JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra"

Átírás

1 LI. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM Ára: 693 Ft DECEMBER 10. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 25/2007. (X. 5.) ÖTM OKM együttes rendelet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl HATÁROZATOK 1077/2007. (X. 4.) Korm. határozat a 2008-ban a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl /2007. (X. 10.) Korm. határozat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról /2007. (X. 1.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról /2007. (X. 10.) ME határozat a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja megbízatása visszavonásáról /2007. (X. 10.) ME határozat a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról /2007. (X. 10.) ME határozat a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnökének megbízásáról /2007. (X. 6.) KüM határozat a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történõ oldal együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a hatálybalépésérõl 3556 KÖZLEMÉNYEK A Miskolci Egyetem Alapító Okirata A Budapesti Mûszaki Fõiskola Alapító Okirata Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Alapító Okirata Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Megszüntetõ Okirata A Központi Statisztikai Hivatal elnökének közleménye a statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek átvételének idejérõl és módjáról Felhívás a felsõoktatási intézmények évi Szép magyar beszéd versenyére Közlemény a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny meghirdetésérõl Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére Névváltozás Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások, helyesbítés JOGSZABÁLY Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (X. 5.) ÖTM OKM együttes rendelete a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl A programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. m) pontjában, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendeljük el: 1. (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter mint a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továb-

2 3554 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám biakban: TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) felügyeletéért felelõs miniszter és az oktatási és kulturális miniszter az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságát (a továbbiakban: OKM TI) jelöli ki közremûködõ szervezetként a TÁMOP és TIOP alábbi prioritásainak végrehajtásában történõ közremûködésre: a) a TÁMOP tekintetében aa) a minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek címû 3. prioritás, ab) a felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében címû 4. prioritás, ac) az operatív program prioritási tengelyének megvalósítása a közép-magyarországi régióban címû 7. prioritás oktatási és kulturális fejlesztéseinek végrehajtása területén, b) a TIOP tekintetében az oktatási infrastruktúra fejlesztése az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében címû 1. prioritás. (2) A közremûködõi szervezeti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a TÁMOP és TIOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani. 2. (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter mint a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) felügyeletéért felelõs miniszter és az oktatási és kulturális miniszter az OKM TI-t jelöli ki közremûködõ szervezetként a KMOP humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése címû 4. prioritásának oktatási és kulturális fejlesztéseinek végrehajtásában történõ közremûködésre. (2) A közremûködõi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a KMOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg: a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl, b) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról. Bajnai Gordon s. k., önkormányzati és területfejlesztési miniszter Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter HATÁROZATOK A Kormány 1077/2007. (X. 4.) Korm. határozata a 2008-ban a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl A Kormány a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján 1. a 2008-ban az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) a katonai és rendvédelmi felsõoktatást bele nem értve fõben határozza meg az alábbiak szerint: a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma fõ b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma fõ ebbõl: agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma 500 fõ mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ

3 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3555 pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma mûvészközvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ 600 fõ fõ fõ 450 fõ 300 fõ c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma fõ ebbõl: agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma 100 fõ jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma 200 fõ orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma fõ mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma 250 fõ d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a az a) c) pont szerinti keretszám részeként a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani, e) hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani; 2. a 2008-ban államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 3500 fõben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyezõ számú hallgató vehetõ fel; 3. a 2008-ban államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1000 fõben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók létszáma legfeljebb 320 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 680 fõ lehet; 4. az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ mindösszesen 600 fõre tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphetõ túl. A felsõfokú szakképzésre biztosított létszám nem csoportosítható át. Felelõs minden pont esetében: oktatási és kulturális miniszter Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Kormány 1079/2007. (X. 10.) Korm. határozata a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvény 74/B. -ának (5) bekezdése és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. -ának (2) bekezdése alapján 1. módosítja a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát, és elfogadja annak egységes szerkezetû változatát; 2. felhatalmazza a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy a Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon; 3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlönyben történõ közzétételét. Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

4 3556 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám A Miniszterelnök 67/2007. (X. 1.) ME határozata fõiskolai rektor megbízásáról A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 101. (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben az oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetében dr. Schaffhauser Franz egyetemi docenst a október 1-jétõl szeptember 30-ig terjedõ idõtartamra a rektori teendõk ellátásával megbízom. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Miniszterelnök 70/2007. (X. 10.) ME határozata a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnökének megbízásáról A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére dr. Mang Bélát, a Miskolci Egyetem rektorhelyettesét a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöki teendõinek ellátásával január 31-ig terjedõ idõtartamra megbízom. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Miniszterelnök 68/2007. (X. 10.) ME határozata a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja megbízatása visszavonásáról A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény ának (2) bekezdése, valamint a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés c) pontja alapján az oktatási és kulturális miniszter javaslatára dr. Ádám Veronikának, az MTA lev. tagjának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar tszv. egyetemi tanárának a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendõinek ellátására vonatkozó megbízatását lemondására való tekintettel visszavonom. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Miniszterelnök 69/2007. (X. 10.) ME határozata a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére dr. Kovács L. Gábort, az MTA lev. tagját, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendõinek ellátásával december 31-ig terjedõ idõtartamra megbízom. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A külügyminiszter 30/2007. (X. 6.) KüM határozata a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a hatálybalépésérõl A 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelettel (a Magyar Közlöny június 27-i, 81. számában) kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) az Egyezmény 21. Cikk (1) bekezdése értelmében azon késõbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét követõ harmincadik napon lép hatályba, amellyel a Felek értesítették egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi feltételeknek eleget tettek. A Magyar Fél július 13-i keltezésû jegyzékében értesítette a Portugál Felet arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi feltételeknek eleget tett. A Portugál Fél hasonló tartalmú jegyzékének kézhezvétele a Magyar Fél részérõl szeptember 18-i dátummal megtörtént. Az Egyezmény a 21. Cikk (1) bekezdésének megfelelõen a Portugál Fél jegyzéke kézhezvételének napját követõ harmincadik napon, azaz október 18-án lép hatályba. A fentiekre tekintettel, összhangban a 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet a október 18-án, azaz kettõezer-hét október tizennyolcadikán lépnek hatályba. Dr. Göncz Kinga s. k., külügyminiszter

5 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3557 KÖZLEMÉNYEK A Miskolci Egyetem Alapító Okirata A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény rendelkezései alapján január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei: A Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak, történeti elõzménye az 1531-ben megalapított Református Kollégiumban folyó oktatás részeként megindult tanítóképzés, az 1857-ben megnyílt önálló kollégiumi középfokú tanítóképzõ; közvetlen jogelõdje az állami intézetként a tanító- és óvónõképzésrõl szóló évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M.M. sz. utasítás alapján 1959-tõl mûködõ felsõfokú Sárospataki Tanítóképzõ Intézet, majd ennek átszervezésével, a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján 1976-tól létrejött Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola. A tanítóképzõ 1957-tõl 1959-ig viselhette, majd 1976-ban ismét felvehette a Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló évi 21. sz. tvr. alapján Comenius nevét. A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati- Kohászati tanintézet jogfolytonos intézménye. A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, késõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést követõen, 1931-ben kap jogot magántanári, doktori habilitációs címek adományozására tõl a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretében mûködõ Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kar, melynek átalakulásával, az évi XXIII. törvény alapján Gépészmérnöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnöki és Kohómérnöki Karokkal együtt, Nehézipari Mûszaki Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevékenységét. Az 1983-ban létrejött Állam és Jogtudományi-, 1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal kiegészülve az intézmény a 30/1990. (III. 21.) OGY számú határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mûködik. A Bölcsészettudományi Kar 1997-ben létesült, majd július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe került a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Miskolci Tanárképzõ Intézete január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadémia átadta az egyetemnek az MTA Bányászati Kémiai Kutató Laboratóriumát január 1-jétõl az egyetem szervezeti keretébe került a Comenius Tanítóképzõ Fõiskola is önálló karként ben Egészségügyi Fõiskolai Kar alakult. 1. Az intézmény hivatalos neve: Miskolci Egyetem. Rövidített megnevezése: ME. Angol nyelvû megnevezése: University of Miskolc (Rövidítés: UM). Német nyelvû megnevezése: Universität Miskolc (Rövidítés: UM). Orosz nyelvû megnevezése: (Rövidítés: M ). Francia nyelvû megnevezése: Université de Miskolc (Rövidítés: UM). 2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése. 3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének): 3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium 3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény mûködési helye 4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros 4.2. telephelyei: 3950 Sárospatak, Eötvös út 5 9. sz., 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz., 8600 Siófok, Galamb köz 10. sz., 3557 Bükkszentkereszt Hollóstetõ, 3434 Mályi, Kõvári Károly út.

6 3558 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám 4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény neve: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája címe: 3950 Sárospatak, Bartók B. u Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. 6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma szakág: jellemzõ szakfeladat: Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik. 8. Az intézmény tevékenységi körei 8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, egységes, osztatlan képzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat. A pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési, felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Az intézmény alaptevékenységének tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: alaptevékenységek: felsõoktatás, alapfokú oktatás,

7 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás, szociális ellátás elhelyezés nélkül, mûszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, alkotó- és elõadómûvészet, könyvtári, levéltári tevékenység, sportlétesítmény mûködtetése Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési terület: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány; alapképzés: székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány; mesterképzés: székhelyen, telephelyen: informatika, mûszaki. székhelyen kívül: nincs az intézménynek Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat székhelyen, telephelyen: elektrotechnika-elektronika, gépészet, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság, oktatás, ügyvitel Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik: bölcsészettudományok, mûszaki tudományok, társadalomtudományok, természettudományok Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsõsorban: a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

8 3560 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása; továbbképzés; felnõttképzési tevékenység; az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez; a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása); nyelvvizsgáztatási tevékenység. Az intézmény kiegészítõ tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: kiegészítõ tevékenységek: felsõoktatás, mûszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás, könyvkiadás, idõszaki kiadvány kiadása, könyvkötés, kisegítõ nyomdai tevékenység, fém felületkezelése, fémmegmunkálás, szerszámgyártás, víztermelés, -kezelés, -elosztás, talajmintavétel, próbafúrás, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás, egyéb szálláshely-szolgáltatás, étkezõhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, irodagép, számítógép kölcsönzése, szoftver-kiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás, adatfeldolgozás, adatbázistevékenység, on-line kiadás, piac- és közvélemény-kutatás, üzletviteli tanácsadás, mérnöki tevékenység, tanácsadás, mûszaki vizsgálat, elemzés, munkaerõ közvetítés, titkári, fordítói tevékenység, máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás, járóbeteg-ellátás, fogorvosi szakellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás, szociális ellátás elhelyezés nélkül, máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység, mozgóképvetítés, alkotó- és elõadómûvészet,

9 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, könyvtári, levéltári tevékenység, múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme, sportlétesítmény mûködtetése, egyéb sporttevékenység Az intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs az intézménynek. 9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen): 9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet, központ mûködik. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai: Mûszaki Földtudományi Kar, Mûszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Egészségügyi Fõiskolai Kar Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi és gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, valamint termelõ feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. 10. Az intézmény ingatlanállománya: A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 37016/1997/0100. számú, /2003/0120. számú, /2005/0122. számú vagyonkezelési szerzõdésekkel. (2. számú melléklet szerint) Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint. 11. Az intézmény hallgatói létszáma: az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám fõ, amely számított hallgatói létszámként fõ; az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 5 fõ. 12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik. 13. Az alapító okirat a /2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza. Budapest, szeptember 24. Ü.i. szám: /2007. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

10 3562 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám 1. számú melléklet

11 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3563 A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS Az intézmény kezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke 2. számú melléklet 40589/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /7 Hrsz. Cím Megnevezés 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros 3515 Miskolc-Egyetemváros Egyéb épület Egyetem Egyetem Egyetem Egyetem Sporttelep Épület, udvar és út Saját haszn. út Üzem Árok Saját haszn. út Irodaház Saját haszn. út Árok Irodaház Park Beépítetlen terület Beépítetlen terület Sporttelep Sporttelep Sporttelep Saját haszn. út Sporttelep Árok / /12/A Miskolc, Bartók Béla tér 1. Miskolc, Hunyadi János u. 9. Mályi, Kõváry Károly út Mályi, Kõváry Károly út Bükkszentkereszt Hollóstetõ Siófok, Galamb köz 10. Zamárdi, Vécsey Károly utca Sárospatak, Erdélyi u. 24. Sárospatak, Eötvös u. 9. Sárospatak, Eötvös u. 7. Sárospatak, Eötvös u. 5. Miskolc, Görgey Artur utca 5. Középiskola Beépítetlen terület Beépítetlen terület Üdülõ épület és udvar Oktatási központ Üdülõ épület és udvar Beépítetlen terület Épület Épület és udvar Egyetem Irodaház Irodaház (51/100 tulajdoni hányad)

12 3564 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám címe: 3519 Miskolc-Tapolca, Gyõri út 12. helyrajzi száma: használat jogcíme: határozatlan idejû bérleti jog címe: 3508 Miskolc, Mész utca 1. helyrajzi száma: 41722/3 használat jogcíme: határozott idejû bérlet címe: 3529 Miskolc, Gyermekváros Egyetem út 1. helyrajzi száma: 46395/1 használat jogcíme: határozatlan idejû használati jog Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke 3. számú melléklet A Budapesti Mûszaki Fõiskola Alapító Okirata A Budapesti Mûszaki Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról szóló évi LII. törvény rendelkezései alapján január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény három, több mint 100 éves iparoktatási múlttal rendelkezõ jogelõdje: a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola, amely a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló évi 25. sz. tvr. és a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti Felsõfokú Gépipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1033/1969. (VIII. 31.) Kormány számú határozat alapján létesült Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskola néven, a budapesti Felsõfokú Gépipari Technikum átszervezésével; a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola, amely a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló évi 6. sz. tvr. és a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola kari tagozódásáról, képzési idejérõl és irányításáról szóló 1007/1969. (III. 4.) Kormány számú határozat alapján jött létre Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola néven, a Felsõfokú Híradás- és Mûszeripari Technikum és a Felsõfokú Villamosgépipari Technikum egyesítésével; és a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola, amely a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló évi 16. sz. tvr. és a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési idejérõl, valamint a Felsõfokú Könnyûipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1035/1972. (VIII. 27.) Mt. h. számú határozat alapján létesült, a Felsõfokú Könnyûipari Technikum átszervezésével. 1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki Fõiskola. Rövidített megnevezése: BMF. Angol nyelvû megnevezése: Budapest Tech Polytechnical Institution (röviden: Budapest Tech). 2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése. 3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének): 3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium 3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u

13 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY Az intézmény mûködési helye: 4.1. székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b telephely: 8000 Székesfehérvár, Budai út Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye: 2500 Esztergom, Fõapát u Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. 6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma szakág: jellemzõ szakfeladat: Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik. 8. Az intézmény tevékenységi körei 8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést és mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben fõiskolai szintû képzést folytat. A pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: alaptevékenységek: felsõoktatás, szociális ellátás elhelyezés nélkül, adatfeldolgozás, adatbázis-tevékenység, online kiadás,

14 3566 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám mûszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, könyvtári, levéltári tevékenység, múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme, sportlétesítmény mûködtetése Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési terület: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki; alapképzés: székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki; mesterképzés székhelyen, telephelyen: informatika, mûszaki, pedagógusképzés; székhelyen kívül: nincs Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat székhelyen, telephelyen: elektrotechnika-elektronika, gépészet, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, könnyûipar, közgazdaság, oktatás; székhelyen kívül: informatika (2500 Esztergom, Fõapát u. 1.) Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsõsorban: a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása; továbbképzés; felnõttképzési tevékenység; az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, ipari termékek elõállítása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi-diákotthoni szálláshelyek bérbeadása); nyelvvizsgáztatási tevékenység. Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

15 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3567 kiegészítõ tevékenységek: felsõoktatás máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás, máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás, mérnöki tevékenység, tanácsadás, mûszaki kutatás, fejlesztés, hardver-szaktanácsadás, humán kutatás, fejlesztés, könyvtári szolgáltatás, szállodai szolgáltatás, egyéb szálláshely-szolgáltatás, könyvkiadás, idõszaki kiadvány kiadása, egyéb kiadás, nyomdai tevékenység, máshova nem sorolt nyomás, nyomdai elõkészítõ tevékenység, kisegítõ nyomdai tevékenység, egyéb sporttevékenység, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát. Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata rögzíti Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása, máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése, szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás, hardver-szaktanácsadás, adatfeldolgozás, adatbázis-tevékenység, online kiadás, egyéb számítástechnikai tevékenység, mûszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, számviteli, adószakértõi tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, üzletviteli tanácsadás, mérnöki tevékenység, tanácsadás, mûszaki vizsgálat, elemzés, titkári, fordítói tevékenység, máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás. 9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen): 9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, központok mûködnek. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. A karokon belül intézet, szakcsoport mûködik.

16 3568 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám 9.2. Az intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat ellátó könyvtár, valamint nevelési és szociális feladatokat ellátó kollégium mûködik Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként gazdasági, mûszaki szolgáltató feladatokat ellátó gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási, szervezési tevékenységet végzõ rektori hivatalt, valamint belsõ ellenõrzési feladatokat ellátó belsõ ellenõrzési csoportot tart fenn. Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg. 10. Az intézmény ingatlanállománya: A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött, /2004/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlan: nincs az intézménynek További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcím: nincs az intézménynek. 11. Az intézmény hallgatói létszáma: az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám fõ, amely számított hallgatói létszámként fõ; az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 19 fõ. 12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik. 13. Az alapító okirat a /2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza. Budapest, szeptember 24. Ü.i. szám: /2007. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter

17 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3569

18 3570 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTÕ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) és 90. (2) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. -ának felhatalmazása alapján, az Áht. 88. (2) bekezdése értelmében az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Alapító Okiratát módosítom és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg: I. Általános rendelkezések 1. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (továbbiakban: Intézet) teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. 2. Hivatalos neve: Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 3. Rövidített elnevezése: OFI 4. Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Institute for Educational Research and Development 5. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u Telephelyei: 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Baross utca Alapítója: mûvelõdési és közoktatási miniszter 8. Alapítás kelte: Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium 10. Számlaszáma: MÁK II. Az Intézet alaptevékenysége 1. Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: kutatás, kutatásszervezés és elemzés; fejlesztés és innováció; oktatási szolgáltatás; kiemelt fejlesztések lebonyolítása; könyvtári és múzeumi tevékenység Az Intézet feladata a kutatás, kutatásszervezés és elemzés területén: a) nyomon követi az oktatási rendszerben zajló folyamatokat; b) makroszintû (rendszerszintû vagy szakmapolitika-orientált) és mikroszintû (intézményi, tanári, tanulói szintû) kutatásokat folytat; c) feladata a köz- és felsõoktatás, valamint a felnõttoktatás teljes vertikumában és a szakképzésben végbemenõ változások elemzése, hazai és nemzetközi összefüggésekben való értékelése és az oktatáspolitikai döntéshozatal támogatása Az 1.1. pontban foglalt feladatokat a Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ, (KKEK) mint részjogkörû költségvetési egység látja el.

19 33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY Az Intézet feladata a fejlesztés és innováció területén: A korszerû tudás és az egész életen át tartó tanulási képesség megalapozása érdekében a hazai és nemzetközi kutatásokra alapozva a) gazdagítja a tanulásszervezési folyamatokban hasznosítható módszertani kultúrát; b) feltárja az oktatási szervezetek fejlesztési és integrációs lehetõségeit; c) fejlesztési programokat dolgoz ki, és adaptálásra elõkészít; d) támogatja a fejlesztések megvalósítását; e) feltárja, fejleszti és értékeli a tehetséggondozás programjait; f) feltárja az iskolai kudarcok okait, valamint g) fejleszti a kudarcok megelõzésére szolgáló intézményi és tanórai szintû stratégiákat és módszereket, illetve ezeket értékeli A közoktatás tartalmi követelményeinek és vizsgarendszerének korszerûsítését szolgáló kutatási és fejlesztési programokat folytat, ezzel összefüggésben: a) elemzi és nyomon követi a Nemzeti Alaptanterv implementációját; b) értékelési, innovációs és továbbképzési tevékenységet fejleszti, standardizálja; c) fejleszti és standardizálja az országos értékelési és mérési rendszerhez fejlesztéséhez szükséges mérési követelményeket és mérõeszközöket; d) ezzel összefüggésben fejleszti a mérési és értékelési módszertant; e) hozzájárul az eredmények értelmezéséhez Az 1.2., az és pontokban meghatározott feladatokat a Fejlesztési és Innovációs Központ, (FIK) mint részjogkörû költségvetési egység látja el Feladatai az oktatási szolgáltatások területén: a) nyilvántartja a hazai és külföldi intézmények kreditrendszereinek dokumentumait, információkat szolgáltat az országos kreditrendszer mûködésével kapcsolatosan, valamint intézményi kreditrendszerekkel kapcsolatos kiadványokat tesz közzé. Ellátja az Országos Kredittanács Titkárságának feladatait; b) közvetítõi tevékenység ellátása az oktatásügy valamennyi területén. Ennek keretében olyan sajátos konfliktuskezelõ, vitarendezõ eljárás, amelynek célja a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása; c) közremûködik az oktatási minõségdíjak kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátásában; d) a tehetséggondozás országos támogatása céljából az alábbi feladatok ellátása: da) Országos Tudományos Diákköri Tanács titkársági feladatai; db) jogszabály alapján ellátja az Arany János Programmal kapcsolatos feladatokat; dc) a tanév rendjérõl szóló jogszabályban meghatározottak alapján közremûködik a közoktatás területén az országos tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában; e) ellátja a nemzetiségi oktatás területén az Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatokat, valamint az önálló szakmai felelõsséggel a nemzetiségi oktatás területén jelentkezõ speciális szakmai feladatok koordinációját, így különösen ea) közremûködik a nemzetiségi oktatás tartalmi fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátásában; eb) részt vesz a dokumentumok, programok, tantervek, módszertani szakanyagok készítésében; ec) segíti a középiskolai tanulmányi versenyek, az általános iskolai versenyek szervezését, szakmai anyagainak kidolgozását; ed) támogatja a nemzetiségi szaktanácsadói rendszer mûködtetését; ee) közremûködik a tartalmi szabályozást megalapozó elemzések elkészítésében; ef) részt vesz a pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában és szervezésében; eg) ellátja a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés-oktatás országos pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggõ feladatokat; f) az Intézet költségtérítés ellenében elhelyezést, irodai mûködtetési (infrastrukturális) és gazdasági-ügyviteli, valamint informatikai szolgáltatásokat nyújt, és ezzel összefüggésben nyilvántartási, adatszolgáltatási, elemzési, valamint vendégház üzemeltetési feladatokat lát el az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) háttérintézményei, illetve az OKM által kijelölt más szervezetek részére.

20 3572 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám Az 1.3. pontjában meghatározott feladatokat az Intézet Oktatási Szolgáltatási Központ, (OSzK) mint részjogkörû költségvetési egység látja el Az Intézet a Strukturális Alapokhoz kötõdõ fejlesztési programok eredményes és hatékony megvalósítása érdekében: Elvégzi a kutatás-fejlesztési feladatok, kiemelten a Strukturális Alapok terhére megvalósuló fejlesztési programok menedzselésével, szervezési és mûködési koordinációjával kapcsolatos feladatokat Az 1.4. pontban meghatározott feladatokat az Intézet Kiemelt Fejlesztési Koordinációs Központja (KFKK), mint részjogkörû költségvetési egység látja el Könyvtári és múzeumi funkciójából eredõ alapfeladatait a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései határozzák meg. a) országos szakkönyvtárként gyûjti, megõrzi, védi, feldolgozza és rendelkezésre bocsátja a teljes körû magyar nyelvû és a válogatott idegen nyelvû pedagógiai szakirodalmat, a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, amelyekbõl bemutatóhelyet mûködtet; b) részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében mûködõ országos dokumentum ellátási rendszerben, korszerû szakirodalmi szolgáltatásokat nyújt, elõállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szakbibliográfiát és más szakirodalmi adatbázisokat, szolgáltatja a legjelentõsebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat; c) szakmai szolgáltatásokat nyújt az iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak. Ellátja az OKM könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során a ráháruló szakmai feladatokat, szakmai folyóiratot ad ki, továbbképzéseket szervez; d) országos szakmúzeumként feladata a magyarországi közoktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális emlékek felkutatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, tudományos feldolgozása, dokumentálása és publikálása, a tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formában történõ bemutatása, oktatási és közmûvelõdési célú hasznosítása és ellátja a muzeális értékû oktatástörténeti emlékekkel kapcsolatos, a múzeumi és közoktatási jogszabályokban elõírt egyéb szakmai feladatokat; e) a gyûjtõkörébe tartozó, magántulajdonban lévõ kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai elõkészítése, illetve véleményezése, közremûködés a védett gyûjtemények és mûtárgyak helyszíni ellenõrzésében; f) a mûtárgyak külföldre történõ kivitelénél a kulturális örökség megõrzésének szempontjait érvényesítõ szemlézés, véleményezés; g) a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok, illetve az OKM felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó szakértõi tevékenység, alaptémáiban és muzeológiai módszertanában kutatói tevékenység Az 1.5. pontban meghatározott tevékenységet az Intézeten belül önálló névviselésre jogosult Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, (OPKM) mint részjogkörû költségvetési egység látja el. 2. Az Intézet alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: Könyvkiadás Idõszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Máshova nem sorolt nyomás Kisegítõ nyomdai tevékenység Számítógépes adathordozó sokszorosítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység, online kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Humán kutatás, fejlesztés Jogi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. szeptember A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20985-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER

29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER 29022-12/2007. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. OKTÓBER A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 4551-1/2007. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-21/2006. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-71/2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-71/2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. augusztus 20 24. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/34. szám T A R T A L O M Álláspályázatok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007 SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2007 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYÁNAK TARTALMA 1. Fejezet száma, megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai -törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329837-000

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya. Szolnoki Főiskola székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. szakágazati besorolása (TEÁOR szám, megnevezés)

Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya. Szolnoki Főiskola székhelye 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. szakágazati besorolása (TEÁOR szám, megnevezés) Szolnoki Főiskola költségvetési alapokmánya 1) Fejezet száma, megnevezése (XX. Oktatási Minisztérium) 2) Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám) 325059000

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya

Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az egyetem székhelye: 9026

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 309/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a. a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 309/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Széchenyi István Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevének megváltoztatásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést

Részletesebben

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest X., Hungária krt. 9 11. Postacíme: 1581 Budapest, Pf. 15. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétõl hatályos szövege Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán ALAPÍTÓ OKIRATA Újhartyán Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 Preambulum..4 I. Fejezet Általános rendelkezések.5 II. Fejezet Az egyetem

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA *

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA * SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA * I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 83/2007. (IV. 23.) számú. h a t á r o z a t a. egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 83/2007. (IV. 23.) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről A Közgyűlés 1./ az egyes nevelési oktatási intézmények átszervezéséről

Részletesebben

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása

Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának módosítása MÓDOSÍTÓ OKIRAT (Elfogadva a 87/2013. (IV.25.) Kt. sz. határozattal) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

ALAPÍTÓ OKIRATA. 3. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 4. Telephelye: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1. Intézmény neve: PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON - rövid neve: PIARISTA

Részletesebben

A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról. 8. Záró rendelkezések

A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról. 8. Záró rendelkezések 1130 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 18. szám (2) A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének zavartalan biztosítása érdekében az OEP az egészségügyi közszolgáltatókkal szerzõdést köthet az e rendelet

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

3365-12/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-12/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-12/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 17742-1/2007 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) és 90. (2) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. január 24. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/4. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. XII. 3- TÓL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA MEGÚJÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA MEGÚJÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA MEGÚJÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája (tagjai: a Magyar Bencés Kongregáció, a Magyarok Nagyasszonya

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXI. évfolyam 5. szám 2011. július 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. VII. 16.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

KGF/1414/2/2011. A költségvetési szerv rövidített neve: VM ASzK. 2. Székhelye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KGF/1414/2/2011. Az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 87/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 87/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya

Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya Eötvös József Főiskola költségvetési alapokmánya 1.) Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2.) Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartás száma: 308988000 Megnevezése:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Alapokmánya. Készült: Sopron, 2004. február 24.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Alapokmánya. Készült: Sopron, 2004. február 24. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alapokmánya Készült: Sopron, 2004. február 24. 1. Fejezet száma, megnevezése 2. Költségvetési szerv a. Azonosító adatok XX Oktatási Minisztérium Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007.

A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc, 2007. A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2007. 1.1.26. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 32/2007. sz. határozata. Készült 200 példányban.

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes oktatási, kulturális, valamint tudományos együttműködés tárgyában aláírt kétoldalú nemzetközi egyezmények kihirdetéséről Budapest,

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61019-3/2011. Cím: Előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM HALLGATÓI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2012. február 9. A határozat száma: 118/2011-2012. (II. 9.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2012. február

Részletesebben