I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya"

Átírás

1 Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

2 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1. Az Üzletszabályzat tárgya 3 I.2. Az Üzletszabályzat hatálya 3 I.3. Az Üzletszabályzat közzététele 4 II. MENETREND 4 II.1. A menetrend tartalma 4 II.2. A menetrend közzététele 4 II.3. A menetrend módosítása 4 III. TÁJÉKOZTATÁS 5 IV. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK 6 IV.1. A személyszállítási szerződés 6 IV.2. A közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatokkal végzett személyszállítás szerződési feltételei 6 IV.3. A személyszállítási szerződés teljesítése 7 V. JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 7 V.1. Közös szabályok 7 V.2. Jegyváltás az autóbuszvezetőnél 7 V.3. Bérletvásárlás 7 VI. AUTÓBUSZOK ÉS AUTÓBUSZMEGÁLLÓK HASZNÁLATA 8 VI.1 Az autóbuszok, autóbuszmegállók használatára való jogosultság 8 VI.2 A használat általános szabályai 8 VII. DÍJSZABÁS 8 VIII. BIZTOSÍTÁS 9 VIII.1. Biztosított, kockázatviselés 9 VIII.2. Kárigények bejelentése, kárrendezés 9 IX. ELLENŐRZÉS 10 X. PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE 10 X.1. A panaszok káresemények bejelentése 10 X.2. A panaszok kezelése, intézése 10 X.3. Autóbusz-járatok késése esetén igazolás kiadása 10 XI. PÓTDÍJAK MEGFIZETÉSE, PÓTDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS, BÉRLETEK, KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSA 11 XI.1. Pótdíjak megfizetése 11 XI.2. A pótdíj utólagos behajtása 11 XI.3. Bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása 11 XII. TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE 11 XII.1. A talált tárgyak leadása, átvétele 11 XII.2. A talált tárgy megőrzése 11 Mellékletek (1-4) Utazási feltételek 12 Menetrend 18 Díjszabás 19 Utazási kedvezmények 20 2

3 I. ÜZLETSZABÁLYZAT I.1. Az Üzletszabályzat tárgya I.1.1. Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az Üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrendszerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten - az igénybe vehető közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendjük megismerhetőségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, díjaira, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére, - az utasok tájékoztatására, - a menetjegyek, bérletek megvásárlására, - az utazás során történő ellenőrzésekre, - menetdíjak visszatérítésére, - pótdíjak fizetésével kapcsolatos eljárásra, - panaszok bejelentésére és kezelésére, - személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra, - az autóbusz megállók használatára vonatkozókat. I.1.2. Az Üzletszabályzat részét képezi, és annak külön melléklete tartalmazza - a közforgalmú menetrendszerinti járatokon való utazás szerződési feltételeit (Utazási feltételek), - járatok menetrendjét (Menetrend), - a közforgalmú menetrendszerinti járatokon való utazás díját, a díjak kiszámítására és alkamazására vonatkozó szabályokat ( Díjszabás), - az utazási kedvezmények fajtáit (Utazási kedvezmények), valamint a jegyek, bérletek és más utazási okmányok használatának szabályait. I.1.3. A Trans-Tour 90 Közlekedési Kft. közforgalmú menetrendszerinti járatainak igénybevételére vonatkozó szerződési ajánlatát a közzétett Utazási feltételek, a Menetrend, a Díjszabás, és a Utazási kedvezmények együttesen képezik. I.2. Az Üzletszabályzat hatálya I.2.1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Trans-Tour 90 Közlekedési Kft. (székhelye: 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A, Cégjegyzékszáma: , továbbiakban: Trans-Tour 90 Kft.) közforgalmú menetrend szerinti saját autóbuszjárataival történő személyszállításra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, azok igénybevevőire (továbbiakban: utasok) terjed ki, továbbá mindazon személyekre, gazdasági társaságokra, szervezetekre, amelyek az említett szolgáltatásokkal, illetve azok használatával kapcsolatban a Trans-Tour 90 Kft-vel szerződéses vagy szerződésen kívüli kapcsolatba lépnek. A Trans-Tour 90 Kft., mint szolgáltató, a közforgalmú személyszállítást az ellátásért felelőssel kötött, május 8-tól hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján végzi. I.2.2. A Trans-Tour 90 Kft. az autóbusszal díj ellenében végzett közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra a hatályos jogszabályokban, valamint jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alkalmazza. I.2.3. Az autóbuszos személyszállítási engedély kiadása kapcsán eljáró hatóság neve és címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 4400 Nyíregyháza Lujza utca 7. 3

4 I.3. Az Üzletszabályzat közzététele I.3.1. A Trans-Tour 90 Kft. a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében, díjmentesen letölthető formában közzéteszi honlapján ( I.3.2. Az Üzletszabályzat vagy annak mellékletét képező Utazási feltételek vagy a helyközi Díjszabás módosításáról a Trans- Tour 90 Kft. honlapján ad tájékoztatást és legkésőbb a hatályba lépésének időpontjáig közzéteszi a módosítás teljes szövegét. A honlapon közzétett Üzletszabályzat a hatályos, módosításokkal egybedolgozott szöveget tartalmazza. II. MENETREND II.1. A menetrend tartalma II.1.1. A Trans-Tour 90 Kft. az általa közlekedtetett, és az utasok részéről igénybe vehető járatokat Menetrendben teszi közzé. A menetrend a járatok közlekedési útvonalára, megállóhelyeire, közlekedési napjaira, indulási és érkezési időpontjaira, az igénybevétel egyéb korlátozásaira, lehetőségeire, az igénybe vehető további szolgáltatásokra vonatkozó adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza. II.1.2. A járatok menetrendje az ellátásért felelőssel (helyközi közlekedésben: közlekedésért felelős miniszter) kötött Közszolgáltatási szerződés mellékletét képezi. A járatok - menetrendben foglaltak szerinti - közlekedtetése a Trans-Tour 90 Kft. számára szerződéses kötelezettség. A menetrendi időszak általában egy év. Az ellátásért felelős által meghatározott menetrendi időszak kezdetét a Trans-Tour 90 Kft. hirdeti meg, menetrendet tartalmazó kiadványon, hirdetményen feltünteti. II.1.3. A Trans-Tour 90 Kft. autóbuszjáratai az egyes ünnepnapokon a munkanap áthelyezéseknek megfelelően közlekednek. Az ünnepnapokra, illetve az ezeket megelőző és követő napokra vonatkozó közlekedési rendet, menetrendtől való eltéréseket külön menetrendi hirdetményben teszi közzé. II.2. A menetrend közzététele II.2.1. A Trans-Tour 90 Kft. az általa közlekedtetett közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratok menetrendjét autóbuszain teszi közzé. II.2.2. A Trans-Tour 90 Kft. által közlekedtetett közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratok menetrendjét a Trans-Tour 90 Kft. honlapján található menetrendi tájékoztató tartalmazza. II.3. A menetrend módosítása II.3.1. A menetrend a menetrendi időszakon belül a Trans-Tour 90 Kft. és az ellátásért felelős jóváhagyása szerint módosítható. II.3.2. A menetrendek módosításáról a Trans-Tour 90 Kft. a Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően a honlapján, a központi elérhetőségein, valamint az autóbuszain ad tájékoztatást. II.3.3. A közforgalmú helyközi menetrendszerinti járatok menetrendjének módosítását a Tans-Tour 90 Kft. hatályba lépés előtt legalább 30 nappal korábban közzéteszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény, vagy Trans-Tour 90 Kft. hatáskörén kívüli ok bekövetkezése miatt van szükség. II.3.4. Átmeneti (ideiglenes) menetrendváltozás szükségessége esetén (útlezárás, forgalomelterelés, javítási munkák, stb. miatt) a Trans-Tour 90 Kft. a honlapján közzétett, valamint a járat által érintett megállóhelyeken és az autóbuszokon kifüggesztett hirdetményben ad tájékoztatást a változásokról, kivéve a változás mértékének megfelelően - ha arra előre nem tervezhető, azonnal szükséges beavatkozás miatt van szükség, ami miatt a tájékoztatásra nincs lehetőség és a változtatás rövid időtartamú. II.3.5. Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megadhatják a Trans-Tour 90 Kft. központi elérhetőségein. 4

5 III. TÁJÉKOZTATÁS A Trans-Tour 90 Kft. tájékoztatást ad: - a közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratok közlekedéséről, - a Trans-Tour 90 Kft. és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés feltételeiről (Utazási feltételek), - a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról, - az utazási kedvezményekről, azok mértékéről, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről és a jogosultság igazolásáról, - az egyes jegy- és bérletfajtákról, azok érvényességének és használatának feltételeiről, - az autóbuszba bevihető kézipoggyászok és csomagok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről és a szállítás egyéb feltételeiről, - az útipoggyászok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről, darabszámáról és a poggyászfuvarozás egyéb feltételeiről, - a Trans-Tour 90 Kft. járatain történő utazásokra vonatkozó baleset- és poggyászbiztosítási feltételekről, Az utasok 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsirendeletben meghatározott jogairól a Szolgáltató az autóbuszállomásokon, más utasforgalmi szolgálatánál, továbbá a honlapján nyújt tájékoztatást. (1) A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson a közforgalom számára nyitva álló helyen, a megállóhelyen, kikötőben, valamint a személyszállító vasúti járművek, trolibuszok, az autóbuszok és a hajók, kompok belterében, a vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson, hajóállomáson és megállóhelyen található berendezések, a személyszállító vasúti járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei és a hajók, kompok, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával, a szolgáltató, a közlekedésszervező, valamint a vasút-, trolibusz-, autóbusz-, közösségi kerékpár- és hajóállomás vagy megállóhely, kikötő üzemeltetője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. (2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén - a vakok és gyengénlátók számára is érzékelhető módon - köteles a) a vasút-, hajó-, trolibusz- és az autóbusz-állomás és megállóhely bejáratánál, b) a személyszállító vasúti járműre, hajóra, trolibuszra, és az autóbuszra való felszállásra szolgáló peronoknál, c) a személyszállító vasúti járművön, hajón, trolibuszon és az autóbuszon, valamint d) közösségi kerékpár gyűjtőállomásán figyelemfelhívó jelzést és ismertetést elhelyezni az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről. (3) Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen. (4) A rögzített kép-, hang- vagy kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16. napon meg kell semmisíteni vagy törölni kell. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, illetve hangfelvétel bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során benyújtásra kerül. (5) Akinek jogát vagy jogos érdekét a (4) bekezdés szerinti kép-, illetve hangfelvétel érinti, a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a kép- illetve hangfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg vagy ne törölje. (6) Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített kép-, illetve hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a megkeresésre attól számított 72 órán belül, hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését az (5) bekezdés alapján kérték, nem kerül sor, és a (4) bekezdésben meghatározott határidő letelt, a rögzített kép- illetve hangfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. 5

6 A fentiekben felsoroltakról tájékoztatás kapható a Trans-Tour 90 Kft. központi elérhetőségein: - interneten: - írásban: - telefonon: / , / ; - személyesen: 4400 Nyíregyháza, Mező u. 5. 3/8. IV. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK IV.1. A személyszállítási szerződés IV.1.1. A Trans-Tour 90 Kft. közforgalmú menetrendszerinti személyszállítást Közszolgáltatási szerződés alapján végez. IV.1.2. Az utas és a Trans-Tour 90 Kft. közötti személyszállítási szerződés az utazás megkezdése előtt az utazásra jogosító okmány (menetjegy, bérlet stb.) megvásárlásával jön létre, illetve ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Trans-Tour 90 Kft. díjszabása alapján utazási okmány váltása nélkül jogosult utazását megkezdeni. Ha az utazási okmány megvásárlására nem kerül sor, továbbá minden más, itt nem említett esetben a személyszállítási szerződés ráutaló magatartással akkor jön létre, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra a felszállást megkezdi. IV.1.3. A szerződéskötési szándék kifejezésével (előzetes bérletvásárlás, felszállás) kifejezésével az utas az Utazási feltételeket elfogadja, ezért a szerződés létrejöttével a Trans-Tour 90 Kft. a meghirdetett a Utazási feltételeket elfogadottnak, és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti. IV.1.4. A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor a) az utas a céljának megfelelő állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte b) az utas a célja elérése előtt az utazásról (továbbutazásról) lemond, c) az utast a Trans-Tour 90 Kft. az utazásból kizárja. IV.2. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokkal végzett személyszállítás szerződési feltételei IV.2.1. A Szolgáltató közforgalmú távolsági menetrend szerinti személyszállítást - a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (1959. évi IV. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai, - a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, - az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló október 21-ei 1073/2009/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet, - az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, - a közúti közlekedésről szóló évi I. és - a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.évi XLI. törvény, - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, - a közforgalmú személyszálltítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, - az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, - az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, - a közlekedésért felelős miniszter részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek, - a poggyászfuvarozás tekintetében a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT. sz. rendelet szerint végeznek. Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók. 6

7 IV.3. A személyszállítási szerződés teljesítése IV.3.1. A Trans-Tour 90 Kft. minden tőle telhetőt megtesz a forgalom fenntartása, és az utasoknak a szerződésben vállaltak szerinti célállomásukra történő elszállítása érdekében akkor is, ha az autóbuszjáratok közlekedését valamilyen körülmény hátráltatja, kivéve, ha azt rajta kívül álló, és általa el nem hárítható ok idézte elő. Amennyiben a forgalmi zavar a Trans-Tour 90 Kft. működési körén belüli okból keletkezett, a Trans-Tour 90 Kft. a forgalmi zavar jellegétől, és az elhárítás lehetséges módjától, körülményeitől függően más járművel vagy más járattal, illetve kerülő útvonalon gondoskodik az utasok továbbszállításáról. IV.3.2. A személyszállítási szolgáltatás keretében az utast ért baleset, sérülés vagy kár alkalmával a Trans-Tour 90 Kft. az adott körülmények között lehetséges módon segítséget nyújt, és az eseményről szükség szerint - jegyzőkönyvet készít. V. JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA V.1. Közös szabályok V.1.1. Menetjegyek, bérletjegyek árusítása az autóbuszvezetőknél, valamint bérletjegyek árusítása a Trans-Tour 90 Kft irodájában történik. A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítása, érvényesítése az irodában illetve a autóbuszvezetőknél lehetséges. V.1.2. A jegyek, bérletek ellenértékét készpénzzel Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni. A fizetendő összeget megfelelő címletű pénzeszközzel kell megfizetni. Az autóbuszvezető és a bérletpénztáros pénzváltásra, és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. Egyéb fizetőeszköz elfogadására a Trans-Tour 90 Kft-nél nincs lehetőség. V.1.3. Érvénytelen vagy forgalomból kivont bankjegy, érme, utalvány és más fizetési (készpénzkímélő vagy helyettesítő) a díj kiegyenlítésére nem fogadható el. Hamis vagy alapos okkal hamisnak vélt bankjegyet a bérletpénztárosok és az autóbuszvezetők nem fogadnak el, és megteszik az ilyen esetekre előírt intézkedéseket, melyeknél a Magyar Nemzeti Bank ajánlása az irányadó. V.1.4. A jegy, bérlet vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával a pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett adatokról, az érvényesítés helyességéről, és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után a fentiekkel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető. V.1.5. A jegy, bérlet vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére az autóbuszvezető, illetve a bérletpénztáros a fizetett összegről annak kiegyenlítésekor egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes menetjegyről vagy bérletről számla csak a kedvezményre jogosult személy nevére, vagy a jogszabályban meghatározott esetben intézmény részére állítható ki. V.2. Jegyváltás az autóbuszvezetőnél V.2.1. A közforgalmú távolsági autóbuszjáratra a felszálláskor a járatra érvényes bérlettel nem rendelkező személynek az autóbuszvezetőnél menetjegyet kell váltania. A jegykiadás előtt az utasnak pontosan meg kell neveznie azt a megállóhelyet, ameddig a járattal utazni szándékozik. Aki utazási kedvezmény igénybevételére jogosult, annak az ezt bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatnia, illetve át kell adnia. Amennyiben a jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell. V.2.2. A közforgalmú távolsági autóbuszjáraton az autóbuszvezetőnél csak az adott járatra érvényes menetjegy vásárolható. V.3. Bérletvásárlás V.3.1. A Trans-Tour 90 Kft. bérleteket a bérletpénztárai, valamint autóbuszvezetői útján árusít. V.3.2. A bérletek használatához kötelezően szükséges igazolvány a Kft. irodájában, illetve a autóbuszvezetőkné igényelhető. V.3.3. Az autóbuszvezetők kizárólag a Trans-Tour 90 Kft. járatain érvényes bérletet árusítanak. V.3.4. A Tanulók havi bérlete tárgyhó 1. napjának 0.00 órájától következő hónap 5. napjának órájáig jogosít utazásra. 7

8 VI. AUTÓBUSZOK, AUTÓBUSZMEGÁLLÓK HASZNÁLATA VI.1. Az autóbuszok, autóbuszmegállók használatára való jogosultság VI.1.1. Az autóbuszokat és az autóbuszmegállókat nem használhatja - többi utas egészségét veszélyeztető fertőző beteg, - 6 éves életkor alatti gyermek, kísérő nélkül, - kísérő nélkül az olyan mértékű fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy, aki szükségletei ellátására önállóan nem képes, - aki magatartásával az utasforgalom biztonságát, a többi használó testi épségét, egészségét veszélyezteti, - az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy, továbbá aki botrányosan viselkedik és ezzel, vagy más visszatetszést keltő magatartásával a többi utas terhére van, és e magatartását felszólításra sem hagyja abba, - ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, az autóbuszmegállókat, annak berendezési és felszerelési tárgyait, valamint az ott tartozkodó többi személy testi épségét, ruházatuk vagy poggyászuk épségét veszélyezteti, azokban sérülést vagy egyéb módon kárt okozhat, beszennyezheti azokat. VI.2. A használat általános szabályai VI.2.1. Tűz- robbanás- és sugárveszélyes anyag a jogszabályban autóbuszon történő szállításra engedélyezett mértéken felüli mennyiségben az autóbuszmegálló területére sem vihető. Kellemetlen szagú anyag az autóbuszba nem vihető. VI.2.2. Az autóbuszmegállókban bármilyen árusítást folytatni, vagy szolgáltatást nyújtani akár alkalomszerűen is csak a Trans- Tour 90 Kft. engedélyével szabad. VI.2.3. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni, kéregetni vagy játékszerrel, bármilyen más eszközzel, tárggyal és módon zajt okozni az autóbusz és a megálló területén nem szabad. VI.2.4. Az autóbuszmegállók területén a gyalogosok és a járművek tartózkodására, mozgására a közúti közlekedés (KRESZ) szabályai érvényesek, azok betartása minden ott tartózkodó személyre és a járműre kötelező. VI.2.5. A Trans-Tour 90 Kft. által üzemeltetett közösségi közlekedési eszközön, a közösségi közlekedés céljára létesített kijelölt megállóban, annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület nem állapítható meg egyértelműen, akkor a várakozó helyet kijelölő táblától, vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben a dohányzás tilos. A dohányzásra kijelölt területek -felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásávaljelölve vannak. VI.2.6. A Szolgáltató az autóbuszokon az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény korlátozó rendelkezéseinek betartásával, elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést végez, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készít, és ezeket kezeli. Akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és /vagy hangfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 14 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a kép-, illetve hangfelvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje. Amennyiben a kérés megtétele meghatározott határidő letelt és az előterjesztett kéréstől számított 72 órán belül sem kérte a bíróság vagy hatóság a rögzített képilletve hangfelvételt felhasználásra, az megsemmisítésre vagy törlésre kerül. VII. DÍJSZABÁS A Trans-Tour 90 Kft. által alkalmazott díjszabás VII.1. A Trans-Tour 90 Kft. a közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat Díjszabásban teszi közzé. A díjmegállapítás módját jelen Üzletszabályzat tartalmazza. VII.2. Az utazási kedvezményeket, az igénybevétel feltéteteleit, az alkalmazásra kerülő jegy- és bérletfajtákat, azok kiadásának, használatának szabályait, érvényességét az Utazási feltételek tartalmazza. VII.3. A Trans-Tour 90 Kft. az általa üzemeltetett közforgalmú távolsági autóbuszjáratokon történő személyszállításra a hatályos rendeletben meghatározott díjszabást alkalmazza, amelyhez az általa alkalmazott kiszolgálási technológiák 8

9 figyelembevételével kiegészítéseket, módosításokat, továbbá az általa alkalmazott nem alkalomhoz kapcsolódó üzletpolitikai kedvezményeket is meghirdethet, melyekről a honlapján is ad tájékoztatást. VII.4. A évi XLI. Törvény alapján az emeltszintű országos személyszállíttás esetében minden utas (kivéve érvényes bérlettel rendelkező) kiegészítő jegy váltására kötelezett. VIII. BIZTOSÍTÁS VIII.1. Biztosított, kockázatviselés VIII.1.1. Biztosítottnak tekintendő az az utas, aki érvényes jeggyel, illetve bérlettel rendelkezik, és jogszerűen veszi igénybe a Trans-Tour 90 Kft. szolgáltatásait, valamint a jogszabály által ingyenes utazásra jogosított személyek köre. Az utas balesetbiztosítási szolgáltatásokat az Allianz Hungária Zrt. nyújtja. VIII.1.2. A kockázatviselés időtartama a Trans-Tour 90 Kft. autóbuszjáratain az érvényes utazási jogosultsággal a járműre való fellépéstől kezdődik, kiterjed az utazás teljes időtartamára, és a jármű elhagyásáig tart. VIII.1.3. Biztosítási események: baleseti halál, baleseti maradandó rokkantság (1-100%), egészségkárososdás, csonttörés, csontrepedés, 28 napon túli múlékony sérülés. A biztosítási feltételek szerint balesetnek minősül: olyan hirtelen és váratlan esemény, mely előre nem láthatóan, külső okból kifolyólag következik be. VIII.2. Kárigények bejelentése, kárrendezés VIII.2.1. Balesetből eredőfelelősség szabályai: A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved A Szolgáltatónak, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetőjének felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen, állomáson vagy más várakozóhelyen a be- és kiszállás esetét kivéve bekövetkezett balesetből eredőkárosodására, ha az a Szolgáltató, illetve az autóbusz-állomás üzemeltetője felróható magatartásának következménye Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredőhalála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye A Szolgáltató csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak, kerekesszéknek vagy élőállatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta. A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie. Kerekesszéket ért kár esetén a kártérítés a megrongálódott eszköz pótlásához vagy javításához kapcsolódó költség. Szükség esetén a Szolgáltató mindent megtesz ideiglenes csereeszköz vagy csereberendezés gyors biztosítása érdekében Szolgáltató nem felel az utasőrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül esőokból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért. Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, függetlenül az egyéb törvényes következményektől feleős a szabály megsértéséből származó károkért. VIII.2.2. A biztosítási eseményt az autóbuszvezetőnél, illetve a forgalmi szolgálatnál még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak. A helyszínen, vagy az irodában a járati személyzet, vagy más erre illetékes alkalmazott (megbízott) a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül a Biztosított rendelkezésére bocsát. VIII.2.3. Ha a Biztosított az őt ért sérülés miatt nem képes a biztosítási eseményt bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a Trans-Tour 90 Kft. képviselője hivatalból gondoskodik. Amennyiben erre nincs mód, a biztosítási esemény bizonyítása a Biztosítottat terheli (pl. rendőrségi, vagy mentők baleseti jegyzőkönyve alapján). VIII.2.4. A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint Trans-Tour 90 Kft. által felvett jegyzőkönyv. 9

10 IX. ELLENŐRZÉS Az utas kötelezettségei, az ellenőr jogai ellenőrzéskor IX.1. A Trans-Tour 90 Kft. járatain ellenőrzést végezhet a járatszemélyzet, vagy jegy-és bérletellenőrzési feladatokkal megbízott szolgáltató munkatársa, felszálláskor, az utazás tartama alatt bármikor, továbbá leszálláskor. Ellenőrizheti az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatának jogosságát, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét. Az ellenőrzést végző személy köteles az utas kérésére, az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízását felmutatni. Az autóbuszvezető és az ellenőr a munkavégzésük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Aki, ezen személyeket jogszerű eljárásukban erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el. IX.2. Az utazási igazolvánnyal már rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor kell utazási igazolványát kezelnie, kezeltetnie, ellenőrzésre a járatszemélyzetnek felmutatnia, vagy utazási jogosultságát igazolnia. A kedvezményre jogosító igazolványokat beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolását is a járatszemélyzetnek kell felmutatni, illetve átadni. A járaton szolgálatot teljesítő autóbuszvezetőt és más személyzetet munkakörüknél fogva az ellenőrével azonos jogosultság illeti meg. IX.3. Az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor ellenőrzés céljából az ellenőr felhívására fel kell mutatni vagy át kell adni az utazási igazolványt, valamint a kedvezményre jogosító igazolásokat. Amennyiben az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni. Az ezt megtagadó utasokat a Trans-Tour 90 Kft. munkatársa kizárhatja az utazásból, vagy azonosításukhoz hatósági személy közreműködését kérheti. X. PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE X.1. A panaszok káresemények bejelentése X.1.1 A Trans-Tour 90 Kft. bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatását igénybe vevő személy a javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a Trans-Tour 90 Kft-nek bejelentheti, és kérheti a kifogásolt esemény, vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. A szóbeli panaszról (legyen az személyes vagy telefonos bejelentés) jegyzőkönyv készül, valamint minden esetben írásos tájékoztatást ad a Szolgáltató a panaszt tevő részére, kivéve ha a panasztevő nyilatkozik arról, hogy írásbeli válaszra nem tart igényt a panasz azonnali kezelési miatt. Ha a panaszt a Szolgáltató nem bírálta el, vagy a Szolgáltató panaszkezelési eljárása nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre, azt a panaszos a Szolgáltató felügyeletét ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztályához nyújthatja be elbírálásra (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.; telefon: 1/ ; ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban. X.2. A panaszok kezelése, intézése X.2.1. Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a Trans-Tour 90 Kft. érdemben megvizsgálja, annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a Trans-Toru 90 Kft. a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni, és írásban tájékoztatást adni a panaszosnak arról, hogy mely hatóság eljárását kezdeményezheti, és megadja azok elérhetőségét. X.2.2 Ha a panaszt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a Trans-Tour 90 Kft. nyolc napon belül az illetékesnek megküldi, és erről a bejelentőt tájékoztatja. X.3. Autóbuszjáratok késése esetén igazolás kiadása A Közszolgáltatási szerződés alapján a Trans-Tour 90 Kft. a 10 perc feletti késéseket tartja nyilván, és ennek megfelelően ilyen, vagy ennél nagyobb mértékű késésekről ad ki az utasoknak igazolást. Az igazolás kiadása a jogosság ellenőrzését követően az irodában történik, az esetet követő 2 munkapnapon belül. 10

11 XI. PÓTDÍJAK MEGFIZETÉSE, PÓTDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS, BÉRLETEK, KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSA XI.1. Pótdíjak megfizetése XI.1.1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatára, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. XI.1.2. Az utasnak személyazonosságát igazolni kell, a személyi adatait az ellenőr feljegyzi és a menet- és pótdíjfizetési kötelezettségét dokumentálja. Az ellenőrzéskor megállapított menet- és pótdíjat 8 napon belül kell megfizetni a Trans-Tour 90 Kft. részére személyesen, az ellenőrzés során kiállított Kötelezvényen feltüntetett címen. 8 napon túli teljesítés esetében a pótdíj összege emelkedik. XI.2. A pótdíj utólagos behajtása XI.2.1. Amennyiben a kötelezett a menetdíjat és a pótdíjat a kiküldéstől számított 8 napon belül nem fizeti meg, a Trans-Tour 90 Kft. vagy megbízottja újabb határidő kitűzésével felszólítja kötelezettsége teljesítésére, és közli a megemelt pótdíjjal számított követelést. Ha kötelezettségét az újabb határidőre sem teljesíti, a Trans-Tour 90 Kft. intézkedik a követelés jogi úton történő behajtásáról, melnyek költségeit a kötelezett viseli. XI.2.2. Kiskorú és gyámság alatt álló személlyel szembeni követelését a Trans-Tour 90 Kft. a törvényes képviselővel szemben érvényesíti. XI.3. Helyközi bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása XI.3.1. Aki az utazásakor már korábban megváltott, az ellenőrzött utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a Trans-Tour 90 Kft. belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, az utazásra, illetve a kedvezményre jogosító okmányának meglétét utólag igazolhatja. Az okmányok meglétének igazolása az ellenőrzéstől számított 5 napon belül, az ellenőrzést végző társaság címén történő bemutatásával történhet. Ebben az esetben az utasnak pótdíj helyett bemutatási díjat kell fizetni. XI.3.2. Az utazási okmány, illetve kedvezményre jogosító igazolás bemutatásakor a Trans-Tour 90 Kft. viszszatéríti a már megfizetett menetdíj és pótdíj, valamint a helyes menetdíj, vagy a bemutatási díj különbözetét. XII. TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE XII.1. A talált tárgyak leadása, átvétele XII.1.1. A Trans-Tour 90 Kft. alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat rendszeresen átvizsgálják. A megtalált, vagy mások által leadott tárgyakat a Trans-Tour 90 Kft. átmeneti időszakra megőrzi, és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja. XII.1.2. A Trans-Tour 90 Kft. megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat. XII.2. A talált tárgy megőrzése XII.2.1. A talált tárgyakat a Trans-Tour 90 Kft. egy hónap időtartamig megőrzi, ezt követen az át nem vett tárgyakat értékesíti. XII.2.2. Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Trans-Tour 90 Kft. a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat az erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre. XII.2.3. Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Trans-Tour 90 Kft. a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja. 11

12 1. melléklet Trans-Tour UTAZÁSI FELTÉTELEK A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT MENETRENDSZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE 12

13 Utazási feltételek A Trans Tour 90 Közlekedési Kft. (továbbiakban: Társaság) a menetrendszerinti autóbuszjáratokkal személyszállítást (továbbiakban: autóbuszjárat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló évi I. tv, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXIX. törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény továbbá a Menetrendben, Díjszabásban foglaltak, és az annak alapján készített menetdíjtáblázatok díjai szerint végez. I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. Az autóbuszjáraton - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban a többi utas egészségét veszélyeztető fertőző beteg nem vehet részt. b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani. A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő/k/nek kell gondoskodni. Az a)-b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén az autóbuszjáratra mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Társaságnak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli. 2. Az utazásból kizárható a) az ittas személy, b) aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, c) aki az utazási feltételeket nem tartja meg. Utazásból való kizárás lakott területen vagy közforgalmú autóbusz megállóban vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen történhet. 3. Az autóbuszjárat csak érvényes regisztrációs jeggyel, menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával (továbbiakban együtt: utazási igazolvány) vehető igénybe. Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabályok vagy a díjszabás különböző jogosultságokhoz köti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a megfelelő igazolással együtt érvényesek. 4. Érvényes utazási igazolvánnyal (menetjeggyel, regisztrációs jeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító okmánnyal) nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet, regisztrációs jegyet vagy bérletet kell váltania. Az utazási igazolvánnyal, menetjeggyel, regisztrációs jeggyel rendelkező utasnak szintén legkésőbb felszálláskor kell utazási igazolványát, menetjegyét kezeltetnie, az autóbuszvezető által történő előzetes ellenőrzésre felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát egyéb alkalmas módon igazolnia. Az utas a különböző utazási jogosultságokat biztosító (utazási) igazolványokat a különböző jogosultságokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles az autóbuszvezetőnek, a jegykezelőnek, ellenőrnek felmutatni, illetve szükség esetén ellenőrzésre átadni. A megváltott, kezelt, kezeltetett, illetve felmutatott utazási igazolványt, menetjegyet, regisztrációs jegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni. Az utazási igazolványt, menetjegyet, regisztrációs jegyet, illetve egyéb utazásra jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt, az autóbuszra történő felszálláskor, az utazás teljes tartama alatt, illetve az autóbuszról történő leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr erre irányuló felhívására fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni. A személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasoknak az előzőek szerinti - az utazási jogosultság megállapítására, illetve az önkéntes jogkövető magatartás teljesítésére irányuló - az autóbuszon, továbbá az autóbusznak a megállóhelyen történő visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tudomásul kell venniük; feltéve, hogy az az utazási időt - az összes egyéb körülményre is tekintettel - számottevően nem befolyásolja, illetve az ellenőrzésen már átesett, de a leszállásban akadályozott utasoknak jelentős érdeksérelmet nem okoz. 5. Az utas köteles Kiegészítő jegy megváltására kivéve a bérletjeggyel rendelkező - emeltszintű országos személyszállítási szolgáltatás igénybevétel esetén. A kiegészítő jegyre jogszabályban előírt utazási kedvezmény nem érvényesíthető. 6. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Társaság bevonja, az utasnak pedig helyette menetjegyet kell váltania. 7. Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, területre, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). 8. Az utazási igazolványokat az azzal történő utazás megkezdése után átruházni nem szabad. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 9. Az utasnak a díjszabásban megállapított menetdíjat (utazási igazolvány árat) kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. A jegykiadó pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. 10. A Társaság menetjegy, illetve helyjegy előzetes igénylését, váltását (helybiztosítás) egyes autóbuszjáratokra kötelezővé teheti. 13

14 II. Díjszabás A Társaság a menetjegyek és más utazási igazolványok díjait, az alkalmazott kedvezményeket, az igénybevételük és használatuk feltételeit - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és hatósági intézkedésekre - honlapján teszi közzé. III. Érvényes menetjegy (utazási igazolvány) nélküli utazás 1. Annak az utasnak, aki a regisztrációs jegy vagy menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatára, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbuszjárat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbuszjárat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. 2. Annak az utasnak, aki előre váltott menetjegyét, illetőleg kezeltetési kötelezettséggel használható jegyét, bérletét vagy más utazási igazolványát nem kezelteti (érvényesíti), annak utólagos kezelésével egyidejűleg pótdíjat kell fizetnie. 3. Ha az utas utazási igazolványának érvényhatárán túl tovább kíván utazni, a továbbutazási menetdíjat az adott járatnak attól az állomásától kell számítani, ameddig a menetjegy érvényes volt, éspedig ha a) az utas továbbutazási szándékát az eredeti célállomás elérése előtt bejelenti, pótdíj nélkül, b) ellenkező esetben pótdíj felszámításával. 4. Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. IV. Fel- és leszállás, helyfoglalás 1. A Társaság a menetrendben közzétett helyközi járattal a személyszállítást köteles elvállalni. Ha a menetrendben közzétett járattal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a közlekedési vállalatot a szerződéskötési kötelezettség a jármű befogadóképességéig terheli. 2. Távolsági forgalomban az utasok elszállításának sorrendje a következő: a) az utazáshoz előre váltott és a járatra érvényesített menetjeggyel és helyjeggyel rendelkező utasok, b) a nagyobb távolságra utazó utasok, c) az a) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók, d) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők. Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó. 3. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. A 4 éven aluli gyermekek - biztonságuk érdekében - kísérőjük ölében utazhatnak, illetve külön ülésen mózeskosárban, gyermekülésben, stb. elhelyezve. A kísérővel utazó gyermekek elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő tartozik gondoskodni. 4. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie. 5. Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania 6.. Az utas leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk. 7. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad, illetve felszólításukra kötelezően kell kiszállniuk. 8. Ha az autóbuszjárat indulási idejére vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a Társaság nem felelős. V. Az utas magatartása 1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni, vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti, vagy azokban kárt okozhat. Annak, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi, pótdíjat kell fizetnie, vagy az utazásból kizárható. 2. Az autóbuszon bármilyen árut, szolgáltatást csak a Társaság írásbeli engedélyével szabad árusítani. 3. A szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében, az audio- és videó eszközök használatában az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik. Az utastér központi világítását az autóbuszvezető - ha az őt a vezetésben zavarja - lakott területen kívül kikapcsolhatja. 4. Autóbuszon rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja. 5. A közforgalmú belföldi helyközi autóbuszjáraton dohányozni (cigarettázni, szivarozni és pipázni) tilos. 6. Az utasnak a hatósági eljárási szabályokhoz igazodni kell, valamint a kézi- és útipoggyász kezeléséről magának kell gondoskodni. Ennek elmulasztása a menetrend megtartását nem hátráltathatja. 7. Ha az utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a Társaságnak kára származik, azt az utasra áthárítja. 8. Aki az autóbuszban, az autóbuszmegállóban - ideértve jelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is -, vagy 14

15 azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz, vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni. 9. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad. 10. Az autóbuszjáratokon hang- és képfelvétel készítése tilos. VI. Autóbuszba bevihető élő állatok 1. Az autóbuszba KIZÁRÓLAG vakvezető, értelmi fogyatékost kísérő, valamint rendőrkutya vihető. A kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A kutya az utazásból akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. 2. Az 1. pontban meghatározottakon kívül semmilyen élőállat nem szállítható az autóbusz utasterében. 3. Egyéb kisállat (pl.: kistermetű kutya, macska, stb.) zárt, tiszta szállítóeszközben, az autóbusz csomagterében szállítható. 4. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be. 5. Az élő állatban bekövetkezett, valamint az élő állat által a Társaságnak vagy harmadik személynek okozott kárért a Társaság csak vétkessége esetén felelős - a kézipoggyászra vonatkozó feltételek szerint. VII. Kézipoggyász 1. Az utasok kézipoggyászt vihetnek magukkal. Kézipoggyásznak minősül az egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és 60x30x30 cm mérethatárokat meg nem haladó tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz. 2. Kézipoggyászként nem szállítható a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, b) olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, c) gázpalack d) töltött lőfegyver. 3. A Társaság megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat, b) a járművet megrongálhatja, vagy beszennyezheti. 4. Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyre nem helyezhető. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat - amennyiben az arra alkalmas - előzetesen kézitáskába, bőröndbe, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba, átkötött (bevarrt) batyuba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni. 5. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek: a) Kisgyermekek szállítására használt ún. mózeskosár, gyermekülés, az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott megfelelően, biztonságosan elhelyezhető, felügyelete minden esetben az kísérő feladata. b) Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat, vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja. 6. A kézipoggyász őrzése az utas feladata. 7. A kézipoggyászban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász által harmadik személynek okozott kárért a Társaság csak jogszabály alapján vagy vétkesség esetén felelős. A Társaság a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie. 8. Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba. 9. Kézipoggyászként az autóbuszba be nem vihető tárgy útipoggyászként feladható, ha az autóbuszjárat útipoggyász-fuvarozást végez, és az arra vonatkozó feltételek azt nem tiltják. VIII. Csomagszállítás 1. Csomagnak minősül az utastérben szállított, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-ot meghaladó, valamint a kézben, ölben el nem helyezhető terjedelmes tárgy - a VII/5. pontban foglaltak figyelembevételével. 2. Az utas legfeljebb 1 db, 10 kg tömegű és 60x30x30 cm mérethatárokat meg nem haladó csomagot vihet magával az autóbuszba. 3. Annak az utasnak, aki csomagként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz - a csomag viteldíján felül - a díjszabásban megállapított pótdíjat is meg kell fizetnie. Emellett - függetlenül az egyéb törvényes következményektől - felelős a szabály megsértéséből származó kárért. 4. A csomag szállítására egyebekben a kézipoggyász-szállítás feltételei vonatkoznak, illetve azt kell alkalmazni (szállításból kizárt tárgyak, csomagolás, elhelyezés, őrzés, felelősség stb.) 15

16 IX. Útipoggyász szállítása 1. A menetrendben megjelölt helyközi járatra az utas, ha a járattal utazik, poggyászát feladhatja (útipoggyász). Nem igényelhető útipoggyász szállítása olyan autóbuszon, amely poggyásztartóval, poggyászszekrénnyel nincs felszerelve, illetőleg az útipoggyász elhelyezésére nincs más erre alkalmas hely. Az útipoggyászok szállítása az autóbuszba beépített poggyászszekrényben elhelyezve történik. 2. Útipoggyászként olyan tárgyak adhatók fel, amelyek bőröndbe, kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba, átkötött (bevarrt) batyuba vagy egyéb alkalmas módon vannak csomagolva, és összértékük az ,- Ft-ot nem haladja meg. Az útipoggyász nem tartalmazhat ékszert, nemesfémet, művészeti tárgyat, bélyeget, gyűjteményt, készpénzt, készpénzkímélő és - helyettesítő fizetőeszközt (bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány stb.) értékpapírt, menetjegyet, bérletet, okmányt, nemes szőrmét, valamint az eredeti vásárláskori (újkori) Ft egyedi értéket meghaladó tárgyat és tartozékait. 3. Egy utas legfeljebb 1 db útipoggyász szállítást igényelheti, melynek tömege a 20 kg-ot, térfogata 60*40*40 cm mérethatárokat nem haladhatja meg. 4. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el. Kizárható az útipoggyász-szállításból az olyan tárgy is, amely az utasok ruházatában, poggyászaiban kárt okozhat, illetve beszennyezheti azokat. 5. A Társaság megtagadhatja olyan tárgy útipoggyászként való szállítását, amely a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. 6. Ha az autóbusz poggyászterében vagy az egyéb, az útipoggyászok továbbítására szolgáló helyen elhelyezhető, mérethatárokra való tekintet nélkül és ha a következőkben más rendelkezés nincs, csomagolatlanul is, útipoggyászként feladható még: a) gyermekkocsi b) rokkantkocsi, c), dobozba vagy tokba csomagolt hangszer. 7. A Társaság alkalmazottja az útipoggyászként feladott küldemény tartalmát az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az szállításból kizárható tárgyat tartalmaz. 8. Annak az utasnak, aki szállításból kizárt tárgyat ad fel útipoggyászként, viteldíján felül pótdíjat is meg kell fizetnie. 9. Az utas útipoggyászt csak arra az autóbuszjáratra adhat fel, amelyiken utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig utazási igazolványa érvényes. 10. Az útipoggyásznak az autóbusz poggyászterébe való berakását, elhelyezését, valamint a fuvarozás végeztével onnan kivételét az utas végzi. 11. Az útipoggyász elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a Társaság köteles megtéríteni az elveszett dolog számlával igazolt értékét, a IX. 2. pontban meghatározott értékhatáron belül. Kártérítésre az az utas jogosult, aki az adott járatra érvényes menetilletve bérletjegyét bemutatja. 12. Az itt nem szabályozott kérdésekben az útipoggyász szállítására, a szerződő felek (az utas és a Társaság) jogaira és kötelezettségeire, valamint a szerződés teljesítésére, továbbá a kártérítésre és az igényérvényesítésre a vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. X. Forgalmi zavar 1. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése - átmenetileg - egyáltalán nem vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Társaság erről az utasokat tájékoztatja. A tájékoztatás a lehetséges és a helyileg szokásos módon történik, figyelemmel a menetrend módosítására vonatkozó szabályokra is. 2. A Társaság köteles megtéríteni a helyközi járat a) kimaradása esetén annak az utasnak a kárát, aki a járatra helyét előzetesen biztosította, b) 60 percet meghaladó késése esetén a járattal utazók kárát; kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég, útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő. A kártérítés összege azonban nem haladhatja meg a menetdíj összegét. Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel érkezik a végállomásra. A kártérítés alapja a bizonyított kár. XI. Menetdíj visszatérítése 1. A Társaság az elővételben váltott menetjegy díját visszatéríti, ha az utas menetjegyét utazásra nem használta fel. A Társaság a visszatérítendő összegből kezelési költséget von le. Kezelési költség nem kerül levonásra, ha az utas a menetjegyet az autóbuszjárat elmaradása vagy férőhely hiánya miatt nem használta fel, illetve utazásáról forgalmi zavar miatt lemond. Az autóbuszjárat elmaradását, a férőhely hiányát, illetve a forgalmi zavart az utas köteles igazoltatni az érintett autóbuszjárat személyzetével az utazásra fel nem használt menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson. 2. A Társaság a menetdíjat a megtett útra eső rész levonásával téríti vissza, ha az utas utazását megkezdte, és a továbbutazásról forgalmi zavar miatt mond le. A forgalmi zavar tényét az utazásra részben felhasznált menetjegy hátoldalára, esetleg külön igazoláson az autóbuszjárat személyzetével igazoltatni kell. Az igazoláson fel kell tüntetni a megállóhely vagy állomás nevét, ameddig a menetjegyet felhasználták, továbbá, hogy az utas a felszállási helyére visszatért-e vagy sem. Megkezdett utazásnak egyéb okból történő megszakítása miatt a menetdíj árát a Társaság még részben sem téríti vissza. 3. Mind az elővételben, mind a járati személyzetnél megváltott és fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy árát a Társaság az irodájában téríti vissza. 16

17 4. Az utazásból kizárt (az autóbuszról leszállított) utas részére a Társaság a menetdíjat, sem teljes mértékben, sem részben nem téríti vissza. 5. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Társaság semmiféle igazolásra nem teljesít. Elveszett menetjegyért, bérletjegyért, stb. visszatérítés nem jár. XII. Központi elérhetőségek Nyíregyháza, Mező u. 5. 3/8. - Telefon: +3642/ Fax: +3642/ Nyitva tartás - munkanapokon

18 2. melléklet Mentrend Nyíregyháza - Budapest x + Nyíregyháza, Petőfi tér Tiszavasvári, Posta Budapest, Hősök tere Budapest, Stadionok Budapest - Nyíregyháza x + T Budapest, Stadionok Budapest, Mexikói út Tiszavasvári, Posta Nyíregyháza, Petőfi tér x = hétfőtől szombatig Jelmagyarázat: T = a hetek utolsó munkanapján + = munkaszüneti napokon (kivéve: a hetek első munkanapját megelőző napokon) = A hetek első munkanapját megelőző napokon 18

19 3. melléklet Díjszabás 86/2011 (XII.29) NFM rendelet alapján Km 27,3 197,1 199,7 223,9 227,0 Viszonylat Nyíregyháza, Petőfi tér - Tiszavasvári, Posta Tiszavasvári, Posta - Budapest, Hősök tere Tiszavasvári, Posta - Budapest, Stadionok végállomás Nyíregyháza, Petőfi tér - Budapest, Hősök tere Nyíregyháza, Petőfi tér - Budapest, Stadionok végállomás Teljes árú jegy 50%-os jegy 90%-os jegy Tanuló bérlet Kiegészítő jegy A fent megadott árak forintban (HUF) értendők, és az ÁFA -t tartalmazzák. Pótdíjak: Pótdíj: Ft 30 napon túli pótdíj: Ft Utólagos bemutatás díja: Ft 19

20 4. melléklet Utazási kedvezmények 20

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGER VÁROS KÖZIGAZGATÁSI HATÁRAIN BELÜL MENETRENDSZERINTI-, HELYI-, KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE a szerződés 2. sz. melléklete Utazási feltételek 2

Részletesebben

1. Az autóbuszokon - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt.

1. Az autóbuszokon - a következő kivételekkel és feltételekkel - bárki utazhat: a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt. Utazási feltételek UTAZÁSI FELTÉTELEK A Transport-R Bt. AUTÓBUSZAINAK BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI KÜLÖNJÁRATI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg a 20/1981.(VI.19.) Mt. sz. rendelet

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

(a) Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: (b) Havi teljes áru bérletjegy ára december 31-ig:

(a) Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: (b) Havi teljes áru bérletjegy ára december 31-ig: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011.(XI.07.) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról és az utazási feltételekről Kiskunfélegyháza

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

Utazási feltételek- Helyközi (kivonat)

Utazási feltételek- Helyközi (kivonat) Utazási feltételek- Helyközi (kivonat) UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE A VOLÁN EGYESÜLÉS tagjai

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi

Részletesebben

1. számú melléklet Utazási feltételek a VOLÁN társaságok városi (helyi) menetrend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabályból átvett szöveg.) A VOLÁN Egyesülés

Részletesebben

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól A Kormány /2012. (..) Korm. rendelete az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, a közúti

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

Utazási feltételek a Volán társaságok menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi távolsági (helyközi) forgalomban történő igénybevételére

Utazási feltételek a Volán társaságok menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi távolsági (helyközi) forgalomban történő igénybevételére Utazási feltételek a Volán társaságok menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi távolsági (helyközi) forgalomban történő igénybevételére (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) A Volán

Részletesebben

1. MELLÉKLET. (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás

1. MELLÉKLET. (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) I. Utazási jogosultság, utazási szerződés, menetjegyváltás 1. MELLÉKLET UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.)

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL

KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL Érvényes: 2019. május 1-től MENETJEGYVÁLTÁS Az utazás megkezdésekor az utasnak érvényes menetjeggyel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma... 6 II.2. A menetrend közzététele... 7 II.3. A menetrend módosítása...

Tartalomjegyzék. II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma... 6 II.2. A menetrend közzététele... 7 II.3. A menetrend módosítása... Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I.1. Az Üzletszabályzat tárgya... 4 I.2. Az Üzletszabályzat hatálya... 5 I.3. Az Üzletszabályzat közzététele... 6 II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma...

Részletesebben

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA

MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA MARTONGAZDA KFT. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETISZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2013. március 1. NAPJÁTÓL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogi háttér 3. 2. Fogalomtár 3. 3. Utazási feltételek 5. 4. Utas tájékoztatás szabálya 12.

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE UTAZÁSI FELTÉTELEK A VOLÁN TÁRSASÁGOK MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE (A dőlt betűvel szedett szöveg jogszabály szövege.) A VOLÁN

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN LENTI Érvényes: 2018. 11. 01-től ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre váltott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 48. Adószám: 12685556-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-007493 Bankszámlaszám: OTP 11735005-20554408 6724 Szeged, Bakay N. u. 48. Közösségi adószám: HU12685556 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A KÜLÖNJÁRATI ÉS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

Hajdúszoboszló helyi közlekedés utazási feltételei január 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

Hajdúszoboszló helyi közlekedés utazási feltételei január 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 3. sz. melléklet Hajdúszoboszló helyi közlekedés utazási feltételei 2019. január 1-től I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. Jelen Utazási feltételek az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

MVK Zrt. A megbízható útitárs.

MVK Zrt. A megbízható útitárs. Az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2016. február 24. napjától Az üzletszabályzatot jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság a PU/VA/NS/A/41/2/2016

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. melléklet a /2015. (IX.24.) határozathoz 3. melléklet Ózd helyi közlekedés utazási feltételei 2015. október 1-től I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. Jelen Utazási feltételek az Észak-magyarországi

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

3. számú melléklet. 1. Fejezet: Az Utazási feltételek hatálya

3. számú melléklet. 1. Fejezet: Az Utazási feltételek hatálya 1 3. számú melléklet B/ RÉSZ Utazási feltételek az a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére 1. Fejezet: Az Utazási feltételek

Részletesebben

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29.

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29. VOLÁN EGYESÜLÉS A ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette:

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2014. január 01.

Részletesebben

B/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

B/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 46 B/ RÉSZ Utazási feltételek az ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár, Dunaújváros, Mór város (helyi), Nagykarácsony, Baracska község (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére I. Fejezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI FELTÉTELEK A FRADIBUSZ ESETENKÉNTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK BELFÖLDI ORSZÁGOS FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉRE Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KÜLÖNJÁRATI ÉS SZERZŐDÉSES SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2017.október 18-tól

Részletesebben

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT

BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT BÜKI LOKOMOTÍV KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezete A KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette: Nagy László Jóváhagyta: Csordás

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK

IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK 26 IV. Cím SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A szerződési feltételeit a Szolgáltató

Részletesebben

A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 1 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMTÁR... 3 ÜZLETSZABÁLYZAT... 5

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat MAGLÓD Város közigazgatási határain belül hatályos Tartalomjegyzék: Üzletszabályzat

Részletesebben

1.. Általános rendelkezések

1.. Általános rendelkezések Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28 / 2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelete A gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

A/ RÉSZ. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 23 A/ RÉSZ Utazási feltételek az ALBA VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére I. Fejezet

Részletesebben

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 62 V. CÍM DÍJSZABÁS A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának

Részletesebben

KESZTHELY. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

KESZTHELY. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN KESZTHELY Érvényes: 2018.11.01-től ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosítására

Tárgy: Javaslat a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosítására

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

Tapolcai Városgazdálkodási. Korlátolt Felelősségű Társaság SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Tapolcai Városgazdálkodási. Korlátolt Felelősségű Társaság SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A Társaság tulajdonában lévő személyszállító autóbuszok közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..ócsa..település közigazgatási határain belül hatályos Tartalomjegyzék: Üzletszabályzat

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

KESZTHELY UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

KESZTHELY UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN KESZTHELY ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK KESZTHELY VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre váltott menet- és bérletjegyekkel

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei 84 1. számú Függelék A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei Társaság székhelye HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített név: HAJDÚ VOLÁN Zrt.) cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út

Részletesebben

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN TERVEZET Utazási Feltételek: Mindazoknak, akik a Kunszenti

Részletesebben

HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. 03. 11.-től Jóváhagyta: a

Részletesebben

A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A SZEKÉR-TRANSZ 99 BT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET Hatályos: 2013. március Jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Egységes szerkezetű szöveg Hatályos: 2019. október 1-től Jóváhagyta:

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 117 VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 1. Fejezet Közös szabályok 1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok, árusítása a Szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi

Részletesebben

Transport-R Bt. Panaszkezelési szabályzat A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (Vll. 30.) Korm. rendelet 26/A - ában foglaltak alapján a Transport-R Bt. mint

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2014. április 1-től 1 A HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet;

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PREAMBULUM A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. (a továbbiakban:

Részletesebben

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK

A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2800 Tatabánya, Győri út 23. Telefon: 06-/34-799-139 e-mail:titkarsag@tbusz.hu A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK

Részletesebben

igénybevételére / VIII. Fejezet Az utas magatartása 10. pontja a következőre módosul:

igénybevételére / VIII. Fejezet Az utas magatartása 10. pontja a következőre módosul: Hivatkozással a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdésében foglaltakra, a mai napon - 2015. augusztus 11. - közzétesszük az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közforgalmi menetrend

Részletesebben

Érvényes: 2015. február 12-től

Érvényes: 2015. február 12-től A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 12-től Jóváhagyta:

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás:

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás: PARKOLÁSI SZABÁLYZAT Parkolás: - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. szeptember 17-től

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 25-től

Részletesebben

Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 1 Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. augusztus 15-től Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata

A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata 1 A G-BUSLINE AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI KFT. Üzletszabályzata 2 Tartalom jegyzék I. Általános rész 3 1. Az Üzletszabályzat tárgya 3 2. Az Üzletszabályzat hatálya 3 3. Fogalmi meghatározások 3 II. Jogi háttér

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. július 23.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. július 23. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2013. március 19. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. január 1-től 2013. június 30-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására Ózd, 2013. március 19. Előterjesztő:

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február

Részletesebben

V. Cím DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás

V. Cím DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 65 V. Cím DÍJSZABÁS A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának

Részletesebben

A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. október 16-tól Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai 1 KNYKK Zrt. Tatabánya, Csaba u. 19. A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai Üzletszabályzat 19. oldal II. CÍM 3. Fejezet 3.4. pontból Üzletszabályzat 48. oldal B/RÉSZ I. Fejezet 1. pontból

Részletesebben

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE

SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE 1 2 3 Közszolgáltatási Szerződés módosítás 1. sz. melléklete (A Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete) MUNKANAP SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE Érvényes: 2013. július 1-től SZABADNAP

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSITÁSA. N-R-A Busz KFT ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSITÁSA. N-R-A Busz KFT ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSITÁSA N-R-A Busz KFT ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA TISZAFÖLDVÁR, TÖRÖKSZENTMIKLÓS, BERETTYÓÚJFALÚ VÁROSOKRA VONATKOZÓAN EREDETIT

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés utazási feltételei 2015. július 1-t l. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya

Kazincbarcika helyi közlekedés utazási feltételei 2015. július 1-t l. I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 3. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés utazási feltételei 2015. július 1-t l I. Fejezet Az Utazási feltételek hatálya 1. Jelen Utazási feltételek az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben