több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati"

Átírás

1 (személyi azonosító: 5650, Mezőberény Dózsa György u. 1 0.sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Pándiné Dézsán Éva szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők Erdekvédelmi és Polgári Szövetség támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a LUNGO DROM Országos Cigány és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi A Mezőberényi Helyi Választási iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra. INDOKOLÁS nemzetiségi képviselőjelöltként LIJNGO DROM Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség támogatásával A Mezőherényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 11V13) Pándiné Dézsán Éva fellebbezést 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során N Iezőberény Helyi Választási Bizottság 24/2014. (1X.3.) sz. határozata cím: info(2mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, HVB veszi nyilvántartásba. helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati több, azonos nemzetiséget képviselő vagy A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a

2 tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát Ismeri. A Vc fa clőhja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellen4rzését nem kell tovább lblytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Ve *-a kimondja. hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre ulgyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 318.* (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve *-a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve * (1) bekezdése, valamint a 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 3. j). (3 Pallagi ándor$ 4 HV elnök Értesül: - Pándiné Dézsán Éva, Mezőberény, Dózsa Oy. u. 10. jelölt (rövid úton és postai úton) - LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség.jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) -Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján (wwwnezobereny.hu, személyes adatok nélkül

3 független egyéni képvisclőjelöltként (személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Jókai u. 64. sz. alatti lakost szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tár 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( határozata ellen meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Borgula Györgyné szeptember 2-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott választókerület, 07. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VIl.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét fhggetlen jelöltként Mezőberény, 07 forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra. állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges Ii darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb INDOKOLÁS cím: inhdmezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Borgula Györgyné.Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő jogszabálysértésre fellebbezést 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület Mezőberény Helyi Választási Bizottság 27/2014. (IX.) sz. határozata

4 szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. (kompenzációs lista) 31 8.* (2) (nemzetiségi önkormányzati jelölt). bekezdése, valamint a 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. ( egyéni képviselő) 307/1 (2) A HVB határozatát a Ve Fa alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve * (1) A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel aiwb a remdcező részben foglaltak ; - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül Értesül: - Borgula Györgyné, Mezőberény, Jókai u. 64. jelőlt (rövid úton és postai úton) - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. -Irattár.4.,, HV e1nöl Pa1lagijándoijé Mezőberény, szeptember LLtw1tt J jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést kővető negyedik napon A Ve Fa kimondja, hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes fbltételeknek megfelelő

5 (személyi azonosító:.«..,,) 5650, Mezőherény József A. u. 21.sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( j gszabálysér[úsre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott független egyéni képviselőjelöltként A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Debreczeni Gábor Mezőberény Helyi Választási Bizottság 26/2014. (IX.3.) sz. határozata 3_t határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Debreczeni Gábor szeptember 2-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét fhggetlen jelöltként, Mezőberény. 05. választókerület, 05. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VlI.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 5 darab ajánlóiv került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény HVB veszi nyilvántartásba. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) INDOKOLÁS cím: info(2),mezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb fellebbezést 1

6 Mezőherény szeptember 3. (3) bekezdése ilapj in biztosítothi. szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fiilchhezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A J-IVB határozatát a Ve a A tnti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a 4VB a rend{ező részben foglaltak - Irattár - A - Városháza Közzétéve. honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Debreezeni Gábor, Mezőberény, József A. u. 21. jelölt (rövid úton és postai úton) Értesül: HV elnök Ilagi ándo\ jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listit legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az illetékes ÍIVB minden, a törvényes hltételeknek megfelelő

7 (személyi azonosító: 5650, Mezőherény, Békési u. I 7 B. fsz.2.sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet határozata ellen Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét iiggetlen jelöltként, Mezőberény, 01 Stibán Izabella Zsuzsanna én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és választókerület, 01. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasziásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) I M rendelet (továbbiakban Rendelet) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóiv került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha INDOKOLÁS cím: info(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat polgái-mesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni fellebbezést hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba meg kell vizsgálni a 122. *-ban tbglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három vál asztópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület vál asztópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e vál asztój oggal, továbbá meg kell 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) jogszahálysértésre független egyéni képviselőjelöltként A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Stibán Izabella Zsuzsanna A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 25/2014. (IX.3.) sz. határozata -

8 (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése. «alamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelcmmel a IfVB eidekző részben foglaltak - A - Városháza Közzétéve. honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláán ( személyes adatok nélkül) - Irattár - Stibán Értesül: úton) Izabella Zsuzsanna Mezőberény, Békési u. 17. B. lsz. 2. jelölt (rövid úton és postai HV43 elnök Pallagi\sándorn Mezöberény, szeptember 3. / L4 jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az Illetékes IIVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

9 fellebbezést Mezőberény Helyi Választási Bizottság 35/ (IX. 3.) sz. határozata A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 11 VB) Molnár Péter (személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Kossuth tér 2. 2/21 sz. alatti lakost Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ás jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (hixszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(,mezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Molnár Péter szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgánnesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 08. választókerület 08. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól ás a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgánriesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. A helyi önkonnányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület vál asztópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánl ott. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

10 A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre ligyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve *-a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve * (1) bekezdése, valamint a 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 3. 4i f%t..-1 :J)Lwfl... Pallagi Sándomé HVR elnők Értesül: - Molnár Péter, Mezőberény, Kossuth tér 2.2/21 jelölt (rövid úton és postai úton) - Mezőberényi Városszépftö és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) -Irahár Közzétéve. - A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül

11 azonosító:... _._-,._) 5650, Mezőberény, Győri J. u. 5/C. sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt. jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélkuli szervezet határozata ellen Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 07. választókerület 07. szavazókörben. A helyi Öreg István szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. *-ban egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal meg kell vizsgálni a 122: *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba INDOKOLÁS cím: info(jmezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat hivatkozással, illetve a l-ivb mérlegelési jogkörében hozott bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az vételére illetékes választási bizottságot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 11 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselő jelölt az, akit az adott választókerület HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a jogszabálysértésre fellebbezést A Mezőberényi ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Öreg István (személyi A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 34 / (IX. 3.) sz. határozata Mezőberényi Városszépítő és Városvélő Egyesület jelöltjeként, egyéni képviselőjelöltként 3 /it

12 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A Íllebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőberény, szeptember 3. A lenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a - Mezőberényi - A - Városháza Közzétéve. honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Irattár Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai - Oreg Értesül: István Mezőberény, Győri János u. 5/c jelölt (rövid úton és postai úton) úton) \ HVB elnök Pa agi Sndorne jelölő szervezetet. jelöltet. illetve listát legkésőbb a bejeleritést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

13 (személyi azonosító: ) 5650, Mezőberény, Pctőti u. 22/a sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség flélkllli szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. képviselőjelöltkén[ történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 06. választókerület 06. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóiv került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) INDOKOLÁS fellebbezést jogszahálysértésre A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Dr. Burján Katalin Dr. Burján Katalin szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 33 /2014. (IX. 3.) sz. határozata Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni képviselőjelöltként 3S-i /i HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három cím: info(2imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény

14 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A Uellebbezés lehetőségét a Ve (1) hekezdée, valamint a 223. (1) és Mezőberény, szeptember 3. (3) bekezdése alapján biztosította. A Fenti jogszabályi rendelkezésekre ligyelemmel a HVB a rendelkező részben Ibglaltak A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a - Irattár - A - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül városháza birdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Mezőberényi Városszépítö és Városvédő Egyesületjelölöszervezet ( rövid úton ás postai - Dr. Burján Katalin, Mezőberény, Petőfi u. 22/a jelölt (rövid úton ás postai úton) Értesül: úton) elnök I %lagi ándon jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megú1elő

15 (személyi azonosító: Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Wagner József Balázs szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek. valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) INDOKOLÁS fellebbezést Szervezet, továbbá az i gyhen érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli cím: info@mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Városvéclő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 05. választókerület 05. szavazókörben. A helyi A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott altól, hogy a leadott ajánlóíveken az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétöl számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület képviselőjelöltkéri t ) 5650, Mezőherény, Békési u. 6. TT. I 1. sz. alatti lakost A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Wagner József Balázs az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 darabot. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 32 /2014. (IX. 3.) sz. határozata Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni

16 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőherény, szeptemhcr3. (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A ú.nti jogszabályi rendelkezésekre Rgyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak legkésőbb - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdelőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. úton) - Mezőberényi - Wagner József Balázs Mezőberény, Békési u. 6. TT. 11. jelölt (rövid úton és postai úton) Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai Ertesül: HVB elnök Pallagi Sndom jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

17 azonosító: L 5650, rvtezőberény, Kereki u. 10. sz. alatti lakost IViezőberényi Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő Szilágyi Tibor szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők ás szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ás jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet határozata ellen Mezőberény, Kossuth tár 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 04. választókerület 04. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-ajelöltnek ajánlott. állapítani. hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni. ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, jogszabálysértésre A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Szilágyi Tibor (személyi A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 31/2014. (IX. 3.) sz. határozata Városszépítő és Városvédő Egyesiilet jelöltjeként, egyéni képvisclőjelöltként 1 - fellebbezést / Pít \ INDOKOLÁS meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen.

18 (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak alapján hozta. A léllebbezés lehetőségét a Ve * (1) bekezdése, valamint a 223. * (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Va *-a legkésőbb - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza bonlapján ( személyes adatok nélkül Közzétéve. -Irattár - Szilágyi Tibor, Mezőberény, Kereki u. 10. jelölt (rövid úton és postai úton) - Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Bgyesületjelölőszervezet ( rövid úton és postai Értesül: Mezöberény, szeptember 3. jelölő szervezetet. jelöltet, illetve listát -. a bejelentést kővető negyedik napon A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltéleleknek megfelelő

19 jogszabálysértésre Mezőberény Helyi Választási Bizottság 30 /2014. (IX. 3.) sz. határozata A Mezőherényi 1 lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Papp Zoltán (személyi azonosító: cuiill 5650, Mczőberény. liget u. 1/a. 2/30 sz. alatti lakost Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet -- hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(rnezobereny.hu) kell előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Papp Zoltán szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 03. választókerület 03. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület vál asztópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. A Ve a előíija, hogy az ajánlások etlenőrzését a jelölt bejetentésétől számított három napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

20 A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes lltéte1eknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon A Fenti jogszabályi rendelkezésekre Figyelemmel a I-IVB a rendelkező részben Foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a alapján hozta. A lllcbhezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 3.. t Pallagi 1ndo1L IIVÉ.inok Ertesül: - Papp Zoltán Mezőberény, Liget u. 1/a 2/30jelölt (rövid úton ás postai úton) - Mezőberényi Városszépítő ás Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül

21 3c Mezőberény Helyi Választási Bizottság 29 /2014. (IX. 3.) sz. határozata A Mezőberényi 1 lclyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Szokola János (személyi azonosító: -) 5650, Mczőhcrény, Jókai u. 84/l. sz. alatti lakost Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni képvisclőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbú az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (üixszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(,mezoberenyhu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Szokola János szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőherény, 02. választókerület 02. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület vál asztópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. A Ve a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a Jelölt bejelentésétől számított három napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a Jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

22 - Mezőberényi - A A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes l1tételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Fenti jogszabályi rendelkezésekre úgyelemmel a HVB a rendelkező részben löglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 3. Pallagi ándorilé l1v clnök 1 -a Értesül: - Szokola János Mezőberény, Jókai u. 84/1 jelölt (rövid úton és postai úton) Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül

23 lakost Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként egyéni Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet határozata ellen nyújthat he. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Maléthné Lestyán Ágnes Katalin szeptember 3-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjetöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 01. választókerület 01. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák INDOKOLÁS cím: infomezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat fellebbezést hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 5 darab aj ánlóív került átadásra. bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánl ott. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület HVB veszi nyilvántartásba. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) jogszahálysértésre képviseljelöltként A Mezőberényi helyi Választási lizottság (továbbiakban HVB) Maléthné Lestyán Ágnes A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken A választási eljárásról szóló évi XXXV1. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 28 /2014. (IX. 3.) sz. határozata Katalin (személyi azonosító: ) 5650, Mezőberény, Puskin u. 3 l/l. sz. alatti

24 A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben Ibglaltak alapj m hozta. A hllchhczés lehetőségét a Ve. 22 t. (1) bekezdése, vakimint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. - Irattár - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Maléthné - Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai Lestyán Agnes Katalin, Mezőberény. Puskin u. 31/1 jelölt (rövid úton és postai Értesül: úton) úton) Pali ándorié tvf elnök Mezőberény, szeptember 3. j / jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megú1e1ő

25 azonosító: ) 5650, Mezőberény, Mátyás kir. u. 61/a.sz. alatti lakost FIDESZ- Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet. továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - határozata ellen Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Halász Ferenc szeptember 1-én kérte nyilvántartásba vételét a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek. valamint nemzetiségi önkormányzati Néppárt jelöltjeként Mezőberény, 08. választókerület 08. szavazókörben. A helyi képviselők választásán, a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. vételére illetékes választási bizottságot. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánl ott. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 11 darabot. INDOKOLÁS cím: info()mezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során HVB veszi nyilvántartásba. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület képviselőjelöltjeként Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban livb) halász Ferenc (személyi a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 23/2014. (IX.3.) sz. határozata 9-1i 7-

26 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőberény, szeptember 3. (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatásköiét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak - Irattár - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet ( rövid úton ás postai úton) - 1-lalász Ferenc, Mezőberény, Mátyás kir. u. 61/A jelölt (rövid iiton ás postai úton) Értesül: HVB elnök al giándome jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

27 azonosító: 165O, Mezőberény, Gyomai u. 8.sz. alatti lakost FIDESZ Jelen határozat cl leii a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként, Mezőberény, 05. választókerület 05. Polgári Szövetség és a szavazókörhen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendetet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesütését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az Magyar Kiss János szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. 9. S (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVJ az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során HVB veszi nyilvántartásba. INDOKOLÁS cím: info@ mezobereny.hu) kell e1őtereszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény nemzetiségi képviselőjelöltként Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Kiss János (személyi az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 10 darabot. A Ve a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három Mezőberény Helyi Választási Bizottság 22/2014. (IX. 3.) sz. határozata 3 (7/2LJ(9

28 Mezőberény, szeptember 3. (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A rellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Vc. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A fenti jogszal)úiyi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben Ibglaltak - Irattár - A - Városháza honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. rövid úton 5 postai úton) - FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet ( - Kiss Értesül: János, Mezőberény, Gyomai u. 8. jelölt (rövid úton és postai úton) HV elnök Pallagi ándoné jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az illetékes I-IVB minden, a törvényes i eltételeknek megfelelő

29 azonosító: 5650, Mezőberény, Békési u. 33. sz. alatti lakost FiDESZ szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet határozata ellen Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( jogszabálysértésre fellebbezést hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők vál asztásán, egyéni Polgári Szövetség és képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ - 04.szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület a Kereszténydemokrata Néppárt párt jelöltjeként Mezőberény, 04 választókerület a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) előírt 1 7. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal Magyar Tóth János 2014.szeptember l-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és INDOKOLAS cím: in1b()mezobereny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Tóth János (személyi A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb vál asztópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. A Ve *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három Mezőberény Helyi Választási Bizottság 21/2014. (IX.3.) sz. határozata

30 (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A I1lchbczés lehetőségét a Ve ( t) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A [enti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak - A - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - trattár Értesül: János Mezőberény, Békési u. 33. elölt (rövid úton és postai úton) rövid úton és postai úton) - FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet ( - Tóth IVt3 elnök Pallagi ándorn l Mezőberény, szeptember 3. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

31 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő Harinati László szeptember l-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és azonosító: szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy. jogi személyiség nélküli előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal INDOKOLÁS 5650, Mezőberény, Vésztői u. 15. sz. alatti lakost FIDESZ- cím: info@mezobereny.hu) kell előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat szervezet hivatkozással, illetve a FIVB mérlegelési jogkörében hozott jogszahálysértésre Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjejöitként ri 1 A Mezőberényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Harmati László (személyi Mezőberény Helyi Választási Bizottság 20/2014. (IX. 3.) sz. határozata 3 G - 1, / 1L7 Mezőberény, Kossuth tér I.) faxoji (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során HVB veszi nyilvántartásba. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként, Mezőberény, 03. választókerület 03. nyomtatványokról szóló 4/2014. (VH.24.) 1M rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. hizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

32 rnezobereny.hu, (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéröl. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A tititi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rdelkező részn foglaltak legkésőbb - FIDESZ- - Irattár - Városháza honlapj án (www. Közzétéve. személyes adatok nélkül A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Harmati Értesül: László, Mezőberény, Vésztői u. 15. jelölt (rövid úton és postai úton) rövid úton és postai úton) Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet ( Pallagi Sndorié /..y HVB elnök! Mezőherény, szeptember 3. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a bejelentést követő negyedik napon A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes 1-l VB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

33 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő egyéni képviselőjelöltként szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon órái megérkezzen. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszáni: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként Mezőberény, 02. választókerület 02. szavazókörben a nyilvántartásba vételét A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (V1L24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. INDOKOLÁS cím: info(imezobereny.hu) kell előtetjeszteni Úgy. hogy az legkésőbb jelen határozat fellebbezést FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt támogatásával azonosító. _ 5650, Mezőberény, Madarász András utca 34.sz. alatti lakost Tóth Zoltánné szeptember 01-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű( egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatváirnyal meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánlott. állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás. egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) hekezdései alapján az egyéni listás, a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban l-ivb) Tóth Zoltánné (személyi A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 19/2014. (IX.3.) sz. határozata 3bZ

34 mezobereny.hu, (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A üllehbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A Fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak - Irattár - Városháza Közzétéve.. honlapj án (www személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) úton és postai úton) - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt.jelölőszervezet ( rövid - Tóth Értesül: Zoltánné, Mezőberény, Madarász András utca 34. sz. jelölt (rövid úton és postai úton) l-ivr elnök Mezőberény, szeptember 3. Pallagi ndorn ( jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes íeltételeknek megfelelő

35 azonosító: , Mezőherény, Korona u. 3. sz. alatti lakost FIDESZ szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FiDESZ Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként Mezőberény, 01 választókerület 01. fellebbezést Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő Csirrnaz Sándor szeptember 2-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és Polgári Szövetség és szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. nyomtatványokról szóló 4/2014. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken Magyar INDOKOLÁS cím: info(mezobereny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. A Ve a kimondja. hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a etőíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrnesterjelöltet legkésőbb vál asztópolgárainak legalább I %-a jelöltnek ajánl ott. 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltjeként A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Csirmaz Sándor (személyi A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) Mezőberény Helyi Vilasztási Bizottság 18/2014. (IX.3.) sz. határozata ;---ijri

36 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mezobereny, szeptember 3. // A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A k llchbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a legkésőbb - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - FIDESZ - Csirmaz Sándor, Mezőberény, Korona u. 3. je]ölt (rövid úton és postai úton) Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) Magyar Értesül: HV elnök PallagiÍándoné jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az Illetékes IIVB minden, a törvényes flltételeknek megli.lelő

37 azonosító: - Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított hanriad ik napon óráig megérkezzen. Szombati Anikó szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom. képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes jelöltjeként, Mezőberény, 08. választókerület, 08. szavazókörben. A helyi önkormányzati bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott. szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VIl.24.) (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kelt végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb INDOKOLÁS Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként , Mezőberény, Várkonyi 1. u. 28. sz. alatti lakost Jobbik bizonyossá. válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a.jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 1 1 darabot. A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban l-ivb) Szombati Anikó (személyi A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 17/2014. (IX.3.) sz. határozata

38 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőherény, szeptember3. (3) bekezdése alapján biztosította. p A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a [IVB a reitdjkeő vst*n foglaltak A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a legkésőbb - Irattár - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Szombati - Jobbik - Anikó, Mezőberény, Várkonyi I. u. 28. jelölt (rövid úton és postai úton) Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet (rövid úton és postai úton) Értesül: 7 H7B elnö. PaIlag Sándoi né jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - a bejelentési követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes 1IVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

39 (személyi azonosító: -. Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Hajós-Bodó Ferenc szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselők ás polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vhl.24.) (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. HVB veszi nyilvántartásba. vétel ére illetékes választási bizottságot. INDOKOLÁS hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott jelöltjeként, Mezőberény, 07. választókerület 07. szavazókörben. A helyi önkormányzati bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A Ve a kimondja, hogy a HV1 az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1 )-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb jogszabálysértésre Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselő jelöltként Mezőherény, Mónus I. u. 4. sz. alatti lakost 5650, cím: info(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Mezőberényi helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Hajós-Bodó Ferenc a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni ás a A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény Mezőberény Helyi Választási Bizottság 16/2014. (IX.3.) sz. határozata

40 Mezőherény, szeptember 3. (3) bekezdése alapján biztosította. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel á4hvb a rendelkező részben foglaltak - irattár - A - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Jobbik - Hajós-Bodó Ferenc, Mezőberény, Mónus I. u. 4. jelölt (rövid úton és postai úton) Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) Értesül: jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

41 azonosító: 5650, Mezőherény, Ady E. u. 74. sz. alatti lakost Jobbik Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatk zással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. határozata ellen Bracsok Gábor szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők váj asztásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjeként, Mezőberény, 06. választókerület 06. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (V1L24.) meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóiv került átadásra. állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. INDOKOLÁS cím: info(jmezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy. hogy az legkésőbb jelen határozat A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület HVB veszi nyilvántartásba. a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a fellebbezést Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként A Mezőberényi l-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Bracsok Gábor (személyi IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelő A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G * (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a 1-IVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény Mezőberény Helyi Választási Bizottság 15/ (IX.3.) sz. határozata

42 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mezőherény, szeptember 3. I (3) bekezdése alapján biz[osí[ottw alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A fenti jogszabályi rendelkezésekre tgyclemmel a l-ivb a ndeu jtsen foglaltak A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a legkésőbb - Irattár - Városháza Közzétéve. honlapján ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Jobbik - Bracsok Gábor. Mezőberény, Ady E. u. 74. jelölt (rövid úton és postai úton) Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet (rövid úton és postai úton) Értesül: jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes l-ivb minden, a törvényes feltétcieknek mcgtielő

43 határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt. jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott jelöltként, Mezőberény, 05. választókerület 05. szavazókörben. A helyi önkormányzati Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képvise]őjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért. Mozgalom bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére Hegedős János szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzali képviselők és képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott. szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VlI.24.) (egyéni jelölt bejelentése) forrnanyorntatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény HVB veszi nyilvántartásba. INDOKOLÁS jogszaháiysértésre Magyarországert 1Viozg.iom egyéni képviselőjelöltként azonosító:o , Mezőherény, Deák F. u. 14.sz. alatti lakost Jobbik A Mezőberényi F)yi_Választási Bizottság (továbbiakban HVB) hegedűs János (személyi IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelő A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 14/2014. (IX. 3.) sz. határozata 1-otl---k /L cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy. hogy az legkésőbb jelen határozat az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,

44 szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mezőberény, szeptember 3. (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a A Fenti ogszahá1yi rendelkezésekre úgyelemmel a HVB a foglaltak Közzétéve. Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdetőtáhiáján ( személyes adatok nélkül) - Irattár - Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet (rövid úton és postai úton) - Hegedűs János, Mezőberény, Deák F. u. 14.jelölt (rövid úton és postai úton) Értesül: ; HVB elnök I ( Pallagi ándomé jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -- A Ve a kimondja, hogy az illetékes I-IVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

45 határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. (egyéni jelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra. napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény INDOKOLÁS cím: inf o(niezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A választási eljárásról szóló évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. jelöltjeként, Mezőberény, 04. választókerület 04. szavazókörben. A helyi önkormányzati szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) Magyarországért Mozgalom egyéni képvisclőjeiöltként azonosító: -_) 5650, Mezőberény, Kereki utca 7.sz. alatti lakost a Jobbik Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő HVB veszi nyilvántartásba. A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Nagy Sándor (személyi A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során Mezőberény Helyi Választási Bizottság 13/2014. (IX. 3.) sz. határozata r-l1 /-Ii Nagy Sándor szeptember 1-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az

46 (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre fgyelemmcl a 1-IVB a renlkez tésbn foglaltak Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül - Nagy - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) Közzétéve. - Irattár Sándor, Mezőberény, Kereki u. 7. jelölt (rövid úton és postai úton) Értesül: IIVB elnö1. Pal1agi Sándoné J LtL 1 Mezőberény, szeptember 3. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

47 azonosító: 5650, Mezőherény, Fő u. 29. sz. alatti lakost Jobbik Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet - határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők hi vntkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott jelöltjeként, Mezőberény, 03 választókerület 03. szavazókörben. A helyi önkormányzati bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére Mülek Mónika szeptember l-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes választópolgárt, meg kel] állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott. szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább felytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület HVB veszi nyilvántartásba. cím: ínfo(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, jogszihúlysér[ésre INDOKOLÁS Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként A Mezőberényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Mülek Mónika (személyi IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 12 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb -I Mezőberény Helyi Választási Bizottság 12/2014. (IX.3.) sz. határozata

48 (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A fenti jogszabályi rendelkezések re figyelemmel a 1IVB a rendeke rzen foglaltak A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a Közzétéve. Ertesül: Mónika, Mezőberény, Fő u. 29. jelölt (rövid úton és postai úton).4 I. HVBelnök Pallagi S:ndomeL\ Mezőberény, szeptember 3. I J: jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes l-ivb minden, a törvényes fcltételeknek megfelelő - Mülek - Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Irattár - A - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtáhiáján ( személyes adatok nélkül)

49 (személyi azonosító:) 5650, Mezőberény, Báthory u. 29. sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxzám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni kápviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők Pázinándi Hajnalka szeptembúr -én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább flytatni, ha ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. jelöltjeként, Mezőberény, 02. választókerület 02. szavazókörben. A helyi önkormányzati választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VI1.24.) (egyéni jelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. HVB veszi nyilvántartásba. INDOKOLÁS cím: info@,mezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot. jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként A fvlezőherényi 1-lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Pázmándi Hajnalka IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb Mezőberény Helyi Választási Bizottság 11/2014. (IX. 3.) sz. határozata

50 (3) bekezdése alapján hiztosítolia. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve *-a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre tgyelemmei a HVB a rendlező részben foglaltak Mezőherény, szeptember 3. - A - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - irattár - Pázmándi - Jobbik Hajnalka, Mezőberény, Báthouy u. 29. jelölt (rövid úton és postai úton) Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) Értesül: HVBlnök Pallagi Sa dome LL\ jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes feltétcleknek megfelelő

51 határozata ellen szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. jelöltjeként, Mezőberény, 01 választókerület 01. szavazókörben. A helyi önkormányzati választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra. napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű A Ve *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három 9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület HVB veszi nyilvántartásba. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló A Mezőberényi Helyi Választási iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni vátasztókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 12 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, INDOKOLÁS meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Berta Géza szeptember l-én kérte, a évi helyi önkormányzati képviselők és választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes cím: infbmezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (Vll.24.) állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként 5650, Mczöherény, Laposi kertek 5. kapu /sz. alatti lakost A Mezőberényi Helyi Választási Fizottság (továbbiakban HVB) Berta Géza (személyi.jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény Mezőberény Helyi Választási Bizottság 10/2014. (IX.3.) sz. határozata

52 A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A tnti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a livb a rendelkező részhn foglaltak - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Jobbik Magyarországért Mozgalom jetölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Berta Ertesul: \ 1 Géza, Mezőberény. Laposi kertek S kapu /2 sz. jelölt (rövid úton és postai úton) Pal1agi Sndorn L Mezőherény, szeptember 3. IIVB elnök jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja. hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes tutételeknek megfelelő

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata fellebbezést Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata A Mezőberónyi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Szekeres Józsefné (személyi azonosító: ) Mezőherény, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda Az ülés ideje: 2014.09.04. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Az ülés ideje: 2014.09.08. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni listás képviselőjelöltek

Részletesebben

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről SAJÓIVÁNKAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről A Sajóivánkai Helyi Választási

Részletesebben

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. CIGÁNY ÉRDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi

Részletesebben

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata - Erintettek. Q1 A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő bejelentett jelöltek soltendjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én 17.25 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 12-én, 14.23 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/540-157 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bogyiszló Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a hatáskörében

Részletesebben

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott szervezet í\iezőberény Helyi Választási Bizottság 85/2014. (IX. 9.) sz. határozata független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vételét elutasítja Csollár Norbert 2014. szeptember 8-én kérte Mezőberény

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1872-6/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. települési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

3/2014. ( ) HVB határozat

3/2014. ( ) HVB határozat Tápiószelei Helyi Választási Bizottság 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Fax: 36-53/380-045 E-mail: tszele@t-online.hu 3/2014. (09. 02.) HVB határozat A tápiószelei Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 11-én 17.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított igénybe veheti. levélcímét. hatáskörében eljárva Mezőberény városban a kompenzációs listás választás eredményét A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉS megye Mezıberény település

BÉKÉS megye Mezıberény település ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. október 12. BÉKÉS megye Mezıberény település Fıpolgármester Polgármester Egyéni listás Egyéni vál. kerület Választókerületek száma 8 Települési komp.listás Fıvárosi/megyei

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. évi 4. üléséről Készült Budapest Főváros 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Ki rendelkezik választójoggal a nemzetiségi képviselő választáson? A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

városi honlapon (www.mezobereny.hu). a ha postai a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 102/2014.(X.12.) határozata A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember8-án, 17.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1869-14/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Szám: 1817-4/2018. Tárgy: időközi önkormányzati képviselőválasztás kitűzése Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13)

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén az időközi polgármester választás tárgyában

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Révfülöp Nagyközségi A Révfülöpi () Szabó Sándor Pál független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 2/2013. (I.23.) HVB határozat A az 1997. évi C. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 5. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére 1. A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, TÁRSADALMI SZERVEZET) BEJELENTÉSE A választáson jelöltet, illetve listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek)

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek) Tájékoztató a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról 1 (Jelöltek, jelölőszervezetek) A Szentlőrinci Vállasztás Hivatal a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztások

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/ , fax: 88/

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/ , fax: 88/ HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/585-600, fax: 88/596-581 e-mail: berhida@berhida.hu VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY Berhida Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 11-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

A Szendrői Helyi Választási Bizottság

A Szendrői Helyi Választási Bizottság A Szendrői Helyi Választási Bizottság...j~.2014. (x.!~l)határozata A Szendrői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. augusztus 29- én megtartott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről. Jelen vannak: Szántó Zsolt polgármester Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI

Részletesebben

A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1

A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1 12. melléklet a 4/2014. (VII. 24.)IM rendelethez Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1 AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE

Részletesebben

Tájékoztatás. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról

Tájékoztatás. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Magyar joganyagok évi L. törvény - a helyi önkormányzati képviselők és polgá 2. oldal d) lakosig 8 fő. 5. (1) A nél több lakosú

Magyar joganyagok évi L. törvény - a helyi önkormányzati képviselők és polgá 2. oldal d) lakosig 8 fő. 5. (1) A nél több lakosú Magyar joganyagok - 2010. évi L. törvény - a helyi önkormányzati képviselők és polgá 1. oldal 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

2010. évi L. törvény. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2010. évi L. törvény. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály: 2014.XI.26. - 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A választójog 1. (1) A választópolgár a választójogát

Részletesebben

Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa

Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa A Sajobabony Helyi Valasztasi Bizottsag 50/2014. (X.13.) hatarozata A Sajobabonyi Helyi Valasztasi Bizottsag

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1515-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE A Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII.26.) számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2019. október 13. napjára tűzte

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1870-5/2018. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

15/2014. NVB iránymutatás

15/2014. NVB iránymutatás törvény (a továbbiakban: Ve.) 51. (1) bekezdésében Írt hatáskörében eljárva Nemzeti Választási Iroda elnökének kezdeményezésére elj árásrendről A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló

Részletesebben

Fontos szabály, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek a választási bizottságokba nem bízhatnak meg tagot.

Fontos szabály, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek a választási bizottságokba nem bízhatnak meg tagot. Tájékoztató jelölő szervezetek részére a választási bizottságokba történő delegálásról a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán A választási bizottságok a választópolgárok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

v é g z é s t : Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 18.) TVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 18.) TVB számú határozatát helybenhagyja. Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.604/2014/2. szám A Debreceni Ítélőtábla a dr. Néző Gabriella ügyvéd ügyintézése mellett a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt Lehet Más a Politika (1136 Budapest,

Részletesebben

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: 13/2010. (IX.1.) HVB határozat

A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül a következő határozatot hozza: 13/2010. (IX.1.) HVB határozat 1 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel.: 88/521-109 Fax: 88/212-794 ------------------------------------------------------------------------------------ KIVONAT az ajkai székhelyű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 8. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 8. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 8. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben