Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség"

Átírás

1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: /2014. Ea: dr. F z István dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Kovács Tibor H A T Á R O Z A T Tárgy: Biotojás Kft. Kerekegyháza egységes környezethasználati engedélye A Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.) részére az Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, sz u. 3/a.) által július 29-én benyújtott kérelem alapján egységes környezethasználati engedélyt adok a Kerekegyháza 0182/13 és 0182/147 hrsz. alatti tojó- és komposztáló telepen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban R sz. mellékletének 1. b) pontja szerint környezeti hatásvizsgálat köteles (Intenzív állattartó telep b) baromfitelepnél 60 ezer fér helyt l tojók számára), és a R. 2. sz. mellékletének 11. a) pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött: (Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) fér hely baromfi számára tevékenység folytatásához. AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG Engedélyes neve: Biotojás Kft. Engedélyes címe: 1042 Budapest, Virág u. 39 fszt. 1. A cég (engedélyes) KÜJ száma: Telephely KTJ: IPPC KTJ: Tevékenység megnevezése: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. b) pont: Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer fér helyt l tojók számára, valamint 2. sz. melléklet 11. a) pont: Nagy létszámú állattartás több mint fér hely baromfi számára tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez Tevékenység folytatásának helye: Kerekegyháza, 0182/13 és 0182/147 hrsz. NOSE-P kód: TEÁOR 2008.: 0147 Cégbejegyzés szám: Cg Statisztikai azonosító jel: Fér helyszám: tojótyúk A telephely súlyponti EOV koordinátái: X: , Y: A környezetvédelmi felülvizsgálatot végz adatai: Neve: Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, sz u. 3/a. Telefon: 76/ , fax:76/ címe: Jogosultsági okiratának száma: A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZ I A létesítmény elhelyezkedése A baromfitelep Kerekegyháza közigazgatási területén található. A telephely Kecskemét irányából az sz. Kecskemét- Kerekegyháza összeköt útról közelíthet meg. A külterületi fekvés telepet állattenyésztéssel kapcsolatos mez gazdasági telephelyek, tanyák és mez gazdasági területek határolják. Technológia ismertetése A Kft. a telephelyen állattartó telepet üzemeltet. A tojótyúkok tartása 1 db meglév épületben történik, összese fér hely kapacitással. A Kft. a telephely b vítését tervezi két új, egyenként fér helyes épületben, valamint egy tyúktrágya komposztáló létesítményt kíván megvalósítani. Központ: 6721 Szeged, Fels -Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) Fax: (79) Ügyfélfogadás: hétf, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00 Honlap:

2 Létesítmények: 2 A baromfinevelés 3 db istállóban (I., II., és III. jel ól) fog történni. Az I. ól meglév, vályogtéglából készült épületben mélyalmos tartástechnológiájú. A II. és III. jel ól tervezett (egyenként 1552,9 m 2 alapterület ), ketreces száraztrágyás technológiájú. Az épületekhez 1-1 db, rozsdamentes acélból készült, hengeres takarmánysiló kapcsolódik. Tojáscsomagoló és válogató épület (tervezett): A tervezett épület 674,73 m 2 alapterület, irodával, fekete és fehér öltöz vel, el térrel, WC-vel és zuhanyzóval, boncolóval és folyosóval ellátott. Szükségáramforrás: A telephelyen a tervek szerint 1 db HIMOINSA CTA 01 típusú, 90 kw névleges bemen h teljesítményt meg nem haladó dízel aggregátor, mely áramszünet esetén a telephely áramellátását biztosítja. Kerékfert tlenít : A telephely bejáratánál található, a telepre beérkez járm vek fert tlenítését végzik el a használatával. Túlfolyó akna nem kapcsolódik hozzá, a benne lév vizet folyamatosan pótolják. Szociális szennyvíz gy jtésére szolgáló akna (tervezett): Az akna 10 m 3 hasznos térfogatú, zárt, vízzáróan kiképzett betonakna. Technológiai szennyvíz gy jtésére szolgáló akna: A telephelyen boncoló helyiség kialakítása tervezett a tojáscsomagoló és válogató épületben, így ehhez kapcsolódóan boncolói szennyvízakna is létesül. Az állati hullák esetleges boncolása során keletkez technológiai szennyvíz egy 1 m 3 -es zárt m anyag tartályban kerül gy jtésre. A tervezett b vítést követ en a száraz takarítási technológia nem változik, így technológiai szennyvíz továbbra sem fog keletkezni. zivíz-tároló (tervezett): A telepen kialakításra kerül egy 360 m 2 térfogatú szigetelt aljú medence. Hullatárolás (tervezett): Az elhullott állatok tárolására 1 db fagyasztóláda kerül elhelyezésre a tojáscsomagoló és válogató épület boncoló helyiségében. Az állati hullákat nylonzsákokban gy jtik össze napi rendszerességgel, majd fagyasztóládában gy jtik elszállításig. Fúrt kút (meglév ): A telephely vízellátását a szomszédos Kereki Tojás Kft. vízjogi engedéllyel rendelkez kútjáról tervezik biztosítani felszín alatti vízvezeték hálózat kiépítésével. A telep jelenlegi vízellátását, a telephelyen található, /2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel (érvényességi id : április hó 30.) rendelkez 2 db fúrt kútról biztosítják. Telepi úthálózat: A telephelyi közlekedést 3 m széles aszfaltozott úttal fogják biztosítani. Tyúktrágya komposztáló (tervezett, Kerekegyháza, 0182/147 hrsz.): A komposztálás egy 2.998,34 m 2 alapterület épületben fog történni, 9,98 t/nap kapacitással. Az épület egyhajós, rácsos f tartós acél csarnokszerkezet nyeregtet vel, acélhajas ipari padlóburkolattal. A SALMAT típusú komposztálóban kizárólag a saját telephelyen keletkez trágyát tervezik komposztálni. Az üzem éves kapacitása: 3.643,2 t, mely 9,98 t/nap mennyiségnek felel meg. A komposztálóban a trágya kezdeti %-os nedvességtartalma a kezelés végére %-ra fog lecsökkenni. A kezelés teljesen automatikus, emberi beavatkozást nem igényel. A komposztálás alapja a biológiai oxidáció, melyben különböz mikroorganizmusok a nyers, nem homogén trágyát homogén komposzttá alakítják át. Tojótyúk tartás: A tojótelepre el nevelt tojók kerülnek, 18 hetes korukban, átlagosan 1,5 kg-os súllyal. A tojástermelési id szak általában hetes korukig tart, ezt követ en a tojókat vágásra értékesítik. A tojóólakban nemesacél szelepes, szopókás itatók kerültek elhelyezésre. A takarmányt a Kerekegyháza, 0168/139 hrsz. alatti ingatlanon meglév takarmánykever üzemben állítják el. A takarmánysilókból a takarmány feltöltése felhordó csigával történik. Az I. sz. ólhoz nem tartozik takarmánysiló, itt kézi takarmánykiosztással biztosítják a takarmányozást. Az épületek légcseréjét ventilátorok végzik. A tojóházakban f tés nem kerül kialakításra. A tojásokat tojáspálya gy jti össze, majd a tojáscsomagolóban tojástálcázó végzi a tojások válogatását, tálcázását és bélyegzését. Az ólakban keletkez száraztrágya a ketrecek alatti végtelenített trágyaszalagra hullik, ahonnan egy 4 m 2,3 m 1,75 m-es technológiai aknában gy lik, majd csigás kihordóval pótkocsira rakják és a komposztálóba szállítják. Az ólak kitrágyázását 4 naponta végzik.

3 3 A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI A telephelyen az állomány elhullásakor keletkez állati hulla és a tojás csomagolásakor keletkez fogyasztásra nem alkalmas tojás az állategészségügyi jogszabályok szerinti melléktermékként kerül összegy jtésre. Az állati hullát és fogyasztásra alkalmatlan tojásokat kezel nek történ átadásig fagyasztóban tárolják. Az állattartás során keletkez hulladékok gy jtése, kezelése: A telephelyen megépül trágya komposztálóban kizárólag a telephelyen keletkez száraz trágya 3.643,2 tonna/év mennyisége kerül komposztálásra. A komposztot, csomagolást követ en értékesítik mez gazdasági felhasználásra. A telephelyi gépek, berendezések szervízelését szakszerviz végzi, a javítás során keletkez hulladékokat a szakszerviz gy jti és kezelteti. Az állatgyógyászati hulladékot a kezelést végz állatorvos gy jti és kezelteti. A telephelyen felhasznált fert tlenít szeres göngyölegek cseregöngyölegként a beszállítónak kerül átadásra. A telephelyen veszélyes hulladék gy jt hely nincs kialakítva, mivel jelenleg az üzemeltet tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezik. A trágya komposztáló megépüléséig a száraz trágyát a Kerekegyháza 0168/257 hrsz. alatti ingatlanon lév trágyatárolóban gy jtik és mez gazdaságban használják fel. A trágya komposztáló megépülését követ en a keletkez trágya 3.643,2 tonna/év mennyiségét hulladékként komposztálják és az el állított komposztot értékesítik mez gazdasági hasznosításra. A telephelyen keletkez és komposztálással nem hasznosított száraztrágyát trágyatárolóban helyezik el mez gazdasági felhasználásig. Települési szilárd hulladékok gy jtése, kezelése: A települési szilárd hulladékot szilárd burkolaton elhelyezett zárt hulladékgy jt ben gy jtik, majd települési szilárd hulladék kezel nek adják át ártalmatlanításra. Telephelyen keletkez hulladékok kezelése: Hulladék megnevezése állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gy jtött és nem a képz dés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) Települési szilárd hulladék Azonosító kód További kezelés a helyszínen nincs Helyszínen történ hasznosítás telephelyen hulladékgazdálkodási engedéllyel komposztálva nincs Telephelyen kívüli kezelés módja a trágya komposzt, és a trágya mez gazdasági területen felhasználva lerakás települési szilárd hulladéklerakóban Hulladék nyilvántartás: A telephely üzemeltet jének a jogszabályok szerinti hulladék nyilvántartási, illetve éves adatszolgáltatási kötelezettsége van. Engedélyezett kezelési tevékenység: hulladék hasznosítás Trágya komposztálási hulladékgazdálkodási engedély Az engedélyezett tevékenység a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 3 sz. melléklete szerint: R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási m veleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetev ket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); R12 Átalakítás az R1 R11 m veletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a m velet magában foglalhatja a hasznosítást megel el készít m veleteket, mint például az R1 R11 m veleteket megel en végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

4 Kezelhet hulladék megnevezése, mennyisége: 4 Azonosító kód Név Mennyiség [tonna/év] állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gy jtött és nem a képz dés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) 3.643,2 Engedélyezett kezelési technológia: A telepen aerob fermentációval elvégzend komposztálást folytatnak, mely technológia szerint három 4,4 m széles munkasáv van kialakítva. A komposztálandó trágyát a keletkezési helyr l a komposztáló épületbe pótkocsival szállítják, ahol az els munkasáv elejére 1,5 3 m hosszúságú prizmába helyezik. Második napon a második munkasáv elején képeznek egy azonos nagyságú prizmát, majd harmadik napon a harmadik munkasávra. A harmadik napon a SALMET komposztáló egység végigmegy az els munkasávon és megkeveri, homogenizálja, folyamatosan leveg zteti és áthelyezi a trágyát a munkasáv vége felé, helyet teremtve a munkasáv elején egy újabb rakatnak. Ez a folyamat megismétl dik 4. napon a második, 5. napon a harmadik munkasávon, majd körforgás szer en ismétl dik. Ez az eljárás lehet vé teszi, hogy minden napon egy újabb rakat helyezhet el valamelyik munkasáv elején, és három naponként valamennyi behelyezett trágya át legyen mozgatva. A behelyezett trágya az adott munkasávon alkalommal történ átforgatást követ en halad végig (körülbelül nap tartózkodási id után) és szagmentes, %-os nedvességtartalmú komposzt keletkezik. Az el állított kész komposztot telephelyen kívül bértárolásban tárolják értékesítésig. Az el állított kész komposztott a m 2 alapterület komposztáló épületen belül kialakított kész komposzttárolóban tárolják értékesítésig. A TEVÉKENYSÉG LEVEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI A meglév és megépül tojóházakban alagútszell ztetés történik, a gépi légcserét ventilátorok biztosítják. Ólszám Homlokzati ventilátorok (db) Légszállítási teljesítmény (m 3 /h/db) Típusa Tet ventilátorok (db) Típusa Légszállítási teljesítmény (m 3 /h/db) I. (meglév ) SKOV DA II.(tervezett) EUM 6 SKOV DA III. (tervezett) EUM 6 SKOV DA A meglév és a tervezett állattartó épületek légcseréjét ventilátorok biztosítják. A tervezett épületeknél vizes h panelek lesznek beépítve. E h panelek alkalmazásakor az épületbe belép leveg útjába egy nedves sz papír-szer úgynevezett h panelt állítanak, amin állandóan víz keringtetést végeznek. Ezáltal a panel igen nagy párolgó felületén belép leveg t a párolgási h vel 7 10 C-al h tik le. A II. és III. állattartó épületnél 2-2 db h panel lesz beépítve. A meglév I-es számú ólnál vizes h panel nincs beépítve. Az épületekben légh mérsékletet érzékel szonda került telepítésre. A leveg cseréjét és a h mérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli. A rendszer programozható, minden h mérsékletviszony esetében az optimális megoldást választja, biztosítva az állatok számára a lehet legoptimálisabb feltételeket. A Kft. Kerekegyháza 0168/139 hrsz. alatti saját takarmánykever jében el állított takarmánnyal történik az állomány etetése. A meglév állattartó épülethez takarmány siló nem kapcsolódik, itt kézi takarmánykiosztás történik. A megépül tojóházak takarmányellátása 2 db 130 m 3 -es takarmány tároló silóból biztosított, melyek feltöltése csigás rendszer. A meglév és megépül állattartó épületek tartástechnológiája f tést nem igényel, ezért h energiatermel berendezés üzemeltetése nem történik. A meglév szociális épület f tését 140 kw-nál kisebb névleges bemen h teljesítmény, vegyes tüzelés kazán biztosítja. A tojáscsomagoló, tojásraktár f tését egy földgáz üzem Robur típusú h légbefúvó biztosítja, melynek teljesítménye nem haladja meg a 140 kw-ot. A telep elektromosenergia ellátását áramszünet esetén egy 90 kw teljesítmény dízel üzem HIMOINSA CTA 01 típusú aggregát hivatott biztosítani. Az üzemben tartott aggregát évi ~10 órát meg nem haladó id t (indítási próba) üzemel. Az áramfejleszt motorjának üzemanyag fogyasztása 50 kg/h alatti, ezért az aggregát kipufogója nem bejelentésre kötelezett. A telephelyen belüli anyagmozgatást dízel üzem munkagépekkel végzik, mely munkagépek üzemideje átlagosan 6 óra. Telephelyi b zkibocsátás mérséklése: Az állattartó épületekben keletkez trágya b zhatásának csökkentésére EM BIO HERBS megnevezés készítményt adagolnak az állatok itatóvizébe. A keletkez trágyához 5 % mennyiségben zeolit kerül adagolásra.

5 5 A TEVÉKENYSÉG ZAJVÉDELMI VONATKOZÁSAI Kerekegyháza Város Önkormányzatának 25/2003. (XII. 11.) rendelete alapján a telep létesítéssel érintett része Má-T jel mez gazdasági terület tanyás övezetbe tartozik. Az ingatlan északi és keleti szomszédságában f ként erd és szántóterületek, déli és nyugati irányban erd területek találhatók. A telephely Kecskemét irányából az számú Kecskemét-Kerekegyháza összeköt útról közelíthet meg. A telephelyhez legközelebbi védend épületek a telephelyt l észak-nyugati irányban a 0182/122 hrsz., észak-keleti irányban 0182/15 hrsz., déli irányban a 0182/6 és 0182/3 hrsz. alatti ingatlanokon lév tanyaépületek. A telep b vítése után az alábbi zajforrások zajkibocsátásával kell számolni: I.,II.,III. ól ventilátorainak m ködése, II.-III. ól vízh rendszerének m ködése, II.-III. ól trágyakihordó szalag m ködése, II.-III. ól takarmánytárolók silóinak feltöltése, bels telepi közlekedés, tojáscsomagoló m ködése, komposztáló üzem m ködése. A trágya kihordását a II. és III. épületekben automatikus trágyakihordó szalag végzi. A trágya kihordása épületenként percet vesz igénybe. Egy ólat 4 naponta trágyáznak ki. A takarmánytároló silók feltöltése 2 naponta történik. Egy ólhoz tartozó siló feltöltési ideje kb. 1 óra. A megtermelt tojásokat szalag segítségével juttatják el a tojástálcázó helyiségbe. A tojáskihordó szalag napi üzemelési ideje kb. 5 óra maximális telepi kapacitás mellett. A II. és III. épület esetében a h tést vizes panellal végzik. Egy épületnél 4 db panel került elhelyezésre, panelonként 1-1 db keringet szivattyú biztosítja a víz áramlását. A h panelek télen, illetve éjszakai id szakban nem m ködnek. A h panelt üzemeltet szivattyú szakaszos m ködés. A vizet keringet szivattyú 15 percenként kapcsol be, üzemelési ideje 20 másodperc. A II. és III. ólban az átmen légkapacitás szabályozását beindított ventilátorok számának változtatásával oldják meg. Melegebb id ben az összes ventilátor m ködik, míg h vösebb id ben a h mérsékletnek megfelel en kevesebb. A ventilátorok m ködését teljesen automatizált számítógépes rendszer vezérli. A telephez tartozó állandó közlekedési zajforrás: az egy darab er gép és vontatmánya, a tojásszállító gépjárm, valamint az egy darab homlokrakodó. A telepr l 2 naponta történik tojáskiszállítás. A tojótyúkok be és kitelepítése ólanként évi 1-1 alkalom, mely a kora reggeli órákban történik. Komposztáló A komposztálási technológia során a SALMET típusú trágyaforgató gép üzemelése folyamatosnak tekinthet. A komposztáló csarnok DNy-i és ÉK-i oldalát nyitottra tervezték. A trágyát naponta 1 db er gép és vontatmánya nappali id szakban szállítja be a komposztáló épületbe. A komposztált baromfitrágya elszállítását naponta várhatóan 5 tehergépjárm fogja végezni. A TEVÉKENYSÉG VÍZ- ÉS TALAJVÉDELMI VONATKOZÁSAI VÍZHASZNÁLATOK A telep vízellátása és a vízellátó rendszer f bb m szaki adatai: A telep vízellátása a Kereki Tojás Kft. tulajdonában lév K-51 jel kútról biztosított. A kút /2011. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott (Vízikönyvi szám: Baja V/ 2705.), melynek érvényessége augusztus 31. EOV koordináták: EOV X: ,85 m EOV Y: ,92 m A telep vízhasználata: - szociális vízhasználat: 162,5 m 3 /év - állatok itatása: 7920 m 3 /év - az ólak turnusváltásonkénti takarítása: 1,8 m 3 /év - szociális helyiségek takarítása: 6,15 m 3 /év - tojáscsomagoló takarítása: 62,5 m 3 /év - boncolói vízigény: 2,5 m 3 /év - kerékfert tlenít medence vízigénye: 165 m 3 /év - burkolt közlekedési felületek h tése 45 m 3 /év - zöldfelületek öntözése: 135 m 3 /év - panelok vízigénye: 10 m 3 /év összesen: 8510,45 m 3 /év Szennyvizek: - szociális szennyvíz: 162,5 m 3 /év - szociális helyiségek takarítása: 68,65 m 3 /év összesen: 231,15 m 3 /év

6 6 A keletkez szociális szennyvizet (a szociális helyiségek takarítása során keletkez szennyvizet is beleértve) egy 10 m 3 -es vízzáróan kialakított zárt aknában gy jtik (a Kereki Tojás Kft. telephelyén), majd szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. Az állattartó épületek takarítása száraz technológiával történik, majd permetezéssel végzik a fert tlenítés, mely technológia szennyvizet nem eredményez. A boncolás során keletkez szennyvizet a boncoló helyiség mellett kialakított 1 m 3 -es hasznos térfogatú m anyag tartályban gy jtik, és veszélyes hulladékként szállítják el. Csapadékvíz kezelés, elvezetés: A telephelyen zárt, betonozott aljzatú épületekben történik az állattartás, így szennyezett csapadékvíz keletkezésével üzemszer körülmények között nem kell számolni. Az épületek tet felületeir l lefolyó tiszta csapadékvíz az ingatlan be nem épített részein elszikkad. Trágyakezelés: A telephelyen a mélyalmos technológiájú ólban (6000 fér helyes) keletkez almos trágyát az épületben tárolják és turnusváltáskor (évente egyszer) kitrágyázzák. A ketreces technológiában száraztrágya keletkezik. A db tojótyúk által termelt trágyát komposztálják, míg db tojótyúk által termelt trágyát a Kereki Tojás Kft. Kerekegyháza, 0168/249 hrsz. alatti telephelyén meglév trágyatárolójában tervezik tárolni. A trágyatárolásról szóló szerz dést mellékelték. A trágya várható mennyiségének meghatározásához az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. sz. mellékletében megadott irányszámokat vették alapul. Komposztálni kívánt trágyamennyiség: db 0,127 kg ürülék/nap, azaz ,5 kg tárgya/nap, azaz 330 napos tartás esetén 4208,6 t/év. Trágyatárolóban tárolni kívánt mennyiség: db 0,127 kg ürülék/nap, azaz 1724,5 kg trágya/nap, azaz 330 napos tartás esetén 569,1 t/év (599 m 3 /év). A Kereki Tojás Kft. trágyatárolója 1872 m 3 tárolókapacitású, ahol a saját telephelyén keletkez trágya mellett a Biotojás Kft db tojótyúkja által termelt trágya mennyiség 6 havi tárolását biztonsággal el tudja látni. Üzemanyag tárolás, gépjárm mosás A telephelyen üzemanyag tárolás nem történik. A telepen nem kerül üzemeltetésre önálló er - és munkagép, így üzemanyag-ellátást a gépek nem igényelnek. zivíz tároló A telepen jelenleg nincs t zivíz tároló m tárgy. A tervezett b vítés kapcsán egy 360 m 3 hasznos térfogatú, szigetelt aljzatú t zivíz tároló medence kerül kialakításra. Üzemi kárelhárítási terv A telep üzemi kárelhárítási tervvel nem rendelkezik. Felszíni vizek: A telephelyhez legközelebbi vízfolyás az 1610 m-re Ny-ra húzódó XIX. K-3 jel csatorna. A telepr l felszíni vízbe történ kibocsátás nincs, így az ott folytatott tevékenység a felszíni víz min ségére nincs hatással. Felszín alatti vizek Az állattartótelep környezetének szennyez dés érzékenységi besorolása a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján érzékeny területi kategóriába tartozik. A vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmér l szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. d) pontja szerint nitrátérzékeny terület a külön jogszabály szerint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek. A tevékenység nem érint kijelölt hidrogeológiai véd területet. Monitoring rendszer A telephelyen kiépített monitoring rendszert nem üzemeltetnek. A helyiségek padozatainak, a trágyatároló m szaki védelmének rendszeres ellen rzésével a földtani közeg és felszín alatti víz elszennyezésének valószín sége minimális. TERMÉSZET-, ÉS TÁJVÉDELEM A telep nem része védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természetközeli él helynek.

7 7 ELÉRHET LEGJOBB TECHNIKA A baromfitelepekre vonatkozóan Útmutató az Elérhet Legjobb Technika meghatározásához cím referencia dokumentum áll rendelkezésre. A BAT összefoglalva a következ ket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható m szaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szint védelme szempontjából. A csirkenevel telepen alkalmazott technológiák megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszer bb és a környezet védelmét megfelel en biztosító technológiák követelményeinek, mert korszer etet -, itatórendszert, trágyakezelést, alacsony légszennyez anyag kibocsátású állattartási technológiát alkalmaznak. BAT-nak való megfelelés: A telepen korszer, folyás és csepegésmentes itatórendszert alkalmaznak, így az állatállomány igényeinek megfelel mennyiség víz kerül felhasználásra a víztakarékosság elve szerint. Az ólak takarítása állategészségügyi, higiéniai el írások figyelembevételével, fert tlenítése állománycserék alkalmával történik. A telephely jó közlekedési elérhet séggel rendelkezik, a szállítási célforgalom az összefügg lakott területeken nem okoz járulékos zajterhelés-növekedést. A telephelyen a természetes és mesterséges szell zés kombinációját alkalmazzák, az épületek tervezésekor figyelembe vették a természetes szell zés lehet ségét, így a mesterséges ventilláció használatát csökkentették. A ventilátorokat a lehet legkisebb mértékben használják, különösen éjszakai id szakban. A zajkibocsátó berendezéseket rendszeresen szakcéggel szervizeltetik az optimális m ködési állapot elérése érdekében. A telep területén belül több helyen takarófásítás telepítése történik. A villanymotorok épületben kerülnek elhelyezésre, vagy burkolattal ellátott kialakításúak. A szivattyút földalatti aknában helyezik el. A zajos berendezések telepítésekor figyelembe vették az épületek zajárnyékoló hatását. A takarmánytároló silók fogadógaratja aszfaltozott úton, könnyen megközelíthet, csökkentve ezzel a szállítójárm vek telepen történ felesleges tolatásából ered zajkibocsátást. A ketreces ólakban az állatok etetése önetet rendszerrel történik, míg a mélyalmos ólban önetet vályúból végzik a takarmányozást. A keletkez trágya vízzel nem hígul, így mennyisége nem növekszik, gy jtése m szaki védelemmel ellátott trágyatárolóban, illetve a kezelése a komposztálóban biztosított. A trágyát részben komposztálással hasznosítják, a trágya komposztot mez gazdasági területre juttatják ki. A környezet kellemetlen szaghatással történ terhelése a szel ztetési rendszerrel, b zcsökkentést eredményez adalékanyagok felhasználásával és állati eredet melléktermékek h tött módon történ gy jtésével megel zött. A tartástechnológiát és a kapcsolódó tevékenységeket hulladékszegény módon üzemeltetik, a hulladékok szelektív gy jtése biztosítja a hasznosítható hulladékok újrahasznosítását. A telephely üzemeltetése során a kiporzást sz k alkalmazásával minimalizálják. A tojótelepen folytatott állattartási tevékenységgel kapcsolatban lakossági panaszbejelentés sem az engedélyeshez, sem az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre nem érkezett. A tevékenység végzésével kapcsolatos el írások BAT-nak megfelel állapot a fenntartását hivatottak biztosítani. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI: EL ÍRÁSOK 1. A tevékenységet úgy kell ellen rizni, végezni, a létesítményt m ködtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyel ség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. 2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdés d) pontja szerinti jelent s változtatásnak min sül, csak a változtatásra vonatkozó, joger s módosított egységes környezet használati engedély birtokában valósítható meg. 3. Az engedély a maximális fér helyszámra vonatkozik. Tojótyúk: db 4. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban el írt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít. 5. Az állatok fér hely számában történ bármely változtatás csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges. 6. A fér hely szám növekedés miatti tojóbetelepítés megkezdését, írásban a felügyel ségre be kell jelenteni. Határid : a betelepítés megkezdését megel en 2 héttel. 7. Az évi LIII. törvény 96/B. (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj id arányos. Határid : tárgyév február 28-ig. Indokolás: A szabályozás köre a tevékenység ellen rzésének, végzésének és m ködtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

8 8 SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN Óvintézkedések: 8. Az engedélyesnek m ködése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelel intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felel sségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására. Készenlét és továbbképzés: 9. Az engedélyes köteles megfelel eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelel továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelent s hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekr l megfelel feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell. 10. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végz személyzetnek megfelel végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 11. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket. 12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felel sségi körüket érintik. 13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez. Felel sség: 14. A létesítmény m ködtet je a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a fels fokú végzettség környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet el írásai vonatkoznak, elérhet legyen a felügyel ség felügyel i számára a telephellyel összefügg környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait. Jelentéstétel: 15. Az engedélyes köteles a felügyel ség részére az engedély kiadását követ en az utolsó naptári évr l (január 1-jét l december 31-ig terjed id intervallumról) március 31-ig és ezt követ en minden évben március 31-i határid vel a benyújtást megel naptári évre vonatkozóan Éves környezetvédelmi jelentést benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a felügyel ség által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a felügyel ség részére cím részben el írtakat. 16. Lakossági érdekl désre az engedélyes köteles id ben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól. Indokolás: Olyan megfelel háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megel en, amely lehet vé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelel adatszolgáltatást. Kártev k elleni védekezés: 17. Az engedélyes köteles megfelel és folyamatos védekezésr l gondoskodni a telephelyen a kártev k ellen. Értesítés: 18. Az engedélyes köteles értesíteni a felügyel séget vagy bármely, a felügyel ség által megjelölt hatóságot, a lehet ség szerinti minél rövidebb id n, de legkés bb 24 órán belül, a következ események bármelyikének bekövetkezése esetén: - A tevékenységb l ered nem engedélyezett kibocsátások esetén. - Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a leveg vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürg s beavatkozást igényel/igényelhet. - Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások a lehet ség szerinti legkisebb mérték re való csökkentése és a megismétl dés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményr l. A felügyel ség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkez hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket. - Minden olyan esemény kapcsán, amely a leveg vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürg s beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehet legrövidebb id n, de legkés bb 24 órán belül a következ hatóságokat értesíteni: az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séget (Szeged, Fels Tiszapart 17., telefon: +36/62/ , mobil telefonszámon történ elérhet ség: +36/30/ , fax: +36/62/ , honlap: a leveg, a talaj, a talajvíz, a felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén

9 9 a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. telefon: 76/ , 76/ , fax: 76/ ): z és katasztrófahelyzet esetén, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervezetét (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12. telefon: 76/ , fax: 76/ ): az emberi egészség veszélyeztetése esetén. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Halasi út 34., telefon: +36/76/ , fax: +36/76/ ) fert zés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén, Indokolás: Az eseményekkel kapcsolatos értesítés szabályainak el írása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését. ER FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA El írások: 19. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészít k, alom, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fert tlenít szerek), keletkez anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni. Határid : folyamatos. 20. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerül, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjához kell csatolni. Határid : 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként). 21. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást valamint a fajlagos értékeket is. (Meg kell adni 1 kg tömeggyarapodásra vetített energiafelhasználást.) 22. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (bels energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A bels auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehet séget. Határid : 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként). 23. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (bels energetikai audit) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni. Határid : folyamatos. Indokolás: Fenti el írások célja a telephely m ködése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztás adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehet ségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési id ket. Az egyes állattartó épületek h technikai mutatóit meg kell adni. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS El írások: 24. A telephely átalakítása, állagmeg rz felújítása során keletkez építési és bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni. 25. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban el írtaknak megfelel en kell végezni. 26. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon gy jteni. 27. Az állati eredet melléktermékek gy jtése és kezelése során be kell tartani a hatályos, nem emberi fogyasztásra szánt állati eredet melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi jogszabályok el írásait. 28. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történ hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a m szaki, illet leg gazdasági lehet ségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 29. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi el írásoknak megfelel részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefügg anyagokról és eljárásokról, amelyet a felügyel ség munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani. 30. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkez hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a felügyel ségnek adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi el írások szerint. 31. A keletkez veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek adható át.

10 10 Indoklás: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. -a alapján: Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehet legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképz dés megel zését, a képz hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímél ártalmatlanítását. [Ht. 31. (1)] A hulladékbirtokos a hulladék kezelésér l b) a hulladék hulladékkezel nek történ átadása, c) a hulladék közvetít nek történ átadása, d) a hulladék keresked nek történ átadása útján gondoskodik. [Ht. 12. (1)] A hulladékot a kezelésre történ elszállítás érdekében a hulladékbirtokos amennyire az m szaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható elkülönítetten gy jti. Az elkülönítetten gy jtött hulladékot más hulladékkal vagy eltér tulajdonságokkal rendelkez más anyagokkal összekeverni tilos. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat az irányadók. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó el írásaimat a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés (A hulladék termel je, birtokosa, szállítója, közvetít je, keresked je és kezel je hulladéktípusonként a tevékenysége során képz, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján tettem. A hulladékgazdálkodási engedély el írásai: 32. A komposztálási technológia beüzemelését követ en 6 hónap próbaüzemet kell tartani, mely id alatt az el állított komposzt min sítését el kell végezni. 33. A komposztálási technológia próbaüzemét csak a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkez környezeti károk elhárítására kötött érvényes környezeti felel sségbiztosítás megléte esetén kezdhet meg. A biztosítási kötvény másolatát felügyel ségünknek meg kell küldeni a próbaüzem megkezdését megel en. 34. A próbaüzem kezdetét felügyel ségünknek be kell jelenteni. Határid : próbaüzem megkezdését megel 10 munkanap. 35. A végtermék komposztá történ min sítésitését felügyel ségünk felé igazolni kell. Határid : próbaüzem befejezésének id pontja. 36. A telephelyen kizárólag száraz baromfi trágya komposztálható. 37. A komposztáló napi kapacitása a 9,98 tonnát nem haladhatja meg. 38. A komposztáló épületben 508 tonna trágya hulladék tárolható. 39. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban el írtaknak megfelel en kell végezni. 40. A komposztálandó baromfitrágya mennyiségéhez 5 % zeolitot kell bekeverni. 41. A végzett tevékenységr l és a tevékenység során keletkez hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi el írásnak megfelel nyilvántartást kell vezetni, valamint a jogszabály szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni környezetvédelmi hatóság részére. 42. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév, bármely tevékenységb l származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gy jteni. 43. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerz dés az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység befejezéséig nem mondható fel. Az engedély területi hatálya: Kerekegyháza, 0182/147 hrsz. Indokolás A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény alapján: 4. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehet legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképz dés megel zését, a képz hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímél ártalmatlanítását. 12. (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történ elszállítás érdekében amennyire az m szaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gy jti. Az elkülönítetten gy jtött hulladékot más hulladékkal vagy eltér tulajdonságokkal rendelkez más anyagokkal összekeverni nem lehet. 15. (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási m veletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja. (2) Hasznosítási m velet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet. 31. (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésér l a) az általa üzemeltetett hulladékkezel létesítményben vagy berendezéssel végzett el kezel, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezel nek történ átadása útján gondoskodik. 56. (1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani. 62. (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet.

11 (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a közszolgáltató, amely hulladékkezel létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerül hulladék mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez. 71. A tevékenységével okozható, el re nem látható környezeti károk felszámolását lehet vé tev finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdasági szervezet, b) amely a hulladékbirtokostól hulladékot átvesz és elszállít, tárol, kezel. 72. (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követ év május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte. A nyilvántartás vezetésére vonatkozó el írásaimat a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés (A hulladék termel je, birtokosa, szállítója, közvetít je, keresked je és kezel je hulladéktípusonként a tevékenysége során képz, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) és a 8. (3) bekezdés alapján tettem. A kezelhet hulladék köre a felügyel ség a hulladékok jegyzékér l szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg. A telephelyen az egyszerre tárolható hulladékmennyiség meghatározásánál figyelembe vettem a Ht. 15. (5) bekezdését, mely szerint a hasznosításra kerül nem veszélyes hulladék a gy jtést követ en a hasznosítás megkezdéséig az el kezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. Kérelmez benyújtotta a zárolt összeg meglétét igazoló dokumentumot, amely tevékenység felhagyása vagy más egyéb ok következtében szükségessé váló, telephelyen tárolt hulladékok hulladékkezel höz történ elszállításának költségeit fedezni tudja. LEVEG VÉDELEM El írások 44. A Kerekegyháza, 0182/147 hrsz. alatti ingatlanon megépül 2 db állattartó épület leveg védelmi övezetét a kellemetlen szaghatást eredményez szell ztet rendszert l mért 100 m-es sugarú körben állapítom meg. Az ily módon meghatározott terület az állattartó telep területén kívül mez gazdasági szántó, erd területeket érint. 45. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait a következ táblázat fogalja össze: Biotojás Kft. (Kerekegyháza) Védelmi övezet (r=100 m) által érintett területek Település Sorszám Ingatlan helyrajzi száma (hrsz.) Adott hrsz.-on belül a védelmi övezet által érintett terület nagysága [ha] velési ág /147 0,1849 szántó /147 0,0024 fásított terület /147 3,5207 szántó /147 0,0135 fásított terület /147 0,024 út /147 0,1654 fásított terület Kerekegyháza /147 0,0698 szántó /13/b 0,1941 legel /13/a 0,0872 Tanya (telephely) /13 0,2435 szántó /152 0,0295 szántó /152 0,0002 erd /154 0,0178 út /153 0,086 erd

12 A Kerekegyháza, 0182/147 hrsz. alatti ingatlanon megépül trágya komposztáló épület leveg védelmi övezetét a kellemetlen szaghatást épület szélét l mért 183 m-es sugarú körben állapítom meg. Az ily módon meghatározott terület a telep területén kívül út és mez gazdasági szántó, erd területeket érint. 47. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatait a következ táblázat fogalja össze: Biotojás Kft. (Kerekegyháza) Védelmi övezet (r=183 m) által érintett területek Település Sorszám Ingatlan helyrajzi száma (hrsz.) Adott hrsz.-on belül a védelmi övezet által érintett terület nagysága [ha] velési ág /144 0,2546 szántó /144 0,0253 út /144/a 3,6042 erd /144 0,1216 út /144/c 0,7974 erd /144/d 0,2968 erd /145 0,8296 erd /123 0,4486 erd /124 0,5262 sz /147 0,0763 fásított terület Kerekegyháza /147/a 1,5401 legel /147 0,0283 fásított terület /147 3,9374 szántó /147 0,0293 fásított terület /146 1,0549 erd /15/a 0,0258 tanya (lakóépület nem érintett) 0182/15/b 0,0235 gyümölcsös 0182/149 0,0689 legel 0182/14 0,0864 erd 0182/122/c 0,1269 szántó 0182/122/b 0,0381 tanya (lakóépület nem érintett) 01581/39 0,4132 legel Kecskemét ,0273 út ,2541 út

13 13 Indokolás A Kerekegyháza, hrsz. alatti ingatlanon újonnan létesül állattartó épület, illetve a Kerekegyháza, 0182/147 hrsz. alatti ingatlanon megépül trágya komposztáló épület esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése alapján védelmi övezetet kell kialakítani a b zkibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetében. El írások: 48. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával mindenkor a lehet legkisebb mértéken kell tartani az állatok által kibocsátott emésztetlen takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mérték re csökkentve azzal az állatok élettevékenysége során kibocsátott légszennyez anyagok mennyiségét, továbbá csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkez légszennyez anyagok mennyiségét is. 49. Az épületek szell zési rendszerét folyamatos karbantartással megfelel m szaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelel en üzemeltetni kell, ezzel is biztosítva az állatok megfelel komfortérzetét, az optimális h mérsékletet, el segítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést. 50. A takarmánytároló silók sz zsákjainak épségét rendszeresen ellen rizni kell. A sérült sz zsákokat haladéktalanul ki kell cserélni. 51. A trágyát a szállító járm re a kihordó szalagról, diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni. 52. A trágyát a telepr l zárt szállító járm vön kell kiszállítani. 53. A telep járófelületeinek rendszeres takarításával csökkenteni kell a diffúz kiporzást. 54. A baromfitelep CH4 és NH3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell. 55. Tilos a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése. 56. A tartástechnológiában olyan kellemetlen szaghatást csökkent adalékanyagot, bioenzimet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy a keletkez trágya az állattartó telep és a trágya tároló, valamint a komposztáló környezetében lakosságot zavaró b zterhelést nem okozzon. A felhasznált adalékanyag mennyiséget, valamint a felhasználás id pontját naplóban kell rögzíteni. Indokolás: Az állattartó épületek, a szell zési rendszer és berendezések, az állattartás technológiája leveg védelmi szempontból megfelel a BAT követelményeinek, biztosítva ezzel az állattartó épületek, mint légszennyez források alacsony légszennyez anyag kibocsátását. A fenti el írások ennek az állapotnak a fenntartását hivatottak biztosítani. Az elérhet legjobb technikának megfelel tartási technológia biztosítja a baromfitelep b zkibocsátásnak minimalizálását. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellen rzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az állattartó épületek klímájának pontos, számítógép vezérelt szabályozása csökkenti a b zképz dést. A tojóépületekb l a trágya folyamatosan kiszállításra kerül. A trágya zárt szállító eszközre juttatása megakadályozza a környezeti leveg porral történ szennyezését. A takarmánytároló silók légz nyílása sz vel van felszerelve, ami csökkenti a diffúz porkibocsátást. A telep környezetébe telepített erd sávok csökkentik a környezet b z- és porterhelését. A fenti el írások a BAT-nak való megfelelést, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó el írásainak betartását, továbbá a lakosságot zavaró b z környezetbe kerülésének megakadályozását, illetve a légszennyez anyag keletkezés és kibocsátás csökkentést hivatottak biztosítani. Trágyakezelés, trágyatárolás: El írások: 57. A száraz trágyát csak olyan módon lehet a term földre juttatni, hogy az a lehet legkisebb területen és a lehet legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti leveg vel. 58. Tilos a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése. 59. A komposztálóban kezelt trágyához olyan kellemetlen szaghatást csökkent adalékanyagot kell hozzákeverni, amely biztosítja, hogy a komposztáló környezetében lakosságot zavaró b zterhelés nem keletkezhessen. A felhasznált adalékanyag mennyiséget, valamint a felhasználás id pontját naplóban kell rögzíteni. Indokolás A trágyakezelésre vonatkozó el írások a diffúz b zkibocsátás megel zését, illetve csökkentését és az el írások betartásának ellen rzését szolgálják. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -a szerint Tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése, továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz.. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM El írások: 60. A telephelyen üzemel zajkelt berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mérték zajkibocsátását. Határid : folyamatos. 61. A telep zajhelyzetének megváltozását az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre be kell jelenteni. Határid : folyamatos.

14 14 Indokolás: A létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. -a alapján került meghatározásra. A hatásterületen zajtól védend létesítmény nincs. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. 3), valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. 1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védend terület, építmény vagy helyiség. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME El írások: 62. A vízellátó kút üzemeltetése úgy történjen, hogy a felszín alatti vízbe szennyez dés ne kerülhessen. 63. A felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlás egyensúlya min ségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkit zések elérését biztosító követelmények. 64. A vízhasználattal járó ártalmak megel zése érdekében biztosítani kell a kút 10 m-es környezetének küls szennyez désekt l való védelmét. 65. A vízmér óra állását rendszeresen havonként, a hónap els munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értéket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. Határid : folyamatos. 66. A vízellátó rendszeren esetlegesen feltárt szivárgási hibahelyek kijavítását folyamatosan el kell végezni, dokumentálni kell, és a vonatkozó munkalapokat meg kell rizni és azok fénymásolatát az éves környezeti beszámolóhoz csatolni kell. Határid : folyamatos. 67. A nem közm vel összegy jtött (kommunális) szennyvíz csak engedéllyel rendelkez ártalmatlanító helyre szállítható, az elszállítását bizonylatolni kell, a bizonylatokat meg kell rizni, és az elszállított szennyvizek mennyiségi adatait az éves jelentésben ismertetni kell. Határid : a tárgyévet követ március Az engedélyesnek a környezetkárosodás megel zésének és elhárításának rendjér l szóló 90/2007.(IV. 26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkezni. A tervet felügyel ségünkhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. Határid : augusztus A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy ne okozzanak a felszín alatti víz és földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvez tlenebb állapotot. 70. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen keletkez trágya mennyiségér l és kezelési módjáról. A nyilvántartásból összeállított jelentést be kell nyújtani a Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre. Határid : folyamatos, jelentés tárgy évet követ év március 31-ig. 71. Tilos a trágya mez gazdasági területre történ kijuttatása október 31-február 15 között. 72. Nyilvántartást kell vezetni a keletkez tárgya mennyiségér l, a Kereki Tojás Kft. részére történ trágyaátadásról, illetve a komposztálóba beszállított trágya mennyiségér l. A nyilvántartásból összeállított jelentést be kell nyújtani a Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre. Határid : folyamatos, jelentés tárgy évet követ év március 31-ig, az éves jelentés részeként. Indokolás: A vízhasználatok során keletkez szennyvizek környezetvédelmi szempontból megfelel elhelyezésér l gondoskodni kell. A gázvizsgálatot a 12/1997. (VIII. 29.) a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítésér l szóló KHVM rendelet írja el, a vizsgálatot e rendelet szerint kell végezni, illetve dokumentálni. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. (1) kimondja, hogy a VKJ számítás alapjául szolgáló vízmennyiség esetén a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként hiteles, folyamatosan mér vízmennyiség mér vel kell megállapítani. A vízmér óra állását rendszeresen havonként a hónap els munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értéket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A rendelet 5. (1) a) szerint több vízbeszerzési létesítményt csak akkor szabad összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízmin ségi kategória azonos. A környezetkárosodás megel zésének és elhárításának rendjér l szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint az intenzív baromfitenyésztés több mint fér hellyel tevékenységet folytató üzem kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi és formai kellékeinek a környezetkárosodás megel zésének és elhárításának rendjér l szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében el írtaknak kell megfelelnie. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható. A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi min sítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni. A trágya mez gazdasági területen történ felhasználásával kapcsolatos el írásokat az 59/2008. (IV. 29.) Korm. rendelt tartalmazza.

15 15 TERMÉSZETVÉDELEM El írások: A telepen tervezett új állattartó épületek tervezésekor az alábbi tájvédelmi szempontokat kell figyelembe venni: 73. Az állattartó épületnek küls megjelenésében (forma, homlokzati és tet színek) a környékre jellemz építészeti hagyományokhoz illeszkednie kell, a rikító színek választását kerülni kell. 74. Az épületek tájba illesztését az épületek körüli, vagy a telekhatáron történ fásítással - cserjésítéssel kell megoldani. Indokolás Tájvédelemre vonatkozó el írásunk a természet védelmér l szóló évi LIII. törvény 7. (2) a) pontján alapul és a Duna-Tisza köze építészeti hagyományaihoz való, valamint a tágabb környezetben lév tájba történ illeszkedést szolgálja. A TELEPHELYEN A TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA El írások: 75. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követ en az engedélyes köteles a felügyel ség egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról. 76. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek kell átadni. 77. Leveg védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történ felhagyása esetén a leveg szennyezettségét beleértve a b zt is el idézni képes anyagokat, berendezéseket a leveg káros mérték szennyez dését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyr l elszállítani. 78. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történ felhagyása esetén az adott területen lév, illetve az adott területen megel en üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkez hulladékkezel nek kell átadni. 79. A tevékenység felhagyása esetén meg kell vizsgálni, hogy a tevékenység megkezdését megel állapothoz viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben bekövetkezett-e környezeti kár. A vizsgálati jelentést az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre be kell nyújtani. Indokolás: A tevékenység felhagyására vonatkozó el írások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét. ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A FELÜGYEL SÉG RÉSZÉRE 80. Az engedélyes köteles az engedély el írásainak megfelel en valamennyi elvégzett mintavételr l, laboratóriumi analízisr l, mérésr l, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni. 81. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerül minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza. 82. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követ 1 hónapon belül a panaszokat részletez beszámolót a felügyel séghez benyújtani. 83. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a felügyel ség által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell rizni, és mindenkor felügyel ség részére hozzáférhet séget kell biztosítani. 84. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a felügyel séghez az általa el írt formában, gyakorisággal és határid re kell benyújtani, 1 eredeti és 1 másolati példányban. 85. Minden beszámolót az engedélyes képvisel jének vagy az engedélyes által megnevezett felel s vezet nek kell aláírnia. 86. Minden, az engedéllyel összefügg, a m ködéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a felügyel ség rendelkezésére kell bocsátani az ellen rzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges id pontban. 87. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a felügyel ség írásbeli hozzájárulásával módosítható. 88. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltet vel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni. - KÜJ, KTJ; - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt., ), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.); - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.); - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság); - TEÁOR 03 kód (a mindenkor érvényben lév TEÁOR szerint); - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglév létesítményr l van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelent s változtatás;

16 16 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint; -, illetve nem f IPPC tevékenység megnevezése (f tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az els dleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyez anyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem f tevékenységként kell feltüntetni); - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); - NOSE-P kód. A beszámolókat a következ címre kell elküldeni: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség, Szeged, Fels -Tisza part 17., Pf.: 1048 Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága Beadási határid Éves adatszolgáltatás Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) adatszolgáltatás évente március 1. Állattartótelep CH4 és NH3 diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai évente március 31. Éves környezeti beszámoló minimális tartalma Hulladékgazdálkodás: - keletkezett hulladékok - technológiánkénti anyagmérleg Leveg védelem: - Technológia b zkibocsátása, csökkentésére tett intézkedések. - Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata. - Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása. Vízvédelem: - Tényleges víz és egyéb anyag felhasználás - Szennyvíz és további kibocsátott anyagok mennyisége - Monitoring rendszer vizsgálat (padozat repedezettségének vizsgálata) - Keletkez trágya mennyiség és a trágya kezelésének módja évente március 31. Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések Energiahatékonysági bels audit 5 évente A felülvizsgálati dokumentáció részeként Eseti beszámolók Panaszok (ha voltak) eseti Panasz beérkezését követ 2 napon belül

17 A bejelentett események összefoglalója 17 eseti Az eseményt követ 1 hónapon belül Haváriák jelentése eseti Haladéktalanul Indokolás Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelel információk összegy jtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Szakhatósági állásfoglalások: 1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve BKR/001/ /2013. sz. szakhatósági állásfoglalása: Az Alsó - Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött dokumentációban foglaltak alapján a BIOTOJÁS Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fsz. 1.) kérelmére Kerekegyháza 0182/13, 0182/147 hrsz. alatti tojótelep vítésére és komposztáló üzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyéhez közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel járulok hozzá: 1. A m ködés során keletkez kommunális szilárd és folyékony hulladék gy jtését zárt és fert zésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a b z-és szaghatást is csökkenti. 2. Az üzemelés során keletkez veszélyes hulladékok gy jtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 3. A telephelyen a veszélyes anyagokkal é keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet szennyezhessék, károsíthassák. 4. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak csökkentése érdekében folyamatosan be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági el írásokat (bejelentés, biztonsági adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, a munkavállalókat ér kémiai kockázatok felmérése, és a kockázatok csökkentése érdekében a megfelel intézkedések megtétele). 5. A tevékenység gyakorlása során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi el írásoknak megfelel en engedélyezett biocid termékek (pl. fert tlenít szerek) használhatók fel. 6. A fert betegségek és a járványok megel zése érdekében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztet biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót {veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelel en felmérni, és ennek csökkentése érdekében a megfelel intézkedéseket megtenni, szükség esetén a munkavállalókat véd oltásban részesíteni. 7. Az állattartó telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megel zése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni, illetve folyamatos irtással és a tenyész helyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen. 8. A telephelyen a nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság BKF/01/4215-1/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint els fokon eljáró növény- és talajvédelmi hatóság, az Tisztelt engedélyez hatóság fenti hivatkozási számú megkeresésében a talajvédelmi szakhatósági állásfoglalási nyilatkozat kiadásával kapcsolatban kereste meg. A megkeresés tárgya Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u fszt.1.) Kerekegyháza 0182/13-,/147 hrsz.. alatti tojótelep vítése és komposztáló üzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadásához a szakhatósági állásfoglalás megkérése. A megkeresés, valamint a beküldött környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (készítette: Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató. Kft Kunszentmiklós, sz. u. 3/a. Sz cs Pál környezetgazdálkodási szakmérnök, szakért, ügyvezet, Eng. sz.:szkv-hu,-le,-vf,-zr, kamarai, reg. szám: , Agócs Gábor okleveles környezetmérnök, szakért.eng.sz:sztv, SZTjV, SZKV-hu,-le,-vf,-zr kamarai, reg. szám: ) alapján megállapítható, hogy az érintett terület kizárólag kivett ingatlant érint, de az érintett terület közvetlen szomszédságában van mez gazdasági külterület. A talajvédelmi hatóság hatásköre csak mez gazdasági m velés alatt állá területekre terjed ki, a szomszédságában van term föld. Így a jelen ügy vonatkozásában mégis adunk ki az alábbi feltételekkel

18 18 TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-t 1. A tevékenység úgy végezhet, hogy hatása a környez term földek min ségében kárt ne okozzon, a gazdálkodás és a talajvéd földhasználat feltételeit ne rontsa. 2. A keletkez szennyvizek, hulladékok, egyéb talajidegen anyagok mez gazdasági m velés területre nem kerülhetnek. 3. A keletkez szerves trágya tárolása, nitrátérzékeny mez gazdasági területen történ felhasználása továbbá adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet el írásait be kell tartani. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben, vagy egyéb jogorvoslati úton támadható. 3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága BKG/01/ /2013. számú állásfoglalása: A Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.) megbízásából az Abdiás-Öko Kft. (6090 Kunszentmiklós, sz u. 3/a.) által benyújtott a Kerekegyháza 0182/13 és 0182/147 hrsz.-ú tojótelep b vítése és komposztáló üzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyes tervdokumentációhoz szakhatósági hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 4. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság /2014. sz. szakhatósági állásfoglalása: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fsz. 1.) Kerekegyháza, 0182/13 és 0182/147 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tojótelep és komposztálóüzem összevont környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelméhez El írás: szakhatósági hozzájárulásomat megadom 1. A Kerekegyháza 0168/268 hrsz.-ú ingatlanon található kút /2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyét a használatbavételi engedély kiadása el tt, a megnövekedett vízkontingens tekintetében módosítani szükséges, melyre vonatkozó kérelmet az engedélyesnek be kell nyújtani hatóságunkhoz. 2. A Kerekegyháza 0182/13 hrsz.-ú ingatlanon található kút vízjogi engedélyezési eljárását, a használatbavételi engedély kiadásáig meg kell indítani hatóságunkon. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntet végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. 5. A Kecskeméti Járási Földhivatal /2/2013. sz. szakhatósági állásfoglalása: A Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u.39. fszt I.) által az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez benyújtott dokumentáció alapján indult eljárásban, a Kerekegyháza 0182/147 hrsz-ú ingatlanon tojóól, tojáscsomagoló, válogató épület és tyúktrágya komposztáló épület megvalósítása tárgyában a Kecskeméti Járási Földhivatal, mint term föld védelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadja. Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat joger re emelkedését l számított 11 év. Az engedélyben foglalt követelmények és el írások felülvizsgálatára a határozat joger re emelkedését követ 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ségre. Az egységes környezethasználati engedély el írásaitól eltér en folytatott tevékenység esetén a felügyel ség határozatában kötelezi a környezethasználót kett százezer forinttól ötszázezer forintig terjed bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határid vel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel séghez, mint els fokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

19 19 A jogorvoslati eljárás díja a jogszabályban meghatározott esetek kivételével a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz ,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett el irányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyel ségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát. A kérelmez az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Biotojás Kft. (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.) megbízásából az Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, sz u. 3/a.) július 23-án a Kerekegyháza 0182/13 és 0182/147 hrsz. alatti tojó- és komposztáló telep R. szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a felügyel ségre. A tervezett tevékenység a R. 1. sz. mellékletének 1. b) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles ((Intenzív állattartó telep b) baromfitelepnél 60 ezer fér helyt l tojók számára), valamint a rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja alapján (Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) fér hely baromfi számára) egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. A felügyel ség az eljárást az ügyfél kérelmére összevont eljárásként folytatta le. A kérelmez az eljárás ,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárás többször volt hiánypótlási szakban. Az utolsó hiánypótlás május 21-én érkezett a felügyel ségre. A tervdokumentáció a hiánypótlásokkal együtt megfelel a R. el írásainak. A felügyel ség az engedély érvényességi idejét a R. eljárás megindításakor hatályos 20. (8) bekezdése szerint határozta meg: az egységes környezethasználati engedély meghatározott id re, de legalább tíz évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és el írásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap. A R. jelenleg hatályos Mkr10.-zel megállapított rendelkezéseit a R. 29/H (1) bekezdése szerint a I. 17. után indult ügyekben, továbbá a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A felügyel ség a R. 24. (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: A felügyel ség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (6) bekezdése alapján a hatásterületen él ügyfeleket és az ügyfélnek min sül szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton az alábbiak szerint értesítette: A felügyel ség a kérelem benyújtását követ en /2013. számon szeptember 5-én honlapján közzétette az összevont környezeti hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati engedélyezésre vonatkozó közleményt, valamint ezzel egyidej leg postán megküldte azt Kerekegyháza Város Jegyz jének, hogy gondoskodjon a közlemény közhírré tételér l. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban szeptember 9. napjától október 10. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. Az országos társadalmi szervezetek értesítetése en keresztül megtörtént. A közmeghallgatás hirdetményezésére a /2014. számú közleményben február 14-én a honlapon és február 17. napjától március 24. napjáig a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban került sor. A közmeghallgatásról az érintettek a /2014. sz. megkereséssel értesítést kaptak. A közmeghallgatásra ápr. 2-án 10:15 órakor került sor a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban. A közmeghallgatásra észrevétel, kérdés nem érkezett. A közmeghallgatáson az engedélyes képvisel je, a tervez és a felügyel ség képvisel i vettek részt. A közmeghallgatáson ismertetésre került az eljárás eddigi menete és a jogszabályok vonatkozó rendelkezései. A tervez bemutatta a tevékenység környezetvédelmi jellemz it. A közmeghallgatáson érdekl dés hiányában lakossági észrevétel, kérdés nem hangzott el. A közmeghallgatáson készült jelenléti ív a /2014. számon került iktatásra. A felügyel ség a közmeghallgatást hangfelvétellel dokumentálta, amit április 2-án a /2014. sz. közleményben szerepl elérhet séggel elektronikus úton közzé tett. A közmeghallgatással kapcsolatban a közzétételét követ en észrevétel nem érkezett.

20 20 A szakhatóságokat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. -a alapján, ill. az illetékes vízügyi hatóságot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése alapján kerestem meg. A szakhatósági állásfoglalásokban foglalt el írások a rendelkez részben szerepelnek. A szakhatósági állásfoglalások indokolásai: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásunk megadását kérte. A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése a szakhatósági állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyéhez kiadásához való hozzájárulást kizáró közegészségügyi hatásokat. A környezetvédelmi engedély kiadásához való szakhatósági hozzájárulás feltételeként a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 4. (2), (4), 5. (1) és 6. (1) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir l1 szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 5. (1) bek. a) -d) pontjaiban, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. tv , és án, a biocid termékek el állításának és forgalomba hozatalának feltételeir l szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM-KvVM együttes rendelet 3, a biológiai tényez k hatásának kitett munkavállalók egészségének járványok megel zése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekr l szóló 18/1998. (VI.3.) EüM rendelet 9. (1) pontjában és a 4.sz melléklet 7.pontjában, a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2. (1) bekezdésében, megállapított közegészségügyi-, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam el. Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásomat Ket. 44. bekezdésére figyelemmel, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott hatáskörében eljárva, ill. szakkérdésekre vonatkozóan, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér l szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. (2) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság: Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. A talajvédelmi hatóság az említett feltételek betartása mellett összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását megadja. Az önálló jogorvoslat kizártságáról a 2004.évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése rendelkezik. A Kormányhivatal hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja és a 17. (1) bekezdése állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalást a 2007.évi CXXIX törvény 49. d) pont, a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/A. (1) bekezdés 4. melléklet 5. pontja, valamint a évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése alapján adtam ki. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága: Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség által megküldött dokumentációból és igazgatóságunk nyilvántartásából megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nem jár erd terület igénybevételével, valamint a környez erd kre káros hatást nem gyakorol. Ezért szakhatósági hozzájárulásomat feltétel nélkül megadtam. Szakhatósági állásfoglalásomat a f városi és megyei kormányhivatalok mez gazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésér l szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 12. (1) bekezdésében, valamint a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése és 5. számú mellékletének 8. pontjában foglalt hatáskörben eljárva, a 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 2. (3) bekezdése és 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (1), (3), (6) és (9) bekezdése figyelembe vételével adtam ki.

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 91.159-1-15/2012. Ea: Dr. Jenei Mária Privitzer Jen Balatonyi Zsolt Dr. Balthazár Éva Tárgy: Balázs Bt., Mindszent, szarvasmarha

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 5086-15/2016. Tárgy: Győrszemere, GALLITÉT Kft. 0395/41 hrsz. alatti baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata Ügyintéző:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.004-2-8/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Lovrityné Kiss Beáta (leveg védelem + összefogó) Hargitai Attila (víz- és talajvéd.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 91865-1-12/2013.. Tárgy: NT Kft., Ea.: dr. Joó Anikó el zetes vizsgálati eljárás Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazdálkodás)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.494-1-8/2013. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita dr. Jenei Mária Tárgy: Szeged 2011

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 87368-3-21/2014. Ügyintéz : Privitzer Jen dr. Ruzsáli Pál Sipos László Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Kiskunfélegyházi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

A Dunapataj 0219/3a hrsz. alatti öntözőtelep megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSZ/01/4683-14/2016. KTFO-azonosító: 109472-1-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Simó Lajosné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi. szám: 89814-1-17/2013. Ea.: Bang Gyula Kovács Viktor dr. F z István Tárgy: ÖKO2000 Vállalkozás, Szabó József egyéni vállalkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását.

H A T Á R O Z A T. 1. A magtár létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105687-1-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Lipták Dávid Berényi Anita Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Agrofeed Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 57.382-1-8/2010. Ea.: dr. Kiss Renáta Pádár Csilla (hulladékgazdálkodás + öf.) Tárgy: Stabil Sped Kft., Üllés, hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 90675-1-10/2012. Ea: dr. Joó Anikó Filakné Enyedi Andrea Bánfi Szabolcs Tárgy: Vakulya Istvánné, el zetes vizsgálat

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 94.661-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Csókási Anita (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 95551-1-12/2013. Ea.: Simándiné dr. Nagy Edit M. ea.: Vincze Krisztina ( VVO ) H A T Á R O Z A T Tárgy: Vízjogi létesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 85418-1-13/2012. Ea: dr. Petrovics György Csókási Anita Kovács Tibor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., el zetes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-20303/2015., 36221/2016. Ügyintéző: Demeter Anikó Dr. Bartus Beáta Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Nak 057/6 helyrajzi számon lévő I. számú sertéstelep

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 93.056-1-9/2013. Tárgy: DÉBÁK Kft., Hódmez vásárhely, Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Hargitai Attila

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 89.253-1-7/2012. Tárgy: Délút Kft., Hmvh. Ea: dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Hargitai Attila Sipos

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Vajszló, 140 hrsz. biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 7/1. oldal 1. Telephely főbb adatai: 1.1. Megnevezése: Vajszlói biogáz üzem 1.2. Sertéstelep címe: Vajszló, 140 hrsz 1.3. EOV koordináták: Y: 568 278 X: 580

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a :

H A T Á R O Z A T. m ó d o s í t j a : Ügyszám: Ügyintéző: Telefonmellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu Jelszó: gyula (Javasolt webböngésző: Mozilla Firefox)

KÖZLEMÉNY. A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu Jelszó: gyula (Javasolt webböngésző: Mozilla Firefox) KÖZLEMÉNY Az ügy tárgya: Ügyiratszáma: BE/39/24024/2016. Moroko-Farm Kft. kérelmére indult, a Csabacsűd, külterület 0304/7 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep összevont környezeti

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.417-1-12/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Tóth Éva Kovács Viktor Balatonyi Zsolt Tárgy: Solt Város Önkormányzata, Solt,

Részletesebben

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54.

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu www.progressio.hu

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96850-1-3/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 103 138 781

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 103973-2-12/2015. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., Kiskunfélegyháza Ügyintéz : dr. Hagymásy Márta Kiskunmajsa, Bugac,

Részletesebben