LANDORHEGYI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LANDORHEGYI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 LANDORHEGYI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014/15. tanév intézményi beszámoló Készítette: Mátai Ferenc intézményvezető 1

2 Tartalom I. Munkatervben foglaltak megvalósulásának rövid elemzése, értékelése A következő célok, feladatok valósultak meg: A munkatervben kitűzött célok közül nem valósult meg teljes mértékben, és a következő tanévben erre fokozottabban kell figyelnünk:... 5 II. A tanév munkájának értékelése Igazgatás: Intézményi szabályozó dokumentumok megléte, megfelelősége, jogszerűsége Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Törvényi kötelességek teljesítése (pl. tankötelezettség, hiányzások nyilvántartása stb.) A beiskolázás tudatos tervezése, beiskolázás a 2015/2016-os tanévre Tárgyi, infrastrukturális feltételek: Erőforrások optimális felhasználása Építési és műszaki paramétereknek való megfelelés; az épület állapota Eszköz- és felszerelésjegyzéknek való megfelelés (előírás szerint) Könyvtári feltételek Pályázati tevékenység lehetőségeinek kihasználása és eredményessége Humánerőforrás: Intézményi mutatók: Iskolai könyvtári mutatók Eredményesség: Nyelvi mérések Kompetenciaeredmények Versenyeredmények NETFIT Hatékonyság: Helyettesítések száma, az elmaradt helyettesítések száma, aránya Képzésekre fordított óraszámok, megtérülési mutatók Férőhely-kihasználtság (minimális és maximális létszámok alapján összevetni) A nevelési program adott területeinek megvalósítása: Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal összefüggő tevékenységek Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése Közösségfejlesztés területei Az oktatással szorosan össze nem függő tevékenységek: Menza Iskolabüfé kínálata az egészséges táplálkozás tükrében Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek működése az ifjúságvédelmi felelősök beszámolója alapján Iskolaújság, Suli Tv, Fotószakkör

3 8.5. Szabadidő - DÖK Sajtókapcsolatok Vezetés: Külső és belső környezet (higiénia és környezetkultúra), ahogy Mi vezetők értékeljük Szakmai eredmények (továbbképzés, tanulás, publikációk stb.), az intézmény képviselete Intézményvezetők önértékelése Társadalmi hatások Pedagógusok, a szakalkalmazottak részvétele a közéletben Az intézmény kapcsolatainak jellemzői, hatékonysága, eredményessége Projektek, pályázatok III. Javaslatok a szakmai munka minőségi változtatására

4 I. Munkatervben foglaltak megvalósulásának rövid elemzése, értékelése 1. A következő célok, feladatok valósultak meg: Kiemelt feladatként határozta meg a munkaterv, és ennek megfelelően folyamatos feladatként kezeltük: Alapkészségek, kompetenciák hatékony fejlesztése Olvasási készség fejlesztése; a szövegértés kompetenciájának fejlesztése Az olvasás fontosságának tudatosítása Tehetséggondozás, versenyekre készítés A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése Digitális tábla hatékony használata Versenyeinket tudatosan terveztük, és elsősorban a hagyományos versenyekre építve szerveztük ezeket a Landor-nap keretében, nagyon sikeresen. Sikerült 3 város környéki iskolát is bevonni a versengésbe. Szépen magyarul, szépen emberül Üveggolyókkal játszom Pais anyanyelvi városi verseny Saját hagyományos rendezvényünk a Talent Show, (német Ki Mit Tud), mely az idén a résztvevők számában nem volt magas. Jobb szervezéssel, jobb időpontválasztással kell a jövőben megszervezni. Szép számmal indultak tanulóink a városi versenyeken. Az idei tanévben már másodszorra került sor a német Házi szóbeli vizsgára a tanév végén a két tanítási nyelvű 6. és 8. osztályosok körében. A tanulók többsége nagyon sikeresen teljesített. A vizsga során négy vizsgabiztos (Mátai Ferenc igazgató úr, Horváth László középiskolai némettanár, Buzogányné Benkő Szilvia és Kovács Károlyné szaktanárok) előtt a diákok átélhették egy igazi nyelvvizsga élményét. Speciális iskolai rendezvényeink (pl. Halloween, Martinstag) Nagyon népszerűek a gyerekek körében. Sikerült ezen rendezvények előkészítési és lebonyolítási munkálataiba bevonnunk legtöbb tanítványunkat, olyanokat is, akiknek érdemjegyei nem a legjobbak az adott nyelvből, de szívesen ismerkednek más népek kultúrájával. Szintén kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges élet, egészségnevelés területére, ezért a felső tagozatban novemberben tanulóink a következő előadásokon vettek részt: 5. évf.: Egészséges táplálkozás 6. évf.: Serdülőkori változások 7. évf.: A dohányzás káros hatásai az emberi szervezetre 8. évf.: Drogprevenció Több alsós osztályban tartott előadást iskolánk védőnője. Iskolánk partnerintézményként bekapcsolódott a Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban című pályázatba. 8. évfolyamos diákjaink kaptak lehetőséget - a nemrég átadott és bemutatott labor-tanteremben - fizikai és biológiai kísérletek elvégzésére és mikroszkópos vizsgálatokra. 4

5 Környezetvédelmi jeles napok keretében a következő programokon vettünk részt: Az állatok világnapjáról rajzversennyel és kiállítással emlékeztünk meg. A víz világnapját alsó tagozatosok számára szervezett városi szintű játékos úszóversennyel ünnepeltük, ezzel bekapcsolódtunk a városi önkormányzat által meghirdetett Ökováros Zalaegerszeg című programsorozatba. A Föld napján iskolai szintű gyalogtúrát szerveztünk, az Alsóerdőn létesített madárvédelmi tanösvényt jártuk végig. A sportiskolai támogatás segítségével kialakítottunk egy konditermet a sportolók közül a sérült tanulók felépülésének segítése érdekében Az ifjúsági hangversenyeken 267 tanulóval vettünk részt, amely komoly sikertörténetek könyvelhető el a szülők körében is. Az élő hangszerbemutatók az alsó tagozatban nagy népszerűségnek örvendenek. Bérletes előadások a Hevesi Sándor Színházban - 3 alkalommal. A médiatudatosságot eredményesen fejlesztette az iskolatelevízió három adása. A készítésben nagyon sokan és szívesen részt vettek - a mozgókép-írás még hatékonyabban fejleszti a tanulók médiakultúráját. A DÖK rendezvényein is jelen voltak a SULI TV-sek. A DÖK hírei megjelentek a híradónkban: ezzel elérte célját. A művészeti nevelést szolgálta az év végén rendezett fotókiállítás. Iskolánk 50 éves ünnepi rendezvénysorozatának megszervezése az egész testületet megdolgoztatta. Sikeresek voltak az ez alkalomból - Gedeon tanár úr által - összeállított DVD-k. Az iskola hírnevét öregbítette az iskolatörténeti fotógyűjtemény kiállítása. Ünnepélyeink, megemlékezéseink színvonalasak voltak, érzelmileg hatottak a tanulókra: tanévnyitó és tanévzáró ünnepély, a költészet napjának megünneplése, a kultúra napi megemlékezés, emlékezés az aradi vértanúkra, iskolai ünnepély (október 23.) (március 15.), karácsonyi műsor A munkatervben kitűzött célok közül nem valósult meg teljes mértékben, és a következő tanévben erre fokozottabban kell figyelnünk: Az Origami városi verseny átgondolására szükség van. A jelentkezések száma minimálisra csökkent, így a jövőben sok értelme nincs. Munkaközösségi szinten a felmérők tapasztalatainak megbeszélése, értékelése a sok program miatt, ezt a jövőben tudatosabban kell tervezni. A tervezett tehetséggondozó szakkör időpont-egyeztetési gondok miatt elmaradt. Az olvasás fontosságának tudatosítása gondot okozott a hetedik, nyolcadik évfolyamon. Egyre több az olyan gyerek, aki a házi olvasmányt sem olvassa el, megelégszik az adott műből készült filmmel, pedig tudja, hogy a kettő nem ugyanaz. Második idegen nyelv oktatása. Mindhárom nyelv (angol, német, orosz) tanulására volt érdeklődő. A csoportok alacsony létszámmal működtek (ami egyben nagy előny is), mivel az órarendi egyeztetés nagyon nehéz volt, és a késői időpontot nem mindenki merte vagy tudta vállalni. 5

6 Terveink között szerepelt a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület tagjává válni, sajnos a tagdíj összegét nem sikerült előteremteni, jövőre az Alapítvány segítségét kell kérni. Változatlanul céljaink közt szerepel a kapcsolat felvétele egy német nyelvterületen lévő iskolával. Az ősz folyamán tett kísérleteinkkel nem értük el célunkat. Reméljük, hogy az Erasmus + segítségével ez a célunk teljesülhet a jövőben. Pályázni kell rá! A Keresztury VMK-val való együttműködés részeként tervezett madarak és fák napi megemlékezés elmaradt. Szerettünk volna bekapcsolódni a környezetvédelmi világnap alkalmából a városrészben hagyományosan szervezett hulladékgyűjtésbe, de az idén ez nem valósult meg, nem kaptunk megkeresést ez ügyben. A szelektív hulladékgyűjtés nem valósulhat meg a folyosókon, mivel nincsenek ilyen gyűjtőedények, ezért ennek negatív nevelő hatása van. II. A tanév munkájának értékelése 1. Igazgatás: 1.1. Intézményi szabályozó dokumentumok megléte, megfelelősége, jogszerűsége Az iskolai alapdokumentumok az aktuális jogszabályokban előírtaknak megfelelően készültek, amelyek az iskola honlapjáról is elérhetők: Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend További szabályzatok is elkészültek: Gyakornoki szabályzat Különös közzétételi lista Adatkezelési szabályzat 1.2. Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok A évi CXC. törvény 41. -ban megfogalmazottak szerint járunk el. 6

7 Kapcsolatfelvétel az óvodákkal, tájékoztatás a képzéseinkről, a leendő tanítók bemutatása, az óvoda igényeinek felmérése Nyílt órák óvónőknek 1. a,1.b,1.c, osztályban óvónői fórumok A leendő 1. a tanítóinak bemutatkozása +sportfoglalkozás Nyílt tanítási órák a leendő elsős tanítóknál 1. b - német két tanítási nyelvű óra +a képzés bemutatása 1. c Sakkpalota -osztály Szórólapok, plakátok. aktualizálása Ovis szombat. iskolaismertető foglalkozások, Sportiskolai játékos foglalkozások, képességfelmérés A német két tanítási nyelvű órákra óvodások meghívása Az óvodákban a beiratozott elsősökről tájékozódás Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek 1.3. Törvényi kötelességek teljesítése (pl. tankötelezettség, hiányzások nyilvántartása stb.) A hiányzások nyilvántartása a naplóban történik, amelyet az osztályfőnök adminisztrál a kollégák beírása után. Elvégzi az összesítéseket, és szükség esetén értesítést küld a megfelelő szerveknek az igazolatlan hiányzás miatt, amely iktatásra kerül. Tankötelezettséget magántanulóként is lehet teljesíteni. Iskolánkban, ebben a tanévben különböző jogcímek alapján 10 fő a magántanuló, akiknek osztályozó vizsgát kell tenniük a tanév végén a magasabb évfolyamba lépés érdekében A beiskolázás tudatos tervezése, beiskolázás a 2015/2016-os tanévre Az első osztályos beiskolázáshoz részletes beiskolázási tervet készítettünk, amelyet évenként aktualizálunk a tapasztalatok alapján. Tudatosan tartjuk a kapcsolatot az óvodákkal, minden óvodához konkrét pedagógus kapcsolódik. hónap Beiskolázási program tevékenységek Ka-Landor - program

8 Az idei beiskolázás felemás képet mutat, amelyet a beírt tanulók létszáma is mutat. 1.a sportiskolai osztály 15 fő 1.b német két tanítási nyelvű osztály 21 fő 1.c sakk-angol irányultságú normál osztály 22 fő Nem volt sikeres a beiskolázás a sportiskolai osztályba. Az okokat elemeztük, és 2 fő okot találtunk, melyeket a következő beiskolázásnál kezelnünk kell. Elterjedt, hogy a sportiskolába a gyerekeknek fizetni kell. A valóság az, hogy az iskola semmiért nem kér pénzt a szülőktől, viszont van szakosztály, ami tagdíjat szed már alsós tanulóktól is, és ez tévesztheti meg a szülőket, mert a foglalkozások az iskolánkban vannak tanítási időben, és az egyesület edzői részben kollégáink. Ennek tisztázása feladatunk. A másik probléma a visszajelzések alapján az, hogy magasak a sportkövetelmények, és minőségi sportolókat kívánunk nevelni. Viszont ez a feladatunk, mert a MOB egyértelműen az elért eredmények alapján támogatja az iskolákat, és aki nem felel meg, elveszti a támogatást. Megjegyzem, amikor bekerültünk a sportiskolai támogatott rendszerbe, akkor 65 iskola volt támogatott, ma már csak 45 felel meg! Ha ezt szeretnénk megőrizni, akkor ezt a látszólagos ellentmondást is kezelnünk kell! Még egy gondolat! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 3-4 fő beiskolázása még várható a nyári időszakban! A másik két osztály beiskolázásával elégedettek vagyunk, az osztálylétszámok ideálisak a tanítás szempontjából. 2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 2.1. Erőforrások optimális felhasználása Az épület 1965-ben készült el. Az évek során a magas tanulólétszám miatt az eredeti termek száma bővült, jelen pillanatban 37 tanteremmel rendelkezünk. Ebből 14 fel van szerelve interaktív táblával. Az épület hasznos alapterülete 5580 négyzetméter, amelyen belül a következő fontosabb egységek találhatók: tornacsarnok - lelátóval, szociális és vizesblokk-rendszerrel, a küzdőtér mérete 700 négyzetméter tornaterem 180 négyzetméter 800 négyzetméteres műfüves sportpálya 800 négyzetméteres füves sportpálya használatra átadott ruhagyári sportpálya szabadtéri betonos kosár-focipálya, salakos gumiborítású futópálya, nagyméretű aszfalt burkolatú első udvar ebédlő 800 főre alkalmas főzőkonyhával kötetes könyvtár 40 négyzetméteres kölcsönzőtérrel angol nyelvi terem interaktív táblával, videolejátszóval, színes tv-vel angol nyelvi terem - számítógépes oktatóprogramokkal és interaktív táblával német nyelvi terem videolejátszóval, DVD-lejátszóval, színes tv-vel számítástechnika terem I.- 28 gépes konfigurációval számítástechnikai terem II.- 24 gépes konfigurációval 8

9 szerverszoba 2.2. Építési és műszaki paramétereknek való megfelelés; az épület állapota Az épület lábazata omladozik, az épületnek valamennyi nyílászárója életveszélyes! 2.3. Eszköz- és felszerelésjegyzéknek való megfelelés (előírás szerint) Összevetve a kötelező eszközjegyzékkel a következő hiányosságokat találtuk: Kémia terem: vegyszerálló tanulói asztalok (víz-, gázcsatlakozással), elszívó berendezés, vegyszerálló mosogató, fali mosogató, eszközszállító tolókocsi, törpefeszültségű csatlakozások. Alsós termek: a tanterem felszereltségénél tanulói asztalok és székek szerepelnek, a korosztálynak megfelelően. Alsó tagozatban egy tanteremben vannak viszonylag új asztalok székekkel. Néhányan a régi asztalok és székek közül válogattak, ami egyrészt nem esztétikus, másrészt a székek lába tönkreteszi a műanyagpadlót. A legtöbb teremben a régi padsorok találhatók. Ez az alsó tagozatban folyó differenciált munkaformák szervezését is megnehezíti Könyvtári feltételek Egy 40 m2-es teremben helyezkedik el az iskolai könyvtár kölcsönző- és egyben olvasótere. Itt található a kb. 16ezer kötetes állomány 90 %-a, a kézikönyveket, folyóiratokat egy a szomszédos tanteremről függönnyel leválasztott kb.10 m2-nyi helyen szintén szabadpolcon tároljuk. A tartós tankönyveket magában foglaló ún. tankönyvtár elhelyezése egyelőre egy folyosói szekrényben történik. ( Ez a későbbiekben nem lesz elegendő, a jelen helyzetben az amúgy is zsúfolt könyvtári térben pedig az elhelyezése nem megoldható.) A könyvtáros (sajtó- és tankönyvfelelős) munkáját egy 5 évnél régebbi asztali számítógép és egy 10 évnél régebbi nyomtató segíti. Ezen kívül egy Sony mini HIFI-torony áll rendelkezésünkre. ( A hatékonyabb munka alapvető feltétele lenne egy szkenner, egy fénymásoló, egy digitális tábla és a külső kapcsolattartáshoz egy városi telefonvonal! ) 2.5. Pályázati tevékenység lehetőségeinek kihasználása és eredményessége Az idei tanévben pályázati tevékenységhez köthetően 4 jelentős projekt fut iskolánkban. Az egyik a Közoktatás Típusú Sportiskolai feladatok, röviden a sportiskolai program. Ez a program már a 2007/2008-as tanévtől fut. Ennek keretében minden évfolyamon egy sportiskolai osztályunk van, és bennük sportiskolai kerettanterv alapján folyik az oktatás. A sikeres pályázat eredményeképpen plusz normatívát kapunk a MOB-tól, melyet eszközfejlesztésre, sportági edzés óradíjaira, edzőtábori költségekre, felszerelések vásárlására, többletfaladat elismerésére használunk fel. Mára már közel 10 sportági szövetséggel vagyunk szakmai kapcsolatban. Mindezek eredményeként több országos, nemzetközi sikerrel büszkélkedhetnek tanítványaink. A másik futó projekt a MUS-E program. A MUS-E (Musique - Europe) multikulturális mintaprogramot 1993-ban Yehudi Menuhin indította útjára, amelynek célja az elfogadásra, kreativitásra nevelés a művészetek által. 9

10 Iskolánk tanulói 2009-ben pályázat útján csatlakozhattak a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület programjához. Az idei tanévben iskolánkban 2 évfolyamon, 1-1 osztályában, Hochrein Judit zeneművész és Tánczos György festőművész tart 1-1 órát hetente. Jelenleg két osztályban folyik az oktatás: zenés népi játék és képzőművészeti foglalkozásokat tartanak. A gyerekeknek csodálatos élményekben van részük a művészek óráin. Örömmel vesznek részt egy-egy rendezvényen, úgy vélem, az iskolánk is gazdagabb, színesebb lett a MUS-E által. A kollégák és a szülők visszajelzései is pozitívak. Mindig sok-sok szülő jön el az évzáró MUS-E rendezvényre, és óriási sikere van a kiállításnak és a zenés népi játék bemutatónak. Az idén különleges évzáró volt, összművészeti foglalkozás: közös játék és éneklés után 1-1 népdalt kellett lefesteni a csoportoknak, és azt a többieknek kitalálni. Karácsony előtt a MUS-E központ rajzpályázatot hirdetett Az ünnep szerepe a családban témakörben. A legjobbakat kiválasztva postáztuk a másodikosok rajzaival együtt. Minden gyerek apró ajándékban részesült. A 3. c-ből Molnár Noémi és Orsós Vanessza rajzait képeslap formájában kinyomtatták. Mindketten - különdíjként - még egy jutalomutazáson is részt vettek júniusban májusában országos kiállítás nyílt Budapesten a MUS-E iskolások munkáiból, a mi szénrajzaink (híres emberek portréi) és színes akvarelljeink nagy sikert arattak. A harmadik projectünk: Polgár Judit által létrehozott Sakkpalota-program. A ös tanévtől 2 évfolyamon 1. és 4. osztályban indítottuk el a Sakkpalota-programot és ezzel egy időben a sakk-szakkört kezdőknek és haladóknak. Az az innovációnk újdonsága, hogy a képességfejlesztés és a sakk, mint sportág egyszerre, egy időben kerüljön a tanulók mindennapjába. Az előbbi a tanulás támogatását, az utóbbi a versenysportot segítené elő. 1. Sakkpalota képességfejlesztő óra, délutáni szabadidőben, heti 1 alkalommal, Sakkpalota tankönyvcsomaggal (tankönyv, munkafüzet) 1. c osztályban - 1. osztályban, testnevelés órán a sakkal fejleszthető területek: téri tájékozódás, testséma, helyzetfelismerő képesség, ügyesség, gyorsaság, egyensúly, együttműködés, megosztott figyelem, mozgáskoordináció, ritmusérzék stb osztályban tehetséggondozás keretében, Sakkpalota-képességfejlesztés magyar nyelvtan órán: szófajok, szóalkotás, szókincsbővítés, szabályalkotás, helyesírás, nyelvhelyesség, memóriafejlesztés stb. 2. Sakk-szakkör: a sakk, mint sport kezdő és haladó vagy versenyző szinten. Ezt Forgó Éva nemzetközi sakkmester tartja, az ő versenyzői múltja, szakmai tudása garancia a jövőre nézve. A negyedik a kutyás óra. Az idei tanévben a 2. c osztályban Gombos László állatorvos Gyömbér kutyája mellett több új kutya is részt vett az egyes tanórákon. Az ő betanításuk folyamatos, más intézményekben is dolgoznak. Gyömbér kutya csak a testnevelés órákon vesz részt, a gyerekek sokat fejlődtek a 2 év alatt a kutya irányításában, az utasítások adásában és a fegyelmezett viselkedésben. A két tanító dolgát nehezíti az állatorvoshoz való állandó alkalmazkodás, sokszor csak óra előtt derül ki, hogy lesz-e kutyás foglalkozás. Szerencsére rendkívül toleráns minkét tanítónő. Új program az Esélyteremtő Ház tanórája, ahol Mazsola kutya, mint a látássérült ember segítője jelenik meg, bemutatva, hogyan lehet a nem látó ember szeme. Nagyon megható és tanulságos is volt a gyerekek érdeklődése, figyelme. 10

11 3. Humánerőforrás: 59 aktív pedagógussal folyik az oktatás, és jelenleg még 2 fő prémiumévesünk is van. Ők ebben a tanévben besegítettek az oktatásba, napközis feladatokat láttak el. 6 fő oktatást segítő kollégánk: úszómester, rendszergazda, iskolatitkár (egyikük gazdasági feladatot lát el) pedagógia asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens. Minden dolgozó megfelelő végzettséggel rendelkezik a feladat ellátásához. (kivéve gazdasági feladatot ellátó személyt) Szakos ellátásunk 100 %-os. Mesterpedagógus 5 fő, ebből szakértő 3 fő, szaktanácsadó 2 fő. Mivel 4 fő alsó tagozatos nevelő, a munka szervezése nehézségekbe ütközött, így feltétlenül szükségünk lesz pedagógus felvételére. 4. Intézményi mutatók: 4.1. Iskolai könyvtári mutatók Az iskolai könyvtár használói az intézmény pedagógusai, technikai dolgozói és tanulói. E tanévben a könyvtárhasználók száma: 426 fő Az iskolai könyvtári foglalkozások egyrészt könyvtárhasználati órák, másrészt a könyvre, könyvtárra épülő, főként a magyar irodalom tantárgyhoz kötődő szakórák. Könyvtári foglalkozás kapcsolódott ünnephez is, mint a megemlékezés egyik formája. Ezek száma az idei tanévben Statisztika Nappali tagozatos tanulóink száma: Iskolai: 545 Alsó:

12 Magántanulók száma: 10 fő, 5 alsós, 5 felsős Felső:

13 13

14 14

15 Bukások száma -alsó A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C Egy tárgy Kettő tárgy Három v. több 15

16 16

17 5. Eredményesség: 5.1. Nyelvi mérések Célnyelvi mérés A német célnyelvi méréseknél az eredményeket érdemes összehasonlítani a 2014-es adatokkal (ez volt az első év). Látni lehet az egyes fokozatoknál az országos átlaghoz képest tanulóink eredményeit! 17

18 Német két tanítási nyelvű osztályok német nyelvű természetismeret tantárgy tanításáról a 2014/2015-ös tanévben Az 5.b osztály két tanítási nyelvű csoport teljesítményének értékelése Az előző tanévhez képest a csoport nyelvi kompetenciája, nyelvtudása, felkészültsége elmaradt az előző évi csoport szintjétől. Az itt tapasztalt nyelvi hiányosság sok problémát okozott a tanulóknak a tanórai felkészülésében. Gondot okozott nekik a rendszeres óráról órára történő készülés. További gondot jelentett a tanulók hozzáállása, motiváltsága. Többször előfordult, hogy annak ellenére sem készültek fel a tanórára, hogy megbeszéltük a számonkérés idejét és anyagát is. A tanév során javult a tanulók nyelvi kompetenciája, nyelvtudása, de sokak hozzáállása, motiváltsága nem változott. Továbbra is jellemző, hogy ad hoc jelleggel tanulnak, nem lelkiismeretesen készülnek fel a tanórákra. Ez is szerepet játszik a gyenge teljesítményükben. A 6.b osztály két tanítási nyelvű csoport teljesítményének értékelése A tanulók nyelvi kompetenciája, nyelvtudása megfelelő a 6. évfolyamban elvárt követelményekhez. A tanulók kellőképpen motiváltak voltak, és a tavalyi lelkesedésük megmaradt ebben a tanévben is. A csoport nyelvi kompetencia-mérésen nyújtott teljesítménye is igazolja, hogy a tanulók megfelelő szintű tudással rendelkeznek a két tanítási nyelvű képzés folytatásához. Ennél a csoportnál különösen nagy gondot nem látok a jövőbeli teljesítményük megítélésének tekintetében. Javaslat: minden évfolyamon heti 0.5 órával megemelni a tanórák számát! Idegen nyelvi mérés, angol Angol 6. Név Hallásértés Olvasásértés Elérhető 6.a emelt 94,70% 94,20% 100% 6.bc emelt 90,60% 87,30% 100% 6.a kötelező 75% 55% 100% 6.b kötelező 76,60% 70% 100% 6.c kötelező 62,20% 58,50% 100% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Hallásértés Olvasásértés Elérhető 20,00% 0,00% 6.a emelt 6.bc emelt 6.a kötelező 6.b kötelező 6.c kötelező 18

19 Angol 8. Név Hallásértés Olvasásértés Elérhető 8.a emelt 89,20% 84,20% 100% 8.c emelt 95,40% 89,10% 100% 8.ab kötelező 69% 53,40% 100% 8.c kötelező 71,50% 81% 100% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Hallásértés Olvasásértés Elérhető 20,00% 0,00% 8.a emelt 8.c emelt 8.ab kötelező 8.c kötelező Angol kötelező emelt Név Hallásértés Olvasásértés Elérhető 6. emelt angol 93% 91,30% 100% 6. kötelező angol 71,50% 60,20% 100% 8. emelt angol 93% 87,20% 100% 8. kötelező angol 70% 64% 100% 120% 100% 80% 60% 40% Hallásértés Olvasásértés Elérhető 20% 0% Angol évfolyamonként 6. emelt angol 6. kötelező angol 8. emelt angol 8. kötelező angol 19

20 Név Hallásértés Olvasásértés Elérhető 6. évfolyam, angol 81,20% 74,30% 100% 8. évfolyam, angol 79,40% 73,50% 100% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Hallásértés Olvasásértés Elérhető 20,00% 0,00% 6. évfolyam, angol 8. évfolyam, angol Angol összesítés Név Méréseredmény Elérhető 6. évfolyam 77,80% 100% 8. évfolyam 76,40% 100% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Méréseredmény Elérhető 20,00% 0,00% 6. évfolyam 8. évfolyam 20

21 Német kötelező Név Hallásértés Olvasásértés Elérhető 6.bc kötelező 57,50% 53,30% 100% 8.abc kötelező 29,20% 22,10% 100% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% Hallásértés Olvasásértés Elérhető 20,00% 0,00% 6.bc kötelező 8.abc kötelező 5.2. Kompetenciaeredmények A 2014-es adatok állnak rendelkezésünkre. Az évek során egyre többet és hatékonyabban foglalkoznak a kollégák a kompetenciákkal, melynek látható eredményei vannak, fokozatos a javulás. Érdemes rátekinteni a matematika 6. évfolyamos eredményünkre, mely minden átlag felett áll. Szövegértés területén látszik még a fejlődés lehetősége. 21

22 Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. 22

23 Szövegértés Versenyeredmények Működtetünk az iskola belső hálózatán olyan felületet, ahová folyamatosan felkerülnek tanulóink eredményei. Néhány számadattal szeretném érzékeltetni az eredményeket: Városi versenyeken 1-3. helyezés 179 tanuló ért el eredményt (egyéni, csapat) Megyei versenyeken, 32 versenyen 1-6. helyezést 192 tanuló ért el (egyéni, csapat) Területi jellegű versenyeken, 20 versenyen 61 tanuló ért el helyezést (egyéni, csapat) Országos helyezések Serdülő Országos Csapatbajnokság Országos Váltóbajnokság Nyílt országos bajnokság leány egyéni karate kata versenyszám "A" Korcsoportos Diákolimpia Lövészet Légpuska 20 lövés Látássérült Diákok Országos Úszóversenye Leány csapat 7. hely: Varga Bernadett, Varga Dóra Fiú Csapat 12. hely: Dienes Mátyás 7.a Összesített (fiú-leány) eredmény: 9. helyezés Újonc 4x100m leány váltó 5. hely Illés Petra, Varga Bernadett, Varga Dóra 8.c 2.helyezett Molnár Loretta(4.b) 2. helyezett csapatban Tóth Alex(7.c) Domján Zsombor(7.c) Kurucz Máté(7.c) 1. helyezett 7 aranyérem: 25 m mell,25m hát, 25m gyors, 50m mell, 50m hát, 50m gyors és a legeredményesebb versenyzőnek járó kupa Gaál Levente (7.b) Országos Táncjáték Fesztivál / modern tánc november Tánccsoport tagja: Ferenczi Glória Szonja 1. helyezés Országos Futsal Diákolimpia IV. Országos Futsal Diákolimpia IV. korcsoport

24 korcsoport Fogyatékosok Országod Diák- és Szabadidősport Szövetsége által szervezett diákolimpia Debrecen helyezés: Papp László 8.a; Nagy Levente 8.a; Páros Tamás 8.a; Csirke Sándor 8.a; Acél Viktor 8.a; Dan Dávid 7.a; Tálos István 8.a; Jóna Máté 7.a; Horváth Bence 8.a; Czuczi Péter 8.a 1. helyezett Gaál Levente 7.b 50 m mellúszás, 50 m gyorsúszás III.Országos Press Dance Tánciskolás Táncverseny Látványtánc duo gyermek kategória 3. helyezett Tóth Júlia 3.a Gaál Levente (7.b) 25m mell 20,92 1. hely 25m gyors 16,62 1.hely 25m hát 20,72 2.hely Országos Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete által szervezett úszóverseny m mell 44,75 1hely 50m gyors 35,92 1.hely 50m hát 44,40 1.hely B2-B3 összevont kategória II. korosztály legeredményesebb fiú versenyzője különdíj kupa elismerés. Gaál Levente (7.b) Mozgásjavító Kupa Gödöllőn megrendezett Mezeifutó Országos Diákolimpián Mezei Diákolimpia 50m mell 1hely 50m gyors 2hely A legtöbbet fejlődő úszónak járó kupa gyorsúszásban elért fejlődéséért. "III. korcsoportos ( ban születettek) leány csapata első helyezést ért el!az eredményes csapat tagjai: Szőke Panna, Tóth Adrienn, Király Robina, Németh Panna, Molnár Jázmin. A II. korcsoportos ( ben születettek) kisfiúk is részt vettek az országos döntőn. Csapatunk itt 28. helyezést ért el (40 csapat közül). Csapattagok: Fonyódi Ákos, Gaál Máté, Kovács- Braun Rómeó, Mázsi András, Somkereki Patrik." 1. helyezés Németh Panna 6.a 24

25 7. osztály London Bridge országos angol nyelvi tesztverseny 6. osztály London Bridge országos angol nyelvi tesztverseny, 5. osztály London Bridge országos angol nyelvi tesztverseny, Kálti Márk Történelem Tesztverseny Országos Döntő Litterátum Országos Német Tesztverseny Országos Diákolimpia Újpest XX. Kuzucz István Emlékverseny, ami egyben magyar bajnokság (birkózás) Fiú Nemzeti Serdülő Bajnokság (kosárlabda) SKIMSZ Országos Bajnokság Tóth Adrienn 6. a Vörös Cintia 6.a Molnár Jázmin 5.a Király Robina 6.a Szőke Panna 6.a 11. helyezett, Meizner Dániel (7.d) 12. helyezett, Szőke Panna (6.a) 12. helyezett, Herczeg Eszter (5.c) 10. helyezés Németh Balázs 6.b Elődöntő 5. helyezett Döntő 2. helyezett Németh Balázs/6.b) 2. hely Diák II. korcsoport 58 kg-os versenyzője Farkas Benjamin 4.c 2. hely Diák II. korcsoport 58 kg-os versenyzője Farkas Benjamin 4.c csapatban 2.helyezett Németh Márk(7.c) Országh Levente 6.b Kata: 1. hely Kumite: 3. hely IPSH Karate Diákolimpia Olimpiai Reménységek Versenye Atlétika Bielsko Biala (Lengyelország) Atlétikai Országos Diákolimpia Országos Atlétika Diákolimpia Országos Atlétika Diákolimpia Országh Levente 6.b Kata 3. hely Kumite: 3. hely 100m síkfutás: Dienes Mátyás 7.a 4. hely 100m síkfutás Dienes Mátyás 1. hely Leány III. korcvsoport csapat 16. hely: Vörös Cintia 6.a Milák Krisztina 6.a Németh Panna 6.a Tóth Adrienn 6.a Pál Diána 5.a Kuba Jázmin 5.a III. korcsoport 4x100m váltó 16. hely: Vörös Cintia 6.a Milák Krisztina 6.a Kuba Jázmin 5.a 25

26 Országos Atlétika Diákolimpia Országos Atlétika Diákolimpia Pál Diána 5.a IV. korcsoport 4x100m váltó 15. hely: Illés Petra 8.c Varga bernadett 8.c Pénzes Réka 8.c Pénzes Panka 8.c IV. korcsoport 4x100m váltó fiúk 20. hely: Czuczi Péter 8.a Aczél Viktor 8.a Páros Tamás 8.a Dienes Mátyás 7.a MTÁSZ Szabadidősport Országos Bajnokság 1. helyezett Mózer Dominik 5.b Magyar Bajnokság Diákolimpia (birkózás) Országos Judo Diákolimpia Országos vidékbajnokság " Ki a leggyorsabb,, " Országos Diákfotó Pályázat középiskolás egyéni kategória Országos Diákfotó Pályázat szakköri kategória 2.helyezett Farkas Benjamin(4.c) 2.helyezett Farkas Benjamin(4.c) 2. helyezett Horváth Evelin (4.a) Gaál Máté 3.a távolugrás 1. hely, 800m-es síkfutás 3.hely 60m-es síkfutás Gaál Máté 3.a 4. hely Mózer Benedek 3.a 6. hely Ágoston Zsombor 4.a 2.hely Horváth Kevin 3.a 7.hely Herman Vajk 4.a 8. hely és kislabdahajítás 1.hely Somkereki Patrik 4.a távolugrás 4. hely Pál Kármen 4.a távolugrás 7.hely Németh Natasa 4.a 4.hely Kuba Jázmin 5,a távolugrás 1.hely 60m-es síkfutás 8.hely Pál Diána 5.a távolugrás 2.hely, 60m síkfutás 3.hely 4. helyezett Dienes Tifani 5. helyezett a fotószakkör Mogyorósi Kitti (6.b) Börcz Ádám (6.c) Bujtor Anikó (6.b) Smodics Bence (8.b) Nyírő Martin (6.b) Kovács Kitti (6.b) Simon Krisztián (8.b) Somlói Patrik (8.b) Bors Antónia (6.b) Szabó Dorina (6.b) Németh Balázs (6.b) Ágoston Zsombor (4.a) Varga Barnabás (4.c) Mezőfi Alex (6.b) 26

27 Országos Labdarúgó Diákolimpia Eger III. korcsoport. 12. helyezés Országos U.15 leány FP. Bajnokság 3. helyezés /ZTE/ Országos Labdarúgó Diákolimpia Eger III. korcsoport. 12. helyezés csapat tagjai: 1. Angyal Ákos 6.a 2. Bekő Bence 7.a 3. Fehér Barnabás 6.a 4. Gyöngyösi Antal 6.a 5. Letenyei Áron 6.a 6. Mátyás Marcell 6.a 7. Megyesi Márk 6.a 8. Németh Richard 6.a 9. Ocskó Zsombor 6.a 10. Szekeres Ákos 7.a 11. szőke Dominik 6.a 12. Végh Bálint 6.b 3. helyezés: 1. Farkas Liliána 8.a 2. Szilágyi Zsófia 8.a 3. Szmodics Eliza 8.a 4. Gergely Fanni 8.a 5.4. NETFIT A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola NETFIT eredményeinek iskolai, városi és országos összehasonlító elemzése, értékelése a 2014/2015-ös tanévben: Iskolai Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok nem reprezentatívak. Nyilván ezt az iskolai szintű eredményeknél kell értelmezni. Létszám: 269 fő (fiú: 162, lány: 107) Átlagéletkor: 13 TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 63% 25% 12% 22 5% 68% 23% 4% 12 évesek 47 4% 66% 26% 4% 28 18% 57% 21% 4% 13 évesek 46 4% 59% 26% 11% 26 8% 73% 15% 4% 14 évesek 29 17% 62% 7% 14% 26 12% 77% 8% 3% 15 évesek 15 20% 40% 20% 20% 2 50% 50% 16 évesek % Városi 27

28 TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 2 50% 50% 8 13% 50% 25% 12% 11 évesek 195 9% 57% 23% 11% % 67% 16% 4% 12 évesek % 65% 20% 4% % 63% 17% 6% 13 évesek 239 9% 63% 19% 9% % 66% 14% 7% 14 évesek 255 9% 70% 14% 7% % 66% 17% 6% 15 évesek 426 9% 69% 15% 7% % 73% 11% 6% 16 évesek 458 9% 68% 17% 6% % 71% 12% 7% Országos TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 973 8% 60% 20% 12% % 60% 22% 10% 11 évesek % 60% 20% 10% % 61% 19% 8% 12 évesek % 61% 19% 10% % 63% 18% 7% 13 évesek % 64% 18% 8% % 65% 17% 7% 14 évesek % 65% 17% 9% % 67% 16% 7% 15 évesek % 67% 16% 8% % 69% 15% 6% 16 évesek % 67% 16% 8% % 69% 14% 5% Ebből arra lehet következtetni. hogy az iskolánkba járó fiúgyerekek közül a városi és az országos átlagnál is több a kövér, illetve a sovány alkatú gyermek. A leányoknál az eredmények átlagosak, csak a 12 éves korosztályban van több sovány testalkatú. Iskolai 28

29 TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testzsír százalék (TZS %) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 4% 58% 29% 9% 22 5% 64% 27% 4% 12 évesek 47 72% 26% 2% 28 18% 54% 25% 3% 13 évesek 46 4% 57% 35% 4% 26 8% 65% 27% 14 évesek 29 17% 59% 14% 10% 26 73% 23% 4% 15 évesek 16 13% 44% 31% 12% 3 67% 33% 16 évesek % Városi TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testzsír százalék (TZS %) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 2 50% 50% 8 75% 13% 12% 11 évesek 194 7% 57% 29% 7% % 62% 17% 6% 12 évesek % 63% 25% 2% % 56% 22% 6% 13 évesek 239 7% 64% 23% 6% 243 8% 62% 23% 7% 14 évesek % 61% 20% 4% 248 4% 61% 29% 6% 15 évesek 423 9% 64% 23% 4% 305 4% 62% 27% 7% 16 évesek 442 7% 66% 23% 4% 377 5% 58% 26% 11% 29

30 Országos TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testzsír százalék (TZS %) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 952 7% 55% 28% 10% % 55% 21% 12% 11 évesek % 59% 27% 7% % 57% 21% 8% 12 évesek % 62% 25% 5% % 59% 22% 8% 13 évesek % 63% 22% 4% % 61% 23% 8% 14 évesek % 64% 21% 5% % 62% 24% 9% 15 évesek % 65% 21% 6% % 61% 25% 10% 16 évesek % 66% 22% 6% % 58% 26% 13% A testzsír százalék mutatja a gyerekek tápláltsági szintjét. Itt az iskolai eredmények a éves fiúk (7-8. évfolyam) esetében mutatkoznak a városi és országos átlaghoz képest magasabbnak.. A lányoknál viszont örvendetes, hogy a 13 éves korosztályban nincs elhízott, sőt, a 14 éveseknél nincs túl vékony sem. Iskolai AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Állóképességi ingafutás (VO 2max : ml/kg/min) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 17% 17% 66% 22 5% 18% 77% 12 évesek 47 2% 13% 85% 28 4% 18% 78% 13 évesek 46 11% 9% 80% 26 8% 92% 14 évesek 28 7% 14% 79% 23 9% 22% 69% 15 évesek 16 25% 25% 50% 3 100% 16 évesek % 30

31 Városi AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Állóképességi ingafutás (VO 2max : ml/kg/min) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 100% 8 25% 75% 11 évesek 195 7% 19% 74% 201 5% 19% 76% 12 évesek 256 6% 16% 78% 262 5% 25% 70% 13 évesek % 13% 72% % 23% 67% 14 évesek % 15% 70% % 30% 51% 15 évesek % 14% 65% % 29% 51% 16 évesek % 11% 62% % 25% 39% Országos AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Állóképességi ingafutás (VO 2max : ml/kg/min) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 955 4% 18% 78% % 21% 74% 11 évesek % 17% 75% % 22% 70% 12 évesek % 15% 72% % 25% 64% 13 évesek % 12% 70% % 25% 60% 14 évesek % 15% 62% % 27% 50% 15 évesek % 15% 56% % 24% 46% 16 évesek % 15% 53% % 25% 39% Ebben a felmérésben látható a párhuzam a fiúk testalkata, kövérsége, valamint az állóképességi ingafutásban elért eredménye között. A lányok viszont átlag felett teljesítettek, ha azt a 4 túlképzett éves lányt nem vesszük figyelembe. 31

32 Iskolai VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett hasizom (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 4% 96% 22 5% 95% 12 évesek 48 2% 98% % 13 évesek 46 7% 93% 26 8% 92% 14 évesek 28 7% 93% 24 13% 87% 15 évesek % 3 33% 67% 16 évesek % Városi VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett hasizom (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 100% 8 100% 11 évesek % 89% 201 7% 93% 12 évesek 267 4% 96% 279 6% 94% 13 évesek % 90% 241 5% 95% 14 évesek % 90% 251 4% 96% 15 évesek 431 7% 93% 331 8% 92% 16 évesek % 86% % 87% 32

33 Országos VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett hasizom (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 968 7% 93% % 90% 11 évesek % 88% % 88% 12 évesek % 87% % 85% 13 évesek % 86% % 87% 14 évesek % 85% % 87% 15 évesek % 87% % 87% 16 évesek % 87% % 89% Ebben már fiúknál erősek vagyunk. A lányoknál már nagy a szórás. Iskolai VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Törzsemelés (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 88% 12% 22 95% 5% 12 évesek 48 63% 37% 28 89% 11% 13 évesek 46 39% 61% 26 73% 27% 14 évesek 29 76% 24% 25 76% 24% 15 évesek 16 94% 6% 3 100% 16 évesek % 33

34 Városi VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Törzsemelés (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 100% 8 75% 25% 11 évesek % 40% % 43% 12 évesek % 44% % 46% 13 évesek % 41% % 55% 14 évesek % 38% % 52% 15 évesek % 46% % 57% 16 évesek % 49% % 56% Országos VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Törzsemelés (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 36% % 44% 11 évesek % 37% % 44% 12 évesek % 40% % 45% 13 évesek % 42% % 46% 14 évesek % 43% % 48% 15 évesek % 43% % 50% 16 évesek % 44% % 53% Ebben átlag alatt teljesítettünk. Ennél a feladatnál nagyon számít, hogy mennyire szabályos a végrehajtás. Érzékelhető, hogy a legnagyobb eltérés a még heti két órában dolgozó 8. évfolyamon van. 34

35 Iskolai VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett fekvőtámasz (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 29% 71% 22 36% 64% 12 évesek 48 25% 75% 28 29% 71% 13 évesek 46 48% 52% 26 42% 58% 14 évesek 29 38% 62% 24 33% 67% 15 évesek 16 56% 44% 3 100% 16 évesek % Városi VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett fekvőtámasz (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 33% 67% 8 25% 75% 11 évesek % 73% % 68% 12 évesek % 68% % 67% 13 évesek % 67% % 68% 14 évesek % 68% % 74% 15 évesek % 62% % 65% 16 évesek % 63% % 62% 35

36 Országos VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett fekvőtámasz (db) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 78% % 67% 11 évesek % 74% % 65% 12 évesek % 70% % 65% 13 évesek % 66% % 65% 14 évesek % 64% % 63% 15 évesek % 62% % 64% 16 évesek % 61% % 66% Ez a feladat szintén összefügg az iskola gyerekeinek alkatával, soványságával, kövérségével. VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Kézi szorítóerő (kg) FIÚK Iskolai LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 21% 79% 22 5% 95% 12 évesek 48 2% 98% % 13 évesek 46 11% 89% 26 8% 92% 14 évesek 29 3% 97% % 15 évesek 16 13% 87% 3 100% 16 évesek % 36

37 Városi VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Kézi szorítóerő (kg) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 33% 67% 8 100% 11 évesek % 72% 201 9% 91% 12 évesek % 85% 279 4% 96% 13 évesek 243 8% 92% 245 2% 98% 14 évesek 267 6% 94% 253 2% 98% 15 évesek 437 5% 95% 336 1% 99% 16 évesek 459 6% 94% 375 4% 96% Országos VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Kézi szorítóerő (kg) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 68% % 89% 11 évesek % 71% % 89% 12 évesek % 83% % 95% 13 évesek % 92% % 97% 14 évesek % 93% % 98% 15 évesek % 93% % 98% 16 évesek % 91% % 96% Itt a kézi szorítóerőt mérő feladatánál jócskán az összes átlag felett teljesítünk. Ez sajnos nem minden esetben pozitív: a súlyosabb egyéniségek biztosan erősebben szorítják az eszközt 37

38 Iskolai VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Helyből távolugrás (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 17% 83% 22 23% 77% 12 évesek 48 15% 85% 28 7% 93% 13 évesek 46 24% 76% 26 4% 96% 14 évesek 28 21% 79% 25 16% 84% 15 évesek 16 44% 56% 3 100% 16 évesek % Városi VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Helyből távolugrás (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 100% 8 25% 75% 11 évesek % 77% % 76% 12 évesek % 74% % 78% 13 évesek % 64% % 81% 14 évesek % 75% % 76% 15 évesek % 73% % 78% 16 évesek % 69% % 73% 38

39 Országos VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Helyből távolugrás (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 83% % 77% 11 évesek % 77% % 74% 12 évesek % 69% % 73% 13 évesek % 69% % 75% 14 évesek % 67% % 72% 15 évesek % 71% % 71% 16 évesek % 70% % 74% Ez a teszt igazán mutatja, hogy milyen láberővel rendelkezünk. Ez rendben van, bőven átlag feletti, és ez jó is. Iskolai HAJLÉKONYSÁGI PROFIL Hajlékonysági (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 11 évesek 24 33% 67% 22 9% 91% 12 évesek 48 31% 69% 28 43% 57% 13 évesek 46 26% 74% 27 15% 85% 14 évesek 29 24% 76% 26 19% 81% 15 évesek 16 13% 87% 3 67% 33% 16 évesek % 39

40 Városi HAJLÉKONYSÁGI PROFIL Hajlékonysági (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek 3 33% 67% 8 13% 87% 11 évesek % 66% % 65% 12 évesek % 59% % 71% 13 évesek % 72% % 80% 14 évesek % 70% % 81% 15 évesek % 70% % 63% 16 évesek % 78% % 57% Országos HAJLÉKONYSÁGI PROFIL Hajlékonysági (cm) FIÚK LÁNYOK 10 évesek % 66% % 75% 11 évesek % 63% % 60% 12 évesek % 62% % 64% 13 évesek % 65% % 67% 14 évesek % 69% % 69% 15 évesek % 71% % 47% 16 évesek % 74% % 51% A fiúk eredménye ragyogó. Gyakorlatilag hajlékonyak vagyunk, ami a sokoldalú képzés létjogosultságát bizonyítja. Kiugróan jó a lányoknál az eredmény a 12 éves korosztályén kívül. Az, hogy ez miért ennyire gyenge, talán a korosztályra jellemző hirtelen növekedés miatt lehet. 40

41 6. Hatékonyság: 6.1. Helyettesítések száma, az elmaradt helyettesítések száma, aránya Helyettesítés Szakszerű Nem szakszerű Elmaradt Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Összesen: elmaradt/összes 3,8% szakszerű/összes 84,1% nem szakszerű/összes 16,4% 6.2. Képzésekre fordított óraszámok, megtérülési mutatók Ebben a tanévben a beiskolázási terv keretében 4 tervezett képzésünk volt, valamennyi mesterképzés keretében. Sportiskolai keretből Sakkpalota - képességfejlesztő sakk az iskolában továbbképzésen vett részt 1 fő. Ennek a Sakkpalota iskolai programunk beindításában van szerepe. Magas volt az egyéb továbbképzéseken, elsősorban szaktárgyi, pedagógiai, gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozásokon részt vevő kollégák száma. Mindez hozzájárul az iskolai szakmai munka színvonalának javulásához. Összesen 24 kolléga, közel 40 képzésen vett részt Férőhely kihasználtság (minimális és maximális létszámok alapján összevetni) Az alsó tagozat a minimális létszámhoz képest 106 fővel több, a maximális létszámhoz képest 50 fővel kevesebb. A kihasználtság a maximumhoz képest 84 %-os. A felső tagozat a minimális létszámhoz képest 99 fővel több, a maximális létszámhoz képest 70 fővel kevesebb. A kihasználtság a maximumhoz képest 80 %-os. 41

42 7. A nevelési program adott területeinek megvalósítása: 7.1. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal összefüggő tevékenységek Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma: Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma BTMN SNI kiemelten tehetséges 91 hátrányos helyzetű 1 27 halmozottan hátrányos helyzetű Intézményünkben jelenleg 555 gyermek tanul. Ebből 232 fő kiemelt figyelmet igénylő tanuló. Ez a tanulólétszám 41, 8 %-át teszi ki. Találhatók azonban átfedések a kiemelt figyelmet igénylő tanulók csoportjai között. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű BTMN-es és SNI-s tanulók száma fő BTMN SNI 0 HH HHH 53 tanuló nemcsak különleges bánásmódot igényel, hanem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű is egyben. Így a 232 fő összlétszám 179-re módosul. Ez a tanulólétszám 32,25 %-át jelenti. A magas létszám okai: - Az intézmény elhelyezkedése. Körzetünkben sok szociális intézmény található. - Az iskolában dolgozó nevelők odafigyelésüknek és szakértelmüknek köszönhetően korán felismerik és jelzik a problémákat. 42

43 A különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyik nagy csoportját, a különleges bánásmódot igénylő tanulók alkotják, akiknek a június 15-ei létszámát és problématerületek szerinti eloszlását mutatja az alábbi grafikon. Új jelenségként figyelhető meg, hogy egy tanuló kiemelt tehetsége okán igényel különleges bánásmódot. Erre eddig még nem volt példa az iskolában. Különleges bánásmódot igénylő tanulók száma a 2014/15. tanévben (112 fő) kiemelten tehetséges 1 SNI BTMN fő BTMN-es és SNI-s tanulók létszámának tanévenkénti alakulása fő / / /15. tanév BTMN SNI Az elmúlt három tanévet figyelembe véve a BTMN-es tanulók létszámának tekintetében megállt a csökkenés. Az előző évhez képest nem történt változás. Az SNI-s tanulóknál kismértékű, de folyamatos fogyás figyelhető meg. Tapasztalataink szerint a létszám ugyan csökkenő tendenciát mutat, de egyre súlyosabb és összetettebb problémával küzdenek az ily módon diagnosztizált gyerekek. 43

44 BTMN-es és SNI-s tanulók alsó és felső tagozat szerinti megoszlása fő alsó tagozat felső tagozat 10 0 BTM SNI Az alsó és felső tagozat között teljesen kiegyenlítődött a BTMN-es és SNI-s tanulók létszáma. A nyolcadik osztályból kikerülő és az első osztályt kezdő, illetve újonnan diagnosztizált tanulók száma közel azonos. BTMN-es és SNI-s tanulók évfolyamonkénti megoszlása 13% 14% 12% 10% 1.oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 13% 10% 14% 14% 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. Az évfolyamok között sincs jelenős eltérés, mindenhol közel azonos számban találhatók BTMNes és SNI-s tanulók. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN-es) tanulók ellátása: Létszám alakulása: Időpont BTMN (fő) október június o A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók létszáma október 1-jén 74 fő volt, ami június 15-ére 84 főre emelkedett. 44

45 o Ezen a létszámon felül: további 4 tanuló csak a következő tanévtől részesül fejlesztésben, mert szakértői véleményük a tanév végén érkezett meg. 3 gyermek fejlesztő foglalkoztatása a nevelési tanácsadás keretében valósul meg. BTMN-es tanulók évfolyamonkénti és nemenkénti megoszlása fő fiú lány évfolyam Érdekességként említhető, hogy 1. és 6. osztályban a lányok létszáma jelentősen magasabb a fiúkénál, pedig a szakirodalom és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy az ilyen jellegű problémák általában a fiúknál jelentkeznek gyakrabban. Adatok Alsó tagozat (fő) Felső tagozat (fő) Összesen Nevelők száma (fő) Óraszám 16,5 26,5 43 Csoportok száma Óraszám: o A felzárkóztatásra fordított időkeret összesen 43 óra volt. A tanulók egy-két kivételtől eltekintve a szakértői véleményen előírt óraszámban (heti 1-2 órában) részesültek fejlesztésben. Személyi feltételek: o Alsó tagozaton 13 tanító, míg felső tagozaton 10 szaktanár tartotta a fejlesztő foglalkozásokat. Csoportok száma, szerveződése: o Ebben a tanévben is - a törvény által előírt fős csoportok kialakítására törekedtünk. Felső tagozaton már az ideálishoz közelítő a helyzet, néhány esetben egyéni fejlesztésre is nyílt lehetőség. Alsó tagozaton a tanítók túlterheltsége miatt nehézséget jelentett a megfelelő óraszámok és az alacsony csoportlétszámok biztosítása. Ugyan 13 tanító végzi a fejlesztő munkát, de egyes csoportok létszáma olyan magas, hogy további bontásra lenne szükség. o Az ellátásra szoruló tanulók magas létszáma miatt az órarend és a teremrend kialakítása mindig komoly kihívást jelent az érintett nevelőknek. 45

46 A sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulók ellátása: A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a Szakmai Alapdokumentumban megfogalmazottak alapján történt. Jelenleg hallássérült gyermek nem jár az iskolába. A Szakmai Alapdokumentumban megfogalmazottak alapján ellátott tanulók létszáma egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő autizmus spektrumzavarral küzdő beszédfogyatékos érzékszervi fogyatékos (látássérült) fő Alsó tagozat Felső tagozat Létszám alakulása: Időpont SNI (fő) október június o A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma október 1-jén 28 fő volt, ami június 15-ére 27 főre változott. 1 tanuló a következő tanévtől részesül ellátásban, mert június végén történt a vizsgálata, és ekkor kapott diagnózist. 2 fő a következő tanévtől a Béke Ligeti Általános Iskolában folytatja tanulmányait. SNI-s tanulók évfolyamonkénti és nemenkénti megoszlása fő fiú lány évfolyam Ezen a grafikonon is jól kirajzolódik, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló körében már jelentős az eltérés a lányok (5 fő) és a fiúk (22 fő) létszáma között. A fiúk száma több mint 4-szerese a lányokénak. 46

47 Óraszám, személyi feltételek: o A sajátos nevelési igényű tanulók a törvény által előírt óraszámban részesültek rehabilitációban. o A rehabilitációs ellátásra fordított időkeret összesen 58 óra volt. Ebből 48 órát az iskolában dolgozó gyógypedagógusok, míg a fennmaradó 10-et utazó gyógypedagógusok és utazó logopédus látta el. Az intézményben dolgozó szakemberek Szakképzettség Név Óraszám/hét Csoport tanulásban akadályozottak Óváriné Kalamár Judit 24 8 pedagógiája szakos gyógypedagógus Lakatos Rita 24 8 Összesen Az SNI-s tanulók ellátásával kapcsolatos feladatokat ebben a tanévben is ketten láttuk el. Utazó gyógypedagógusok Szakképzettség Név Óraszám/hét Csoport logopédus Bali Viktória 5 3 tiflopedagógus Bene Istvánné 2 2 autista tanulók ellátásában jártas gyógypedagógus Hegyi István 3 1 Összesen 10 6 Bali Viktória - logopédus - heti 4 órában a beszédfogyatékos (3 fő), míg heti 1 órában 1. osztályos beszédhibás tanulókkal foglalkozott. Az elsős és hetedikes gyengénlátó tanulókkal Bene Istvánné tiflopedagógus foglalkozott heti 2-2 órában december 10-ig a 3.c osztályos autista tanuló sérülésspecifikus ellátását heti 3 órában Horváth Veronika, majd február 17-től Hegyi István a Nyitott ház munkatársa - végezte. Az oktató-nevelő munkát segítő személyek Szakképzettség Név Munkaidő gyógypedagógiai Kaszás Beatrix asszisztens 40 óra /hét Kovácsné Bonyhárd pedagógiai asszisztens Edina Kaszás Beatrix gyógypedagógiai asszisztens a 3.c osztályos autista tanuló iskolai tevékenységét segítette. Kovácsné Bonyhárd Edina pedagógiai asszisztens az 1.c osztályos - komoly magatartási problémákkal küzdő - autista tanuló ellátásához járult hozzá jelentős mértékben. 47

48 Eszközellátottság, személyi feltételek: Az iskola két fejlesztő szobával rendelkezik, melyek eszközellátottsága jónak mondható. A személyi feltételek terén voltak hiányosságok: o Alsó tagozaton a tanítóhiány miatt csak részben tudtuk megvalósítani a BTMN-es tanulók kiscsoportos fejlesztését. o Az 1. osztályos autista tanuló mellé szükség lett volna egy gyógypedagógiai asszisztensre, aki csak vele foglalkozik, és egész nap segíti az iskolai életben való eligazodását. Megoldandó feladatok: Autista tanulók ellátása kapcsán. o Fontos lenne az autista tanulók iskolai nevelésének-oktatásának városi szintű áttekintése. Meg kellene teremteni azokat a feltételeket, amik lehetővé teszik, hogy valóban csak a minimális viselkedési problémával küzdő autista gyerekek kerüljenek be az általános iskolákba, akiknek az integráció előnyére, nem pedig hátrányára válik. Jelenleg a jó intellektusú, de komoly magatartási problémákkal küzdő tanulóknak nem biztosított az ellátása. A leghatékonyabb nevelési-oktatási forma megtalálásához, fontos lenne városi szintű szakmai konzultációt kezdeményezni a szakemberekkel, szülőkkel, az érintett intézmények vezetőivel és az integrációt megvalósító nevelőkkel. 48

49 Kiegészítő táblázatok: Az alsó és felső tagozatos BTMN-es és SNI-s tanulók osztályonkénti eloszlását mutatja az alábbi 2 táblázat. Alsós BTMN-es és SNI-s tanulók osztályok szerinti eloszlása fő a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c osztály BTM SNI Felsős BTMN-es és SNI-s tanulók osztályok szerinti eloszlása fő a 5.b 5.c 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 7.d 8.a 8.b 8.c osztály BTM SNI 49

50 7.2. Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése Egészségnevelés tanórán kívül Az egészséges táplálkozás, serdülőkori változások, függőséget okozó szerek használatával kapcsolatos felvilágosító előadások az egészség hónapjában valósultak meg az alábbiak szerint: Testi, lelki, mentális egészség fejlesztése az osztályközösségben A helyes étkezési szokásokra rendszeresen ráirányítjuk a gyerekek figyelmét. Környezetismeret órákon az Emberi test témakörnél szóba került a testi-lelki egészség. Érzékenyítő program (látássérültek életének megismerése) Igyekszünk helyes napirendjük kialakítását tervezni. (tv-nézés, számítógépezés, éjszakai fennlét, megfelelő mennyiségű alvás) Az osztályban vízautomata van, így csak vizet isznak a gyerekek. Az erkölcstan órákon szituációs játékokat alkalmaztunk a lelki fejlődés elősegítése érdekében. Az iskolaorvosi, fogorvosi vizsgálatokon való részvétellel erősítettük az egészséges életmód kialakítására való törekvéseiket. Egészséges életmód, a sport és az egészség kapcsolata, sportorvosi vizsgálatok, védőnő általi felvilágosítás. Védőnői előadások, egyéni és csoportos beszélgetések. Drogprevenciós előadás, felvilágosító beszélgetések szenvedélybetegségek, szexualitás témakörökben biológia és egészségtan órákon. 50

51 7.3. Közösségfejlesztés területei Kiemelt rendezvényünk volt a Föld napja, melyet hagyományosan gyalogtúrával ünneplünk. Ebben a tanévben az úti cél az Alsóerdőn kialakított madárvédelmi tanösvény volt, amely mentén állomásokat alakítottunk ki, ahol az osztályok különböző környezetvédelmi feladatokat oldottak meg. Városi szintű rendezvényünk volt a Víz világnapja alkalmából alsó tagozatosok számára harmadik éve megrendezett játékos úszó- és ügyességi verseny, amelyet a Landorhegyi Sportiskolai Ált. Isk. tanmedencéjében /volt Pais isk./ bonyolítottunk le. A versenyt a továbbiakban jógyakorlatként kívánjuk bevezetni. Célja: a víz szerepének, fontosságának tudatosítása valamint versenyzési, élményszerzési lehetőség biztosítása. A versennyel bekapcsolódtunk a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Ökováros Zalaegerszeg elnevezésű programsorozatba is. Iskolánk arra nagyon büszke lehet, hogy a mindennapos testnevelés oktatási rendszeréhez kapcsolódóan a tanulók nem élnek a plusz két óra alóli felmentés lehetőségével. Ennek az is oka, hogy egyrészt minden órát meg tudunk tölteni tartalommal van helyünk, szakemberünk -, másrészt a plusz két óra be van építve az órarendbe Közösségfejlesztés, kiemelve a szokásostól eltérő formákat Sok-sok beszélgetés. (Mi okozott örömöt/szomorúságot a mai napon?) Hétfő reggeli élménybeszámolók a hétvégéről. Az eseményeken készített fotók, felvételek megörökített közös élményeink megtekintése, megosztása. Rendszeresen értékeltük egymás magatartási, szorgalmi teljesítményét, az elért sikereket kiemeltük (példamutatás). Közös célokat neveztünk meg, amelyeket havonta felülvizsgáltunk, s a további teendőket már maguk fogalmazták meg. Egyéni alkotások közös kiállítássá rendezése / Megmutatom magam / kiállítás megszervezése. A közös fellépések, valamint az azokra való felkészülés időszaka is csapatépítő tevékenység. Minden reggel ½ 8-tól az osztály megbeszélést tart a napi és heti feladatokról. Minden tanuló beszámol az osztályt érintő problémákról. 51

52 8. Az oktatással szorosan össze nem függő tevékenységek: 8.1. Menza 8.2. Iskolabüfé kínálata az egészséges táplálkozás tükrében Fontos szerepe van az egészséges táplálkozásban az iskolabüfének. Az üzemeltető a személyes konzultáció során a következő termékek forgalmazásáról számolt be: (napi átlagos mennyiség) A táblázat és a grafikon adataiból látszik, hogy a gyerekek elsősorban a péksüteményeket, szendvicseket vásárolják. Ezeket főleg tízóraiként, de sok esetben reggeliként is fogyasztják. A termékpalettáról szinte teljesen hiányoznak a gyümölcsök és a tejtermékek. Az üzemeltető elmondta, hogy próbálkozott ezeknek a termékeknek az értékesítésével is, de a diákok olyannyira nem vásárolták, hogy sok esetben megromlott a kínált áru. 52

53 8.3. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek működése az ifjúság védelmi felelősök beszámolója alapján Év elején ismételten felvettük a kapcsolatot a legfontosabb szervekkel, amelyek az ifjúságvédelmi feladatokat látják el a városban. Ezek közé tartozik a Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Rendőrség, Vöröskereszt, Családok Átmeneti Otthona, Zala Megyei Gyermekotthon. Itt ki szeretnénk emelni, hogy a hiányzások típusa miatt az idei évben a Kormányhivatal Hatósági osztályával napi kapcsolatot működtettünk a hiányzások visszaszorításának érdekében. Pontosítottuk a hátrányos, veszélyeztetett valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körét. A tanév során 127 hátrányos helyzetű tanulót tartottunk nyilván. A hátrányos helyzetű tanulók számának a változását a következő diagram szemlélteti: Hátrányos helyzetű tanulók számának alakulása jún. máj. ápr. márc. febr. jan. dec. nov. okt. szept olyan tanulónk volt, aki a nyilvántartás szerint veszélyeztetett kategóriába sorolandó, őnekik saját családgondozójuk volt, akivel napi kapcsolatban álltunk. A törvényi változások következtében a HHH-s tanulói besorolás szigorítása, szűkítése miatt szükséges volt, hogy a HHH-s tanulóknál is alkalmazzuk a naptári időponthoz kapcsolódó besorolás napi követését. Itt kívánjuk megemlíteni, hogy a tanulói létszám csökkenése és az intézeti tanulók számának csökkenése valamint a besorolás szigorítása mellett közel a duplájára nőtt a HHH-s tanulók létszáma az elmúlt évekhez képest. A következi diagram a csoportok év végi létszámának alakulását szemlélteti: Tanulók megoszlása (Össz.-H- Veszélyeztetett - HHH)/tanév végi/ Tanulói létszám: Hátrányos helyzetű Veszélyeztetett HHH-s tanulók... Az idei tanévben problémát jelentett, hogy néhány család miután külföldre költözött, elfelejtette tájékoztatni az iskolát, és elérhetőséget sem közölt. Miután jogilag a tanulók még az ideiglenes vagy a végleges kiköltözéssel is iskolánk tanulói maradtak, 50 óra feletti hiányzásaikat jelentenünk kellett. Ismertetni kellene a szülőkkel, hogy bejelentési kötelezettségük van külföldre távozás esetén a hatóságok és az iskola felé, valamint a lakcím megváltozásával kapcsolatban is. 53

54 Nagyobb számú hiányzást (50 óra feletti) a gyermekotthonos tanulóink és a külföldre kiköltözött tanulóink értek el, de az utóbbiak egy határozat értelmében már nem iskolánk tanulói. Az összes igazolatlan hiányzást figyelembe véve így 4 olyan tanulónk volt 2fő 6., 1fő 7. és 1fő 8. osztályos tanuló, aki 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzást halmozott fel. Az osztályfőnököknek igyekeztünk a segítségére lenni az ifjúságvédelmi munka eredményességének növelése érdekében. Felmértük, hogy a tanulók között kik azok, akik magatartási illetve tanulmányi problémát jelentettek a pedagógusok körében. A felmérés alapján a következő jelzéseket kaptuk: 54

55 Az osztályfőnökök által besorolt problémás tanulók számának alakulását osztályonként és évfolyamonként a következő táblázat tartalmazza: Tanulmányi magatartási problémás tanulók magatartás tanulmányi munka fiú lány fiú lány 1.a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c d a b c Külön nyilvántartást vezettünk mi is a BTM-es és SNI-s tanulók számának változásáról, és figyelemmel kísértük azokat a tanulókat, akik az említett csoporton belül további (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett vagy halmozottan hátrányos helyzetű) figyelmet is igényelnek. A következő táblázatok és diagramok ezeket a számokat szemléltetik, mutatják: BTM-s tanulók osztályonként és nemenkénti megoszlása oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. fiú lány 55

56 fő 6 5 SNI-s tanulók osztályonkénti és nemenkénti megoszlása oszt. 2.oszt.3.oszt. 4.oszt.5.oszt. 6.oszt.7.oszt. 8.oszt. 6 fiú lány "HHH-s" BTM és SNI-s tanulók nemenként és évfolyamonkénti megoszlása BTM SNI Évfolyam BTM fiú lány fiú lány összesen SNI összesen 1.oszt oszt oszt oszt oszt oszt oszt oszt Összesen HHH-s BTM-s tanulók nemenként és évfolyamonkénti megoszlása fiú lány oszt. 2.oszt. 3.oszt. 4.oszt. 5.oszt. 6.oszt. 7.oszt. 8.oszt. 56

57 Igazolatlan órát halmozó tanulók számának alakulása osztályonként A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 7.d 8.A 8.B 8.C 0 Igazolatlanul hiányzók száma osztályonként 8.oszt. 7.oszt. 6.oszt. 5.oszt. 4.oszt. 3.oszt. 2.oszt. 1.oszt A 18 hiányzóból 11 fiú és 7 lány tanulónk volt! A hiányzások és egyéb okok miatt 27 esetben értesítettük a Gyermekjóléti Szolgálatot, 6 esetben a Területi Gyermekjóléti Szakszolgálatot, 9 esetben a Zala Megyei Gyámhivatalt és 4 estben a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Osztályát. Ezen kívül több (15) esetben elektronikus úton küldtünk adatokat, jegyzőkönyvet, illetve több tucat telefont bonyolítottunk szülőkkel illetve a felsorolt intézmények képviselőivel. 3 esetben vettünk részt a Gyermekjóléti Szolgálatnál megbeszélésen, 6 esetben esetkonferencián. 57

58 8.4. Iskolaújság, Suli Tv, Fotószakkör A 2014 / 15-ÖS TANÉVRŐL SZÁMOKBAN Landor Lapok 2. szám jelent meg (8. és 9. szám) oldalak: 61 (30, 31) cikkek: 28 (12, 16) riportalanyok: 26 (11, 15) szakkör által szervezett programok: 14 (7, 7) szakkörös tanulók: 21 (21, 20) Elemzés értékelés A Landor Lapok diákmagazin 6. éve jelenik meg, a hagyományokhoz híven félévente 1-1 számmal. Célunk, hogy a tanulók minél többet olvassanak, közben különleges élményekben legyen részük. A gyerekek nagyon szeretnek riporterként tevékenykedni, ezért az újságban leginkább interjúk jelennek meg. Az interjúalanyoktól rengeteg bölcsességet hallanak, valamint megtanulják, hogyan lehet szépen, választékosan beszélni. Az interjúkat vagy az iskolában szervezzük meg interaktív talk show formájában - vetélkedővel, rejtvényekkel, feladatokkal kiegészítve -, vagy különböző helyszíneket keresünk fel kiállítás, fesztivál, alkotóház, stb. Az interjúk mellett megjelentettünk képregényeket, verseket, rövid esszét, rejtvényeket, tanulói festményeket, rajzokat. Az írásokat elsősorban diákok által készített fényképekkel illusztráltuk. 58

Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok nem reprezentatívak. Nyilván ezt az iskolai szintű eredményeknél kell értelmezni.

Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok nem reprezentatívak. Nyilván ezt az iskolai szintű eredményeknél kell értelmezni. A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola NETFIT eredményeinek iskolai, városi és országos összehasonlító elemzése, értékelése a 20/20-ös tanévben Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok

Részletesebben

Év végi beszámoló a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola BTMN-es és SNI-s csoportjainak munkájáról 2014/2015-ös tanév

Év végi beszámoló a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola BTMN-es és SNI-s csoportjainak munkájáról 2014/2015-ös tanév . Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma: Év végi beszámoló a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola BTMN-es és -s csoportjainak munkájáról /-ös tanév Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma 9 BTMN

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2019/2020. TANÉVRE 1. Munkaközösség tagjai (tanított tantárgyak, óraszámok) NÉV TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK Béres Edit Magyar

Részletesebben

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Miskolci Herman Ottó Gimnázium 29261 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 832 / 381 fiú, 451 lány Átlagéletkor: 15 Tanév: 2016/2017 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2018/2019. TANÉVRE 1. Munkaközösség tagjai (tanított tantárgyak, óraszámok) NÉV József Ida Kovács Lászlóné Fehér Edina

Részletesebben

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17%

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17% Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 201475 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 210 / 105 fiú, 105 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016

Részletesebben

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 202974 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 84 / 41 fiú, 43 lány Átlagéletkor: 14 Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5%

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5% Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 35090 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 104 / 55 fiú, 49 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Létszám: 117 / 62 fiú, 55 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 47 / 26 fiú, 21 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 73 / 32 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bulgárföldi Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 99 / 58 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.10

Részletesebben

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Dávodi Forrás Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 64 / 35 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,09 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.08

Részletesebben

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015

Részletesebben

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Létszám: 130 / 82 fiú, 48 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,11966

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 128 / 74 fiú, 54 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,95833

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2017/2018. TANÉVRE

ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2017/2018. TANÉVRE ALSÓ TAGOZATOS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG (A tantárgycsoport) MUNKATERVE A 2017/2018. TANÉVRE 1. Munkaközösség tagjai (tanított tantárgyak, óraszámok) NÉV Németh Edit Sümeginé Szabó Erika Fonódiné

Részletesebben

Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás dátuma: :04:56 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás dátuma: :04:56 FIÚK LÁNYOK Gödöllői Hajós Alfréd Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás

Részletesebben

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 56 / 27 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,82

Részletesebben

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK Sziget szent márt oni Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás dátuma: :18:05 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás dátuma: :18:05 FIÚK LÁNYOK Szent Erzsébet Kat olikus Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK Budapest V. Kerület i Hild József Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A 2016-17. tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A Brassó Utcai Általános Iskolában 2017. tavaszán végeztük el a NETFIT felméréseket. A felmérés országos kiterjedésű,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő 1.1. Személyi feltételek engedélyezett álláshelyek száma 204 engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 135 ebből könyvtáros 1 engedélyezett technikai

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Név Tantárgyak Óraszám Stankovicsné Soós Mária biológia-technika 4 Csiszár Attila földrajz-testnevelés 26 Györéné Timár Éva kémia-matematika

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE a 2018/2019-es tanévre Odor Zsuzsanna mkv. 1 A munkaközösség

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév Dátum szept. 01. szombat szept. 02. vasárnap szept. 03. hétfő szept. 04. kedd szept. 05. szerda szept. 06. csütörtök szept. 07. péntek szept. 08. szombat szept. 09. vasárnap szept. 10. hétfő szept. 11.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem.

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem. Mérések-értékelések tapasztalatai Az első évfolyamon az osztálytanítók elvégezték a DIFER mérést 2015. október 22-ig megtörtént a KIR rendszerben való lejelentése. A felmérés során az iskolában szerzett

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0 NETFIT mérés A NETFIT egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az egészséghez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2018/2019-es tanévre

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2018/2019-es tanévre A Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2018/2019-es tanévre A munkaközösség tagjai: Név Végzettség Egyéb információ Árbócz Imre matematika-testnevelés Csiszár Attila testnevelés-földrajz

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2017/2018. tanév 1. A tanév rendje: 1.2. szorgalmi idő: 2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig a tényleges tanítási napok száma: 180 +6 tanítás nélküli munkanap I. félév: 2018.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019 Készítette: Borsányi Piroska munkaközösség vezető Nagyberki, 2018. szeptember 19. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Horváth Szabolcs - történelem,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév

Feladatok havi ütemezése. 2018/2019. tanév Feladatok havi ütemezése 2018/2019. tanév SZEPTEMBER Dátum Nap Időpont Esemény Felelős Megjegyzés 3. hétfő 8:00 12:00 Tanévnyitó ünnepély Létszámegyeztetés Dr. Kunné Csobán Ilona osztályfőnökök 4. kedd

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020 Általános iskola 2118 Dány, Szent Imre tér 1. Pesti út 5. Telefon:06-30-733-0417 igazgato.dany@gmail.com A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

A 2017/2018. tanév rendje

A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanév rendje A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 180 nap. A szorgalmi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai 2.1. Kiemelt feladatok Kiemelt feladataink a 2017/2018. tanévre: A lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók segítése, a

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2019/2020-as tanévre

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2019/2020-as tanévre A Felsős Reál Tantárgycsoport munkaközösségének munkaterve a 2019/2020-as tanévre A munkaközösség tagjai: Név Végzettség Egyéb információ Árbócz Imre matematika-testnevelés Csiszár Attila testnevelés-földrajz

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő Intézmény neve: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 1.1. Személyi feltételek engedélyezett álláshelyek száma 81

Részletesebben

Időpont Téma Felelős Augusztus

Időpont Téma Felelős Augusztus Bálint Sándor Tagiskola Eseménynaptár 2017-2018 Időpont Téma Felelős Augusztus 23. Alakuló értekezlet Winkler Andrea 23. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 24. Javítóvizsga Szaktanárok

Részletesebben

Testnevelés és más készségek munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre

Testnevelés és más készségek munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre Testnevelés és más készségek munkaközösség munkaterve a 2018/2019-es tanévre Munkaközösségünk tagjai: Személyi feltételek: Horváthné Baldauf Marianna : matematika, ének - zene Dänhardtné Csizmadia Piroska:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve

XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve XI. A 2017/2018-as tanév ütemterve Dátum Szeptember 1. Esemény 8:00 Tanévnyitó Első tanítási nap - munka és balesetvédelmi oktatás a tanulóknak Napközis tanulók felmérése 1.osztályos szülői értekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ -KIVONAT- A 2016/17-ES TANÉVRŐL

BESZÁMOLÓ -KIVONAT- A 2016/17-ES TANÉVRŐL BESZÁMOLÓ -KIVONAT- A 2016/17-ES TANÉVRŐL Készült: Győri Műszaki SZC 113- as számú tanteremben 2017.06.30-án 9:00 órakor megtartott nevelőtestületi évértékelő értekezleten. Jelen vannak: Nevelőtestület

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola. Alsós matematika - környezetismeret munkaközösség (B tantárgycsoport) MUNKATERVE a

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola. Alsós matematika - környezetismeret munkaközösség (B tantárgycsoport) MUNKATERVE a A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Alsós matematika - környezetismeret munkaközösség (B tantárgycsoport) Helyzetelemzés: A munkaközösség tagjainak száma 13 fő: Név Borsosné Zsuppányi Ildikó MUNKATERVE

Részletesebben