A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *"

Átírás

1 JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi oldalának teljessége Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Bfv. II. 662/2006.; EBH Tárgyszavak: érvényesség hatály lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés lőfegyvertartási engedély Értelmezett jogszabályhelyek: évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 263/A. (1) bekezdés a) pont évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről (Ftv.) 3. (6) bekezdés 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Vhr.) 5. b) pont, 32. (1) bekezdés 1. Tényállás 2. Pertörténet és a döntések érvelése 2.1 Az elsőfokú döntés 2.2 A másodfokú döntés 2.3 A Legfelsőbb Bíróság döntése 3. Az ítélet rendelkezése és a ratio decidendi 4. Az érvelés kritikája 5. Az ítélet jelentősége, jogalkalmazásbeli összefüggései 1. Tényállás A terhelt január 17-én kapott engedélyt sportvadászati célú lőfegyver tartására. A lőfegyvertartási engedély érvényességi ideje öt év eltelte után, január 17-én járt le. 1 A évben a terhelt külföldön, majd azt követően itthon tanulmányokat folytatott. Hazaérkezése után lakásáról elköltözött és korábbi lakására nem tért vissza. Leveleinek átvételével unokatestvérét bízta meg. A terhelt tanulmányainak végzése idején nem vadászott, fegyverét csak tisztításkor vette elő. A hatóság 2 a nyilvántartásából megállapította, hogy a terhelt engedélye lejárt, ezért január 30-án határozatot hozott, amelyben a lejárt lőfegyvertartási engedélyt visszavonta. E határozat kézbesítését többször megkísérelték, a levelek azonban felbontatlanul visszaérkeztek a hatósághoz. Maga a terhelt állítása szerint elfeledkezett arról, hogy lőfegyvertartási engedélyének érvényességi ideje lejárt, mivel ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. Az ellene meginduló büntetőeljárás során 2005 januárjában szerzett tudomást a történtekről, s ekkor lőfegyvertartási engedélyét, vadászlőfegyverét a hozzá tartozó lőszerekkel haladéktalanul leadta a hatóságnak. 2. Pertörténet és a döntések érvelése 2.1 Az elsőfokú döntés Az elsőfokú bíróság a terheltet az ellene lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Ítéletében kifejtette, hogy a terhelt elfelejtette fegyvertartási engedélyének adatait, nevezetesen azt, hogy az engedély érvényességi ideje lejárt. Ebből azt a következtetést vonta le a bíróság, hogy az engedély nélküli lőfegyvertartásban a terhelt feledékenysége játszott közre, magatartásának következményeit hanyag gondatlansága miatt nem látta előre. Arra tekintettel pedig, hogy a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette gondatlanságból nem követhető el, a terhelt a vádbeli cselekményt nem követte el. 2.2 A másodfokú döntés A másodfokú bíróság jogerős ítéletében a terheltet lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében bűnösnek mondta ki és megrovásban részesítette. Az elsőfokú ítéletben foglaltaktól eltérő álláspontja szerint a terhelt megtehette volna, hogy ellenőrzi lőfegyvertartási engedélyét, amikor vadászjegyet váltott, illetve a lőjegyzéket meghosszabbította, azonban ezt nem tette. Ebből olyan következtetést vont le, hogy a terhelt belenyugodott magatartása következményeibe. Mindennek alapján azt állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a terhelt cselekménye szándékos volt, ezért a tényállásból a terhelt bűnösségére következtetett. * Szakmai lektor: Békés Ádám. 1 A vádbeli cselekmény idején május 1-ig a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, valamint a légfegyverekről és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rend. volt hatályban. Az Ftv május 1-jén, a Vhr szeptember 3-án lépett hatályba. Az engedély lejártától a lőfegyver 2005 januárjában történő leadásáig terjedő időben kellett vizsgálni, hogy a bűncselekmény megvalósult-e. A történeti tényállásra mint állapotcselekményre tehát május 1-jéig az akkor hatályban lévő 115/1991. (IX. 10.) Korm. rend. szabályait kellett alkalmazni, míg azt követően az Ftv.-t és szeptember 3-ától a Vhr.-t. Az LB ítéletében csak a hatályos jogszabályokat értelmezte, döntését csak ezekre alapította, ezért elégségesnek tűnik a hatályos rendelkezések elemzése. 2 A 115/1991. (IX. 10.) Korm. rend. 3. (2) bek., valamint az Ftv. 3. (6) bek. egyaránt a rendőrség hatáskörébe utalta az engedély kiadásával és visszavonásával kapcsolatos hatósági tevékenységet. Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről 33

2 B ü n t e t ő j o g 2011/1 JeMa Fegyvertartási engedély (Mérete: 80 mm x 114 mm, a belső páros oldalak sorszámozottak) Borítólap (színe: barna) A borítólap belső oldala, 1. oldal 2. oldal oldal oldal oldal 24. oldal A hátlap belső oldala 34 Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről

3 JeMa 2011/1 Büntetőjog 2.3 A Legfelsőbb Bíróság döntése A jogerős határozat ellen a terhelt meghatalmazott védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt, amelyben a másodfokú határozatot anyagi jogszabálysértés címén sérelmezte. Az indítvány indokolásában kifejtett álláspontja szerint a terhelt bűnösségének megállapítására a lőfegyvertartási engedély érvényességével összefüggő jogi előírások téves alkalmazása miatt került sor, ugyanis a lőfegyvertartási engedély érvényességének lejártával még nem szűnik meg a lőfegyverre vonatkozó jogviszony, ez okból nem veszi kezdetét az engedély nélküli tartás, s így nem valósul meg a bűncselekmény. A védő úgy értelmezte a büntetőjogi tényállást tartalommal kitöltő közigazgatási jogi rendelkezéseket, hogy a lőfegyvertartási engedélyt határozattal vissza kell vonni ahhoz, hogy érvényét veszítse, e visszavonásról pedig a terhelt nem szerzett tudomást. Mivel pedig a visszavonásról hozott döntésről nem volt tudomása, eshetőleges szándék nem róható a terhére, ezért a vádbeli bűncselekményben nem állapítható meg a bűnössége. A Legfőbb Ügyészség átiratában úgy foglalt állást, hogy a lőfegyvertartási engedély érvényességi idejének lejárta és az engedély visszavonása idején hatályban lévő, a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, valamint a légfegyverekről és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdés c) pontja értelmében a lőfegyver engedély nélküli tartása csak az engedély határozattal történő visszavonása után veszi kezdetét. A terhelt a visszavonó határozatról nem szerzett tudomást, de amikor az a tudomására jutott, engedélyét és fegyverét haladéktalanul leadta, így a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettének tényállása nem valósult meg, tehát őt bűncselekmény hiányában fel kell menteni. 3 A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a megyei bíróság téves jogkövetkeztetés folytán állapította meg a terhelt bűnösségét, ugyanis nem vizsgálta a lőfegyvertartási engedély érvényességére vonatkozó jogi előírásokat. A Legfelsőbb Bíróság szerint mind a védő, mind a Legfőbb Ügyészség képviselője helyesen mutatott rá ezzel összefüggésben arra, hogy az engedély nem veszti érvényét határidejének lejártával. Az Ftv. 3. (1) bekezdése [helyesen, a bíróság hivatkozásától eltérően, (6) bekezdése] értelmében az engedély visszavonására a rendőrhatóság jogosult, a Vhr. 5. b) pontja értelmében pedig a fegyvertartási engedély visszavonására kerül sor, ha kiadásának valamely feltétele megszűnt. Az engedélyt a hátoldalán Visszavonásig érvényes hatósági megjegyzéssel kell ellátni. Ebből következően a lőfegyvertartási engedély a határidő elmúlásával kellékhiányossá válhat, ám ez jogérvényességét nem érinti. Az érvelés arra is kitért, hogy a terhelt lőfegyvertartási engedélyét kézbesítési akadályok miatt a hatóság visszavonni nem tudta, ezért az engedély mindaddig érvényben volt, amíg a hatóságnak a visszavonásról szóló határozatáról a terhelt tudomást nem szerzett. A megállapított tényállás szerint ekkor azonban lőfegyverét és lőszereit haladéktalanul leadta, ezért a terhelt érvényes engedély birtokában tartott lőfegyvert és lőszert. Bűnösségének megállapítására törvénysértően került sor, amire tekintettel a megyei bíróság határozatát a Legfelsőbb Bíróság a Be (1) bekezdés a) pontja alapján megváltoztatva a terheltet a Btk. 263/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. 3. Az ítélet rendelkezése és a ratio decidendi A felülvizsgálati döntés értelmében nem valósítja meg a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettét az, aki lejárt érvényességi idejű, de vissza nem vont engedély birtokában tartja az engedélyben megjelölt lőfegyverét és a hozzá tartozó lőszert. A döntés indokolásának elvi alapja, hogy a lőfegyvertartási engedély nem veszti érvényét határidejének lejártával, hanem pusztán kellékhiányossá válhat, ám ez jogérvényességét nem érinti. Ebből következik a Legfelsőbb Bíróságnak az az álláspontja, hogy az ún. lejárt engedély mindaddig érvényben volt, amíg a közigazgatási hatóság azt jogerősen vissza nem vonta. Az ítélet tehát nem észlelve, hogy a kézbesítési vélelem folytán az engedély visszavonása már jogerős alapvetően az érvényesség és a hatályosság jogintézményét érintő kérdéssel foglalkozik. 4. Az érvelés kritikája A Btk. 263/A. (1) bekezdés a) pontja értelmében a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettét az követi el, aki lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz. A konkrét ügyben az engedély nélküli tartás megvalósulását kellett vizsgálni. A Btk. 263/A. (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott tényállás ún. kerettényállás. Ennek megfelelően azt, hogy pontosan milyen magatartással valósul meg a törvényi tényállás, az annak kereteit tartalommal kitöltő egyéb jogszabályok jelen esetben közigazgatási jogi rendelkezések értelmezésével lehet eldönteni. A Legfelsőbb Bíróság a bűncselekmény megvalósulására vonatkozó vizsgálata során a Vhr. rendelkezéseinek értelmezésével arra a következtetésre jutott, hogy a lőfegyvertartási engedély érvényességi idejének lejárta nem érinti az engedély érvényességét. Álláspontja szerint az is érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, akinek lejárt érvényességi idejű engedélye van. A fegyver, lőszer tartására kiadott engedélyt tartalmazó okmány a Vhr. 32. (1) bekezdése alapján öt évig érvényes. 4 Erre a rendelkezésre alapítva az engedélyező hatóság a lőfegyvertartási engedélyokmányban meghatározta az okmány érvényességi ideje (az öt év) lejártának dátumát. A lőfegyvertartási engedélyokmány a Ket. 71. (1) bekezdése és 73. (5) bekezdése értelmében az engedély kiadására irányuló kérelemre in- 3 Információink szerint az ügyészség ezt az álláspontot jelenleg már nem tartja követendőnek. 4 Egyes esetekben a Vhr. ettől eltérő időt is megállapíthat. Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről 35

4 B ü n t e t ő j o g 2011/1 JeMa dult közigazgatási ügy érdemében határozati formában hozott döntésnek minősül, amelyet a Vhr. 34. (1) bekezdése szerinti tartalommal a közigazgatási hatóság a jelen ügyben is az erre a célra rendszeresített formátumban adott ki. Az engedélyokmány tehát közigazgatási határozat, amelynek érvényessége és hatálya eltérő jelentéssel bír. A közigazgatási határozat akkor érvényes, ha a kiadására vonatkozó alapvető jogszabályi feltételeknek megfelel. Ilyen feltétel például az, hogy a kibocsátója rendelkezzen jogképességgel, a kiadására jogszabályban meghatározott eljárási rendben kerüljön sor, előírásszerűen kiadmányozzák stb. A közigazgatási határozat hatálya az a hatókör (időbeli, személyi, tárgyi, területi), amelyben a határozat joghatását kifejti, a közigazgatási szerv és az ügyfél közötti közigazgatási anyagi jogi jogviszonyt rendezi. Ennek részeként az időbeli hatály az az időtartam, amelyben a határozat tényleges joghatás előidézésére alkalmas. Az ún. érvényességi idő tehát valójában nem a határozat érvényességének, hanem a hatályosságának idejét határozza meg, még akkor is, ha a jogalkotó ezt a kifejezést alkalmazta a jogszabályban. 5 Következésképpen az érvényességi idő lejárta nem az érvényességet érinti, a lejárattal a határozat (engedély) hatálya szűnik meg, anélkül, hogy ehhez további hatósági aktusra lenne szükség. 6 Tekintettel arra, hogy közigazgatási anyagi jogi jogviszonyt csak hatályos döntés keletkeztethet és tarthat fenn, a döntés hatályának megszűnésével az engedély kiadásával létrehozott közigazgatási anyagi jogi jogviszony is megszűnik. Ez pedig többek között azt eredményezi, hogy a hatály megszűnését követően a jogviszony korábbi alanya (az engedélyes) nem gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyeket a jogviszony fennállása idején az engedély alapján gyakorolt, nem tarthatja tovább lőfegyverét, lőszereit. 7 Téves és nehezen értelmezhető tehát a Legfelsőbb Bíróságnak az a következtetése, hogy a lőfegyvertartási engedély érvényességi idejének elteltével az engedély pusztán kellékhiányossá válik. Az érvényességi idő elteltével ugyanis mint említettük megszűnik a közigazgatási hatóság és az engedélyes között korábban fennálló, a lőfegyver tartására vonatkozó anyagi jogi jogviszony, annak tartalma elenyészik, azaz ezt követően a jogviszony addigi tartalmát alkotó kötelezettségek nem terhelik és a konkrét ügy szempontjából ez a meghatározó jogok nem illetik meg a volt engedélyest. Ettől az időtől tehát a lőfegyver és a lőszer tartásának jogával sem rendelkezik. A Legfelsőbb Bíróságnak az az álláspontja, hogy a lőfegyvertartási engedély visszavonására ilyen esetben a Vhr. 5. b) pontja értelmében azért kerülhet sor, mert kiadásának valamely feltétele megszűnt, a tételes jogot sérti. Az engedély kiadásának általános és speciális feltételei között (amelyek anyagi jogi feltételek) nincs olyan, amelynek megszűnését jelentené az érvényességi idő lejárta. Az érvényességi idő tehát nem képez az engedély kiadásához szükséges, jogot alapító feltételt, így annak lejártával nem az engedély kiadásának anyagi jogi feltétele, hanem az engedély hatálya szűnik meg. Az elemzésből következik, hogy az, aki lejárt érvényességi idejű (azaz a hatályos szabályozás értelmében lejárt hatályossági idejű) lőfegyvertartási engedély birtokában tartja tovább a hatálytalan engedélyben feltüntetett lőfegyvert, ugyanúgy megvalósítja a Btk. 263/A. (1) bekezdés a) pontjába ütköző, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette törvényi tényállása tárgyi oldalának elemeit, mint az, aki úgy tart lőfegyvert, hogy soha nem rendelkezett a tartására jogosító engedéllyel vagy az engedélyét visszavonták. Figyelemmel kell továbbá lenni arra, hogy az érvényességi idő elteltének az engedély hatályát és ezzel a közigazgatási anyagi jogi jogviszonyt megszüntető hatásából következik az is, hogy azt követően a már nem létező hatályt és jogviszonyt újfent megszüntető jogi aktus meghozatalának nincs jogi alapja, 8 de értelme sincs, csakúgy, mint ahogy nincs értelme de jogi alapja sem kétszer visszavonni ugyanazt a határozatot. Ezért a büntetőjogi felelősségre vonás feltételeként a lejárt érvényességi idejű engedély visszavonását megkövetelni a téves jogértelmezésen túl nem jelent mást, mint a tételes jogszabályi rendelkezést sértő határozat meghozatalához kötni a cselekmény miatti büntetőjogi felelősségre vonást. Az előzőekben feltárt jogértelmezési hibát az ítélet érvelésében újabb követte. Az az állítás ugyanis, hogy a terhelt lőfegyvertartási engedélyét kézbesítési akadályok miatt a hatóság visszavonni nem tudta, ezért az engedély mindaddig érvényben volt, amíg a hatóság visszavonásról szóló határozatáról a terhelt tudomást nem szerzett, véleményünk szerint nem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. A január 30-án kelt határozat kézbesítésének megkí- 5 A Vhr. hatályos szövegében már megjelenik a két intézmény közötti megfelelő különbségtétel. A 32. (1) bek szeptember 13-ától hatályos szövege szerint a fegyver, lőszer tartására kiadott engedély [ ] öt évig hatályos, hatályossága [ ] meghosszabbítható. 6 Az érvényesség és a hatály a normatív és az egyedi jogi aktusok egzisztenciáját egyaránt kondicionálja. A kérdésről lásd Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest Pécs: Dialóg Campus 2007) 37 41, ; Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai (Budapest: Tankönyvkiadó 1989) A közigazgatási aktus hatályának kérdését kizárólag az időbeli hatály szempontjából közelíti meg Berényi Sándor: A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége, a közigazgatási aktus (Budapest: Rejtjel 1997) (a közigazgatási aktus érvényességéről pedig 71 84) és Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Általános rész (Budapest: Osiris 2005) (a közigazgatási aktus érvényességéről pedig ). 7 A következtetés minden véges időbeli hatállyal rendelkező engedélytípusra igaz. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 35. (2) bek. szerint pl. a jogerős és végrehajtható elvi építési engedély egy évig hatályos. A (3) bek. értelmében [a]z elvi építési engedély hatályossága alatt kezdeményezett építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során [ ] a szakhatóságot és az építésügyi hatóságot az elvi építési engedély azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, akkor is köti, ha időközben a jogszabályok, valamint a kötelező hatósági előírások megváltoztak. A jogszabály tehát meghatározza az elvi építési engedély hatályát. Ez történik a lőfegyvertartási engedély esetében is. 8 Mint említettük, a Vhr.-ben a visszavonás esetei között értelemszerűen nincs feltüntetve az engedély lejárta. 36 Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről

5 JeMa 2011/1 Büntetőjog sérlése idején hatályban lévő, a hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet 9. (1) bekezdése alapján a nem kereste jelzéssel visszaküldött iratot a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kellett tekinteni. Az ezt az időpontot követő tizenötödik nap elteltével fellebbezés hiányában a visszavonó határozat jogerőre emelkedett, ebből következően pedig a határozat által célzott joghatás (a visszavonás) beállt. Ha a bűncselekmény tárgyi oldala már korábban, a lejárattal nem lett volna teljes, ekkor azzá vált volna. Ez minden bizonnyal még 2002 februárjában vagy márciusában bekövetkezett, de a Legfelsőbb Bíróság ítéletének meghozatala idején bizonyosan. Mivel a bíróság figyelmét ez a körülmény elkerülte, a jogerő beálltának idejét nem vizsgálta és nem is állapította meg. Megjegyzendő, a jogalkalmazók számára a helyes jogértelmezést igencsak megnehezítheti az a jogalkotói eljárás, hogy a Vhr. mellékletei a törvényben szabályozott összes engedély formanyomtatványát közlik, egyetlen kivétellel, s ez éppen a Vhr. 34. (1) bekezdésében meghatározott tartalmú lőfegyvertartási engedély. Ez vezethetett ahhoz az ítéletbeli állításhoz, hogy a fegyvertartási okmányt a hátoldalán a Visszavonásig érvényes hatósági megjegyzéssel kell ellátni. Ilyen felirat a Vhr. 1. és 2. számú melléklete szerint a flóbertlőfegyver-tartási engedély, illetve a gáz- és riasztófegyver-viselési engedély hátoldalán szerepel. Mindkét engedély kártya formátumú, és a Vhr. rendelkezései szerint valóban visszavonásig érvényes ezért van erre utaló szöveg feltüntetve az okmány hátoldalán. A konkrét ügyben nem a fenti engedélyek valamelyike, hanem sportvadászati célú lőfegyverre vonatkozó tartási engedély hatályossága tárgyában kellett a bíróságnak állást foglalnia. Ennek mintáját azonban a Vhr. elmulasztotta szabályozni, ezért a jogalkalmazó volt kénytelen meghatározni [ORFK utasítás formájában, amelynek alkotmányossága a Ket. 73. (4) bekezdésére tekintettel kérdéses]. Ez az engedélyokmány könyv formátumú, amelyet a Vhr. 32. (1) bekezdése rendelkezéséből következően nem kellett Visszavonásig érvényes felirattal ellátni, ellenben annak oldalán fel kellett tüntetni az érvényesség (hatályosság) idejét Az ítélet jelentősége, jogalkalmazásbeli összefüggései A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette kerettényállás, ezért az azt kitöltő közigazgatási jogi jogszabályoknak a büntetőeljárás során való értelmezésével dönthető el, hogy a cselekmény tényállásszerű-e. Az ítéletben kifejtett közigazgatási jogi érvelés nem egyedülálló, annak irányával egybeeső gyakorlat tapasztalható volt már korábban is az engedélyekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban mint azt a konkrét ügyben eljáró hatóság tette, amely január 30-án kelt határozatával a lejárt lőfegyvertartási engedélyt visszavonta. Az ítélet okfejtése és az annak alapján hozott döntés mind a büntetőbírósági, mind a közigazgatási hatósági gyakorlatra visszahathat és azokat nyilván kedvezőtlenül befolyásolhatja. A Legfelsőbb Bíróság Bfv. II. 702/2007/5. számú ítéletével a vádlottat az ellene lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vád alól az itt tárgyalt ítélettel szó szerint egyező érvelés mentén, lényegében azonos tényállás mellett bűncselekmény hiányában felmentette. A Legfelsőbb Bíróság Kfv. II /2007/4. számú, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perben hozott felülvizsgálati ítéletével a Fővárosi Bíróság 20.K /2005/18. számú ítéletét hatályában fenntartotta. A tényállás szerint a hatóság az ügyfél lejárt engedélye meghosszabbítása iránti kérelmét elutasította és egyben az engedélyt visszavonta. A felperes keresetében a határozat hatályon kívül helyezését kérte arra alapozva, hogy a hatóság a Vhr. 3. -a, 23. (1) bekezdése, 24. -a és 26. (1) bekezdés a) pontja téves értelmezésével hozta meg határozatát. A Vhr. 5. -ának megsértésére nem hivatkozott. A Fővárosi Bíróság a kérelmet elutasító döntés mellett foglalkozott a visszavonás kérdésével is és azt jogszerűnek minősítette ám csak a keresetben megjelölt jogszabálysértések szempontjából értékelte annak. Egyéb jogszabálysértés megvalósulását arra vonatkozó kereseti hivatkozás hiányában nem vizsgálhatta. Ennek oka abban rejlik, hogy a közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata során figyelembe kell venni a Legfelsőbb Bíróság KK 34. számú állásfoglalásában kifejtett álláspontját, amely szerint a Pp. XX. fejezetének eltérő rendelkezése hiányában a kereseti kérelemhez kötöttség a közigazgatási perben is érvényesül. Ha a bíróság a keresetlevélben megjelölt jogszabálysértést nem állapítja meg, más a megjelölttől érdemben eltérő jogszabálysértésre a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását nem alapíthatja. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv. III /2008/7, Kfv. II /2007/4, Kfv. IV /2008/4, valamint Kfv. II /2006. számú ítéletével szintén a kereseti kérelemhez kötöttség által kijelölt keretek között mozogva tartotta fenn hatályában a felülvizsgált elsőfokú ítéleteket. A felsorolt ügyek mindegyikében a lejárt engedély meghosszabbítása iránti kérelem elutasításához kötődött a visszavonásról szóló rendelkezés. A Vhr. 5. -ának megsértésére egyik felperes sem hivatkozott, magát a visszavonást egyik sem támadta abból az okból, hogy az az engedély lejárta miatt törvénysértő. A bíróságok ezekben a perekben tehát csak a kereseti kérelem keretei között, kizárólag az abban megjelölt jogszabálysértések tekintetében vizsgálhatták felül a közigazgatási határozatot. Mivel azonban a keresetben a lejárt engedély visszavonásával megvalósuló, a Vhr. 5. -ába ütköző jogszabálysértés nem volt megjelölve, erről a törvénysértésről a bíróságok nem dönthettek, s nem is döntöttek. A bíróság által a közigazgatási döntések felett gyakorolt törvényességi felügye- 9 Az engedélyt tartalmazó okmányt a Vhr. 34. (1) bek november 13- tól a lőfegyver tartására vonatkozó engedély meglétét igazoló hatósági igazolványnak nevezi. Ennek formátumát továbbra sem határozza meg a jogalkotó. Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről 37

6 B ü n t e t ő j o g 2011/1 JeMa let sajátossága ugyanis, hogy az nem általános, hanem terjedelmében is kérelemhez kötött. 10 Tovább árnyalhatók az elemzés érvei, ha megvizsgáljuk, hogy az ítéletbeli logika alapján hogyan kellene eljárni abban az esetben, ha a lejárt érvényességi idejű, ennek ellenére érvényesnek tekintett engedélyét leadja valaki a hatóságnál, de a lőfegyverét vagy a lőszereit nem. Azzal, hogy kikerül az engedély az engedélyes birtokából, a lőfegyver és a lőszer tartása még nem válik engedély nélkülivé, mert annak nincs jogviszonyt megszüntető hatása, így az engedélye visszavonásáig büntetlenül tarthatna lőfegyvert és lőszert, aki lejárt engedélylyel rendelkezik. A gyakorlatban pedig az az általános, hogy a lejárt engedéllyel rendelkező önként adja le engedélyét és lőfegyverét, és az sem példa nélküli, hogy a lőszereit vagy azok egy részét viszont megtartja. A Győri Ítélőtábla ügyszám nélkül, az anonim határozatok között GYIT-H-BJ számú azonosítóval közzétett végzésével a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság ítéletét, amelyben az a vádlottat bűnösnek mondta ki lőszerrel való visszaélés bűntettében, helybenhagyta. A tényállás szerint a vádlott lejárt engedélyének és lőfegyverének leadását követően is tartott mind a lőfegyveréhez tartozó, mind ahhoz nem tartozó lőszereket. A bíróság valamennyi tehát a korábban engedéllyel tartott lőszer vonatkozásában megállapította a bűncselekmény elkövetését, és az összes lőszert el is kobozta. Abban az esetben, ha érvényesnek tekintjük a vissza nem vont lejárt engedélyt, a lőfegyverhez tartozó lőszerek további tartását akkor is törvényesnek kellene tekinteni, ha az engedélyes az engedélyt leadta. Az ügy jól példázza, hogy ha a téves úton egy lépéssel tovább megyünk, a distancia tovább nő a helyes és a helytelen értelmezés eredménye között, ahol az utóbbi már akkora feszültséget idéz elő a jogértelmezésben, hogy annak következtében a jogalkalmazó nem is tehet mást, mint hogy az első mentén hozza meg döntését. Utaltunk már arra (4. pont), hogy a büntetőjogi felelősségre vonás feltételeként nem helyes a lejárt érvényességi idejű (megszűnt hatályú) engedély visszavonását megkövetelni. Az ilyen álláspont jogsértő határozat meghozatalára indíthatja a hatóságot, másrészt téves útra vezetheti a büntető jogalkalmazást. A jogtudománynak és a jogrendszernek a közigazgatási hatósági aktusokra vonatkozó ismeretei szem előtt tartása mind a közigazgatási, mind a büntető jogalkalmazás számára követelmény kell hogy legyen. Ennek tudatosítása az elérni kívánt célja ennek az elemzésnek. A közigazgatási bírói gyakorlat rövid áttekintése azért tűnt célszerűnek, mert felszíni rátekintésből könnyen születhet ellenvélemény azon az alapon, hogy a közigazgatási bírói gyakorlat nem emel kifogást a Legfelsőbb Bíróság büntetőítéletében megfogalmazott érvei ellen. Fel kell tehát hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a közigazgatási pernek megvannak a kereseti kérelemhez kötöttség elvéből fakadó korlátai, és mivel az engedélyt visszavonó rendelkezést a kereseti kérelem egyik ügyben sem a 4. pontban kifejtett okból támadta, a közigazgatási perekben eljáró bíróságok egyik ügyben sem foglaltak állást ebben a kérdésben. Szabolcsi László ügyész Legfőbb Ügyészség 10 A magyar jogállam szervezete ugyanakkor úgy épül fel, hogy a kérelemhez kötött törvényességi felügyeleti intézménytípus mellett létezik ún. proaktív törvényességi felügyelet, amely a törvényesség határok nélkül szellemében működik, azaz sem az előterjesztett beadvány tartalmához, sem annak létéhez nincs kötve. Ilyen típusú például az országgyűlési biztos, valamint az ügyészség által gyakorolt törvényességi felügyelet, amely ráadásul az egyedi döntések mellett normatív aktusokra is kiterjed. 38 Szabolcsi László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

Szomora Zsolt. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról. A csókolózás szeméremsértő jellege

Szomora Zsolt. A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról. A csókolózás szeméremsértő jellege B ü n t e t ő j o g 2010/4 JeMa Szomora Zsolt A Legfelsőbb Bíróság ítélete a fajtalanságról A csókolózás szeméremsértő jellege Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Bfv. II. 787/2005/5. Tárgyszavak: erkölcs

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az augusztusi számba eleve jogeseteket szántam és pont akadt is kettő, melyeknek nemcsak helyük lehet itt, hanem

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia Szeged, 2015. július hó 18. napján I. Bevezetés Egyetemi tanulmányaink óta tudjuk, hogy a büntetőjogi norma két elemből tevődik össze, a diszpozícióból és a

Részletesebben

V é g z é s t: I n d o k l á s:

V é g z é s t: I n d o k l á s: Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 3.Bf. 321/2010/56. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Budapesten, 2010. év december hónap 16. napján tartott tanácsülésen meghozta a következő V é g

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

Alkotmány 57. (5) bekezdés jogorvoslathoz való jog 22/1995. (III. 31.) AB határozat

Alkotmány 57. (5) bekezdés jogorvoslathoz való jog 22/1995. (III. 31.) AB határozat Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseibôl 86/2009. (IX. 24.) AB határozat Alkotmány 57. (5) bekezdés jogorvoslathoz való jog 22/1995. (III. 31.) AB határozat Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos,

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, Nánási László * A SZERVEZETT BÛNÖZÉS KÉRDÉSEI A MAGYAR ANYAGI ÉS ELJÁRÁSI BÜNTETÕJOGBAN ** (Egy precedensügy tapasztalai) Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, foglalkozásként űzött, hivatásos,

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

A hívás befejezését követően a nővér ismét elment az orvos szobájához, bekopogott és közölte, hogy ismét szóltak E.-ről, sürgetik a hívást, a kisfiú

A hívás befejezését követően a nővér ismét elment az orvos szobájához, bekopogott és közölte, hogy ismét szóltak E.-ről, sürgetik a hívást, a kisfiú EBH2007. 1586 A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben az elkövető büntetőjogi felelőssége csak akkor állapítható meg, ha foglalkozása szabályait szándékosan vagy gondatlanul megszegő tevékenységével

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16.

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. tárgy: Felperesi észrevétel és feltételes igazolási kérelem a K.33.972/2006. sz. ügyben Budapest, 2006. augusztus 28. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság döntésének hatályon kívül helyezéséről*

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság döntésének hatályon kívül helyezéséről* Jóri András A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság döntésének hatályon kívül helyezéséről* Az adatvédelem bírói kontrollja Hivatalos

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! Szegedi Ítélőtábla Bf.I.7/2003//7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi november hó 18. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi megítélése Szerző: dr. Fülöp Judit bírósági titkár Komárom, 2014. június 30. I. Bevezetés: Ha a különélő szülők

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 1 AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2003. január 1. 2003. december

Részletesebben

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ---->>----->>--

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VEKTOR RT-VEL 1995-ÓTA HÚZÓDÓ ÉS 1997. ÓTA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALATT LÉVŐ PER ÖSSZEGZÉSÉRŐL ÉS LEGÚJABB FEJLEMÉNYÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A Vektor

Részletesebben

2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Talán folytassuk ott ahol az előző számban befejeztük. A fegyverkereskedőnél, aki a bírósági eljárás lezárásával

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1541/2008. (VIII.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 2. 2015. 15. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3116/2015. (VII. 2.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról... 892 3117/2015. (VII.

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 1. oldal 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/731-2/2012. Üi: Horeczky Veronika : 301-2922 veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek

ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Általános elvek 1 / 50 2016.01.06. 8:29 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 2015.12.24 Nem ismert 41 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Általános elvek

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Tekintettel arra, hogy a közelmúltban került az olvasókhoz a Kaliber magazin önvédelmi eszközökről szóló különszáma,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.II.999/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2005. év január hó 20. napján tartott nyilvános ülésen

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben