A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban"

Átírás

1 KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS A hulladékgazdálkodás helyzete néhány új és leendő EU-tagországban Tárgyszavak: hulladékgazdálkodás; rendszer; Kelet-Közép-Európa; Bulgária; Litvánia; Lengyelország; Szlovákia; Románia. A csatalakozás jelentősége a hulladékgazdálkodás szempontjából Az EU-csatlakozással a 10 új tagállam átvette a közösség környezeti normáit és irányelveit. Ezzel hatalmas beruházási igény keletkezik a hulladékgazdálkodásban. A környezeti technológia és know-how előtt megnyíló piac nagyságát mintegy 120 Mrd euróra becsülik. A magdeburgi székhelyű Környezeti és Fejlesztési Kapcsolatok Nemzetközi Központja (IDCED Internationale Dialogzentrum Umwelt und Entwicklung) alapos piacelemzést végzett ezzel kapcsolatban, és az alábbiakban ennek főbb megállapításait ismertetjük. Az Európai Környezeti Ügynökség becslése szerint Európában évente kb. 3 Mrd tonna hulladék keletkezik. Egy lakosra vetítve ez az érték a nyugat-európai országokban kb. 3,8 t/év, Közép és Kelet-Európában 4,4 t/év. Az új tagállamokban elsőrendű feladat az EU lerakási és csomagolási irányelveinek bevezetése. Ehhez a lerakóra kerülő hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése, szelektív hulladékgyűjtő és -hasznosító rendszerek kiépítése szükséges. A tanulmány szerint az új tag- és tagjelölt államokban a hulladékgazdálkodás forgalma évente kereken 2,1 Mrd eurót tehetne ki. Ez a környezeti piac 21%-ának felelne meg. A környezeti normák összehangolása következtében a hulladékgazdálkodás fejlődése az új EU-országokban meghaladja az átlagot. A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban a bizonytalan finanszírozás. Az önkormányzatok a beruházókra, a finanszírozó intézményekre vannak utalva. A német hulladékgazdálkodási vállalkozóknak jó esélyük van arra, hogy megvessék lábukat ezen a piacon, de a környezeti szek-

2 tor részére felszerelési eszközöket előállító német vállalatok számára középtávon szintén az új EU-államok számítanak a legjelentősebb exportrégiónak. Az új környezeti piac éves növekedési ütemét 10%-ra becsülik. Bulgária: 1 Mrd euró volumenű beruházások a környezetvédelemben között évente átlagosan összesen 90,4 M t hulladék keletkezett, de ez a mennyiség ma már kissé csökken. Ez arra vezethető vissza, hogy az elavult régi üzemeket bezárják, és új, korszerű technológiákat vezetnek be. A hulladék főleg lerakókra kerül, ami nem felel meg az EU-s követelményeknek. A hulladék legnagyobb része 71,6 M t szervetlen bányászati hulladék. A fennmaradó 14,4 M t egy része (6,8 M t) ipari és veszélyes hulladékból, valamint kb. 3,23 M t kommunális és egyéb, kisebb tömegű hulladékból áll. Az egy főre vetített kommunális hulladék mennyiségét átlagosan mintegy 500 kg/évben jelölik meg. A települési hulladékgazdálkodás kiépítésének súlypontjai Bulgáriában: Teljes területi lefedettséget nyújtó hulladékbegyűjtő rendszer kiépítése, országos hulladékkezelési központok, regionális lerakók létesítése. A hulladékégetés bevezetése, elsősorban veszélyes hulladékok részére. Korábbi hulladékok felszámolása, ártalmatlanítása. A hulladékkeletkezés megelőzését célzó intézkedések bevezetése végén az összlakosság 80%-a tartozott szervezett hulladékgyűjtő rendszerhez. Szelektív hulladékgyűjtésre csak akkor kerül sor, ha erre mint másodnyersanyagra megfelelő kereslet van. A legtöbb kommunális szilárd hulladékot még mindig lerakókra szállítják. Az ország a csomagolási irányelv átvételéhez 2012-ig, a hulladéklerakási irányelv átvételéhez 2015-ig kapott haladékot között Bulgária felzárkóztatása az EU környezeti előírásaihoz becslések szerint 440 M eurót tesz ki, ebből a hulladékgazdálkodás fejlesztésére és modernizálására évente 71 M euró jut. A követ-

3 kező 10 évben az ország a környezeti feltételek javítása érdekében kb. 1 Mrd eurót költ hulladékgazdálkodásra re a kommunális szilárd hulladék teljes mennyiségének 75%-át kell begyűjteni és válogatni ig a teljes hulladék 55%-át kell újrafeldolgozni, és 60%-át hasznosítani. Ugyancsak 2008-ig tervezik az üveg- és papírcsomagolások újrahasznosítási arányának felemelését 60%-ra, a fémcsomagolásokét 50%- ra, a műanyag csomagolásokét 22,5%-ra. Bulgáriában jelenleg hat vállalatnál hasznosítanak üveghulladékot, éves szinten kb. 150 E tonnát dolgoznak fel. Hiányzik azonban a korszerű üveghulladék-válogató, -ellenőrző és -feldolgozó kapacitás. A műanyaghulladék-feldolgozás két vállalatnál összpontosul, amelyek évente kb. 20 E t PE-LD-, PE-HD-, PS-, PVC- és PP-hulladékot dolgoznak fel. Ugyancsak fejleszthető a fáradtolaj- és -zsírregeneráló kapacitás. Az ország egyetlen, 5 E t kapacitású üzeme nem győzi a teljes mennyiség feldolgozását. Az 54 kommunálishulladék-lerakót fel kell újítani vagy át kell építeni, az illegális és régi lerakókat be kell zárni, és öt építésihulladék-válogató és -feldolgozó üzemet, valamint a veszélyes hulladékok részére egy központi kezelő és ártalmatlanító üzemet kell még építeni. Litvánia: a hulladék mindössze 2%-át hasznosítják Litvániában mintegy 4,8 M tonnára becsülik a 2002-ben keletkezett összes hulladék mennyiségét. Kb. 2,7 M t származik az iparból és üzemekből, elsősorban a vegyiparból. A teljes mennyiség mindössze 2%-át hasznosítják újra. Regionálisan kizárólag önkormányzati tulajdonban levő vállalatok végzik a hulladékkezelést. A hulladék kb. 55%-át gyűjtik össze, és a népességnek csak 60%-a tartozik szervezett hulladékbegyűjtő rendszerhez. Jelenleg Litvániában évente több mint 1 M t kommunális szilárd hulladék képződik. A tendencia gyors emelkedést mutat. Ennek a hulladéknak több mint 44%-a válogatás és előkezelés nélkül egyéb hulladékfrakciókkal, pl. építési törmelékkel, utcai hulladékkal és biológiai eredetű hulladékkal együtt lerakókra kerül. A lerakási tilalom következtében az évente képződő mennyiség kb. egyharmadát átmenetileg tárolni kell. A hulladékégetés és feldolgozás szerepe a hulladékkezelésben elhanyagolható. Jelenleg Litvániában a kommunális szilárd hulladék 2%-át égetik el, 4%-át dolgozzák fel és 7%-át exportálják ig a 680 lerakó

4 többségét be kell zárni, és maximum 15 új nagy lerakóval kell helyettesíteni. A litván hulladékgazdálkodás legfontosabb feladata a veszélyes hulladékok kezelése, amelyek közel 50%-a főleg a vegyiparból származó fáradt olaj, szuszpenzió és olajiszap. Jelenleg ennek kb. 48%-át lerakják, 49%-át újrahasznosítják és csak 1,6%-át hasznosítják másod-tüzelőanyagként. A visszagyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladék mennyisége emelkedik. Ettől függetlenül csak 25%-nyi papír és kartont, 18% üveget és mindössze 9% műanyaghulladékot dolgoztak fel az újrahasznosítók. A kommunális szilárd hulladékok kezelésének súlypontjai Litvániában: Teljes területi lefedettséget nyújtó hulladékbegyűjtő rendszer létesítése, országos hulladékkezelési központok kiépítése. A korábbi hulladékok felszámolása vagy ártalmatlanítása. A hulladékkeletkezés megelőzésével és csökkentésével kapcsolatos intézkedések bevezetése. A működőképes litván hulladékgazdálkodás kidolgozásának kiemelt feladata a hatékony hulladékmenedzsment-rendszer felállítása, szennyvíziszap-kezelő berendezések megépítése, valamint hulladékgyűjtő és -válogató központok létesítése. Ezeknek a feladatoknak a teljesítéséhez becslések szerint legalább 120 M euró szükséges 2006-ig. Így például számos helyi lerakót be kell zárni, és az EU irányelvnek megfelelő új lerakókat kell létesíteni. A veszélyes hulladékok kezelését bonyolító rendszer kiépítésében a legfontosabb feladat Litvániában a gyűjtési, szállítási és kezelési rendszer létesítése. A 110 E tonnát is meghaladó veszélyeshulladék-kezelő kapacitás létesítése további beruházási igényként jelentkezik. A papírt, üveget és műanyagot elsősorban mint másodnyersanyagot gyűjtik, mindenesetre 2002-ben a feldolgozott hulladékpapírnak mindössze 58%-a (kb. 38 E t) származott saját forrásból. Hasonló a helyzet a műanyaghulladékkal is. A 16 E t újrafeldolgozott műanyaghulladékhoz mindössze 5 E t-t tudtak szervezetten visszagyűjteni, 11 E t-t importáltak. Ennek fő okát a hiányzó vagy gyengén működő begyűjtő, osztályozó logisztikában kell keresni, amely még nem alkalmas a teljes hulladékmennyiség begyűjtésére.

5 Az EU becslése szerint Litvániában egy főre vetítve euró beruházási költség szükséges ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer működési költségét fedezni tudják. Önmagában a hulladéklerakási irányelv végrehajtásához legalább 127 M euró szükséges. A csomagolási irányelv átvételéhez kölcsönkötvényekből további 10 M euróra lesz szükség. Litvániában a szemétdíjat minden egyes önkormányzat egyedileg állapítja meg és szedi be. Nagyvárosokban a hulladékkezelési díj mintegy 4,65 euró/t. Ehhez még hozzájön a gépkocsi-akkumulátorok, csomagolások és autógumik termékdíja. A litván hulladékpiacon főleg skandináv vállalkozók tevékenykednek. Lengyelország: nagy mennyiségű bányászati és nehézipari hulladék Lengyelországban kb. 128,4 M t volt a képződött hulladék teljes mennyisége 2002-ben, amelynek valamivel több mint 8%-a volt kommunális hulladék. Az ipari termelés visszaesése és a gazdaságtalan üzemek bezárása folytán az ipari és üzemi eredetű hulladék mennyisége csökkenő tendenciájú. Ennek egyik oka az, hogy a nagy mennyiségű hulladékot kibocsátó üzemek száma a évihez képest kereken 5%-kal csökkent között a kommunális hulladék mennyisége 15%-kal, 10,7 M t- ra csökkent. A kommunális szilárd hulladékok mennyiségének csökkenése nagyobb volt, mint az ipari és üzemi hulladékoké. Újrahasznosítási kvóták Lengyelországban 2002-ben: papír- és kartoncsomagolások: 37% alumínium: 15% üveg: 13% műanyag: 7% fehérbádog és könnyűfém: 6% A begyűjtött és kezelt kommunális szilárd hulladékban az élelmiszer- (21%), papír- (15%) és műanyaghulladék (14 %) volt a meghatározó. Ennek 68%-a kommunálishulladék-lerakókra került, ami egyáltalán nem felel meg az EU követelményeinek.

6 Lengyelországban az egy főre vetített kommunális hulladék 290 kg (városokban 420 kg, vidéken 220 kg), hasonlóan, mint a többi közép- és kelet-európai országban. A közel 20 M t/év mennyiségű ipari hulladékot lerakókra szállítják. Ehhez még hozzájön az üzemi hányókon tárolt 1,81 M t mennyiségű, különböző ipari és üzemi tevékenységből származó hulladék. Ennek 71%-a a 20 legnagyobb hulladékképződéssel járó ipari tevékenységből (főleg bányászatból és nehéziparból), 21%-a további 35 nagyüzemből származik. Az ipari hulladék 5 6%-a veszélyes hulladéknak tekinthető óta folynak azok az erőfeszítések, amelyek célja az újrahasznosított és újrahasznált ipari és üzemi hulladék arányának növelése 8%-ról 80%-ra. Lengyelországban a hulladékkezelés kizárólag lerakásból áll. Ez egyaránt vonatkozik a kommunális és ipari hulladékra. A kommunális szilárd hulladék kereken 97%-át kezelés nélkül az ország 1016 lerakóján helyezik el. Ez idáig a kommunális hulladék égetésének és feldolgozásának jelentősége csekély. Mindössze 116 E t háztartási hulladékot válogatnak. A lengyel hulladékpiacon az önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok vannak túlsúlyban. Az arány még szembetűnőbb a lerakók (87%) és tárolóterületek (85%) vonatkozásában. Ehhez járul, hogy a lerakók műszaki állapota és üzemeltetése nem felel meg a környezeti szabványoknak. Lengyelországban az EU-jogszabályok végrehajtását átmeneti szabályozással rendezték. A csomagolási irányelvet 2007-ig, a lerakási irányelvet 2012-ig, a hulladékelszállításra vonatkozó rendeletet 2007-ig kell átvenni. Lengyelországnak 2015-ig kell harmonizálnia a környezeti szabványokat. Ennek költségét mintegy 140 Mrd zlotyira becsülik, amelyet magánbefektetőktől, állami forrásból és támogatásból kell előteremteni. Az EU-követelményeknek megfelelő, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozására és bevezetésére ennek 10,7%-a jut. Az önkormányzatok fontos szerepet töltenek be a hulladékgazdálkodási piacon. A hulladékkezelő vállalatok tulajdonosai többnyire a városok és községek. A hulladékgazdálkodás beruházásiköltség-igénye 3-4 Mrd zloty. Ennek nagy része a hulladéklerakásra jut. Ez az ipari hulladék 18%-át, a kommunális hulladék majdnem 97%-át érinti. Becslések szerint csak a kommunálishulladék-kezelés és -lerakás beruházásigénye 1,5 Mrd zloty. Hiányoznak a nyersanyagok kinyeréséhez szükséges

7 komplex eljárások kifejlesztésének és bevezetésének feltételei, pl. az infrastruktúra, a technológia és a tőke. Az EU-jogszabályokat követő új lengyel törvényhozásnak ehhez kell ösztönzést adnia. A lengyel környezetvédelmi minisztérium várakozása szerint a hulladék mennyisége 2014-re kb.172 M tonnára nő. Ez 40%-kal több, mint jelenleg. Továbbá azzal számolnak, hogy a kommunális hulladék mennyisége 25%-kal, a veszélyes hulladéké kb. 30%-kal nő ig. Lengyelország a belépési szerződésben kötelezettséget vállalt a lerakók modernizálására és bezárására, valamint újak építésére ig a hulladék 85%-át az EU-ban elfogadott műszaki színvonalú lerakókra kell szállítani. Szlovákia: a hulladéknak már több mint felét újrahasznosítják Szlovákiában között jogszabályi és gazdasági intézkedések hatására közel felére csökkent a hulladék mennyisége, így ben összesen 16,1 M t hulladék keletkezett. Ennek kb. 9%-a kommunális, 2%-a pedig csomagolási hulladék volt. Abban az évben az egy főre vetített átlagos hulladékmennyiség 164 kg volt. Újrahasznosítási kvóták Szlovákiában 2002-ben: üveg: 67 E t papír/karton: 168 E t fém: 30 E t összetett anyag: 16 E t műanyag: 68 E t A hulladékártalmatlanítás főleg lerakást és hulladékégetést jelent Szlovákiában ben a teljes hulladékmennyiség mintegy 24,1%-át lerakókra szállították, 52,9%-át újrahasznosították, 3,6%-át pedig elégették. A lerakási irányelv 1999-es bevezetése óta nagy hangsúlyt fektetnek a hulladék mechanikai biológiai kezelésére. Ma már a hulladék mintegy 10%-át biológiai és kb. 2,3%-át mechanikai biológiai kezelésnek vetik alá lerakás előtt. A szlovák lakosság kereken 96%-ára terjed ki városi vagy települési szemétszállítási rendszer.

8 A Szlovák Köztársaságban a lerakás a legáltalánosabb módja a kommunális hulladékok ártalmatlanításának ben 1,5 M t kommunális hulladékból 1,12 M t-t deponáltak. Ez 74,6%-nak felel meg. Az építési törmelék és a szennyvíztisztítók szennyvíziszapjának kezelése is elsősorban lerakásból áll. A 277 lerakóból 141 ellenőrzött lerakó felel meg az EU-előírásoknak és -szabványoknak. A csomagolási hulladékok hasznosítása a többi új EU-tagországhoz képest Szlovákiában jól kidolgozott rendszer. Összesen 369 E t csomagolási hulladékot gyűjtöttek, válogattak és kezeltek, ebből 19%-ot hasznosítottak anyagában, 6%-ot energetikailag, 9%-ot elégettek és 65%-ot raktak le ben mintegy 5,7 M t használt elemet, valamint 1,16 M t fémet hasznosítottak. Ehhez jön még több mint 1 E t használt gumiabroncs és különböző gumihulladék. Az ország két 200 E t/év kapacitású hulladékégetővel, valamint további, több mint 67 különböző rendeltetésű és kapacitású égetőművel rendelkezik. A hulladékokkal kapcsolatos EUirányelvek közül a csomagolási és hulladékszállítási irányelv bevezetésére 2005-ig, illetve 2011-ig kapott átmeneti haladékot az ország. Az EU-irányelvek bevezetésének költségét a hulladékgazdálkodás költségigényes területén legalább 413 M euróra becsüli a szlovák környezetvédelmi minisztérium 2008-ig. Szlovákiában igen ambiciózus célokat határoztak meg a kommunális hulladékokkal kapcsolatban végéig az ilyen hulladékok 35%-át anyagában, és legalább 15%-át energetikailag kell hasznosítani. Állítólag a hulladéknak legfeljebb 50%-át helyezik lerakókra. A lerakókra kerülő kommunális hulladék biológiailag lebontható részét a 2000 évihez képest valószínűleg 30%-al csökkentik. A hulladékhasznosító és -kezelő berendezéseket gyártó német vállalatok számára nagy lehetőség kínálkozik ezen a területen ös célok az anyagi hasznosítás vonatkozásában: üveg: 60% papír/karton: 26% műanyag: 31% fém: 11%

9 A hulladékgazdálkodás fő célja Szlovákiában a csomagolási rendelet bevezetése 2005-ig. Addig arra törekszenek, hogy a csomagolási hulladék 30%-át anyagában, 12%-át energetikailag hasznosítsák. A következő években valószínűleg kiépül a korszerű és hatékony hulladékbegyűjtő, -válogató és -hasznosító infrastruktúra. A beruházás fedezetét 2007-ig az Implementation Strategy Plan for Waste című terv nyújtja, amelynek nagyságát évi több mint 20 M euróra becsülik. Románia: nagy a lemaradás a hulladékgazdálkodásban Az új tagállamokkal és a csatlakozásra váró országokkal összehasonlítva Románia lemaradása a legnagyobb a hulladékgazdálkodás területén ban összesen 331,3 M tonna hulladék keletkezett az országban, amelynek nagy része, kereken 90%-a, bányászatból és mezőgazdaságból származott. Az ipari termelés visszaesésével együtt a képződő ipari és üzemi hulladékok mennyisége is csökkent, 2003-ban pl. éppen 30%-kal. Ennek a hulladékmennyiségnek kereken 2,3%-a veszélyes hulladéknak számít. Ezzel szemben a kommunális hulladékok mennyisége nő, 2003-ban 7,9 M tonna volt, egy főre vetítve ez átlagosan kb. 362 kg/év hulladékot jelent. Durva becslés szerint ehhez még legalább 1 M tonna vidéken keletkező kommunális hulladék hozzá jön, amit nem gyűjtenek össze. Romániában a hulladékártalmatlanítás kizárólag lerakást jelent. Hulladékkezelést nem végeznek, így a kommunális hulladék kb. 97%-a közvetlenül az ország 616 lerakójára kerül. A kommunális hulladéknak mintegy 2%-át elégetik. A lerakók kb. 10%-a rendelkezik szabályos működési engedéllyel, 40%-a nem felel meg az elemi higiéniai követelményeknek. A városokban a lakosság kb. 80%-ára terjed ki a kommunális hulladékgazdálkodás. Sem a városokban, sem vidéken nincs számottevő hulladékválogatás, így jelenleg a hasznosítható papírt, műanyagot, üveget, fémet tartalmazó hulladék több mint 40%-a lerakókra kerül. Románia is haladékot kapott az EU hulladékkal kapcsolatos előírásainak bevezetésére. Így a csomagolási irányelvet legkésőbb 2010-ig, a lerakási irányelvet legkésőbb 2017-ig be kell vezetni. Az országnak a szigorúbb környezeti előírások bevezetése miatt kb Mrd euró kiadással kell számítania. Romániában a hulladékgazdálkodási politika célja a 30%-os papír-, műanyag-, üveg- és fém-újrafeldolgozási arány elérése, valamint az ipari

10 hulladék 10 15%-os újrahasznosítása. További cél a kommunálishulladék-begyűjtés és -válogatás hatékonyságának javítása, több háztartás bevonása a hulladékgyűjtésbe, a lerakók ellenőrzésének javítása és kezelőüzemek létesítése. A kommunális hulladékgazdálkodás céljai Romániában: helyi hulladékirányítási rendelet kidolgozása és bevezetése, a regionális lerakók modernizálása és rekonstrukciója a kommunális hulladékok kezelésére, a hulladékégetés bevezetése és kiépítése, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék anyagában végzett hasznosításának bevezetése és kiépítése. A nagyobb beruházással járó irányelvek átvételére a nemzeti jogrendbe 2010 előtt nem lehet számítani. A lerakási irányelv bevezetésekor az új lerakók létesítéséhez, illetve a több mint 100 kommunális depónia modernizálásához, valamint legalább öt veszélyeshulladéklerakó kialakításához kb. 5,3 Mrd euró szükséges. A hulladékégetéssel kapcsolatban a kommunális hulladékok részére három nagy hulladékégetőt és számtalan egészségügyi hulladék égetésére alkalmas üzemet kell megépíteni. A beruházások költsége kb. 6 Mrd euró. A fáradtolaj-irányelv bevezetése után, a jelenlegi fáradtolaj- és -zsírmennyiség anyagában történő újrahasznosítását véve alapul, az új kapacitás kiépítése több mint 15 M euróba kerül. Hasonló a helyzet a használt elemeke és akkumulátorokra vonatkozó EU-irányelv bevezetésével. A környezetvédelmi technikákkal foglalkozó vállalkozásoknak az EU által finanszírozott projektek jó lehetőséget kínálnak a román környezeti piacra való bejutáshoz ig egyedül az ISPA pénzeszközeiből 700 M euró áramlik a román környezeti projektekbe. Összeállította: Haidekker Borbála Wachstum voraus: Chancen in den neuen EU-Ländern. = Recycling Magazin, 60. k. 12. sz p Marktverteilung in Zentral und Osteuropa. = Aqua Press International, sz. p

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása

A vas- és acélhulladékok piacának alakulása VAS- ÉS ACÉLHULLADÉKOK 2.4 A vas- és acélhulladékok piacának alakulása Tárgyszavak: acél, ár; hulladék; piac; trend; vas. Az acélhulladék-piac alakulásának áttekintését megkönnyítő mutatók Az Eurofer,

Részletesebben

Az ÖKO-Pannon Kht. sajtótájékoztatói

Az ÖKO-Pannon Kht. sajtótájékoztatói SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK Az ÖKO-Pannon Kht. sajtótájékoztatói Újra újrahasznosítási hét Európai szintű kezdeményezés ösztönzi szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra a magyar lakosságot A Magyarországon

Részletesebben

A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények

A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények A hulladékstátusz megszűnéséhez kapcsolódó tanúsítási követelmények IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK, AUDITOK KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető 2014. szeptember 23. Mi az EoW A hulladékokról és egyes irányelvek

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei

A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei EGYÉB HULLADÉKOK 6.8 A gépkocsi-újrahasznosítás gazdaságosságának vizsgálata: a szétszerelő- és a shredder-üzemek bevételei és költségei Tárgyszavak: bevétel; feldolgozás; gazdaságosság; költség; roncsautó;

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban

A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS HULLADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK 7.6 A kórházakban képződő hulladékok kezelési és ártalmatlanítási módszereinek és költségeinek vizsgálata az USA-ban Tárgyszavak: USA; egészségügy; hulladékkezelés;

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem

Titrik Ádám. Témavezető: Dr. Lakatos István. Széchenyi István Egyetem Titrik Ádám Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása doktori értekezés Témavezető: Dr. Lakatos István

Részletesebben

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA PE-HD csövek a vízellátásban Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. Európában ma már a csövek többségét

Részletesebben

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016

A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 A közúti árufuvarozási, személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adóvisszaigénylés lehetősége 2016 Az Európai Unió több tagállamában, így Magyarországon is, a közúti árufuvarozási, személyszállítási

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés.

Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés. HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.3 Norvégia újrafeldolgozza a műanyaghulladékot Tárgyszavak: műanyaghulladék; gyűjtési rendszer; Norvégia; másodnyersanyag; energia-visszanyerés. Norvégia évente mintegy 100 000

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS GESZTI SZILÁRD KAPOSVÁR 2004 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Ökonómiai és Szervezési Intézet Vállalatgazdasági Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA MTA doktora

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Fontos megjegyzés A jelen kézikönyv a Bizottság szolgálatainak elképzeléseit

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

Tehetséggondozás az Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéken

Tehetséggondozás az Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéken Inspiráció és Innováció 9. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap Tehetséggondozás az Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéken Dr. Kasza Gyula egyetemi adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai "A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt." (T. Ansons) 2015/2016. tanév

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28.

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.28. C(2010) 6481 végleges A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2010.9.28. a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási

Részletesebben

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország. Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárság TÁJÉKOZTATÓ Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15)

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN (VP-3-4.2.1-15) Keretösszeg: 151 milliárd Ft Támogatható tevékenységek: I. Önállóan támogatható tevékenységek:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Iktsz.: I. 2-371/2005. Üi.: Huszárik H. TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet védelmének

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései

Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései. Értékelési zárójelentés. Részletes jelentés. Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Értékelési zárójelentés Részletes jelentés II. kötet Szennyvíz fejlesztések egyes kérdései Budapest, 2013. március Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára

A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára VEZETŐI ISMERETEK A palagáz várható hatása az USA műanyagiparára Az USA-ban nagy reményeket fűznek a palagázhoz, amely amellett, hogy új, olcsó energiaforrást jelent, ugyancsak olcsó alapanyagforrása lehet

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében

Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Akcióterv a Dél-Alföld hulladékgazdálkodásának fenntartható fejlődése érdekében Az Európai Unió INTERREG IVC program Waste to Energy elnevezésű projektjének keretében a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK

P Á L Y Á ZATOK VÁLLALKOZÓKNAK V Á L L A L K O ZÓ I H Í R L E V É L KEDVES OLVASÓINK! Egyre-másra jelennek meg a különböző pályázati felhívások. Azokból választjuk ki azokat, amelyek leginkább felkelthetik az Önök érdeklődését, és lehetőséget

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Európa első Makett-gyárvárosa létrehozásának tervéről 1. A projektindító gondolatok: Nagy-Britanniából, a 18. században elindult Ipari Forradalommal, és az annak nyomán kialakult gyáripar

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 22. (22.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 15. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

Fenntarthatósági Stratégia

Fenntarthatósági Stratégia Fenntarthatósági Stratégia 2016 Tartalomjegyzék 1. Vezetői Összefoglaló... 3 2. Bevezetés... 4 2.1 Fenntartható fejlődés fogalma... 4 2.2 A fenntartható fejlődés főbb területei... 4 2.3 Fenntartható fejlődés

Részletesebben

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről.

2007. évi LX. törvény. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről. 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről A törvény hatálya 1. A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsátásának

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13)

A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) A 2013. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 13) Budapest, 2012. augusztus 25. Változat: 01/2013 1/33 Impresszum Ezt a dokumentumot az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség készítette,

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Elem- és akkumulátorhulladékok hasznosításának jogi szabályozása és műszaki lehetőségei. Egy új osztályozóberendezés ismertetése

Elem- és akkumulátorhulladékok hasznosításának jogi szabályozása és műszaki lehetőségei. Egy új osztályozóberendezés ismertetése EGYÉB HULLADÉKOK 6.7 Elem- és akkumulátorhulladékok hasznosításának jogi szabályozása és műszaki lehetőségei. Egy új osztályozóberendezés ismertetése Tárgyszavak: akkumulátor; elem; hulladékhasznosítás;

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG. zöld hulladék (kb. 4,5 millió tonna/év) háztartási szerves hulladék (6 millió tonna/év)

FRANCIAORSZÁG. zöld hulladék (kb. 4,5 millió tonna/év) háztartási szerves hulladék (6 millió tonna/év) FRANCIAORSZÁG Franciaországban a hulladékgazdálkodás modernizálásáról szóló 1992. júliusi törvény erőteljes társadalmi nyomásra született meg. A közvélemény azt kívánta, hogy vessenek véget a hulladékok

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné

A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010. Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné A magyar Zöld Beruházási Rendszer Éves Jelentés 2010 Készítette: Energia Központ Nonprofit Kft. Vass Adriánné 1. Tartalomjegyzék 2. BEVEZETŐ... 3 3. A KVÓTAÉRTÉKESÍTÉS ÉS A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA...

Részletesebben

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015.

Az eredeti tanulmány szövegét sárga kiemelésekkel és piros alapon olvasható kritikai jegyzetekkel ellátta: T.Dénes Tamás (TDT), 2015. EZ, a kutatásnak álcázott tanulmány: - HAMIS magyarországi TRENDEKET mutat be a 2005-2015 időszakra vonatkozóan, - MEGGYŐZÉSKÉNT az EU valódi stratégiájára hivatkozik, amely a hamis trendek miatt Magyarországra

Részletesebben

Környezetbarát gumihulladék-feldolgozás Kaposváron

Környezetbarát gumihulladék-feldolgozás Kaposváron Környezetbarát gumihulladék-feldolgozás Kaposváron 1 2 Tisztelt Olvasó! A hulladékok problémája az előttünk álló évtizedek legfontosabb kihívása lesz. Nap, mint nap rengeteg feleslegessé vált holmit dobunk

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása. Záró rendelkezések. 1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása. Záró rendelkezések. 1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Dr. Szikla Zoltán 2013. október 10.

Dr. Szikla Zoltán 2013. október 10. A papíripar imázsa Dr. Szikla Zoltán 2013. október 10. Tévhitek: 1. Ha kevesebb papírt használunk, azzal az erdőt védjük 2. A papír károsítja a környezetet 3. A papírtermelés káros hatással van a klímára

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK Alkímia Ma az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK ALKÍMIA MA KVÍZ Bozi János Analitikusok a makromolekulák nyomában c. előadásához, 2016. január 28. 1.) A műanyagok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Fóliagyártás versenyképesen Az öntött és a fújt fóliák közül is jelenleg a 3-rétegűek a legnépszerűbbek mind a gyártók, mind a felhasználók körében. Megkezdődött azonban az átrendeződés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata

6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata 6. Helyi természeti és kultúrális erőforrások fenntartható, innovatív, értéknövelő használata Forrás: Rural Innovation Dossier No.6, LEADER European Observatory, 2001 A fejezetet szerkesztette: Jean-Pierre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl *

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * Kunvári Árpád A jelenbõl a jövõ felé menve a legfõbb útmutatásokat a múlt tanulságai adják. Fõleg egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-hoz

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére

Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ. Előterjesztés. a Kormány részére Miniszterelnöki Hivatal Iktatószám: XIX- 174 / 9 /2007. Elektronikuskormányzat-központ Előterjesztés a Kormány részére az egységes európai segélyhívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR)

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január februári teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint a világ szállodaiparában 2012 első két hónapjában az elmúlt évhez hasonlóan,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák

Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák Tárgyszavak: mezőgazdasági fóliák; talajtakarás; hajtatóalagút; védőháló; állattenyésztés; szélfogó ponyva; biodegradálható

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 1 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011 2020 Budapest 2012 Kiadja: Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében

Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai az Európai Unió támogatásainak tükrében Budapesti Gazdasági Fıiskola KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Magyarország környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát érintő beruházásai

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben