Tartalomjegyzék. II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma... 6 II.2. A menetrend közzététele... 7 II.3. A menetrend módosítása...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma... 6 II.2. A menetrend közzététele... 7 II.3. A menetrend módosítása..."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I.1. Az Üzletszabályzat tárgya... 4 I.2. Az Üzletszabályzat hatálya... 5 I.3. Az Üzletszabályzat közzététele... 6 II. MENETREND... 6 II.1. A menetrend tartalma... 6 II.2. A menetrend közzététele... 7 II.3. A menetrend módosítása... 8 III. TÁJÉKOZTATÁS... 8 IV. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK... 9 IV.1. A személyszállítási szerződés... 9 IV.2. A közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatokkal végzett személyszállítás szerződési feltételei IV.3. A személyszállítási szerződés teljesítése V. JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA V.1. Közös szabályok V.2. Jegyváltás az autóbusz-vezetőnél V.3. Bérletvásárlás VI. AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOK ÉS AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAROK HASZNÁLATA VI.1. A Jászkun Volán Zrt. által működtetett autóbusz-állomások, és -pályaudvarok VI.2. Az autóbusz-állomások, -pályaudvarok használatára való jogosultság VI.3. A használat általános szabályai VI.4. A Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomásokon és autóbusz-pályaudvarokon nyújtott szolgáltatásai VII. DÍJSZABÁS VIII. BIZTOSÍTÁS VIII.1. Biztosított, kockázatviselés VIII.2. Kárigények bejelentése, kárrendezés VIII.3. Biztosítással összefüggő panaszok, viták rendezése IX. ELLENŐRZÉS X. MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE X.1. A visszatérítés feltételei X.2. A visszatérítés XI. PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE XI.1. A panaszok káresemények bejelentése

3 XI.2. A panaszok kezelése, intézése XI.3. Autóbusz-járatok késése esetén igazolás kiadása XII. PÓTDÍJAK MEGFIZETÉSE, PÓTDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS, BÉRLETEK, KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSA XII.1. Pótdíjak megfizetése XII.2. A pótdíj utólagos behajtása XII.3. Bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása XIII. TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE XIII.1. A talált tárgyak leadása, átvétele XIII.2. A talált tárgy megőrzése XIII.3. Talált tárgyak visszaadása FÜGGELÉKEK MELLÉKLETEK 3

4 I. ÜZLETSZABÁLYZAT I.1. Az Üzletszabályzat tárgya I.1.1. Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az Üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten - az igénybe vehető közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendjük megismerhetőségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, díjaira, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére, - az utasok tájékoztatására, - a menetjegyek, bérletek megvásárlására, - az utazás során történő ellenőrzésekre, - menetdíjak visszatérítésére, - pótdíjak fizetésével kapcsolatos eljárásra, - panaszok bejelentésére és kezelésére, - személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra, - az autóbusz-állomások, autóbusz-pályaudvarok és más létesítmények használatára vonatkozókat. I.1.2. Az Üzletszabályzat részét képezi és annak külön melléklete tartalmazza - a közforgalmú menetrend szerinti járatokon való utazás szerződési feltételeit (Utazási feltételek), valamint - a közforgalmú menetrend szerinti járatokon való utazás díját, a díjak kiszámítására és alkalmazására, az utazási kedvezményekre vonatkozó szabályokat, valamint a jegyek, bérletek és más utazási okmányok használatának szabályait (helyközi díjszabás, helyi díjszabás), - Szolnok város utazási feltételei és díjszabása. I.1.3. A Jászkun Volán Zrt. közforgalmú menetrend szerinti járatainak igénybevételére vonatkozó szerződési ajánlatát a közzétett menetrend, az Utazási feltételek és a Díjszabás együttesen képezik. I.2.1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a I.2. Az Üzletszabályzat hatálya Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (rövidített név: Jászkun Volán Zrt.), székhelye (pontos cím): 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24., Cégjegyzékszáma: Az autóbuszos személyszállítási engedély kiadása kapcsán eljáró hatóság neve és címe: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 5000 Szolnok, Indóház u. 8. Elérhetőségek a Függelékben találhatók. 4

5 (továbbiakban: Jászkun Volán Zrt.), a közforgalmú menetrend szerinti saját és alvállalkozói üzemeltetésben ellátott autóbusz-járataival, történő személyszállításra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, azok igénybevevőire (továbbiakban: utasok), a Jászkun Volán Zrt. által üzemeltetett autóbusz-állomások, autóbuszpályaudvarok és más, az utasforgalom számára nyitva álló helyiségek és területek használatára és használóira terjed ki, továbbá mindazon személyekre, gazdasági társaságokra, szervezetekre, amelyek az említett szolgáltatásokkal, illetve használattal kapcsolatban a Jászkun Volán Zrt.-vel szerződéses vagy szerződésen kívüli kapcsolatba lépnek. A Jászkun Volán Zrt., mint szolgáltató a közforgalmú személyszállítást az ellátásért felelőssel kötött, január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződés, illetve a helyi közlekedéssel kiszolgált önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződések alapján végzi. I.2.2. A Jászkun Volán Zrt. az autóbusszal díj ellenében végzett közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra a hatályos jogszabályokban, valamint jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alkalmazza. I.2.3. A határon átmenő (nemzetközi) személyszállítás esetében a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit csak akkor és csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amennyiben jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény, illetőleg szabály eltérően nem rendelkezik. I.2.4. A valamely vasúttársaság menetrendjében meghirdetett vonatok helyett közlekedő vagy a vonatokat pótló autóbusz-járatokra és utasaira az Üzletszabályzat előírásai csak annyiban és úgy alkalmazhatók, amennyiben azt a Jászkun Volán Zrt. és a vasúttársaság között ezen autóbusz-járatok közlekedtetésére megkötött szerződés azt meghatározza. Erről az a vasúttársaság ad tájékoztatást, amelynek vonata helyett vagy pótlására az autóbusz-járat közlekedik. 5

6 I.3. Az Üzletszabályzat közzététele I.3.1. A Jászkun Volán Zrt. a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján (elérhetőség: közzé teszi, az onnan díjmentesen le is tölthető. Az Üzletszabályzat hatályos szövege vagy a mellékletek külön-külön is a Jászkun Volán Zrt.-től megrendelésre díjfizetés ellenében nyomtatott formában megvásárolható. A nyomtatott változat az alábbi elérhetőségen rendelhető meg: Jászkun Volán Zrt., 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24. A Jászkun Volán Zrt. a forgalmi szolgálattal rendelkező valamennyi autóbusz-állomásán, (Függelék) az ottani forgalmi szolgálat, illetve a nyitva tartás ideje alatt biztosítja az Üzletszabályzatba való betekintést. I.3.2. A Jászkun Volán Zrt. az Üzletszabályzat egyes szolgáltatásaira, a szolgáltatás részeire, illetve egyes területre vonatkozó kivonatos tartalmáról autóbuszain, állomásain, ügyfélszolgálatán stb. külön hirdetményben ad tájékoztatást. I.3.3. Az Üzletszabályzat vagy annak mellékletét képező Utazási feltételek vagy a helyi és helyközi Díjszabás módosításáról a Jászkun Volán Zrt. honlapján ( ad tájékoztatást és legkésőbb a hatályba lépésének időpontjáig közzéteszi a módosítás teljes szövegét. Ezzel a közzététellel azonos időponttól a módosítás a Jászkun Volán Zrt. valamennyi autóbusz-állomásán, autóbuszpályaudvarán, és más utasforgalmi szolgálatánál az ottani szolgálat, illetve a nyitva tartás ideje alatt megtekinthető. Az honlapon közzétett és megrendelésre megvásárolható Üzletszabályzat a hatályos, módosításokkal egybedolgozott szöveget tartalmazza. II. MENETREND II.1. A menetrend tartalma II.1.1. A Jászkun Volán Zrt. az általa közlekedtetett és az utasok részéről igénybe vehető járatokat menetrendben teszi közzé. A menetrend a járatok közlekedési útvonalára, megállóhelyeire, közlekedési napjaira, indulási és érkezési időpontjaira, ezek, vagy az igénybevétel egyéb korlátozásaira, lehetőségeire, az igénybe vehető további szolgáltatásokra vonatkozó adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza. II.1.2. A járatok menetrendje az ellátásért felelőssel (helyközi közlekedésben: közlekedésért felelős miniszter, helyi közlekedésben: települési önkormányzat képviselőtestülete) kötött közszolgáltatási szerződés része, annak mellékletét képezi. A járatok menetrendben foglaltak szerinti közlekedtetése a Jászkun Volán Zrt. számára szerződéses kötelezettség. A menetrendi időszak általában egy év. Az ellátási felelős által meghatározott menetrendi időszak kezdetét és végét a Jászkun Volán Zrt. hirdeti meg, a menetrendet tartalmazó kiadványon, hirdetményen feltünteti. 6

7 II.1.3. A Jászkun Volán Zrt. több településen, illetve megállóhelyen biztosít átszállási kapcsolatokat az egyéb útirányokban közlekedő autóbusz, illetve vasúti járatokhoz. A kiemelt csatlakozások a menetrendkönyvben, a menetrendi mezőben szerepelnek, feltüntetve az átszállási kapcsolatot nyújtó járatokat. II.1.4. A Jászkun Volán Zrt. autóbusz-járatai az egyes ünnepnapokon a munkanap áthelyezéseknek megfelelően közlekednek. Az ünnepnapokra, illetve az ezeket megelőző és követő napokra vonatkozó közlekedési rendet a menetrendkönyv borítóján található menetrendi naptár tartalmazza. A karácsonyi és újévi ünnepek idején bekövetkező menetrendtől való eltéréseket külön menetrendi hirdetményben kerül közhírelésre. II.2. A menetrend közzététele II.2.1. A Jászkun Volán Zrt. az általa közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatok közül a helyközi járatok menetrendjét együttesen a Hivatalos Autóbusz Menetrendben teszi közzé, amelyben szerepelnek más szolgáltatók közös vonalon, illetve a menetrendi kötet szerinti térségben közlekedő járatai is. Emellett a társaság a Menetrendben tájékoztatást ad a csatlakozó járatok indulási és érkezési időpontjáról is. A helyközi járatok menetrendjét a Jászkun Volán Zrt. a menetrendkönyvben és az interneten teszi közzé. A helyi közfogalmú menetrend szerinti autóbusz-járatok menetrendjét a Jászkun Volán Zrt. a menetrendkönyvekben, illetve más külön kiadványokban teszi közzé. II.2.2. A Jászkun Volán Zrt. menetrendi kiadványai díj ellenében - autóbusz-állomásai bérletpénztáraiban (Függelék) megvásárolhatók. II.2.3. A Jászkun Volán Zrt. által közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatok menetrendjét a Jászkun Volán Zrt. honlapján (elérhetőség: található menetrendi tájékoztató, valamint a belföldi járatok esetén a elérhetőségen található menetrendi keresőrendszer tartalmazza. II.2.4. Ha a különböző módon megjelentetett menetrendek tartalma között ellentmondás van, irányadónak a Hivatalos Autóbusz Menetrendben foglalt, időszaki módosításokkal megfelelően javítottan közzétett menetrendet kell tekinteni. 7

8 II.3. A menetrend módosítása II.3.1. A menetrend a menetrendi időszakon belül a Jászkun Volán Zrt. és az ellátási felelős jóváhagyása szerint módosítható. II.3.2. A menetrendek módosításáról a Jászkun Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően a honlapján, az autóbusz-állomásain, a módosítással érintett megállóhelyeken és más fontosabb utasforgalmi csomópontokon hirdetmény útján ad tájékoztatást. II.3.3. A közforgalmú helyközi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Jászkun Volán Zrt. hatályba lépés előtt legalább 15 nappal korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Jászkun Volán Zrt. hatáskörén kívüli ok bekövetkezése miatt van szükség. II.3.4. A közforgalmú helyi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Jászkun Volán Zrt. a hatályba lépés előtt, az ellátásért felelős Önkormányzat rendelkezése szerinti időtartammal korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Jászkun Volán Zrt. hatáskörén kívüli ok bekövetkezése miatt van szükség. II.3.5. Átmeneti (ideiglenes) menetrend változás szükségessége esetén (útlezárás, forgalomelterelés, javítási munkák stb. miatt) a Jászkun Volán Zrt. a honlapján közétett, valamint a járat által érintett megállóhelyeken és autóbusz-állomásokon kifüggesztett hirdetményben ad tájékoztatást a változásokról, kivéve a változás mértékének megfelelően - ha arra előre nem tervezhető, azonnal szükséges beavatkozás miatt van szükség, ami miatt a tájékoztatásra nincs lehetőség és a változtatás rövid időtartamú. II.3.6. Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül a Jászkun Volán Zrt. részére is megadhatják a Jászkun Volán Zrt. központi elérhetőségein (Függelék). A Jászkun Volán Zrt. tájékoztatást ad: III. TÁJÉKOZTATÁS - a közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatok közlekedéséről, - a Jászkun Volán Zrt. és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés feltételeiről (Utazási feltételek), - a közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatokon alkalmazott díjakról és kiszámítási módjukról, - az utazási kedvezményekről, azok mértékéről, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről és a jogosultság igazolásáról, - az egyes jegy- és bérletfajtákról, azok érvényességének és használatának feltételeiről, - az autóbuszba bevihető kézipoggyászok és csomagok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről és a szállítási egyéb feltételeiről, - az útipoggyászok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről, darabszámáról és a poggyászfuvarozás egyéb feltételeiről, - a Jászkun Volán Zrt. járatain történő utazásokra vonatkozó baleset- és poggyászbiztosítási feltételekről, - a Jászkun Volán Zrt. egyéb személyszállítási szolgáltatásiról (különjárat stb.), azokkal kapcsolatos ügyintézéssel, illetve tájékoztatással foglalkozó szolgálati helyeiről, azok elérhetőségéről. 8

9 A fentiekben felsoroltakról tájékoztatás kapható: - a Jászkun Volán Zrt. honlapján ( - személyesen, a Függelékben található elérhetőségeken; - írásban, vagy telefonon, a Függelékben található elérhetőségeken. IV. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK IV.1. A személyszállítási szerződés IV.1.1. A Jászkun Volán Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végez. IV.1.2. Az utas és a Jászkun Volán Zrt. közötti személyszállítási szerződés az utazás megkezdése előtt az utazásra jogosító okmány (menetjegy, bérlet stb.) megvásárlásával jön létre, illetve ha az utas jogszabály rendelkezése vagy a Jászkun Volán Zrt. díjszabása alapján utazási okmány váltása nélkül jogosult utazását megkezdeni, akkor, amikor az utas a helyét valamely járatra biztosítja. Ha az utazási okmány megvásárlására, illetve valamely járatra a hely biztosítására előzetesen nem kerül sor, továbbá minden más, itt nem említett esetben a személyszállítási szerződés ráutaló magatartással akkor jön létre, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra a felszállást megkezdi. IV.1.3. A szerződéskötési szándék (előre való jegyvásárlás, felszállás) kifejezésével az utas az Utazási feltételeket is elfogadja. Ezért a szerződés létrejöttével a Jászkun Volán Zrt. a meghirdetett a vonatkozó Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti. IV.1.4. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző járműre a felszállást megkezdi, illetve meghatározott napra és járatra érvényesített utazási okmány esetén legkésőbb a járatnak a megjelölt felszállási helyről történő menetrend szerinti indulásának időpontjától. IV.1.5. A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor a) az utas a céljának megfelelő állomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte, útipoggyászát az autóbuszból átvette, b) az utas a célja elérése előtt az utazásról (továbbutazásról) lemond, c) az utast a Jászkun Volán Zrt. az utazásból kizárja. IV.1.6. A Jászkun Volán Zrt. a helyközi autóbusz-járatokra vonatkozó Utazási feltételeket - az útipoggyász fuvarozás lehetősége kivételével - alkalmazza azon személyszállítási szerződések esetében is, amely alapján helyközi autóbusz-járattal helyi (közigazgatási határon belüli) személyszállítás történik a település önkormányzata által megállapított helyi díjszabás szerint. IV.2. A közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatokkal végzett személyszállítás szerződési feltételei IV.2.1. A személyszállítási szerződés feltételeit a Polgári Törvénykönyv 205/A. -ában szabályozott általános szerződési feltételeknek megfelelően, a szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírások, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet, valamint a közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-járatokra vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével készített Utazási feltételek tartalmazza. 9

10 IV.2.2. A Jászkun Volán Zrt. az általa üzemeltett autóbusz-járatokkal végzett személyszállítás szerződési feltételeire a VOLÁN társaságok közös Utazási feltételeit alkalmazza, amelyhez kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, továbbá egyes, általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó vonalakra, járatokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat. A Jászkun Volán Zrt. által alkalmazott Utazási feltételeket az 1. sz. és 4. sz. melléklet tartalmazza. IV.3. A személyszállítási szerződés teljesítése IV.3.1. A Jászkun Volán Zrt. minden tőle telhetőt megtesz a forgalom fenntartása és az utasoknak a szerződésben vállaltak szerint célállomásukra történő elszállítása érdekében akkor is, ha az autóbusz-járatok közlekedését valamilyen körülmény hátráltatja, kivéve, ha azt rajta kívül álló és általa el nem hárítható ok idézte elő. Amennyiben a forgalmi zavar a Jászkun Volán Zrt. működési körén belüli okból keletkezett, a Jászkun Volán Zrt. a forgalmi zavar jellegétől és az elhárítás lehetséges módjától, körülményeitől függően más járművel vagy más járattal, illetve kerülő útirányon át gondoskodik az utasok továbbszállításáról. IV.3.2. A személyszállítási szolgáltatás keretében az utast ért baleset, sérülés vagy kár alkalmával a Jászkun Volán Zrt. az adott körülmények között lehetséges módon segítséget nyújt az utasok részére és az eseményről szükség szerint - jegyzőkönyvet készít. 10

11 V. JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA V.1. Közös szabályok V.1.1. Menetjegyek, bérletjegyek árusítása a Jászkun Volán Zrt. jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi szolgálatánál, az autóbusz-vezetőknél, valamint megbízott más értékesítőknél történik. A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítása, érvényesítése csak bérletpénztárakban lehetséges. A bérletpénztárak jegyzékét, nyitva tartási idejüket a Függelék tartalmazza. V.1.2. A jegyek, bérletek stb. ellenértékét készpénzzel, Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni. Egyéb fizetőeszköz elfogadására a Jászkun Volán Zrt.-nél nincs lehetőség. Egyes készpénzkímélők és helyettesítők elfogadására a fizetőeszköz kibocsátója és a Jászkun Volán Zrt. között megállapodás szabályai az irányadóak, amiről a vásárló a fizetőeszköz kibocsátójánál és a Jászkun Volán Zrt. információs helyein pénztáraiban (Függelék), interneten stb. tájékozódhat. V.1.3. Készpénzfizetés esetén az utasnak a fizetendő összeget megfelelő címletű pénzeszközzel kell megfizetni. Az autóbusz-vezető és a bérletpénztáros pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A visszajáró összeget a VOLÁN az utas részére postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. V.1.4. Érvénytelen vagy forgalomból kivont bankjegy, érme, utalvány és más fizetési eszköz a díj kiegyenlítésére nem fogadható el. Hamis vagy alapos okkal hamisnak vélt bankjegyet, más készpénzkímélő vagy helyettesítő eszközt a bérletpénztárosok és az autóbusz-vezetők nem fogadnak el, és egyidejűleg megteszik az ilyen esetekre előírt intézkedéseket, melyeknél a Magyar Nemzeti Bank ajánlása az irányadó. V.1.5. A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, a pénztártól vagy az jegykiadó autóbusz-vezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető. V.1.6. A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére az autóbusz-vezető, illetve a bérletpénztáros a fizetett összegről annak kiegyenlítésekor egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes menetjegyről vagy bérletről számla csak a kedvezményre jogosult személy nevére vagy a jogszabályban meghatározott esetben és intézmény részére állítható ki. V.2. Jegyváltás az autóbusz-vezetőnél V.3.1. A közforgalmú belföldi helyközi (távolsági) autóbusz-járatra, valamint a helyi személyszállítást végző autóbusz-járatra a felszálláskor a járatra érvényes menetjeggyel vagy más utazásra jogosító okmánnyal (bérlet stb.) nem rendelkező személynek az autóbusz-vezetőnél menetjegyet kell váltania. A jegykiadás előtt az utasnak pontosan meg kell neveznie azt a megállóhelyet, ameddig a járattal utazni szándékozik. Aki kedvezményes menetjegy használatára jogosult, annak a kedvezményre való jogosultságot bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatnia, illetve át kell adnia. Amennyiben a jogosultság megállapítása szükségessé teszi, a személyazonosságot is igazolni kell. V.3.2. A közforgalmú belföldi helyközi (távolsági) autóbusz-járaton, valamint a helyi személyszállítást végző autóbusz-járaton az autóbusz-vezetőnél csak a járatra érvényes menetjegy vásárolható. 11

12 V.3.3. A Jászkun Volán Zrt. az olyan települések helyi autóbusz-járatainak autóbusz-vezetőinél is lehetővé teheti a menetjegy megvásárlását, amelyeken előre váltott menetjegyet felszálláskor kell érvényesíteni. Ilyen esetben az autóbusz-vezetőnél történő jegyváltásról a Jászkun Volán Zrt. a honlapján, az autóbuszokon és a helyben szokásos más módon ad tájékoztatást. V.3. Bérletvásárlás V.4.1. A Jászkun Volán Zrt. bérleteket a bérletpénztárainál, az autóbusz-vezetőknél utasforgalmi csúcsidőszakon kívüli időszakokban, valamint a megbízott más jegyértékesítők útján árusít. A bérletpénztárak nyitva tartási idejét a Függelék tartalmazza. V.4.2. A naptári időszakra (hónap, fél hónap, stb.) szóló bérletek árusítása általában a bérlet érvényességének kezdete előtt 5 munkanappal kezdődik. V.4.3. A bérletek használatához szükséges igazolványok illetve igazolások kiállítását és árusítását kizárólag a társaság pénztárai végzik. V.4.4. A helyközi (távolsági) autóbusz-járatokon az autóbusz-vezetők csak azoknak a vonalaknak a járataira árusítanak bérletet, amely vonalon a Jászkun Volán Zrt. is közlekedtet járatot. V.4.5. A Jászkun Volán Zrt. gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére a munkavállalóik lakóhely és munkahely közötti utazáshoz, megállapodás alapján havonta leadott bérletigénylő alapján készpénzfizetés nélkül hitelezetten, átutalásos fizetéssel is biztosítja a bérletek egy tételben történő kiadását. VI. AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOK ÉS AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAROK HASZNÁLATA VI.1. A Jászkun Volán Zrt. által működtetett autóbusz-állomások, és -pályaudvarok VI.1.2. A Jászkun Volán Zrt. által működtetett autóbusz-állomásokat, és pályaudvarokat azok közül azokat is, amelyek az Európai Unió követelményeinek megfelelő, a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek megkülönböztetés-mentes hozzáférését, segítését és tájékoztatását biztosító szolgáltatásokat nyújtják címüket, elérhetőségeiket (telefon, fax, ) és az ott igénybe vehető szolgáltatásokat a Függelék tartalmazza. VI.2. Az autóbusz-állomások, -pályaudvarok használatára való jogosultság VI.2.1. Az autóbusz-állomásokat és -pályaudvarokat bárki használhatja, aki a használatukra vonatkozó VI.2.3., VI.2.4., illetve a VI.3. Fejezetben foglalt feltételeket megtartja. VI.2.2. Az autóbusz-állomások és -pályaudvarok egyik rendeltetése, hogy, az autóbusz-állomást, autóbuszpályaudvart érintő autóbusz-járatok utasai, az elutazásra várakozók és kísérőik, az autóbusz-járattal érkező utasok és az őket váró személyek, az átszálló utasok, a Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomáson, - pályaudvaron nyújtott szolgáltatásait (felvilágosítás, jegy- és bérletárusítás stb.) igénybe vevők várakozási idejüket megfelelő körülmények között és a lehető legnagyobb biztonságban tölthessék el, ehhez az autóbusz-állomás és -pályaudvar nyilvánosság számára rendelkezésre álló helyiségeit (váróterem, mosdók stb.), berendezéseit és felszerelési tárgyait igénybe vehessék, illetve használhassák, számukra rendelkezésre álljanak különféle szolgáltatások. 12

13 Ugyanakkor a Jászkun Volán Zrt.nak biztosítania kell azt is, hogy az autóbusz-állomásokon és - pályudvarokon dolgozók (a Jászkun Volán Zrt. alkalmazottai, a Jászkun Volán Zrt. hozzájárulásával az autóbusz-állomáson és -pályaudvaron működő más szolgáltatók és munkatársaik, továbbá az ellenőrzést, vizsgálatot folytató hatóságok munkatársai) munkájukat zavartalanul végezhessék. Mindezek biztosítása érdekében a Jászkun Volán Zrt. az autóbusz-állomások, -pályaudvarok használatát korlátozza és feltételekhez köti. VI.2.3. Az autóbusz-állomást és -pályaudvart nem használhatja - fertőző beteg, - 6 éves életkor alatti gyermek, kísérő nélkül, - kísérő nélkül az olyan mértékű fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy, aki szükségletei ellátására önállóan nem képes, - aki magatartásával az állomás forgalmának biztonságát, a többi használó testi épségét, egészségét veszélyezteti, - az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személy, továbbá aki botrányosan viselkedik és ezzel vagy más visszatetszést keltő magatartásával az állomás többi használója terhére van és e magatartását felszólításra sem hagyja abba, - ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbusz-állomást, -pályaudvart annak berendezési és felszerelési tárgyait, az ott tartózkodó autóbuszokat az állomást, pályaudvart használó többi személy testi épségét, ruházatuk vagy poggyászuk épségét veszélyezteti, azokban sérülést vagy egyéb módon kárt okozhat, beszennyezheti azokat. VI.2.4. Az autóbusz-állomások és -pályaudvarok területének, azon belül külön a váróterem és egyes más helyiségek használatának időtartamát a Jászkun Volán Zrt. korlátozhatja. A lehetséges igénybevétel időszakát (nyitva tartási idő) a Jászkun Volán Zrt. a Függelékben és a helyszínen teszi közzé. VI.3. A használat általános szabályai VI.3.1. Tűz- robbanás- és sugárveszélyes anyag a jogszabályban autóbuszon történő szállításra engedélyezett mértéken felüli mennyiségben az autóbusz-állomás és -pályaudvar területére sem vihető. Kellemetlen szagú anyag sem az állomás várótermébe, sem más helyiségébe nem vihető be. VI.3.2. Az autóbusz-állomások és -pályaudvarok területén bármilyen árusítást folytatni vagy szolgáltatást nyújtani akár alkalomszerűen is csak a Jászkun Volán Zrt. engedélyével szabad. VI.3.3. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni, kéregetni vagy játékszerrel, bármilyen más eszközzel, tárgygyal és módon zajt okozni az állomás területén nem szabad. VI.3.4. Az autóbusz-állomások, -pályaudvarok területén a gyalogosok és a járművek tartózkodására, mozgására a közúti közlekedés (KRESZ) szabályai érvényesek, azok betartása minden ott tartózkodó személyre és a járműre kötelező. 13

14 VI.3.5. Valamennyi autóbusz-állomás és autóbusz-pályaudvar épületeiben, helyiségeiben, a Jászkun Volán Zrt által üzemeltetett, illetve alvállalkozói feladatot végző közösségi közlekedési eszközön, a közösségi közlekedés céljára létesített kijelölt megállóban, várakozó helyen, annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület nem állapítható meg egyértelműen, akkor a várakozó helyet kijelölő táblától, vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben a dohányzás tilos. A dohányzásra kijelölt szabad területek felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával jelölve vannak. VI.3.6. A Jászkun Volán Zrt. Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Mezőtúr, Karcag, Kisújszállás, Tiszafüred, Túrkeve, Jászapáti, Abádszalók, Kunhegyes autóbusz-állomásokon az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett a törvény korlátozó rendelkezéseinek betartásával elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést végez, a megfigyelés során képfelvételt készít, és ezeket kezeli. VI.3.7. Az autóbusz-állomást és -pályaudvart használó személyek kötelesek alávetni magukat az állomás személyzetének vagy a biztonsági és rendfenntartó szolgálat munkatársainak a rend megőrzésével összefüggő intézkedéseinek. VI.4. A Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomásokon és autóbusz-pályaudvarokon nyújtott szolgáltatásai A nyújtott szolgáltatások állomásonkénti felsorolását a Függelék tartalmazza. VII. DÍJSZABÁS A Jászkun Volán Zrt. által alkalmazott díjszabás VII.1. A Jászkun Volán Zrt. a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának és alkalmazásának szabályait mint a személyszállítási szerződés erre vonatkozó szerződési feltételeit Díjszabásban teszi közzé. A Díjszabás az árak alkalmazására vonatkozó törvényben, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó árszabályozási rendeletekben, az utazási kedvezményekről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével kerül összeállításra. VII.2. A Díjszabás tartalmazza a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásban alkalmazott díjakat, a díj kiszámításának, illetve megállapításának módját, az utazási kedvezményeket, az azok igénybevételére jogosult személyeket, az igénybevétel feltételeit, az alkalmazásra kerülő jegy- és bérletfajtákat, azok kiadásának, használatának szabályait, érvényességüket, illetve érvénytelenségeik eseteit. VII.3. A Jászkun Volán Zrt. az általa üzemeltetett közforgalmú belföldi helyközi autóbusz-járatokon történő személyszállításra a hatályos rendeletben meghatározott díjszabást alkalmazza, amelyhez az általa alkalmazott kiszolgálási technológiák (pl. elektronikus bérletek használata) figyelembevételével kiegészítéseket, módosításokat, továbbá az általa alkalmazott nem alkalomhoz kapcsolódó üzletpolitikai kedvezményeket is meghirdethet. Az üzletpolitikai kedvezményekről a Jászkun Volán Zrt. a honlapján is ad tájékoztatást. VII.4. A Jászkun Volán Zrt. közforgalmú belföldi helyközi, valamint a Jászkun Volán Zrt. által kiszolgált települések helyközi autóbusz-járatain alkalmazott Díjszabását (az esetleges kiegészítésekkel együtt) a 2. sz. melléklet, a helyi járatokon alkalmazott díjszabását pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza. 14

15 VIII. BIZTOSÍTÁS VIII.1. Biztosított, kockázatviselés VIII.1.1. Biztosítottnak tekintendő az az utas, aki érvényes jeggyel, illetve bérlettel rendelkezik, és jogszerűen veszi igénybe a Jászkun Volán Zrt. szolgáltatásait, valamint az ingyenes utazásra jogosult személyek köre (az Általános Utazási feltételek szerint). Az utas balesetbiztosítási szolgáltatásokat a CHARTIS Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe nyújtja. Területi hatály: Magyarország. VIII.1.2. Kockázatviselés időtartama a Jászkun Volán Zrt. helyi, helyközi, szerződéses és bérautóbuszain (saját, alvállalkozói és szerződéses partner által üzemeltetett) az utazás időtartama alatt érvényes utazási jogosultsággal a járműre való fellépéstől, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló területre lépéstől kezdődik, kiterjed az utazás teljes időtartamára és a jármű, vagy a személyforgalmi célokat szolgáló terület elhagyásáig tart. Személyforgalmi célokat szolgáló területnek minősülnek az autóbusz-pályaudvarok területei, a felszállási célra kialakított megállóhelyek területei, vagy ha ilyen nincs az autóbusz megállóhely táblával jelzett fel és leszállóhelyek területei. VIII.1.3. Biztosítási események: baleseti halál, baleseti maradandó rokkantság (1-100%), baleseti kórházi napi térítés, csonttörés, ideiglenes, vagy teljes keresőképtelenség, baleseti költségtérítés. A biztosítási feltételek szerint balesetnek minősül: olyan hirtelen és váratlan esemény, mely előre nem láthatóan, külső okból kifolyólag következik be. VIII.2. Kárigények bejelentése, kárrendezés VIII.2.1. A biztosítási eseményt az autóbusz-vezetőnél, illetve a személyforgalmi célokat szolgáló területen történt káreseményt a forgalmi szolgálatnál még az utazás időtartama alatt kell bejelentenie az utasnak. A helyszínen, vagy az arra kijelölt legközelebbi Jászkun Volán Zrt. szolgálati helyen a járati személyzet, vagy más erre illetékes alkalmazott (megbízott) a káreseményről jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül a Biztosított rendelkezésére bocsát. VIII.2.2. Ha a Biztosított az őt ért sérülés miatt nem képes a biztosítási eseményt bejelenteni, a jegyzőkönyv felvételéről a Jászkun Volán Zrt. képviselője hivatalból gondoskodik. Abban az esetben, ha a biztosítási esemény valamely személyforgalmi célokat szolgáló területen történik, és a fenti jegyzőkönyv felvételére nincs mód, a biztosítási esemény bizonyítása a Biztosítottat terheli (pl. rendőrségi, vagy mentők baleseti jegyzőkönyve alapján). Amennyiben a poggyászkár rablás miatt következik be, a Jászkun Volán Zrt. alkalmazottjának értesítésén túl a károsultnak a rendőrségen is feljelentést kell tennie, ez esetben a kárkifizetéshez a rendőrség, vagy a bíróság jogerős határozata is szükséges. A Biztosító jogosult mindazokat az iratokat és bizonyítékokat megtekinteni, amelyek a kárigény elbírálásához szükségesek. VIII A Biztosító szolgáltatása iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükséges iratokon (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hatósági igazolás, vagy jogerős határozat, orvosi dokumentumok, kórházi zárójelentés) túlmenően szükséges a baleset napjára érvényes jegy, bérlet fénymásolata, vagy az utazásra jogosító egyéb irat, valamint a Jászkun Volán Zrt. által felvett jegyzőkönyv. 15

16 VIII.2.4 A kárigényeket a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül, írásban, a Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepénél (1133 Budapest, Váci út 76., tel.: 1/ ) a Biztosítottnak kell bejelentenie. A Biztosító a biztosítási összeget a szolgáltatás iránti igény igazolásához szükséges utolsó irat, okmány kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti ki az arra jogosultnak. VIII.3. Biztosítással összefüggő panaszok, viták rendezése VIII.3.1. A Biztosító minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Szerződő és a Biztosított magas színvonalú biztosítási szolgáltatásban részesüljön. Ha a Szerződő vagy a Biztosított elégedetlen a Biztosító szolgáltatásával, személyesen, telefonon vagy írásban az alábbi szervezetek bármelyike előtt panaszt terjeszthet elő: - a CHARTIS Europe S.A. Magyarországi Fióktelepének vezetője (1133 Budapest, Váci út 76., tel. 1/ , fax: 1/ ). - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1027 Budapest, Krisztina krt. 39.). - a helyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő illetékes Békéltető Testület. /A Biztosító panaszkezelési szabályzata megtalálható a Biztosító honlapján: IX. ELLENŐRZÉS Az utas kötelezettségei, az ellenőr jogai ellenőrzéskor IX.1. A Jászkun Volán Zrt. ezzel megbízott munkatársa vagy jegy-és bérletellenőrzési feladatokkal megbízott szolgáltató munkatársa felszálláskor, az utazás tartama alatt bármikor, továbbá leszálláskor jogosult az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatának jogosságát, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét ellenőrizni. Az ellenőrzést a járatszemélyzet illetve a Jászkun Volán Zrt. által ellenőrzéssel megbízott személy (ellenőr) végezheti. Az ellenőr fényképes, egyedi azonosítóval ellátott Ellenőrzési Igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőrzést végző személy köteles az utas kérésére az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízását (pl.: Ellenőrzési Igazolványát) felmutatni. Az autóbusz-vezető és az ellenőr a munkavégzésük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Aki, ezen személyeket jogszerű eljárásukban erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el. IX.2. Az utazási igazolvánnyal már rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a Jászkun Volán Zrt. díjszabásában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, ellenőrzésre a járatszemélyzetnek felmutatnia stb., vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz vagy igazoláshoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló igazolásokkal együtt beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolását is a járatszemélyzetnek kell felmutatni, illetve átadni. A járaton szolgálatot teljesítő autóbusz-vezetőt és más személyzetet munkakörüknél fogva az ellenőrével azonos jogosultság illeti meg. 16

17 IX.3. Az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor ellenőrzés céljából az ellenőr felhívására fel kell mutatni vagy át kell adni az utazásra felhasználásra kerülő utazási igazolványt, használatához szükséges igazolványokat, kedvezmény igénybevételére jogosító igazolásokat. Amennyiben az utazási igazolványok vagy a kedvezmények jogszerű használatának megállapításához, illetve az ellenőrzési eljárás lefolytatásához az szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni. A személyazonosságukat igazolni nem szándékozó utasok azonosításához a Jászkun Volán Zrt. munkatársa hatósági személy közreműködését kérheti. X. MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE X.1. A visszatérítés feltételei X.1.1. A menetjegyek és bérletek árának részbeni vagy teljes visszatérítésének eseteit és feltételeit jogszabályok, az Utazási feltételek és a Díjszabás tartalmazzák. Meghatározott esetekben a visszatérítés feltétele az utazásról való lemondás okának igazolása. Ezekben az esetekben az igazolás hiányában a Jászkun Volán Zrt. menetjegy, bérlet vagy a poggyászszállítás díját nem téríti vissza. X.1.2. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy, bérlet stb. visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Jászkun Volán Zrt. semmiféle igazolásra nem teljesít. X.1.3. A Jászkun Volán Zrt. a visszatérítendő összeget a visszatérítésért felszámítható kezelési költség levonásával annak a személynek téríti vissza, aki a jegyet, bérletet visszatérítésre benyújtotta. X.1.4. Elveszett menetjegyért, bérletjegyért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár. X.2. A visszatérítés X.2.1. A menetjegyek, bérletek árának visszatérítése kérhető levélben vagy személyesen, a Jászkun Volán Zrt. pénztáraiban. A visszatérítési igény benyújtásának napját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel napja határozza meg. A kérelmet személyes igénylés esetén is írásban kell benyújtani, mellékelve azt a menetjegyet, bérletet, poggyászbárcát, amely díjának visszatérítését kérik. Mind az elővételben, mind a járati személyzetnél megváltott és fel nem használt, illetőleg részben felhasznált menetjegy árát a Jászkun Volán Zrt. pénztáraiban (Függelék) téríti vissza. X.2.2. A visszatérítendő összeget a Jászkun Volán Zrt. készpénzben téríti vissza vagy kérésre a megadott bankszámlára utalja, vagy postai úton küldi meg az igénylőnek. Ebben az esetben a banki, illetve postai költséget is a visszatérítendő összegből levonja. Készpénzben történő visszatérítéskor a kezelési költség összegről a Jászkun Volán Zrt. nyugtát, vagy kérésre egyszerű adattartalmú számlát állt ki. X.2.3. Gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére kiadott bérletek árát a Jászkun Volán Zrt. az igénylő szervezet kérésére és számára, magánszemélynek az igénylő szervezet írásbeli hozzájárulásával téríti vissza. 17

18 XI. PANASZOK, KÁRESEMÉNYEK BEJELENTÉSE XI.1. A panaszok káresemények bejelentése XI.1.1. Az utas, illetve a Jászkun Volán Zrt. bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a Jászkun Volán Zrt.-nek bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. XI.1.2. Az utas panaszát, kárigényét a Függelékben meghatározott címeken és elérhetőségeken teheti meg. A Jászkun Volán Zrt. az autóbusz-állomásokon, -pályaudvarokon és más utasforgalmi szolgáltatási helyein, valamint honlapján tájékoztatja az utasokat a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről. XI.1.3. A panaszok bejelenthetők szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (levélben, faxon vagy en). Kárigény bejelentést a Jászkun Volán Zrt. csak írásban fogad el. XI.1.4. A szóbeli panaszokat a Jászkun Volán Zrt. rögzíti és írásban megválaszolja. Olyan esetben, amikor - a panaszos a szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal, annak kezelésével és eredményével nem ért egyet, az intézkedést nem fogadja el, - az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség, - más jelen lévők a bejelentő állításával ellentéteset, illetve valamely esemény lefolyásáról mást állítanak, vagy - a bejelentés tartalmával ellentétes tények a helyszínen azonnal megállapíthatóak, a bejelentést, az azzal kapcsolatban végzett azonnali vizsgálatot és annak a bejelentő által el nem fogadott eredményét, illetve a bejelentéssel ellentétes állításokat, tényeket a Jászkun Volán Zrt. jegyzőkönyvbe foglalja és valamennyi érintettel továbbá lehetőleg tanúkkal aláíratja és feljegyzi nevüket, lakcímüket. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a bejelentőnek kell átadni. Amennyiben a telefonon megtett szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal a bejelentő nem ért egyet vagy az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség, a bejelentést a Jászkun Volán Zrt. írásban rögzíti. XI.2. A panaszok kezelése, intézése XI.2.1. Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a Jászkun Volán Zrt. érdemben megvizsgálja, annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a Jászkun Volán Zrt. a panaszt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a panaszosnak arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja azok elérhetőségét. XI.2.2 Ha a panaszt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a Jászkun Volán Zrt. nyolc napon belül az illetékesnek megküldi és erről a bejelentőt tájékoztatja. 18

19 XI.3. Autóbusz-járatok késése esetén igazolás kiadása A közszolgáltatási szerződés alapján a Jászkun Volán Zrt. a 10 perc feletti késéseket tartja nyilván és ennek megfelelően ilyen, vagy ennél nagyobb mértékű késésekről ad ki az utasoknak igazolást. Az igazolás kiadása a jogosság ellenőrzését követően az autóbusz-állomás forgalmi szolgálata állítja ki. XII. PÓTDÍJAK MEGFIZETÉSE, PÓTDÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS, BÉRLETEK, KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁSOK UTÓLAGOS BEMUTATÁSA XII.1. Pótdíjak megfizetése XII.1.1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ, a teljes utazási viszonylatára, ha pedig az utas felszállási helye vagy célállomása nem állapítható meg, az autóbusz-járat kiindulási helyétől a célállomásig, illetve a felszállási helytől az autóbusz-járat teljes útvonalára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie. (díjtételekre hivatkozás) XII.1.2. A menetdíj és pótdíj helyszínen történő megfizetéséről az utas elismervényt kap. Amennyiben az utas nem kívánja a helyszínen rendezni tartozását, személyazonosságát igazolni kell, a személyi adatait az ellenőr feljegyzi és a menet- és pótdíjfizetési kötelezettségéről készpénzátutalási megbízást állít ki. Amenynyiben a személyazonosság igazolását felszólításra önként nem teljesíti, az igazoltatáshoz az ellenőr rendőri segítséget vehet igénybe. Az ellenőrzéskor megállapított menet- és pótdíjat 30 napon belül kell megfizetni a Jászkun Volán Zrt. részére postai átutalással, vagy személyesen az ellenőrzés során kiállított utas tanúsítványon feltüntetett ügyfélszolgálatokon. A 30 napon túli teljesítés esetében a pótdíj összege emelkedik. XII.2. A pótdíj utólagos behajtása XII.2.1. Amennyiben a kötelezett a menetdíjat és a pótdíjat a kiküldéstől számított 30 napon belül nem fizeti meg, a Jászkun Volán Zrt. vagy megbízottja újabb határidő kitűzésével felszólítja kötelezettsége teljesítésére és közli a megemelt pótdíjjal számított követelést. Ha kötelezettségét az újabb határidőre sem teljesíti, a Jászkun Zrt. intézkedik a követelés jogi úton történő behajtására. Ez utóbbinak költségeit is a kötelezettnek kell viselni. XII.2.2. Kiskorú és gyámság alatt álló személlyel szembeni követelését a Jászkun Volán Zrt. a törvényes képviselővel szemben érvényesíti. XII.3. Helyközi bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása XII.3.1. Aki az utazásakor már korábban megváltott, az ellenőrzött utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a Jászkun Volán Zrt. belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudta, az utazásra, illetve a kedvezményre jogosító okmányának meglétét utólag igazolhatja. Az okmányok meglétének igazolása az ellenőrzéstől számított 15 napon belül az Ellenőrzést végző társaság címén történő bemutatásával történhet (Függelék). Ebben az esetben az utasnak pótdíj helyett bemutatási díjat kell fizetni a bemutatáskor annak helyszínén. XII.3.2. Az utazási okmány, illetve kedvezményre jogosító igazolás bemutatásakor a Jászkun Volán Zrt. viszszatéríti a már megfizetett menetdíj és pótdíj, valamint a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét. 19

20 XIII. TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE XIII.1. A talált tárgyak leadása, átvétele XIII.1.1. A Jászkun Volán Zrt. alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat, az autóbusz-állomásokat, - pályaudvarokat és helységeiket rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Jászkun Volán Zrt. átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja. Az autóbuszokon, illetve autóbusz-pályaudvarok területén talált gazdátlan, azonosítatlan csomagok kezeléséhez az illetékes hatósági szervek bevonásra kerülnek. Az autóbuszon, az autóbusz-állomásokon, autóbusz-pályaudvarokon megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a legközelebbi autóbusz-pályaudvaron, vagy forgalmi üzemnél adhatók le megőrzésre (Függelék). XIII.1.2. A Jászkun Volán Zrt. megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat. XIII.1.3. A Jászkun Volán Zrt. a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét. XIII.2. A talált tárgy megőrzése XIII.2.1. A nyilvántartásba vett talált tárgyakat a Jászkun Volán Zrt. három hónap időtartamig megőrzi, ezt követen az át nem vett tárgyakat értékesíti. Az átvett, de romlandósága miatt, vagy más okból el nem tartható tárgy értékesítéséről a Jászkun Volán Zrt. a leadást követően haladéktalanul gondoskodik. A nem értékesíthető tárgyak megsemmisítésre kerülnek. XIII.2.2. Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Jászkun Volán Zrt. a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre. XIII.2.3. Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Jászkun Volán Zrt. a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja. XIII.3. Talált tárgyak visszaadása XIII.3.1. Az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása, ha igazolt tulajdonosa a leadást követő rövid időn belül jelentkezik annak átvételéért, akkor a leadás helyén. Ha a tárgy átvételére a jogosult csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeg kerül részére kifizetésre. XIII.3.2. A Jászkun Volán Zrt. átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa. 20

21 XIII.3.3. Az elhagyott, elvesztett tárgyat a Jászkun Volán Zrt. az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek. Függelék: A Jászkun Zrt. székhelye, utasforgalmi létesítményei elérhetőségei és szolgáltatásai. Mellékletek: 1. sz. melléklet: A Jászkun Volán Zrt. menetrend szerinti járatain alkalmazott Utazási feltételek; 2. sz. melléklet: A Jászkun Volán Zrt. helyközi autóbusz-járatain alkalmazott Díjszabás; 3. sz. melléklet: A Jászkun Volán Zrt. helyi autóbusz-járatain (Szolnok kivételével) alkalmazott Díjszabás; 4. sz. melléklet: A Jászkun Volán Zrt. Szolnok városi helyi autóbusz-járatain alkalmazott Díjszabás; 5. sz. melléklet: A Jászkun Volán Zrt. helyi autóbusz-járatain alkalmazott Díjtételek. 21

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KÜLÖNJÁRATI ÉS SZERZŐDÉSES SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2017.október 18-tól

Részletesebben

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás

V. CÍM DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 62 V. CÍM DÍJSZABÁS A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 48. Adószám: 12685556-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-007493 Bankszámlaszám: OTP 11735005-20554408 6724 Szeged, Bakay N. u. 48. Közösségi adószám: HU12685556 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A KÜLÖNJÁRATI ÉS SZERZŐDÉSES

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei 84 1. számú Függelék A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei Társaság székhelye HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített név: HAJDÚ VOLÁN Zrt.) cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL

KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL Érvényes: 2019. május 1-től MENETJEGYVÁLTÁS Az utazás megkezdésekor az utasnak érvényes menetjeggyel

Részletesebben

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA

VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 117 VII. CÍM JEGYEK, BÉRLETEK ÁRUSÍTÁSA 1. Fejezet Közös szabályok 1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok, árusítása a Szolgáltató jegy- és bérletpénztáraiban, egyes más utasforgalmi

Részletesebben

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai

A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. székhelye, utaskiszolgáló létesítményei, elérhetőségei és szolgáltatásai 1. Jászkun Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: Cím: 5000 Szolnok, Nagysándor

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

V. Cím DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás

V. Cím DÍJSZABÁS. A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 65 V. Cím DÍJSZABÁS A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás 1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat, azok kiszámításának

Részletesebben

270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai

A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai 1 KNYKK Zrt. Tatabánya, Csaba u. 19. A KNYKK Zrt. Üzletszabályzata 9. módosításának változásai Üzletszabályzat 19. oldal II. CÍM 3. Fejezet 3.4. pontból Üzletszabályzat 48. oldal B/RÉSZ I. Fejezet 1. pontból

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től

HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2014. április 1-től HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2014. április 1-től 1 A HATVANI VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

Érvényes: 2015. február 12-től

Érvényes: 2015. február 12-től A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 12-től Jóváhagyta:

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 1 Az ALBA VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. augusztus 15-től Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya A TRANS VONAL KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT 3 I.1.

Részletesebben

HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA HOMM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐ SSÉGŰ TÁRSASÁG AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. 03. 11.-től Jóváhagyta: a

Részletesebben

A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A BORSOD VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. október 16-tól Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Hatályos: 2013. április 9. napjától Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Tervezet)

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Tervezet) A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA (Érvényes: 2013..-től) (Tervezet) Jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. szeptember 17-től

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A VOLÁNBUSZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA (Tervezet) Hatályos: x Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részletesebben

A VÉRTES VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A VÉRTES VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A VÉRTES VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2014. január 31-től Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Érvényes: Január 1-jétől.

Érvényes: Január 1-jétől. KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. Január

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. február 25-től

Részletesebben

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29.

27. Fejezet Felelősség... 30 DÍJSZABÁS... 33 28. Fejezet A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás... 33 MENET- ÉS BÉRLETJEGYEK ÁRUSÍTÁSA... 34 29. VOLÁN EGYESÜLÉS A ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Készítette:

Részletesebben

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KÖRÖS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. március 1-től Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

PANASZKEZELÉS. Az alábbiakban összefoglaljuk a természetes személyek és a nem természetes személyek által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.

PANASZKEZELÉS. Az alábbiakban összefoglaljuk a természetes személyek és a nem természetes személyek által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét. PANASZKEZELÉS A BaranyaCredit Zrt. egyik elsődleges célja Ügyfelei magas színvonalú kiszolgálása. A legjobb szándékunk ellenére is előfordulhat, hogy olyan problémával találkozik, melyet munkatársaink

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA (Érvényes: 2013. április 9-től) Jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A SZABOLCS VOLÁN Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2014. január 01.

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Transport-R Bt. Panaszkezelési szabályzat A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (Vll. 30.) Korm. rendelet 26/A - ában foglaltak alapján a Transport-R Bt. mint

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS DÉL- ALFÖLD KFT. BAJA VÁROS HELYI MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAIN I. Utazási jogosultság 1. Helyi forgalomban az utasok elszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

1.. Általános rendelkezések

1.. Általános rendelkezések Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28 / 2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelete A gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei forgalmi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól

I. Fejezet. 2. Mentesség az EU rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása alól A Kormány /2012. (..) Korm. rendelete az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, a közúti

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz.

3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz. 3-as számú Függelék: Jegy- és Bérletárusító helyek elérhetőségei A Jegy- és Bérletárusító helyeken a forint a fizetőeszköz. 1.1.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei forgalmi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás,

Részletesebben

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KNYKK Zrt., 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. Telefon: 06-/34-515-200 Fax: 06-/34-515-212 e-mail: szolg@knykk.hu A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 KNYKK Zrt., 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. Telefon: 06-/34-515-200 Fax: 06-/34-515-212 e-mail: szolg@knykk.hu A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., a továbbiakban: INTERCASH Zrt. vagy Társaság) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjairól (egységes szerkezet )

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjairól (egységes szerkezet ) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjairól (egységes szerkezet ) Aszód Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

1. 1. d) a gyermek-, vagy köznevelési intézményekben ellátott vagy tanuló gyermekekre,

1. 1. d) a gyermek-, vagy köznevelési intézményekben ellátott vagy tanuló gyermekekre, Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjairól ( egységes szerkezetben ) Aszód Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék.

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék. Panaszkezelési Ügyféltájékoztató I. Bevezetés I.1. Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Ügyféltájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN

LENTI. Érvényes: től UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN LENTI Érvényes: 2018. 11. 01-től ZALA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. UTAZÁSI FELTÉTELEK LENTI VÁROS HELYI AUTÓBUSZJÁRATAIN A MENETDÍJ MEGFIZETÉSE - a menetdíj megfizetése előre váltott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2017. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár a panaszkezelés során alkalmazandó

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben