T-TUDOK) A kutatási/fejlesztési feladat A T-Tudok

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT Pedagógiai program 4. sz. melléklet UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT... 3 Történeti áttekintés...

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY)

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) HUNGARY AGREEMENT NUMBER AND ACRONYM: 07/0227-L/4007 - FATCAT A KOMPETENCIA KÉRDÉSKÖR JELENTŐSÉGE A MUNKA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGÁBAN I. BEVEZETÉS Az Európai

Részletesebben

Felsőoktatás: a pedagógia és az andragógia határán

Felsőoktatás: a pedagógia és az andragógia határán Győrfyné Kukoda Andrea Felsőoktatás: a pedagógia és az andragógia határán Bevezetés A felsőoktatás az oktatási rendszer különböző szintjei - a közoktatás és a felnőttoktatás - között egy sajátos, köztes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011

Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 Munkaerő-piaci integrációt segítő módszer Képessé tenni, képesnek lenni TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0011 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Munkaasszisztensi tevékenység...

Részletesebben

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD értekezés Témavezető: Dr. Józsa Krisztián egyetemi

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel

A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI. Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK KOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYELVEI Kommunikáció a kliensekkel, hozzátartozókkal, a környezettel Összeállította: Dr. Bisztricsány Andrea és Dr. Kálmán Zsófia Szerkesztette: Dr. Horváth Attila

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés A Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. részére történő vagyonátadásról. Tisztelt Képviselő-testület!

Város Polgármestere. Előterjesztés A Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. részére történő vagyonátadásról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A Biatorbágyi Média Nonprofit

Részletesebben

E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN

E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN E-KOMPETENCIA: ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS PEDAGÓGIAI FELADATOK AZ INTERNETES TÁVOKTATÁSBAN A tutorálás, mentorálás módszertana és gyakorlata a Gábor Dénes Fiskolán Budai Attila, Szász Antónia Gábor Dénes Fiskola,

Részletesebben

digitális tudástér Tanári útmutató

digitális tudástér Tanári útmutató digitális tudástér Tanári útmutató TANÁRI ÚTMUTATÓ A NOBO - DIGITÁLIS TUDÁSTÉR DIGITÁLIS TANANYAGHOZ E-ANIMATIONS ZRT. BUDAPEST MAGYARORSZÁG TANÁRI ÚTMUTATÓ 1. A NOBO DIGITÁLIS TUDÁSTÉR ÉRTELMEZÉSE A

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról Arató F.: Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári egyéni összefüggő gyakorlatának 11 Arató Ferenc Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1

A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók 1 A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési 1 Piskóti István A hely-marketing, egy régió avagy egy város fejlesztése érdekében folytatandó marketing tevékenységnek meghatározó

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázaton belül az Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program tárgyú projekt keretében az Egészségben - Jólétben kurzusok megtartása Bács-Kiskun megye

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára MAGYAR NYELV. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság

KÉZIKÖNYV. a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára MAGYAR NYELV. Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság KÉZIKÖNYV a Többnyelvű interkulturális üzleti kommunikáció Európa számára című blended-learning tananyaghoz MAGYAR NYELV Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság 2011 A tananyag fejlesztési projekt

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK

Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK Csıke Krisztina * KOMPETENS KÜLKERES? AVAGY MENNYIRE FELEL MEG AZ OKTATÁS A MUNKAERİPIAC MEGVÁLTOZOTT IGÉNYEINEK 1. A VIZSGÁLAT KIINDULÓPONTJA, A PROBLÉMA FELVETÉSE A jelenlegi magyar oktatási rendszerben

Részletesebben

AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1

AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1 MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 377 390. (2002) AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1 Andrei I. Podolszkij Moszkvai Állami Egyetem,

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA

SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 283/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozat melléklete SZEGED VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA SZEGED 2014. I. Bevezetés Szeged város az illegális drogkereskedelem egyik számottevő célpontja az országban. Növekedés

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben