I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA"

Átírás

1 I. A PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV FELDOLGOZÁSA 1. SZOCIOLÓGIAI-DEMOGRÁFIAI ADATOK A Forrásközpont honlapján közzétett kérdőívünkre 21 fő válaszolt. Válaszadóink többsége nő (81%), férjezett/nős (62%), Budapesten, illetve különböző nagyságú városokban (43-43%), gyermekes családban él (86%), átlagos életkora 44,2 év. Közel azonos arányban egyetemi vagy főiskolai diplomájuk van, többnyire valamilyen pedagógiai szakról (bölcsész, mérnök, hitoktatói stb.), de van pszichológus, szociális munkás, és művelődésszervező végzettségű is. A jelenlegi foglalkozás szerinti megoszlás is erősen szór. Van közöttük egy-egy iskolapszichológus, kormánytisztviselő, tanár, napközi vezető, nyugdíjas, kismama masszőr és több mentálhigiénés, vagy szociális területen dolgozó. Foglalkozásukhoz hasonlóan beosztásuk is vegyes: felsővezető, osztályvezető, vezető tanácsadó, munkatárs. Foglalkozási jogviszonyt tekintve többségük közalkalmazott és alkalmazott (57%) 2. VÁLTOZÁSOK A KÉPZÉS ÓTA A képzés inspirációt adhatott közel 40 százalékuknak, ők ugyanis a mentálhigiénés (segítő) szakember oklevél megszerzése óta munkahelyet változtattak. A szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben családi (párkapcsolati) állapotában viszont mindössze 4 főnél következett be valamilyen változás: két főnél házasságkötés, egy-egy főnél pedig új párkapcsolat, illetve válás. Ugyanennyien számoltak be gyermek születéséről is, két főnek egy, illetve két főnek kettő. A képzés után elég sokan (10 fő) részt vettek olyan továbbképzésen, amely témakörében, módszereiben hasonlított a KRE mentálhigiéné szakhoz. (Művészetterápiás, pszichoterápiás, önismereti stb.) 3. VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL A KRE képzésre több mint háromnegyedük azért jelentkezett, mert többet szeretett volna tudni a lelki jelenségekről. A tanulásvágy, a kitörés és a jobb munkahely reménye kevesebbeket vonzott, négy főnek pedig - a felajánlottakon kívül - még más szempontja is volt. Az akkori gyülekezetemben szükség lett volna lelkigondozókra, de nem volt kihez fordulni. Pályamódosítás. Több szakmai ismeretre, fejlődésre vágytam. Nem becsülték igazán a többlettudásomat a munkahelyemen.

2 Elsősorban miért jelentkeztél a képzésre, mi volt a fő motiváló tényező? Reméltem, hogy ezzel az oklevéllel jobb munkahelyre, munkakörbe tudok menni. 4% Csak tanulni akartam valamit. 8% Ki akartam törni a megszokott szakmai keretekből. 12% Régóta érdekeltek a lelki jelenségek, többet szerettem volna tudni róluk. 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Annak idején a képzéstől elsősorban azt várták, hogy képzettebbek leszek ezen a területen. A szakmai kapcsolatok teremtése, vagy a pályamódosítás ígérete is fontos volt, de az előzőhöz viszonyítva jóval kisebb súllyal esetek latba. Várakozásaik, elvárásaik teljes mértékben (52%) vagy legalább nagyobb részben (40%) teljesültek. Ez tükröződik a képzéssel való elégedettségükben is. A képzés hasznosságára 4,4 pontot, érdekességére 4,3 pontot, színvonalára 4,1 pontot adtak az 5-ös skálán. Összességében is elégedettségüknek adtak hangot, (4,3), amit az is mutat, hogy 88 százalékuk jó szívvel tudná ajánlani másoknak is. Mi az, amit leginkább jónak, fölöslegesnek, javítandónak vagy hiányzónak tartottak a képzésből? Visszajelzéseik segítséget adhatnak a program jövőbeli tervezéséhez, esetleg korrekciójához. Sok mindent mindenképpen meghagynának. Például az önismereti vonalat (tréning, kalandtúra, tanfolyam), a kiscsoportos munkaformákat, a hangulatot, a légkört, a személyességet, a közösségformálást biztosító alkalmakat. Arra a kérdésre, hogy mi volt fölösleges, amit akár ki is lehetne hagyni a képzésből, viszonylag kevesen válaszoltak. Aki igen, vagy megerősítette pozitív véleményét (tudniillik, hogy nem volt ilyen), vagy néhány, számára nehezen viselhető elemet emelt ki. Ha rajtuk múlna, több pszichológiát (fejlődéslélektan, csoportlélektan, lelki zavarok) vennének fel a képzésbe, de volt, aki több kutatási, elemzési feladatot adna, illetve tranzakció analízissel és családkonzultációval foglalkozó kurzust indítana. Véleményük szerint a projektmunka, követelmény, csoportbeosztás megvolt a képzésben, de mindenképpen javításra, kiegészítésre szorulna.

3 Amit megtartanának (Keep) Szerinted mi volt jó a képzésben, amit mindenképpen meg kellene hagyni? Az önismereti tréning. A filmklub. A "szabadságra nevelés", az énközlés módszerének megtanítása. A gyakorlatiasság, és az, hogy figyelembe vettétek, hogy dolgozunk, családunk van, és emellett tanulunk is még. A hangulat, a stílus, a saját élményeken keresztüli ismeretszerzés, csoportmunka. A képzést megelőző önismereti csoport. A kötelező önismereti kalandtúrát. A kötelező önismereti tanfolyamot. A közvetlen, baráti stílus, elfogadó légkör, családias hangulat. A sok szemináriumi óra. Az alapszemináriumi beosztás, ami két éven át állandó. Az esetmegbeszélő csoportokat. Egilitas, kollaborátio, személyre szabottság. Emberségesség, partneriség, hitelesség. Kiscsoportos munkák, záró kör (3x). Közösség építése. Személyesség, szakmai színvonal, az oktatók hitelessége a munkájukban, a képzés szerkezeti felépítése, megbízhatósága. Amit betennének (Start) Csoportlélektan, csoportdinamika, családkonzultáció A képzés kerete szerintem jó, biztos lehetne rajta finomítani. Több kutatási feladat. Tranzakció analízis. Több személyiség-lélektan. Talán több szó eshetne a pszichés betegségekről, azok felismeréséről a klienseknél; hogy milyen esetekben és hova irányítsuk őket. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok. Több pszichológiai témát. Több elemző jellegű kurzus lehetne még a képzésben. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok (2x) Amit elhagynának (Stop) A projecttervezés, elemzés mesterkélten elnyújtott volt A másod éven ugyanabba csoportba járni a segítőbeszélgetés, esetmegbeszélés, projekt szemináriumra. A vizsgákat. Az első félévben a helyszínek feltérképezése, megkeresése. A borzalmas filmek! Túl sok nyomasztó film. A mentálhigiéné lehet közösségfejlesztés, és prevenció is. Véleményem szerint ilyen filmek is beleférnének a képzésbe. Amit megjavítanának (Improve) Feri Engem zavart, hogy semmilyen következménye nem volt annak, ha valaki nem adott le jegyzőkönyveket, nem volt kliense, nem járt órára. Projektmunka szeminárium. A projekt-alapú gondolkodásmód oktatása. Több különböző területen dolgozó szakember meghívása. Projekt Nem ugyanazt a csoportbeosztást hagynám meg MINDEN egyéb szemináriumban is (jobban nyitnánk egymás felé, kapcsolódnánk más évfolyamtársakkal is.

4 4. PÁLYAKÉP A képzés sikerességét mutatja, hogy 21 főből kilencnek sikerült 1-2 éven belül, egy főnek pedig 2 év után a szakmában munkát találni. A többieknek csak azért nem, mert ők már korábban is mentálhigiénés területen dolgoztak. Akik akartak, és akiknek sikerült, az alábbi intézményekben helyezkedtek el. Baptista Szeretetszolgálat. Szociális terület. Családok Átmeneti Otthona-szakmai vezető. Kerületi szociális szolgálat idősek klubjaiban. Lelkisegély szolgálatot indítottam, helyi nőszövetségi körben besegítek. Mentálhigiénés csoportvezető, tanácsadó, tréner. Saját vállalkozásban. Semmelweis Egyetem, Pszichoterápiás Klinikán. Szenvedélybeteg segítő, jelenleg idős gondozás. Szociális és Gyermekvédelmi Központban, a szociális területen, fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményben, mint szociális és mentálhigiénés munkatárs. Válaszadóink többségének (75%) új, illetve eredeti munkakörében nem voltak nehézségeik mentálhigiénés szemléletükkel kapcsolatban. Tanulságos viszont, hogy akiknek igen, mi volt a probléma? Úgy tűnik, elsősorban szakmai sovinizmus, informálatlanság volt az oka a más szakmát űző kollégák bizalmatlanságának, kétkedésének. Amikor helyet kerestem a segítő beszélgetésekhez, azt tapasztaltam a pszichológus kollégák informálatlanok, nem ismerik, ezért lealacsonyítják a képzést. Nem ismerték, egyedüli szakemberként a többség szakmaisága dominál. Pl. gyógypedagógus szemlélet, ápolás (oktatás, egészségügy). A szemlélet mássága, újszerűsége miatti kételyek mások részéről. Sok esetben nem beszélek egy nyelvet a kollégákkal, és amikor érzésre hivatkozva kommunikálok, félreértik. Néhány esetet leszámítva örömteli, hogy a mentálhigiénés szemléletet részben vagy egészében mindegyikőjük munkahelyén elismerik (62%). 21 főből mindössze hatan jelezték, hogy náluk nem foglalkoznak ezzel, ami jelenthet hallgatólagos befogadást, vagy éppen elutasítást.

5 Munkahelyeden hogyan viszonyulnak (viszonyultak) a mentálhigiénés szemlélethez, tudáshoz? 45,0% 40,0% 38,1% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 28,6% 23,8% 15,0% 10,0% 9,5% 5,0% 0,0% Különösebben nem foglalkoznak vele. Részben elismerik. Teljes mértékben elismerik. Nincs válasz Mentálhigiénés szemléletüket, tudásukat kivétel nélkül tudják hasznosítani a munkahelyen kívül is. Leginkább a családban, a gyülekezetben, baráti körben, és személyes életük más szinterein is. A felhasználás színességének illusztrálására nézzünk néhány példát. A szakdolgozatomat projektből írtam, azt a csoportot vezetem. A mindennapokban, a tanórákon. Felvilágosító, oktató munkában, segítő beszélgetésben Civilben meghallgatom az embereket és nem érzem úgy, hogy megoldási javaslatokat kéne tennem a problémáikra. A saját életemben, családi és baráti körben egyaránt. Spontán beszélgetésekben Személyes életemben, szakmai kapcsolataimban, kollegáimmal közösen szervezett mentálhigiénés projektekben Oktatás területén (felnőttképzésben tanítok), valamint a sürgősségi betegellátás területén is Civil szervezetekben, egyesületekben gyakran a magán életben, családban. Próbálkozom mindenhol. Gyülekezet, lelkigondozás A mentálhigiénés munkát csak a válaszadók egyharmada nem tartja egyáltalán terhesnek, a többségnél (57 %) viszont ez változó, van, amikor igen, és van, amikor nem.

6 5. ÖNKÉPZÉS Az egykori hallgatók közül viszonylag sokan nyilatkoztak úgy, hogy szükségük lenne valamilyen szakmai támogatásra. Ennek legjobb munkaformája a klubszerű szakmai találkozó, a szakirodalom, a szupervízió és a szakmai rendezvényekről szóló információ. A Milyen szakmai támogatásra, segítségre lenne leginkább szükséged? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok %* Szakirodalom 47,6 Információk szakmai rendezvényekről 47,6 Esetmegbeszélő munka 38,1 Projekt tanácsadás 23,8 Szupervízió 47,6 Szakmai / kollegiális kapcsolatok 28,6 Önismereti munka 33,3 Kapcsolódás szakmai szervezethez 14,3 Klubszerű szakmai találkozók 52,4 Újabb szakirányú továbbképzés 28,6 * Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól Mindössze heten gondolják úgy, hogy esetmegbeszélő, önismereti munka, és klubszerű szakmai találkozók szervezésével, információadással vagy szakmai szervezethez való kapcsolódással maguk is tudnának támogatást, segítséget nyújtani kollégáiknak. Szupervíziót a válaszadók fele vesz igénybe, ők sem nem túl gyakran, inkább alkalomszerűen. 6. SZAKMAI KAPCSOLATOK Válaszadóinknak főként a pszichológiai (67%), egyházi, hitéleti és szociális területtel (38-38%), valamint az egészségüggyel van szorosabb mentálhigiénés szakmai kapcsolata. Egykori hallgatótársaikkal a túlnyomó többség tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás formája változó, de leginkább internetet ( , honlap, levelező lista stb.), a telefont (62-62%), és a személyes találkozókat (52%) preferálják. Érdekes, hogy a hagyományos levelezés teljesen kiment a divatból, senki sem mondta, hogy ezen a csatornán is tartana kapcsolatot. A kérdőív kitöltésekor 81 százalékuk tervezte, hogy aktív használója lesz a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontnak. Azóta a honlap beindult, még sincs késő ahhoz, hogy várakozásaikat megismerjük. A válaszok tanúsága szerint elsősorban információkat, szakmai kapcsolatokat, megerősítést, támogatást, feltöltődést. Te mit vársz az előző pontban jelzett internetes programtól? Fenntartható kapcsolatokat. Folyamatos kapcsolatot, érdeklődésem felkeltését, ébren tartását, információszerzést. Információkat, jó programokat, szakirányú továbbképzési lehetőségeket. Kapcsolattartást. Nagyon örülök neki és hálás köszönet a létrehozóknak érte. Rengeteg szakmai programot, fejlődési lehetőséget, esetleg szakmai elakadásomra megoldásokat, pozitív megerősítést, feltöltődést. Szakmai kapcsolatok kialakításának a lehetősége, információk, közösséghez tartozás érzése, esetmegbeszélés.

7 Személyes kapcsolatok, információcsere, hosszú távú határon túli együttműködés. Támogatást, feltöltést, talán új lehetőségeket ad, s mindenképp újra találkozást. Több szakmai kapcsolatot, a kollégák munkájának jobb megismerését. 7. ÖNFEJLŐDÉS-KLIENSMUNKA 52 százalékuk úgy gondolja, hogy képzés óta sokat fejlődött a non-direktív segítő beszélgetés módszerében, de megközelítően ugyanannyian vannak azok is (48%), akik, bár fejlődtek, de nem annyit, amennyit szerettek volna. Mindenesetre sikerélménye ezen a területen volt legtöbbjüknek. Sikerélménye volt az alábbi területeken %* Non-direktív segítő munka 85,7 Esetmunka, esetmegbeszélés 42,9 Projektmunka, programok tervezése és megvalósítása 57,1 Szakmai együttműködések 47,6 * Mivel minden egyes területet külön mértünk, a százalékokat nem szabad összeadni! Válaszadóink 90 százaléka foglalkozik kliensekkel, 71 százalékuk rendszeresen, 19 százalékuk alkalmilag. Akiket nem tudnak vállalni, pszichológushoz, pszichiáterhez (47,6%), mentálhigiénés szakemberhez (23,8%), esetleg valamilyen szakintézménybe (9,5%) küldik tovább. Szakmai segítségért elsősorban más hivatású szakemberhez, vagy szupervizorhoz, illetve mentálhigiénés kollégához fordulnak. Ha konkrét szakmai segítségre szorulsz, kihez fordulsz? (Több válasz is lehetséges!) 50,0% 47,6% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 28,6% Mentálhigiénés szakemberhez Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 33,3% Szupervizorhoz 23,8% Munkahelyi kollégáimhoz *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! A segítő munkahelyen (szolgálatnál) dolgozók közel fele (47,6%) tudna lehetőséget biztosítani KRE-s mentálhigiéné hallgatók számára, hogy ott gyakorolják a non-direktív segítő beszélgetés módszerét. A KRE Mental Klubról 81 százalékuk már hallott, de mint azt korábban láthattuk, kapcsolattartásra senki sem használja. Mindenesetre sokan szívesen látnák, ha itt esetmegbeszélések történnének és

8 filmklub is működne (48-48%), de el tudnák fogadni a gyakorlati, illetve módszertani kérdések műhelyszerű feldolgozását (38%), az elméleti előadások meghallgatását (33%), projektmunka megbeszéléseket (29%) és non-direktív segítő beszélgetések gyakorlását is (24%). Tapasztalatik szerint az emberek elsősorban valamilyen konkrét problémamegoldás igénye, vagy az úgynevezett szenvedés-nyomás miatt fordulnak mentálhigiénés szakemberhez. Annak okát, hogy az emberek szükség esetén sem fordulnak szakemberhez, főként abban látják, hogy alacsony pszichológiai kultúra szintje (71 %), nincs elég információ (52%), vagy egyszerűen nem tudnak fizetni érte (57%). Szerinted miért fordulnak az emberek mentálhigiénés szakemberekhez? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok % Ún. szenvedés-nyomás 61,9 Valamilyen egyéb kényszerítő körülmény (pl. család, külső környezet elvárása) 38,1 Személyes fejlődési igény 14,3 Kapcsolatkeresés 42,9 Kíváncsiság 14,3 Önismereti igény 38,1 Konkrét problémamegoldás igénye 76,2 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Szerinted melyek a legfontosabb szempontok, amelyek visszatartják az emberek attól, hogy mentálhigiénés szakemberekhez forduljanak? (Több válasz is lehetséges!) Válaszok % Alacsony pszichológiai kultúra 71,4 Félelem a stigmatizálódástól 42,9 Félnek, hogy átlátnak rajtuk. 0,0 Félnek, hogy manipulálják őket 19,0 Időhiány 4,8 Információ hiány 52,4 Inkább a barátokban, rokonokban bíznak. 19,0 Nem akarnak fizetni érte. 19,0 Nem hisznek nekik (nem hitelesek számura). 23,8 Nem tudnak fizetni érte 57,1 Térbeli távolság 19,0 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól!

9 II. MELLÉKLET PÁLYAKUTATÁS KÉRDŐÍV ALAPMEGOSZLÁS Elsősorban miért jelentkeztél a képzésre, mi volt a fő motiváló tényező? (Emelj ki egy szempontot!) Csak tanulni akartam valamit. 2 8 Ki akartam törni a megszokott szakmai keretekből Régóta érdekeltek a lelki jelenségek, többet szerettem volna tudni róluk Reméltem, hogy ezzel az oklevéllel jobb munkahelyre, munkakörbe tudok 1 4 menni. Együtt Egyéb Az akkori gyülekezetemben szükség lett volna lelkigondozókra, de nem volt kihez fordulni. Pályamódosítás. Több szakmai ismeretre, fejlődésre vágytam. Nem becsülték meg többlettudásomat igazán a munkahelyemen. Annak idején mit vártál a képzéstől? (Több válasz is lehetséges!) * Képzettebb leszek ezen a területen Szakmai kapcsolatokat tudok teremteni Ösztönzést pályamódosításhoz 3 12 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Teljesültek-e elvárásaid? Egyáltalán nem. 2 8 Igen, teljes mértékben Nagyobb részt igen, de volt néhány dolog, amiben nem Együtt A képzés befejezése után akartál-e állást (foglalkozást) váltani? Igen 9 36 Nem Nincs válasz 3 12 Együtt Mennyire volt a képzés hasznos? Igen, teljes mértékben Nagyobb részt igen, de volt néhány dolog, amiben nem Egyáltalán nem volt hasznos 2 8 Együtt

10 Mennyire volt a képzés érdekes? Egyáltalán nem volt érdekes. 1 4 Kifejezetten érdekes volt Nagyobb részt érdekes volt Nagyobb részt nem volt érdekes (Közepes mértékben volt érdekes) 1 4 Együtt Mennyire volt a képzés színvonalas? Kifejezetten színvonalas volt Nagyobb részt színvonalas volt Közepes mértékben volt színvonalas. 1 4 Nagyobb részt nem volt színvonalas volt. 2 8 Együtt Szerinted mi volt jó a képzésben, amit mindenképpen meg kellene hagyni? Az önismereti tréning. A filmklub. A "szabadságra nevelés", az énközlés módszerének megtanítása. A gyakorlatiasság, és az, hogy figyelembe vettétek, hogy dolgozunk, családunk van és emellett tanulunk is még. A hangulat, a stílus, a saját élményeken keresztüli ismeretszerzés, csoportmunka. A képzést megelőző önismereti csoport. A kötelező önismereti kalandtúrát. A kötelező önismereti tanfolyamot. A közvetlen, baráti stílus, elfogadó légkör, családias hangulat. A sok szemináriumi óra. Az alapszemináriumi beosztás, ami két éven át állandó. Az Édes Tündét. Az esetmegbeszélő csoportok. Egilitas, kollaborátio, személyre szabottság. Emberségesség, partneriség,hitelesség. Kiscsoportos munkák, záró kör.(3x) Közösség építése. Személyesség, szakmai színvonal, az oktatók hitelessége a munkájukban, a képzés szerkezeti felépítése, megbízhatósága. Szerinted mi volt fölösleges, amit akár ki is lehetne hagyni a képzésből? A projekttervezés, elemzés mesterkélten elnyújtott volt. A másod éven ugyanabba csoportba járni a segítőbeszélgetés, esetmegbeszélés, projekt szemináriumra. A vizsgákat. Nem emlékszem ilyenre. Nem volt ilyen. Nem volt olyan számomra. Szerintem minden hasznos volt, semmi sem volt fölösleges. Szerintem semmi nem volt felesleges (3x) Túl sok nyomasztó film. A mentálhigiéné lehet közösségfejlesztés, és prevenció is. Véleményem szerint ilyen filmek is beleférnének a képzésbe.

11 Szerinted mi hiányzott a képzésből? Te milyen témaköröket, módszereket vennél fel? Csoportlélektan, csoportdinamika, családkonzultáció. Hamar vége lett. A képzés kerete szerintem jó, biztos lehetne rajta finomítani. Nekem nem hiányzott semmi. Több kutatási feladat. Tranzakció analízis. Több személyiség-lélektan. Talán több szó eshetne a pszichés betegségekről, azok felismeréséről a klienseknél; hogy milyen esetekben és hova irányítsuk őket. Részletesebb fejlődéslélektan és lelki zavarok. Több pszichológiai témát. Több elemző jellegű kurzus lehetne még a képzésben. Részletesebb fejlődéslélektan és leli zavarok. (2x) Mi az, ami megvolt a képzésben, de szerinted javításra, kiegészítésre szorul? Nem volt ilyen. Engem zavart, hogy semmilyen következménye nem volt annak, ha valaki nem adott le jegyzőkönyveket, nem volt kliense, nem járt órára. Projektmunka szeminárium. Nem emlékszem ilyenre. A projekt-alapú gondolkodásmód oktatása. Több különböző területen dolgozó szakember meghívása. A projekt. Semmi. Nem ugyanazt a csoportbeosztást hagynám meg MINDEN egyéb szemináriumban is (jobban nyitnánk egymás felé, kapcsolódnánk más évfolyamtársakkal is. Mindent egybevetve, összességében mennyire vagy elégedett a képzéssel? Egyáltalán nem vagyok elégedett. 1 4 Maximálisan elégedett vagyok Nagyobb részt elégedett vagyok Nincs válasz 2 8 Együtt Jó szívvel tudnád-e másoknak is ajánlani ezt a képzést? Egész biztosan ajánlanám Lehetséges, hogy ajánlanám. 2 8 Nem valószínű, hogy ajánlanám. 1 4 Együtt

12 Ha szándékodban állt, sikerült-e mentálhigiénés területen, illetve szorosabban vett mentálhigiénés munkakörben elhelyezkedned? Igen, a képzés után 1-2 éven belül sikerült mentálhigiénés területen 9 42,9 munkát találnom. Igen, de csak a képzés befejezése után jóval később, 2 évnél is hosszabb 1 4,8 idő után. Nem kellett elhelyezkedni, mert korábban is ilyen területen dolgoztam. 6 28,6 Nincs válasz 5 23,8,1 Egyéb (pl. sikerült önkéntes munka, másodállás a területen) A versenyszférából visszamentem tanítani, jelenleg Szülőklubot szervezek az iskolában. A képzés után több helyen vállaltam alkalmi és önkéntes munkát, mielőtt munkát vállaltam. Nem állt szándékomban, eleve nyugdíjas voltam és maradok. Önkéntes munka, másodállás, egyesületi tevékenység. Önkéntes munkában sikerült. Telefonos lelkisegély szolgálat. Amennyiben sikerült (részben, vagy egészében) a mentálhigiéné területén elhelyezkedned, hol, milyen munkakörben és beosztásban? Baptista Szeretetszolgálat. Szociális terület. Családok Átmeneti Otthona-szakmai vezető. Kerületi szociális szolgálat idősek klubjaiban (5 klub van,hetente egyszer látogatok el egy klubba). Lelkisegély szolgálatot indítottam, helyi nőszövetségi körben besegítek. Mentálhigiénés csoportvezető, tanácsadó, tréner. Saját vállalkozásban (2x). Semmelweis Egyetem, Pszichoterápiás Klinika. Szenvedélybeteg segítő, jelenleg idős gondozás (3x). Szociális és Gyermekvédelmi Központban, a szociális területen, fogyatékosokat ellátó bentlakásos intézményben mint szociális és mentálhigiénés munkatárs Békéscsabán. Esetleges új, illetve eredeti munkakörödben voltak-e nehézségeid mentálhigiénés szemléleteddel kapcsolatosan? Igen 5 25 Nem Együtt Mik voltak ezek a nehézségek? Amikor helyet kerestem a segítő beszélgetésekhez, azt tapasztaltam a pszichológus kollégák informálatlanok, nem ismerik, ezért lealacsonyítják a képzést. Nem ismerték, egyedüli szakemberként a többség szakmaisága dominál. Pl. gyógypedagógus szemlélet, ápolás (oktatás, egészségügy). A szemlélet mássága, újszerűsége miatti kételyek mások részéről. sok esetben nem beszélek egy nyelvet a kollégákkal, és amikor érzésre hivatkozva kommunikálok, félreértik.

13 Munkahelyeden hogyan viszonyulnak (viszonyultak) a mentálhigiénés szemlélethez, tudáshoz? Különösebben nem foglalkoznak vele. 6 28,6 Részben elismerik. 5 23,8 Teljes mértékben elismerik. 8 38,1 Nincs válasz 2 9,5 Egyéb, éspedig Az igazgatónő bátorít, h a gyerekekkel is foglalkozhatok ezzel a szemlélettel. Szülőklubot szervezek. Vállalkozó vagyok. Munkahelyeden kívül tudod-e hasznosítani mentálhigiénés szemléletedet, tudásodat? Igen Hol? A szakdolgozatomat projektből írtam, azt a csoportot vezetem. Család. Családban. A mindennapokban, a tanórákon. felvilágosító,oktató munkában, segítő beszélgetésben. Családban. Civilben meghallgatom az embereket és nem érzem úgy, hogy megoldási javaslatokat kéne tennem a problémáikra. A mentál univerzális. A saját életemben, családi és baráti körben egyaránt. Családi, baráti kapcsolataimban, önkéntes tevékenységemben, elsősorban a személyközpontú megközelítés segít. Gyülekezet, lelkigondozás. Spontán beszélgetésekben. A családomban és más közösségekben. Személyes életemben, szakmai kapcsolataimban, kollegáimmal közösen szervezett mentálhigiénés projektekben. Oktatás területén (felnőttképzésben tanítok), valamint a sürgősségi betegellátás területén is. Civil szervezetekben, egyesületekben gyakran a magán életben, családban. Próbálkozom mindenhol. Gyülekezet, lelkigondozás. Családban, baráti körben, csoportmunkában. Gyülekezet, lelkigondozás. Mennyire érzed megterhelőnek a mentálhigiénés munkát? Egyáltalán nem megterhelő számomra. 7 33,3 Változó, hol így, hol úgy ,1 Nincs válasz 2 9,5 Együtt 21 99,9

14 Milyen szakmai támogatásra, segítségre lenne leginkább szükséged? (Több válasz is lehetséges!) * Szakirodalom 10 47,6 Információk szakmai rendezvényekről 10 47,6 Esetmegbeszélő munka 8 38,1 Projekt tanácsadás 5 23,8 Szupervízió 10 47,6 Szakmai / kollegiális kapcsolatok 6 28,6 Önismereti munka 7 33,3 Kapcsolódás szakmai szervezethez 3 14,3 Klubszerű szakmai találkozók 11 52,4 Újabb szakirányú továbbképzés 6 28,6 Egyéb, éspedig Pénz szakirodalomra. Szabadidő találkozókra. Személyközpontú tanácsadó, Család-és párterapeuta. Van-e olyan támogatás, segítség, amit fel tudnál ajánlani kollégáknak? (Több válasz is lehetséges!) Esetmegbeszélő munka megszervezése 2 20 Kapcsolódás szakmai szervezethez 1 10 Információk nyújtása szakmai rendezvényekről (pl. összefoglaló készítése) 1 10 Klubszerű szakmai találkozók megszervezése 3 30 Önismereti munka megszervezése 3 30 Nincs válasz Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Szívesen segítek bármilyen szervezésben. Igénybe veszel-e szupervíziót? Igen 9 45 Nem Együtt Amennyiben igénybe veszel szupervíziót, azt milyen rendszerességgel teszed? A jövőben valószínűleg igénybe fogok venni - ha dolgozom ezen a területen. Alkalomszerűen. Félévente, illetve szükség szerint. Havonta. Hetente. Még nem, inkább az intervízió van jelen most. Negyedévente. Szupervizor vagyok.

15 Évente hány alkalommal? , , , ,1 Együtt 9 99,9 Alkalmanként hány órában? Együtt Alkalomszerűen Igen 6 66,6 Nem 3 33,3 Együtt 9 99,9 Van-e kapcsolatod egykori hallgatótársaiddal? Nincs senkivel. 2 9,5 Van, legalább egy emberrel ,6 Van, több emberrel is. 9 42,9 Hogyan tartod velük a kapcsolatot? (Több válasz is lehetséges!) Alkalmanként, különböző szakmai rendezvényeken 6 28,6 Interneten ( , honlap, levelező lista stb.) 13 61,9 Személyesen (időnként találkozunk) ,4 Telefonon 13 61,9 Hagyományos levél 0 0 Mentál Klub keretében 0 0 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Nem nagyon, remélem itt lesz. Tervezed-e hogy aktív használója leszel a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpontnak (ennek a honlapnak)? Igen 17 81,0 Nem tudom 3 14,3 Nincs válasz 1 4,8,1

16 Te mit vársz az előző pontban jelzett internetes programtól? Fenntartható kapcsolatokat. Folyamatos kapcsolatot, érdeklődésem felkeltését, ébren tartását, információszerzést. Információkat, jó programokat, szakirányú továbbképzési lehetőségeket. Kapcsolattartást. Nagyon örülök neki és hálás köszönet a létrehozóknak érte. Rengeteg szakmai programot, fejlődési lehetőséget, esetleg szakmai elakadásomra megoldásokat, pozitív megerősítést, feltöltődést. :) Szakmai kapcsolatok kialakításának a lehetősége, információk, közösséghez tartozás érzése, esetmegbeszélés. Személyes kapcsolatok, információcsere, hosszú távú határon túli együttműködés. Támogatást, feltöltést, talán új lehetőségeket ad, s mindenképp újra találkozást. Több szakmai kapcsolatot, a kollégák munkájának jobb megismerését Milyen ötleteid, javaslataid vannak a 19. pontban jelzett program működésére nézve? Most még nem tudom, de folyamatosan aktív próbálok maradni és jelezni a gondolataimat. Milyen szak-, illetve programterületekkel van szorosabb mentálhigiénés szakmai kapcsolatod? (Több válasz is lehetséges!) Civil szféra 1 4,8 Egészségügy 7 33,3 Egyház, hitéleti terület 8 38,1 Gyermekvédelem 5 23,8 Köznevelési terület 6 28,6 Pszichiátria 2 9,5 Pszichológia 14 66,7 Szociális ellátások 8 38,1 Versenyszféra 1 4,8 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Egyéb, éspedig Felnőttoktatás Államigazgatás Hogyan látod, a képzés óta fejlődtél-e a non-direktív segítő beszélgetés módszerében? Igen fejlődtem, bár nem annyit, amennyit szerettem volna ,6 Sokat fejlődtem ,4 Az alábbi munkaterületeken voltak-e sikerélményeid? Non-direktív segítő beszélgetés Igen, volt sikerélményem 18 85,7 Részleges volt a sikerélményem 2 9,5 Nincs válasz 1 4,8

17 Esetmunka, esetmegbeszélés Igen, volt sikerélményem 9 42,9 Részleges volt a sikerélményem 7 33,3 Nem volt számottevő sikerélményem 2 9,5 Nem végzek ilyen tevékenységet 1 4,8 Nincs válasz 2 9,5 Projektmunka, programok tervezése és megvalósítása Igen, volt sikerélményem 12 57,1 Részleges volt a sikerélményem 5 23,8 Nem végzek ilyen tevékenységet 3 14,3 Nem volt számottevő sikerélményem 1 4,8 Szakmai együttműködések Igen, volt sikerélményem 10 47,6 Részleges volt a sikerélményem 6 28,6 Nem volt számottevő sikerélményem 5 23,8 Foglalkozol-e kliensekkel? Igen 15 71,4 Alkalmilag 4 19,0 Nem 2 9,5 Együtt 21 99,9 Kihez küldöd azokat a klienseket, akiket valamilyen okból nem vállalsz? Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 10 47,6 Mentálhigiénés szakemberhez 5 23,8 Valamilyen szakintézménybe 2 9,5 Nincs válasz 4 19,0 Együtt 21 99,9 Egyéb, éspedig Attól függ, miről van szó. Van két olyan szakember, aki ajánlani szoktam, ha nem érzem magam kompetensnek. Ha konkrét szakmai segítségre szorulsz, kihez fordulsz? (Több válasz is lehetséges!) Mentálhigiénés szakemberhez 6 28,6 Más hivatású szakemberhez (pl. pszichológus, pszichiáter) 10 47,6 Szupervizorhoz 7 33,3 Munkahelyi kollégáimhoz 5 23,8 Kívülállókhoz (nem szakember laikushoz). 1 4,8 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól!

18 Egyéb, éspedig A kiképzőimhez. Kolléganők, képzőmhöz Lelkigondozó, barát, férj. Attól függ, mi a baj. Amennyiben valamilyen segítő munkahelyen (szolgálatnál) dolgozol, ott tudnál-e lehetőséget biztosítani KRE-s mentálhigiéné hallgatók számára, hogy gyakorolják a non-direktív segítő beszélgetés módszerét? Igen 10 47,6 Nem 4 19,0 Nincs válasz 7 33,3 Együtt 21 99,9 Hallottál-e már a KRE Mentál Klubról? Igen 17 81,0 Nem 3 14,3 Nincs válasz 1 4,8,1 Milyen programokat, munkaformákat látnál ott szívesen? (Több válasz is lehetséges!) Filmklub 10 47,6 Non-direktív segítő beszélgetés gyakorlása 5 23,8 Esetmegbeszélés 10 47,6 Projektmunka (bemutatás, elemzés, tanácsadás) 6 28,6 Elméleti előadások 7 33,3 Gyakorlati, illetve módszertani kérdések műhelyszerű feldolgozása 8 38,1 Kötetlen együttlét 6 28,6 *Mivel több válasz is lehetséges, a végösszeg szükség szerint eltér a 100 százaléktól! Szerinted miért fordulnak az emberek mentálhigiénés szakemberekhez? Ún. szenvedés-nyomás 13 61,9 Valamilyen egyéb kényszerítő körülmény (pl. család, külső környezet elvárása) 8 38,1 Személyes fejlődési igény 3 14,3 Kapcsolatkeresés 9 42,9 Kíváncsiság 3 14,3 Önismereti igény 8 38,1 Konkrét problémamegoldás igénye 16 76,2 Egyéb, éspedig Tapasztalatom, hogy nincs mindenki tisztában azzal, mit csinál a mentálhigiénikus szakember?

19 Szerinted melyek a legfontosabb szempontok, amelyek visszatartják az emberek attól, hogy mentálhigiénés szakemberekhez forduljanak? (Több válasz is lehetséges!) Alacsony pszichológiai kultúra 15 71,4 Félelem a stigmatizálódástól 9 42,9 Félnek, hogy átlátnak rajtuk. 0 0,0 Félnek, hogy manipulálják őket 4 19,0 Időhiány 1 4,8 Információ hiány 11 52,4 Inkább a barátokban, rokonokban bíznak. 4 19,0 Nem akarnak fizetni érte. 4 19,0 Nem hisznek nekik (nem hitelesek számura). 5 23,8 Nem tudnak fizetni érte 12 57,1 Térbeli távolság 4 19,0 SZEMÉLYES ADATOK Életkorod? Születési év életkor fő Jelenlegi lakóhelyed? Budapest 9 42,9 Község 2 9,5 Megyei jogú város 2 9,5 Város 7 33,3 Nincs válasz 1 4,8 Legmagasabb iskolai végzettséged? Egyetem 9 42,9 Főiskola 10 47,6

20 Nincs válasz 2 9,5 Egyéb, éspedig Doktori képzés University of South Wales MA nemzetközi szociális szakember végzettség Mi az alapvégzettséged? (Az a végzettség, amellyel a mentálhigiéné szakra jelentkeztél) bölcsész 2 9,5 fordító 1 4,8 középiskolai tanár 1 4,8 közgazdász 1 4,8 mérnök tanár 1 4,8 művelődésszervező 3 14,2 nevelőtanár 1 4,8 pedagógus 1 4,8 pszichológus 1 4,8 református hittanoktató 1 4,8 szociális munkás 3 14,2 szociálpedagógus 1 4,8 tanár 1 4,8 teológia 1 4,8 Nincs válasz 2 9,5,2 A képzés befejezése óta vettél-e részt olyan továbbképzésen, amely témakörében, módszereiben hasonlított a KRE mentálhigiéné szakhoz? Igen 10 47,6 Nem 9 42,9 Nincs válasz 2 9,5 Milyenen? Bolyai Nyári Szabadegyetem. Konferenciák. KRE szupervízió. Művészetterápiás és meseterápiás képzés (3x). Pszichoterápiás elméleti képzés (3 év). Szociális TÁMOP képzésen, önismeretet fejlesztő technikák bemutatása. Tanári továbbképzésen. VIKOTE- Kognitív és Viselkedés Terapeuta, VIKOTE- Sématerapeuta. Melyik évben kezdted el a mentálhigiéné szakot? 0 1 4, , , , , ,8

21 , , ,8 Nincs válasz 2 9,5,2 Melyik évben szereztél mentálhigiéné szakirányú oklevelet? (Államvizsgád éve.) 0 1 4, , , , , , , , ,8 Nincs válasz 2 9,5,2 A KRE mentálhigiéné szak megkezdésekor mi volt a foglalkozásod? adatbázis karbantartó 1 4,8 admin. vezető 1 4,8 családgondozó 1 4,8 dúla 1 4,8 GYES 3 14,3 középiskolai tanár 1 4,8 logopédus 1 4,8 mentálhigénés 1 4,8 nevelőtanár 1 4,8 nyugdíjas 1 4,8 szociális munkás 2 9,5 tanár 3 14,3 tréner, gazdasági tanácsadó 1 4,8 Nincs válasz 3 14,3,4 A KRE mentálhigiéné szak megkezdésekor munkahelyeden mi volt a beosztásod? bölcsész 1 4,8 bölcsész (tanári) diploma 1 4,8 fordító 1 4,8 középiskolai tanár 1 4,8 közgazdász 1 4,8 mérnök tanár 1 4,8 művelődésszervező 3 14,3 nevelőtanár 1 4,8 pedagógus 1 4,8 pszichológus 1 4,8 Református hittanoktató 1 4,8

22 szociális munkás 3 14,3 szociálpedagógus 1 4,8 tanár 1 4,8 teológia 1 4,8 nincs válasz 2 9,5,5 Jelenlegi foglalkozásod? dúla, kismama masszőr 1 4,8 felsővezető 1 4,8 iskolapszichológus 1 4,8 kormánytisztviselő 1 4,8 mentálhigiénés munkatárs 1 4,8 mentálhigiénés segítő szakember, thai masszőr, oktató 1 4,8 mentálhigiénés szakember, tréner 1 4,8 napközi vezető 1 4,8 nyugdíjas 1 4,8 szociális és mentálhigiénés munkatárs 3 14,3 szociális munkás 1 4,8 tanár 2 9,5 u.a + oktató 1 4,8 nincs válasz 5 23,8,4

23 Jelenlegi beosztásod? alkalmazott 1 4,8 államigazgatásban minisztériumi osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő 1 4,8 egészségügyi alapellátásért felelős szakmai igazgató 1 4,8 egyéni vállalkozó 1 4,8 közalkalmazott 1 4,8 mentálhigiénés szakember 1 4,8 szakmai vezető 1 4,8 szociális és mentálhigiénés munkatárs 3 14,3 technika vezetőtanár 1 4,8 u.a. 1 4,8 vezető tanácsadó 1 4,8 Nincs válasz 8 38,1,4 A mentálhigiénés (segítő) szakember oklevél megszerzése óta hányszor változtattál munkahelyet? ,9 1x 7 33,3 2x 1 4,8 Nincs válasz 4 19,0 Jelenlegi foglalkoztatási minőséged (foglalkoztatási jogviszonyod)? Alkalmazott 3 14,3 Közalkalmazott 9 42,9 Vállalkozó 4 19,0 Nincs válasz 5 23,8 Egyéb, éspedig Nyugdíjas Családi állapotod? Élettársi kapcsolatban 1 4,8 Férjezett/nős 13 61,9 Elvált/különálló 3 14,3 Nőtlen/hajadon 1 4,8 Özvegy 2 9,5 Nincs válasz 1 4,8,1

24 A mentálhigiéné szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben változott-e családi állapotod? Nem 20 95,2 Nincs válasz 1 4,8 Ha a mentálhigiéné szak végzésének időszakában, illetve a végzést követő 2 évben családi (párkapcsolati) állapotod változott, hogyan változott? (Többet is bekarikázhatsz!) Házasságkötés 2 40 Élettársi kapcsolat létesítése 1 20 Új párkapcsolat 1 20 Válás, elköltözés 1 20 Megözvegyülés 0 0 Együtt Nemed? férfi 2 9,5 Nő 17 81,0 Nincs válasz 2 9,5 Hány gyermeked van? , , , ,3 Született-e gyermeked a mentálhigiéné szak megkezdését követően? Igen 4 19,0 Nem 16 76,2 Nincs válasz 1 4,8 Igen, éspedig... fő Együtt Egyéb közlendőd? Köszönet a lehetőségért. Nincs.

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010

SORSZÁM: OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 1051 Budapest, Dorottya u. 8. SORSZÁM: Kérdőív végzős szakiskolások számára 2010 MEGJEGYZÉS: EZT AZ OLDALT A KÉRDEZŐBIZTOS TÖLTI KI! Település:... Az iskola neve:...

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló Készítette: Juhász Arnold és Beczéné Bálint Mónika Intézményünk bemutatása: A Dózsa Átmeneti szállás a BMSzKI Központi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november

Felnőttképzési Szemle V. évfolyam, 1 2. szám 2011. november Pordány Sarolta ANDRAGÓGIA FELSŐFOKON ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JAVASLATOK EGYSÉGBE SZERKESZTVE A HOZZÁSZÓLÓK KIEGÉSZÍTÉSEIVEL Hozzászólók: Cserné Adermann Gizella, Farkas Éva, Juhász Erika, Kovács Ilma, Maróti

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL A Mentál Klub iránti igényt felmérő kérdőívet, mely 9 kérdésből állt 2012. január végén küldtük el annak a 637 főnek, akik az elmúlt évben végeztek

Részletesebben

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról UNIVERSITAS PRESS JELTÁRS Képzési és Tudományos Információs Ügynökség Jelenkor Társadalomkutató Műhely 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Tel.: 321-32-46, 343-48-00/368.

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin - Klucsai Barna

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin - Klucsai Barna Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin - Klucsai Barna LAKÓOTTHONOK ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYEK A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÓRENDSZERÉBEN Bevezetés A Kapocs előző (2003 decemberi, ill. 2004 februári) lapszámaiban

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok Gyermekeket célzó reklámok Közvélemény kutatás a lakosság körében KUTATÁSI JELENTÉS 2015. január Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A kutatás célja... 3 A kutatás módszere, mintája... 3 A minta megoszlása...

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja lakossági és rendelői minta Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja keretében végzett kutatás 1996 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Iskolai kudarcok. Kudarcok az általános iskolában. Bodacz-Nagy Boróka

Iskolai kudarcok. Kudarcok az általános iskolában. Bodacz-Nagy Boróka Szakiskola, szakiskolások 65 Bodacz-Nagy Boróka Az iskolai kudarc értelmezését többféle dimenzióban lehet megközelíteni. Iskolai kudarcot jelenthet a korai lemorzsolódás, bukás, a diák saját képességeihez

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

EGY PÁLYÁZAT BONYOLÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI

EGY PÁLYÁZAT BONYOLÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI EGY PÁLYÁZAT BONYOLÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI A PROJEKT ÁTHELYEZÉSE Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatója

Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatója VALÓSÁG 279 2005-től az Oktatási Minisztérium ismét igen jelentős változtatást vezet be a közoktatásba, nevezetesen a kétszintű érettségit, amely nemcsak a középfokú oktatást zárja le, hanem a felsőfokú

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2015. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 5 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 5

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész Karrier és iskola viszonya Iskola-választási tényezők Bár a kérdőív fő témája a dolgozó nők élethelyzetének felmérése volt, az első kérdéskör mégis

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban

Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban Nyilas Orsolya Nagy elvárások szerény lehetőségek egy Gyógyszertári asszisztens képzés tapasztalatai az Észak-alföldi régióban A tanulás iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása, a megfelelő tanulási

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget!

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! Védónó szakirány A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Veronika, a kismama mindent tudott a szülésről, mert jól felkészítették rá.

Részletesebben

Fiatalok Vas megyében

Fiatalok Vas megyében Fiatalok Vas megyében HÁTTÉRTANULMÁNY A MEGYEI IFJÚSÁGI CSELEKVÉSPROGRAMHOZ Készítette az Információs Társadalom- és Trendkutató Kft. (ITTK Kft.) kutatócsoportja: Gyenes Fruzsina, kutatási asszisztens

Részletesebben

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2 A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán végzett pályakezdõk munkaerõpiaci esélyei Magyarországon OLÁH JUDIT 1 HUTÓCZKI RENÁTA 2 27 A jelenlegi gazdasági helyzetben, valamint az oktatás és

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

Nemzetközi mesterképzés a digitális könyvtárakról

Nemzetközi mesterképzés a digitális könyvtárakról EXTRA HUNGÁRIÁM Nemzetközi mesterképzés a digitális könyvtárakról Az oslói (http://www.hio.no/) főiskola, a tallinni (http://www.tlu.ee/) és a pármai egyetem (http://www.unipr.it/) Digitális könyvtárak

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül)

KÉRDŐÍV I. 8. B. (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) KÉRDŐÍV I. 8. B (5/5 lány, 12/13 fiú töltötte ki a kérdőívet önkéntesen, név nélkül) Szabadidős tevékenységeket soroltunk fel, tegyél x-et oda, amelyik rád jellemző! 1 nem veszek részt 2 részt veszek,

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Központi Ügyfélszolgálati Iroda J E L E N T É S

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Központi Ügyfélszolgálati Iroda J E L E N T É S EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Központi Ügyfélszolgálati Iroda J E L E N T É S A Központi Ügyfélszolgálati Iroda 2013. szeptember 2. 2013. december 31. között végzett munkájáról és tapasztalatairól A

Részletesebben

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Kar Minőségirányítási Tanszék TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A KOLLÉGIUMI BERUHÁZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VISSZAMÉRÉSE

Részletesebben

A családoktól tanulunk

A családoktól tanulunk A családoktól tanulunk A kisgyermekes családokat segítõ intézkedések hatása a társadalmi kirekesztõdés elleni küzdelemben Magyar Országjelentés 2005. Május Készítette: Hegedûs Réka és Dávid Beáta Támogatók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Szám: 1/ 367 - /2015. Előkészítő: Váradi Gézáné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 23-i ülésére Tárgy: a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi beszámolója

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 7. a Résztvevők száma: 30 fő (19 lány, 11

Részletesebben

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!!

A VÁLASZADÁS NÉV NÉLKÜLI!! "Bodrogközi Információs Pontok" TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0009 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 3973 Cigánd, Fő utca 80. KÉRDŐÍV A BODROGKÖZI MŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI SZOKÁSOK ÉS IGÉNYEK

Részletesebben

II. kötet Ügyfél elvárás és elégedettség vizsgálat kérdőíves lekérdezésének finom változóit tartalmazó elemző táblák

II. kötet Ügyfél elvárás és elégedettség vizsgálat kérdőíves lekérdezésének finom változóit tartalmazó elemző táblák A Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata Polgármesteri Hivatal nagy ügyfélforgalmi területein mért ügyfélelvárások és elégedettség vizsgálatának záródokumentuma II. kötet Ügyfél elvárás és

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban

Számítógépes tanfolyamok a paksi városi könyvtárban mélyrétegérõl, a tudáshordozók egyik legfontosabbikáról. A cseh-zsidó lángelme, a prágai Franz Kafka németül írt, de ez kényszerzubbony volt a számára. Nem volt az anyanyelve, nem volt a Mameloschen. Amikor

Részletesebben

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest

Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról. 2016. január 9., Budapest Beszámoló a magyarországi Jövőképalkotó Műhelymunkáról 2016. január 9., Budapest Összefoglaló Az alábbiakban a Magyarországon, Budapesten (Paulay Ede u. 7.), a szervezésében 2016. január 9-én, 9.00 és

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére

Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/570-.. /2014. Előkészítő Váradi Gézáné : intézményvezető E L Ő T E R JE S Z T É S a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben