a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos tervezői egyeztetésen elhangzottak megtárgyalására Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 30.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzat az 50/2014. (III.26.) Kt. számú határozatában döntött a településrendezési terv módosításához kapcsolódóan egy újabb tervezői egyeztetés megtartásáról a módosításban érintettek részvételével. Ez az egyeztető megbeszélés április 4-én délután órától került megtartásra, a Polgármesteri Hivatal emeleti nagytermében. A településrendezési terv módosítása, illetve annak ún. teljes eljárása érinti: a Rákóczi Mezőgazdasági Kft-t, a Term-Co Zrt-t, az Önkormányzatot, a Nagymester Kft-t, és Horváth Sándor vállalkozót. 1. A Rákóczi Mezőgazdasági Kft-nek ( Ft+áfa) és a Term-Co Zrt-nek ( Ft+áfa) a módosítási igényei és ezzel kapcsolatos feladatok tisztázottak, és erről szóló településrendezési szerződés keretei között a tervezési és eljárási költségeket az önkormányzat számlájára befizették. Az új módosítási igények a következők: 2. Önkormányzat esetében az eddig felmerült (Hész) módosítások mellett, ( Ft + áfa) - A Köztemető mögötti Z-1-es besorolásban lévő, valóságban szántóként művelt terület Kte övezetbe sorolása vált szükségessé. ( Ft + áfa) - Valamint a település nyugati szélén lévő, szintén Z-1-es besorolású területek Gip-1- es övezetbe történő átsorolásával megnyílna a lehetőség a terület hasznosítására. ( Ft+áfa) - Ezek mellett a Miklós Fogadó mögötti kamion parkoló ügyében, amely szintén Z- 1-es besorolású közpark, - testületi felkérés alapján kértünk ajánlatot a terület besorolásának módosítására. ( Ft + áfa) (összesen: Ft) 3. A Nagymester Kft. esetében pedig a 42. sz. főúttól délre eső Gksz-1 besorolású terület egy részének Gip-1-es övezetbe történő átsorolásának ügye merült fel, mint tervmódosítást igénylő feladat. ( Ft + áfa) 4. Horváth Sándor vállalkozó által részben megvásárolni kívánt 7/3-as hrsz.-ú, önkormányzati ingatlan Z-1-es övezetből Gksz-1-es övezetbe történő besorolásának igénye merült fel. ( Ft+áfa) Az 1. sz. mellékeltben látható ajánlatban a feladatok elvégzéséhez szükséges földhivatali digitális térképállományok megvásárlásának költségei is ki vannak gyűjtve, melyeket a tervezési díj nem tartalmaz. Ezen költségek viseléséről szintén dönteni szükséges, hogy ki viselje: érdekelt gazdálkodó szervezetek, illetve önkormányzat. (tervezési szerződés 2. a) pont Ft, 2.b) pont Ft, 2.c) pont Ft, + 2.f) pont -?... Ft) Továbbá a Sport utcától nyugatra eső területekről készült digitális térképállományt is meg kell vásárolni az önkormányzatnak. Viszont erről még nincs pontos információnk, hogy mennyibe is kerülne. A módosításhoz szükséges újabb tervezési feladatok és eljárások lebonyolítására, több lépcsőben bekért ajánlatokat az előterjesztés 1-3. mellékleteiben láthatják, a tervezési feladatok részletes ismertetése mellett. Az érintett gazdasági szervezettekkel történt egyeztetés alkalmával jelezték az önkormányzat felé, hogy az igényeik szerinti módosítás költségeit hajlandók viselni. Ehhez minden újonnan

3 belépő gazdasági szervezettel/vállalkozóval településrendezési szerződés kötése szükséges. Ennek alapján pedig a tervezési és digitális térképállományok költségeinek előzetes befizetése, az önkormányzat számlájára. Ezzel párhuzamosan a településrendezési ajánlatokon alapuló kiegészített tervezői megbízási szerződés aláírása is szükséges feltétele a feladatok elvégzéséhez. Kérem a Képviselő-testületet, hogy adja meg előzetes hozzájárulását a felsorolt és ajánlatokban részletesen kifejtett településrendezési terv módosításokhoz. Valamint hatalmazza fel a polgármestert az összes jóváhagyott feladat elvégzését tartalmazó tervezői szerződés aláírására és a módosítások átvezetésére. Földes, április 15. Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó

4 1. sz. melléklet

5 2. sz. melléklet

6 3. sz. melléklet

7 4. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S Földes Nagyközség Településrendezési tervének módosítására mely létrejött a Megrendelő: FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Tel: (a továbbiakban Megrendelő) megrendelése alapján Képviselője: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Megbízott: CÍVISTERV Városrendező és Építész Iroda Bt. Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245. Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8. Tel/fax:(52) Mobil: (30) , civisterv@civisterv.hu Adószám: (A továbbiakban Tervező) Képviselője: Zsemberi István ügyvezető között alulírott napon és feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Földes Nagyközség Településrendezési tervének (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának, Belterületi Szabályozási tervének) önkormányzat által meghatározott program szerinti módosítása. 2. Tervezési feladat: a) A Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. által kezdeményezett földterületek összevonását egységes gazdasági terület-felhasználásba, övezetbe való vonását biztosító településrendezési tervmódosítás elkészítése. Tervezési díj: HUF + Áfa b) Az önkormányzat által kért Hész módosítások: A Hész módosítása a megengedett legnagyobb építmény magasságot 7,5 méterről 5,5 méterre történő csökkentése. Eseti felmentési dokumentáció készítése, az állami főépítész részére, ahol a régi OÉSZ szabályai szerint

8 beépült területeken elegendő csak 4 m oldalkertet tartani, bizonyos tűzrendészeti feltételek között. A Vt-1 építési övezet jelenleg megengedett 40 %-os legnagyobb beépítettségének megemelése az önkormányzat igénye szerint, a Hész ennek megfelelő módosítása A közutak övezetbe sorolása a Hész-el összhangban. A Helyi Építési Szabályzat jogszabály harmonizációja Tervezési díj: HUF + Áfa c) A Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. és Term-co Feldolgozóipari és Szolgáltató Zrt közös kezdeményezése. A település észak-nyugati szélén (a Tetétlen- Nádudvari út északi oldalán) lévő mezőgazdasági üzemi terület és környezetéhez kapcsolódó Településrendezési tervmódosítás elkészítése. Tervezési feladat az érintett gazdálkodó társaságok által korábban telepített, korábban a gazdasági területhez közvetlenül csatlakozó (korábban azzal egy helyrajzi-számon lévő) védőerdő övezetbe sorolt területek ipari övezet történő visszacsatolása. A módosítással lehetőség biztosítása az egységes terület- és tulajdonviszony kialakítására, ezáltal a tervezett fejlesztések lehetőségeinek javítása. További településrendezési tervmódosítási feladat az iparterülethez északi oldalon csatlakozó Mk (kertgazdálkodási övezetbe sorolt területek Ma-1 mezőgazdasági övezetbe történő átsorolása. A vonatkozó jogszabályok szerint az erdőterületek gazdasági övezetbe történő átsorolása az úgynevezett biológiai aktivitásérték csökkenését jelentené, melyet a módosítás során kompenzálni szükséges. Erre lehetőséget adna például az átsorolásra kerülő területek ipari övezeten belüli védőerdő zónaként való kezelése. Hasonló nagyságban az ipari övezeten belül, máshol is kijelölhető védő erdő zóna, az érintett társaságokkal egyeztetett helyeken. Tervezési díj: HUF + Áfa d) Nagymester Kft rendezési tervmódosítási igénye : Gksz-1 (kereskedelmi szolgáltató gazdasági) övezet (1275 hrsz-ú ingatlan) egy részének ipari gazdasági övezetbe történő átsorolása, betonkeverő üzem létesítése érdekében. A belterület déli, 42. sz. főút településsel átellenes oldalán elhelyezkedő Gksz-1 (kereskedelmi szolgáltató gazdasági) övezet (1275 hrsz-ú ingatlan) egy részének ipari gazdasági övezetbe történő átsorolása, betonkeverő üzem létesítése érdekében. Az ipari övezet kijelölése érdekében szükséges környezeti kapcsolatok rendezése. (lakóterületek védelme a tervezett ipari tevékenységtől, gazdasági terület megközelítése stb.) Ajánlott tervezési díj: Ft + áfa e) Önkormányzati módosítási igény kamionparkoló számára alkalmas övezet kijelölése: A belterület déli szélén, a 42. sz. főút mellett lévő benzinkútnál hatályos szabályozási tervben közparkként szabályozott területen kialakított parkoló terület benzinkúttal azonos kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe történő átsorolása. A módosítás környezeti kapcsolatokra vonatkozó következményeinek átvezetésével. (megoldásával.)

9 Ajánlott tervezési díj: Ft + áfa f) Önkormányzati módosítási igény Ipari gazdasági terület (ipari fejlesztési övezet) kijelölése: Ipari gazdasági terület (ipari fejlesztési övezet) kijelölése a belterület nyugati szélén, a Sport utcától nyugatra elhelyezkedő, beépítetlen területen, a hatályos szabályozási tervben Z-1 - jelű zöldterületnek szabályozott területen. A tervezési folyamat során előzetesen vizsgálni szükséges, az iparterület kijelölésének környezeti hatásait, feltételeit. Alternatív lehetőségek kidolgozásával kell a képviselő-testület végleges megoldásra vonatkozó javaslatát megalapozni. A tervezési feladat a településrendezési tervmódosítás és a végleges változat kiválasztását szolgáló megalapozó anyag elkészítését is tartalmazza. Ajánlott tervezési díj: Ft+ Áfa g) Horváth Sándor vállalkozó Tüzép telep bővítésére vonatkozó igénye: K-1 jelű különleges övezetbe sorolt övezetben működő tüzéptelep déli irányban, 7/3 hrsz ú, hatályos szabályozási tervben Z-1 -jelű (közpark) övezetbe sorolt területtel való bővítése. A módosítás során olyan övezeti besorolás (övezeti előírások) kialakítása szükséges (pl. Gksz), amely a vállakozás számára - figyelembe véve a környezeti elvárásokat is- a lehető legjobb feltételeket biztosítja. A módosítás során a tüzéptelep melletti út közlekedési övezetbe való visszasorolása is szükséges, továbbá vizsgálni kell a sportolási célú szomszédos közösségi területhez való kapcsolódás településképi elvárásait is. (Épületelhelyezés, fásítás, kerítésépítés, stb.) Tervezési díj: HUF + Áfa h) Önkormányzati módosítási igény temető terület bővítése: A temető területe mögötti 11/2 hrsz-ú, hatályos szabályozási tervben Z-1 -jelű (közpark) övezetbe sorolt terület temető területéhez való hozzácsatolása. A településszerkezeti- és szabályozási terv ennek megfelelő módosítása. Tervezési díj: HUF + Áfa A tervező feladatát képezi az egyeztetési eljárásban való közreműködés, így a hatóságokkal köteles az eljárás során együttműködni, pl. velük egyeztetni, az esetlegesen felmerülő hiányosságokat pótolni, illetve a tervdokumentációban a szükséges javításokat átvezetni, illetve a tervezéseket elvégezni, melyekért külön díjat nem számíthat fel. Az elfogadással összefüggésben felmerülő településtervezői tervezési tevékenység ellátása, a szükséges tervezési feladatok elvégzése jelen szerződésben foglaltak szerint. A szerződében vállalt feladat a jóváhagyás utáni záradékolt tervek jogszabályban meghatározott határidők betarthatóságának megfelelő átadásával szűnik meg. 3. A tervdokumentáció tartalmának meghatározása: a) A nagyközség településszerkezeti tervének tervezési feladattal összefüggő módosítása, a településszerkezeti tervlap és a településszerkezeti terv leíró munkarészeinek módosítása.

10 b) A hatályos bel- és külterületi szabályozási terv tervezési feladattal összefüggő módosítása. A változással érintett területegységek (közterületek által lehatárolható területek) szabályozási tervének elkészítése. c) Alátámasztó munkarészek elkészítése Felsőbb szintű terveknek való megfelelés igazolása Környezetvédelem (környezeti hatások és feltételek) Környezetalakítás, tájrendezés Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása Közlekedésfejlesztés Vízi közművek fejlesztése Energiaközművek fejlesztése Örökségvédelmi munkarész (amennyiben szükségessé válik, kivéve a régészeti hatástanulmányt, melyet szükség esetén adatszolgáltatásként a megrendelő biztosít) d) A helyi építési szabályzat tervezési feladattal összefüggő módosítása. e) A tervezési díj nem tartalmazza - Földhivatali nyilvántartási (digitális) térkép beszerzési költségét, melyet adatszolgáltatásként a megrendelő önkormányzat biztosít. - Környezetvédelmi hatástanulmány, Környezeti értékelés készítését - Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakirányú kiegészítését - Talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a megrendelő biztosítja. 4. A tervdokumentáció példányszámának meghatározása: A tervezési díj 5 db papír alapú tervdokumentációt (alappéldányok) + 25 példány egyeztetésre alkalmas dokumentáció elkészítését tartalmazza. Tartalmazza továbbá a terv jóváhagyása után 5 pld papíralapú tervdokumentáció összeállítását a jóváhagyott munkarészekkel, a jóváhagyó határozat és rendeletszám feltüntetésével. 5. Tervszállítási határidő: A tervdokumentáció elkészítésének határideje szerződés aláírásától számított 3 hónap, mely a komplett (314/2012.(XI.8.. Korm. rendelet 38.. szerinti) véleményezési tervdokumentáció megrendelőnek történő átadását jelenti, az egyeztetéshez szükséges (jelen szerződésben meghatározott) példányszámban. A tervező előszállításra is jogosult. 6. Tervezési díj, fizetési feltételek: a) Tervezőt a szerződésben vállalt feladatai ellátásáért mindösszesen: ,- Ft + Áfa, azaz Hárommillió-háromszázötvenezer forint + Áfa tervezési díj illeti meg, mely tartalmazza a tervezési feladat és annak dokumentálásával kapcsolatos valamennyi költséget. b) Tervező jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a megrendelővel szemben nem léphet fel.

11 c) Megrendelő előleget nem biztosít. d) Tervező jelen szerződésben foglalt tervezési feladat teljesítésért járó tervezői díjról szóló számlákat két ütemben jogosult benyújtani az alábbiak szerint: - 1. részszámlát a komplett egyeztetési dokumentáció megrendelőnek történő átadását követően jogosult benyújtani, melynek összege a tervezői díj 90 %-a, - 2. részszámlát a tervek jóváhagyását lehetővé tevő állami főépítészi szakvélemény megszerzése után összeállított jóváhagyandó dokumentáció átadásakor, melynek összege a tervezői díj 10 %-a. e) Számlát benyújtani csak a megrendelő képviselője által leigazolt (aláírt) teljesítésigazolás mellett lehet. f) A szerződés szerint átadott tervdokumentáció mellé csatolt teljesítésigazolásra a megrendelő 8 munkanapon belül köteles reagálni, azt elfogadni, vagy javításrakiegészítésre vonatkozó kéréseit írásban jelezni a tervező felé. Ennek elmaradása esetén, a határidő elteltével a tervező jogosult a számla benyújtására. g) Amennyiben a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 8 napon belül visszajuttatni a tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. h) A számla ellenértékét a megrendelő annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalja a Cívisterv Bt. OTP Banknál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. 7. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek: Megrendelő részéről: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Tervező részéről: Zsemberi István ügyvezető okl. építészmérnök, vezető településtervező: településtervezői jogosultság: TT-1É A szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében Felek a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az esetleges akadályok, károk elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező utasítást kizárólag a szerződést aláíró Megrendelőtől és annak hivatalos meghatalmazottjától fogadhat el. 9. Amennyiben a fentieken kívül, a tervdokumentáció készítése során a tervezési feladattal nem összefüggő Megrendelői igényekre és problémákra is megoldást kell adni, vagy egyéb jelen tervezési feladattól eltérő tervdokumentációt kell elkészíteni, úgy azok feltételeit külön szerződés keretén belül szükséges szabályozni. 10. A tervezési feladatok jogszabályban előírt formában és tartalommal, korszerű, a gazdaságossági és esztétikai követelményeket messzemenően figyelembe vevő elkészítéséért a Cívisterv Bt. garanciális kötelezettséget vállal. Köteles az e szerződés alapján készített tervdokumentációra tett megrendelői minőségi, szakmai és egyéb indokolt észrevételekre az előírt határidőben nyilatkozni, és minden tőle várható intézkedést megtenni.

12 11. A tervezési munkához szükséges adatszolgáltatásokat (a tervezési munka elkészítéséhez szükséges információkat, önkormányzati döntéseket) a Megrendelő a feladat előrehaladtához szükséges ütemben és időpontban biztosítja. 12. Tervező jogosult az 2. pontban meghatározott tervezési munkához alvállalkozókat igénybe venni, de az általuk végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 13. Tervező vállalja, hogy a projekthez kapcsolódó írásos dokumentálás során előnyben részesíti a kétoldalas nyomtatást. 14. A szerződést, létrejötte után a szerződő felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. Ezt indokolt esetben bármelyik fél kezdeményezheti. 15. Minden egyéb szerződésben nem érintett kérdés tekintetében a Ptk, valamint a hatályban lévő egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá. Kelt: Földes, április.. megrendelő.. megbízott

13 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (IV.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosításának előzetes jóváhagyásáról A Képviselő-testület Földes Nagyközség Településrendezési Tervének teljes eljárás keretei között történő módosítását elviekben támogatja, a módosítások elvégzését a lehetőségek és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett, - az érintettek szerinti bontásban - alábbiak szerint h a t á r o z z a e l : 1. Rákóczi Mezőgazdasági Kft. és Term-Co Zrt. esetében: a) mezőgazdasági üzemi terület és környezetéhez kapcsolódó Településrendezési tervmódosítás elkészítése. (megbízási szerződés 2.a,c) 2. Önkormányzat esetében: a) Hész módosításai, (megbízási szerződés 2.b) b) Kamionparkoló számára alkalmas övezeti kijelölés (megbízási szerződés 2.e) c) Sport utcától nyugatra lévő Z-1-es területen ipari gazdasági terület kijelölése. (megbízási szerződés 2.f) d) Köztemetőhöz tarozó terület Z-1-es besorolásának módosítása, (megbízási szerződés 2.h) 3. Nagymester Kft. esetében: a)1275 hrsz.ú Gksz-1 besorolású terület egy részének Gip-1-be történő átsorolása. (megbízási szerződés 2.d) 4. Horváth Sándor vállalkozó esetében: a) a K-1 jelű övezetben működő tüzéptelep 7/3 hrsz.-ú, Z-1-es besorolású területtel történő bővítése (megbízási szerződés 2.g) F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az új igényekkel jelentkező gazdálkodó szervezetekkel a településrendezési szerződéseket megkösse, azok alapján a tervezési díjakat és digitális térképállományok díját bekérje. Ezt követően a szükséges eljárásokat megindítsa és a módosításokat a Településrendezési Terven átvezettesse. Határidő: értelemszerű Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, április 30. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

14 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (IV.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földes Nagyközség Településrendezési Terv módosítására vonatkozó tervezői megbízási szerződés megkötéséről A Képviselő-testület Földes Nagyközség Településrendezési Tervének teljes eljárás keretei között történő módosítására vonatkozó tervezői megbízási szerződés megkötését a melléklet szerint h a t á r o z z a e l. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti megbízási szerződést aláírja és az abban foglalt feladatokat elvégeztesse. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Földes, április 30. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

2.) A terv célja, tervezési terület meghatározása:

2.) A terv célja, tervezési terület meghatározása: ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Földes Nagyközség Településrendezési terv 2014. évi módosításához 1.) Tervezési feladat, a terv típusa: Földes Nagyközség Településrendezési tervének (településszerkezeti, szabályozási

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez + FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3139-19/2010. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő kérdésekről 1. előterjesztés száma: 61/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Bacsárdi József 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 39/2015.(04.08.) SZ ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES

Részletesebben

E G E R M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S N A G Y L A P O S ÉS F E L N É M E T V Á R O S R É S Z E K S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V É N E K M Ó D

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

a.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az M30-26 sz. főút Miskolc északi elkerülő sz. II.

a.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az M30-26 sz. főút Miskolc északi elkerülő sz. II. 1 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött a/az Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze T. utca 18) adószám: 15549628-2-05 bankszámlaszám: 12046102-00309770-00100007 (Raiffeisen Bank) képviseletében:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - jelenleg egyesítés alatt álló: 1620/2, 1620/5,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 520 521 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án (csütörtökön) 16 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. november 9-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

001/1-1/2009. Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-i üléséről.

001/1-1/2009. Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 001/1-1/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNO-TREND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Szennyvízhálózatának fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó tervezői közbeszerzés

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 41/2013.(IV.29.), 78/2013.(IX.11), 98/2013.(X.30.), 121/2013.(XI.11.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június13. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlege értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - értékesítésre hirdeti - versenytárgyaláson - Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú 4277 m 2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete.

1, KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Malom u. 18.) Kovács Gábor ügyvezető Előterjesztés 1. számú melléklete. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. adószáma: 15735416-2-12 bankszámla szám: 10402142-21424304-0000000 képviseli:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 701-3/2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Bihari Energia-beszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Iktatószám: FÖLDES KÖZMŰ KFT. 4177 FÖLDES, Debreceni u. 26. sz. : (54) 531 035 ; 531 036 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Közmű Kft. 2014. évi Üzleti tervének és a 2013. évi egyszerűsített

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNOTEND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV, SZABÁLYOZÁSI TEV ÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI

Részletesebben

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3.

UklMM. 6 -:#í?/23^ JoU. o f f.'!.o o!/ Vt yc.ii. tolt OC 43 JW. Jfo^Z.éoipf, Ft. JoU o$ 2.o)X. Q&. l ^ U. Q<J-( (> 2012AUGU. 3. Ügyiratszám:.. föj&lslojfái*~ JoU. o f f.'!.o o!/ í: Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-5) KötelezettségváHálást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 7. O 3.sz, melléklet A szerződés tárgya: Aprótalpak Bölcsőde

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A) Eplény község helyi építési

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/5/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 25-i üléséről. Napirend: Egészségügyi

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről Tárgy: Sárbogárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos tárgyalója (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszinti tárgyaló) Idő: 2015.

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Törzsszám: P11/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P11/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTEV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához

Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dokumentáció Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység pályáztatásához Debrecen, 2016. február 05.

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben