Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Tájékoztató a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának megőrzését, hogy ezzel is hozzájáruljon az állampolgárok életminőségének javulásához. A Képviselő-testület évben megalkotta az 51/2011.(XII. 16.) ÖK számú rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról. Az elmúlt 4 évben 198 lakóház közössége döntött úgy, hogy él az Önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőséggel, és a szükségessé vált felújítási munkálatokat önkormányzati segítséggel valósítja meg. A támogatást az Önkormányzat pályázat keretében nyújtja. A pályázatokat folyamatosan lehetett benyújtani. Az összeállított anyagokat a házak képviselői a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó divíziójának Kezelési és üzemeltetési osztályán adhatják le. A pályázatok a jogszabálynak való megfelelés ellenőrzését követően kerülnek a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint az elbírálásra jogosult szerv, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé. A döntést követően a Zrt. értesíti a társasházakat, lakásszövetkezeteket. A tervezett munkák elvégzését követően a támogatási szerződések előkészítését is a Zrt. bonyolítja. Az elmúlt 4 évben a döntésre jogosult bizottság összesen 194 pályázatot részesített pozitív elbírálásban. Az E Ft-os támogatás összességében E Ft felújítást generált. A házak többsége kémény-, tető-, gázvezeték- és függőfolyosó-felújítást végzett. 1

14 A benyújtott és támogatott kérelmek számát, a támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Év Benyújtott pályázatok száma Támogatott pályázatok száma Megállapított támogatás összege E Ft E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft között a pályázók közel 74%-a közös költség, 14 % bérleti díj, 9% közös költség és bérleti díj, 3% jelzálog fedezetet ajánlott fel a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékául március 15-én hatályba lépett évi V. törvény, azaz az új polgári törvénykönyv alapján a rendeletünk azon pontja, mely lehetővé tette a bérleti díj felajánlást, már nem alkalmazható. Az új rendelkezés következtében 2014-ben lecsökkent a pályázatok száma, ez okozza, hogy a támogatás végső összege is elmarad az előző évi számadatoktól. A pályázati rendszer működésének alapvető előírását sikeresen teljesítettük: egyetlen hozzánk forduló közösség sem maradt támogatás nélkül forráshiány okán. A házak fizetési morálja jónak mondható, néhány közösségek van tartozása. A késedelembe esett házakat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felszólítja a teljesítésre, amely esetekben ez nem eredményes, gondoskodnak a tartozás behajtása iránt. A társasházak pozitív visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a XIII. kerületi épületállomány állagának javítása érdekében megalkotott rendelet nagymértékben hozzájárul a kerületi lakosság életminőségének javulásához. Az 51/2011. (XII. 16.) sz. rendelet módosítása kiszélesíti az elfogadható fedezettípusokat, hogy a jövőben minél több ház előtt nyílhasson meg a pályázati lehetőség. Módosítási javaslatunkat jelentősen befolyásolja a szigorú jogszabályi környezet, a lehetőségek vizsgálatánál figyelemmel voltunk egyes közös képviselői észrevételekre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről szóló tájékoztatót. Határozathozatal módja: egyszerű többség 2

15 Budapest, január Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző 3

16 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának javítását. A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által nyújtott támogatási lehetőséggel annak hatálybalépése óta közel kétszáz lakóközösség élt, így Önkormányzatunk hozzájárulhatott ezen állampolgárok, lakóközösségek életminőségének javulásához. Az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalataink, a könnyebb értelmezhetőség igénye, valamint a Képviselő-testület által elfogadott évekre szóló lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióban megtett vállalások teszik szükségessé a Rendelet módosítását, megfelelve egyúttal az új Polgári Törvénykönyvvel való harmonizációs kötelezettségnek is. Célunk, hogy a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a rendelet módosításával továbbra is minél több kerületi közösség számára biztosítsuk a felújítási támogatás felvételének lehetőségét, hogy ennek segítségével is hozzájáruljunk a lakóközösségek fejlődéséhez. A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény írja elő: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: cél, hogy a társasház-közösségek, szövetkezeti lakóközösségek minél szélesebb köre részesüljön önkormányzati támogatásban, így a kerületi épületállomány állagának javulását is eredményezi a támogatás, a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: magasabb szintű jogszabállyal való jogharmonizáció elmaradása, dereguláció, a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak, a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Rendeletet módosítani szíveskedjék. Döntési javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a /2015. ( ) önkormányzati rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és 1

17 vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról. Döntéshozatal módja: minősített többség Budapest, január Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző 2

18 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá (2) A Rendelet 3. (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. Ilyen fedezet felajánlása esetén, a támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. 2. (1) A Rendelet 4.. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére, (2) A Rendelet 4.. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, (3) A Rendelet 4. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen, 1

19 3. A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés. 4. (1) A Rendelet 6.. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy (2) A Rendelet 6. (1) bekezdés b) pontja hatályát veszíti. (3) A Rendelet 6. (1) bekezdés db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. (4) A Rendelet 6. (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (5)A Rendelet 6. (3) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (6) A Rendelet 6. (6) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (6) a) a 6. (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (7) A Rendelet 6. (6) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és 5. A Rendelet melléklete hatályát veszíti. 2

20 6. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. Dr. Prehlik Lajos jegyző Dr. Tóth József polgármester 3

21 Általános indokolás A módosítást elsősorban a rendeletalkotás óta hatályba lépett új Polgári törvénykönyvvel való jogharmonizációs kötelezettség indokolta. A társasházak, szövetkezeti lakóházak által nyújtható biztosítéki körből már nem alkalmazható a tulajdonosközösséget megillető bérleti díjbevételek fedezetként való felajánlása. Részletes indokolás az 1. -hoz Pontosító rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy társasház vagy lakásszövetkezet pénzintézettel szemben fennálló hiteltartozása önmagában nem, csak akkor kizáró ok, amennyiben törlesztő-részleteit határidőben nem fizeti. A jogszabályi hely másik módosítása a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvénynek való megfelelést szolgálja. a 2. -hoz A társasházak, lakásszövetkezetek által a támogatás visszafizetésének fedezeteként felajánlott tulajdonosközösséget megillető bérleti díjat megfelelő biztosítéknak tekintettük az új Polgári törvénykönyv hatályba lépéséig, azaz március 15-ig. Az új Polgári törvénykönyv 6:99. -a alapján a bérleti díjak fedezetként történő felajánlása már nem fogadható el biztosítékként a pályázóktól. Azért, hogy a társasházi közösségek lehetőségei ne szűküljenek a törvényi rendelkezés kapcsán, a megfelelőnek minősített fedezetek körébe bevonjuk a házak által felajánlott ingó jelzálogjog, illetve vagyont terhelő zálogjog felajánlásának lehetőségét. a hoz A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt vált szükségessé, valamint egyértelműsítő, pontosító rendelkezések. az 5. -hoz A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg közzétett, lejárt pályázati felhívásról szóló melléklet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés. a 6. -hoz A módosítás hatályba lépéséről szóló rendelkezés. 4

22 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról Módosítás előtt 3. (1) b) a pályázónak az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk, vagy kiegyenlítetlen közműtartozásuk és Módosítás után 3. (1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig a lakásokra a tulajdonok arányában jelzálogjogot jegyeztet be vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani a jelzálogjog bejegyeztetéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatokat és csatolni kell tulajdononként a 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. 5

23 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a hitel visszafizetésére, 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére, (1) c) nyilatkozatot arra, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő önkormányzati közös költség megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként felajánlja, (1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, (1) d) annak igazolását, hogy a pályázó rendelkezik olyan, a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára kiterjedő folyamatos, önálló bevétellel, amely megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként engedményezési szerződés alapján az Önkormányzatra engedményezi, (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen, 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés. 6

24 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi pénzbeli juttatások egyikében részesül: - időskorúak járadékában, vagy - rendszeres szociális segélyben, vagy - lakásfenntartási támogatásban, vagy - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, vagy - gyermekvédelmi támogatásban, vagy -közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy (1) b) a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó jövedelmével együtt az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy 7

25 6. (1) db) a b) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. 6. (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. (2) b) az (1) bekezdés b) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés b) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (6) a) az Önkormányzat határozatát annak igazolása céljából, hogy a családban van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (6) a) a 6. (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy annak 1,5-szeresét meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonos és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolását és (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és 8

26 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a évi intézmény-felújítási célokmányokra Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület november 13-án jóváhagyta a évre tervezett intézményfelújítási munkákat. A felújítások között szerepel a Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) épületének teljes rekonstrukciója, a Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) tető felújítása, nyílászárók cseréje, a Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca ) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, a Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) játszóudvar felújítása, a Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 4.) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, valamint az Idősek Gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) fűtéskorszerűsítése, kert- és kerítés-felújítása, locsolórendszer kiépítése, vizesblokkok felújítása. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a programokat és célokmányokat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a) a Nővér u. 19. sz. alatti Gyermek háziorvosi rendelő beruházási célokmányát; b) az Üteg utca 30. szám alatti Pitypang Tagóvoda beruházási célokmányát; c) a Hegedűs Gyula utca szám alatti Csupa- Csoda Tagóvoda beruházási célokmányát; d) a Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda beruházási célokmányát; e) a Vizafogó sétány 4. szám alatti Vizafogó Tagóvoda beruházási célokmányát; f) A Jakab József utca 2-4. szám alatti Idősek Gondozóháza beruházási célokmányát. Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, január. Borszéki Gyula Készítette: Megtárgyalta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

27 Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

28 a/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyermek háziorvosi rendelő felújítása Címe: 1131 Budapest, Nővér utca 19. Hrsz: 26543/8 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1950-ben épült rendelő hagyományos, falazott szerkezetű, 404 m 2 alapterületű, 4 rendelőt magába foglaló, részben alápincézett épület. A gyermekrendelő betegrendelés, egészséges gyermekrendelés, terhes-kismama tanácsadás és védőnői iroda funkcióval működik. A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. használatra felajánlotta a Nővér utcai gyermekorvosi rendelő belső udvari részét, melyet a lekerítést követően, a szomszédos Gyöngyösi Tagóvoda részére játszóudvarnak alakítunk ki. A beruházás keretében tervezzük elvégezni az épület teljes külső és belső felújítását, a gépészeti és elektromos hálózat korszerűsítését, akadálymentesítést és a megmaradó udvar és parkoló, továbbá az előkert felújítását. 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK a telek nagysága: m 2 beépített alapterület: 404 m 2 szintek nettó területe: 442 m 2 az udvar és előkert alapterülete: m 2 az óvodának átadott udvar terület: 893 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.) 1

29 a/1 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

30 e/2 melléklet Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar, kerítés, előkert felújítása (4900 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

31 e/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

32 f/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Idősek Gondozóháza fűtéskorszerűsítés, kertfelújítás, locsolórendszer kiépítése, kerítés felújítása, 15 db vizesblokk felújítása, folyosók, közlekedő helyiségek PVC burkolat csere Címe: 1138 Budapest, Jakab József utca 2-4. Hrsz: 25825/7 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1964-ben eredetileg óvodának épült, 70 férőhelyes, kétszintes Gondozóház épületének felújítását több ütemben végezzük, hogy az intézmény folyamatos üzemvitele fenntartható legyen és a bent élő idősek nyugalmát a munkálatok csak kis mértékben zavarják ban és 2014-ben elvégeztük a nyílászárók felújítását és a homlokzat hőszigetelését. A 2015-re tervezett fűtéskorszerűsítéssel az épület energia megtakarítása jelentősen csökkenthető ben tervezzük a leromlott állapotú vizesblokkok felújítását és a közlekedő helyiségek PVC burkolatának cseréjét. Továbbá a kerítés, a kerti burkolatok és kert felújítással párhuzamosan, automata öntözőrendszert telepítünk az üzemeltetés megkönnyítése céljából. 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK telek területe: 2525 m 2 beépített terület: 1000 m 2 szintek nettó területe: 1198 m 2 kertfelújítás területe: 1525 m 2 vizesblokkok: 15 db közös helyiségek burkolat csere: 360 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési terv 1

33 f/1 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

34 f/2 melléklet Idősek gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) - beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 fűtés korszerűsítés (1198 m 2 ) db vizesblokk felújítása, közösségi helyiségek 2.2 burkolatcsere (15 db m 2 ) kert, kerítés, locsolórendszer kiépítése (1525 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS 1/2

35 f/2 melléklet Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

36 a/2 melléklet Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák (442 m 2 ) udvar, előkert (1121 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen /2

37 a/2 melléklet III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2014 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

38 b/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Pitypang Tagóvoda tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I. ütem Címe: 1139 Budapest, Üteg utca A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: A Pitypang Tagóvoda épületének belső felújítását két ütemben, és években végeztük el. Az I. ütemben, az 1992-ben épült B épületszárny földszintjén 4, az emeleti részen szintén 4 csoportszoba, öltözőkkel és vizesblokkokkal került kialakításra, a melegítő konyha, az épület hőközpontja, a tagóvoda igazgatósági irodái és kiszolgáló helyiségeivel ben készült el, a II. ütemben, az 1982-ben épült A épület alap-megerősítése, a földszinten 2 db, az emeleten 4 db csoportszoba, továbbá két tornaszoba lett kialakítva, a földszinten a melegítőkonyha és a tagóvoda irodái kaptak helyet. Az épület belső átalakításai mellett a játszóudvarok felújítása és a telek kerítésének felújítása történt meg. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási körülményei között, az óvodaépület mindkét szárnyában beázások jelentkeztek, az alacsony hajlásszögű tető zsindelyfedésének meghibásodása miatt. A beázások a tető fa szerkezetét megrongálták, melynek következtében cseréje elkerülhetetlen. Az eredeti, nagy felületű alumínium nyílászárók hőhidas szerkezetűek, az elöregedett gumitömítések miatt nehezen záródnak, a fix portálok a csapó eső hatására beáznak. A tető teljes felújításával a zárófödém fokozott hőszigetelésével, a homlokzati nyílászárók cseréjével, majd a következő években megvalósítandó homlokzati hőszigeteléssel, célunk az épület energetikai jellemzőinek javítása, az óvoda fűtési költségeinek csökkentése. A beruházás I. ütemében tervezzük a tagóvoda tetőfelületének teljes felújítását, valamint az összesen 456 m 2 nyílászáróból 200 m 2 cseréjét. Később, a II. ütemben tervezzük befejezni a nyílászáró cserét, (256 m 2 ) valamint az összesen 1246 m 2 homlokzatra hőszigetelő rendszer képzését. 1

39 b/1 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK teljes tető felújítás : 1402 m 2 nyílászáró csere I. ütem 200 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

40 b/2 melléklet Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) - tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I.ütem beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 tetőfelújítás (1402 m 2 ) nyílászárók cseréje I. ütem (200 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

41 b/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

42 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY c/1 Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Csupa-Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: 1133 Budapest, Hegedüs Gyula utca Hrsz: 25680/41 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az óvoda játszókertjének teljes felújítására az elmúlt 10 évben nem került sor. Szükségessé vált a használaton kívüli balesetveszélyes medencék megszűntetése, az udvari zuhanyozók és burkolatok felújítása, a terület vízelvezetésének megoldása, a növényzet ifjítása, a gyermekjátékok korszerűsítése és a homokozók árnyékolása. Az intézmény kérésére megoldjuk az előkert telekhatáron történő lekerítését, mely várhatóan segítséget jelent a karbantartással és vagyonvédelemmel kapcsolatos problémák megoldására. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: játszóudvar, előkert, kerítés 3600 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöld felület bővítése, környezetrendezés 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

43 c/2 melléklet Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca ) - játszóudvar, kerítés, előkert felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar, előkert, kerítés (3600 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

44 c/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

45 d/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása Címe: 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. Hrsz: 26077/10 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1980-ben épült óvoda földszintes épületben 9 csoportszobával működik nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a balesetveszélyes kerti burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: Telek területe: 5532 m 2 Játszókert területe: 3900 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

46 d/2 melléklet Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar felújítása (3900 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

47 d/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

48 e/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Vizafogó Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: 1138 Budapest, Vizafogó sétány 4. Hrsz: 25776/30 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1984-ben épült 200 férőhelyes óvoda kétszintes épületben, 8 csoportszobával működik nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és a homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: Telek területe: 5412 m 2 Játszókert területe: 4803 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

49 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a közterületi beruházások célokmányaira Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által december 11-én elfogadott AngyalZÖLD+ stratégia és programban megfogalmazott fejlesztési projektek alapján javasoljuk, hogy a évben a következő nagy léptékű, E Ft érték fölötti fejlesztéseket valósítsa meg önkormányzatunk: 1. Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése E Ft 2. Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása E Ft A beruházások összes becsült bekerülési költsége bruttó E Ft. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és javaslatunkat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja a Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése beruházási célokmányt; b) elfogadja a Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása beruházási célokmányt. Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, január. Borszéki Gyula Készítette: Megtárgyalta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelete alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az orvosi rendelők felújításának jelenlegi helyzetéről A Népjóléti Bizottság 2011. évre vonatkozó

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. január 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása

9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.14.) rendelet módosítása Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott üléséről 9/2011. (VII.21.) rendelete az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat./2013.(X...) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. T á r g y s o r o z a t a 2007. szeptember 27-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 13-16 Határozatai: 117-144 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Javaslat pályázaton való részvételre

Javaslat pályázaton való részvételre Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat pályázaton való részvételre Előterjesztő: Geiger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Iktató szám: 101/4/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Egységesítve: 2015.03.26.-án Hatályos: 2015.03.25.-től Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Új lakás építése és vásárlása esetén 100.000,-Ft azaz százezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat..

1.. 2.. 3.. (1) Új lakás építése és vásárlása esetén 100.000,-Ft azaz százezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat.. Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005 (XI.25) rendelete az első lakáshoz jutás vagy lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 38/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete a lakhatás megvalósítását segítı támogatásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (III.31.) határozata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ülése könyvéből: 149/2015.(IX.02.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2. A Képviselő-testület megbízza a t vizsgáltassa

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm.

Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm. Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

1. Általános rendelkezés

1. Általános rendelkezés Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjak megállapításáról Dunasziget Község önkormányzatának

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben